LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA"

Transkriptio

1 LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA TkT Juha Vinha Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska

2 YLEISTÄ Lämmöneristyksen lisääminen heikentää vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Ulkopinta viilenee, jolloin kosteuden kondensoituminen ja homeen kasvulle suotuisat olosuhteet lisääntyvät. Odotettavissa oleva ilmastonmuutos heikentää rakenteiden kosteusteknistä toimintaa entisestään. Viistosateet ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät ja kuivumisajat vähenevät. Osassa rakenteita kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa rakenteita muuttamalla ja liitoksien ja detaljien erilaisella toteutuksella. Osassa rakenteita kosteustekninen toiminta heikkenee kuitenkin merkittävästi riippumatta siitä, kuinka rakenteita muutetaan. Kriittisen eristepaksuuden löytäminen on yleensä vaikeaa. Lämmöneristyksen kasvaessa tilanne muuttuu vain pikku hiljaa huonommaksi. Eristepaksuuksien lisääminen voi myös lisätä rakennuksen energiankulutusta jäähdytystarpeen lisääntyessä. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 2

3 RAKENNETYYPPIEN JA TUOTANTOTEKNIIKOIDEN MUUTTUMINEN Lämmöneristepaksuuksien lisääminen muuttaa vaipparakenteita monessa tapauksessa niin paljon, että rakenteiden toteutustavat ja tuotantotekniikat muuttuvat. Kokemusperäinen tieto uusista rakenteista puuttuu Suunnittelu- ja asennusvirheet kasvavat Uusi rakenne voi olla kosteustekniseltä toiminnaltaan aiempaa huonompi Rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu on haastava tehtävä, joka vaatii kokemusta ja laajaa asiantuntemusta. Suuret muutokset yhdistettynä nopeaan toteutusaikatauluun lisäävät kosteusongelmien riskiä entisestään. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 3

4 ESIMERKKI 1, LISÄERISTETTY HIRSISEINÄ? Hirsiseinän kuivuminen hidastuu. Eristeen ulkopinnassa kosteuden tiivistymisriski ja homeen kasvulle otollisia olosuhteita. Ilmavuodot sisältä eristeen taakse estettävä! Sisäpuolinen lämmönvarauskyky menetetään. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 4

5 ESIMERKKI 2, PUURAKENTEINEN RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA Kosteusmuodonmuutokset lisääntyvät Hoikan alapaarteen lahoriskin aiheuttamia kantavuusriskejä? Lisääntyviä värähtelyongelmia Ylimääräinen varmuus poistuu tarkemman mitoituksen seurauksena Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 5

6 VAIPAN ILMANPITÄVYYS Vaipan ilmanpitävyyden parantamisella on lähes pelkästään positiivisia vaikutuksia 1) Rakennuksen energiankulutus vähenee ilmanvaihdon tapahtuessa LTO:n kautta 2) Kosteuden virtaus vaipparakenteisiin vähenee 3) Vaipparakenteiden sisäpinnat eivät jäähdy ulkoa tulevien ilmavirtausten seurauksena 4) Erilaisten haitallisten aineiden ja mikrobien virtaus sisäilmaan vähenee 5) Rakennuksen käyttäjien kokema vedon tunne vähenee 6) Ilmanvaihdon säätäminen ja tavoiteltujen painesuhteiden säätäminen helpottuu, mutta toisaalta säätöjen tekeminen on vielä aiempaakin tärkeämpää Rakennusten ilmavuotolukujen (n 50 -luku) mittaukset lisääntyvät. Teolliset talotoimittajat voivat siirtyä laadunvalvontamenettelyyn ja hakea jatkossa rakennustyyppikohtaisen ilmavuotoluvun arvon. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 6

7 ILMAVUOTOLUVUN MÄÄRITTÄMINEN PAINEKOKEELLA Rakennuksen ilmatiiviys mitataan painekoemenetelmällä tietokoneohjatulla laitteistolla Kun puhaltimen läpi virtaava ilmavirtaus 50 Pa paineerolla R 50 jaetaan sisätilavuudella V saadaan tiiviyden vertailuluvuksi ilmavuotoluku (n 50 -luku) [1/h] n 50 = R 50 / V Mitä pienempi n 50 -luku sen tiiviimpi talo Puhallin Ilmavirtauksen ja paine-eron mittaus Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 7

8 PIENTALOJEN PAINEKOETULOKSIA (keskiarvot TTY:n ja TKK:n mittauksista v ) 16,0 14,0 12,0 Ilmavuotoluku n50 (1/h) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 3,2 2,8 1,6 2,6 4,1 7,9 5,8 3,9 0,0 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 8 kpl 7 kpl 4 kpl 100 kpl Tiilitalot Kevytbetonitalot Kevytsoraharkkotalot Betoniharkkotalot Betonielementtitalot Hirsitalot - tiivimpi saumaeriste Hirsitalot - perinteiset Hirsitalot - lisäeristetyt Puurunkoiset TTY:llä on julkaistu uusi suunnitteluohje asuinrakennusten ilmanpitävyyden parantamiseksi: Aho, H. ja Korpi, M. (toim.) Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska

9 PUURUNKOINEN ULKOSEINÄ Puurunkoisen ulkoseinän rakennusfysikaalinen toiminta muuttuu rakenteen toteutustapojen muuttuessa ja ilmastonmuutoksen seurauksena Kosteuden siirtyminen ulkoa sisäänpäin lisääntyy. Höyrynsulun toiminta eri tilanteissa on tarkistettava. Puurungon ulkopuolelle tulee laittaa hyvin lämpöä eristävä tuulensuoja tai vaakakoolaus. Runkopuun leveyttä ei voida enää kasvattaa. Vähintään 75 % eristeestä tulee kuitenkin olla höyrynsulun ulkopuolella. Jos höyrynsulku laitetaan sisäpintaan, rakenteen ilmatiiviys kärsii sähköasennuksien vaatimien läpivientien vuoksi. Seinärakenteiden toteutuksessa siirryttäneen esim. levyuuma- tai ristikkoratkaisuiden käyttöön tai kaksoisrunkorakenteeseen. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska

10 TUULETETTU YLÄPOHJA Lämmöneristyksen parantamisen alentaa tuuletustilan lämpötilaa. kosteuden kondensoituminen ja homeen kasvu yläpohjassa lisääntyy yläpohjien vikasietoisuus heikkenee Kosteusvaurioita on havaittu paljon Etelä-Ruotsissa, mutta myös Suomessa. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 10

11 TUULETETTU YLÄPOHJA Tuuletustilan toimintaa voidaan parantaa koneellisen säädettävän ilmanvaihdon avulla. Kun ulkona on kosteampaa kuin tuuletustilassa, ilmanvaihto on pois päältä ja tilanteen ollessa toisin päin ilmanvaihto toimii. Tuuletustilan olosuhteita voidaan parantaa myös tuuletustilan lämmittämisellä, mutta se kuluttaa energiaa. Koneellisen ilmanvaihdon ongelmana on tuuletustilaan syntyvä yli- tai alipaine sisätiloihin nähden. Kummastakin voi olla haittaa rakenteen toiminnalle. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 11

12 RAKENTEIDEN SISÄINEN KONVEKTIO Sisäinen konvektio heikentää avohuokoisilla lämmöneristeillä eristettyjen vaipparakenteiden U-arvoa Eurooppalaiset lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot (λ design ) eivät sisällä sisäisen konvektion vaikutusta! Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 12

13 RAKENTEIDEN SISÄINEN KONVEKTIO Sisäisen konvektion vaikutus lämmöneristeen teholliseen paksuuteen 2,5 m korkeassa ulkoseinärakenteessa Lämmöneristeen asennus epäideaalinen Lähde: Kokko E., Ojanen T. & Salonvaara M Uudet vaipparakenteet. Energian säästö ja kosteustekniikka. VTT tiedotteita Espoo. Varsinkin ulkoseinissä sisäisen konvektion vaikutus on otettava jatkossa paremmin huomioon (pystysuuntaiset konvektiokatkot, ilmaa pitävämmät eristeet). Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 13

14 PUURAKENTEINEN RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA Puurakenteinen ryömintätilainen alapohja on jo nyt kosteustekninen riskirakenne. Ryömintätilan kosteusteknisen toiminnan tekee hankalaksi maapohja, joka jäähdyttää ryömintätilaa kesällä ja tuottaa sinne kosteutta. Alapohjan lämmöneristyksen parantaminen alentaa ryömintätilan lämpötilaa entisestään. kosteuden kondensoituminen ja homeen kasvu ryömintätilassa lisääntyy ryömintätilan vikasietoisuus heikkenee Puurakenteinen ryömintätilainen alapohja on kaikkein riskialtein rakenne kosteusvaurioille, jos rakenteen lämmöneristystä lisätään. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 14

15 RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA (talvi) Kosteus pyrkii sisäilmasta ryömintätilaan Ryömintätilan suhteellinen kosteus on alhainen ei ongelmia Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 15

16 RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA (normaali kesä) Ryömintätilassa ankarat, mutta siedettävät olosuhteet Hometta voi syntyä ajoittain Jos maapohja ei ole lämpöeristetty ja tuuletusta ei ole riittävästi, ryömintätilaan syntyy normaaliolosuhteissakin homeen kasvulle otolliset olosuhteet Tällöin kosteus voi siirtyä myös ryömintätilasta sisälle päin ja tiivistyä höyrynsulun ulkopintaan Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 16

17 RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA (sateinen kesä) Ryömintätilassa homeen kasvulle otolliset olosuhteet Olosuhteita ei voida parantaa millään rakenteellisilla toimenpiteillä Ainoat tavat alentaa suhteellista kosteutta ovat koneellinen kuivatus ja ryömintätilan lämmitys Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 17

18 IKKUNAT Lämmöneristyksen parantamisen vaikutukset ikkunan lasiosan toimintaan Kosteuden kondensoituminen lisääntyy ikkunan ulkopintaan, koska ulkopinta jäähtyy (lämpösäteily avaruuteen kirkkaina öinä). Ikkunoiden rikkoutumisriskin on todettu lisääntyvän auringon lämmittävän vaikutuksen lisätessä ulkolasiin kohdistuvaa paineen vaihtelua. Ikkunan lasiosan U-arvoa ei tule enää parantaa (nykyisin tasolla n. 0,6 W/m 2 K). Ikkunan U-arvon parantaminen tapahtuu karmin U-arvoa parantamalla. Esim. puukarmi voidaan korvata polyuretaanitäytteisellä karmilla. Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 18

19 ENERGIANKULUTUS ERI IV-JÄRJESTELMILLÄ VARUSTETUISSA PIENTALOISSA Energian ominaiskulutus lattiapinta-alaa kohti luvun alussa tehdyissä puurunkoisissa pientaloissa Energiatehokkuusluokka A (normeerattuna Jyväskylän säätietoihin) Keskimääräiset Ilmanvaihtomäärät koneellisilla IV- järjestelmillä lähes samat. Tuloksissa ei ole otettu huomioon takassa poltettua puuta. Asumistottumuksilla on ratkaiseva merkitys rakennusten energiankulutuksessa! Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, Ylivieska Juha Vinha 19

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA 26.11.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU 1.1.2015 voimaan vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 3.2.2015 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos LÄMMÖNERISTYKSEN LISÄYKSEN VAIKUTUKSET SEINÄRAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISEEN ULKOPUOLELTA

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen FRAME-tutkimus Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen Jutta Telivuo / Graphic Concrete Ltd Betonin toimitus Tampereen teknillisestä yliopistosta tehdyssä, 3-vuotisessa

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA TUULETTUVAN ALAPOHJAN KÄYTTÄYTYMINEN ERI VUODENAIKOINA KRIITTISIN AJANKOHTA ON KESÄLLÄ, JOLLOIN ULKOILMASSA ON SUURI MÄÄRÄ

Lisätiedot

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Harri Kaartinen ja Timo Laajoki Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRI KAARTINEN TIMO LAAJOKI Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana.

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana. 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 9 TIIVEYSKORJAUS pientalot TIIVIS RAKENNUS ON ENERGIATEHOKAS JA VIIHTYISÄ Uudet rakennukset rakennetaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy)

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Mari Hälinen LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2009 Tekijä(t) Mari Hälinen Nimeke

Lisätiedot

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS Tiesitkö! 1.2.201 Energiakorjaus Tekninen kortti ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS kortti pientalot Lisäeristämisen yhteydessä paranee energiatehokkuuden lisäksi myös asumisviihtyvyys. Lisälämmöneristeen sijoittaminen

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennesuunnittelu ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Opinnäytetyö

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Erja Reinikainen,

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Finnlamelli uudistaa tuotantoaan Sivu 4 Passiivitalokin tarvitsee lämmityksen Sivu 6 Pahvinjalostajasta puhallusvillaurakoitsijaksi Sivu 10

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot