KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI"

Transkriptio

1 Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 % ollen 171,6 (107,1) Me. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 97,0 % % ollen 110,3 (56,0) Me. Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 111,3 % ollen 102,9 (48,7) Me. EPS-luku (laimentamaton) oli 2,95 (1,35) e. EPS-luku (laimennettu) oli 2,93 (1,34) e. Nettovelka oli 186,3 (166,2) Me ja nettovelkaantumisaste oli 70,3 % (84,3 %). Omavaraisuusaste oli 45,4 % (42,5 %). Hallitus ehdottaa osingon kaksinkertaistamista 1,20 (0,60) euroon osaketta kohden. Hallitus ehdottaa maksutonta osakeantia nykyisille osakkeenomistajille siten, että yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa maksutta kolme (3) osaketta lisää (ns. osakesplit). KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 10-12/ / / /2005 Liikevaihto 146,2 113,0 497,9 389,0 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 49,2 30,4 171,6 107,1 Liikevoitto (EBIT) 32,5 16,8 110,3 56,0 % liikevaihdosta 22,2 14,8% 22,2 14,4% Tulos ennen veroja (EBT) 30,2 15,3 102,9 48,7 Katsauskauden tulos 22,1 9,9 79,2 35,5 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,82 0,37 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,82 0,38 2,95 1,35 Oma pääoma/osake, laimennettu, e 9,74 7,35 Oma pääoma/osake, laimentamaton, e 9,80 7,40 Nettovelka 186,3 166,2 Bruttoinvestoinnit 176,5 112,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,1% 17,2% Omavaraisuusaste, % 45,4% 42,5% Nettovelkaantumisaste (gearing), % 70,3% 84,3% Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella.

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Itä- ja Keski-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja sillä on 288 (270) toimipistettä kahdessatoista maassa. Rakentaminen on lisääntynyt yhtiön arvion mukaan Pohjoismaissa noin 6 %. Itä- ja Keski- Euroopan maissa kasvu on ollut huomattavasti suurempi. Konevuokrausmarkkinat ovat yhtiön arvion mukaan kasvaneet vuonna 2006 rakentamista nopeammin kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi markkinat ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan niissä Itä- ja Keski-Euroopan maissa, joissa Ramirentillä on toimintaa eli Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Tsekin tasavallassa. Vuoden 2006 toteutuneen kasvun perusteella Ramirent arvioi yhtiön vahvistaneen markkina-asemaansa kaikissa konsernin suurimmissa maissa. LIIKEVAIHTO JA TULOS Suotuisat sääolosuhteet ja markkinatilanne jatkuivat neljännellä neljänneksellä kaikilla Ramirentin markkinoilla. Liikevaihto kasvoi 29,4 % ollen 146,2 (113,0) Me johtuen vuoden aikana tehdyistä suurista investoinneista uuteen kapasiteettiin sekä korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta kaikissa segmenteissä. Kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa ja Suomessa. Ramirent Europen liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 67,4 % ja Suomen liikevaihto 27,8 %. Liikevoitto parani myös merkittävästi 93,5 % johtuen kasvaneesta liikevaihdosta ja jatkuvasta kustannusten hallinnasta. Kannattavuuden kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa ja Ruotsissa. Konsernin vuoden 2006 liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me, josta Suomen liikevaihto oli 102,7 (84,8) Me, Ruotsin 130,9 (105,1) Me, Norjan 120,3 (100,8) Me, Tanskan 50,0 (42,7) Me ja Ramirent Europen 96,4 (56,4) Me. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 110,3 (56,0) Me, josta Suomen 25,7 (18,1) Me, Ruotsin 27,9 (sisältäen ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen myynnistä saadun 5,4 milj. euron kertaluonteisen voiton) (9,2) Me, Norjan 27,2 (15,7) Me, Tanskan 7,3 (4,2) Me sekä Ramirent Europen 26,2 (11,8) Me. Konsernin liikevoittomarginaali kasvoi edelleen ollen 22,2 % (14,4 %). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 102,9 (48,7) Me. Katsauskauden tulos oli 79,2 (35,5) Me. Ramirentin tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta sekä hyvästä kiinteiden kustannusten hallinnasta. Lisäksi tulokseen sisältyy Ruotsin kiinteistöjen myynnistä ensimmäisellä neljänneksellä saatu verovapaa 5,4 milj. euron voitto. Sijoitetun pääoman tuotto on 28,1 % (17,2 %) ja oman pääoman tuotto 34,3 % (19,6 %).

3 INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 176,5 (112,6) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 165,4 Me. Investointien merkittävä kasvu johtuu Ramirentin tavoitteesta lisätä vuokrakalustokapasiteettia vastaamaan asiakkaiden kysyntää sekä kehittää tuotevalikoimaa ja toimipisteverkostoa palvelemaan asiakkaita paremmin. Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet kokonaispoistot olivat katsauskaudella 61,2 (51,2) Me, josta poistot koneista ja laitteista olivat 58,4 Me. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 76,1 (73,2) Me. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella positiivinen 133,9 (87,2) Me. Investointien rahavirta oli 140,7 (-92,2) Me johtuen kasvaneista investoinneista. Rahoituksen rahavirta oli 6,6 (-0,8) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,1 (1,3) Me aiheuttaen -0,2 (-5,8) Me:n nettomuutoksen käteisvaroissa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi 19,9 Me vuoden 2005 lopusta ollen katsauskauden lopussa 187,4 (167,5) Me. Nettovelka oli katsauskauden lopussa 186,3 (166,2) Me. Nettovelkaantumisaste oli 70,3 % (84,3 %). Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 49,9 (65,1) Me. Taseen loppusumma oli 584,3 (464,3) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 45,4 % (42,5 %). TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin hallitus hyväksyi vuonna 2006 konsernin uudet taloudelliset tavoitteet. Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja tavoitteena on saavuttaa vahva taloudellinen asema, joka luo lujan taloudellisen pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:: Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 % Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta.

4 MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA Ramirent Oyj:n hallitus nimitti DI Kari Kallion Ramirent-konsernin toimitusjohtajaksi alkaen. KTM Heli Iisakka nimitettiin alkaen Ramirent Oyj:n talousjohtajaksi vastuualueenaan konsernin taloushallinto, rahoitus, raportointi ja IT-hallinto. KTM Thorolf Hannus nimitettiin Ramirent-konsernin strategia- ja kehitysjohtajaksi alkaen. Hän vastaa konsernin strategiasuunnittelusta ja liiketoimintamallin kehittämisestä. LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT KATSAUSKAUDELLA Ramirent toimii johtavassa asemassa Pohjoismaiden ja Itä-ja Keski-Euroopan maiden vuokrausmarkkinoilla. Suotuisa markkinatilanne ja kilpailukykyinen liiketoimintamalli mahdollistavat liiketoiminnan laajentamisen hyvillä investointien tuotoilla. Tämä luo perustan Ramirentin kasvustrategialle, joka mahdollistaa samanaikaisesti merkittävät investoinnit paikallisten asiakastarpeiden mukaisesti, Ramirent-toimintamallista syntyvien synergioiden hyödyntämisen sekä vahvan taseen ylläpitämisen. Ramirentin kasvustrategian mukaisesti, yhtiö investoi merkittävän osuuden kassavirrastaan laitehankintoihin ja yritysostoihin asiakaskannan laajentamiseksi ja tuotevalikoiman vahvistamiseksi. Ramirent Oyj:n hallitus päätti laajentaa yhtiön liiketoimintaa Tsekin tasavaltaan. Liiketoiminta käynnistyi kesäkuussa 2006 ja kasvaa suunnitellusti. Ramirent allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti puolalaisen tytäryhtiönsä Ramirent Scaffolding Sp. z o.o. n jäljellä olleen 25 %:n vähemmistöosuuden. Ramirent allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti rakennuskoneita ja laitteita vuokraavan ja raskaaseen kalustoon erikoistuneen Konevuokraamo P. Salminen Oy:n. Yritysosto vahvistaa Ramirentin asemaa Suomen vuokrausliiketoiminnassa laajentamalla raskaan kaluston tuotevalikoimaa ja palvelemalla paremmin myös maa- ja vesirakentamista. Ramirent allekirjoitti sopimuksen Lainaväline HS Oy:n henkilönostinten vuokrausliiketoiminnan ostamisesta alkaen, mukaan lukien sisaryhtiöiden Lainaväline NKP:n ja VIP-Liftin toiminimet. Yritysosto lisäsi Ramirentin henkilönostinkapasiteettia ja vahvisti edelleen Ramirentin asemaa erityisesti Suomen telakoilla. Ramirentin ruotsalainen tytäryhtiö Ramirent AB osti konevuokraamo Mavexin Ruotsissa. Yritysosto tukee Ramirentin strategiaa kasvattaa Ruotsin toimipisteverkostoa ja vahvistaa asemaa Pohjois-Ruotsin hyvillä markkinoilla. Ramirent allekirjoitti sopimuksen RSK-Järvinen Oy:n ostamisesta. Yhtiö on erikoistunut työmaiden tilapäiseen sähköistykseen ja lämmittämiseen. Yritysosto tukee Ramirentin päätöstä kehittää vuokrattaviin laitteisiin liittyviä työmaapalveluja.

5 LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi katsauskaudella kaikissa segmenteissä voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Ramirent Ruotsin ja Europen toiminnot kehittyivät hyvin katsauskaudella. Vuoden 2006 tammikuusta konsernihallinnon kulut on raportoitu erikseen liiketoimintasegmenteille kohdistamattomina kuluina. Muutos on otettu huomioon aikaisempien kausien luvuissa. Suomi Suomessa liiketoiminta oli hyvin aktiivista vuonna Erityisesti telakoiden ja teollisuuden kysyntä vahvistui. Markkina-asema vahvistui myös uusista yritysostoista johtuen. Liikevaihto kasvoi 21,1 % edellisestä vuodesta ja oli 102,7 (84,8) milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna Suomen toiminnan tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 25,7 (18,1) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 25,0 % (21,4 %). Ruotsi Ruotsin liiketoiminta kehittyi merkittävästi katsauskaudella johtuen hyvästä markkinatilanteesta, kasvaneista investoinneista uusiin tuoteryhmiin sekä uusien toimipisteiden avaamisesta. Liikevaihto kasvoi 24,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 130,9 (105,1) milj. euroa. Tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto (ilman kiinteistöjen myynnistä saatua voittoa) oli 22,5 (9,3) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 17,2 % (8,8 %). Norja Norjassa liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 19,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 120,3 (100,8) milj. euroa. Norjan toimintojen tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 27,2 (15,7) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 22,6 % (15,5 %). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi katsauskauden aikana. Kannattamattoman tuoteryhmän lakkauttaminen on Tanskassa saatettu päätökseen. Koneiden ja laitteiden suurempi jälleenvuokrauksen osuus aiheuttaa muuhun konserniin verrattuna alhaisemman käyttökatteen Tanskassa. Liikevaihto kasvoi 17,1 % ja oli 50.0 (42,7) milj. euroa. Toiminta kasvoi orgaanisesti parantuneen rakentamisen markkinatilanteen myötä. Liikevoitto oli 7,3 (4,2) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 14,6 % (9,8 %).

6 Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Itä- ja Keski-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) kehittyi hyvin positiivisesti katsauskauden aikana. Suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin ja korkea käyttöaste paransivat markkinaasemaa. Liikevaihto kasvoi 70,9 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 96,4 (56,4) milj. euroa. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Liikevoitto parani 26,2 (11,8) milj. euroon ja liikevoittomarginaali 27,2 % (21,0 %). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.614) henkilöä, joista 577 (581) työskenteli Suomen toiminnoissa, 572 (566) Ruotsin toiminnoissa, 567 (536) Norjan toiminnoissa, 194 (194) Tanskan toiminnoissa ja 936 (737) Ramirent Europen toiminnoissa. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ramirentin vuoden 2002 optio-ohjelman A- ja B-sarjan optioilla merkittiin katsauskaudella uutta osaketta ja niiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin ,48 eurolla. Korotukset merkittiin kaupparekisteriin , , , ja Osana Konevuokraamo P. Salminen Oy:n kauppahintaa Ramirent Oyj:n hallitus suuntasi annissa Konevuokraamo P. Salminen Oy:n myyjille uutta osaketta. Suunnatun annin seurauksena Ramirentin osakepääoma nousi ,00 eurolla. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla Ramirentin osakepääoma oli ,35 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. OSINGONJAKO VUONNA 2006 Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous päätti osingon määräksi 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeelle HALLITUKSEN VALTUUDET Yhtiön hallituksella on seuraavat valtuutukset: hankkia yhtiön omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys- tai liiketoimintakaupoissa. Osakkeita voidaan käyttää myös avainhenkilöiden kannustamiseksi. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo vastaa noin 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtana. Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä

7 ei saa ylittää 10 % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, tai tarjoutumalla hankkimaan osakkeita julkisella ostotarjouksella osakeomistusten suhteessa kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. päättää niiden omien osakkeiden luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Valtuutuksen kohteena on enintään kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,43 euron arvoista osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö toteuttaa yritys- tai liiketoimintakauppoja tai hankkii muutoin liiketoimintaan liittyvää omaisuutta hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan luovuttaa myös avainhenkilöiden kannustamiseksi. Edellä mainituissa tapauksissa voidaan katsoa, että poikkeamiselle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Luovutushinnan on oltava vähintään osakkeiden Helsingin Pörssissä luovutuksen tapahtumahetkellä noteerattu markkinahinta. päättää suunnatun osakeannin toimeenpanosta uusmerkinnöin siten, että osakepääomaa voidaan korottaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta, eli enintään noin 5 % kaikista yhtiökokoushetkellä rekisteröityinä olevista osakkeista, ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään ,70 eurolla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä päättämään merkintähinnoista sekä merkintäehdoista. Valtuuksia voidaan käyttää osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritys- tai liiketoimintakauppojen rahoittaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä järjestely. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnöin, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutusta on osittain käytetty katsauskauden aikana Konevuokraamo P. Salminen Oy:n hankinnan yhteydessä. Hallituksen tekemällä päätöksellä yhtiön osakepääomaa korotettiin ,00 eurolla ja uusia osakkeita annettiin kappaletta.

8 VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli ( ) kpl ja 541,27 (293,73) milj. euroa eli osakekannasta 63,6 % (70,7 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 47,75 (24,85) euroa ja alin 21,50 (9,85) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 31,10 (15,67) euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 44,80 (24,85) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ( ) euroa. OSAKKEENOMISTAJAT JA LIPUTUSILMOITUS Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Osakemäärä Osuus % osakkeista Nordstjernan AB ,49 % Oy Julius Tallberg Ab ,10 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,53 % Odin Norden ,94 % Odin Forvaltnings AS ,28 % Odin Forvalting AS/Odin Europa SMB ,86 % Fondita Nordic Small Cap Placfond ,80 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,66 % Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,62 % Ruzsbaczky István ,44 % Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ,20 % Muut osakkeenomistajat ,09 % Yhteensä ,0 % Katsauskauden aikana Ramirent sai Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC:ltä ( GMO ) Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. GMO:n asiakkaidensa puolesta hallinnoimien osakkeiden osuus laski tehdyillä osakekaupoilla osakkeeseen edustaen 4,07 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. OPTIO-OIKEUDET 2002 Ramirent Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelman perustamisesta. Optioiden lukumäärä oli Näistä merkittiin tunnuksella 2002A ja tunnuksella 2002B. Ramirent 2002B sarjan optiot liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla alkaen. Kaupankäynti 2002A -sarjan optioilla päättyi Katsauskauden lopussa 2002A -optioita on jäljellä 0 kpl ja 2002B optioita kpl. Tilinpäätöspäivän jälkeen optioilla on merkitty yhteensä uutta osaketta

9 päättyneen merkintäikkunan aikana. Näiden merkintöjen jälkeen 2002B-optioita on jäljellä kappaletta, joilla voidaan merkitä yhteensä osaketta. Osakkeen merkintähinta on 2002B -optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Katsauskauden lopussa kukin optio oikeuttaa merkitsemään kaksi kirjanpidollisesta vasta-arvoltaan 0,43 euron suuruista osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan, joka on 11,96 euroa. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 5,98 euroa. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakepääomaa voi korottaa enintään ,52 eurolla. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002B on KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Suomen liiketoiminnan yhtiöittäminen Ramirent Oyj:n hallitus päätti siirtää Suomessa itse harjoittamansa vuokrausliiketoiminnan sekä Suomessa tätä liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä osakkeet Ramirent Finland Oy:lle alkaen. Suomen vuokrausliiketoimintaa jatkaa sitä varten perustettu Ramirent Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Ramirent Finland Oy. Liiketoiminnan yhtiöittämisellä pyritään konsernirakenteen yksinkertaistamiseen ja selkiyttämiseen. Ramirent Oyj jatkaa konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernin keskitetyistä toiminnoista. Ramirentin osakkeiden merkintä 2002B optioilla Ramirent Oyj:n vuoden 2002B -optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä uutta Ramirentin osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Merkintähinta oli optioohjelman ehtojen mukaisesti 5,98 euroa osakkeelta. Merkintöjä vastaava Ramirentin osakepääoman korotus 7.021,90 euroa arvioidaan tulevan merkityksi kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma on korotuksen jälkeen ,25 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Nyt tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Ramirentin 2002B optio-oikeuksia on jäljellä kappaletta, joiden perusteella voidaan merkitä yhteensä Ramirentin osaketta. OSINGONJAKOEHDOTUS Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingon kaksinkertaistamista 1,20 (0,60) euroon osaketta kohti ja osingonjaon täsmäytyspäiväksi EHDOTUS MAKSUTTOMAKSI OSAKEANNIKSI Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle maksutonta osakeantia yhtiön nykyisille osakkeenomistajille siten, että yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa maksutta kolme (3) osaketta lisää (ns. osakesplit). Osakkeiden lukumäärän lisäämisellä pyritään parantamaan osakkeiden likviditeettiä ja edistämään osakkeilla käytävää kauppaa. Uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon vuodelta 2006.

10 YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidetään Hotelli Scandic Continentalissa klo Yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkistaa Yhtiön tilinpäätös julkaistaan viikolla 10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Hyvän markkinatilanteen uskotaan jatkuvan vuonna Yhtiö arvioi, että kokonaisrakentaminen kasvaa ensi vuonna 3 % Pohjoismaissa. Tätä näkemystä tukevat Pohjoismaiden suurimpien rakennusyritysten julkistamat kasvaneet tilauskannat vuodelle Yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan niissä Keski- ja Itä-Eurooopan maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Vuokrauskäytön uskotaan edelleen kasvavan kone- ja laitevuokrauksessa konsernin markkinoilla, sillä rakennusyhtiöt valitsevat lisääntyvässä määrin koneen vuokrauksen kuin investoivat omaan kalustoon. Tästä johtuen Ramirent arvioi konevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Ramirent on hyvässä asemassa hyötyäkseen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista investoiden edelleen vuonna 2007 paljon kapasiteettiin vastatakseen odotettuun voimakkaaseen kysyntään markkinoilla. Yhtiö jatkaa myös yritysostokohteiden etsimistä ja sisäisen tehokkuuden parantamista tukeakseen kannattavaa kasvua. Koko vuoden 2007 osalta yritys arvioi ylittävänsä taloudelliset tavoitteet.

11 SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTA- LASKELMA, OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TUNNUSLUKUINFORMAATIO SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET SEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN (Me) 10-12/ / / /05 Liikevaihto Suomi 29,4 23,0 102,7 84,8 Ruotsi 38,1 30,2 130,9 105,1 Norja 33,0 28,5 120,3 100,8 Tanska 14,1 12,5 50,0 42,7 Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 31,8 19,0 96,4 56,4 Segmenttien välinen liikevaihto -0,2-0,1-2,4-0,8 Liikevaihto yhteensä 146,2 113,0 497,9 389,0 Liikevoitto Suomi 7,0 3,7 25,7 18,1 Osuus liikevaihdosta, % 23,8% 16,3% 25,0% 21,4% Ruotsi, liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 7,8 3,6 22,5 9,3 Osuus liikevaihdosta, % 20,5% 11,8% 17,2% 8,8% Ruotsi, liikevoitto mukaan lukien kiinteistöjen myyntivoiton 27,9 Osuus liikevaihdosta, % 21,3 % Norja 7,5 4,1 27,2 15,7 Osuus liikevaihdosta, % 22,6% 14,3% 22,6% 15,5% Tanska 2,6 1,6 7,3 4,2 Osuus liikevaihdosta, % 18,3% 12,7% 14,6% 9,8% Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 9,4 4,8 26,2 11,8 Osuus liikevaihdosta, % 29,7% 25,4% 27,2% 21,0% Liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat kulut -1,8-1,0-4,0-3,1 Konsernin liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 32,5 16,8 104,9 55,9 Osuus liikevaihdosta, % 22,2% 14,8% 21,1% 14,4% Konsernin liikevoitto mukaanlukien kiinteistöjen myyntivoittoa 32,5 16,8 110,3 55,9 Osuus liikevaihdosta, % 22,2% 14,8% 22,2% 14,4%

12 TULOSLASKELMA (EUR 1.000) / / / /05 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus Vähemmistön osuus Yhteensä Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,82 0,37 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,82 0,38 2,95 1,35

13 TASE VARAT (EUR 1.000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1.000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Pakolliset varaukset Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

14 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/ /05 Liiketoiminnan rahavirta 133, Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut (netto) Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta 6.6-0,8 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kum. muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Myyt. varojen erät Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma IAS 32 ja 39 käyttöönotto IAS 32 ja 39 käyttöönoton tuloverot Oikaistu oma pääoma Osakeperusteiset maksut Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteen muutos Muuntoerot Koronvaihtosopimuste n käyvän arvon

15 muutos Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät (netto) Tilikauden voitto Tilikauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Suunnattu osakeanti Osakkeiden kirjanpidollisen vastaarvon muutos Käytetyt osakeoptiot Oma pääoma Muuntoerot Vähemmistön osuuden väheneminen Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät (netto) Tilikauden voitto Tilikauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Suunnattu osakeanti Käytetyt osakeoptiot Oma pääoma

16 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/ /05 Korolliset velat, Me 187,4 167,5 Nettovelka, Me 186,3 166,2 Sijoitettu pääoma, Me (kauden lopussa) 452,3 364,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,1% 17,2% Nettovelkaantumisaste, % 70,3% 84,3% Omavaraisuusaste, % 45,4% 42,5% Henkilöstö (keskimäärin) Henkilöstö (kauden lopussa) Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 176,5 112,6 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 35,4% 29,0% 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella, OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-12/ /05 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimennettu, e 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimentamaton, e 2,95 1,35 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimennettu, e 9,74 7,35 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimentamaton, e 9,80 7,40 Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimennettu Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimentamaton Osakemäärä (kauden loppu), laimennettu Osakemäärä (kauden loppu), laimentamaton Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon toteutettu osakkeen splittaus.

17 VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) Kiinteistökiinnitykset 0,9 0,8 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 0,3 0,3 Yrityskiinnitykset - 2,7 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 2,2 Kiinteistökiinnitykset - - Tytäryhtiöosakkeet (kirjanpitoarvo) - - Yrityskiinnitykset 76,6 76,4 Muut pantatut varat 3,1 3,1 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 183,8 157,5 Takaukset 2,8 2,2 Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vastaiset vähimmäismaksut 89,3 53,9 Ei purettavissa olevien rahoitusleasingsopimusten vastaiset vähimmäismaksut 6,1 15,4 Rahoitusleasingvelka taseessa -5,8-14,1 Ei purettavissa olevien leasingsopimusten taseen ulkopuoliset vastaiset vähimmäismaksut 89,6 55,2 Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut Kohde-etuuden nimellisarvo 49,9 65,1 Johdannaisinstrumenttien käypä arvo 0,1-0,8

18 TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle klo Helsingissä, Restaurant Pörssin Peilisalissa, Fabianinkatu 14. RAMIRENTIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2007 Ramirent Oyj:n tilinpäätös julkaistaan viikolla 10. Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina klo Hotelli Scandic Continentalissa. Vuoden 2007 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: tammikuu-maaliskuu: perjantaina tammikuu-kesäkuu: keskiviikkona tammikuu-syyskuu: keskiviikkona Yhtiön tilintarkastaja ovat tarkastanut tämän tilinpäätöstiedotteen sisältämän taloudellisen informaation. Helsingissä RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Kari Kallio, puh tai sähköpostitse Talousjohtaja Heli Iisakka, puh tai sähköpostitse JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 288 toimipisteessä 12 maassa ja sen pääkonttori on Helsingissä. Ramirent on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Liikevaihto vuonna 2006 oli 498 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli Ramirent on noteerattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 27,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu 1 (16) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Liikevaihto 136,6 105,1 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 46,5 34,7 171,6 Liikevoitto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-6/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta osakkeenomistajaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2006 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Tilinpäätös 2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria 10

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 klo 14.00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:LLÄ HYVÄ ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, TULOS KASVOI 32,5

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 26,8 % ollen 77,6 (61,2) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Vuoden 2008 tulos

Vuoden 2008 tulos Vuoden 2008 tulos 12.2.2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 1 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent Tilinpäätös 2008 Sisältö 2008 lyhyesti Kustannusäästötoimenpiteet Segmenttikatsaus Taloudelliset pääkohdat

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 24.4.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Toimintaympäristö Kuluneen talven poikkeukselliset jää- ja tuuliolosuhteet ovat vaikeuttaneet liikennettä ja aiheuttaneet lisäkustannuksia

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot