Kepa ry ESITYSLISTA 2/ (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013"

Transkriptio

1 Kepa ry ESITYSLISTA 2/ (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2/2013 Aika klo Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Helsinki HUOM! Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta edeltää noin 30 minuutin mittainen keskustelusessio klo aiheesta kansalaisyhteiskunnan tila ja toimintaedellytykset Auli Starckin alustamana. Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje Henri II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari Kentala Julianna Mohamed Saido Ranta Eija Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Saipio Anna Steffansson Rolf Tuure Tuomas Wirén Inger Varajäsenet - Järjestys arvottu - Huopalainen Minja Laiho Mika este Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja este Shakir-Corbishley Aysu, hallintojohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Sihteeri Mäki-Hakola Heli, hallintosihteeri Toimiston henkilökunta Harjunpää Johanna, järjestösihteeri Käsiteltävät asiat 17 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen.

2 Kepa ry ESITYSLISTA 2/ (7) 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 19 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan hyväksyttyjen sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. 20 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 21 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 1/2013 pöytäkirja on liitteenä 21 A. esitys Merkitään hallituksen pöytäkirja 1/2013 hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. 22 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI esitys raportoi Kepan toiminnasta kaudelta Raportti on liitteenä 22A. Raportin yhteydessä kerrotaan toimivan johdon ja asiantuntijoiden valmistelemasta strategian supermittaristosta, liite 22B. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, on liitteenä 22C. Merkitään tiedoksi. 23 VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS, ohjelmajohtaja hallituksen toimintakertomuksesi yhdistyksen kevätkokoukselle on liitteessä 23A. esitys Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen vuodelle 2012.

3 Kepa ry ESITYSLISTA 2/ (7) 24 TILINPÄÄTÖS 2012 esitys Hallintojohtaja Tilinpäätös vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi on liitteenä 24A. Vuoden 2012 toteutuneet kulut ovat ,85 euroa. Tilikauden ylijäämä on ,18 euroa, joka ehdotetaan siirrettäväksi omaan pääomaan. Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelle 2012 ja ylijäämän siirron pääomaan. 25 KEVÄTKOKOUSASIAT 25.1 KEVÄTKOKOUKSEN OHJELMA JA ESITYSLISTA esitys Yhdistyksen kevätkokous pidetään Helsingissä perjantaina Kokousta edeltää kaksi jäsenjärjestöille suunnattua aamupäivän seminaaria, joista toinen aihe liittyy järjestöjen käytännön työhön ja toinen taas ajankohtaiseen prosessiin tai kehityspoliittiseen kysymykseen. Kevätkokouksen esityslista on liitteenä 25.1A. Hallitus hyväksyy kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2012 esityslistan ESITYS VAALITOIMIKUNNASTA Kepan hyväksyttyjen sääntöjen mukaan Kepan vaalivuoden kevätkokouksessa asetetaan vaalivaliokunta hallituksen esityksen pohjalta. Hallitus esittää vaalivaliokunnan kokoonkutsujaa sekä kahdeksaa muuta jäsentä, joiden tulee edustaa yhdistyksen jäsenistöä mahdollisimman monipuolisesti. Vuoden 2011 vaalivaliokunnan puheenjohtajana oli Taksvärkin Lauri Peltonen ja toimikunnan muut jäsenet tulivat Msingin ystävyysseurasta, Solidaarisuus-säätiöstä, Fidasta, Suomi-Mosambik -seurasta, Marttaliitosta, Suomen ylioppilaskuntien liitosta, Vietnam-seurasta sekä Suomen Rauhanliitosta. Puheenjohtajisto tuo hallituksen kokouksen käsittelyyn pohjaehdotuksen, liite 25.2A. esitys Hallitus keskustelee ja päättää vaalivaliokuntaa koskevasta esityksestään kevätkokoukselle.

4 Kepa ry ESITYSLISTA 2/ (7) 26 KEPAN EDUSTUKSET 26.1 Kepan edustus Team Finland/Task force -työryhmässä Ulkoministeriö (UM) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat perustaneet kehitysmaihin kohdistuvien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisryhmän. Se pyrkii edistämään politiikkajohdonmukaisuutta sekä olemassa olevien, toimijoiden, toimintamallien, yhteistyöelinten ja toimintaa rahoittavien instrumenttien tehokkuutta. Ryhmän tehtävänä on ideoida ja kehittää uusia yhteistoiminta- tai rahoitusmuotoja, joiden avulla kehitysmaihin suuntautuvan liiketoiminnan ja kumppanuuksien edellytykset paranevat. Toiminnan tulee samalla edistää kestävää kehitystä ja vähentää köyhyyttä. Kehittämistyöryhmä on perustettu kokeiluluonteisesti vuodelle 2013 ja sen jatkomandaatista päättävät sen perustajat eli UM ja TEM. Kehittämisryhmän tehtäväksianto on liitteessä 26.1A. Työryhmään on kutsuttu Tekes, Finfund, Sitra ja OKM kehitys- ja innovaatiorahoituksen edustajina, Finpro, VTT ja GTK taas keskeisinä julkisuuspalveluiden kehittäjinä sekä yritysten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen edustajat keskeisinä muina toimijoina. Kansalaisjärjestöjen edustus tapahtuu toimeksiannon mukaisesti Kepan kautta. Osallistuminen kehittämistyöryhmään tarjoa niin mahdollisuuksia kuin uhkiakin, joita on arvioitu liitteessä 26.1B. Kokeiluluontoiseen kehittämistyöryhmään liittyminen tarjoaa vähintään mahdollisuuden seurata, miten suomalaisen liiketoiminnan vahvistaminen ja kehityspoliittisten tavoitteiden yhteensovittamiseen pyritään. Kepan osallistumisen lähtökohtana tulisi olla kehitysmaiden omistajuuden korostaminen, kehityspoliittisten tavoitteiden kuten ihmisoikeusperustaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon tai osallistavan vihreä talouden huomioimisen painottaminen sekä kehitysmaiden kansalaistoimijoiden viestien välittäminen kehittämistyöryhmälle. Kepan jäsenjärjestöistä World Vision, Plan ja KUA ovat luultavasti pisimmällä yritysyhteistyön saralla. World Vision on ollut aktiivinen Aalto-yliopiston ja Finpron yhteisen pilottihankkeen weconomyn luomisessa, joka pyrkii yhdistämään suomalaisen yrityssektorin tietotaidon ja paikallistuntemuksen ja tarpeet kehitysmaissa. World Vision toimisi Kepan edustajana kehittämisryhmässä vuoden 2013 ajan. World Visionin Kepa-edustusta varten on luotu erillinen valtuutus, liite 26.1C. World Vision Kepa-edustautumisen tukena olisi erillinen työryhmä Kepan yhteydessä, joka linkittäisi Kepan muut jäsenjärjestöt kehittämistyöryhmän toiminnan seuraamiseen ja siihen vaikuttamiseen. KUA ja Plan ovat jo ilmoittaneet halukkuutensa osallistumisestaan työryhmään. esitys Hallitus hyväksyy esityksen Kepan liittymisestä Team Finland/Task Force -työryhmään ja World Visionin Tiinan Saukon nimeämisestä Kepan edustajaksi työryhmän ensimmäiselle vuodelle.

5 Kepa ry ESITYSLISTA 2/ (7) 26.2 Muutos Kepan KIOS-edustuksessa esitys Hallitus päätti Kepan edustuksista hallituksissa, virallisissa työryhmissä, neuvottelukunnissa tai verkostoissa. Kepan edustajiksi kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin hallitukseen nimitettiin ohjelmajohtaja Outi Hannula varsinaiseksi jäseneksi ja kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares varajäseneksi. KIOSin uusi hallitus totesi järjestäytymiskokouksessaan, että sen on pystyttävä panostamaan enemmän ja konkreettisin toimin henkilöstön hyvinvointiin ja KIOSin johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Sen johdosta hallituksen jäsenten välillä tehtiin työnjakoa ja Kepan toivottiin ottavan hallituksen puheenjohtajuuden. Ohjelmajohtajan työtilanne ja työsuhteen määräaikaisuus sekä toisaalta Kepasenioriteetin tarjoaminen puoltavat esitystä siitä, että Kepan KIOS-edustusta muutetaan niin, että ohjelmajohtaja siirtyy varajäseneksi ja toiminnanjohtaja nimettäisiin varsinaiseksi jäseneksi. Hallitus hyväksyy Kepa-edustuksen KIOSissa esityksen mukaan. 27 JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT KEPASSA TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Jäsenlähtöisyyttä ja -omistajuutta on painotettu nykyisen strategian painopisteinä. Yhtenä ratkaisuna on pidetty osallistumismahdollisuuksien laajempaa tarjoamista jäsenistölle sellaiseen työskentelyyn, joka tukee hallitusta Kepan toiminnan ja palvelujen suuntaamisessa sekä jäsenistön tietotaidon hyödyntämisessä. Samoin jäsenomistajuutta korostettiin Kepan sääntömuutostyöryhmän työskentelyssä. Kepan uusien sääntöjen 12 :n mukaan hallitus voi asettaa toimikaudekseen yhdistyksen jaokset määräämiinsä tehtäviin. Hallitus myös nimeää kunkin jaoksen kokoonkutsujan, jäsenet ja sihteerin. Hallitus voi asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä hallituksen nimeämiä asioita valmistelemaan. Jaosto- tai työryhmäosallisuus on merkittävä jäsenistön ja Kepa-organisaation yhteistyön muoto ja nousee strategian ydinajatuksesta. Sen johdosta näiden elinten perustamiseen liittyviä kriteereitä ja periaatteita laatimaan on syytä perustaa luottamusjohtovetoinen työryhmä, jonka sihteerinä toimisi toiminnanjohtaja. Ehdotus valmistelutyöryhmän toimeksiannosta on liitteessä 27A. esitys Hallitus hyväksyy valmistelutyöryhmän perustamisen esityksen mukaan. 28 JÄSENASIAT 28.1 Jäsenhakemukset Järjestösihteeri

6 Kepa ry ESITYSLISTA 2/ (7) Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan ja yhdistysten kohdalla jäsenmaksu määräytyy sen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Alle 100 jäsentä Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi. Kepan jäsenyyttä on hakenut yksi järjestö: Dalitien solidaarisuusverkosto. Yhteenveto hakijasta ja sille ehdotetusta jäsenmaksuluokasta on liitteenä 28.1A. esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan Eroavat jäsenet Järjestösihteeri Seniorit ilman Rajoja ry eroaa Kepan jäsenyydestä omasta pyynnöstään. Syynä on yhdistyksen toiminnan loppuminen maaliskuussa 2013 yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä. esitys Hallitus merkitsee Seniorit ilman Rajoja ry:n eroamisen tiedokseen. 29 ILMOITUSASIAT 30 MUUT ASIAT 30.1 Järjestöedustus Suomen konferenssidelegaatioissa Suomen YK-liitto ehdotti paria muutosta sen, Kehyksen ja Kepan yhteiseen linjaukseen kansalaisjärjestöjen edustajan valinnasta Suomen delegaatioihin kansainvälisiin kehityskonferensseihin. YK-liiton merkittävin havainto oli, että linjauksen tekstiä tulisi muokata niin, että se rohkaisee myös pieniä ja vapaaehtoisjärjestöjä harkitsemaan paikkaa Suomen delegaatioissa. Yhteistyö- ja kattojärjestöjen on samalla varauduttava antamaan enemmän teknistä, hallinnollista ja viestinnällistä tukeaan näille järjestöille. Muutos on sopusoinnussa Kepan jäsenlähtöisen strategian ja monimuotoista kansalaisyhteiskuntaa korostavan edunvalvonnan tavoitteiden kanssa. Lopullinen versio linjauksesta, jossa näkyvät YK-liiton ehdottamat muutokset on liitteenä 30.1A.

7 Kepa ry ESITYSLISTA 2/ (7) 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo 10.06-14.55 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

INFRA ry:n säännöt 1

INFRA ry:n säännöt 1 INFRA ry:n säännöt 1 INFRA RY:N SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2013 rekisteröimät 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Infra ry, ruotsiksi käännettynä Infra rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, ruotsiksi Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Uudistetut säännöt. Japsistarat ry rek.no 208.644

Uudistetut säännöt. Japsistarat ry rek.no 208.644 Uudistetut säännöt Säännöt on hyväksytty Japsistarat ry:n vuosikokouksessa Kuopion Rauhanlahdessa 15.6.2013. Sekä lisäykset Japsistarat ry ylimääräisessä jäsenkokouksessa 15.3.2014. Akaassa. 1 NIMI JA

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus 10.3.2015 ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Perustelut... 2 2.1 Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot