TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen von Schöneman Arja jäsen Hollmén Kimmo varajäsen Nieminen Mikko kv:n vpj, poistui Outi Toljamo vs. kirkkoherra, poistui Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra, poistui Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Eero Sepponen kirkkoherra Tatu Kuoppala vt. kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Kaisti Aapo Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talous ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Saksa Kirsti jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kallio Hannu hallintojohtaja 233 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 235 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 236 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kn hyväksyy kokouksen esityslistan. Kn päätti käsitellä ensimmäisenä asiana ilmoitusasioiden jälkeen eijulkiselta esityslistalta kiinteistöjohtajan asian, joka koskee seurakuntayhtymän kulttuurimerkityksellisesti merkittävien kiinteistöjen uutta vakuutussopimusta. Talous ja suunnittelujohtaja jakoi pöydälle lisäesityslistan asiaksi numero 9. Muilta osin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 237 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Lahti ja Juha Nappu. 238 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja atk toimikunnan pöytäkirja nro 3/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 2/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 2/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 3/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 2/ Paattisten kirkkoherran päätöspöytäkirja 4/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 239 TURUN JA KAARINAN N KULTTUURIHISTORIALLISESTI MER KITTÄVIEN KIINTEISTÖJEN UUSI VAKUUTUSSOPIMUS SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA Hallintojohtajan asiat Talous ja suunnittelujohtaja esitteli hallintojohtajan esityslistan asiat hallintojohtajan ollessa poissa kokouksesta. 240 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN SELVITYS JA LAUSUNTOPYYNTÖ Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päivätyllä kirjelmällä pyytänyt selvitystä ja lausuntoa seuraavassa asiassa: Janne Koskinen, joka asuu Turussa on kääntynyt apulaisoikeusasiamiehen puoleen, koska hän ei ole saanut lakkautetuksi Kirkko ja me lehden jakelua. Perustuslain 111 :n 1 momenttiin viitaten apulaisoikeusasiamies pyytää seurakuntayhtymältä selvitystä ja lausuntoa asiassa mennessä. Tiedotuspäällikkö Paula Heinon laatima selvitys asian kulusta on seuraava: Suomen Kirkko Mediat Oy julkaisee eri puolilla maata useita seurakuntalehtiä, joista yksi on 11 kertaa vuodessa ilmestyvä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Kirkko ja me lehti. Suomen Posti Oyj muutti osoitteettomien lehtien jakelukäytäntöään alkaen siten, että lehden saavat seurakuntayhtymän alueella kaikki muut paitsi sellaiset henkilöt, joiden postiluukussa on ilmaisjakelu tai mainoskielto. Posti ei siis enää, kuten ennen, jätä jakamatta lehteä sellaisiin talouksiin, jotka sen jakelun ovat kieltäneet. Näin vuoden alusta lähtien lehden ovat

4 saaneet sellaisetkin henkilöt, jotka sen jakelun ovat aiemmin voineet kieltää. Tästä johtuen Janne Koskinen otti yhteyttä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotustoimistoon, jossa hänelle kerrottiin uusi jakelukäytäntö. Tämä jakelijan päättämä muutos oli yksipuolinen eikä seurakuntayhtymällä ollut siihen vaikutusmahdollisuutta. Muutos mm. rajoittaa tuntuvasti lehden jakelua omille jäsenillemme. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä selvittää parhaillaan joko mahdollisuutta vaihtaa jakeluyritys tai hoitaa jakelu muulla tavalla, mutta tälle työlle ei ole asetettu aikataulua. Hallintojohtaja katsoo, että edellä oleva selvitys kuvaa tapahtunutta. Seurakuntayhtymä toteaa lausuntonaan, että se ei ole menetellyt Kirkko ja me lehden jakeluasiassa lain vastaisesti eikä muutenkaan virheellisesti. Kn päättää antaa edellä olevan selvityksen ja lausunnon. Ilmoitus eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 241 VARISSUON LIIKEKESKUKSEN OSAKEKANNAN MYYNTI Kirkkoneuvosto on kokouksessaan antanut valtuudet etsiä ostajaa seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ja käyttörahaston omistamille Varissuon Liikekeskus Oy:n osakkeille. Myyntitehtävä annettiin Catella Property Ltd:lle. Myyntitoimeksiantoon yhtyivät kaikki Varissuon Liikekeskuksen omistajat. Kauppaa edeltävässä selvityksessä seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ja keskuskirjanpidon omistamien osakkeiden osuus kauppahinnasta asetettiin 62,6 prosentiksi, mikä ylittää osakeomistuksen mukaisen osuutemme. Tämä johtuu siitä, että seurakuntayhtymän hallitsemat tilat ovat jonkun verran keskimääräistä parempia. Catella selvitti kesän ja syksyn aikana potentiaalisten ostajien keskuudessa ostohalukkuutta ja kauppaan johtavat neuvottelut aloitettiin tammikuussa Kirkkoneuvosto on kokouksessaan antanut valtuudet solmia aiesopimus ostajan kanssa. Kauppahinta vastaa tuolloin hyväksyttyä hintaa, joskin kauppaa seuraa myös Kiinteistö Oy Itäkartion osakekanta, jonka Varissuon Liikekeskus omistaa. Itäkartion arvo ei ole helposti selvitettävissä, mutta sen kirjanpitoarvo on 0,17 euroa ja käytännön arvo mahdollisesti noin euroa. Neuvottelut ovat edenneet aiesopimusta sol

5 mittaessa tarkoitetulla tavalla ja lopullisen kauppasopimuksen sisällöstä on yksimielisyys lukuun ottamatta eräitä vähäisiä tarkennuksia. Kauppakirjan sisältö on tavanomainen eikä siihen liity mitään poikkeavia ehtoja. Seurakuntayhtymä sitoutuu tosin ostamaan Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n 760 osaketta kirjanpitoarvoltaan 1278,23 euroa, koska ostaja ei halua omistaa Kiinteistöpalveluyhtiön osakkeita. Seurakuntayhtymä omistaa jo ennestään em. osakkeita. Velaton kokonaiskauppasumma on euroa, josta seurakuntayhtymän osuus on 62,6 prosenttia eli euroa. Seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle ja keskuskirjanpidolle tuleva kauppasumma jaetaan osakkeiden tasearvojen mukaisesti siten, että hautainhoitorahaston osuus kauppasummasta on 94,8 prosenttia ja keskuskirjanpidon osuus kauppasummasta 5,2 prosenttia. Liite Kn päättää myydä Kiinteistö Oy Varissuon Liikekeskuksen osakkeet nrot , ja (hautainhoitorahaston omistamat osakkeet) ja osakkeet nrot (keskuskirjanpidon omistamat osakkeet). Samassa kaupassa myydään K. Oy Varissuon Liikekeskuksen omistaman Kiinteistö Oy Itäkartion koko osakekanta. Kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion allekirjoittamaan kauppakirjan, ottamaan vastaan kauppasumman seurakuntayhtymän tileille ja luovuttamaan osakekirjat. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään kauppakirjaan tulevat vähäiset muutokset ja tarkennukset. Ilmoitus ostajalle, hallintojohtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 242 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 36 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 37 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 38 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

6 Ei toimenpiteitä. 39 Viemärin siirto palvelutalo K. Oy Turun Iso Heikin tontilla lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2007 talousarvioon Ilmoitus Turun Kaupunkilähetykselle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 40 Omakotitonttien vuokrasopimusten uudistaminen alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus vuokralaisille, isännöitsijälle ja taloustoimistolle. 41 Henrikinkirkon laajennus Ilmoitus Henrinkinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 42 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 243 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 32 henkilölle.

7 Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 244 JOHANNES ALARANNAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maarian seurakunnan määräaikainen seurakuntapastori Johannes Alaranta on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi ehdotetaan Raunistulan seurakuntataloa osoitteessa Murtomaankatu 12. Kirkkoherra Heimo Rinne puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa määräaikaisen seurakuntapastori Johannes Alarannan laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Raunistulan seurakuntatalo osoitteessa Murtomaankatu 12. Koska Alaranta asuu seurakuntayhtymän alueen ulkopuolella, laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Samalla todetaan, että matkat kotoa virkapaikkaan ja takaisin eivät ole virkaehtosopimuksen mukaan korvattavia matkoja. Ilmoitus Johannes Alarannalle, Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 245 HANNA ROSVALLIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Mikaelinseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Hanna Rosvall on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi ehdotetaan Mikaelin seurakuntakotia osoitteessa Puistokatu 13. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs. nuorisotyönohjaaja Hanna Rosvallin laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Mikaelin seurakuntakoti osoitteessa Puistokatu 13. Ilmoitus Hanna Rosvallille, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

8 hyväksyttiin. 246 RAPORTTI MAAHANMUUTTAJATYÖN TILAISUUDESTA Kirkkoneuvosto päätti myöntää euron määrärahan esiintyjien palkkiokulujen kattamiseen maahanmuuttajatyön musiikkipitoisen illan kuluihin. Illan nimi oli Musiikilla yli rajojen. Taina Viljanen on antanut tapahtumasta seuraavan raportin: Seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön työryhmä järjesti Musiikilla yli rajojen tilaisuuden rasismin vastaisella viikolla Tapahtumapaikkana oli Aurelia. Tilaisuudessa esiintyi lukuisia Turussa asuvia maahanmuuttajia musiikki ja tanssiesityksin. Juontajina toimivat Petri Sirén ja Olga Jounolainen. Tarjoilu ostettiin Maahanmuuttajanaisten Daisy Ladies ry:ltä. Tilaisuuteen osallistui n. 100 henkeä. Musiikilla yli rajojen ilta onnistui hyvin, tilaisuudessa oli lämmin, kodikas ja vuorovaikutteinen ilmapiiri. Ohjelma oli monipuolista ja monikielistä. Saimme kokea välähdyksen monikulttuurisesti rikkaasta Turusta. Taina Viljanen toimi järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. Tapana on ollut, että kirkkoneuvoston tukemista tilaisuuksista annetaan myöhemmin selvitys kirkkoneuvostolle. Tämän johdosta raportti on nyt esityslistalla. Kn merkitsee tiedokseen Musiikilla yli rajojen tilaisuuden toteutumisraportin. Ilmoitus Taina Viljaselle. hyväksyttiin. 247 SEURAKUNTANEUVOSTOJEN LAUSUNNOT MÄÄRÄRAHAJAKOTOIMIKUNNAN ESITYK SESTÄ JA EHDOTUKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin asia päätettiin laittaa pöydälle ja ottaa käsittelyyn pidettävässä kokouksessa.

9 Kirkkoneuvoston jäseniä pyydetään tutustumaan esityslistan mukana tuolloin jaettuun materiaaliin ja ottamaan sen mukaan nyt pidettävään kokoukseen. Johtoryhmän kannanotot selviävät esityslistalla olleesta seuraavasta esittelystä: Kirkkoneuvosto pyysi seurakuntaneuvostojen lausuntoja määrärahajakotoimikunnan esityksestä helmikuun loppuun 2007 mennessä. Kaikki lausunnot on nyt saatu ja asia on ollut johtoryhmän käsittelyssä Johtoryhmässä sovittiin, että asia viedään kirkkoneuvoston esityslistalle , jotta kirkkoneuvosto voi rauhassa tutustua asiaan. Kirkkoneuvoston käsittely on tarkoitus toteuttaa Tässä kokouksessa on kirkkoneuvoston jäsen Lars Runar Knutsilla tilaisuus olla läsnä. Hän on ollut määrärahajakotoimikunnan jäsen ja toivonut, että hän voi olla läsnä asiaa kirkkoneuvostossa käsiteltäessä. Talous ja suunnittelujohtaja teki johtoryhmää varten yhteenvedon saaduista lausunnoista. Se on seuraava: YHTEENVETO MÄÄRÄRAHAJAKOTOIMIKUNNAN ESITYKSISTÄ SAADUISTA LAUSUNNOISTA: Tuomiokirkkoseurakunta Hyväksyy esityksen. Mikaelinseurakunta Hyväksyy esityksen, mutta tekee vaikeasti huomioon otettavia vauraumia. Martinseurakunta Hyväksyy esityksen, esittää nyt käyttöön, mutta ehdottaa uutta mallia seuraavan valtuustokauden alusta. Esittää harkittavaksi ikähaarukan 0 30 vuotiaiden sijasta ikähaarukkaa 0 16 vuotiaat. Katariinanseurakunta Hyväksyy esityksen, haluaa muistuttaa maahanmuuttajista, paluumuuttajista ja alueen hajanaisuudesta. Maarian seurakunta

10 Hyväksyy ehdotuksen. Esittää harkittavaksi Maarian seurakunnan jakamisen siten, että Maariasta ja Paattisista kummastakin tulisi hengen seurakunta. Ruotsalainen seurakunta Hyväksyy ehdotuksen, perustelee lausunnossaan seurakunnalle ehdotetun hyvitysmäärärahan olemassa oloa. Henrikinseurakunta Hyväksyy ehdotuksen. Esittää ajatuksen ikähaarukan pienentämistä hyvityksiä annettaessa. Esittää jakomallia valtuustokauden alkupuolelle ja uutta jakomallia seuraavalle valtuustokaudelle. Paattisten seurakunta Hyväksyy ehdotuksen. Esittää, että painotettu ikäryhmä olisi 0 16 vuotiaat. Kaarinan seurakunta Hyväksyy ehdotuksen. Tämä vuosi ehdotetaan vahvistetun talousarvion mukaan lisättynä viidellä prosentilla toimintamäärärahoihin. Ehdottaa otettavaksi käyttöön vuosiksi Esittää ikäryhmähyvitystä 0 20 vuotiaille. Esittää yhteisten varojen kohdentamisen tarkempaa seurantaa. Seurakuntaneuvostojen yksityiskohtaiset lausunnot oli siteerattu edelliselle esityslistalle. Johtoryhmässä keskusteltiin edellä jo esitetyn käsittelyaikataulun lisäksi tehdyistä muutosesityksistä. Keskustelun jälkeen todettiin, että ikäryhmähyvityksen muuttaminen joksikin toiseksi tässä vaiheessa ei ole perusteltua silloin, jos sen tarkoituksena on vain saattaa joku seurakunta edullisempaan tai vähemmän edulliseen asemaan muihin nähden. Panostaminen lapsiin ja nuoriin on tärkeätä. Viimeaikaiset selvitykset osoittavat, että nuorten aikuisten kynnys lähteä pois seurakunnasta on matalampi kuin muissa ikäryhmissä. Eroamishalukkuus on suurta ikäryhmissä vuotta. Tällä perusteella voidaan edelleen pitää tärkeänä, että ikäryhmällä 0 30 vuotta on kaksinkertainen painoarvo määrärahoja laskettaessa. Johtoryhmä ei siten ehdota muutosta ikäryhmähyvitykseen. Sen sijaan johtoryhmässä katsottiin, että uuden järjestelmän käyttöönotto tulee toteuttaa nopeasti jo kuluvan vuoden osalta. Järjestelmä voisi olla tässä vaiheessa määräaikainen, jolloin se koskisi vuosia Sen ly

11 hyempää kokeilukautta ei ole syytä hyväksyä, koska valtuustokauden loppuvuodet ovat käsillä ennen kuin huomataan ja jakojärjestelmän uudelleenkehittely vie aikaa enemmän kuin vuoden. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että määrärahajakotoimikunnan ehdotus uudeksi jakomalliksi hyväksytään siten, että jakomalli otetaan käyttöön jo kuluvana vuonna. Jakomalli otetaan käyttöön määräaikaisena vuosina Käsittely Kirkkoherra Järvensivu pyysi, että ikäryhmäpainotuksen yläikärajaa vielä tarkistetaan. Hän esitti seurakuntaneuvostojen lausunnoissa esille tuodut ikäryhmäpainotuksia koskevat perustelut. Järvensivu katsoi, että esityksessä oleva ikäryhmäpainotus vuotiaiden osalta ei ole johdettavissa kirkkolaista tai järjestyksestä eikä tähän ikäryhmään kohdistuvan painotuksen perustelut käy ilmi toimikunnan esityksestä. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että rahanjakomallin kehittämisessä liikkeelle tulee lähteä strategisesta näkökulmasta eikä taloudellisesta. Määrärahajakotoimikunnan jäsen Lars Runar Knuts kertoi, ettei työryhmän työssä ole suosittu tiettyä / tiettyjä seurakuntia, vaan on pyritty löytämään malli, jonka kaikki seurakunnat voivat hyväksyä. Mallin löytyminen on ollut yllättävänkin vaikeaa. Varajäsen Kimmo Hollmèn esitti Kaarinan seurakunnan puolesta, että se nyt hyväksyy esitetyn mallin esitetyksi määrärahaksi, mutta periaatteet tulee tarkistaa määräajan päättymisen jälkeen ja määrärahapainotus kohdistaa ikäryhmään 0 20 vuotta. Tuomiorovasti Rauno Heikola ja talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kiinnittivät huomiota, että ikäryhmässä erotaan eniten kirkosta. Tämän vuoksi painotuksen piiriin on erityisen tärkeää ottaa myös vuotiaat. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Nieminen pyysi jatkotyöskentelyssä kiinnittämään huomiota siihen, ettei mahdollinen palkkausmäärärahojen nousu aiheuta samalla seurakuntien toimintamäärärahojen laskua. Jäsen Juha Nappu esitti, että nyt hyväksyttävä rahanjakomalli otetaan uudelleen esille jo tämän valtuustokauden aikana. Nyt esitetyssä rahanjakomallissa seurakunta, jossa on 30 % enemmän jäseniä kuin toisessa seurakunnassa, saa määrärahaa 9 % enemmän. Samalla hän pyysi, että kirkkovaltuustolle tuodaan käsiteltäväksi myös malli, josta puuttuu kokonaan ikäryhmäpainotus.

12 Maarian kirkkoherra Heimo Rinne kiitti siitä, että Maarian seurakunnan tilanne on huomioitu esityksessä. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että määrärahajakotoimikunnan ehdotus uudeksi jakomalliksi hyväksytään siten, että jakomalli otetaan käyttöön jo kuluvana vuonna. Jakomalli otetaan käyttöön määräaikaisena vuosina Jakomalli on seuraava: Liite Ilmoitus kirkkovaltuustolle. 248 AVUSTUKSEN ANTAMINEN PIETARIN PYHÄN MARIAN KIRKON VESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISEEN Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherra Juhani Pörsti on saapuneessa kirjeessä pyytänyt taloudellista avustusta vesijärjestelmän uusimistyöhön. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta anottu määrä on euroa. Juhani Pörsti kirjelmä liitteineen on seuraava: Liite Pörstin kirjeen liitteenä on Maksim Markovin kirje, joka on kirjoitettu venäjäksi isoilla aakkosilla. Sitä ei ole yritettykään kääntää suomeksi. Kirkkoneuvoston venäjänkielentaitoiset jäsenet saavat kirjeen sisällöstä edes ajatuksen selville. Kirjelmän liitteenä on venäjänkielinen liittymissopimuksen jäljennös ja vesijärjestelmän kaaviokuva, josta ilmeisesti näkyy uusittavien kohteiden yksilöinti. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kertoi, että korjaustyön rakennustoimikunta on jo lakkautettu, eikä sitä ole jälkikäteen informoitu asiasta. Siten ei tiedetä, onko kyse Pietarin vesilaitoksen jälkirahastuksesta vai muuttuneista säännöksistä vedenjakelujärjestelmän suhteen. Asian teknistä puolta on vielä mahdollista selvittää yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun ja sen nimeämän teknisen valvojan kanssa. Pörstin kirjelmästä ilmenee, että asialla on kiire. Tämän johdosta johtoryhmä esittää, että anomukseen suhtaudutaan myönteisesti ja pyydetty määrä myönnetään kirkkoneuvoston käyttövaroista. Kn päättää myöntää käyttövaroistaan Pietarin Pyhän Marian seurakunnalle euroa käytettäväksi Pyhän Marian kirkon vesijärjestelmän uusimistyöhön. Seurakunnan on avustuksen saatuaan annettava seurakuntayhtymäl

13 le selvitys siitä, että avustus on käytetty nimenomaisesti pyydettyyn tarkoitukseen. Ilmoitus kirkkoherra Juhani Pörstille ja taloustoimistolle sekä ystävyysseurakuntatoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 249 POSTIMAKSUKONEEN VUOKRAAMINEN TALOUSTOIMISTOLLE Taloustoimistossa käytössä ollut postimaksukone rikkoontui kolmisen viikkoa sitten eikä sitä korjaamallakaan saada enää käyttökuntoon. Talous ja suunnittelujohtaja on jo pidempään keskustellut uuden koneen hankinnasta mahdollisten tarjoajien kanssa. Näissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että tällä hetkellä ainoastaan Pitney Bowes Oy pystyy tarjoamaan laitetta, jonka sisäinen muistiyksikkö on niin suuri, että sinne voidaan taltioida riittävä määrä seurakuntayhtymässä käytössä olevia osastokohtaisia tilejä. Tämän johdosta kysymykseen tulee suunnattu hankinta. Muualta saatujen tietojen mukaan postimaksukoneen ostaminen tai vuokraaminen on edelleen taloudellisesti järkevää, vaikka Posti ja muut alalla toimivat kilpailijat tarjoavat erilaisia postinkäsittelypalveluja. Myyntipäällikkö Etokari Pitney Bowes Oy:ltä on antanut päivätyn tarjouksen postimaksukoneen 60 kuukauden vuokrauksesta. Tarjous on seuraava: Liite Tarjouksessa on kaksi eri vaihtoehtoa vuokran määristä. Alempi on sidottu euriborin kehitykseen. Etokari on muuttanut tarjoustaan ja antanut mainitun hinnan kiinteänä vuokrana, joka on voimassa koko vuokra ajan. Lisäksi hän on ilmoittanut, että kokoonpanoon voidaan liittää 12 kilon vaaka tarjotun viiden kilon vaa an sijasta, koska käyttö osoittaa sellaisen tarpeellisuuden. Vaa an vaihto ei aiheuta lisäkustannuksia. Tarjotut hinnat ovat verottomia ja loppusummiin lisätään kulloinenkin arvonlisävero. Vuokrahinnan lisäksi joudutaan vuosittain maksamaan 70 euron suuruinen latauskeskuksen palvelumaksu, mikä hinta sekin on veroton. Vuokraan sisältyy kunnossapitosopimus koko vuokra ajalta. Taloustoimisto on joutunut vanhan laitteen rikkouduttua ottamaan tilapäisesti lainaksi myyjän esittelykoneen.

14 Kn päättää oikeuttaa talous ja suunnittelujohtajan vuokraamaan Pitney Bowes Oy:ltä tarjotun DM800i postimaksukoneen tarjouksessa mainitulla vuokralla vuokra ajan ollessa 60 kuukautta ja vuokran kiinteä. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle ja Ari Pekka Etokarille sekä taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Kn päätti oikeuttaa talous ja suunnittelujohtajan vuokraamaan Pitney Bowes Oy:ltä tarjotun DM800i postimaksukoneen tarjouksessa mainitulla vuokralla vuokra ajan ollessa 60 kuukautta ja vuokran kiinteä. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle ja Ari Pekka Etokarille sekä taloustoimistolle. 250 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMAT TAMMI, HELMI JA MAALISKUULTA 2007 Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut tiliasemat päivämäärillä , ja Ne ovat seuraavat: Liite Maaliskuun tiliasema on tuorein ja siitäkin ilmenee, että tiliavaus on voitu tehdä vasta rahatilien osalta. Varojen käyttö alkuvuonna on ollut suunnitelman mukaista eikä merkittäviä poikkeamia vielä ole havaittavissa. Kirkollisveron kokonaiskertymä on ollut yllättävän hyvä, kasvua edellisestä vuodesta on kokonaisuutena yli kahdeksan prosenttia. Yhteisöveron tuotto on pienentynyt ja siinä laskua on 9,6 prosenttia. Vastaavasti palkansaajaverot ovat kehittyneet yllättävän myönteisesti ja kasvua on 10,3 prosenttia. Tähän lopputulemaan saattaa vaikuttaa tilitysjärjestelmään tehdyt muutokset taikka muut satunnaistekijät, jotka tasaantuvat ajan myötä. Tämän johdosta kertymää tulee seurata maltillisesti. Kn merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliasemat tammi, helmi ja maaliskuulta hyväksyttiin. 251 SIJOITUSTOIMINNAN PYSYVÄISOHJEIDEN TARPEELLISUUDEN TOTEAMINEN

15 Taloussäännössä on määrätty, että rahavarojen ja arvopapereiden sijoituksesta päättää kirkkoneuvosto, sen asettama sijoitustoimikunta tai talous ja suunnittelujohtaja kirkkoneuvoston antamien yleisohjeiden mukaisesti. Kirkkovaltuuston hyväksymissä sijoitusohjeissa on todettu seuraavaa: Kirkkoneuvoston tulee toimikausittain tai muutoinkin tarvittaessa määrittää kirkkoneuvoston, sen asettaman sijoitustoimikunnan ja talous ja suunnittelujohtajan välinen työnjako ja antaa tarvittaessa valtuutukset sijoitustoiminnan käytännön hoitamiseen. Näissä pysyväisohjeissa on tarkoituksenmukaista myös määrätä, miten toimitaan tietyissä kiireellisissä tapauksissa. Kirkkoneuvoston asettamaan sijoitustoimikuntaan ovat kuuluneet talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti puheenjohtajana ja jäseninä tuomiorovasti Rauno Heikola ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunnan sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Irma Hokka. Sijoitustoimikunta on pystynyt toimimaan saamansa yleisvaltuutuksen perusteella eikä mitään erityisiä ongelmia päätäntävallasta ole syntynyt. Tarvittaessa on sijoitusvaltuutuksista tehty päätös kirkkoneuvostossa. Tilintarkastajat ovat kirkkoneuvostolle luovuttamissaan pöytäkirjoissa todenneet, viimeksi , että pysyväisohjeet ovat vielä laatimatta ja vahvistamatta. Tilintarkastajien kanssa käydyssä keskustelussa on todettu, että pysyväisohjeet on syytä laatia vain tarpeellisiksi todetuista asioista. Järkevää ei ole laatia ohjeita vain sen vuoksi, että ohjeet ovat olemassa. Parhaillaan on meneillään varainhoidon kilpailutus. Sijoitusohjeiden antaminen saattaa tulla tarpeelliseksi uusien varainhoitajien kanssa. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että pysyväisohjeiden antaminen ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukaista. Kn toteaa, että seurakuntayhtymän sijoitusohjeiden seitsemännessä kohdassa tarkoitettuja pysyväisohjeita ei ole tällä hetkellä tarpeen vahvistaa. Niiden tarpeellisuuteen voidaan palata sijoituksenhoitajan valinnan jälkeen. Ilmoitus tilintarkastajille ja taloustarkastajalle. Käsittely Jäsen Juha Nappu tiedusteli, onko sijoitustoimikunta määräajan toimiva vai pysyvä toimikunta. Talous ja suunnittelujohtaja Kaisti kertoi, että toimikunta nimetään aina kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Asia tulee hallintojohtajan esityslistalle luottamushenkilöiden nyt vaihduttua.

16 hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 252 HUONEISTON MYYNTI TYKS SÄÄTIÖLLE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa As.Oy Kiinanmylly nimisestä yhtiöstä, osoitteessa Vähä Hämeenkatu 1, Turku, kaksi huoneistoa. Huoneistot ovat kooltaan 65,5 m 2 (A 1) ja 48 m 2 (B 14) ja sijaitsevat 1. kerroksessa. Molemmat asunnot ovat vuokrattuja ja ovat keskuskirjanpidon alaisia. Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus ja tutkimussäätiö omistaa suurimman osan rakennuksen asuinhuoneistoista. Säätiön tavoitteena on saada koko rakennus omistukseensa ja siten he ovat lähestyneet seurakuntayhtymää tarjouksella ostaa yhtymän molemmat asunnot omistukseensa. Kiinteistötoimisto pyysi Huoneistokeskukselta arviot asunnoista. Arvion mukaan huoneiston A 1 arvo on välillä ja huoneiston B 14 arvo on välillä Tyksin säätiön tarjous huoneistosta A 1 on ja B Huoneistot ovat alkuperäisessä kunnossa ja niiden kunto on tyydyttävä. Vuokratuottolaskelma esitetään kokouksessa. Kiinteistötoimiston mielestä huoneistot tulee myydä. Kirkkoneuvosto päättää myydä Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus ja tutkimussäätiölle As.Oy Kiinanmylly nimisestä yhtiöstä huoneistot A 1, osakkeet nrot 1 61 ja B 14, osakkeet nrot seuraavasti: velaton myyntihinta o huoneistosta A o huoneistosta B omistusoikeus siirtyy, kun koko kauppahinta on maksettu kaupasta menevän varainsiirtoveron suorittaa ostaja. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan kauppakirjan, ottamaan vastaan kauppasumman seurakuntayhtymän tilille ja luovuttamaan osakekirjat osakkeista 1 61 (A 1) ja (B 14) säätiölle. Ilmoitus kiinteistötoimistolle.

17 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 253 HENRIKINKIRKON RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan määrärahan, jonka perusteella Henrikinkirkon laajennuksen täysipainoinen suunnittelu voidaan käynnistää. Tavoitteena on esittää kirkkoneuvostolle mahdollisimman nopeasti kirkon laajennuksen aloittaminen. Henrikinkirkon suunnittelutoimikunta on laatinut laajennuksesta alustavat luonnokset, jonka pohjalta rakennustoimikunta aloittaa työnsä. Rakennustoimikunnan tulee erityisesti tutkia laajennuksen laajuustarpeet. Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen voisi alkaa loppuvuodesta 2007 ja laajennus olisi valmis vuoden 2009 alkupuolella. Rakennustoimikunnan tehtävänä on laatia suunnitelmat ja lopullinen kustannusarvio ja niiden valmistuttua esitellä hanke kirkkovaltuustolle lopullista suunnitelmien hyväksyntää ja rakentamispäätöstä varten. Mikäli kirkkovaltuusto nämä hyväksyy, on rakennustoimikunnan tehtävänä vetää hanke loppuun asti, hakea tarvittavat luvat ja tehdä tarvittavat hankinnat ja sopimukset. Kiinteistötoimisto esittää, että kirkkoneuvosto asettaa Henrikinkirkon rakennustoimikunnan ja nimeää sen puheenjohtajaksi kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan sekä jäseniksi hallintojohtaja Hannu Kallion ja kappalainen Eija Kallialan ja kiinteistölautakunnan edustaja Ilari Luojolan. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää nimetä oman edustajansa toimikuntaan ja pyytää myös Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostoa nimeämään toimikuntaan edustajansa. Toimikunta kutsuu itselleen sihteerin. Kirkkoneuvosto päättää antaa rakennustoimikunnalle valtuudet suunnitella ja toteuttaa rakennushanke hyväksytyn talousarvion mukaisesti sekä hyväksyä hankkeeseen liittyvät sopimukset ja hankinnat ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan hanketta koskevat lupahakemukset. Suunnitelmat, kustannusarvio ja toteutus tullaan erikseen hyväksyttämään seurakuntayhtymän asianomaisilla hallintoelimillä ja kirkkovaltuustossa. Ilmoitukset rakennustoimikuntaan valituille.

18 Käsittely Tuomiorovasti Rauno Heikola kertoi hallintojohtajan ottaneen yhteyttä häneen ja pyytäneen asian pöydälle panoa. Tuomiorovasti Heikola esitti, että asia laitetaan pöydälle. Jäsen Juha Nappu esitti, että asiasta päätetään tässä kokouksessa. Asia päätettiin laittaa yksimielisesti pöydälle. Yhteisten työmuotojen johtajan asiat Yhteisten työmuotojen johtajan poissa ollessa yhteisten työmuotojen esityslistan asian esitteli talousja suunnittelujohtaja. 254 TURUN JA KAARINAN N YHTEISEN LAPSITYÖN KESÄKAUDEN 2007 TOIMINTOJEN HINNAT Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt yhtymän yhteisen lapsityön kesäkauden 2007 hintoja ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle niiden hyväksymistä liitteen 1 as 1/ytj mukaisina. Liite Lapsityön kesäkauden 2007 kesäkerhon, pienten koululaisten kesäkerhon, kesäleirin, retkikerhon ja perheretken hinnat koostuvat pääosin toimintojen materiaalikustannuksista. Maksuttomana toimintana toteutuvat Mikaelin krypta, Leppäkertun kesäkolo ja Tuomiokirkon kynttilähetket. päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen lapsityön kesäkauden 2007 toimintojen hinnat liitteen mukaisina. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Jaanet Salmiselle. hyväksyttiin. 255 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot