Lasten ja nuorten kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten kaupunki"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten kaupunki Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

2 Uusi Oulu Yhteensä asukasta H A U K I P U D A S K I I M I N K I O U L U O U L U N S A L O Y L I - I I

3 Esiteltäviä asioita: Uuden Oulun kuntaliitos - yhdistymissopimus ja hallitus Uusi Oulu on Aiesopimus menettely (Oulu,Tampere,Turku) Talouden, palvelujen ja elinkeinojen kehitys pohjoista valoa - johtamisjärjestelmä ja omistajapolitiikka ja elinvoimaa Pohjoinen metropoli ja kansainvälinen rooli - EU:n pohjoisen ulottuvuus, Barents, Perämerenkaari Liikennepolitiikka, Tulevaisuuskatsaus

4 Väestön ikärakenne vuotiaiden osuus väestöstä Uusi Oulu: 43 % Koko maa: 35 %

5 KV Kaupunkikonsernin strateginen ohjausjärjestelmä (asiakirjat) Yhdistymishallitus Kaupunkistrategia sisältää mm. omistajapoliittiset ja palvelujen järjestämisen päälinjaukset KH KH KV Omistajapoliittinen ohjelma Palvelujen järjestämisohjelma (strategian toteuttamisohjelma) Talousarvio ja taloussuunnitelma LNPO sisältää myös mm. henkilöstölinjaukset, strategiset hankintalinjaukset ja kehittämisohjelmat strateginen ohjaus Ltk Ltk ja/tai Johtok. Tilaamisen käyttösuunnitelmat (sis. tilaajan hankintasuunnitelmat) Palvelusopimukset operatiivinen ohjaus Johtok. Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmat Johtok. Tuottamisen palvelutoimintasuunnitelmat

6 Hallinto Elinvoima Kehittämin. Talous ja omistajaohjaus Henkilöstö Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, Kaupunginjohtaja Strategisen johtamisen taso AKJ1 AKJ2 AKJ3 J Konsernipalvelut J J J J Sop.o hj. J johtaja johtaja johtaja Sivistys- ja kulttuuri Hyvinvointi LASTEN JA NUORTEN PALVELUKOKONAISUUS Yhdyskunta ja ympäristö Elinkeino liikelaitos Sopimusohjaus Sopimusohjaus Sopimusohjaus Sopimusohjaus Tilaus Palvelujohtaja Liikelaitosten johtajat Liikelaitosten johtajat Liikelaitosten johtajat Palvelujohtajat Oma palvelutuotanto (hyvinvointi, kulttuuri ja sivistys) AKJ 2 Sisäiset liikelaitokset Tekli, Tilaliikelaitos, Ympäristöliikelaitos Sisäiset liikelaitokset Ulkoiset liikelaitokset Kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja -yhteisöt

7 Suurin osa oululaisista nuorista (80 %) voi hyvin Uuden Oulun hyvinvointikatsaus 2011, Narkilahti & al.

8 Lasten ja nuorten pahoinvointi Lastensuojelun tarve lisääntynyt, erityisesti teini-ikäiset o 1,1, % alle 18-v. kodin ulkopuolelle sijoitettuna Koululaiset o 30 % niska- ja päänsärkyä viikoittain o % ylipainoisia o yli 50 % liikuntaa liian vähän o yli 30 % nukkumaan 23 jälkeen o 10 % masentuneisuutta Kutsunnoista karsiutuu eniten koko maasta (35-40 %) syyt mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöt ja ylipainoisuus Uuden Oulun hyvinvointikatsaus 2011, Narkilahti & al.

9 Oulun kaupunki lapset ja nuoret - kustannukset ,5 M YHT 269 M + ESH 4,9 M 2,2 M 20,0 Me 28,9 M 75,9 M Päivähoito Esiopetus 22,9 M Perusopetus Lukio-opetus Perusopetuslain mukainen AP/IP 8,4 M Nuorisolain mukainen nuorisotoiminta Terveydenhuolto 102,1 M Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut Työllistäminen (netto) Erikoissairaanhoidosta ei saada ikäluokkakohtaisia kustannuksia

10 KASTE-OHJELMAN HANKKEISTA TUKEA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN OULUSSA 1. TUKEVA-HANKKEEN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMATYÖ TUO SUUNTAVIIVOJA PÄÄTÖKSENTEOLLE 2. TUKEVA-HANKKEEN UUDET TOIMINTAMALLIT KÄYTTÖÖN, esim. laaja 4- vuotistarkastus, raskausajan tuen polku, joustavasti toiselle asteelle 3. TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI KEHITTÄNYT SÄHKÖISEN HYVINVOINTIKERTOMUSTYÖKALUN KUNTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUN AVUKSI

11 Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma Ohjelmassa tuodaan esille keskeiset tavoitteet seudun lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikalle sekä tunnistetaan ja valitaan tärkeät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Monialainen ja moniammatillinen rajat ylittävä yhteistyö Lapsiperheiden, kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden toiminta Seudullisen ohjelman lisäksi työstetään kuntakohtaiset toimenpideohjelmat

12 LNPO 2025 ohjelma-alueet Kasvu ja kehitys Yleiset 1. Lapsiperheen tuki varhaislapsuudessa 2. Varhaiskasvatuksesta perusopetukseen 3. Perusopetuksesta toiselle asteelle 4. Nuoret aikuiset 5. Kasvu osallistuvaan kansalaisuuteen 6. Lapsiperhesuuntautunut yhdyskuntasuunnittelu Ongelmasuuntautunut 7. Paljon tukea tarvitsevat lapsiperheet Tiedonhallinta (oma hankekokonaisuus) 8. Toiminta/taloustiedon tuotanto (tiedonhallinta) 9. Hyvinvointitiedon tuotanto (tiedonhallinta) kuntakohtaiset kriittiset toimenpideohjelmat

13 0-6 v 7-12 v v v Lasten ja nuorten terveen kehityksen mahdollistaminen ja poikkeavuuksien tunnistaminen Raskausaika Äitiysneuvola Lastenneuvolterveydenhuolto Opiskelija- 4- Kouluterveydenhuolto vuotiaan Esiope- laaja tuksesta- kouluun Koulupudokkaat: Varhaiskasvatus Ehkäisevä päihdetyö terveystarkastus ilman 2. asteen nivelvaihe Yläkoulu jääneet oppilaitos opiskelupaikkaa II asteen Alakoulu 2. asteen opiskelun Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut keskeyttäneet Neuvolan perhepalvelut Erityisopetus ja ertun toiminta Lasten ja nuorten elämänhallinnan vahvistaminen Kuntoutuspalvelut: toiminta-, puhe- ja fysioterapia Varhaiskasvatuksen pienryhmät, kiertävän lastentarhanopettajan palvelut Perheneuvola Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyötyö Oppilashuolto Liikuntatoimen ohjatut liikuntaryhmät Byströmin talon nuorten palvelut Päihteet/avo- ja laitoshoito Lastensuojelutarpeen selvitys, ohjaajapalvelut ja perhesosiaalityö Lasten ja nuorten erityistarpeisiin vastaaminen Päiväperhekuntoutus, ympärivuorokautinen perhekuntoutus Kodin ulkopuolinen asuminen; lastenkodit, perhehoito LaNu/lasten- ja nuorisopsykiatrinen avohoito PPSHP/Lastenpsykiatrinen H A U Kavo- I P Uja D A S, K IPPSHP/Nuorisopsykiatrinen I M I N K I, O U L U, O Uavo- L U Nja S A L O, Y L I - II laitoshoito laitoshoito

14 Tarvitsemme työkaluja tiedolla johtamiseen!

15 EFFICA Asumisen Sosiaali Päivähoito Pene Päihde Terveys Sote DW, tilaajan ja tuottajan yhteinen johdon tietojärjestelmä ja opetustoimen DW DW Johdon tietojärjestelmä Henkilöstö Talous Toiminta Väestö Päivähoito Terveydenhuolto Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Sisäinen laskutus (sopimusohjaus) Raporttipaketit: -lautakunta -johtokunta -palvelutuotannon palvelualueet Go Office esittelymateriaalit Pro E - laskutus Hankeseuranta Väestörekisteri RAI mtp RAI HC RAI LC MERITT PERSONEC Sopimusrekisteri Työpäiväkirja (hanketyö) PRIMUS Oppilastietojärjestelmä (tiedonsiirto valmistuu 2011 aikana)

16 YHTEENVETO VAHVUUDET Uusi Oulu ja uusi johtamisjärjestelmä antaa mahdollisuuksia murtaa sektorikeskeistä ajattelua Uusi johtamisjärjestelmä mahdollistaa fyysisesti paremmin hallintokuntarajojen ylittävän tiedonsiirron niiltä osin kuin vahva viranomaislainsäädäntö ei sitä estä Osaamista tuotteistamisessa Osittain prosessiajattelua Tietovarasto (OukaDW) jo käytössä sotessa, pian myös opetustoimessa -> koko kaupunki Nivelvaiheen tiedonsiirtotarpeen kehittäminen koetaan tärkeäksi

17 YHTEENVETO KEHITTÄMISKOHTEET uusi Oulu Lapsi- ja nuorisopoliittisia tavoitteita ei ole yksilöity eikä nykyinen mittaristo ohjaa tarpeeksi, tarvitaan prosessimittareita Hallintokuntakohtaisen ajattelun muuttaminen prosessiajatteluksi Uusi Oulu on välivaiheessa, resurssien kohdentaminen haasteellista investointiajattelu Tuotteistaminen osittain kesken Toiminnanohjausjärjestelmä puuttuu osalla toiminnasta

18 YHTEENVETO KEHITTÄMISKOHTEET - kansallisesti Tietosuojakysymykset ratkaistava Yhteistyö ja kumppanuus kuntien, järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin välillä Tiedonkeruun yhtenäiset periaatteet kansallisesti ja alueellisesti vertailutieto Alueiden erityispiirteiden mukaisesti tarvitaan kuitenkin täydentävää erilaista tietoa

19 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI ON TULEVAISUUDEN HYVINVOINNIN PERUSTA!

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot