KESÄ. Oulun Action-liikunta. Toimintamalli. Nuorille maksutonta toimintaa liikunnan parissa - biitseillä - ulkona auringossa. Kuva: Oulun kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄ. Oulun Action-liikunta. Toimintamalli. Nuorille maksutonta toimintaa liikunnan parissa - biitseillä - ulkona auringossa. Kuva: Oulun kaupunki"

Transkriptio

1 Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Action-liikunta Kuva: Oulun kaupunki Toimintamalli ACTION Nuorille maksutonta toimintaa liikunnan parissa - biitseillä - ulkona auringossa.

2 Kuvaaja: Jaana Ukonaho Sisällys 1 Taustaa Nuorten osallistaminen kehittämiseen Action -toiminta Missä toimittiin? Mitä tehtiin? Miten tehtiin? Työntekijöiden rekrytointi Seuranta ja arviointi Action toiminnan markkinointi Action tilastoja ja kuvia kesältä Toiminta jatkossa pixhill.com pixhill.com

3 1 Taustaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluihin kuuluva liikuntapalvelut on jo pitkään järjestänyt vuotiaille maksutonta ja ohjattua action-liikuntaa eri puolilla Oulua syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle, mutta toimintaa ei ole ollut kesälomien aikana. Liikunta- ja nuorisopalvelut halusivat yhdessä kehittää kesäajalle selkeän toimintamallin talvitoiminnan rinnalle. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto kesäaction Action on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä Virpiniemen liikuntaopiston järjestämää vertaisohjattua kesäliikuntaa, jonka kehittäminen käynnistyi keväällä Toiminta-mallin tarkoituksena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, liikkumattomuutta ja liikkumattomuudesta aiheutuvia terveysongelmia. Actiontoimintaa järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2013 maksuttomana, monipuolisena ja eri puolella kaupunkia tapahtuvana liikuntana vuotiaille. Action toimintamallin kehittämisen koordinoijana ja asiantuntijaryhmän kokoajana on toiminut ESR-rahoitteinen MopoTuning-hanke. MopoTuning on osa MOPO-hankekokonaisuutta, jonka tarkoituksena on edistää pohjoissuomalaisten nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä uusia menetelmiä nuorten aktivointiin ja kouluttamalla nuorten parissa toimivia. -ACTION Nuorille maksutonta toimintaa liikunnan parissa - biitseillä - ulkona auringossa. Action-ohjaajakansio.indd :07:56 Kuvio 1: Action-kokonaisuuteen kuuluu myös toiminnan ohjaamisen tueksi koottu ohjaajakansio

4 2 Nuorten osallistaminen kehittämiseen Nuorten osallistamista pidettiin tärkeänä Action-toiminnan kehittämisen lähtökohtana. Osallistamisella tarkoitetaan mahdollisuutta päästä vaikuttamaan itseään, lähiyhteisöään ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin. Nuoret osallistuivat suunnitteluun muun muassa vastaamalla kyselyyn, joka jaettiin laajasti eri puolilla Oulua. Lisäksi kehittämiseen osallistuivat Action-toimintaan töihin valitut oppisopimuksella liikuntaneuvojiksi opiskelevat sekä nuoret vertaisohjaajat. Kysely nuorille Syksyllä 2012 toteutetulla kyselyllä selvitettiin nuorten Action-liikuntaan liittyviä toiveita ja mielipiteitä. Kysymyksiä oli sekä talviliikunnasta että tulevasta Actionista ja lisäksi kysyttiin muun muassa mieluisia liikkumislajeja, -päiviä ja kellonaikoja. Kyselyyn vastattiin nimettömänä webropol-kyselynä tai perinteisellä paperikyselyllä. Kyselyyn vastaamista ja toiminnan suunnitteluun osallis-tumista markkinoitiin muun muassa mainoksin ja mainoslehtisin nuorille tärkeissä paikoissa. Mainoksen suunnittelivat taide- ja mediapaja Wankkurin työpajanuoret (Kuvio 2). Kyselyyn vastasi 1568 nuorta. Kyselyn tulokset koostettiin raportiksi, jonka pohjalta alettiin kehittää kesälle 2013 suunniteltua Actionia. Action toimintamalli pohjautuu lähes kokonaan nuorten kyselyssä kertomiin mielipiteisiin ja toiveisiin. Kuvio 2. Wankkurin työpajanuorten suunnittelema mainos Action-kyselystä Kyselyyn vastasi 1568 nuorta!

5 3 Action -toiminta Nuorten vastauksiin perustuen rakennettiin Action-toimintamalli, joka on vuotiaat nuoret huomioiva kesäliikunnan maksuton ja vertaisohjattu malli. Toiminnan tarkoituksena on saada nuoret innostumaan liikkumisesta ja siten edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Actionin ajankohdaksi valittiin kyselyn perusteella Toiminta-aika oli maanantaista perjantaihin kello Actionin pariin ohjaudutaan monen eri kanavan kautta. Samoin Actionista pystytään ohjaamaan nuoria erilaisiin aktiviteetteihin ja toimintoihin. (Kuvio 3.) 3.1 Missä toimittiin? Toimintapaikat valikoituivat osaksi tehdyn kyselyn perusteella sekä osaksi vertaisohjaajia haastattelemalla. Toimintapaikkoina olivat rannat ja koulujen alueet kanta-oulun, Haukiputaan ja Kiimingin alueilla. Käytännössä toimintaa oli joka päivä kolmessa eri paikassa. Sateella ohjaajat siirtyivät toiminta-alueen päivystävään päiväkotiin, jolloin tehtävänä oli lasten liikuttaminen. Liikuntaneuvonta Talvi-Action Byström Ennakkoterveystarkastus Opiskelijaterveydenhuolto - Omaehtoisesti Vertaisohjaajien kanssa ACTION Talvi-Action liikunta Omatoiminen liikkuminen Lajikokeilu Yleisesti omasta hyvinvoinnista ja liikunnasta huolehtiminen 3.2 Mitä tehtiin? Valittuja Action-liikuntalajeja olivat amerikkalainen jalkapallo, beach volley, footbag, frisbee/ultimate-frisbee, jalkapallo, koripallo, kroketti, mölkky ja petankki. Päiväkodeissa päiväkodin johtaja määritteli tehtävät, jotka vaihtelivat liikuntatuokioiden pitämisistä varastoiden siivoamisiin. Kuvio 3. Toiminnan linkittyminen muihin palveluihin ja toimintaan ohjautuminen Liikuntaneuvonta Mahdollisuus yksilölliseen neuvontaan Kuvat: pixhill.com

6 3.3 Miten tehtiin? Yhdessä paikassa toimintaa ohjasi 1 2 liikuntaneuvojaopiskelijaa ja 2 3 vertaisnuorta (15 17-vuotiaita). Liikuntaneuvojaopiskelijat suunnittelivat, koordinoivat, organisoivat, raportoivat, päivittivät Facebook-sivuja ja tiedottivat toiminnasta. Nuoret vertaisohjaajat toimivat liikuntaneuvojien alaisuudessa ja ohjauksessa. He ohjasivat ja innostivat nuoria liikkumaan sekä olivat apuna päiväkohtaisessa raportoinnissa. Ensimmäisen viikon aikana vähintään yksi nuorisopalveluiden ohjaaja auttoi toiminnan käynnistämisessä jokaisessa toimintapaikassa. 3.5 Seuranta ja arviointi Jokaisen Action-toimipisteen ohjaajat kirjoittivat yhdessä päivän päätteeksi raportin päivän sujumisesta, toimintaan osallistuneiden määrästä ja ikäjakaumasta. Lisäksi jokainen ohjaaja täytti oman työjakson päätyttyä raportin kokonaistoiminnasta kehitysehdotuksineen ja ideoineen. Raporttipohjat löytyvät Action-ohjaajakansiosta. 3.4 Työntekijöiden rekrytointi Action-toiminnan työntekijät rekrytoitiin liikuntaneuvojaksi opiskelevista oppisopimusopiskelijoista, jotka ovat oppisopimustyösuhteessa Oulun kaupungin kanssa. Heiltä kysyttiin halukkuutta osallistua Actioniin heidän loma-ajankohtansa huomioiden. Virpiniemen liikuntaopisto palkkasi liikuntaneuvojien alaisuuteen Actionin työntekijöiksi 14 nuorta Oulun kaupungin kesätyösetelin avulla. Palkatut nuoret kävivät kevään 2013 aikana Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n Järkkää tapahtuma tai Välkkärikoulutuksen. Koulutusten yhteydessä nuorille kerrottiin koulutuksen antamista mahdollisuuksista päästä myös kesätöihin. Taide- ja mediapaja Wankkurin työpajanuoret suunnittelivat mainoksen nuorten vertaisohjaajien rekrytointiin (Kuvio 4). Action-toiminnan ohjaajiksi valituille työntekijöille pidettiin kaksi erillistä koulutuspäivää. Ensimmäinen päivä oli tarkoitettu nuorille vertaisohjaajille. Päivän aikana heitä perehdytettiin toimintaan ja heidän ehdotuksiaan ja toiveitaan kuunneltiin ja huomioitiin. Toinen koulutuspäivä oli tarkoitettu liikuntaneuvojaopiskelijoille sekä ensimmäisen viikon heidän kanssaan toimiville nuorisopalveluiden ohjaajille. Päivän aikana heidät perehdytettiin toimintaan ja he saivat vaikuttaa vielä toimintapaikkojen lopulliseen valintaan, toiminnan suunnitteluun sekä muihin työolosuhteita koskeviin asioihin. Toiminnan tueksi työntekijöille tehtiin Action-ohjaajakansio, joka on saatavana sähköisenä osoitteessa Kuvio 4: Wankkurin työpajanuorten suunnittelema Action -vertaisohjaajien rekrytointimainos

7 4 Action toiminnan markkinointi Action-liikunnasta tiedottaminen aloitettiin toukokuun lopulla. Wankkurin työpajanuoret tekivät mainoksen (kuvio 5), josta tehdyillä julisteilla mainostettiin yläkouluilla, lukioissa, Oulun kaupungin liikuntapaikoilla, nuorisotaloilla, Byströmin nuortenpalveluissa, Oulun seudun ammattioppilaitoksen toimipisteissä, kirjastoissa sekä kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastuksissa. Lisäksi kutsunnanalaisille lähteneiden kutsuntakirjeiden mukaan painatettiin esite ja mainoksesta teetettiin sopiva versio Oulun kaupungin alueella oleville UBI-näytöille. Mainos painettiin myös Oulun kaupungin ala- ja yläkoululaisille jaettavaan fiilis-esitteeseen, jolla nuorille ja heidän vanhemmilleen jaetaan tietoa kesällä tarjolla olevasta toiminnasta Oulun alueella. Oulun kaupungin tiedottaja laati toiminnasta mediatiedotteen, joka lähetettiin lehdistölle. Markkinoinnissa hyödynnettiin myös internetiä ja sosiaalista mediaa. Actionia mainostettiin Oulun kaupungin ja MOPO-hankkeen sivuilla sekä Facebookissa nuorten palveluohjaaja Saila Lähteenmäen ja Oulun Action-liikunnan sivuilla. Toiminnasta kerrottiin myös hyvinvointipysäkeillä, joita järjestettiin kevään aikana yläkouluilla ja lukioissa. Lisäksi korostettiin vertaisohjaajien eli liikuntaneuvojien ja liikuntatutorien roolia markkinoinnissa. Heitä pyydettiin levittämään sanaa toiminnasta ystäväpiireissään. Kuvio 5. Wankkurin työpajanuorten suunnittelema Action-toiminnan mainos

8 5 Action tilastoja ja kuvia kesältä 2013 Actionista kerättiin raportoinnin yhteydessä kävijämäärät kaikilta 20 toimintapäivältä. Rannoilla ja kouluilla Actioniin osallistui 418 nuorta. Nuoria osallistui toimintaan eniten iltapäivisin kello Vaikka toiminta oli kohdistettu pääasiassa vuotiaille, toimintaan osallistujat olivat iältään 2 50-vuotiaita. Suosituimpia lajeja olivat jalkapallo, mölkky, beach volley ja footbag. Päiväkodeissa toimintaa oli 9 päivänä ja toimintaan osallistui yhteensä 183 lasta, jotka olivat iältään 2 7-vuotiaita. Päiväkodeissa suosituimpia liikuntatuokioita olivat temppuradat, leikkivarjolla leikkiminen, sähly ja jalkapallo. Kuvat: Oulun kaupunki

9 6 Toiminta jatkossa Action-toimintaa jatketaan tulevina kesinä. Vastuu asiantuntijaryhmän koollekutsumisesta ja koordinoinnista siirtyi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen liikunta- ja nuorisopalveluille syyskuun alussa Tavoitteena on ottaa nuoret entistä vahvemmin mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ja kehittää entistäkin toimivampi malli kesälle oli pilotti Action-liikunnalle. n 2013 toiminnan pohjalta nousi esiin asioita, joihin on syytä kiinnittää huomiota toiminnan jatkoa suunniteltaessa. n 2014 suunnittelua varten perustetaan asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat edellisen vuoden asiantuntijaryhmän lisäksi kesän 2014 työntekijäryhmä sekä yksi henkilö jokaisesta toiminnassa mukana olevasta päiväkodista. Tärkeintä on ottaa nuoret yhä aktiivisemmin suunnitteluun mukaan. Osallistamisessa hyödynnetään erityisesti Oulun kaupungin osallisuusmallia, joka koostuu kuudesta vaiheesta. Toisena vaiheena osallisuusmallissa on ryhmän valmentaminen. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran marraskuussa Liikunta- ja nuorisopalveluiden henkilökunta vastaa valmennuksesta, jossa opetetaan ryhmälle tarpeelliset tiedot ja sosiaaliset taidot. Yhteisen kokemuksen luominen, ryhmäytyminen ja sitoutuminen ovat olennaisen tärkeää onnistuneen lopputuloksen kannalta. Liikuntapalvelujen, nuorisopalvelujen, varhaiskasvatuksen aikuisten rooli on toimia mahdollistajana ja valmentajana. Valmennusvaiheeseen panostetaan ja palataan prosessin eri vaiheissa. Kolmantena vaiheena alkaa Action projektin suunnittelu. Nuoret sopivat menetelmistä, toteutuksesta, nimeävät vastuuhenkilöt ja aikatauluttavat projektinsa. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan nuorten oman innokkuuden perusteella mahdollisimman heterogeeninen työntekijäryhmä. n 2014 työntekijöistä asiantuntijaryhmään kutsutaan kaksi nuorisopalveluiden vakituista työntekijää ja kuusi vertaisohjaajanuorta, jotka ovat opiskelevat Oulun kaupungin joustavassa perusopetuksessa. Heidät rekrytoidaan luokittain opettajan johdolla ja he tekevät työhakemuksen, jonka perusteella hakijat kutsutaan työhaastatteluun. Haastattelun perusteella valikoidut 6 nuorta pääsevät mukaan toimintaan. Asiantuntijatyöryhmään valitut osallistuvat toimintaan työ- ja kouluaikana. Osallistuessaan työryhmän toimintaan vertaisnuorille on turvattuna kesätyösetelipaikka Action-toimintaan kesälle Joustavan perusopetuksen nuoret ovat Action-toiminnan kannalta tärkeää kohderyhmä ja siksi tärkeitä vertaisohjaajia. Neljäntenä vaiheena on toteutus. Tällöin Action-projekti toteutetaan sovitulla tavalla. Sille laaditaan aikataulutus, sovitaan tehtävät ja jaetaan vastuut. Viidentenä vaiheena on tulosten levittäminen, jolla tarkoitetaan tulosten julkistamista mahdollisimman laajasti ja avoimesti, kuten esimerkiksi joukkoviestimien avulla. Kuudentena vaiheena on arviointi, jossa nuoret itse arvioivat projektin onnistumista toteutuksen jälkeen. Aikuiset arvioivat omaa toimintaansa, nuoret omaansa ja nuoret aikuisten toimintaa. Arvioinnissa pääpaino on kehittämisessä, jolloin ymmärretään, että myös epäonnistumalla voi kehittyä. Arviointi ei saa henkilöityä, vaan ryhmä kantaa vastuun onnistumisista ja epäonnistumisista. Arviointi ei saa myöskään olla syyllisten ja virheiden etsimistä, vaan se voi parhaimmillaan olla hauskaa ja toiminnallisten yhteisen toiminnan kehittämistä. Arvioinnin organisoinnista huolehtivat siihen nimetyt aikuiset.

10 Kuva: Oulun kaupunki Kuvaaja: Jaana Ukonaho Kuva: pixhill.com Nuoret toimivat projektin toteuttajina alusta loppuun. Aikuisten on huolehdittava, että sovitut asiat tehdään, sillä usein suunnitteluvaiheen innostus katoaa, kun täytyy ryhtyä käytännön työhön. Aikuisten tehtävänä on myös innostaa, tasoittaa töyssyjä, avata ovia, antaa tukea ja osaamista sekä antaa mahdollisuus tulla kuulluksi. Vuoden 2013 asiantuntijaryhmä haluaa välittää kesän palautteiden perusteella muutaman asian uudelle asiantuntijaryhmälle työstettäväksi. Toimintapaikkoja oli liikaa ja niitä olisi syytä supistaa. Lisäksi Oulunsalo tulee lisätä toimintapaikkoihin. Ryhmä ehdottaa myös toiminta-aikaa organisoitavaksi uudelleen seuraavasti: toiminnan ajankohta toimintajakso päiväkodilla joka päivä klo muu Action toiminta rannoilla, koulujen pihoilla klo sateella toiminta koko päivän päiväkodilla, nuorisopalveluiden ohjaajat tekevät päätöksen Toiminnan ajankohta pysyisi suunnilleen samana, jolloin vastattaisiin edelleen liikunta-aktiviteettien vähyyteen kesällä. Toimintamallia kehitettäisiin siten, että toiminta päiväkodeissa olisi jokapäiväistä, sillä palautteiden perusteella nuoria oli aika vähän liikkeellä Actionin toimintapaikoissa puolen päivän molemmin puolin. Varsinainen ulkona tapahtuva Action alkaisi päivittäin vasta kello Jatkossa toimintaa toteuttavat työntekijät eivät vaihtuisi toimintakauden aikana vaan kiertäisivät eri päivinä toimintapisteiden välillä. n 2013 palautteiden perusteella toimintapaikkoina parhaita ovat kanta-oulussa Nallikari ja Värtön ranta, Haukiputaalla Länsituulen koulu, Kiimingissä Jäälin montut ja Oulunsalossa Pitkäkangas. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota toimintamallin markkinointiin, joka käynnistyi vuonna 2013 liian myöhään. Koulujen kautta markkinointi on erittäin tärkeää ja se on aloitettava jo hyvissä ajoin ennen kevätlukukauden päättymistä. 10

11 MOPOTuning on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä kehittämällä uusia keinoja nuorten aktivointiin ja kouluttamalla nuorten parissa toimivia. Hankkeen toteuttajina ovat Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Virpiniemen liikuntaopisto. MOPOTuning -hanke on toiminut Action-toimintamallin kehittämisen koordinoijana, kouluttajana ja asiantuntijaryhmän kokoajana. Asiantuntijaryhmä: Tuija Nyman, Saila Lähteenmäki, Nina Granat, Marko Savolainen, Tommi Laine, Meri Ilvesviita, Jaana Ukonaho Mirja Levo, Riitta Pyky ja Raija Korpelainen. Action-toiminta toteutettiin ensimmäisen kerran kesällä 2013 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja Virpiniemen liikuntaopiston järjestämänä, maksuttomana, monipuolisena ja eri puolella kaupunkia tapahtuvana liikuntana vuotiaille.

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä!

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2013 Sisällys 1 Valtakunnallisen Aikalisä-toiminnan tausta ja lähtökohdat.................. 3 2 Oulun

Lisätiedot

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Hanna-Mari Maijala Sanna Pasanen MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry www.yeesi.fi LUMIKA -projekti 2013-2016 www.facebook.com/yeesaamaan Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

Lauttasaaren lähiliikuntapaikka

Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Hankeprosessin arviointi 2 3 Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Hankeprosessin arviointi Raportti 18.12.2007 Helsinki 2007 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAUTTASAAREN LÄHILIIKUNTAPAIKAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Meidän perhe menee kouluun 2007-2009 meidän perhe menee kouluun -projektin raportti Marjo Hakala, Elina Salo, Minna Voltti aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n julkaisusarjan raportti numero: 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Planeetta X osallistavaa pelisuunnittelua kehitysvammaisten nuorten kanssa hanke. 2005-2007 Loppuraportti

Planeetta X osallistavaa pelisuunnittelua kehitysvammaisten nuorten kanssa hanke. 2005-2007 Loppuraportti Planeetta X osallistavaa pelisuunnittelua kehitysvammaisten nuorten kanssa hanke 2005-2007 Loppuraportti Marianna Ohtonen Papunet-verkkopalveluyksikkö Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 A, 00700 Helsinki

Lisätiedot