SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä"

Transkriptio

1 SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä Mika Teräs, Apulaisylifyysikko Säteilyn vastaava johtaja, Kliininen fysiologia, Isotooppi ja PET Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä Helsinki

2 Esityksen rakenne Lainsäädäntö Säteilykoulutuksen tila perus- ja jatkokoulutuksessa Yliopisto, AMK, II aste Täydennyskoulutuskysely VSSHPssä Loppupäätelmät

3 Laki ja järjestys säteilylaki (592/1991) säteilyasetus (1512/1991) (Eduskunta) (STM) asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000) (STM) Soveltamisohjeet (ST-ohjeet, STUK)

4 ST-ohjeet ja STUKin selvitykset ST-ohje 1.7 Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa, ST-ohje 1.8 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus, Arttu Piri: Säteilysuojelukoulutuksen tila ja tarve Suomessa vuonna STUK-B-STO 53/Helmikuu 2004 Timo Paasonen: Terveydenhuollon henkilöstön perus- ja jatkokoulutukseen sisältyvä säteilysuojelukoulutus Suomessa STUK-B 133 / Heinäkuu 2011

5 ST-ohje 1.7 julkaistu , voimassa alkaen toistaiseksi Säteilyn käyttöön osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee saada säteilysuojelukoulutusta perus- ja jatkokoulutuksensa yhteydessä säännöllisesti täydennyskoulutuksena koko työssäoloajan uusia säteilylaitteita käyttöön otettaessa (käyttökoulutus) uusia tutkimus- ja hoitomenetelmiä käyttöön otettaessa.

6 Säteilyfysiikan osa-alueet tarkempi sisältö: ST 1.7 Liite A Säteilyfysiikan perusteet Säteilybiologian perusteet Säteilysuojelulainsäädäntö Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla Säteilyn käyttö lääketieteessä Röntgentutkimus, Isotooppilääketiede Sädehoito 6

7 ST 1.7 Liite B: Koulutusmäärät ammattiryhmittäin

8 Tavoiteltava osaaminen ST 1.7 I: Henkilö ymmärtää tehtäviensä kannalta säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet yleisluonteisesti ja pystyy oppimansa perustella vastaamaan työtehtävissään asiaan liittyviin tavanomaisiin kysymyksiin. Tavoitteena on, että henkilö osaa koulutuksen perusteella huolehtia omissa työtehtävissään säteilysuojelusta ja omaksuu turvalliset työtavat. II: Henkilö ymmärtää tehtäviensä kannalta säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet hyvin myös käytännön tilanteissa ja pystyy selittämään ne muillekin. Tavoitteena on, että henkilö osaa koulutuksen perustella minimoida säteilyn käytön riskejä, tuntee säteilyn käyttöä koskevat säädökset ja määräykset, osaa huolehtia omissa työtehtävissään säteilysuojelusta, omaksuu turvalliset työtavat ja osaa opastaa myös muita turvalliseen työskentelyyn. 8

9 Tavoiteltava osaaminen ST 1.7 III: Henkilö ymmärtää tehtäviensä kannalta säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet syvällisesti, pystyy soveltamaan tietojaan uudentyyppisissäkin käytännön tilanteissa ja pystyy kouluttamaan ja opastamaan muita säteilyturvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tavoitteena on, että henkilö osaa koulutuksen perusteella tunnistaa, arvioida ja minimoida säteilyn käytön riskejä ja optimoida säteilyn käyttöä, tuntee säteilyn käyttöä koskevat säädökset ja määräykset laajasti, osaa soveltaa niitä käytäntöön, omaksuu turvalliset työtavat ja osaa opastaa ja kouluttaa myös muita turvalliseen työskentelyyn. 9

10 STUK B-133, 2010/2011 Työnantajien arvioiden mukaan yhdenkään lääkäreiden ammattiryhmän säteilysuojelun tietotaso kaikilla viidellä säteilysuojelun osa-alueella ei keskimäärin täytä ohjeessa ST 1.7 asetettua koulutuksella tavoiteltavaa tietotasoa. Sairaalafyysikkojen säteilysuojelun tietotaso kaikilla viidellä osa-alueella täyttää työnantajien arvion mukaan keskimäärin ohjeessa ST 1.7 asetetun koulutuksella tavoiteltavan tason Työnantajien arvioiden mukaan minkään hoitajien ammattiryhmän säteilysuojelun tietotaso ei täytä täysin ohjeen ST 1.7 tavoitetasoa

11 STUK-B-STO 53, 2004 Julkisessa sairaalassa työskentelevistä ammattiryhmistä keskimääräistä suurempi osuus erikoislääkäriryhmästä 2 (toimenpider&k,ortopedit,gastro) (65 %), muista hoitajista (60 %), sairaanhoitajista (54 %), avustajista (34 %), muista lääkäreistä (50 %) laboratoriohenkilöstöstä (47 %) ei ollut saanut viiden viime vuoden aikana lainkaan säteilysuojeluun liittyvää täydennyskoulutusta.

12 Säteilyn täydennyskoulutusmäärät v2003

13 VSSHPn selvitys syksyllä 2013 Yksikkökohtaiset koulutuskorttitiedot elektronisesti Mukaan vain 5v (joskus 4v) työskennelleet Tarkistettu osastoilta Yritetty huomioida siirtymiset osastojen väleillä Erikoistuvat pyritty jättämään pois Erillinen kyselykaavake seurannasta Mukana otos lähettävistä lääkäreistä ja terveystarkkailun suorittavista lääkäreistä 13

14 Kyselykaavake 1/2: NYKYTILA Onko yksikössä käytössä sähköinen koulutuskortti? Onko henkilökuntaa ohjeistettu koulutuskortin käytöstä säteilykoulutuksen osalta? Seurataanko säteilykoulutuksen määrää säännöllisesti (esim. vuosittain)? Onko säteilykoulutuksen seurannasta viiden vuoden ajalta (viisivuotisjaksolta). Mikäli ST-1.7 suosittama koulutusmäärä ei täyty, niin miten menetellään Onko työntekijöille laadittu säteilyn täydennyskoulutussuunnitelma Onko ammattiryhmien välillä menettelyssä eroja 14

15 Kyselykaavake 2/2: KEHITYSEHDOTUKSIA Mitä puutteita näette yksikkönne kohdalla täydennyskoulutuksessa (tarjonta, määrittely, kirjaaminen) koulutuksen seurannassa (raportointi, seuraaminen) yksilöllisessä koulutuksen suunnittelussa VAPAA SANA 15

16 Sähköinen koulutuskortti

17 Kooste (esimerkki) Haettava erikseen

18 Kyselyn tuloksia Täydennyskoulutus v RH/LH 100 % 0-20 tuntia tuntia tuntia 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % TYKS röntgen, N=54 Turku, N=22 Aluesairaalat, N=28 Onkologia, N=16 Sädehoito, N=35 Angio, kirurgiat, N=13 Angio ph/sh/lh, N27 Klf, isotooppi, N=22

19 Kyselyn tuloksia 100 % Säteilyn täydennyskoulutus v Lääkärit 0-20 tuntia 0-40 tuntia yli 40 tuntia 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % TYKS röntgen, N=14 Turku, N=7 Aluesairaalat, N=10 Onkologia, N=3 Sädehoito, N=5 Angio, kirurgiat, N=8 Klf, isotooppi, N=9

20 Kyselyn tuloksia 100 % Säteilyn täydennyskoulutus v sairaalafyysikot, radiokemisti ja tekninen osasto 0-20 tuntia tuntia yli 40 tuntia 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % TYKS röntgen, N=2 Sädehoito, N=3 Klf, isotooppi, N=4 tekniikka, N=3

21 Kyselyn tuloksia Lähettävät yksiköt, lääkärit v tuntia alle 8 tuntia yli 8 tuntia 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ortopedia, N=18 neurologia, N=12 neurokirurgia, N=6 lastentaudit, N=26 Keuhkosairaudet, N=14 Psykiatria, N=5 Naistentaudit, N=9 Korva,nenä,kurkku, N=18 Sisätaudit, N=26

22 Poimintoja kyselyn tuloksista Paljon säteilyä käyttävissä yksiköissä koetaan asian olevan hallinnassa hoitohenkilökunnan osalta Lääkäreiden osalta vedotaan kirjaamisen hankaluuteen, sen tulisi tapahtua automaattisesti Pisteiden jako eri koulutuslajeihin on mahdollista mutta hankalaa, joten käytännössä sitä ei seurata Koulutushalukkuutta on resursointia enemmän (sijaisia ei saa, joten maksuttomiin sisäisiin koulutuksiinkaan ei aina pääse) Pisteytyksistä tulisi olla selkeämmät ja yhtenäiset ohjeet Seuranta VSSHPn organisaatiomuutoksen ( ) jälkeen on yhä vaikeampaa, varsinkin siirtymäkaudella

23 Johtopäätöksiä Täydennyskoulutus toimii hoitohenkilökunnan ja fyysikoiden kohdalla paljon säteilyä käyttävissä yksiköissä röntgen, isotooppi ja sädehoito, angio Lääkäreiden osalta kirjaaminen on vähäistä, eikä todellisista koulutusmääristä voida tehdä johtopäätöksiä. Kirjaamista tulisi korostaa ja yksinkertaistaa Lähettävät yksiköt eivät ilmeisesti tiedä, että säteilyn täydennyskoulutus kuuluu heillekin tai koulutusta ei kirjata Pisteiden jako alaluokkiin ei toimi onko tarpeenkaan tässä vaiheessa? A säteilytyöntekijän terveystarkkailusta vastaavan lääkärin täydennyskoulutus on lääkärin omalla vastuulla, eikä sitä valvota

24 Kommentteja ja kehitysehdotuksia Valtakunnallinen pisteytysmalli (jos edes piirikunnallinen) Koulutuksen seuranta mukaan auditointeihin, myös lähettävien lääkäreiden osalta Miten järjestelmä saadaan toimimaan ilman sanktioita? VSSHP Elektronisen raportointiohjelman selkiyttäminen Pisteiden kirjaamisen yksinkertaistaminen ja eri koulutusluokkien jaon monipuolistaminen Ylifyysikko ei voi vastata n. 500 säteilytyöntekijän raporttien koostamisesta (+ lähettävät lääkärit) Alueellisten koulutusten lisääminen Fyysikot yksiköihin kiertämään (meetingit, seminaarit, ) Verkkokoulutus Koulutuspäivien lisääminen (nyt 2 iltapäivää vuodessa) KIITOS

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa Heikkilä Piia Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010 TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjaltaa Kansainvälisen liikkuvuuden jaa yhteistyönn keskuksen CIMO Elokuu 2010 Selvitys tilauskoulutuslainsäädännön toimivuudesta

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili Yhteenvetoa verkkokyselyn vastauksista Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Suurin osa tyytyväisiä, mutta myös viestejä väliinputoajista, voimattomuudesta, vääristä huhuista ja tiedonkulun puutteista

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot