Johdanto KANANHOITO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto KANANHOITO-OPAS"

Transkriptio

1 KANANHOITO-OPAS 1

2 Johdanto Kanojen hyvinvointi on tärkeä monestakin syystä. Hyvin voivat kanat tuottavat hyvälaatuisia munia ja antavat parhaan mahdollisen munatuotoksen ja teurastuloksen. Tämä opas tähtää ensisijaisesti kanojen hyvinvointiin ja korkeaan teuraslaatuun. Munantuotantoa käsittelevät asiat on jätetty vähemmälle, joskin on selvää, että vain hyvin voivalla kanaparvella on mahdollisuus saada paras mahdollinen tulos. Kanalan olosuhteet ovat ensi sijaisen tärkeitä kanojen menestymiselle. Hyvä hygieniakäytäntö edesauttaa kanojen terveyttä ja hyvinvointia. Toimenpiteiden ja olosuhteiden seuraaminen ja asioiden säännöllinen muistiin kirjaaminen auttavat hoitorutiinien suunnittelussa ja tulosten ymmärtämisessä. Näitä asioita käsitellään oppaan alkupuolella. Kanan ravinto vaikuttaa paljon munien laatuun ja kanojen teuraslaatuun. Oppaan loppupuoli onkin omistettu rehustukselle. Sisältö Valmistautuminen kananuorikoiden tuloon 3 - Kanalan puhdistus 3 - Punkkien torjunta 3 - Kananuorikoiden siirtoikä 4 - Päivän pituus 4 - Valon voimakkuus 4 - Kananuorikoiden painonkehitys 4 Kanalaolosuhteet 5 - Lämpötila 5 - Kosteus 5 - Tuuletus 5 - Vesi 5 - Päivittäinen siivous 6 - Viikkosiivous 6 - Teurastukseen valmistautuminen 6 Ruokinta ja rehustus 7 - Ennen kananuorikoiden tuloa tilalle 7 - Tärkeimmät ruokinnalliset ajat 7 - Soran anto 9 - Helleaika 9 - Rehunjakotekniikka 9 Yleiset kanalan hygieniasuositukset 10 Tee nämä päivittäin 11 2 KANANHOITO-OPAS

3 Valmistautuminen kananuorikoiden tuloon tilalle Kanalan puhdistus Varaa kanaerien vaihtoon riittävästi aikaa, ainakin kaksi viikkoa. Mikäli kanalassa on punkkeja, niiden torjuntaan tarvitaan vielä kaksi viikkoa lisäaikaa. Kanalan perusteellisella puhdistamisella ja desinfioinnilla munantuottaja omalta osaltaan luo pohjan uuden kanaerän onnistumiselle. Aloita kuivapuhdistuksella. Poista aluksi irtain lika katosta, seinistä, ilmastointilaitteista, häkeistä ja muista laitteista. Imuri on erinomainen apuväline kuivapuhdistuksessa. Lika ei siirry paikasta toiseen, vaan saadaan kerralla poistettua. Huolellisen kuivapuhdistuksen jälkeen tehdään perusteellinen kostutus ennen varsinaisen pesun aloittamista. Pesuaine pehmentää likakerrosta ja nopeuttaa pesua. Kuuma vesi parantaa oleellisesti pesutulosta. Pese ensin katto ja häkit, viimeksi seinät ja lattia. Pese huolellisesti myös munien säilytystilat ja muut kanalaan liittyvät tilat. Älä unohda kanalan pihan siistimistä. Kananvaihdon yhteydessä on tarkistettava rehusiilon kunto ja siilo on puhdistettava. Mikäli siilon seiniin on tarttunut rehua, siilo tulee puhdistaa pesemällä ja desinfioimalla. Juomalaitteet tulee huuhdella, jotta putkistoissa oleva lika saadaan poistettua. Huuhtelun jälkeen suoritetaan desinfiointi. Huolellisen pesun jälkeen suoritetaan kanalassa desinfiointi. Vain puhtaita pintoja kannattaa desinfioida. Kanalan desinfiointiin on saatavana useita aineita niin ruiskutettavia kuin sumutettaviakin. Terveydelle haitallista formaliinikaasutusta on syytä välttää ja käyttää sen asemasta muita valmisteita. Imuri on hyvä apuväline kuivapuhdistuksessa ja punkkien torjunnassa Punkkien torjunta Mikäli kanalassa on punkkeja, kanalan puhdistamiseen tulee uhrata huomattavan paljon työtä. Kanojen sisällä ollessa ei punkkeja yleensä onnistu hävittämään, joten vaihdon yhteydessä punkkien torjuntaan on panostettava. Kanalan ja laitteiden hyvin perusteellinen puhdistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Punkit viihtyvät suojaisissa koloissa kuten varvaspelleissä. Kyseiset pellit on irrotettava, jotta ne voi kunnolla puhdistaa. Erittäin huolellisen pesun jälkeen suoritetaan punkkien torjunta valmisteilla, joita saa eläinlääkärin kautta tai torjunta-aineita myyvistä liikkeistä. Torjunta on suoritettava uudelleen kymmenen päivän kuluttua, koska punkin munista kehittyy uusi sukupolvi, joka myös on hävitettävä. Pesu on suoritettava huolellisesti, koska desinfiointi tehoaa vain puhtaisiin pintoihin Kanapunkki Kaasutykillä saadaan desinfiointiaine levitettyä tasaisesti kanalaan ja laitteisiin 3

4 Kananuorikoiden siirtoikä Suositeltava siirtoikä on viikkoa. Mikäli siirto tapahtuu myöhemmin, kasvattamossa on huomioitava kananuorikoiden kalkin tarpeen lisääntyminen. Päivän pituus Kananuorikoiden toimittaja antaa tilalle suosituksen valo-ohjelmaksi, joka sopii kyseiselle kanajalosteelle. Valo-ohjelmaan on hyvä merkitä etukäteen päivämäärät, milloin päivän pituuteen tehdään muutoksia. Raitisilmaluukut ja tuuletuslaitteet tulee rakentaa sellaisiksi, että niistä kanalaan tuleva valo jää hyvin vähäiseksi. Kun valot sammuvat kanalasta, niin kanalan tulee olla pimeä. Munantuottaja voi halutessaan poiketa suositellusta valo-ohjelmasta, jos hän tahtoo aikaistaa tahi viivästyttää muninnan alkamista tavanomaisesta ajankohdasta. Kanoille on aina annettava vähintään kahdeksan tunnin nukkumisaika. Oleellisia muutoksia ei ole suositeltavaa tehdä ohjeelliseen valoohjelmaan. Liian aikainen muninnan alkaminen vaikeuttaa kananuorikoiden painon kehitystä ja heikentää kanan kestävyyttä. Munan paino on pitkään S-luokassa, mikäli muninta alkaa aikaisin. Selkeä muninnan alun viivästyminen saa aikaan munan koon kasvamisen tavallista aikaisemmin XL-kokoluokkaan Suositeltava kananuorikoiden siirtoikä on viikkoa Valon voimakkuus Valon voimakkuus vaikuttaa muninnan alkamiseen kuten päivän pituuskin. Voimakas valo nopeuttaa muninnan alkamista ja hämärä hidastaa. Ensimmäisinä päivinä siirron jälkeen on pidettävä enemmän valoa kuin myöhäisemmässä vaiheessa. Näin sen vuoksi, että linnut löytäisivät nopeasti vesinipat uusissa olosuhteissa. Nykyiset jalosteet menestyvät parhaiten melko hämärässä valaistuksessa. Valon voimakkuus ei vaikuta tuotannon tasoon, mutta sen sijaan lintujen käyttäytymiseen. Liian voimakas valaistus on hyvin usein kannibalismin aiheuttaja. Kananuorikoiden painonkehitys Kananuorikoiden painoa tulee tarkkailla jo kasvatusvaiheessa, jotta linnut ovat suosituspainossa munituskanalaan toimitettaessa. Kananuorikoiden siirtopaino on aina hyvä selvittää. Punnitaan tiettyihin häkkiosastoihin tulevat kaikki linnut yksitellen. Kananuorikoiden toimittajalta saa suosituspainokäyrän, johon verrataan parven painonkehitystä kahden viikon välein 30 viikon ikään asti ja sen jälkeen kahden kuukauden välein. Koko ajan punnitus suoritetaan samojen häkkiosastojen linnuilla samaan aikaan päivästä. Mikäli paino ei kehity suosituksen mukaisesti, ruokintakertoja on lisättävä ja jos tämäkään ei auta, niin rehun koostumusta on muutettava voimakkaammaksi. Ylipainosta ei yleensä ole haittaa. Alipainoa sen sijaan tulee ehdottomasti välttää. 4 Kanojen painonkehitystä tulee aluksi seurata kahden viikon välein, 30 viikon iästä kahden kuukauden välein Paino g Viikko Rehustukseen tehdään muutoksia, mikäli punnitustulokset poikkeavat kanajalosteen suosituskäyrästä KANANHOITO-OPAS

5 Kanalaolosuhteet Lämpötila Kanalan lämpötilan tulee olla mahdollisimman tasainen. Tavoiteltava lämpötila on +20 C. Tätäkin alhaisemmassa lämpötilassa kanat viihtyvät, mutta rehun kulutus kasvaa, koska kanat joutuvat käyttämään rehua lämmöntuotantoon. Näin tapahtuu etenkin silloin, kun höyhenpuku on jo kulunut. Yli +20 C:n lämpötilassa kanalan ilma tulee kuivaksi ja kanojen ruokahalu heikkenee. Lämmitysjärjestelmä on välttämätön kanalan lämpötilan tasaisena pitämiseksi. Kosteus Optimaalinen ilman suhteellinen kosteus kanoille on %. Liian kuiva ilma on pölyistä. Pöly ärsyttää kanojen ja myös hoitajien hengitysteitä ja silmien limakalvoja. Pölyongelma voidaan poistaa kastelemalla käytäviä. Helleaikana kastelulla saadaan myös kanalan lämpötilaa laskettua. Liian suuri kosteus tekee kanalan ja laitteet epäsiisteiksi. Tuuletusta lisäämällä saadaan liika kosteus pois Tuuletus Kanojen hyvinvoinnille tärkeä edellytys on vedoton, riittävä tuuletus. Turvallinen tuuletusjärjestelmä on sellainen, jossa raitis ilma otetaan seinän yläosasta sisään ja käytetty ilma puhalletaan katossa olevien poistohormien kautta ulos. Tämä järjestelmä mahdollistaa luonnollista ilman kiertoa laitevian sattuessa. Ns. seinätuuletuksessa puhaltimien pysähtyessä lämpötila nousee nopeasti, koska luonnollista ilmankiertoa ei tapahdu. Kaikkia puhaltimia ei saa kytkeä saman sulakkeen taakse. Tuuletuksen häiriötön toimivuus on niin tärkeä asia, että siihen kannattaa panostaa. Liitä tuuletusjärjestelmä hälytykseen. Silloin saat ajoissa viestin tuuletuksessa olevasta häiriöstä. Kanalassa on oltava koko ajan vähintään 0.8 m 3 / eläin / tunti ilmanvaihtoa. Kanalan kosteus nousee liian suureksi, jos tästä tingitään. Tavoiteltava kanalan lämpötila on +20 o C Jättituulettimella ilmastointi saadaan tasaiseksi ja lähes äänettömäksi Vesi Juomalaitteissa oleva vesi pitää olla hyvälaatuista ja kanojen tulee saada sitä riittävästi. Vettä kuluu kaksi kertaa niin paljon kuin rehua eli runsas 200 ml kanaa kohti päivässä. Päivittäin on tarkistettava, että vettä nipoista tulee helposti. Vesimittari on erinomainen apuväline veden kulutuksen seurantaan. Mikäli päivittäiseen veden kulutukseen tulee muutoksia, se on merkki häiriöstä, joka tulee nopeasti selvittää. Veden puutteeseen kanat reagoivat nopeasti, rehun kulutus vähenee, tuotanto laskee ja kuolleisuus lisääntyy. Mikäli kanalaan tuleva vesi on ruosteista tai siinä on muita epäpuhtauksia, putkistot tulee huuhtoa muutaman viikon välein. Vesimittarin lukema merkitään päivittäin kanalakirjaan 5

6 Päivittäinen siivous Munakourut tulee harjata kerran päivässä. Näin saadaan mahdollisimman puhtaita munia. Päivittäiseen hoitorutiiniin on hyvä sisällyttää käytävien lakaisu ja yleistilojen siivous. Näin työt eivät ruuhkaudu eikä lika pääse pinttymään. Lantamattojen ajo tulee tehdä riittävän usein, yleensä kolmen päivän välein. Jos ajo viivästyy, pohjaverkkoihin tulee likaa ja likaisten munien osuus kasvaa. Viikkosiivous Pöly on kanaloiden vitsaus. Harjaa tai mieluummin imuroi pöly kerran viikossa laitteista ja rakenteista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmastointilaitteiden puhdistamiseen, jotta varmistetaan niiden tehokas toiminta. Munankeruulaitteet puhdistetaan päivittäin Tärkeää! Sovi poishakuviikko nuorikoiden tilauksen yhteydessä. Teurastukseen valmistautuminen > Sovi kanojen poishakupäivä. > Ota viimeinen salmonellanäyte noin 1 kk ennen teurastusta/ lopetusta. Ota todistus valmiiksi ennen teurasauton saapumista. > Katso, että kanalan edusta on vapaa, jotta teurasauto pääsee helposti kanalan ovelle. > Tyhjennä kanalan eteistila, jotta kanakuorman tekijöillä on riittävästi liikkumatilaa. > Varmista, että häkkien luukut ovat helposti avattavissa. > Älä käytä ruokintalaitteita sinä päivänä, kun kanat haetaan teurastukseen. Yleishygienian kannalta on parempi, että ruokintaa ei suoriteta teurastuspäivänä. Vettä tulee antaa loppuun saakka. > Lattiakanalassa nosta nippaputket ylös ja poista ruokintalaitteet. > Kerää munat vähän ennen kuormauksen aloittamista. Lantamatot tyhjennetään vähintään kolmen päivän välein Kanalassa pitää olla niin paljon tilaa, että kuljetuslaatikkopinon voi helposti ohittaa 6 KANANHOITO-OPAS

7 Ruokinta ja rehustus Ennen kananuorikoiden tuloa tilalle Analysoi edellisen kanaerän menestyminen eli ota opiksesi hyvistä ja huonoista kokemuksista. Mieti, onko asioita, joita kannattaisi tehdä toisin kuin olet tehnyt tähän asti. Tuotantoseurannan avulla tämä on helpoin tehdä. Mieti ja päätä rehustus vähintään kaksi viikkoa ennen kananuorikoiden tuloa tilalle. Jos käytät tiiviste-viljaruokintaa, teetä vilja-analyysit ja ruokintasuositus. Tilaa rehu viikkoa ennen ja varmista laitteiden toimivuus. Tärkeää! Mahdollisesti edelliseltä kanaerältä jäänyttä loppumunintakauden rehua ei saa syöttää kananuorikoille. Rehussa on liian paljon kalsiumia ja liian vähän energiaa ja valkuaista. Muista siilon puhdistus! Kuvateksti Tärkeimmät ruokinnalliset asiat ikäviikoilla 15 (16) 20 viikkoa Tämän ikäkauden hoidolla ja ruokinnalla luodaan pohja koko tuotantokauden menestymiselle ja kanojen hyvinvoinnille. Kananuorikon kehityksen erityispiirteitä tällä kaudella ovat munasarjojen kehittyminen ja kalsiumin varastoituminen ydinluihin. Valkuainen Tiiviste-viljaruokinnassa on käytettävä ruokintasuosituksen mukaista tiivistemäärää (tavoite raakavalkuaistaso %). Munasarjojen kehittyminen vaatii hyvälaatuista valkuaista! Puhdista kanojen vaihdon yhteydessä rehusiilot myös sisältä Miesluukku on siilossa välttämätön Kalsium Kananuorikko alkaa varastoida kalsiumia ydinluihinsa pari viikkoa ennen muninnan alkamista. Jotta tämä olisi mahdollista, rehussa on oltava kalsiumia vähintään 3 %. Osa kalkista (2/3 osaa) saa olla ruokintakalkkia, joka on nopeammin sulavaa kuin poikaskalkki. Ydinluihin varastoitunutta kalsiumia kana käyttää munintakauden aikana kuorenmuodostukseen rehusta tulevan kalsiumin lisäksi. Tärkeää! Kasvatusrehun kalsiumpitoisuus on noin 1 %, joten kasvatusrehun kalsiumpitoisuus ei riitä ydinluun muodostukseen. Huomaa! Kalkissa on kalsiumia noin prosenttia. Rehunvalmistukseen käytettävistä viljoista otetaan edustava näyte ja analysoidaan se 7

8 Energia Pienestä syöntikyvystä johtuen rehun energiapitoisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Täysrehuruokinnalla noudata rehutehtaiden ruokintasuosituksia. Jos käytetään tiiviste-viljaruokintaa, energiapitoisuutta voidaan nostaa lisäämällä kasviöljyä ja/ tai vehnää rehuseokseen. Kananuorikoiden painonseurannan avulla (katso sivu 4) pystytään säätelemään rehustusta. Huomaa! Lisäämällä kasviöljyä tiiviste-viljaseokseen pystytään nostamaan energiapitoisuutta, mutta myös vähentämään rehuseoksen pölyämistä kanalassa. Tärkeimmät ruokinnalliset asiat munintakauden aikana Ikäväli viikkoa Tämä ikäväli on vielä kriittinen, koska kana on täysikasvuinen vasta 30 viikon iässä. Sen lisäksi nykyisillä kanajalosteilla munintaprosentti nousee viikon iässä yli 90 prosentin, mutta syöntikyky on kuitenkin edelleen rajallinen. Tämän takia on rehustusta säädettävä painonkehityksen, tuotostason ja rehunsyönnin perusteella. Kriittiset kohdat rehustuksessa ovat riittävän valkuaisen ja energian saannin turvaaminen, varsinkin tiiviste-viljaruokinnassa. Kalkin liiallinen käyttö on haitallista, koska se laimentaa muita ravintoaineita rehuseoksessa. Rahtimyllärien sekoituslaitteistot ovat tehokkaita. Niillä myös öljyn lisääminen rehuun on mahdollista. Tiiviste Kalkki Vilja Loppumunintakausi Munintakauden edetessä kalkin määrää tiiviste-viljaruokinnassa lisätään munankuoren laadun heikkenemisen takia. Nykyiset kanajalosteet munivat hyvin loppuun asti, joten rehuseoksen tiivisteen määrän vähentämisessä on oltava tarkka. Kana tarvitsee täysipainoisen rehuseoksen koko munintakauden ajan. Tiivistettä on käytettävä riittävästi, jotta % raakavalkuaistaso saavutetaan Tärkeää! Pelkkä vilja ei riitä kananrehuksi missään tilanteessa. Rehutornin peite estää rehupölyn leviämistä kanalaan 8 KANANHOITO-OPAS

9 Soran anto Tiiviste-viljaruokinnassa suositellaan soran antoa kerran kuukaudessa. Määrä on 5 kg /1000 kanaa. Täysrehuruokinnassa soraa voidaan antaa kolmen kuukauden välein. Helleaika Helleaikana kanojen rehun syönti vähenee. Ruokintaa voidaan täydentää käyttämällä yöruokintaa. Rehunjakotekniikka Munivien kanojen ruokinnassa rehun oikea jakaminen on yhtä tärkeää kuin rehun ravitsemuksellinen koostumus! Kananuorikoiden tullessa kanalaan rehuketjua käytetään kolme kertaa. Syöntikyvyn lisääntyessä käyntikerrat lisätään vähintään viiteen kertaan. Parempi tiheä ruokinta kuin liian korkea rehun pinta kourussa! Ensimmäinen käyntikerta on ennen valojen syttymistä. Seuraava käyntikerta on neljä tuntia valojen syttymisen jälkeen. Näin kanoille annetaan munintarauha aamupäiväksi. Rehu annetaan iltapäiväpainotteisesti ja viimeinen käyntikerta voi olla 0.5 tuntia ennen valojen sammumista. Näin varmistetaan riittävä kalsiumin saanti munankuoren muodostukseen yön aikana. Rehun pinta säädetään matalaksi ja ruokkijaa käytetään vähintään viisi kertaa päivässä Tärkeää! Jos kanalassa on pitkä rehuketju, varmista, että myös ketjun loppupään kanat saavat tasapainoisen rehuseoksen. Valitse käyttämäsi kalkkilähde sen mukaan, että lajittumista tapahtuu mahdollisimman vähän rehun siirron ja ruokinnan aikana! Huoneentaulu kiinnitetään näkyvälle paikalle ja toimitaan sen ohjeiden mukaan Hygieniakarsinaan jätetään ulkovaatteet ja -jalkineet kanalaan tultaessa. Näin ehkäistään tautien leviämistä 9

10 YLEISET KANALAN HYGIENIASUOSITUKSET 1. Kanala sijaitsee turvallisen välimatkan päässä muista siipikarjatiloista. 2. Tilalla pidetään vain samanikäisiä kanoja 3. Tilalla pidetään vain yhtä siipikarjalajia. 4. Kanalaan ei oteta vastaan vierailijoita. 5. Kanalassa pidetään vain tilan omia suojavaatteita. 6. Eläinlääkärille, huolto- ja korjausihmisille ja neuvojille annetaan käyttöön tilan omat suojavaatteet. Käynnit kirjataan ylös. 7. Käyntioven edessä on jalkineiden vaihtokarsina, hygienialukko. 8. Munahuone on rakennettu niin, että muna-auton kuljettajan ei tarvitse kulkea yleisten tilojen läpi. 9. Luonnonvaraisten eläinten pääsy kanalaan estetään. Säännöllinen hiiri- ja rottatorjunta. 10 KANANHOITO-OPAS

11 TEE NÄMÄ PÄIVITTÄIN 1. Tarkkaile kanojen terveydentilaa. 2. Poista kuolleet kanat ja merkitse muistiin kanalakirjanpitoon. 3. Seuraa veden kulutusta. 4. Tarkista lämpötila. 5. Varmista valaistuksen toiminta, valojen syttyminen ja sammuminen valo-ohjelman mukaisesti. 6. Tarkkaile tuuletuksen toimintaa. 7. Varmista rehun jakelun toimivuus. 9. Merkitse kanalakirjanpitoon munamäärä. 11

12 Hyvällä kananhoitokäytännöllä voidaan parantaa teurastettavan kanan laatua. Tämän oppaan tarkoituksena on yhdenmukaistaa hoitoa kanaloissa ja siten osaltaan parantaa kanalan olosuhteita, munien ja teuraskanan laatua sekä taloudellista tulosta. Oppaan on laatinut asiantuntijoista koottu työryhmä, jossa ovat olleet edustettuna munantuotantoketjun eri tahot. Oppaan laadinta on osa Kananliha merkkituotteeksi - hankkeen toimintaa. Pyhäjärvi-instituutti hallinnoi projektia. Hankkeen toiminnassa mukana ovat rehutehtaiden, kananjalostajien, tuottajien, neuvonnan ja teurastamoiden edustajat. Projektin ja myös tämän oppaan päärahoittajana on Varsinais-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto alueellisen maaseutuohjelman varoista (EU- ja kansalliset varat). Lisäksi rahoitukseen osallistuvat yritykset sekä munantuotannon kannalta merkittävät kunnat Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Ruukinpuisto, Kauttua (Eura) Puh. (02) Fax (02) Lokakuu KANANHOITO-OPAS

Punaheltta on Paras!

Punaheltta on Paras! on! Vuosituhannen uutuus kanojen ruokintaan tilasi parhaaksi Suomen Rehun uusilla räätälöidyillä kanatäysrehuilla onnistut kannattavasti! -rehuilla pystyt vastaamaan kunkin kanaparven muuttuviin tarpeisiin.

Lisätiedot

Broilerkasvatus prosessina. Koulutuspäivät broilerinkasvattajille 30.11.2012

Broilerkasvatus prosessina. Koulutuspäivät broilerinkasvattajille 30.11.2012 Broilerkasvatus prosessina Koulutuspäivät broilerinkasvattajille 30.11.2012 Hanna Hamina Eura hannahamina@gmail.com 0505730773 1 Tärkeät periaatteet Broilerien hyvinvoinnista huolehtiminen kaikissa vaiheissa

Lisätiedot

Broilereiden hyvinvointi mihin tuottaja voi vaikuttaa? 11.6.2011 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini

Broilereiden hyvinvointi mihin tuottaja voi vaikuttaa? 11.6.2011 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini Broilereiden hyvinvointi mihin tuottaja voi vaikuttaa? 11.6.2011 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini Mitä on tehotuotanto ja onko broileri tehotuotettu? Onko tehotuotanto: taloudellisen tehokkuuden

Lisätiedot

OSA 2: TILAKÄYNTIRAPORTTI

OSA 2: TILAKÄYNTIRAPORTTI OSA 2: TILAKÄYNTIRAPORTTI Tilakäyntipäivämäärä: / / Edellisten parvien tuotanto- ja teurastulokset on toimitettu tiedoksi eläinlääkärille. Edellisten tuotantoerien tuotanto- ja teurastuloksista tehdyt

Lisätiedot

Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa. Elina Santavuori HK Agri Oy

Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa. Elina Santavuori HK Agri Oy Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa Elina Santavuori HK Agri Oy Broilerin kasvatus Kasvattamon valmistelut ennen untuvikkojen tuloa Untuvikkoaika Olosuhteet Hoitotoimet kasvatusaikana Päiväkirjan

Lisätiedot

Kananmunantuotantotilan terveydenhuolto

Kananmunantuotantotilan terveydenhuolto Kananmunantuotantotilan terveydenhuolto Tampere 23.10.2014 Loimaa 29.10.2014 Seinäjoki 30.10.2014 Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri Nykyiset tuotantomuodot virikehäkkikanala. Kanoja 10-60 kanaa / häkki.

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

ruokintakonsultti puh. sähköpostiosoite Lisää tietoa myös osoitteista www.suomenrehu.com www.farmit.net www.agrimarket.fi

ruokintakonsultti puh. sähköpostiosoite Lisää tietoa myös osoitteista www.suomenrehu.com www.farmit.net www.agrimarket.fi Kanalakirja ivomme, että tämä kanalakirja auttaa kanalaseurannan toteuttamisessa ja siitä tulee jokapäiväinen työväline. Tuttu sanonta pätee kanaparttian onnistumisessakin, mitä mittaat, sitä voit parantaa.

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola

Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola Esittely Mikolan tila Laitilassa Erikoistuttu kananmunantuotantoon vuonna 1970, jolloin rakennettu häkkikanala

Lisätiedot

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Mukava olo Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Tilavaatimukset Karsinaratkaisut lämmin- ja kylmäkasvattamoissa Ryhmittelyn merkitys Tautivastustus Eläinten siirrot Tilavaatimukset Ritiläpalkki Kiinteäpohjainen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I. Jeanne Wormuth

Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I. Jeanne Wormuth Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I Jeanne Wormuth CY Heifer Farm Yleistä Jeannen taustaa Agway aloitti hiehojen kasvatustoiminnan joulukuussa 1998 Tilat 4000 hiehon sopimuskasvatukseen CY Farms

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Kanapunkkiongelman hallinta - uusia ratkaisuja haetaan

Kanapunkkiongelman hallinta - uusia ratkaisuja haetaan Kanapunkkiongelman hallinta - uusia ratkaisuja haetaan Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 9.6.2010 Tuomo Tuovinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Kasvintuotannon tutkimus Kanapunkki (Dermanyssus

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Lihantuotanto SIANLIHA

Lihantuotanto SIANLIHA Hyvinvointi Tuotantoympäristö Rehut ja ruokinta Lihaketjun toimet Welfare Quality Kuljetukset Lihantuotanto SIANLIHA Mitä hyvinvointi on? Hyvinvointi on eläimen kokemus sen fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta.

Lisätiedot

HIEHON KASVATUS JUOTOLTAVIEROITUKSELTA POIKIMISEEN - ruokinta, hoito, kasvun seuranta ja valmentautuminen lehmäksi

HIEHON KASVATUS JUOTOLTAVIEROITUKSELTA POIKIMISEEN - ruokinta, hoito, kasvun seuranta ja valmentautuminen lehmäksi HIEHON KASVATUS JUOTOLTAVIEROITUKSELTA POIKIMISEEN - ruokinta, hoito, kasvun seuranta ja valmentautuminen lehmäksi Vasikka alle 3 kk Kolmena ensimmäisenä kuukautena lehmävasikkaa voidaan ruokkia täysin

Lisätiedot

LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS

LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS V a s i k a s t a p i h v i k s i LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS TEHOKKAAT REHUT, TERVEET ELÄIMET. Rehuraisio Tehokas ruokinta parantaa kannattavuutta Tehokas ruokinta lyhentää lihanaudan kasvatusaikaa ja eläimet

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

MUNINTAKANALAN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMAN ALKUKARTOITUS

MUNINTAKANALAN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMAN ALKUKARTOITUS Munintakanalan terveydenhuoltosuunnitelma sivu 1 MUNINTAKANALAN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMAN ALKUKARTOITUS Tilakäyntipäivämäärä: / / Omistaja: Puhelin: Osoite: Kanalan tunnus: Kunta: Kanalan hoitaja (jos

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 375/2011 Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Onnellisten kanojen munia vai luomumunia?

Onnellisten kanojen munia vai luomumunia? Onnellisten kanojen munia vai luomumunia? Mikkeli 1.10.2016 Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Suomen Siipikarjaliitto 31.3.2016 Tampere. Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz Eläinten terveys ETT ry

Suomen Siipikarjaliitto 31.3.2016 Tampere. Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz Eläinten terveys ETT ry Suomen Siipikarjaliitto 31.3.2016 Tampere Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz Eläinten terveys ETT ry Hyvinvointitavoitteet ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmien toimesta Munintakanat 2004 Broilerit

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

ESITIEDOT: VASIKKAKASVATTAMOT

ESITIEDOT: VASIKKAKASVATTAMOT ETU-Nautatautiryhmä 2.9.2011 Laatija ELL Mira J. Tenhunen Laadukas Tuotantoketju-hanke ESITIEDOT: VASIKKAKASVATTAMOT 1. TIETOJA TILASTA 1.1. TILAN TUOTANTOMUOTO/-MUODOT 1.2. ELÄINMÄÄRÄT JA RYHMÄT 1.3.

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Osoite: Tilatunnus: Pitopaikkatunnus: Kanalan hoitaja (jos eri kuin omistaja): Teurastamo:

Osoite: Tilatunnus: Pitopaikkatunnus: Kanalan hoitaja (jos eri kuin omistaja): Teurastamo: Munintakanalan terveydenhuoltosuunnitelma sivu 1 MUNINTAKANALAN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA ALKUKARTOITUS Tilakäyntipäivämäärä: / / Omistaja: Puhelin: Osoite: Kunta: Tilatunnus: Pitopaikkatunnus: Kanalan

Lisätiedot

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11. Kananmunatuotannon luvat Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.2013 Munien alkutuotanto Kananmunien tuotanto on elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Prevexor Jyrsijöiden torjuntaan navetassa

Prevexor Jyrsijöiden torjuntaan navetassa Prevexor Jyrsijöiden torjuntaan navetassa Tehokas jyrsijöiden torjunta Jyrsijät voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä tilalla. Ne voivat vahingoittaa mm. rakenteita, kaapeleita ja muita

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

KANOJA! Iloksi ja hyödyksi. Mu1a mitä pi6kään o1aa huomioon

KANOJA! Iloksi ja hyödyksi. Mu1a mitä pi6kään o1aa huomioon KANOJA! Iloksi ja hyödyksi. Mu1a mitä pi6kään o1aa huomioon KANAT OVAT YKSILÖITÄ, JOTKA ELÄVÄT PARVESSA Kanoja tulee hankkia kerralla useampi. Kukko ei ole väl1ämätön. Kukon kaitsema parvi *on puuhakkaampi

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013

Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013 Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013 MAISSI Maissi reagoi päivän pituuteen. Kasvu nopeutuu vasta päivien lyhetessä heinäkuun puolivälissä Maissin tärkein osa on tähkä, tavoite maito/taikinatuleentuminen

Lisätiedot

Ohjeita kotitarvekanojen pitoon

Ohjeita kotitarvekanojen pitoon Ohjeita kotitarvekanojen pitoon KANAT Eviran muistilista kanojen pitäjälle: 1. Rekisteröidy kanojen pitäjäksi kuntasi maaseututoimeen 2. Lisäksi kaava-alueella ota yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Opti-Pekoni-ruokintaratkaisulla emakkoterveyttä ja tuottavuutta

Opti-Pekoni-ruokintaratkaisulla emakkoterveyttä ja tuottavuutta Opti-Pekoni-ruokintaratkaisulla emakkoterveyttä ja tuottavuutta TUOTTAVUUTTA OPTI-PEKONI-RUOKINTARATKAISULLA Tarkkaan suunniteltu ruokinta ja emakoiden kunnon seuranta mahdollistavat uudessa genetiikassa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Luomukotieläinten olot ja valvonta Mikkeli 26.1.2016 Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

AVIn tarkastukset- tuottajan näkökulma. Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini

AVIn tarkastukset- tuottajan näkökulma. Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini AVIn tarkastukset- tuottajan näkökulma Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 20.3.2013 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini Kokemuksia yhdestä tarkastuksesta tarkastuksen kulku mitä vaadittiin

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

VILOLIX -NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO. Helppo ja yksilöllinen annostelu

VILOLIX -NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO. Helppo ja yksilöllinen annostelu VILOLIX-NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO Helppo ja yksilöllinen annostelu AINUTLAATUISET VILOLIX-NUOLUKIVET Vilolix-nuolukivien valmistusmenetelmä on ainutlaatuinen, patentoitu ja sertifioitu.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Broilerin tuotantoketju Eläinjalostuksen perusteet ja hyvinvointi 20.11.2012 Eija Kaukonen / HK Agri Oy Broilerituotannon asiakasketju Aviagen Ltd Skotlanti

Lisätiedot

Tervetuloa Kanavaan! Tiedonhallintajärjestelmä siipikarjatilojen salmonellavalvontaan ja tuotannonseurantaan

Tervetuloa Kanavaan! Tiedonhallintajärjestelmä siipikarjatilojen salmonellavalvontaan ja tuotannonseurantaan Tervetuloa Kanavaan! Tiedonhallintajärjestelmä siipikarjatilojen salmonellavalvontaan ja tuotannonseurantaan Munivien kanojen terveys, Ahlman, Tampere 17.11.2014 Päivi Heikkilä Salmonellavalvonta Kanavan

Lisätiedot

Broileridirektiivin kansallinen toteutus. Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä

Broileridirektiivin kansallinen toteutus. Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Broileridirektiivin kansallinen toteutus Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 9.6.2010 Broilereiden hyvinvointidirektiivin vaatimukset Kansallinen valmistautuminen Kansallinen lainsäädäntö

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Luomukanatalouden ja lihasiipikarjan rehukatsaus. ProAgria Etelä-Pohjanmaa Luomuerikoisneuvoja Ulla Maija Leskinen

Luomukanatalouden ja lihasiipikarjan rehukatsaus. ProAgria Etelä-Pohjanmaa Luomuerikoisneuvoja Ulla Maija Leskinen Luomukanatalouden ja lihasiipikarjan rehukatsaus ProAgria Etelä-Pohjanmaa Luomuerikoisneuvoja Ulla Maija Leskinen Sisältö Tulevaisuuden näkymät luomurehujen käyttö Rehun hygienia-asiat Rehutilanne tänään

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

Emonkasvatus Kirkkonummen Mehiläistuote/2014 1

Emonkasvatus Kirkkonummen Mehiläistuote/2014 1 Emonkasvatus 1 Hoitajakuntien valmistelu Valitaan hoitokunniksi vahvoja ja terveitä yhdyskuntia puhdistuslennon jälkeen tehdään punkin torjunta joko puhdistuslennon jälkeen oxtiputuksella tai myöhemmin

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

H5i -kostuttimen desinfiointiohje

H5i -kostuttimen desinfiointiohje H5i -kostuttimen desinfiointiohje Suomi Tätä desinfiointiohjetta on noudatettava, kun H5i-kostutinta käytetään useammalla potilaalla unilaboratorio-, klinikka- tai sairaalakäytössä tai terveydenhuollon

Lisätiedot

Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen

Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Pasi Korvonen SEMINAR-EXHIBITION DEVELOPMENT OF AQUACULTURE 07.11.2007 Saint-Petersburg Esityksen rakenne Laatu Paastotus

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointifoorumi 2014

Eläinten hyvinvointifoorumi 2014 Eläinten hyvinvointifoorumi 2014 Ontuva broileri Eija Kaukonen 10.12.2014 Broilerin jalkaviat - merkitys Heikentynyt hyvinvointi Kipu Huono ja epätasainen kasvu olosuhteiden ja laitteiden säätö vaikeaa

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan terveys ja terveydenhuolto Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet

Lisätiedot

Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa. Jarmo Uusitalo

Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa. Jarmo Uusitalo Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa Jarmo Uusitalo Herne-viljasäilörehu seosrehun raaka-aineena - lisää kuiva-aineen syöntiä yli 2 kg verrattuna yksinomaan nurmirehua karkearehuna käytettäessä - palkokasvit

Lisätiedot

Tero Hämäläinen Kevätkokousesitelmä 20.4.2013. Näin hoidan mehiläisiäni

Tero Hämäläinen Kevätkokousesitelmä 20.4.2013. Näin hoidan mehiläisiäni Tero Hämäläinen Kevätkokousesitelmä 20.4.2013 Näin hoidan mehiläisiäni Hoitohistoria 1964 mehiläiset kotipaikalle Sumiaisiin. Toisen polven mehiläistarhaaja. 1982 omat pesät Kuorevesi - Längelmäki alueelle,

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Rakennusinvestointi: -tuottavat lehmät vai susi jo syntyissään?

Rakennusinvestointi: -tuottavat lehmät vai susi jo syntyissään? Rakennusinvestointi: -tuottavat lehmät vai susi jo syntyissään? Terveydenhuoltoeläinlääkäri Virpi Kurkela ProAgria Oulu Navettainvestoinnin Tavoite Toimiva, tuottava tila Vähemmän työtä/eläin Enemmän laadukasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Vasikoiden aloitusohjelma

Vasikoiden aloitusohjelma Aloitusohjelma lyhyesti Syntymä 8 vrk ikäinen Ripuliin Colofeed vasta-aineet + energia Vigofeed Hydrafeed Gel Enerfeed rauta + vitamiinit Tuottaa energiaa ja parantaa suolistobakteerien toimintaa ympäristö

Lisätiedot