KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI"

Transkriptio

1 Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 % ollen 171,6 (107,1) Me. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 97,0 % % ollen 110,3 (56,0) Me. Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 111,3 % ollen 102,9 (48,7) Me. EPS-luku (laimentamaton) oli 2,95 (1,35) e. EPS-luku (laimennettu) oli 2,93 (1,34) e. Nettovelka oli 186,3 (166,2) Me ja nettovelkaantumisaste oli 70,3 % (84,3 %). Omavaraisuusaste oli 45,4 % (42,5 %). Hallitus ehdottaa osingon kaksinkertaistamista 1,20 (0,60) euroon osaketta kohden. Hallitus ehdottaa maksutonta osakeantia nykyisille osakkeenomistajille siten, että yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa maksutta kolme (3) osaketta lisää (ns. osakesplit). KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 10-12/ / / /2005 Liikevaihto 146,2 113,0 497,9 389,0 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 49,2 30,4 171,6 107,1 Liikevoitto (EBIT) 32,5 16,8 110,3 56,0 % liikevaihdosta 22,2 14,8% 22,2 14,4% Tulos ennen veroja (EBT) 30,2 15,3 102,9 48,7 Katsauskauden tulos 22,1 9,9 79,2 35,5 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,82 0,37 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,82 0,38 2,95 1,35 Oma pääoma/osake, laimennettu, e 9,74 7,35 Oma pääoma/osake, laimentamaton, e 9,80 7,40 Nettovelka 186,3 166,2 Bruttoinvestoinnit 176,5 112,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,1% 17,2% Omavaraisuusaste, % 45,4% 42,5% Nettovelkaantumisaste (gearing), % 70,3% 84,3% Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella.

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Itä- ja Keski-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja sillä on 288 (270) toimipistettä kahdessatoista maassa. Rakentaminen on lisääntynyt yhtiön arvion mukaan Pohjoismaissa noin 6 %. Itä- ja Keski- Euroopan maissa kasvu on ollut huomattavasti suurempi. Konevuokrausmarkkinat ovat yhtiön arvion mukaan kasvaneet vuonna 2006 rakentamista nopeammin kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi markkinat ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan niissä Itä- ja Keski-Euroopan maissa, joissa Ramirentillä on toimintaa eli Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Tsekin tasavallassa. Vuoden 2006 toteutuneen kasvun perusteella Ramirent arvioi yhtiön vahvistaneen markkina-asemaansa kaikissa konsernin suurimmissa maissa. LIIKEVAIHTO JA TULOS Suotuisat sääolosuhteet ja markkinatilanne jatkuivat neljännellä neljänneksellä kaikilla Ramirentin markkinoilla. Liikevaihto kasvoi 29,4 % ollen 146,2 (113,0) Me johtuen vuoden aikana tehdyistä suurista investoinneista uuteen kapasiteettiin sekä korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta kaikissa segmenteissä. Kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa ja Suomessa. Ramirent Europen liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 67,4 % ja Suomen liikevaihto 27,8 %. Liikevoitto parani myös merkittävästi 93,5 % johtuen kasvaneesta liikevaihdosta ja jatkuvasta kustannusten hallinnasta. Kannattavuuden kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa ja Ruotsissa. Konsernin vuoden 2006 liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me, josta Suomen liikevaihto oli 102,7 (84,8) Me, Ruotsin 130,9 (105,1) Me, Norjan 120,3 (100,8) Me, Tanskan 50,0 (42,7) Me ja Ramirent Europen 96,4 (56,4) Me. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 110,3 (56,0) Me, josta Suomen 25,7 (18,1) Me, Ruotsin 27,9 (sisältäen ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen myynnistä saadun 5,4 milj. euron kertaluonteisen voiton) (9,2) Me, Norjan 27,2 (15,7) Me, Tanskan 7,3 (4,2) Me sekä Ramirent Europen 26,2 (11,8) Me. Konsernin liikevoittomarginaali kasvoi edelleen ollen 22,2 % (14,4 %). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 102,9 (48,7) Me. Katsauskauden tulos oli 79,2 (35,5) Me. Ramirentin tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta sekä hyvästä kiinteiden kustannusten hallinnasta. Lisäksi tulokseen sisältyy Ruotsin kiinteistöjen myynnistä ensimmäisellä neljänneksellä saatu verovapaa 5,4 milj. euron voitto. Sijoitetun pääoman tuotto on 28,1 % (17,2 %) ja oman pääoman tuotto 34,3 % (19,6 %).

3 INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 176,5 (112,6) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 165,4 Me. Investointien merkittävä kasvu johtuu Ramirentin tavoitteesta lisätä vuokrakalustokapasiteettia vastaamaan asiakkaiden kysyntää sekä kehittää tuotevalikoimaa ja toimipisteverkostoa palvelemaan asiakkaita paremmin. Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet kokonaispoistot olivat katsauskaudella 61,2 (51,2) Me, josta poistot koneista ja laitteista olivat 58,4 Me. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 76,1 (73,2) Me. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella positiivinen 133,9 (87,2) Me. Investointien rahavirta oli 140,7 (-92,2) Me johtuen kasvaneista investoinneista. Rahoituksen rahavirta oli 6,6 (-0,8) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,1 (1,3) Me aiheuttaen -0,2 (-5,8) Me:n nettomuutoksen käteisvaroissa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi 19,9 Me vuoden 2005 lopusta ollen katsauskauden lopussa 187,4 (167,5) Me. Nettovelka oli katsauskauden lopussa 186,3 (166,2) Me. Nettovelkaantumisaste oli 70,3 % (84,3 %). Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 49,9 (65,1) Me. Taseen loppusumma oli 584,3 (464,3) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 45,4 % (42,5 %). TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin hallitus hyväksyi vuonna 2006 konsernin uudet taloudelliset tavoitteet. Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja tavoitteena on saavuttaa vahva taloudellinen asema, joka luo lujan taloudellisen pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:: Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 % Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta.

4 MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA Ramirent Oyj:n hallitus nimitti DI Kari Kallion Ramirent-konsernin toimitusjohtajaksi alkaen. KTM Heli Iisakka nimitettiin alkaen Ramirent Oyj:n talousjohtajaksi vastuualueenaan konsernin taloushallinto, rahoitus, raportointi ja IT-hallinto. KTM Thorolf Hannus nimitettiin Ramirent-konsernin strategia- ja kehitysjohtajaksi alkaen. Hän vastaa konsernin strategiasuunnittelusta ja liiketoimintamallin kehittämisestä. LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT KATSAUSKAUDELLA Ramirent toimii johtavassa asemassa Pohjoismaiden ja Itä-ja Keski-Euroopan maiden vuokrausmarkkinoilla. Suotuisa markkinatilanne ja kilpailukykyinen liiketoimintamalli mahdollistavat liiketoiminnan laajentamisen hyvillä investointien tuotoilla. Tämä luo perustan Ramirentin kasvustrategialle, joka mahdollistaa samanaikaisesti merkittävät investoinnit paikallisten asiakastarpeiden mukaisesti, Ramirent-toimintamallista syntyvien synergioiden hyödyntämisen sekä vahvan taseen ylläpitämisen. Ramirentin kasvustrategian mukaisesti, yhtiö investoi merkittävän osuuden kassavirrastaan laitehankintoihin ja yritysostoihin asiakaskannan laajentamiseksi ja tuotevalikoiman vahvistamiseksi. Ramirent Oyj:n hallitus päätti laajentaa yhtiön liiketoimintaa Tsekin tasavaltaan. Liiketoiminta käynnistyi kesäkuussa 2006 ja kasvaa suunnitellusti. Ramirent allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti puolalaisen tytäryhtiönsä Ramirent Scaffolding Sp. z o.o. n jäljellä olleen 25 %:n vähemmistöosuuden. Ramirent allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti rakennuskoneita ja laitteita vuokraavan ja raskaaseen kalustoon erikoistuneen Konevuokraamo P. Salminen Oy:n. Yritysosto vahvistaa Ramirentin asemaa Suomen vuokrausliiketoiminnassa laajentamalla raskaan kaluston tuotevalikoimaa ja palvelemalla paremmin myös maa- ja vesirakentamista. Ramirent allekirjoitti sopimuksen Lainaväline HS Oy:n henkilönostinten vuokrausliiketoiminnan ostamisesta alkaen, mukaan lukien sisaryhtiöiden Lainaväline NKP:n ja VIP-Liftin toiminimet. Yritysosto lisäsi Ramirentin henkilönostinkapasiteettia ja vahvisti edelleen Ramirentin asemaa erityisesti Suomen telakoilla. Ramirentin ruotsalainen tytäryhtiö Ramirent AB osti konevuokraamo Mavexin Ruotsissa. Yritysosto tukee Ramirentin strategiaa kasvattaa Ruotsin toimipisteverkostoa ja vahvistaa asemaa Pohjois-Ruotsin hyvillä markkinoilla. Ramirent allekirjoitti sopimuksen RSK-Järvinen Oy:n ostamisesta. Yhtiö on erikoistunut työmaiden tilapäiseen sähköistykseen ja lämmittämiseen. Yritysosto tukee Ramirentin päätöstä kehittää vuokrattaviin laitteisiin liittyviä työmaapalveluja.

5 LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi katsauskaudella kaikissa segmenteissä voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Ramirent Ruotsin ja Europen toiminnot kehittyivät hyvin katsauskaudella. Vuoden 2006 tammikuusta konsernihallinnon kulut on raportoitu erikseen liiketoimintasegmenteille kohdistamattomina kuluina. Muutos on otettu huomioon aikaisempien kausien luvuissa. Suomi Suomessa liiketoiminta oli hyvin aktiivista vuonna Erityisesti telakoiden ja teollisuuden kysyntä vahvistui. Markkina-asema vahvistui myös uusista yritysostoista johtuen. Liikevaihto kasvoi 21,1 % edellisestä vuodesta ja oli 102,7 (84,8) milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna Suomen toiminnan tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 25,7 (18,1) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 25,0 % (21,4 %). Ruotsi Ruotsin liiketoiminta kehittyi merkittävästi katsauskaudella johtuen hyvästä markkinatilanteesta, kasvaneista investoinneista uusiin tuoteryhmiin sekä uusien toimipisteiden avaamisesta. Liikevaihto kasvoi 24,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 130,9 (105,1) milj. euroa. Tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto (ilman kiinteistöjen myynnistä saatua voittoa) oli 22,5 (9,3) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 17,2 % (8,8 %). Norja Norjassa liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 19,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 120,3 (100,8) milj. euroa. Norjan toimintojen tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 27,2 (15,7) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 22,6 % (15,5 %). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi katsauskauden aikana. Kannattamattoman tuoteryhmän lakkauttaminen on Tanskassa saatettu päätökseen. Koneiden ja laitteiden suurempi jälleenvuokrauksen osuus aiheuttaa muuhun konserniin verrattuna alhaisemman käyttökatteen Tanskassa. Liikevaihto kasvoi 17,1 % ja oli 50.0 (42,7) milj. euroa. Toiminta kasvoi orgaanisesti parantuneen rakentamisen markkinatilanteen myötä. Liikevoitto oli 7,3 (4,2) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 14,6 % (9,8 %).

6 Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Itä- ja Keski-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) kehittyi hyvin positiivisesti katsauskauden aikana. Suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin ja korkea käyttöaste paransivat markkinaasemaa. Liikevaihto kasvoi 70,9 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 96,4 (56,4) milj. euroa. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Liikevoitto parani 26,2 (11,8) milj. euroon ja liikevoittomarginaali 27,2 % (21,0 %). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.614) henkilöä, joista 577 (581) työskenteli Suomen toiminnoissa, 572 (566) Ruotsin toiminnoissa, 567 (536) Norjan toiminnoissa, 194 (194) Tanskan toiminnoissa ja 936 (737) Ramirent Europen toiminnoissa. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ramirentin vuoden 2002 optio-ohjelman A- ja B-sarjan optioilla merkittiin katsauskaudella uutta osaketta ja niiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin ,48 eurolla. Korotukset merkittiin kaupparekisteriin , , , ja Osana Konevuokraamo P. Salminen Oy:n kauppahintaa Ramirent Oyj:n hallitus suuntasi annissa Konevuokraamo P. Salminen Oy:n myyjille uutta osaketta. Suunnatun annin seurauksena Ramirentin osakepääoma nousi ,00 eurolla. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla Ramirentin osakepääoma oli ,35 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. OSINGONJAKO VUONNA 2006 Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous päätti osingon määräksi 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeelle HALLITUKSEN VALTUUDET Yhtiön hallituksella on seuraavat valtuutukset: hankkia yhtiön omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys- tai liiketoimintakaupoissa. Osakkeita voidaan käyttää myös avainhenkilöiden kannustamiseksi. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo vastaa noin 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtana. Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä

7 ei saa ylittää 10 % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, tai tarjoutumalla hankkimaan osakkeita julkisella ostotarjouksella osakeomistusten suhteessa kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. päättää niiden omien osakkeiden luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Valtuutuksen kohteena on enintään kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,43 euron arvoista osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö toteuttaa yritys- tai liiketoimintakauppoja tai hankkii muutoin liiketoimintaan liittyvää omaisuutta hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan luovuttaa myös avainhenkilöiden kannustamiseksi. Edellä mainituissa tapauksissa voidaan katsoa, että poikkeamiselle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Luovutushinnan on oltava vähintään osakkeiden Helsingin Pörssissä luovutuksen tapahtumahetkellä noteerattu markkinahinta. päättää suunnatun osakeannin toimeenpanosta uusmerkinnöin siten, että osakepääomaa voidaan korottaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta, eli enintään noin 5 % kaikista yhtiökokoushetkellä rekisteröityinä olevista osakkeista, ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään ,70 eurolla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä päättämään merkintähinnoista sekä merkintäehdoista. Valtuuksia voidaan käyttää osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritys- tai liiketoimintakauppojen rahoittaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä järjestely. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnöin, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutusta on osittain käytetty katsauskauden aikana Konevuokraamo P. Salminen Oy:n hankinnan yhteydessä. Hallituksen tekemällä päätöksellä yhtiön osakepääomaa korotettiin ,00 eurolla ja uusia osakkeita annettiin kappaletta.

8 VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli ( ) kpl ja 541,27 (293,73) milj. euroa eli osakekannasta 63,6 % (70,7 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 47,75 (24,85) euroa ja alin 21,50 (9,85) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 31,10 (15,67) euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 44,80 (24,85) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ( ) euroa. OSAKKEENOMISTAJAT JA LIPUTUSILMOITUS Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Osakemäärä Osuus % osakkeista Nordstjernan AB ,49 % Oy Julius Tallberg Ab ,10 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,53 % Odin Norden ,94 % Odin Forvaltnings AS ,28 % Odin Forvalting AS/Odin Europa SMB ,86 % Fondita Nordic Small Cap Placfond ,80 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,66 % Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,62 % Ruzsbaczky István ,44 % Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ,20 % Muut osakkeenomistajat ,09 % Yhteensä ,0 % Katsauskauden aikana Ramirent sai Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC:ltä ( GMO ) Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. GMO:n asiakkaidensa puolesta hallinnoimien osakkeiden osuus laski tehdyillä osakekaupoilla osakkeeseen edustaen 4,07 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. OPTIO-OIKEUDET 2002 Ramirent Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelman perustamisesta. Optioiden lukumäärä oli Näistä merkittiin tunnuksella 2002A ja tunnuksella 2002B. Ramirent 2002B sarjan optiot liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla alkaen. Kaupankäynti 2002A -sarjan optioilla päättyi Katsauskauden lopussa 2002A -optioita on jäljellä 0 kpl ja 2002B optioita kpl. Tilinpäätöspäivän jälkeen optioilla on merkitty yhteensä uutta osaketta

9 päättyneen merkintäikkunan aikana. Näiden merkintöjen jälkeen 2002B-optioita on jäljellä kappaletta, joilla voidaan merkitä yhteensä osaketta. Osakkeen merkintähinta on 2002B -optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Katsauskauden lopussa kukin optio oikeuttaa merkitsemään kaksi kirjanpidollisesta vasta-arvoltaan 0,43 euron suuruista osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan, joka on 11,96 euroa. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 5,98 euroa. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakepääomaa voi korottaa enintään ,52 eurolla. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002B on KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Suomen liiketoiminnan yhtiöittäminen Ramirent Oyj:n hallitus päätti siirtää Suomessa itse harjoittamansa vuokrausliiketoiminnan sekä Suomessa tätä liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä osakkeet Ramirent Finland Oy:lle alkaen. Suomen vuokrausliiketoimintaa jatkaa sitä varten perustettu Ramirent Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Ramirent Finland Oy. Liiketoiminnan yhtiöittämisellä pyritään konsernirakenteen yksinkertaistamiseen ja selkiyttämiseen. Ramirent Oyj jatkaa konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernin keskitetyistä toiminnoista. Ramirentin osakkeiden merkintä 2002B optioilla Ramirent Oyj:n vuoden 2002B -optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä uutta Ramirentin osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Merkintähinta oli optioohjelman ehtojen mukaisesti 5,98 euroa osakkeelta. Merkintöjä vastaava Ramirentin osakepääoman korotus 7.021,90 euroa arvioidaan tulevan merkityksi kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma on korotuksen jälkeen ,25 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Nyt tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Ramirentin 2002B optio-oikeuksia on jäljellä kappaletta, joiden perusteella voidaan merkitä yhteensä Ramirentin osaketta. OSINGONJAKOEHDOTUS Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingon kaksinkertaistamista 1,20 (0,60) euroon osaketta kohti ja osingonjaon täsmäytyspäiväksi EHDOTUS MAKSUTTOMAKSI OSAKEANNIKSI Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle maksutonta osakeantia yhtiön nykyisille osakkeenomistajille siten, että yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa maksutta kolme (3) osaketta lisää (ns. osakesplit). Osakkeiden lukumäärän lisäämisellä pyritään parantamaan osakkeiden likviditeettiä ja edistämään osakkeilla käytävää kauppaa. Uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon vuodelta 2006.

10 YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidetään Hotelli Scandic Continentalissa klo Yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkistaa Yhtiön tilinpäätös julkaistaan viikolla 10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Hyvän markkinatilanteen uskotaan jatkuvan vuonna Yhtiö arvioi, että kokonaisrakentaminen kasvaa ensi vuonna 3 % Pohjoismaissa. Tätä näkemystä tukevat Pohjoismaiden suurimpien rakennusyritysten julkistamat kasvaneet tilauskannat vuodelle Yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan niissä Keski- ja Itä-Eurooopan maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Vuokrauskäytön uskotaan edelleen kasvavan kone- ja laitevuokrauksessa konsernin markkinoilla, sillä rakennusyhtiöt valitsevat lisääntyvässä määrin koneen vuokrauksen kuin investoivat omaan kalustoon. Tästä johtuen Ramirent arvioi konevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Ramirent on hyvässä asemassa hyötyäkseen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista investoiden edelleen vuonna 2007 paljon kapasiteettiin vastatakseen odotettuun voimakkaaseen kysyntään markkinoilla. Yhtiö jatkaa myös yritysostokohteiden etsimistä ja sisäisen tehokkuuden parantamista tukeakseen kannattavaa kasvua. Koko vuoden 2007 osalta yritys arvioi ylittävänsä taloudelliset tavoitteet.

11 SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTA- LASKELMA, OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TUNNUSLUKUINFORMAATIO SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET SEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN (Me) 10-12/ / / /05 Liikevaihto Suomi 29,4 23,0 102,7 84,8 Ruotsi 38,1 30,2 130,9 105,1 Norja 33,0 28,5 120,3 100,8 Tanska 14,1 12,5 50,0 42,7 Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 31,8 19,0 96,4 56,4 Segmenttien välinen liikevaihto -0,2-0,1-2,4-0,8 Liikevaihto yhteensä 146,2 113,0 497,9 389,0 Liikevoitto Suomi 7,0 3,7 25,7 18,1 Osuus liikevaihdosta, % 23,8% 16,3% 25,0% 21,4% Ruotsi, liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 7,8 3,6 22,5 9,3 Osuus liikevaihdosta, % 20,5% 11,8% 17,2% 8,8% Ruotsi, liikevoitto mukaan lukien kiinteistöjen myyntivoiton 27,9 Osuus liikevaihdosta, % 21,3 % Norja 7,5 4,1 27,2 15,7 Osuus liikevaihdosta, % 22,6% 14,3% 22,6% 15,5% Tanska 2,6 1,6 7,3 4,2 Osuus liikevaihdosta, % 18,3% 12,7% 14,6% 9,8% Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 9,4 4,8 26,2 11,8 Osuus liikevaihdosta, % 29,7% 25,4% 27,2% 21,0% Liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat kulut -1,8-1,0-4,0-3,1 Konsernin liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 32,5 16,8 104,9 55,9 Osuus liikevaihdosta, % 22,2% 14,8% 21,1% 14,4% Konsernin liikevoitto mukaanlukien kiinteistöjen myyntivoittoa 32,5 16,8 110,3 55,9 Osuus liikevaihdosta, % 22,2% 14,8% 22,2% 14,4%

12 TULOSLASKELMA (EUR 1.000) / / / /05 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus Vähemmistön osuus Yhteensä Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,82 0,37 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,82 0,38 2,95 1,35

13 TASE VARAT (EUR 1.000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1.000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Pakolliset varaukset Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

14 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/ /05 Liiketoiminnan rahavirta 133, Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut (netto) Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta 6.6-0,8 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kum. muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Myyt. varojen erät Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma IAS 32 ja 39 käyttöönotto IAS 32 ja 39 käyttöönoton tuloverot Oikaistu oma pääoma Osakeperusteiset maksut Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteen muutos Muuntoerot Koronvaihtosopimuste n käyvän arvon

15 muutos Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät (netto) Tilikauden voitto Tilikauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Suunnattu osakeanti Osakkeiden kirjanpidollisen vastaarvon muutos Käytetyt osakeoptiot Oma pääoma Muuntoerot Vähemmistön osuuden väheneminen Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät (netto) Tilikauden voitto Tilikauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Suunnattu osakeanti Käytetyt osakeoptiot Oma pääoma

16 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/ /05 Korolliset velat, Me 187,4 167,5 Nettovelka, Me 186,3 166,2 Sijoitettu pääoma, Me (kauden lopussa) 452,3 364,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,1% 17,2% Nettovelkaantumisaste, % 70,3% 84,3% Omavaraisuusaste, % 45,4% 42,5% Henkilöstö (keskimäärin) Henkilöstö (kauden lopussa) Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 176,5 112,6 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 35,4% 29,0% 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella, OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-12/ /05 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimennettu, e 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimentamaton, e 2,95 1,35 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimennettu, e 9,74 7,35 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimentamaton, e 9,80 7,40 Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimennettu Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimentamaton Osakemäärä (kauden loppu), laimennettu Osakemäärä (kauden loppu), laimentamaton Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon toteutettu osakkeen splittaus.

17 VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) Kiinteistökiinnitykset 0,9 0,8 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 0,3 0,3 Yrityskiinnitykset - 2,7 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 2,2 Kiinteistökiinnitykset - - Tytäryhtiöosakkeet (kirjanpitoarvo) - - Yrityskiinnitykset 76,6 76,4 Muut pantatut varat 3,1 3,1 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 183,8 157,5 Takaukset 2,8 2,2 Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vastaiset vähimmäismaksut 89,3 53,9 Ei purettavissa olevien rahoitusleasingsopimusten vastaiset vähimmäismaksut 6,1 15,4 Rahoitusleasingvelka taseessa -5,8-14,1 Ei purettavissa olevien leasingsopimusten taseen ulkopuoliset vastaiset vähimmäismaksut 89,6 55,2 Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut Kohde-etuuden nimellisarvo 49,9 65,1 Johdannaisinstrumenttien käypä arvo 0,1-0,8

18 TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle klo Helsingissä, Restaurant Pörssin Peilisalissa, Fabianinkatu 14. RAMIRENTIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2007 Ramirent Oyj:n tilinpäätös julkaistaan viikolla 10. Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina klo Hotelli Scandic Continentalissa. Vuoden 2007 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: tammikuu-maaliskuu: perjantaina tammikuu-kesäkuu: keskiviikkona tammikuu-syyskuu: keskiviikkona Yhtiön tilintarkastaja ovat tarkastanut tämän tilinpäätöstiedotteen sisältämän taloudellisen informaation. Helsingissä RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Kari Kallio, puh tai sähköpostitse Talousjohtaja Heli Iisakka, puh tai sähköpostitse JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 288 toimipisteessä 12 maassa ja sen pääkonttori on Helsingissä. Ramirent on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Liikevaihto vuonna 2006 oli 498 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli Ramirent on noteerattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 27,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu 1 (16) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006

(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 R A M I R E N T- K O N S E R N I N O S AV U O S I K AT S A U S TA M M I K E S Ä K U U 2 0 0 7 KESKEISET TUNNUSLUVUT (Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Liikevaihto 152,0 116,7 288,6 221,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Liikevaihto 136,6 105,1 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 46,5 34,7 171,6 Liikevoitto

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 30.6.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 80,7 (34,1) ME, kasvua 137% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-6/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta osakkeenomistajaa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2006 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Tilinpäätös 2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria 10

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5)

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5) RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2003 1(5) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.9.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 126,5 (58,1) ME, kasvua 118% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 Q2 SUORA AUDIO CAST LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 15.8.2008 KLO 10.00 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.8.2008

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Kari Kallio

Osavuosikatsaus Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS 9.5.2008 Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 9.5.2008 klo 10.00 Helsingissä, Restaurant

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 7-9/2007 7-9/2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006 Liikevaihto 165,8 129,8 454,5 351,6 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA)

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 26,8 % ollen 77,6 (61,2) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent -konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 klo 14.00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:LLÄ HYVÄ ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, TULOS KASVOI 32,5

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot