VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ"

Transkriptio

1 VUOSISUUNNITELMA 2015 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

2 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO, VISIO, ARVOT, TOIMINTAPERIAATE 3 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 4 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 5 LÄHIPALVELUT 6 NUORISOTILATYÖ 6 Nuorisotalo Posse 6 Savonrannan nuorisotila 6 Punkaharjun Nuokkari 6 Kerimäen nuorisotila Avis 6 Etelävintti 6 YLEISPALVELUT 7 LEIRITOIMINTA 7 NUORISOTIEDOTUS 7 TAPAHTUMAT 7 ERITYISPALVELUT 8 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 8 NEPPARI 8 KEHITYSVAMMAISET 8 TYÖLLISTÄMINEN 8 NUORTEN OSALLISUUS 8 HATTU 9 KOULUTUS 9 TUKIPALVELUT 9 NUORISOTALO POSSE 9 KARTANOHOSTEL WILLANUTTU 10 Palvelut 10 NuTun Työpalvelut 10 Työpajat 11 TATUN TAPAHTUMAPALVELUT 11 PROJEKTI- & KEHITTÄMISPALVELUT 11 KANNUSTIN 11 RAPIA-PAJA 12 KOSKI-PAJA 12 Juvan työpaja 12 Puumalan työpaja 12 JOUHEA-paja 12 OLOHUONEESTA TOIMINTATUPAAN 12 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 12 LISÄKSI 13 LAADUN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI 13 HALLINTO 13 JÄSENPALVELUT 13 YRITYSTOIMINTA 14 KOy Possenrannan nuorisotalo 14 Savon Taitajat Oy 14 HENKILÖSTÖ VUOSISUUNNITELMAN SANAKIRJA 15

3 3 Missiomme Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry vahvistaa aktiivisen nuorten kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää nuorten ja jäsentahojensa vaikutusmahdollisuuksia, suvaitsevaisuutta, hyvinvointia sekä sosiaalisia oikeuksia, luo yleisiä toimintaedellytyksiä nuorille, välityömarkkinoille, jäsentahoilleen ja verkostoille. Visiomme Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry on aktiivinen edelläkävijä sekä vahva toimija Savonlinnan Seudulla. NuTu ry on valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa nuorisotoiminnan ja välityömarkkinoiden tukija, toteuttaja sekä yhteistoimintafoorumi. Keskeiset arvomme NuTu ry:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat aktiivisuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus: aktiivisuus = tartumme ennakkoluulottomasti esitettyihin haasteisiin ja toimimme nuorten, jäsentahojemme ja verkostojemme tukijana. vastuullisuus = ottaessamme tehtäviä ja asioita vastuullemme, hoidamme ne uskottavasti ja vaikuttavasti sekä edistämme kestävää kehitystä. suvaitsevaisuus = toimimme avoimesti, tasavertaisesti, vuorovaikutuksellisesti sekä yhteistoiminnallisesti nuorten, jäsentemme sekä toimintaverkostojemme kesken. Toimintaperiaatteemme NuTu ry on alueellinen nuorisotoiminnan yhteistoimintaelin, joka luo toimintamahdollisuuksia verkostoitumisen kautta nuoriso- ja työllistämiskentässä. Yhdistys toimii alustana julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön kehittämiselle sekä tuotettavilla palveluilla nuoriin ja välityömarkkinoihin kohdistuvissa toiminnoissa. Toimintaperiaatteitamme ovat vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, luotettava verkostokumppanuus ja jatkuva kehittäminen yhdistyksen resurssit huomioiden.

4 4 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n (NuTu ry) vuosisuunnitelman ja talousarvion sisältönä vuodelle 2015 on vaikuttavuus ja välittäminen, sanojen monessa eri tarkoituksessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa yhdistyksen toiminnassa on yhteisenä nimittäjänä VAIKUTTAVUUS ja VÄLITTÄMINEN. Nuorisotakuun toteuttamisessa yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä kaupungin, muiden viranomaistahojen sekä verkoston kanssa. Käynnistetään valmistelussa ollutta NuTun HaTTu -toimintaa, joka keskittyy nuorten harrastetoiminnan tukemiseen. Nuorisotyöntekijöiden työpanosta ohjataan osaksi kouluissa tehtävää toimintaa. Nutun kaikki toiminnot siirtyvät yhdistyksen hallinnoimiin tiloihin suunnitelmavuoden alkupuolella. Ostopalvelusopimus Sulkavan kunnan kanssa jatkuu, samoin kuin myös nuorisotyön yhteistyösopimus Enonkosken kunnan kanssa. Olemassa olevan taantuman kärsijöinä ovat ensisijaisesti nuoret. Nuorten kasvava työttömyys vaatii yhdistyksen työllistämistoiminnoissa yhä uusia toimenpiteitä ja innovaatioita, jota varten toimimme osatoteuttajana Toimintakeskus ry:n hallinnoimassa, nuoriin kohdistuvassa, ESR-rahoitteisessa LIPPIS- hankkeessa. Kannustin- hanke jatkaa TYPO- rahoituksella. Toimintatupa jatkaa erittäin tarpeelliseksi koettua toimintaansa erityistoimia vaativien nuorten tukena. RAY:n rahoitus päättyy suunnitelmavuoden lopussa. Toimintaa aktivoitetaan ja markkinoidaan juurrutettavaksi osaksi kaupungin työllistämispalveluja. Yhdistyksen etsivän nuorisotyön työnkuvauksia täsmennetään tuottamaan entistä vaikuttavampaa toimintaa. Yhdistys käynnistää uuden hoivapalvelumuodon, jossa nuoret tekevät palveluja korvausta vastaan iässään varttuneille henkilöille Savonlinnan seudulla. Suunnitelmavuoden merkittävin taloudellinen toiminta on rahoitusneuvottelujen käynnistäminen WillaNutun lunastamiseksi Savonlinnan kaupungin kanssa laaditun esisopimuksen mukaisesti. WillaNuttu muuttaa markkinointinimeään Kartanohostel WillaNutuksi. Talousarviopohja uudistetaan, jotta voidaan seurata notkeammin taloustilannetta ja reagoida siihen. Henkilöstökuluja karsitaan rotaatiolla ja töiden uudelleen järjestelyillä. Yhdistyksen taloudellinen toiminta perustuu hyväksyttyyn toiminta- ja taloussäännöstöön.

5 5 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA Nuorisotyö ja -toiminta perustuu tuotettaviin palveluihin, jotka Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta ostavat yhdistykseltä. Toimintoja toteutetaan Savonlinnan osalta hyvin toimivissa tiloissa ja mahdollisuudet nuoria kiinnostaviin nuorisopalveluihin ovat hyvät. Länsiosan, lähinnä Kellarpellon alueen nuorisolle järjestetään ohjattua toimintaa säännöllisesti resurssien puitteissa. Nuorisotyön vieminen kouluihin toteutetaan koulujen ja sivistystoimen kanssa yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Ostopalvelurahoitusta on tarkasteltava niin, että se on nuorten kuntalaispalvelujen osalta vaikuttavaa. Rahoitusta on kohdennettava ainoastaan nuorten toimintaan. Hankerahoituksen turvin pystytään täydentäviä nuorisopalveluja tuottamaan kohtuullisesti, muuten perusnuorisotyön sisällöt jäävät köyhiksi. Nuorisotyön tehtävänä on olla nuorten kasvun tukena kohti aikuisuutta, tuoda heille mahdollisuuksia harrastaa, toimia, tehdä työtä, vaikuttaa ja kokea onnistumisen elämyksiä sekä korostaa nuorten merkitystä yhteiskunnan jäseninä. Oman henkilöstön säännöllinen koulutus, työhön perehdyttäminen, kehittämis- ja palautekeskustelut työstä toimivat toiminnan laadun turvaajina. Suunnitelmavuoden tavoite: Nuorisotyöntekijöiden työotteen lähtökohta on tavoitteellisuus. Tärkeää on avoin ja ennakkoluuloton kohtaaminen sekä luottamuksellisen ja sallivan ilmapiirin luominen. Aidon läsnäolon, kuuntelun ja keskustelun keinoin nuoria kannustetaan aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen. Nuorisotilojen palvelujen markkinointi niin, että nuorisoilloissa on keskimäärin 15 nuorta. Koulujen kanssa tehtävä yhteistoiminta toteutuu viimeistään elokuussa Leiritoimintoihin osallistuu 200 lasta ja nuorta vuonna Jatketaan ja kehitetään hyvää kouluyhteistyötä nuorisotiloilla myös ryhmäyttämispäivien ja tutustumiskäyntien merkeissä. Yhdistyksen nuorisotyön ja -toiminnan toteutuksesta vastaa toiminnanohjaaja Nuorisotalo Possen porukka Hupparikansan puolella

6 6 LÄHIPALVELUT NUORISOTILATYÖ Nuorisotalo Posse on 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten vapaaajanviettopaikka Kaarlonkatu 1:ssä. Possen nuorisotila on avoinna nuorille maanantaista torstaihin kello 14-20, perjantaisin kello Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 25 nuorta / ilta. Kuusi (6) tapahtumaa Savonrannan nuorisotila on avoinna perjantaisin kello Tilatoiminnasta vastaa tilatyöntekijä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tavoite: Kävijämäärä 15 nuorta / ilta. Tapahtumavierailuja neljä (4) sekä yksi oma tapahtuma. Punkaharjun Nuokkari on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin kello välisenä aikana. Kerhotoiminta tilalla järjestää 4H-yhdistys. Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Tapahtumia järjestetään neljä (4) sekä osallistutaan kahteen (2) vierailutapahtumaan Kerimäen nuorisotila Avis on avoinna maanantaista - perjantaihin. Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Järjestetään neljä (4) tapahtumaa sekä osallistutaan kahteen (2) vierailutapahtumaan. Etelävintti Sulkavalla on avoinna neljänä päivänä viikossa; tiistaista torstaihin kello perjantaisin kello Toiminnasta vastaa nuorisotilatyöntekijä. Tavoite: Kävijämäärä keskimäärin 15 nuorta / ilta. Järjestää tapahtumia kunnan kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Osallistuu kahteen (2) vierailutapahtumaan yhdistyksen muissa yksiköissä. Kaikilla nuorisotiloilla nuorten on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, kuten biljardia, pingistä, pöytäfutista, lautapelejä, kuunnella hyvää musiikkia, lukea lehtiä, katsoa televisiota, surfailla netissä sallituilla sivustoilla tai olla vaan ja viettää vapaaaikaa kavereiden kanssa. Jokainen nuorisotila tuottaa omannäköistä sisältöä kunkin tilan nuorten toimintoihin Nuorisotiloilla tuotetaan säännöllisesti nuorille suunnattuja sisältöjä ja aktiviteetteja erilaisesta kerhotoiminnoista teemapäiviin. Haetaan rahoitusta kerho- ja päiväleiritoimintoihin AVI:n harraste- ja leiritoiminnan avustuksista.

7 7 YLEISPALVELUT LEIRITOIMINTA WillaNuttu tarjoaa vuonna 2015 erinomaiset mahdollisuudet leirien järjestämiseen. Yhdistys järjestää lasten Lumen Wipinää -päiväleirin Wipinää -kesäleiri järjestetään ja yhteistyössä kaupungin vapaaaikatoimen, 4H-yhdistyksen ja Savonlinnan seurakunnan kanssa. Luovaa Wipinää -leiri järjestetään Joulupukin leiri Nuorisotilojen yhteisleiri perjantaista- lauantaihin järjestetään keväällä ja syksyllä. Muuta leiritoimintaa WillaNutussa järjestetään kysynnän mukaan. WillaNuttua tarjotaan aktiivisesti järjestöjen ja yhteisöjen leiripaikaksi. Leiritoiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisen osaamisen vahvistaminen. Tavoite: 200 leiriläistä / 500 leirivuorokautta. NUORISOTIEDOTUS TAPAHTUMAT Yhdistys tuottaa Po1nt- nuorisotiedotustehtävät Savonlinnan osalta ostopalvelusopimukseen liittyen. Järjestetään Po1nt- markkinointitilaisuuksia tiloilla ja kouluilla. Tiedotuksessaan ja markkinoinnissaan yhdistys hyödyntää sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia. Nuorisotiloilla järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa avoimia te toja, jotka liittyvät nuorten elämänhallintataitoihin, kuten esim. päihteettömyyteen, rahan- ja vastuulliseen netin käyttöön liittyvät aiheet. Yhdistys tuottaa omat nuorten tapahtumat itse yhteistyökumppaniensa kanssa. Nuorisotiloilla huomioidaan valtakunnalliset nuoria koskettavat teemaviikot ja tuodaan ne näkyviksi nuorille eri keinoin. ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI Lumen Wipinää päiväleiri WillaNuttu Maaliskuu Rasisminvastainen viikko Nuorisotilat Huhtikuu Nuorisotilojen päiväleiri WillaNuttu Selvä Perjantai OKL-halli Rompetori WillaNuttu/saha Koulujen päättäjäistapahtuma Riihisaari Wipinää kesäleiri I WillaNuttu Wipinää kesäleiri II WillaNuttu Syyskuu Elämä Lapselle Helsinki Luovaa Wipinää -leiri WillaNuttu Viikko 45 Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikko Nuorisotilat

8 8 Marraskuu Kaamospuhallus Joulupukin leiri WillaNuttu ERITYISPALVELUT ETSIVÄ NUORISOTYÖ Yhdistys jatkaa etsivän nuorisotyöparin toimintaa Savonlinnan kaupungin, Sulkavan ja Enonkosken kuntien antamalla valtakirjalla, mikäli AVI:n ja Savonlinnan kaupungin ostopalvelun rahoitus sen mahdollistaa. Tavoite: Etsivän nuorisotyön raamien selkeyttäminen. Otamme käyttöön työnarviointimenetelmän. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. NEPPARI Yhdistys tuottaa moniammatillisen nuorten yhteistyöryhmä Nepparin palvelut. Toiminta sisällytetään kaupungin ja yhdistyksen välillä solmittavaan ostopalvelusopimukseen. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja KEHITYSVAMMAISET Nuorisotalo Possella järjestetään kehitysvammaisten iltapäivätuokioita 4 kertaa vuoden aikana. Ohjelma koostuu pelailusta, iltapäiväkahvitteluista ja päivätansseista. TYÖLLISTÄMINEN Sosiaaliseen kesätyöhön palkataan Savonlinnan kaupungin perusturvan myöntämän palkkarahan turvin 20 nuorta. Kannustin hankkeen pajojen sekä Toimintatuvan toimesta mahdollistetaan 40 nuorelle työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan kautta työtä ja tukea koulutukseen sekä arkielämän hallintaan. Possen infopisteen kautta edesautetaan savonlinnalaisten nuorten kesätyöllistymistä eri sektoreille. Tavoite: 10 nuorta koulutukseen, kaksi nuorta avoimelle sektorille. NUORTEN OSALLISUUS Toimitaan Savonlinnan nuorisovaltuuston tukena mm tapahtumien järjestämisessä. Yhdistyksen toiminnanohjaaja vastaa nuorisovaltuuston yhdyshenkilön toiminnasta. Tavoite: Nuorisovaltuuston nuorilla hyvä fiilis toteuttaa vaativaa osallisuutta.

9 9 HaTTu Nuorten harrastetoiminnan tukemiseen perustettu HaTTu toiminta aloittaa toimintansa. Sen tehtävänä on tukea nuoria taloudellisesti ja toiminnallisesti heidän harrastetoiminnassaan. Yhdistykseen perustetaan jaosto, joka toimii taloudellisesti itsenäisenä, omine pankkitileineen. Rahoitusta jaokselle hankitaan yrityksiltä, lahjoittajilta, Savonlinnan kaupungin testamenttivaroista sekä harrastetoiminnan välineiden kirpputorilla. Tavoite: syksyllä 2015 myönnetään ensimmäiset tuet. Järjestetään verkoston kanssa harrastetapahtuma. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. KOULUTUS Yhdistyksen toiminnassa mukana oleville alle 25-vuotiaille nuorille järjestetään Yhteishaku-päivä Päivän organisoinnista vastaa etsivän nuorisotyön tekijät. Nuorisotyöntekijöiden koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen ja kysynnän mukaan. Toimintoihin sisällytetään nuorten työnhakukoulutusta. Projekteihin sisältyvää koulutusta ja perehdytystä järjestetään läpi vuoden. Kolomonen ry:n järjestämiin koulutuksiin osallistutaan aktiivisesti. Opinto- ja tutustumismatkoja järjestetään tarpeen ja taloustilanteen mukaisesti. TUKIPALVELUT Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry hallinnoi, ylläpitää, rakentaa ja korjaa tiloja, joissa järjestetään ja toteutetaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisia toimintoja. NUORISOTALO POSSE Nuorisotalo Posse toimii yhdistyksen nuorisopalvelujen tukikohtana. Erinomaisella paikalla sijaitsevan nuorisotalon toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimivien sisältöjen ja toiminnan taloudellisuuden näkökulmista. Talon toiminnasta vastaa toiminnanohjaaja.

10 10 KARTANOHOSTEL WILLANUTTU Juvolantie 1353 WillaNutun markkinointinimi muuttuu Kartanohostel WillaNutuksi. WillaNutun toiminta jatkuu kaupungin kanssa tehdyn kiinteistön ostamisen esisopimuksen mukaisesti. Impilinnan remontti on aloitettu 2012 ja jatkuu aina vuoteen 2016 saakka. Muuta korjaustoimintaa tarpeen mukaisesti. Ylläpitokustannukset nousevat, joka tuo haasteen paikan taloudelliseen toimintaan. Kansainvälisen varausjärjestelmän kautta haetaan lisää majoitusvuorokausia. Aktiivista markkinointia kotimaiseen ryhmämatkailuun tehostetaan. Reitistöihin ja vapaa-ajan virikkeisiin panostetaan mm. frisbee- ja metsägolfratojen muodossa. Myynti- ja kirpputoritoiminta aloitetaan Varparannan sahan alueella. Markkinointia talvi-, kevät- ja syyskausille tehostetaan. Palvelutoimintojen ja vuokraustulojen lisäyksellä katetaan yhä nousevia ylläpito- ja toimintakuluja. Palvelut WillaNutun palveluja kehitetään ja laajennetaan ja omia tuotteita suunnitellaan ja tuotetaan myyntiin kesäkaudeksi. WillaNuttu on mukana kansainvälisessä Hostels-ketjussa, joka markkinoi paikkaa ympäri maailmaa. Tämä edellyttää sitä, että henkilökuntaa on oltava kesäaikaan enemmän hoitamassa vastaanottopalveluja. Tornialueen mahdollisuuksia hyödynnetään palvelujen markkinoinnissa. Suomen-, venäjän-, saksan- ja englanninkielistä esitettä jaetaan aktiivisesti. WillaNutun käyttöastetta nostetaan. Majoitusvuorokausia kertyy kaiken kaikkiaan 5000 ja päiväkohtaisissa tapahtumissa vierailee 4000 henkilöä. Kylätapahtumia järjestetään kesäisin, syksyisin ja talvella yhteistyössä Varparannan alueen kyläyhdistyksen ja Haukiniemen Hakan kanssa. WillaNutun toiminnasta vastaa pehtoori. NuTun Työpalvelut Nutun Työpalvelut tuottaa palveluja niin omaan toimintaan kuin yksityiselle ja yritys-sektorille. Uutena toimintana aloitetaan nuorten työpalvelut, jotka kohdistuvat senioriväestön palvelujen tuottamiseen. Kokemusta yhdistyksellä toiminnasta on Rantasalmelta. Varparannan saha-alue saa uutta elämää. Sahaustoiminnan lisäksi alueella toimii maalaishenkinen kirpputori, yhdistyksen pajojen myyntinäyttely sekä vanhojen maataloustyökalujen näyttely tarinoineen.

11 11 Työpajat MAHIS-paja Toimii Varparannalla Impilinnan tiloissa, josta käsin suoritetaan tilaustyöt. Paja keskittyy vanhojen kiinteistöjen saneeraus- ja purkutöihin, joihin työllistetään nuoria. Vastataan Nuorisotakuun tuomiin haasteisiin. Rahoitus: POSELY, Savonlinna ja omarahoitus. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. LANDE-paja Toimii Varparannalla. Paja ympäristö- ja reitistötöitä, kiinteistönhoitoa, siivousta, keittiötöitä sekä pienimuotoisia remontteja. Rahoitus: Savonlinna ja omarahoitus. Toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. TATUN TAPAHTUMAPALVELUT Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n. ja Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n perustama Savonlinnan Seudun Tapahtuma Tuki ry myy ja tuottaa tapahtumapalveluja, joissa sillä on osaamista ja kalustoa. TaTu ostaa palveluja ja työvoimaa NuTu:lta ja päinvastoin. TaTun tapahtumakalenteri yhdistyksen omilta kotisivuilta. NuTu ry tuottaa itse omat tapahtumat. PROJEKTI- & KEHITTÄMISPALVELUT KANNUSTIN Yhdistyksen uusi työllistämishanke pitää sisällään eri pajaosioita sekä vaikuttavuuden arviointiin ja opinnollistamiseen kehitetyt osa-alueet. Pajaosiot ovat: Keskus-, Rapia-, Koski-, Jouhea-, Juvan- sekä Puumalan työpajat. Kannustin toteuttaa nuorisotakuuseen liittyviä palvelutoimintoja Hanke toteutetaan ELY-keskusten, kuntien ja yhdistyksen omalla rahoituksella. Lisäksi yhdistys suorittaa projektiluontoisina palveluina pienryhmätoimintaa. Kannustin tekee kiinteää yhteistä työtä Savon Taitajat Oy:n, Etelä-Savon ELYkeskuksen, Etelä-Savon TE-toimiston, kuntien, TYP:n, Savonlinnan kuntakokeilun, hankkeiden sekä muiden välityömarkkinatahojen kanssa. Tavoite: Vahvistaa entistä tehokkaammin Savonlinnan alueen ja ympäristökuntien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimelle sektorille.

12 12 RAPIA-PAJA Susimäen teollisuushalli, Rantasalmi Rapia-palvelupajan toimipiste Rantasalmella. Vuokrasopimus projektin loppuun saakka. Rahoitus ELY-keskus, Rantasalmen kunta ja oma rahoitus Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava KOSKI-PAJA Enonkoskentie 22T Koskipajan toimipiste Enonkoskella. Rahoitus ELY-keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. Juvan työpaja-juva, Kotitie 11 JP-pajan Juvan toimipiste.rahoitus ELY-Keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. Puumalan työpaja-puumala, Melka-halli JP-pajan toimipiste Puumalassa. Rahoitus ELY-Keskus, omarahoitus ja kunta. Tilasta ja toiminnasta vastaa pajavastaava. JOUHEA-paja Jouheapajan toimipiste sijaitsee Kerimäellä, rahoitus ELY-keskus, omarahoitus ja Savonlinnan kaupunki. Suorittaa keikkatyötä Savonlinnan alueella. Tilasta ja toiminnasta vastaa työnjohtaja. OLOHUONEESTA TOIMINTATUPAAN RAY:n rahoittama hanke jatkuu suunnitelmavuoden loppuun. Kahden toimintavuoden kokemukset ovat olleet rohkaisevan vaikuttavia. Toiminnassa aktivoitetaan nuoria toimintaan pienimuotoisilla työsuoritteilla pajassa, talossa ja ympäristössä. Toimintatuvan toimintaa tarjotaan Savonlinnan kaupungille yhdeksi nuorten työllistymisen toimipisteeksi vuoden 2016 alusta lukien. Hanke on suunnattu nuorille, joilla ei vielä elämäntilanteensa vuoksi ole valmiuksia koulutukseen tai työpajoilla työskentelyyn. ETSIVÄ NUORISOTYÖ OKM:n, ostopalvelun sekä omalla rahoituksella jatketaan etsivän nuorisotyön toimintaa koulutettujen nuorisotyön osaajien toimesta. Rahoitusta haetaan kahdelle työntekijälle. Hanke organisoi Yhteishaku-päivän, kesätyöpörssin sekä toimii linkkinä viranomaisten ja oppilaitosten kanssa tehtävässä moniammatillisessa työssä. Etsivät toimivat laajenneen Savonlinnan lisäksi Enonkosken ja Sulkavan kunnissa. Time Out toimintaa seudullisena.

13 13 LISÄKSI Pienempiä hankkeita Itä-Suomen AVI:n, Nuorten Akatemian, yms. rahoituksella. LAADUN KEHITTÄMINEN ja ARVIOINTI Työn ja toiminnan laatua kehitetään jatkuvalla henkilökunnan kouluttautumisella ja itsearvioinneilla. Perehdyttämisoppaat päivitetään tarvittaessa. Oppaiden päivityksestä vastaa eri toiminnoista vastaavat henkilöt. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään sähköpostia. Kehittämiskeskusteluja ja yhteisiä palautepalavereja järjestetään säännöllisesti. Työtyytyväisyyskyselyt järjestetään huhtikuussa. Mahdollistetaan työnohjaus toimihenkilöille. Palvelujen tuotteistamis- ja laatukansiot tuotetaan vuoden 2015 aikana. HALLINTO Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen ja muut sääntöjen määräämät henkilöt sekä hyväksyy vuosisuunnitelman ja talousarvion suunnitelmavuodelle. Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden vuosikertomuksen sekä tilit ja vastuuvapausasiat. Hallituksen muodostaa puheenjohtajat, viisi varsinaista sekä kolme varajäsentä. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaisesti, pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2015 hallitus järjestää yhdistyksen tulevaisuuden strategiaseminaarin maaliskuussa. JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluina NuTu tarjoaa hallinnoimiaan tiloja ja omistamaansa kalustoa jäsentahojensa käyttöön jäsenille kohdistetuin eduin. Jäsenhankintaa tehostetaan siten, että 5 uutta järjestöä liittyy jäseneksi eri sektoreilta. Jäsenkuntien, -yhdistysten ja -yhteisöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistä työtä seudullisen nuorisotoiminnan kehittämisessä, toteuttamisessa sekä projekteissa ja tapahtumien tuottamisen muodoin. Jäsentiedottaminen säännöllisesti 4 kertaa vuodessa. Toiminnasta vastaa toiminnanohjaaja.

14 14 YRITYSTOIMINTA KOy Possenrannan nuorisotalo, jonka tehtävänä on hallinnoida, saneerata ja ylläpitää nuorisotalo Possea osoitteessa Kaarlonkatu 1. Yhdistyksen omistusosuus 89 %, Savonlinnan kaupunki 11% Savon Taitajat Oy, joka tuottaa mm. työvalmentaja- ja henkilöiden vuokrauspalvelua. Omistussuhteet: yhdistys 50 %, Savonlinnan Toimintakeskus ry 50%. HENKILÖSTÖ 2015 nimike kohde rahoitus Toiminnanjohtaja / projektipäällikkö ELY/RAY/oma Toiminnanohjaaja Nuorten palvelut ostopalvelu Palveluvastaava/Työnohjaaja WillaNuttu palv / työll. av. Sihteeri/Työnohjaaja Kannustin/ WN Kannustin/ WN Oppisopimusopiskelija Nuorisotalo kaupunki/te-tsto Nuorisotyöntekijä (4) Nuorten palvelut ostopalvelut Nuorisotyöntekijä (2) Etsivä työ OKM Ostopalvelu Nuorisotilatyöntekijä (1) Nuorten palvelut Ostopalvelu Pajavastaavat (4) Kannustin ELY / kunnat/oma Työnjohtaja (1) Kannustin ELY/ kunnat/oma Työnjohtaja (2) NuTun työpalvelut SLN/Posely/oma Pajaohjaaja Kannustin (Rapia) Kunta / oma Aputyönjohtajat (3,5) Kuntouttava tt. Kunnat / oma Hankevastaava Toimintatupa RAY / kaupunki Hanketyöntekijä Toimintatupa RAY/ kaupunki Kokki(3 kk) WillaNuttu palvelut Palkkatukihenkilöt (40) Kannustin Kela/TE-tsto (yhteensä 480 työkuukautta) Kesätyöntekijät (20) WillaNuttu/ Posse kaupunki Savonlinnassa Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry

15 15 VUOSISUUNNITELMAN SANAKIRJA Nuorisotalo Posse = Kaarlonkatu 1a, nuorisotyön monitoimitalo Etelävintti = Sulkavalla toimiva nuorisotila Nuokkari = Punkaharjun nuorisotila AVIS = Kerimäen nuorisotila Vanha Pappila = Savonrannalla toimiva nuorisotila Kartanohostel WillaNuttu = Juhla-, majoitus-, koulutus-, tapahtuma- ja leiritoimintaa NEPPARI = Moniammatillinen nuorten asiain yhteistyöryhmä Po1nt = Nuorten verkkotiedotuskanava Itä-Suomessa Kesätyöpörssi = Kesätyömahdollisuuksien välittämistä Time Out = Kutsuntaikäisille suunnattu palvelu yhdessä THL:n ja PV:n kanssa THL = Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos PV = Puolustusvoimat Nuorisovaltuusto = Savonlinnalaisten nuorten vaikuttamiskanava Kannustin = Etelä-Savon alueella toimiva työllistämishanke NuTun Työpalvelut = Yksityisille, yhteisöille ja yrityksille suunnattua palvelua Mahis-paja = Alle 25-vuotiaiden nuorten monialainen työpaja Lande-paja = Haja-asutusalueille kohdistuvaa työllistämistoimintaa Koski-paja = Enonkoskella toimiva monipuolinen työpaja Rapia paja = Rantasalmella toimiva monipuolinen palvelupaja Juvan työpaja = Juvalla toteutettava työpajatoiminta Puumalan työpaja = Puumalassa toteutettava työpajatoiminta Jouhea- paja = Kerimäellä toimiva monipuolinen työpaja Toimintatupa = Nuorisotalossa toimiva nuorten kuntouttava toiminta TaTu ry = NuTun ja SSL:n perustama yhdistys tapahtumatoimintojen toteuttamiseen Savon Taitajat Oy = NuTun ja Toimintakeskuksen perustama yhtiö TYP = Työllistämisen palvelukeskus INTO LIPPIS =Toimintakeskuksen ja NuTun yhteinen ESR - rahoitteinen työllistämishanke OKM = Opetus- ja kulttuuriasianministeriö ELY = Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ISAVI = Itä-Suomen Aluehallintovirasto KOY POSSENRANNAN NUORISOTALO = NuTun ja Kaupungin yhteinen kiinteistöosakeyhtiö HaTTu = Nuorten Harrastetoiminnan Tuki

VUOSISUUNNITELMA 2014

VUOSISUUNNITELMA 2014 VUOSISUUNNITELMA 2014 VÄLITTÄVÄÄ VAIKUTTAVUUTTA 2 SISÄLLYSLUETTELO VÄLITTÄVÄÄ VAIKUTTAVUUTTA 3 TOIMINTA-AJATUS 3 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 4 LÄHIPALVELUT 4 NUORISOTILATYÖ 4 Nuorisotalo Posse 4 Savonrannan

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄÄ VAIKUTTAVUUTTA

VÄLITTÄVÄÄ VAIKUTTAVUUTTA XVIII VUOSIKERTOMUS 2014 VÄLITTÄVÄÄ VAIKUTTAVUUTTA 2 SISÄLLYSLUETTELO VÄLITTÄVÄÄ VAIKUTTAVUUTTA 3 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 4 LÄHIPALVELUT 4 NUORISOTILATYÖ 4 Nuorisotalo Posse 4 Savonrannan nuorisotila 4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VÄLITTÄMISEN ILMAPIIRISSÄ

SISÄLLYSLUETTELO VÄLITTÄMISEN ILMAPIIRISSÄ VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO VÄLITTÄMISEN ILMAPIIRISSÄ 3 TALOUS 4 HALLINTO 4 JÄSENYYDET 4 OSAKKUUDET 4 HENKILÖSTÖ 4 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 5 LÄHIPALVELUT 5 NUORISOTILATYÖ 5 Nuorisotalo Posse

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VUOSIKERTOMUS 2012 UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n vuosikertomus vuodelle 2012 sisältää uusien mahdollisuuksiin liittyvää toimintaa. Yhdistys on toteuttanut nuorisotyön

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko Ohjaamot Etelä-Savossa Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 25. 31.1.2016 Mitä ovat Ohjaamot? Osa nuorisotakuuta: alle 30-vuotiaille 1) itsenäinen elämä 2) mahdollisuus työhön tai koulutukseen 3) ammattitaito

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ XIX VUOSIKERTOMUS 2015 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 3 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 4 LÄHIPALVELUT 4 NUORISOTILATYÖ 4 Nuorisotalo Posse 4 Savonrannan nuorisotila 4 Kerimäen

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisotoimi Sirpa Räikkönen, nuorisotoimenjohtaja Mitä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä päihteetöntä perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen nuoren

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSPALVELUT. Visio-säätiö 20.9.2013

TYÖVALMENNUSPALVELUT. Visio-säätiö 20.9.2013 TYÖVALMENNUSPALVELUT Visio-säätiö 20.9.2013 OSTOPAVELUSOPIMUS OSTOPALVELUSOPIMUS Kaupunki on ostanut Visio-säätiöltä 19 henkilötyövuotta valmennuspalveluita. Valmennuspalvelujen arvioidaan kohdistuvan

Lisätiedot

Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa

Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa Kuntapilottien eteneminen & ESSO-yhteistyö 12.8.2016 Heikki Kantonen / TKI -asiantuntija Hankkeen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Ajankohtaista TPY:ssä

Ajankohtaista TPY:ssä Ajankohtaista TPY:ssä 1. Yleistä TPY:stä 2. Vaikuttamistyön ajankohtaiset 3. Sovari-mittari etsivään nuorisotyöhön ja työpajoille Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN. Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät

TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN. Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät 6.-7.11.2014 Kimmo Tiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 10.11.2014 1 ELINIKÄISEN OHJAUKSEN OHJAUS- JA

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Lisäksi

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori2017 28.3.2017 Etsivän nuorisotyön vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.104-11.923-8.185-12.464 4300 Palvelujen

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa Ohjaamopäivä 15.9.2016 Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna 1 TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna Työpajaa on suunniteltu Kuntakokeilun, aikuissosiaalityön sekä vammaispalvelujen yhteistyönä palvelemaan vammais- ja työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Maahanmuuttajat maaseudun arjessa hanke jatkaa Maahanmuuttajat kylille -hankkeen hyvien käytäntöjen jalkauttamista

Lisätiedot

Nuorisopalvelujen projektit (1/2)

Nuorisopalvelujen projektit (1/2) Nuorisopalvelujen projektit (1/2) 1. Alueellista yhteisöllisyyttä ja -toimintaa tukevat hankkeet Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden uusi aalto Päihdetyö mediakasvatuksen keinoin Nuorten Vantaa osallisuus-

Lisätiedot

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 2 VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET YLEISTÄ Rantasalmen sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt

Lisätiedot

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo NASTOLA 27.8.2013 Alueellinen kehittämispäivä Tuija Hämäläinen & Susanna Palo Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö OKM:n nimeämän nuorisotyön palvelu-

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sisällys

Sisällysluettelo Sisällys Nuorisopalveluiden palveluverkkoselvitys Sivistystoimi 15.9.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys Sisällysluettelo... 1 Johdanto... 2 NUORISOPALVELUIDEN PALVELUVERKON NYKYTILA... 3 Henkilökunta... 4 Väestöennusteet...

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 RUOKOLAHDEN kunnalle! Kunnanhallitus Ha kija: VUOKSEN 4H-YHDISTYS Osoite: Puhelin: Kotisivut: Yhteyshlö: Nällisuontie 3 56100 Ruokolahti 040 6311112 www.vuoksi.4h.fi Susanna Pöyhönen

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden 2005 Työllisyyskatsaus, elokuu 2013 24.9.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Haku kuntakokeiluihin

Haku kuntakokeiluihin Haku kuntakokeiluihin 1. 1. Kokeiluun hakeva kunta/kunnat: 1. Kommun/kommuner som ansöker till försöket: - Forssa sekä alustavan tiedon mukaan myös seudun muut kunnat Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #2

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #2 MUISTIO Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #2 Etelä-Savon ELY / Ruuma + puhelinyhteys Ajankohta 2.11.2015 klo 10:00-11:30 Läsnä: Tuija Toivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantonen (Ohjaamojen tuki,

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TAUSTA Perustettu 2002; Kokkolan kaupunki, K-P:n koulutusyhtymä, K-P:n sos. psyk. yhdistys, Ventuskartano ry, Villa Elba ja Kokkolan

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot