VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ"

Transkriptio

1 VUOSISUUNNITELMA 2015 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

2 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO, VISIO, ARVOT, TOIMINTAPERIAATE 3 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 4 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 5 LÄHIPALVELUT 6 NUORISOTILATYÖ 6 Nuorisotalo Posse 6 Savonrannan nuorisotila 6 Punkaharjun Nuokkari 6 Kerimäen nuorisotila Avis 6 Etelävintti 6 YLEISPALVELUT 7 LEIRITOIMINTA 7 NUORISOTIEDOTUS 7 TAPAHTUMAT 7 ERITYISPALVELUT 8 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 8 NEPPARI 8 KEHITYSVAMMAISET 8 TYÖLLISTÄMINEN 8 NUORTEN OSALLISUUS 8 HATTU 9 KOULUTUS 9 TUKIPALVELUT 9 NUORISOTALO POSSE 9 KARTANOHOSTEL WILLANUTTU 10 Palvelut 10 NuTun Työpalvelut 10 Työpajat 11 TATUN TAPAHTUMAPALVELUT 11 PROJEKTI- & KEHITTÄMISPALVELUT 11 KANNUSTIN 11 RAPIA-PAJA 12 KOSKI-PAJA 12 Juvan työpaja 12 Puumalan työpaja 12 JOUHEA-paja 12 OLOHUONEESTA TOIMINTATUPAAN 12 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 12 LISÄKSI 13 LAADUN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI 13 HALLINTO 13 JÄSENPALVELUT 13 YRITYSTOIMINTA 14 KOy Possenrannan nuorisotalo 14 Savon Taitajat Oy 14 HENKILÖSTÖ VUOSISUUNNITELMAN SANAKIRJA 15

3 3 Missiomme Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry vahvistaa aktiivisen nuorten kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää nuorten ja jäsentahojensa vaikutusmahdollisuuksia, suvaitsevaisuutta, hyvinvointia sekä sosiaalisia oikeuksia, luo yleisiä toimintaedellytyksiä nuorille, välityömarkkinoille, jäsentahoilleen ja verkostoille. Visiomme Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry on aktiivinen edelläkävijä sekä vahva toimija Savonlinnan Seudulla. NuTu ry on valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa nuorisotoiminnan ja välityömarkkinoiden tukija, toteuttaja sekä yhteistoimintafoorumi. Keskeiset arvomme NuTu ry:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat aktiivisuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus: aktiivisuus = tartumme ennakkoluulottomasti esitettyihin haasteisiin ja toimimme nuorten, jäsentahojemme ja verkostojemme tukijana. vastuullisuus = ottaessamme tehtäviä ja asioita vastuullemme, hoidamme ne uskottavasti ja vaikuttavasti sekä edistämme kestävää kehitystä. suvaitsevaisuus = toimimme avoimesti, tasavertaisesti, vuorovaikutuksellisesti sekä yhteistoiminnallisesti nuorten, jäsentemme sekä toimintaverkostojemme kesken. Toimintaperiaatteemme NuTu ry on alueellinen nuorisotoiminnan yhteistoimintaelin, joka luo toimintamahdollisuuksia verkostoitumisen kautta nuoriso- ja työllistämiskentässä. Yhdistys toimii alustana julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön kehittämiselle sekä tuotettavilla palveluilla nuoriin ja välityömarkkinoihin kohdistuvissa toiminnoissa. Toimintaperiaatteitamme ovat vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, luotettava verkostokumppanuus ja jatkuva kehittäminen yhdistyksen resurssit huomioiden.

4 4 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n (NuTu ry) vuosisuunnitelman ja talousarvion sisältönä vuodelle 2015 on vaikuttavuus ja välittäminen, sanojen monessa eri tarkoituksessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa yhdistyksen toiminnassa on yhteisenä nimittäjänä VAIKUTTAVUUS ja VÄLITTÄMINEN. Nuorisotakuun toteuttamisessa yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä kaupungin, muiden viranomaistahojen sekä verkoston kanssa. Käynnistetään valmistelussa ollutta NuTun HaTTu -toimintaa, joka keskittyy nuorten harrastetoiminnan tukemiseen. Nuorisotyöntekijöiden työpanosta ohjataan osaksi kouluissa tehtävää toimintaa. Nutun kaikki toiminnot siirtyvät yhdistyksen hallinnoimiin tiloihin suunnitelmavuoden alkupuolella. Ostopalvelusopimus Sulkavan kunnan kanssa jatkuu, samoin kuin myös nuorisotyön yhteistyösopimus Enonkosken kunnan kanssa. Olemassa olevan taantuman kärsijöinä ovat ensisijaisesti nuoret. Nuorten kasvava työttömyys vaatii yhdistyksen työllistämistoiminnoissa yhä uusia toimenpiteitä ja innovaatioita, jota varten toimimme osatoteuttajana Toimintakeskus ry:n hallinnoimassa, nuoriin kohdistuvassa, ESR-rahoitteisessa LIPPIS- hankkeessa. Kannustin- hanke jatkaa TYPO- rahoituksella. Toimintatupa jatkaa erittäin tarpeelliseksi koettua toimintaansa erityistoimia vaativien nuorten tukena. RAY:n rahoitus päättyy suunnitelmavuoden lopussa. Toimintaa aktivoitetaan ja markkinoidaan juurrutettavaksi osaksi kaupungin työllistämispalveluja. Yhdistyksen etsivän nuorisotyön työnkuvauksia täsmennetään tuottamaan entistä vaikuttavampaa toimintaa. Yhdistys käynnistää uuden hoivapalvelumuodon, jossa nuoret tekevät palveluja korvausta vastaan iässään varttuneille henkilöille Savonlinnan seudulla. Suunnitelmavuoden merkittävin taloudellinen toiminta on rahoitusneuvottelujen käynnistäminen WillaNutun lunastamiseksi Savonlinnan kaupungin kanssa laaditun esisopimuksen mukaisesti. WillaNuttu muuttaa markkinointinimeään Kartanohostel WillaNutuksi. Talousarviopohja uudistetaan, jotta voidaan seurata notkeammin taloustilannetta ja reagoida siihen. Henkilöstökuluja karsitaan rotaatiolla ja töiden uudelleen järjestelyillä. Yhdistyksen taloudellinen toiminta perustuu hyväksyttyyn toiminta- ja taloussäännöstöön.

5 5 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA Nuorisotyö ja -toiminta perustuu tuotettaviin palveluihin, jotka Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta ostavat yhdistykseltä. Toimintoja toteutetaan Savonlinnan osalta hyvin toimivissa tiloissa ja mahdollisuudet nuoria kiinnostaviin nuorisopalveluihin ovat hyvät. Länsiosan, lähinnä Kellarpellon alueen nuorisolle järjestetään ohjattua toimintaa säännöllisesti resurssien puitteissa. Nuorisotyön vieminen kouluihin toteutetaan koulujen ja sivistystoimen kanssa yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Ostopalvelurahoitusta on tarkasteltava niin, että se on nuorten kuntalaispalvelujen osalta vaikuttavaa. Rahoitusta on kohdennettava ainoastaan nuorten toimintaan. Hankerahoituksen turvin pystytään täydentäviä nuorisopalveluja tuottamaan kohtuullisesti, muuten perusnuorisotyön sisällöt jäävät köyhiksi. Nuorisotyön tehtävänä on olla nuorten kasvun tukena kohti aikuisuutta, tuoda heille mahdollisuuksia harrastaa, toimia, tehdä työtä, vaikuttaa ja kokea onnistumisen elämyksiä sekä korostaa nuorten merkitystä yhteiskunnan jäseninä. Oman henkilöstön säännöllinen koulutus, työhön perehdyttäminen, kehittämis- ja palautekeskustelut työstä toimivat toiminnan laadun turvaajina. Suunnitelmavuoden tavoite: Nuorisotyöntekijöiden työotteen lähtökohta on tavoitteellisuus. Tärkeää on avoin ja ennakkoluuloton kohtaaminen sekä luottamuksellisen ja sallivan ilmapiirin luominen. Aidon läsnäolon, kuuntelun ja keskustelun keinoin nuoria kannustetaan aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen. Nuorisotilojen palvelujen markkinointi niin, että nuorisoilloissa on keskimäärin 15 nuorta. Koulujen kanssa tehtävä yhteistoiminta toteutuu viimeistään elokuussa Leiritoimintoihin osallistuu 200 lasta ja nuorta vuonna Jatketaan ja kehitetään hyvää kouluyhteistyötä nuorisotiloilla myös ryhmäyttämispäivien ja tutustumiskäyntien merkeissä. Yhdistyksen nuorisotyön ja -toiminnan toteutuksesta vastaa toiminnanohjaaja Nuorisotalo Possen porukka Hupparikansan puolella

6 6 LÄHIPALVELUT NUORISOTILATYÖ Nuorisotalo Posse on 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten vapaaajanviettopaikka Kaarlonkatu 1:ssä. Possen nuorisotila on avoinna nuorille maanantaista torstaihin kello 14-20, perjantaisin kello Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 25 nuorta / ilta. Kuusi (6) tapahtumaa Savonrannan nuorisotila on avoinna perjantaisin kello Tilatoiminnasta vastaa tilatyöntekijä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tavoite: Kävijämäärä 15 nuorta / ilta. Tapahtumavierailuja neljä (4) sekä yksi oma tapahtuma. Punkaharjun Nuokkari on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin kello välisenä aikana. Kerhotoiminta tilalla järjestää 4H-yhdistys. Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Tapahtumia järjestetään neljä (4) sekä osallistutaan kahteen (2) vierailutapahtumaan Kerimäen nuorisotila Avis on avoinna maanantaista - perjantaihin. Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Järjestetään neljä (4) tapahtumaa sekä osallistutaan kahteen (2) vierailutapahtumaan. Etelävintti Sulkavalla on avoinna neljänä päivänä viikossa; tiistaista torstaihin kello perjantaisin kello Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Järjestää tapahtumia kunnan kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Osallistuu kahteen (2) vierailutapahtumaan yhdistyksen muissa yksiköissä. Kaikilla nuorisotiloilla nuorten on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, kuten biljardia, pingistä, pöytäfutista, lautapelejä, kuunnella hyvää musiikkia, lukea lehtiä, katsoa televisiota, surfailla netissä sallituilla sivustoilla tai olla vaan ja viettää vapaaaikaa kavereiden kanssa. Jokainen nuorisotila tuottaa omannäköistä sisältöä kunkin tilan nuorten toimintoihin Nuorisotiloilla tuotetaan säännöllisesti nuorille suunnattuja sisältöjä ja aktiviteetteja erilaisesta kerhotoiminnoista teemapäiviin. Haetaan rahoitusta kerho- ja päiväleiritoimintoihin AVI:n harraste- ja leiritoiminnan avustuksista.

7 7 YLEISPALVELUT LEIRITOIMINTA WillaNuttu tarjoaa vuonna 2015 erinomaiset mahdollisuudet leirien järjestämiseen. Yhdistys järjestää lasten Lumen Wipinää -päiväleirin Wipinää -kesäleiri järjestetään ja yhteistyössä kaupungin vapaaaikatoimen, 4H-yhdistyksen ja Savonlinnan seurakunnan kanssa. Luovaa Wipinää -leiri järjestetään Joulupukin leiri Nuorisotilojen yhteisleiri perjantaista- lauantaihin järjestetään keväällä ja syksyllä. Muuta leiritoimintaa WillaNutussa järjestetään kysynnän mukaan. WillaNuttua tarjotaan aktiivisesti järjestöjen ja yhteisöjen leiripaikaksi. Leiritoiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisen osaamisen vahvistaminen. Tavoite: 200 leiriläistä / 500 leirivuorokautta. NUORISOTIEDOTUS TAPAHTUMAT Yhdistys tuottaa Po1nt- nuorisotiedotustehtävät Savonlinnan osalta ostopalvelusopimukseen liittyen. Järjestetään Po1nt- markkinointitilaisuuksia tiloilla ja kouluilla. Tiedotuksessaan ja markkinoinnissaan yhdistys hyödyntää sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia. Nuorisotiloilla järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa avoimia te toja, jotka liittyvät nuorten elämänhallintataitoihin, kuten esim. päihteettömyyteen, rahan- ja vastuulliseen netin käyttöön liittyvät aiheet. Yhdistys tuottaa omat nuorten tapahtumat itse yhteistyökumppaniensa kanssa. Nuorisotiloilla huomioidaan valtakunnalliset nuoria koskettavat teemaviikot ja tuodaan ne näkyviksi nuorille eri keinoin. ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI Lumen Wipinää päiväleiri WillaNuttu Maaliskuu Rasisminvastainen viikko Nuorisotilat Huhtikuu Nuorisotilojen päiväleiri WillaNuttu Selvä Perjantai OKL-halli Rompetori WillaNuttu/saha Koulujen päättäjäistapahtuma Riihisaari Wipinää kesäleiri I WillaNuttu Wipinää kesäleiri II WillaNuttu Syyskuu Elämä Lapselle Helsinki Luovaa Wipinää -leiri WillaNuttu Viikko 45 Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikko Nuorisotilat

8 8 Marraskuu Kaamospuhallus Joulupukin leiri WillaNuttu ERITYISPALVELUT ETSIVÄ NUORISOTYÖ Yhdistys jatkaa etsivän nuorisotyöparin toimintaa Savonlinnan kaupungin, Sulkavan ja Enonkosken kuntien antamalla valtakirjalla, mikäli AVI:n ja Savonlinnan kaupungin ostopalvelun rahoitus sen mahdollistaa. Tavoite: Etsivän nuorisotyön raamien selkeyttäminen. Otamme käyttöön työnarviointimenetelmän. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. NEPPARI Yhdistys tuottaa moniammatillisen nuorten yhteistyöryhmä Nepparin palvelut. Toiminta sisällytetään kaupungin ja yhdistyksen välillä solmittavaan ostopalvelusopimukseen. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja KEHITYSVAMMAISET Nuorisotalo Possella järjestetään kehitysvammaisten iltapäivätuokioita 4 kertaa vuoden aikana. Ohjelma koostuu pelailusta, iltapäiväkahvitteluista ja päivätansseista. TYÖLLISTÄMINEN Sosiaaliseen kesätyöhön palkataan Savonlinnan kaupungin perusturvan myöntämän palkkarahan turvin 20 nuorta. Kannustin hankkeen pajojen sekä Toimintatuvan toimesta mahdollistetaan 40 nuorelle työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan kautta työtä ja tukea koulutukseen sekä arkielämän hallintaan. Possen infopisteen kautta edesautetaan savonlinnalaisten nuorten kesätyöllistymistä eri sektoreille. Tavoite: 10 nuorta koulutukseen, kaksi nuorta avoimelle sektorille. NUORTEN OSALLISUUS Toimitaan Savonlinnan nuorisovaltuuston tukena mm tapahtumien järjestämisessä. Yhdistyksen toiminnanohjaaja vastaa nuorisovaltuuston yhdyshenkilön toiminnasta. Tavoite: Nuorisovaltuuston nuorilla hyvä fiilis toteuttaa vaativaa osallisuutta.

9 9 HaTTu Nuorten harrastetoiminnan tukemiseen perustettu HaTTu toiminta aloittaa toimintansa. Sen tehtävänä on tukea nuoria taloudellisesti ja toiminnallisesti heidän harrastetoiminnassaan. Yhdistykseen perustetaan jaosto, joka toimii taloudellisesti itsenäisenä, omine pankkitileineen. Rahoitusta jaokselle hankitaan yrityksiltä, lahjoittajilta, Savonlinnan kaupungin testamenttivaroista sekä harrastetoiminnan välineiden kirpputorilla. Tavoite: syksyllä 2015 myönnetään ensimmäiset tuet. Järjestetään verkoston kanssa harrastetapahtuma. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. KOULUTUS Yhdistyksen toiminnassa mukana oleville alle 25-vuotiaille nuorille järjestetään Yhteishaku-päivä Päivän organisoinnista vastaa etsivän nuorisotyön tekijät. Nuorisotyöntekijöiden koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen ja kysynnän mukaan. Toimintoihin sisällytetään nuorten työnhakukoulutusta. Projekteihin sisältyvää koulutusta ja perehdytystä järjestetään läpi vuoden. Kolomonen ry:n järjestämiin koulutuksiin osallistutaan aktiivisesti. Opinto- ja tutustumismatkoja järjestetään tarpeen ja taloustilanteen mukaisesti. TUKIPALVELUT Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry hallinnoi, ylläpitää, rakentaa ja korjaa tiloja, joissa järjestetään ja toteutetaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisia toimintoja. NUORISOTALO POSSE Nuorisotalo Posse toimii yhdistyksen nuorisopalvelujen tukikohtana. Erinomaisella paikalla sijaitsevan nuorisotalon toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimivien sisältöjen ja toiminnan taloudellisuuden näkökulmista. Talon toiminnasta vastaa toiminnanohjaaja.

10 10 KARTANOHOSTEL WILLANUTTU Juvolantie 1353 WillaNutun markkinointinimi muuttuu Kartanohostel WillaNutuksi. WillaNutun toiminta jatkuu kaupungin kanssa tehdyn kiinteistön ostamisen esisopimuksen mukaisesti. Impilinnan remontti on aloitettu 2012 ja jatkuu aina vuoteen 2016 saakka. Muuta korjaustoimintaa tarpeen mukaisesti. Ylläpitokustannukset nousevat, joka tuo haasteen paikan taloudelliseen toimintaan. Kansainvälisen varausjärjestelmän kautta haetaan lisää majoitusvuorokausia. Aktiivista markkinointia kotimaiseen ryhmämatkailuun tehostetaan. Reitistöihin ja vapaa-ajan virikkeisiin panostetaan mm. frisbee- ja metsägolfratojen muodossa. Myynti- ja kirpputoritoiminta aloitetaan Varparannan sahan alueella. Markkinointia talvi-, kevät- ja syyskausille tehostetaan. Palvelutoimintojen ja vuokraustulojen lisäyksellä katetaan yhä nousevia ylläpito- ja toimintakuluja. Palvelut WillaNutun palveluja kehitetään ja laajennetaan ja omia tuotteita suunnitellaan ja tuotetaan myyntiin kesäkaudeksi. WillaNuttu on mukana kansainvälisessä Hostels-ketjussa, joka markkinoi paikkaa ympäri maailmaa. Tämä edellyttää sitä, että henkilökuntaa on oltava kesäaikaan enemmän hoitamassa vastaanottopalveluja. Tornialueen mahdollisuuksia hyödynnetään palvelujen markkinoinnissa. Suomen-, venäjän-, saksan- ja englanninkielistä esitettä jaetaan aktiivisesti. WillaNutun käyttöastetta nostetaan. Majoitusvuorokausia kertyy kaiken kaikkiaan 5000 ja päiväkohtaisissa tapahtumissa vierailee 4000 henkilöä. Kylätapahtumia järjestetään kesäisin, syksyisin ja talvella yhteistyössä Varparannan alueen kyläyhdistyksen ja Haukiniemen Hakan kanssa. WillaNutun toiminnasta vastaa pehtoori. NuTun Työpalvelut Nutun Työpalvelut tuottaa palveluja niin omaan toimintaan kuin yksityiselle ja yritys-sektorille. Uutena toimintana aloitetaan nuorten työpalvelut, jotka kohdistuvat senioriväestön palvelujen tuottamiseen. Kokemusta yhdistyksellä toiminnasta on Rantasalmelta. Varparannan saha-alue saa uutta elämää. Sahaustoiminnan lisäksi alueella toimii maalaishenkinen kirpputori, yhdistyksen pajojen myyntinäyttely sekä vanhojen maataloustyökalujen näyttely tarinoineen.

11 11 Työpajat MAHIS-paja Toimii Varparannalla Impilinnan tiloissa, josta käsin suoritetaan tilaustyöt. Paja keskittyy vanhojen kiinteistöjen saneeraus- ja purkutöihin, joihin työllistetään nuoria. Vastataan Nuorisotakuun tuomiin haasteisiin. Rahoitus: POSELY, Savonlinna ja omarahoitus. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. LANDE-paja Toimii Varparannalla. Paja ympäristö- ja reitistötöitä, kiinteistönhoitoa, siivousta, keittiötöitä sekä pienimuotoisia remontteja. Rahoitus: Savonlinna ja omarahoitus. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. TATUN TAPAHTUMAPALVELUT Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n. ja Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n perustama Savonlinnan Seudun Tapahtuma Tuki ry myy ja tuottaa tapahtumapalveluja, joissa sillä on osaamista ja kalustoa. TaTu ostaa palveluja ja työvoimaa NuTu:lta ja päinvastoin. TaTun tapahtumakalenteri yhdistyksen omilta kotisivuilta. NuTu ry tuottaa itse omat tapahtumat. PROJEKTI- & KEHITTÄMISPALVELUT KANNUSTIN Yhdistyksen uusi työllistämishanke pitää sisällään eri pajaosioita sekä vaikuttavuuden arviointiin ja opinnollistamiseen kehitetyt osa-alueet. Pajaosiot ovat: Keskus-, Rapia-, Koski-, Jouhea-, Juvan- sekä Puumalan työpajat. Kannustin toteuttaa nuorisotakuuseen liittyviä palvelutoimintoja Hanke toteutetaan ELY-keskusten, kuntien ja yhdistyksen omalla rahoituksella. Lisäksi yhdistys suorittaa projektiluontoisina palveluina pienryhmätoimintaa. Kannustin tekee kiinteää yhteistä työtä Savon Taitajat Oy:n, Etelä-Savon ELYkeskuksen, Etelä-Savon TE-toimiston, kuntien, TYP:n, Savonlinnan kuntakokeilun, hankkeiden sekä muiden välityömarkkinatahojen kanssa. Tavoite: Vahvistaa entistä tehokkaammin Savonlinnan alueen ja ympäristökuntien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimelle sektorille.

12 12 RAPIA-PAJA Susimäen teollisuushalli, Rantasalmi Rapia-palvelupajan toimipiste Rantasalmella. Vuokrasopimus projektin loppuun saakka. Rahoitus ELY-keskus, Rantasalmen kunta ja oma rahoitus Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava KOSKI-PAJA Enonkoskentie 22T Koskipajan toimipiste Enonkoskella. Rahoitus ELY-keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. Juvan työpaja-juva, Kotitie 11 JP-pajan Juvan toimipiste.rahoitus ELY-Keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. Puumalan työpaja-puumala, Melka-halli JP-pajan toimipiste Puumalassa. Rahoitus ELY-Keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. JOUHEA-paja Jouheapajan toimipiste sijaitsee Kerimäellä, rahoitus ELY-keskus, omarahoitus ja Savonlinnan kaupunki. Suorittaa keikkatyötä Savonlinnan alueella. Tilasta ja toiminnasta vastaa työnjohtaja. OLOHUONEESTA TOIMINTATUPAAN RAY:n rahoittama hanke jatkuu suunnitelmavuoden loppuun. Kahden toimintavuoden kokemukset ovat olleet rohkaisevan vaikuttavia. Toiminnassa aktivoitetaan nuoria toimintaan pienimuotoisilla työsuoritteilla pajassa, talossa ja ympäristössä. Toimintatuvan toimintaa tarjotaan Savonlinnan kaupungille yhdeksi nuorten työllistymisen toimipisteeksi vuoden 2016 alusta lukien. Hanke on suunnattu nuorille, joilla ei vielä elämäntilanteensa vuoksi ole valmiuksia koulutukseen tai työpajoilla työskentelyyn. ETSIVÄ NUORISOTYÖ OKM:n, ostopalvelun sekä omalla rahoituksella jatketaan etsivän nuorisotyön toimintaa koulutettujen nuorisotyön osaajien toimesta. Rahoitusta haetaan kahdelle työntekijälle. Hanke organisoi Yhteishaku-päivän, kesätyöpörssin sekä toimii linkkinä viranomaisten ja oppilaitosten kanssa tehtävässä moniammatillisessa työssä. Etsivät toimivat laajenneen Savonlinnan lisäksi Enonkosken ja Sulkavan kunnissa. Time Out toimintaa seudullisena.

13 13 LISÄKSI Pienempiä hankkeita Itä-Suomen AVI:n, Nuorten Akatemian, yms. rahoituksella. LAADUN KEHITTÄMINEN ja ARVIOINTI Työn ja toiminnan laatua kehitetään jatkuvalla henkilökunnan kouluttautumisella ja itsearvioinneilla. Perehdyttämisoppaat päivitetään tarvittaessa. Oppaiden päivityksestä vastaa eri toiminnoista vastaavat henkilöt. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään sähköpostia. Kehittämiskeskusteluja ja yhteisiä palautepalavereja järjestetään säännöllisesti. Työtyytyväisyyskyselyt järjestetään huhtikuussa. Mahdollistetaan työnohjaus toimihenkilöille. Palvelujen tuotteistamis- ja laatukansiot tuotetaan vuoden 2015 aikana. HALLINTO Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen ja muut sääntöjen määräämät henkilöt sekä hyväksyy vuosisuunnitelman ja talousarvion suunnitelmavuodelle. Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden vuosikertomuksen sekä tilit ja vastuuvapausasiat. Hallituksen muodostaa puheenjohtajat, viisi varsinaista sekä kolme varajäsentä. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaisesti, pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2015 hallitus järjestää yhdistyksen tulevaisuuden strategiaseminaarin maaliskuussa. JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluina NuTu tarjoaa hallinnoimiaan tiloja ja omistamaansa kalustoa jäsentahojensa käyttöön jäsenille kohdistetuin eduin. Jäsenhankintaa tehostetaan siten, että 5 uutta järjestöä liittyy jäseneksi eri sektoreilta. Jäsenkuntien, -yhdistysten ja -yhteisöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistä työtä seudullisen nuorisotoiminnan kehittämisessä, toteuttamisessa sekä projekteissa ja tapahtumien tuottamisen muodoin. Jäsentiedottaminen säännöllisesti 4 kertaa vuodessa. Toiminnasta vastaa toiminnanohjaaja.

14 14 YRITYSTOIMINTA KOy Possenrannan nuorisotalo, jonka tehtävänä on hallinnoida, saneerata ja ylläpitää nuorisotalo Possea osoitteessa Kaarlonkatu 1. Yhdistyksen omistusosuus 89 %, Savonlinnan kaupunki 11% Savon Taitajat Oy, joka tuottaa mm. työvalmentaja- ja henkilöiden vuokrauspalvelua. Omistussuhteet: yhdistys 50 %, Savonlinnan Toimintakeskus ry 50%. HENKILÖSTÖ 2015 nimike kohde rahoitus Toiminnanjohtaja / projektipäällikkö ELY/RAY/oma Toiminnanohjaaja Nuorten palvelut ostopalvelu Palveluvastaava/Työnohjaaja WillaNuttu palv / työll. av. Sihteeri/Työnohjaaja Kannustin/ WN Kannustin/ WN Oppisopimusopiskelija Nuorisotalo kaupunki/te-tsto Nuorisotyöntekijä (4) Nuorten palvelut ostopalvelut Nuorisotyöntekijä (2) Etsivä työ OKM Ostopalvelu Nuorisotilatyöntekijä (1) Nuorten palvelut Ostopalvelu Pajavastaavat (4) Kannustin ELY / kunnat/oma Työnjohtaja (1) Kannustin ELY/ kunnat/oma Työnjohtaja (2) NuTun työpalvelut SLN/Posely/oma Pajaohjaaja Kannustin (Rapia) Kunta / oma Aputyönjohtajat (3,5) Kuntouttava tt. Kunnat / oma Hankevastaava Toimintatupa RAY / kaupunki Hanketyöntekijä Toimintatupa RAY/ kaupunki Kokki(3 kk) WillaNuttu palvelut Palkkatukihenkilöt (40) Kannustin Kela/TE-tsto (yhteensä 480 työkuukautta) Kesätyöntekijät (20) WillaNuttu/ Posse kaupunki Savonlinnassa Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry

15 15 VUOSISUUNNITELMAN SANAKIRJA Nuorisotalo Posse = Kaarlonkatu 1a, nuorisotyön monitoimitalo Etelävintti = Sulkavalla toimiva nuorisotila Nuokkari = Punkaharjun nuorisotila AVIS = Kerimäen nuorisotila Vanha Pappila = Savonrannalla toimiva nuorisotila Kartanohostel WillaNuttu = Juhla-, majoitus-, koulutus-, tapahtuma- ja leiritoimintaa NEPPARI = Moniammatillinen nuorten asiain yhteistyöryhmä Po1nt = Nuorten verkkotiedotuskanava Itä-Suomessa Kesätyöpörssi = Kesätyömahdollisuuksien välittämistä Time Out = Kutsuntaikäisille suunnattu palvelu yhdessä THL:n ja PV:n kanssa THL = Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos PV = Puolustusvoimat Nuorisovaltuusto = Savonlinnalaisten nuorten vaikuttamiskanava Kannustin = Etelä-Savon alueella toimiva työllistämishanke NuTun Työpalvelut = Yksityisille, yhteisöille ja yrityksille suunnattua palvelua Mahis-paja = Alle 25-vuotiaiden nuorten monialainen työpaja Lande-paja = Haja-asutusalueille kohdistuvaa työllistämistoimintaa Koski-paja = Enonkoskella toimiva monipuolinen työpaja Rapia paja = Rantasalmella toimiva monipuolinen palvelupaja Juvan työpaja = Juvalla toteutettava työpajatoiminta Puumalan työpaja = Puumalassa toteutettava työpajatoiminta Jouhea- paja = Kerimäellä toimiva monipuolinen työpaja Toimintatupa = Nuorisotalossa toimiva nuorten kuntouttava toiminta TaTu ry = NuTun ja SSL:n perustama yhdistys tapahtumatoimintojen toteuttamiseen Savon Taitajat Oy = NuTun ja Toimintakeskuksen perustama yhtiö TYP = Työllistämisen palvelukeskus INTO LIPPIS =Toimintakeskuksen ja NuTun yhteinen ESR - rahoitteinen työllistämishanke OKM = Opetus- ja kulttuuriasianministeriö ELY = Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ISAVI = Itä-Suomen Aluehallintovirasto KOY POSSENRANNAN NUORISOTALO = NuTun ja Kaupungin yhteinen kiinteistöosakeyhtiö HaTTu = Nuorten Harrastetoiminnan Tuki

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 Laatukäsikirja KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Yrittäjäntie 2, 5-7 Vasarakuja 23 67100 Kokkola RETRO Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 68620 Pietarsaari Päivitetty 15.4.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ...

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Henrik Dettmann: Helsingin NMKY on antanut iloa, kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä

Henrik Dettmann: Helsingin NMKY on antanut iloa, kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä Onnittelen lämpimästi 125-vuotiasta Helsingin NMKY:tä. Yhdistyksen toiminta tuli minulle tutuksi Geneven työvuosien aikana. Namikalaisten globaali ajattelutapa ja hyvällä tavalla arkinen ote elämän tukemiseen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot