VILLISIKA. Eettisesti kasvatettu ja rekisteröity. Laadukasta Riistayrittämistä -hanke Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VILLISIKA. Eettisesti kasvatettu ja rekisteröity. Laadukasta Riistayrittämistä -hanke Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa 2010 2012"

Transkriptio

1 VIISIKA aadukasta Riistayrittämistä -hanke Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin

2 VIISIKA ohdanto Pohjois-Karjala tunnetaan maanlaajuisesti villisikamaakuntana. Tämän eteen on tehty pitkäjänteisesti töitä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän / Pohjois-Karjalan aikuisopiston hankkeiden ja koulutusten kanssa. isäksi toimialan kehittämisessä ovat olleet mukana Pohjois-Karjalan EY-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, viranomaiset, järjestöt, yrittäjät ja muut tahot. Tämän julkaisun avulla pyritään kertomaan tiivistetysti villisian kasvatuksesta, villisianlihan jalostuksesta ja markkinoinnista sekä tuoda esille eettisen lihankasvatuksen muoto. ulkaisuun on koottu keskeisimmät asiat villisianlihan kasvattajalta pöytään -laatuketjussa. Tämä julkaisu on tehty Pohjois-Karjalan aikuisopiston aadukasta Riistayrittämistä -hankkeen koulutusmateriaaliksi. Pohjoiskarjalaisen villisian hyväksi oensuussa 2011 arja-eena Hirvonen ja Hanna Tuominen isätietoa hankkeesta ja villisiasta! Ulkoasu ja taitto: Arja Kiiskinen 2

3 Sisältö Historia...4 Eettisyys... 5 Karju... 5 Emakko...6 Porsaat...6 Villisika... 7 Alkutuotannon omavalvonta... 7 Rekisteröinti... 7 Villisikakalenteri kasvattajille...8 Riistankasvattajat ry...8 Pohjoiskarjalainen rekisteröity villisika...9 Villisikaketju...9 Pohjois-Karjalan pienteurastamot Ruokareseptejä Toimintaan liittyvä lainsäädäntö

4 VIISIKA Historia Euraasialainen villisika (Sus scrofa) elää luonnostaan Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Aasiassa, Sumatralla, Taiwanissa ja apanissa. Eurooppalaisen elinympäristön kapenemisen myötä Euroopan villisikakannat pienenivät rajusti. Nyt luonnonsuojelun myötä villisikojen elinympäristöjen lisääntyessä villisiat ovat palanneet takaisin monille vanhoille levinneisyysalueilleen. Nykyään villisikoja elää villeinä monissa laumoissa eri puolilla Eurooppaa. Pohjoiskarjalaiset, rekisteröidyt ja rotupuhtaat villisiat ovat alkuperältään luonnosta kiinnisaatujen eurooppalaisten villisikojen (Sus scrofa scrofa) jälkeläisiä. Suomessa villisiat eivät pysty selviytymään ankarasta talvesta ilman ihmisen apua ja lisäruokintaa. Villisian kasvatuksen kehitys Pohjois-Karjalassa: 1997 Villisian rekisteröintityö käyntiin Elintarvikevirasto antoi ensimmäisen lausunnon villisian markkinoinnista Pienimuotoisen lihanjalostuksen kehittämishanke Keski-Karjalan kehittämisyhtiö (KETI) ja Pohjois-Karjalan aikuiskoulutuskeskus Ranskalainen professori ean-ichael Pinetti Pariisin Yliopistosta luennoi Suomessa eläinten rotupuhtaudesta. RiistaSuomi Oy perustettiin. Aloitettiin villisian rekisteröinti Suomessa FABAn kanssa yhteistyössä ja rekisteröitiin yhteensä 150 siitoseläintä 23 tarhalta ympäri Suomea. Australiassa valmistui tutkimus, jossa selvisi, että Riistantarhaajat (nyk. Riistankasvattajat) ry:n jäsentiloilla olevat villisiat ovat geneettisesti rotupuhtaita. Riistatalouden kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hanke Pohjois-Karjalan aikuisopisto Elintarvikevirasto antoi ohjeen villisianlihan myynti ja markkinointi (464/59/03), joka perustui silloiseen elintarvikelakiin. Osuuskunta Karelian Riista perustettiin. Valmistui 25 omavalvontasuunnitelmaa rotupuhtaan villisian kasvattajille. Ohje villisianlihan myynnistä ja markkinoinnista on uudistettu niin, että ohje perustuu elintarvikelakiin (23/2006) Osuuskunta Karelian Riista muuttui Karelian Riista Oy:ksi. Saatiin valmiiksi kaikki villisikatarhat Pohjois-Karjalassa, joiden rakentaminen aloitettiin Riistatalouden kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hankkeen myötä. Tarhapinta-alaa on yhteensä 110 hehtaaria. aadukasta Riistayrittämistä -hanke Pohjois-Karjalan aikuisopisto villisian kasvattajaa aloitti villisian lihan myynnin ja markkinoinnin yhteistyössä Reinin iha Oy:n kanssa. 11 villisian kasvattajaa aloitti villisian lihan myynnin ja markkinoinnin yhteistyössä Heinon Tukku Oy:n kanssa. Aamu-usvan Riistatila aloitti markkinoimaan villisianlihaa Pohjois-Karjalassa. Perustettiin tuotenimi Karelian Villisika, joka perustuu eettisesti rekisteröityyn rotupuhtaaseen villisikaan. Tuotenimen takana on 11 pohjoiskarjalaista kasvattajaa Saavutettiin tilanne, jossa lihaa menee enemmän kuin sitä pystytään tuottamaan.

5 Eettisyys Pohjois-Karjalan maakuntaliiton laatimassa Tankit täyteen Pohjois-Karjalan elintarvikeohjelma julkaisussa todetaan, että eettinen kuluttaminen on vahva trendi maailmalla ja meillä Suomessa. aakuntaliiton tekemässä SWOT-analyysissä yhtenä vahvuutena Pohjois-Karjalassa nähdään riistan kasvatus. Villisian kasvatuksella pystytään vastaamaan hyvin maakuntaliiton tavoitteisiin. Villisian kasvatuksessa korostuu eettinen toiminta laaja-alaisesti. Villisiankasvatus noudattaa villisialle lajinomaisia piirteitä. Ympäristökuormitukset kunnossa tarhalla Sairastelu on vähäistä, eläimiä ei tarvitse lääkitä. Eläimet hankkivat osan ruuastaan itse tarhalta. Annetaan lisääntyä luonnollista kausilisääntymistä noudattaen eli emakko saa pahnueen kerran vuodessa. Villisiankasvatuksen eettiset toimintaperusteet Annetaan porsia luontoon omia viettejään noudattaen. Tarhalla tarjolla porsimiskopit ja olkia pesätarpeita varten. Eläimiä käsitellään ja siirrellään mahdollisimman vähän. Rehut hankitaan läheisiltä viljelijöiltä. Reilun kokoiset metsäiset tarhat Teuraseläimet lopetetaan tarhalla. Karju Elopaino on syksyisin kg. Vanhalla karjulla kylkipanssarit ovat 5 7 cm paksuiset. Kulmahampaat (torahampaat) kasvavat pitemmiksi kuin muut hampaat. Elää lisääntymisajan ulkopuolella yksinään. 5

6 VIISIKA Emakko Sukukypsyys n. 1 1,5 -vuotiaana. Kasvaa noin neljä vuotiaaksi asti, jolloin sen elopaino on keskimäärin 150 kg. Kiima-aika marraskuusta maaliskuuhun ja tiineys kestää keskimäärin 123 päivää. Ensikot saavat keskimäärin 3 porsasta ja täyskasvuiset emakot keskimäärin 4 6 porsasta (ennätys 9 porsasta). Tilantarve tarhalla on 0,5 hehtaaria per emakko. Porsaat Syntyvät keväällä. Syntymäpaino g. Ensimmäisenä kuukautena pääravinto on emakon maito. Syntyvät viirullisina (suojaväri). Syksyllä ovat ruskehtavia ja vasta seuraavana keväänä saavat villisialle tyypillisen harmaan värin. 6

7 Villisika Elää emakon johtamassa laumassa. iikkuu yleensä aamu ja iltahämärässä. Villisialla on huono näkö, mutta erittäin tarkka kuulo ja hajuaisti. uoksee hetkellisesti jopa 60 km/h ja saavuttaa sen muutamalla loikalla. Erittäin nopea ja kimmoisa eläin vaikka ei sille näytä. Villisika on kaikkiruokainen. Sen ruoansulatus on tehokkaampi ja parempi kuin kotisialla. Vahvan kärsänsä ansiosta villisika pystyy kaivamaan maasta ruoakseen juuria, hyönteisiä ja matoja. Sen lisäksi villisian ruoka koostuu lisäksi mm. viljasta, perunasta ja heinästä. Alkutuotannon omavalvonta Alkutuotantoasetus, jossa ensimmäisen kerran annettiin omavalvonta velvoite, astui voimaan Kaikilta alkutuotantotiloilta on edellytetty kirjallista omavalvonnan kuvausta maaliskuusta 2007 alkaen. Riistatalouden kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hanke vastasi yhdessä rotupuhtaan villisian kasvattajien kanssa, että alalle saatiin luotua alkutuotannon omavalvonta heti kun laki astui voimaan. Omavalvontasuunnitelmat luotiin yhteistyössä pohjoiskarjalaisten valvontaviranomaisten kanssa. Alkutuotannon omavalvonnan yhteydessä laadittiin kaikille villisikatarhoille yhteinen kaavake mm. villisian lopetus tarhalla ja ruhon kuljetus teurastamoon (alkutuotannon ketjuinformaatio). Omavalvonta laadittiin tukemaan laadukasta, yhdenmukaista tuotantoa sekä helpottamaan tarhaajien arkea. Tulevaisuudessa on tarkoitus laatia villisikatiloille yhteinen laatuketju (laatukäsikirja). Villisian laatuketju huomioi kokonaisuudessaan eläinten hyvinvoinnin ja lihan jäljitettävyyden sekä hygieenisyyden tilalta pöytään. Tämän avulla voidaan välittää laadukasta, eettistä ja luonnonmukaista toimintamallia kuluttajille sekä parantaa edelleen tarhaajien mahdollisuuksia toimia tuotantotehokkaasti. Rekisteröinti Riistantarhaajat ry teki Elintarvikevirastolle aloitteen villisian ja risteytetyn villisian lihasta käytettävästä nimestä ja sen valvonnasta. Aloitteen johdosta Elintarvikevirasto kutsui koolle kokouksen, johon aloitteen tekijöiden lisäksi pyydettiin edustajat Suomen Villisiankasvattajain Yhdistys ry:stä sekä Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnasta (SKO). Neuvottelujen tuloksena Elintarvikevirasto antoi uudet ohjeet villisianlihan myynnin ja markkinoinnin valvonnasta (464/59/03), päivitetty isätietoa hankkeesta ja villisiasta! 7

8 VIISIKA Pohjoiskarjalainen villisika Villisikakalenteri kasvattajille Villisian kasvattajille on Pohjois-Karjalan aikuisopiston hallinnoima aadukasta Riistayrittämistä -hanke toteuttanut vuosille villisikakalentereita. Kalenteriin on koottu jokaiselle kuukaudelle tärkeitä asioita, jotka kasvattajien tulisi huomioida villisian kasvatuksessa. Sen lisäksi kalenterissa on kerrottu mitä omavalvontakirjauksia tulisi tarhalla tehdä. Siellä on ohjeistettu mm. omavalvontaan, ruokintaan ja lääkitykseen liittyviä asioita. Hankkeen sivuilla pääsee tutustumaan kalenteriin: Riistankasvattajat ry Riistankasvattajat ry on perustettu vuonna Yhdistys on perustettu lisäämään riistan tunnettavuutta, edistämään kasvatusta ja markkinointia sekä yhdistämään riista-alalla olevia toimijoita. Riistankasvattajat ry on yhteistyössä muiden tahojen kanssa luomassa Suomeen uutta maaseutua elävöittävää ja työllistävää riistataloutta. Riistankasvattajat ry:n tärkeimpänä tavoitteena on valvoa, että kasvatettavat eläinlajit ovat rodullisesti puhtaita. Esimerkiksi yhdistykseen kuuluvalla tilalla kasvatettavien villisikojen on oltava rekisteröityjä ja siten rodullisesti puhtaita. Rekisteriä ylläpitää FABA-lab (Suomen kotieläinjalostus-yhdistys). yös kasvattajille järjestetty koulutus on yksi Riistankasvattajat ry:n tavoite. Riittävä koulutus takaa, että kasvattajat saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa ja tuotannon eettisyys voidaan taata. 8

9 Pohjoiskarjalainen rekisteröity villisika Pohjois-Karjalassa kasvatetaan rekisteröityä villisikaa 15 villisikatilalla. Kasvattajista 11 kuuluu Karelian Villisikaan, joka on Suomen suurin yksittäinen markkinointiyritys riistaliha-alalla. Karelian Villisika on perustettu vuonna Kasvattajien kanssa on tehty yhteinen markkinointisopimus. Kasvattajat takaavat lihan ympärivuotisen saatavuuden ja laadun. Karelian Villisian lisäksi Pohjois-Karjalassa toimii itsenäisesti neljä rekisteröidyn villisian kasvattajaa. Heillä on omat markkinakanavat villisian lihalle. Villisikatarhojen lukumäärä on kasvanut Pohjois-Karjalassa nousujohteisesti koko 2000-luvun. Villisikatarhojen kokonaispinta-ala Pohjois-Karjalan alueella on lisääntynyt hallitusti. Villisian lihantuotanto on nykyisellään merkittävää ja takaa ympärivuotisen saatavuuden. Villisian ketju Pohjois-Karjalan rekisteröidyn villisian kasvattajat / Karelian Villisika VIISIAN KASVATUS Karelian Villisian kasvattajat Filenius Kaj Heiskanen Ari Holopainen Anitta ja Ari Karhu atti ampio Antti Pajarinen Eeva ja Toni Pietarinen Anne ja Timo Riikonen Arto Romppanen atti Saukkonen Anne ja Pentti Tikka armo Kasvattajien tiloilta tapahtuva suoramyynti VIISIAN T TEURASTUS EIKKUU, AOSTUS A YYNTI T T T Koivikon ähiliha Oy Ruhokauppa Polvijärven iha-aitta Oma myymälä Ravintola, kaupat ihakartano Oma myymälä Suhmuran ihapalvelu Oma myymälä Farmisavu Tuote Savonlinna Oy Heinon tukku Ravintolat Reinin iha Oy Ravintolat Kauppahalli aatilatori, Helsinki VIISIAN KASVATTAIEN OHEISPAVEUA villi-ilo.net Villisikatarha Romppanen p Pietarinen Anne ja Timo p

10 VIISIKA Pohjois-Karjalan rekisteröidyt villisian kasvattajat VIISIAN KASVATUS Alvas Rene ja Taalikainen Sinikka Hämäläinen Veijo Kultanen uha ja Heini ononen Heidi ja Timo Kasvattajien tiloilta tapahtuva suoramyynti VIISIAN T TEURASTUS EIKKUU, AOSTUS A YYNTI T T T Koivikon ähiliha Oy Polvijärven iha-aitta Oma myymälä Ravintola, kaupat ihakartano Oma myymälä YYNTI Kaupat Ravintolat Yksityiset kuluttajat VIISIAN KASVATTAIEN OHEISPAVEUA purolatuote.fi Suhmuran ihapalvelu Oma myymälä Farmisavu Oulu - Kylmänen Food Oy Pohjois-Karjalan pienteurastamot Pohjois-Karjalassa on mahdollista teurastaa viidessä pienteurastamossa. Villisikatalouden kannalta on erittäin tärkeää, että maakunnasta löytyy monta pienteurastamoa. Pienteurastamot tukevat omalla toiminnallaan maakunnan lähiruokaketjua. Ruokareseptejä Villisikapata neljälle 500 g villisian lapaa, kasleria tai paistia 3,5 dl vettä 120 g metsäsieniä tai siitakesieniä 60 g sipulia 80 g lanttua 80 g purjoa 1 prk smetanaa suolaa, valkopippuria, timjamia, perunavoitaikina, kananmunaa isää villisikareseptejä! Kuutioi liha, hienonna sipuli ja sienet. 2. Kuutioi lanttu ja leikkaa purjo viipaleiksi. 3. Ruskista lihat pannulla, lisää loppuvaiheessa sienet ja sipuli, freesaa jonkin aikaa. 4. austa suolalla, valkopippurilla ja timjamilla. 5. Siirrä pataan. isää vesi, viipaloidut purjot ja kuutioidut lantut. Hauduta 45 min. uunissa 180 asteessa. 6. isää joukkoon smetana ja tee perunavoi-taikinasta kansi päälle, joka ylettyy padan reunan yli. Pistele kanteen reikiä haarukalla ja voitele kananmunalla. 7. Kypsennä uunissa 175 asteessa, kunnes pinta on kauniin ruskea. 10

11 Toimintaan liittyvä lainsäädäntö Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Ajankohtainen lainsäädäntö löytyy Villisianlihassa on maku kohdallaan! Keittiömestari voi ylpeänä ja turvallisin mielin seistä tuotoksiensa takana, kun hän tuntee raakaaineidensa alkuperän. Kuvassa innunniemen osaamiskartanon keittiömestari orma indroos ja ravintolapalveluvastaava Tuula Nevalainen 11

12 VIISIKA aadukasta Riistayrittämistä -hanke Hankkeen kohderyhmänä villisikayrittäjät ja ensimmäisen asteen jatkojalostajat (mm. teurastamot) sekä riista- ja liha-alasta kiinnostuneet henkilöt Koulutushanke, joka on jaettu kolmeen osa-alueeseen: riistayrittäjyys-, laatu-, ja tuotekehityskoulutus Hankkeen päätavoitteena riistayrittäjien osaamiskeskittymän syntyminen nuoren riistamaakunnan kehittyminen Osatavoitteina riistayrittäjyyden kilpailukyvyn kehittäminen, laatuketju alkutuotannosta kuluttajalle sekä tuotekehityksen kehittäminen innovatiivisin ja asiakaslähtöisin keinoin Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa Kohderyhmänä maakunnan elintarvikealan ja sitä läheisesti sivuavien matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuotealan yrittäjät ja toimijat, sekä alasta kiinnostuneet, alalle aikovat tai alan yritystoimintaa suunnittelevat Tavoitteena on maakunnan elintarvikealan mikroyritysten toiminnan ja toimialan kehittäminen maakunnallisesti, kaikki alan toimijat huomioiden. Hanke vahvistaa toimialan elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luonnontuotealan yrittäjien, koulutusja neuvontaorganisaatioiden sekä hanketoimijoiden osaamista ja verkostoa maakunnallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Hankkeen tavoitteena on myös uusien innovaatioiden ja tutkimustiedon kokoaminen ja levittäminen. aadukasta Riistayrittämistä -hanke Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin 12 Pohjois-Karjalan EY-keskus ja maatalousrahasto on rahoittanut tätä julkaisua.

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Laatua pukkaa LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA -HANKE 1.11.2011 30.6.2014 VÄLIRAPORTTI

Laatua pukkaa LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA -HANKE 1.11.2011 30.6.2014 VÄLIRAPORTTI Laatua pukkaa LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA -HANKE 1.11.2011 30.6.2014 VÄLIRAPORTTI 1.7.-31.12.2013 Marja-Leena Hirvonen Pohjois-Karjalan aikuisopisto hanke 1.11.2011 30.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Elintarvike. Kylmätekniikka. Kehittyvä 5/10. Elintarvikeyritysten. kehittyy kovaa vauhtia. hukkalämpö hyötykäyttöön. kehittyvaelintarvike.

Elintarvike. Kylmätekniikka. Kehittyvä 5/10. Elintarvikeyritysten. kehittyy kovaa vauhtia. hukkalämpö hyötykäyttöön. kehittyvaelintarvike. Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/10 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Kylmätekniikka kehittyy kovaa vauhtia Elintarvikeyritysten hukkalämpö hyötykäyttöön Kylmätekniikka Taloudellista

Lisätiedot

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla 4. 2011 Tee kekristä syksyn ja sadon juhla Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2012 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

Teemana suoramyynti. Pihviliha on nousussa Lähiruoka ja luomu tapetilla Hyviksi havaittuja lihareseptejä Esittelyssä Ranchising

Teemana suoramyynti. Pihviliha on nousussa Lähiruoka ja luomu tapetilla Hyviksi havaittuja lihareseptejä Esittelyssä Ranchising PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 2 2012 (nro 13) Teemana suoramyynti Pihviliha on nousussa Lähiruoka ja luomu tapetilla Hyviksi havaittuja lihareseptejä Esittelyssä Ranchising Hyvää laidunkautta kaikille!

Lisätiedot

3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014

3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014 3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

KOTITILALTA 2014 TEEMA: LIHAN LAATU

KOTITILALTA 2014 TEEMA: LIHAN LAATU 03 KOTITILALTA 2014 LIHAROTURISTEYTYS KANNATTAA UUSIA TUOTEINNOVAATIOITA TEEMA: LIHAN LAATU Paikalla myös Lihakoulu-kokki Sami Lamminaho Tapaa tuottajayhteistyöryhmien puheenjohtajat Okrassa Onko sinulla

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 2 2014 (nro 19) Teemana lähiruoka Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa Lähiliha

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisen elintarvikealan yritysten kehittämistarvekartoitus

Pohjoiskarjalaisen elintarvikealan yritysten kehittämistarvekartoitus 2010 2012 Pohjoiskarjalaisen elintarvikealan yritysten kehittämistarvekartoitus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Elintarvikealan koordinointihanke

Lisätiedot

LounaFood Joulukuu 2014

LounaFood Joulukuu 2014 1 uutiset LounaFood Joulukuu 2014 2 3 Terveiset LounaFoodista Joulun herkut perinteisine laatikoineen, kinkkuineen, juustoineen, pipareineen ja monine muine makuineen siintävät jo kuluttajien mielissä.

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Kotitilalta1/2012. Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon. Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa. Moottorikelkalla tunturiin. s. 18 19. s.

Kotitilalta1/2012. Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon. Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa. Moottorikelkalla tunturiin. s. 18 19. s. Kotitilalta1/2012 Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa s. 18 19 Moottorikelkalla tunturiin s. 30 Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon s. 4 5 pääkirjoitus Kilpaileminen ajalla on kilpailua logistiikalla

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedote 3 2004 Ruoka-Suomi -tiedote Sisällys Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2004 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1900 kpl. Jakelulistalla

Lisätiedot

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 HKSCAN LYHYESTI POHJOISMAISTA ASIANTUNTIJUUTTA HKScan on liha-alan asiantuntija, jolla on vahvat pohjoismaiset juuret ja yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja liiketoiminnasta.

Lisätiedot

Kotitilalta1/2013. LSO ja HKScan. juhlivat sataa ensimmäistä vuottaan s. 16 22. Investoinnit liikkeelle tänä vuonna s. 4 5

Kotitilalta1/2013. LSO ja HKScan. juhlivat sataa ensimmäistä vuottaan s. 16 22. Investoinnit liikkeelle tänä vuonna s. 4 5 Kotitilalta1/2013 LSO ja HKScan juhlivat sataa ensimmäistä vuottaan s. 16 22 Investoinnit liikkeelle tänä vuonna s. 4 5 Maitotila arvostaa joustavaa kumppania s. 24 25 pääkirjoitus MARKKINAKATSAUS Tulevaisuus

Lisätiedot

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin LÄHIS-OPAS Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille perusteluja ja ohjeita hankintoihin Oppaan toteutus ja tekijät Toimittajat Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen yksityinen Kiitos kaikille

Lisätiedot

02 KOTITILALTA 2014 TEEMA: LIHA-ALAN ASIANTUNTIJAT

02 KOTITILALTA 2014 TEEMA: LIHA-ALAN ASIANTUNTIJAT 02 KOTITILALTA 2014 STÄMEN MAITOTILALLA RUOTSISSA KOHTI PAREMPAA KILPAILUKYKYÄ TEEMA: LIHA-ALAN ASIANTUNTIJAT SONNI- H U UT O K A UPP A Hyvät karjanaiset ja miehet, Sonnihuutokauppa lähestyy. HKScanin

Lisätiedot

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 MEIJÄN LUVALLA 2013 27. kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi

Lisätiedot

Sikaloita tonkimassa Eläinten viikon tieto- ja tehtäväpaketti yläkouluille ja lukioille

Sikaloita tonkimassa Eläinten viikon tieto- ja tehtäväpaketti yläkouluille ja lukioille Sikaloita tonkimassa Eläinten viikon tieto- ja tehtäväpaketti yläkouluille ja lukioille Opettajalle Tämä vihkonen on yläkoulu- ja lukioikäisille suunniteltu tieto- ja tehtäväpaketti vuoden 2010 Eläinten

Lisätiedot

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 & LAATU 2011 MATKAILU KESKI-SUOMEN MATKAILUN TEEMALEHTI MAAKUNTIEN PARHAAT Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 MATKAILUN MARKKINOINTI Venäläiset matkailijat menevät

Lisätiedot

Kehittyvä 2/2013 PROSESSIT, RAVITSEMUS & AISTITTAVA LAATU KALATEOLLISUUS. Kohti pohjoismaista ruokavaliota. Kalanjalostus monipuolistuu

Kehittyvä 2/2013 PROSESSIT, RAVITSEMUS & AISTITTAVA LAATU KALATEOLLISUUS. Kohti pohjoismaista ruokavaliota. Kalanjalostus monipuolistuu Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 2/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Kohti pohjoismaista ruokavaliota Kalanjalostus monipuolistuu PROSESSIT, RAVITSEMUS & AISTITTAVA LAATU KALATEOLLISUUS

Lisätiedot

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2009 4

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2009 4 Maatilan Parhaat info Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2009 4 Johdanto: Seuraava vaihe Seuraava Askel oli erään maatalouden kehittämishankesarjan nimi 5-10 vuotta sitten. Hanketta

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5 Maatilan Parhaat info Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5 Pimeyttä vaiko valoa? Vastaava julkaisija ja toimittaja Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus Oy Toimitus Martti

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

MATKAILUN KUULUMISET HYVÄ ETELÄSAVOLAINEN MAASEU- TUYRITTÄJÄ! Kirjeen sisältö. Matkailun kuulumiset Ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasiakirjat

MATKAILUN KUULUMISET HYVÄ ETELÄSAVOLAINEN MAASEU- TUYRITTÄJÄ! Kirjeen sisältö. Matkailun kuulumiset Ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasiakirjat MATKAILUN KUULUMISET Matkailun odotukset parantuneet HYVÄ ETELÄSAVOLAINEN MAASEU- TUYRITTÄJÄ! Kirjeen sisältö Matkailun kuulumiset Ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasiakirjat kuntoon Luontohoiva-hanke

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Edelläkävijän vastuut s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyvinvointituen sopimusehdot tutustumisen väärtejä s. 12

Edelläkävijän vastuut s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyvinvointituen sopimusehdot tutustumisen väärtejä s. 12 2/12 Edelläkävijän vastuut s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyvinvointituen sopimusehdot tutustumisen väärtejä s. 12 Tekijät esiin: Marko Övermark on porsastuotannon ammattilainen s. 18 emerkistä hyötyä koko

Lisätiedot