Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi"

Transkriptio

1 Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014

2 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET JOHDANTO JA YLEISTÄ YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ KOKOOMUSYHTEISÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ VAPAAN SIVISTYSTYÖN KENTTÄ TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN YMPÄRISTÖN MUUTOKSET HENKILÖSTÖ OMA KOULUTUSTOIMINTA SININEN LINJA SEMINAARISARJA MUUT ITSE TOTEUTETTAVAT LYHYTKURSSIT AKATEMIA- JA VIESTINTÄKOULUTUSTEN KOKEMUKSET KÄYTTÖÖN VAALIKOULUTUS SUUNNITTELUYHTEISTYÖ JA TILAUSKOULUTUKSET KANSION VIESTINTÄ PAINOTTUU SÄHKÖISEEN VERKKOON INTERNET -SIVUT SOSIAALINEN MEDIA TUTKIMUSTOIMINTA KONSULTOINTI AINEISTOT KURSSI- JA OPINTOKERHOTOIMINTA KURSSITOIMINTA OPINTOKERHOTOIMINTA KULTTUURITOIMINTA KULTTUURIPÄIVÄ PROJEKTIT LAADUN JA KEHITTÄMISEN -HANKE JÄDE - JÄRJESTÖT PAIKALLISEN DEMOKRATIAN TUEKSI EUROOPPATIEDOTUS -HANKE OPINTOSETELI HALLINTO JA TALOUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ...18

3

4 1. Toimintaympäristö ja sen muutokset 1.1 Johdanto ja yleistä Kansallinen Sivistysliitto ja opintokeskus Kansio toimivat jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa aatemaailmaa edustavana, yhteiskunnallisiin ja järjestöllisiin opintoihin painottuvana koulutusorganisaationa. Koulutuksen ja opintokerhojen sisällöt painottuvat vaikuttajataitojen, demokratian, aktiivisen kansalaisuuden sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistämiseen. Sivistysliitolla on yli sata jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Liiton toiminnan tavoitteena on tukea jäsenjärjestöjen toiminnan opinnollistamista sekä kehittää järjestöjen koulutustoimintaa. Kansallinen Sivistysliitto ja sen jäsenjärjestöt parantavat henkilöjäsenten yksilöllisiä ja yhteisöllisiä valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä syventävät heidän poliittista asiantuntemustaan koulutuksellisin menetelmin. Laajempana yhteiskunnallisena pyrkimyksenä on kansalaisten kannustaminen sekä kouluttaminen poliittiseen vaikuttamiseen sekä heidän tukemisensa luottamustehtävissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman laaja ja edustava joukko kansalaisia osallistuu yhteisten asioiden hoitamiseen. Yhteiskunnallisten päämäärien tukemisessa kiinnitetään huomiota siihen, että yhteiskuntaa rakennetaan eettisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien päämäärien mukaisesti. Kansallisen Sivistysliiton ja opintokeskuksen vahvuutena on oman koulutuksen järjestäminen. Tähän liittyy huolellinen suunnittelutyö, omien kouluttajien työpanos, alan asiantuntijoiden käyttäminen sekä omaa materiaalituotantoa. Kansiossa on perinteisten koulutusten lisäksi laadittu koulutustilaisuuksien ohjelmamalleja ja diasarjoja, joita jäsenjärjestöt voivat käyttää omissa ja yhteistyössä Kansion kanssa järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Vuoden 2014 tavoitteena on omana koulutuksena järjestettävien koulutusten jalkauttaminen maakuntiin. Aiemmin järjestettävät pitkäkestoiset koulutukset eli akatemiat lakkaavat ja niiden tilalla alkaa kolmen koulutuskokonaisuuden Sininen linja. Koulutukset jalkautetaan piireihin. Valtakunnallisista Akatemia-kokonaisuuksista ja lyhytkursseista luovutaan. Sininen linja: Kansio järjestää vuoden aikana kolmena viikonloppuna koulutusta yhteistyöpiirien alueella. Kokonaisuudessaan Kansio järjestää 18 koulutusviikonloppua piireihin vuodessa. Koulutusviikonloppujen sisällöt vaihtuvat vuosittain. Vuonna 2014 painottuvat eurovaalit, yhdistyskoulutus ja eduskuntavaalien alla linja- ja aateasiat. 4

5 Viemme laadukkaat viikonloppukoulutukset lähemmäs jäsenistöä. Näin tavoitamme huomattavasti suuremman määrän ja monipuolisemman osallistujajoukon toimintavuoden aikana. Jalkautumalla maakuntiin Kansion tunnettuus lisääntyy ja laajenee. Kouluttajat kiertävät edelleen Uudistuksen ohella Kansion kouluttajat ovat edelleen piirien käytettävissä. Aate-, kunta-, järjestö- ja esiintymiskoulutusta järjestetään edelleen yhteistyössä piirien kanssa. Jo aiemmin alkaneista koulutuksista jatkuvat puolueen uusien jäsenten koulutukset Politiikan Sininen lanka (yksi tai kaksi kertaa vuodessa, tarpeen mukaan) Kokoomuksen kesäkurssi, mutta nyt uudistetulla nimellä Politiikan Vihreä oksa (kerran vuodessa, juhannuksen jälkeen Paasikivi-Opistolla) Eduskuntavaalien ehdokaskoulutukset 1.2 Yhteiskuntapoliittinen ympäristö Laajemmin tarkasteltuna Kansallisella Sivistysliitolla on toimintaympäristönään Suomen poliittinen kenttä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenat. Sivistysliiton jäsenjärjestöjen henkilöjäsenten sekä uusien erilaisissa luottamustehtävissä toimivien määrän runsas kasvu näkyy koulutustarpeen ja -tarjonnan määrän kasvuna. Kansalaisten tietous poliittisesta vaikuttamisesta sekä demokraattisesta päätöksentekojärjestelmästä on heikentynyt ja vaatii perehdyttävää koulutuksellista tukea. Tässä työssä opintokeskus voi olla tukemassa ja vahvistamassa elinikäistä oppimista sekä yksilön ja yhteisön parempia toiminta- ja vaikuttamisedellytyksiä Suomalaisen demokratian vahvistamiseksi. 1.3 Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä Kansio järjestää monipuolista koulutustarjontaa puolueen aktiiveille, erilaisille toimijaryhmille sekä yhdistyksille. Koulutamme puolueen uusia jäseniä, yhdistyksiä sekä omia jäsenjärjestöjä tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan, mutta puolueen arvo- ja aatepohjan mukaisesti. Kevään 2014 aikana koulutusten painopiste on Eurooppa-kysymykset, järjestödemokratia, sosiaalisen median rooli sekä syksyllä eduskuntavaalien 2015 mukanaan tuomat aiheet ja haasteet. Keväällä 2014 koulutetaan EU-vaaliehdokkaita, heidän tukijoukkojaan sekä yhdistyksiä tekemään vaalikampanjaa. Syksyllä aloitetaan eduskuntavaaliehdokkaiden, tukijoukkojen sekä yhdistysten kouluttaminen vaaliasetelmiin, sisältöihin ja kampanjointiin. Kansallinen Sivistysliitto jatkaa koulutuksellista yhteistyötä Paasikivi-Opiston kanssa. Sivistysliiton pääsihteeri toimii opiston rehtorina. Kasvava määrä Kansion kursseista järjestetään Paasikivi-Opiston tiloissa ja yhteistyössä opiston henkilökunnan kanssa. Suunnitelmavuonna jatketaan yhteistyötä Suomen Toivo -ajatuspajan kanssa. 5

6 1.4 Vapaan sivistystyön kenttä Kansio toimii vapaan sivistystyön oppilaitoksena ja on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Vapaan sivistystyön kenttä on laaja sisältäen yksitoista opintokeskusta. Jatkossa on merkityksellistä, että opintokeskusten omat koulutukselliset vahvuudet tunnustetaan ja tunnistetaan. Sivistysliittojen ja opintokeskusten yhteistä edunvalvontaa hoidetaan Opintokeskukset ry:n kautta olemalla sen jäsenenä. Lisäksi Opintokeskukset ry on Vapaa sivistystyö ry:n jäsen. Sitä kautta myös Kansion vaikuttamismahdollisuudet kanavoituvat vapaassa sivistystyön kentässä. 1.5 Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutokset Valtion talousarviossa vapaan sivistystyön rahoitukseen kohdistuu jälleen leikkaussuunnitelmia. Vuoden 2014 aikana aloitetaan sivistysjärjestöjen rahoituksen uudistaminen yhteistyössä ministeriön kanssa. Tarkoitus on saada selkeämpi ja oikeudenmukaisempi rahoitusjärjestelmä palvelemaan Sivistysliittojen ja opintokeskusten toimintaa. Uudistuksesta huolimatta rahoitus ei todennäköisesti tule lähiaikoina lisääntymään, niin kyse on enemmänkin olemassa olevien resurssien turvaamisesta sekä oikeanlaisesta kohdentumisesta. Valtionosuuksien ja avustusten tuntuva väheneminen on ristiriidassa vapaalle sivistystyön lain määrittelemien tehtävien, kehittämisohjelman tavoitteiden ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen kanssa. Edelleen on tärkeää, että toimeenpanossa tunnustetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämisen tärkeys. Tämän tulee näkyä vapaan sivistystyön toimintaedellytysten parantamisena turvaamalla riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus. Harkinnanvaraisista avustuksista opintosetelit ja laatu- ja kehittämisavustus haetaan opetushallitukselta ja järjestömääräraha haetaan edelleen opetusministeriöstä. Kansallisen Sivistysliito sekä opintokeskus Kansion talousarvio vuodelle 2014 on laadittu vuoden 2013 valtionosuuksien ja apujen tasolle. Kehittämistyöhön vaikutetaan tavoitteena, että vapaan sivistystyön, sivistysliittojen ja opintokeskusten erityinen rooli kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden vahvistajana tulee tunnustetuksi ja myös huomioiduksi rahoituksessa. Valtion talouteen saatavat rahalliset säästöt tältä saralta ovat pieniä, mutta mahdolliset leikkaukset kuitenkin opintokeskusten toiminnan kannalta merkittäviä. Vaikuttamista jatketaan etenkin yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten opintokeskusten kanssa. 2. Henkilöstö Kansallisessa Sivistysliitossa ja opintokeskus Kansiossa työskentelee vuonna 2014 kahdeksan työntekijää. Heistä seitsemän kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen. Seitsemän työntekijöiden työsuhde on toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Sanna Hämäläisen työsuhde on määräaikainen ja sen perusteena on Jyrki Seleniuksen asti kestävä työloma. Keskustoimistossa työskentelevät pääsihteeri Annika Kokko, koulutussuunnittelija Minttu Vilander, koulutuspäällikkö Olli Rytkönen, koulutussihteeri Hakime Arat, koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen, koulutussuunnittelija Henna Aunisto sekä opintokerhosihteeri Laura Kokko. Koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen työskentelee Itä-Suomen toimistossa. 6

7 Pääsihteeri Annika Kokko toimii edelleen Paasikivi-Opiston rehtorina. 3. Oma koulutustoiminta Koulutusuudistusten myötä Kansion itse järjestämien viikonloppukurssien rungon muodostavat Sininen linja -seminaarisarja sekä kokoomusyhteisön tuoreiden jäsenten koulutus Politiikan Sininen lanka -kursseilla ja uudelleen nimetyllä Politiikan Vihreä oksa -kesäkurssilla. 3.1 Sininen linja seminaarisarja Kansio uudistaa koulutustoimintaansa vuonna Järjestön aiemmin pyörineet akatemia-kokonaisuudet väistyvät alueellisesti järjestettävien koulutusten tieltä. Tämä, piireihin ja alueille jalkautuva koulutuskokonaisuus on nimeltään Sininen linja ja se koostuu kullakin alueella kolmesta erillisestä seminaarista (Eurooppalainen kevät, YhdistysInto ja Kampanjakatse). Tuoreen koulutuskokonaisuuden ohella Kansion kouluttajat kiertävät edelleen kouluttamassa, tarvittavista aiheista jäsenjärjestöjen tilaisuuksissa eripuolilla Suomea. Kansion aiemmasta kurssitoiminnasta säilyvät uusien jäsenten kurssit: Politiikan Sininen lanka ja kesäkurssi, viimeksi mainittu on kuitenkin saanut uuden, tuoreen nimen Politiikan Vihreä oksa Eurooppalainen kevät Kansion Eurooppalainen kevät on koulutuskokonaisuus kaikille jäsenjärjestöjen Eurooppa -asioista kiinnostuneille jäsenille. Koulutus etsii ja tarjoaa vastauksia kysymyksiin Miksi EU? Mistä EU-parlamentin vaaleissa 2014 keskustellaan? Muun muassa näiden kysymysten ja mielenkiintoisten alustajien kautta seminaarit tarjoavat osallistujilleen työkalupakin kevään kansalaiskeskusteluihin ja vaalikentille. Kuudella alueella, eri puolilla Suomea pidettävissä päivänmittaisissa kokonaisuuksissa käydään läpi kevään vaalien kannalta tärkeimpiä eurooppalaisen politiikan sisältö- ja keskustelukysymyksiä. Koulutukset toteutetaan itsenäisinä, päivänmittaisina seminaareina, jotka järjestetään alkukevään aikana, tammikuusta maaliskuuhun. Kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutussuunnittelijat Henna Aunisto ja Minttu Vilander Yhdistysinto Kansion Yhdistysinto on kokoomusyhteisön jäsenistölle ja yhdistysjohdolle suunnattu koulutuskokonaisuus, jonka avulla jäsenten valmiuksia toimintaan vahvistetaan ja yhdistysten hallitusta tuetaan aktiivisen ja mielekkään toiminnan kehittämisessä. Näihin tavoitteisiin pyritään 7

8 vahvistamalla jäsenten vaikuttamistaitoja sekä osaamista Kokoomusta ja sen politiikkaa koskevan tiedon hankinnassa, auttamalla yhdistyksiä löytämään jäsenistönsä lähiympäristöstä mielekkäitä yhteiskunnallisen toiminnan sisältöjä oman paikallisyhdistyksen toiminnalle, kehittämään paikallistason viestintää sekä edistämällä yhdistysten valmiuksia sitoa jäsenet aktiiviseen toimintaan Koulutus toteutetaan viitenä itsenäisenä viikonlopun mittaisena alueellisena tapahtumana eri puolilla maata. Tapahtumat järjestetään kesän ja syksyn aikana. Kukin tilaisuus järjestetään yhteistyössä alueella toimivien Kokoomuksen piirijärjestöjen kanssa. Yhteistyö tarkoittaa sitä, että koulutussisältöjen ja paikkojen valinta tehdään yhteistyössä alueella toimivien piirijärjestöjen kanssa. Kansio vastaa yleismarkkinoinnista, kouluttajien hankinnasta, koulutuksen toteuttamisesta ja kustannuksista. Alueella toimivat piirijärjestöt vastaavat markkinoinnista ja osallistujien hankinnasta alueillaan. Kullakin alueella toimii Kokoomuksen paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä henkilöjäsentä. Koulutukseen pyritään saamaan 50 osallistujaa/tapahtuma. Erityisenä kohderyhmänä ovat jäsenet, jotka lähitulevaisuudessa tulevat toimimaan yhdistysten vastuutehtävissä. Osallistujat tulevat olemaan lähtötasoltaan vaihtelevia joidenkin ollessa ensimmäisessä kokoomustilaisuudessaan ja toiset ovat toimineet paikallisyhdistysjohdossa jo vuosien ajan. Tämä monimuotoisuus on nähtävä rikkautena, jota käytetään hyväksi koulutuksen toteutuksessa. Valmennuskokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen Kampanjakatse Kampanjakatse on Kansion jäsenjärjestöilleen tarjoama vaalivalmius- ja linjaseminaari. Sen lähimpinä kohderyhminä ovat huhtikuussa 2015 pidettäviin eduskuntavaaleihin valmistautuvien kokoomuksen paikallisyhdistysten johdot ja jäsenet sekä eduskuntavaalien ehdokkaat ja ehdokkuutta tavoittelevat kokoomuslaiset. Koulutuksessa vaaleja tarkastellaan ennen muuta suurten asiakysymysten ja arvojen kautta. Vapauden ja vastuun aatteet sekä välittämisen ja kannustavuuden arvot ovat vaalitoiminnankin tärkein voimanlähde. Tavoitteena on antaa osallistujille kuva kevään vaalien keskusteluteemoiksi nousevista politiikan linjaratkaisuista sekä puolueiden vaaleihin liittyvästä kilpailuasetelmasta. Seminaari sisältää myös erillisen kampanjointiosaamista tukevan osuuden, joka on suunnattu ehdokkaille. Koulutus toteutetaan eri puolilla Suomea pidettävinä kuutena samansisältöisenä seminaarina. Viikonlopun mittaiset kurssit järjestetään pääosin loka-marraskuun välisenä aikana. Osallistujatavoitteena on osanottajaa kussakin tapahtumassa. Kurssien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutuspäälliköt Olli Rytkönen ja Veli-Pekka Manninen. 8

9 3.2 Muut itse toteutettavat lyhytkurssit Politiikan Sininen lanka Kansio järjestää yhteistyössä Kokoomuksen kanssa perehdytyskoulutusta uusille ja uudehkoille kokoomuksen jäsenille. Kyseessä on pitkän viikonlopun mittainen koulutuspaketti, jonka tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisimman kattavat tiedot Kokoomuksen organisaatiosta, toimijoista ja politiikasta. Osallistujille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta osallistua henkilökohtaisten esiintymistaitojen koulutukseen. Kurssin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen Politiikan Vihreä oksa Kokoomukseen hiljattain liittyneiden jäsenten perehdyttämiseksi järjestetään yhteistyössä Kansallisen Kokoomuksen kanssa kahdeksastoista Kokoomuksen kesäkurssi. Kurssilla on pitkä perinne ja sen sisällön perusajatus säilyy, sen sijaan kuten jo tämän osion otsikosta ja näkyy koulutuksen nimi uudistuu. Kansion muihin koulutuksiin sopivasti uusi nimi on Politiikan Vihreä oksa. Kurssi pidetään Paasikivi- Opistolla Vihreän oksan tavoitteena on koota yhteen joukko tuoreita jäseniä ja tarjota heille kattava näkemys kokoomuksesta, kunnallispolitiikasta, järjestötoiminnasta sekä henkilökohtaisen vaikuttamisen taidoista. Kurssi auttaa pääsemään tehokkaaseen alkuun paikallistason puoluetoiminnassa. Kesäkurssin opiskelijat ovat järjestäytyneet ja perustaneet Kansallinen Kokemus ry. nimisen yhdistyksen. Yhdistyksessä on lähes 300 jäsentä, joista parikymmentä vuosittain osallistuu Kesäkurssin jatkokurssille. Kansion ja oppilaskunnan yhteistoiminnan muotoja kehitetään yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Politiikan Vihreän oksan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussihteeri Hakime Arat. 3.3 Akatemia- ja viestintäkoulutusten kokemukset käyttöön Kansion aiemmat omat koulutukset Akatemia -kursseista henkilökohtaisen viestinnän koulutuksiin muodostivat opintokeskuksen pedagogisen työn ytimen lähes 15 vuotta. Osallistujille tarjotun annin lohella näillä itsenäisesti toteutetuilla kursseilla oli kaksi päämäärää. Ensiksikin syventää Kansion osaamista valituilla teema-aloilla (aatteet, Eurooppa, järjestö, kunta) sekä kurssien suunnittelussa. Toinen tavoite oli levittää kurssien kautta hankittu osaaminen myös muuhun, erityisesti jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävään koulutukseen. Suunnitelmavuonna tapahtuva koulutuksen jalkauttaminen uusine kursseineen avaa mahdollisuuden toteuttaa viimeksi mainittua tavoitetta. Jotta hankitut kokemukset ja ammattitaito siirtyisivät uusiin koulutuksiin, tähän toimintasuunnitelman osuuteen on koottu ajatuksia akatemiakurssien tuottamista hedelmistä. 9

10 3.3.1 Oppeja ja kokemuksia Aate-Akatemiasta Aate-Akatemian yli kymmenvuotinen toiminta kerrytti suuren määrän aineistoja, esitelmiä ja kouluttajayhteyksiä. Näiden tulosten säilyttäminen ja muokkaaminen tulevien koulutusten käyttöön on tärkeä tehtävä. Vuosien mittaan aatekurssien läpikäyväksi tavoitteeksi kehittyi aatteiden ja arvojen soveltaminen käytännön politiikan eri kentillä. Soveltamistehtävät ja projektit muodostivatkin tärkeän osan toimintaa. Kursseilla muun muassa tutustuttiin julkishallinnon kehittämistyökaluihin sekä suunniteltiin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamishankkeita. Kunnallispolitiikasta muodostui Aate-Akatemialle tärkein käytännönpolitiikan osa-alue ja siksi koulutusohjelmaa toteutettiin tiiviissä yhteistyössä etenkin Kunta- Akatemian ja Suomen Toivo -ajatuspajan kanssa. Aatekoulutus kehittyi koulutusten myötä sisällöllisesti monin tavoin. Ehkä tärkeintä sisältöantia olivat uudet tavat ymmärtää kokoomusaatteiden kokonaisuutta. Muun muassa ajatus kokoomuksesta yhteisöllisten ja individualististen aatteiden yhdistelmänä sai paljon uutta käytännöllistä ja filosofista sisältöä Eurooppa ja kansainvälisyys - Eurooppa-Akatemian hedelmiä Kansion Eurooppa-Akatemia oli aikanaan ensimmäinen ja siis pitkäaikaisin akatemiakurssien kokonaisuus. Vuosien kokemus on osoittanut, että yhä edelleen Euroopan Unionin toiminta on ihmisille epäselvää, ja että jokainen tilaisuus pitää aloittaa myös laajan aihepiirin perusasioista. Perusasioiden ohella EU -koulutuksen pitää elää ajassa niin aiheiltaan kuin esimerkiksi vierailijoiltaan. Myönteinen perusasenne eurooppalaista yhteistyötä kohtaan on tällaisen koulutuksen onnistumisen edellytys. Samalla on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että myös tutustuminen EU-kriittisiin näkökulmiin on tuonut koulutussisältöihin sekä kiinnostavuutta että uskottavuutta. Kurssien työtavoista ovat erittäin hyviksi osoittautuneet vierailut siellä missä päätökset syntyvät. Esimerkiksi ulkoministeriön asiantuntijaluennot ovat olleet erittäin hyviä, myös Euroopan parlamentti ja komissio sekä eduskunnan suuri valiokunta ovat olleet mainioita tutustumisen kohteita. Näitä ovat hyvin täydentäneet käynnit esimerkiksi Natossa sekä ulkomaisissa lähetystöissä. Erikseen on syytä mainita erilaiset simulaatioharjoitukset ja käytännön tehtävät, jotka toimivat hyvin ja ovat osaltaan elävöittäneet muuten usein puhujavaltaista ohjelmaa. Esimerkkeinä tästä toimintavasta ovat olleet tiedonhaut EU:n erilaisista internet -ympäristöistä, Eurooppa -neuvoston päätöksenteko- ja neuvotteluharjoitukset sekä Eurooppanuorten kehittämä päätöksentekoprosessin simulointi. Suunnitelmavuonna tässä kuvattuja koulutuskokemuksia ja hankittuja kouluttajayhteyksiä päästään hyödyntämään muun muassa Kansion Eurooppatiedotus -hankkeen seminaarikokonaisuudessa, jonka nimi on Eurooppalainen kevät Järjestö-Akatemiasta opittua Järjestö-Akatemian kokemukset ovat vahvistaneet konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatusta, jonka mukaan ihmiselle ei voi opettaa mitään sellaista, mitä hän ei entuudestaan tiedä. Opiskelijoiden parhaat oppimiskokemukset ovat vuodesta toiseen liittyneet niihin arkipäivän toiminnasta syntyneisiin havaintoihin, joissa oppijat ovat tarkastelleet omaa ja vertaisryhmien toimintaa löytäen sieltä myönteisiä ja kehittämisen arvoisia käytänteitä ja ideoita, joita heillä itse asiassa on jo jossakin muodossa ollut käytössä. 10

11 Näiden keskinäinen vertailu ja hienosäätö on antanut osallistujille uutta näkökulmaa oman ja järjestönsä toiminnan kehittämiseen. Järjestö-Akatemian keskeinen opetusmenetelmä onkin ollut vertailukehittäminen. Sen puitteissa osallistuneet yhdistykset ovat kukin esitelleet oman toimintansa onnistumisia sekä kipupisteitä ja toiset ovat saaneet poimia niistä omaan toimintaansa sopivia toimintamalleja. Tämä on toiminut myös hyvänä vertaistukena ja antanut lohtua ja voimaa niille toimijoille, jotka olivat aikaisemmin kuvitelleet, että ainoastaan heillä itsellään kaikki ei mene niin kuin Strömsössä Kunta-Akatemian opetuksia Vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen ja vuoden 2013 aikana Kansion Kunta-Akatemian koulutuksen painopiste oli uusien luottamushenkilöiden perustaitojen kartuttamisessa. Tähän kuuluivat muun muassa kunnallisen kokoustekniikan, kuntahallinnon ja vaikuttamisen keinojen aihepiirit. Koulutuksessa erityinen paino oli myös kokoomuslaisen kuntapolitiikan muodostumisessa. Siihen tutustuttaessa on mietitty esimerkiksi, mikä olisi toisin ilman kokoomuslaisia luottamushenkilöitä ja sitä kuinka kokoomuslaisten välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa. Paikallisyhdistysten ja valtuustoryhmän yhteistyötapoihin tutustuminen ja niiden kehittäminen muodostivat tärkeän osan kurssien koulutussisältöjä. Suunnitelmavuonna 2014 kuntakoulutuksia koulutuksia jatketaan edelleen tarpeen mukaan, mutta tilauskoulutusten ja kurssien muodossa. Haasteena onkin siirtää akatemian antamat hyvät kokemukset ja valmiudet uusiin, usein lyhytkestoisempiin koulutusympäristöihin. Vuoden erityiseksi painopisteeksi nostetaan kunnallispolitiikan ja luottamushenkilöiden toiminnan sisältökysymykset sekä valtakunnan ja EU:n politiikan vaikutukset kuntiin Puhe- ja kirjoittamistaidot Valtakunnallisia viestintäkoulutuksia, Viestintä ja vaikuttaminen sekä Puhu ja kirjoita kursseja ei enää järjestetä toimintavuonna Kansio tarjoaa kuitenkin myös jatkossa monipuolista viestintäkoulutusta. Valtakunnallisten kurssien sijaan jäsenjärjestöille ja niiden jäsenille tarjotaan mahdollisuutta tilauskoulutusten varaamiseen sekä erimittaisiin kokonaisuuksiin viestinnällisistä aiheista. Tällaisia teemoja ovat muun muassa sosiaalinen media ja verkkoviestintä, kampanjaviestintä- ja markkinointi, yhdistysviestintä ja tiedottaminen sekä luonnollisesti, henkilökohtainen viestintä ja esiintyminen. 3.4 Vaalikoulutus Euroopan Unionin vaalit 2014 Kansallinen Sivistysliitto järjestää Euroopan Unionin vaalien yhteydessä yhden ehdokaskoulutuksen eurovaalien kokoomuslaisille ehdokkaille sekä heidän vaalipäälliköilleen. Koulutus järjestetään helmikuussa Koulutuksessa käsitellään erityisesti kampanjaviestintää ja monimediamarkkinointia sekä kannustetaan ehdokkaita innovatiiviseen työhön ja hyvään yhteishenkeen. Ehdokaskoulutuksen lisäksi sivistysliitto järjestää valtakunnallisen koulutuskiertueen nimellä Eurooppalainen kevät, jossa koulutetaan kokoomuslaisia yhdistysaktiiveja vuoden 2014 vaalien ajankohtaisista sisältökysymyksistä (ks. tarkemmin kohta Eurooppalainen kevät). 11

12 3.4.2 Eduskuntavaalit 2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa. Kansion itse toteuttama eduskuntavaalikoulutus alkaa loppukeväällä Ensimmäinen vaihe tarjoaa yhdistyksille ja tukiryhmille ainekset ennakoivaan vaalivalmiuden rakentamiseen. Toinen vaihe keskittyy ehdokkaiden ja heidän työpariensa valmennukseen. Jälkimmäisen vaiheen pääsisältö on kampanjasuunnittelu ja organisointi. Näiden perustaksi valmennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota osallistujien pitkäjänteiseen vaikuttamis- ja viestintäasenteeseen. Useita edellisiä vaaleja tiukempi kilpailutilanne asettaa koulutukselle erityisvaateita. Tämän huomioon ottaminen on tärkeää, kun tässä esitetyt vaalivalmennuksen suuntaviivat tarkennetaan konkreettiseksi koulutusohjelmaksi. Suunnitelmavuonna toteutetaan uudentyyppinen yhdistysten ja tukiryhmien ennakoiva vaalikoulutus. Myös ehdokaskoulutusten sisältöjä ja muotoja uudistetaan muun muassa rakentamalla koulutusmoduleja, joissa esitellään hyvien kampanjakokonaisuuksien lisäksi osakampanjoita, esimerkiksi jalkautumistapoja, some -menestyksiä, ulkomainontaa, tilaisuusviestintää, suoramainontaa jne. Koko vaalikoulutusohjelma suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se palvelee myös koulutusten jalkauttamisen strategiaa. Sininen linja -seminaarien tapaan vaalikoulutusten ennakoiva vaihe toteutetaan kokonaisuudessaan kokoomuspiirien omilla toiminta-alueilla, eri puolilla maata.. Koulutusten sisältömoduulit suunnitellaan niin, että osuudet ovat käyttökelpoisia myös tilauskoulutuksissa Vaalikoulutustilaisuudet ENNAKOI 2015 Vaalivalmiusvalmennus yhdistyksille ja tukiryhmille 1,5 päivän seminaari tarjotaan kaikille 5-6 alueelle Toteutusajat: huhti-toukokuussa pääosalle ja syksyn alussa lopuille alueille Osallistujista osa jatkaa seuraavassa esiteltyyn ehdokas valmennukseen EHDOKASKAMPANJA 2015 Kampanjasuunnittelun ja organisoinnin koulutus ehdokkaille ja työpareille Kaksi kolmen kokoontumisen kurssia ja yksi kahden tapaamisen kurssi. Viimeksi mainittu on tarkoitettu loppuvaiheessa asetetuksi tuleville ehdokkaille. Pidempien kurssien tapaamiset: syyskuu, marraskuu 2014 sekä tammikuussa Näistä marraskuun kokoontuminen tapahtuu Kampanjakatse -seminaarin yhteydessä. Lyhyen kurssin tapaamiset ovat tammikuussa sekä helmikuun alussa. 3.5 Suunnitteluyhteistyö ja tilauskoulutukset Kansallisen Sivistysliiton jäsenjärjestöt ovat toiminnallisista, poliittisista, historiallisista ja taloudellisista lähtökohdistaan erilaisia. Myös järjestöjen voimavarat, jäsenmäärät ja toimintaolosuhteet vaihtelevat. Siksi 12

13 on selvää, että yhteen muottiin valettu koulutustarjonta ei tarjoa kaikille samanlaisia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan. Kansio tarjoaa jäsenjärjestöjen koulutuksen tueksi eritasoista tukea ja apua alkaen pelkän koulutukseen suuntautuvan valtionavun jakamisesta aina valmiiksi räätälöityyn ja toteutettuun tilaajan toiveiden mukaiseen koulutusohjelmaan saakka. Kansion ammattitaitoinen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri osaalueisiin erikoistuneen henkilökunnan avulla jäsenjärjestöt saavat tarjotuksi jäsenistölleen juuri sellaista koulutusta, kuin kokevat tarpeelliseksi. Jäsenjärjestöissä toteutettavan koulutuksen tueksi Kansion henkilökunta on tuottanut mm. valmiita diasarjoja sekä paikallisyhdistysjohdolle että jäsenistölle järjestettäviä tilaisuuksia varten. Myös akatemiakoulutusten laaja materiaali ja osaamisperintö ovat tilauskoulutusten suuri voimavara Senioriaktiivien koulutus Senioriaktiivien koulutusta jatketaan yhteistyössä Kansallisen Senioriliiton kanssa. Suunnitelmavuoden koulutustarpeet kartoitetaan yhteistyössä liiton koulutussuunnittelusta vastaavien toimijoiden kanssa Naistenliiton koulutus Vuoden 2009 aloitettu koulutusyhteistyö Kokoomuksen Naisten liiton kanssa jatkuu. Kansion osallistuu liiton perinteisen tulevaisuuskoulutuksen sekä liiton ja sen piirien muiden koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tulevaisuuskoulun tämänkertainen kurssi on aloitettu 2013 ja jatkuu suunnitelmavuonna. Kansion puolesta yhteyshenkilönä toimii koulutussuunnittelija Henna Aunisto Kansalliset Maahanmuuttajat -yhteistyö Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry. tekee aktiivista yhteistyötä Kansallisen Sivistysliiton kanssa. Uussuomalaisten saaminen mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on tärkeää tulevaisuuden kannalta ja suomalaisen poliittisen järjestelmän sekä yhdistystoiminnan kouluttaminen maahanmuuttajille nähdään ensiarvoisen tärkeänä. Kansion järjestää vuosittain Kamujen kanssa yhteistyössä kaksi koulutusviikonloppua, jossa käydään läpi sekä ajankohtaisia aiheita että Kamujen toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Kansio tekee yhteistyötä Kamujen kanssa niin koulutuksen kuin järjestötoiminnan kehittämisessä. Kamujen jäsenmäärä ja toiminta on perustamisvuodesta 2008 kasvanut huomattavasti ja Kansion tuella voidaan katsoa olevan tälle kehitykselle ja koko toiminnalle suuri merkitys. Yhteistyöstä Kamut ry:n kanssa vastaa Kansion opintokerhosihteeri Laura Kokko, joka on vuonna 2013 ollut myös Kamujen toimintasihteeri. 4. Kansion viestintä painottuu sähköiseen verkkoon Kansallisen Sivistysliiton verkkoviestinnän arvioiminen ja kehittäminen jatkuu aktiivisena vuonna Vuonna 2012 uudistetut verkkosivut tarjoavat mahdollisuuksia, joita toimintavuonna pyritään käyttämään entistä tehokkaammin. 13

14 4.1 Internet -sivut Kansallisen Sivistysliiton tärkein sähköinen viestintäkanava on järjestön verkkosivut osoitteessa Nettisivujen tarkoitus on toimia ajankohtaisen tiedonvälityskanavana Kansion tärkeimmille kohderyhmille: koulutuksiin osallistuville, jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille. Nettisivut tarjoavat kanavan ajankohtaisen tiedon levittämiselle, koulutuksiin liittyvän informaation jakamiselle sekä koulutusmateriaalin tarjoamiselle. Tällä hetkellä sivustolla on Järjestötoiminnan käsikirja, joka tarjoaa yhdistystoimijoille kattavan tietopaketin yhdistystoiminnasta. Vastaavanlaisten aineistojen kehittämistä tulee pohtia vuoden 2014 aikana enemmänkin. Vuoden 2014 tärkeimpänä tavoitteena on kehittää edelleen nettisivujen tapahtuvaa tehokasta viestintää. Pyrkimyksenä on tuottaa enemmän ajankohtaista sisältöä sivustolle. Lisäksi on syytä pohtia erilaisten koulutusmateriaalien asemaa ja kehittämistä sivujen sisällöntuotannossa. 4.2 Sosiaalinen media Sivistysliiton tärkein sosiaalisen median kanava on Facebook, jossa järjestöllä on noin tuhannen henkilön kohderyhmä. Tätä kautta sivistysliitto tiedottaa ja markkinoi järjestöä ja sen yhteistyökumppaneita koskevista ajankohtaisista asioista. Facebookin käyttöä jatketaan vuonna 2014 aktiivisesti ja kanavan käyttöä pyritään tehokkaasti hyödyntämään myös muun muassa nettisivujen markkinoinnissa. Lisäksi tarkoituksena on löytää entistä parempia tapoja levittää Kansion viestejä yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Sivistysliitto perusti vuoden 2013 syksyllä Kansiovastaavat ryhmän Facebookiin, jonka kautta saavutetaan nopeasti jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöitä. Vuonna 2014 tavoitteena on saada kaikki Facebookissa vaikuttavat Kansiovastaavat osaksi ryhmää sekä aktivoida ryhmän jäseniä aktiiviseen keskusteluun Kansion kehittämisestä. Edellä mainittujen lisäksi Kansio käyttää myös Twitteriä yhtenä markkinointikanavana. 5. Tutkimustoiminta Kansallinen Sivistysliitto toteuttaa järjestöllistä ja poliittista tutkimusta tarpeen mukaan. Tutkimustoiminnan pääasiallinen tekijä jäsenjärjestöyhteisössä on Suomen Toivo- ajatuspaja. Jäsenjärjestöille ja niiden paikallisyhdistyksille tarjotaan edelleen mahdollisuutta kartoittaa jäsentensä näkemyksiä ja yhdistyksen toimintaan kohdistuvia odotuksia jäsenkyselyllä sekä toiminta-alueensa asukkaiden mielipiteitä yhteiskunnan palveluiden tasosta ja saatavuudesta palvelutasokyselyllä. Näiden kyselyiden toteuttamista varten on tehty valmiit kyselylomakkeet, joita yhdistykset voivat käyttää sellaisenaan tai ne voidaan muokata kulloisenkin tarpeen mukaisiksi. Nämä kartoitukset toteutetaan internetin välityksellä toimivan Webropol kyselyalustan avulla. Kyselyiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen. 14

15 6. Konsultointi Jäsenjärjestöjen tukeminen ja neuvonta koulutussuunnittelussa ovat liiton ja opintokeskuksen ydintehtäviä ja sen merkitys korostuu uuden jalkautumisstrategian myötä. Henkilökunnan asiantuntemusta hyödynnetään kulloinkin ajankohtaisissa konsultointihankkeissa muun koulutusaikataulun niin salliessa. Konsultoinnin aiheet vuonna 2014 liittyvät esimerkiksi järjestökoulutukseen, sosiaalisen mediaan, piirien/yhdistysten nettisivuihin, Kansion tilitys- ja raportointikäytänteisiin sekä jäsenjärjestöjen henkilökunnan tietotekniseen osaamiseen. 7. Aineistot Kansio vastaa suunnitelmavuonna yhdistysten eurovaali- ja eduskuntavaalien oppaiden sisältösuunnittelusta ja tuotannosta. Lisäksi liitto on apuna muiden mahdollisten vaalimateriaalien suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä puoluetoimiston kanssa. Kokoomusjärjestöjen itse toteuttamaa järjestökoulutusta varten tuotetut diasarjat ja ohjelmamallit ovat edelleen jäsenjärjestöjen käytettävissä. Niiden sisältöjen ja käytön kehittäminen sekä mahdollinen lisääminen kuuluu suunnitelmavuoden tehtäviin. Myös paljon käytetyn Järjestötoiminnan käsikirjan verkkoversion ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Kansallinen Sivistysliitto käyttää ja levittää koulutustoiminnassaan myös kokoomusta lähellä olevien muiden sisällöntuottajien aineistoa. Tuotanto on lisääntynyt esimerkiksi Suomen Toivo -ajatuspajan sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän julkaisutoiminnan myötä. Muun mahdollisen materiaalituotannon ja -tarpeiden osalta sivistysliitto on valmiudessa toimimaan joustavasti vuoden 2014 aikana. 8. Kurssi- ja opintokerhotoiminta Opintokeskuksen perinteisimpiä työmuotoja ovat opintokerhot, luentotilaisuudet ja kurssit. Kansio välittää näille työmuodoille valtion taloudellista tukea sekä ohjaa, valvoo ja opastaa tuen käytössä niin taloushallinnon kuin sisällönkin kehittämisen osalta. 8.1 Kurssitoiminta Kurssitoiminnan tukemisella tarkoitetaan jäsenjärjestöjen opintotoiminnan taloudellista ja tietotaidollista tukemista. Toimintaan kuuluvat alle 6 tunnin luentotilaisuudet sekä yli 6 tunnin kurssit. Kurssitunnit jaetaan johtokunnan päätöksellä alkuvuodesta seuraavien kriteerien nojalla: Koulutussuunnitelman opinnollisuus ja ajankohtaisuus Resurssien käyttö aikaisempina vuosina Tilapäisistä tarpeista nousevat resurssivaateet Tilityskäytäntöjen toimivuus Jäsenjärjestöjen ja kokoomusyhteisön strategia 15

16 Jäsenjärjestöjen jäsenmäärä ja toiminnan aktiivisuus Vuonna 2014 tullaan tarjoamaan koulutuksellista tukea ja ohjausta erityisesti niille yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa järjestettäville koulutuksille, jotka käsittelevät valmiutta osallistua yhteiskunnalliseen kansalaiskeskusteluun sekä kursseille ja luennoille, jotka käsittelevät EU- ja eduskuntavaalien sisältökysymyksiä. Kurssi- ja opintokerhotoiminnan hallinnoimiseen käytettävää Tiramisu -ohjelmaa kehitetään suunnitelmavuonna edelleen. Kurssitoiminnasta vastaa koulutussihteeri Hakime Arat Opintokerhotoiminta Opintokerhojen eli oppivien ryhmien valtionapu jaetaan kerhojen toteutusjärjestyksessä. Sähköinen Tiramisu -tilitysjärjestelmä toimii rinnakkain perinteisten postitettavien kerholomakkeiden kanssa. Sähköisten lomakkeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti ja sen toivotaankin lisääntyvän edelleen. Tulevana vuonna koulutamme edelleen kerhovetäjiä tilitysjärjestelmän käyttöön. Jäsenjärjestöille tarjotaan opintokerhokoulutusta sekä tiedotusta opintokerhoista ja verkkotilityksistä. Tilitysten oikeellisuutta seurataan ja valvotaan kuittitarkastusten avulla. Tiramisu -järjestelmä lähettää automaattisesti joka 20. kerholle viestin, jossa pyydetään toimittamaan Kansiolle kerhon tilityksen perusteena olevat menotositteet kerhomuotoisen opiskelun aiheeksi kannustetaan aiempien vuosien tavoin valitsemaan järjestötoiminnan kehittämiseen liittyviä teemoja. Näitä teemoja opiskelevilla kerhoilla on oikeus anoa opintoihinsa korotettua tukea. Opintokerhotoiminnasta vastaa opintokerhosihteeri Laura Kokko. 9. Kulttuuritoiminta Kansallisen Sivistysliiton kulttuuritoiminnan tavoitteena on sekä tukea kokoomuksen kulttuuripoliittista työtä että edistää omalta osaltaan kansallisen kulttuurin elinvoimaisuutta. Sivistysliitto on mukana puolueen kulttuuripoliittisessa valmistelutyössä yhteistyössä kulttuurivaltuuskunnan kanssa. Liitto tekee aktiivista ja tiivistä yhteistyötä myös Kansallisen Kulttuuriliiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyön avulla sivistysliitto voi tarjota jäsenjärjestöilleen mahdollisuuksia osallistua laadukkaisiin kulttuuritapahtumiin. Esimerkiksi liiton vuosittainen Kulttuuripäivä, myös Elokuvapäivänä tunnettu, järjestetään vuonna 2014 yhteistyössä Kansallisen Kulttuuriliiton kanssa (ks. lisää kohdasta 9.1.) 9.1 Kulttuuripäivä Kansallinen Sivistysliitto järjestää maaliskuussa 2014 yhteistyössä Kulttuuriliiton kanssa elokuvapäivä, jossa käsitellään ajankohtaista elokuvallista teemaa monipuolisesti. Vuosittain tapahtumassa on seminaariosuus, jossa avataan sekä itse teemaa että elokuvaa, jonka kautta aihetta käsitellään. Seminaarin ja keskustelun päätteeksi katsotaan itse elokuva. Vuoden 2014 elokuvaksi on valittu keskustelua herättänyt, Peter Franzenin esikoiskirjaan pohjautuva Tumman veden päällä. 16

17 10. Projektit 10.1 Laadun ja kehittämisen -hanke Kansiossa on meneillään vuonna 2013 aloitettu Laatu- ja kehittämishanke Lake, jonka tavoitteena on uudistaa ja kehittää liiton strategia. Projektia on pohjustettu useilla suunnittelutilaisuuksilla ja seminaareilla. Hankkeen tuloksena on jo toteutettu muun muassa laaja koulutusuudistus, jota tässä toimintasuunnitelmassa monipuolisesti esitellään. Projektin yhteenveto ja uuden strategian viimeistely tehdään suunnitelmavuoden keväällä. Hankevastaavina toimivat koulutuspäälliköt Olli Rytkönen ja Veli-Pekka Manninen Jäde - Järjestöt paikallisen demokratian tueksi Opintokeskusten yhteinen Järjestöt lähidemokratian tukena hanke jatkuu vuonna ESR- rahoitteisen hankkeen päätösvuonna jatketaan verkostoitumis- ja oppimisympäristön kehittämistä, koulutetaan vaikuttamistaitoja sekä järjestetään päätösseminaari. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdollisuuksista, jakaa hyviä vaikuttamiskäytänteitä. Tämän lisäksi hanke tukee vaikuttamiseen liittyvää osaamista sekä innostaa kansalaisia vaikuttamaan järjestöjen kautta ja vahvistaa siten kolmannen sektorin toimintaa. Kansion edustajana hankkeessa työskentelee koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen. Opintojohtaja Annika Kokko kuuluu hankkeen ohjausryhmään Eurooppatiedotus -hanke Eurooppatiedotusprojektin tavoitteena on lisätä Unioniin liittyvää tietoutta sekä edistää kansalaisten valmiuksia ottaa osaa kansalaiskeskusteluun Euroopan ajankohtaisista asioista mm. talouskriisin vaikutuksista ja työllisyystilanteesta, maataloudesta, vapaasta liikkuvuudesta sekä laajentumisen aiheuttamista haasteista. Keskustelua ja tietoutta halutaan herättää kaikkien kansalaisten keskuudessa. Hankkeen avulla saadaan kohderyhmät mukaan keskusteluun sekä lisätään perustietoisuutta ja kiinnostusta EU-asioihin. Hankkeen avulla ohjataan keskustelua ajantasaisella ja oikealla tiedolla Euroopan parlamentin vaaleista, Unionin toiminnasta, talouskysymyksistä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä hankkeen pääpaino on toukokuussa käytävissä Euroopan parlamentin vaalien sisältökysymyksissä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kansallisen Sivistysliiton jäsenjärjestöjen toimijat ja heidän kauttaan ja lisäksi kaikki muutkin kansalaiset. Hankkeesta tehdään aktiivista tiedotusta kotisivujen, Nykypäivä-lehden sekä sosiaalisen median kautta. Projektin vastuullisena vetäjänä on koulutussuunnittelija Henna Aunisto Opintoseteli Opintoseteli on opetushallituksen tapa tukea erityisryhmien kouluttautumista. Seteli myönnetään Kansallisen Sivistysliiton koulutuksiin hakeutuville työttömille, maahanmuuttajille sekä alhaisen 17

18 koulutustason omaaville henkilöille tai oppimishaasteista kärsiville. Setelillä voidaan kattaa kurssimaksusta osallistujalle aiheutuneita kuluja. Mahdollisuudesta opintosetelin käyttöön tiedotetaan Nykypäivässä, sivistysliiton omilla verkkosivuilla sekä jäsenjärjestöjen tiedottamisen sekä etsivän työn avulla. Kansallinen Sivistysliitto on tehnyt vuodesta 2008 asti yhteistyötä mm. Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry:n kanssa opintosetelien avulla. Tarkoituksena on integroida uussuomalaisia mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mikä onnistuu parhaiten koulutuksen sekä niistä saatujen kontaktien avulla. Vuonna 2014 opintosetelillä vahvistetaan uussuomalaisten kouluttautumista Kansallisen Sivistysliiton kursseilla ja autetaan heitä kurssitarjonnan kautta löytämään sopivia kehittymismahdollisuuksia. Uussuomalaisten lisäksi opintoseteleiden avulla tuetaan myös senioreiden sekä työttömien osallistumista Kansion koulutuksiin. Alhaisen pohjakoulutuksen sekä oppimishaasteita kohtaavien osalta Kansallisen Sivistysliiton kyky etsiä kohderyhmään soveltuvia ihmisiä on hyvin rajallinen, mistä syystä näitä kohderyhmiä ei ole erityisesti opintosetelien kohderyhmänä korostettu. 11. Hallinto ja talous Ylintä päätösvaltaa käyttää Kansallisen Sivistysliiton liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Kansallisen Sivistysliiton hallitus kokoontuu vuoden aikana noin neljä kertaa. Henkilökunnan viikoittaiset toimistopalaverit toteutetaan perinteisen kokouksen ja verkkopuheluiden yhdistelmänä. Vuoden 2014 aikana järjestetään neljä kertaa vuodessa koko henkilökunnan yhteiset suunnittelupäivät, missä käydään läpi toteutuneita ja tulevia tapahtumia. Liiton toiminnasta valtaosa rahoitetaan opetusministeriön järjestömäärärahalla ja kansalaisvaikuttamiseen kohdennettavalla avustuksella. Opintokeskusta rahoitetaan pääsoin opintokeskuksen käyttökustannuksiin perustuvalla ministeriön avustuksella. Omavastuuosuus kertyy opiskelijamaksuista sekä tilauskursseista tulleilla tuloilla. Vuoden 2012 tilinpäätös oli ,09 euroa ylijäämäinen ja aikaisemmilta vuosilta kertynyt alijäämä on kokonaisuudessaan katettu. Vuoden 2014 taloudellisena tavoitteena on tasapainoinen taloudenhoito. 12. Kansainvälinen yhteistyö Vuoden aikana toimitaan Pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi ja osallistutaan vähintään kerran pohjoismaisten sisarjärjestöjen (NKS; Nordisk Konservativ Studienämnd) kokoukseen. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä myös muiden eurooppalaisten poliittisten koulutusorganisaatioiden kanssa ja pyritään lisäämään eurooppalaista yhteistyötä sisarjärjestöjen kanssa. 18

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015 Kansallinen Sivistysliitto Toimintasuunnitelmaehdotus 2015 1 Toimintasuunnitelma 1. Johdanto - - - - - - - - - - - - - 3 1.1 Yhteiskuntapoliittinen ympäristö - - - - - - - 4 1.2 Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä

Lisätiedot

KOULUTUS- OHJELMA 2013

KOULUTUS- OHJELMA 2013 KOULUTUS- OHJELMA 2013 TERVETULOA! KÄDESSÄSI ON Kokoomuksen koulutusorganisaatio Kansion esite, josta löydät järjestämämme koulutukset vuodelle 2013. Meidän kansiolaisten tehtävänämme on kannustaa aktiivisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmaehdotus Johdanto. Kansallinen Sivistysliitto

Toimintasuunnitelmaehdotus Johdanto. Kansallinen Sivistysliitto Kansallinen Sivistysliitto Toimintasuunnitelmaehdotus 2016 1. Johdanto Kansallinen Sivistysliitto ja opintokeskus Kansio toimivat jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa aatemaailmaa edustavana, yhteiskunnallisiin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2017

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2017 Kansallinen Sivistysliitto Toimintasuunnitelmaehdotus 2017 1 Toimintasuunnitelma - 1. Johdanto- 1 1.1. Yhteiskuntapoliittinen ympäristö- 2 1.2. Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä- 2 1.3. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelma 2018

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelma 2018 Kansallinen Sivistysliitto Toimintasuunnitelma 2018 1 Toimintasuunnitelma 2018 - - - - - 1. Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.1. Yhteiskuntapoliittinen ympäristö - - - - - - - - - - - - 2

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto. Kertomus toiminnasta 2014

Kansallinen Sivistysliitto. Kertomus toiminnasta 2014 Kansallinen Sivistysliitto Kertomus toiminnasta 2014 1 Kertomus toiminnasta 2014 - - - - - - - I YLEISTÄ - 3 1.1 Hallinto - 4 1.2 Henkilöstö- 5 1.3 Kansiovastaavat 5 1.4 Talous- 6 1.5 Kansainvälinen toiminta-

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013

Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 I YLEISTÄ... 2 1.1 Hallinto... 2 1.2 Liittokokous... 2 1.3 Henkilöstö... 3 1.4

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%).

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%). Suomi/Nyt-kysely Osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johtaa ajatushautomo Magma Taloustutkimus Oy kokosi 7.2. 8.3.207 kaksi valtakunnallisesti edustavaa kyselyaineistoa 8 79 -vuotiaista suomalaisista.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on Työväen Sivistysliiton paikallinen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Tässä esityksessä Taustatietoa Presidentinvaaleista Arvio osallistumisen eduista ja haitoista Lyhyesti vaaliteemoista Suunnitelma keräys- ja vaalikampanjasta

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

hallitus, YKV-jaosto vetäjät hallitus Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Koko vuosi, jatkuva

hallitus, YKV-jaosto vetäjät hallitus Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Koko vuosi, jatkuva Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Hankkia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot