Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013

2 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 I YLEISTÄ Hallinto Liittokokous Henkilöstö Talous Kansainvälinen toiminta Kokoomusyhteisön työhyvinvointikysely Kansiovastaavat... 3 II OPINTO- JA KERHOTOIMINTA Opintotoiminta Oppivat ryhmät/opintokerhot... 4 III KULTTUURITOIMINTA Elokuvapäivä Koulutus- ja kulttuuriviikonloppu... 4 IV PROJEKTIT Opintoseteliavustukset Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke... 5 V OMA KURSSITUOTANTO Aate-Akatemia Eurooppa-Akatemia Järjestö-Akatemia Kokoomuksen Kesäkurssi Politiikan Sininen lanka Viestintä ja vaikuttaminen Arviointi... 9 VI VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Sisäinen viestintä... 9 Työyhteisön sisäinen viestintä... 9 Yhteydenpito jäsenpiireihin... 9 Yhteydenpito kansiovastaaviin Ulkoinen viestintä Nettisivut Sosiaalinen media Tiedotekirje VII MATERIAALITUOTANTO VIII YHTEISTOIMINTA JÄSENJÄRJESTÖJEN KANSSA Nettikyselypohja jäsenjärjestöjen käyttöön Jäsentyytyväisyys Paasikivi-Opisto Kansalliset Maahanmuuttajat /11

3 I YLEISTÄ Vuosi 2013 painottui jäsenjärjestöjen järjestölliseen koulutukseen. Vakiintuneita Kansion lyhyt- ja pitkäkestoisia koulutuksia järjestettiin edellisvuoden tapaan. Kansion ja jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettäviä koulutuksia pidettiin ympäri Suomea. Vuonna 2013 aloitettiin Kansion kehittämisohjelman sekä strategian laadinta. Lisäksi samana vuonna aloitettiin koulutustoiminnan uudistus, joka lopetti Kansion vakiintuneet koulutukset, mutta aloitti maakuntiin jalkautuvat koulutuskokonaisuuden kiertueen Sinisen linjan. Koulutusyhteistyötä Kokoomuksen Naisten Liiton, Kokoomuksen Nuorten Liiton, Paasikivi-Opiston ja Kansallisen senioriliiton kanssa jatkettiin. Opintokeskus Kansio jatkoi toimintaa Opintokeskukset ry:n jäsenenä ja sitä kautta pyrittiin vaikuttamaan ja edistämään opintokeskusten edunvalvontaa sekä toiminnan kehittämistä. 1.1 Hallinto Sivistysliiton johtokunta kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa. Johtokunnassa oli 8 jäsentä ja puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Johtokunnan puheenjohtajana toimi puoluesihteeri Taru Tujunen 3/3, (kolmessa kokouksessa kolmesta läsnä) ja varapuheenjohtajana erityisavustaja Laura Rissanen (3/3). Johtokunnan jäseninä olivat Johanna Kalve (1/3),(Kokoomuksen Nuorten Liitto), Saku Jokisalo (1/3), (Opiskelijaliitto Tuhatkunta), Veera Honka-Nissi (3/3), (Kokoomuksen Naisten Liitto), Sanna Kalinen (3/3), (Kansallinen kokoomus), Tuija Leinonen (1/3), (Kokoomuksen Naisten piirisihteerit), Marjo Palomäki (1/3), Kansallinen senioriliitto), Jari Porraslampi (2/3), (Toiminnanjohtajayhdistys), Johanna Ahonen (2/3), (Kansallinen Lastenliitto). Johtokunnan esittelijänä sekä sihteerinä toimi pääsihteeri Annika Kokko (3/3). 1.2 Liittokokous Kansallisen Sivistysliiton liittokokous järjestettiin 5.päivänä joulukuuta tapahtumatalo Bankissa Helsingissä. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Simo Heino ja sihteerinä koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen. Kokoukseen oli ilmoittautunut ja jättänyt valtakirjansa 13 jäsenjärjestön edustajaa ja läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin lisäksi sitä pyytäneille 10 henkilölle. Kokouksen alussa kuultiin liiton puheenjohtaja, puoluesihteeri Taru Tujusen tervehdyssanat. Liittokokous valitsi vuodelle 2014 Kansallisen Sivistysliiton johtokuntaan 8 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan puoluesihteeri Taru Tujunen ja varapuheenjohtajaksi erityisavustaja Laura Rissanen. Hallituksen jäseniksi valittiin: Järjestösihteeri Veera Honka-Nissi, Kokoomuksen Naisten Liitto, Järjestöpäällikkö Sanna Kalinen, Kansallinen Kokoomus, Hallintopäällikkö Johanna Kalve, Kokoomuksen Nuorten Liitto, Järjestösihteeri Tuija Leinonen, Kokoomusnaisten sihteerit, Toiminnanjohtaja Marjo Palomäki, Kansallinen senioriliitto, Toiminnanjohtaja Jari Porraslampi, Toiminnanjohtajayhdistys, Pääsihteeri Turkka Sinisalo, Opiskelijaliitto Tuhatkunta ja 2/11

4 Toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure, Kansallinen Lastenliitto. KHT tilintarkastusyhteisöksi vuodeksi 2014 valittiin Ernst & Young Oy. 1.3 Henkilöstö Kansallisen Sivistysliiton ja Opintokeskus Kansion pääsihteerinä/opintojohtajana toimi Annika Kokko. Kansiolla oli vuonna 2013 palvelupisteet Helsingissä ja Mikkelissä. Helsingin työpisteessä työskentelivät pääsihteeri/opintojohtaja Annika Kokko (yleisjohto ja Kunta-Akatemia), koulutussihteeri Hakime Arat (opinto- ja kerhotoiminta), koulutussuunnittelija Minttu Vilander, äitiyslomalla asti (viestintä ja vaikuttaminen), ATK-kouluttaja Jyrki Selenius, työlomalla (ATK-asiat sekä Järjestö-Akatemia), opintokerhosihteeri Laura Kokko, joka työskenteli yhden päivän viikossa (opintokerhojen valtionapuneuvonta ja tilitykset), koulutuspäällikkö Olli Rytkönen (Aate-Akatemia ja kampanjakoulutus), ja koulutussuunnittelija Henna Aunisto (yhteistyö Kokoomuksen Naisten Liiton kanssa, järjestökoulutus, Eurooppa-Akatemia sekä maahanmuuttajakoulutus). Koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen toimii määräaikaisena työntekijänä asti (Kunta-Akatemia ja kunnalliskoulutukset). Mikkelin toimipisteessä työskenteli koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen (järjestökoulutus, Järjestö-Akatemia, kampanjakoulutus ja materiaalituotanto). 1.4 Talous Vuonna 2013 opintokeskuksen käyttökustannusten valtionosuutta Kansio sai muuhun opintotoimintaan euroa ja opintokerhotoimintaan euroa. Valtionosuuksien lisäksi vuodelle 2013 saatiin avustuksia erillisillä hakemuksilla. Kansallinen Sivistysliitto sai toimintaansa opetusministeriön myöntämää järjestö- ja kulttuuritoiminnan avustusta euroa. Lisäksi saatiin opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta euroa ja opintoseteliavustusta euroa. Ulkoasiainministeriöltä kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen myönnettiin euroa. Vuonna 2013 Annika Kokon rehtorin työstä veloitettiin Paasikivi-Opistoa 2000 euroa kuukaudessa. Kansion tilinpäätös vuodelta 2013 oli ,33 euroa alijäämäinen. Alijäämäisestä tuloksesta johtuen Kansion on ryhdyttävä vuonna 2014 talouden tasapainottamiseen. 1.5 Kansainvälinen toiminta Vuonna 2013 Kansio ei ole osallistunut kansainväliseen toimintaan. Nordisk Konservativ Studienämnd -yhteys on edelleen olemassa ja Kansio on NKS:n jäsen. 1.6 Kokoomusyhteisön työhyvinvointikysely 2013 Kansio on ottanut osaa vuodesta 2008 asti Kokoomusyhteisön työhyvinvointikyselyyn. Kysely toteutettiin HCI pruductions Oy:n toimesta. Kyselyssä työntekijät arvioivat työyhteisön toimivuutta sekä yksilövoimavaroja yhdeksällä eri muuttujalla. 1.7 Kansiovastaavat Kansallisen Sivistysliiton ja sen opintokeskuksen toimintamallina on liiton perustamisesta saakka ollut aktiivinen vuorovaikutus jäsenjärjestöjen kanssa. Kuhunkin jäsenjärjestöön on ollut nimettynä kansiovastaava, johon Kansallinen Sivistysliitto on pitänyt aktiivisesti yhteyttä. Kansiovastaavat ovat Sivistysliiton tärkein linkki jäsenjärjestöihin. Kansiovastaaville järjestettiin koulutus- ja neuvottelupäivät Kahden päivän aikana ideoitiin yhdessä kansiovastaavien kanssa toiminnan kehittämistä sekä tulevaa koulutusuudistusta. Päivien aikana kerättiin runsaasti kehitysideoita toiminnan kehittämistä varten. Kansiovastaavan tehtäviä ovat: kartoittaa, suunnitella ja toteuttaa järjestönsä koulutusta (kurssit ja luennot) opastaa järjestönsä jäsenyhdistysten koulutuksen järjestämisessä (oppivat ryhmät) 3/11

5 hoitaa Tiramisu-tilitykset markkinoida Kansion tapahtumia Yhteydenpito Kansion kanssa II OPINTO- JA KERHOTOIMINTA 2.1 Opintotoiminta Valtionosuutta myönnettiin vuonna 2013 opintotoiminnalle (kurssit ja luennot) tuntia. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 48 tuntia. Opintotoiminnan tulos oli tuntia. Lisäystä tuntimäärään ennätykselliset tuntia. Vuosi 2013 painottui järjestön kehittämiseen niin kurssi- kuin luentotoiminnassa. Tilitysohjelman käyttöopetusta jatkettiin vuoden aikana eri ryhmille. Kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä kappaletta. Suosituin aihealue oli järjestö- ja vaalikoulutus, jonka puitteissa koulutustilaisuuksia järjestettiin kertaa (6 657 tuntia). Toiseksi suurimman osan kokonaisuudesta kattoi vapaa-aika ja nuorisotyö johon liittyviä kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä 341 kertaa (1 945 tuntia). Kolmanneksi suosituin aihealue oli sosiaaliala, josta oli 153 tilaisuutta (591 tuntia). 2.2 Oppivat ryhmät/opintokerhot Valtionosuutta opintokerhoille myönnettiin tuntia. Opintokerhot kokoontuivat yhteensä tuntia, joista kulutukea myönnettiin tunnille. Korotettua tukea myönnettiin anomuksesta järjestötoiminnan kehittämiseen kohdistuviin kerhoihin. Kertomusvuoden aikana kokoontui kaikkiaan 719 kerhoa, joihin osallistui yhteensä henkilöä. Näistä naisia oli ja miehiä Suosituin opiskeluaihe kertomusvuonna oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (179 kerhoa, 5312 tuntia). Tämän opiskeluaiheen alle mahtuu kerhoja, jotka käsittelevät niin terveyteen, yleiseen hyvinvointiin kuin myös liikuntaan liittyviä asioita. Nämä kerhot säilyttivät suosionsa vuoden 2012 tavoin, sillä yhä useampi kerho käsittelee yhden aiheen sijasta monia eri asioita. Muita suosittuja aiheita olivat musiikki (139 kerhoa), sekä liikunta ja urheilu (100 kerhoa). Vuonna 2013, kuten aikaisempinakin vuosina, suurin osa kerhokäyttäjistä oli senioreita. Opintokerhojen Internet-ohjelma Tiramisun koulutusta jatkettiin Kansallisen senioriliiton eri piireissä ympäri Suomea. Tiramisujärjestelmän kautta toimitettujen sähköisten kerhojen osuus kasvoi jälleen. Järjestelmän kehittämisestä keskustellaan vuonna 2014 III KULTTUURITOIMINTA Kansallinen Sivistysliitto järjesti vuoden 2013 aikana kulttuuritoimintaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Kansio on aloittanut tiiviimmän yhteistyön Kansallisen Kulttuuriliiton kanssa. 3.1 Elokuvapäivä Lauantaina järjestettiin Suomen Elokuvasäätiön auditoriossa kotimaisen elokuvan ympärille rakentunut Elokuvapäivä yhteistyössä Kansallisen Kulttuuriliiton ja Helsingin Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen kanssa. Elokuvaksi valittiin Saara Cantellin ohjaama Tähtitaivas talon yllä. Elokuvaa edelsi aiheeseen liittyvä seminaari, jossa puhuja oli ohjaaja Saara Cantell. Tilaisuus keräsi 88 henkilöä. 3.2 Koulutus- ja kulttuuriviikonloppu Koulutus- ja kulttuuriviikonloppu järjestettiin Paasikivi-Opistolla Turussa yhteistyössä Kansallisen Kulttuuriliiton kanssa. Seminaariosuudessa kuultiin Heikki Toimin esitelmä Toivo Kuulan elämästä ja musiikista. Toisena alustuksena kuultiin Harjattulan kartanon historiaa ja tehtiin opastettu kävelykierros. Järjestökoulutusosio käsitteli 4/11

6 yhdistystoiminnan aktivointia, jäsenhankintaa ja varainhankintaa. Kouluttajana Kansallisen Sivistysliiton koulutussuunnittelija Henna Aunisto. Toisena osana järjestökoulutusta oli opintokerho-ohjaus, jonka piti opintokerhosihteeri Laura Kokko. Järjestökoulutus toteutettiin yhteistyössä kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry:n kanssa. Viikonlopun kulttuuriretki suuntautui Turkuun. Ensimmäisenä tutustumiskohteena oli Pyhän Henrikin Ekumeeninen taidekappeli, jossa opastus ja musiikkituokio. Turun Linnan salissa pidetyssä konsertissa esiintyjänä oli Turun filharmoninen orkesteri. Viikonloppuun osallistui yhteensä noin 40 henkilöä eri puolilta Suomea. IV PROJEKTIT 4.1 Opintoseteliavustukset Kansallinen Sivistysliitto sai Opetushallitukselta opintoraha-avustusta, jonka tarkoituksena on kannustaa senioreiden, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimishäiriöisten koulutukseen hakeutumista sekä helpottaa koulutuksen saamista. Vuonna 2013 Kansallinen Sivistysliitto piti keskeisenä kohteena senioreita sekä maahanmuuttajia. Opintoseteleiden osalta Kansallinen Sivistysliitto jatkoi tiivistä yhteistyötä Kansalliset Maahanmuuttajat - Kamut ry:n kanssa sekä Kansallisen senioriliiton kanssa. Yhteistyökumppaneiden kautta sivistysliitolla oli mahdollisuus saada kontakteja opintoseteleiden kohderyhmiin sekä suunnitella koulutustarjontaa, joka aktivoi opintoseteleiden kohderyhmiä. Kansallinen Sivistysliitto keskittyi opintosetelirahojen osalta aktivoimaan maahanmuuttajia osallistumaan sivistysliiton järjestämiin koulutuksiin niin Eurooppa-politiikan, kunnallispolitiikan, järjestötoiminnan kuin viestinnän ja aatepolitiikan saralta. Tämän lisäksi järjestettiin Eurooppa-politiikkaan ja kunnallisvaaleihin keskittyvä koulutusviikonloppu Turussa, Paasikivi-Opistolla Koulutukseen osallistuminen korvattiin opiskelijoille Opetushallitukselta saadun opintosetelirahoituksen avulla. Koulutuksen järjestämisestä vastasi koulutussuunnittelija Henna Aunisto. Tämän lisäksi Kansio oli mukana Kamujen kanssa demokratiahankkeessa, jonka yhtenä tapahtumana olivat Maailma kylässä -festivaalit Helsingissä. Kansio osallistui ohjelman suunnitteluun sekä Kamujen aktivointiin tilaisuuteen osallistumisessa. Senioreiden osalta yhteistyötä tehtiin koulutuksen kehittämisen sekä mm. atk-koulutuksen saralla. Opintoseteliavustuksen koordinoinnista vastasi koulutussihteeri Hakime Arat (tammikuu-heinäkuu 2013) sekä äitiyslomansa jälkeen koulutussuunnittelija Minttu Vilander (elokuu-joulukuu 2013). 4.2 Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke Opintokeskusten yhteinen ESR rahoitteinen Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö hanke jatkui vuonna Hankkeen tavoitteena on tukea lähidemokratian vahvistamista lisäämällä kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdollisuuksista, jakamalla hyviä vaikuttamiskäytänteitä, tekemällä tunnetuksi suomalaisten järjestöjen toimintaa, innostamalla kansalaisia vaikuttamaan järjestöjen kautta ja siten varmistamaan kolmannen sektorin toimintaa myös tulevaisuudessa, verkostoimalla eri puolilla Suomea asuvia, oman alueensa asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneita järjestöaktiiveja, yksittäisiä henkilöitä ja opintokerhoja/vertaisopintoryhmiä sekä lisäämällä järjestöaktiivien vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja siten lisätä järjestöjen vaikuttavuutta. Toimintavuonna hankkeessa järjestettiin Kansalaisvaikuttamisen ABC webinaarisarja, Kansalaisvaikuttamisen verkkokurssi sekä työstettiin hankkeen verkkosivuja osoitteessa Hankkeen työryhmä kokousti vuoden aikana 11 kertaa sekä työskenteli aktiivisesti verkossa. 5/11

7 Kansion webinaarisarjan luennon Mitä osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja paikallinen poliittinen yhdistystoiminta tarjoaa? piti koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja häntä avusti koulutuspäällikkö Olli Rytkönen. Verkkokurssin jakso Poliittisen paikallisyhdistyksen mahdollisuudet pidettiin ja ohjausvastuu jaettiin Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Hankkeessa työskentelee koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen. Pääsihteeri Annika Kokko kuului hankkeen ohjausryhmään. V OMA KURSSITUOTANTO 5.1 Aate-Akatemia 2013 Yhdeksäs Aate-Akatemia -kurssi toteutettiin kertomusvuoden keväällä. Kurssi koostui kolmesta lähiviikonlopusta lukuisine luentoineen ja keskusteluineen sekä joukosta etätehtäviä. Kurssin tavoite oli antaa kattava kuvan kokoomuksesta ja sen vahvuuksista modernina aatepuolueena. Esillä olivat mm. sosiaalireformismin, liberalismin ja konservatismin näkökulmat. Läpikäyvä tavoite oli osoittaa aatteiden merkitys käytännöllisinä työkalupakkeina. Erityisteemoina käsiteltiin arvoja ja politiikkaa taloudessa, hyvinvointipalveluiden toteuttamistapoja sekä poliittisen populismin ongelmaa ja tunnuspiirteitä. Koulutukseen osallistui 19 opiskelijaa. Lisäksi kurssilla vieraili ryhmä helsinkiläisen Aleksis Kiven Kokoomuksen jäseniä kuuntelemassa talouteen ja etiikkaan liittyneitä luentoja. Aate-Akatemian vetäjinä toimivat Olli Rytkönen ja Henna Aunisto. Kurssitapaamiset: Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Järvenpää, Hotelli Scandic Turku, Paasikivi-Opisto/ Harjattula 5.2 Eurooppa-Akatemia Eurooppa-Akatemia kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa: , Paasikiviopisto, Harjattula otsikolla Eurooppalaiset instituutiot ja päätöksenteko pähkinänkuoressa Helsinki otsikolla Euroopan Unionin ulkosuhteet Hyvinkää, Rantasipi Sveitsi yhteistyössä Kansion Kunta-akatemian kanssa aiheena Kuntatalous meillä ja Euroopassa. Vuoden 2013 Eurooppa-Akatemiaan kokosi yhteen aktiivista, Eurooppa-asioista kiinnostunutta kokoomuslaista ympäri Suomen. Eurooppa-Akatemia käsitteli Euroopan Unionia, Eurooppa-politiikkaa sekä tulevaisuuden haasteita laajasti kolmen viikonlopun aikana. Viikonlopputapaamisista ensimmäisessä käytiin läpi perusasioita, Euroopan unionia instituutiona ja päätöksentekoelimenä. Ensimmäisen viikonlopputapaamisen tarkoituksena on valottaa, miten päätöksenteko Euroopan unionissa tapahtuu. Lisäksi selvitettiin mm. onko EU:ssa aktiivista kansalaisuutta. Toisen viikonlopun aikana käsiteltiin EU:n laajentuminen ja ilmasto- ja energiakysymykset, unionin suuret taloushaasteet, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, maahanmuutto ja siirtolaisuus sekä maatalouspolitiikka sekä järjestettiin yleisötapahtuma Hyvinkään torilla. EU:n ulkosuhteisiin tutustuttiin vierailemalla mm. Ulkoministeriössä, USA:n suurlähetystössä ja eduskunnassa. Keskustelujen ja alustusten aiheina olivat mm. EU integraatio velkakriisin keskellä, Kreikan ja Italian taloustilanne, sekä eduskunnan suuren valiokunnan ajankohtaiset EU asiat. Kolmannessa tapaamisessa syvennytään tarkemmin Eurooppalaisen tulevaisuuden haasteisiin. 6/11

8 toteutettiin matka tutustumaan Euroopan parlamenttiin ja sen instituutioihin Strasbourgiin. Matkalle kutsuttiin kaikki vuosina Eurooppa-akatemian käyneet. Matkalla oli mukana 30 entistä akatemialaista. Ohjelmassa oli vierailu parlamentissa sekä kokoomuslaisten parlamentaarikkojen ja EPP ryhmän virkailijoiden tapaamisia. Akatemian vetäjänä toimi Henna Aunisto työparinaan Hakime Arat. 5.3 Järjestö-Akatemia Kansion Järjestö-Akatemia on kokoomusyhteisön yhdistysjohdolle suunnattu valmennusohjelma. Koulutuksen avulla yhdistyksen hallitusta tuetaan kilpailukykyisen järjestötoiminnan kehittämisessä mm. auttamalla kokoomusyhdistyksiä löytämään jäsenistönsä lähiympäristöstä mielekkäitä yhteiskunnallisen toiminnan sisältöjä oman paikallisyhdistyksen toiminnalle tarjoamalla tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä paikallisyhdistystoiminnan menestyksekkääseen johtamiseen kehittämällä valmiuksia sitoa yhdistyksen jäsenet toimintaan aktiivisesti mukaan. Akatemia kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa: Porvoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä ja Tallinnassa Järjestö-Akatemiaan osallistui toimintavuonna 20 yhdistystä tai piiriä Kokoomuksen eri jäsenjärjestöistä. Valmennuksen neljään lähiopiskelujaksoon osallistui kuhunkin 1-2 hallituksen jäsentä. Lähiopetusjaksojen välillä osanottajat (osallistuvien yhdistysten hallitus) tekivät soveltavia välitehtäviä. Kansion www-sivut ovat olleet olennainen osa Järjestö-Akatemiaa. Lähijaksoilla pidettyjen luentojen luennot, tehtyjen ryhmätöiden tuotokset sekä yhdistysten etätöinä tekemät välitehtävät ovat olleet valmennusohjelman internetsivuilla osallistuvien yhdistysten kaikkien hallituksenjäsenten saatavilla. Suurin osa Järjestö-Akatemiassa toimivista kouluttajista on ollut puolueyhteisön henkilökuntaa. Näin on annettu valmennusohjelmaan osallistuvalle yhdistysjohdolle mahdollisuus keskinäisen verkostoitumisen lisäksi tutustua ja luoda suhteita myös poliittisiin toimitsijoihin. Järjestö-Akatemian lähiopintojaksot pidettiin vuoden aikana eri paikkakunnilla seuraten yhdistysten toiminnan luontaista vuosirytmiä järjestettiin edellisen vuoden tapaan yksi lähijakso Tallinnassa, jossa muun ohella tutustuttiin Viron poliittiseen toimintaan. Valmennusohjelmaan otti vuosien aikana ottanut osaa yhteensä 264 yhdistystä edustaen 13 eri kokoomuspiiriä, Lastenliittoa, Kokoomuksen Nuorten Liittoa, Kokoomuksen Naisten Liittoa sekä opiskelijaliitto Tuhatkuntaa. Järjestö-Akatemian postituslistalla on toimintavuosina ollut lähes 2000 osallistujayhdistysten hallituksen jäsentä. Kurssilaisten arvio koulutuksesta ja sen sisällöstä vuodelta 2013 oli 4,2 (1=huono 5=erittäin hyvä). Järjestö-Akatemian vastuullisina vetäjinä ovat toimineet koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen. 5.4 Kokoomuksen Kesäkurssi Kokoomuksen Kesäkurssi järjestettiin vuonna 2013 seitsemännentoista kerran. Kurssi oli edellisten vuosien tapaan onnistunut tapahtuma. Kesäkurssia markkinoitiin erityisesti viimeisten kahdentoista kuukauden aikana liittyneille kokoomuslaisille. Kurssilla pyrittiin tekemään puolue toimijoineen, aatteineen ja politiikkoineen kerralla tutuksi osanottajille. Lisäksi ohjelma sisältyi esiintymistietoa ja -taitoa. Luennoitsijat valittiin suurimmalta osin puolueyhteisön henkilökunnan joukosta. 7/11

9 Koska kesäkurssi järjestettiin keskellä osallistujien parasta loma-aikaa, oli ohjelmaan sisällytetty myös viihteellistä sisältöä golfin alkeiskurssista Turun kiertoajeluun ja saunailtoihin. Osallistujilla oli mahdollisuus halutessaan ottaa perheensä mukaan viihtymään Harjattulan harrastusmahdollisuuksien äärellä. Kesäkurssille on vuosien mittaan osallistunut yli 400 opiskelijaa, vuonna 2013 opiskelijoita oli 15. Kesäkurssin rinnakkaistapahtumana järjestettiin perinteinen Kesäkurssin jatkokurssi. Jatko-kurssille kokoontuu joukko aikaisempien vuosien Kesäkurssilaisia kolmeksi päiväksi opiskelemaan ja verestämään vanhoja muistoja. Vuonna 2013 jatkokurssilaisia oli 16. Kesäkurssin oppilaskunta, Kansallinen Kokemus ry, jatkoi toimintaansa tarjoten jäsenistölleen mahdollisuuksia sosiaaliseen toimintaan. Oppilaskunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Turunen Savonlinnasta ja hallituksen jäseniksi Prasun Dastidar Tampereelta, Jarkko Koivuniemi Vantaalta, Minna Laakso Espoosta, Marika Nykänen Pieksämäeltä, Senja Nykänen Porvoosta, Ann Mari Patshijew Vantaalta, Jaana Sirkiä Espoosta ja Jenni Juulia Tikka Helsingistä. Kansallinen Kokemus järjesti vuoden aikana jäsenistölleen useita aktiviteettejä. Suurimman yleisömäärän keräsi lokakuussa Tampereella järjestetty SoTe -ilta, jossa oli erittäin korkealuokkainen luennoitsijajoukko. Kesäkurssin suunnittelusta ja järjestelyistä vastasivat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussihteeri Hakime Arat. 5.5 Politiikan Sininen lanka Kansio järjesti yhteistyössä Kokoomuksen kanssa perehdytyskoulutusta uusille ja uudehkoille Kokoomuksen jäsenille. Politiikan Sininen lanka on pitkän viikonlopun mittainen koulutuspaketti, joka antaa osallistujille mahdollisimman kattavat tiedot Kokoomuksen organisaatiosta, toimijoista ja politiikasta. Vuoden 2012 aikana ilmenneen kovan kysynnän vuoksi kurssi järjestettiin vuonna 2013 kaksi kertaa. Ensimmäinen koulutusviikonloppu järjestettiin ja toinen Koulutukset pidettiin Helsingissä. Koulutuksissa käsiteltiin: kokoomusaatetta järjestötoiminnan perusteita kokoomusorganisaatiota eduskuntaryhmän, ministeriryhmän ja Tasavallan Presidentin kanslian toimintaa EU -politiikkaa kunnallispolitiikkaa kokoomuksen hallituspolitiikkaa vaikuttamista Kouluttajat olivat oman alansa ammattilaisia, mm. Kokoomuksen puoluetoimistolta, eduskuntaryhmästä, ministeriryhmästä sekä Kansion henkilökuntaa. Politiikan Sininen lanka koulutuksen vetäjinä toimivat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen. 5.6 Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen -kurssi järjestettiin Helsingissä, hotelli Helkassa. Viestintä ja vaikuttaminen on esiintymis-, puhe- ja neuvottelutaitoja hiova kokonaisuus, jossa panostetaan harjoitteluun ja tekemällä oppimiseen. Kurssi keskittyy yksilölliseen työskentelyyn ja siitä saatuun palautteeseen. Intensiivisen viikonloppukurssin aikana kuunneltiin, keskusteltiin, debatoitiin, pidettiin henkilökohtainen puheesitys sekä väittelyharjoitus. Eli tehtiin kaikkea sitä, mikä auttaa harjoittelua entistä paremmaksi viestijäksi ja esiintyjäksi. Kurssille osallistui 20 ihmistä. Kurssia vetivät koulutuspäällikkö Olli Rytkönen ja koulutussuunnittelija Minttu Vilander. Kurssi sai osallistujilta yleisarvosanan 4,5 (asteikolla 1-5). 8/11

10 5.7 Arviointi Kansion järjestämät koulutustapahtumat arvioidaan kurssi- ja tapahtumakohtaisesti osallistujien sekä henkilökunnan toimesta. Osallistuja-arvioinnit tehdään nimettöminä kirjallisina palautteina kunkin tapahtuman lopuksi. Palautelomakkeessa kysyttävät asiat vaihtelevat koulutustuotekohtaisesti. Jokaisen tilaisuuden yhteydessä pyydetään arvioimaan kysymystä Kuinka hyödyllisenä pidit tätä koulutusta? asteikolla 1 5 (Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen). Hyödyllisyysarvioiden keskiarvo oli vuonna 2013 kaikissa koulutustapahtumissa yli neljän. Henkilökunta tekee arvioinnin koulutuksen onnistumisesta ja sen kehittämisestä palautteiden ja omien kokemustensa perusteella. Yleisesti voidaan sanoa, että koulutustuotteiden toimivuus ja osaamisen laatu on asiakaspalautteissa ja arvioinneissa todettu hyväksi. Koulutustuotteiden ja tarjonnan arviointi tapahtuu henkilökunnan yhteisillä suunnittelupäivillä tulevan toiminnan ideoinnin ja suunnittelun yhteydessä. Lisäksi Kansio kerää palautetta yhteistyökumppaneiltaan ja jäsenjärjestöiltään. VI VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Kansion viestintä, sekä sisäinen että ulkoinen, hoidettiin lähes kokonaan sähköisesti. Viestinnän keskeiset välineet olivat nettisivut, sähköposti ja sosiaalinen media. 6.1 Sisäinen viestintä Työyhteisön sisäinen viestintä Kansion työyhteisön sisäinen viestintä hoidettiin suunnittelupäivien lisäksi sähköpostin sekä Skype-kokousten välityksellä. Keväällä ja alkusyksystä järjestettyjen suunnittelupäivien aikana suunniteltiin vuoden toiminnan suuret linjat ja jaettiin vastuualueet. Tämän jälkeen projekteja ja koulutuksia suunniteltiin työpareittain ja pienryhmittäin. Säännöllisten Skype -palavereiden tarkoitus oli ylläpitää yhteistä viestintää ja muistuttaa tavoitteista koko porukalla. Skype -palavereita pidettiin n. 1-2 kertaa kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkuukausia. Yhteydenpito jäsenpiireihin Pyrkimyksenä vuonna 2013 oli lisätä Kansion tunnettuutta ja tiivistää koulutusyhteistyötä jäsenpiirien suuntaan. Tästä syystä piireillä oli Kansiossa nimetyt yhteyshenkilöt, jotka ylläpitivät aktiivista kommunikointia piiritoimistojen kanssa. Yhteistyöpiireihin pidettiin pääosin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Tammikuusta elokuuhun 2013 vastuupiirijako oli seuraava: Koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen: Varsinais-Suomi, Etelä-Savo ja Keski-Suomi Koulutuspäällikkö Olli Rytkönen: Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo Koulutussuunnittelija Henna Aunisto: Pohjanmaa, Satakunta, Kaakkois-Suomi ja Lappi. Koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen: Helsinki, Uusimaa, Häme sekä Pirkanmaa Elokuun 2013 suunnittelupäivillä vastuujakoa muutettiin Kansiouudistuksen myötä vastaamaan yhteistyöpiirijakoa. Samalla huomioitiin Savon, Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella tapahtunut piiriuudistus. Elokuusta joulukuuhun 2013 jako oli seuraava: Koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen: Savo-Karjalan Kokoomus ja Kaakkois-Suomen Kokoomus 9/11

11 Koulutuspäällikkö Olli Rytkönen: Hämeen Kokoomus ja Uudenmaan Kokoomus Koulutussuunnittelija Henna Aunisto: Kainuun Kokoomus, Lapin Kokoomus, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus Koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen: Keski-Suomen Kokoomus, Pohjanmaan Kokoomus, Pirkanmaan Kokoomus Koulutussuunnittelija Minttu Vilander: Helsingin Kokoomus + Varsinais-Suomen Kokoomus ja Satakunnan Kokoomus Yhteydenpito kansiovastaaviin Kansiovastaavien (ks. toimintakertomuksen kohta Kansiovastaavat) kanssa viestittiin pääosin sähköpostitse ja puhelimitse. Aktiivinen yhteydenpito Kansiovastaaviin mahdollistaa molemminpuolisen, tehokkaan tiedonkulun. Kansiovastaaville lähti vuoden aikana useita tiedotekirjeitä, jotka kertoivat Kansion ajankohtaiset kuulumiset. Syyskuussa 2013 yhteydenpitoa helpotettiin perustamalla Kansiovastaaville oma Facebook-ryhmä, jossa on mahdollisuus kysyä sekä kommentoida ajankohtaisia asioita. Ryhmässä on lähes 60 jäsentä ja se toimii hyvin. 6.2 Ulkoinen viestintä Nettisivut Kansion koulutuksista ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin nettisivuilla. Myös koulutuksiin ilmoittautumiset hoidettiin nettisivuilla olevien ilmoittautumislomakkeiden kautta. Nettisivuja hyödynnettiin lisäksi koulutusten materiaalipankkina. Eri kursseille ja akatemioille luotiin Opiskelijoille -sivun alle salasanalla suojatut osiot. Materiaalipankkiin vietiin opintosuunnitelmat ja -ohjelmat, luentomateriaalit, osallistujalistat, kotitehtävät ja palautteet. Opiskelijoita kannustettiin aktiiviseen sivujen käyttöön. Sosiaalinen media Liiton toiminnassa ja viestinnässä käytettiin aktiivisesti sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. Pääasiassa käytettiin Facebookia, jossa Kansallisella Sivistysliitolla on oma sivu, jolla on yli 900 tykkääjää vuoden 2013 lopussa. Määrä kasvoi koko vuoden tasaisesti, varsinkin tapahtumien yhteydessä. Sivua ylläpidetään aktiivisesti ja sen kautta sekä tiedotetaan ihmisiä koulutuksista että välitetään tunnelmia erilaisista tilaisuuksista. Lisäksi Kansio auttaa pyynnöstä jäsenjärjestöjään oman sivunsa kautta markkinoimaan koulutuksiaan laajemmallekin yleisölle. Tiedotekirje Koulutustarjonnasta lähetettiin sähköpostitse markkinointikirjeet toiminnanjohtajille, kansiovastaaville ja läheisjärjestöjen toimihenkilöille sekä piiritoimistoille. VII MATERIAALITUOTANTO Kansio julkaisi Mentoroinnilla kuntakuvioihin -käsikirjan. Kirjanen tarjoaa työkalut mentor -hankkeiden käynnistämiseksi kunnallisten luottamushenkilöiden valmennuksessa. Salolaisen kokoomusaktiivin, Liisa Tuomisen kirjoittama opas tarjoaa kokoomusyhdistyksille ja kunnallisjärjestöille selkeän mentor -projektin mallin. Samalla käsikirja on työkalupakki itse mentor-aktor -pareille, siis kuntakonkarin ja tuoreen luottamushenkilön oppivalle vuorovaikutukselle. Kansion henkilökunta on jatkanut jäsenjärjestöjen järjestämää yhdistysjohdolle ja jäsenistölle tarkoitettua koulutusta koululutusmateriaalipaketin ajan tasalla pitämistä. Materiaalipaketti sisältää molemmille kohderyhmille suunnatut 10 erillisen luennon pitämisen tueksi tarkoitetut koulutusohjeilla varustetut diasarjat sekä tarpeelliset ohjeet koulutuksen järjestämiseksi. Materiaali sisältää diasarjat ja koulutusohjeet jäsenten aktivoinnista, yhdistyksen koulutustoiminnasta, Kokoomuksen kehittämisestä, varainhankinnasta, Kokoomusyhdistyksen viestinnästä, kokoustekniikasta, yhdistyksen vuosikierrosta, yhdistyksen roolista vaaleissa, hallituksen työnjaosta, päätöksenteosta kunnallisissa luottamuselimissä, ajankohtaisesta politiikasta, 10/11

12 kunnallispolitiikasta, ohjelmatyön verkostoista, aatteesta, ohjelmista ja tavoitteista, vaaleista, yhdistyksen toiminnasta, järjestörakenteesta, vaikuttamisesta ja viestinnästä sekä EU:sta. Kansion verkkosivuilla julkaistun sähköisen järjestöjohdon käsikirjan päivittämistä on jatkettu. Käsikirja sisältää osuudet yhdistyksen johtamisesta, varainhankinnasta ja kokoustekniikasta. VIII YHTEISTOIMINTA JÄSENJÄRJESTÖJEN KANSSA Kansion henkilökunta toimi kouluttajana 58:ssa jäsenjärjestöjen järjestämässä koulutustilaisuudessa tilaisuudessa eri puolilla maata. Koulutustapahtumiin osallistui yhteensä 1323 henkilöä. Lisäksi Kansion jäsenjärjestöilleen ja niiden jäsenille tarjoama oma lyhyt- ja pitkäkoulutus sisälsi 48 lähikoulutuspäivää ja lähes 1000 opiskelijapäivää. Kansion itsensä järjestämien koulutuksien pituus vaihteli yhdestä päivästä yhteentoista päivään/opiskelija vuoden 2013 aikana. 8.1 Nettikyselypohja jäsenjärjestöjen käyttöön Jäsenjärjestöille ja niiden paikallisyhdistyksille tarjottiin edellisvuosien tapaan mahdollisuutta kartoittaa jäsentensä näkemyksiä ja yhdistyksen toimintaan kohdistuvia odotuksia sekä toiminta-alueensa asukkaiden mielipiteitä yhteiskunnan palveluiden tasosta ja saatavuudesta heti valmiilla Jäsenkyselyllä ja Palvelutasokyselyllä. Nämä kartoitukset toteutetaan internetin välityksellä toimivan Webropol kyselyalustan avulla Jäsentyytyväisyys Kokoomuksen Jäsentyytyväisyyskysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Toivo ajatuspajan kanssa jo yhdeksännen kerran. Kyselyyn vastasi 2879 Kokoomuksen jäsentä. 8.3 Paasikivi-Opisto Kansallinen Sivistysliitto teki aktiivista yhteistyötä koko vuoden ajan Paasikivi-Opiston kanssa. Kansallisen Sivistysliiton pääsihteeri Annika Kokko toimi myös Paasikivi-Opiston rehtorina. Tämän lisäksi Kansallinen Sivistysliitto käytti omissa koulutuksissaan runsaasti Paasikivi-Opiston tiloja, mm. Kesäkurssilla, Kansiovastaavien päivillä, akatemioissa ja maahanmuuttajakoulutuksessa. Koulutussuunnittelija Minttu Vilander kävi opettamassa Paasikivi-Opiston opiskelijoille seuraavat kokonaisuudet: Viestinnän ja median perusteet Kurssi sisälsi lähiopetusta 25 tuntia ( ja ) sekä oppimistehtävät Puheviestintä Kurssi sisälsi lähiopetusta 25 tuntia (4.3, , ja 8.4.) ja oppimistehtävät Viestinnän ja median perusteet Kurssi sisälsi lähiopetusta 25 tuntia ( ja 2.12.) sekä oppimistehtävät 8.4 Kansalliset Maahanmuuttajat Kansio yhteistyössä Kansallisten Maahanmuuttajat Kamut ry:n kanssa järjesti koulutusviikonlopun Paasikiviopistolla Turussa. Koulutuksen painopiste oli kokoomuksen aatteiden avaaminen maahanmuuttajille. Viikonlopun koulutukseen osallistui 8 maahanmuuttajataustaista osallistujaa. Toinen, yksipäiväinen koulutus, ei valitettavasti toteutunut vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Tämä koulutus oli suunnattu erityisesti valtuutetuille. Koulutusten sisällöstä, suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Henna Aunisto, Olli Rytkönen sekä Laura Kokko. 11/11

KOULUTUS- OHJELMA 2013

KOULUTUS- OHJELMA 2013 KOULUTUS- OHJELMA 2013 TERVETULOA! KÄDESSÄSI ON Kokoomuksen koulutusorganisaatio Kansion esite, josta löydät järjestämämme koulutukset vuodelle 2013. Meidän kansiolaisten tehtävänämme on kannustaa aktiivisia

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto. Kertomus toiminnasta 2014

Kansallinen Sivistysliitto. Kertomus toiminnasta 2014 Kansallinen Sivistysliitto Kertomus toiminnasta 2014 1 Kertomus toiminnasta 2014 - - - - - - - I YLEISTÄ - 3 1.1 Hallinto - 4 1.2 Henkilöstö- 5 1.3 Kansiovastaavat 5 1.4 Talous- 6 1.5 Kansainvälinen toiminta-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015 Kansallinen Sivistysliitto Toimintasuunnitelmaehdotus 2015 1 Toimintasuunnitelma 1. Johdanto - - - - - - - - - - - - - 3 1.1 Yhteiskuntapoliittinen ympäristö - - - - - - - 4 1.2 Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä

Lisätiedot

JOKU PÄÄTTÄÄ AINA. Nyt

JOKU PÄÄTTÄÄ AINA. Nyt Kuinka voin vaikuttaa omiin asioihini? Onko arjen valinnoilla merkitystä? Hyödyttääkö osallistuminen? Kannattaako aktivismi? Millaisessa maailmassa haluaisin elää? Joku päättää aina. Vaikuta. Vaikuta.

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on Työväen Sivistysliiton paikallinen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2013 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jouni Vimpari Saviniementie

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KOKOUKSET... 3 3. TAPAHTUMAT... 4 5. VAIKUTTAMINEN... 5 6. SOSIAALINEN MEDIA... 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 3(6) 1. YLEISTÄ Tehyn opiskelijayhdistyksen

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ravintolapalveluverkosto Oppilaitosravintoloiden johtajat, esimiehet, vastuuhenkilöt Hyvää Pataa 7.-8.6.2011 Seinäjoella www.amke.fi ja www.dynamo.amke.fi Ravintolapalveluverkosto

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot