JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI 672/10/2012 KH 522 Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus : Valtioneuvoston hyväksymä uusi jätevesiasetus määrittelee uudet vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdistustasolle. Asetuksen siirtymäaika päättyy vuonna Hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva Jänhiälän kylä sijaitsee suurelta osalta pohjavesialueella, jolla jätevesien kiinteistökohtainen maaperäkäsittely ei ole enää asetuksen voimaantultua suotavaa. Ympäristön kannalta oli turvallisinta johtaa jätevedet kunnalliseen jätevedenpuhdistuslaitokseen. Jänhiälän kylän koululla lokakuussa 2011 pidetyssä Potkua vesihuolto-hankkeisiin projektin jätevesi-illassa kaupungin edustajat ehdottivat, että Lappeenrannan kaupunki teettäisi yleissuunnitelman Jänhiälän kylälle. Lappeenrannan kaupunki on teettänyt alueelle vesihuollon yleissuunnitelman. Yleissuunnitelma valmistui Suunnitelmassa on kolme erillistä toteuttamisvaihtoehtoa vesihuollon turvaamiseksi. Lyhyin ja edullisin toteutusvaihtoehto on Korvenkylän suuntaan (vaihtoehto 1), yleissuunnitelmassa kokonaiskustannusarvio on ,00 (alv. 0 %). Tämä vaihtoehto olisi realistisin talkoovoimilla toimivan vesiosuuskunnan toteuttaa. Toinen vaihtoehto on rakentaa runkolinja Joutsenoon (vaihtoehto 2), Rantatien risteykseen, kokonaiskustannusarvio on ,00 (alv. 0 %). Tämä vaihtoehto mahdollistaa Kemiran tehtaan, entisen Tapiolan emäntäkoulun ja noin yhdeksän (9) kiinteistön mukaantulon matkan varrelta. Yleissuunnitelmassa ei ole kuitenkaan varauduttu millään tavoin tehtaan mukaantuloon verkostoon, vaan suunnitelma on alun perin laadittu Jänhiälän kylän vesihuollon järjestämiseen. Tehtaan veden tarve ja jätevesien suuri määrä vaativat lisäinvestointia verkostoon, mm. suurempaa putkikokoa, lisäpumppaamoja, teiden sekä nykyisten kaukolämpö, vesi ja lauhdevesiputkien huomioimista

2 rakentamisessa. Tämä tietenkin nostaa alkuperäistä kustannusarvioita ja vastuita merkittävästi. Monet kriittiset alitukset tällä suunnalla vaatisivat tehtaan ja Lappeenrannan Energian vahvaa panostusta, vesiosuuskunta ei voi kantaa vastuuta mahdollisista vaurioista. Kolmantena vaihtoehtona on, että Lappeenrannan Energia Oy rakentaisi runkolinjan Joutsenosta Hinkanrantaan ja osuuskunta pelkän vesihuoltoverkoston kylälle, kokonaiskustannusarvio on ,00 (alv. 0 %). Lappeenrannan Energia Oy:n kantaa asiasta ei ole kuultu. Yleissuunnitelman tekijä on listannut tämän rakentamisehdotuksen lisävaihtoehdoksi perustettuun ja kaupparekisteriin rekisteröityyn Jänhiälän vesihuolto-osuuskuntaan (yhteisötunnus ) on kylältä liittymässä jo 35 kiinteistöä. Osuuskunta on yleissuunnitelman pohjalta hakenut ELY-keskukselta avustusta vesihuoltoverkoston rakentamiseen kylälle. ELY-keskus on luvannut vesihuoltohankkeelle EU:sta myönnettyä avustusta enimmillään 40 % vesihuoltoverkoston budjetoidusta rakentamiskustannuksista, kuitenkin enintään ,00 (alv. 0 %). Tuki anotaan ELY-keskukselta takautuvasti kuitteja vastaan ja tuen maksu ELY-keskukselta tähän hankkeeseen päättyy Yleissuunnitelman pohjalta Lappeenrannan kaupungilta haetaan takausta vaihtoehtojen 1 ja 2 lainasummille. Vaihtoehto 1:n kustannusarvio on ,00 (alv. 0 %) ja vaihtoehto 2:n kustannusarvio on ,00 (alv. 0 %). Toteuttamisaikataulu Korvenkylän suuntaan (vaihtoehto 1) valmistuu arviolta Osuuskuntamme kiinteistökohtainen liittymismaksu näillä kustannusarvioilla ja nykyisellä liittyjämäärällä on noin , ,00 (alv. 0 %). Rakentaminen Joutsenon suuntaan on tapahduttava useammassa osassa, jolloin valmistuminen kestää ainakin vuoden pitempään, eli valmista tulisi aikaisintaan Laina on tarkoitus maksaa pois kahdessakymmenessä vuodessa. Takausta tarvitaan näin ollen vuoden 2034 tai 2035 loppuun. Lappeenrannan kaupungin myönteinen vastaus lainan takauksesta eri rakentamisvaihtoehdoille, mahdollistaa Jänhiälän kylän vesihuoltohankkeen aloittamisen ja kylää ympäröivän luonnon sekä allamme olevan pohjavesialueen säilymisen puhtaana. ELY-keskus kiirehtii meiltä vastausta hankkeen aloittamisesta, koska heillä on mm. Kymenlaaksossa vastaavia vesihuoltohankkeita, joille avustusrahaa ei ole enää riittänyt. Mikäli me emme voi aloittaa hanketta, menevät rahat maakunnan ulkopuolelle.

3 Teknisen toimen lausunto : "Kaupunginkanslia on pyytänyt teknisen toimen lausuntoa Jänhiälän vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeesta ja pankkilainan takauksesta. Jänhiälään on perustettu vesiosuuskunta vesihuoltoverkoston rakentamista varten. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Jänhiälän alue on merkitty Lappeenrannan Energian ulkopuoliseksi verkostoalueeksi. Kehittämissuunnitelmassa alueelle ehdotetaan rakennettavaksi osuuskuntavetoisesti vesi- ja viemäriverkko Alue sijaitsee osin 1. ja 2. luokan pohjavesialueella, mikä puoltaa verkoston rakentamista. Jänhiälän vesiosuuskunnan vesihuoltohanke on vesihuollon kehittämissuunnitelman mukainen eikä teknisellä toimella ole siihen huomautettavaa. Jänhiälän vesiosuuskunta on hakenut kaupungilta takausta yleissuunnitelman pohjalta vaihtoehtojen 1 ( ) ja 2 ( ) mukaisille lainasummille. Laina olisi tarkoitus maksaa pois 20 vuodessa. Teknisen lautakunnan Maaseutu- ja yksityistiejaoston on päättänyt Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustaminen avustusperusteista seuraava kohta 4) - kaupunki ei myönnä lainoihin takausta. - kaupunki voi kuitenkin myöntää erillisellä sopimuksella lainaa hankkeelle Tekninen toimi toteaa, että kaupungin myönteinen kanta olisi ennakkotapaus näin isolle takausmäärälle ja sellaisenaan Jänhiälä olisi esimerkkinä muille vesiosuuskunnille. Vesiosuuskuntien perustaminen on tärkeätä sellaisten asumistihentymien alueilla, jotka sijaitsevat I-luokan pohjavesialueella tai muu toiminta on huonontanut talousveden laatua. Aikaisemmin Joutsenon kaupunki on antanut takauksen Aholan vesiosuuskunnalle (laina ,00 ) ja Karjalaisenkylän vesiosuuskunnalle (laina ,92 )." Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunto :

4 Kaupungin kanslia on pyytänyt Lappeenrannan Energialta lausuntoa Jänhiälän Vesiosuuskunnan pankkilainan takauksesta. Konsernirakenteesta johtuen Lappeenrannan Energiaverkot Oy verkkoliiketoiminnasta vastaavana tahona antaa lausunnon asiasta. Osuuskunnan edustajien ja Lappeenrannan Energiaverkkojen välillä käytiin neuvottelu tämän hankkeen tiimoilta. Siinä yhteydessä käytiin läpi kaikki kolme lausuntopyynnössä esitettyä vaihtoehtoa. Vaihtoehdot 1 ja 2 ovat Energiaverkkojen kannalta toteuttamiskelpoisia. Vaihtoehto 2 sillä edellytyksellä, että siinä mainitut kriittiset alitukset eivät aiheuta kustannuksia Lappeenrannan Energiaverkoille. Esitetty kolmas vaihtoehto on nykyisen verkoston laajentamissuunnitelmien sekä Kaupungin valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan suljettava pois harkinnasta. Kuten edellä mainitussa neuvottelussakin tuotiin esille, kunnallisen vesihuoltoverkoston laajeneminen tapahtuu lähinnä alueiden asemakaavoituksen myötä. Vasta asemakaava mahdollistaa kustannustehokkaimman verkoston rakentamisen niin mitoituksellisesti kuin sijainnillisestikin. Neuvottelussa tuotiin myös esiin vesijohdon liittäminen osittain Imatran kaupungin omistamaan vesijohtoon. Kyseisen johdon omistamisesta sekä siihen liittyvistä asioista on sovittu allekirjoitetulla sopimuksella. Edellä mainitusta sopimuksesta johtuen, osuuskuntahanke on viety Imatran kaupungin vesihuollosta vastaavan organisaation tietoon. Osuuskunnan liittämiselle yhteisomistuksessa olevaan vesijohtoon on suhtauduttu myönteisesti Imatralla. Asia on kuitenkin vielä vietävä Imatran teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Näillä perusteluilla Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanta lainan takaukseen on puoltava. Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen lausunto : Kaupunginkanslia on pyytänyt Strategia- ja talousyksikön lausuntoa Jänhiälän vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeesta ja pankkilainan takauksesta mennessä. Jänhiälän vesiosuuskunta on jättänyt hakemuksen pankkilainan takauksesta. Lainan suuruus olisi joko euroa tai euroa. Summa on kaupungin takaukseksi huomattava, kun huomioidaan että kyse on tahosta, johon kaupungilla ei ole suoraa määräysvaltaa.

5 Hakemuksen pikaista käsittelyä puoltaa se, että osuuskunta on saanut ELY-keskukselta päätöksen huomattavasta rahallisesta tuesta (0,4-0,5 M ) hankkeelle, jos aloittamispäätös tehdään mennessä. Osuuskunta on ilmoittanut, ettei hanke käynnisty ilman kaupungin takausta. Tuen saaminen olisi kaupungin edun mukaista. Hakemuksen pikaisen käsittelyn tekee ongelmalliseksi se, ettei näin suurien vesiosuuskuntien lainatakausten varalle ole hyväksytty pelisääntöjä. Suurin kaupungin vesiosuuskuntaan liittyvä takaus on tällä hetkellä suuruudeltaan euroa. Kaupungin takausriskiä kasvattaa erityisesti suunniteltu melko pitkä (20 vuoden) laina-aika ja liittyvien kiinteistöjen (hakemuksessa 35 kpl) vähäisenä pidettävä määrä. Riskiä tulisi kompensoida ainakin laina-ajasta neuvottelemalla, mahdollisella vastavakuusvaateella, nimeämällä kaupungin toimesta tilintarkastaja ja/tai hallituksen jäsen osuuskuntaan ja edellyttämällä tietty määrä kirjallisia sitoumuksia osuuskuntaan liittymiselle. Ennen kuin kaupunki voi antaa lopullisen päätöksen takauksesta, tulisi osuuskunnan kanssa sopia, mihin ehtoihin he voivat takauksen saadakseen suostua, lainan tulee olla kilpailutettu ja hankkeesta taloussuunnitelma, jossa osuuskunnan myyntituotoilla pystytään kattamaan lainan lyhennykset ja korot. Potkua vesihuoltoon- projektin lausunto ja maaseutu- ja yksityistiejaoston päätös vesihuoltohankkeiden avustamisesta v on liitteenä. (JW) Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki päättää antaa omavelkaiseen takauksen Jänhiälän vesiosuuskunnalle vesihuoltohankkeen rahoitukseen otettavalle enintään 1,124 miljoonan euron lainalle sillä edellytyksellä, että tekninen lautakunta hyväksyy myöhemmin hankkeen tarkemmat yksityiskohdat ja Osuuskunta suostuu kaupunginhallituksen vahvistamiin ehtoihin takauksen yksityiskohdista. Takauksen myöntäminen ei velvoita kaupunkia avustamaan samaa hanketta. Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään takauksen yksityiskohtaisista ehdoista. Vesiosuuskuntien lainojen takausperiaatteet tuodaan erikseen eri valmistelusta kaupunginvaltuuston vahvistettaviksi.

6 Kh Hyväksyttiin.

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat:

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat: LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN 147/74/2011 TEKLA 30 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.1.2005 21 vesihuoltolaitoksen toimintaalueen ulkopuolisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2015 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE 28.1.29 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 Tämän tarkistetun kehittämissuunnitelman on laatinut kunnanhallituksen 26.3.2012 asettama toimikunta. Luvun 5 kustannusarviot on laatinut Ramboll Oy /

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot