T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011"

Transkriptio

1 T & K RAPORTTI 1(24) Projekti: Kasvihuoneiden energiankulutus Suomessa Tilaaja: Motiva Kirjoittaja: Kim Westerlund Pvm: Liitteet: SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN SWEDISH POLYTECHNIC, FINLAND WOLFFSKAVÄGEN 33, POB 6, VASA WOLFFSKAVÄGEN 33, POB 6, VASA, FINLAND Tel Tel

2 T & K RAPORTTI 2(24) SISÄLLYSLUETTELO 1 KASVIHUONEVILJELY SUOMESSA Johdanto Kasvihuonealan ympäristöhanke KASVIHUONEYRITYSTEN LAAJUUS SUOMESSA ARVIO KASVIHUONEIDEN ENERGIANKULUTUKSESTA SUOMESSA Kulutuksen yleiskuva Kokonaiskulutus ENERGIAN SÄÄSTÖPOTENTIAALI KASVIHUONEISSA UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT KASVIHUONEISSA KUVAT LÄHTEET... 24

3 T & K RAPORTTI 3(24) 1 KASVIHUONEVILJELY SUOMESSA 1.1 Johdanto Energian kulutus Suomen kasvihuoneissa oli vuonna 2002 noin kaksi miljoonaa megawattituntia mikä vastaa noin tonnia raskasta polttoöljyä. Kasvihuonetuotannon osuus koko Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on siten noin 0,5 prosenttia Jako eri lämmitysmuotoihin on esitetty tarkemmin alla. Sähkön osuus kokonaisenergian määrästä on likimain 20 prosenttia, eli MWh. (Maa- ja metsätalousministeriö 2003, Tilastokeskus 2002). Suomessa on 4,3 miljoonaa neliömetriä lämmitettäviä kasvihuoneita joita käytetään ammattimaiseen viljelyyn. Näiden jälleenhankintaarvo vastaa noin 600 miljoonaa euroa. Kasvihuonetuotannon rahallinen arvo tukkuhinnalla mitattuna oli 2004 noin 223 miljoonaan euroa (MTT, ennuste). Kasvihuonetuotanto on noin 1500 yrityksen päätuotantosuunta. Tuotanto vastaa jokaista suomalaista taloutta kohti 17 kiloa tomaatteja, 15 kiloa kurkkuja, kolme kiloa salaatteja ja yrttejä, kaksikymmentä ulos istutettavaa ryhmäkasvia, 65 leikkokukkaa, ja kahdeksan ruukkukasvia. Suomalaiset kasvihuoneet ovat tyypillisesti 20 tai 21 metriä leveitä erillishuoneita, ja kilpailijamaissa käytössä olevia suuria ryhmäkasvihuoneita on meillä käytössä suhteellisen vähän. Tyypillistä suomalaista kasvihuoneyritystä hoitaa yrittäjän oma perhe ja yritys on noin 2500 neliömetrin suuruinen. Suurimmat yritykset työllistävät kymmeniä tai jopa lähes sata henkilöä. Yleensä suurissakin yrityksissä on taustalla yksi tai useampia itse työhön osallistuvia yrittäjäperheitä. Merkittävimpiä kehitystrendejä kasvihuonetuotannossa viime vuosina on ollut lisävalon käytön lisääntyminen. Lisävalolla voidaan jatkaa satokautta ja parantaa tuotteiden laatua. Ruukkuvihannesten, kurkun, leikko- ja ruukkukukkien tuotanto on ympärivuotista monissa yrityksissä. Myös tomaatin ympärivuotinen tuotanto on lisääntynyt viime vuosina. Valotuksen käyttö tehostaa usein tuotantoa niin, että tuoteyksikkökohtaiset energiakulut eivät kasva kasvukautta jatkettaessa. Kasvihuoneiden energian kulutusta on pienennetty monella eri tavalla. Eristävät katteet (kennolevyt, kaksinkertainen muovikalvo), lämpöverhot ja tietokoneohjattu automatiikka kuuluvat näihin. Kasvihuonetuotannon osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta oli vuonna ,49 prosenttia kun se vuonna 1991 oli vielä 0,59 prosenttia. Kasvihuonetuotannon osuus polttoöljyjen kuulutuksesta on 1,0 prosenttia. Polttoöljyjen kulutus väheni prosenttia. Kulutuksen vähenemiseen vaikutti jonkin verran kotimaistenpolttoaineiden käytön lisääntyminen. Tärkeimmät syyt öljynkulutuksen vähenemiseen olivat säästöä edistävät parannukset viljelyssä, kasvuvalotuksen lisääntyminen ja kotimaisten polttoaineiden käytönkasvu. Kotimaisten polttoaineiden käyttö kaksinkertaistui Tämän jälkeen se on kasvanut yli 10 % vuosivauhtia.

4 T & K RAPORTTI 4(24) Kasvuvalotusta käytettäessä valaisimien energia lämmittää kasvihuonetta ja vähentää lämmityspolttoaineen käyttöä. Sähkön käyttö painottuu usein yöaikaan, joten sitä voidaan käyttää sähköntuotannon kuormitusta tasaavana tekijänä. Kasvihuonetuotannon osuus sähkön kulutuksesta oli ,47 prosenttia. 1.2 Ympäristönsuojelulliset toimenpiteet Kasvihuoneyrityksissä on viime vuosina toteutettu ympäristönsuojelua edistäviä toimenpiteitä jotka tähtäävät polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen, ympäristöystävällisempien ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoon, kasteluveden kierrätyksen valmiuksien parantamiseen, biologisen torjunnan tietotason kehittäminseen ja ylläpitoon, ohjausautomatiikan parantaminseen ja sen seurauksena ilmastonsäädön ja energiatalouden sekä kastelun tarkentamiseen, kierrätettävien pakkausten käytön lisäämiseen, kasvijätteen kompostointiin, kasvualustan hyötykäyttöön, sekä kompostoitavien ja hajoavien materiaalien käyttöönottoon. Kasvihuonealan ympäristönsuojeluun ei ole erityisiä kannustimia. Koska ympäristöinvestointien tuomat kustannussäästöt jäävät usein vähäisiksi, on ympäristönsuojeluun panostaminen lähinnä yrittäjän omien arvojen ja arvostusten varassa. Kasvihuonealan ympäristönsuojelun ohjaus on toteutettu osana yleistä lainsäädäntöä. Kasvihuonealaa sivuavia tärkeimpiä määräyksiä on kirjattu ympäristölakiin, vesilakiin ja asetukseen, jätelakiin sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-ainelakeihin. Kauppapuutarhaliiton ympäristöhankkeessa on tehty kasvihuoneyrityksille kasvihuonealan ympäristöopas tai -käsikirja. Oppaassa esitetään säädöspohjaiset velvoitteet, joita kasvihuoneyrityksille on asetettu, ja käsitellään yksityiskohtaisesti ympäristöä säästävät toimintamallit. Hankkeessa tuotettiin jäsennys Suomen olosuhteisiin sovitetulle kasvihuoneyrityksen ympäristösuunnitelmalle. Lisäksi mallia testattiin esimerkkiyrityksille laadituilla ympäristösuunnitelmilla, ja annettiin suositukset yrityskohtaisista kehittämistarpeista. Tavoite on vähentää kasvihuoneyritysten aiheuttamaa ympäristökuormitusta koulutuksen ja valistuksen keinoin; kuvata yrittäjille miten kasvihuonelaitos vaikuttaa ympäristöönsä; osoittaa kasvihuoneyrityksille ympäristöystävälliset valinnat ja toimintamallit; parantaa ympäristöviranomaisten tietotasoa kasvihuonetuotannosta; luoda yksinkertainen malli yrityskohtaisen ympäristösuunnitelman; tuoda eri säädöksiin kirjatut velvoitteet kootusti esille. Hanke päättyi vuoden 2003 lopussa. Siinä koottu ympäristöopas julkaistiin kesäkuussa Hankkeen päävastuullinen suorittaja oli ympäristöasioihin perehtynyt hortonomi (AMK) Hannu Äystö. Hanke rahoitettiin Maiju- ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiön tuella ja Kauppapuutarhaliiton keräämällä yksityisellä rahoituksella. Hannu Äystö jatkaa työtään Puutarhaliiton ja Kauppapuutarhaliiton yhteisenä laatu- ja ympäristöasiantuntijana. (Kauppapuutarhaliitto).

5 T & K RAPORTTI 5(24) 2 KASVIHUONEYRITYSTEN LAAJUUS SUOMESSA Kotimainen kasvihuonetuotanto on kehittynyt myönteisesti viime vuosina, sillä kasvihuonetuotteiden kysyntä on kasvanut ja tuotevalikoima oasvanut sekä ympärivuotinen tuotanto lisääntynyt (Niemi & Ahlstedt 2004). Vuonna 2002 kasvihuoneita oli yhteensä 8771 kpl. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala oli m2. Viljelykäytössä oli 8097 kpl, pinta-alaltaan m2. Lämmittämättömiä oli yhteensä 1561 kpl kasvihuonetta joiden pinta-ala oli m2. Lämmitettävät kasvihuoneet jaetaan tilastoissa viljelykauden mukaan alle 7 kk ja vähintään 7 kk, sekä katemateriaalin mukaan (lasi-, muovi- ja kerroslevykate). Alle 7 kk lämmitettyjä kasvihuoneita oli 2732 kpl yhteenlasketulla pinta-alalla m2. Katemateriaalin mukaan kerroslevykate on harvinainen (noin 5 %). Alle 7 kk lämmitetyissä kasvihuoneissa muovikate on ylivoimaisesti suosituin edustaen yli 80 % pinta-alasta. Vähintään 7 kk lämmitettyjä kasvihuoneita oli 3804 kpl pinta-alalla m2. Näistä kerroslevykatteisia on suhteellisen vähän, noin 11 % pinta-alasta. Suurimman ryhmän muodostavat tässäkin muovikatteiset, mutta pitkään lämmitetyissä kasvihuoneissa on lähes yhtä paljon lasikatteisia kuin muovikatteisia. Tämä pätee sekä lukumäärän että pinta-alan suhteen. Suurissa kasvihuoneissa katemateriaalin valinta painottuu edelleen enemmän lasikatteisiin joita on jo pintaalaltaan lähes yhtä suuri määrä kuin muovikatteisia. (Kuva 1). MMM:n tietopalvelukeskus.

6 T & K RAPORTTI 6(24) Katemateriaali Lämmitettävät Lämmittämättömät Viljelykäytössä Ei viljelykäytössä Kasvihuoneita yhteensä Vähintään 7 kk Alle 7 kk yhteensä Luku Ala Luku Ala Luku Ala Luku Ala Luku Ala Luku Ala kpl 1000 m2 kpl 1000 m2 kpl 1000 m2 kpl 1000 m2 kpl 1000 m2 kpl 1000 m2 Lasikate , , , , , ,7 Muovikate , , , ,1 Kerroslevykate , ,2 20 3, , , ,5 Yhteensä , , , , ,3 Kuva 1. Kasvihuoneiden lukumäärä ja pinta-ala tyypeittäin. Koko maa. Puutarharekisterikysely MMM:n tietopalvelukeskus.

7 T & K RAPORTTI 7(24) Tukea hakeneita kasvihuoneyrityksiä oli vuonna 2003 noin 1600 kpl (MTT:n selvityksiä 80). Yritysten määrä on vähentynyt noin 12 % (n. 220 yritystä) vuosine 1995 ja 2003 välisenä aikana. Voimakkainta yritysten väheneminen on ollut C-tukialueella, jossa joka viides yritys on lopettanut (20,8 %). Etelä-Suomen tukialueilla yritysten määrä on pysynyt likimain vuoden 1995 tasolla (Kuva 2) kpl Koko maa A- ja B-tukialue C-tukialue Kuva 2. Kasvihuoneyritysten lukumäärät Suomessa, A-, B- ja C-tukialueella vuosina (Tike 2002b). Vihanneksia tuottavien yritysten lukumäärä on vähentynyt 17 % (noin 300 kpl) vuosina Tomaattia viljelevien kasvihuoneyritysten lukumäärä on laskenut 20 % (noin 180 kpl) samalla jaksolla. Kurkuntuotantoon erikoistuneet yritykset ovat vähentyneet 120 kpl eli noin 20 %. Ruukkuvihanneksia kasvattavien yritysten lukumäärä on pysynyt lähes samana (Kuva 3) kpl Tomaatti Kurkku Ruukkuvihannekset Kuva 3. Tomaattia, kurkkua ja ruukkuvihanneksia viljelevien kasvihuoneyritysten lukumäärä vuosina (Tike a).

8 T & K RAPORTTI 8(24) Koristekasveja viljelevien kasvihuoneyritysten lukumäärä on hieman laskenut vuosina , vajaa tuhannesta noin 850:een (Tike a). Pienten kasvihuoneyritysten lukumäärä on Suomessa perinteisesti ollut suuri. Kokoluokittain tarkasteltuna pienten, eli alle 2500 m2:n kasvihuoneyritysten osuus kaikista tukea hakeneista yrityksistä oli 79 % vuonna Pienten yritysten lukumäärä on kuitenkin vähentynyt 21 % vuosina laskien niiden osuuden noin 70 prosenttiin kaikista kasvihuoneyrityksistä (Kuva 4). Sen sijaan keskikokoisten ( m2) yritysten määrä on lisääntynyt. Suurten ( m2) kasvihuoneyritysten lukumäärä on kasvanut hieman. Hyvin suurien eli yli yhden hehtaarin kasvihuoneyrityksiä on Suomessa edelleen alle 50 kappaletta. Kasvihuoneyritysten kohdalla huomionarvoista onkin, että ne jakautuvat sekä pieniin että suhteellisen suuriin. Mutta pieniä yrityksiä on valtaosa kaikista tukea hakeneista yrityksistä.

9 T & K RAPORTTI 9(24) 3 ARVIO KASVIHUONEIDEN ENERGIANKULUTUKSESTA SUOMESSA 3.1 Kulutuksen yleiskuva Kasvihuoneiden kokonaisenergian tarve pinta-alaa kohden on Suomen olosuhteissa suurempi kuin eteläisemmissä maissa. Kasvihuoneiden lämmityksen tarve rajoittuu lähinnä talvikuukausille, mutta myös kesän aikana on kasvihuoneita lämmitettävä etenkin kylmien jaksojen aikana ja aamuisin kasvihuoneessa olevan ylimääräisen kosteuden poistamiseksi. Maa- ja elintarviketalouden taloustutkimus on valokurkun tuotantokustannus- ja kannattavuuslaskelmissa arvioinut, että valotetun kasvihuoneen lämmittämiseen tarvitaan energiaa vuoden aikana kurkun ympärivuotisessa viljelyssä 1300 MJ/m2, kun valotusteho on 225 W/m2. Vastaava lukema hollantilaisessa kurkun viljelyssä, kun tehdään kolme kasvuston vaihtoa, on 1580 MJ/m2. Huomattavaa on, että Hollannissa ei juurikaan käytetä kasvuvalotusta. Kun nämä lukemat muutetaan raskaan polttoöljyn kulutusmääriksi, niin lukemiksi saadaan suomalaiselle tuotannolle 31,5 kg (POR)/m2 vuodessa ja hollantilaiselle tuotannolla 37,1 kg (POR)/m2 vuodessa (Kauppapuutarhaliitto). Suomalaisen tuotannon pienempi lämpöenergian tuotanto kasvihuonepinta-alaa kohden selittyy sillä, että kasvuvalotukseen käytetystä sähköenergiasta syntyy runsaasti lämpöenergiaa, joka omalta osaltaan vähentää lämpöenergian tuotannon tarvetta. Suurin osa kenovalotuksen energiasta muuttuu heti infrapunasäteilyksi ja erilaisiksi häviöiksi, joiden voidaan olettaa muuttuvan kokonaan lämmöksi. Lisäksi 70 prosenttia näkyvästä säteilystä muuttuu kasveissa lämpöenergiaksi. Kun nämä tekijät lasketaan yhteen, saadaan tulokseksi että jopa 93 prosenttia keinovalon ottotehosta muuttuu suoraan ja välillisesti lämpöenergiaksi. (Annala 1992, Österman 2001). Energian kulutus Suomen kasvihuoneissa oli vuonna 2002 likimain kaksi miljoonaa megawattituntia mikä vastaa noin tonnia raskasta polttoöljyä. Tarkempi jako eri lämmitysmuotoihin selviää alla. Sähkön osuus kokonaisenergian määrästä on noin 20 prosenttia, eli MWh. Kasvihuonetuotannon osuus koko Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on 0,5 prosenttia (Maaja metsätalousministeriö 2003, Tilastokeskus 2002). Vuonna 2002 yli puolet kasvihuonetuotannon lämpöenergiasta tuotettiin polttoöljyllä. Muiden energiamuotojen osuudet olivat pääsääntöisesti alle kymmenen prosenttia. Kivihiilen ja polttoöljyn merkitys lämmönlähteenä on vähentynyt, kun taas puu ja hake, nestekaasu ja palaturve ovat lisänneet osuuttaan. Sähkön kulutus on lisääntynyt roimasti vuodesta 1991 vuoteen Sähkön kulutus oli MWh vuonna 1991, kun vastaava lukema vuoden 2002 tilastoissa on jo noin MWh. Sähkön kulutuksen nousu selittyy ympärivuotisen viljelyn sähköntarpeella. Kasvihuonetuotannonkokonaisenergian kulutus on tilastoissa pysynyt kuitenkin jokseenkin samana (Maa- ja metsätalousministeriö 2003, Tilastokeskus 2002).

10 T & K RAPORTTI 10(24) 3.2 Tyypilliset olosuhteet kasvihuoneessa Tavallisimmat kasvihuonekasvit vaativat hieman yleistäen noin asteen lämpötilaa kasvihuoneissa. Paprikalle riittää hieman alhaisempi lämpötila kuin esimerkiksi kurkulle ja tomaatille. Lämpötila ei myöskään saa nousta liian korkealle. Aurinkoisina päivinä joudutaan siksi avaamaan tuuletusluukut päiväsaikaan jotta lämpötila ei nousisi liian korkealle. Sietoraja on useimmilla kasveilla lähellä 30 astetta, mutta riippuu monesta tekijästä kuten valaistuksen tehosta, hiilidioksidipitoisuudesta ja muusta lannoitteesta. Nykyaikaisessa kasvihuoneessa nostetaan hiilidioksidiptoisuutta lisäämällä kaasua. Luukkujen avautuessa ei pystytä ylläpitämään optimaalista hiilidioksiditasoa. Tämä johtaa itse asiassa jäähdytystongelmaan. Tätä on tutkittu aiemmin ja tutkitaan myös parhaillaan. Tehokas ratkaisu esimerkiksi nykyaikaista lämpöpumpputekniikkaa käyttäen antaisi selvän lisäarvon viljelyyn. Myös pohjoisella Suomella voi tässä suhteessa olla tiettyjä etuja. Hiilidioksidin optimaalista annostelua on tutkittu monessa tutkimuksessa. Nykyään käytetään melko yleisesti noin 800 ppm kokonaistaloudellisesti sopivana tasona. Toinen merkittävä parametri kasvihuoneissa on kosteus. Suhteellinen kosteus pysyy kasvien aineenvaihdunnan ja kasvihuoneen massa- ja energiataseen johdosta hyvin korkealla, lähellä 100 prosenttia. Menossa oleva tutkimus pyrkii entistä tarkemmin mallintamaan ja siten myös ennustamaan kasvihuoneiden massa- ja energiataseita. Nämä työkalut voivat auttaa myös ohjausjärjestelmien optimaalisessa virittämisessä. 3.3 Kokonaiskulutus Energian kulutus kasvihuoneissa koko maassa oli vuonna 2002 taulukon mukainen (Kuva 4). Huomattava osa yrityksistä käytti kevyttä polttoöljyä lämmityksen lähteenä. Seuraavaksi tavallisin lämmityksen lähde oli raskas polttoöljy. Vain kuusi yritystä käytti kivihiiltä. Puu ja hake vastasivat 182:n yrityksen lämmöstä. Energian lähde Lämmitys- ja muu energia Yritysten lkm Energian kulutus Lämmitetty ala kpl (yksikkö vasemmalla) 1000 m3 Kevyt polttoöljy 1000 l ,8 Raskas polttoöljy 1000 kg ,2 Kivihiili 1000 kg Puu ja hake m ,6 Turve m Maakaasu 1000 m ,5 Sähkö 1000 kwh Kaukolämpö 1000 kwh ,7 Nestekaasu 1000 kg Kuva 4. Energian kulutus kasvihuoneessa. Koko maa. Puutarharekisterkysely MMM:n tietopalvelukeskus.

11 T & K RAPORTTI 11(24) Tilastojen kriittinen tarkastelu on tehtävissä esimerkiksi suhdelukujen avulla. Vain polttoöljyä lämmitykseen käyttävässä kasvihuoneessa kuluu nyrkkisääntönä 55 kg/m2, a. Sähköä käytti 555 kasvihuonetta. Kokonaissähkön kulutus painottuu lähes kokonaan ympärivuotiseen viljelyyn. Sähkönkulutus vastaa lähinnä keskisuuren teollisuuden sähköhintaa (tyyppikäyttäjä T2 ja T3). Ympärivuotisesa viljelyssä pidennetään kasvukautta tehokkailla sähkölampuilla. Näissä kasvihuoneissa valtaosa sähkön käytöstä kuluu valaistukseen. Keinovalon lisäksi sähkön kulutuskohteita ovat mm. kylmiöt, kasteluveden kiertopumput, puhaltimet sekä muut lämmitys- ja käsittelyjärjestelmän sähkötoimiset oheislaitteet. Nämä laitteet kuluttavat kuitenkin suhteessa keinovalaistukseen häviävän vähän sähköä. Tomaatin talvituotannossa sähkö on merkittävä tuotannontekijä. Esimerkkilaskelmissa käytettävä sähkön menekki ja sähkön yksikköhinta vaikuttavat erittäin paljon tuotannon talouden tarkasteluun. Keinovalaistuksen sähkönkulutukseen vaikuttaa keinovalojen asennusteho esimerkiksi W/m2 (käytetään jopa W/m2), sekä valotustuntien määrä eri vuodenaikoina. Kasvihuoneissa käytetään myös hiilidioksidia kasvun kiihdyttäjänä. Piikkiössä on tutkittu annostusmääriä eri olosuhteissa. Hiilidioksidin kulutus talvitomaatin viljelyssä on 12 h valotusajanjaksolla arvioitu noin 11 kg/m2. Pidemmällä valotusajanjaksolla h on arvioitu noin 21 kg/m2. Hiilidioksidin hinta vaihtelee kulutetusta määrästä riippuen. Määrän ollessa tonnia vuodessa hinta on 210 /t. Määrän ollessa tonnia vuodessa hinta on 185 /t. Hiilidioksidisäiliöstä peritään vuosittainen vuokra, jonka suuruus on Hiilidioksidilannoitus on ollut korkeampi pidemmän valotusajanjakson viljelyksessä. Lannoitusmenetelmänä on käytetty suoraan ilmaan lisättävää puhdasta hiilidioksidia. Jossakin määrin kasvihuoneissa käytetään myös palamisen savukaasuista saatavaa hiilidioksidia. Tällöin polttoaineena käytetään puhdasta, rikitöntä dieselöljyä tai propaania. Tuotantokustannusten rakenne näkyy Kuva 5 (MTT 80). Energia ja poistot muodostavat yhdessä noin puolet kustannuksista. Muuttuvista kustannuksista energia vastaa noin puolesta. Tanska Hollanti Suomi /m2 % /m2 % /m2 % Energia 12,1 15,3 6,3 16,4 11,1 16,2 Yhteensä 79, , ,7 100 Kuva 5. Energiakustannusten vertailu vuonna Viime vuosina kasvihuoneyritysten lukumäärä on Suomessa vähentynyt, ja samanaikaisesti keskimääräinen viljelypinta-ala kasvihuonetta kohden on noussut. Vuosina keskimääräinen viljelyala kasvihuoneyritystä kohden on kasvanut noin 2000 m2:stä 2500 m2:iin eli noin 22 %. Rakennekehitys onkin vaikuttanut kasvihuonesektorin toimintaan siten, että pienemmät yritykset ovat luopuneet tuotannosta ja tuotanto on alkanut keskittyä suurempiin yksiköihin. Samalla tuotteiden tarjonta alkaa keskittyä suurempiin tuotantoyksiköihin.

12 T & K RAPORTTI 12(24) Kansainvälisessä vertailussa Suomen kasvihuonetuotanto ei pärjää Keski-Euroopalle. Suomessa maataloustulo ja kannattavuus jäävät alhaisiksi verrattuna Tanskaan ja Hollantiin. Tanskan ja Hollannin kasvihuonetuotannolle asetetut taloudelliset tavoitteet on saavutettu moninkertaisena, kun taas Suomessa EU-jäsenyyden aikana taloudellisista tavoitteita on jouduttu tinkimään vuosittain. Suomessa pieni yrityskoko ja yrittäjä perheen työvoimavaltaisuus alentavat yrittäjän tuloa.

13 T & K RAPORTTI 13(24) 4 ENERGIAN SÄÄSTÖPOTENTIAALI KASVIHUONEISSA Kuten edellä todettu käytetään edelleen huomattavia määriä fossiilisia polttoaineita kasvihuoneiden energiatarpeeseen. Näistä polttoaineista syntyvän hiilidioksidin määrän rajoittamisessa pätee tässäkin yleisesti pätevät pääkeinot: Energian käytön tehokkuuden parantaminen Siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin Siirtyminen vähemmän hiiltä sisältävien polttoaineiden kuten maakaasun käyttöön Energian tuotannon hyötysuhteen parantaminen Energiankäyttöä voidaan tarkastella lämmön ja sähkön suhteen ensin erikseen. Sähkön käyttö ympärivuotisessa käytössä on keino jolla liiketulosta voidaan parantaa. Talviviljelyllä saadaan pitempi satosesonki, parempi tuottavuus vuositasolla samalla sidotulla pääomalla. Edelleen valaistusajanjakson kasvattamista 12 h pidemmäksi h on laskelmien mukaan osoittautunut parantavan tulosta. Pidemmästä valaistuksesta aiheutuvat lisäkustannukset olivat pienemmät kuin määrällisesti ja laadullisesti paremmasta sadosta saatu lisätuotto. Valaistuksen tehoa nostamalla on saatu vastaavia tuloksia. Tässä suhteessa on kyse optimin löytämisestä, joka antaa viljelijälle parhaan taloudellisen tuloksen. Tomaatin hintavaihtelut vuoden eri aikoina ovat erittäin voimakkaita, jopa vajaasta 1 /kg aina 4-5 /kg saakka. Talvella kotimainen tomaatti myydään rasiapakattuna luksustuotteena, ja siten tuotteesta saatava hinta on huomattavasti korkeampi kuin kesällä irtomyynnissä olevalla tomaatilla. Korkeaan hintatasoon on myös omalta osaltaan vaikuttanut markkinoiden lievä epätasapaino tarjotun ja kysytyn määrän välillä. Talvitomaatin tuotanto on kuitenkin lisääntynyt, ja tämä vaikuttaa varmasti jatkossa myös hintatasoon. Kotimaiselle talvitomaatille voidaan tästä huolimatta ennakoida hyvää tulevaisuutta. On täysin realistista odottaa, että 10 vuoden päästä kotimaisella tomaatilla on yhtä suuri osuus talvimarkkinoista kuin tällä hetkellä kotimaisella talvikurkulla (noin puolet kotimaista). Tämän saavuttaminen edellyttää kuitenkin viljelymenetelmien, markkinoinnin sekä laadullisen tuoteimagon kehittämistä.

14 T & K RAPORTTI 14(24) Kasvisuojelu; 3 % Kauppakunnostus; 11 % Tarvikekustannukset Muut; 3 % Alusta; 1 % Lannoitteet; 9 % Sähkö; 44 % Taimet; 7 % Polttoöljy; 22 % Kuva 6. Tarvikekustannusten jakautuminen. Kahta yrityskokoa, 2000 m2 ja 5000 m2, tarkastelemalla on saatu kannattavuusvertailut eri valaistuksella. Tuotantotarvikkeet (Kuva 6) muodostavat suurimman osan kustannuksista, yrityskoosta riippuen noin prosenttia. Yli 40 % tarvikekustannuksista ja noin neljännes kokonaiskustannuksista muodostuu sähköstä. Tämän lisäksi tulee polttoöljy tai muu lämmitykseen kuluva energia. Nykytasolla (2005) puhutaan jo korkeampian valaistustehojen, pitempien valaistusjaksojen sekä korkean öljyhinnan takia siitä että energiakulut muodostavat 60, jopa 80 % kuluista. Koska osa valaistukseen menevästä sähkötehosta kuluu hukkalämpöön, lämmitystehon tarve pienenee jonkin verran ei-sesonkiviljelyyn verrattuna. Ympärivuotisessa viljelyssä lämmitykseen kuluva kokonaisenergia (valaistuksen lisäksi) pysyy pidemmän kasvusesongin takia näin ollen likimain samana sesonkiviljelyyn nähden. Sesonkiviljely käyttää tietty määrä öljyä per m2 ja vuosi. Ympärivuotinen viljely pärjää pitkästä sesongista ja talvesta huolimatta likimain samalla öljymäärällä per m2 ja vuosi, johtuen siitä että osa lämmitysenergiasta saadaan lamppujen huomattavasta lämmöstä. Kasvihuoneiden energiankäyttö on hyvin kompleksisessa vuorovaikutuksessa muiden parametrien mukaan: ympäristö-olosuhteet (lämpötila, pilvisyys, tuuli, kosteus) sekä viljelyparametrit valaistus, lämmitys, kosteus, hiilidioksidi, ilmastointiluukkujen avaus, verhot, kastelu, lannoitus, laatu ja tuotto. Myös käytetty katemateriaali ja muu rakennustekniikka vaikuttaa energiankäyttöön. Lisäksi esimerkiksi kattilalaitoksen ajoparametrit, hyötysuhde, kunto, säätö ja tekniikka vaikuttavat energian kulutukseen. (Kauppapuutarhaliitto).

15 T & K RAPORTTI 15(24) Säästötoimenpide Lämpöenergian säästäminen Varjostus- / lämpöverhojen käyttö Seinien eristäminen Selitys Kasvihuoneiden lämpöenergian kulutusta voidaan vähentää varjostusverhojen avulla. Yöksi aukilevitetyt verhot estävät lämpösäteilyä karkaamasta kasvihuoneen ulkopuolelle. Verhot pitävät lämmön kasvihuoneessa sekä vähentävät kasvien haihduntaa. Hollantilaisissa kokeissa on kasvihuoneiden energiankulutusta pystytty vähentämään prosenttia paikallisissa ilmasto-olosuhteissa. (Akkerhuis 2001). Suomessa on joillakin puutarhoilla saatu hyviä kokemuksia pohjoisseinän eristämisestä esimerkiksi polyuretaanilevyillä. Pohjoisseinän eristämisellä ei ole todettu olevan merkitystä luonnonvalon pääsyyn kasvihuoneen sisälle. Tanskalaiset ovat rakentaneet ruukkukasveille koekasvihuoneen, jossa lämpöenergian kulutus olisi mahdollisimman vähäinen. Suomalaisittain nähtynä uusia lämpöenergian tarvetta vähentäviä ratkaisuja ovat pohjoispäädyn eristäminen eristelevyillä, kahden vaakasuoran, valonläpäisyn suhteen erilaisen verhon käyttö sekä lämpösäteilyä heijastavat rullaverhot kasvihuoneen päädyissä ja seinillä. Kasvihuoneolosuhde-automatiikan kalibrointi Kasvihuoneautomatiikkaan kytketyn olosuhdemittareiden toiminta on syytä ajoittain tarkistaa. Jos mittarit antavat lämpötilalukemaksi jatkuvasti yhden asteen liian suuren lukeman, tarkoittaa se hollantilaisten tutkimusten mukaan heidän ilmastossaan viiden prosentin enerngiankäytön lisäystä. (Akkerhuis 2001). Kattilan kunnossapito ja putkien eristys Dynaaminen kasvuolosuhteiden säätö Tanskassa on perehdytty kasvuolosuhteiden dynaamiseen säätelyyn. Dynaamisessa säätelyssä kasvihuoneilman hiilidioksidipitoisuutta säädetään kasvien fotosynteesitehon mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän kasvit saavat valoa, sitä korkeammalla voidaan pitää lämpötilaa ja hiilidioksiditasoa. Dynaamisessa kasvuolosuhteiden ohjauksessa sallitaan kasvihuoneilmastonlämpötiloille suuri vaihtelevuus. (Rystedt 2003) Tuulensuoja Kasvihuoneiden rakenteet eivät ole sataprosenttisen tiiviitä. Vuotoilmanvaihdon aiheuttamia häviöitä voidaan vähentää tiivistämällä tuuletusaukkojen saumoja. Paikalliset olosuhteet ja etenkin tuuliolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti tähän häviöön. Tuulisissa

16 T & K RAPORTTI 16(24) SÄHKÖENERGIAN SÄÄSTÄMINEN Valaistukseen käytetyn sähköenergian tehokkaampi hyödyntäminen olosuhteissa itse vuodon lisäksi enemmän lämpöä häviää myös johtumalla suoraan katemateriaalin läpi. Tämä johtuu siitä että ilman virtaamisnopeus katepinnalla tehostaa konvektiivista lämmönsiirtoa. Kasvihuoneiden tuuliolosuhteita voidaan helpottaa suojaistutuksilla ja maavalleilla. Uusia kasvihuonerakennuksia suunniteltasessa olisi hyvä ottaa huomioon tulevan rakennusalueen tuuliolosuhteet. (Annala 1992) Uusimalla kasvihuonevalaisinten polttimot säännöllisesti, pystytään valaisinten käyttämä sähköenergia hyödyntämään paremmin. Suurpainenatriumlampun valovirran alenema johtuu pääasiassa siitä, että ulkokuvun sekä purkausputken valonläpäisykyky heikkenee. Vähentynyt natriumkaasu alentaa lampun valontuottoa. Suurpainenatriumlamppujen käyttöikä on noin 8000 tuntia. Valaisimien ja niiden heijastinpintojen likaantuminen arvioidaan huoneen likaantumisluokan mukaan. (Annala 1992). Kiertovesipumpujen säätö Puutarhalla olisi hyvä selvittää, onko lämminvesikiertopumppuja mahdollista ohjata kasvihuoneolosuhdeautomatiikalla. Pumppujen pysäyttäminen tulee kysymykseen sellaisina aikoina, kun lämmityksen tarvetta ei ole. Myös suurten kiertovesipumppujen tehon säätäminen taajuuden muuntajalla voi olla aiheellista. Kiertovesipumppuja voidaan säätää sen mukaisesti, mikä on kulloinenkin lämmitystehon tarve (Rytter 1999). Säteilysummaan perustuva valottaminen Tanskassa on perehdytty kasvuolosuhteiden dynaamiseen säätelyyn, joka tarkoittaa sitä, että lämpötilaa ja kasvihuoneilman hiilidioksidipitoisuutta säädetään kasvien fotosynteesitehon mukaisesti. Dynaamiseen olosuhteiden säätöön liittyy ruukkukasviviljelyssä myös valotuksen ohaaminen akvine saaman sätelysumman eprusteella. Säteilysummaan perustuvassa valotuksenohjauksessa seurataan päivän aikana kasvien saamaa luonnollista säteilyannosta ja antetaan vain tarvitatessa lisävlotusta, jotta aksvin vaatima säteilysumma saavutetaan. Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan vuoden aikana kyettiin säästämään sähköä jopa 20% normaallilin valotusohjaukseen verrattuna. (Andersson ym. 1999b, Rystedt 1999). Luonnonvalon tehokkaampi hyväksikäyttö kahden verhon tekniikalla Tanskalaiset ovat selvitelleet kasvihuoneiden verhojen käyttöä ja paratsta mahdollista tekniikaa kasvien varjostamiseksi. He ovat tulleet siihen tulokseen, erttä apras ratkaisu energiatlaoudellisesti on asentaa vaakatasoon

17 T & K RAPORTTI 17(24) yhden verhon sijaan kaksi valonläpäisyltään erialista verhoa. Käytettäessä yhtä verhoa on sen varjostava vaikutus monesti liian suuri. Tällöin osa luonnon valosäteilystä jää käyttä mättä, mikä taas tsaattaa lisätä keinovaloutksen tarvetta. Kahden verhon systeemissä ohuempi verho (varjostavuus 15 %) vedetään auki, kun valosäteilyn teho ylittää 400 W/m2 ja paksumpi verho Sadonkorjuu Vihannesten sadonkorjuu ajoitetaan mahdollisimman viileään ajankohtaan eli aamun tunteihin. Tällöin tuotteet ovat viileämpiä kuin päivällä ja vihannesten lopulliseen jäähdyttämiseen kuluu vähemmän energiaa. Kylmälaitteet ja kylmiön jakaminen Tuotteiden jäähdytystä voidaan tehostaa. Pakotettu ilmakierron jäähdytys jossa kylmävaraston viileä ilma puhalletaan kulkemaan tuotelaatikoiden läpi, on noussut perinteisen jäähdytystekniikan rinnalle. Tällöin koko tuote-erä jähtyy tasaisesti ja nopeasti, ja kylmiön energiatehokkuus kasvaa. Kylmiötilan jakaminen eri osastoihin voi olla kannattavaa sekä energiataloudellisesti että tuotteiden säilyvyyden kannalta. Juuri korjatut tuoteet voidaan jähdyttää eri tilassa kuin missä valmiiksi jäähdytettyjä tuotteita säilytetään. Tällöin juuri korjatut tuotteet eivät pääse lämmittämään jo valmiiksi jäähdytettyjä tuotteita. Kylmiötilan jakaminen on järkevää myös silloin, kun tuotanto on vähäistä ja jäähdytettäviä tuotteita on tavanomaista vähäisempi määrä. (Kotimaiset kasvikset ry 2003)

18 T & K RAPORTTI 18(24) Koska selvästi suurin kuluerä on sähköenergiassa, ja nimenomaan valaistuksessa pääosa huomiosta kohdistuu helposti tähän. On kuitenkin syytä muistaa myös muut kuten lämmityslaitteet ja osittain rakennustekniikka, jotka ovat siitäkin helpompia että eivät kaikilta osin ole kytketty sadon määrään ja laatuun. Valojen suuntaus, säätö, puhtaus, tyyppi, geometria, tekninen ratkaisu; katemateriaalin paksuus, eristävyys, erikoiskalvot; kasteluveden lämmitys ja määrä; hiilidioksidin annostelu tai integrointi muuhun järjestelmään; tässä muutamia lisämahdollisuuksia jotka osittain voivat vaatia tutkimusta ja kehitystä.

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti Maatilojen energiaohjelman valmistelu Loppuraportti 17.1.2005 Ilari Aho Lea Gynther Juha Rautanen Kari Vikström 1 (50) Alkusanat Tässä raportissa kuvataan vuoden 2005 aikana tehty maatilojen energianohjelman

Lisätiedot

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Varavoima... 1 2.1

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla Maatilojen energiaohjelma Energiaa viisaasti maatilalla 2 MAATILOJEN ENERGIAOHJELMA Maatilojen oma energiaohjelma Koneet ja laitteet ovat korvanneet lihastyötä kaikilla tuotannon ja elämän alueilla, ja

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö

HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Aki Korpela Tarkastettavaksi jätetty: 29.9.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS

Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS Kukonkangas ja Kukonkoivu Hollola ENERGIANHANKINTASELVITYS Työ nro H07852.P000 Viimeisin muutos Laadittu 21.11.2013 Laatija LLo Tark. / Hyv. HST/VRE GRANLUND

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot