KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI"

Transkriptio

1 Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 % ollen 171,6 (107,1) Me. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 97,0 % % ollen 110,3 (56,0) Me. Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 111,3 % ollen 102,9 (48,7) Me. EPS-luku (laimentamaton) oli 2,95 (1,35) e. EPS-luku (laimennettu) oli 2,93 (1,34) e. Nettovelka oli 186,3 (166,2) Me ja nettovelkaantumisaste oli 70,3 % (84,3 %). Omavaraisuusaste oli 45,4 % (42,5 %). Hallitus ehdottaa osingon kaksinkertaistamista 1,20 (0,60) euroon osaketta kohden. Hallitus ehdottaa maksutonta osakeantia nykyisille osakkeenomistajille siten, että yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa maksutta kolme (3) osaketta lisää (ns. osakesplit). KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 10-12/ / / /2005 Liikevaihto 146,2 113,0 497,9 389,0 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 49,2 30,4 171,6 107,1 Liikevoitto (EBIT) 32,5 16,8 110,3 56,0 % liikevaihdosta 22,2 14,8% 22,2 14,4% Tulos ennen veroja (EBT) 30,2 15,3 102,9 48,7 Katsauskauden tulos 22,1 9,9 79,2 35,5 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,82 0,37 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,82 0,38 2,95 1,35 Oma pääoma/osake, laimennettu, e 9,74 7,35 Oma pääoma/osake, laimentamaton, e 9,80 7,40 Nettovelka 186,3 166,2 Bruttoinvestoinnit 176,5 112,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,1% 17,2% Omavaraisuusaste, % 45,4% 42,5% Nettovelkaantumisaste (gearing), % 70,3% 84,3% Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella.

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Itä- ja Keski-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja sillä on 288 (270) toimipistettä kahdessatoista maassa. Rakentaminen on lisääntynyt yhtiön arvion mukaan Pohjoismaissa noin 6 %. Itä- ja Keski- Euroopan maissa kasvu on ollut huomattavasti suurempi. Konevuokrausmarkkinat ovat yhtiön arvion mukaan kasvaneet vuonna 2006 rakentamista nopeammin kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi markkinat ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan niissä Itä- ja Keski-Euroopan maissa, joissa Ramirentillä on toimintaa eli Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Tsekin tasavallassa. Vuoden 2006 toteutuneen kasvun perusteella Ramirent arvioi yhtiön vahvistaneen markkina-asemaansa kaikissa konsernin suurimmissa maissa. LIIKEVAIHTO JA TULOS Suotuisat sääolosuhteet ja markkinatilanne jatkuivat neljännellä neljänneksellä kaikilla Ramirentin markkinoilla. Liikevaihto kasvoi 29,4 % ollen 146,2 (113,0) Me johtuen vuoden aikana tehdyistä suurista investoinneista uuteen kapasiteettiin sekä korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta kaikissa segmenteissä. Kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa ja Suomessa. Ramirent Europen liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 67,4 % ja Suomen liikevaihto 27,8 %. Liikevoitto parani myös merkittävästi 93,5 % johtuen kasvaneesta liikevaihdosta ja jatkuvasta kustannusten hallinnasta. Kannattavuuden kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa ja Ruotsissa. Konsernin vuoden 2006 liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me, josta Suomen liikevaihto oli 102,7 (84,8) Me, Ruotsin 130,9 (105,1) Me, Norjan 120,3 (100,8) Me, Tanskan 50,0 (42,7) Me ja Ramirent Europen 96,4 (56,4) Me. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 110,3 (56,0) Me, josta Suomen 25,7 (18,1) Me, Ruotsin 27,9 (sisältäen ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen myynnistä saadun 5,4 milj. euron kertaluonteisen voiton) (9,2) Me, Norjan 27,2 (15,7) Me, Tanskan 7,3 (4,2) Me sekä Ramirent Europen 26,2 (11,8) Me. Konsernin liikevoittomarginaali kasvoi edelleen ollen 22,2 % (14,4 %). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 102,9 (48,7) Me. Katsauskauden tulos oli 79,2 (35,5) Me. Ramirentin tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta sekä hyvästä kiinteiden kustannusten hallinnasta. Lisäksi tulokseen sisältyy Ruotsin kiinteistöjen myynnistä ensimmäisellä neljänneksellä saatu verovapaa 5,4 milj. euron voitto. Sijoitetun pääoman tuotto on 28,1 % (17,2 %) ja oman pääoman tuotto 34,3 % (19,6 %).

3 INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 176,5 (112,6) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 165,4 Me. Investointien merkittävä kasvu johtuu Ramirentin tavoitteesta lisätä vuokrakalustokapasiteettia vastaamaan asiakkaiden kysyntää sekä kehittää tuotevalikoimaa ja toimipisteverkostoa palvelemaan asiakkaita paremmin. Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet kokonaispoistot olivat katsauskaudella 61,2 (51,2) Me, josta poistot koneista ja laitteista olivat 58,4 Me. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 76,1 (73,2) Me. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella positiivinen 133,9 (87,2) Me. Investointien rahavirta oli 140,7 (-92,2) Me johtuen kasvaneista investoinneista. Rahoituksen rahavirta oli 6,6 (-0,8) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,1 (1,3) Me aiheuttaen -0,2 (-5,8) Me:n nettomuutoksen käteisvaroissa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi 19,9 Me vuoden 2005 lopusta ollen katsauskauden lopussa 187,4 (167,5) Me. Nettovelka oli katsauskauden lopussa 186,3 (166,2) Me. Nettovelkaantumisaste oli 70,3 % (84,3 %). Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 49,9 (65,1) Me. Taseen loppusumma oli 584,3 (464,3) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 45,4 % (42,5 %). TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin hallitus hyväksyi vuonna 2006 konsernin uudet taloudelliset tavoitteet. Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja tavoitteena on saavuttaa vahva taloudellinen asema, joka luo lujan taloudellisen pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:: Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 % Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta.

4 MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA Ramirent Oyj:n hallitus nimitti DI Kari Kallion Ramirent-konsernin toimitusjohtajaksi alkaen. KTM Heli Iisakka nimitettiin alkaen Ramirent Oyj:n talousjohtajaksi vastuualueenaan konsernin taloushallinto, rahoitus, raportointi ja IT-hallinto. KTM Thorolf Hannus nimitettiin Ramirent-konsernin strategia- ja kehitysjohtajaksi alkaen. Hän vastaa konsernin strategiasuunnittelusta ja liiketoimintamallin kehittämisestä. LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT KATSAUSKAUDELLA Ramirent toimii johtavassa asemassa Pohjoismaiden ja Itä-ja Keski-Euroopan maiden vuokrausmarkkinoilla. Suotuisa markkinatilanne ja kilpailukykyinen liiketoimintamalli mahdollistavat liiketoiminnan laajentamisen hyvillä investointien tuotoilla. Tämä luo perustan Ramirentin kasvustrategialle, joka mahdollistaa samanaikaisesti merkittävät investoinnit paikallisten asiakastarpeiden mukaisesti, Ramirent-toimintamallista syntyvien synergioiden hyödyntämisen sekä vahvan taseen ylläpitämisen. Ramirentin kasvustrategian mukaisesti, yhtiö investoi merkittävän osuuden kassavirrastaan laitehankintoihin ja yritysostoihin asiakaskannan laajentamiseksi ja tuotevalikoiman vahvistamiseksi. Ramirent Oyj:n hallitus päätti laajentaa yhtiön liiketoimintaa Tsekin tasavaltaan. Liiketoiminta käynnistyi kesäkuussa 2006 ja kasvaa suunnitellusti. Ramirent allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti puolalaisen tytäryhtiönsä Ramirent Scaffolding Sp. z o.o. n jäljellä olleen 25 %:n vähemmistöosuuden. Ramirent allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti rakennuskoneita ja laitteita vuokraavan ja raskaaseen kalustoon erikoistuneen Konevuokraamo P. Salminen Oy:n. Yritysosto vahvistaa Ramirentin asemaa Suomen vuokrausliiketoiminnassa laajentamalla raskaan kaluston tuotevalikoimaa ja palvelemalla paremmin myös maa- ja vesirakentamista. Ramirent allekirjoitti sopimuksen Lainaväline HS Oy:n henkilönostinten vuokrausliiketoiminnan ostamisesta alkaen, mukaan lukien sisaryhtiöiden Lainaväline NKP:n ja VIP-Liftin toiminimet. Yritysosto lisäsi Ramirentin henkilönostinkapasiteettia ja vahvisti edelleen Ramirentin asemaa erityisesti Suomen telakoilla. Ramirentin ruotsalainen tytäryhtiö Ramirent AB osti konevuokraamo Mavexin Ruotsissa. Yritysosto tukee Ramirentin strategiaa kasvattaa Ruotsin toimipisteverkostoa ja vahvistaa asemaa Pohjois-Ruotsin hyvillä markkinoilla. Ramirent allekirjoitti sopimuksen RSK-Järvinen Oy:n ostamisesta. Yhtiö on erikoistunut työmaiden tilapäiseen sähköistykseen ja lämmittämiseen. Yritysosto tukee Ramirentin päätöstä kehittää vuokrattaviin laitteisiin liittyviä työmaapalveluja.

5 LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi katsauskaudella kaikissa segmenteissä voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Ramirent Ruotsin ja Europen toiminnot kehittyivät hyvin katsauskaudella. Vuoden 2006 tammikuusta konsernihallinnon kulut on raportoitu erikseen liiketoimintasegmenteille kohdistamattomina kuluina. Muutos on otettu huomioon aikaisempien kausien luvuissa. Suomi Suomessa liiketoiminta oli hyvin aktiivista vuonna Erityisesti telakoiden ja teollisuuden kysyntä vahvistui. Markkina-asema vahvistui myös uusista yritysostoista johtuen. Liikevaihto kasvoi 21,1 % edellisestä vuodesta ja oli 102,7 (84,8) milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna Suomen toiminnan tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 25,7 (18,1) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 25,0 % (21,4 %). Ruotsi Ruotsin liiketoiminta kehittyi merkittävästi katsauskaudella johtuen hyvästä markkinatilanteesta, kasvaneista investoinneista uusiin tuoteryhmiin sekä uusien toimipisteiden avaamisesta. Liikevaihto kasvoi 24,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 130,9 (105,1) milj. euroa. Tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto (ilman kiinteistöjen myynnistä saatua voittoa) oli 22,5 (9,3) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 17,2 % (8,8 %). Norja Norjassa liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 19,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 120,3 (100,8) milj. euroa. Norjan toimintojen tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 27,2 (15,7) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 22,6 % (15,5 %). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi katsauskauden aikana. Kannattamattoman tuoteryhmän lakkauttaminen on Tanskassa saatettu päätökseen. Koneiden ja laitteiden suurempi jälleenvuokrauksen osuus aiheuttaa muuhun konserniin verrattuna alhaisemman käyttökatteen Tanskassa. Liikevaihto kasvoi 17,1 % ja oli 50.0 (42,7) milj. euroa. Toiminta kasvoi orgaanisesti parantuneen rakentamisen markkinatilanteen myötä. Liikevoitto oli 7,3 (4,2) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 14,6 % (9,8 %).

6 Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Itä- ja Keski-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) kehittyi hyvin positiivisesti katsauskauden aikana. Suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin ja korkea käyttöaste paransivat markkinaasemaa. Liikevaihto kasvoi 70,9 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 96,4 (56,4) milj. euroa. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Liikevoitto parani 26,2 (11,8) milj. euroon ja liikevoittomarginaali 27,2 % (21,0 %). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.614) henkilöä, joista 577 (581) työskenteli Suomen toiminnoissa, 572 (566) Ruotsin toiminnoissa, 567 (536) Norjan toiminnoissa, 194 (194) Tanskan toiminnoissa ja 936 (737) Ramirent Europen toiminnoissa. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ramirentin vuoden 2002 optio-ohjelman A- ja B-sarjan optioilla merkittiin katsauskaudella uutta osaketta ja niiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin ,48 eurolla. Korotukset merkittiin kaupparekisteriin , , , ja Osana Konevuokraamo P. Salminen Oy:n kauppahintaa Ramirent Oyj:n hallitus suuntasi annissa Konevuokraamo P. Salminen Oy:n myyjille uutta osaketta. Suunnatun annin seurauksena Ramirentin osakepääoma nousi ,00 eurolla. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla Ramirentin osakepääoma oli ,35 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. OSINGONJAKO VUONNA 2006 Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous päätti osingon määräksi 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeelle HALLITUKSEN VALTUUDET Yhtiön hallituksella on seuraavat valtuutukset: hankkia yhtiön omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys- tai liiketoimintakaupoissa. Osakkeita voidaan käyttää myös avainhenkilöiden kannustamiseksi. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo vastaa noin 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtana. Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä

7 ei saa ylittää 10 % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, tai tarjoutumalla hankkimaan osakkeita julkisella ostotarjouksella osakeomistusten suhteessa kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. päättää niiden omien osakkeiden luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Valtuutuksen kohteena on enintään kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,43 euron arvoista osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö toteuttaa yritys- tai liiketoimintakauppoja tai hankkii muutoin liiketoimintaan liittyvää omaisuutta hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan luovuttaa myös avainhenkilöiden kannustamiseksi. Edellä mainituissa tapauksissa voidaan katsoa, että poikkeamiselle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Luovutushinnan on oltava vähintään osakkeiden Helsingin Pörssissä luovutuksen tapahtumahetkellä noteerattu markkinahinta. päättää suunnatun osakeannin toimeenpanosta uusmerkinnöin siten, että osakepääomaa voidaan korottaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta, eli enintään noin 5 % kaikista yhtiökokoushetkellä rekisteröityinä olevista osakkeista, ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään ,70 eurolla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä päättämään merkintähinnoista sekä merkintäehdoista. Valtuuksia voidaan käyttää osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritys- tai liiketoimintakauppojen rahoittaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä järjestely. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnöin, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutusta on osittain käytetty katsauskauden aikana Konevuokraamo P. Salminen Oy:n hankinnan yhteydessä. Hallituksen tekemällä päätöksellä yhtiön osakepääomaa korotettiin ,00 eurolla ja uusia osakkeita annettiin kappaletta.

8 VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli ( ) kpl ja 541,27 (293,73) milj. euroa eli osakekannasta 63,6 % (70,7 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 47,75 (24,85) euroa ja alin 21,50 (9,85) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 31,10 (15,67) euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 44,80 (24,85) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ( ) euroa. OSAKKEENOMISTAJAT JA LIPUTUSILMOITUS Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Osakemäärä Osuus % osakkeista Nordstjernan AB ,49 % Oy Julius Tallberg Ab ,10 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,53 % Odin Norden ,94 % Odin Forvaltnings AS ,28 % Odin Forvalting AS/Odin Europa SMB ,86 % Fondita Nordic Small Cap Placfond ,80 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,66 % Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,62 % Ruzsbaczky István ,44 % Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ,20 % Muut osakkeenomistajat ,09 % Yhteensä ,0 % Katsauskauden aikana Ramirent sai Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC:ltä ( GMO ) Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. GMO:n asiakkaidensa puolesta hallinnoimien osakkeiden osuus laski tehdyillä osakekaupoilla osakkeeseen edustaen 4,07 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. OPTIO-OIKEUDET 2002 Ramirent Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelman perustamisesta. Optioiden lukumäärä oli Näistä merkittiin tunnuksella 2002A ja tunnuksella 2002B. Ramirent 2002B sarjan optiot liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla alkaen. Kaupankäynti 2002A -sarjan optioilla päättyi Katsauskauden lopussa 2002A -optioita on jäljellä 0 kpl ja 2002B optioita kpl. Tilinpäätöspäivän jälkeen optioilla on merkitty yhteensä uutta osaketta

9 päättyneen merkintäikkunan aikana. Näiden merkintöjen jälkeen 2002B-optioita on jäljellä kappaletta, joilla voidaan merkitä yhteensä osaketta. Osakkeen merkintähinta on 2002B -optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Katsauskauden lopussa kukin optio oikeuttaa merkitsemään kaksi kirjanpidollisesta vasta-arvoltaan 0,43 euron suuruista osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan, joka on 11,96 euroa. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 5,98 euroa. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakepääomaa voi korottaa enintään ,52 eurolla. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002B on KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Suomen liiketoiminnan yhtiöittäminen Ramirent Oyj:n hallitus päätti siirtää Suomessa itse harjoittamansa vuokrausliiketoiminnan sekä Suomessa tätä liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä osakkeet Ramirent Finland Oy:lle alkaen. Suomen vuokrausliiketoimintaa jatkaa sitä varten perustettu Ramirent Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Ramirent Finland Oy. Liiketoiminnan yhtiöittämisellä pyritään konsernirakenteen yksinkertaistamiseen ja selkiyttämiseen. Ramirent Oyj jatkaa konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernin keskitetyistä toiminnoista. Ramirentin osakkeiden merkintä 2002B optioilla Ramirent Oyj:n vuoden 2002B -optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä uutta Ramirentin osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Merkintähinta oli optioohjelman ehtojen mukaisesti 5,98 euroa osakkeelta. Merkintöjä vastaava Ramirentin osakepääoman korotus 7.021,90 euroa arvioidaan tulevan merkityksi kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma on korotuksen jälkeen ,25 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Nyt tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Ramirentin 2002B optio-oikeuksia on jäljellä kappaletta, joiden perusteella voidaan merkitä yhteensä Ramirentin osaketta. OSINGONJAKOEHDOTUS Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingon kaksinkertaistamista 1,20 (0,60) euroon osaketta kohti ja osingonjaon täsmäytyspäiväksi EHDOTUS MAKSUTTOMAKSI OSAKEANNIKSI Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle maksutonta osakeantia yhtiön nykyisille osakkeenomistajille siten, että yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa maksutta kolme (3) osaketta lisää (ns. osakesplit). Osakkeiden lukumäärän lisäämisellä pyritään parantamaan osakkeiden likviditeettiä ja edistämään osakkeilla käytävää kauppaa. Uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon vuodelta 2006.

10 YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidetään Hotelli Scandic Continentalissa klo Yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkistaa Yhtiön tilinpäätös julkaistaan viikolla 10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Hyvän markkinatilanteen uskotaan jatkuvan vuonna Yhtiö arvioi, että kokonaisrakentaminen kasvaa ensi vuonna 3 % Pohjoismaissa. Tätä näkemystä tukevat Pohjoismaiden suurimpien rakennusyritysten julkistamat kasvaneet tilauskannat vuodelle Yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan niissä Keski- ja Itä-Eurooopan maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Vuokrauskäytön uskotaan edelleen kasvavan kone- ja laitevuokrauksessa konsernin markkinoilla, sillä rakennusyhtiöt valitsevat lisääntyvässä määrin koneen vuokrauksen kuin investoivat omaan kalustoon. Tästä johtuen Ramirent arvioi konevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Ramirent on hyvässä asemassa hyötyäkseen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista investoiden edelleen vuonna 2007 paljon kapasiteettiin vastatakseen odotettuun voimakkaaseen kysyntään markkinoilla. Yhtiö jatkaa myös yritysostokohteiden etsimistä ja sisäisen tehokkuuden parantamista tukeakseen kannattavaa kasvua. Koko vuoden 2007 osalta yritys arvioi ylittävänsä taloudelliset tavoitteet.

11 SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTA- LASKELMA, OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TUNNUSLUKUINFORMAATIO SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET SEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN (Me) 10-12/ / / /05 Liikevaihto Suomi 29,4 23,0 102,7 84,8 Ruotsi 38,1 30,2 130,9 105,1 Norja 33,0 28,5 120,3 100,8 Tanska 14,1 12,5 50,0 42,7 Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 31,8 19,0 96,4 56,4 Segmenttien välinen liikevaihto -0,2-0,1-2,4-0,8 Liikevaihto yhteensä 146,2 113,0 497,9 389,0 Liikevoitto Suomi 7,0 3,7 25,7 18,1 Osuus liikevaihdosta, % 23,8% 16,3% 25,0% 21,4% Ruotsi, liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 7,8 3,6 22,5 9,3 Osuus liikevaihdosta, % 20,5% 11,8% 17,2% 8,8% Ruotsi, liikevoitto mukaan lukien kiinteistöjen myyntivoiton 27,9 Osuus liikevaihdosta, % 21,3 % Norja 7,5 4,1 27,2 15,7 Osuus liikevaihdosta, % 22,6% 14,3% 22,6% 15,5% Tanska 2,6 1,6 7,3 4,2 Osuus liikevaihdosta, % 18,3% 12,7% 14,6% 9,8% Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 9,4 4,8 26,2 11,8 Osuus liikevaihdosta, % 29,7% 25,4% 27,2% 21,0% Liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat kulut -1,8-1,0-4,0-3,1 Konsernin liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 32,5 16,8 104,9 55,9 Osuus liikevaihdosta, % 22,2% 14,8% 21,1% 14,4% Konsernin liikevoitto mukaanlukien kiinteistöjen myyntivoittoa 32,5 16,8 110,3 55,9 Osuus liikevaihdosta, % 22,2% 14,8% 22,2% 14,4%

12 TULOSLASKELMA (EUR 1.000) / / / /05 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus Vähemmistön osuus Yhteensä Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,82 0,37 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,82 0,38 2,95 1,35

13 TASE VARAT (EUR 1.000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1.000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Pakolliset varaukset Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

14 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/ /05 Liiketoiminnan rahavirta 133, Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut (netto) Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta 6.6-0,8 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kum. muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Myyt. varojen erät Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma IAS 32 ja 39 käyttöönotto IAS 32 ja 39 käyttöönoton tuloverot Oikaistu oma pääoma Osakeperusteiset maksut Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteen muutos Muuntoerot Koronvaihtosopimuste n käyvän arvon

15 muutos Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät (netto) Tilikauden voitto Tilikauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Suunnattu osakeanti Osakkeiden kirjanpidollisen vastaarvon muutos Käytetyt osakeoptiot Oma pääoma Muuntoerot Vähemmistön osuuden väheneminen Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät (netto) Tilikauden voitto Tilikauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Suunnattu osakeanti Käytetyt osakeoptiot Oma pääoma

16 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/ /05 Korolliset velat, Me 187,4 167,5 Nettovelka, Me 186,3 166,2 Sijoitettu pääoma, Me (kauden lopussa) 452,3 364,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,1% 17,2% Nettovelkaantumisaste, % 70,3% 84,3% Omavaraisuusaste, % 45,4% 42,5% Henkilöstö (keskimäärin) Henkilöstö (kauden lopussa) Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 176,5 112,6 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 35,4% 29,0% 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella, OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-12/ /05 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimennettu, e 2,93 1,34 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimentamaton, e 2,95 1,35 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimennettu, e 9,74 7,35 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimentamaton, e 9,80 7,40 Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimennettu Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimentamaton Osakemäärä (kauden loppu), laimennettu Osakemäärä (kauden loppu), laimentamaton Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon toteutettu osakkeen splittaus.

17 VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) Kiinteistökiinnitykset 0,9 0,8 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 0,3 0,3 Yrityskiinnitykset - 2,7 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 2,2 Kiinteistökiinnitykset - - Tytäryhtiöosakkeet (kirjanpitoarvo) - - Yrityskiinnitykset 76,6 76,4 Muut pantatut varat 3,1 3,1 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 183,8 157,5 Takaukset 2,8 2,2 Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vastaiset vähimmäismaksut 89,3 53,9 Ei purettavissa olevien rahoitusleasingsopimusten vastaiset vähimmäismaksut 6,1 15,4 Rahoitusleasingvelka taseessa -5,8-14,1 Ei purettavissa olevien leasingsopimusten taseen ulkopuoliset vastaiset vähimmäismaksut 89,6 55,2 Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut Kohde-etuuden nimellisarvo 49,9 65,1 Johdannaisinstrumenttien käypä arvo 0,1-0,8

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12.2006) 2(70) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot