Rakennettavuusselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennettavuusselvitys"

Transkriptio

1 Rakennettavuusselvitys Kutvosen huonekalutehdas Herralantie Suonenjoki Kiinteistötunnus ja

2 2 Kohde: Kutvosen huonekalutehdas Herralantie Suonenjoki Kiinteistötunnus ja Projektitunnus: Rakennuksen omistaja ( ) Suonenjoen Teollisuuskiinteistöt Oy Pentti Rossi Tilaaja: Eija Kinnunen Kaavoittaja Suonenjoen kaupunki Tekninen osasto Sairaalapolku 3, PL Suonenjoki Tilaajan yhteyshenkilö: Eija Kinnunen Kaavoittaja Suonenjoen kaupunki Tekninen osasto Sairaalapolku 3, PL Suonenjoki Rakennettavuusselvitys Ri Hannu Kuokkanen Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Puijonkatu Kuopio

3 3 Tehtävä: Lyhyt selostus tehtävästä: Rakenneselvitys on tehty Kutvosen kalustetehtaan sopivuudesta asuntotai toimistokäyttöön. Tehtaan pohjoispää on valmistunut 1977 ja eteläpää Rakennus on pilari- palkkirunkoineen, paikallavalettu teräsbetonirunkoinen rakennus. Ulkoseinät ovat sementtitiilestä muurattuja kantavia rakenteita. Selvitys tehdään hyödyntäen valmiiksi avattuja rakenteita. aikataulusta johtuen työ ei pidä sisällään haitta-ainekartoituksia eikä betonirakenteiden kuntotutkimuksia. Selvitys on tehty silmämääräiseen arvioon perustuvana. Rakennetyypit on tehty avatuista rakenteista. Käytettävissä ei ole rakennepiirustuksia eikä dwg. pohjapiirustuksia. Kenttätyö tehtiin Ri Hannu Kuokkasen toimesta Mukana oli Pentti Rossi (Suonenjoen Teollisuuskiinteistöt Oy) Kellariin ja pohjoispäädyn tiloihin ei päästy. Yhteenveto. Rakennus on kokonaisuutena niin heikossa kunnossa, että sen purkaminen on rakennuksen ulkoseinärakenteet ja kantavat rakenteet huomioon ottaen taloudellisesti järkevä toimenpide. Rakennuksen rungon ei sovellu asuntokäyttöön. Kireän aikataulun johdosta ei tehty betonin kuntotutkimuksia. Paikan päällä tehtyjen visuaalisten havaintojen ja haastattelujen perusteella sekä rakentamisajankohta huomioonottaen betonin lujuus on hyvin todennäköisesti heikko. Teräsbetonirakenteissa on käytetty runsaasti täytekiviä. (louhetta). Tämä tekee teräsbetonirakenteesta epähomogeenisen. Kun täytekivi yhdistetään heikkoon betoniin ja epämääräisesti sijoitettuun raudoitukseen rakenteen kantokykyyn ei voida luottaa. Välipohjalaatan raudoituksen on käytetty lattaterästä jonka tartunta betoniin on heikko ja siihen muodostuu teräksen alapinnalle helposti tartuntaa heikentävä kerros tai suoranainen ilmasulkeuma. Asuntokäyttö edellyttäisi välipohjien äänieristyksen parantamista. Välipohjalaatan päälle tehtävä kerroksellinen rakenne on rakennusfysikaalisesti riskirakenne sen takia, että ko. rakenteella ei ole kosteusvauriosietokykyä. Tämä rajoittaa käyttöiän alle viideksikymmeneksi vuodeksi. Pohjoisosan kolmannen kerroksen palkkirakenteissa on näkyvissä leikkaushalkeamia, joista osa menee koko palkin läpi. Palkin kantokyky on menetetty ja sen vuoksi ne on väliaikaisesti tuettu. Eteläosan yläpohja ja ylimmän, kattokerroksen lattia on osittain

4 4 romahtanut. Sekä pohjoisosan ja eteläosan ylin kerros on purettava kantavine rakenteineen, yläpohjineen ja ulkoseinineen. Rakennuksen vanhan osan ja uuden osan liittymäkohdassa on näkyvissä rakennehalkeamia ja ulkoseinähalkeamia, jotka johtuvat rakennuksen perustusten siirtymistä tai kulmamuutoksista. Samalla alueella on sisäpihan puolella nähtävissä ulkoseinässä suuria leikkaushalkeamia ja ulkoseinäkuoren pullistuma. Pullistuma on niin suuri, että ulkoseinäkuori saattaa sortua. Myös kadun puolella on julkisivussa nähtävissä leikkaushalkeamia, jotka johtuvat perustusten siirtymistä. Piippu on niin pahoin vaurioitunut yläosastaan, että siitä saattaa irrota tiiliä. Ulkoseinärakenteet ovat vakavasti vesivaurioituneet. Rakennuksen kellariin ei päästy. Tutkimukset: Haitta-aineselvitykset, jotka on tehtävä purkusuunnittelun pohjaksi. Selvitykset on ulotettava rakenteiden sisään. Selvityksen pohjaksi tarvitaan dwg pohjat. o Asbestikartoitus o PAH yhdisteet o PCB yhdisteet. o Liukoisuustestit. o Kellarin seinärakenteen selvitys ja haitta-ainekartoitus o Kellarin lattian avaus ja haitta-ainekartoitus

5 5 Tutkimukset jotka pitää tehdä, mikäli jatketaan korjaamiseen tähtäävällä polulla: Betonitutkimukset on tehtävä jokaisessa kerroksessa ja erikseen pohjoija eteläosalle. Betonitutkimuksia tehtäessä on huomioitava, että rakenteissa on käytetty säästökiviä. Säästökivien kohdalta ei voida ottaa timanttikairausnäytettä. o Välipohjalaattojen pinnan vetolujuus o Välipohjalaattojen betonin puristuslujuus o Välipohjalaattojen raudoituksen selvitys o Palkkien osalta betonin puristuslujuus o Pilareiden osalta betonin puristuslujuus o Ulkoseinän muuratun rakenteen puristuslujuus o Ulkoseinä ulkokuoren koepurku, jossa nähdään kantavan, muuratun ulkoseinän kunto. halkeamat jne. Tämä on tehtävä vanhalle ja uudelle osalle tarpeeksi kattavasti. o Vanhan ja uuden osan rajalla pohjatutkimus, jonka avulla selvitetään perustamistasot ja perustusten kantavuus. o Betonisokkelin avaus ja rakenteen selvitys Ri Hannu Kuokkanen Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Liitteet: Valokuvat 1 40 Rakennetyypit

6 6 Kuva 1. US1. Ulommainen kuori on avattu Kuva 2. US1. Toinen kuori avattuna. Koksikuona valuu seinien välistä

7 7 Kuva 3. US1. Koksikuona Kuva 4. US1. Vaurioitunut ulkoseinä näkyy selkeästi varsinkin ikkunoiden alapuolella.

8 8 Kuva 5. US1

9 9 Kuva 6. Pohjoispään ja eteläpään liittymä. Seinässä on näkyvissä rakenteen liikkumisen aiheuttamia halkeamia. Ulkokuori on pullistunut ulospäin. Leikkaushalkeama on selvästi näkyvissä. Rakennuksen perustukset ovat liikkuneet.

10 10 Kuva 7. Us 2. Ulkokuoressa näkyvissä sammaloitumista. Kuva 8. Pohjois- ja eteläpään liittymä.

11 11 Kuva 9. Rakennuksen eteläpää Kuva 10. US3. Muurausside 5 mm mustaa terästä, joka on ruostesuojattu bitumilla

12 12 Kuva 11. US3 avattuna Kuva 12. Pohjoispään keskialueella välipohja on poistettu. Ulkoseinän kantavat pilasterit on katkaistu ja tuettu teräksisellä ansarakenteella. Käytännössä yläpuolinen, ulkoseinälle sijoittuva teräsbetonipalkki siirtää kuormat aukon molemmille puolille. Teräsansas ei toimi ristikkona.

13 13 Kuva 13. Pohjois-osan keskialue, jonka kohdalla välipohja on poistettu. Ulkoseinän tiilipilastereiden hoikkuus on kasvanut sen jälkeen kun välipohja on poistettu.

14 14 Kuva 14. Katkaistu pääpalkki. Huomio kiinnittyy massiivisiin täytekiviin palkin keskellä. Täytekivinä on käytetty louhittua kiveä, jonka haittapuoliin liittyy sulkeumia kiven alapinnalla. Näin kivi heikentää rakennetta ja tekee siitä epähomogeenisen. Näkyvissä on myös rakenteen pääraudoitus. Yläpinnan pääraudoitus sijoittuu palkin toiseen reunaan yhtenä nippuna. Samoin alapinnan pääraudoitus sijoittuu palkin keskivaiheille. Laatan osalta näkyvissä on pääraudoituksena käytetty lattateräs. Sahattaessa alareuna on lohjennut, mikä viittaa lattateräksen alapinnan tartunnan heikkouteen ja siihen, että betonin vetolujuus on heikko. Kuva 15. Laatan pääteräksenä käytetty lattateräs läheltä kuvattuna

15 15 Kuva 16. Katkaistu palkki. Näkyvissä täytekivenä käytettyä louhetta.

16 16 Kuva 17. Eteläpääty Kuva 18. Kadun puoleinen sivu ja sen vaurioita. Kellarin ikkunat sijoittuvat selvästi maanpinnan alapuolelle.

17 17 Kuva 19. Kellarin maan alapuolelle jääneet ikkunat.

18 18 Kuva 20. Vanhan ja uuden osan liittymä. Piippu on pahoin vaurioitunut ja se muodostaa turvallisuusriskin. Tiilenkappaleita saattaa pudota alas.

19 19 Kuva 21. Ulkoseinän leikkaushalkeamia Kuva 22. Pohjoispääty. Muurattu seinä on osittain maan alapuolella

20 20 Kuva 23. Pohjoispääty. Kuva 24. Pohjoispääty. Ulkoseinämuuraus on maan rajassa.

21 21 Kuva 25. Eteläsiipi. Sisäseinä on käsitelty bitumilla Kuva 26. Eteläsiipi. Palkit ja yläpohja on pinnoitettu bitumipitoisella materiaalilla

22 22 Kuva 27. Välipohja ja ulkoseinän sisäpinta on käsitelty bitumipitoisella materiaalilla Kuva 28. Eteläsiipi, välipohjarakennetta.

23 23 Kuva 29. Eteläpäädyn ylimmäisen kerroksen sortunutta lattiarakennetta.

24 24 Kuva 30. Eteläpäädyn sortunutta yläpohjaa.

25 25 Kuva 31. Eteläpäädyn sortunutta ja tuettua yläpohjaa.

26 26 Kuva 32. Pohjoispäädyn ylimmän kerroksen tuettua yläpohjaa. Kuva 33. pohjoissiiven välipohjaa.

27 27 Kuva 34. Pohjoispäädyn ulkoseinää. Kuva 35. Pohjoisiiven ylimmän kerroksen kantava teräsbetonipalkki on käytännössä katkennut ja menettänyt kantavuutensa. Klassinen leikkaushalkeama.

28 28 Kuva 36. Pohjoispäädyn ylimmän kerroksen teräsbetonipalkin leikkaushalkeama. Rakenne on menettänyt kantavuutensa Kuva 37. Pohjoissiiven ylimmän kerroksen kattoa.

29 29 Kuva 38. Pohjoispäädyn ylimmän kerroksen teräsbetonipalkkinen leikkaushalkeamia. Rakenne on tuettu. Kuva 39. Pohjoispäädyn ullakkokerrosta

30 30 Kuva 40. Pohjoispäädyn ullakkokerrosta.

31

32

33

34

35

36

37

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011

RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011 RAPORTTI LAUTTASAARN KARTANO HLSINKI JULKISIVUJN JA PARVKKIDN KUNTOTUTKIMUS VAHANN OY Linnoitustie 5, FI-02600 spoo +358 20 769 8698 Kuntotutkimusraportti 2 (23) TIIVISTLMÄ Toimeksianto käsitti n kaikkien

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA. Sivu 1 / 112

KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA. Sivu 1 / 112 KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA Sivu 1 / 112 Yhteystiedot Tilaaja: Rauman Kaupunki / Raula Mika 050-529 3030 mika.raula@rauma.fi Kiinteistön yhteyshenkilö: Tapani Siirava

Lisätiedot

Liha-Saarioinen Oy, Hämeenlinnan tehdaskiinteistö

Liha-Saarioinen Oy, Hämeenlinnan tehdaskiinteistö Liha-Saarioinen Oy, Hämeenlinnan tehdaskiinteistö Kuntokatselmus 18.11.2013 Työnro 31 8662.1 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Katselmuksen tausta, tarkoitus ja tavoitteet... 3 2 Kiinteistökierroksen laajuus...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

kenttätyöt 10. 15.2.2012

kenttätyöt 10. 15.2.2012 kenttätyöt 10. 15.2.2012 Pajan pohjois- ja länsijulkisivua luoteisnurkasta nähtynä vuonna 1968. Etualalla on pieni puistomainen vehreä tila Pajan ja Voimalan välissä. (Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Kuntoarvio/kuntotodistus

Kuntoarvio/kuntotodistus KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU 16.10.2012 ALEKSIS KIVEN TIE 8 Kuntoarvio/kuntotodistus Aleksis Kiven tie 8:n kiinteistö siirtyi kaupungin omistuksesta Nikkarinkruunulle vuoden 2009 alusta. Kohteesta ei ole

Lisätiedot

Merimaskun rantamakasiini

Merimaskun rantamakasiini Kuntotarkastus Kuntotarkastusraportti 21.8.2012 (Päivitys 15.8.2014) 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO Honkalan koulu Muhos 1 Sisällys: ESIPUHE... 2 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Rakennustekniikka... 3 1.3 Asiakirjatilanne... 3

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Rakenteet ja korjausmahdollisuudet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN SELVITYS

RAKENNUSTEKNINEN SELVITYS Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 12.10.2011 RAKENNUSTEKNINEN SELVITYS Ylästöntie 35 01510 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. KOHTEEN KUVAUS JA RAKENTEET PÄÄPIIRTEISSÄÄN...

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA NIKO PALONEN KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA KUNTOARVIO JA KORJAUSEHDOTUKSET 16.10.2014 KUNTOARVIOSTA Henkilö xxx otti allekirjoittaneeseen yhteyttä koskien vanhan, vuonna 1956 rakennetun, pystyrunkoisen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kaurilan koulu, rakennus 2 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114

Tutkimusraportti. Kaurilan koulu, rakennus 2 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114 Tutkimusraportti Kaurilan koulu, rakennus 2 Projekti 306114 24.9.2014 Sisältö 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus... 5

Lisätiedot

ÖVRE NYBACKA, MAATILARAKENNUKSET Päärakennus, Renkitupa, Luhtiaitta ja Navetta

ÖVRE NYBACKA, MAATILARAKENNUKSET Päärakennus, Renkitupa, Luhtiaitta ja Navetta 29.10.2010 PÄÄRAKENNUS RENKITUPA LUHTIAITTA NAVETTA ASB-YHTIÖT ASB -Consult Oy Ab, Helsinki Unto Kovanen (GSM 040 848 4354) Rakennusarkkitehti, kuntotutkija RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO ÖVRE NYBACKA, MAATILARAKENNUKSET

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 00320 Helsinki 2/29 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/88 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 - SIJAINTIKARTTA - Merimaskun entinen kunnantalo - 2.4.2014/HCN

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/93 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (45) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

PUURAKENTEISTEN HALLIEN KUNTOTARKASTUSOHJEET

PUURAKENTEISTEN HALLIEN KUNTOTARKASTUSOHJEET PUURAKENTEISTEN HALLIEN KUNTOTARKASTUSOHJEET VTT 9.10.2006 Puuhallien kuntotarkastusohjeet 3 Sisällysluettelo 1 RAKENTEIDEN KUNNON TARKASTAMINEN...5 2 PERUSKUNTOTARKASTUS JA JAKSOTETUT KUNTOTARKASTUKSET...7

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot