VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. ( ) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus"

Transkriptio

1 VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet ( ) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

2 SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO LIIKKUVUUSHANKKEIDEN TOIMINNOT JA KOHDERYHMÄT HANKEHALLINNON PROSESSI LIIKKUVUUSHANKKEISSA RAHOITUSSOPIMUS SOPIMUKSET HANKKEEN ERI OSAPUOLTEN VÄLILLÄ LEONARDO DA VINCI -TUKI TUEN MAKSAMINEN HANKKEEN SEURANTA JA ARVIOINTI SUOSITUKSIA HANKKEEN TALOUSSEURANTAAN ULKOMAANJAKSON LAATUKRITEERIT VAKUUTUS HANKKEEN TIEDOTUS

3 YHTEYSTIEDOT Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus PL 343 (Hakaniemenranta 6) HELSINKI Puh (vaihde) Ammatillisen koulutuksen yksikkö Leonardo-liikkuvuushankkeet Mika Saarinen Yksikön päällikkö, puh Tuula Hautasaari Ohjelma-asiantuntija 591 Petra Helenius Ohjelmakoordinaattori 546 Sari Huttunen Ohjelma-asiantuntija 563 Leena-Maija Talikka Vastaava asiantuntija 532 Sähköpostit: tai Internet: 3

4 Vetäjän opas on tarkoitettu tueksi ja ohjeistukseksi Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koordinaattoreille, organisaatioiden taloushallinnolle ja muille tahoille, jotka osallistuvat liikkuvuushankkeiden toteuttamiseen ja hallintoon. Vetäjän opas ja kaikki hankkeen hallintoon tarvittavat lomakkeet ja sopimuksen liitteet (kuten apurahataulukko, liikkuvuussuunnitelma, ulkomaanjakson laadunvarmistusperiaatteet) ovat saatavilla CIMOn verkkopalvelussa Leonardo-ohjelman sivuilla: (www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci/liikkuvuushankkeet/osallistujalle) 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO Leonardo da Vinci -ohjelma on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (Lifelong Learning Programme ). Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto vastaa Elinikäisen oppimisen ohjelmasta Euroopassa. Suomessa ohjelmasta vastaa opetusministeriö ja sen toimeenpanoa hoitaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Leonardo da Vinci -ohjelman hallinto on pääosin hajautettu kansalliselle tasolle. CIMO tiedottaa ohjelmasta ja neuvoo hakijoita sekä käsittelee liikkuvuus- ja innovaation siirto- sekä kumppanuushankehakemukset ja tekee niitä koskevat rahoituspäätökset. CIMO maksaa EUtuen hyväksytyille hankkeille sekä käsittelee väli- ja loppuraportteja. Leonardo-ohjelmasta vastaavan ammatillisen koulutuksen yksikön tehtäviin kuuluu myös hankkeiden kokonaisarviointi ja raportointi komissioon. Jokaiselle hyväksytylle hankkeelle nimetään CIMOsta yhteyshenkilö, joka seuraa hanketta ja tukee hankkeen vetäjää. 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN TOIMINNOT JA KOHDERYHMÄT 2.1. Opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu ammatillisessa peruskoulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa oleville (IVT) Kohderyhmä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ja aikuiset oppisopimusopiskelijat Vaihdon kesto 2-39 viikkoa Kahden viikon jaksot on tarkoitettu vain erityisryhmille. Sisältö Ulkomaanjakso voi sisältää sekä koulutus- että työssäoppimisjaksoja yrityksissä tai oppilaitoksissa. Tavoitteena on, että Leonardo-vaihto olisi osa kotimaassa suoritettavaa tutkintoa, ja korvaisi joko työssäoppimista tai muita tutkintoon kuuluvia opintoja. 4

5 On suositeltavaa, että vaihtoon lähtijöille järjestetään kieli- ja kulttuurivalmennusta joko ennen vaihtoa ja/tai sen aikana. Valmennus voi tapahtua Suomessa tai vaihdon aikana kohdemaassa. Hankkeelle on voitu myöntää sekä ammatilliseen että kieli- ja kulttuurivalmennukseen erillistä tukea; summa on eritelty rahoitussopimuksessa. Ulkomaanjakso on osa suoritettavaa tutkintoa ja tähtää nuorten osaamisen ja työllistyvyyden parantamiseen. Myös aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus lähteä Leonardo-vaihtoon Työmarkkinoilla olevat henkilöt (PLM) Kohderyhmä työmarkkinoilla olevat ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet tai muutoin ammattitaitoa hankkineet työntekijät tai työttömät työnhakijat työvoimakoulutuksessa olevat ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavat työpajoissa työskentelevät nuoret yliopistoista tai korkeakouluista vastavalmistuneet sekä jatko- ja täydennyskoulutuksessa olevat henkilöt. Työelämäyhteistyö on erityisen keskeistä, ulkomaanjaksot voivat sisältää sekä opiskelua että harjoittelua. Vaihdon kesto 2-26 viikkoa Sisältö Tukea voidaan myöntää sekä työharjoitteluun että koulutusjaksoihin. Osana Leonardohanketta osallistujille voidaan järjestää sekä ammatillista että kieli- ja kulttuurivalmennusta. Valmennus tapahtuu joko ennen vaihtoa koti- tai kohdemaassa ja/tai vaihdon aikana. Hankkeelle on voitu myöntää erillistä tukea tähän valmennukseen; summa on eritelty rahoitussopimuksessa Asiantuntijavaihdot (VETPRO) Kohderyhmä: kouluttajat ja opettajat koulutusohjelmien suunnittelijat ja hallinnoijat työpaikkaohjaajat ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijat yritysten henkilöstöhallinnon edustajat Vaihdon kesto 1-6 viikkoa Vaihdon vähimmäiskesto on 5 työpäivää + matkapäivät Sisältö Asiantuntijavaihdoilla pyritään osaamisen ja ammatillista koulutusta koskevien hyvien toimintatapojen vaihtoon työelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä. Keskeistä on koulutuk- 5

6 sen ja työelämän vuoropuhelu; työelämän muutoksiin valmentautumista ja ammattitaidon päivittämistä. Vaihtoon voi sisältyä työskentelyä yrityksessä. Asiantuntijavaihdot voivat tähdätä myös pienimuotoiseen kehittämistoimintaan, jossa vastavuoroisesti hyödynnetään yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta. Myös asiantuntijavaihdoissa painottuu kielitaidon kehittäminen ja erityisesti ammatillisen kielitaidon parantaminen. Osana Leonardo-hanketta osallistujille voidaan järjestää sekä ammatillista että kieli- ja kulttuurivalmennusta. Valmennus tapahtuu joko ennen vaihtoa kotitai kohdemaassa ja/tai vaihdon aikana. Hankkeelle on voitu myöntää erillistä tukea tähän valmennukseen; summa on eritelty rahoitussopimuksessa. Asiantuntijavaihdoissa pyritään konkreettisiin tuloksiin. Olennaista on myös saatujen tulosten hyödyntäminen ja levittäminen Erityissääntöjä liittyen Leonardo-jaksoihin Leonardo-harjoittelu voi tapahtua niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioissa mutta ei kuitenkaan EU:n toimielimissä Euroopan yhteisön ohjelmia hallinnoivissa organisaatioissa Leonardo-harjoittelun kansainvälisyysvaatimuksista johtuen harjoittelu ei ole sallittua lähettävän maan suurlähetystöissä ja konsulaateissa kulttuuri-instituuteissa alueellisissa edustustoissa ulkomailla toimivassa suomalaisorganisaatioissa, kuten esim. viennin tai matkailun edistämiskeskuksissa. HUOM! Leonardo-vaihtoihin voivat osallistua myös Suomessa koko tutkintoa suorittavat ulkomaalaiset ja henkilöt, joilla on pysyvä oleskelulupa (status P ). Leonardo-vaihtoihin voivat osallistua kaikkien maiden kansalaiset, jotka asuvat Suomessa ja suorittavat tutkintoa tai ovat työsuhteessa suomalaiseen organisaatioon ml. ammatilliset oppilaitokset. 6

7 3. HANKEHALLINNON PROSESSI LIIKKUVUUSHANKKEISSA RAHOITUSSOPIMUS ENNAKKOMAKSU 80 % ULKOMAANJAKSOT VÄLIRAPORTTI 1.6. ULKOMAANJAKSOT LOPPURAPORTTI (60 PV) SISÄLTÖ- JA TALOUSTARKASTUS LOPPUMAKSU 20 % (tai palautus) 4. RAHOITUSSOPIMUS Ennen ulkomaanjaksojen alkua jokainen hyväksytty Leonardo-liikkuvuushanke tekee rahoitussopimuksen CIMOn kanssa. Sopimus on edellytys Leonardo-tuen maksamiselle Sopimuksen termistöä Kansallinen toimisto (National Agency) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on Leonardo da Vinci -ohjelman kansallinen toimisto. Edunsaaja (Beneficiary) Organisaatio, jolle Leonardo-tuki on myönnetty (sopijaorganisaatio). Edunsaaja on laillisesti ja taloudellisesti vastuussa hankkeen toteuttamisesta, taloushallinnosta ja seurannasta. Sopimuksen allekirjoittaa organisaation allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Hankkeen vetäjä eli koordinaattori tulee yleensä edunsaajaorganisaatiosta ja on käytännössä vastuussa liikkuvuushankkeen toteuttamisesta. Apurahansaaja (Participant) Hankkeeseen osallistuva opiskelija, harjoittelija tai asiantuntija, joka osallistuu ulkomaanjaksolle Leonardo-apurahalla. 7

8 4.2. Muuta hallintotermistöä Tukihenkilö (Accompanying person) Apurahansaajan mukana seuraava henkilö, joka toimii tukihenkilönä joko osan ulkomaanjaksoa tai koko jakson ajan. Tukihenkilö voi olla esim. ulkomaan työssäoppimisjakson aikana suoritettavan näytön arvioitsija tai toimia erityisopiskelijan tukena jakson aikana. Lähettävä organisaatio (Sending organisation) Ulkomaanjaksolle lähettävä organisaatio, joka on yleensä sama kuin edunsaajaorganisaatio. Vastaanottava organisaatio (Receiving organisation) Koulutusorganisaatio tai yritys, joka vastaanottaa osallistujia heidän ulkomaanjaksonsa aikana ja jossa työssäoppimis- tai työelämänjakso tapahtuu. Välittävä organisaatio (Intermediary organisation) Yhteistyöryhmään kuuluva organisaatio, joka toimii välittäjänä lähettävän ja vastaanottavan organisaation välillä esim. etsimällä sopivia työssäoppimis- tai työelämänjaksoyrityksiä ja huolehtimalla, että kaikki järjestelyt toimivat moitteettomasti paikan päällä Sopimusaika Liikkuvuushankkeiden sopimusaika on korkeintaan 24 kk. Hankkeiden sopimusaika alkaa aina 1.6. ja päättyy kaksi vuotta myöhemmin Kaikkien Leonardo-vaihtoon osallistuvien on lähdettävä ja palattava ulkomaanjaksolta sopimuskauden aikana Miten rahoitussopimus tehdään Rahoitussopimuksen teko sisältää seuraavat vaiheet: 1. CIMOsta lähetetään rahoitussopimus edunsaajaorganisaatioon sähköpostilla. Sopimus lähetetään hankkeen koordinaattorille. 2. Koordinaattori (edunsaajaorganisaation edustajan) täydentää sopimukset kaksi (2) kpl ja toimittaa allekirjoitettavaksi. Sopimuksen allekirjoittaa organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen edustaja. On kuitenkin tärkeää, että hankkeen koordinaattori ja sopimuksen allekirjoittaja käyvät sopimuksen yhdessä läpi. 3. Sopimuksen molemmat kappaleet palautetaan CIMOon. 4. Lisäksi hankkeen koordinaattori sopimuksen liitteenä toimittaa CIMOon täytetyn liikkuvuussuunnitelman (sopimuksen liite VIII) ja maksatuslomakkeen (liite X). Liikkuvuussuunnitelma vahvistaa päätöksessä olevat ulkomaanjaksot. 5. CIMOn puolesta sopimuksen allekirjoittaa CIMOn johtaja, minkä jälkeen sopimus astuu voimaan. 6. Toinen sopimuskappale jää CIMOon ja toinen palautetaan edunsaajalle. 8

9 7. Tämän jälkeen hankkeelle maksetaan apurahan ensimmäinen erä Muutokset rahoitussopimukseen Muutokset liikkuvuussuunnitelmaan Koordinaattori voi tehdä muutoksia liikkuvuussuunnitelmaan ohjelman yleisiä sääntöjä (esim. vaihdon minimikestot, kohderyhmäkohtaiset säännöt, laatukriteerit) ja maakohtaisten apurahojen ylärajoja noudattaen. Hankkeen alkuperäinen sisältö ja tavoite eivät kuitenkaan voi muuttua: esim. vaihtojen kestoja ei voi järjestelmällisesti lyhentää. Sallittuja muutoksia liikkuvuussuunnitelmaan ovat esimerkiksi: yksittäisen vaihdon kesto lyhenee (myös pidennykset ovat tietysti sallittuja) vaihtoon lähtevien henkilöiden lukumäärä kasvaa vaihtoon lähtevien kohdemaat muuttuvat olemassa olevien partnerimaiden välillä (esim. CIMO on myöntänyt 3 apurahaa Ranskaan ja 3 apurahaa Italiaan, mutta Italiaan olisikin lähdössä 5 opiskelijaa ja Ranskaan vain 1 opiskelija) Tällaisista liikkuvuussuunnitelman muutoksista ei tarvitse sopia CIMOn kanssa etukäteen kirjallisesti. CIMO hyväksyy muutokset loppuraportin yhteydessä edellyttäen, että tehdyt muutokset ovat sääntöjen mukaisia, esim. lyhennetystä vaihdosta on maksettu vaihdon kestoon mitoitettu tuki tai uuteen kohdemaahan suuntautuvan vaihdon osalta on maksettu sen kohdemaan mukainen tuki. Hankkeen kokonaistukisumma ei kuitenkaan kasva jaksoja pidennettäessä, joten mahdolliset lisäkulut on katettava omarahoituksella. Liikkuvuussuunnitelman muutokset, jotka eivät ole sallittuja ovat esimerkiksi: kaikkien tai melkein kaikkien vaihtojen kestoja lyhennetään järjestelmällisesti ja ilman, että muutokset pystytään perustelemaan hankkeen sisältöjen kannalta apurahansaajan tuki pienennetään niin, että ylläpito kohdemaassa vaarantuu hankkeen alkuperäinen sisältö ja tavoite muuttuvat Liikkuvuussuunnitelman muutokset, jotka vaativat kirjallisen suostumuksen ovat esimerkiksi: vaihtojen kestoja lyhennetään järjestelmällisesti hankkeen sisältöjen kannalta perustelluista syystä hankkeen alkuperäinen sisältö muuttuu mutta tavalla, joka edistää pikemmin kuin estää hankkeen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamista, eli esim. uuden alan mukaantulo kieli-, kulttuuri- tai ammattivalmennuksen sisältö muuttuu oleellisesti hakemuksessa kuvatusta jo vaihdossa olleen apurahansaajan uusi vaihto Muut muutokset sopimukseen Muista muutoksista on aina sovittava etukäteen CIMOn kanssa. Muutos anotaan vähintään kuukautta ennen suunniteltua muutosta kirjallisesti virallisen edustajan (ei ainoastaan koordinaattorin) allekirjoittamalla vapaamuotoisella kirjeellä, jossa perustellaan muutoksen tarve ja kuvataan muutoksen vaikutukset hankkeen toimintaan. 9

10 Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi: hankkeeseen liittyy kokonaan uusi partnerimaa (tarvitaan uusi sitoumuskirje edunsaajan ja uuden partneriorganisaation välillä) ehdotus myönnettyjen tukien siirtämisestä kululuokkien (apurahat, hallinto, valmennus) välillä Mikäli edunsaajaorganisaatio vaihtuu kesken sopimuskauden, on solmittava lisäsopimus CIMOn ja uuden sopijaorganisaation välillä. Myös organisaation tilitietojen muuttuessa tulee CIMOn ja sopijan välillä laatia lisäsopimus. Näissä tapauksissa on hyvä ensisijaisesti olla yhteydessä hankkeen omaan yhteyshenkilöön. CIMOn yhteyshenkilö neuvoo tarvittavien tietojen toimittamisesta ja laatii lisäsopimuspohjat, jotka molemmat sopijaosapuolet allekirjoittavat. Koulutuksen järjestäjien tai oppilaitosten yhdistyessä kuitenkin riittää, että CIMOon toimitetaan uuden edunsaajaorganisaation virallisen edustajan allekirjoittama muutosesitys, jonka liitteenä on yhdistymistä koskeva virallinen päätösdokumentti. Tällöin CIMO vahvistaa esityksen sopimusmuutoksella. Lisäksi muutoksista Epäselvissä tapauksissa ja ennen muutosanomuksen lähettämistä on hyvä olla yhteydessä yhteyshenkilöön CIMOssa sähköpostitse ja varmistaa kirjallisen sopimusmuutoksen tarve. Edunsaajaorganisaation virallisen edustajan allekirjoittama ilmoitus tulee tehdä CIMOon myös seuraavissa tapauksissa: organisaation virallinen nimi tai yhteystiedot muuttuvat edunsaajaorganisaation virallinen edustaja vaihtuu hankkeen yhteyshenkilö vaihtuu Ilmoituksen edellä mainituista muutoksista voi tehdä CIMOn yhteystietojen muutoslomakkeella. 5. SOPIMUKSET HANKKEEN ERI OSAPUOLTEN VÄLILLÄ Rahoitussopimuksen lisäksi liikkuvuushankkeessa on muitakin sopimuksia: edunsaajan ja apurahansaajan välillä, edunsaajan ja muiden partnerien välillä, sekä sopimus työnantajan kanssa Edunsaajan ja apurahansaajan välinen sopimus Edunsaaja tekee jokaisen Leonardo-vaihtoon lähtevän kanssa sopimuksen, jossa apurahansaaja sitoutuu noudattamaan ohjelman sääntöjä (vaihdon pituus, raportointi, tarvittavien tositteiden säästäminen) sekä palauttamaan Leonardo-apurahan tai osan siitä, mikäli sitä on käytetty ohjelman sääntöjen vastaisesti. Jos Leonardo-tukea ei makseta kokonaisuudessaan suoraan apurahansaajalle, vaan osittain esimerkiksi vastaanottavalle taholle majoituksen ja ruokailun kattamiseen, apurahansaajan 10

11 sopimukseen on erittäin tärkeätä sisällyttää erittely siitä, mihin apurahansaajan Leonardotuki on käytetty ja mikä osuus maksetaan suoraan apurahansaajalle Edunsaajan ja partnerien välinen sopimus Hakemuksentekovaiheessa ulkomaiset partnerit toimittavat edunsaajalle sitoumuskirjeet (Letter of Intent) merkiksi sitoutumisestaan hankkeeseen. Kun hanke on hyväksytty, tulee partnereiden sitoutuminen varmentaa sopimuksella, jossa tarkennetaan hankkeen aikataulu, kunkin osapuolen tehtävät ja vastaanottavien organisaatioiden osalta esim. majoituksen tai mahdollisen kieli- ja kulttuurivalmennuksen hinta. Mikäli hankkeeseen tulee uusia kumppaneita, on kunkin kanssa tehtävä sopimus Sopimus työnantajan kanssa Työssäoppimisjaksosta tai työharjoittelusta tehdään työnantajan kanssa sopimus, jossa sovitaan kaikista työsuhteeseen liittyvistä seikoista, kuten työajasta, mahdollisesta palkasta ja muista maksuista (erilaiset palkasta perittävät sosiaali- ym. maksut) sekä työtehtävistä, työhön opastamisesta ja jakson päätteeksi annettavasta työtodistuksesta. Sopimus tehdään myös silloin, kun työnantaja ei maksa opiskelijalle/harjoittelijalle palkkaa. Sopimuksen osapuolia ovat apurahansaaja, lähettävä ja vastaanottava organisaatio sekä työnantaja, mikäli tämä on joku muu kuin vastaanottava organisaatio Sopimusmallit Sopimusmallit tai -pohjat, joita kukin hanke voi muokata tarpeidensa mukaan, ovat rahoitussopimuksen liitteenä. Malleja löytyy seuraaviin sopimuksiin: Edunsaajan ja apurahansaajan välinen Sopimus työnantajan kanssa Edunsaajan ja partnerin väliseen sopimukseen ei ole valmista pohjaa. Mallia siihen voi ottaa rahoitussopimuksesta, jota voi muokata soveltuvin osin. Sopimuksia voidaan tarkistaa monitorointivierailujen yhteydessä. 6. LEONARDO DA VINCI -TUKI Hankkeelle myönnetty Leonardo-tuki jakaantuu kolmeen osaan: Liikkuvuusapuraha (sisältää matkat, vakuutukset ja elinkustannukset) Tuki hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon: o kansallisen verkoston hallinnointiin on voitu myöntää erillistä lisätukea, kun verkostossa on enemmän kuin kolme kumppania. o myös muihin erityisiin tarpeisiin on voitu myöntää korotettua hallintotukea, jos se on hakemuksessa erikseen perusteltu. Tuki valmennukseen; sisältää tuen sekä ammatilliseen että kieli- ja kulttuurivalmennukseen. Tuen määrä on ilmoitettu päätöskirjeessä ja hankkeen sopimuksessa. 11

12 6.1. Liikkuvuusapuraha Suomessa on käytössä apurahakategorioita, jotka perustuvat komission määrittelemiin maakohtaisiin kalleusluokkiin. Liikkuvuusapuraha on sidottu myös ulkomaanjakson kestoon ja kohdemaahan (ks. eri vuosien apurahataulukot CIMOn verkkosivuilta). HUOM: Apurahakategoriat ja apurahasummat ovat erisuuruisia eri vuosina hyväksytyille hankkeille. On hyvä olla erityisen huolellinen taulukkoja tarkastellessaan esim. opiskelijan kohdemaan muuttuessa. Maksimitukisummat vaihtelevat myös kohderyhmän mukaan: Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja työmarkkinoilla oleville Leonardo-vaihtoon lähteville henkilöille (IVT ja PLM) tuki maksetaan liikkuvuusapurahana, joka sisältää matka-, vakuutusja elinkustannustuen. Opintotuki tai muut lähtömaassa saatavat etuudet eivät vaikuta tuen määrään, eikä Leonardo-tukea oteta tulona huomioon opintotukea laskettaessa. Asiantuntijavaihdot Asiantuntijavaihdoissa (VETPRO) pätevät samat säännöt kuin opiskelija- ja harjoitteluvaihdoissa eli tuki maksetaan liikkuvuusapurahana, joka sisältää matka-, vakuutus- ja elinkustannustuen Tuki hankkeen toteutukseen ja hallinnointiin Tuki on tarkoitettu korvaamaan hankkeen toteuttamisesta ja hallinnoinnista aiheutuneita kustannuksia, kuten: hankkeeseen liittyvät yleiset toimistokulut (mm. kopiointi-, puhelin- ja postikulut) hankkeen hallinnointiin liittyvät työpanokset (esim. hankkeen vetäjä) hankkeen valmistelusta ja seurannasta aiheutuneet matkakulut tuki voidaan kohdentaa myös vastaanottavan organisaation käytännön järjestely- ja hallinnointikuluihin. Esimerkiksi vastaanottavan organisaation järjestäessä työssäoppimispaikkoja tai asiantuntijoiden työelämäkohteita, he voivat laskuttaa hallinnointikuluja edunsaajaorganisaatiolta tarvittaessa myös muihin hankkeen päätavoitteita tukeviin kuluihin esim. siirto valmennuskuluihin tai liikkuvuustukeen Koordinaattori voi halutessaan ohjata osan hallintokuluista hankkeen kotimaisten partnereiden (lähettävä organisaatio) käytettäväksi. Mikäli hankkeessa niin sovitaan, hallintotuki voidaan jakaa esimerkiksi niin, että lähettävät organisaatiot laskuttavat koordinoivaa organisaatiota toteuttamiensa ulkomaanjaksojen osalta. Tällöin laskutettava osuus on apurahapäätöksen mukainen hallintotuki per toteutunut ulkomaanjakso. Koordinoiva organisaatio maksaa laskut ja kirjaa ne kirjanpitoonsa. Lähettävät organisaatiot vastaanottavat maksut ja kirjaavat ne myös kirjanpitoonsa. Esimerkki: Hankkeelle on myönnetty hallintotukea 50 kpl à 100 euroa. Koordinoiva organisaatio on toteuttanut 10 ulkomaanjaksoa, partneri A 35 ulkomaanjaksoa ja partneri B 5 ulkomaanjaksoa. 12

13 Yhteisesti on sovittu, että hallintotuki voidaan jakaa partnereiden kesken. Partneri A laskuttaa koordinoivalta organisaatiolta 35 x 100 euroa ja partneri B 5 x 100 euroa. Kun koordinoiva organisaatio on maksanut kyseiset osuudet, jää sille itselleen hallintotuen osuudeksi 10 x 100 euroa. Hankkeen loppuraportissa raportoidaan käytetyn hallintotuen osuudeksi toteutuneiden ulkomaanjaksojen määrä eli 50 x 100 euroa. Lisätuki verkostolle voidaan myöntää sitä hakeneille, vaatimukset täyttäville hankkeille (edellytyksenä vähintään 4 toimijan verkosto) kansallisen yhteistyöverkoston yhteistyön organisointiin. Tuki voidaan jakaa organisaatioiden kesken kunkin roolin mukaisesti, esim. verkostotapaamiset vaativat lisäjärjestelyjä. Tuki verkostolle on osa hallintotukea. Muu lisätuki hallintoon voidaan myöntää sitä hakeneille, tarpeensa hyvin perustelleille toimijoille, joilla on esimerkiksi erityisen korkeita hallintokuluja vaativien vaihtojen järjestämiseen tai kohderyhmän tai organisaation luonteen vuoksi. Tuki voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kun normaali hallintotuki Tuki ammatilliseen sekä kieli- ja kulttuurivalmennukseen Hankkeille on myönnetty hakemuksen perusteella tukea ammatillisen sekä kieli- ja kulttuurivalmennuksen järjestämiseen (esim. kouluttajan palkka, valmennusmateriaali, kielikurssit). Valmennus voi tapahtua koti- ja/tai kohdemaassa ennen vaihdon alkua tai sen aikana. Valmennustuki on myönnetty hakemuksen mukaiseen valmennukseen. Mikäli tähän suunnitelmaan toteutusvaiheessa tulee muutoksia, tulee niihin hakea hyväksyntä CIMOsta etukäteen. Valmennustukea ei voi käyttää oppilaitoksen normaaliopetuksen kustannusten kattamiseen, mutta Leonardo-vaihtoon lähteviä varten järjestettyyn valmennuskurssiin voivat mahdollisuuksien mukaan muutkin opiskelijat osallistua Tuki mukana seuraavalle henkilölle Mukana seuraavan henkilön (opettaja, työpaikkaohjaaja, vammaisavustaja, tukihenkilö jne.) tuen käyttöä koskevat samat periaatteet ja säännöt kuin varsinaisten apurahansaajien tuen käyttöä. Apuraha mukana seuraavalle henkilölle myönnetään samansuuruisena kuin vaihtoon lähteville, mutta jos opettajan/tukihenkilön matkan kesto on lyhyempi kuin vaihtoon lähtevillä, apurahan suuruus määräytyy todellisen keston mukaan. Päiväkohtaisille korvauksille löytyvät laskentakaavat tukitaulukoista. 7. TUEN MAKSAMINEN Kun sopimus on palautettu CIMOon ja on molempien osapuolten allekirjoittama, maksetaan rahoitussopimuksessa mainitulle tilille tuen ennakkomaksu. ennakkomaksu on 80 % myönnetystä tuesta (apurahat, tuki hallintokuluihin ja tuki ammatilliseen sekä kieli- ja kulttuurivalmennukseen). loppuerä, enintään 20 % (riippuen vuosikerrasta) myönnetystä tuesta maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen tukikelpoisten kulujen mukaisesti. 13

14 jos loppuraportin tarkastuksen mukaan tukea on jäänyt käyttämättä, CIMO laskuttaa käyttämättä jääneen tuen edunsaajalta. Lopullisesta kokonaistuesta lähetetään laskelma loppuraportin arviointipalautteen yhteydessä Tuen maksaminen apurahansaajalle Leonardo-tuki tulisi maksaa apurahansaajalle kokonaisuudessaan viimeistään vaihdon päättymisen tai loppuraportin jättämisen yhteydessä. Maksuaikataulu on koordinaattorin päätettävissä. Lyhyiden vaihtojen kohdalla suositellaan koko apurahan maksamista etukäteen. Pitkissä vaihdoissa suurin osa apurahasta olisi hyvä maksaa etukäteen ja loput loppuraportin palauttamisen jälkeen. Koordinaattori voi tarvittaessa hankkia matkaliput vaihtoon lähtijöille keskitetysti ja maksaa ne suoraan Leonardo-tuesta. Sama koskee majoitusta ja muita mahdollisia oleskelukustannuksia. Tällöin on kuitenkin keskeistä tehdä opiskelijalle selväksi mitä kaikkea on hänelle kuuluuvalla apurahalla kustannettu. Tätä voi esim. kirjata sopimukseen. Sama henkilö voi osallistua Leonardo-vaihtoon useammin kuin kerran vain poikkeustapauksissa. Tällöin toisen vaihdon on oltava CIMOn etukäteen hyväksymä ja hankkeen tavoitteiden ja lähtijän opiskelu- tai ammatillisten tavoitteiden mukainen. 8. HANKKEEN SEURANTA JA ARVIOINTI Koordinaattorin tulee seurata yksittäisten vaihtojen etenemistä, jotta vaihtojen laatu voidaan varmistaa. Säännöllinen yhteydenpito opiskelijaan ja vastaanottavaan organisaatioon mahdollistaa myös nopean puuttumisen ongelmatapauksiin. Koordinaattorin on hyvä informoida edunsaajan kirjanpidosta vastaavia talousseurannan suosituksista jo hyvissä ajoin hankkeen käynnistysvaiheessa. Suositukset hankkeen talouden seurantaan löytyvät oppaan luvusta 9. Varsinkin suuremmissa hankkeissa, joissa vaihdot ovat eripituisia ja apurahat erisuuruisia, kannattaa hankkeen kulujen seurantaan ja apurahojen maksatukseen kiinnittää erityistä huomiota, ja tarkoitusta varten sopia organisaation taloushallinnon kanssa tarkoista menettelytavoista ja kirjausmenettelyistä. Aivan pienemmissä hankkeissa, joissa on muutama liikkuja, taloushallinto voidaan hoitaa kevyemmin Hankkeen sisäinen tai ulkoinen arviointi Arvioinnin tavoitteena on mitata hankkeen toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta sekä osoittaa kehittämistarpeet. Arvioinnin tulisi olla osa hanketta alusta asti. Hankkeen partnerit voivat laatia hankkeen alussa yhteisen arviointisuunnitelman. Arviointia suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon hankkeen koko ja arvioinnin tarve, sillä Leonardoliikkuvuushankkeet ovat kestoltaan ja vaihtomääriltään erisuuruisia ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia. Arviointiin osallistuvat koordinaattorin lisäksi muut lähettävät ja vastaanottavat organisaatiot sekä vaihdossa olleet. Opiskelijoita ja asiantuntijoita vastaanottaneiden työnantajien pa- 14

15 laute on tärkeää. Arvioinnin yhteydessä pohditaan myös jatkotoimenpiteitä ja tulevaisuuden yhteistyötä Liikkuvuushankkeen raportointi Raportointi on keskeinen osa liikkuvuushankkeen toteuttamista. Liikkuvuushankkeen raportoinnin tarkoituksena on kuvata hankkeen toimintaa, liikkuvuuden määriä ja tuen sekä omarahoituksen käyttöä, ja hankkeen päätyttyä antaa arvio hankkeen ja sen tavoitteiden toteutumisesta. Edunsaajaorganisaatio (koordinaattori) on velvollinen raportoimaan rahoitetusta hankkeesta CIMOon kahdessa eri vaiheessa - hankkeen puolivälissä (väliraportti) ja lopussa (loppuraportti). Samoin Leonardo-apurahalla vaihtoon lähtevät opiskelijat, harjoittelijat ja asiantuntijat sitoutuvat raportoimaan ulkomaanjaksostaan hankkeen koordinaattorille. Täysin organisaation omilla rahoilla liikkuvat eivät raportoi kulujaan eivätkä toimintojaan osana Leonardo-hanketta, mutta jos rahoitus on yhdistelmä organisaation omaa rahaa ja Leonardo-tukea, vaihto raportoidaan osana hanketta. Raportoinnin aikataulu: väliraportti: 1.6. mennessä (päivitetty liikkuvuussuunnitelma) loppuraportti: edunsaajan on toimitettava loppuraportti kansalliseen toimistoon 60 päivän kuluessa toiminnon päättymisestä, kuitenkin viimeistään apurahansaajat raportoivat 10 päivän sisällä vaihdon päättymisestä Raportoinnissa tarvittavat lomakkeet ja ohjeet Raportointiin käytetään komission Mobility Tool -raportointitietokantaa. Hankkeiden koordinaattorit saavat tietokantaan tarvittavat tunnuksen suoraan komissiosta. Mobility Tooliin kirjautumiseen tarvitaan ECAS-tili. ECAS User Manual -ohjeessa on lisätietoja rekisteröitymisestä sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan hankkimisesta Väliraportti Edunsaajan väliraporttina toimitetaan päivitetty liikkuvuussuunnitelma hankkeen koko toimintakaudelta. Liikkuvuussuunnitelmaan merkitään hankkeen liikkuvuusjaksot ja mahdolliset muutokset verrattuna myönnetyn tuen erittelyyn (sopimuksen liite VII). Liikkuvuussuunnitelma toimitetaan CIMOon sähköpostitse Loppuraportti Edunsaajan loppuraportissa esitetään kokonaisarvio liikkuvuushankkeesta sisällön ja talouden osalta. Loppuraportissa hankkeen koordinaattori arvioi hankkeen onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Loppuraportti koostuu tekstiosuudesta eli laadullisesta arvioista ja talousosuudesta eli hankkeen kulujen selvityksestä sekä apurahansaajien raporteista. 15

16 Loppuraportissa kerrotaan perustiedot hankkeesta, vaihtoon lähtijöille järjestetystä valmennuksesta, hankkeen tavoitteista ja niiden toteutumisesta, tuloksista, ongelmista jne. Mahdolliset hankkeen tuotokset, esim. kopiot vaihdossa olleiden matkakertomuksista ja kopiot mahdollisista hankkeeseen liittyvistä lehtiartikkeleista jne., on hyvä liittää loppuraporttiin mukaan. Hankkeen toimintoihin liittyvät dokumentit/tositekopiot pyydetään satunnaisotannalla valituilta hankkeilta loppuraportin tarkastamisen jälkeen (ks. tarkemmat ohjeet luvusta 9.5.). Sopijan virallisen edustajan allekirjoittama, päivätty loppuraporttikokonaisuus toimitetaan CIMOon kirjallisesti Apurahansaajilta vaadittavat raportit Apurahansaajat raportoivat ulkomaanjaksostaan Mobility Tool -tietokantaan. Koordinaattori lähettää raportointilomakkeen Mobility Tool -tietokannasta suoraan apurahansaajan sähköpostiin (eli apurahansaaja ei tarvitse erillisiä tunnuksia raportointiin). Alkuperäiset allekirjoitetut apurahansaajien raportit säilytetään aina oppilaitoksessa/organisaatiossa Raporttien tarkastus CIMOssa Kaikki raportit tarkastetaan sekä hankkeiden sisällön että talouden osalta CIMOssa. Jotta raportti voidaan hyväksyä, siitä tulee käydä ilmi hankkeen tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kansallisen toimiston tekemä arvio hankkeen sisällöstä ja taloudesta lähetetään tiedoksi hankkeen koordinaattorille raportin käsittelyn jälkeen Muut tarkastukset CIMO tekee vuosittain tarkastuksia Leonardo-ohjelmasta tukea saaneille liikkuvuushankkeille. Tarkemman tarkastuksen kohteeksi valitaan noin 20 % hankkeista. Tarkoituksena on ennen kaikkea varmistaa, että Leonardo-tuki on käytetty sopimuksen mukaisesti sekä kerätä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää ohjelman hallintoa. Tarkastuksia on kolmenlaisia: a) Tarkastukset hankkeen aikana, ns. monitorointi (talous ja sisältö) b) Asiakirjatarkastus CIMOssa hankkeen päätyttyä (tarkemmat ohjeet luvussa 9.5.) c) Tilintarkastus hankkeen päätyttyä (viiden vuoden sisällä) Hankkeiden aikaiset tarkastukset ovat pääasiassa sisällöllistä monitorointia, jossa selvitetään esim. seuraavia asioita: hankkeen hyvät käytännöt mahdolliset ongelmat apurahansaajien kokemuksia hankkeen tavoitteiden saavuttamista jne. Osaan monitorointivierailuja nivotaan taloustarkastus, jonka tarkoituksena on selvittää hankkeiden taloushallinnon hyvät käytännöt ja ongelmat. 16

17 On myös mahdollista, että suoritetaan laajempia organisaation kansainvälisyystoimintaan paneutuvia tarkastuskäyntejä (ns. system audit) niille toimijoille, joilla on ollut useita hankkeita peräkkäin. Lisäksi komissio voi tehdä tilintarkastuksia osalle hyväksytyistä hankkeista. Tällaiset tarkastukset ovat kuitenkin harvinaisia. Taloustarkastuksista ja muista käynneistä ilmoitetaan aina hyvissä ajoin etukäteen edunsaajalle kirjallisesti. 9. SUOSITUKSIA HANKKEEN TALOUSSEURANTAAN Hankkeelle on suositeltavaa avata oma toiminto tai kustannuspaikka edunsaajan kirjanpitoon. Kaikkia hankkeeseen liittyviä tositteita on säilytettävä 5 vuoden ajan hankkeen loppuraportin hyväksymisen jälkeen CIMOn tai EU:n komission tilintarkastajien tarkastuksen varalta. Loppuraportin taloustarkastuksessa ja mahdollisessa tilintarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin: vaihdot, valmennus ja muu toiminta on toteutettu sopimuskaudella raportoidut vaihtoon lähteneiden ja valmennukseen osallistuvien määrät vastaavat todellista toteumaa vaihtojen kesto vastaa liikkuvuussuunnitelman tai siihen tehtyjen muutoksien tietoja toteutunut valmennus vastaa hakemuksessa ilmoitettua suunnitelmaa 9.1. Kulujen kohdistaminen hankkeelle Kaikkien hankkeeseen liittyvien tulojen ja menojen (myös omarahoituksella katettujen) olisi hyvä olla kirjattuna kyseiselle toiminnolle ja kohdistamisen tulee kattaa koko sopimuskausi (ajankohdat: ks. rahoitussopimus). Jos tukea on myönnetty hallinto- ja/tai valmennuskuluihin, on suositeltavaa kohdistaa myös niihin liittyvät kulut hankkeen toiminnolle kirjanpidossa. Tämä helpottaa kulujen tukikelpoisuuden todentamista mahdollisen tarkastuksen yhteydessä. Kuluihin sisältyvät arvonlisäverot kohdistetaan hankkeelle ainoastaan, jos ne jäävät hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi, eli jos edunsaajalla ei ole arvonlisäverojen vähennysoikeutta Tukikelpoiset kulut Hankkeelle myönnetyn tuen erittely on rahoitussopimuksen liitteenä. Tukierät on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty. Tukien keskinäiset siirrot eivät ole sallittuja ilman erillistä sopimusta CIMOn kanssa. Koordinaattorin tulee huolehtia siitä, että hankkeelle kohdistetut kulut täyttävät tukikelpoisuuden edellytykset. Apurahansaajilta kerättävistä kuiteista tulee selvästi käydä ilmi, mistä maksusta on kyse. Pelkät maksukuitit (esimerkiksi automaattikuitti lentomatkasta, näkyvillä 17

18 vain loppusumma) eivät ole riittäviä tositteita, koska esimerkiksi apurahan tukikelpoisuuden perusteena on vaihdon keston riittävä dokumentointi. Kulujen hyväksyttävyyden varmistamiseksi suosittelemme noudattamaan seuraavia periaatteita: A. Apuraha: matkakulut, vakuutuskulut ja elinkustannukset Apurahansaajalle maksetaan tuki matka-, vakuutus- ja elinkustannuksiin kohdemaan ja vaihdon keston perusteella. Apurahataulukosta laskea, minkä suuruisen apurahan vaihtoon lähtijälle voi maksaa. Eri vuosina alkaneille hankkeille on omat apurahataulukkonsa. Mikäli vaihtojen kestot muuttuvat sopimuskauden aikana, hankkeelle myönnetty kokonaistukisumma pysyy kuitenkin samana. Matka-, vakuutus- ja elinkustannusten (majoitus, paikallismatkat, ruokailu yms.) tukikelpoisuuden osoittamiseksi riittävät kirjanpidossa näkyvät suoritukset apurahansaajille. Jos apurahasumma on maksettu suoraan vaihtoon lähtijöille, koordinaattorin vastuulla on huolehtia siitä että tarvittavat asiakirjat (Europassit, työtodistukset, osallistumistodistukset tai matkakuitit) vaihdon keston todentamiseksi kerätään apurahansaajilta ja säilytetään hankkeen materiaalien yhteydessä. Edunsaaja voi myös maksaa osan kuluista keskitetysti, esimerkiksi majoitukset tai matkat. Tässä tapauksessa edunsaajan on säilytettävä alkuperäiset kuitit kirjanpidossaan. Esimerkki 1: Hankkeelle (IVT tai PLM) on myönnetty neljä 8 viikon apurahaa - kaksi Norjaan (kategoria 1) ja kaksi Puolaan (kategoria 3). Norjaan on kuitenkin kolme lähtijää (3 x 8 viikkoa) ja Puolan 8 viikon apuraha päätetään jakaa kahdeksi neljän viikon apurahaksi (2 x 4 viikkoa). Tällöin Norjaan on alun perin myönnetty tukea 2 x 1640 ja Puolaan 2 x 1200 eli yhteensä Apurahojen siirtojen ja pienentämisen jälkeen lähtijöille tulisi maksettavaksi 3 x 1640 (Norja) ja 2 x 800 (Puola) eli yhteensä Leonardo-tukea lähtijöille voidaan maksaa enintään CIMO suosittelee, että edunsaajaorganisaatio maksaa apurahansaajille puuttuvan osuuden, jotta apuraha kattaa lähtijöiden kustannukset kohdemaassa. B. Valmennuskulut Valmennuskulut maksetaan myönnetyn valmennusapurahan suuruisena per henkilö, kaikista niistä opiskelijoista, jotka ovat valmennukseen osallistuneet. Tarkastuksessa varmennetaan, että raportoidut vaihtoon lähteneiden ja valmennukseen osallistuvien määrät vastaavat todellista toteumaa. Valmennus katsotaan tukikelpoiseksi, jos se on järjestetty hankesuunnitelmassa kuvatulla tavalla ja jos valmennukseen osallistumisesta löytyy tarvittavat todisteet (osallistumislista allekirjoituksineen). Jos valmennusta halutaan oleellisesti muuttaa kesken sopimus- 18

19 kauden, on koordinaattorin oltava yhteydessä CIMOon (ks. kohta 4.5. muutokset rahoitussopimukseen). Oppilaitosten tavanomaiseen opetukseen sisältyvä valmennus (joka järjestettäisiin muutenkin ja jota kustannetaan valtion osuuksilla) ei ole tukikelpoista. Sen sijaan valmennus jota erikseen järjestetään normaalin opetuksen ulkopuolella, vaikkakin normaalin opetushenkilökunnan toimesta, on tukikelpoista. Valmennuskuluihin liittyvät mahdolliset tositteet on suositeltavaa säilyttää osana hankkeen kirjanpitoa. Valmennukseen osallistuneet, valmennuksen järjestäjät sekä myönnetty valmennustuki (kiinteä tuki per osallistuja!) raportoidaan osana loppuraportin talouserittelyä. Esimerkki 2: Hankkeelle on myönnetty valmennustukea 12 opiskelijalle 100 / apurahansaaja eli yhteensä Hakemuksen mukaisesti apurahansaajille järjestetään kahden päivän mittainen lähtövalmennus. Kolmelle opiskelijoista työssäoppimispaikka ulkomailla järjestyy lyhyellä varoitusajalla eivätkä he ehdi oppilaitoksen järjestämälle valmennuskurssille. Koska hankkeen koordinaattori kuitenkin valmentaa 3 lähtijää henkilökohtaisesti, voidaan valmennus katsoa myös heidän osaltaan hyväksytyksi. Hankkeelle maksettava valmennustuki on tällöin HUOM! Tuki on lump sum ( könttäsumma ) eli se maksetaan samansuuruisena kaikista valmennukseen osallistuneista. C. Hallintokulut Hallintokulut maksetaan myönnetyn hallintoapurahan suuruisena per henkilö, kaikista niistä opiskelijoista, jotka ovat vaihtoon lähteneet. Tuki voi olla kuitenkin enintään sopimuksen mukainen. Tarkastuksessa varmennetaan, että raportoidut vaihtoon lähteneiden määrät vastaavat todellista toteumaa. Hallintokuluja ovat esimerkiksi koordinaattorin palkka, hankkeiden arviointi- ja seurantamatkat sekä muut kulut, jotka liittyvät hankkeen toteuttamiseen. Hallintokuluihin liittyvät tositteet on suositeltavaa säilyttää osana hankkeen kirjanpitoa. Esimerkki 3: Hankkeelle on myönnetty hallinnointitukea 15 vaihdon hallintokuluihin 100 /apurahansaaja eli yhteensä Vaihdoista toteutuu kuitenkin vain 8 opiskelijaa eli tukea voidaan maksaa 8 x Valuuttakurssit Ulkomaan rahasiirron virallinen kurssi on hyväksyttävä siinä tapauksessa että rahansiirto on tapahtunut pankin kautta ja siinä on käytetty Suomen Pankin valuuttakursseja. Muussa tapauksessa on noudatettava komission www-sivuilla ilmoitettua vaihtokurssia (ks. Edunsaaja muuttaa kaikki tosiasiallisesti aiheutuneet kulut komission verkkosivuilla ilmoitettavan vaihtokurssin mukaan, joka on voimassa sinä päivänä, kun kansallinen toimisto on al- 19

20 lekirjoittanut sopimuksen ja sopimus on astunut voimaan. Kuitteihin on merkittävä käytetty vaihtokurssi Kuluja, joita ei korvata Seuraavia kuluja ei voida hyväksyä maksettavaksi Leonardo-tuesta: matkat tai muut kulut maihin, jotka eivät osallistu Leonardo-ohjelmaan kulut, jotka ovat syntyneet sopimuskauden ulkopuolella kulut, jotka eivät suoraan liity hankkeeseen kulut, jotka eivät ole perusteltuja tässä ohjelman toiminnossa (liikkuvuus) kulut, jotka on jo rahoitettu muusta EU-lähteestä. Jos kyseessä on täydentävä rahoitus, täytyy pystyä perustelemaan ja osoittamaan selvästi, ettei kyseessä ole päällekkäinen rahoitus. lainojen korot valuutanvaihdosta aiheutuneet menetykset arvonlisävero (ellei se jää hankkeen lopulliseksi kustannukseksi) Leonardo-vaihtoon osallistuvalta henkilöltä ei myöskään saa periä minkäänlaisia osallistumis-, pääsy- tai rekisteröintimaksuja yms Loppuraportin asiakirjatarkastus Osa hankkeista valitaan loppuraportin palauttamisen jälkeen satunnaisotannalla tarkempaan asiakirjatarkastukseen. Valituille edunsaajille lähetetään erillinen ohjeistus vaadittavien asiakirjojen toimittamisesta tietyn määräajan puitteissa. Jos hanke valitaan asiakirjatarkastukseen, tulee edunsaajan toimittaa tarkastettavaksi asiakirjat, joista vaihtojen kestot ovat todennettavissa. Ensisijaisesti tarkastettavaksi toimitetaan vastaanottavan organisaation todistus ulkomaanjaksosta (esimerkiksi Europassliikkuvuustodistus tai työ-/harjoittelutodistus, asiantuntijavaihdon osalta osallistumistodistus tai kopio kokouksen tai vierailun pöytäkirjasta). Näiden puuttuessa voidaan toimittaa tarkastettavaksi myös matka- ja/tai majoituskuitit sekä muita asiakirjoja joista ulkomaanjakson toteutuminen voidaan todentaa Takaisinperintä Myönnetty tuki voidaan rahoitussopimuksen mukaisesti periä takaisin osittain tai kokonaan seuraavissa tapauksissa: tukea on jäänyt käyttämättä taloustarkastuksessa tai tarkastuskäynnillä havaitaan tukea käytetyn väärin hankkeessa on tehty, ilman kirjallista hyväksyntää CIMOsta, muutoksia, jotka olisivat edellyttäneet virallista sopimusmuutosta väli- tai loppuraporttia ei ole toimitettu annettuina määräaikoina väli- ja loppuraportit tai tilitykset eivät vastaa asetettuja vaatimuksia CIMOlla on oikeus vaatia myöhästyneistä palautuksista korkoa. Edunsaaja vastaa palautuksen pankkikuluista. 20

Leonardo da Vinci -ohjelma. VETÄJÄN OPAS liikkuvuushankkeiden vetäjille

Leonardo da Vinci -ohjelma. VETÄJÄN OPAS liikkuvuushankkeiden vetäjille Leonardo da Vinci -ohjelma VETÄJÄN OPAS liikkuvuushankkeiden vetäjille SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN MUODOT JA KOHDERYHMÄT... 4 3. HANKEHALLINNON PROSESSI

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 27.5.2014 CIMO 1 Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 2016 2017 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus LIIKKUVUUKSIEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Liikkuvuushankkeen sopimusasiat Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Hankesopimuksen numero Hankenumero EPlusLink-tietokannasta esim. 2016-1-FI-KA102-022440 Yhteydenpidossa käytettävä numero 6 viimeistä numeroa

Lisätiedot

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimuksen osat Part I : Special Conditions - Erityisehdot Part II : General - Yleisehdot Part A legal and andministrative provisions ja Part B- financial

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2013 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille 6.9.2013 Hannele Nevalampi CIMO On matka ulkomaille Liikkuvuus partneriorganisaatioon

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Sopimuksen allekirjoittaminen

Sopimuksen allekirjoittaminen Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeiden hallinto ja talous Sopimuksen allekirjoittaminen Maksatuslomake» uusi liite sopimukseen» lähetetään CIMOon sähköisesti Liikkuvuussuunnitelman vahvistaminen CIMOn

Lisätiedot

Yleistä loppuraportista. Yleistä. Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille. Yleistä sisällön raportoinnista

Yleistä loppuraportista. Yleistä. Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille. Yleistä sisällön raportoinnista Yleistä sisällön raportoinnista Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 10.5.2013 Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Globaaliliikkuvuuden hallinnointi

Globaaliliikkuvuuden hallinnointi Globaaliliikkuvuuden hallinnointi Sopimukseen liittyviä asioita CIMOn ja korkeakoulujen väliset sopimukset lähetetään kesäkuun puoleenväliin mennessä Sopimusliitteet CIMOn nettisivuilla Sopimuskausi 24kk,

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Aikuiskoulutus 24 kk-hankkeet: interim report 31.10.2016 Tarkistathan oman hankkeen aikataulut vielä rahoitussopimuksesta Yleistä väliraportista

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

IP-kurssien hallinnolliset säännöt. IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari

IP-kurssien hallinnolliset säännöt. IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari IP-kurssien hallinnolliset säännöt IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari IP-koordinaattorin hallinnollinen huoneentaulu Vähintään kolme korkeakoulua vähintään kolmesta eri maasta Maahan,

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Ammatillinen koulutus 24 kk interim report 31.10.2015 36 kk interim report 31.12.2015 Korkeakoulutus 36 kk interim report 31.12.2015 Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta.

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet Innovaation siirto -hankkeiden koulutus 29.9.2011 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa itt vain yhden väli- ja loppuraportin.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: TOI-hankkeiden loppuraportointi. Sisällön raportointi ja liitteet

Leonardo da Vinci: TOI-hankkeiden loppuraportointi. Sisällön raportointi ja liitteet Leonardo da Vinci: TOI-hankkeiden loppuraportointi Sisällön raportointi ja liitteet Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool. Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014

IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool. Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014 IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014 Sisältö 1. Mobility Tool yleisesittely Mikä on Mobility Tool? Mitä koordinaattori voi Mobility Tool järjestelmässä tehdä?

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet. Väliraportointi Verkkotiedotus

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet. Väliraportointi Verkkotiedotus KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet Väliraportointi Verkkotiedotus 29.9.2015 Väliraportti aikataulu Yleissivistävä koulutus / Schools Only -hankkeet 24 kk progress

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa 1 1.11.2016 CIMO Lähtökohtia Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Asiantuntijaliikkuvuus

Asiantuntijaliikkuvuus Asiantuntijaliikkuvuus Leonardo-liikkuvuushankkeiden koulutus 5. ja 12.9.2013 Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO CIMOn verkkopalvelut www.maailmalle.net Maailmalle lähtijän muistilista Työssäoppimassa

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset - UKK

Usein kysytyt kysymykset - UKK Versio 15.12.2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Usein kysytyt kysymykset - UKK Hakijan PIC-koodi Onko PIC-koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? - PIC-koodi haetaan

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 21.9.2015 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti b) Loppuraportti

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Hakeminen ja hakemisen valmistelu

Hakeminen ja hakemisen valmistelu LdV-hanke: Etevä 2009-2011 2011-2012 Hakeminen ja hakemisen valmistelu Hakijana Naturi-verkosto johon kuuluvat: Sedun Tuomarniemen ja Ilmajoentien opetuspisteet KAO, luonnonvara- ja ympäristöala Ysao,

Lisätiedot

planeetat KOHTAAVAT OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS

planeetat KOHTAAVAT OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS KOHTAAVAT planeetat OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS Suomen koulutusjärjestelmä Tohtorintutkinnot Lisenssiaatin tutkinnot Yliopistot Ylemmät korkeakoulututkinnot Yliopistot Alemmat korkeakoulututkinnot

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus. Erasmus-seminaari Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja

Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus. Erasmus-seminaari Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus Erasmus-seminaari 29.9.2011 Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja Session rakenne Erasmus Liikkuvuus Raportoinnin periaatteet Erasmus Intensiivikurssit

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö. Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2013

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö. Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2013 Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2013 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä. Hakuneuvonta verkossa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä. Hakuneuvonta verkossa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 24.11.2015 CIMO Lähtökohtia Mikä vanha yhteistyökumppanuus on toiminut hyvin tai ei ole toiminut hyvin? Miksi? Tarvitaanko uusia

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Erasmus+ kumppanuushankkeet USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Sopimukset ONKO PARTNERISOPIMUKSILLE VALMISTA POHJAA? Vastaus: Hankkeet voivat käyttää kansallisen toimiston partnerisopimuksen mallipohjaa,

Lisätiedot

Grundtvig oppimiskumppanuudet Sopimus, raportointi,talous Oppaita Neuvontatilaisuus Paasitorni Eija Laine

Grundtvig oppimiskumppanuudet Sopimus, raportointi,talous Oppaita Neuvontatilaisuus Paasitorni Eija Laine Grundtvig oppimiskumppanuudet 2013 Sopimus, raportointi,talous Oppaita Neuvontatilaisuus 10.9.2013 Paasitorni Eija Laine Oppimiskumppanuusvalinnat Suomessa 2013 Hyväksyttyjä Koordinaattori 7 Partneri 28

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Opin ovi klinikka 1.12.2011 Paula Tyrväinen (paula.tyrvainen@cimo.fi) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esityksen sisältö 1.CIMO lyhyesti 2.Vaikuttavuudesta

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Leonardo da Vinci. Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci. Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 9.9.2011 Haetut ja rahoitetut hankkeet 2008-2011 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 Koordinaattorit 9 11 10 13 Partnerit 53 66 74 67 Yhteensä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot