MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN?"

Transkriptio

1 MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN?

2 Kirjoittajista Mika Ahlfors on yksi Virvon Partnereista. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus psykologisen tiedon soveltamisesta käytännönläheisesti henkilöstöjohtamisessa. Mikan erityisosaamisalueita ovat henkilöarvioinnit (rekrytointi, Talent Management, Management Audit), Coaching, johtamisen kehittäminen (johtamisjärjestelmät ja johtoryhmän toiminta) sekä strategisten avaintehtävien täyttäminen suorahaun keinoin. Matti Lainema suomalainen tietokirjailija, yrityskonsultti ja -kouluttaja, hallitusammattilainen ja sijoittaja. Hän on toiminut yhteensä neljä vuosikymmentä linjatehtävissä ja asiantuntijana. Lainema on opastanut laadukkaaseen hallitustyöskentelyyn Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kursseilla ympäri Suomea ja hänet valittiin 2012 Kauppakamarien Vuoden kouluttajaksi. Lainema toimii Virvon hallituksen puheenjohtajana.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Toimitusjohtajan rooli 2. Tähtäimessä seuraaja ulkoa vai sisältä? 3. Osaamisen arviointi 4. Miten varmistaa oikea valinta? 5. Yhteenveto 3

4 Toimitusjohtajan rooli Toimitusjohtajan vaikutus yhtiön menestykseen on merkittävä ja usein lähes pelkästään toimitusjohtajaa vaihtamalla yhtiöön saadaan uusi suunta tai estetään katastrofi. Kokeneet hallitusammattilaiset ihmettelevät usein, miksi toimitusjohtajan vaihtamisessa myöhästytään kerta toisensa jälkeen. Miten tämän voisi välttää seuraavalla kerralla? Hallituksen tulisi olla aina valmiina aloittamaan uuden toimitusjohtajan rekrytointi tai selvittää toimitusjohtajan seuraajaehdokkaita sisältä ja ulkoa. Lähteet: Johtamisen käsikirjat, Kauppalehti

5 Tähtäimessä seuraaja ulkoa vai sisältä?

6 Sijoitetulle pääomalle tuottoa valinta ulkoa vai sisältä? 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Ulkoinen Sisäinen 0,00% Pieni yritys Keskikokoinen Suuri yritys -2,00% -4,00% Kolmen vuoden sijoitetun pääoman tuottoa kuvaava taulukko, jossa vertaillaan ulkoisen ja sisäisen toimitusjohtajavalinnan eroja tuoton perusteella.

7 Toimitusjohtajan arviointi ja valinta jatkuvana prosessina Olennaista on luoda kulttuuri, jossa kaikki johtamisjärjestelmän tasot ovat tottuneet jatkuvaan toiminnan arviointiin (hallituksesta työntekijään). Tällöin toimitusjohtajakin altistuu arvioinnille ilman epäluottamuksen ilmapiiriä. Nykyinen toimitusjohtaja Nykyisen toimitusjohtajan arviointi systemaattisesti voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla teemoilla: STRATEGIA ASETA TAVOITTEET Tulevaisuuden johtaminen Sijoitetun pääoman tuotto Yrityksen markkina-arvo tai P/E Asiakastyytyväisyys Henkilöstötyytyväisyys T&K putki / uudet tuotteet Strategiset aloitteet PÄÄTÄ ARVIOI OHJAA

8 Vaihtoehtoiset ehdokkaat Tunnista / Etsi Tunnista sisäiset potentiaalit Etsi ulkoiset potentiaalit Seuraa/Kehitä Seuraa ulkoisten uraa Kehitä sisäisiä Valitse Tee päätös ennen kuin on myöhäistä Pidä mieli avoimena. Etsi ulkoa ja sisältä. Nykyisen toimitusjohtajan yksi tärkeä tehtävä on kasvattaa seuraajaehdokkaita. Huolehdi että hän tekee niin. Luo systematiikka. Tämän lisäksi seuraa eri sidosryhmien ja toimialojen päättäjiä sillä silmällä. Tähän löytyy myös helppokäyttöistä teknologiaa avuksi.

9 Osaamisen arviointi

10 Osaamiset Ennen prosessin aloittamista on päätettävä mitkä asiat painottuvat valinnassa. Toimitusjohtajalta vaadittavat osaamiset ovat kiteytettävissä kolmen kompetenssiryhmän alle: Liiketoimintaosaamiset Ansaintalogiikat, markkinat, toimialat, asiakkaat, rahoitus, tukiprosessit, normit Ihmissuhdeosaamiset Tunneäly, kyky innostaa, kuunnella, osallistaa, tulla kyseenalaistetuksi Moraali ja etiikka Rehellisyys, esimerkillisyys avoimuus

11 Ehdokkaiden ennakoiva hankinta ja tunnistaminen Tavoitteena ulkoisten ja sisäisten ehdokkaiden objektiivinen ja systemaattinen arviointi Ulkoiset ehdokkaat Ehdokkaiden löytäminen tapahtuu markkinoinnin oppeja hyödyntäen. Ole kiinnostava oikeassa segmentissä. Mieti mitä arvoa voit sille tarjota ja miten tavoitat oikean segmentin. Sen jälkeen kirkas viesti ja toimintaa. Mediahaku Passiiviset Aktiiviset Suorahaku / kykyjenmetsästys

12 Sisäiset ehdokkaat Halukkaat Mahdolliset Mahdolliset ja halukkaat Talent Management / Management Review -järjestelmä Aseta tavoitteiksi: Systematiikka arviointi joka vuosi Avoimuus ja selkeys kriteerit tiedossa ainakin karkealla tasolla niin että jokainen voi niihin halutessaan pyrkiä. Luovuus ja kokeilut tehtäväkierrot, vastuualueiden systemaattinen vaihtaminen, vastuiden jakaminen/lisäminen ja niin edelleen Kouluta henkilökuntasi hyvin, että heidän markkina-arvonsa säilyy kohtele heitä hyvin, jotta he eivät lähde muualle - Sir Richard Branson

13 Sisäisten ehdokkaiden jatkuva systemaattinen arviointi Ihmiset tekevät tietoisia valintoja käyttäytymisessään. Tiedon, jonka pohjalta he tekevät valintansa, he saavat ympäristöstään. Ihmisten valinnat perustuvat asioihin, jotka ovat heille tärkeitä, seurauksiin, jotka he olettavat olevan tietyn käyttäytymisen tuloksena, sekä arvioon, joka heillä on omasta kyvystään käyttäytyä tietyllä tavalla H A L U KEHITÄ MAHDOLLISTA HERÄTÄ TAI ETSI VAIHTOEHTOJA HUOLEHDI KYKY Systemaattinen arviointi vuosittain!

14 Ulkoisten ehdokkaiden oikeat segmentit Työmarkkinoilla olevasta työvoimasta vain 21% on varsinaisia aktiivisia työnhakijoita. Kuitenkin 15% tunnustautuu Kärkkyjiksi, jotka miettivät työn vaihtamista ja 44% Tutkailijoiksi, jotka eivät etsi työtä, mutta ovat halukkaita keskustelemaan uusista mahdollisuuksista rekrytoijien kanssa. Näin ollen vain 20% työvoimasta on passiivisia työnhakijoita, jotka ovat nykyiseen tyytyväisiä työhönsä eivätkä ole kiinnostuneita uusista uramahdollisuuksista. Ulkoisia ehdokkaita miettiessä on tärkeää pohtia miten parhaiten tavoittaa sopivimmat kandidaatit näistä kaikista segmenteistä pelkän aktiivisten työnhakijoiden ryhmän sijaan. H A L U KYKY Lähde: LinkedIn

15 Miten varmistaa oikea valinta?

16 Henkilöarvioinnin lisäarvo Henkilöarvioinnin lisäarvo tulee psykologisen ja liiketoiminnan osaamisen yhdistelmästä Trendi Kriittinen tekijä Ratkaisu Nopeat muutokset liiketoimintaympäristössä Yleinen ennustamattomuus liiketoimintaympäristössä (makro & mikro) Resursoinnin oikea-aikaisuus ja jatkuva arviointi Epävarmuuden sieto, selviytymisen keinot Valmiiksi arvioituja osaajia Tasapainoiset, muutokselle myönteiset ja monipuoliset selviytymisen keinot omaavat osaajat Kyky oppia uusia taitoja korostuu H Tuottavuusvaade punainen meri Sinisen meren etsiminen Eettisyys ja vastuullisuus korostuvat Yksilöllisyys Avoimuus A L U Oppimiskyky ja dynaaminen ihmiskuva Jatkuvaa suoriutumista ja toiminnan kehittämistä Strateginen ajattelu ja epäkonventionaaliset ratkaisut Integriteetti (luotettavuus) Miten minusta saa parhaimman esille, miten jaksan ja kehityn Miten tieto hankitaan, miten sitä käytetään Työpersoonallisuuden ja oppimiskykyjen arviointi Suoriutumisorientaation ja kehitysorientaation mittaaminen ja kehittäminen Strategisen ajattelun ja luovuuden mittaaminen Eettis-moraalisten tilanteiden hoitamisen arviointi Valmentava arviointiote Palautehaastattelut (kaikki arviointitulokset käydään läpi arvioitavan kanssa, pääsee vaikuttamaan tulkintoihin avoimuuden tuloksena on sitoutuminen kehitykseen)

17 Mitä apua ulkopuolinen yhteistyökumppani voi tuoda? Kaikkea ei ehdi, voi tai osaa tehdä itse. Tämän on johtamisen tärkeimpiä oivalluksia. Osta osaamista kun sitä tarvitset. ETSI POTENTIAALISET OSAAJAT TUNNISTA OIKEA KYKY JA HALU OSAAMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN H A L U PERSOONAN JA OSAAMISEN SYVEMPI YMMÄRRÄYS PROSESSIN KOORDINOINTI KYKY

18 Yhteenveto Avainresurssien arviointiin, etsimiseen ja valintaan käytetään aikaa yleensä pakon edessä. Tällöin toiminta on luonteeltaan reaktiivista. Käymällä läpi edellä linjaamiamme toimenpiteitä varmistat yrityksesi mahdollisuudet hallittuun, toivotun suuntaiseen tulevaisuuden kehitykseen. Tarjoamme asiantuntevia neuvoja, toimia ja työkaluja toimintamallin luomiseen ja toteuttamiseen. Ota yhteyttä ja keskustellaan aiheesta lisää. Ennakoi ja luo teille sopiva systematiikka. Muutut yllättävän pienillä teoilla proaktiiviseksi.

19 OTA YHTEYTTÄ Tutustu rekrytointipalveluihimme osoitteessa: tai ota yhteyttä ja kerromme aiheesta lisää. Mika Ahlfors Partner Virvo Oy Puhelin Toimisto Kalevantie Tampere

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta

PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta Organisaatiot ja johtaminen Pro Gradu tutkielma Nina

Lisätiedot

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin kandidaatintutkielma Laatija: Elina Mannonen Ohjaaja: KTT Essi Saru 6.5.2011 Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä

Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä Niemi, Elina 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus henkilöstöjohtajat jäseninä

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 16.12.2013 Tampere Sanna Lehtinen, Homeros Oy Marja Tiilikka, Homeros Oy Tiina Laukka, Homeros Oy Marja-Liisa Salomaa, Tilimanager Päivi Remes, Tilimanager Anna-Maija

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot