Nuorisopalvelujen projektit (1/2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisopalvelujen projektit (1/2)"

Transkriptio

1 Nuorisopalvelujen projektit (1/2) 1. Alueellista yhteisöllisyyttä ja -toimintaa tukevat hankkeet Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden uusi aalto Päihdetyö mediakasvatuksen keinoin Nuorten Vantaa osallisuus- ja kuulemismallin jalkautus Vantaalla Kivistön ehkäisevän päihde- ja huumetyön nuorisohanke 2. Kerho- ja ryhmätoimintaa tukevat hankkeet Iltapäivätoimintahanke Liikuntaa nuorille 3. Nuorisotiedotuksen hankkeet Virtuaalinuorisotalohanke-Netari Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 1

2 Nuorisopalvelujen projektit (2/2) 4. Nuorten työpajahankkeet Vantaan nuorten työpajojen toiminnan kehittäminen Kadonneet nuoret - etsivä nuorisotyö Vantaan nuorten työpajojen tukena Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä - Etsivä työ Vantaalla Eteenpäin Opintiellä - perusopetus päätökseen-hanke (menolippu) 5. Muut hankkeet Katuelämää musikaali ja nuoret näkyviin Palvelujen ja toiminnan seudullinen arviointi Sosiaalinen Sirkus PKS-mopohanke Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 2

3 Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden uusi aalto Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia toimintatapoja nuorten osallistamiseksi uuden tulevan kaupunginosan suunnitteluun Marja-Vantaa Kivistön alueella. Prosessi käynnistetään Kanniston koulu/monitoimitalo/ nuorisotilan toiminnan yhteissuunnittelulla. Lisäksi käynnistetään toimenpiteitä aiemmassa alueohjaajavalmennushankkeessa kehitetyn ELL-mallin pilotoimiseksi. ELY (ent ESLH)on myöntänyt hankkeelle rahoitusta vv Hankkeen kesto Hankkeessa 0,65 työntekijää Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 3

4 Päihdetyö mediakasvatuksen keinoin Kohteena Tikkurilan alue lähiympäristöineen. Mediakasvatuksen kytkeminen päihteiden ehkäisemiseen ja nuorten osallistamiseen nuorisokahvilassa. Uuden nuorisotoiminnan osaamisen kehittäminen kumppanuusyhteistyönä ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Henkilöstön koulutus aloitettu. Kahvilatoiminta Tikkurilassa vakiinnutettu. Nuorten mediaryhmä perustettu. Verkostoiduttu paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tuotettu mm lyhytelokuvia, seinäkalenteri nuorisotiloihin. Kumppanuushanke Curly ry:n kanssa. Saatu OKM:n (ent OPM) rahoitusta vv päätösseminaari pidetty, hanke päättynyt Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 4

5 Nuorten Vantaa osallisuus- ja kuulemismallin jalkautus Vantaalla Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa kaupunkitasoinen nuorten osallisuus- ja kuulemismalli Vantaalla. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mallista tiedotetaan laajasti ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa prosessi, jossa malli viedään valtuuston käsittelyyn. Toisessa vaiheessa keskitytään mallin toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen ja niiden seurantaan. Tältä osin harkitaan jatkoprojektin ja rahoitushakemuksen tekemistä vv OKM:n (ent OPM) saatu hankerahoitusta vv Hankkeessa 1 työntekijä Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 5

6 Kivistön ehkäisevän päihde- ja huumetyön nuorisohanke Uusilla asuinalueilla on strategisesti hyvin tärkeää reagoida nuorten huume- ja päihteiden käyttöön ennalta ehkäisevästi systemaattisin nuorisotyön ja ehkäisevän sosiaalisen päihdetyön keinoin Hankkeen tarkoituksena on ehkäistä Kivistön alueella nuorison keskuudessa päihteiden käyttöä, lisätä alueen yhteisöllisyyttä ja verkostojen toimivuutta, paikantaa riskikäyttäjät, tehostaa vapaa-aikana tapahtuvaa nuorten toimintaa ja kehittää monialaista verkostomaista yhteistyötä viranomaisten ja asukkaiden kanssa. Kolmivuotisen hankkeeseen saatu OKM:ltä (ent OPM)vv Hankkeessa on 0,35 työntekijää Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 6

7 Iltapäivätoiminta hanke Liikuntaa nuorille Iltapäiväkerhotoiminta v alkanut hanke, joka jatkuu toistaiseksi luokkalaisille suunnattua toimintaa nuorisotaloilla. Painopisteenä yläkouluikäiset. hankkeeseen saatu ELY:sta (ent ESLH) Liikuntaa nuorille v alkanut hanke, joka jatkuu toistaiseksi. hankkeeseen saatu ELY:sta (ent ESLH) Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 7

8 Netari. fi nuorisotyötä netissäkehittämishanke Opetusministeriö rahoittajana. Helsingin nuorisoasiainkeskus hallinnoi ja koordinoi. Yhteistyö Vantaan ja Espoon nuorisotointen kanssa. Toimintaa Habbohotellissa ja IRC- galleriassa. Netari-Tv yhteistyössä Ylen kanssa. Nuorisotyötekijät nuorisotiedottajina ja neuvojina. Hanke laajentunut valtakunnalliseksi. Rahoitusta ja tukea OKM:stä (ent OPM) ja STM:stä. Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 8

9 Nuorten työpajojen toiminnan kehittäminen ELY:n (ent ESLH) tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä. Kehittämisen kohteina mm. nuorten tuettu oppisopimusmalli 3-vuotisena prosessina nuorten elämäntaidot ja sosiaalinen vahvistaminen nuorten osallisuus ja palautteet matalan kynnyksen toimintatapa moniammatillinen toiminta ja verkostot Ohjaajien täydennyskoulutus Laureassa ja Amiedussa. Saatu ELY:n (ent ESLH) rahoitusta vuosittain Hankkeessa on 4,5 työntekijää Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 9

10 Kadonneet nuoret-etsivä nuorisotyö Vantaan nuorten työpajojen tukena Projektin tarkoituksena on kehittää palveluohjaukseen perustuva toimintatapa, jota toteutetaan etsivän nuorisotyön menetelmillä maahanmuuttajayhteisöissä vuorovaikutuksessa pajojen yhteistyöverkoston kanssa. Hankkeeseen on palkattu maahanmuuttajataustainen erityisnuorisotyöntekijä ja toinen työntekijä elokuussa Saatu OKM:n (ent OPM) rahoitusta vv Hanke liitetään osaksi ohjaus- ja tukikeskus Kipinää Hankkeessa on 2 työntekijää Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 10

11 Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä - Etsivä työ Vantaalla Hankkeen tavoitteena on monialaisena yhteistyönä, vuorovaikutuksessa nuorten kanssa paikallisiin kokemuksiin perustuen, laajentaa Kadonneet nuoret - etsivä työ Vantaan nuorten työpajojen tukena -hanketta ja perustaa ympärivuotinen ohjaus- ja tukikeskus Kipinä. Tulevan ohjaus- ja tukikeskuksen tehtävänä on osaltaan toteuttaa Vantaan nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta niin että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan ohjauspalveluja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja varmistaa, että jokainen vantaalainen nuori löytää kiinnekohdan elämälleen. Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä tulisi sisältämään monialaiset toimet, joilla vuotiaille vantaalaisille nuorille mahdollistetaan koulutus-ohjaus, jatkoohjaus, palveluohjaus ja päivätoiminta yhteistyössä verkostojen kanssa. Palvelun kehittämisessä kootaan yhteen nykyisen Kipinätyöryhmän, nuorten työpajatoiminnan, Etsivän työn ja Kesäohjaamon kokemukset ja osaaminen. Saatu OKM:n (ent OPM) rahoitusta vv Hankkeessa on ,5 työntekijää ,5 työntekijää Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 11

12 Eteenpäin opintiellä-perusopetus päätökseen-hanke (menolippu) Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi pysyvä oppivelvollisuusiän jälkeinen toimintamalli peruskoulun päättötodistuksen saamiseksi ja nuorten ohjaamiseksi jatko-opintoihin monialaisena kehittämishankkeena yhteistyössä Vantaan sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä TE-toimiston kanssa. Valtakunnallinen Manner-Suomen ESR-ohjelmaan kuuluva hanke, jonka tutkimusosuuden toteuttajana on Nuorisotutkimusseura r.y. Hankkeen rahoituspäätös on saatu koko hankekaudelle vv Kansallinen rahoittaja on OKM:n (ent OPM)/Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus. Hallinnoijana Vantaan kaupungin nuorisopalvelut. Toimintaa on käynnistetty esipilotoinnilla elokuusta 2009 lähtien Neilikkatien pajatalolla. Hankkeessa on 2,5 työntekijää Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 12

13 Katuelämää musikaali ja nuoret näkyviin (5kk) Katuelämää musikaalin tarkoituksena on mahdollistaa nuorille osallistuminen taiteelliseen projektiin sillä osaamisella, joka heillä on Nuoret näkyviin hankkeen tarkoituksena on kehittää uudenlaista nuorisotyön käyttöön soveltuvaa verkostomaista nuorisotiedotuksen -mallia. hankkeeseen saatu ELY:sta (ent ESLH) vv Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 13

14 Palvelujen ja toiminnan seudullinen arviointi Yhteistyössä Espoon ja Helsingin kanssa. Arvioidaan mm. nuorisotalojen, erityisnuorisotyön ja leirien sekä nuorisojärjestöjen toimintaa. Luotu ja kehitetty yhteisiä arviointivälineitä ja käytäntöjä ja mittareita. Koulutettu auditoijia. Vertaisarviointeja toteutettu auditoijien toimesta. Kehitetty nuorisotoimintaa kuvaavia mittareita. Suurimmat kaupungit ovat ottaneet käyttöön mallin ja se on laajentumassa valtakunnalliseksi. Nuorisotyöntekijät ovat hankkeessa tuottaneet ensimmäisen alan käsikirjan: Nuorisotyön arviointi käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itsearviointiin. Vantaan kaupunki, Yjö Laasanen/tk 14

15 Sosiaalinen Sirkus ja PKS-mopohanke Sosiaalinen Sirkus hanke yhteistyössä Cirkon kanssa Hanke on ESR-hanke, jota hallinnoi Cirko uuden sirkuksen keskus Vantaan osuutena on kerran viikossa toimivan kerhon toimitilan ja ohjaajan työpanoksen järjestäminen PKS-mopohanke on Helsingin, Espoon ja Vantaa yhteistyöhanke Helsinki hallinnoi hanketta Vantaan kaupunki, Yrjö Laasanen/Terttu Kuitunen 15

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Eija Ahola Nuorisopalveluiden johtaja Sosiaalisen vahvistaminen ideatyöryhmän seminaari Erilaisia tapoja organisoida matalan kynnyksen palveluja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus).

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus). KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2015 Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut ja toiminta

Lisätiedot

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa sairaanhoitaja Päivi Viro ja ohjauksen asiantuntija Anna Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä, etsivä nuorisotyö 17.9.2014 Nuorten koulutus- ja työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ

VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ VUOSISUUNNITELMA 2015 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO, VISIO, ARVOT, TOIMINTAPERIAATE 3 VAIKUTTAVAA VÄLITTÄMISTÄ 4 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 5 LÄHIPALVELUT 6 NUORISOTILATYÖ 6 Nuorisotalo

Lisätiedot

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana"

PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana" Nuorten aktiivisuuden lisääminen ja koulunkäynnin tukeminen Projektisuunnitelma Sivu 2/15 Sisällysluettelo 1 Projektin lähtökohta ja teoriatausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Petri Cederlöf HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU NUORISOTOIMET RAKENNEMUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ Selvitys kunnallisen nuorisotyön asemasta ja haasteista kunta- ja palvelurakenteen uudistuksessa, sekä Humanistisen

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke 2013-2014 Suunnittelukokous

Lisätiedot