Johdanto KANANHOITO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto KANANHOITO-OPAS"

Transkriptio

1 KANANHOITO-OPAS 1

2 Johdanto Kanojen hyvinvointi on tärkeä monestakin syystä. Hyvin voivat kanat tuottavat hyvälaatuisia munia ja antavat parhaan mahdollisen munatuotoksen ja teurastuloksen. Tämä opas tähtää ensisijaisesti kanojen hyvinvointiin ja korkeaan teuraslaatuun. Munantuotantoa käsittelevät asiat on jätetty vähemmälle, joskin on selvää, että vain hyvin voivalla kanaparvella on mahdollisuus saada paras mahdollinen tulos. Kanalan olosuhteet ovat ensi sijaisen tärkeitä kanojen menestymiselle. Hyvä hygieniakäytäntö edesauttaa kanojen terveyttä ja hyvinvointia. Toimenpiteiden ja olosuhteiden seuraaminen ja asioiden säännöllinen muistiin kirjaaminen auttavat hoitorutiinien suunnittelussa ja tulosten ymmärtämisessä. Näitä asioita käsitellään oppaan alkupuolella. Kanan ravinto vaikuttaa paljon munien laatuun ja kanojen teuraslaatuun. Oppaan loppupuoli onkin omistettu rehustukselle. Sisältö Valmistautuminen kananuorikoiden tuloon 3 - Kanalan puhdistus 3 - Punkkien torjunta 3 - Kananuorikoiden siirtoikä 4 - Päivän pituus 4 - Valon voimakkuus 4 - Kananuorikoiden painonkehitys 4 Kanalaolosuhteet 5 - Lämpötila 5 - Kosteus 5 - Tuuletus 5 - Vesi 5 - Päivittäinen siivous 6 - Viikkosiivous 6 - Teurastukseen valmistautuminen 6 Ruokinta ja rehustus 7 - Ennen kananuorikoiden tuloa tilalle 7 - Tärkeimmät ruokinnalliset ajat 7 - Soran anto 9 - Helleaika 9 - Rehunjakotekniikka 9 Yleiset kanalan hygieniasuositukset 10 Tee nämä päivittäin 11 2 KANANHOITO-OPAS

3 Valmistautuminen kananuorikoiden tuloon tilalle Kanalan puhdistus Varaa kanaerien vaihtoon riittävästi aikaa, ainakin kaksi viikkoa. Mikäli kanalassa on punkkeja, niiden torjuntaan tarvitaan vielä kaksi viikkoa lisäaikaa. Kanalan perusteellisella puhdistamisella ja desinfioinnilla munantuottaja omalta osaltaan luo pohjan uuden kanaerän onnistumiselle. Aloita kuivapuhdistuksella. Poista aluksi irtain lika katosta, seinistä, ilmastointilaitteista, häkeistä ja muista laitteista. Imuri on erinomainen apuväline kuivapuhdistuksessa. Lika ei siirry paikasta toiseen, vaan saadaan kerralla poistettua. Huolellisen kuivapuhdistuksen jälkeen tehdään perusteellinen kostutus ennen varsinaisen pesun aloittamista. Pesuaine pehmentää likakerrosta ja nopeuttaa pesua. Kuuma vesi parantaa oleellisesti pesutulosta. Pese ensin katto ja häkit, viimeksi seinät ja lattia. Pese huolellisesti myös munien säilytystilat ja muut kanalaan liittyvät tilat. Älä unohda kanalan pihan siistimistä. Kananvaihdon yhteydessä on tarkistettava rehusiilon kunto ja siilo on puhdistettava. Mikäli siilon seiniin on tarttunut rehua, siilo tulee puhdistaa pesemällä ja desinfioimalla. Juomalaitteet tulee huuhdella, jotta putkistoissa oleva lika saadaan poistettua. Huuhtelun jälkeen suoritetaan desinfiointi. Huolellisen pesun jälkeen suoritetaan kanalassa desinfiointi. Vain puhtaita pintoja kannattaa desinfioida. Kanalan desinfiointiin on saatavana useita aineita niin ruiskutettavia kuin sumutettaviakin. Terveydelle haitallista formaliinikaasutusta on syytä välttää ja käyttää sen asemasta muita valmisteita. Imuri on hyvä apuväline kuivapuhdistuksessa ja punkkien torjunnassa Punkkien torjunta Mikäli kanalassa on punkkeja, kanalan puhdistamiseen tulee uhrata huomattavan paljon työtä. Kanojen sisällä ollessa ei punkkeja yleensä onnistu hävittämään, joten vaihdon yhteydessä punkkien torjuntaan on panostettava. Kanalan ja laitteiden hyvin perusteellinen puhdistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Punkit viihtyvät suojaisissa koloissa kuten varvaspelleissä. Kyseiset pellit on irrotettava, jotta ne voi kunnolla puhdistaa. Erittäin huolellisen pesun jälkeen suoritetaan punkkien torjunta valmisteilla, joita saa eläinlääkärin kautta tai torjunta-aineita myyvistä liikkeistä. Torjunta on suoritettava uudelleen kymmenen päivän kuluttua, koska punkin munista kehittyy uusi sukupolvi, joka myös on hävitettävä. Pesu on suoritettava huolellisesti, koska desinfiointi tehoaa vain puhtaisiin pintoihin Kanapunkki Kaasutykillä saadaan desinfiointiaine levitettyä tasaisesti kanalaan ja laitteisiin 3

4 Kananuorikoiden siirtoikä Suositeltava siirtoikä on viikkoa. Mikäli siirto tapahtuu myöhemmin, kasvattamossa on huomioitava kananuorikoiden kalkin tarpeen lisääntyminen. Päivän pituus Kananuorikoiden toimittaja antaa tilalle suosituksen valo-ohjelmaksi, joka sopii kyseiselle kanajalosteelle. Valo-ohjelmaan on hyvä merkitä etukäteen päivämäärät, milloin päivän pituuteen tehdään muutoksia. Raitisilmaluukut ja tuuletuslaitteet tulee rakentaa sellaisiksi, että niistä kanalaan tuleva valo jää hyvin vähäiseksi. Kun valot sammuvat kanalasta, niin kanalan tulee olla pimeä. Munantuottaja voi halutessaan poiketa suositellusta valo-ohjelmasta, jos hän tahtoo aikaistaa tahi viivästyttää muninnan alkamista tavanomaisesta ajankohdasta. Kanoille on aina annettava vähintään kahdeksan tunnin nukkumisaika. Oleellisia muutoksia ei ole suositeltavaa tehdä ohjeelliseen valoohjelmaan. Liian aikainen muninnan alkaminen vaikeuttaa kananuorikoiden painon kehitystä ja heikentää kanan kestävyyttä. Munan paino on pitkään S-luokassa, mikäli muninta alkaa aikaisin. Selkeä muninnan alun viivästyminen saa aikaan munan koon kasvamisen tavallista aikaisemmin XL-kokoluokkaan Suositeltava kananuorikoiden siirtoikä on viikkoa Valon voimakkuus Valon voimakkuus vaikuttaa muninnan alkamiseen kuten päivän pituuskin. Voimakas valo nopeuttaa muninnan alkamista ja hämärä hidastaa. Ensimmäisinä päivinä siirron jälkeen on pidettävä enemmän valoa kuin myöhäisemmässä vaiheessa. Näin sen vuoksi, että linnut löytäisivät nopeasti vesinipat uusissa olosuhteissa. Nykyiset jalosteet menestyvät parhaiten melko hämärässä valaistuksessa. Valon voimakkuus ei vaikuta tuotannon tasoon, mutta sen sijaan lintujen käyttäytymiseen. Liian voimakas valaistus on hyvin usein kannibalismin aiheuttaja. Kananuorikoiden painonkehitys Kananuorikoiden painoa tulee tarkkailla jo kasvatusvaiheessa, jotta linnut ovat suosituspainossa munituskanalaan toimitettaessa. Kananuorikoiden siirtopaino on aina hyvä selvittää. Punnitaan tiettyihin häkkiosastoihin tulevat kaikki linnut yksitellen. Kananuorikoiden toimittajalta saa suosituspainokäyrän, johon verrataan parven painonkehitystä kahden viikon välein 30 viikon ikään asti ja sen jälkeen kahden kuukauden välein. Koko ajan punnitus suoritetaan samojen häkkiosastojen linnuilla samaan aikaan päivästä. Mikäli paino ei kehity suosituksen mukaisesti, ruokintakertoja on lisättävä ja jos tämäkään ei auta, niin rehun koostumusta on muutettava voimakkaammaksi. Ylipainosta ei yleensä ole haittaa. Alipainoa sen sijaan tulee ehdottomasti välttää. 4 Kanojen painonkehitystä tulee aluksi seurata kahden viikon välein, 30 viikon iästä kahden kuukauden välein Paino g Viikko Rehustukseen tehdään muutoksia, mikäli punnitustulokset poikkeavat kanajalosteen suosituskäyrästä KANANHOITO-OPAS

5 Kanalaolosuhteet Lämpötila Kanalan lämpötilan tulee olla mahdollisimman tasainen. Tavoiteltava lämpötila on +20 C. Tätäkin alhaisemmassa lämpötilassa kanat viihtyvät, mutta rehun kulutus kasvaa, koska kanat joutuvat käyttämään rehua lämmöntuotantoon. Näin tapahtuu etenkin silloin, kun höyhenpuku on jo kulunut. Yli +20 C:n lämpötilassa kanalan ilma tulee kuivaksi ja kanojen ruokahalu heikkenee. Lämmitysjärjestelmä on välttämätön kanalan lämpötilan tasaisena pitämiseksi. Kosteus Optimaalinen ilman suhteellinen kosteus kanoille on %. Liian kuiva ilma on pölyistä. Pöly ärsyttää kanojen ja myös hoitajien hengitysteitä ja silmien limakalvoja. Pölyongelma voidaan poistaa kastelemalla käytäviä. Helleaikana kastelulla saadaan myös kanalan lämpötilaa laskettua. Liian suuri kosteus tekee kanalan ja laitteet epäsiisteiksi. Tuuletusta lisäämällä saadaan liika kosteus pois Tuuletus Kanojen hyvinvoinnille tärkeä edellytys on vedoton, riittävä tuuletus. Turvallinen tuuletusjärjestelmä on sellainen, jossa raitis ilma otetaan seinän yläosasta sisään ja käytetty ilma puhalletaan katossa olevien poistohormien kautta ulos. Tämä järjestelmä mahdollistaa luonnollista ilman kiertoa laitevian sattuessa. Ns. seinätuuletuksessa puhaltimien pysähtyessä lämpötila nousee nopeasti, koska luonnollista ilmankiertoa ei tapahdu. Kaikkia puhaltimia ei saa kytkeä saman sulakkeen taakse. Tuuletuksen häiriötön toimivuus on niin tärkeä asia, että siihen kannattaa panostaa. Liitä tuuletusjärjestelmä hälytykseen. Silloin saat ajoissa viestin tuuletuksessa olevasta häiriöstä. Kanalassa on oltava koko ajan vähintään 0.8 m 3 / eläin / tunti ilmanvaihtoa. Kanalan kosteus nousee liian suureksi, jos tästä tingitään. Tavoiteltava kanalan lämpötila on +20 o C Jättituulettimella ilmastointi saadaan tasaiseksi ja lähes äänettömäksi Vesi Juomalaitteissa oleva vesi pitää olla hyvälaatuista ja kanojen tulee saada sitä riittävästi. Vettä kuluu kaksi kertaa niin paljon kuin rehua eli runsas 200 ml kanaa kohti päivässä. Päivittäin on tarkistettava, että vettä nipoista tulee helposti. Vesimittari on erinomainen apuväline veden kulutuksen seurantaan. Mikäli päivittäiseen veden kulutukseen tulee muutoksia, se on merkki häiriöstä, joka tulee nopeasti selvittää. Veden puutteeseen kanat reagoivat nopeasti, rehun kulutus vähenee, tuotanto laskee ja kuolleisuus lisääntyy. Mikäli kanalaan tuleva vesi on ruosteista tai siinä on muita epäpuhtauksia, putkistot tulee huuhtoa muutaman viikon välein. Vesimittarin lukema merkitään päivittäin kanalakirjaan 5

6 Päivittäinen siivous Munakourut tulee harjata kerran päivässä. Näin saadaan mahdollisimman puhtaita munia. Päivittäiseen hoitorutiiniin on hyvä sisällyttää käytävien lakaisu ja yleistilojen siivous. Näin työt eivät ruuhkaudu eikä lika pääse pinttymään. Lantamattojen ajo tulee tehdä riittävän usein, yleensä kolmen päivän välein. Jos ajo viivästyy, pohjaverkkoihin tulee likaa ja likaisten munien osuus kasvaa. Viikkosiivous Pöly on kanaloiden vitsaus. Harjaa tai mieluummin imuroi pöly kerran viikossa laitteista ja rakenteista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmastointilaitteiden puhdistamiseen, jotta varmistetaan niiden tehokas toiminta. Munankeruulaitteet puhdistetaan päivittäin Tärkeää! Sovi poishakuviikko nuorikoiden tilauksen yhteydessä. Teurastukseen valmistautuminen > Sovi kanojen poishakupäivä. > Ota viimeinen salmonellanäyte noin 1 kk ennen teurastusta/ lopetusta. Ota todistus valmiiksi ennen teurasauton saapumista. > Katso, että kanalan edusta on vapaa, jotta teurasauto pääsee helposti kanalan ovelle. > Tyhjennä kanalan eteistila, jotta kanakuorman tekijöillä on riittävästi liikkumatilaa. > Varmista, että häkkien luukut ovat helposti avattavissa. > Älä käytä ruokintalaitteita sinä päivänä, kun kanat haetaan teurastukseen. Yleishygienian kannalta on parempi, että ruokintaa ei suoriteta teurastuspäivänä. Vettä tulee antaa loppuun saakka. > Lattiakanalassa nosta nippaputket ylös ja poista ruokintalaitteet. > Kerää munat vähän ennen kuormauksen aloittamista. Lantamatot tyhjennetään vähintään kolmen päivän välein Kanalassa pitää olla niin paljon tilaa, että kuljetuslaatikkopinon voi helposti ohittaa 6 KANANHOITO-OPAS

7 Ruokinta ja rehustus Ennen kananuorikoiden tuloa tilalle Analysoi edellisen kanaerän menestyminen eli ota opiksesi hyvistä ja huonoista kokemuksista. Mieti, onko asioita, joita kannattaisi tehdä toisin kuin olet tehnyt tähän asti. Tuotantoseurannan avulla tämä on helpoin tehdä. Mieti ja päätä rehustus vähintään kaksi viikkoa ennen kananuorikoiden tuloa tilalle. Jos käytät tiiviste-viljaruokintaa, teetä vilja-analyysit ja ruokintasuositus. Tilaa rehu viikkoa ennen ja varmista laitteiden toimivuus. Tärkeää! Mahdollisesti edelliseltä kanaerältä jäänyttä loppumunintakauden rehua ei saa syöttää kananuorikoille. Rehussa on liian paljon kalsiumia ja liian vähän energiaa ja valkuaista. Muista siilon puhdistus! Kuvateksti Tärkeimmät ruokinnalliset asiat ikäviikoilla 15 (16) 20 viikkoa Tämän ikäkauden hoidolla ja ruokinnalla luodaan pohja koko tuotantokauden menestymiselle ja kanojen hyvinvoinnille. Kananuorikon kehityksen erityispiirteitä tällä kaudella ovat munasarjojen kehittyminen ja kalsiumin varastoituminen ydinluihin. Valkuainen Tiiviste-viljaruokinnassa on käytettävä ruokintasuosituksen mukaista tiivistemäärää (tavoite raakavalkuaistaso %). Munasarjojen kehittyminen vaatii hyvälaatuista valkuaista! Puhdista kanojen vaihdon yhteydessä rehusiilot myös sisältä Miesluukku on siilossa välttämätön Kalsium Kananuorikko alkaa varastoida kalsiumia ydinluihinsa pari viikkoa ennen muninnan alkamista. Jotta tämä olisi mahdollista, rehussa on oltava kalsiumia vähintään 3 %. Osa kalkista (2/3 osaa) saa olla ruokintakalkkia, joka on nopeammin sulavaa kuin poikaskalkki. Ydinluihin varastoitunutta kalsiumia kana käyttää munintakauden aikana kuorenmuodostukseen rehusta tulevan kalsiumin lisäksi. Tärkeää! Kasvatusrehun kalsiumpitoisuus on noin 1 %, joten kasvatusrehun kalsiumpitoisuus ei riitä ydinluun muodostukseen. Huomaa! Kalkissa on kalsiumia noin prosenttia. Rehunvalmistukseen käytettävistä viljoista otetaan edustava näyte ja analysoidaan se 7

8 Energia Pienestä syöntikyvystä johtuen rehun energiapitoisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Täysrehuruokinnalla noudata rehutehtaiden ruokintasuosituksia. Jos käytetään tiiviste-viljaruokintaa, energiapitoisuutta voidaan nostaa lisäämällä kasviöljyä ja/ tai vehnää rehuseokseen. Kananuorikoiden painonseurannan avulla (katso sivu 4) pystytään säätelemään rehustusta. Huomaa! Lisäämällä kasviöljyä tiiviste-viljaseokseen pystytään nostamaan energiapitoisuutta, mutta myös vähentämään rehuseoksen pölyämistä kanalassa. Tärkeimmät ruokinnalliset asiat munintakauden aikana Ikäväli viikkoa Tämä ikäväli on vielä kriittinen, koska kana on täysikasvuinen vasta 30 viikon iässä. Sen lisäksi nykyisillä kanajalosteilla munintaprosentti nousee viikon iässä yli 90 prosentin, mutta syöntikyky on kuitenkin edelleen rajallinen. Tämän takia on rehustusta säädettävä painonkehityksen, tuotostason ja rehunsyönnin perusteella. Kriittiset kohdat rehustuksessa ovat riittävän valkuaisen ja energian saannin turvaaminen, varsinkin tiiviste-viljaruokinnassa. Kalkin liiallinen käyttö on haitallista, koska se laimentaa muita ravintoaineita rehuseoksessa. Rahtimyllärien sekoituslaitteistot ovat tehokkaita. Niillä myös öljyn lisääminen rehuun on mahdollista. Tiiviste Kalkki Vilja Loppumunintakausi Munintakauden edetessä kalkin määrää tiiviste-viljaruokinnassa lisätään munankuoren laadun heikkenemisen takia. Nykyiset kanajalosteet munivat hyvin loppuun asti, joten rehuseoksen tiivisteen määrän vähentämisessä on oltava tarkka. Kana tarvitsee täysipainoisen rehuseoksen koko munintakauden ajan. Tiivistettä on käytettävä riittävästi, jotta % raakavalkuaistaso saavutetaan Tärkeää! Pelkkä vilja ei riitä kananrehuksi missään tilanteessa. Rehutornin peite estää rehupölyn leviämistä kanalaan 8 KANANHOITO-OPAS

9 Soran anto Tiiviste-viljaruokinnassa suositellaan soran antoa kerran kuukaudessa. Määrä on 5 kg /1000 kanaa. Täysrehuruokinnassa soraa voidaan antaa kolmen kuukauden välein. Helleaika Helleaikana kanojen rehun syönti vähenee. Ruokintaa voidaan täydentää käyttämällä yöruokintaa. Rehunjakotekniikka Munivien kanojen ruokinnassa rehun oikea jakaminen on yhtä tärkeää kuin rehun ravitsemuksellinen koostumus! Kananuorikoiden tullessa kanalaan rehuketjua käytetään kolme kertaa. Syöntikyvyn lisääntyessä käyntikerrat lisätään vähintään viiteen kertaan. Parempi tiheä ruokinta kuin liian korkea rehun pinta kourussa! Ensimmäinen käyntikerta on ennen valojen syttymistä. Seuraava käyntikerta on neljä tuntia valojen syttymisen jälkeen. Näin kanoille annetaan munintarauha aamupäiväksi. Rehu annetaan iltapäiväpainotteisesti ja viimeinen käyntikerta voi olla 0.5 tuntia ennen valojen sammumista. Näin varmistetaan riittävä kalsiumin saanti munankuoren muodostukseen yön aikana. Rehun pinta säädetään matalaksi ja ruokkijaa käytetään vähintään viisi kertaa päivässä Tärkeää! Jos kanalassa on pitkä rehuketju, varmista, että myös ketjun loppupään kanat saavat tasapainoisen rehuseoksen. Valitse käyttämäsi kalkkilähde sen mukaan, että lajittumista tapahtuu mahdollisimman vähän rehun siirron ja ruokinnan aikana! Huoneentaulu kiinnitetään näkyvälle paikalle ja toimitaan sen ohjeiden mukaan Hygieniakarsinaan jätetään ulkovaatteet ja -jalkineet kanalaan tultaessa. Näin ehkäistään tautien leviämistä 9

10 YLEISET KANALAN HYGIENIASUOSITUKSET 1. Kanala sijaitsee turvallisen välimatkan päässä muista siipikarjatiloista. 2. Tilalla pidetään vain samanikäisiä kanoja 3. Tilalla pidetään vain yhtä siipikarjalajia. 4. Kanalaan ei oteta vastaan vierailijoita. 5. Kanalassa pidetään vain tilan omia suojavaatteita. 6. Eläinlääkärille, huolto- ja korjausihmisille ja neuvojille annetaan käyttöön tilan omat suojavaatteet. Käynnit kirjataan ylös. 7. Käyntioven edessä on jalkineiden vaihtokarsina, hygienialukko. 8. Munahuone on rakennettu niin, että muna-auton kuljettajan ei tarvitse kulkea yleisten tilojen läpi. 9. Luonnonvaraisten eläinten pääsy kanalaan estetään. Säännöllinen hiiri- ja rottatorjunta. 10 KANANHOITO-OPAS

11 TEE NÄMÄ PÄIVITTÄIN 1. Tarkkaile kanojen terveydentilaa. 2. Poista kuolleet kanat ja merkitse muistiin kanalakirjanpitoon. 3. Seuraa veden kulutusta. 4. Tarkista lämpötila. 5. Varmista valaistuksen toiminta, valojen syttyminen ja sammuminen valo-ohjelman mukaisesti. 6. Tarkkaile tuuletuksen toimintaa. 7. Varmista rehun jakelun toimivuus. 9. Merkitse kanalakirjanpitoon munamäärä. 11

12 Hyvällä kananhoitokäytännöllä voidaan parantaa teurastettavan kanan laatua. Tämän oppaan tarkoituksena on yhdenmukaistaa hoitoa kanaloissa ja siten osaltaan parantaa kanalan olosuhteita, munien ja teuraskanan laatua sekä taloudellista tulosta. Oppaan on laatinut asiantuntijoista koottu työryhmä, jossa ovat olleet edustettuna munantuotantoketjun eri tahot. Oppaan laadinta on osa Kananliha merkkituotteeksi - hankkeen toimintaa. Pyhäjärvi-instituutti hallinnoi projektia. Hankkeen toiminnassa mukana ovat rehutehtaiden, kananjalostajien, tuottajien, neuvonnan ja teurastamoiden edustajat. Projektin ja myös tämän oppaan päärahoittajana on Varsinais-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto alueellisen maaseutuohjelman varoista (EU- ja kansalliset varat). Lisäksi rahoitukseen osallistuvat yritykset sekä munantuotannon kannalta merkittävät kunnat Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Ruukinpuisto, Kauttua (Eura) Puh. (02) Fax (02) Lokakuu KANANHOITO-OPAS

Hyvä tapa toimia lammasketjussa

Hyvä tapa toimia lammasketjussa Hyvä tapa toimia lammasketjussa SISÄLTÖ SIVU Johdanto 1 Taustaa 2 1. Lampuriksi rekisteröityminen 3 2. Lammas ja lampuri 3 3. Eläinvalinta ja jalostus 4 4. Lampola 5 5. Vesi 7 6. Lampolan rehut 8 7. Laidun

Lisätiedot

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Nina Lehmonen (toim.) - Suomen Hippos ry ISBN 978-952-99858-4-5 Suomen Hippos ry 2013 Kustantaja ja julkaisija Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3 02650

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 22.4.2005 Mari Pikkarainen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Siirtymäajat 4 Sian pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 7 Pitopaikan seinät

Lisätiedot

Käsihygienia tietous uutiset

Käsihygienia tietous uutiset Käsihygienia tietous uutiset Tietoja Torkilta käsihygienian ja terveyden parantamiseen päiväkodeissa ja kouluissa Leikkimielinen koulutus parantaa terveyttä Totuus bakteereista Pese ja laula yhdessä Pekka

Lisätiedot

Kissanomistajan opas

Kissanomistajan opas Kissanomistajan opas Nyt räätälöity ruokavalio jokaiselle leikatulle kissalle STERILISED Health Nutrition. Kunnossa läpi elämän. 6-12 kk ikäisille 1-7 -vuotiaille Sterilaatioleikkaus muuttaa pysyvästi

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot