Käyttöohjeet METRISO 1000A /5.15. Eristysvastusmittari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet METRISO 1000A 3-348-773-38 8/5.15. Eristysvastusmittari"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet METRISO 1000A Eristysvastusmittari /5.15

2 Kantohihnan kiinnitys laukkuun METRISO 1000A 8 8 MΩ Ω V R3 R2 R1 Ω V Kotelo METRISO 1000A BATT 1000V 4Ω R1 R2 R3 1000V 500V 250V 100V 50V x0,1 x0,2 x0,5 x1 x Analoginen näyttö 2 Toimintakytkin 3 Paristojännitteen merkkivalo 4 Mekaanisen nollakohdan säätöruuvi 5 Sähköisen nollakohdan asettelu 6 Nimellisjännitteen valintakytkin 7 Kantohihnan kiinittimet 8 Mittauspainike 9 Lampulla varustettu mittapää 10 Mittapää 11 Hauenleukaliitin 12 Kiristin 13 Kantohihna Seuraavien kuviomerkintöjen merkitys käyttöohjessa: Varoitus vaarasta (Huomio: Lue tarkennukset käyttöohjeesta ) Ilmaisee EC yhteensopivuuden Laitetta ei saa hävittää tavallisten roskien mukana. Lisää tietoa WEEE-merkinnästä löydät kotisivuiltamme hakusanalla "WEEE". GMC-I Messtechnik GmbH 2

3 Sisältö Sivu 1 Varotoimet Käyttökohteet Käyttöönotto Paristojen asentaminen Paristojen testaaminen Mittalaitteen päälle ja poiskytkeminen Analoginen näyttö Sulake Sulakkeen testaaminen DC ja AC jännitteiden mittaaminen Eristysvastuksen mittaaminen Mittausprosessi Mittaustulosten käsitteleminen Eristysvastuksen nopea tarkistus Pienten vastuksien mittaaminen ( Ω) Teknilliset määritykset Huolto Paristot Sulake Mittarin toimintakykyisyyden ja tarkkuuden testaus Kotelo Laukku Huolto ja kalibrointi Varotoimet Tämä mittalaite täyttää sille asetetut Euroopan Unionin ja kansalliset vaatimukset. Vakuutamme tämän CE merkillä. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus tarvittaessa GMC-I Messtechnik GmbH:lta. Eristysmittari METRISO 1000A on rakennettu ja testattu seuraavien standardien mukaisesti: IEC /EN /VDE DIN VDE 0413 osa 1: 2007 ja osa 4: 2007 IEC /EN /VDE IEC /EN /VDE Turvallisten ja sopivien olosuhteiden takaamiseksi on ehdottoman tärkeää, että nämä ohjeet luetaan kokonaan ja huolellisesti ennen käytön aloittamista ja että niitä noudatetaan tunnollisesti. Korjaaminen ja osien vaihtaminen Laitetta avattaessa saattavat sen sähköisesti varatut komponentit paljastua. Laite tulee irrottaa kaikista jännitelähteistä ennen korjaamista tai osien vaihtamista. Mikäli korjausta ei voida suorittaa muuten kuin laitteen ollessa kytkettynä ja avattuna, tulee korjauksen suorittavalla henkilöllä olla tähän riittävä pätevyys. Viat ja epänormaali rasitus Mittalaite tulee sammuttaa ja estää sen käyttö, mikäli voidaan olettaa, että laitteen turvallinen käyttö ei enää ole mahdollista. Laitteen turvallinen käyttö ei enää ole mahdollista: kun mittalaite on havaittavasti vahingoittunut kun mittalaite ei enää toimi kun laite on ollut varastoituna pitkän aikaa epäsuotuisissa oloissa suuren kuljetusrasituksen jälkeen Kiinteästi liitetyt mittajohtimet on kaksoiseristetty eri väreillä. Kaapeleihin kohdistuneet vauriot ajoissa esille näkyviin vaaleamman sisäisen eristyksen näkyessä. GMC-I Messtechnik GmbH 3

4 2 Käyttökohteet Eristysmittari METRISO 1000A noudattaa DIN VDE 0413 mukaisia normeja Mittaamiseen tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusmääritykset Osa 1, Eristysmittarit ja Osa 4, Vastusmittarit. Se soveltuu eristysvastuksen mittaamiseen jännitteettömissä laitteissa ja järjestelmissä, nimellisjännite max V, sekä maajohtimien, suojajohtimien ja liitosjohtimien ja potentiaalintasaus johtimien ja niiden liittimien resistanssin mittaamiseen. Lisäksi mittari on varustettu myös 1000 V asti ulottuvalla DC ja AC jännitemittarilla. Näinollen mitattavan laitteen jännitteettömyys voidaan testata sekä kapasitiivisen mittauskohteen varaus purkaa. 3 Käyttöönotto 3.1 Paristojen asentaminen Varmista että valintakytkin on asetettu asentoon 1000 V ennen kotelon pohjan avaamista ja että mittari on irroitettu ulkopuolisista jännitteistä. Avaa kotelon pohja Aseta 6 standardin mukaista 1.5 V paristoa (tyyppiä IEC R20 tai IEC LR20) niille varattuun tilaan oikea napaisesti symbolien osoittamalla tavalla. Aseta kotelon pohja takaisin paikoilleen ja ruuvaa se kiinni. 3.2 Paristojen testaaminen Laite testaa automaattisesti patterit joka kerta mittauspainikatta painettaessa. Valitun mittauksen mukainen kuormitus tulee huomioitua. Näytön vasemmassa reunassa oleva lamppu osoittaa paristojen kunnon. Lamppu = vihreä paristot ovat hyvässä kunnossa Lamppu = punainen paristot ovat liian heikossa kunnossa valitun mittauksen suorittamista varten 3.3 Mittalaitteen päälle ja poiskytkeminen Mittalaite pysyy päällekytkettynä niin kauan kuin mittapään painiketta painetaan. On suositeltavaa, että valintakytkin asetetaan 1000 V asentoon kuljetuksen ja huollon ajaksi jotta laite ei vahingossa kytkeytyisi päälle. 3.4 Analoginen näyttö Mitatut arvot näkyvät selkeästi analogisella asteikolla. Jokaisella valintakytkimen asennolla on oma asteikko. Asteikon vasemmassa reunassa on pattereiden tilaa osoittava lamppu. 3.5 Sulake Eristysvastuksen tai pienen resistanssin mittaamisen aikana laite on suojattu sulakkeella. Sulake palaa mikäli resistanssi mittausaluetta käytettäessä tulee mittapiiriin vahingossa ulkoinen jännite. Jännitteen mittaus on sulakkeesta riippumaton. Samanaikaisesti palaa asteikon oikealla puolella oleva punainen valo Sulakkeen testaaminen Ω ja MΩ mittausalueet eivät toimi, jos sulake on palanut. Pienten resistanssien mittausalue: Mittauspainiketta painettaessa osoitin pysyy mekaanisessa nollakohdassa. Eristysresistanssin mittausalue: Mittauspainiketta painettaessa ja mittapäiden ollessa oikosuljettuna osoitin pysyy mekaanisessa nollakohdassa. Sulakkeen vaihtamiseksi, katso kohta 8.2 sivulla 9. 4 GMC-I Messtechnik GmbH

5 4 DC ja AC jännitteiden mittaaminen Tällä mittalaitteella on mahdollista mitata DC jännitettä sekä sinimuotoista AC jännitettä 40 > 200 Hz välisellä taajuusalueella. DC mittauksissa osoittimen poikkeama on aina positiivinen riippumatta kytkennän polaarisuudesta. AC jännitteestä näytetään sen tehollinen arvo. Aseta toiminta kytkin asentoon 1000 V. Tarkista, että osoitin näyttää 0 jänniteasteikolla laitteen ollessa pois päältä. Mikäli tarpeen, säädä osoitin säätöruuvilla osoittamaan mekaanista nollaa. Jännitemittauksessa nimellisjännitekytkimen asennolla ei ole merkitystä. Mittaus molemmilla mittapäillä Lue mittaustulos jänniteasteikolta. Huom: Sallittu ylikuormitettavuus jännitteenmittauksessa on 1200 V. Sisäänmenoresistanssi jännitemittauksessa on 0.9 MΩ. Mittalaite purkaa mitattavan laitteen varauksen automaattisesti. Jännitteen pudotus on nähtävissä näytössä. 5 Eristysvastuksen mittaaminen Varmista ennen mittausta, että mitattava kohde on jännitteetön, katso Kohta Mittausprosessi Aluksi, aseta valintakytkin asentoon R1. Tarkistaaksesi täyden poikkeaman kun R1 = 0 MΩ, oikosulje mittapäät ja paina mittauspainiketta. Osoittimen täytyy asettua täysnäyttämään. Jos on tarpeelllista käytä sähköisen nollakohdan säätöä. Mitattavan kohteen nimellisjännitteestä riippuen, nimellisjännitteeksi valitaan 50 V, 100 V, 250 V, 500 V tai 1000 V. Huom: Mikäli 1.5 % mittaustarkkuus halutaan saavuttaa, on osoittimen täysnäyttämä tarkistettava ja säädettävä seuraavissa tapauksissa: aina, kun nimellisjännite vaihdetaan pitkään kestävissä resistanssimittauksissa Mittaus molemmilla mittapäillä Paina mittauspainiketta ja lue mittaustulos oikealta asteikolta. Mikäli poikkeama on liian pieni, vaihda suuremmalle mittausalueelle R2:teen tai R3:een toiminta kytkimallä. Kerro mitattu arvo kertoimella, joka lukee valittua nimellisjännitettä vastapäätä kytkimen oikealla puolella. Nimällisjannite: 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V Kerroin: x 0,1 x 0,2 x 0,5 x 1 x 2 Älä koske mittapäiden johtaviin osiin laitteen ollessa päällekytkettynä eristysvastusmittauksiin. Mikäli mitattava kohde on puhtaasti ohminen, kehon läpi menevä virta aiheuttaa sähköiskun, saavuttamatta kuitenkaan vaarallisia arvoja. Kun mitataan kapasitiivisia laitteita esim. kaapelia, saattaa mitattava kohde varata itsensä n V asti riippuen nimellisjännitteestä. Tässä tapauksessa kaapeliin koskeminen mittauksen jälkeen on erittäin vaarallista. Tämän takia on mitattava kohde aina purettava volttimittarilla sähkövarauksista kuten kohdassa 4 sivulla 5 esitetyn tavan mukaisesti. GMC-I Messtechnik GmbH 5

6 5.2 Mittaustulosten käsitteleminen Jottei DIN VDE:n vaatimia eristysvastuksen raja-arvoja alitettaisi, täytyy mittausvirheet ottaa huomioon. Seuraavassa taulukossa on näytön minimiarvot eristysvastuksille, huomioiden METRISO 1000A:n maks. käyttövirheen (nimellisissä toimintaolosuhteissa), jottei vaadittujen raja-arvojen alle pudota(din VDE 0431 osa 1). Esitettyjen arvojen välissä olevia arvoja voidaan interpoloida. Taulukko soveltuu 500 V nimellisjännitteelle. Taulukon arvot pitää kertoa muuntokertoimella mikäli käytetään toista nimellisjännitettä. Raja-arvo Alue R1 Alue R2 Alue R3 Näytetty arvo Raja-arvo Näytetty arvo Raja-arvo Näytetty arvo 0,1 0,13 0,2 0,25 2 2,5 0,2 0,25 0,3 0,38 3 3,8 0,3 0,38 0,4 0,5 4 5,0 0,5 0,63 5 6,3 1 1, ,5 5.3 Eristysvastuksen nopea tarkistus Mittapäässä sijaitsevaa lamppua voidaan valaistuksen ohella käyttää määrittämään eristysvastuksen tila. Lampun palaessa eristysvastuksen minimiarvo on DIN VDE 0100 mukainen. Merkkivalo syttyy kun eristysresistanssi saa seuraavia arvoja: 6 Pienten vastuksien mittaaminen ( Ω) Varmista, että mitattava kohde on jännitteetön ennen kuin aloitat mittaukset pienen resistanssin mittausalueella. Mittauspainiketta ei tulisi painaa, jos mittapäät on liitetty suureen resistanssiin tai niitä ei ole kytketty. Siirrä toimintakytkin 4 Ω asentoon. Tarkistaaksesi osoittimen täyden poikkeaman 0 Ω, oikosulje mittapäät ja paina mittaupainiketta. Laitteen ollessa poissa päältä, osoittimen täytyy näyttää 0 kohtaa 4 Ω asteikolla. Mikäli tarpeen, käytä säätöruuvia mekaanisen nollakohdan asettamista varten. Käytä molempia mittapäitä mitataksesi kahden pisteen välisen pienen vastuksen. Paina testinäppäintä ja lue mittaustulos 4 Ω asteikolta. Huom: Resistanssi mitataan DC jännitteen avulla. Mikäli voidaan olettaa, että mitattu arvo riippuu mittausvirran polaarisuudesta (esim. diodi mittauspiirissä), vaihda mittapäät ja toista mittaus. Resistanssi jonka arvo muuttuu heti mittauksen alussa, esim: resistanssissa on suuri induktiivinen osa hehkulamppujen resistanssi, joiden arvo muuttuu mittausvirrasta johtuvasta lämpenemisestä huonoista liitoskohdista johtuvat resistanssit Eristys vastus > 0,1 MΩ > 0,2 MΩ > 0,5 MΩ > 1 MΩ > 2 MΩ Nimellis-jännite 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V 6 GMC-I Messtechnik GmbH

7 7 Teknilliset määritykset Testifunktio Mittausalue Taajuus / Ylikuormitettavuus Perusvirhe suositusolosuhteissa 2) Oikosulku- Käyttövirhe Nimellisjännite U N mittausvirta tijännite U o virta I Nimellis- / Tyhjäkäyn- Sisäinen Mittapään lamppu vastus R i syttyy k Arvo Aika 1000 V V ± 2,5 % DC / Hz 900 kω 1200 V jatkuva kω 30 kω R1, R2, R3 ±25% 20 kω... 1 MΩ U N = 50 V ± 1,5 % 50 V 60 V 10 kω > 100 kω 1200 V max. 10 s 200 kω MΩ 40 kω kω R1, R2, R3 ±25% U N = 100 V 40 kω... 2 MΩ ± 1,5 % 100 V 120 V 60 kω 20 kω > 200 kω 1200 V max. 10 s 400 kω MΩ 80 kω kω R1, R2, R3 ±25% U N = 250 V 100 kω... 5 MΩ ± 1,5 % 250 V I N 1,0 ma 300 V <12mA 150 kω 50 kω > 500 kω 1200 V max. 10 s 1 MΩ MΩ 200 kω kω R1, R2, R3 ±25% U N = 500 V 200 kω...10 MΩ ± 1,5 % 500 V 600 V 300 kω 100 kω > 1 MΩ 1200 V max. 10 s 2 MΩ MΩ 400 kω ,8 MΩ R1, R2, R3 ±25% U N = 1000 V 400 kω MΩ ± 1,5 % 1000 V 1200 V 600 kω 200 kω > 2 MΩ 1200 V max. 10 s 4 MΩ MΩ 800 kω 4 Ω Ω ± 1,5 % 1) Asteikonpituudesta R1 l = 46 mm R2 l = 71 mm R3 l = 80 mm Ω l = 67 mm U l = 66 mm 2) Merkityllä alueella sitä vastaavalla asteikolla (nimelliskäyttöalue) ±10% I m 200 ma 9 V > 200 ma 0,315 A jatkuva Nimelliset toimintaolosuhteet Lämpötila C Käyttöasento Vaaka tai pystytaso Patterijännite V GMC-I Messtechnik GmbH 7

8 Suositusolosuhteet Käyttöasento Vaakataso Lämpötila +23 C ±2K Suhteellinen kosteus % Mitattavan suureen taajuus Hz Mitattavan suureen aaltomuoto Sinimuotoinen Tehollisarvon ja tasasuunnatuus arvon arvo < 0,5 % Patterijännite 9 V ±0,5 V Teholähde 6 x 1,5 V sormiparisto (6 x D-Size), sinkki-hiili tyyppi R20 (IEC), alkali-mangaani tyyppi LR20 (IEC). Pattereiden elinikä Yhdellä R20 tyyppisellä patterisarjalla (mittapään lampun ollessa poissa päältä): vähintään MΩ eristysmittausta. (U N = 1000 V, mitataan 5 s, poiskytkettynä 25 s, jne.) Sähköturvallisuus Suojausluokka II Ominaisjännite 1000 V Testijännite 5,55 kv~ Mittausluokka II Saastuttamisaste 2 Sähkömagneettinen kestävyys Häiriöiden lähetys/ Häiriökestoisuus EN Mekaaninen rakenne Suojausluokka Kotelo: IP 52, Mittapää: IP. 30 Mitat 165 mm x 125 mm x 110 mm Paino 1.6 Kg pattereineen Kytkeytymisominaisuudet mitattaessa eristysvastusta Elektroonisella jänniterajoituksella varmistetaan, ettai laitteen kytkeytyessä päälle, jännite mitattavassa kohteessa huomattavasti ylitä nimellisjännitettä. Katso allaolevat kuvaajat. Ux Ux [V] [V] Ux [V] Huolto 0 Alue R1 U N =500V Alue R3 U N =500V Rx [kω] Rx Rx Irrota mittalaite kaikista ulkoisista piireistä ennen pattereiden tai sulakkeiden vaihtamista. Laitteen päällekytkeytymisen estämiseksi on suositeltavaa, että toimintakytkin asetetaan 1000 V asentoon huollon ja kuljetuksen ajaksi. 0 Alue R2 U N = 500 V 0,5 1 1,5 2 8 GMC-I Messtechnik GmbH

9 8.1 Paristot Paristojen kunto tulisi ajoittain tarkistaa. Vanhentuneita ja hapettuneita pattereita ei saa pitää laitteen sisällä. Mikäli patteri on päässyt vuotamaan, poista akkuhappo ja aseta tilalle uudet paristot. Mikäli patteritestin aikana kohta 3.2 sivulla 4 näytön vasemmassa laidassa oleva punainen lamppu syttyy, tulee patterit vaihtaa uusiin. Patterit tulee vaihtaa kohdassa kohta 3.1 sivulla 4 kuvatulla tavalla. Vaihda aina kaikki patterit samalla kertaa. 8.2 Sulake Sulake palaa, jos laitteen suurin sallittu jännite ylitetään mittalaitteen ollessa kytkettynä mittauspiiriin. Patteritilassa on varasulake. Käytä vain alkuperäisiä sulakkeita tyyppiä: FF A/1000 V l Sulakkeiden korjaaminen tai siltaaminen on kielletty. Mikäli käytetään sulakkeita, joilla on erilainen nimellisvirta ja katkaisukyky tai laukaisukäyrä, saattaa mittalaite vahingoittua. Vaihda sulake seuraavasti: Avaa kotelon pohja. Avaa sulakekotelon kansi ruuvimeisselillä. Asenna uusi sulake ja laita sulakekotelo takaisin paikalleen. Aseta laatikon pohja takaisin ja ruuvaa se kiinni. 8.3 Mittarin toimintakykyisyyden ja tarkkuuden testaus Lisävarusteella ISO-Kalibrator 1 (M 662A) voidaan eristysvastusmittauksen ja matalaohmisuuden toimintakyky ja tarkkuus testata ja varmistaa laitteen moitteeton toiminta. 8.4 Kotelo Kotelo ei tarvitse erityistä huoltoa. Katso, että kotelo on puhdas. Käytä puhdistukseen kosteaa pyyhettä. Liuotteita tai hankausaineita ei saa käyttää. Laitteen avaaminen/korjaaminen Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata laitteen, jotta sen turvallinen ja oikea toiminta pystytään takaamaan ja jotta takuu on voimassa. Samoin alkuperäiset varaosat saa asentaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö. Mikäli laitteen avaa joku muu kun valtuutettu huoltohenkilö, valmistaja ei myönnä takuuta koskien henkilökohtaista turvallisuutta, mittaustarkkuutta, säädöstenmukaisuutta tai vastaa näistä johtuvista vahingoista. Laitteen palauttaminen ja ympäristöystävällisesti hävittäminen Laite on kategoria 9:ään kuuluva tuote (seuranta- ja valvontalaite) EletroG:n mukaisesti (German Elecrical and Electonic Device Law = Saksan sähkö- ja elektroniikkalaitelaki). Laite on RoHS -direktiivin mukainen. Voimassa olevan tilanteen voi tarkistaa valmistajan verkkosivuilta hakusanalla WEEE. Sähköiset ja elektroniset laitteemme tunnistaa DIN EN 50419:n mukaisesti. oikealla näkyvästä symbolista yhtäpitävästi WEEE 2012/19/EU:n ja ElektroG:n kanssa. Näitä laitteita ei saa hävittää tavallisten roskien mukana. Vanhojen laitteiden palauttamiseen liittyen ottakaa yhteyttä huolto-osastoomme (katso osoite sivulta 10 kohdasta 9). Laitteissa tai lisävarusteissa käytetyt ja toimimattomat paristot tai ladattavat paristot tulee hävittää voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti. Paristot tai ladattavat paristot saattavat sisältää haitallisia aineita tai raskasmetallia kuten lyijy (PB), kadmium (cd) tai elohopea (Hg). Oikealla esitetty symboli osoittaa, että paristoja tai ladattavia paristoja ei saa hävittää sekajätteen mukana, vaan ne on toimitet-ptava Cd Hg keräyspisteisiin. GMC-I Messtechnik GmbH 9

10 8.5 Laukku Mittalaite voidaan kiinnittää kantolaukkuun: mittarin kantoremmi kiinnitetään laukun oikean ja vasemman puoleisiin pidikkeisiin. Kantohihna voidaan vapauttaa pidikkeestään hopeanvärisellä painonapilla. Laukun kantta voidaan käyttää säilytystilana kirjoitustarvikkeille (kuva 1) Kansi voidaan kääntää laukun alle ja lukita paikalleen (kuva 2). 9 Huolto ja kalibrointi Suosittelemme kalibrointia 1-3 vuoden jälkeen riippuen laitteen käytöstä. Kontram Oy Mittaustekniikka/huolto PL 88 Olarinluoma ESPOO puh fax Kalibrointi Suomessa: SGS Fimko Oy PL 30 Särkiniementie Helsinki puh Kalibrointi valmistajalla: Kontram Oy Mittaustekniikka/huolto Kuva 1 Kuva 2 Painettu Saksassa Pidätämme oikeuden muutoksiin GMC-I Messtechnik GmbH Südwestpark Nürnberg Germany Telefon Telefax

Käyttöohjeet METRISO 1000A 3-348-773-38 6/12.09. Eristysvastusmittari

Käyttöohjeet METRISO 1000A 3-348-773-38 6/12.09. Eristysvastusmittari Käyttöohjeet METRISO 1000A Eristysvastusmittari 3-348-773-38 6/12.09 0 200 400 600 800 1000 12 13 Kantohihnan kiinnitys laukkuun METRISO 1000A 8 8 M V R3 R2 R1 V Kotelo METRISO 1000A BATT 1000V 4 R1 R2

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö

METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö Käyttöohje METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö 3-349-820-38 2/4.15 Optio Z580A Kampi-induktori 11 8 3 1 12 Leadex 5000-5 m pidennysjohdot saa kytkeä vain

Lisätiedot

Käyttöohje METRISO 5000 A/AK 3-348-857-38 11/4.11. Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö. Optio Z580A Kampi-induktori

Käyttöohje METRISO 5000 A/AK 3-348-857-38 11/4.11. Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö. Optio Z580A Kampi-induktori Käyttöohje METRISO 5000 A/AK Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö 3-348-857-38 11/4.11 Optio Z580A Kampi-induktori 11 8 3 IEC/EN 61557 VDE 0413 1 Leadex 5000-5 m pidennysjohdot

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK 1) TURVALLISUUS 2 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 Esittely... 3 Varoitukset... 3 Valmistaja... 3 Yleiskuvaus... Asennus... Asettelu... Ongelmanratkaisu... 11 Tekniset tiedot... 12 Liittyy laitteisiin:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

TDC-CD TDC-ANTURI RMS-CD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. TDC-CD_Fin.doc 2008-02-01 / BL 1(5)

TDC-CD TDC-ANTURI RMS-CD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. TDC-CD_Fin.doc 2008-02-01 / BL 1(5) TDC-ANTURI RMS-CD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA _Fin.doc 2008-02-01 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. TEKNISET TIEDOT 2. MALLIN KUVAUS 3. TOIMINNON KUVAUS 4. UUDELLEENKÄYTTÖOHJEET 5. KÄÄMITYKSEN TARKASTUS 1. TEKNISET

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit TEKNISET TIEDOT Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit Lyhennä testaamiseen kuluvaa aikaa jopa 40 %: lla Auto Test-toiminnon avulla Auto Test-toiminto tekee viisi vaadittua mittausta peräkkäin yhdellä

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ ALKUTOIMENPITEET 1) Liuta/ työnnä auki patterikotelon kansi laitteen takaosasta ja aseta patteri paikkoilleen. Patterin tyyppi

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. sivu

Sisällysluettelo. sivu SULAKKEET Sisällysluettelo sivu Yleistä 1 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm, lajitelmalaatikko 2 Lasiputkisulakkeet 6,3 x 32 mm, lajitelmalaatikko 3 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm 4 Lasiputkisulakkeet 5 x 25

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5)

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5) 1.6.2001 1 (5) Varausta poistavien lattioiden mittausohje 1. Tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää varausta poistavien lattioiden mittaamista ja mittaustulosten dokumentointia

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Osakäämikoneiden mittausohje

Osakäämikoneiden mittausohje Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1 Sisällysluettelo Kojeen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Näyttö - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Onnittelut! Polar s3-juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Lämpömittari TTX100/110/120

Lämpömittari TTX100/110/120 Lämpömittari TTX100/110/120 2(18) Hyvä asiakas, Onnittelut tämän Ebro tuotteen hankinnan kunniaksi. Toivottavasti tämä tuote palvelee pitkään ja tästä tuotteesta on hyötyä työntekoon. Tärkeä ja hyödyllinen

Lisätiedot

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit TEKNISET TIEDOT Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit Tehokas eristysvastus-/yleismittari Fluke 1587 FC:ssa ja Fluke 1577:ssa on digitaalinen eristysvastusmittari ja digitaalinen true-rms-yleismittari

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta. TYÖ 11. Operaatiovahvistin Operaatiovahvistin on mikropiiri ( koostuu useista transistoreista, vastuksista ja kondensaattoreista juotettuna pienelle piipalaselle ), jota voidaan käyttää useisiin eri kytkentöihin.

Lisätiedot

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Ohjevihko Turvaohjeet A Varoitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. A Varotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot