Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 7.4.2015 00510 Helsinki Hallituksen kokous 30.3.2015 puh. (09) 584 233"

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika klo Paikka Kokouksen osanottajat Solidaarisuus Lintulahdenkatu Helsinki Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Häkli Laura, kampanja- ja viestintäjohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Vieraat Käsitellyt asiat 27 KOKOUKSEN AVAUS Erna Alitalo, ohjelmakoordinaaattori, Solidaarisuus Yusuf M. Mubarak, Suomen Somalia-verkosto Tiia Gorelick, harjoittelija, Suomen Somalia-verkosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15: kampanja- ja viestintäjohtajan tehtävässä aloittanut Laura Häkli esitteli itsensä. 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Ketolainen ja Leif Packalén.

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) 29 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 30 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin esityslista lähetetyssä muodossa. 31 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 2/2015 pöytäkirja jaetaan pöydälle. Esittely Hallintosihteeri totesi, että pöytäkirja on vielä tarkistamatta ja tuodaan seuraavaan kokoukselle. Hallituksen kokouksen 2/2015 pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen. 32 SUOMEN SOMALIA-VERKOSTO JA KEPAN DIASPORA-YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN t Erna Alitalo, Solidaarisuus Yusuf M. Mubarak, Suomen Somalia-verkosto Tiia Gorelick, Suomen Somalia-verkosto Outi Hannula, Kepa Esittely Esittelyt ovat liitteinä 32A ja 32B. Suomen Somalia-verkosto aloitti toimintansa vuonna Suomessa asuvilla somaleilla oli suuri halu auttaa Somalian ja Somalimaan yhteisöjä. Visio oli päästä tekemään yhteistyötä eri alueilla ja eri klaanien välillä. Verkoston jäseninä on 26 diasporajärjestöä, joilla on käynnissä eri puolilla Somaliaa ja Somalimaata useita Suomen ulkoministeriön hanketuella toimivia hankkeita. Verkosto on jäsenille merkittävä vertaistuen lähde. Verkosto järjestää seminaareja, tiedottaa ja välittää jäsenille tietoa. Verkkolehti Afrikan Sarvi ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Facebook ja twitter ovat aktiivisesti käytössä. Verkoston toiminta on lisännyt ja vahvistanut kantasuomalaisten ja somaliväestön välistä keskinäistä luottamusta. Diasporajärjestön vahvuuksia ovat etelässä paikallisen kulttuurin ja elämäntavan tunteminen sekä mahdollisuus hyödyntää sukulais- ja klaaniverkostoja paikallistasolla. Tiedonvaihto ja luottamuksen syntyminen klaanien välillä vievät asioita ruohonjuuritasolla parhaiten eteenpäin. Kääntöpuolena sukujen tai klaanien väliset erimielisyydet voivat pahimmillaan olla jopa turvallisuusriski. Hankkeissa on läpileikkaavana teemana ihmisoikeusperustaisuus, perheväkivallan ja tyttöjen silpomisen kitkeminen. Tasa-arvon tukeminen on oleellinen teema työssä Somalimaassa, mutta aihe ei ole vieras Suomessakaan. Haasteena on rahoituksen saaminen, naisten ja nuoren sukupolven vähäinen osallistuminen. Somaliassa ja Somalimaassa arvostetaan diasporajärjestöjen tekemää työtä. Odotukset toiminnan saavutuksista ovat suuret ja tuntuu, että resurssit eivät aina riitä kaikkiin odotuksiin vastaamiseksi. Pelko länsimaistumisesta on yleistä, mikä hidastaa osallistumista hankkeisiin. Hallituksen jäsenet esittivät kysymyksiä tyttöjen silpomisenvastaisen työn onnistumisesta, nuorisotyöstä ja diasporan tilanteesta. E. Alitalo kertoi, että silpomisesta voidaan nykyään jo

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) keskustella, kunhan uskaltaa avata suunsa. Silpominen on edelleen valitettavan yleistä, mutta laajin silpomisen muoto on väistymässä juuri avoimen keskustelun ansiosta. P. Gorelick kertoi, että suomalaisissa nuorisojärjestöissä on alkamassa hanke, jonka avulla pyritään saamaan somalinuoret mukaan järjestöjen toimintaan. I varapuheenjohtaja R. Semi toivoi, että suomalaiset ja somalit toimisivat aktiivisesti yhdessä eri järjestöissä. Ohjelmajohtaja totesi, että diasporajärjestöjä toimii eri puolilla maailmaan, ja niissä on valtavasti asiantuntemusta. Somali-verkosto on hieno esimerkki siitä, miten verkostoituminen kantaa hedelmää ja säästää resursseja, kun vältytään tekemästä päällekkäistä työtä. Kepalla on lukuisia diasporajärjestöjä jäsenenään. Järjestöillä on tarve löytää alusta, josta käsin toimia, tehdä yhteistyötä, saada tietoa ja vahvistaa kapasiteettia. Yusuf M. Mubarak kertoi, että diasporajärjestöissä arvostetaan Kepaa toimijana, jolla olisi voimavaroja perustaa toimipiste Somaliaan ja toimia diasporajärjestöjen alustana. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi esittely Solidaarisuuden työstä Somalia-verkoston toiminnan tukemisessa, Somalia-verkoston työn esittely sekä Kepan ja diaspora-jäsenjärjestöjen yhteistyön kehittäminen. 33 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta ja kertoo tulevasta toiminnasta. Raportti on liitteenä 33A ja luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, liitteenä 33B. YK:n post-2015-prosessi eteni hallitusten välisissä neuvotteluissa maaliskuun lopulla. Järjestöjen beyond-2015-verkosto on huolissaan, kuinka kaikki keskeiset päätavoitteet ja kaikki 169 alatavoitetta saadaan integroitua toimivaksi tavoitepatteristoksi. EU-komissio on julkaissut ensimmäisen osan verotuksen avoimuutta koskevasta toimenpidepaketista, jolla tähdätään veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun poistamiseen. Lähtökohta on, että yritysten on maksettava veroa siihen maahan, missä sen toiminta sijaitsee. Nyt EU-valtiot alkavat vaihtaa automaattisesti tietoja verosopimuksistaan. Toimenpidepaketin toinen osa julkaistaan alkukesästä. Kehitysministeri S. Paatero ja järjestöt tapasivat Ulkoministeriö järjesti kansalaisjärjestöseminaarin teemana muun muassa yritysyhteistyö. Ministeri kannustaa yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä yhteistyöhön. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että yritykset toimivat ihmisoikeuksia ja yhteiskuntavastuita noudattaen. Seminaarissa keskusteltiin myös viestintä- ja globaalikasvatustukien tulevaisuudesta. Ministeriö ilmoitti, että tulevissa hauissa tukea saavien järjestöjen määrä rajataan 30:een. Ulkoministeriö on aikaistanut hanketukien hakuaikataulua, ja haku päättyy jo Jäsenistöä on informoitu tiukentuneesta aikataulusta. Todettiin, että ulkoministeriön nykyinen sähköisen hakukäytäntö tullaan evaluoimaan v Hallituksen jäsen Liisa Ketolainen ja toiminnanjohtaja osallistuivat Maailman Sosiaalifoorumiin Tunisian Tunisissa Liisa Ketolainen totesi, että näkyväksi teemaksi nousi post-2015-prosessi, kehyn tuloksellisuus ja foorumin tulevaisuus. Sosiaalifoorumi on erinomainen paikka verkostoitua sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden kanssa. Olisi hyvä miettiä, millaisella joukolla foorumiin osallistutaan ja pitäisikö foorumiin ottaa tukevampi ote. Toiminnanjohtaja totesi, että kehitysyhteistyöalan toimijat

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) olivat nyt vahvasti mukana, samoin Suomen edustus oli laaja. Kepa on järjestänyt kristillisille jäsenjärjestöille keskustelutilaisuuden, jossa järjestöt keskustelivat ulkoministeriöltä saatujen kysymysten pohjalta esimerkiksi arvopohjan tuomasta lisäarvosta Suomen kehitysyhteistyölle tai miten UM:n eettisten ohjeiden noudattamista valvotaan hanketyössä. Keskusteluista koottu muistio Kristillisten järjestöjen vastaus oli jaossa kokouksessa. Liite 33C. Ohjelmajohtaja kertoi, että Maailma kylässä -festivaalin järjlyt etenevät aikataulussa. MKtiimissä on laadittu riskianalyysi, ja turvajärjlyjä varten on konsultoitu suojelupoliisia. Saadut ohjeet huomioidaan turvasuunnitelmissa ja vakuutukset päivitetään yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. I varapuheenjohtaja kertoi, että Maailma kylässä -festivaalin VIP-tilaisuus pidetään perjantaina klo Kansallisteatterin Lavaklubilla. Hallitus emännöi ja isännöi tilaisuutta. Hallituksen jäsenet Minja Huopalainen ja Aaro Rytkönen sekä ohjelmajohtaja ja kehityspoliittinen asiantuntija Niina Mäki vierailivat europarlamentaarikko Heidi Hautalan kutsusta Brysselissä Matkalla tutustuttiin EU:n päätöksentekoon ja tavattiin eri sidosryhmien edustajia. Minja Huopalainen totesi, että matka vahvisti käsitystä, kuinka oleellista vaikuttamistyö onkaan ja kuinka tärkeätä on tavata päättäjiä. Kepan toimiston muutto onnistui hyvin, ja uusi toimisto on lähtien sijainnut osoitteessa Elimäenkatu 25-27, Helsinki. Vanhojen tilojen vuokrasopimus on edelleen voimassa. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin myös tiedoksi ohjelmajohtajan antama selvitys Maailma Kylässä -festivaalista ja sen turvallisuusriskien kartoituksista, joissa on konsultoitu myös suojelupoliisia. Hallitus velvoitti ohjelmajohtajaa tarkistamaan, onko ohjelman sisällöllä vaikutuksia Kepan ottamien tapahtumavakuutusten kattavuuteen ja informoimaan hallitusta näistä keskusteluista. 34 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 t Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Esittely Toimintakertomus on liitteenä 34A ja tilinpäätös liitteenä 34B. Ohjelmajohtaja esitteli toimintakertomuksen ja esitti kertomuksen liitteeseen Edustukset lisäyksiä UM:n kauppapoliittisen jaoston ja oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan alatyöryhmiin. Muutokset ja lisäykset on kirjattu liitteeseen 34C. Esittelykalvot ovat liitteenä 34D. Hallintojohtaja esitteli tilinpäätöksen 2014, esittely liitteenä 34E. Hallituksen jäsen tiedusteli, miten Kepa varautuu mahdolliseen tilanteeseen, jossa omarahoitusosuutta tulisi kasvattaa. Hallintojohtaja totesi, että Kepan toiminnan fokus on vaikuttaminen suomalaiseen asenneilmapiiriin. Se on mandaatti, jonka ulkoministeriö, rahoittajamme, on hyväksynyt ohjelman yhteydessä. I varapuheenjohtaja esitti, että kevätkokouksessa eriteltäisiin Maailma kylässä -festivaalin kulurakenteesta tiedot koskien kaupallista tuottoa ja toisaalta jäsenten tuomaa tuottoa. Esitystä

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) kannatettiin. Hallituksesta esitettiin, että vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään esityksen mukaisina huomioiden edustukset-liitteen muutokset ja lisäykset. Hallitus hyväksyi vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esityksen mukaisina, huomioiden edustukset-liitteen muutokset ja lisäykset. päätti, että kevätkokouksessa eriteltäisiin Maailma kylässä -festivaalin kulurakenteesta tiedot koskien kaupallista tuottoa ja toisaalta jäsenten tuomaa tuottoa. 35 KEVÄTKOKOUSASIAT 35.1 Kevätkokouksen 2015 ohjelma ja esityslista Esittely esitys Toiminnanjohtaja Yhdistyksen kevätkokous pidetään perjantaina Kepan uuden toimiston kokoustiloissa, Elimäenkatu 25-27, 6. kerros. Kokousta edeltää kaksi jäsenjärjestöille suunnattua aamupäivän seminaaria, joista toisen aihe liittyy joko järjestöjen työhön tai Kepan toimintaan ja palveluihin ja toisen ajankohtaiseen prosessiin tai kehityspoliittiseen kysymykseen. Kevätkokouksen esityslista on liitteenä 35.1A. Hallitus hyväksyy kevätkokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2015 esityslistan. Hallitus hyväksyi kevätkokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2015 esityslistan Esitys vaalivaliokunnaksi, liite 35.2A Esitys esitys Puheenjohtaja Kepan sääntöjen 20 mukaan hallitus tekee vaalivuoden kevätkokoukselle esityksen vaalivaliokunnan kokoonpanosta ja sen koollekutsujasta. Vaalivaliokuntaan valitaan yhdeksän henkilöä ja valiokunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan. Esitys vaalivaliokunnan kokoonpanosta tuodaan hallituksen kokouksen pöydälle Hallituksen jäsen totesi, että hallituksen vaikuttamismahdollisuus jää hyvin kapeaksi, kun asiakirja tuodaan vasta pöydälle. Toivottavasti tulevaisuudessa asiakirjat esitetään sähköisessä muodossa hyvissä ajoin ennen kokousta. Esitys vaalivaliokunnaksi ei nyt ole riittävän tasapuolinen, sillä esimerkiksi nuoriso- ja rauhanjärjestöjen edustus puuttuu kokonaan. Hallituksesta vastattiin, että vaalivaliokunta vastaa tasapuolisuudesta uutta hallitusta kootessaan. Hallitus keskustelee ja päättää vaalivaliokuntaa koskevasta esityksestään kevätkokoukselle. Hallitus hyväksyi vaalivaliokuntaa koskevan esityksen vietäväksi kevätkokoukselle. 36 EVÄSTYSKESKUSTELU KEPAN OHJELMASTA asiakohta käsiteltiin kohdan 38 jälkeen. 37 JÄSENASIAT - asiakohta käsiteltiin kohdan 39 jälkeen. 38 EDUSKUNTAVAALIKAMPANJA

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) - asiakohta käsiteltiin kohdan 37 jälkeen. 39 EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN HALLITUSOHJELMAN TAVOITTEIDEN PÄIVITYS - asiakohta käsiteltiin kohdan 35 jälkeen. Esitys ehdotus Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallitus päätti Kepan eduskuntavaalikampanjan hallitusohjelmatavoitteista Määräajan jälkeen ilmeni, että jotkut järjestöistä eivät olleet pystyneet antamaan kommenttejaan johtuen Kepan viestintään liittyvistä ongelmista. Määräaikaa pidennettiin ja hallitusta tiedotettiin päivityksistä erillisellä sähköpostilla helmi-maaliskuun vaihteessa. Esitetyt lisäykset olivat sopusoinnussa Kepan aiempien linjausten kanssa. Viestissä hallitukselle esitettiin, että hallitus päättää muodollisesti päivitetyistä hallitusohjelmatavoitteista maaliskuun kokouksessaan. Liite 39A. Hallitus hyväksyy eduskuntavaalikampanjan hallitusohjelmatavoitteiden päivityksen. Hallitus hyväksyi eduskuntavaalikampanjan hallitusohjelmatavoitteiden päivityksen. 37 JÄSENASIAT 37.1 Erot Esittely esitys Toiminnanjohtaja Seuraavat kolme jäsenjärjestöä ovat pyytäneet eroa Kepasta: Empowerment of African Women ry, Elinpiiri ry ja R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry. Pääasilliset syyt eroihin ovat joko toiminnan loppuminen tai maksamattomat jäsenmaksut, liite 37.1A. Merkitään jäsenerot tiedoksi. Merkittiin tiedoksi jäsenten erot. 38 EDUSKUNTAVAALIKAMPANJA Esitys Ohjelmajohtaja Kepan ja jäsenjärjestöjen eduskuntavaalikampanjan Talouspoliittinen vaalikone avautui yleisölle osoitteessa Kampanjan Kuka päättää? -vaalidebatit pidetään klo alkaen Gaudeamuksen kirjakauppakahvilassa Kirja & Kahvila. (Vuorikatu 7). Keskusteluihin osallistuvat Carl Haglund (rkp), Paavo Arhinmäki (vas), Jouko Jääskeläinen (kd), Jani Toivola (vihr), Jari Lindström (ps), Fatbardhe Hetemaj (kok), Antti Rinne (sdp) ja Paula Lehtomäki (kesk). Vaalien jälkeen kampanja jatkuu hallitusneuvotteluihin kohdistuvana vaikuttamistyönä sekä valituille kansanedustajille suunnatussa Painavaa asiaa -tapahtumassa Kampanja- ja viestintäjohtaja esitteli koosteen Kehitysyhteistyö puolueiden leikkauslistoilla ja vaaliohjelmissa 2015; liite 38A. Hän totesi myös, että vaalidebattiin ennakkoon ilmoitettu Antti Rinne (sdp) on ilmoittanut estä tilaisuuteen. esitys Hallituksesta esitettiin, että koosteessa SDP:n osuutta tarkennettaisiin siten, että huomioidaan puolueen joko-tai-asenne: kehitysyhteistyötä ei mainita puolueen leikkauslistassa, mutta ei myöskään tueta vaaliohjelmassa. Muutosten jälkeen kooste olisi hyvä lisätä Kepan nettisivuille. Merkitään tiedoksi.

7 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 36 EVÄSTYSKESKUSTELU KEPAN OHJELMASTA Esitys Ohjelmajohtaja Kepan uuden kolmivuotisen ohjelman suunnittelu on lähtenyt käyntiin. Ensimmäinen luonnos ohjelmasta valmistuu toukokuun alussa, ja ohjelma käsitellään hallituksen kokouksessa kesäkuussa. Ohjelma seuraa Kepan strategiaa ja siinä huomioidaan viime vuonna strategiaan tehdyt päivitykset. Ohjelmaan ei esitetä sisällytettäväksi Suomen AEPF-verkoston toimintaa, joka tähän asti on toiminut erillisrahoituksella Kepan ohjelman kyljessä. Hallitus käy evästyskeskustelun ohjelman jatkosuunnittelua varten. Keskustelun pohjaksi hallitukselle esitetään toimivan johdon ja ohjelman koordinaatioryhmän tunnistamia keskeisiä aiheita tai kysymyksiä, liite 36A. Universaalit post-2015-tavoitteet tuovat uutta näkökulmaa ohjelmaan. Universaalisuus asettaa vaatimuksia ymmärtää omaa kulttuuriansa /eri kulttuureja/ kulttuurien merkitystä entistä paremmin, mikä tavoite olisi hyvä lisätä ohjelmaan. Elävät jäsensuhteet on tärkeä näkökulma, sillä järjestöissä tekijät vaihtuvat ja suhteiden ylläpito on pitkäjänteistä toimintaa, jossa ei kannata ajatella, että lakipiste olisi tavoitettu. Onnistuneen viestinnän merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun kilpailu lähes joka resurssisektorilla kiristyy. Oikea-aikaisen ja selkeän viestinnän tulee onnistua kertomaan, miksi kehitysyhteistyö on tärkeätä ja millä lailla työ vaikuttaa. Kepalla on vahva mandaatti 300 jäsenen yhteisönä. Yritysyhteistyössä tulisi tiedostaa niin mahdollisuudet kuin uhatkin. Yritysyhteistyön onnistuminen vaatisi riittävän ison yrityskumppanin, joka pitäisi yritysvastuukysymyksiä esillä. Kepan tehtävä olisi etsiä mahdollisuuksia ja kannustaa yhteistyöhön. Toiminnanjohtaja totesi, että yritysyhteistyötä on painotettu agendalla nykyisen strategian puolivälin arvioinnin näkökulmien mukaisesti. Kampanja- ja viestintäjohtaja kertoi, että noin puolella jäsenistöstä on jo yritysyhteistyötä. Hallituksesta todettiin, että nyt toteutettu eduskuntavaalikampanja oli jäsenten onnistunut yhteisponnistus ja kampanja. Kampanjat ovat hyvä työkalu, mutta pienen organisaation kannalta tuntuu joskus, että osallistuminen on vaativaa. Osallistumiskynnystä tulisi jollain lailla madaltaa ja luoda mahdollisuuksia osallistumiseen vähäisemmilläkin resursseilla. Olisiko koko ohjelmakauden kestävä kampanja tehokas vai onko oikea tapa kampanjoida monin pienin kampanjoin? Sitouttaminen pitkäaikaiseen kampanjaan saattaa olla haaste yhä sirpaloituneemmassa maailmassa. Mikä olisi Kepan kampanjoinnin laajuus kotimaa/eurooppa? Keneen haluamme vaikuttaa? Pieneen ydinporukkaan? Suureen yleisöön? Molempiin? Mikä on Kepan kannatuksen laajuus? Tulossa ovat EU-vaali ja kuntavaalit ja -kampanjat, mutta millaisia raameja nykyinen taloustilanne tuo. Diasporajärjestöjen osaamista tulisi hyödyntää eri toimialueilla. Työ etelässä jatkuu. Ovatko nykyiset toiminta-alueet edelleen relevantit? Millaista etua vahvempi alueellinen työote toisi? Miten huomioida elävät jäsensuhteet? Pitääkö kaikkien jäsenten saada Kepan palveluja etelän toimintoihinsa liittyen? Kun mietitään uusia avauksia uusissa maissa, riittävätkö resurssit tai olisiko karsittava toimintoja jossain muualla. Esimerkiksi Myanmarin avautuminen huomioitiin jo Mekongin toimiston avaamisen yhteydessä. Jos Myanmariin mentäisiin, olisiko mahdollista lopettaa toiminta jossain toisessa Mekongin alueen maassa. Suomen Somali-verkosto on väläytellyt ehdotusta Kepan toimipisteen avaamisesta Somaliaan tai Somalimaahan.

8 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/ (8) esitys Hallitus keskustelee ja antaa evästyksensä ohjelman jatkosuunnitteluun. Hallitus merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. 39 EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN HALLITUSOHJELMAN TAVOITTEIDEN PÄIVITYS - asiakohta käsiteltiin kohdan 35 jälkeen. 40 ILMOITUSASIAT 40.1 Hallituksen blogikirjoitukset 40.2 Hallintotyöryhmän jäsenet 41 MUUT ASIAT 41.1 Seuraava hallituksen kokous 42 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kepan hallitus asetti kokouksessaan hallintotyöryhmän mm. tarkistamaan Kepan nykyistä palkitsemisjärjlmää. Samalla päätettiin, että työryhmän jäsenten nimet tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen. Hallintotyöryhmään kuuluvat: 1. varapuheenjohtaja Ritva Semi, hallituksen varajäsen Karri Lybeck, jäsenjärjestöedustajana henkilöstöpäällikkö Pia Virtanen (Plan Suomi), Kepan hallintojohtaja Anne Romar, Kepan hallintokoordinaattori Sisko Leino ja henkilöstön edustajana Terhi Ylikoski. Seuraava kokous on maanantaina klo 15 MTK:n tiloissa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18. Ritva Semi kokouksen puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Liisa Ketolainen pöytäkirjan tarkastaja Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013 Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2/2013 Aika 25.3.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki HUOM! Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle susanna tan Alen Baingang ryhtyi lainan turvin kasvattamaan

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Sauli Ingman kalasti Maailman luonnonsäätiölle tukijäseniä Helsingin Kampissa. 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä 1 MUISTIO 25.11.2014/HV Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi yksityissektorin ja ministeriöiden kanssa Aika: 11.11.2014 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa

VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa PÄÄTÖSESITYS Yhdistyksen vuosikokoukselle 23.11.2012 esitetään, että Kepa ry suhtautuu myönteisesti ulkoministeriön (UM) aloitteeseen toteuttaa viestintä- ja kehityskasvatus-

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot