Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013

2 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 I YLEISTÄ Hallinto Liittokokous Henkilöstö Talous Kansainvälinen toiminta Kokoomusyhteisön työhyvinvointikysely Kansiovastaavat... 3 II OPINTO- JA KERHOTOIMINTA Opintotoiminta Oppivat ryhmät/opintokerhot... 4 III KULTTUURITOIMINTA Elokuvapäivä Koulutus- ja kulttuuriviikonloppu... 4 IV PROJEKTIT Opintoseteliavustukset Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke... 5 V OMA KURSSITUOTANTO Aate-Akatemia Eurooppa-Akatemia Järjestö-Akatemia Kokoomuksen Kesäkurssi Politiikan Sininen lanka Viestintä ja vaikuttaminen Arviointi... 9 VI VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Sisäinen viestintä... 9 Työyhteisön sisäinen viestintä... 9 Yhteydenpito jäsenpiireihin... 9 Yhteydenpito kansiovastaaviin Ulkoinen viestintä Nettisivut Sosiaalinen media Tiedotekirje VII MATERIAALITUOTANTO VIII YHTEISTOIMINTA JÄSENJÄRJESTÖJEN KANSSA Nettikyselypohja jäsenjärjestöjen käyttöön Jäsentyytyväisyys Paasikivi-Opisto Kansalliset Maahanmuuttajat /11

3 I YLEISTÄ Vuosi 2013 painottui jäsenjärjestöjen järjestölliseen koulutukseen. Vakiintuneita Kansion lyhyt- ja pitkäkestoisia koulutuksia järjestettiin edellisvuoden tapaan. Kansion ja jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettäviä koulutuksia pidettiin ympäri Suomea. Vuonna 2013 aloitettiin Kansion kehittämisohjelman sekä strategian laadinta. Lisäksi samana vuonna aloitettiin koulutustoiminnan uudistus, joka lopetti Kansion vakiintuneet koulutukset, mutta aloitti maakuntiin jalkautuvat koulutuskokonaisuuden kiertueen Sinisen linjan. Koulutusyhteistyötä Kokoomuksen Naisten Liiton, Kokoomuksen Nuorten Liiton, Paasikivi-Opiston ja Kansallisen senioriliiton kanssa jatkettiin. Opintokeskus Kansio jatkoi toimintaa Opintokeskukset ry:n jäsenenä ja sitä kautta pyrittiin vaikuttamaan ja edistämään opintokeskusten edunvalvontaa sekä toiminnan kehittämistä. 1.1 Hallinto Sivistysliiton johtokunta kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa. Johtokunnassa oli 8 jäsentä ja puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Johtokunnan puheenjohtajana toimi puoluesihteeri Taru Tujunen 3/3, (kolmessa kokouksessa kolmesta läsnä) ja varapuheenjohtajana erityisavustaja Laura Rissanen (3/3). Johtokunnan jäseninä olivat Johanna Kalve (1/3),(Kokoomuksen Nuorten Liitto), Saku Jokisalo (1/3), (Opiskelijaliitto Tuhatkunta), Veera Honka-Nissi (3/3), (Kokoomuksen Naisten Liitto), Sanna Kalinen (3/3), (Kansallinen kokoomus), Tuija Leinonen (1/3), (Kokoomuksen Naisten piirisihteerit), Marjo Palomäki (1/3), Kansallinen senioriliitto), Jari Porraslampi (2/3), (Toiminnanjohtajayhdistys), Johanna Ahonen (2/3), (Kansallinen Lastenliitto). Johtokunnan esittelijänä sekä sihteerinä toimi pääsihteeri Annika Kokko (3/3). 1.2 Liittokokous Kansallisen Sivistysliiton liittokokous järjestettiin 5.päivänä joulukuuta tapahtumatalo Bankissa Helsingissä. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Simo Heino ja sihteerinä koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen. Kokoukseen oli ilmoittautunut ja jättänyt valtakirjansa 13 jäsenjärjestön edustajaa ja läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin lisäksi sitä pyytäneille 10 henkilölle. Kokouksen alussa kuultiin liiton puheenjohtaja, puoluesihteeri Taru Tujusen tervehdyssanat. Liittokokous valitsi vuodelle 2014 Kansallisen Sivistysliiton johtokuntaan 8 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan puoluesihteeri Taru Tujunen ja varapuheenjohtajaksi erityisavustaja Laura Rissanen. Hallituksen jäseniksi valittiin: Järjestösihteeri Veera Honka-Nissi, Kokoomuksen Naisten Liitto, Järjestöpäällikkö Sanna Kalinen, Kansallinen Kokoomus, Hallintopäällikkö Johanna Kalve, Kokoomuksen Nuorten Liitto, Järjestösihteeri Tuija Leinonen, Kokoomusnaisten sihteerit, Toiminnanjohtaja Marjo Palomäki, Kansallinen senioriliitto, Toiminnanjohtaja Jari Porraslampi, Toiminnanjohtajayhdistys, Pääsihteeri Turkka Sinisalo, Opiskelijaliitto Tuhatkunta ja 2/11

4 Toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure, Kansallinen Lastenliitto. KHT tilintarkastusyhteisöksi vuodeksi 2014 valittiin Ernst & Young Oy. 1.3 Henkilöstö Kansallisen Sivistysliiton ja Opintokeskus Kansion pääsihteerinä/opintojohtajana toimi Annika Kokko. Kansiolla oli vuonna 2013 palvelupisteet Helsingissä ja Mikkelissä. Helsingin työpisteessä työskentelivät pääsihteeri/opintojohtaja Annika Kokko (yleisjohto ja Kunta-Akatemia), koulutussihteeri Hakime Arat (opinto- ja kerhotoiminta), koulutussuunnittelija Minttu Vilander, äitiyslomalla asti (viestintä ja vaikuttaminen), ATK-kouluttaja Jyrki Selenius, työlomalla (ATK-asiat sekä Järjestö-Akatemia), opintokerhosihteeri Laura Kokko, joka työskenteli yhden päivän viikossa (opintokerhojen valtionapuneuvonta ja tilitykset), koulutuspäällikkö Olli Rytkönen (Aate-Akatemia ja kampanjakoulutus), ja koulutussuunnittelija Henna Aunisto (yhteistyö Kokoomuksen Naisten Liiton kanssa, järjestökoulutus, Eurooppa-Akatemia sekä maahanmuuttajakoulutus). Koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen toimii määräaikaisena työntekijänä asti (Kunta-Akatemia ja kunnalliskoulutukset). Mikkelin toimipisteessä työskenteli koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen (järjestökoulutus, Järjestö-Akatemia, kampanjakoulutus ja materiaalituotanto). 1.4 Talous Vuonna 2013 opintokeskuksen käyttökustannusten valtionosuutta Kansio sai muuhun opintotoimintaan euroa ja opintokerhotoimintaan euroa. Valtionosuuksien lisäksi vuodelle 2013 saatiin avustuksia erillisillä hakemuksilla. Kansallinen Sivistysliitto sai toimintaansa opetusministeriön myöntämää järjestö- ja kulttuuritoiminnan avustusta euroa. Lisäksi saatiin opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta euroa ja opintoseteliavustusta euroa. Ulkoasiainministeriöltä kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen myönnettiin euroa. Vuonna 2013 Annika Kokon rehtorin työstä veloitettiin Paasikivi-Opistoa 2000 euroa kuukaudessa. Kansion tilinpäätös vuodelta 2013 oli ,33 euroa alijäämäinen. Alijäämäisestä tuloksesta johtuen Kansion on ryhdyttävä vuonna 2014 talouden tasapainottamiseen. 1.5 Kansainvälinen toiminta Vuonna 2013 Kansio ei ole osallistunut kansainväliseen toimintaan. Nordisk Konservativ Studienämnd -yhteys on edelleen olemassa ja Kansio on NKS:n jäsen. 1.6 Kokoomusyhteisön työhyvinvointikysely 2013 Kansio on ottanut osaa vuodesta 2008 asti Kokoomusyhteisön työhyvinvointikyselyyn. Kysely toteutettiin HCI pruductions Oy:n toimesta. Kyselyssä työntekijät arvioivat työyhteisön toimivuutta sekä yksilövoimavaroja yhdeksällä eri muuttujalla. 1.7 Kansiovastaavat Kansallisen Sivistysliiton ja sen opintokeskuksen toimintamallina on liiton perustamisesta saakka ollut aktiivinen vuorovaikutus jäsenjärjestöjen kanssa. Kuhunkin jäsenjärjestöön on ollut nimettynä kansiovastaava, johon Kansallinen Sivistysliitto on pitänyt aktiivisesti yhteyttä. Kansiovastaavat ovat Sivistysliiton tärkein linkki jäsenjärjestöihin. Kansiovastaaville järjestettiin koulutus- ja neuvottelupäivät Kahden päivän aikana ideoitiin yhdessä kansiovastaavien kanssa toiminnan kehittämistä sekä tulevaa koulutusuudistusta. Päivien aikana kerättiin runsaasti kehitysideoita toiminnan kehittämistä varten. Kansiovastaavan tehtäviä ovat: kartoittaa, suunnitella ja toteuttaa järjestönsä koulutusta (kurssit ja luennot) opastaa järjestönsä jäsenyhdistysten koulutuksen järjestämisessä (oppivat ryhmät) 3/11

5 hoitaa Tiramisu-tilitykset markkinoida Kansion tapahtumia Yhteydenpito Kansion kanssa II OPINTO- JA KERHOTOIMINTA 2.1 Opintotoiminta Valtionosuutta myönnettiin vuonna 2013 opintotoiminnalle (kurssit ja luennot) tuntia. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 48 tuntia. Opintotoiminnan tulos oli tuntia. Lisäystä tuntimäärään ennätykselliset tuntia. Vuosi 2013 painottui järjestön kehittämiseen niin kurssi- kuin luentotoiminnassa. Tilitysohjelman käyttöopetusta jatkettiin vuoden aikana eri ryhmille. Kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä kappaletta. Suosituin aihealue oli järjestö- ja vaalikoulutus, jonka puitteissa koulutustilaisuuksia järjestettiin kertaa (6 657 tuntia). Toiseksi suurimman osan kokonaisuudesta kattoi vapaa-aika ja nuorisotyö johon liittyviä kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä 341 kertaa (1 945 tuntia). Kolmanneksi suosituin aihealue oli sosiaaliala, josta oli 153 tilaisuutta (591 tuntia). 2.2 Oppivat ryhmät/opintokerhot Valtionosuutta opintokerhoille myönnettiin tuntia. Opintokerhot kokoontuivat yhteensä tuntia, joista kulutukea myönnettiin tunnille. Korotettua tukea myönnettiin anomuksesta järjestötoiminnan kehittämiseen kohdistuviin kerhoihin. Kertomusvuoden aikana kokoontui kaikkiaan 719 kerhoa, joihin osallistui yhteensä henkilöä. Näistä naisia oli ja miehiä Suosituin opiskeluaihe kertomusvuonna oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (179 kerhoa, 5312 tuntia). Tämän opiskeluaiheen alle mahtuu kerhoja, jotka käsittelevät niin terveyteen, yleiseen hyvinvointiin kuin myös liikuntaan liittyviä asioita. Nämä kerhot säilyttivät suosionsa vuoden 2012 tavoin, sillä yhä useampi kerho käsittelee yhden aiheen sijasta monia eri asioita. Muita suosittuja aiheita olivat musiikki (139 kerhoa), sekä liikunta ja urheilu (100 kerhoa). Vuonna 2013, kuten aikaisempinakin vuosina, suurin osa kerhokäyttäjistä oli senioreita. Opintokerhojen Internet-ohjelma Tiramisun koulutusta jatkettiin Kansallisen senioriliiton eri piireissä ympäri Suomea. Tiramisujärjestelmän kautta toimitettujen sähköisten kerhojen osuus kasvoi jälleen. Järjestelmän kehittämisestä keskustellaan vuonna 2014 III KULTTUURITOIMINTA Kansallinen Sivistysliitto järjesti vuoden 2013 aikana kulttuuritoimintaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Kansio on aloittanut tiiviimmän yhteistyön Kansallisen Kulttuuriliiton kanssa. 3.1 Elokuvapäivä Lauantaina järjestettiin Suomen Elokuvasäätiön auditoriossa kotimaisen elokuvan ympärille rakentunut Elokuvapäivä yhteistyössä Kansallisen Kulttuuriliiton ja Helsingin Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen kanssa. Elokuvaksi valittiin Saara Cantellin ohjaama Tähtitaivas talon yllä. Elokuvaa edelsi aiheeseen liittyvä seminaari, jossa puhuja oli ohjaaja Saara Cantell. Tilaisuus keräsi 88 henkilöä. 3.2 Koulutus- ja kulttuuriviikonloppu Koulutus- ja kulttuuriviikonloppu järjestettiin Paasikivi-Opistolla Turussa yhteistyössä Kansallisen Kulttuuriliiton kanssa. Seminaariosuudessa kuultiin Heikki Toimin esitelmä Toivo Kuulan elämästä ja musiikista. Toisena alustuksena kuultiin Harjattulan kartanon historiaa ja tehtiin opastettu kävelykierros. Järjestökoulutusosio käsitteli 4/11

6 yhdistystoiminnan aktivointia, jäsenhankintaa ja varainhankintaa. Kouluttajana Kansallisen Sivistysliiton koulutussuunnittelija Henna Aunisto. Toisena osana järjestökoulutusta oli opintokerho-ohjaus, jonka piti opintokerhosihteeri Laura Kokko. Järjestökoulutus toteutettiin yhteistyössä kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry:n kanssa. Viikonlopun kulttuuriretki suuntautui Turkuun. Ensimmäisenä tutustumiskohteena oli Pyhän Henrikin Ekumeeninen taidekappeli, jossa opastus ja musiikkituokio. Turun Linnan salissa pidetyssä konsertissa esiintyjänä oli Turun filharmoninen orkesteri. Viikonloppuun osallistui yhteensä noin 40 henkilöä eri puolilta Suomea. IV PROJEKTIT 4.1 Opintoseteliavustukset Kansallinen Sivistysliitto sai Opetushallitukselta opintoraha-avustusta, jonka tarkoituksena on kannustaa senioreiden, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimishäiriöisten koulutukseen hakeutumista sekä helpottaa koulutuksen saamista. Vuonna 2013 Kansallinen Sivistysliitto piti keskeisenä kohteena senioreita sekä maahanmuuttajia. Opintoseteleiden osalta Kansallinen Sivistysliitto jatkoi tiivistä yhteistyötä Kansalliset Maahanmuuttajat - Kamut ry:n kanssa sekä Kansallisen senioriliiton kanssa. Yhteistyökumppaneiden kautta sivistysliitolla oli mahdollisuus saada kontakteja opintoseteleiden kohderyhmiin sekä suunnitella koulutustarjontaa, joka aktivoi opintoseteleiden kohderyhmiä. Kansallinen Sivistysliitto keskittyi opintosetelirahojen osalta aktivoimaan maahanmuuttajia osallistumaan sivistysliiton järjestämiin koulutuksiin niin Eurooppa-politiikan, kunnallispolitiikan, järjestötoiminnan kuin viestinnän ja aatepolitiikan saralta. Tämän lisäksi järjestettiin Eurooppa-politiikkaan ja kunnallisvaaleihin keskittyvä koulutusviikonloppu Turussa, Paasikivi-Opistolla Koulutukseen osallistuminen korvattiin opiskelijoille Opetushallitukselta saadun opintosetelirahoituksen avulla. Koulutuksen järjestämisestä vastasi koulutussuunnittelija Henna Aunisto. Tämän lisäksi Kansio oli mukana Kamujen kanssa demokratiahankkeessa, jonka yhtenä tapahtumana olivat Maailma kylässä -festivaalit Helsingissä. Kansio osallistui ohjelman suunnitteluun sekä Kamujen aktivointiin tilaisuuteen osallistumisessa. Senioreiden osalta yhteistyötä tehtiin koulutuksen kehittämisen sekä mm. atk-koulutuksen saralla. Opintoseteliavustuksen koordinoinnista vastasi koulutussihteeri Hakime Arat (tammikuu-heinäkuu 2013) sekä äitiyslomansa jälkeen koulutussuunnittelija Minttu Vilander (elokuu-joulukuu 2013). 4.2 Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke Opintokeskusten yhteinen ESR rahoitteinen Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö hanke jatkui vuonna Hankkeen tavoitteena on tukea lähidemokratian vahvistamista lisäämällä kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdollisuuksista, jakamalla hyviä vaikuttamiskäytänteitä, tekemällä tunnetuksi suomalaisten järjestöjen toimintaa, innostamalla kansalaisia vaikuttamaan järjestöjen kautta ja siten varmistamaan kolmannen sektorin toimintaa myös tulevaisuudessa, verkostoimalla eri puolilla Suomea asuvia, oman alueensa asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneita järjestöaktiiveja, yksittäisiä henkilöitä ja opintokerhoja/vertaisopintoryhmiä sekä lisäämällä järjestöaktiivien vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja siten lisätä järjestöjen vaikuttavuutta. Toimintavuonna hankkeessa järjestettiin Kansalaisvaikuttamisen ABC webinaarisarja, Kansalaisvaikuttamisen verkkokurssi sekä työstettiin hankkeen verkkosivuja osoitteessa Hankkeen työryhmä kokousti vuoden aikana 11 kertaa sekä työskenteli aktiivisesti verkossa. 5/11

7 Kansion webinaarisarjan luennon Mitä osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja paikallinen poliittinen yhdistystoiminta tarjoaa? piti koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja häntä avusti koulutuspäällikkö Olli Rytkönen. Verkkokurssin jakso Poliittisen paikallisyhdistyksen mahdollisuudet pidettiin ja ohjausvastuu jaettiin Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Hankkeessa työskentelee koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen. Pääsihteeri Annika Kokko kuului hankkeen ohjausryhmään. V OMA KURSSITUOTANTO 5.1 Aate-Akatemia 2013 Yhdeksäs Aate-Akatemia -kurssi toteutettiin kertomusvuoden keväällä. Kurssi koostui kolmesta lähiviikonlopusta lukuisine luentoineen ja keskusteluineen sekä joukosta etätehtäviä. Kurssin tavoite oli antaa kattava kuvan kokoomuksesta ja sen vahvuuksista modernina aatepuolueena. Esillä olivat mm. sosiaalireformismin, liberalismin ja konservatismin näkökulmat. Läpikäyvä tavoite oli osoittaa aatteiden merkitys käytännöllisinä työkalupakkeina. Erityisteemoina käsiteltiin arvoja ja politiikkaa taloudessa, hyvinvointipalveluiden toteuttamistapoja sekä poliittisen populismin ongelmaa ja tunnuspiirteitä. Koulutukseen osallistui 19 opiskelijaa. Lisäksi kurssilla vieraili ryhmä helsinkiläisen Aleksis Kiven Kokoomuksen jäseniä kuuntelemassa talouteen ja etiikkaan liittyneitä luentoja. Aate-Akatemian vetäjinä toimivat Olli Rytkönen ja Henna Aunisto. Kurssitapaamiset: Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Järvenpää, Hotelli Scandic Turku, Paasikivi-Opisto/ Harjattula 5.2 Eurooppa-Akatemia Eurooppa-Akatemia kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa: , Paasikiviopisto, Harjattula otsikolla Eurooppalaiset instituutiot ja päätöksenteko pähkinänkuoressa Helsinki otsikolla Euroopan Unionin ulkosuhteet Hyvinkää, Rantasipi Sveitsi yhteistyössä Kansion Kunta-akatemian kanssa aiheena Kuntatalous meillä ja Euroopassa. Vuoden 2013 Eurooppa-Akatemiaan kokosi yhteen aktiivista, Eurooppa-asioista kiinnostunutta kokoomuslaista ympäri Suomen. Eurooppa-Akatemia käsitteli Euroopan Unionia, Eurooppa-politiikkaa sekä tulevaisuuden haasteita laajasti kolmen viikonlopun aikana. Viikonlopputapaamisista ensimmäisessä käytiin läpi perusasioita, Euroopan unionia instituutiona ja päätöksentekoelimenä. Ensimmäisen viikonlopputapaamisen tarkoituksena on valottaa, miten päätöksenteko Euroopan unionissa tapahtuu. Lisäksi selvitettiin mm. onko EU:ssa aktiivista kansalaisuutta. Toisen viikonlopun aikana käsiteltiin EU:n laajentuminen ja ilmasto- ja energiakysymykset, unionin suuret taloushaasteet, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, maahanmuutto ja siirtolaisuus sekä maatalouspolitiikka sekä järjestettiin yleisötapahtuma Hyvinkään torilla. EU:n ulkosuhteisiin tutustuttiin vierailemalla mm. Ulkoministeriössä, USA:n suurlähetystössä ja eduskunnassa. Keskustelujen ja alustusten aiheina olivat mm. EU integraatio velkakriisin keskellä, Kreikan ja Italian taloustilanne, sekä eduskunnan suuren valiokunnan ajankohtaiset EU asiat. Kolmannessa tapaamisessa syvennytään tarkemmin Eurooppalaisen tulevaisuuden haasteisiin. 6/11

8 toteutettiin matka tutustumaan Euroopan parlamenttiin ja sen instituutioihin Strasbourgiin. Matkalle kutsuttiin kaikki vuosina Eurooppa-akatemian käyneet. Matkalla oli mukana 30 entistä akatemialaista. Ohjelmassa oli vierailu parlamentissa sekä kokoomuslaisten parlamentaarikkojen ja EPP ryhmän virkailijoiden tapaamisia. Akatemian vetäjänä toimi Henna Aunisto työparinaan Hakime Arat. 5.3 Järjestö-Akatemia Kansion Järjestö-Akatemia on kokoomusyhteisön yhdistysjohdolle suunnattu valmennusohjelma. Koulutuksen avulla yhdistyksen hallitusta tuetaan kilpailukykyisen järjestötoiminnan kehittämisessä mm. auttamalla kokoomusyhdistyksiä löytämään jäsenistönsä lähiympäristöstä mielekkäitä yhteiskunnallisen toiminnan sisältöjä oman paikallisyhdistyksen toiminnalle tarjoamalla tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä paikallisyhdistystoiminnan menestyksekkääseen johtamiseen kehittämällä valmiuksia sitoa yhdistyksen jäsenet toimintaan aktiivisesti mukaan. Akatemia kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa: Porvoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä ja Tallinnassa Järjestö-Akatemiaan osallistui toimintavuonna 20 yhdistystä tai piiriä Kokoomuksen eri jäsenjärjestöistä. Valmennuksen neljään lähiopiskelujaksoon osallistui kuhunkin 1-2 hallituksen jäsentä. Lähiopetusjaksojen välillä osanottajat (osallistuvien yhdistysten hallitus) tekivät soveltavia välitehtäviä. Kansion www-sivut ovat olleet olennainen osa Järjestö-Akatemiaa. Lähijaksoilla pidettyjen luentojen luennot, tehtyjen ryhmätöiden tuotokset sekä yhdistysten etätöinä tekemät välitehtävät ovat olleet valmennusohjelman internetsivuilla osallistuvien yhdistysten kaikkien hallituksenjäsenten saatavilla. Suurin osa Järjestö-Akatemiassa toimivista kouluttajista on ollut puolueyhteisön henkilökuntaa. Näin on annettu valmennusohjelmaan osallistuvalle yhdistysjohdolle mahdollisuus keskinäisen verkostoitumisen lisäksi tutustua ja luoda suhteita myös poliittisiin toimitsijoihin. Järjestö-Akatemian lähiopintojaksot pidettiin vuoden aikana eri paikkakunnilla seuraten yhdistysten toiminnan luontaista vuosirytmiä järjestettiin edellisen vuoden tapaan yksi lähijakso Tallinnassa, jossa muun ohella tutustuttiin Viron poliittiseen toimintaan. Valmennusohjelmaan otti vuosien aikana ottanut osaa yhteensä 264 yhdistystä edustaen 13 eri kokoomuspiiriä, Lastenliittoa, Kokoomuksen Nuorten Liittoa, Kokoomuksen Naisten Liittoa sekä opiskelijaliitto Tuhatkuntaa. Järjestö-Akatemian postituslistalla on toimintavuosina ollut lähes 2000 osallistujayhdistysten hallituksen jäsentä. Kurssilaisten arvio koulutuksesta ja sen sisällöstä vuodelta 2013 oli 4,2 (1=huono 5=erittäin hyvä). Järjestö-Akatemian vastuullisina vetäjinä ovat toimineet koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen. 5.4 Kokoomuksen Kesäkurssi Kokoomuksen Kesäkurssi järjestettiin vuonna 2013 seitsemännentoista kerran. Kurssi oli edellisten vuosien tapaan onnistunut tapahtuma. Kesäkurssia markkinoitiin erityisesti viimeisten kahdentoista kuukauden aikana liittyneille kokoomuslaisille. Kurssilla pyrittiin tekemään puolue toimijoineen, aatteineen ja politiikkoineen kerralla tutuksi osanottajille. Lisäksi ohjelma sisältyi esiintymistietoa ja -taitoa. Luennoitsijat valittiin suurimmalta osin puolueyhteisön henkilökunnan joukosta. 7/11

9 Koska kesäkurssi järjestettiin keskellä osallistujien parasta loma-aikaa, oli ohjelmaan sisällytetty myös viihteellistä sisältöä golfin alkeiskurssista Turun kiertoajeluun ja saunailtoihin. Osallistujilla oli mahdollisuus halutessaan ottaa perheensä mukaan viihtymään Harjattulan harrastusmahdollisuuksien äärellä. Kesäkurssille on vuosien mittaan osallistunut yli 400 opiskelijaa, vuonna 2013 opiskelijoita oli 15. Kesäkurssin rinnakkaistapahtumana järjestettiin perinteinen Kesäkurssin jatkokurssi. Jatko-kurssille kokoontuu joukko aikaisempien vuosien Kesäkurssilaisia kolmeksi päiväksi opiskelemaan ja verestämään vanhoja muistoja. Vuonna 2013 jatkokurssilaisia oli 16. Kesäkurssin oppilaskunta, Kansallinen Kokemus ry, jatkoi toimintaansa tarjoten jäsenistölleen mahdollisuuksia sosiaaliseen toimintaan. Oppilaskunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Turunen Savonlinnasta ja hallituksen jäseniksi Prasun Dastidar Tampereelta, Jarkko Koivuniemi Vantaalta, Minna Laakso Espoosta, Marika Nykänen Pieksämäeltä, Senja Nykänen Porvoosta, Ann Mari Patshijew Vantaalta, Jaana Sirkiä Espoosta ja Jenni Juulia Tikka Helsingistä. Kansallinen Kokemus järjesti vuoden aikana jäsenistölleen useita aktiviteettejä. Suurimman yleisömäärän keräsi lokakuussa Tampereella järjestetty SoTe -ilta, jossa oli erittäin korkealuokkainen luennoitsijajoukko. Kesäkurssin suunnittelusta ja järjestelyistä vastasivat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussihteeri Hakime Arat. 5.5 Politiikan Sininen lanka Kansio järjesti yhteistyössä Kokoomuksen kanssa perehdytyskoulutusta uusille ja uudehkoille Kokoomuksen jäsenille. Politiikan Sininen lanka on pitkän viikonlopun mittainen koulutuspaketti, joka antaa osallistujille mahdollisimman kattavat tiedot Kokoomuksen organisaatiosta, toimijoista ja politiikasta. Vuoden 2012 aikana ilmenneen kovan kysynnän vuoksi kurssi järjestettiin vuonna 2013 kaksi kertaa. Ensimmäinen koulutusviikonloppu järjestettiin ja toinen Koulutukset pidettiin Helsingissä. Koulutuksissa käsiteltiin: kokoomusaatetta järjestötoiminnan perusteita kokoomusorganisaatiota eduskuntaryhmän, ministeriryhmän ja Tasavallan Presidentin kanslian toimintaa EU -politiikkaa kunnallispolitiikkaa kokoomuksen hallituspolitiikkaa vaikuttamista Kouluttajat olivat oman alansa ammattilaisia, mm. Kokoomuksen puoluetoimistolta, eduskuntaryhmästä, ministeriryhmästä sekä Kansion henkilökuntaa. Politiikan Sininen lanka koulutuksen vetäjinä toimivat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen. 5.6 Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen -kurssi järjestettiin Helsingissä, hotelli Helkassa. Viestintä ja vaikuttaminen on esiintymis-, puhe- ja neuvottelutaitoja hiova kokonaisuus, jossa panostetaan harjoitteluun ja tekemällä oppimiseen. Kurssi keskittyy yksilölliseen työskentelyyn ja siitä saatuun palautteeseen. Intensiivisen viikonloppukurssin aikana kuunneltiin, keskusteltiin, debatoitiin, pidettiin henkilökohtainen puheesitys sekä väittelyharjoitus. Eli tehtiin kaikkea sitä, mikä auttaa harjoittelua entistä paremmaksi viestijäksi ja esiintyjäksi. Kurssille osallistui 20 ihmistä. Kurssia vetivät koulutuspäällikkö Olli Rytkönen ja koulutussuunnittelija Minttu Vilander. Kurssi sai osallistujilta yleisarvosanan 4,5 (asteikolla 1-5). 8/11

10 5.7 Arviointi Kansion järjestämät koulutustapahtumat arvioidaan kurssi- ja tapahtumakohtaisesti osallistujien sekä henkilökunnan toimesta. Osallistuja-arvioinnit tehdään nimettöminä kirjallisina palautteina kunkin tapahtuman lopuksi. Palautelomakkeessa kysyttävät asiat vaihtelevat koulutustuotekohtaisesti. Jokaisen tilaisuuden yhteydessä pyydetään arvioimaan kysymystä Kuinka hyödyllisenä pidit tätä koulutusta? asteikolla 1 5 (Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen). Hyödyllisyysarvioiden keskiarvo oli vuonna 2013 kaikissa koulutustapahtumissa yli neljän. Henkilökunta tekee arvioinnin koulutuksen onnistumisesta ja sen kehittämisestä palautteiden ja omien kokemustensa perusteella. Yleisesti voidaan sanoa, että koulutustuotteiden toimivuus ja osaamisen laatu on asiakaspalautteissa ja arvioinneissa todettu hyväksi. Koulutustuotteiden ja tarjonnan arviointi tapahtuu henkilökunnan yhteisillä suunnittelupäivillä tulevan toiminnan ideoinnin ja suunnittelun yhteydessä. Lisäksi Kansio kerää palautetta yhteistyökumppaneiltaan ja jäsenjärjestöiltään. VI VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Kansion viestintä, sekä sisäinen että ulkoinen, hoidettiin lähes kokonaan sähköisesti. Viestinnän keskeiset välineet olivat nettisivut, sähköposti ja sosiaalinen media. 6.1 Sisäinen viestintä Työyhteisön sisäinen viestintä Kansion työyhteisön sisäinen viestintä hoidettiin suunnittelupäivien lisäksi sähköpostin sekä Skype-kokousten välityksellä. Keväällä ja alkusyksystä järjestettyjen suunnittelupäivien aikana suunniteltiin vuoden toiminnan suuret linjat ja jaettiin vastuualueet. Tämän jälkeen projekteja ja koulutuksia suunniteltiin työpareittain ja pienryhmittäin. Säännöllisten Skype -palavereiden tarkoitus oli ylläpitää yhteistä viestintää ja muistuttaa tavoitteista koko porukalla. Skype -palavereita pidettiin n. 1-2 kertaa kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkuukausia. Yhteydenpito jäsenpiireihin Pyrkimyksenä vuonna 2013 oli lisätä Kansion tunnettuutta ja tiivistää koulutusyhteistyötä jäsenpiirien suuntaan. Tästä syystä piireillä oli Kansiossa nimetyt yhteyshenkilöt, jotka ylläpitivät aktiivista kommunikointia piiritoimistojen kanssa. Yhteistyöpiireihin pidettiin pääosin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Tammikuusta elokuuhun 2013 vastuupiirijako oli seuraava: Koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen: Varsinais-Suomi, Etelä-Savo ja Keski-Suomi Koulutuspäällikkö Olli Rytkönen: Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo Koulutussuunnittelija Henna Aunisto: Pohjanmaa, Satakunta, Kaakkois-Suomi ja Lappi. Koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen: Helsinki, Uusimaa, Häme sekä Pirkanmaa Elokuun 2013 suunnittelupäivillä vastuujakoa muutettiin Kansiouudistuksen myötä vastaamaan yhteistyöpiirijakoa. Samalla huomioitiin Savon, Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella tapahtunut piiriuudistus. Elokuusta joulukuuhun 2013 jako oli seuraava: Koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen: Savo-Karjalan Kokoomus ja Kaakkois-Suomen Kokoomus 9/11

11 Koulutuspäällikkö Olli Rytkönen: Hämeen Kokoomus ja Uudenmaan Kokoomus Koulutussuunnittelija Henna Aunisto: Kainuun Kokoomus, Lapin Kokoomus, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus Koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen: Keski-Suomen Kokoomus, Pohjanmaan Kokoomus, Pirkanmaan Kokoomus Koulutussuunnittelija Minttu Vilander: Helsingin Kokoomus + Varsinais-Suomen Kokoomus ja Satakunnan Kokoomus Yhteydenpito kansiovastaaviin Kansiovastaavien (ks. toimintakertomuksen kohta Kansiovastaavat) kanssa viestittiin pääosin sähköpostitse ja puhelimitse. Aktiivinen yhteydenpito Kansiovastaaviin mahdollistaa molemminpuolisen, tehokkaan tiedonkulun. Kansiovastaaville lähti vuoden aikana useita tiedotekirjeitä, jotka kertoivat Kansion ajankohtaiset kuulumiset. Syyskuussa 2013 yhteydenpitoa helpotettiin perustamalla Kansiovastaaville oma Facebook-ryhmä, jossa on mahdollisuus kysyä sekä kommentoida ajankohtaisia asioita. Ryhmässä on lähes 60 jäsentä ja se toimii hyvin. 6.2 Ulkoinen viestintä Nettisivut Kansion koulutuksista ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin nettisivuilla. Myös koulutuksiin ilmoittautumiset hoidettiin nettisivuilla olevien ilmoittautumislomakkeiden kautta. Nettisivuja hyödynnettiin lisäksi koulutusten materiaalipankkina. Eri kursseille ja akatemioille luotiin Opiskelijoille -sivun alle salasanalla suojatut osiot. Materiaalipankkiin vietiin opintosuunnitelmat ja -ohjelmat, luentomateriaalit, osallistujalistat, kotitehtävät ja palautteet. Opiskelijoita kannustettiin aktiiviseen sivujen käyttöön. Sosiaalinen media Liiton toiminnassa ja viestinnässä käytettiin aktiivisesti sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. Pääasiassa käytettiin Facebookia, jossa Kansallisella Sivistysliitolla on oma sivu, jolla on yli 900 tykkääjää vuoden 2013 lopussa. Määrä kasvoi koko vuoden tasaisesti, varsinkin tapahtumien yhteydessä. Sivua ylläpidetään aktiivisesti ja sen kautta sekä tiedotetaan ihmisiä koulutuksista että välitetään tunnelmia erilaisista tilaisuuksista. Lisäksi Kansio auttaa pyynnöstä jäsenjärjestöjään oman sivunsa kautta markkinoimaan koulutuksiaan laajemmallekin yleisölle. Tiedotekirje Koulutustarjonnasta lähetettiin sähköpostitse markkinointikirjeet toiminnanjohtajille, kansiovastaaville ja läheisjärjestöjen toimihenkilöille sekä piiritoimistoille. VII MATERIAALITUOTANTO Kansio julkaisi Mentoroinnilla kuntakuvioihin -käsikirjan. Kirjanen tarjoaa työkalut mentor -hankkeiden käynnistämiseksi kunnallisten luottamushenkilöiden valmennuksessa. Salolaisen kokoomusaktiivin, Liisa Tuomisen kirjoittama opas tarjoaa kokoomusyhdistyksille ja kunnallisjärjestöille selkeän mentor -projektin mallin. Samalla käsikirja on työkalupakki itse mentor-aktor -pareille, siis kuntakonkarin ja tuoreen luottamushenkilön oppivalle vuorovaikutukselle. Kansion henkilökunta on jatkanut jäsenjärjestöjen järjestämää yhdistysjohdolle ja jäsenistölle tarkoitettua koulutusta koululutusmateriaalipaketin ajan tasalla pitämistä. Materiaalipaketti sisältää molemmille kohderyhmille suunnatut 10 erillisen luennon pitämisen tueksi tarkoitetut koulutusohjeilla varustetut diasarjat sekä tarpeelliset ohjeet koulutuksen järjestämiseksi. Materiaali sisältää diasarjat ja koulutusohjeet jäsenten aktivoinnista, yhdistyksen koulutustoiminnasta, Kokoomuksen kehittämisestä, varainhankinnasta, Kokoomusyhdistyksen viestinnästä, kokoustekniikasta, yhdistyksen vuosikierrosta, yhdistyksen roolista vaaleissa, hallituksen työnjaosta, päätöksenteosta kunnallisissa luottamuselimissä, ajankohtaisesta politiikasta, 10/11

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot