Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna"

Transkriptio

1 Hanke: Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna Petri Helo, Vaasan yliopisto Jarkko Niemi, MTT taloustutkimus 1

2 Tuottavuus Tuotannon tehokkuuden mitta Tuottavuus = Tuotokset Panokset Voit seurata tuottavuutta Mikä on tilasi tuotantomäärä Miten paljon tuotantopanoksia käytät ko. määrän tuottamiseen Mitkä ovat tuotoksen ja panosten hinnat 2

3 Tuottavuutta voi parantaa itse! Tuottavuus kasvaa, kun tuotannossa saadaan enemmän aikaan vähemmällä. Esim. vähemmillä kustannuksilla sama tuotto Samoilla resursseilla saadaan enemmän tuottoa Yrittäjätulo* nousee, eli viljelijän omalle työlle ja pääomalle saadaan entistä suurempi korvaus * Yrittäjätulo (tai maataloustulo) ilmaisee, miten paljon yrittäjä saa omalle työlleen ja tuotantoon sijoittamalleen omalle pääomalle korvausta 3

4 Pääoman tuottavuus saatava nousuun Työn ja pääoman osatuottavuudet maatalouden kokonaislaskelman mukaan 2,5 2,0 Työn tuottavuus 1,5 1,0 0,5 Pääoman tuottavuus Vuoden 1992 tieto merkitään luvulla 1. Vuoden 2009 tieto on ennuste. 4 Lähde: MTT Taloustutkimus, julkaisuja 110

5 Kotimaisessa kalkkunaketjussa laatu ja tuottavuus ovat avaintekijöitä Tuottavuuden ohella laatu on tärkeä kilpailukykytekijä Kuolleisuus ja ruhohylkäykset Fileesaanto (Kalkkunaketjussa yli 2/3 tuotoista saadaan fileen myynnistä) Panokset Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Tuotokset Hävikki% Hävikki% Hävikki% Hävikki% 5

6 Kilpailukyky Kilpailukyky liittyy asioiden tekemisen tasoon Tehdään asiat tosissaan Keskitytään olennaiseen (esim. karsitaan kulut, jotka eivät hyödytä liiketoimintaa) Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää suunnitelmallisuutta sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien, uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamista Tavoitteet, toteutus, seuranta ja korjaustoimet 6

7 Arvioi omaa toimintaasi Seuraa yrityksen tunnuslukuja* ja tartu toimeen, mikäli havaitset korjattavaa! Näissä asioissa olen hyvä: Näissä asioissa voin vielä kehittyä: Mitä mittaat, sitä voit parantaa! * Tuotostasoa, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta 7

8 Eräitä talouden tunnuslukuja 8

9 Maksuvalmius eli likviditeetti Yrityksen kyky selviytyä juoksevista menoista Rehujen osto, lääkintäkulut, lainojen korot ja lyhennykset jne. Maksuvalmiusongelmat lisäävät yrityksen kustannuksia Voidaan arvioida taseesta ja tuloksesta laskettavilla tunnusluvuilla tai budjetilla Vaikka kannattavuus olisi hyvä, maksuvalmius voi olla heikko (esim. menojen ja tulojen ajoituksen vuoksi) 9

10 Vakavaraisuus Yrityksen kyky selviytyä kaikista sitoumuksistaan Kuvataan yleensä suhteella: Vieras pääoma Varat Heikko vakavaraisuus on uhka yritystoiminnan jatkuvuudelle 10

11 Kannattavuus Kannattavuutta mitataan yrityksen tuloksella Yrityksen tilinpäätöstiedoista voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja, kuten: Käyttökate% 100 Käyttökate Liiketoimi nnan tuotot yhteensä Yleisen liiketaloustieteen tunnuslukuja Teollisuus 10-25% Kauppa 2-10% Palvelut 5-15% 11

12 % Siipikarjavaltaisten tilojen käyttökateprosentin kehitys (Huom! Pääasiassa broilerin tuotantoon erikoistuneita yrityksiä) 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Kalkkunatuotantoa harjoittaneilla kirjanpitotiloilla käyttökateprosentti on ollut 2000-luvulla keskimäärin 12% 12

13 Kannattavuuskerroin Kannattavuuskerroin kuvaa yrittäjän omalle pääomalle ja työlle asetetun tuottovaatimuksen toteutumista Kannattavuuskerroin Maataloustulo Yrittäjäperheen OPOn korkovaatimus palkkavaatimus 13

14 Siipikarjavaltaisten tilojen kannattavuuskertoimen kehitys (Pääasiassa broilerin tuotantoon erikoistuneita yrityksiä) Kalkkunatuotantoa harjoittaneilla kirjanpitotiloilla kannattavuuskerroin 2000-luvulla keskimäärin

15 Siipikarjavaltaisten tilojen yrittäjätulonkehitys (=voitto+palkka- ja korkovaatimus) (Pääasiassa broilerin tuotantoon erikoistuneita yrityksiä) Kalkkunatuotantoa harjoittaneilla kirjanpitotiloilla yrittäjätulo 2000-luvulla keskimäärin noin euroa

16 Kalkkunakasvatuksen kustannusrakenne 16

17 Pisteluku (2005=100) Kalkkunan ja rehun keskihinnan sekä keskiteuraspainon kehitys Suomessa Kalkkunanlihan hintaindeksi Rehujen hintaindeksi Keskiteuraspainon indeksiluku Lähde: Tike

18 Kalkkunakasvatuksen kustannusrakenne Huom! Esimerkkilaskelma poislukien työpanos! Raadonhävitys, traktori, sekalaiset kulut; 1 % Poistot; 14 % Untuvikko; 14 % Korkokulut; 1 % Vakuutus ja kunnossapito; 1 % Lastaus; 4 % Pesut; 1 % Rahti; 2 % Energia; 5 % Kuivike; 2 % Vesi; 0 % Rehu; 55 % 18

19 Seuraavassa on esimerkkejä mahdollisuuksista parantaa tuottavuutta Rehun hinta ja koostumus edullisempia raaka-aineita ja tuhdimpaa rehua? Linnun koko? Kiertonopeus? Kuolleisuus pienemmäksi Fileesaanto suuremmaksi 19

20 Mitä voimme tehdä tuottavuuden hyväksi? Selvittää kasvatusta rajoittavat minimitekijät, kuten energian, valkuaisen ja ravinteiden saanti, lämpötila, sairaudet jne. Ruokinta linnun kasvukyvyn mukaan Rehu on noin puolet tuotantokustannuksesta! Rehussa oltava sopivasti ravintoaineita Erityisesti untuvikko tarvitsee runsaasti valkuaista Viljan runsas käyttö voi laskea rehun hintaa Liiallinen viljan käyttö kuitenkin heikentää lihan kasvua ja voi siten heikentää fileesaantoa! Liiallinen valkuaisen käyttö puolestaan lisää päästöjä ja voi heikentää ilmanlaatua Aikuisen linnun kehosta % on vettä! Puutteellinen veden saanti heikentää tuotantotuloksia. 20

21 Kasvatusolosuhteet Tautisuojauksesta huolehtiminen Terveys vaikuttaa kuolleisuuteen, ruhohylkäyksiin ja kasvuun Liian korkea tai matala lämpötila aiheuttaa stressiä Lämpöstressi voi heikentää kasvua ja lisätä kuolleisuutta Erityisesti untuvikoilla lämpötila on tärkeä Rintalimakko Sopiva kasvatustiheys, jotta linnuilla on tilaa syödä, juoda ja liikkua Sopiva valo-ohjelma (jaksottainen usein hyvä) Liika valoisuus heikentää tuotantotuloksia (mm. lisää aktiivisuutta) Virikkeet kannibalismin estämiseksi 21

22 Laskentamalli: Teuraskalkkuna kannattavuus, kalkkunaa/vilja kukon paino 12,40kg kananpaino 6,30kg Kukkoja 6240kpl Kanoja 5760kpl teuraaksi kukko teurasmäärä 88,00% kana teurasmäärä 95,00% untuvikko /kpl 1,95 vilja 25,0 % Liikevaihto Työ+kate=korvaus työlle Kierto 2, kalkkunaa inv. halli+ laiteet 2700m investointituki 30 % Hankintakustannus 70 %

23 Tuotto Rehun hinta Liikevaihto Työ+kate ,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0, Rehun hinta /kg 23

24 Tuotto Kukon koko Liikevaihto Työ+kate ,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13, Kukon paino kg/ruho 24

25 Ukoilman lämpötila C Lihaa kg/untuvikko Lämpötilan/ilmastoinnin vaikutus 8,8 Kg / Untuvikko 8,6 8,4 8,2 8 7,8 Kg / Untuvikko 7,6 7,4 20 lämpötila c= - 0, lämpötila

26 Tuotto Kiertoaika Liikevaihto Työ+kate ,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2, Kasvatuserää per vuosi 26

27 Tuotto Lintujen hävikin vaikutus (kuolleisuus+ruhohylkäykset) Liikevaihto Työ+kate % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Prosenttia untuvikoista teuraaksi 27

28 Kalkkunakasvatuksen tuotantotulokset ja niiden vaihtelu 28

29 kg/lintu Keskiteuraspainot ylös? Tilojen tuotantotuloksia vuodelta Teuraspaino Tilipaino 29

30 Untuvikoista teuraaksi Kuolleisuus ja ruhohylkäykset ovat hukkaan heitettyä rahaa Tilojen tuotantotuloksia vuodelta % 94 % 92 % 90 % 88 % 86 % 84 % 82 % 80 % 78 % 76 % Tuottavuus 30

31 Kapasiteetti tehokkaammin käyttöön Tilojen tuotantotuloksia vuodelta 2010 Tuotanto kg/m Intensiteetti 31

32 Kg rehua/kg lihaa Rehustuksen suunnittelu ja seuranta tärkeää! Tilojen tuotantotuloksia vuodelta Rehum uuntosuhde 32

33 % teuraseristä Fileestä yli 2/3 ketjun markkinatuotosta! Vuosien tilakeskiarvot: keskimäärin 36.7%, paras kymmenys tiloista keskimäärin 37,3 % Filesaanto % 33

34 Kasvatusaika ja teuraspaino Kukkoja kasvatetaan keskimäärin 125 pv 90 prosenttia tiloista kasvattaa pv Viidennes tiloista ylsi 9,7 kg teuraspainoon, viidennes jäi alle 8,3 kg:n Kukkojen keskipaino 11.7 kg 90 prosenttia tiloista välillä kg 34

35 Kukon keskipäiväkasvu g/d Tarkkaile päiväkasvuja! teuraserien keskiarvot (r=0,67, p=0,00) Keskipäiväkasvu on yhteydessä kasvatusaikaan ja kukon painoon Kukon paino kg 35

36 Rehumuuntosuhde kg/kg Rehumuuntosuhde eri päiväkasvuilla 2010 tilakeskiarvot (corrcoef=-0.13, p=0,19) Paino kg/lintu 36

37 Kuollut tai hylätty % Hävikki keskiteuraspainon mukaan 2010 tilakeskiarvot (corrcoef=-0,05, p=0,61) Paino kg/lintu 37

38 Fileesaanto % Kukon kasvu ja fileesaanto teuraserien keskiarvot (corrcoef=0.58, p=0.000) Kasvu g/d 38

39 Kanojen hävikki % Kanojen paino ja hävikki 2010 tilakeskiarvot (corrcoef=-0,14, p=0,12) Kanan paino 39

40 Fileesaanto % Kanojen paino ja fileesaanto teuraserien keskiarvot (corrcoef=0,43, p=0,00) Kasvu g/d 40

41 Kanan keskipäiväkasvu g/d Kanojen paino ja kasvu 2010 tilakeskiarvot (corrcoef=-0,02, p=0,94) Kanan paino kg 41

42 Kasvu g/päivä Tarkkaile rehun kulutusta ja kasvua! Aluksi päiväkasvu nopeutuu, mutta myöhemmin se kääntyy laskuun. Kuvassa on kanojen ja kukkojen keskipäiväkasvu eräässä tutkimuksessa Kukot Kanat Linnun ikä 42

43 kg rehua/kg kasvua Tarkkaile rehun kulutusta ja kasvua! Rehumuuntosuhde heikkenee linnun kasvaessa. Kuvassa on rehumuuntosuhde kasvatusviikon mukaan eräässä tutkimuksessa Kasvatusviikot 43

44 Rehun syöntimäärä (g/päivä) tai Rehun valkuispitoisuus (g/kg rehua) Rehun valkuaispitoisuuden ja rehun määrän muutos (esimerkki) Rehun syöntimäärä Rehun valkuaispitoisuus Kukon ikä (viikkoa) 44 Lähde: Emmans 1989

45 Valkuainen on kallista, MUTTA sitä tarvitaan LIHAN tuottamiseksi Huom! Tämä on vain havainnollistava esimerkki. Käyrän muoto ja jyrkkyys riippuu käytettävissä olevista rehuraaka-aineista ja niiden hinnoista! Rehun hinta snt / MJ g raakavalkuaista / MJ energiaa 45

46 Mitä voimme tehdä? Kehitystä liikkeelle joka asiassa Asiat kytkeytyvät toisiinsa Tiedon jakaminen verkostossa Yhdessä tekeminen & yhdessä menestyminen 46

47 Ryhmätyö Muodostakaa kolme ryhmää Jokainen ryhmä miettii a) kymmenen mielestään tärkeintä asiaa, joita kalkkunatuotannossa tulisi kehittää sekä b) näkemyksiä, miten niitä voisi kehittää Kukin ryhmä esittelee näkemyksensä Lopuksi pohditaan yhdessä, miten ko. asioita ja kalkkunatuotantoa yleensä voisi kehittää 47

48 Kiitos mielenkiinnosta 48

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Tutkimushankkeen loppuraportti 30.6.2010 0 Sisällysluettelo Tiivistelmä ja tutkimusryhmän yhteystiedot...2

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Johdanto KANANHOITO-OPAS

Johdanto KANANHOITO-OPAS KANANHOITO-OPAS 1 Johdanto Kanojen hyvinvointi on tärkeä monestakin syystä. Hyvin voivat kanat tuottavat hyvälaatuisia munia ja antavat parhaan mahdollisen munatuotoksen ja teurastuloksen. Tämä opas tähtää

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä 1/11 Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12 Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä s. 17 Finnpigin karjuaseman laajennus valmistuu s. 26 Eläköön hiiva!

Lisätiedot

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousta eli hintaherkkyys

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki ISBN 978-952-487-341-3 ISSN 1798-6419 www-osoite: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti30.pdf

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Hyvä tapa toimia lammasketjussa

Hyvä tapa toimia lammasketjussa Hyvä tapa toimia lammasketjussa SISÄLTÖ SIVU Johdanto 1 Taustaa 2 1. Lampuriksi rekisteröityminen 3 2. Lammas ja lampuri 3 3. Eläinvalinta ja jalostus 4 4. Lampola 5 5. Vesi 7 6. Lampolan rehut 8 7. Laidun

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa

Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa MTT:n selvityksiä 160 Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa Timo Karhula, Arto Latukka ja Teppo Rekilä Talous MTT:n selvityksiä 160 39 s., 7 liitettä Turkistilojen talous

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Tuotosseurannan hyödyt. ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014

Tuotosseurannan hyödyt. ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014 Tuotosseurannan hyödyt ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014 Mitä karjan tuotosseuranta on? Otetaanko siitä se hyöty irti, mikä on saatavissa? Mitä tuotosseuranta on? = lypsykarjan tuotostietojen

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

Eri hevosryhmien ruokinta

Eri hevosryhmien ruokinta HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA IV. 2015 Eri hevosryhmien ruokinta Suomen Hevostietokeskus ry, Hevosten terveydeksi -hanke FT Elena Autio Hevostietokeskuksen ruokintakoulun neljäs osa käsittelee eri hevosryhmien

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot