Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kevätkokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kevätkokous 24.4.2015 4.5.2015"

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kepan kevätkokous Aika klo 13:00 Paikka: Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Elina Vuola avasi kokouksen klo 13:05 ja toivotti jäsenjärjestöjen edustajat ja Kepan henkilökunnan tervetulleeksi kokoukseen. Kevään eduskuntavaalit ovat takana. Kepan ja jäsenjärjestöjen yhteinen eduskuntavaalikampanja Maailmantalouden tekijät onnistui hyvin. Hallituspuolueiden puheenjohtajista tehtiin youtube-videohaastattelut, ja Kepan vaalikonetta käytettiin ahkerasti oman ehdokkaan löytämiseksi. Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana Kepa jatkaa hallitusohjelmavaikuttamistaan ja nostaa keskeisinä esille ilmasto- ja energiakysymykset sekä sitoutumisen kansanväliseen yhteistyöhön ja sopimuksiin; mukaan lukien kehitysrahoituksen, vahvan kansalaisyhteiskunnan merkityksen ja kansainvälistä taloutta koskevan sääntelyn vahvistamisen, joka eliminoisi veroparatiisit ja -välttelyn. Kepa on mukana kansainvälisissä prosesseissa kuten YK:n uusi kehitysohjelma post konferenssi syyskuussa, kehitysrahoituskonferenssi heinäkuussa ja YK:n ilmastokokous COP-21 ensi joulukuussa. Kehitysrahoituskonferenssi järjestetään pitkälti kehitysmaiden vaatimuksesta kaksi kuukautta ennen YK:n post kokousta. Kehitysmaat haluavat varmistaa käytössä olevat resurssit ja peräänkuuluttavat rikkaiden maiden sitoutumis- ja tahtotilaa. Konferenssin valmistelussa on korostettu yksityisen sektorin roolia: kuinka paljon, mitä tehtäviä ja millä edellytyksillä yhteiskunnat voivat siirtää tehtäviä yksityisen sektorin harteille. Kepan uutta ohjelmaa seuraavalle kolmelle vuodelle suunnitellaan jo. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että päätoiminnot tulisivat edelleen olemaan poliittinen vaikuttaminen, asenneilmapiiriin vaikuttaminen ja jäsenistön/kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja jäsenpalvelut. Jäsenkyselyt jatkuivat syksyllä Kyselyn tulosten perusteella jäsenistö antaa Kepalle arvosanan 8,27. Jäsenet näyttävät siis olevan kohtalaisen tyytyväisiä Kepaan, sen palveluihin ja toimintaan. Jäsenkyselyt jatkuvat syksyllä, kun viimeinen kolmasosa jäsenistöstä haastatellaan. Puheenjohtaja ilmoitti lopuksi, että hän ei ole käytettävissä Kepan puheenjohtajan tehtävissä nykyisen kauden jälkeen. Puhe kokonaisuudessaan on liitteenä 1A.

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (6) 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anne Pönni, Suomen World Vision ry. 2.2 Sihteerin kutsuminen, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu, Kepa ry. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Terhi Lindqvist, Marttaliitto ry Lauri Peltonen, Taksvärkki ry. Valittiin ääntenlaskijoiksi Seppo Kalliokoski, Suomi-Namibia-Seura ry Terhi Lindqvist, Marttaliitto ry Lauri Peltonen, Taksvärkki ry. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 16 mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa. Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 43, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 46 ja äänimääräksi 53. Lisäksi vahvistettiin neljän puheoikeutetun tarkkailijan läsnäolo- ja puheoikeus sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Osallistujalista on liitteenä 4A. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin esityslista lähetetyssä muodossa.

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (6) 6 VAALIVALIOKUNNAN ASETTAMINEN Esittely Toiminnanjohtaja Kepan sääntöjen 20 mukaan syyskokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee vaalivuoden syyskokousta edeltävässä kevätkokouksessa asetettu vaalivaliokunta, johon valitaan hallituksen esityksen pohjalta kokoonkutsuja ja kahdeksan muuta jäsentä, joiden tulee edustaa yhdistyksen jäsenistöä mahdollisimman monipuolisesti. - Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle. Tätä ennen vaalivaliokunnan tulee pyytää yhdistyksen jäseniltä esityksiä ehdokkaiksi vaalivuoden syyskokouksessa täytettäviin luottamustoimiin. Hallituksen jäsentä ei saa valita vaalivaliokuntaan. Hallituksen pohjaesitys vaalivaliokunnaksi on liitteenä 6A. Kevätkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen pohjaesityksen vaalivaliokunnaksi. Vaalivaliokuntaan kuuluvat: 1. Janne Sivonen Reilu kauppa ry, kokoonkutsuja 2. Viveca Hedengrén Kulttuuriyhdistys Agora ry, Suomi-Mosambik-seura ry 3. Heli Kuusipalo Suomi-Namibia-seura ry, Crash ry 4. Nur Mohamud African Care ry 5. Lauri Peltonen Taksvärkki ry 6. Marja Pihnala Invalidiliitto ry 7. Tapio Pitkänen Suomen Kristillinen Lääkäriseura ry 8. Jukka Pääkkönen Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry 9. Anne Pönni Suomen World Vision ry. 7 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS, liite 7A Esittely Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja Toiminnanjohtaja totesi, että ulkoisen toimintaympäristön tilanne on ollut haastava menneenä toimintavuonna. Samaan aikaan pyrkii kansalaisjärjestökenttä kuitenkin luomaan uutta vakaata toimintapohjaa, kun se osallistuu YK:n post kehitysohjelman laatimiseen. Uuden kehitysohjelman tavoite on universaalisuus, joka kaataa perinteiset pohjoinen/etelä-raja-aidat. Kepan hallitus arvioi Kepan vuosien strategian starategiakauden puolivälissä. Hallitus totesi, että strategia on toiminut hyvin, mutta halusi hienosäätää strategiaa vahvistamalla Kepan maahanmuuttajajärjestöjen osallistamista. Toiseksi hallitus nosti vahvemmin esille yritysyhteistyön, sillä järjestöjen ja yritysten yhteistyöllä voidaan vaikuttaa yritysten tapaan toimia kehitysmaissa. Kolmantena kiinnitettiin huomiota EU-tason politiikkaan, jonka ymmärtäminen on tärkeätä, jotta

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (6) voimme tehdä laadukasta vaikuttamistyötä. Neljänneksi arvioinnissa toivottiin Kepan olevan entistä aktiivimpi ja rohkeampi yhteiskunnallinen keskustelija. Tarvitsemme lisää rohkeita ulostuloja arvojemme ja globaalivastuun puolesta. Kepan edunvalvonta sai arvokkaan sulan hattuunsa, kun ulkoministeriö Kepan edunvalvontatyön vaikutuksesta nosti viestintä- ja globaalikasvatustuen jakoon liittyviä resurssejaan. Tuki on jäsenillemme tärkeä toimintaväline. Asennekasvatus on saanut vahvan jalansijan, kun Maailma koulussa -seminaari kokosi 500 opettajaa käsittelemään globaaleja kysymyksiä tai kun globaalikasvatus- ja vaikuttamiskoulutukseen osallistui 400 opettajaopiskelijaa. Hieno saavutus on se, että Kepa ja globaalikasvatusjärjestöt pystyivät vaikuttamaan peruskoulujen oppikirjojen sisältöön, ja tämä varmasti näkyy oppina ja asenteissa vuosien ja vuosikymmenten päästä. Ohjelmajohtaja esitteli toimintakertomuksen. Esittely on liitteenä 7B. Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, tiedusteli, kuinka suuri osuus Kepalle tehdyistä jäsenaloitteista johtaa toimenpiteisiin. Ohjelmajohtaja totesi, että täsmällistä lukumäärää on vaikea antaa. Kaikki aloitteet käsitellään ja viedään eteenpäin joko Kepassa tai pyritään löytämään taho, joka voisi ottaa kopin aloitteeseen vastaamiseksi. Toimintakertomus käytiin lävitse kappaleittain. Esitetyt muutokset ja kommentit on koottu liitteeseen 7C. Kevätkokous hyväksyi toimintakertomuksen 2014 lähetyssä muodossa liitteessä 7C mainitut muutokset ja korjaukset huomioiden. 8 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hallintojohtaja Esittely Hallituksen esitys vuoden 2014 tilinpäätökseksi on liitteenä 8A. Vuoden 2014 rahoituksen loppusumma oli euroa ja toteuma 95,9 prosenttia. Ylijäämä on euroa, josta hallitus ehdottaa siirrettäväksi omaan pääomaan euroa ja euroa vuodelle Etelän toimintojen osuus budjetissa pysyi ennallaan 26,8 prosentissa. Henkilökulujen osuus on 56 prosenttia. Esittely on liitteenä 8B. Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, tiedusteli, miten Kepa on varautunut mahdollisiin rahoituksen pienenemisen riskeihin. Hallintojohtaja totesi, että rahoituskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Olemme riippuvaisia Suomen uuden hallituksen hallitusohjelmasta ja rahoituspäätöksestä. Joudumme mukautumaan toimissamme rahoitukseen. Tällä hetkellä lähtökohtana ovat vuoden 2015 talousarvion numerot. Tilinpäätös käytiin lävitse kappaleittain. Esitetyt muutokset ja kommentit on koottu liitteeseen 7C. Kevätkokous hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen lähetetyssä muodossa liitteessä 7C mainitut korjaukset huomioiden.

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (6) 9 TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Tilintarkastuskertomus, liite 9A, oli jaossa kokouksessa. Hallintojohtaja - Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Kevätkokous hyväksyi tilintarkastajien lausunnon ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 10 ILMOITUSASIAT 10.1 Maailma Kylässä -festivaali Ohjelmajohtaja Vuosi on festivaalin juhlavuosi, sillä festivaali täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Pääteemana on kehitys ja maantieteellisenä painotuksena ovat Afrikka ja Lähi-itä. Esityksiä on kaikkiaan 150 ja näytteilleasettajia 370. Jäsenjärjestöistä 180 on mukana. Pääyhteistyökumppaneita ovat Metro-lehti, Punainen Risti, RAY (Inhimillisiä Uutisia), Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry, Euroopan Unioni ja ulkoministeriö. Tuotanto on entistä vastuullisempaa, kun käytössä on Ekokompassiympäristöjärjestelmä. Ruokamyyjiä on kannustettu suosimaan luomu- ja lähiruokaa ja pitämään valikoimassaan vähintäänkin yhden kasvisruoka-annoksen. Tänä vuonna YLE taltio ensimmäistä kertaa esityksiä ja lähettää suoran lähetyksen Taiga-lavalta. Esittely kokonaisuudessaan on liitteenä 10.1A. Kokousedustaja Minna Mannert, Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry, tiedusteli seuraavien vuosien osallistumista ajatellen, miten festivaalin teemakylien onnistumista arvioidaan. Ohjelmajohtaja kertoi, että festivaalia kehitetään koko ajan ja kaikki osiot arvioidaan ja jäsenten toivomukset ja arviot huomioidaan. Kokousedustaja Ulla Lahtinen, Vaasan Kehitysmaaseura ry, tiedusteli, kuinka tunnettu festivaali on ruotsinkielisellä seudulla. Vaikuttaa siltä, että informaatio festivaalista on pääosin suomenkielistä. Voisiko festivaalimateriaalia saada myös ruotsiksi? Ohjelmajohtaja totesi, että Maailma kylässä on helsinkiläinen tapahtuma ja tällä hetkellä tiedotusmateriaalia on suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielistä ohjelmaa on ollut Mahdollisuuksien toreilla, jotka ovat paikallisia tapahtumia maakunnissa. Ruotsinkieliset jäsenet ja muut tahot ovat ilman muuta tervetulleita järjestämään festivaaliohjelmaa. Hallituksen II varapuheenjohtaja Inka Hopsu totesi, että jatkossa festivaalin ohjelmistossa voisi olla ruotsinkielistä tuotantoa.

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (6) 10.2 Järjestöjen hallitusohjelmavaikuttaminen Esittely Kampanja- ja viestintäjohtaja Eduskuntavaalikampanja Maailmantalouden tekijät onnistui hyvin. Vaalikonetta käytettiin lähes kertaa. Kävijöitä vaalisivustolla oli kaikkiaan yli Vaikuttamistyö jatkuu hallitusohjelmaan vaikuttamisena. Hallitusneuvottelija Juha Sipilä on ilmoittanut tavoitteeksi lyhyen strategisen toimintaohjelman. On myös ilmoitettu, että Säätytalo on suljettu lobbareilta. Kansalaisjärjestöjen tavoitteena on, että toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestöjä jo kuunneltaisiin. Hallitusohjelmasuosituksia viedään eteenpäin monilla rintamilla. Tapaamisia sekä uusien että valtakirjansa uudistaneiden kansanedustajien kanssa on jo sovittu, yhteydenpito virkamiehiin ja puoluevaikuttajiin jatkuu ja tapaamispyynnöt eduskuntaryhmille on lähetetty. Some- ja medianäkyvyyttä tuovat blogit, twitter ja haastattelut. Esittely kokonaisuudessaan on liitteenä 10.2A. 11 MUUT ASIAT Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, totesi, että vaalin voittajista ja häviäjistä olisi hyvä käyttää oikeita termejä. Vaalin voittajia olivat keskusta ja vihreät. Pidetään mielessä, että edellisiin vaaleihin verrattuna kokoomus, perussuomalaiset ja demarit hävisivät. Muita asioita ei ollut. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15. Elina Vuola Anne Pönni puheenjohtaja puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Terhi Lindqvist pöytäkirjan tarkastaja Lauri Peltonen pöytäkirjan tarkastaja

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012 Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Pöytäkirja Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012 AIKA: 25.03. 2012 klo 14.02-15.22. PAIKKA: Pakilan Lastenpaikka, Yhdyskunnantie 2 LÄSNÄ: Yhteensä kokouksessa oli 82 osallistujaa,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015 Helsinki 20.5.2015 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015 Ilmoitimme 25.3.2015 päivätyllä kokouskutsulla, että Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 7.8.2015 klo 13.00 Espoossa.

Lisätiedot

... ... Vaikuttavuutta ja verkostoja. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 4/2011. www.satakylat.fi

... ... Vaikuttavuutta ja verkostoja. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 4/2011. www.satakylat.fi ... Elämänvirtaa kylille......... Jäsentiedote 4/2011 www.satakylat.fi Vaikuttavuutta ja verkostoja Mukavaa syksyä SataKylien toimistolta! Onnistunut Jatkis - koulutushanke alkaa kääntyä loppupuolelle

Lisätiedot