TOIMENPIDE-EHDOTUS KAIKUKATU 5 / SÖRNÄISTEN RANTATIE 19 B- JA F-LOHKOT ALUSTAVAT RAKENNE-, KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISET PERIAATERATKAISUT 25.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMENPIDE-EHDOTUS KAIKUKATU 5 / SÖRNÄISTEN RANTATIE 19 B- JA F-LOHKOT ALUSTAVAT RAKENNE-, KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISET PERIAATERATKAISUT 25.5."

Transkriptio

1 TOIMENPIDE-EHDOTUS KAIKUKATU 5 / SÖRNÄISTEN RANTATIE 19 B- JA F-LOHKOT ALUSTAVAT RAKENNE-, KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISET PERIAATERATKAISUT

2 Sisällysluettelo Toimenpide-ehdotus 2 (11) 1 Tutkimusten yleistiedot Kohde ja tilaaja Suunnittelija Kohteen kuvaus Lähtötiedot Periaateratkaisut B-lohko Ulkoseinät Välipohjat F-lohko Ulkoseinät Välipohjat...10

3 Toimenpide-ehdotus 3 (11) 1 Tutkimusten yleistiedot 1.1 Kohde ja tilaaja Kohde: HELSINKI Tilaaja Yhteyshenkilö 1.2 Suunnittelija Yhteyshenkilö Senaatti-kiinteistöt Lintulahdenkatu 5 A HELSINKI Kalevi Tapiolinna s-posti Vahanen Oy Linnoitustie ESPOO Projektinumero LAB Kohteen kuvaus Janne Sievola puh faksi Sörnäisten rantatie 19 sijaitsee Kaikukadun ja Sörnäisten rantatien kulmassa. Kiinteistö on rakennettu viidessä osassa ja korotettu kolmessa osassa. Rakennus on jaettu kuuteen lohkoon (A-F) rakennusvuosien mukaisesti. Tässä toimenpide-ehdotuksessa rajaudutaan B- ja F-lohkojen ulkoseinä- ja välipohja rakenteisiin. Ratkaisuissa otetaan huomioon rakenteiden tekninen kunto, rakenteiden mahdolliset haitalliset aineet ja lisälämmöneristyksen tarve. B-lohko on rakennettu vuonna 1914 ja rakennusta on korotettu vuonna F-lohko on rakennettu vuonna 1941.

4 Toimenpide-ehdotus 4 (11) B-osa F-osa 3 Lähtötiedot Kiinteistön osalta on käynnissä kaavanmuutos. Tilaajan lähtökohtana on vanhan tehdaskiinteistön B- ja F-lohkojen muuttaminen toimistokäyttöön. Kohteeseen tutustuminen tehtiin kohdekäynnillä rakenteiden haitta-ainetutkimuksen yhteydessä Toimenpide-ehdotusta laadittaessa on ollut käytettävissä seuraavat asiakirjat: - Korjaustapaselostus , Vahanen Oy - Haitta-ainekartoitus, Vahanen Oy - Tutkimusselostus , Bakteerinäytteiden otto pinnoilta, Vahanen Oy - Julkisivujen kuntotutkimuksen päivitys , Vahanen Oy B-osan yläosaan lukuun ottamatta merkkejä tiilien pakkasrapautumista ei ole havaittu.

5 4 Periaateratkaisut 4.1 B-lohko Ulkoseinät Toimenpide-ehdotus 5 (11) Erillisen julkisivujen kuntotutkimuksen ( , Vahanen Oy) mukaisesti B-osan ylimmän kerroksen yläosan tiilimuuraukset on kokonaan uusittava laajan rapautumisen ja kastumisen takia vesikaton räystäs vuotojen seurauksena. Muilta osin julkisivun saumaukset on uusittava. Rakennuksen sisäpuolelle korjaustöissä tulee varautua vesikattovuotojen kastelemien massiivisten tiiliseinärakenteiden vaatimaan pitkään kuivatusaikaan. Neljännessä kerroksessa kastuneilla alueilla sisäpuoliset pinnoitteet ja rappaukset tulee kauttaaltaan poistaa. Ikkunat tulee uusia ja liittymät toteuttaa asianmukaisesti vedenohjaus ja ilmatiiviys huomioiden. Tässä toimenpide-ehdotuksessa on oletettu, että rakennuksen julkisivun suojelun takia ulkoseinien ulkopintaan ei voida tehdä muutoksia rakennuksen lämmöneristyksen parantamiseksi. Massiivitiiliseinien sisäpuolista lämmöneristystä ei voida toteuttaa energiatalouden kannalta uudisrakennusten vaatimusten mukaisiksi rakenteen kosteuskäyttäytymisen takia. Tehokas sisäpuolinen lämmöneristys heikentäisi rakenteen kuivumiskykyä nostaen muurauksen kosteuspitoisuutta ja sen johdosta lisäten tiilimuurauksen pakkasrapautumista. Mikäli tilojen lämpöviihtyvyyttä kuitenkin halutaan parantaa, ulkoseinien lämmöneristys on suositeltavaa tehdä hyvin vesihöyryä läpäisevillä kiviainespohjaisilla materiaaleilla.

6 Toimenpide-ehdotus 6 (11) Ulkoseinien sisäpintojen kannalta korjausvaihtoehdot ovat seuraavat: 1. Tiilimuurauksen sisäpuolinen rappaus kuitusementtitasoitteella rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi. Lämmöneristävyyttä ei juuri paranneta. Edut: - rakenteen kosteuskäyttäytyminen säilyy ennallaan - vanhoja rappauksia ei välttämättä tarvitse poistaa - edullisin ja kevyin korjausvaihtoehto Haitat - tilojen lämpöviihtyvyyttä ei paranneta 2. Sisäpuolinen lämmöneristäminen lämmöneristyslaastilla tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi Edut: - kylminä vuodenaikoina ulkoseinän vieressä pintalämpötiloja seinä- ja lattiapinnoilla saadaan nostettua tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi. Haitat - mekaaniset kiinnitykset seinään (mm. kalusteet) on tehtävä tiilimuuraukseen (ei pelkästään rappaukseen). 3. Sisäpuolinen lämmöneristäminen lämmöneristys kalsiumsilikaattilevyllä tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi Edut: - Kylminä vuodenaikoina ulkoseinän vieressä pintalämpötiloja seinä- ja lattiapinnoilla saadaan nostettua tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi. Haitat - Mekaaniset kiinnitykset seinään (mm. kalusteet) on tehtävä tiilimuuraukseen (ei pelkästään rappaukseen). - Levysaumat saattavat jäädä erottumaan asennus- ja tasoitustyön laadusta riippuen. 4. Sisäpuolinen lämmöneristäminen lämmöneristys kevytbetoniharkoilla tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi Edut: - Kylminä vuodenaikoina ulkoseinän vieressä pintalämpötiloja seinä- ja lattiapinnoilla saadaan nostettua tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi. - Tehokkain korjausvaihtoehtojen sisäpuolisista lämmöneristyksistä (vrt. haitat kosteustekninen toiminta). Haitat - Tiilimuurauksen kuivumiskyky heikkenee korjausvaihtoehdoista eniten lämmöneristyksen takia, jolloin tiilimuurauksen pakkasrapautuminen voimistuu ja mikrobikasvun edellytykset muurauksessa parantuvat. - Erillisenä työvaiheena tiilimuurauksen ja harkkomuurauksen välinen täyt-

7 4.1.2 Välipohjat Toimenpide-ehdotus 7 (11) tö jotta rakenteeseen ei jää konvektion mahdollistamia ilmavälejä. - Harkkosaumat saattavat jäädä erottumaan asennus- ja tasoitustyön laadusta riippuen - Huonepinta-ala pienenee sisäpuolisen muurauksen takia. Ehdotettujen korjausvaihtoehtojen rakennetyypit on esitetty liitteessä 1. B-osan betonisissa välipohjissa on erittäin korkeat öljyhiilivetypitoisuudet, jotka haituvat helposti sisäilmaan heikentäen sisäilman terveellisyyttä. Öljyhiilivetyjen haihtuessa rakenteista sisäilmaan ne voidaan aistia hajuhaittoina. Öljyhiilivetypitoisuuksien takia vaihtoehtona ovat: 1. tilojen käyttö varastotiloina, 2. välipohjien purkaminen ja uusiminen tai 3. hallita välipohjista haihtuvat öljyhiilivedyt koneellisesti tuulettuvin rakentein. Korjausvaihtoehdon 3 mukaisesti välipohjan ala- ja yläpuolinen tuulettaminen koneellisesti voidaan toteuttaa seuraavan periaatteellisen rakennetyypin mukaan:

8 Toimenpide-ehdotus 8 (11) Koneellisesti tuulettuva rakenne vaatii rakenteen kapseloinnin yksityiskohtien ja liittymien detaljisuunnittelua ja tuuletuksen toteutuksen LVI-teknistä suunnittelua. Tuuletusilma otetaan sisäilmasta ja poistetaan ulkoilmaan.

9 4.2 F-lohko Ulkoseinät Toimenpide-ehdotus 9 (11) F-osan ulkoseinät ovat betonisia. Mikäli F-osa halutaan käyttötilaksi, tulee ulkoseinät lämmöneristää. Ulkoseinien lämmöneristys tehdään EPS- tai PU-eristerappauksella. F-osan ulkoseinissä on korkeat öljyhiilivetypitoisuudet, jotka haituvat helposti sisäilmaan heikentäen sisäilman terveellisyyttä. Haihtuessaan sisäilmaan rakenteiden öljyt saattavat värjätä uusia pintamateriaaleja tummiksi ja läikikkäiksi. Öljyhiilivetyjen haihduntaa sisäilmaan lisää merkittävästi tällä hetkellä kylmillään olleen rakennuksen tuleva lämpötilan nosto. Lisäksi F-osan rakenteiden pinnoilla on eläinperäisiä ja eläinten ulosteperäisiä bakteereja (Tutkimusselostus , Bakteerinäytteiden otto pinnoilta, Vahanen Oy). Mikäli ulkoseinien öljyhiilivetyjen haihtumista sisäilmaan ei estetä, F-osan tiloihin ei tule suunnitella säännöllistä oleskelua (korjausvaihtoehto 1). Tällöin tiloja voidaan käyttää esimerkiksi porraskäytävänä. Mikäli tiloihin suunnitellaan jatkuvaa säännöllistä käyttöä, on rakenteista haihtuvien öljyhiilivetyjen kulkeutuminen sisäilmaan hallittava koneellisesti tuulettuvin rakentein (korjausvaihtoehto 2). Pinnoilla olevien eläinperäisten bakteerien vaikutuksen poistamiseksi suosittelemme desinfiointikäsittelyä. Desinfiointikäsittely on esitetty erillisessä tutkimusselostuksessa ( , Bakteerinäytteiden otto pinnoilta, Vahanen Oy). Korjausvaihtoehto 1:

10 Toimenpide-ehdotus 10 (11) Korjausvaihtoehto 2 (sisäpuolelta koneellisesti tuuletettu rakenne): Välipohjat F-lohkon välipohjiin on imeytynyt korkeat pitoisuudet öljyhiilivetyjä, jotka haituvat helposti sisäilmaan heikentäen sisäilman terveellisyyttä. Pinnoilla olevien eläinperäisten bakteerien vaikutuksen poistamiseksi suosittelemme desinfiointikäsittelyä. Desinfiointikäsittely on esitetty erillisessä tutkimusselostuksessa ( , Bakteerinäytteiden otto pinnoilta, Vahanen Oy).

11 B-osan rakenteellisina korjaus vaihtoehtona ovat: Toimenpide-ehdotus 11 (11) 1. tilojen käyttö rajoitetaan niin että niissä ei oleskella säännöllisesti eikä pitkiä aikoja (esim. käyttö porraskäytävänä tai varastotiloina), 2. välipohjien purkaminen ja uusiminen tai 3. hallita välipohjista haihtuvat öljyhiilivedyt koneellisesti tuulettuvin rakentein. Korjausvaihtoehdon 3 mukaisesti välipohjan ala- ja yläpuolinen tuulettaminen koneellisesti voidaan toteuttaa kappaleen korjausvaihtoehdon 3 mukaan. Espoossa Vahanen Oy Janne Sievola. DI Rakennusfysikaalinen asiantuntija Liitteet 1. F-osan ulkoseinän korjausvaihtoehdot Tämän asiakirjan kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa. Any reproduction of this document, either wholly or partially, is forbidden without the written consent of Vahanen Oy.

12 Liite 1 (4) sisäilmatekniset periaateratkaisu F-OSAN ULKOSEINIEN KORJAUSVAIHTOEHDOT Korjausvaihtoehto 1: Tiilimuurauksen sisäpuolinen rappaus kuitusementtitasoitteella rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo

13 Liite 2 (4) sisäilmatekniset periaateratkaisu Korjausvaihtoehto 2: Sisäpuolinen lämmöneristäminen lämmöneristyslaastilla tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo

14 Liite 3 (4) sisäilmatekniset periaateratkaisu Korjausvaihtoehto 3: Sisäpuolinen lämmöneristäminen kalsiumsilikaattilevyllä tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo

15 Liite 4 (4) sisäilmatekniset periaateratkaisu Korjausvaihtoehto 4: Sisäpuolinen lämmöneristäminen kevytbetoniharkoilla tilojen lämpöviihtyvyyden parantamiseksi VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Sivu 1 / 22 Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Tässä ohjeessa esitetään ohjeita rakennusten rakenteiden ilmatiiviyden tarkastamisesta merkkiainetutkimuksilla. Ohjeiden mukaisia

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS Tiesitkö! 1.2.201 Energiakorjaus Tekninen kortti ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS kortti pientalot Lisäeristämisen yhteydessä paranee energiatehokkuuden lisäksi myös asumisviihtyvyys. Lisälämmöneristeen sijoittaminen

Lisätiedot

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

KIINTEIMISTÖ OY PUIJO-AITTA OSTOSKESKUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Kuopio Puijonlaakso 12-16-2 31.3.2014. Arkkitehtitoimisto ON Oy

KIINTEIMISTÖ OY PUIJO-AITTA OSTOSKESKUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Kuopio Puijonlaakso 12-16-2 31.3.2014. Arkkitehtitoimisto ON Oy LIITE 5: Rakennushistoriaselvitys ja kuntokartoitus KIINTEIMISTÖ OY PUIJO-AITTA OSTOSKESKUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Kuopio Puijonlaakso 12-16-2 31.3.2014 Arkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu 13

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Jarno Komulainen, FM Erikoistutkija, Vahanen Oy Sertifioitu näytteenottaja (SYKE) Laboratoriopalvelut jarno.komulainen@vahanen.com Jukka Huttunen, DI

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Asemakaavan selostuksen liitelomake https://tyvi.elma.fi/ec/katse?session=080078&state=bigview_receive&m... Sivu / 8..0 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 97 Kuopio

Lisätiedot

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu Vaurioituneiden rakenteiden korjaus Hankesuunnitelma 28.5.2014 Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet ajoittain huonoon sisäilmaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot