Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa"

Transkriptio

1 Tiesuunnitelma Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa

2 Puuttuva osa tärkeää E18-tieyhteyttä Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä E18-tieyhteyttä ja EU:n tärkeäksi priorisoimaa ns. Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Se kytkee pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa sekä muuhun Eurooppaan ja Venäjälle. E18-tie on Etelä-Suomen tärkein länsi-itäsuuntainen yhteys, joka toimii keskeisenä teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetusväylänä. Se yhdistää pääkaupunkiseudun Kaakkois-Suomen rannikkoseudun tärkeisiin teollisuus- ja satamakeskuksiin sekä Vaalimaan rajaaseman kautta Venäjälle. E18-tiellä on suuri merkitys Etelä-Suomen maakuntien kehitykselle ja Suomen ulkomaankaupalle. E18-yhteys Turusta pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle Vaalimaalle on valtaosaltaan moottoritietasoista. Parhaillaan tietä rakennetaan moottoritieksi Koskenkylästä Kotkaan ja Haminan kaupungin ohittavalla osuudella. Rakenteilla olevat osuudet avataan liikenteelle vuonna Naantali Turku Salo Hanko Hämeenlinna Forssa Riihimäki Hyvinkää Lohja Helsinki Suomenlahti Lahti E18 Koskenkylä Loviisa avattu liikenteelle syksyllä 2013 Valtatien 7 rakentaminen moottoritieksi Haminan ja Vaalimaan välillä on viimeinen puuttuva osa Helsingin ja Vaalimaan välisestä E18-tien kehittämishankkeesta. Suomen tavoitteena on toteuttaa E18-tien laajempi kehittämistyö päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä. Vaalimaa on Suomen vilkkain ja tärkein rajanylityspaikka Venäjän suuntaan. Heinola Kouvola Lappeenranta E18 Haminan ohikulkutie rakentaminen käynnissä. Valmis syksyllä 2014 Imatra Rekkojen pysäköintialue rakennussuunnitelma valmistunut v Hamina Vaalimaa Kotka Loviisa Porvoo E18 Loviisa Kotka E18 Hamina Vaalimaa rakentaminen käynnissä. Valmistuu joulukuussa 2013 tiesuunnitelma valmis E18 Kehä III, raken- syksyllä 2014 taminen käynnissä moottoritie satama moottoritie rakenteilla lentoasema parantamaton osuus Onnettomuuksia ja turvattomuutta, haittoja ympäristölle ja ihmisille, autojonoja Valtatie 7 on rakennettu Haminan ja Vaalimaan välillä jo 1960-luvulla ja moniongelmaista tietä on parannettu viime vuosina. Tiejakson laatutaso poikkeaa huomattavasti muista E18-tien osuuksista. Ongelmia aiheuttaa erityisesti kan sainvälinen rekkaliikenne, joka jonottaa ajoittain Venäjän rajan ylitystä tien varressa. Raja-aseman tuntumassa on 160 rekan pysäköimisalue, joka täyttyy säännöllisesti. Valtatielle on rakennettu Virojoen ja Vaalimaan välille seisovia jonoja varten raskaan liikenteen odotuskaista. Lisäksi Haminan ja Virojoen välille on tehty väliaikaisratkaisuksi lähes koko matkalle kapea, päällystämätön piennarlevennys. Tiejaksolla on jatkuvasti ongelmia liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa runsaan raskaan liikenteen ja tienvarressa ajoittain seisovien rekkojen takia. Rekkajonot aiheuttavat turvattomuutta alueen asukkaiden päivittäiselle liikkumiselle. Vilkas liikenne aiheuttaa melua, päästöjä ja viihtyisyyshaittoja tienvarren kylille ja vaikeuttaa kuntien maankäytön sekä elinkeinojen kehittämistä. Hyvät ja toimintavarmat liikenneyhteydet ovat olennainen tekijä yritysten päättäessä sijoittumisestaan ja laajenemisestaan. Liikenteen kasvaessa nykyiseen tahtiin valtatien palvelutaso heikkenee nopeasti. Jo lähitulevaisuudessa koko tieosuudella esiintyy säännöllistä ruuhkautumista. Kapealla, mäkisellä ja mutkaisella tiellä on tiheässä liittymiä. Liikenteen turvallisuuden parantamiseksi nopeusrajoituksia on jouduttu alentamaan monin paikoin km/h:ssa. Alhaisimmillaan nopeusrajoitus on Virojen taajaman kohdalla ja Vaalimaalla. Koko Hamina Vaalimaa välille on rakennettu muuttuva liikenteen ohjausjärjestelmä ja vaihtuvat nopeusrajoitukset sekä tievalaistus. Tieosan liikennemäärä oli vuonna 2012 noin ajoneuvoa vuorokaudessa, josta maiden rajan ylittävää liikennettä oli %. Raskaan liikenteen osuus ja määrä on suuri. Valtatiellä kulkee kuorma- ja linja-autoja noin 1300 ajoneuvoa vuorokaudessa eli lähes joka neljäs auto on raskasta liikennettä. Rajan ylittävien henkilöautojen kasvu on ollut noin 52 % ja raskaan liikenteen määrä noin 67 %. Kasvu on jatkunut myös vuonna Erityisesti henkilöliikenteen kasvu on kiihtynyt voimakkaasti 2010-luvulla (noin 15 %/v) venäläisten matkailun ansiosta. Viime vuosikymmenellä tavarakuljetukset Suomen ja Venäjän välillä lisääntyivät voimakkaasti ennen vuosikymmenen lopun taantumaa. Nykyisin liikennemäärät ovat kääntyneet jälleen nousuun vastaten jo lähes huippuvuosien määriä. Maiden rajan ylittävien ajoneuvojen määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin ajoneuvon vuorokausimäärästä yli ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2040 mennessä. Liikenne-ennusteen mukaan valtatien kokonaisliikenne kasvaa vuosina keskimäärin lähes 140 % ja raskas liikenne noin 130 %. Ennusteen mukaan moottoritien liikennemäärä vaihtelee vuonna 2040 Haminan ja Vaalimaan välillä ajoneuvoon vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrän ennustetaan vuonna 2040 olevan yli 2-kertainen nykyiseen verrattuna eli noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Henkilöautoliikenteen ennustetaan kasvavan vielä raskasta liikennettä voimakkaammin. Siihen vaikuttaa vahvasti EU:n ja Venäjän välille odotettavissa oleva viisumivapaus, jonka arvioidaan lisäävän henkilöliikennettä ja turismia yli kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Kannen kuva: Näkymä Virojoen eritasoliittymästä idän suuntaan 4

3 Tien onnettomuuskehitys on ollut erittäin huono. Tieosalla tapahtui vuosina yhteensä 23 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista viisi johti kuolemaan. Onnettomuuksissa kuoli kuusi ja loukkaantui 25 henkilöä. Tieosalla tapahtuneiden henkilövahinkoon ja omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä oli noin 150. Kymmenen viime vuoden ( ) aikana on tapahtunut kaikkiaan yhdeksän kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Näissä raskas ajoneuvo oli osallisena kahdeksassa onnettomuudessa. Henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien tiheys on yli puolitoistakertainen ja liikennekuolemien tiheys yli kaksinkertainen verrattuna maan vilkasliikenteisten pääteiden keskiarvoon. Liikenteen melu vähentää asumismukavuutta monissa kohteissa tien varrella. Eniten haittoja esiintyy Kattilaisten, Uskin, Haaviston ja Vaalimaan kylien kohdalla sekä erityisesti Virolahden kuntakeskuksessa Virojoella. Tien vieressä on asutuskeskittymien lisäksi paljon haja-asutusta. Lelun eritasoliittymä Moottoritie Haminasta Vaalimaalle Tiesuunnitelma on jatkoa vuonna 2009 valmistuneelle YVA-prosessin sisältäneelle yleissuunnitelmalle, josta Liikennevirasto on tehnyt hyväksymispäätöksen Tiesuunnitelmassa esitetään valtatieosuuden rakentaminen moottoritieksi tiejärjestelyineen sekä toimenpiteitä varten tarvittavat maaalu eet ja tilusjärjestelyt. Valtatie 7 rakennetaan moottoritieksi Haminan Lelun ja Virolahden Vaalimaan välillä noin 32 km:n matkalla. Moottoritie sijoittuu länsiosassa nykyisen valtatien tuntumaan sen eteläpuolelle. Kattilaisista itään tielinjaus suuntautuu uuteen maastokäytävään useita kilometrejä nykyisen tien pohjoispuolelle ja liittyy Vaalimaalla lähellä raja-asemaa nykyiseen valtatiehen. Hanke sisältää seuraavat päätoimenpiteet: Viisi eritasoliittymää, joista yksi on Haminan kaupungin alueella ja neljä Virolahden kunnan alueella. Virolahdelle Kattilaisten eritasoliittymän itäpuolelle rakennetaan levähdysalueet moottoritien molemmille puolille. Levähdysalueet rakennetaan korkeatasoisiksi ravintola- tai kahvilapalveluineen. Vaalimaan Rasa-ahonmäkeen rakennetaan eri ajosuunnille kalliotunnelit, joiden pituus on noin 250 m. Siltoja rakennetaan yhteensä 37 eri kohteeseen. Vesistösiltoja rakennetaan yhteensä viisi Pyölinjoen, Ravijoen, Saarasjärvenojan, Virojoen ja Vaalimaanjoen ylityskohtiin. Muut moottoritien ylittävät ja alittavat sillat rakennetaan ihmisten ja eläinten kulkua varten ja estehaitan pienentämiseksi. Eläinten kulkua helpottamaan tehdään kolme vihersiltaa ja pieneläinputkia. Lisäksi nykyisen valtatien siltoja korjataan tai uudistetaan viidessä kohteessa. Haaviston kylän pohjavesialueen kohdalle rakennetaan pohjavedensuojaus. Moottoritien lisäksi tehdään laajat maanteiden, katujen ja yksityisten teiden järjestelyt. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan eritasoliittymien yhteyteen sekä Virojoen ja Vaalimaan taajamiin. Lisäksi nykyisen tien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä Haminan Tallinmäen ja Virolahden Kattilaisten välille, Uskin ja Haaviston kylien kohdalle sekä Vahterikonkankaalta Virojoelle. Yhteensä kevyen liikenteen väyliä rakennetaan lähes 25 km. Kattilaisten eritasoliittymä E1 LELUN ERITASOLIITTYMÄ E2 KATTILAISTEN ERITASOLIITTYMÄ 5

4 Linja-autopysäkit saatto- ja liityntäpysäköintialueineen rakennetaan Lelun, Kattilaisten ja Virojoen eritasoliittymiin. Nykyisen valtatien linjaautopysäkit parannetaan ja niille rakennetaan odotuskatokset. Moottoritien eritasoliittymät valaistaan. Lisäksi yhtenäinen tievalaistus rakennetaan Vaalimaanjoelta moottoritien päätekohtaan sekä Virojoen taajaman uudelle sisääntulotielle. Meluesteitä rakennetaan noin 7 km, joista noin 3 km on melukaiteita ja 4 km maavalleja. Virojoen ja Vaalimaanjoen silloissa on korkeat läpinäkyvät melukaiteet. Moottoritien liikenteenhallintajärjestelmä sisältää muuttuvat liikenteenohjauslaitteet Rasa-ahonmäen tun - neleihin sekä koko osuudelle liikenteen kameravalvonnan, tiesääasemia, vaihtuvat nopeusrajoitus- ja varoitusmerkkejä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 214,6 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 136,7, 2005=100), josta rakennuskustannusten osuus on 212,3 miljoonaa euroa, lunastus- sekä korvauskustannukset ovat 2,3 miljoonaa euroa. Haminan kaupungille, Virolahden kunnalle, Miehikkälän kunnalle sekä johtojen ja laitteiden omistajille esitetään kustannusosuudeksi noin 2,1 miljoonaa euroa. Korkeatasoista väylä- ja ympäristörakentamista ympäristöhaitat halliten Moottoritie sijoittuu uuteen maastokäytävään ja pääosin luonnonympäristöön. Suunnitteluratkaisuissa on pyritty lieventämään erityisesti luontoon kohdistuvia vaikutuksia ja estehaittoja. Lisäksi on otettu huomioon ekologisen rakentamisen mahdollisuudet ja uusien liikenteen energiamuotojen käytön kehittäminen. Tien ja liikenteen aiheuttamia haittoja lievennetään tehokkaasti meluntorjunnalla, pohjavesisuojauksella, maisematunnelilla sekä vihersilloilla. Laadukkaalla alueen luonnon, historian ja maiseman ominaispiirteitä arvostavalla väyläestetiikalla luodaan idästä saapuvalle tienkäyttäjälle ensivaikutelma maastamme. Esteettisesti korkeatasoinen viimeistely näkyy siltarakenteissa, meluesteissä, valaistus- ja ympäristötaideteoksissa sekä maisemarakentamisessa koko tielinjan pituudella. Väyläestetiikassa noudatetaan E18-tien Koskenkylä Vaalimaa välin taidekonseptin periaatteita. Hankkeen toteuttamisessa suositaan ekologista rakentamista luontoa mahdollisimman Saarasjärven eritasoliittymä tehokkaasti säilyttäen ja luonnon monimuotoisuutta korostaen. Tavoitteena on hyödyntää paikallisia tuotteita kuten kivilouhimoiden sivukiveä. Tietaiteen kohteet ovat monipuolisia. Lelun ja Virojoen eritasoliittymiin esitetään risteyssiltojen keskipilareihin kuorirakenteet, joiden muotoilu liittyy Haminan ja Virolahden erityispiirteisiin. Lelun ja Virojoen eritasoliittymien alueilla tehdään paikkakuntien historiaan viittaavia maastonmuotoiluja. Salpalinjan sotahistoriallista arvokohdetta korostetaan tieympäristön käsittelyllä, Salpalinjan linnoituslaitteiden kunnostamisella ja puuston raivauksella pyrkimyksenä edistää kohteen merkitystä matkailulle. Läpinäkyviin melukaiteisiin voidaan ku vata kohteiden erityispiirteitä ja Lelun liittymään on esitetty Haminaa kuvaava maataideteos. Vaalimaan kiertoliittymää esitetään kansainväliseksi taidekilpailukohteeksi. Taideteosten Vihersilta. toteutta minen ei sisälly tiehankkeen rahoitukseen. Rasa-ahonmäen tunneli E3 SAARASJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄ E4 V ERI Kattilaisten levähdysalue 6 6

5 Suunnittelussa avointa vuoropuhelua asukkaiden kanssa Liikenne sujuvaa ja turvallista Tiesuunnittelussa on jatkettu yleissuunnittelussa aloitettua avointa ja vuorovaikutteista suunnittelua alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Pyrkimyksenä on ollut laaja kansalaisten osallistuminen. Yhteistyön ja vuoropuhelun menetelminä ovat olleet yleisötilaisuudet, työpajat, maastokävelyt, internet-sivut, karttapalautejärjestelmä, neuvottelut ja tapaamiset. Erityisen tiivistä kahdenkeskinen yhteistyö on ollut kiinteistöjärjestelmän sopeuttamisessa uuteen tilanteeseen. Runsas palaute on huomioitu suunnitelmassa ja se on vaikuttanut ratkaisuihin. Vuoropuhelusta saatiin arvokasta paikallista tietoa suunnitelmiin. Palautteen antajien kokemia haitallisia vaiku- tuksia on voitu poistaa tai lieventää yksityistiejärjestelyillä, meluntorjunnalla ja tilusjärjestelyillä. Suunnitteluratkaisuihin tutustuttiin asukkaiden kanssa maastossa ja työpajoissa. Moottoritien rakentaminen tukee Pohjolan kolmion liikennejärjestelmän kehittämistä ja poistaa nykyisellä tiellä olevat ongelmat. Hanke parantaa huomattavasti liikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta ja matka-aikojen ennustettavuutta, koska tieverkolle ei jää ruuhkautuvia kohteita. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän arvioidaan vähenevän merkittäväsi. Arvion mukaan vuosittain vältetään keskimäärin yhdeksän henkilövahinkoonnettomuutta ja vähintään yksi liikennekuolema. Vaalimaan eritasoliittymä Salpalinja IROJOEN TASOLIITTYMÄ Rasa-ahonmäen tunneli E5 VAALIMAAN ERITASOLIITTYMÄ VAALIMAAN KIERTOLIITTYMÄ Rekka-autojen pysäköinti Virojoen eritasoliittymä 7 Vaalimaan kiertoliittymä

6 Haitat hallitaan alueen kehitykselle suuria mahdollisuuksia Hankkeen toteuttamisella on huomattavia positiivisia vaikutuksia alueen kuntien maankäytön ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen sekä nykyisen tien varrella asuvien ihmisten asuinviihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Keskeisimmät hankkeen vaikutukset ovat: Moottoritie on huomattava parannus edistämään Suomen ja Venäjän välisen kaupan, kuljetusten, matkailun ja kauttakulkuliikenteen kasvua. Moottoritien rakentaminen tukee Hamina Virolahti Miehikkälä -vyöhykkeen kehittämistä tarjoamallahyvät ja toimivat yhteydet alueen kasvavalle maankäytölle. Maankäytön kehittämismahdollisuudet lisääntyvät Virolahdella Virojoen keskustaajamassa ja Vaalimaalla sekä Miehikkälässä Muurikkalan logistiikka-alueella. Kuntien maankäytön suunnitelmissa on varauduttu tien toteuttamiseen. Järjestelyt turvaavat hyvät ja selkeät yhteydet päätieverkolta ja Vaalimaan raja-asemalta satamiin, tärkeimpiin terminaaleihin ja työpaikkakeskittymiin sekä parantavat elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Liikenteen siirtyessä moottoritielle ja rekkajonojen poistuessa nykyisen tien varren asumisviihtyisyys- ja ympäristöhaitat vähenevät oleellisesti. Paikalliset liikkumisja turvallisuusongelmat poistuvat, koska nykyinen tie jää rinnakkaistienä paikalliseen käyttöön. Moottoritiellä ei sallita rekkaliikenteen jonotusta raja-asemalle ja rekoille rakennetaan uusi odotusalue Vaalimaalle. Lisäksi Vaalimaan raja-asemalle toteutetaan kaikkea rajaliikennettä palveleva vuorovaraus järjestelmä, jolla tehostetaan merkittävästi rajan ylitystä. Järjestelmä otetaan koekäyttöön erillishankkeena syksyllä Eri kulkumuotojen kehittämistä edis tetään tasapuolisesti. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteet paranevat huomattavasti uusien järjestelyjen myötä moottoritien liittymissä, päätaajamissa ja rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien käytävässä. Moottoritien varrella melu lisääntyy ja uusia alueita altistuu liikennemelulle. Meluntorjuntaa on tehostettu tiesuunnittelun aikana mm. tien korkeusaseman tarkistamisella. Haittoja lievennetään tehokkaalla meluntorjunnalla eikä moottoritien varteen jää asuinkiinteistöjä yli 55 db:n tai vapaa-ajan kiinteistöjä yli 45 db:n liikennemelualueelle. Liikenteen siir tyessä uudelle moottoritielle nykyisen valtatien varrellekaan ei jää yhtään yli 55 db:n liikennemelusta kärsivää asuinkiinteistöä. Hankkeen myötä liikennemelulle (yli 55 db) altistuvien asukkaiden määrä vähenee 120 asukkaalla. Yli 45 db:n melulta saadaan suojattua 27 vapaa-ajanasuntoa. Pohjavesien pilaantumisriski Haaviston pohjavesialueella pienenee moottoritielle rakennettavien suojausten ansiosta. Moottoritien ihmisille ja eläimille aiheuttamaa estehaittaa lievennetään Rasa-ahonmäen tunnelin, kolmen vihersillan, viiden avaran vesistösillan ja lukuisten yksityistiesiltojen avulla. Moottoritien pystyy ylittämään tai alittamaan 30 paikassa eli keskimäärin lähes kilometrin välein. Luonnon monimuotoisuutta lisätään moottoritien ympäristörakentamiseen sisältyvien paahderinteiden ja niille kehittyvien kasvi- ja hyönteislajien avulla. Virojoen eritasoliittymä näkymä etelään Lelun alueella menetettävä liitooravan reviirialue kompensoidaan Miehikkälän alueelta hankittavalla suojelualueella. Sotahistorian kannalta arvokas Salpalinja kunnostetaan Saarasjärven alueella moottoritien rakentamisen yhteydessä. Moottoritielle rakennetaan silta Salpalinjan kohdalle ja näin voidaan historiallinen puolustuslinja säilyttää yhtenäisenä. Samalla säilyy maakunnallinen virkistysreitti Salpapolku, jolta käsin linnoitusvarustuksiin voi tutustua. Tien alta joudutaan poistamaan ja lunastamaan pääosin metsämaata yhteensä noin 370 hehtaaria sekä kaksi vapaa-ajan kiinteistöä. Metsäalueet ovat pääosin talouskäytössä eikä niillä ole suojeluarvoja. Maan menetyksen ohella moottoritie pirstoo kiinteistöjä ja muuttaa kulkuyhteyksiä. Haittoja pienennetään laajoilla tilusjärjestelyillä. Lelun vihersillat 8

7 Tiealueiden hankinta Maa ja vesialueiden hankinta sekä korvausten määrittäminen ja maksaminen tapahtuu pääsääntöisesti täyden korvauksen periaatteella maantietoimituksessa. Toimitus aloitetaan ennen hankkeen rakentamisen aloittamista haltuunottokatselmuksella, johon kaikki maanomistajat kutsutaan. Tietoimitus kestää rakentamisen loppuun asti. Osa tilusjärjestelyistä ja kiinteistöjen hankinnoista tehdään jo tiesuunnittelun aikana hankeuusjakotoimituksen kautta tai sopimalla. Hyväksytyssä tiesuunnitelmassa vahvistetaan: tiealue suoja-alue rasiteoikeudet läjitysalueet varastoalueet Tietoimituksen 1.vaiheessa määritellään lunastettavat alueet ja kohteet tilusvaihdot korvausten suuruus, maasta, kasvillisuudesta, rakennuksista ja laitteista Korvausten suoritus maanomistajille RAKENTAMINEN Tietoimituksen 2.vaiheessa tarkistetaan rajat käsitellään korvaukset haitoista ja vahingoista Mahdollisten lisäkorvausten suoritus Tiesuunnitelman käsittely ja hankkeen toteuttaminen Tiesuunnitelman maantielain mukainen käsittely alkaa tammikuussa Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Tiesuunnitelma on talvella 2014 kuukauden ajan nähtävillä alueen kunnissa, jolloin suunnitelmasta voi tehdä muistutuksia. Muistutusten perusteella tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia. Liikennevirasto tekee tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen, joka asetetaan asiakirjoineen nähtäväksi. Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös saa lainvoiman sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen. Haminan ja Vaalimaan välisen moottoritiehankkeen rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2015 lopulla ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Hanke toteutetaan ns. elinkaarimallilla (PPP-malli) yksityisen palveluntuottajan toimesta. Hankintasopimukseen sisältyy yksityiskohtainen suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja rahoitus. Valtio hankkii väyläkokonaisuuden tuottajalta jälkirahoituksella pitkähkön sopimuskauden aikana. Vaalimaan kiertoliittymä etelään päin katsottaessa 1

8 Aikataulu Hamina-Vaalimaa yleissuunnitelma 2009 yleissuunnitelman muutos 2011 Nähtävilläolo Muistutukset Lausunnot Nähtävilläolo Muistutukset Lausunnot Hamina-Vaalimaa tiesuunnitelma Hyväksytään moottoritien periaatteet ja likimääräinen sijainti Hyväksymispäätös Nähtävilläolo Muistutukset Lausunnot Hyväksymispäätös Mahdolliset vaikutukset Hyväksytään lopullinen ratkaisu tie- ja liittymäjärjestelyineen sekä niiden aluevaraukset Urakan kilpailutus Rakentaminen Lisätietoja Suunnittelusta vastaava viranomainen: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Salpausselänkatu 22, Kouvola, Juha Laamanen, puh , Rakennuttamisesta vastaava viranomainen: Liikennevirasto, Opastinsilta 12 A, Helsinki, Lars Westermark, puh , Suunnitelman laatija: Ramboll Finland Oy Sito Oy -konsulttiryhmä: Säterinkatu 6, Espoo, Juha Siitonen, puh , (suunnitelmavarasto) > liikenne > tiehankkeet > kaakkoissuomi > Vt7 (E18) Hamina Vaalimaa (hankkeen esittelysivut) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Salpausselänkatu 22 PL 1041, Kouvola puh Kaakkois-Suomen ELY-keskus Taitto: Ramboll Finland Oy Kuvat: Ramboll Finland Oy Kartta: Logica Kyriiri Oy

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa Kotkassa

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa Kotkassa Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa 18.10.2017 Kotkassa 19.10.2017 Laamanen Juha 18.10.2017 Valtatie 15 Rantahaka-Kouvola, tiesuunnitelma

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT Aika 21.5.2013 Muistio Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi 28.6.2013 1 (5) Paikka Osallistujat Virojoki, Rajasali 64 yksityishenkilöä sekä ELYn, Virolahden kunnan,

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

E18 Turun kehätie Kausela-Kirismäki Sujuvampi ja turvallisempi kehätie

E18 Turun kehätie Kausela-Kirismäki Sujuvampi ja turvallisempi kehätie E18 Turun kehätie Kausela-Kirismäki Sujuvampi ja turvallisempi kehätie 29.01.2019 E18 Turun kehätien parantamishankkeet 2 E18 Kirismäki-Kausela lyhyesti Turun kehätie (Kt 40) on osa E18 -tietä. Vilkkaasti

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS

1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS TIESUUNNITELMASELOSTUS 1 (102) 1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS TIESUUNNITELMASELOSTUS 2 (102) selostus 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 5 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun 5 1.2 Tien

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa 1.5T_liite Tiesuunnitelman kustannusten ja kustannusjakoesityksen erittely 14.3.2014 Maku-indeksi

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS 7.5.2019 SUUNNITTELUALUE VT 20 2 SUUNNITTELUN JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET 3 TILANTARVESUUNNITELMAN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi. <Toimialue>

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi. <Toimialue> Länsimetron liityntäyhteydet Hanke-esittely Projektipäällikkö Janne Wikström 14.10.2014 1 Länsimetron liityntäyhteydet -hanke Parempi Länsiväylä Hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Meluselvitys 1 (2) Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 25.5.2018 2 (9) Valtatie 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen,

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Virolahden pohjavesialueet. ± km. SYKE, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12 Karttakeskus Oy 1:

Virolahden pohjavesialueet. ± km. SYKE, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12 Karttakeskus Oy 1: Virolahden pohjavesialueet 2,5 5 :5 59356 B 59356 A Kaakkois-Suomen ELY ympäristö ja luonnonvarat/..24,25,5 59356 HAAVISTO (A,B) :2 -luokka..24 I 59352 Kaakkois-Suomen ELY ympäristö ja luonnonvarat/..24,25,5

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina Vaalimaa. Hankearviointi

Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina Vaalimaa. Hankearviointi Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina Vaalimaa Hankearviointi Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina Vaalimaa Hankearviointi Tiehallinto Kouvola 2009 ISBN 978-952-221-218-4 TIEH 1000233-09 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 16.9.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa Hamina, Virolahti Yleissuunnitelma VIROJOKI UUSI MOOTTORITIE VIROJOEN ETL NYKYINEN TIE VAALIMAAN ETL REKKOJEN PYSÄKÖINTIALUE VALTAKUNNAN

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Vt 4 Kirri-Tikkakoski Vt 4 Kirri-Tikkakoski 5.2.2019 Ohjelma Tilaisuuden avaus Väylän ja hankkeen esittely Urakan perustietoja Urakan sisältö Alustava aikataulu, vaiheet, koulujen ympäristöjen liikenne Keskustelua ja suunnitelmiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Hyväksymisesitys 1 (7) 25.8.2017 Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun 31.5.2017

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Valtatie 15 Rantahaka-Kouvola, Tiesuunnitelma

Valtatie 15 Rantahaka-Kouvola, Tiesuunnitelma Valtatie 15 Rantahaka-Kouvola, Tiesuunnitelma Asukastyöpaja klo 17.30-19.30 Tehtaanmäen koulu, Pihtojantie 8, Inkeroinen Sito Parhaan ympäristön tekijät Valtatie 15 Rantahaka-Kouvola, Tiesuunnitelma Asukastyöpaja

Lisätiedot

E18 Turun kehätien Raision kohdan tiesuunnitelmaa ja keskustan asemakaavan esittelytilaisuus & työpaja

E18 Turun kehätien Raision kohdan tiesuunnitelmaa ja keskustan asemakaavan esittelytilaisuus & työpaja E18 Turun kehätien Raision kohdan tiesuunnitelmaa ja keskustan asemakaavan esittelytilaisuus & työpaja Raision kaupungintalo Keskiviikko 24.4.2019 klo 17-19 Ohjelma Klo 16.30 Klo 17.00 Klo 17.10 Klo 17.20

Lisätiedot