Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 21.10.2013 00260 Helsinki 30.10.2013"

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012 Aika klo Paikka Kepa, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki Ennen kokouksen alkua Tiina Saukko, World Vision ry:n toiminnanjohtaja ja Kepan edustaja Team Finlandin kehittämisryhmässä (task force), kertoi hallitukselle ryhmän työskentelystä. Liite Uutta kestävää liiketoimintaa kehittyvillä markkinoilla. Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari Kentala Julianna Mohamed Saido Ranta Eija Maria Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Saipio Anna Steffansson Rolf Tuure Tuomas Wirén Inger Varajäsenet - Järjestys arvottu Huopalainen Minja Laiho Mika Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Asiantuntijat Nilsson Eva, kehityspoliittinen asiantuntija, talous Lounasheimo Paula, jäsensihteeri Käsitellyt asiat 73 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:35. Puheenjohtaja kävi lävitse hallituksen kesäkokouksen keskustelun Kepan etelän toiminnan arvioinnista. Hallitus haki vastauksia muun muassa kysymyksiin, mikä on etelän toiminnan lisäarvo Kepan toiminalle, miten globaali Kepa käyttää ja hyödyntää Kepa-etelää ja mikä on etelätyön tulevaisuus. Hallituksessa tuotiin esille, että jo uskottavuuden vuoksi on tärkeätä, että Kepa toimii etelässä. Suorat yhteydet etelän kansalaisjärjestökenttään ovat oleellinen tapa havainnoida etelän toimintaympäristöjä ja saada ensikäden tietoa sekä viedä Kepan agendaa etelään. Jäsenjärjestöille Kepa tuo lisäarvoa tuottamalla erilaisia palveluja jäsenjärjestöjen käyttöön. Todettiin, että käynnissä oleva jäsenkysely tuonee lisää jäsenjärjestöjen näkökulmia etelätyön arviointiin. Mitkä ovat tulevien vuosien toiminta-alueet ja työmuodot ja -tavat, vaativat lisäpohdintaa. Seuraava hallitus arvioi etelän työn tuloksellisuutta osana koko Kepan toimintaa strategian puoliväliarvioinnin yhteydessä.

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) Puheenjohtaja kertoi, että uusi kehitysministeri P. Haavisto on lupautunut puhujaksi Kepan Kehityspoliittisen päivään Hallitukselle jaettiin Kepan ajankohtaiskatsaus Kauas verot karkaavat. Kuinka veroparatiisitalous kukistetaan? 74 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin Milja Rämö ja Anna Saipio. 75 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 76 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin lähetetty esityslista työjärjestykseksi. 77 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 5/2013 pöytäkirja on liitteenä 77A. esitys Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 5/ TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI raportoi Kepan toiminnasta väliseltä kaudelta. Raportti on liitteessä 78A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen on liitteessä 78B. Kepan kehityspoliittinen asiantuntija ja tiedottaja osallistuivat syyskuussa YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjttyyn kokoukseen, jossa keskusteltiin YK:n vuosituhatohjelmasta ja sen tavoitteista (MDGs) vuoden 2015 jälkeen (YK:n post ohjelma). Marraskuiseen YK:n ilmastokokoukseen Varsovassa (COP19) Kepa lähettää kehityspoliittisen työntekijän ja tiedottajan. Kepan kannanotto Varsovan ilmastokokousta varten käsitellään tässä kokouksessa kohdassa 81. Niin ikään marraskuussa kansainvälisyyskasvatuksen globaaliin tapahtumaan (Dare-foorumi, Global citizenship -konferenssi ja CIVICUS-vuosikokous) Etelä-Afrikassa on lähdössä järjestökoordinaattori (globaalikasvatus). Ulkoministeriö on kutsunut Kepan työryhmään, joka valmistelee viestintä- ja globaalikasvatus- sekä matkatukien (VGK) hallinnointiin liittyvää lakia ja tukien hallinnoinnin mahdollista siirtoa Kepaan lain nojalla. Tällä hetkellä VGK-tuet kulkevat ulkoministeriön Keo30-yksikön kautta, ja Kepa vaikuttaa järjestöille jaettavaan tuen määrään ja

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) menettelytapoihin edunvalvontatyössä. Vuoden 2013 Mahdollisuuksien torit onnistuivat, ja kävijämäärissä eri puolilla Suomea oli merkittävää kasvua. Maailma kylässä -festivaali on saanut tämän vuoden Helsinki hauskemmaksi -palkinnon, nimityksen Vuoden festivaali 2014 ja nyt viimeksi saavuttanut Ekokompassi-todistuksen. Vuoden 2014 sponsorointisopimukset ovat työn alla. Festivaalin ja joukkoliikennealalla toimivan Onnibus-yhtiön välinen sopimus, joka vuonna 2013 jäi pöydälle, on nyt uudelleen esillä. Yhteistyösopimus ja yhtiön toimintatavat on käyty huolellisesti lävitse, ja Kepan ayalan jäsenjärjestöjen esittämään kritiikkiin ei ole löydetty perusteita. SASK (Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus) on kertonut harkitsevansa festivaaliyhteistyön lopettamista, jos Onnibus on sponsorointikumppanina. Ohjelmajohtaja ja jäsenjärjestödelagaatio on tavannut opetusministeri K. Kiurun. Tapaamisen aiheena oli globaalikasvatuksen tilanne kouluissa. Kepan verokampanja käynnistyi Kauas verot karkaavat -seminaarilla Kepan koordinoima globbarit-ryhmä on voimakas vaikuttaja kansalaisten aktivoinnissa ja eri medioiden herättelemisessä käsittelemään Kepan kehityspoliittisen vaikuttamisen teemoja. Ryhmä oli vahvasti mukana verovälttely-kysymyksen pinnalle saattamisessa ennen seminaaria. antoi hallitukselle väliaikatiedon Kepan taloustilanteen positiivisesta kehittymisestä: vaje oli 0,4 prosenttia budjetin loppusummasta, ja tämä saadaan hyvin kurotuksi vuoden loppuun mennessä. Maailman Kuvalehden päätoimittajana toimii toistaiseksi oto. kampanja- ja viestintäjohtaja. Tiimiin haetaan parhaillaan markkinointialan osaajaa päätehtävänään levikin kasvattaminen. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja matkustavat Mekongille Thaimaahan ja Myanmariin Matkalla on yhteisohjelmaa ulkoministeriön kanssa. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus - merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan raportin ja uudet työntekijät. - antoi evästyksenä uudelle hallitukselle kannusteen olla vahva kehitysalan edunvalvoja seuraavia eduskuntavaaleja edeltävänä ja vaalien jälkeisenä aikana. - lähettää ylpeät ja iloiset terveiset Maailma kylässä -festivaalin tiimille nimityksistä ja saavutuksista. 79 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Esittely, ohjelmajohtaja ja hallintojohtaja Toimintavuosi 2014 on Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden toinen vuosi. Toiminta kanavoituu kolmen päätoiminnon kautta eli kehityspoliittinen vaikuttaminen ja kampanjointi, globaalikasvatus ja asennevaikuttaminen sekä järjestökentän toimintaedellytysten ja kapasiteetin vahvistaminen. Yhden ohjelman periaatteen mukaisesti Kepalla ei ole maakohtaisia erillisiä ohjelmia, vaan kaikki toiminta suuntautuu samoihin tavoitteisiin niin Suomessa kuin etelässäkin. Jäsensuhteiden elävöittäminen ja sen kautta jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen koko kehitysmaaliikkeen hyväksi näkyy vahvasti toiminnassa. Yhden ohjelman periaatetta noudattaen Kepan ohjelman teemat eli kansainvälinen talous, kehitysrahoitus, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen näkyvät Kepan työssä niin Suomessa kuin maa- ja aluetoimistoissa Nicaraguassa, Mosambikissa, Tansaniassa ja Mekongin alueella. Etelässä alueellista lähestymistapaa vahvistetaan muun

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) muassa teemojen ja niihin liittyvien prosessien seuraamisella ja arvioinnilla laajemmasta näkökulmasta. Kepan etelä-toiminnan tunnettuutta lisätään jäsenistön parissa, ja Kepan etelän työn lisäarvo tehdään näkyvämmäksi kaikissa Kepan jäsenilleen tarjoamissa palveluissa. Vuoden 2014 yksittäisistä toiminnoista voidaan mainita eduskuntavaalikampanjan rakentaminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, YK:n post-2015-kehitysohjelmaan vaikuttaminen ja vaikuttaminen järjestörahoituksen määrään ja hakumenettelyn pelisääntöihin Suomessa. Toimintasuunnitelma on liitteenä 79A. Toimintavuoden 2014 talousarvion loppusumma on euroa, josta UM:n avustuksen osuus on euroa. Kokonaiskuluihin ja avustuksen osuuteen on sisällytetty myös Kepan hallinnoiman Suomen AEPF-verkoston toiminta. talousarvioksi vuodelle 2014 on liitteenä 79B. Talousarvion loppusumma on 5,9 Meur ja omarahoitusosuus 7,7 prosenttia (8,02 vuonna 2013). Ohjelmajohtajan ohjelman esittely on liitteenä 79C ja hallintojohtajan talousarvion esittely liitteenä 79D. nosti esille ohjelman ja vuosisuunnitelman tavoitteet vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä jäsenistön kanssa. Tavoitteena on tehdä yhdessä jäsenten kanssa vahvaa työtä eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Uusien ja innovatiivisten yhteisten toimintatapojen löytämiseksi on käynnistetty aktiivinen aloitteiden kerääminen jäsenistöltä. Jäsenistöä kannustetaan käyttämään valtaa Kepassa osallistumalla työryhmiin ja jaostotyöhön. Blogit ja mainosmahdollisuudet Kepan nettisivuilla avaavat uusia näkyvyysväyliä jäsenistölle. Vuoden 2014 isoja haasteita ovat vuoden 2015 eduskuntavaalikampanjan valmistelu ja YK:n post-2015-kehitysohjelmaan vaikuttaminen. esitys Hallitus hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokoukseen. Hallitus hyväksyi vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokoukselle. 80 KEPAN EDUSTUKSET VUONNA 2014 esitys Vuonna 2008 Kepan toimiva johto ja asiantuntijat tekivät perusteellisen verkosto- ja sidosryhmäarvion, jossa kriteereinä käytettiin muun muassa verkostojen tarjoamaa lisäarvoa Kepalle, tarkoituksenmukaisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kustannustehokkuutta. Osa Kepan edustuksista on myös perustunut pitkäaikaisille yhteistyösuhteille. Kepan edustuksiksi vuodelle 2014 on liitteenä 80A. Luettelo Kepan kaikista sidosryhmä- ja verkostoyhteyksistä hallituksen tiedoksi on liitteenä 80B. Hallituksesta ehdotettiin, että UM:n kauppapoliittisen jaston laajan kokoonpanon ja ulkosuhdejaoston laajan kokoonpanon nimiä tarkennetaan ja avataan niiden EU-yhteys. Tuotiin esille, että Kepan edustaja Suomen sosiaali ja terveys ry/icsw:n kansallisessa komiteassa on hallituksen jäsen Tuomas Tuure. Hallitus hyväksyy Kepan edustukset liitteen 80A mukaisesti ja merkitsee tiedoksi liitteen 80B Luettelo Kepan kaikista sidosryhmä- ja verkostoyhteyksistä. Hallitus hyväksyi Kepan edustukset 2014 lisäyksellä, että - UM:n kauppapoliittisen jaston laajan kokoonpanon ja ulkosuhdejaoston laajan kokoonpanon nimet tarkennetaan ja avataan niiden EU-yhteys. - Kepan edustaja Suomen sosiaali ja terveys ry/icsw:n kansallisessa komiteassa on hallituksen jäsen Tuomas Tuure. Hallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Kepa verkostoissa, säätiöissä, ohjausryhmissä, komiteoissa ja työryhmissä 2014.

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) 81 KEPAN KANNANOTTO VARSOVAN ILMASTOKOKOUKSEEN Esittely esitys Kampanja- ja viestintäjohtaja YK:n 19. ilmastonmuutoskonferenssi (COP-19) pidetään marraskuuta Varsovassa. Kepasta kokoukseen osallistuu Henri Purje, joka aloitti lokakuun alusta Kepan ilmastoasioiden kehityspoliittisen asiantuntijan sijaisena. Kepan vaikuttaminen ja viestintä perustuu yhdessä jäsenistön kanssa valmistettuun kannanottoon, jossa keskitytään kahteen asiakokonaisuuteen: ilmastorahoitukseen ja oikeudenmukaisuuden periaatteen korostamiseen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. kannanotoksi on liitteenä 81A. Hallituksesta esitettiin, että Kepan kannan viidennessä kappaleessa kohta 2 muotoillaan siten, että jätetään pois sanat Ilmastotieteen edellyttämä, jolloin kohta 2 kuuluisi Kunnianhimoinen globaali päästövähennystavoite ja päästövähennysten oikeudenmukainen vastuunjako. Hallitus hyväksyy Kepan kannanoton Varsovan ilmastokokoukseen esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi Kepan kannan Varsovan ilmastokokoukseen (COP19) esityksen mukaan siten, että viidennessä kappaleessa kohta 2 muotoillaan jättämällä pois sanat Ilmastotieteen edellyttämä, jolloin kohta 2 kuuluu Kunnianhimoinen globaali päästövähennystavoite ja päästövähennysten oikeudenmukainen vastuunjako. 82 UUDEN MARKKINOINTITOIMEN PERUSTAMINEN MAAILMAN KUVALEHTI -TIIMIIN Kampanja- ja viestintäjohtaja Edellisessä kokouksessa hallitukselle kerrottiin Maailman kuvalehteen kohdistuvista muutospaineista. Lehden tilaajakanta on jo useamman vuoden pysytellyt noin 3000 tilaajassa. Johtotiimi on kahdella ohjelmakaudella asettanut tavoitteeksi levikin voimakkaan kasvattamisen. Viime vuosina on kuitenkin käynyt selväksi, etteivät Kepan markkinointiosaaminen ja -resurssit ole riittäviä lehden suunnitelmalliseen ja pitkäjänteisen markkinointiin. Päätoimittajan irtisanoutuminen elokuussa 2013 antaa Kepalle mahdollisuuden järjllä tiimin resursseja. Jakamalla lehden journalistiset tehtävät kahden toimittajan kesken on mahdollista perustaa posti, jonka pääsisältö on markkinointi. Lisää uuden toimen perusteluista ja tehtäväkuvauksesta on liitteessä 82A. esitys Hallitus hyväksyy esityksen uuden markkinointitoimen perustamisesta Maailman kuvalehti -tiimiin. Hallitus hyväksyi esityksen mukaan uuden markkinointitoimen perustamisesta Maailman kuvalehti -tiimiin siten, että työnimike tarkennetaan myöhemmin. 83 KEPAN VAALIJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN Kepan vaalijärjestys syntyi syyskokouksen 2007 ja puheenjohtajavaalin jälkimainingeissa: sen avulla haluttiin selventää äänivallan käyttöä valtakirjalla sekä ehdokasasettelun ja ehdokkaiden esittelyn läpinäkyvyyttä. Syyskokouksen hyväksymän ponnen pohjalta luotiin vaalijärjestys, jonka syyskokous 2008 hyväksyi. Kepan vuonna 2012 voimaan tulleet säännöt toivat muutoksia vaalimenettelytapoihin, ja kyseiset kohdat on saatettava ajan tasalle vaalijärjestyksessä. Pääasiallisesti kyse on kahdesta

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) kohdasta: jäsenen äänivallan määrittämisestä ja puheenjohtajaa koskevasta esittelytavasta. Säätiöiden äänivalta määräytyy Kepan sääntöjen 18:n mukaisesti niiden vuosibudjetin koosta toimintaan, joka toteuttaa Kepan sääntöjen 3:ssa kuvattuja toimintamuotoja. Toiseksi vaalivaliokunta tekee myös esityksen puheenjohtajasta vaalikokoukselle. päivitetyksi vaalijärjestykseksi on liitteessä 83A, jossa ehdotukset poistoiksi on yliviivattu ja lisäykset merkitty keltaisella korostusvärillä. esitys Todettiin, että kohdassa 6 sana varapuheenjohtajaksi muutetaan monikkomuotoon varapuheenjohtajiksi. Hallitus päättää esittää yhdistyksen syyskokoukselle päivitetyn vaalijärjestyksen hyväksymistä esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi päivitetyn vaalijärjestyksen vietäväksi syyskokoukselle huomioiden, että kohdassa 6 sana varapuheenjohtajaksi muutetaan monikkomuotoon varapuheenjohtajiksi. 84 JÄSENASIAT 84.1 Jäsenmaksut vuodelle 2014 Maksuluokat määräytyvät jäsenjärjestöjen jäsenmäärän tai säätiöiden kohdalla kehitysyhteistyöhön käytettävän vuosibudjetin mukaan. Jäsenmaksujen osuus, noin euroa, on Kepan vuosibudjetista alle yhden prosentin. Yhdistysjäsenten jäsenmaksu Kokouksen esityslistakohdasta 84.2 Jäsenasiat selviävät tämänhetkisten jäsenmaksujen suuruudet kussakin luokassa. Yhdistysjäsenten jäsenmaksuja ei ole muutettu seitsemään vuoteen sen jälkeen, kun nykyiset jäsenmaksut hyväksyttiin syyskokouksessa Yhdistysjäsenten jäsenmaksujen korotukselle ei ole paineita, sillä vuoden 2014 talousarvio kattaa Kepan suunnitellun toiminnan kulut. Kannatusjäsenten jäsenmaksu Sen sijaan hallitus keskusteli kokouksessa ja päätti esittää syyskokoukselle muutoksia kannatusjäsenten jäsenmaksuihin, joiden tarkoituksena on saada nykyiset kannatusjäsenet liittymään Kepan varsinaisiksi jäseniksi. Lisäksi hallitus päätti esittää syyskokoukselle, että Helge Gyllenberg, Kepan ainoa henkilökannatusjäsen, vapautetaan jäsenmaksusta. Hallitus päätti esittää kannatusjäsenten jäsenmaksuiksi seuraavat maksut: - kannatusjäsenyhdistykset 500 euroa, - oppilaitokset ja museot euroa, - yksityiset henkilöt (ainoastaan Helge Gyllenberg) 0 euroa. Säätiöjäsenten jäsenmaksu Kepan sääntöjen 8:n mukaan säätiöiden jäsenmaksu voidaan porrastaa enintään viiteen jäsenmaksuluokkaan. Jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena on säätiön viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen osoittama varojen käyttö sellaiseen toimintaan, joiden edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3 :n mukaisesti toimii. Kepalla on ollut säätiöitä sen jäsenjärjestöinä jo useita vuosia, osa niistä jopa Kepan perustamisesta lähtien. Tunnetuimpia lienevät Kirkon Ulkomaanapu ja Solidaarisuus. Säätiöiden sijoittamisessa jäsenmaksuluokkiin on seurattu nimenomaan niiden vuosibudjetin kokoa. Säätiöjäsenet ovat pitäneet jäsenmaksuluokkaansa oikeudenmukaisena suhteessa muuhun jäsenistöön eikä yhdistysjäsenistön suunnastakaan ole haastettu säätiöjäsenten jäsenmaksujen kokoa tai laskentaperustetta. Sen johdosta nykyisen tilanteen säilyttäminen puoltaa paikkansa. Alla on viisiportainen jäsenmaksutaulukko säätiöiden jäsenmaksutaulukoksi, taulukko 1, joka perustuu säätiöiden sijoittumiseen nykyisiin

7 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) jäsenmaksuluokkiin, taulukko 2. Taulukko 1 säätiöiden jäsenmaksutaulukoksi Säätiön budjetti Kepan 3:n mukaiseen toimintaan, euroa Jäsenmaksu -luokka 2014 Jäsenmaksu 2014, euroa 1-250,000 I , ,000 II ,000-1,000,000 III 180 1,000,001-5,000,000 IV 260 5,000,001 - V 600 Taulukko 2 Säätiöiden nykyiset jäsenmaksuluokat Säätiön nimi Nykyinen jäsenmaksu, euroa Arvio säätiön budjetista Kepan 3:n mukaiseen toimintaan, euroa Spartacus 50 Alle 0,2 miljoonaa Niilo Mäki -säätiö 90 Alle 1 miljoona Abilis 90 1,8 miljoonaa Toivola-säätiö 90 Alle 0,5 miljoonaa VIKES 90 Alle 0,5 miljoonaa Solidaarisuus 180 2,3 miljoonaa KIOS 180 1,9 miljoonaa Helsingin diakonissalaitos 180 Alle 1 miljoona WWF 180 7,8 miljoonaa (?) HIV-säätiö miljoona Lasten ja Nuorten säätiö 260 2,7 miljoonaa Plan 260 Yli 2,3 miljoonaa Kirkon Ulkomaanapu ,1 miljoonaa antoi suullisesti hallitukselle tiedoksi tarkennetun esityksen, jossa peruttaisiin hallituksen kesäkuussa päättämä esitys kannatusjäsenmaksujen korotuksesta ja esitti, että syyskokoukselle vietäisiin esitys, jonka mukaan kannatusjäsenmaksut vuonna 2014 olisivat taulukon 1 mukaiset. Tämä siitä syystä, että varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä vain yhdistyksiä tai säätiöitä, jolloin osa kannatusjäsenistä ei olisi voinut liittyä varsinaisiksi jäseniksi vaan ne olisivat eronneet maksujen korotuksen vuoksi. Hallitus kannatti esitystä. esitys Hallitus päättää esittää yhdistyksen syyskokoukselle hyväksyttäväksi: - Yhdistysjäsenten jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia. - Kannatusjäsenyhdistysten jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia. - Yksityinen henkilö, joka on kannatusjäsen, on vapautettu jäsenmaksusta. - Säätiöiden jäsenmaksu perustuu viisiportaiseen luokitukseen taulukko 2:n mukaisesti.

8 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) Hallitus päätti esittää yhdistyksen syyskokoukselle, että - Yhdistysjäsenten jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia. - Kannatusjäsenyhdistysten jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia. - Yksityinen henkilö, joka on kannatusjäsen, on vapautettu jäsenmaksusta. - Säätiöiden jäsenmaksu perustuu viisiportaiseen luokitukseen taulukko 1:n mukaisesti Jäsenhakemukset Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan ja yhdistysten kohdalla jäsenmaksu määräytyy sen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Alle 100 jäsentä Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi. Kannatusjäsenmaksu on yksityishenkilöiltä vähintään 50 euroa/kalenterivuosi, yhdistyksiltä vähintää 90 euroa/kalenterivuosi ja yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Kepan jäsenyyttä on hakenut kolme järjestöä: Avaimia ammattiin Etiopialaisen The Good Samaritan Training Centerin tukiyhdistys Suomessa ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry sekä Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry. Liitteessä 84.2A on kooste jäsenehdokkaista. Lisäksi Opettajien Lähetysliitto ry on ilmaissut halukkuutensa siirtyä kannatusjäsenestä Kepan varsinaiseksi jäseneksi. esitys Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi uusiksi jäseniksi - Avaimia ammattiin Etiopialaisen The Good Samaritan Training Centerin tukiyhdistys Suomessa ry:n, - Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n sekä - Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry:n. Hallitus siirsi Opettajien Lähetysliitto ry:n kannatusjäsenestä Kepan varsinaiseksi jäseneksi. 85 SYYSKOKOUSASIAT Yhdistyksen syyskokous pidetään perjantaina klo 13 Kepan toimistossa. Kokousta edeltää kaksi vaihtoehtoista työpajaa, joista toisen aihe on 0,7% - edunvalvontaa vai vaikuttamista? ja toisen Järjestötoiminta konfliktialueilla. syyskokouksen 2014 esityslistaksi on liitteenä 85A. Hallitus keskusteli syyskokouksen esityslistasta ja totesi, että kohdassa 6 Jäsenmaksut

9 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (9) vuodelle 2014 huomioidaan hallituksen kannatusjäsenmaksuihin tässä kokouksessa tekemät muutokset. Hallintojohtaja esitti, että syyskokouksen kohdassa 8 valittavat tilintarkastajat valittaisiin vain yhdeksi vuodeksi sääntöjen edellyttämän kahden vuoden sijasta. Tämä siitä syystä, että tilintarkastus on tarkoitus kilpailuttaa vuonna Hallitus kannatti ehdotusta tilintarkastajien valitsemiseksi yhdeksi vuodeksi. esitys Hyväksytään esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi syyskokouksen esityslistan siten, että - esityslistan kohdassa 6 Jäsenmaksut vuodelle 2014 huomioidaan hallituksen tässä kokouksessa tekemät muutokset kannatusjäsenmaksuihin. - tilintarkastajat valitaan yhdeksi vuodeksi. 86 ILMOITUSASIAT 87 MUUT ASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. Muita asioita ei ollut. 88 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittely Puheenjohtaja Vuoden viimeinen kokous on klo Ennen kokousta pidetään hallituksen ja henkilökunnan yhteistilaisuus glögien ja pipareiden merkeissä klo alkaen. Osa joulukuun kokousajasta käytetään hallituksen koko kahden vuoden toimikauden itsearviointiin. Merkittiin kokous ja kokousta edeltävä glögitilaisuus tiedoksi. 89 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:13. ELINA VUOLA Elina Vuola puheenjohtaja ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri MILJA RÄMÖ Milja Rämö pöytäkirjan tarkastaja ANNA SAIPIO Anna Saipio pöytäkirjan tarkastaja

Kepa ry ESITYSLISTA 6/ (6) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Kepa ry ESITYSLISTA 6/ (6) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Kepa ry ESITYSLISTA 6/2013 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012 Aika 21.10.2013 klo 13.00 Paikka Kepa, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki Huom! Tiina Saukko, World Vision ry:n toiminnanjohtaja ja Kepan edustaja Team

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015 Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Huom! Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Hallituksen ja henkilökunnan yhteinen glögihetki klo 14.30-15.00

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen.

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen. Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 27.10.2014 00260 Helsinki 16.10.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 27.10.2014 00260 Helsinki 16.10.2014 Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 Aika 27.10.2014 klo 13.00 Paikka Kirkon Ulkomaanapu, Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki Kulkuyhteys Raitiovaunu nro 2 pysähtyy talon vieressä,

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 10.6.2013 00260 Helsinki 11.6.2013

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 10.6.2013 00260 Helsinki 11.6.2013 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 4/2013 Aika 10.6.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta edelsi Pauliina Saareksen alustama keskustelu

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika 31.3.2014 klo 13.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Kepa ry ESITYSLISTA 10/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 10/2015 Aika 26.10.2015 klo 15.00-17.30 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa Kokoushuone Dialogi, 6. kerros Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 26.10.2015 00260 Helsinki 13.11.2015

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 26.10.2015 00260 Helsinki 13.11.2015 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 10/2015 Aika 26.10.2015 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa Kokoushuone Dialogi, 6. kerros Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00510 Helsinki 18.12.2015

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00510 Helsinki 18.12.2015 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina läsnä I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014 Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) KOKOUS 5/2014 Aika 16.6.2014 klo 09.00-16.00 Paikka Suomen lähetysseura, pihasali Tähtitorninkatu 18 00140 HELSINKI (09) 12 971 Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 7/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Kepa ry ESITYSLISTA 7/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Kepa ry ESITYSLISTA 7/2013 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika 9.12.2013 klo 13.00 Paikka Kepa, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki HUOM! Kokousta edeltää hallituksen ja henkilöstön glögi-hetki klo 12.30-13.00.

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5/ (6) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5/ (6) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 5/2013 Aika 30.8.2013 klo 09.00 Paikka Metsämajatalo Metsäntähti, Kattilantie 426, 02830 Espoo Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013 Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2/2013 Aika 25.3.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki HUOM! Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 Aika 27.1.2015 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (6) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (6) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Kepa ry ESITYSLISTA 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Aika 26.10.2016 klo 15.00 Paikka HUOM! Kepan toimisto, kokoushuone Dialogi Ennen päätöskokousta pidetään hallituksen strategiatyöpaja klo 15-16. Työpajassa

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Aika 29.3.2016 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

00510 Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Nissinen Jouni

00510 Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Nissinen Jouni 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 4 /2017 Aika 30.3.2017 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi, 6. krs. 00510 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/2014 Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Lapintie Anastasia

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/2014 Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Lapintie Anastasia HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika 15.12.2014 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepan toimisto Kokousta edelsi hallituksen ja Kepan henkilökunnan jouluglögit. I varapuheenjohtaja Ritva Semi kiitti hallituksen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Esityslista 1.12.2015

Esityslista 1.12.2015 Sivu 1 / 6 Esityslista 1.12.2015 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Nimenhuudon suorittaminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (4) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (4) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (4) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 3/2013 Aika 13.5.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Hallituksen kokousta edelsi Aino Pennasen pitämä lyhyt alustus post-2015- prosessista ja

Lisätiedot

AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2013

AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2013 AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2013 Aika perjantai 25.01.2013 klo 09.30-12 (+lounasmahdollisuus). Paikka AMKE ry:n toimisto, Sörnäistenkatu 1, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kentala Julianna este. Rämö Milja

Kentala Julianna este. Rämö Milja Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2/2013 Aika 25.3.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika 9.12.2013 klo 13.00 Paikka Kepa, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki Kokousta edelsi hallituksen ja henkilöstön yhteinen glögi-hetki. Kokouksen osanottajat

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A 2.3.2015 00260 Helsinki Hallituksen kokous 25.2.2015 puh. (09) 584 233

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A 2.3.2015 00260 Helsinki Hallituksen kokous 25.2.2015 puh. (09) 584 233 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika 25.2.2015 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Aurinko Töölöntorinkatu 2A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Lindqvist Terhi.

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Lindqvist Terhi. Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 18/2017 Aika 14.12.2017 klo 15.00 Paikka Kepan toimisto, kokoushuone Dialogi Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 Aika 27.10.2014 klo 13.00 Paikka Kirkon Ulkomaanapu (KUA), Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

19.9.2011 1 (16) Yhdistyksen nimi on Kepa ry, ruotsiksi Kepa rf, ja sen kotipaikka Helsinki.

19.9.2011 1 (16) Yhdistyksen nimi on Kepa ry, ruotsiksi Kepa rf, ja sen kotipaikka Helsinki. 19.9.2011 1 (16) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry ja ruotsiksi Servicecentralen för utvecklingssamarbete KEPA rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry:n säännöt

Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry:n säännöt Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry 28.11.2015 1/6 Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry ja

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri PÖYTÄKIRJA 24 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 14.11.2011 kello 18.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00.

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00. Kepa PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry KEPA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (11) Töölöntorinkatu 2 A 3.9.2012 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.8.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry KEPA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (11) Töölöntorinkatu 2 A 3.9.2012 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.8. Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry KEPA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (11) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 7/2012 Aika 31.8.2012 klo 09.15 15:30 Paikka Kokouksen osanottajat Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. YLIOPISTON TAIDO TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Yliopiston Taido. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot