Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS"

Transkriptio

1 Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS

2 Johdanto - 1 Toimintaympäristön, liikenneonnettomuuksien sekä asukas- ja koululaiskyselyjen tulosten selvittämisen ja analysoinnin jälkeen tehtiin keväällä 2015 kahtena eri ajankohtana maastokäynnit. Ensimmäisellä maastokäynnillä (helmikuu 2015) tarkasteltiin liikenneonnettomuuksien kasaumapaikkoja, henkilövahinkoonnettomuuksien tapahtumapaikkoja, asukas- ja koululaiskyselyissä esiin tulleita ja kunnan virkamiesten tiedossa olevia vaaranpaikkoja ja ongelmakohtia sekä koulujen liikenneympäristöjä. Ensimmäisellä maastokäynnillä keskusteltiin alustavasti mahdollisista parannustoimenpiteistä ja ratkaisuista. (Jatkosuunnittelussa alustavat ratkaisut ovat voineet muuttua tarkemman tarkastelun ja suunnittelun vuoksi.) Maastokäynnille osallistuivat kunnan, Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen, Liikenneturvan ja konsultin edustajat. 2

3 Johdanto - 2 Toisella maastokäynnillä (huhtikuu 2015) tutustuttiin kunnan tuleviin, pääasiassa asumiseen tarkoitettuihin, kaava-alueisiin ja niiden alustaviin yleisten teiden liittymäalueisiin. Maastokäynnillä tarkasteltiin ja keskusteltiin myös Jauhialantien uuden kevyen liikenteen väylän sijainnista. Kunnan uusia kaava-alueita tulevat olemaan Teivonkangas Kuivaketveleen saaren eteläosassa, Kuivaketveleen pohjoinen kaavaalue nykyisen Kuivaketveleen asuntoalueen eteläpuolella ja Taipalsaarentien länsipuolella, Saimaanharjulla oleva Jauhialantien länsipuolella oleva Jauhialantien kaava-alue sekä Pikkupunkaharjun kaava-alue Jauhialantien ja Suur-Saimaantien liittymän pohjoispuolella. Maastokäynnin tarkoituksena oli tarkastella kaava-alueiden turvallisia liittymämahdollisuuksia yleisiin teihin. Toiselle maastokäynnille osallistuivat kunnan, ELY-keskuksen ja konsultin edustajat. 3

4 Johdanto - 3 Esteettömyyskierros tehtiin huhtikuussa 2015 kirkonkylän keskustassa sekä Saimaanharjun keskustassa. Esteettömyyskierrosten reitit kiersivät tärkeimmät kunnan palvelupisteet, liikenteen solmupisteet sekä kirkonkylän koulun ja Saimaanharjun koulun ympäristöt. Esteetön ympäristö parantaa erityisesti iäkkäiden mahdollisuuksia omatoimiseen liikkumiseen. Iäkkäiden lisäksi esteettömästä ympäristöstä hyötyvät erityisesti mm. apuvälineiden kanssa liikkuvat henkilöt, näkö- tai liikkumisrajoitteiset henkilöt tai lastenvaunujen kanssa kulkevat sekä pyöräilijät. Kuntakeskusten palveluihin tulisi olla esteettömyyden erikoistason mukaiset yhteydet, jolloin tasaisuusvaatimukset ovat tavallista korkeammat; mm. väylän jyrkkyys pituussuunnassa ei saa olla yli 5 % eikä sivusuunnassa yli 2 %. Esteettömyyskierroksen tavoitteena oli selvittää reittien esteettömyyden taso nykytilanteessa sekä tarvittavat parannustoimenpiteet. Esteettömyyskierrokselle osallistuivat kunnan, ELY-keskuksen ja konsultin edustajat sekä Taipalsaaren vanhusneuvoston ja kunnanvaltuuston jäseniä. 4

5 Vaaranpaikkojen ja ongelmakohtien maastokäynti

6 Kirkonkylä, Taipalsaarentie, mt km/h -aluerajoituksen alkukohta voisi olla heti taajamamerkin jälkeen Saimaanharjun suunnasta tultaessa. Niiraskantien liittymän suojatie on ensimmäinen kirkonkylän taajamaan saavuttaessa. Suojatiellä on tarve saarekkeelle sekä linja-autopysäkin jäsentämiselle (levennys vasta suojatien jälkeen). Torin jäätelökioskin asiakasliikenne ajaa nykisin pysäköintipaikalle jalkakäytävää pitkin, mikä tulisi kieltää jatkossa. Torin ja sen liittymän kehitystarve. Suunnitelma torialueen kehittämisestä on valmis, mutta vaihtoehtona on keskusteltu kiertoliittymävaihtoehdosta. Kiertoliittymää pidettiin liikenneturvallisuuden kannalta hyvänä vaihtoehtona. 6

7 Kirkonkylä, Taipalsaarentie, mt 408 Mopoliikenteen paikka Taipalsaarentiellä kirkonkylän kohdalla tulee olemaan jatkossa ajoradalla (kevyen liikenteen väylän sijaan). Siirtymiskohta on määritetty ELY-keskuksen moporeittiselvityksessä. Liikennemerkkien muutos on toteutettu maastossa kevään 2015 aikana. Kunnantalon ja liikehuoneiston piha-alueiden pysäköintijärjestelyt on tarkistettava. Rannasta tulevan liikenteen havaittavuuden parantaminen kieltämällä pysäköinti ensimmäisessä ruudussa. Kunnantalon etuoven edustan pysäköintipaikat häiritsevät Kellomäentien jalankulkuyhteyttä. Jatkossa rakennuksen edessä voisi olla vain inva-paikka. 7 7

8 Kirkonkylä, Taipalsaarentie, mt 408 Taipalsaarentien liittymäalueiden suojatiejärjestelyt tulisi tarkistaa. Maastossa havaittiin puutteita suojatiemerkkien sijoittelussa ja olemassaolossa seuraavissa liittymissä: Muukkolantien liittymä Liikehuoneiston (Siwa) tontin liittymät Torin liittymä Niiraskantien liittymä 8

9 Kirkonkylä, Muukkolantie Muukkolantien parantamiseksi on laadittu suunnitelma, joka sisältää kevyen liikenteen väylän. Kadun parantaminen on vuoden 2016 toteutusohjelmassa. Katuosuudella on kaksi hidastetta rauhoittamassa liikennettä: korotettu suojatie ja kavennus vanhojen aittojen kohdalla. Kirkon pysäköintialue tulisi jäsentää, myös jalkakäytävä ja suojatie puuttuvat. Jalkakäytävän puolenvaihdolle Muukkolantiellä luonteva kohta olisi Vilkolantien kohdalla. 9

10 Kirkonkylä, Muukkolantie Kirkonkylän koulun laajennuksen yhteydessä tulee tarkistaa piha-alueen liikennejärjestelyt (saattoliikenne, koulukuljetukset, huoltoliikenne, henkilökunnan pysäköinti). Myllymäentien ja Kalliorannantien liittymäalue tulisi jäsentää. Suora jalankulkuyhteys keskustan ja vanhainkodin suunnasta Röyttyyn puutuu. Yhteys olisi mahdollista toteuttaa muuttamalla nykyisin käytössä oleva reitti virkistysreitiksi, joka otettaisiin samalla talvikunnossapidon piiriin. Yhteys on merkitty kaavaan kevyen liikenteen yhteytenä. 10

11 Levänen, Savilahdentie, mt 408 Leväsensalmen sillan kohdan nykyinen 60 km/h nopeusrajoitus on korkea kaarteiselle tieosuudelle. Rajoituksen alentaminen 60-> 50 km/h olisi perusteltua sillan ja Leväsen kylän kohdalla. Aloitteissa ja onnettomuustarkastelussa esiin noussut tieosuus Haikolantien liittymästä länteen on mutkien ja yksityistieliittymien vuoksi vaarallinen. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi olisi perusteltua alentaa nopeusrajoitusta 80 -> 60 km/h (n. 1,1 km) sekä asettaa mutkan varoitusmerkit ja kaarteen suuntamerkit

12 Levänen, Savilahdentie, mt 408 Hovinmäentien liittymän jäsentämistarve: Kohdassa on nykisin Y-liittymän kaltainen ratkaisu. T-liittymä, joka vaatisi liittyvän ajoneuvon pysähtymisen, olisi liikenneturvallisuuden kannalta parempi ratkaisu. Myös liittymän paikan siirtoa on pohdittu kunnassa. 12

13 Rehula, Suur-Saimaantie mt ja Mantereentien (mt 14784) liittymässä pääsuunnalla on 60 km/h ja Mantereentien haaralla 50 km/h nopeusrajoitus. Liittymässä on koulukyytien keräilypysäkkipari. Pohjoisen suunnasta tultaessa tien poikkileikkaus kapenee urheilukentän kohdalla. Liittymäalue on leveä ja Mantereentien sivuhaaralle toteutettu saareke on pieni eikä ohjaa/hidasta riittävästi liikennettä. Talvisin saarekkeen kokoa voisi pitää suurempana aurauksella. Kesäisin viereisellä urheilukentällä järjestetään kesätori, jonka myötä alueella on paljon tienvarren pysäköintiä. Liittymäalueen nopeusrajoitus olisi hyvä tarkistaa Suur-Saimaantien osalta 60 -> 50 km/h. Rajoituksen alentaminen tukisi liittymän alueella liikkuvien koululaisten turvallisuutta. 13

14 Kopinsalmen sillan kohta, Suur-Saimaantie, mt14799 Kopinsalmen sillan kohta on kapea ja vain yksi ajoneuvo mahtuu ylittämään sillan kerrallaan. Sillan kohdan nopeusrajoitus on 60 km/h. Rehulan liittymäkohdan nopeusrajoituksen alentaminen tukisi myös sillan kohdan rajoituksen muutosta 60 -> 50 km/h. Uusi nopeusrajoitus olisi hyvä aloittaa sillan eteläpuolella hieman nykyistä 60-merkkiä aiemmin. Pohjoispuolella 50 km/h-rajoitusalue voidaan jatkaa aina Rehulan liittymään asti. Tien päällysteen kunto tukee osaltaan alempaa nopeusrajoitusta. 50 km/h nopeusrajoitus soveltuisi hyvin myös Toijantien (maantie 14831) liittymään kattaen myös liittymän eteläpuolisen jyrkän kaarteen (nopeusrajoitusten yhtenäistäminen koko tiellä). 14

15 Vehkataipale, Mantereentie, mt 4081 Vehkataipaleen sillan ja liittymäkohdan liikennejärjestelyt ovat kunnossa (nopeusrajoitus 60 km/h ja valaistus). Liittymässä on pysäkkipari, jolta kuljetaan tien vartta ja metsäpolkuja pitkin mäkeä alas vanhan sillan suuntaan. Yhteyksien parantaminen talvikunnossapidettäviksi kevyen liikenteen yhteyksiksi mahdollistaisi Vehkataipaleen koulun koulukuljetusten siirtämisen maantien varren pysäkeille (ei olisi enää tarvetta ajaa koulun pihaan, mikä rauhoittaisi koulun ympäristöä Kanavakujalla). Pysäkkien nykyinen käyttäjämäärä olisi syytä selvittää, jotta toimenpiteen kannattavuutta voitaisiin arvioida. 15

16 Vehkataipale, Mantereentie, mt 4081 ja Kanavakuja Maantien sillan alittava ja voimalaitoksen sillan kautta koululle kulkeva yhteys on haasteellinen. Sitä käyttävät koulureittinään Kattelussaarentien alueella asuvat koululaiset. Nopeusrajoitusta tulisi alentaa 40 -> 30 km/h ja lisätä lapista varoittavat liikennemerkit. Toimenpiteillä parannetaan koulun ympäristön turvallisuutta. Koululle ajettaessa Kanavakujan 40 km/h nopeusrajoitusmerkki on huonosti havaittavissa. Merkin siirto lähemmäs liittymää ja ajoradan reunaa auttaisi sen havaitsemista. Lisäksi kohtaan olisi hyvä asettaa lapsista varoittava merkki. 16

17 Vehkataipale, Toijantie, mt Toijantiellä (mt 14813) on nykyisin voimassa yleisrajoitus, joka on erityisesti kaarteisissa kyläkohdissa korkea. Tielle ehdotetaan nopeusrajoituksen alentamista yleisraj. -> 70 km/h ja kyläkohdissa 50 km/h. Alemman nopeusrajoituksen (50 km/h) kohteet voisivat olla: Vehkataipaleen koulun kohta (nyk. 60 km/h osuus) Nieminen/Märkälä: Tervahaudantie Hiekkaniementie väli ja Majaniementien kohta Toijansalmen liittymän lähestyminen (nyk. 60 km/h osuus). Vaihtoehtoisesti koko tiejaksolle voidaan asettaa 60 km/h rajoitus. NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS 17

18 Saimaanharju, Kuhatie Kuhatiellä 40 km/h aluerajoitus alkaa koulun tonttiliittymää lähestyttäessä. Koulun kohdalla on kuitenkin ollut ongelmana ylinopeudet. Aluerajoitusmerkin siirrolla lähemmäs Taipalsaarentien (mt 408) liittymää voidaan pyrkiä vaikuttamaan koulun kohdan ajonopeuksiin. Muuttunutta nopeusrajoitusta voidaan tehostaa heräteraidoilla ja nopeusrajoituksen tehostemerkinnällä (ajoratamaalaus). Seututien alikulun kohdalla kevyen liikenteen väyläjärjestelyt ovat haastavat, sillä myös mopoliikenne käyttää alikulkua. Kohde vaatii jäsentämistä ja tarkempaa suunnittelua. Mopot tulisi ohjata Kuhatien alkupäässä taajamamerkin kohdalla ajoradalle (merkkimuutos)

19 Saimaanharju, Kuhatie ja Saimaanharjun koulu Kuhatiellä Saimaanharjun koulun tonttiliittymässä on jäsentämisterve. Kohdassa ei ole merkittyä suojatietä ja yhtenäinen ylitysmatka on pitkä. Lisäksi koulun pihalta tulevalle liikenteelle voisi asettaa väistämisvelvoitemerkin. Koulukuljetukset jättävät oppilaat koulun kohdan linja-autopysäkeille Kuhatien varteen sekä koulun pihaan. Koulun pihan saattoliikennejärjestelyiden selkeyttämisellä olisi mahdollista parantaa piha-alueen turvallisuutta (esim. piha-alueelle yksisuuntainen liikenne, sisäänajo Kuhatieltä ja ulosajo Ankeriaantien kautta). Koulun edustan jalkakäytävä ja bussipysäkki olisi hyvä erottaa ajoradasta reunakivellä. Koulun kohdan bussipysäkkien kulkuyhteydet ja Kuhatien pyöräily-yhteydet tulisi tarkistaa. 19

20 Saimaanharju, Kuhatie Kuhatieltä puuttuu katuvalaistus. Kaikilla kadun suojatiellä suojatiemerkintöjen ja suojatiemerkkien kunnon ja sijainnin tarkistustarve. Lisäksi suojatiet johtavat Kuhatien pohjoispuolella pientareelle. Ankeriaantien liittymä Liittymän molemmilta suojatieltä puuttuu suojatiemerkkejä. S-marketin jälkeinen suojatie johtaa pientareelle ja toinen suojatiemerkki puuttuu. Onko K-marketin kohdalla tarve suojatielle? Kirjolohentien liittymä Suojateiltä puutuvat suojatiemerkit. Kirjolohentien ylittävä suojatie on pitkän suoran päässä. Turvallisuutta parantaisi suojatiestä/lapsista varoittava liikennemerkki ja mahdollisesti heräteraidat/ nopeusrajoituksen tehostemaalaus

21 Saimaanharju, Kirjolohentien ja Haukitien liittymä Kirjolohentiellä Haukitien liittymä on tärkeä koulureitti, ja liittymässä on tarve Kirjolohentien ylittävälle suojatielle. Paikka on haasteellinen, sillä näkemät ovat huonot ja Haukien varressa ei kulje kevyen liikenteen väylää (suojatie johtaisi pientareelle). Suojatien lisäksi tulee toteuttaa kevyen liikenteen väylän jatke Haukitien länsihaaralle ja asettaa suojatiestä varoittava merkki Kirjolohentielle etelän suunnasta ajaville. Koulun ympäristön turvallisuuden parantamiseksi voidaan Haukitien alueelle asettaa 30 km/h-aluerajoitusmerkki. Liittymän länsihaaran yli kulkee jatkuva pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä. Ylityskohta tulisi muuttaa suojatieksi/pyörätien jatkeeksi (suojatiemerkit + maalaus). Kirjolohentien ylitys on mahdollista myös käyttäen 100 m päässä sijaitsevaa nykyistä suojatietä. 21

22 Saimaanharju, Jauhialantie, mt (P) Jauhialantien (mt 14798) ensimmäinen suojatie pohjoisen suunnasta tultaessa on Kirjolohentien liittymässä. Liittymästä varoitetaan sivutien risteyksen varoitusmerkillä. Suojatien havaittavuuden parantamiseksi voidaan lisäksi asettaa suojatien varoitusmerkit molemmista suunnista liittymää lähestyttäessä. Erityisesti etelän suunnasta tulevat ajoneuvot havaitsevat suojatien myöhään kaarteen vuoksi. Liittymäkohdan nykyinen nopeusrajoitus on 40 km/h. Jauhialantien (mt 14798) koko matkalta puuttuu valaistus ja kevyen liikenteen väylä päättyy Kirjolohentien eteläiseen liittymään. 22

23 Saimaanharju, Jauhialantie, mt (E) Jauhialantien (mt 14798) ja Kirjolohentien liittymässä sivusuunnan huonot näkemät ja pääsuunnan korkeat ajonopeudet ovat asukaskyselyn perusteella ongelma. Kirjolohentien sivusuunnalta liittymään tulevilla ajoneuvoilla on usein liian suuri tilannenopeus. Liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi Kirjolohentien sivusuunnan väistämisvelvollisuusmerkki voidaan korvata STOP-merkillä. 23

24 Saimaanharju, Jauhialantie, mt Jauhialantien katuliittymien kohdilla (Verstastie, Lossitie ja Haukitie) on nykyisin 60 km/h nopeusrajoitus. Liittymät sijaitsevat osin kaarteessa ja näkemät ovat huonot. Talvisin näkemiä heikentää lumi. Lisäksi valaistus ja kevyen liikenteen väylä puuttuvat. Liittyvän liikenteen sekä kevyen liikenteen ylitysten turvallisuuden parantamiseksi Jauhialantiellä voidaan jatkaa 40 km/h rajoitusta Haukitien liittymän eteläpuolelle. Kirjolohentien pohjoisen liittymän kohdalla on jo nykyisin pistekohtainen 40 km/h nopeusrajoitus

25 Kuivaketvele, Taipalsaarentie, mt 408 Taipalsaarentiellä (mt 408) on kuntarajalta alkaen 80 km/h nopeusrajoitus. Lappeenrannan puolella olevan 60 km/h rajoitusalueen jatkaminen Taipalsaaren puolelle Teivonsaarentien liittymän pohjoispuolelle on perusteltua. Kuivaketveleen asuinalueen liittymän (Linnavuorentie) nopeusrajoituksen alentaminen on noussut esiin aloitekohteena, asukaskyselyssä ja onnettomuus-tarkastelussa. Linnavuorentien liittymän kohdalla on perusteltua alentaa nopeusrajoitusta pistekohtaisesti 80 ->60 km/h, noin 200m matkalla molempiin suuntiin liittymästä. Siirrettävää nopeusnäyttötaulua voidaan käyttää rajoitusmuutoksen tehostamiseen

26 Kuivaketvele, Linnavuorentie Taipalsaarentien (mt 408) kevyen liikenteen väylän puuttumisen vuoksi seututien rinnakkaistie (Linnavuorentie) on vilkkaassa pyöräliikenteen käytössä. Taipalsaarentiellä (mt 408) ja Linnavuorentiellä ei ole valaistusta Kuivaketveleen kohdalla. Seututien valaistus välillä Kuivaketvele kuntaraja on v toimenpidelistalla (50/50 ELY:n ja kunnan yhteishanke) Linnavuorentien valaistuksen toteuttamisella voidaan parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta Kuivaketveleen alueella

27 Kaava-alueiden maastokäynti

28 Teivonkangas Maantien 408 kevyen liikenteen alikulku on matala ja kapea. Osa pyöräilijöistä ei käytä alikulkua, vaan ylittää tien Saunatien/Teivonsaarentien liittymän kohdalla. Maantien nopeusrajoitus on kyseissä kohdassa 80 km/h, joten ylitys on varsin vaarallista. Toimenpiteenä on nopeusrajoituksen muuttaminen 60 km/h tai uuden alikulun rakentaminen nykyisen alikulun pohjoispuolelle Kuivaketveleen eteläisen kaavaalueen rakentuessa. Uuden alikulun toteuttamisen yhteydessä tulee ratkaista myös linja-autojen pysäkkiparin sijainti (mahdollinen siirto alikulun yhteyteen). 28

29 Teivonkangas Liittymän paikka n. 150 metrin päässä Teivonsaarentien liittymän pohjoispuolella Teivonkankaan kaava-alueen liittymä Taipalsaarentiellä (mt 408) on mahdollista toteuttaa noin 150 metriä Teivonsaarentien pohjoispuolelle (3. aurausviitan kohta). Uuden liittymän toteutuessa Teivonsaarentien yksityisliittymän liikenne tulee ohjata kulkemaan sen kautta. Lisäksi nykyinen Teivonsaarentien liittymä suljetaan ja kevyen liikenteen väylä jatketaan uuteen liittymään saakka maantien länsireunassa. Uuden liittymän toteutuksen yhteydessä Teivonsarentien nykyinen liittymä tulee poistaa ja siten estää pyöräliikenteen ylitykset maantien yli (viherkaista). 29

30 Kuivaketveleen pohjoinen kaava-alue Akkasaarentie Maastokäynnillä todettiin, että uuden liittymän toteuttaminen Kuivaketveleen pohjoiselle kaava-alueelle ei ole mahdollista (tiheä liittymäväli). Akkasaarentien liittymän kohta on näkemiltään parempi kuin Kalliosalmentien liittymä. Vanhan seututien tiepohja on hyödynnettävissä uuden kaava-alueen yhteyden toteuttamiseen. Akkasaarentien liittymäkohdan turvallisuus tulee paranemaan valaistuksen toteuttamisen myötä. Akkasaaren liittymän kohdalla on linja-autojen pysäkkipari. Kaava-alueen ja liittymän toteuttamisen yhteydessä tulee tarkistaa nopeusrajoitus (nykyisin 80 km/h). 30

31 Jauhialantien kaava-alue (Saimaanharju) Kaava-alueelle todettiin järkeväksi toteuttaa vain yksi liittymä Jauhialantieltä. Yksi liittymä alueen keskivaiheilla rauhoittaa aluetta, koska läpiajoliikenne ei ole mahdollista. Kaava-alueen eteläpäähän voidaan toteuttaa kevyen liikenteen yhteys, joka mahdollistaa jalan ja pyörällä liikkuville lyhyemmän kulkuyhteyden Saimaanharjun keskuksen suuntaan. Sopiva liittymän paikka on esimerkiksi nykyisen voimajohtopylvään pohjoispuolella mäen päällä. Liittymän paikkaa valittaessa näkemäalueet tulee tarkastaa erityisen hyvin. 31

32 Pikkupunkaharjun kaava-alue Kaava-alueen liittymälle sopiva paikka on Suur-Saimaantien puolelta noin 100 metriä Jauhialantien (mt 14798) liittymän itäpuolelle. Kaava-alueen liittymää vastapäätä olisi tonttiliittymä. Suur-Saimaantien liittymäkohta on näkemiltään hyvässä kohdassa siten, että Suur- Saimaantien mäki ja mutka ovat havaittavissa. 32

33 Jauhialantien kevyen liikenteen väylä Jauhialantien kevyen liikenteen väylän linjaus seuraa Jauhialantietä. Sopiva sijainti väylälle olisi eteläosassa tien pohjoispuolella ja Saimaanharjun uuden kaava-alueen kohdalla tien toisella puolella (itäpuoli). Väylän linjaus vaatii kuitenkin tarkempaa suunnittelua. Jauhialantien itäpuoliselle kaavaalueelle kulku suunniteltaneen nykyisen kaava-alueen kautta (ei uutta liittymää Jauhialantielle). Uusi kevyen liikenteen väylä Jauhialantien varteen esitetään liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpide-luettelossa. ELY-keskus suunnitteluttaa kohteen, kunta toteuttaa. 33

34 Esteettömyyskierros

35 Esteettömyyskierroksen reitit 35

36 Kirkonkylän keskusta Kellomäentiellä/Kirkonratatiellä ei ole reunakiviä. Reunakivettömyys on periaatteessa hyvä asia esteettömyyden kannalta, mutta näkövammaisten on helpompi havaita tien ylityskohta, jos kadulla on matalat reunakivet. Kirkonkylän keskustassa ei kuitenkaan ole lainkaan reunakiviä, joten niiden tekeminen muutamaan kohtaan ei ole tarkoituksenmukaista. Keskusteltiin suojatien tarpeesta Kirkonrantatien yli kunnan virastotalolta kaupan suuntaan. Kaupan edessä pysäköintialue tulisi jäsennellä ja rajata selkeämmin, jotta jalankulkijoiden esteettömyys ja turvallisuus paranisivat. Satamaan johtava Kirkonrantatie on jyrkkä. Satamassa ei kuitenkaan sijaitse välttämättömiä palveluja. 36

37 Kirkonkylä, kirkko Kirkon pääsisäänkäynnille johtaa jyrkähkö (pituuskaltevuus yli 5 %) luiska ja pysäköintipaikalta sisäänkäynnille on sorapintainen väylä. Nämä eivät ole esteettömyyden kannalta parhaita ratkaisuja. Kirkon rakenteista vasta seurakunta. 37

38 Kirkonkylä, Vanhainkoti laajennettava Kirkonkylän koulu Esteettömyyskierroksella havaittiin, että vilkasliikenteisellä Muukkolantiellä ei ole kevyen liikenteen väylää eikä turvallisia suojateitä. Kevyen liikenteen väylän luonteva sijainti olisi Muukkolantien pohjoispuolella, missä se palvelisi niin vanhuksia kuin koululaisia parhaiten. Muukkolantielle on suunniteltava myös turvalliset suojatiet mm. kuvassa näkyvältä polulta kadun yli Koulutielle. 38

39 Kirkonkylä, saattoliikenne esikoulun ja Omenatarhan päiväkodin edustalla Esikouluun ja päiväkotiin lapsia mahdollisesti autolla tuoville tulee suunnitella esteetön, jäsennelty ja turvallinen saattoliikennepaikka. Esikoulun ja päiväkodin henkilökunnan pysäköinti tulee suunnitella selkeästi saattoliikennepaikasta erilleen. Henkilökunnan pysäköinti olisi selkeintä ohjata koulukeskuksen muun henkilökunnan pysäköinnin yhteyteen. Luonnos saattoliikennepaikasta 39

40 Kirkonkylä, kevyen liikenteen väylä Vilkolantieltä Savilahdentielle (mt 408) Vanhusten palveluasuntojen asukkaat käyttävät usein kevyen liikenteen yhteyttä asioidessaan kaupassa, seurakuntakeskuksessa ja kunnan virastotalolla. Väylän jyrkkyys (pituuskaltevuus) ei ole yli 5 %, mutta väylä pinta on huonokuntoinen ja epätasainen. Savilahdentielle (ja Seurakuntakeskukselle) johtavan väylän kaltevuus on 7,6 %, mikä ei täytä hyvän esteettömyystason vaatimuksia. Väylä on myös epätasainen. 40

41 Kirkonkylä, keskustan linja-autopysäkki ja levähdyspaikat Kirkon edessä oleva Savilahdentien pysäkki ei täytä hyvän esteettömyystason vaatimuksia. Pysäkin alusta on hyvin epätasainen, penkistä puuttuvat käsituet eikä pysäkki-informaatiota ole lainkaan. Kierroksella havaittiin, ettei kirkonkylän alueella ei ole lainkaan levähdyspaikkoja penkkeineen. Ne ovat kuitenkin hyvin tärkeitä ikääntyneille tai muuten liikuntarajoitteisille ihmisille. 41

42 Kirkonkylä, Yhteys Taipalsaarentieltä hautausmaalle (Taipalsaarentie 1353) Kevyen liikenteen väylän kaiteet syvän ojan vieressä ovat puutteelliset ja huonossa kunnossa. Kaiteet tulisi olla molemmin puolin kevyen liikenteen väylää. Väylä pinta on juuri uusittu. 42

43 Kirkonkylä, Niiraskantie Hautausmaalle keskustasta johtavalla Niiraskantiellä on erillinen kevyen liikenteen väylä. Väylä on kuitenkin hyvin jyrkkä (pituuskaltevuus 12,4 %), eikä täytä edes esteettömyyden perustason vaatimuksia (jyrkkyys korkeintaan 7 %). Väylällä on myös korkea reunakivi, yli 12 cm, mikä aiheuttaa ongelmia Niiraskantietä ylittäville heikkojalkaisille, pyöräilijöille sekä pyörätuolin käyttäjille. 43

44 Kirkonkylä, Hautausmaan huoltoväylä Taipalsaarelaiset käyttävät paljon hautausmaan huoltoväylää sisäänkäyntinä hautausmaalle. Niiraskantiellä ei ole kohdalla suojatietä, eikä kevyen liikenteen väylällä ole kohdalla madallettua reunatukea. Maastokäynnillä keskusteltiin suojatien suunnittelu- ja rakentamistarpeesta. Myöskään kappelin kohdalla ei ole suojatietä hautausmaalle. Todettiin, että kummallekin suojateille olisi tarve. 44

45 Kirkonkylä, Taipalsaarentie 1353, yhteys Niiraskantielle Taipalsaarelaiset ylittävät Taipalsaarentien vanhan myllyrakennuksen kohdalla, jossa on vanha tieyhteys ja tie ylitetään tällä kohdin vanhaa perua. Maastokäynnillä keskusteltiin, tulisiko Taipalsaarentielle suunnitella ja rakentaa kohtaan turvallinen, esteetön suojatie. 45

46 Saimaanharju, Ankeriaantie 10 kohdalta lähtevä kevyen liikenteen väylä Tärkeä kevyen liikenteen väylä on erittäin huonossa kunnossa rakennustyömaiden vuoksi. Maastokäynnillä todettiin, että työmaiden valmistuttua reitti tulisi korjata ja tehdä asfalttipäällystys, jolloin reitti olisi Saimaanharjun sisäinen miellyttävä, esteetön ja turvallinen yhteys. 46

47 Saimaanharju, K-marketin ympäristö Kuhatiellä ei ole lainkaan suojateitä kaupallisen keskittymän kohdalla. Suojatielle on tarve pihaliittymän molemmille puolille. Kaupan pysäköintialue tulisi jäsentää esteettömyyden ja turvallisuuden vuoksi. 47

48 Saimaanharju, Kuhatien linja-autopysäkit Linja-autopysäkit ovat koululaiskuljetusten pysäkkipaikkoja, ja erittäin vilkkaita koulujen alkamis- ja päättymisaikoina. Pysäkit ja pysäkkialueet eivät ole esteettömiä eivätkä turvallisia. Päiväkotia vastapäätä olevalle pysäkille ei ole kevyen liikenteen yhteyttä. 48

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2 1 Lahdentie, keskustaajaman 2 Lahdentie, keskustaajaman 3 Lahdentie, keskustaajaman 140/12/200 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1500 Liikennevaloliittymien

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Mäntyharju Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014 Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat 3.10.2014 2 Alustavat liikenneympäristön parantamisesitykset

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Tienpitäjä: E = Uudenmaan ELY-keskus K = Nurmijärven kunta Nro Kohde Tieosoite Toimenpide-ehdotus Kustannusa Kiireelli Tienpit Nopeusrajoitus

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

ELY-keskus Kiireellisimmät 2 Sarpatintie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 250000 0 2 Muut Kunta välille Nokianvaltatie-oleva KLV (1 km)

ELY-keskus Kiireellisimmät 2 Sarpatintie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 250000 0 2 Muut Kunta välille Nokianvaltatie-oleva KLV (1 km) TOIMENPIDEOHJELMA, NOKIA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. 1 VT 12 Ramppi X Nokianvaltatie Kevyen liikenteen väylän merkin siirtäminen 300 0 2505/8/4150 1 lähemmäs ramppia 2 Sarpatintie

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 49 Kuva 6.8. Periaatekuva keskisaarekkeesta. Suojateiden havaittavuutta on voidaan parantaa suojatiemerkkeihin asennettavilla sini-valkoraidoitetuilla

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Virolahti, liikenneympäristön toimenpidekartta. 1. Kiireellisyysluokka 2. Kiireellisyysluokka 3. Kiireellisyysluokka. Karttakeskus, L4356

Virolahti, liikenneympäristön toimenpidekartta. 1. Kiireellisyysluokka 2. Kiireellisyysluokka 3. Kiireellisyysluokka. Karttakeskus, L4356 Virolahti, liikenneympäristön toimenpidekartta 1. Kiireellisyys. Kiireellisyys 3. Kiireellisyys 5 3 1 4 5 19 9 15 13 17 15 8 4 Karttakeskus, L4356 Virolahti, liikenneympäristön toimenpidekartta 1. Kiireellisyys.

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys TOIMENPIDERAPORTTI 3..20 Someron kaupunki Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys Tienpitäjä Turuntie (mt 280) välillä Rankkulantie - Kyttälän th Kevyen liikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Tekninen lautakunta 41 18.05.2010 LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TELA 41 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh. 040-3556 320 tai email: jouko.korhonen@heinavesi.fi,

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa

Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa Case mt 130 eli Tampereentie, Lempäälä (2015) Suvi Vainio Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari 14.11.2017 Tervetuloa Tampereentielle!

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta. Aluefoorumi 21.11.2011

Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta. Aluefoorumi 21.11.2011 Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta Aluefoorumi 21.11.2011 Liikenneryhmän tavoitteet Konkreettisia kehitysehdotuksia eri teemoista. Ehdotukset esitellään kaupungin edustajille ja muille

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 Toimenpideohjelma, Liite 3

Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 Toimenpideohjelma, Liite 3 PEDERSÖRE Toimenpiteet liittymissä 1 Vt 8/ Kt 68 Toimenpiteet Edsevön 1 A (3 kpl) E 8/325/0 liikenneselvityksen mukainen 2 Mt 749/Lodentie Ylityspaikka jalankulkijoille ja 20 000 1 0,002 A (2 kpl) E 749/5/5500

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Pyhtää, liikenneympäristön toimenpidekartta. 1. Kiireellisyysluokka 2. Kiireellisyysluokka 3. Kiireellisyysluokka. Karttakeskus, L4356

Pyhtää, liikenneympäristön toimenpidekartta. 1. Kiireellisyysluokka 2. Kiireellisyysluokka 3. Kiireellisyysluokka. Karttakeskus, L4356 Pyhtää, liikenneympäristön toimenpidekartta 1. Kiireellisyys 2. Kiireellisyys 3. Kiireellisyys 14 11 8 12 13 6 25 7 23 3 16 4 24 24 Karttakeskus, L4356 Pyhtää, liikenneympäristön toimenpidekartta 1. Kiireellisyys

Lisätiedot

Miehikkälä, liikenneympäristön toimenpidekartta. 1. Kiireellisyysluokka 2. Kiireellisyysluokka 3. Kiireellisyysluokka. Karttakeskus, L4356

Miehikkälä, liikenneympäristön toimenpidekartta. 1. Kiireellisyysluokka 2. Kiireellisyysluokka 3. Kiireellisyysluokka. Karttakeskus, L4356 Miehikkälä, liikenneympäristön toimenpidekartta 1. Kiireellisyys 2. Kiireellisyys 3. Kiireellisyys 11 23 31 24 14 13 15 16 10 18 12 20 22 17 30 1 Karttakeskus, L4356 Miehikkälä, liikenneympäristön toimenpidekartta

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Tienro

Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Tienro Kohdenumero Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Tienro Aura 7 Kohdetta 01 Vt 9 / Kt 41, saavuttaessa Kt 41 suunnasta Optisen ohjauksen tehostaminen lisäämällä kaarteeseen 2 kpl kaarteen än suuntamerkkiä nykyisten

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus Suojateiden turvallisuus Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Esko Tolvanen 2.6.2016 2.6.2016 Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPITEET Yleistä Liikenneympäristön parantamiseksi laadittu toimenpidelistaus perustuu: ELY-keskuksessa

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET 15.5.2017 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Koululaisten saattoliikenteen ja pysäköintijärjestelyjen luonnoksissa 1A-D saattoliikennealue

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet Koonti Liitteeseen on koottu asukaskyselyn karttavastauksista eniten vastauksia saaneet kasaumakohteet (vähintään

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Kunnan katuverkolla sijaitsevat maastokäyntikohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = liittymä kyselyn K = asukaskysely

Lisätiedot

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011 30.3.2011 YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 Osallistujat: Laina Komu (Pyöris Pyöräilynystävät ry), Paavo Haatainen (Pyöris), Kauko Kokkonen (Pyöris),

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET 13.6.2013 LIIKENNETURVALLISUUSVISIO Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Sivu 1/8 Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

ELY-keskus Kiireellisimmät 2a Rämsööntie Nopeusrajoituksen alentaminen Rämsöön , /3/4000-4/2900 1

ELY-keskus Kiireellisimmät 2a Rämsööntie Nopeusrajoituksen alentaminen Rämsöön , /3/4000-4/2900 1 TOIMENPIDEOHJELMA, VESILAHTI Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Toimen- Tierekisteriosoite Kiireellisyys Tienpitaja Rämsööntie Lapsia-merkki päiväkodin kohdalle pysyvästi 0 30/4/2500

Lisätiedot

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja 100 000 euroa koulumatkojen turvallisuuteen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy lahjoittaa 100 000 koulumatkojen

Lisätiedot

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 klo 9.30 Osallistujat: Pirkko Ihanamäki, vanhusneuvosto Eeva-Liisa Luukkonen,

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1 Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle yhtenäiset toimintatavat liikenteen rauhoittamiseksi ja rauhoittamista koskevien

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

JOENSUU 1(5) KESKUSTA-ALUEEN LÄHEISYYTEEN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET

JOENSUU 1(5) KESKUSTA-ALUEEN LÄHEISYYTEEN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET JOENSUU 1(5) KESKUSTA-ALUEEN LÄHEISYYTEEN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET 1 Vt 9 Kuopiontie, nelikaistainen osuus 9/352/100-353/1000 Huoltoaukkojen tukkiminen puomeilla tai ensitilassa kevyemmillä ratkaisuilla.

Lisätiedot

Koulujen liikenneturvallisuuskartoitus syksy 2015 1

Koulujen liikenneturvallisuuskartoitus syksy 2015 1 Koulujen liikenneturvallisuuskartoitus syksy 2015 1 HUHTISEN KOULU Koulussa on 269 oppilasta ja 12 luokanopettajaa. Vastauksia: oppilaat 249, huoltajat 237, opettajat 12. Oppilaat tulevat kouluun kävellen,

Lisätiedot

Ilomantsi. Nopeusrajoitus ja väistämisvelvollisuusjärjestelmän tarkistaminen Sito Parhaan ympäristön tekijät

Ilomantsi. Nopeusrajoitus ja väistämisvelvollisuusjärjestelmän tarkistaminen Sito Parhaan ympäristön tekijät Ilomantsi Nopeusrajoitus ja väistämisvelvollisuusjärjestelmän tarkistaminen 19.4.2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Nopeusrajoitus- ja väistämisvelvollisuusjärjestelmä Tarkastustyön taustalla on liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

Kiireellisimmät 3a Vaasantie X Ravitie Kameratolpan korjaaminen /1/4060 1

Kiireellisimmät 3a Vaasantie X Ravitie Kameratolpan korjaaminen /1/4060 1 TOIMENPIDEOHJELMA, YLÖJÄRVI Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Toimen- Tierekisteriosoite Kiireellisyys Tienpitaja 1 Siivikkalantie X Vasamantie Liittymäalueen jäsentäminen reunakivellä

Lisätiedot

Siirrettävät nopeusnäyttötaulut liikenneturvallisuustyön välineenä

Siirrettävät nopeusnäyttötaulut liikenneturvallisuustyön välineenä Siirrettävät nopeusnäyttötaulut liikenneturvallisuustyön välineenä 10.6.2015 Anna Korpinen Ympäristösi parhaat tekijät 2 Nopeusnäyttötaulut ELY-keskuksen alueella URAKKA-ALUEET v. 2013 2 urakkaaluetta

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA DI Tiina Sainio 23.5.2017 Peruskoulun liikenneturvallisuuspäivä, Turku AGENDA Miksi järjestelyihin tulee panostaa Yleiset ongelmat koulujen

Lisätiedot

Johanna Takatalo Timo Paavilainen Marko Friberg. Tanja Jylhä-Ollila Koulukuljetus Marjo Yli-Alho-Virtanen Riikka Helenius Nuoret / vapaa-aika

Johanna Takatalo Timo Paavilainen Marko Friberg. Tanja Jylhä-Ollila Koulukuljetus Marjo Yli-Alho-Virtanen Riikka Helenius Nuoret / vapaa-aika LIEDON LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS nro 9 Aika 13.1.2016 Klo 12.00 14.20 Paikka Liedon kunnantalo, kokoushuone 3, 3 kerros Kutsutut Jaakko Klang ELY Tapio Heiskanen Liikenneturva Paula Väisänen Valonia

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liite 7 Tekninen ltk 21.1.2015 RAPORTTEJA 124 2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 JAAKKO KLANG CHRISTEL KAUTIALA EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Ulvila

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot