TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen von Schöneman Arja jäsen Hollmén Kimmo varajäsen Nieminen Mikko kv:n vpj, poistui Outi Toljamo vs. kirkkoherra, poistui Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra, poistui Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Eero Sepponen kirkkoherra Tatu Kuoppala vt. kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Kaisti Aapo Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talous ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Saksa Kirsti jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kallio Hannu hallintojohtaja 233 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 235 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 236 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kn hyväksyy kokouksen esityslistan. Kn päätti käsitellä ensimmäisenä asiana ilmoitusasioiden jälkeen eijulkiselta esityslistalta kiinteistöjohtajan asian, joka koskee seurakuntayhtymän kulttuurimerkityksellisesti merkittävien kiinteistöjen uutta vakuutussopimusta. Talous ja suunnittelujohtaja jakoi pöydälle lisäesityslistan asiaksi numero 9. Muilta osin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 237 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Lahti ja Juha Nappu. 238 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja atk toimikunnan pöytäkirja nro 3/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 2/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 2/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 3/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 2/ Paattisten kirkkoherran päätöspöytäkirja 4/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 239 TURUN JA KAARINAN N KULTTUURIHISTORIALLISESTI MER KITTÄVIEN KIINTEISTÖJEN UUSI VAKUUTUSSOPIMUS SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA Hallintojohtajan asiat Talous ja suunnittelujohtaja esitteli hallintojohtajan esityslistan asiat hallintojohtajan ollessa poissa kokouksesta. 240 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN SELVITYS JA LAUSUNTOPYYNTÖ Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päivätyllä kirjelmällä pyytänyt selvitystä ja lausuntoa seuraavassa asiassa: Janne Koskinen, joka asuu Turussa on kääntynyt apulaisoikeusasiamiehen puoleen, koska hän ei ole saanut lakkautetuksi Kirkko ja me lehden jakelua. Perustuslain 111 :n 1 momenttiin viitaten apulaisoikeusasiamies pyytää seurakuntayhtymältä selvitystä ja lausuntoa asiassa mennessä. Tiedotuspäällikkö Paula Heinon laatima selvitys asian kulusta on seuraava: Suomen Kirkko Mediat Oy julkaisee eri puolilla maata useita seurakuntalehtiä, joista yksi on 11 kertaa vuodessa ilmestyvä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Kirkko ja me lehti. Suomen Posti Oyj muutti osoitteettomien lehtien jakelukäytäntöään alkaen siten, että lehden saavat seurakuntayhtymän alueella kaikki muut paitsi sellaiset henkilöt, joiden postiluukussa on ilmaisjakelu tai mainoskielto. Posti ei siis enää, kuten ennen, jätä jakamatta lehteä sellaisiin talouksiin, jotka sen jakelun ovat kieltäneet. Näin vuoden alusta lähtien lehden ovat

4 saaneet sellaisetkin henkilöt, jotka sen jakelun ovat aiemmin voineet kieltää. Tästä johtuen Janne Koskinen otti yhteyttä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotustoimistoon, jossa hänelle kerrottiin uusi jakelukäytäntö. Tämä jakelijan päättämä muutos oli yksipuolinen eikä seurakuntayhtymällä ollut siihen vaikutusmahdollisuutta. Muutos mm. rajoittaa tuntuvasti lehden jakelua omille jäsenillemme. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä selvittää parhaillaan joko mahdollisuutta vaihtaa jakeluyritys tai hoitaa jakelu muulla tavalla, mutta tälle työlle ei ole asetettu aikataulua. Hallintojohtaja katsoo, että edellä oleva selvitys kuvaa tapahtunutta. Seurakuntayhtymä toteaa lausuntonaan, että se ei ole menetellyt Kirkko ja me lehden jakeluasiassa lain vastaisesti eikä muutenkaan virheellisesti. Kn päättää antaa edellä olevan selvityksen ja lausunnon. Ilmoitus eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 241 VARISSUON LIIKEKESKUKSEN OSAKEKANNAN MYYNTI Kirkkoneuvosto on kokouksessaan antanut valtuudet etsiä ostajaa seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ja käyttörahaston omistamille Varissuon Liikekeskus Oy:n osakkeille. Myyntitehtävä annettiin Catella Property Ltd:lle. Myyntitoimeksiantoon yhtyivät kaikki Varissuon Liikekeskuksen omistajat. Kauppaa edeltävässä selvityksessä seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ja keskuskirjanpidon omistamien osakkeiden osuus kauppahinnasta asetettiin 62,6 prosentiksi, mikä ylittää osakeomistuksen mukaisen osuutemme. Tämä johtuu siitä, että seurakuntayhtymän hallitsemat tilat ovat jonkun verran keskimääräistä parempia. Catella selvitti kesän ja syksyn aikana potentiaalisten ostajien keskuudessa ostohalukkuutta ja kauppaan johtavat neuvottelut aloitettiin tammikuussa Kirkkoneuvosto on kokouksessaan antanut valtuudet solmia aiesopimus ostajan kanssa. Kauppahinta vastaa tuolloin hyväksyttyä hintaa, joskin kauppaa seuraa myös Kiinteistö Oy Itäkartion osakekanta, jonka Varissuon Liikekeskus omistaa. Itäkartion arvo ei ole helposti selvitettävissä, mutta sen kirjanpitoarvo on 0,17 euroa ja käytännön arvo mahdollisesti noin euroa. Neuvottelut ovat edenneet aiesopimusta sol

5 mittaessa tarkoitetulla tavalla ja lopullisen kauppasopimuksen sisällöstä on yksimielisyys lukuun ottamatta eräitä vähäisiä tarkennuksia. Kauppakirjan sisältö on tavanomainen eikä siihen liity mitään poikkeavia ehtoja. Seurakuntayhtymä sitoutuu tosin ostamaan Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n 760 osaketta kirjanpitoarvoltaan 1278,23 euroa, koska ostaja ei halua omistaa Kiinteistöpalveluyhtiön osakkeita. Seurakuntayhtymä omistaa jo ennestään em. osakkeita. Velaton kokonaiskauppasumma on euroa, josta seurakuntayhtymän osuus on 62,6 prosenttia eli euroa. Seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle ja keskuskirjanpidolle tuleva kauppasumma jaetaan osakkeiden tasearvojen mukaisesti siten, että hautainhoitorahaston osuus kauppasummasta on 94,8 prosenttia ja keskuskirjanpidon osuus kauppasummasta 5,2 prosenttia. Liite Kn päättää myydä Kiinteistö Oy Varissuon Liikekeskuksen osakkeet nrot , ja (hautainhoitorahaston omistamat osakkeet) ja osakkeet nrot (keskuskirjanpidon omistamat osakkeet). Samassa kaupassa myydään K. Oy Varissuon Liikekeskuksen omistaman Kiinteistö Oy Itäkartion koko osakekanta. Kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion allekirjoittamaan kauppakirjan, ottamaan vastaan kauppasumman seurakuntayhtymän tileille ja luovuttamaan osakekirjat. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään kauppakirjaan tulevat vähäiset muutokset ja tarkennukset. Ilmoitus ostajalle, hallintojohtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 242 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 36 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 37 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 38 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

6 Ei toimenpiteitä. 39 Viemärin siirto palvelutalo K. Oy Turun Iso Heikin tontilla lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2007 talousarvioon Ilmoitus Turun Kaupunkilähetykselle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 40 Omakotitonttien vuokrasopimusten uudistaminen alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus vuokralaisille, isännöitsijälle ja taloustoimistolle. 41 Henrikinkirkon laajennus Ilmoitus Henrinkinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 42 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 243 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 32 henkilölle.

7 Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 244 JOHANNES ALARANNAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maarian seurakunnan määräaikainen seurakuntapastori Johannes Alaranta on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi ehdotetaan Raunistulan seurakuntataloa osoitteessa Murtomaankatu 12. Kirkkoherra Heimo Rinne puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa määräaikaisen seurakuntapastori Johannes Alarannan laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Raunistulan seurakuntatalo osoitteessa Murtomaankatu 12. Koska Alaranta asuu seurakuntayhtymän alueen ulkopuolella, laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Samalla todetaan, että matkat kotoa virkapaikkaan ja takaisin eivät ole virkaehtosopimuksen mukaan korvattavia matkoja. Ilmoitus Johannes Alarannalle, Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 245 HANNA ROSVALLIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Mikaelinseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Hanna Rosvall on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi ehdotetaan Mikaelin seurakuntakotia osoitteessa Puistokatu 13. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs. nuorisotyönohjaaja Hanna Rosvallin laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Mikaelin seurakuntakoti osoitteessa Puistokatu 13. Ilmoitus Hanna Rosvallille, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

8 hyväksyttiin. 246 RAPORTTI MAAHANMUUTTAJATYÖN TILAISUUDESTA Kirkkoneuvosto päätti myöntää euron määrärahan esiintyjien palkkiokulujen kattamiseen maahanmuuttajatyön musiikkipitoisen illan kuluihin. Illan nimi oli Musiikilla yli rajojen. Taina Viljanen on antanut tapahtumasta seuraavan raportin: Seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön työryhmä järjesti Musiikilla yli rajojen tilaisuuden rasismin vastaisella viikolla Tapahtumapaikkana oli Aurelia. Tilaisuudessa esiintyi lukuisia Turussa asuvia maahanmuuttajia musiikki ja tanssiesityksin. Juontajina toimivat Petri Sirén ja Olga Jounolainen. Tarjoilu ostettiin Maahanmuuttajanaisten Daisy Ladies ry:ltä. Tilaisuuteen osallistui n. 100 henkeä. Musiikilla yli rajojen ilta onnistui hyvin, tilaisuudessa oli lämmin, kodikas ja vuorovaikutteinen ilmapiiri. Ohjelma oli monipuolista ja monikielistä. Saimme kokea välähdyksen monikulttuurisesti rikkaasta Turusta. Taina Viljanen toimi järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. Tapana on ollut, että kirkkoneuvoston tukemista tilaisuuksista annetaan myöhemmin selvitys kirkkoneuvostolle. Tämän johdosta raportti on nyt esityslistalla. Kn merkitsee tiedokseen Musiikilla yli rajojen tilaisuuden toteutumisraportin. Ilmoitus Taina Viljaselle. hyväksyttiin. 247 SEURAKUNTANEUVOSTOJEN LAUSUNNOT MÄÄRÄRAHAJAKOTOIMIKUNNAN ESITYK SESTÄ JA EHDOTUKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin asia päätettiin laittaa pöydälle ja ottaa käsittelyyn pidettävässä kokouksessa.

9 Kirkkoneuvoston jäseniä pyydetään tutustumaan esityslistan mukana tuolloin jaettuun materiaaliin ja ottamaan sen mukaan nyt pidettävään kokoukseen. Johtoryhmän kannanotot selviävät esityslistalla olleesta seuraavasta esittelystä: Kirkkoneuvosto pyysi seurakuntaneuvostojen lausuntoja määrärahajakotoimikunnan esityksestä helmikuun loppuun 2007 mennessä. Kaikki lausunnot on nyt saatu ja asia on ollut johtoryhmän käsittelyssä Johtoryhmässä sovittiin, että asia viedään kirkkoneuvoston esityslistalle , jotta kirkkoneuvosto voi rauhassa tutustua asiaan. Kirkkoneuvoston käsittely on tarkoitus toteuttaa Tässä kokouksessa on kirkkoneuvoston jäsen Lars Runar Knutsilla tilaisuus olla läsnä. Hän on ollut määrärahajakotoimikunnan jäsen ja toivonut, että hän voi olla läsnä asiaa kirkkoneuvostossa käsiteltäessä. Talous ja suunnittelujohtaja teki johtoryhmää varten yhteenvedon saaduista lausunnoista. Se on seuraava: YHTEENVETO MÄÄRÄRAHAJAKOTOIMIKUNNAN ESITYKSISTÄ SAADUISTA LAUSUNNOISTA: Tuomiokirkkoseurakunta Hyväksyy esityksen. Mikaelinseurakunta Hyväksyy esityksen, mutta tekee vaikeasti huomioon otettavia vauraumia. Martinseurakunta Hyväksyy esityksen, esittää nyt käyttöön, mutta ehdottaa uutta mallia seuraavan valtuustokauden alusta. Esittää harkittavaksi ikähaarukan 0 30 vuotiaiden sijasta ikähaarukkaa 0 16 vuotiaat. Katariinanseurakunta Hyväksyy esityksen, haluaa muistuttaa maahanmuuttajista, paluumuuttajista ja alueen hajanaisuudesta. Maarian seurakunta

10 Hyväksyy ehdotuksen. Esittää harkittavaksi Maarian seurakunnan jakamisen siten, että Maariasta ja Paattisista kummastakin tulisi hengen seurakunta. Ruotsalainen seurakunta Hyväksyy ehdotuksen, perustelee lausunnossaan seurakunnalle ehdotetun hyvitysmäärärahan olemassa oloa. Henrikinseurakunta Hyväksyy ehdotuksen. Esittää ajatuksen ikähaarukan pienentämistä hyvityksiä annettaessa. Esittää jakomallia valtuustokauden alkupuolelle ja uutta jakomallia seuraavalle valtuustokaudelle. Paattisten seurakunta Hyväksyy ehdotuksen. Esittää, että painotettu ikäryhmä olisi 0 16 vuotiaat. Kaarinan seurakunta Hyväksyy ehdotuksen. Tämä vuosi ehdotetaan vahvistetun talousarvion mukaan lisättynä viidellä prosentilla toimintamäärärahoihin. Ehdottaa otettavaksi käyttöön vuosiksi Esittää ikäryhmähyvitystä 0 20 vuotiaille. Esittää yhteisten varojen kohdentamisen tarkempaa seurantaa. Seurakuntaneuvostojen yksityiskohtaiset lausunnot oli siteerattu edelliselle esityslistalle. Johtoryhmässä keskusteltiin edellä jo esitetyn käsittelyaikataulun lisäksi tehdyistä muutosesityksistä. Keskustelun jälkeen todettiin, että ikäryhmähyvityksen muuttaminen joksikin toiseksi tässä vaiheessa ei ole perusteltua silloin, jos sen tarkoituksena on vain saattaa joku seurakunta edullisempaan tai vähemmän edulliseen asemaan muihin nähden. Panostaminen lapsiin ja nuoriin on tärkeätä. Viimeaikaiset selvitykset osoittavat, että nuorten aikuisten kynnys lähteä pois seurakunnasta on matalampi kuin muissa ikäryhmissä. Eroamishalukkuus on suurta ikäryhmissä vuotta. Tällä perusteella voidaan edelleen pitää tärkeänä, että ikäryhmällä 0 30 vuotta on kaksinkertainen painoarvo määrärahoja laskettaessa. Johtoryhmä ei siten ehdota muutosta ikäryhmähyvitykseen. Sen sijaan johtoryhmässä katsottiin, että uuden järjestelmän käyttöönotto tulee toteuttaa nopeasti jo kuluvan vuoden osalta. Järjestelmä voisi olla tässä vaiheessa määräaikainen, jolloin se koskisi vuosia Sen ly

11 hyempää kokeilukautta ei ole syytä hyväksyä, koska valtuustokauden loppuvuodet ovat käsillä ennen kuin huomataan ja jakojärjestelmän uudelleenkehittely vie aikaa enemmän kuin vuoden. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että määrärahajakotoimikunnan ehdotus uudeksi jakomalliksi hyväksytään siten, että jakomalli otetaan käyttöön jo kuluvana vuonna. Jakomalli otetaan käyttöön määräaikaisena vuosina Käsittely Kirkkoherra Järvensivu pyysi, että ikäryhmäpainotuksen yläikärajaa vielä tarkistetaan. Hän esitti seurakuntaneuvostojen lausunnoissa esille tuodut ikäryhmäpainotuksia koskevat perustelut. Järvensivu katsoi, että esityksessä oleva ikäryhmäpainotus vuotiaiden osalta ei ole johdettavissa kirkkolaista tai järjestyksestä eikä tähän ikäryhmään kohdistuvan painotuksen perustelut käy ilmi toimikunnan esityksestä. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että rahanjakomallin kehittämisessä liikkeelle tulee lähteä strategisesta näkökulmasta eikä taloudellisesta. Määrärahajakotoimikunnan jäsen Lars Runar Knuts kertoi, ettei työryhmän työssä ole suosittu tiettyä / tiettyjä seurakuntia, vaan on pyritty löytämään malli, jonka kaikki seurakunnat voivat hyväksyä. Mallin löytyminen on ollut yllättävänkin vaikeaa. Varajäsen Kimmo Hollmèn esitti Kaarinan seurakunnan puolesta, että se nyt hyväksyy esitetyn mallin esitetyksi määrärahaksi, mutta periaatteet tulee tarkistaa määräajan päättymisen jälkeen ja määrärahapainotus kohdistaa ikäryhmään 0 20 vuotta. Tuomiorovasti Rauno Heikola ja talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kiinnittivät huomiota, että ikäryhmässä erotaan eniten kirkosta. Tämän vuoksi painotuksen piiriin on erityisen tärkeää ottaa myös vuotiaat. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Nieminen pyysi jatkotyöskentelyssä kiinnittämään huomiota siihen, ettei mahdollinen palkkausmäärärahojen nousu aiheuta samalla seurakuntien toimintamäärärahojen laskua. Jäsen Juha Nappu esitti, että nyt hyväksyttävä rahanjakomalli otetaan uudelleen esille jo tämän valtuustokauden aikana. Nyt esitetyssä rahanjakomallissa seurakunta, jossa on 30 % enemmän jäseniä kuin toisessa seurakunnassa, saa määrärahaa 9 % enemmän. Samalla hän pyysi, että kirkkovaltuustolle tuodaan käsiteltäväksi myös malli, josta puuttuu kokonaan ikäryhmäpainotus.

12 Maarian kirkkoherra Heimo Rinne kiitti siitä, että Maarian seurakunnan tilanne on huomioitu esityksessä. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että määrärahajakotoimikunnan ehdotus uudeksi jakomalliksi hyväksytään siten, että jakomalli otetaan käyttöön jo kuluvana vuonna. Jakomalli otetaan käyttöön määräaikaisena vuosina Jakomalli on seuraava: Liite Ilmoitus kirkkovaltuustolle. 248 AVUSTUKSEN ANTAMINEN PIETARIN PYHÄN MARIAN KIRKON VESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISEEN Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherra Juhani Pörsti on saapuneessa kirjeessä pyytänyt taloudellista avustusta vesijärjestelmän uusimistyöhön. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta anottu määrä on euroa. Juhani Pörsti kirjelmä liitteineen on seuraava: Liite Pörstin kirjeen liitteenä on Maksim Markovin kirje, joka on kirjoitettu venäjäksi isoilla aakkosilla. Sitä ei ole yritettykään kääntää suomeksi. Kirkkoneuvoston venäjänkielentaitoiset jäsenet saavat kirjeen sisällöstä edes ajatuksen selville. Kirjelmän liitteenä on venäjänkielinen liittymissopimuksen jäljennös ja vesijärjestelmän kaaviokuva, josta ilmeisesti näkyy uusittavien kohteiden yksilöinti. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kertoi, että korjaustyön rakennustoimikunta on jo lakkautettu, eikä sitä ole jälkikäteen informoitu asiasta. Siten ei tiedetä, onko kyse Pietarin vesilaitoksen jälkirahastuksesta vai muuttuneista säännöksistä vedenjakelujärjestelmän suhteen. Asian teknistä puolta on vielä mahdollista selvittää yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun ja sen nimeämän teknisen valvojan kanssa. Pörstin kirjelmästä ilmenee, että asialla on kiire. Tämän johdosta johtoryhmä esittää, että anomukseen suhtaudutaan myönteisesti ja pyydetty määrä myönnetään kirkkoneuvoston käyttövaroista. Kn päättää myöntää käyttövaroistaan Pietarin Pyhän Marian seurakunnalle euroa käytettäväksi Pyhän Marian kirkon vesijärjestelmän uusimistyöhön. Seurakunnan on avustuksen saatuaan annettava seurakuntayhtymäl

13 le selvitys siitä, että avustus on käytetty nimenomaisesti pyydettyyn tarkoitukseen. Ilmoitus kirkkoherra Juhani Pörstille ja taloustoimistolle sekä ystävyysseurakuntatoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 249 POSTIMAKSUKONEEN VUOKRAAMINEN TALOUSTOIMISTOLLE Taloustoimistossa käytössä ollut postimaksukone rikkoontui kolmisen viikkoa sitten eikä sitä korjaamallakaan saada enää käyttökuntoon. Talous ja suunnittelujohtaja on jo pidempään keskustellut uuden koneen hankinnasta mahdollisten tarjoajien kanssa. Näissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että tällä hetkellä ainoastaan Pitney Bowes Oy pystyy tarjoamaan laitetta, jonka sisäinen muistiyksikkö on niin suuri, että sinne voidaan taltioida riittävä määrä seurakuntayhtymässä käytössä olevia osastokohtaisia tilejä. Tämän johdosta kysymykseen tulee suunnattu hankinta. Muualta saatujen tietojen mukaan postimaksukoneen ostaminen tai vuokraaminen on edelleen taloudellisesti järkevää, vaikka Posti ja muut alalla toimivat kilpailijat tarjoavat erilaisia postinkäsittelypalveluja. Myyntipäällikkö Etokari Pitney Bowes Oy:ltä on antanut päivätyn tarjouksen postimaksukoneen 60 kuukauden vuokrauksesta. Tarjous on seuraava: Liite Tarjouksessa on kaksi eri vaihtoehtoa vuokran määristä. Alempi on sidottu euriborin kehitykseen. Etokari on muuttanut tarjoustaan ja antanut mainitun hinnan kiinteänä vuokrana, joka on voimassa koko vuokra ajan. Lisäksi hän on ilmoittanut, että kokoonpanoon voidaan liittää 12 kilon vaaka tarjotun viiden kilon vaa an sijasta, koska käyttö osoittaa sellaisen tarpeellisuuden. Vaa an vaihto ei aiheuta lisäkustannuksia. Tarjotut hinnat ovat verottomia ja loppusummiin lisätään kulloinenkin arvonlisävero. Vuokrahinnan lisäksi joudutaan vuosittain maksamaan 70 euron suuruinen latauskeskuksen palvelumaksu, mikä hinta sekin on veroton. Vuokraan sisältyy kunnossapitosopimus koko vuokra ajalta. Taloustoimisto on joutunut vanhan laitteen rikkouduttua ottamaan tilapäisesti lainaksi myyjän esittelykoneen.

14 Kn päättää oikeuttaa talous ja suunnittelujohtajan vuokraamaan Pitney Bowes Oy:ltä tarjotun DM800i postimaksukoneen tarjouksessa mainitulla vuokralla vuokra ajan ollessa 60 kuukautta ja vuokran kiinteä. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle ja Ari Pekka Etokarille sekä taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Kn päätti oikeuttaa talous ja suunnittelujohtajan vuokraamaan Pitney Bowes Oy:ltä tarjotun DM800i postimaksukoneen tarjouksessa mainitulla vuokralla vuokra ajan ollessa 60 kuukautta ja vuokran kiinteä. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle ja Ari Pekka Etokarille sekä taloustoimistolle. 250 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMAT TAMMI, HELMI JA MAALISKUULTA 2007 Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut tiliasemat päivämäärillä , ja Ne ovat seuraavat: Liite Maaliskuun tiliasema on tuorein ja siitäkin ilmenee, että tiliavaus on voitu tehdä vasta rahatilien osalta. Varojen käyttö alkuvuonna on ollut suunnitelman mukaista eikä merkittäviä poikkeamia vielä ole havaittavissa. Kirkollisveron kokonaiskertymä on ollut yllättävän hyvä, kasvua edellisestä vuodesta on kokonaisuutena yli kahdeksan prosenttia. Yhteisöveron tuotto on pienentynyt ja siinä laskua on 9,6 prosenttia. Vastaavasti palkansaajaverot ovat kehittyneet yllättävän myönteisesti ja kasvua on 10,3 prosenttia. Tähän lopputulemaan saattaa vaikuttaa tilitysjärjestelmään tehdyt muutokset taikka muut satunnaistekijät, jotka tasaantuvat ajan myötä. Tämän johdosta kertymää tulee seurata maltillisesti. Kn merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliasemat tammi, helmi ja maaliskuulta hyväksyttiin. 251 SIJOITUSTOIMINNAN PYSYVÄISOHJEIDEN TARPEELLISUUDEN TOTEAMINEN

15 Taloussäännössä on määrätty, että rahavarojen ja arvopapereiden sijoituksesta päättää kirkkoneuvosto, sen asettama sijoitustoimikunta tai talous ja suunnittelujohtaja kirkkoneuvoston antamien yleisohjeiden mukaisesti. Kirkkovaltuuston hyväksymissä sijoitusohjeissa on todettu seuraavaa: Kirkkoneuvoston tulee toimikausittain tai muutoinkin tarvittaessa määrittää kirkkoneuvoston, sen asettaman sijoitustoimikunnan ja talous ja suunnittelujohtajan välinen työnjako ja antaa tarvittaessa valtuutukset sijoitustoiminnan käytännön hoitamiseen. Näissä pysyväisohjeissa on tarkoituksenmukaista myös määrätä, miten toimitaan tietyissä kiireellisissä tapauksissa. Kirkkoneuvoston asettamaan sijoitustoimikuntaan ovat kuuluneet talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti puheenjohtajana ja jäseninä tuomiorovasti Rauno Heikola ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunnan sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Irma Hokka. Sijoitustoimikunta on pystynyt toimimaan saamansa yleisvaltuutuksen perusteella eikä mitään erityisiä ongelmia päätäntävallasta ole syntynyt. Tarvittaessa on sijoitusvaltuutuksista tehty päätös kirkkoneuvostossa. Tilintarkastajat ovat kirkkoneuvostolle luovuttamissaan pöytäkirjoissa todenneet, viimeksi , että pysyväisohjeet ovat vielä laatimatta ja vahvistamatta. Tilintarkastajien kanssa käydyssä keskustelussa on todettu, että pysyväisohjeet on syytä laatia vain tarpeellisiksi todetuista asioista. Järkevää ei ole laatia ohjeita vain sen vuoksi, että ohjeet ovat olemassa. Parhaillaan on meneillään varainhoidon kilpailutus. Sijoitusohjeiden antaminen saattaa tulla tarpeelliseksi uusien varainhoitajien kanssa. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että pysyväisohjeiden antaminen ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukaista. Kn toteaa, että seurakuntayhtymän sijoitusohjeiden seitsemännessä kohdassa tarkoitettuja pysyväisohjeita ei ole tällä hetkellä tarpeen vahvistaa. Niiden tarpeellisuuteen voidaan palata sijoituksenhoitajan valinnan jälkeen. Ilmoitus tilintarkastajille ja taloustarkastajalle. Käsittely Jäsen Juha Nappu tiedusteli, onko sijoitustoimikunta määräajan toimiva vai pysyvä toimikunta. Talous ja suunnittelujohtaja Kaisti kertoi, että toimikunta nimetään aina kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Asia tulee hallintojohtajan esityslistalle luottamushenkilöiden nyt vaihduttua.

16 hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 252 HUONEISTON MYYNTI TYKS SÄÄTIÖLLE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa As.Oy Kiinanmylly nimisestä yhtiöstä, osoitteessa Vähä Hämeenkatu 1, Turku, kaksi huoneistoa. Huoneistot ovat kooltaan 65,5 m 2 (A 1) ja 48 m 2 (B 14) ja sijaitsevat 1. kerroksessa. Molemmat asunnot ovat vuokrattuja ja ovat keskuskirjanpidon alaisia. Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus ja tutkimussäätiö omistaa suurimman osan rakennuksen asuinhuoneistoista. Säätiön tavoitteena on saada koko rakennus omistukseensa ja siten he ovat lähestyneet seurakuntayhtymää tarjouksella ostaa yhtymän molemmat asunnot omistukseensa. Kiinteistötoimisto pyysi Huoneistokeskukselta arviot asunnoista. Arvion mukaan huoneiston A 1 arvo on välillä ja huoneiston B 14 arvo on välillä Tyksin säätiön tarjous huoneistosta A 1 on ja B Huoneistot ovat alkuperäisessä kunnossa ja niiden kunto on tyydyttävä. Vuokratuottolaskelma esitetään kokouksessa. Kiinteistötoimiston mielestä huoneistot tulee myydä. Kirkkoneuvosto päättää myydä Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus ja tutkimussäätiölle As.Oy Kiinanmylly nimisestä yhtiöstä huoneistot A 1, osakkeet nrot 1 61 ja B 14, osakkeet nrot seuraavasti: velaton myyntihinta o huoneistosta A o huoneistosta B omistusoikeus siirtyy, kun koko kauppahinta on maksettu kaupasta menevän varainsiirtoveron suorittaa ostaja. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan kauppakirjan, ottamaan vastaan kauppasumman seurakuntayhtymän tilille ja luovuttamaan osakekirjat osakkeista 1 61 (A 1) ja (B 14) säätiölle. Ilmoitus kiinteistötoimistolle.

17 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 253 HENRIKINKIRKON RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan määrärahan, jonka perusteella Henrikinkirkon laajennuksen täysipainoinen suunnittelu voidaan käynnistää. Tavoitteena on esittää kirkkoneuvostolle mahdollisimman nopeasti kirkon laajennuksen aloittaminen. Henrikinkirkon suunnittelutoimikunta on laatinut laajennuksesta alustavat luonnokset, jonka pohjalta rakennustoimikunta aloittaa työnsä. Rakennustoimikunnan tulee erityisesti tutkia laajennuksen laajuustarpeet. Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen voisi alkaa loppuvuodesta 2007 ja laajennus olisi valmis vuoden 2009 alkupuolella. Rakennustoimikunnan tehtävänä on laatia suunnitelmat ja lopullinen kustannusarvio ja niiden valmistuttua esitellä hanke kirkkovaltuustolle lopullista suunnitelmien hyväksyntää ja rakentamispäätöstä varten. Mikäli kirkkovaltuusto nämä hyväksyy, on rakennustoimikunnan tehtävänä vetää hanke loppuun asti, hakea tarvittavat luvat ja tehdä tarvittavat hankinnat ja sopimukset. Kiinteistötoimisto esittää, että kirkkoneuvosto asettaa Henrikinkirkon rakennustoimikunnan ja nimeää sen puheenjohtajaksi kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan sekä jäseniksi hallintojohtaja Hannu Kallion ja kappalainen Eija Kallialan ja kiinteistölautakunnan edustaja Ilari Luojolan. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää nimetä oman edustajansa toimikuntaan ja pyytää myös Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostoa nimeämään toimikuntaan edustajansa. Toimikunta kutsuu itselleen sihteerin. Kirkkoneuvosto päättää antaa rakennustoimikunnalle valtuudet suunnitella ja toteuttaa rakennushanke hyväksytyn talousarvion mukaisesti sekä hyväksyä hankkeeseen liittyvät sopimukset ja hankinnat ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan hanketta koskevat lupahakemukset. Suunnitelmat, kustannusarvio ja toteutus tullaan erikseen hyväksyttämään seurakuntayhtymän asianomaisilla hallintoelimillä ja kirkkovaltuustossa. Ilmoitukset rakennustoimikuntaan valituille.

18 Käsittely Tuomiorovasti Rauno Heikola kertoi hallintojohtajan ottaneen yhteyttä häneen ja pyytäneen asian pöydälle panoa. Tuomiorovasti Heikola esitti, että asia laitetaan pöydälle. Jäsen Juha Nappu esitti, että asiasta päätetään tässä kokouksessa. Asia päätettiin laittaa yksimielisesti pöydälle. Yhteisten työmuotojen johtajan asiat Yhteisten työmuotojen johtajan poissa ollessa yhteisten työmuotojen esityslistan asian esitteli talousja suunnittelujohtaja. 254 TURUN JA KAARINAN N YHTEISEN LAPSITYÖN KESÄKAUDEN 2007 TOIMINTOJEN HINNAT Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt yhtymän yhteisen lapsityön kesäkauden 2007 hintoja ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle niiden hyväksymistä liitteen 1 as 1/ytj mukaisina. Liite Lapsityön kesäkauden 2007 kesäkerhon, pienten koululaisten kesäkerhon, kesäleirin, retkikerhon ja perheretken hinnat koostuvat pääosin toimintojen materiaalikustannuksista. Maksuttomana toimintana toteutuvat Mikaelin krypta, Leppäkertun kesäkolo ja Tuomiokirkon kynttilähetket. päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen lapsityön kesäkauden 2007 toimintojen hinnat liitteen mukaisina. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Jaanet Salmiselle. hyväksyttiin. 255 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Marika Lahti Juha Nappu Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.5.2007 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.5.2007 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.5.2007 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 3.5.2007 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hlavatý Jari

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika 18.9.2013 klo 18.05-19.05 Paikka Seurakuntakeskus Leipomo (Vanhatie 7, 21290 RUSKO) Kirkkovaltuusto 2011-2014: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Tuominen Mauri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkalliontie 4 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

Liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille 24.10.2012.

Liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille 24.10.2012. 1 Aika Keskiviikko 31 päivänä lokakuuta 2012 klo 17.00 19.17 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi Allila Leena Halvars Raimo Kankaanpää Tuula Koskinen Pekka Puska Päivi vj. Ranne Lea Salminen Antti

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 27.1.2015 klo 18:00-20.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.5.2010 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.5.2010 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.5.2010 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 295 322. Aika torstai 20.5.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.6.2015

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.6.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 30 Aika Keskiviikkona 3.6.2015 klo 17-19.15 Paikka Läsnä Merijärven seurakuntakoti Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO 8/ 2011 19.10.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO 8/ 2011 19.10.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) Aika Keskiviikko 19.10.2011 klo 12.00 13.26 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2007 595. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2007 595. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2007 595 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 590 611 Aika torstai 29.11.2007 klo 16.00 17.45. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 NEUVOSTO 3.11.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 3.11.2015 klo 17.00 18.45 Paikka Kauniaisten kirkko, alatakkahuone Läsnä Poissa 53 Kokouksen avaus Ala-Reinikka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot