VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ"

Transkriptio

1 VUOSISUUNNITELMA 2015 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

2 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO, VISIO, ARVOT, TOIMINTAPERIAATE 3 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 4 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 5 LÄHIPALVELUT 6 NUORISOTILATYÖ 6 Nuorisotalo Posse 6 Savonrannan nuorisotila 6 Punkaharjun Nuokkari 6 Kerimäen nuorisotila Avis 6 Etelävintti 6 YLEISPALVELUT 7 LEIRITOIMINTA 7 NUORISOTIEDOTUS 7 TAPAHTUMAT 7 ERITYISPALVELUT 8 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 8 NEPPARI 8 KEHITYSVAMMAISET 8 TYÖLLISTÄMINEN 8 NUORTEN OSALLISUUS 8 HATTU 9 KOULUTUS 9 TUKIPALVELUT 9 NUORISOTALO POSSE 9 KARTANOHOSTEL WILLANUTTU 10 Palvelut 10 NuTun Työpalvelut 10 Työpajat 11 TATUN TAPAHTUMAPALVELUT 11 PROJEKTI- & KEHITTÄMISPALVELUT 11 KANNUSTIN 11 RAPIA-PAJA 12 KOSKI-PAJA 12 Juvan työpaja 12 Puumalan työpaja 12 JOUHEA-paja 12 OLOHUONEESTA TOIMINTATUPAAN 12 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 12 LISÄKSI 13 LAADUN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI 13 HALLINTO 13 JÄSENPALVELUT 13 YRITYSTOIMINTA 14 KOy Possenrannan nuorisotalo 14 Savon Taitajat Oy 14 HENKILÖSTÖ VUOSISUUNNITELMAN SANAKIRJA 15

3 3 Missiomme Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry vahvistaa aktiivisen nuorten kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää nuorten ja jäsentahojensa vaikutusmahdollisuuksia, suvaitsevaisuutta, hyvinvointia sekä sosiaalisia oikeuksia, luo yleisiä toimintaedellytyksiä nuorille, välityömarkkinoille, jäsentahoilleen ja verkostoille. Visiomme Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry on aktiivinen edelläkävijä sekä vahva toimija Savonlinnan Seudulla. NuTu ry on valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa nuorisotoiminnan ja välityömarkkinoiden tukija, toteuttaja sekä yhteistoimintafoorumi. Keskeiset arvomme NuTu ry:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat aktiivisuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus: aktiivisuus = tartumme ennakkoluulottomasti esitettyihin haasteisiin ja toimimme nuorten, jäsentahojemme ja verkostojemme tukijana. vastuullisuus = ottaessamme tehtäviä ja asioita vastuullemme, hoidamme ne uskottavasti ja vaikuttavasti sekä edistämme kestävää kehitystä. suvaitsevaisuus = toimimme avoimesti, tasavertaisesti, vuorovaikutuksellisesti sekä yhteistoiminnallisesti nuorten, jäsentemme sekä toimintaverkostojemme kesken. Toimintaperiaatteemme NuTu ry on alueellinen nuorisotoiminnan yhteistoimintaelin, joka luo toimintamahdollisuuksia verkostoitumisen kautta nuoriso- ja työllistämiskentässä. Yhdistys toimii alustana julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön kehittämiselle sekä tuotettavilla palveluilla nuoriin ja välityömarkkinoihin kohdistuvissa toiminnoissa. Toimintaperiaatteitamme ovat vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, luotettava verkostokumppanuus ja jatkuva kehittäminen yhdistyksen resurssit huomioiden.

4 4 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n (NuTu ry) vuosisuunnitelman ja talousarvion sisältönä vuodelle 2015 on vaikuttavuus ja välittäminen, sanojen monessa eri tarkoituksessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa yhdistyksen toiminnassa on yhteisenä nimittäjänä VAIKUTTAVUUS ja VÄLITTÄMINEN. Nuorisotakuun toteuttamisessa yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä kaupungin, muiden viranomaistahojen sekä verkoston kanssa. Käynnistetään valmistelussa ollutta NuTun HaTTu -toimintaa, joka keskittyy nuorten harrastetoiminnan tukemiseen. Nuorisotyöntekijöiden työpanosta ohjataan osaksi kouluissa tehtävää toimintaa. Nutun kaikki toiminnot siirtyvät yhdistyksen hallinnoimiin tiloihin suunnitelmavuoden alkupuolella. Ostopalvelusopimus Sulkavan kunnan kanssa jatkuu, samoin kuin myös nuorisotyön yhteistyösopimus Enonkosken kunnan kanssa. Olemassa olevan taantuman kärsijöinä ovat ensisijaisesti nuoret. Nuorten kasvava työttömyys vaatii yhdistyksen työllistämistoiminnoissa yhä uusia toimenpiteitä ja innovaatioita, jota varten toimimme osatoteuttajana Toimintakeskus ry:n hallinnoimassa, nuoriin kohdistuvassa, ESR-rahoitteisessa LIPPIS- hankkeessa. Kannustin- hanke jatkaa TYPO- rahoituksella. Toimintatupa jatkaa erittäin tarpeelliseksi koettua toimintaansa erityistoimia vaativien nuorten tukena. RAY:n rahoitus päättyy suunnitelmavuoden lopussa. Toimintaa aktivoitetaan ja markkinoidaan juurrutettavaksi osaksi kaupungin työllistämispalveluja. Yhdistyksen etsivän nuorisotyön työnkuvauksia täsmennetään tuottamaan entistä vaikuttavampaa toimintaa. Yhdistys käynnistää uuden hoivapalvelumuodon, jossa nuoret tekevät palveluja korvausta vastaan iässään varttuneille henkilöille Savonlinnan seudulla. Suunnitelmavuoden merkittävin taloudellinen toiminta on rahoitusneuvottelujen käynnistäminen WillaNutun lunastamiseksi Savonlinnan kaupungin kanssa laaditun esisopimuksen mukaisesti. WillaNuttu muuttaa markkinointinimeään Kartanohostel WillaNutuksi. Talousarviopohja uudistetaan, jotta voidaan seurata notkeammin taloustilannetta ja reagoida siihen. Henkilöstökuluja karsitaan rotaatiolla ja töiden uudelleen järjestelyillä. Yhdistyksen taloudellinen toiminta perustuu hyväksyttyyn toiminta- ja taloussäännöstöön.

5 5 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA Nuorisotyö ja -toiminta perustuu tuotettaviin palveluihin, jotka Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta ostavat yhdistykseltä. Toimintoja toteutetaan Savonlinnan osalta hyvin toimivissa tiloissa ja mahdollisuudet nuoria kiinnostaviin nuorisopalveluihin ovat hyvät. Länsiosan, lähinnä Kellarpellon alueen nuorisolle järjestetään ohjattua toimintaa säännöllisesti resurssien puitteissa. Nuorisotyön vieminen kouluihin toteutetaan koulujen ja sivistystoimen kanssa yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Ostopalvelurahoitusta on tarkasteltava niin, että se on nuorten kuntalaispalvelujen osalta vaikuttavaa. Rahoitusta on kohdennettava ainoastaan nuorten toimintaan. Hankerahoituksen turvin pystytään täydentäviä nuorisopalveluja tuottamaan kohtuullisesti, muuten perusnuorisotyön sisällöt jäävät köyhiksi. Nuorisotyön tehtävänä on olla nuorten kasvun tukena kohti aikuisuutta, tuoda heille mahdollisuuksia harrastaa, toimia, tehdä työtä, vaikuttaa ja kokea onnistumisen elämyksiä sekä korostaa nuorten merkitystä yhteiskunnan jäseninä. Oman henkilöstön säännöllinen koulutus, työhön perehdyttäminen, kehittämis- ja palautekeskustelut työstä toimivat toiminnan laadun turvaajina. Suunnitelmavuoden tavoite: Nuorisotyöntekijöiden työotteen lähtökohta on tavoitteellisuus. Tärkeää on avoin ja ennakkoluuloton kohtaaminen sekä luottamuksellisen ja sallivan ilmapiirin luominen. Aidon läsnäolon, kuuntelun ja keskustelun keinoin nuoria kannustetaan aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen. Nuorisotilojen palvelujen markkinointi niin, että nuorisoilloissa on keskimäärin 15 nuorta. Koulujen kanssa tehtävä yhteistoiminta toteutuu viimeistään elokuussa Leiritoimintoihin osallistuu 200 lasta ja nuorta vuonna Jatketaan ja kehitetään hyvää kouluyhteistyötä nuorisotiloilla myös ryhmäyttämispäivien ja tutustumiskäyntien merkeissä. Yhdistyksen nuorisotyön ja -toiminnan toteutuksesta vastaa toiminnanohjaaja Nuorisotalo Possen porukka Hupparikansan puolella

6 6 LÄHIPALVELUT NUORISOTILATYÖ Nuorisotalo Posse on 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten vapaaajanviettopaikka Kaarlonkatu 1:ssä. Possen nuorisotila on avoinna nuorille maanantaista torstaihin kello 14-20, perjantaisin kello Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 25 nuorta / ilta. Kuusi (6) tapahtumaa Savonrannan nuorisotila on avoinna perjantaisin kello Tilatoiminnasta vastaa tilatyöntekijä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tavoite: Kävijämäärä 15 nuorta / ilta. Tapahtumavierailuja neljä (4) sekä yksi oma tapahtuma. Punkaharjun Nuokkari on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin kello välisenä aikana. Kerhotoiminta tilalla järjestää 4H-yhdistys. Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Tapahtumia järjestetään neljä (4) sekä osallistutaan kahteen (2) vierailutapahtumaan Kerimäen nuorisotila Avis on avoinna maanantaista - perjantaihin. Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Järjestetään neljä (4) tapahtumaa sekä osallistutaan kahteen (2) vierailutapahtumaan. Etelävintti Sulkavalla on avoinna neljänä päivänä viikossa; tiistaista torstaihin kello perjantaisin kello Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Järjestää tapahtumia kunnan kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Osallistuu kahteen (2) vierailutapahtumaan yhdistyksen muissa yksiköissä. Kaikilla nuorisotiloilla nuorten on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, kuten biljardia, pingistä, pöytäfutista, lautapelejä, kuunnella hyvää musiikkia, lukea lehtiä, katsoa televisiota, surfailla netissä sallituilla sivustoilla tai olla vaan ja viettää vapaaaikaa kavereiden kanssa. Jokainen nuorisotila tuottaa omannäköistä sisältöä kunkin tilan nuorten toimintoihin Nuorisotiloilla tuotetaan säännöllisesti nuorille suunnattuja sisältöjä ja aktiviteetteja erilaisesta kerhotoiminnoista teemapäiviin. Haetaan rahoitusta kerho- ja päiväleiritoimintoihin AVI:n harraste- ja leiritoiminnan avustuksista.

7 7 YLEISPALVELUT LEIRITOIMINTA WillaNuttu tarjoaa vuonna 2015 erinomaiset mahdollisuudet leirien järjestämiseen. Yhdistys järjestää lasten Lumen Wipinää -päiväleirin Wipinää -kesäleiri järjestetään ja yhteistyössä kaupungin vapaaaikatoimen, 4H-yhdistyksen ja Savonlinnan seurakunnan kanssa. Luovaa Wipinää -leiri järjestetään Joulupukin leiri Nuorisotilojen yhteisleiri perjantaista- lauantaihin järjestetään keväällä ja syksyllä. Muuta leiritoimintaa WillaNutussa järjestetään kysynnän mukaan. WillaNuttua tarjotaan aktiivisesti järjestöjen ja yhteisöjen leiripaikaksi. Leiritoiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisen osaamisen vahvistaminen. Tavoite: 200 leiriläistä / 500 leirivuorokautta. NUORISOTIEDOTUS TAPAHTUMAT Yhdistys tuottaa Po1nt- nuorisotiedotustehtävät Savonlinnan osalta ostopalvelusopimukseen liittyen. Järjestetään Po1nt- markkinointitilaisuuksia tiloilla ja kouluilla. Tiedotuksessaan ja markkinoinnissaan yhdistys hyödyntää sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia. Nuorisotiloilla järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa avoimia te toja, jotka liittyvät nuorten elämänhallintataitoihin, kuten esim. päihteettömyyteen, rahan- ja vastuulliseen netin käyttöön liittyvät aiheet. Yhdistys tuottaa omat nuorten tapahtumat itse yhteistyökumppaniensa kanssa. Nuorisotiloilla huomioidaan valtakunnalliset nuoria koskettavat teemaviikot ja tuodaan ne näkyviksi nuorille eri keinoin. ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI Lumen Wipinää päiväleiri WillaNuttu Maaliskuu Rasisminvastainen viikko Nuorisotilat Huhtikuu Nuorisotilojen päiväleiri WillaNuttu Selvä Perjantai OKL-halli Rompetori WillaNuttu/saha Koulujen päättäjäistapahtuma Riihisaari Wipinää kesäleiri I WillaNuttu Wipinää kesäleiri II WillaNuttu Syyskuu Elämä Lapselle Helsinki Luovaa Wipinää -leiri WillaNuttu Viikko 45 Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikko Nuorisotilat

8 8 Marraskuu Kaamospuhallus Joulupukin leiri WillaNuttu ERITYISPALVELUT ETSIVÄ NUORISOTYÖ Yhdistys jatkaa etsivän nuorisotyöparin toimintaa Savonlinnan kaupungin, Sulkavan ja Enonkosken kuntien antamalla valtakirjalla, mikäli AVI:n ja Savonlinnan kaupungin ostopalvelun rahoitus sen mahdollistaa. Tavoite: Etsivän nuorisotyön raamien selkeyttäminen. Otamme käyttöön työnarviointimenetelmän. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. NEPPARI Yhdistys tuottaa moniammatillisen nuorten yhteistyöryhmä Nepparin palvelut. Toiminta sisällytetään kaupungin ja yhdistyksen välillä solmittavaan ostopalvelusopimukseen. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja KEHITYSVAMMAISET Nuorisotalo Possella järjestetään kehitysvammaisten iltapäivätuokioita 4 kertaa vuoden aikana. Ohjelma koostuu pelailusta, iltapäiväkahvitteluista ja päivätansseista. TYÖLLISTÄMINEN Sosiaaliseen kesätyöhön palkataan Savonlinnan kaupungin perusturvan myöntämän palkkarahan turvin 20 nuorta. Kannustin hankkeen pajojen sekä Toimintatuvan toimesta mahdollistetaan 40 nuorelle työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan kautta työtä ja tukea koulutukseen sekä arkielämän hallintaan. Possen infopisteen kautta edesautetaan savonlinnalaisten nuorten kesätyöllistymistä eri sektoreille. Tavoite: 10 nuorta koulutukseen, kaksi nuorta avoimelle sektorille. NUORTEN OSALLISUUS Toimitaan Savonlinnan nuorisovaltuuston tukena mm tapahtumien järjestämisessä. Yhdistyksen toiminnanohjaaja vastaa nuorisovaltuuston yhdyshenkilön toiminnasta. Tavoite: Nuorisovaltuuston nuorilla hyvä fiilis toteuttaa vaativaa osallisuutta.

9 9 HaTTu Nuorten harrastetoiminnan tukemiseen perustettu HaTTu toiminta aloittaa toimintansa. Sen tehtävänä on tukea nuoria taloudellisesti ja toiminnallisesti heidän harrastetoiminnassaan. Yhdistykseen perustetaan jaosto, joka toimii taloudellisesti itsenäisenä, omine pankkitileineen. Rahoitusta jaokselle hankitaan yrityksiltä, lahjoittajilta, Savonlinnan kaupungin testamenttivaroista sekä harrastetoiminnan välineiden kirpputorilla. Tavoite: syksyllä 2015 myönnetään ensimmäiset tuet. Järjestetään verkoston kanssa harrastetapahtuma. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. KOULUTUS Yhdistyksen toiminnassa mukana oleville alle 25-vuotiaille nuorille järjestetään Yhteishaku-päivä Päivän organisoinnista vastaa etsivän nuorisotyön tekijät. Nuorisotyöntekijöiden koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen ja kysynnän mukaan. Toimintoihin sisällytetään nuorten työnhakukoulutusta. Projekteihin sisältyvää koulutusta ja perehdytystä järjestetään läpi vuoden. Kolomonen ry:n järjestämiin koulutuksiin osallistutaan aktiivisesti. Opinto- ja tutustumismatkoja järjestetään tarpeen ja taloustilanteen mukaisesti. TUKIPALVELUT Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry hallinnoi, ylläpitää, rakentaa ja korjaa tiloja, joissa järjestetään ja toteutetaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisia toimintoja. NUORISOTALO POSSE Nuorisotalo Posse toimii yhdistyksen nuorisopalvelujen tukikohtana. Erinomaisella paikalla sijaitsevan nuorisotalon toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimivien sisältöjen ja toiminnan taloudellisuuden näkökulmista. Talon toiminnasta vastaa toiminnanohjaaja.

10 10 KARTANOHOSTEL WILLANUTTU Juvolantie 1353 WillaNutun markkinointinimi muuttuu Kartanohostel WillaNutuksi. WillaNutun toiminta jatkuu kaupungin kanssa tehdyn kiinteistön ostamisen esisopimuksen mukaisesti. Impilinnan remontti on aloitettu 2012 ja jatkuu aina vuoteen 2016 saakka. Muuta korjaustoimintaa tarpeen mukaisesti. Ylläpitokustannukset nousevat, joka tuo haasteen paikan taloudelliseen toimintaan. Kansainvälisen varausjärjestelmän kautta haetaan lisää majoitusvuorokausia. Aktiivista markkinointia kotimaiseen ryhmämatkailuun tehostetaan. Reitistöihin ja vapaa-ajan virikkeisiin panostetaan mm. frisbee- ja metsägolfratojen muodossa. Myynti- ja kirpputoritoiminta aloitetaan Varparannan sahan alueella. Markkinointia talvi-, kevät- ja syyskausille tehostetaan. Palvelutoimintojen ja vuokraustulojen lisäyksellä katetaan yhä nousevia ylläpito- ja toimintakuluja. Palvelut WillaNutun palveluja kehitetään ja laajennetaan ja omia tuotteita suunnitellaan ja tuotetaan myyntiin kesäkaudeksi. WillaNuttu on mukana kansainvälisessä Hostels-ketjussa, joka markkinoi paikkaa ympäri maailmaa. Tämä edellyttää sitä, että henkilökuntaa on oltava kesäaikaan enemmän hoitamassa vastaanottopalveluja. Tornialueen mahdollisuuksia hyödynnetään palvelujen markkinoinnissa. Suomen-, venäjän-, saksan- ja englanninkielistä esitettä jaetaan aktiivisesti. WillaNutun käyttöastetta nostetaan. Majoitusvuorokausia kertyy kaiken kaikkiaan 5000 ja päiväkohtaisissa tapahtumissa vierailee 4000 henkilöä. Kylätapahtumia järjestetään kesäisin, syksyisin ja talvella yhteistyössä Varparannan alueen kyläyhdistyksen ja Haukiniemen Hakan kanssa. WillaNutun toiminnasta vastaa pehtoori. NuTun Työpalvelut Nutun Työpalvelut tuottaa palveluja niin omaan toimintaan kuin yksityiselle ja yritys-sektorille. Uutena toimintana aloitetaan nuorten työpalvelut, jotka kohdistuvat senioriväestön palvelujen tuottamiseen. Kokemusta yhdistyksellä toiminnasta on Rantasalmelta. Varparannan saha-alue saa uutta elämää. Sahaustoiminnan lisäksi alueella toimii maalaishenkinen kirpputori, yhdistyksen pajojen myyntinäyttely sekä vanhojen maataloustyökalujen näyttely tarinoineen.

11 11 Työpajat MAHIS-paja Toimii Varparannalla Impilinnan tiloissa, josta käsin suoritetaan tilaustyöt. Paja keskittyy vanhojen kiinteistöjen saneeraus- ja purkutöihin, joihin työllistetään nuoria. Vastataan Nuorisotakuun tuomiin haasteisiin. Rahoitus: POSELY, Savonlinna ja omarahoitus. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. LANDE-paja Toimii Varparannalla. Paja ympäristö- ja reitistötöitä, kiinteistönhoitoa, siivousta, keittiötöitä sekä pienimuotoisia remontteja. Rahoitus: Savonlinna ja omarahoitus. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. TATUN TAPAHTUMAPALVELUT Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n. ja Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n perustama Savonlinnan Seudun Tapahtuma Tuki ry myy ja tuottaa tapahtumapalveluja, joissa sillä on osaamista ja kalustoa. TaTu ostaa palveluja ja työvoimaa NuTu:lta ja päinvastoin. TaTun tapahtumakalenteri yhdistyksen omilta kotisivuilta. NuTu ry tuottaa itse omat tapahtumat. PROJEKTI- & KEHITTÄMISPALVELUT KANNUSTIN Yhdistyksen uusi työllistämishanke pitää sisällään eri pajaosioita sekä vaikuttavuuden arviointiin ja opinnollistamiseen kehitetyt osa-alueet. Pajaosiot ovat: Keskus-, Rapia-, Koski-, Jouhea-, Juvan- sekä Puumalan työpajat. Kannustin toteuttaa nuorisotakuuseen liittyviä palvelutoimintoja Hanke toteutetaan ELY-keskusten, kuntien ja yhdistyksen omalla rahoituksella. Lisäksi yhdistys suorittaa projektiluontoisina palveluina pienryhmätoimintaa. Kannustin tekee kiinteää yhteistä työtä Savon Taitajat Oy:n, Etelä-Savon ELYkeskuksen, Etelä-Savon TE-toimiston, kuntien, TYP:n, Savonlinnan kuntakokeilun, hankkeiden sekä muiden välityömarkkinatahojen kanssa. Tavoite: Vahvistaa entistä tehokkaammin Savonlinnan alueen ja ympäristökuntien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimelle sektorille.

12 12 RAPIA-PAJA Susimäen teollisuushalli, Rantasalmi Rapia-palvelupajan toimipiste Rantasalmella. Vuokrasopimus projektin loppuun saakka. Rahoitus ELY-keskus, Rantasalmen kunta ja oma rahoitus Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava KOSKI-PAJA Enonkoskentie 22T Koskipajan toimipiste Enonkoskella. Rahoitus ELY-keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. Juvan työpaja-juva, Kotitie 11 JP-pajan Juvan toimipiste.rahoitus ELY-Keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. Puumalan työpaja-puumala, Melka-halli JP-pajan toimipiste Puumalassa. Rahoitus ELY-Keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. JOUHEA-paja Jouheapajan toimipiste sijaitsee Kerimäellä, rahoitus ELY-keskus, omarahoitus ja Savonlinnan kaupunki. Suorittaa keikkatyötä Savonlinnan alueella. Tilasta ja toiminnasta vastaa työnjohtaja. OLOHUONEESTA TOIMINTATUPAAN RAY:n rahoittama hanke jatkuu suunnitelmavuoden loppuun. Kahden toimintavuoden kokemukset ovat olleet rohkaisevan vaikuttavia. Toiminnassa aktivoitetaan nuoria toimintaan pienimuotoisilla työsuoritteilla pajassa, talossa ja ympäristössä. Toimintatuvan toimintaa tarjotaan Savonlinnan kaupungille yhdeksi nuorten työllistymisen toimipisteeksi vuoden 2016 alusta lukien. Hanke on suunnattu nuorille, joilla ei vielä elämäntilanteensa vuoksi ole valmiuksia koulutukseen tai työpajoilla työskentelyyn. ETSIVÄ NUORISOTYÖ OKM:n, ostopalvelun sekä omalla rahoituksella jatketaan etsivän nuorisotyön toimintaa koulutettujen nuorisotyön osaajien toimesta. Rahoitusta haetaan kahdelle työntekijälle. Hanke organisoi Yhteishaku-päivän, kesätyöpörssin sekä toimii linkkinä viranomaisten ja oppilaitosten kanssa tehtävässä moniammatillisessa työssä. Etsivät toimivat laajenneen Savonlinnan lisäksi Enonkosken ja Sulkavan kunnissa. Time Out toimintaa seudullisena.

13 13 LISÄKSI Pienempiä hankkeita Itä-Suomen AVI:n, Nuorten Akatemian, yms. rahoituksella. LAADUN KEHITTÄMINEN ja ARVIOINTI Työn ja toiminnan laatua kehitetään jatkuvalla henkilökunnan kouluttautumisella ja itsearvioinneilla. Perehdyttämisoppaat päivitetään tarvittaessa. Oppaiden päivityksestä vastaa eri toiminnoista vastaavat henkilöt. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään sähköpostia. Kehittämiskeskusteluja ja yhteisiä palautepalavereja järjestetään säännöllisesti. Työtyytyväisyyskyselyt järjestetään huhtikuussa. Mahdollistetaan työnohjaus toimihenkilöille. Palvelujen tuotteistamis- ja laatukansiot tuotetaan vuoden 2015 aikana. HALLINTO Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen ja muut sääntöjen määräämät henkilöt sekä hyväksyy vuosisuunnitelman ja talousarvion suunnitelmavuodelle. Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden vuosikertomuksen sekä tilit ja vastuuvapausasiat. Hallituksen muodostaa puheenjohtajat, viisi varsinaista sekä kolme varajäsentä. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaisesti, pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2015 hallitus järjestää yhdistyksen tulevaisuuden strategiaseminaarin maaliskuussa. JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluina NuTu tarjoaa hallinnoimiaan tiloja ja omistamaansa kalustoa jäsentahojensa käyttöön jäsenille kohdistetuin eduin. Jäsenhankintaa tehostetaan siten, että 5 uutta järjestöä liittyy jäseneksi eri sektoreilta. Jäsenkuntien, -yhdistysten ja -yhteisöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistä työtä seudullisen nuorisotoiminnan kehittämisessä, toteuttamisessa sekä projekteissa ja tapahtumien tuottamisen muodoin. Jäsentiedottaminen säännöllisesti 4 kertaa vuodessa. Toiminnasta vastaa toiminnanohjaaja.

14 14 YRITYSTOIMINTA KOy Possenrannan nuorisotalo, jonka tehtävänä on hallinnoida, saneerata ja ylläpitää nuorisotalo Possea osoitteessa Kaarlonkatu 1. Yhdistyksen omistusosuus 89 %, Savonlinnan kaupunki 11% Savon Taitajat Oy, joka tuottaa mm. työvalmentaja- ja henkilöiden vuokrauspalvelua. Omistussuhteet: yhdistys 50 %, Savonlinnan Toimintakeskus ry 50%. HENKILÖSTÖ 2015 nimike kohde rahoitus Toiminnanjohtaja / projektipäällikkö ELY/RAY/oma Toiminnanohjaaja Nuorten palvelut ostopalvelu Palveluvastaava/Työnohjaaja WillaNuttu palv / työll. av. Sihteeri/Työnohjaaja Kannustin/ WN Kannustin/ WN Oppisopimusopiskelija Nuorisotalo kaupunki/te-tsto Nuorisotyöntekijä (4) Nuorten palvelut ostopalvelut Nuorisotyöntekijä (2) Etsivä työ OKM Ostopalvelu Nuorisotilatyöntekijä (1) Nuorten palvelut Ostopalvelu Pajavastaavat (4) Kannustin ELY / kunnat/oma Työnjohtaja (1) Kannustin ELY/ kunnat/oma Työnjohtaja (2) NuTun työpalvelut SLN/Posely/oma Pajaohjaaja Kannustin (Rapia) Kunta / oma Aputyönjohtajat (3,5) Kuntouttava tt. Kunnat / oma Hankevastaava Toimintatupa RAY / kaupunki Hanketyöntekijä Toimintatupa RAY/ kaupunki Kokki(3 kk) WillaNuttu palvelut Palkkatukihenkilöt (40) Kannustin Kela/TE-tsto (yhteensä 480 työkuukautta) Kesätyöntekijät (20) WillaNuttu/ Posse kaupunki Savonlinnassa Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry

15 15 VUOSISUUNNITELMAN SANAKIRJA Nuorisotalo Posse = Kaarlonkatu 1a, nuorisotyön monitoimitalo Etelävintti = Sulkavalla toimiva nuorisotila Nuokkari = Punkaharjun nuorisotila AVIS = Kerimäen nuorisotila Vanha Pappila = Savonrannalla toimiva nuorisotila Kartanohostel WillaNuttu = Juhla-, majoitus-, koulutus-, tapahtuma- ja leiritoimintaa NEPPARI = Moniammatillinen nuorten asiain yhteistyöryhmä Po1nt = Nuorten verkkotiedotuskanava Itä-Suomessa Kesätyöpörssi = Kesätyömahdollisuuksien välittämistä Time Out = Kutsuntaikäisille suunnattu palvelu yhdessä THL:n ja PV:n kanssa THL = Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos PV = Puolustusvoimat Nuorisovaltuusto = Savonlinnalaisten nuorten vaikuttamiskanava Kannustin = Etelä-Savon alueella toimiva työllistämishanke NuTun Työpalvelut = Yksityisille, yhteisöille ja yrityksille suunnattua palvelua Mahis-paja = Alle 25-vuotiaiden nuorten monialainen työpaja Lande-paja = Haja-asutusalueille kohdistuvaa työllistämistoimintaa Koski-paja = Enonkoskella toimiva monipuolinen työpaja Rapia paja = Rantasalmella toimiva monipuolinen palvelupaja Juvan työpaja = Juvalla toteutettava työpajatoiminta Puumalan työpaja = Puumalassa toteutettava työpajatoiminta Jouhea- paja = Kerimäellä toimiva monipuolinen työpaja Toimintatupa = Nuorisotalossa toimiva nuorten kuntouttava toiminta TaTu ry = NuTun ja SSL:n perustama yhdistys tapahtumatoimintojen toteuttamiseen Savon Taitajat Oy = NuTun ja Toimintakeskuksen perustama yhtiö TYP = Työllistämisen palvelukeskus INTO LIPPIS =Toimintakeskuksen ja NuTun yhteinen ESR - rahoitteinen työllistämishanke OKM = Opetus- ja kulttuuriasianministeriö ELY = Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ISAVI = Itä-Suomen Aluehallintovirasto KOY POSSENRANNAN NUORISOTALO = NuTun ja Kaupungin yhteinen kiinteistöosakeyhtiö HaTTu = Nuorten Harrastetoiminnan Tuki

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko Ohjaamot Etelä-Savossa Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 25. 31.1.2016 Mitä ovat Ohjaamot? Osa nuorisotakuuta: alle 30-vuotiaille 1) itsenäinen elämä 2) mahdollisuus työhön tai koulutukseen 3) ammattitaito

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa

Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa Kuntapilottien eteneminen & ESSO-yhteistyö 12.8.2016 Heikki Kantonen / TKI -asiantuntija Hankkeen

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.104-11.923-8.185-12.464 4300 Palvelujen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ XIX VUOSIKERTOMUS 2015 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 3 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 4 LÄHIPALVELUT 4 NUORISOTILATYÖ 4 Nuorisotalo Posse 4 Savonrannan nuorisotila 4 Kerimäen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo NASTOLA 27.8.2013 Alueellinen kehittämispäivä Tuija Hämäläinen & Susanna Palo Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö OKM:n nimeämän nuorisotyön palvelu-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISKUMPPANUUS MIKKELISSÄ. Pekka Patama 15. huhtikuuta 2015

TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISKUMPPANUUS MIKKELISSÄ. Pekka Patama 15. huhtikuuta 2015 TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISKUMPPANUUS MIKKELISSÄ 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Työllisyyspalvelujen keskittyminen kaupungin omassa organisaatiossa Ensimmäinen kehittämisvaihe 2008 2012 Toinen kehittämisvaihe

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS 13.2.2014 Rahoituslähteitä kehittämishankkeisiin ja toiminnan toteuttamiseen Kansalliset

Lisätiedot

1..1 Liikunta- ja nuorisolautakunta

1..1 Liikunta- ja nuorisolautakunta - 1 - Pöytäkirjaliite 11 1..1 Liikunta- ja nuorisolautakunta 1..1.1 Liikuntatoimi Sitovat tavoitteet Yhteistyön tiivistäminen Luvian liikuntatoimen kanssa. Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto-

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

CreMA - monialahanke. Avustuksen esittely. Tuotantoneuvoja Milla Moilanen

CreMA - monialahanke. Avustuksen esittely. Tuotantoneuvoja Milla Moilanen CreMA - monialahanke Avustuksen esittely Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Mikä on CreMA-rahoitus? 3 CreMA on Monialainen Luovan alan yrityksen lisäksi hankkeessa mukana myös perinteisten teollisuus-, palvelu-

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI Pakkatoimintamalli Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toiminta kannattaa! Monialainen yhteistyö tekee Pakka-toiminnasta vaikuttavaa: alkoholin, tupakan

Lisätiedot

Mitä ne täällä tekee?

Mitä ne täällä tekee? Mitä ne täällä tekee? Nuorisotyö opettajien valtakunnassa! Nuorisosihteeri Seija Laitinen 9.10.2013 KOULUNUORISOTYÖ Suomessa verraten uusi työmuoto Hankkeita ja projekteja Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Nuorisotakuu Kauniaisissa

Nuorisotakuu Kauniaisissa Nuorisotakuu Kauniaisissa KV hyväksynyt..2016 KV godkänt..2016 Sisällysluettelo Tausta... 2 Määritelmä... 2 Strateginen ohjaus ja prosessi... 2 Tilannekatsaus... 3 Koordinointi... 4 Toimijoiden työnjako...

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 Toimialan vuoden 2015 toimintakate alittui noin 210.000 eurolla talousarvioon nähden. Hallinnon toimintakatteen säästö oli noin 56.000 euroa, nuorisotoimen noin 16.000 euroa

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot