Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi"

Transkriptio

1 Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014

2 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET JOHDANTO JA YLEISTÄ YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ KOKOOMUSYHTEISÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ VAPAAN SIVISTYSTYÖN KENTTÄ TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN YMPÄRISTÖN MUUTOKSET HENKILÖSTÖ OMA KOULUTUSTOIMINTA SININEN LINJA SEMINAARISARJA MUUT ITSE TOTEUTETTAVAT LYHYTKURSSIT AKATEMIA- JA VIESTINTÄKOULUTUSTEN KOKEMUKSET KÄYTTÖÖN VAALIKOULUTUS SUUNNITTELUYHTEISTYÖ JA TILAUSKOULUTUKSET KANSION VIESTINTÄ PAINOTTUU SÄHKÖISEEN VERKKOON INTERNET -SIVUT SOSIAALINEN MEDIA TUTKIMUSTOIMINTA KONSULTOINTI AINEISTOT KURSSI- JA OPINTOKERHOTOIMINTA KURSSITOIMINTA OPINTOKERHOTOIMINTA KULTTUURITOIMINTA KULTTUURIPÄIVÄ PROJEKTIT LAADUN JA KEHITTÄMISEN -HANKE JÄDE - JÄRJESTÖT PAIKALLISEN DEMOKRATIAN TUEKSI EUROOPPATIEDOTUS -HANKE OPINTOSETELI HALLINTO JA TALOUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ...18

3

4 1. Toimintaympäristö ja sen muutokset 1.1 Johdanto ja yleistä Kansallinen Sivistysliitto ja opintokeskus Kansio toimivat jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa aatemaailmaa edustavana, yhteiskunnallisiin ja järjestöllisiin opintoihin painottuvana koulutusorganisaationa. Koulutuksen ja opintokerhojen sisällöt painottuvat vaikuttajataitojen, demokratian, aktiivisen kansalaisuuden sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistämiseen. Sivistysliitolla on yli sata jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Liiton toiminnan tavoitteena on tukea jäsenjärjestöjen toiminnan opinnollistamista sekä kehittää järjestöjen koulutustoimintaa. Kansallinen Sivistysliitto ja sen jäsenjärjestöt parantavat henkilöjäsenten yksilöllisiä ja yhteisöllisiä valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä syventävät heidän poliittista asiantuntemustaan koulutuksellisin menetelmin. Laajempana yhteiskunnallisena pyrkimyksenä on kansalaisten kannustaminen sekä kouluttaminen poliittiseen vaikuttamiseen sekä heidän tukemisensa luottamustehtävissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman laaja ja edustava joukko kansalaisia osallistuu yhteisten asioiden hoitamiseen. Yhteiskunnallisten päämäärien tukemisessa kiinnitetään huomiota siihen, että yhteiskuntaa rakennetaan eettisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien päämäärien mukaisesti. Kansallisen Sivistysliiton ja opintokeskuksen vahvuutena on oman koulutuksen järjestäminen. Tähän liittyy huolellinen suunnittelutyö, omien kouluttajien työpanos, alan asiantuntijoiden käyttäminen sekä omaa materiaalituotantoa. Kansiossa on perinteisten koulutusten lisäksi laadittu koulutustilaisuuksien ohjelmamalleja ja diasarjoja, joita jäsenjärjestöt voivat käyttää omissa ja yhteistyössä Kansion kanssa järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Vuoden 2014 tavoitteena on omana koulutuksena järjestettävien koulutusten jalkauttaminen maakuntiin. Aiemmin järjestettävät pitkäkestoiset koulutukset eli akatemiat lakkaavat ja niiden tilalla alkaa kolmen koulutuskokonaisuuden Sininen linja. Koulutukset jalkautetaan piireihin. Valtakunnallisista Akatemia-kokonaisuuksista ja lyhytkursseista luovutaan. Sininen linja: Kansio järjestää vuoden aikana kolmena viikonloppuna koulutusta yhteistyöpiirien alueella. Kokonaisuudessaan Kansio järjestää 18 koulutusviikonloppua piireihin vuodessa. Koulutusviikonloppujen sisällöt vaihtuvat vuosittain. Vuonna 2014 painottuvat eurovaalit, yhdistyskoulutus ja eduskuntavaalien alla linja- ja aateasiat. 4

5 Viemme laadukkaat viikonloppukoulutukset lähemmäs jäsenistöä. Näin tavoitamme huomattavasti suuremman määrän ja monipuolisemman osallistujajoukon toimintavuoden aikana. Jalkautumalla maakuntiin Kansion tunnettuus lisääntyy ja laajenee. Kouluttajat kiertävät edelleen Uudistuksen ohella Kansion kouluttajat ovat edelleen piirien käytettävissä. Aate-, kunta-, järjestö- ja esiintymiskoulutusta järjestetään edelleen yhteistyössä piirien kanssa. Jo aiemmin alkaneista koulutuksista jatkuvat puolueen uusien jäsenten koulutukset Politiikan Sininen lanka (yksi tai kaksi kertaa vuodessa, tarpeen mukaan) Kokoomuksen kesäkurssi, mutta nyt uudistetulla nimellä Politiikan Vihreä oksa (kerran vuodessa, juhannuksen jälkeen Paasikivi-Opistolla) Eduskuntavaalien ehdokaskoulutukset 1.2 Yhteiskuntapoliittinen ympäristö Laajemmin tarkasteltuna Kansallisella Sivistysliitolla on toimintaympäristönään Suomen poliittinen kenttä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenat. Sivistysliiton jäsenjärjestöjen henkilöjäsenten sekä uusien erilaisissa luottamustehtävissä toimivien määrän runsas kasvu näkyy koulutustarpeen ja -tarjonnan määrän kasvuna. Kansalaisten tietous poliittisesta vaikuttamisesta sekä demokraattisesta päätöksentekojärjestelmästä on heikentynyt ja vaatii perehdyttävää koulutuksellista tukea. Tässä työssä opintokeskus voi olla tukemassa ja vahvistamassa elinikäistä oppimista sekä yksilön ja yhteisön parempia toiminta- ja vaikuttamisedellytyksiä Suomalaisen demokratian vahvistamiseksi. 1.3 Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä Kansio järjestää monipuolista koulutustarjontaa puolueen aktiiveille, erilaisille toimijaryhmille sekä yhdistyksille. Koulutamme puolueen uusia jäseniä, yhdistyksiä sekä omia jäsenjärjestöjä tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan, mutta puolueen arvo- ja aatepohjan mukaisesti. Kevään 2014 aikana koulutusten painopiste on Eurooppa-kysymykset, järjestödemokratia, sosiaalisen median rooli sekä syksyllä eduskuntavaalien 2015 mukanaan tuomat aiheet ja haasteet. Keväällä 2014 koulutetaan EU-vaaliehdokkaita, heidän tukijoukkojaan sekä yhdistyksiä tekemään vaalikampanjaa. Syksyllä aloitetaan eduskuntavaaliehdokkaiden, tukijoukkojen sekä yhdistysten kouluttaminen vaaliasetelmiin, sisältöihin ja kampanjointiin. Kansallinen Sivistysliitto jatkaa koulutuksellista yhteistyötä Paasikivi-Opiston kanssa. Sivistysliiton pääsihteeri toimii opiston rehtorina. Kasvava määrä Kansion kursseista järjestetään Paasikivi-Opiston tiloissa ja yhteistyössä opiston henkilökunnan kanssa. Suunnitelmavuonna jatketaan yhteistyötä Suomen Toivo -ajatuspajan kanssa. 5

6 1.4 Vapaan sivistystyön kenttä Kansio toimii vapaan sivistystyön oppilaitoksena ja on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Vapaan sivistystyön kenttä on laaja sisältäen yksitoista opintokeskusta. Jatkossa on merkityksellistä, että opintokeskusten omat koulutukselliset vahvuudet tunnustetaan ja tunnistetaan. Sivistysliittojen ja opintokeskusten yhteistä edunvalvontaa hoidetaan Opintokeskukset ry:n kautta olemalla sen jäsenenä. Lisäksi Opintokeskukset ry on Vapaa sivistystyö ry:n jäsen. Sitä kautta myös Kansion vaikuttamismahdollisuudet kanavoituvat vapaassa sivistystyön kentässä. 1.5 Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutokset Valtion talousarviossa vapaan sivistystyön rahoitukseen kohdistuu jälleen leikkaussuunnitelmia. Vuoden 2014 aikana aloitetaan sivistysjärjestöjen rahoituksen uudistaminen yhteistyössä ministeriön kanssa. Tarkoitus on saada selkeämpi ja oikeudenmukaisempi rahoitusjärjestelmä palvelemaan Sivistysliittojen ja opintokeskusten toimintaa. Uudistuksesta huolimatta rahoitus ei todennäköisesti tule lähiaikoina lisääntymään, niin kyse on enemmänkin olemassa olevien resurssien turvaamisesta sekä oikeanlaisesta kohdentumisesta. Valtionosuuksien ja avustusten tuntuva väheneminen on ristiriidassa vapaalle sivistystyön lain määrittelemien tehtävien, kehittämisohjelman tavoitteiden ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen kanssa. Edelleen on tärkeää, että toimeenpanossa tunnustetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämisen tärkeys. Tämän tulee näkyä vapaan sivistystyön toimintaedellytysten parantamisena turvaamalla riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus. Harkinnanvaraisista avustuksista opintosetelit ja laatu- ja kehittämisavustus haetaan opetushallitukselta ja järjestömääräraha haetaan edelleen opetusministeriöstä. Kansallisen Sivistysliito sekä opintokeskus Kansion talousarvio vuodelle 2014 on laadittu vuoden 2013 valtionosuuksien ja apujen tasolle. Kehittämistyöhön vaikutetaan tavoitteena, että vapaan sivistystyön, sivistysliittojen ja opintokeskusten erityinen rooli kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden vahvistajana tulee tunnustetuksi ja myös huomioiduksi rahoituksessa. Valtion talouteen saatavat rahalliset säästöt tältä saralta ovat pieniä, mutta mahdolliset leikkaukset kuitenkin opintokeskusten toiminnan kannalta merkittäviä. Vaikuttamista jatketaan etenkin yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten opintokeskusten kanssa. 2. Henkilöstö Kansallisessa Sivistysliitossa ja opintokeskus Kansiossa työskentelee vuonna 2014 kahdeksan työntekijää. Heistä seitsemän kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen. Seitsemän työntekijöiden työsuhde on toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Sanna Hämäläisen työsuhde on määräaikainen ja sen perusteena on Jyrki Seleniuksen asti kestävä työloma. Keskustoimistossa työskentelevät pääsihteeri Annika Kokko, koulutussuunnittelija Minttu Vilander, koulutuspäällikkö Olli Rytkönen, koulutussihteeri Hakime Arat, koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen, koulutussuunnittelija Henna Aunisto sekä opintokerhosihteeri Laura Kokko. Koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen työskentelee Itä-Suomen toimistossa. 6

7 Pääsihteeri Annika Kokko toimii edelleen Paasikivi-Opiston rehtorina. 3. Oma koulutustoiminta Koulutusuudistusten myötä Kansion itse järjestämien viikonloppukurssien rungon muodostavat Sininen linja -seminaarisarja sekä kokoomusyhteisön tuoreiden jäsenten koulutus Politiikan Sininen lanka -kursseilla ja uudelleen nimetyllä Politiikan Vihreä oksa -kesäkurssilla. 3.1 Sininen linja seminaarisarja Kansio uudistaa koulutustoimintaansa vuonna Järjestön aiemmin pyörineet akatemia-kokonaisuudet väistyvät alueellisesti järjestettävien koulutusten tieltä. Tämä, piireihin ja alueille jalkautuva koulutuskokonaisuus on nimeltään Sininen linja ja se koostuu kullakin alueella kolmesta erillisestä seminaarista (Eurooppalainen kevät, YhdistysInto ja Kampanjakatse). Tuoreen koulutuskokonaisuuden ohella Kansion kouluttajat kiertävät edelleen kouluttamassa, tarvittavista aiheista jäsenjärjestöjen tilaisuuksissa eripuolilla Suomea. Kansion aiemmasta kurssitoiminnasta säilyvät uusien jäsenten kurssit: Politiikan Sininen lanka ja kesäkurssi, viimeksi mainittu on kuitenkin saanut uuden, tuoreen nimen Politiikan Vihreä oksa Eurooppalainen kevät Kansion Eurooppalainen kevät on koulutuskokonaisuus kaikille jäsenjärjestöjen Eurooppa -asioista kiinnostuneille jäsenille. Koulutus etsii ja tarjoaa vastauksia kysymyksiin Miksi EU? Mistä EU-parlamentin vaaleissa 2014 keskustellaan? Muun muassa näiden kysymysten ja mielenkiintoisten alustajien kautta seminaarit tarjoavat osallistujilleen työkalupakin kevään kansalaiskeskusteluihin ja vaalikentille. Kuudella alueella, eri puolilla Suomea pidettävissä päivänmittaisissa kokonaisuuksissa käydään läpi kevään vaalien kannalta tärkeimpiä eurooppalaisen politiikan sisältö- ja keskustelukysymyksiä. Koulutukset toteutetaan itsenäisinä, päivänmittaisina seminaareina, jotka järjestetään alkukevään aikana, tammikuusta maaliskuuhun. Kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutussuunnittelijat Henna Aunisto ja Minttu Vilander Yhdistysinto Kansion Yhdistysinto on kokoomusyhteisön jäsenistölle ja yhdistysjohdolle suunnattu koulutuskokonaisuus, jonka avulla jäsenten valmiuksia toimintaan vahvistetaan ja yhdistysten hallitusta tuetaan aktiivisen ja mielekkään toiminnan kehittämisessä. Näihin tavoitteisiin pyritään 7

8 vahvistamalla jäsenten vaikuttamistaitoja sekä osaamista Kokoomusta ja sen politiikkaa koskevan tiedon hankinnassa, auttamalla yhdistyksiä löytämään jäsenistönsä lähiympäristöstä mielekkäitä yhteiskunnallisen toiminnan sisältöjä oman paikallisyhdistyksen toiminnalle, kehittämään paikallistason viestintää sekä edistämällä yhdistysten valmiuksia sitoa jäsenet aktiiviseen toimintaan Koulutus toteutetaan viitenä itsenäisenä viikonlopun mittaisena alueellisena tapahtumana eri puolilla maata. Tapahtumat järjestetään kesän ja syksyn aikana. Kukin tilaisuus järjestetään yhteistyössä alueella toimivien Kokoomuksen piirijärjestöjen kanssa. Yhteistyö tarkoittaa sitä, että koulutussisältöjen ja paikkojen valinta tehdään yhteistyössä alueella toimivien piirijärjestöjen kanssa. Kansio vastaa yleismarkkinoinnista, kouluttajien hankinnasta, koulutuksen toteuttamisesta ja kustannuksista. Alueella toimivat piirijärjestöt vastaavat markkinoinnista ja osallistujien hankinnasta alueillaan. Kullakin alueella toimii Kokoomuksen paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä henkilöjäsentä. Koulutukseen pyritään saamaan 50 osallistujaa/tapahtuma. Erityisenä kohderyhmänä ovat jäsenet, jotka lähitulevaisuudessa tulevat toimimaan yhdistysten vastuutehtävissä. Osallistujat tulevat olemaan lähtötasoltaan vaihtelevia joidenkin ollessa ensimmäisessä kokoomustilaisuudessaan ja toiset ovat toimineet paikallisyhdistysjohdossa jo vuosien ajan. Tämä monimuotoisuus on nähtävä rikkautena, jota käytetään hyväksi koulutuksen toteutuksessa. Valmennuskokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen Kampanjakatse Kampanjakatse on Kansion jäsenjärjestöilleen tarjoama vaalivalmius- ja linjaseminaari. Sen lähimpinä kohderyhminä ovat huhtikuussa 2015 pidettäviin eduskuntavaaleihin valmistautuvien kokoomuksen paikallisyhdistysten johdot ja jäsenet sekä eduskuntavaalien ehdokkaat ja ehdokkuutta tavoittelevat kokoomuslaiset. Koulutuksessa vaaleja tarkastellaan ennen muuta suurten asiakysymysten ja arvojen kautta. Vapauden ja vastuun aatteet sekä välittämisen ja kannustavuuden arvot ovat vaalitoiminnankin tärkein voimanlähde. Tavoitteena on antaa osallistujille kuva kevään vaalien keskusteluteemoiksi nousevista politiikan linjaratkaisuista sekä puolueiden vaaleihin liittyvästä kilpailuasetelmasta. Seminaari sisältää myös erillisen kampanjointiosaamista tukevan osuuden, joka on suunnattu ehdokkaille. Koulutus toteutetaan eri puolilla Suomea pidettävinä kuutena samansisältöisenä seminaarina. Viikonlopun mittaiset kurssit järjestetään pääosin loka-marraskuun välisenä aikana. Osallistujatavoitteena on osanottajaa kussakin tapahtumassa. Kurssien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutuspäälliköt Olli Rytkönen ja Veli-Pekka Manninen. 8

9 3.2 Muut itse toteutettavat lyhytkurssit Politiikan Sininen lanka Kansio järjestää yhteistyössä Kokoomuksen kanssa perehdytyskoulutusta uusille ja uudehkoille kokoomuksen jäsenille. Kyseessä on pitkän viikonlopun mittainen koulutuspaketti, jonka tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisimman kattavat tiedot Kokoomuksen organisaatiosta, toimijoista ja politiikasta. Osallistujille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta osallistua henkilökohtaisten esiintymistaitojen koulutukseen. Kurssin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen Politiikan Vihreä oksa Kokoomukseen hiljattain liittyneiden jäsenten perehdyttämiseksi järjestetään yhteistyössä Kansallisen Kokoomuksen kanssa kahdeksastoista Kokoomuksen kesäkurssi. Kurssilla on pitkä perinne ja sen sisällön perusajatus säilyy, sen sijaan kuten jo tämän osion otsikosta ja näkyy koulutuksen nimi uudistuu. Kansion muihin koulutuksiin sopivasti uusi nimi on Politiikan Vihreä oksa. Kurssi pidetään Paasikivi- Opistolla Vihreän oksan tavoitteena on koota yhteen joukko tuoreita jäseniä ja tarjota heille kattava näkemys kokoomuksesta, kunnallispolitiikasta, järjestötoiminnasta sekä henkilökohtaisen vaikuttamisen taidoista. Kurssi auttaa pääsemään tehokkaaseen alkuun paikallistason puoluetoiminnassa. Kesäkurssin opiskelijat ovat järjestäytyneet ja perustaneet Kansallinen Kokemus ry. nimisen yhdistyksen. Yhdistyksessä on lähes 300 jäsentä, joista parikymmentä vuosittain osallistuu Kesäkurssin jatkokurssille. Kansion ja oppilaskunnan yhteistoiminnan muotoja kehitetään yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Politiikan Vihreän oksan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen ja koulutussihteeri Hakime Arat. 3.3 Akatemia- ja viestintäkoulutusten kokemukset käyttöön Kansion aiemmat omat koulutukset Akatemia -kursseista henkilökohtaisen viestinnän koulutuksiin muodostivat opintokeskuksen pedagogisen työn ytimen lähes 15 vuotta. Osallistujille tarjotun annin lohella näillä itsenäisesti toteutetuilla kursseilla oli kaksi päämäärää. Ensiksikin syventää Kansion osaamista valituilla teema-aloilla (aatteet, Eurooppa, järjestö, kunta) sekä kurssien suunnittelussa. Toinen tavoite oli levittää kurssien kautta hankittu osaaminen myös muuhun, erityisesti jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävään koulutukseen. Suunnitelmavuonna tapahtuva koulutuksen jalkauttaminen uusine kursseineen avaa mahdollisuuden toteuttaa viimeksi mainittua tavoitetta. Jotta hankitut kokemukset ja ammattitaito siirtyisivät uusiin koulutuksiin, tähän toimintasuunnitelman osuuteen on koottu ajatuksia akatemiakurssien tuottamista hedelmistä. 9

10 3.3.1 Oppeja ja kokemuksia Aate-Akatemiasta Aate-Akatemian yli kymmenvuotinen toiminta kerrytti suuren määrän aineistoja, esitelmiä ja kouluttajayhteyksiä. Näiden tulosten säilyttäminen ja muokkaaminen tulevien koulutusten käyttöön on tärkeä tehtävä. Vuosien mittaan aatekurssien läpikäyväksi tavoitteeksi kehittyi aatteiden ja arvojen soveltaminen käytännön politiikan eri kentillä. Soveltamistehtävät ja projektit muodostivatkin tärkeän osan toimintaa. Kursseilla muun muassa tutustuttiin julkishallinnon kehittämistyökaluihin sekä suunniteltiin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamishankkeita. Kunnallispolitiikasta muodostui Aate-Akatemialle tärkein käytännönpolitiikan osa-alue ja siksi koulutusohjelmaa toteutettiin tiiviissä yhteistyössä etenkin Kunta- Akatemian ja Suomen Toivo -ajatuspajan kanssa. Aatekoulutus kehittyi koulutusten myötä sisällöllisesti monin tavoin. Ehkä tärkeintä sisältöantia olivat uudet tavat ymmärtää kokoomusaatteiden kokonaisuutta. Muun muassa ajatus kokoomuksesta yhteisöllisten ja individualististen aatteiden yhdistelmänä sai paljon uutta käytännöllistä ja filosofista sisältöä Eurooppa ja kansainvälisyys - Eurooppa-Akatemian hedelmiä Kansion Eurooppa-Akatemia oli aikanaan ensimmäinen ja siis pitkäaikaisin akatemiakurssien kokonaisuus. Vuosien kokemus on osoittanut, että yhä edelleen Euroopan Unionin toiminta on ihmisille epäselvää, ja että jokainen tilaisuus pitää aloittaa myös laajan aihepiirin perusasioista. Perusasioiden ohella EU -koulutuksen pitää elää ajassa niin aiheiltaan kuin esimerkiksi vierailijoiltaan. Myönteinen perusasenne eurooppalaista yhteistyötä kohtaan on tällaisen koulutuksen onnistumisen edellytys. Samalla on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että myös tutustuminen EU-kriittisiin näkökulmiin on tuonut koulutussisältöihin sekä kiinnostavuutta että uskottavuutta. Kurssien työtavoista ovat erittäin hyviksi osoittautuneet vierailut siellä missä päätökset syntyvät. Esimerkiksi ulkoministeriön asiantuntijaluennot ovat olleet erittäin hyviä, myös Euroopan parlamentti ja komissio sekä eduskunnan suuri valiokunta ovat olleet mainioita tutustumisen kohteita. Näitä ovat hyvin täydentäneet käynnit esimerkiksi Natossa sekä ulkomaisissa lähetystöissä. Erikseen on syytä mainita erilaiset simulaatioharjoitukset ja käytännön tehtävät, jotka toimivat hyvin ja ovat osaltaan elävöittäneet muuten usein puhujavaltaista ohjelmaa. Esimerkkeinä tästä toimintavasta ovat olleet tiedonhaut EU:n erilaisista internet -ympäristöistä, Eurooppa -neuvoston päätöksenteko- ja neuvotteluharjoitukset sekä Eurooppanuorten kehittämä päätöksentekoprosessin simulointi. Suunnitelmavuonna tässä kuvattuja koulutuskokemuksia ja hankittuja kouluttajayhteyksiä päästään hyödyntämään muun muassa Kansion Eurooppatiedotus -hankkeen seminaarikokonaisuudessa, jonka nimi on Eurooppalainen kevät Järjestö-Akatemiasta opittua Järjestö-Akatemian kokemukset ovat vahvistaneet konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatusta, jonka mukaan ihmiselle ei voi opettaa mitään sellaista, mitä hän ei entuudestaan tiedä. Opiskelijoiden parhaat oppimiskokemukset ovat vuodesta toiseen liittyneet niihin arkipäivän toiminnasta syntyneisiin havaintoihin, joissa oppijat ovat tarkastelleet omaa ja vertaisryhmien toimintaa löytäen sieltä myönteisiä ja kehittämisen arvoisia käytänteitä ja ideoita, joita heillä itse asiassa on jo jossakin muodossa ollut käytössä. 10

11 Näiden keskinäinen vertailu ja hienosäätö on antanut osallistujille uutta näkökulmaa oman ja järjestönsä toiminnan kehittämiseen. Järjestö-Akatemian keskeinen opetusmenetelmä onkin ollut vertailukehittäminen. Sen puitteissa osallistuneet yhdistykset ovat kukin esitelleet oman toimintansa onnistumisia sekä kipupisteitä ja toiset ovat saaneet poimia niistä omaan toimintaansa sopivia toimintamalleja. Tämä on toiminut myös hyvänä vertaistukena ja antanut lohtua ja voimaa niille toimijoille, jotka olivat aikaisemmin kuvitelleet, että ainoastaan heillä itsellään kaikki ei mene niin kuin Strömsössä Kunta-Akatemian opetuksia Vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen ja vuoden 2013 aikana Kansion Kunta-Akatemian koulutuksen painopiste oli uusien luottamushenkilöiden perustaitojen kartuttamisessa. Tähän kuuluivat muun muassa kunnallisen kokoustekniikan, kuntahallinnon ja vaikuttamisen keinojen aihepiirit. Koulutuksessa erityinen paino oli myös kokoomuslaisen kuntapolitiikan muodostumisessa. Siihen tutustuttaessa on mietitty esimerkiksi, mikä olisi toisin ilman kokoomuslaisia luottamushenkilöitä ja sitä kuinka kokoomuslaisten välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa. Paikallisyhdistysten ja valtuustoryhmän yhteistyötapoihin tutustuminen ja niiden kehittäminen muodostivat tärkeän osan kurssien koulutussisältöjä. Suunnitelmavuonna 2014 kuntakoulutuksia koulutuksia jatketaan edelleen tarpeen mukaan, mutta tilauskoulutusten ja kurssien muodossa. Haasteena onkin siirtää akatemian antamat hyvät kokemukset ja valmiudet uusiin, usein lyhytkestoisempiin koulutusympäristöihin. Vuoden erityiseksi painopisteeksi nostetaan kunnallispolitiikan ja luottamushenkilöiden toiminnan sisältökysymykset sekä valtakunnan ja EU:n politiikan vaikutukset kuntiin Puhe- ja kirjoittamistaidot Valtakunnallisia viestintäkoulutuksia, Viestintä ja vaikuttaminen sekä Puhu ja kirjoita kursseja ei enää järjestetä toimintavuonna Kansio tarjoaa kuitenkin myös jatkossa monipuolista viestintäkoulutusta. Valtakunnallisten kurssien sijaan jäsenjärjestöille ja niiden jäsenille tarjotaan mahdollisuutta tilauskoulutusten varaamiseen sekä erimittaisiin kokonaisuuksiin viestinnällisistä aiheista. Tällaisia teemoja ovat muun muassa sosiaalinen media ja verkkoviestintä, kampanjaviestintä- ja markkinointi, yhdistysviestintä ja tiedottaminen sekä luonnollisesti, henkilökohtainen viestintä ja esiintyminen. 3.4 Vaalikoulutus Euroopan Unionin vaalit 2014 Kansallinen Sivistysliitto järjestää Euroopan Unionin vaalien yhteydessä yhden ehdokaskoulutuksen eurovaalien kokoomuslaisille ehdokkaille sekä heidän vaalipäälliköilleen. Koulutus järjestetään helmikuussa Koulutuksessa käsitellään erityisesti kampanjaviestintää ja monimediamarkkinointia sekä kannustetaan ehdokkaita innovatiiviseen työhön ja hyvään yhteishenkeen. Ehdokaskoulutuksen lisäksi sivistysliitto järjestää valtakunnallisen koulutuskiertueen nimellä Eurooppalainen kevät, jossa koulutetaan kokoomuslaisia yhdistysaktiiveja vuoden 2014 vaalien ajankohtaisista sisältökysymyksistä (ks. tarkemmin kohta Eurooppalainen kevät). 11

12 3.4.2 Eduskuntavaalit 2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa. Kansion itse toteuttama eduskuntavaalikoulutus alkaa loppukeväällä Ensimmäinen vaihe tarjoaa yhdistyksille ja tukiryhmille ainekset ennakoivaan vaalivalmiuden rakentamiseen. Toinen vaihe keskittyy ehdokkaiden ja heidän työpariensa valmennukseen. Jälkimmäisen vaiheen pääsisältö on kampanjasuunnittelu ja organisointi. Näiden perustaksi valmennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota osallistujien pitkäjänteiseen vaikuttamis- ja viestintäasenteeseen. Useita edellisiä vaaleja tiukempi kilpailutilanne asettaa koulutukselle erityisvaateita. Tämän huomioon ottaminen on tärkeää, kun tässä esitetyt vaalivalmennuksen suuntaviivat tarkennetaan konkreettiseksi koulutusohjelmaksi. Suunnitelmavuonna toteutetaan uudentyyppinen yhdistysten ja tukiryhmien ennakoiva vaalikoulutus. Myös ehdokaskoulutusten sisältöjä ja muotoja uudistetaan muun muassa rakentamalla koulutusmoduleja, joissa esitellään hyvien kampanjakokonaisuuksien lisäksi osakampanjoita, esimerkiksi jalkautumistapoja, some -menestyksiä, ulkomainontaa, tilaisuusviestintää, suoramainontaa jne. Koko vaalikoulutusohjelma suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se palvelee myös koulutusten jalkauttamisen strategiaa. Sininen linja -seminaarien tapaan vaalikoulutusten ennakoiva vaihe toteutetaan kokonaisuudessaan kokoomuspiirien omilla toiminta-alueilla, eri puolilla maata.. Koulutusten sisältömoduulit suunnitellaan niin, että osuudet ovat käyttökelpoisia myös tilauskoulutuksissa Vaalikoulutustilaisuudet ENNAKOI 2015 Vaalivalmiusvalmennus yhdistyksille ja tukiryhmille 1,5 päivän seminaari tarjotaan kaikille 5-6 alueelle Toteutusajat: huhti-toukokuussa pääosalle ja syksyn alussa lopuille alueille Osallistujista osa jatkaa seuraavassa esiteltyyn ehdokas valmennukseen EHDOKASKAMPANJA 2015 Kampanjasuunnittelun ja organisoinnin koulutus ehdokkaille ja työpareille Kaksi kolmen kokoontumisen kurssia ja yksi kahden tapaamisen kurssi. Viimeksi mainittu on tarkoitettu loppuvaiheessa asetetuksi tuleville ehdokkaille. Pidempien kurssien tapaamiset: syyskuu, marraskuu 2014 sekä tammikuussa Näistä marraskuun kokoontuminen tapahtuu Kampanjakatse -seminaarin yhteydessä. Lyhyen kurssin tapaamiset ovat tammikuussa sekä helmikuun alussa. 3.5 Suunnitteluyhteistyö ja tilauskoulutukset Kansallisen Sivistysliiton jäsenjärjestöt ovat toiminnallisista, poliittisista, historiallisista ja taloudellisista lähtökohdistaan erilaisia. Myös järjestöjen voimavarat, jäsenmäärät ja toimintaolosuhteet vaihtelevat. Siksi 12

13 on selvää, että yhteen muottiin valettu koulutustarjonta ei tarjoa kaikille samanlaisia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan. Kansio tarjoaa jäsenjärjestöjen koulutuksen tueksi eritasoista tukea ja apua alkaen pelkän koulutukseen suuntautuvan valtionavun jakamisesta aina valmiiksi räätälöityyn ja toteutettuun tilaajan toiveiden mukaiseen koulutusohjelmaan saakka. Kansion ammattitaitoinen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri osaalueisiin erikoistuneen henkilökunnan avulla jäsenjärjestöt saavat tarjotuksi jäsenistölleen juuri sellaista koulutusta, kuin kokevat tarpeelliseksi. Jäsenjärjestöissä toteutettavan koulutuksen tueksi Kansion henkilökunta on tuottanut mm. valmiita diasarjoja sekä paikallisyhdistysjohdolle että jäsenistölle järjestettäviä tilaisuuksia varten. Myös akatemiakoulutusten laaja materiaali ja osaamisperintö ovat tilauskoulutusten suuri voimavara Senioriaktiivien koulutus Senioriaktiivien koulutusta jatketaan yhteistyössä Kansallisen Senioriliiton kanssa. Suunnitelmavuoden koulutustarpeet kartoitetaan yhteistyössä liiton koulutussuunnittelusta vastaavien toimijoiden kanssa Naistenliiton koulutus Vuoden 2009 aloitettu koulutusyhteistyö Kokoomuksen Naisten liiton kanssa jatkuu. Kansion osallistuu liiton perinteisen tulevaisuuskoulutuksen sekä liiton ja sen piirien muiden koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tulevaisuuskoulun tämänkertainen kurssi on aloitettu 2013 ja jatkuu suunnitelmavuonna. Kansion puolesta yhteyshenkilönä toimii koulutussuunnittelija Henna Aunisto Kansalliset Maahanmuuttajat -yhteistyö Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry. tekee aktiivista yhteistyötä Kansallisen Sivistysliiton kanssa. Uussuomalaisten saaminen mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on tärkeää tulevaisuuden kannalta ja suomalaisen poliittisen järjestelmän sekä yhdistystoiminnan kouluttaminen maahanmuuttajille nähdään ensiarvoisen tärkeänä. Kansion järjestää vuosittain Kamujen kanssa yhteistyössä kaksi koulutusviikonloppua, jossa käydään läpi sekä ajankohtaisia aiheita että Kamujen toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Kansio tekee yhteistyötä Kamujen kanssa niin koulutuksen kuin järjestötoiminnan kehittämisessä. Kamujen jäsenmäärä ja toiminta on perustamisvuodesta 2008 kasvanut huomattavasti ja Kansion tuella voidaan katsoa olevan tälle kehitykselle ja koko toiminnalle suuri merkitys. Yhteistyöstä Kamut ry:n kanssa vastaa Kansion opintokerhosihteeri Laura Kokko, joka on vuonna 2013 ollut myös Kamujen toimintasihteeri. 4. Kansion viestintä painottuu sähköiseen verkkoon Kansallisen Sivistysliiton verkkoviestinnän arvioiminen ja kehittäminen jatkuu aktiivisena vuonna Vuonna 2012 uudistetut verkkosivut tarjoavat mahdollisuuksia, joita toimintavuonna pyritään käyttämään entistä tehokkaammin. 13

14 4.1 Internet -sivut Kansallisen Sivistysliiton tärkein sähköinen viestintäkanava on järjestön verkkosivut osoitteessa Nettisivujen tarkoitus on toimia ajankohtaisen tiedonvälityskanavana Kansion tärkeimmille kohderyhmille: koulutuksiin osallistuville, jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille. Nettisivut tarjoavat kanavan ajankohtaisen tiedon levittämiselle, koulutuksiin liittyvän informaation jakamiselle sekä koulutusmateriaalin tarjoamiselle. Tällä hetkellä sivustolla on Järjestötoiminnan käsikirja, joka tarjoaa yhdistystoimijoille kattavan tietopaketin yhdistystoiminnasta. Vastaavanlaisten aineistojen kehittämistä tulee pohtia vuoden 2014 aikana enemmänkin. Vuoden 2014 tärkeimpänä tavoitteena on kehittää edelleen nettisivujen tapahtuvaa tehokasta viestintää. Pyrkimyksenä on tuottaa enemmän ajankohtaista sisältöä sivustolle. Lisäksi on syytä pohtia erilaisten koulutusmateriaalien asemaa ja kehittämistä sivujen sisällöntuotannossa. 4.2 Sosiaalinen media Sivistysliiton tärkein sosiaalisen median kanava on Facebook, jossa järjestöllä on noin tuhannen henkilön kohderyhmä. Tätä kautta sivistysliitto tiedottaa ja markkinoi järjestöä ja sen yhteistyökumppaneita koskevista ajankohtaisista asioista. Facebookin käyttöä jatketaan vuonna 2014 aktiivisesti ja kanavan käyttöä pyritään tehokkaasti hyödyntämään myös muun muassa nettisivujen markkinoinnissa. Lisäksi tarkoituksena on löytää entistä parempia tapoja levittää Kansion viestejä yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Sivistysliitto perusti vuoden 2013 syksyllä Kansiovastaavat ryhmän Facebookiin, jonka kautta saavutetaan nopeasti jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöitä. Vuonna 2014 tavoitteena on saada kaikki Facebookissa vaikuttavat Kansiovastaavat osaksi ryhmää sekä aktivoida ryhmän jäseniä aktiiviseen keskusteluun Kansion kehittämisestä. Edellä mainittujen lisäksi Kansio käyttää myös Twitteriä yhtenä markkinointikanavana. 5. Tutkimustoiminta Kansallinen Sivistysliitto toteuttaa järjestöllistä ja poliittista tutkimusta tarpeen mukaan. Tutkimustoiminnan pääasiallinen tekijä jäsenjärjestöyhteisössä on Suomen Toivo- ajatuspaja. Jäsenjärjestöille ja niiden paikallisyhdistyksille tarjotaan edelleen mahdollisuutta kartoittaa jäsentensä näkemyksiä ja yhdistyksen toimintaan kohdistuvia odotuksia jäsenkyselyllä sekä toiminta-alueensa asukkaiden mielipiteitä yhteiskunnan palveluiden tasosta ja saatavuudesta palvelutasokyselyllä. Näiden kyselyiden toteuttamista varten on tehty valmiit kyselylomakkeet, joita yhdistykset voivat käyttää sellaisenaan tai ne voidaan muokata kulloisenkin tarpeen mukaisiksi. Nämä kartoitukset toteutetaan internetin välityksellä toimivan Webropol kyselyalustan avulla. Kyselyiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen. 14

15 6. Konsultointi Jäsenjärjestöjen tukeminen ja neuvonta koulutussuunnittelussa ovat liiton ja opintokeskuksen ydintehtäviä ja sen merkitys korostuu uuden jalkautumisstrategian myötä. Henkilökunnan asiantuntemusta hyödynnetään kulloinkin ajankohtaisissa konsultointihankkeissa muun koulutusaikataulun niin salliessa. Konsultoinnin aiheet vuonna 2014 liittyvät esimerkiksi järjestökoulutukseen, sosiaalisen mediaan, piirien/yhdistysten nettisivuihin, Kansion tilitys- ja raportointikäytänteisiin sekä jäsenjärjestöjen henkilökunnan tietotekniseen osaamiseen. 7. Aineistot Kansio vastaa suunnitelmavuonna yhdistysten eurovaali- ja eduskuntavaalien oppaiden sisältösuunnittelusta ja tuotannosta. Lisäksi liitto on apuna muiden mahdollisten vaalimateriaalien suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä puoluetoimiston kanssa. Kokoomusjärjestöjen itse toteuttamaa järjestökoulutusta varten tuotetut diasarjat ja ohjelmamallit ovat edelleen jäsenjärjestöjen käytettävissä. Niiden sisältöjen ja käytön kehittäminen sekä mahdollinen lisääminen kuuluu suunnitelmavuoden tehtäviin. Myös paljon käytetyn Järjestötoiminnan käsikirjan verkkoversion ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Kansallinen Sivistysliitto käyttää ja levittää koulutustoiminnassaan myös kokoomusta lähellä olevien muiden sisällöntuottajien aineistoa. Tuotanto on lisääntynyt esimerkiksi Suomen Toivo -ajatuspajan sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän julkaisutoiminnan myötä. Muun mahdollisen materiaalituotannon ja -tarpeiden osalta sivistysliitto on valmiudessa toimimaan joustavasti vuoden 2014 aikana. 8. Kurssi- ja opintokerhotoiminta Opintokeskuksen perinteisimpiä työmuotoja ovat opintokerhot, luentotilaisuudet ja kurssit. Kansio välittää näille työmuodoille valtion taloudellista tukea sekä ohjaa, valvoo ja opastaa tuen käytössä niin taloushallinnon kuin sisällönkin kehittämisen osalta. 8.1 Kurssitoiminta Kurssitoiminnan tukemisella tarkoitetaan jäsenjärjestöjen opintotoiminnan taloudellista ja tietotaidollista tukemista. Toimintaan kuuluvat alle 6 tunnin luentotilaisuudet sekä yli 6 tunnin kurssit. Kurssitunnit jaetaan johtokunnan päätöksellä alkuvuodesta seuraavien kriteerien nojalla: Koulutussuunnitelman opinnollisuus ja ajankohtaisuus Resurssien käyttö aikaisempina vuosina Tilapäisistä tarpeista nousevat resurssivaateet Tilityskäytäntöjen toimivuus Jäsenjärjestöjen ja kokoomusyhteisön strategia 15

16 Jäsenjärjestöjen jäsenmäärä ja toiminnan aktiivisuus Vuonna 2014 tullaan tarjoamaan koulutuksellista tukea ja ohjausta erityisesti niille yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa järjestettäville koulutuksille, jotka käsittelevät valmiutta osallistua yhteiskunnalliseen kansalaiskeskusteluun sekä kursseille ja luennoille, jotka käsittelevät EU- ja eduskuntavaalien sisältökysymyksiä. Kurssi- ja opintokerhotoiminnan hallinnoimiseen käytettävää Tiramisu -ohjelmaa kehitetään suunnitelmavuonna edelleen. Kurssitoiminnasta vastaa koulutussihteeri Hakime Arat Opintokerhotoiminta Opintokerhojen eli oppivien ryhmien valtionapu jaetaan kerhojen toteutusjärjestyksessä. Sähköinen Tiramisu -tilitysjärjestelmä toimii rinnakkain perinteisten postitettavien kerholomakkeiden kanssa. Sähköisten lomakkeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti ja sen toivotaankin lisääntyvän edelleen. Tulevana vuonna koulutamme edelleen kerhovetäjiä tilitysjärjestelmän käyttöön. Jäsenjärjestöille tarjotaan opintokerhokoulutusta sekä tiedotusta opintokerhoista ja verkkotilityksistä. Tilitysten oikeellisuutta seurataan ja valvotaan kuittitarkastusten avulla. Tiramisu -järjestelmä lähettää automaattisesti joka 20. kerholle viestin, jossa pyydetään toimittamaan Kansiolle kerhon tilityksen perusteena olevat menotositteet kerhomuotoisen opiskelun aiheeksi kannustetaan aiempien vuosien tavoin valitsemaan järjestötoiminnan kehittämiseen liittyviä teemoja. Näitä teemoja opiskelevilla kerhoilla on oikeus anoa opintoihinsa korotettua tukea. Opintokerhotoiminnasta vastaa opintokerhosihteeri Laura Kokko. 9. Kulttuuritoiminta Kansallisen Sivistysliiton kulttuuritoiminnan tavoitteena on sekä tukea kokoomuksen kulttuuripoliittista työtä että edistää omalta osaltaan kansallisen kulttuurin elinvoimaisuutta. Sivistysliitto on mukana puolueen kulttuuripoliittisessa valmistelutyössä yhteistyössä kulttuurivaltuuskunnan kanssa. Liitto tekee aktiivista ja tiivistä yhteistyötä myös Kansallisen Kulttuuriliiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyön avulla sivistysliitto voi tarjota jäsenjärjestöilleen mahdollisuuksia osallistua laadukkaisiin kulttuuritapahtumiin. Esimerkiksi liiton vuosittainen Kulttuuripäivä, myös Elokuvapäivänä tunnettu, järjestetään vuonna 2014 yhteistyössä Kansallisen Kulttuuriliiton kanssa (ks. lisää kohdasta 9.1.) 9.1 Kulttuuripäivä Kansallinen Sivistysliitto järjestää maaliskuussa 2014 yhteistyössä Kulttuuriliiton kanssa elokuvapäivä, jossa käsitellään ajankohtaista elokuvallista teemaa monipuolisesti. Vuosittain tapahtumassa on seminaariosuus, jossa avataan sekä itse teemaa että elokuvaa, jonka kautta aihetta käsitellään. Seminaarin ja keskustelun päätteeksi katsotaan itse elokuva. Vuoden 2014 elokuvaksi on valittu keskustelua herättänyt, Peter Franzenin esikoiskirjaan pohjautuva Tumman veden päällä. 16

17 10. Projektit 10.1 Laadun ja kehittämisen -hanke Kansiossa on meneillään vuonna 2013 aloitettu Laatu- ja kehittämishanke Lake, jonka tavoitteena on uudistaa ja kehittää liiton strategia. Projektia on pohjustettu useilla suunnittelutilaisuuksilla ja seminaareilla. Hankkeen tuloksena on jo toteutettu muun muassa laaja koulutusuudistus, jota tässä toimintasuunnitelmassa monipuolisesti esitellään. Projektin yhteenveto ja uuden strategian viimeistely tehdään suunnitelmavuoden keväällä. Hankevastaavina toimivat koulutuspäälliköt Olli Rytkönen ja Veli-Pekka Manninen Jäde - Järjestöt paikallisen demokratian tueksi Opintokeskusten yhteinen Järjestöt lähidemokratian tukena hanke jatkuu vuonna ESR- rahoitteisen hankkeen päätösvuonna jatketaan verkostoitumis- ja oppimisympäristön kehittämistä, koulutetaan vaikuttamistaitoja sekä järjestetään päätösseminaari. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdollisuuksista, jakaa hyviä vaikuttamiskäytänteitä. Tämän lisäksi hanke tukee vaikuttamiseen liittyvää osaamista sekä innostaa kansalaisia vaikuttamaan järjestöjen kautta ja vahvistaa siten kolmannen sektorin toimintaa. Kansion edustajana hankkeessa työskentelee koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen. Opintojohtaja Annika Kokko kuuluu hankkeen ohjausryhmään Eurooppatiedotus -hanke Eurooppatiedotusprojektin tavoitteena on lisätä Unioniin liittyvää tietoutta sekä edistää kansalaisten valmiuksia ottaa osaa kansalaiskeskusteluun Euroopan ajankohtaisista asioista mm. talouskriisin vaikutuksista ja työllisyystilanteesta, maataloudesta, vapaasta liikkuvuudesta sekä laajentumisen aiheuttamista haasteista. Keskustelua ja tietoutta halutaan herättää kaikkien kansalaisten keskuudessa. Hankkeen avulla saadaan kohderyhmät mukaan keskusteluun sekä lisätään perustietoisuutta ja kiinnostusta EU-asioihin. Hankkeen avulla ohjataan keskustelua ajantasaisella ja oikealla tiedolla Euroopan parlamentin vaaleista, Unionin toiminnasta, talouskysymyksistä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä hankkeen pääpaino on toukokuussa käytävissä Euroopan parlamentin vaalien sisältökysymyksissä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kansallisen Sivistysliiton jäsenjärjestöjen toimijat ja heidän kauttaan ja lisäksi kaikki muutkin kansalaiset. Hankkeesta tehdään aktiivista tiedotusta kotisivujen, Nykypäivä-lehden sekä sosiaalisen median kautta. Projektin vastuullisena vetäjänä on koulutussuunnittelija Henna Aunisto Opintoseteli Opintoseteli on opetushallituksen tapa tukea erityisryhmien kouluttautumista. Seteli myönnetään Kansallisen Sivistysliiton koulutuksiin hakeutuville työttömille, maahanmuuttajille sekä alhaisen 17

18 koulutustason omaaville henkilöille tai oppimishaasteista kärsiville. Setelillä voidaan kattaa kurssimaksusta osallistujalle aiheutuneita kuluja. Mahdollisuudesta opintosetelin käyttöön tiedotetaan Nykypäivässä, sivistysliiton omilla verkkosivuilla sekä jäsenjärjestöjen tiedottamisen sekä etsivän työn avulla. Kansallinen Sivistysliitto on tehnyt vuodesta 2008 asti yhteistyötä mm. Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry:n kanssa opintosetelien avulla. Tarkoituksena on integroida uussuomalaisia mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mikä onnistuu parhaiten koulutuksen sekä niistä saatujen kontaktien avulla. Vuonna 2014 opintosetelillä vahvistetaan uussuomalaisten kouluttautumista Kansallisen Sivistysliiton kursseilla ja autetaan heitä kurssitarjonnan kautta löytämään sopivia kehittymismahdollisuuksia. Uussuomalaisten lisäksi opintoseteleiden avulla tuetaan myös senioreiden sekä työttömien osallistumista Kansion koulutuksiin. Alhaisen pohjakoulutuksen sekä oppimishaasteita kohtaavien osalta Kansallisen Sivistysliiton kyky etsiä kohderyhmään soveltuvia ihmisiä on hyvin rajallinen, mistä syystä näitä kohderyhmiä ei ole erityisesti opintosetelien kohderyhmänä korostettu. 11. Hallinto ja talous Ylintä päätösvaltaa käyttää Kansallisen Sivistysliiton liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Kansallisen Sivistysliiton hallitus kokoontuu vuoden aikana noin neljä kertaa. Henkilökunnan viikoittaiset toimistopalaverit toteutetaan perinteisen kokouksen ja verkkopuheluiden yhdistelmänä. Vuoden 2014 aikana järjestetään neljä kertaa vuodessa koko henkilökunnan yhteiset suunnittelupäivät, missä käydään läpi toteutuneita ja tulevia tapahtumia. Liiton toiminnasta valtaosa rahoitetaan opetusministeriön järjestömäärärahalla ja kansalaisvaikuttamiseen kohdennettavalla avustuksella. Opintokeskusta rahoitetaan pääsoin opintokeskuksen käyttökustannuksiin perustuvalla ministeriön avustuksella. Omavastuuosuus kertyy opiskelijamaksuista sekä tilauskursseista tulleilla tuloilla. Vuoden 2012 tilinpäätös oli ,09 euroa ylijäämäinen ja aikaisemmilta vuosilta kertynyt alijäämä on kokonaisuudessaan katettu. Vuoden 2014 taloudellisena tavoitteena on tasapainoinen taloudenhoito. 12. Kansainvälinen yhteistyö Vuoden aikana toimitaan Pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi ja osallistutaan vähintään kerran pohjoismaisten sisarjärjestöjen (NKS; Nordisk Konservativ Studienämnd) kokoukseen. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä myös muiden eurooppalaisten poliittisten koulutusorganisaatioiden kanssa ja pyritään lisäämään eurooppalaista yhteistyötä sisarjärjestöjen kanssa. 18

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallitus 2.12.14 1 Sisällys 1. Toiminnan johtaminen... 3 2. Viestintä... 4 3. Kansainvälinen yhteistyö... 4 4. Hankekeskus ja hankkeet... 5 5. Koulutustoiminta... 6 6.

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot