Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Käyttöohjekirja 2004-

2 Sisäysuetteo 200-sarja SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TAKUUEHDOT...3 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...4 TYÖSKENTELE TURVALLISESTI... 5 TARRAT JA KYLTIT...6 KUORMAIMEN PÄÄOSAT...7 TEKNISET TIEDOT...8 KUORMITUSDIAGRAMMI...9 HALLINTALAITTEET...10 PÄÄVIRTAKYTKIMEN SIJAINTI...12 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN...12 MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN...12 AJON HALLINTA...13 AJOPOLKIMIEN TOIMINTA...13 KONEEN OHJAUS...14 KUORMAIMEN HALLINTA...14 TYÖHYDRAULIIKAN KÄYTTÖ...14 KÄSIKAASUVIPU...14 TYÖLAITTEIDEN KIINNITTÄMINEN...15 KUORMAIMEN HUOLTOTAULUKKO...16 HUOLTOTUEN ASENNUS...16 TURVALLISUUSOHJEET HUOLTAMISEEN...17 TURVALLISUUSOHJEET AKUN KÄSITTELYYN...17 KUORMAIMEN KULJETUS JA NOSTO...17 HUOLTO-OHJEET...18 SUODATTIMIEN SIJAINTI...20 VOITELUPISTEIDEN SIJAINTI...20 POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN...21 MOOTTORIN HAMMASHIHNA...21 HYDRAULIKAAVIO...22 SÄHKÖKAAVIO...22 VIANETSINTÄ

3 200-sarja Akusanat, takuu ALKUSANAT AVANT Tecno oy hauaa kiittää teitä siitä, että oette hankkinut AVANT -kuormaimen. Se on suunnitetu ja vamistettu pitkäisen tuotekehityksen ja kokemuksen perusteea. Tähän käyttöohjeeseen tutustumaa ja sitä noudattamaa varmistatte turvaisuutenne ja kuormaimenne varman toiminnan ja pitkän huoettoman käyttöiän. Mikäi kuormaimen toiminnoissa on ongemia tai tarvitsette varaosia tai huotoa ottakaa yhteyttä omaan AVANT-jäeenmyyjäänne. AVANT 200 -SARJAN KUORMAIMEN TAKUUEHDOT AVANT TECNO OY myöntää vamistamaeen kuormaimee VUODEN (12 KK) TAI 500 KÄYTTÖTUNNIN TAKUUN, riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Takuu ei koske isävarusteita, eei isävarusteen käyttöohjeessa toisin määrätä. Takuun puitteissa korvataan korjauskustannukset seuraavasti: Työkustannukset korvataan, mikäi tehdas ei itse suorita korjausta. Viaisten komponenttien tai tarvikkeiden tiae tehdas toimittaa uudet. Tapauskohtaisesti tehtaan kanssa sovittaessa tehdas voi korvata asiakkaae hänen hankkimiensa komponenttien hinnan. Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on otettava yhteyttä vamistajaan, ja sovittava menetteytavasta. Takuu ei korvaa: Tavaisia huototöitä, eikä niissä tarvittavia huoto- ja kuutusosia. (esim. renkaat, sytytystupat, akut, suodattimet, amput, hihnat yms.) Vaurioita, jotka aiheutuvat epätavaisista käyttöoosuhteista tai käyttötavoista, huoimattomuudesta, rakennemuutoksesta iman Avant Tecno Oy:n suostumusta, jäjitemäosan, väärän pottoaineen, voiteuaineen, jäähdytysnesteen tai iuottimen käytöstä tai huoon puutteesta. Vian aiheuttamia seurannaisvaikutuksia, kuten työn keskeytymistä tai mahdoista muuta isävahinkoa. Korjauksesta aiheutuneita matka- ja/tai rahtikustannuksia. POLTTOMOOTTOREILLA (Honda, Koher) ON OMAT, MOOTTORIN VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN MÄÄRITTELEMÄT TAKUUEHDOT, JOTKA LÖYTYVÄT MOOTTORIN KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. KONEEN TUNNISTETIEDOT Kirjoita koneesi tunnistetiedot seuraaviin kenttiin, se hepoittaa osien tiaamista ym. 1. Kuormaimen mai 2. Kuormaimen vamistusnumero 3. Moottorin vamistusnumero Kuormaimen vamistusnumero on stanssattu koneen tyyppikipeen, josta voit myös varmistaa kuormaimen main. Moottorin vamistusnumeron paikka seviää moottorin käyttöohjekirjasta. 3

4 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 200-sarja EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 1. Vamistaja: AVANT TECNO OY 2. Osoite: Yötie YLÖJÄRVI 3. Teknisen rakennetiedoston sijainti: Sama kuin vamistajan 4. Vakuutamme täten, että aa mainittu kone vastaa EY-direktiivejä: 98/37/EY (koneet), 89/336/ETY (SMY) ja 2000/14/EY (meupäästö). 5. Luokka: MAANSIIRTOKONEET/KUORMAAJAT/PIENKUORMAAJAT 6. Mai: AVANT 7. Sarjanumero: 8. Vamistusvuosi: 9. Direktiivi Vaatimustenmukaisuuden arviointi Imoitettu aitos: 98/37/EY sisäinen tarkastus /336/ETY sisäinen tarkastus /14/EY EY-tyyppitarkastus Maataoustekniikan tutkimus (Vakoa) Vakoantie VIHTI 10. Nimi: Risto Käkeä 11. Asema tai arvo: Toimitusjohtaja 12. (Aekirjoitus) 13. Paikka: Yöjärvi 14. Päiväys:

5 200-sarja Työskentee turvaisesti TYÖSKENTELE TURVALLISESTI Kuormaajan väärä tai huoimaton käyttö voi johtaa vakavaan onnettomuuteen. Ennen koneen käyttöönottoa perehdy koneen käyttöön ja käyttöohjeeseen sekä tutustu koneen turvamääräyksiin. Tämä tunnus osoittaa turvaisuuden kannata tärkeät asiat. Sevitä itseesi koneen nopeuteen, jarrutukseen, ohjaamiseen ja vakavuuteen sekä kuormituskykyyn iittyvät rajoitukset ennen kuin ryhdyt käyttämään konetta. Kuormaajaa ja työaitteita tuee käyttää vain vamistajan hyväksymiin töihin. Jos oet uusi käyttäjä, kokeie konetta ja kaikkia sen toimintoja avoimea ja turvaisea paikaa niin, että muita henkiöitä ei oe koneen toiminta-aueea. TURVALLISUUSOHJEET Lue ohjekirja ja muut tiedotteet ennen kuin aoitat koneen käytön Aoita koneen käyttö hitaasti ja varovasti. Käytä työhön sopivaa vaatetusta. Liian väjät tai rikkinäiset vaatteet ovat turvaisuusriski. Ajaessa istu tukevasti istuimea, pidä aina vähintään yhdeä kädeä kiinni ohjauspyörästä. Ää käytä mitään koneen ohjausvipua tai ohjauspyörää, ukopuoisen hydrauiikan käyttövipu mukaanukien muuata kuin kujettajan paikata. Käytä ohjausvivustoja rauhaisesti ja varmasti. Pidä kädet, jaat ja vaatteet poissa kaikista iikkuvista osista ja syintereistä. Ää kujeta ihmisiä kauhassa. Kone ei oe tarkoitettu ihmisten nostamiseen eikä kujettamiseen. Koneen päää ei saa oa kujettajan isäksi muita henkiöitä. Pidä aina kauha ahaaa, kun käännyt, iikut eteen- tai taaksepäin tai muutat ajonopeutta. Aja hitaasti epätasaisessa maastossa.varo ojia, kooja ja katevia paikkoja. Ää aja kuormaajaa iian katevaa pinnaa. Varmista aina, että austa on riittävän tasainen niin, ettei kone missään tianteessa, iman työaitetta tai työaitteen kanssa, pääse kaatumaan. Varmista riittävä imanvaihto työkennetäessä sisätioissa tai muuten sujetussa tiassa. Ää kujeta kuormaa puomi nostettuna, vaan pidä se aina mahdoisimman äheä maanpintaa. Laske kuorma aas ennen koneesta poistumista. Kun nostat tai asket kuormaa, ää koskaan työnnä venttiiin haintavipua täysin ääriasentoon, vaan käännä sitä varovaisesti. Ää yikuormita kuormaajaa. Vätä jyrkkiä käännöksiä katevia pinnoia Ää pysäköi konetta katevae pinnae. Jos se on vättämätöntä, käytä käsijarrua ja mieuimmin käännä kone siten, että se on poikkipäin mäen suuntaan nähden ja aske kauha maahan. Tarvittaessa aita pyörien taakse kiiat. Sammuta moottori ja aske kuormain aas ja kytke käsijarru aina ennen koneesta poistumista. Työaitteen kiinnittämisen jäkeen varmistu, että kiinitystapit ovat kunnoa ukittuneet. Ää koskaan aita mitään ruumiinosaasi tai päästä ketään nostetun puomiston ae. Ää koskaan huoa tai korjaa konetta moottorin käydessä. Ää koskaan tankkaa pottoainetta kuumaan moottoriin. Jos joudut siirtämään konetta esim. auton avaa, kytke koneen runko suoraksi ja jäykäksi ukintasavaa: Huomioi koneea kaarrettaessa,että kujettajan istuin kukee uompana kuin koneen pyörät (törmäysvaara). Huoehdi siitä ettei konetta käännettäessä oma tai toisen ruumiinosa jää pyörän ja vetomoottorin suojuksen väiin. Ää tupakoi tankkauksen tai ajon aikana Tutustu ohjekirjaan, jos oet epävarma koneen käyttäytymisestä. 5

6 Varoitukset 200-sarja TARRAT JA KYLTIT Nämä kytit ja tarrat tuee öytyä koneesta. Puuttuvat on uusittava väittömästi. j k m n o j m k n o 6

7 200-sarja Kuormaimen rakenne KUORMAIMEN PÄÄOSAT Seuraavassa on nimetty kuormaimen rakenteeseen kuuuvat pääosat. m n o j k j k Eturunko Runkoniveen etupuoea sijaitseva runko. Tässä rungossa sijaitsee kujettajan istuin, haintaaitteet, moottori ja sen isäaitteet, hydraui pumput, hydrauiikan venttiiistöt, hydrauiöjysäiiö, pottoainesäiiö, työhydrauiikan uosoton iittimet, etupyörät, hydrauumoottorit ja puomi jossa pikakiinnitysevy. Takarunko Runkoniveen takapuoea sijaitseva runko. Tässä rungossa sijaitsee takapyörät ja niiden moottorit, isäpainot sekä vetokoukku. Runkonive Runkonive yhdistää taka- ja eturungon toisiinsa. Kuormainta ohjataan nivetä kääntämää hydrauiikan avua. m n o Puomi Puomi on kiinnitettu kuormaimen eturunkoon kahdea niveeä. Puomi toimii työaitteiden kiinnityspaikkana. Puomi on varustettu vakaajaa: se pitää työaitteen pohjan (esim. kauha, trukkipihti) vaakasuorassa kun puomia nostetaan tai asketaan. Kauhan kärjen nostoa ja askua voidaan haita vivua no. 7 (katso sivu 11). Pikakiinnitysevy Työaitteet kiinitetään puomiin pikakiinnitysevyn väitykseä. Työhydrauiikan uosotto Työaitteiden hydrauiikan etkut kiinnitetään näihin iittimiin pikaiittimiä. Uosotto on varustettu kahdea paineinjaa ja yhdeä vuotoinjaa. 7

8 Tekniset tiedot 200-sarja TEKNISET TIEDOT Mai AVANT 216/220 Pituus 1960 mm Leveys 960 mm Korkeus 1856 mm Maavara 170 mm Paino 500 kg Vakiorenkaat 20x Nurmi / 21x TR Ajonopeus 10 km/h Ajovoimansiirto hydrostaattinen Hydrauiöjysäiiön tiavuus 23 Työhydrauiikka AVANT 216: 23 /min 185 bar AVANT 220: 29 /min 185 bar Ohjauspyörän kierroksia vasen / oikea 1,8 / 2,4 Kääntösäde sisä / uko 850 / 2100 mm Nostokorkeus 1470 mm Max. työntövoima 5000 N Max. Nostokyky (hydr.) 300 kg Mai Moottorityyppi Toimintatapa Jäähdytys Syinteriukumäärä Käynnistys Poraus * isku Iskutiavuus Teho Pottoaine Pottoainesäiiön tiavuus Öjytiavuus Öjyaatu Viskositeettiuokka Venttiiiväys, imu Venttiiiväys, pako Äänenpainetaso L PA Äänentehotaso L WA AVANT 216 AVANT 220 Honda GXV530 Koher V20 4-tahti 4-tahti ima ima 2 2 sähkö sähkö 77 * 57 mm 77 * 67 mm 530 cm³ 624 cm³ 11,8 kw (16 hv) 14,9 kw (20 hv) bensiini min. 92 okt. bensiini min. 92 okt. 8 1,3 API CF-4/SG SAE 10W-30 0,10 mm 0,15 mm 87 db (A) 100 db (A) 8 2,0 API CF-4/SG SAE 10W-30 0,08 mm 0,09 mm 87 db (A) 100 db (A) 8

9 200-sarja Kuormitusdiagrammi KUORMITUSDIAGRAMMI Kuormaimen nostokykyä rajoittaa koneen mahdoisuus kaatua etuaksein ympäri. Aaoevasta diagrammista nähdään koneen kaatokuormat ja saitut kuormat eriaisissa kuormitustianteissa vaakasuoraa austaa kun kuormain on käännetty ääriasentoon. 500kg Saittu kuormitus (n=1.5 80kg kujettaja) Saittu kuormitus (n=1.5 ei kujettajaa) 450kg 400kg 350kg 300kg 250kg 200kg 150kg 100kg 1.25m 1.00m 0.75m 0.50m 0.25m 0 AVANT 200 -sarjan kuormitusdiagrammi Diagrammista voidaan ukea seuraavaa: Käyrät kertovat saitun kuormituksen puomin eri asennoissa ja kuorman painopisteen oessa eri etäisyyksiä kuormaimen pikakiinnitysevystä Saittu kuorma on sitä pienempi mitä kauempana kuorma on kuormaimesta Jos kuorman painopiste on 50 cm pikakiinnitysevyn etupuoea on saittu kuorma n. 230 kg kun kuormaimessa istuu 80 kg painava kujettaja, ja varmuuskerroin kaatumiseen nähden on 1,5 (n=1,5). Jos kuormaa ei nosteta yös voidaan em. tapauksessa kujettaa n. 300 kg painavaa kuormaa puomi ahaaa. Huomaa, että diagrammi on voimassa vain tasaisea, kovaa ja vaakasuoraa austaa. Katevaa ja pehmeää pinnaa kuormat voivat oa huomattavasti pienemmät. KULJETA JA PIDÄ KUORMA AINA NIIN LÄHELLÄ MAAN PINTAA KUIN MAHDOLLISTA ÄLÄ KOSKAAN OTA KONEESEEN LIIAN SUURTA KUORMAA YLHÄÄLTÄ - ESIM. AUTON LAVALTA, HYLLYLTÄ TMS. - KAATUMISVAARA! LASKE KUORMA AINA MAAHAN ENNEN KUIN POISTUT KONEESTA 9

10 Haintaaitteet 200-sarja HALLINTALAITTEET Yeiskuvaus kuormaimen haintaaitteista. Haintaaitteissa on maikohtaisia eroja, jäjempänä käydään äpi tarkemmin jokaisen haintaaitteen toiminta Ohjauspyörä 2. Tuntimittari 3. Virtaukko 4. Äänimerkki 5. Vaokatkaisija 6. Suakerasia 7. Puomin ja kauhan haintavipu votin pistorasia 9. Käsikaasuvipu 10. Rikastin 11. Ajopojin, oikea: ajo eteenpäin 12. Ajopojin, vasen: ajo taaksepäin 13. Käsijarrukahva 14. Lukittava työhydrauiikan käyttöpojin 15. Öjyn ämpömittari (isävaruste) 16. Latauksen merkkivao (ainoastaan 216) 17. Ajon vapautusventtiii 18. Työvaojen merkkivao 10

11 200-sarja Haintaaitteet PUOMIN, TYÖLAITTEIDEN, YM. HALLINTA Kujettajan oikeaa puoea sijaitsevasta ohjaustauusta ohjataan puomin iikkeitä, työhydrauiikkaa, moottorin kierrosukua ym. Seuraavassa on esitety haintavipujen toiminnot Puomin ja kauhan haintavipu taaksepäin: puomi nousee eteenpäin: puomi askee vasemmae: kauhan kärki nousee (täyttö) oikeae: kauhan kärki askee (tyhjennys) 9. Käsikaasuvipu eteenpäin: moottorin kierrosuku nousee taaksepäin: moottorin kierrosuku askee 10. Rikastin nosta nuppia: rikastin päää paina nuppia aaspäin: rikastin pois 11. Ajopojin, oikea: ajo eteenpäin 12. Ajopojin, vasen: ajo taaksepäin 13. Käsijarrukahva ukitus: paina kahva vasemmae aas vapautus: nosta kahva yös 14. Työhydrauiikan käyttövipu (hydrauiset työaitteet) nosta pojinta varovasti ja kokeie miten päin hydr. työaite toimii paina pojinta työaite toimii päinvastaiseen suuntaan paina pojinta ja työnnä vasemmae ukitusasentoon: jatkuva virtaus 17. Ajon vapautusventtiiin kytkin ajon vapautusventtiiiä käytettäessä hydrauiöjy pääsee virtaamaan esteettä kaikkien hydrauimoottoreiden väiä, jooin pyörät pyörivät vapaaa nopeudea niin, etteivät ne jätä jäkiä esim. kaarrettaessa jyrkemmin nurmikoa tms. pehmeää austaa. Venttiii toimii portaattomasti 4-veto päää: ock 4-veto pois päätä: Unock

12 Moottorin käynnistäminen 200-sarja PÄÄVIRTAKYTKIMEN SIJAINTI AVANT 216/220 -maeissa päävirtakytkin sijaitsee kujettajan istuimen aa, moottorin vieressä vasemmaa. MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN (Katso myös Honda/Koher ohjekirja ) käännä päävirtakytkin ON-asentoon 10 9 Säädä kaasuvipu n. ¼ auki 9 Nosta rikastimen nuppi täysin yös 10 Huom: ää käytä rikastinta jos moottori on ämmin tai iman ämpötia on korkea 3 käännä virta-avainta oikeae kunnes moottori käynnistyy 3 vähennä rikastinta heti kun moottori on käynnistynyt, poista kokonaan kun moottori on hieman ämmennyt HUOM! MOOTTORI EI JAKSA KÄYNNISTYÄ, MIKÄLI TYÖHYDRAULIIKAN KÄYTTÖVIPU ON LUKITUSASENNOSSA MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN Pysäytä moottori kääntämää virta-avain asentoon OFF (vasemmae) Katkaise virta pääkytkimestä 12

13 200-sarja Ajon hainta AJON HALLINTA AVANT 200 sarjan kuormaimet on varustettu muuttuvatiavuuksisea hydrostaattisea ajovoimansiirroa. Tämä tarkoittaa sitä, että hydrauisen ajopumpun tuottoa säädetään portaattomasti ajopokimen avua, jooin koneen iikkeet ovat pehmeitä ja nopeuden säätö tapahtuu iman, että hydrauijärjestemä yikuormittuu miään tavaa. Koneen ajamista haitaan ajopokimen avua seuraavaa tavaa. Käsikaasua vaitaan moottorie sopiva kierrosukuaue. Yeisohje on se, että kevyessä työssä käytetään pienempiä kierroksia ja raskaammassa työssä kierroksia käytetään reiummin. Eteenpäin ajettaessa painetaan oikeanpuoeista ajopojinta kevyesti, jooin kone ähtee hitaasti eteenpäin. Hauttu ajonopeus säädetään ajopokimea: Mitä enemmän pojinta painetaan, sitä nopeammin kone kukee. Kun kone hautaan pysäyttää nostetaan jaka ajopokimeta, jooin pojin paautuu keskiasentoon ja kone pysähtyy. Taaksepäin ajettaessa painetaan vastaavasti vasenta ajopojinta, jooin kone ähtee hitaasti taaksepäin. Ajonopeuteen pätee sama sääntö kuin eteenpäin ajettaessa: Mitä syvemmäe pojin painetaan, sitä nopeammin kone kukee. Opettee koneen hainta rauhaisesti ja seaisea paikaa, jossa pienistä harhaiikkeistä ei oe haittaa eikä vaaraa. Ää myöskään päästä sivuisia koneen ähettyvie. AJOPOLKIMIEN TOIMINTA Kun mietit ajopokimien toimintaa, on parasta verrata sitä vaihdekeppiin eikä kaasupokimeen. Ajopojin ikäänkuin vaihtaa vaihteen sitä suuremmae mitä enemmän pojinta painetaan pohjaan. Tämän vuoksi on virhe, jos kujettaja painaa pojinta isää sioin kun moottori joutuu kovie. Seurauksena on vain moottorin sammuminen. Kun hautaan suurta työntövoimaa: 1. Käytetään suurta moottorin kierrosukua. 2. Ajopokimea vaitaan suhteeisen hidas ajonopeus. Ajopojinta siis painetaan vain vähän, toisin sanoen vaitaan pieni vaihde, jooin moottori jaksaa ottaa täydet tehot uos ajohydrauiikasta. 13

14 Koneen ohjaus 200-sarja KONEEN OHJAUS Koneen ohjaus tapahtuu ohjauspyörästä, joka on hydrauisesti tehostettu. Kätevä tapa on ohjata konetta vasemmaa kädeä ohjausnupista, jooin voit käyttää oikeaa kättäsi kuormaimen haintaan. TYÖHYDRAULIIKAN KÄYTTÖ Työhydrauiikan (hydrauikäyttöisten työaitteiden) hainta tapahtuu jakatiassa oevaa pokimea no. 14. ÄLÄ KAADA KONETTA. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LIIAN SUURTA NOPEUTTA KÄÄNNÖSTEN AIKANA. Varsinkin puomin oessa yhäää koneen stabiiteetti heikkenee voimakkaasti käännöksissä. PIDÄ AINA PUOMI MAHDOL- LISIMMAN ALHAALLA KUN AJAT KONEELLA. Kaatumisriski kasvaa voimakkaasti, jos koneessa on iso työaite tai kauhassa on raskas kuorma ja puomia pidetään yhäää ajon aikana. MUISTA AINA - TURVALLISUUS ENSIN KOKEILE KONEEN KAIKKIA OHJAUSTOIMINTOJA AVOI- MELLA JA TURVALLISELLA PAIKALLA. VARMISTU, ETTÄ MUITA HENKILÖITÄ EI OLE KONEEN TOIMINTA-ALUEELLA KUORMAIMEN HALLINTA Kuormaimen puomia ohjataan yhdistemävivua sivuja eteen/taakse- suunnassa iikuttamaa. Työhydrauiikan haintapojin voidaan ukita ääriasentoon aas vasemmae, jooin saadaan jatkuva virtaus ja esim. harjaaitetta ja kaivuria on hepompi käyttää vipua ei tarvitse jaaa pitää ääriasennossa. HUOM! MOOTTORI EI JAKSA KÄYNNISTYÄ, MIKÄLI TYÖ- HYDRAULIIKAN KÄYTTÖVI- PU ON LUKITUSASENNOSSA. ULKOPUOLISEN TYÖLAIT- TEEN LIIKESUUNTA RIIPPUU TYÖLAITTEEN LETKUJEN KYTKENNÄSTÄ. VARMISTU, ETTEI KUKAAN OLE LAIT- TEEN VAARA-ALUEELLA KUN KOKEILET LIIKESUUNTIA. VAIHDA LETKUJEN PAIKAT TARVITTAESSA KÄSIKAASUVIPU taaksepäin: puomi nousee eteenpäin: puomi askee vasemmae: kauhan kärki nousee oikeae: kauhan kärki askee Käsikaasua voidaan moottorin pyörimisnopeutta tarvittaessa muuttaa ajon aikana. Ää käytä käännösten aikana iian suurta nopeutta. 14

15 200-sarja Työaitteiden kiinnittäminen TYÖLAITTEIDEN KIINNITTÄMINEN Työaitteiden kiinnittäminen pikakiinnitysevyyn tapahtuu seuraavasti: 1.vaihe Nosta pikakiinnitysevyn päää oeva ukitustappi yös ja käännä se taakse hahoon siten, että se ukittuu yäasentoon. Varmista, että ukitustappi on ukittunut yäasentoon! 2. vaihe Käännä pikakiinnitysevyä hydrauiikan avua etuviistoon asentoon. Aja kuormain työaitteeseen kiinni siten, että pikakiinnitysevyn yäkumissa oevat tapit menevät työaitteen pikakiinnityssovitteen reikiin 3. vaihe Nosta puomia hieman vedä puomin ohjausvipua taaksepäin, jooin työaite nousee imaan. Käännä puomin ohjausvipua vasemmae, jooin pikakiinnitysevyn aaosa kääntyy kiinni työaitteeseen. 4. vaihe Käännä puomin ohjausvipua vasemmae isää niin että automaattinen työaitteen ukitus aukaisee ukitustapin. Varmista että ukitustappi on aa-asennossa. VARMISTA, ETTÄ LUKITUSTAPPI ON ALA- ASENNOSSA NIIN, ETTÄ SE ON LUKITTUNUT TYÖLAITTEESEEN. LUKITUSTAPIN PITÄÄ LUKITTUA TYÖLAITTEEN PIKAKIINNITYS- SOVITTEEN ALAOSASSA OLEVAAN REIKÄÄN. 5. vaihe Kytke työaitteen hydrauietkut työhydrauiikan uosottoon, mikäi työaite on hydrauitoiminen. Letkuja kytkettäessä moottorin on otava pysäytettynä. Ennen etkujen kytkemistä iikuta työhydrauiikan käyttövipua edestakaisin muutama kerta, jotta mahdoinen vastapaine poistuu. HUOM! Kiinnitä etkut siten, etteivät ne missään tianteessa jää väiin tai kiristyksiin työaitetta käännettäessä Lisäkytkentäohjeita on työaitteen ohjekirjassa 15

16 Huototauukko 200-sarja HUOLTOTAULUKKO Seuraavassa tauukossa on istattu huotokohteet ja ajat. Seuraavia sivuia on tarkemmin sevitetty jokainen huototoimenpide numerojärjestyksessä. Kuormain 1. Puhdista kone 2. Tarkista renkaiden imanpaine 3. Tarkista akkujen nestepinta 4. Tarkista hydrauiikkaöjyn määrä 5. Vaihda hydrauiikkaöjysuodattimet 6. Vaihda hydrauiikkaöjy 7. Tarkista ruuvien, muttereiden ja hydrauiikkaiittimien kireys 8. Tarkista hydr. järjestemän paine 9. Säädä hydr. järjestemän paine 10. Koneen voiteu Moottori*) 11. Tarkista moottoriöjyn määrä 12. Vaihda moottoriöjy 13. Puhdista imansuodatin 14. Puhdista pottoainesuodatin ja sakkakuppi 15. Puhdista kipinänsammutin 16. Vaihda sytytystuppa 17. Vaihda moottoriöjynsuodatin 17. Vaihda imansuodatin 18. Tarkista ja säädä venttiiinväykset Vuosittain Päivittäin n n n Huototoimenpide n Tarvittaessa *) Tarkemmat moottorin huoto-ohjeet öytyvät kuormaimen mukana toimitetusta moottorin käyttöohjekirjasta. HUOLTOTUEN ASENNUS 25 h 50 h n n 100 h 200 h 400 h 500 h 800 h 1000 h väein väein väein väein väein väein Viikoittain n Varmista aina että puomi pysyy yäasennossa asettamaa huototuki nostosyinterin männänvarteen kun työskenteet puomin aa. Punaiseksi maaattua huototukea säiytetään puomin aa kuvan osoittamassa paikassa. Varmista huototuen kiinnitys nostosyinteriin putia. 16

17 200-sarja Turvaohjeita huotamiseen TURVAOHJEITA HUOLTAMISEEN MUISTA HUOLLETTAESSA TURVALLISUUS EI HUOLTOTOIMENPITEITÄ MOOTTORIN KÄYDESSÄ KÄYTÄ KONEEN MUKANA SEURAAVAA HUOLTOTUKEA ÄLÄ MENE TUKEMATTOMAN PUOMIN ALLE ÄLÄ TUPAKOI HUOLLON AIKANA TURVAOHJEITA AKUN KÄSITTELYYN - AKKU ON TÄYTETTY SYÖVYTTÄVÄLLÄ AINEELLA - VÄLTETTÄVÄ AINEEN JOUTUMISTA IHOLLE TAI VAATTEISIIN, HUUHTELE HETI RUNSAALLA VEDELLÄ - JOS AINETTA ON JOUTUNUT SILMIIN, HUUHDELTAVA POIS RUNSAALLA VEDELLÄ JA MENTÄVÄ LÄÄKÄRIIN. - AKKUA LADATTAESSA SYNTYY HELPOSTI RÄJÄHTÄVÄÄ KAASUA - ÄLÄ TUPAKOI AKKUA KÄSITELLESSÄ. - KIPINÖINTIÄ VÄLTTÄÄKSESI IRROITA AKUN MIINUSNAPAAN TULEVA KAAPELI AINA ENSIMMÄISENÄ JA KIINNITÄ SE VIIMEISENÄ - ENNEN AKUN KYTKEMISTÄ TARKISTA OIKEA NAPAISUUS KUORMAIMEN KULJETUS JA NOSTO Seuraavat turvaaitteet sijaitsevat istuimen aa: 1. Rungon ukintasapa: Kuormaimen etu- ja takarungon yhdistävää savaa voidaan ukita runko jäykäksi niin, ettei kone pääse kääntymään "inkkuun" kujetuksen aikana. 2. Istuintason ukitusrauta: Pitää istuintason ukittuna yäasentoon esim. sioin, kun työskenneään moottoritiassa. 3. Nostokoukku: Asennetaan attiassa oevaan hahoon sioin kun kuormainta nostetaan. Nostoiina tuee pujottaa ohjauspyörän äpi. Kuormaimen katon ae pitää nostettaessa asentaa 87 cm pitkä, päästä hahotettu tukipuu, joka pitää nostoiinan irti katosta ja estää katon vahingoittumisen. Varmista, että tukipuu on tarpeeksi vahva. 4. Päävirtakytkin: Katkaisee virran syötön akuta. 17

18 Kuormaimen huoto 200-sarja 1. KUORMAIMEN PUHDISTUS Kuormaimen puhtaus ei oe ainoastaan ukonäköseikka. Kuormaimen maai- ym. pinnat pysyvät paremmassa kunnossa kun ne pestään säännöisesti. Siisti kone myös kestää pitempään. Likainen moottori käy kuumempana ja vetää myös ikaa imansuodattimiin, mikä yhentää käyttöikää. Kuormain voidaan pestä painepesuria. HUOM! Kuormain on varustettu hydrauiöjynjäähdyttimeä (isävaruste), joka sijaitsee kujettajan istuimen takana. Jäähdyttimen kenno tuee puhdistaa aina huoon yhteydessä. Mikäi kuormainta käytetään pöyisissä oosuhteissa tuee Kenno puhdistaa useammin. 2. RENKAIDEN ILMANPAINE Pitämää huota siitä että renkaiden imanpaine on oikea, pidennät renkaiden käyttöikää huomattavasti. Väärä rengaspaine isää renkaan kuumista sekä voi aiheuttaa vaaratianteen. Renkaiden imanpaineiden ohjearvo on 2.3 bar. 3. AKUN TARKISTUS Taataksesi moottorin hyvän käynnistyvyyden ja varman toiminnan tarkista kuormaimen akku säännöisesti. Akun nestepinnan tarkistus suoritetaan täyttökorkit avaamaa. Huom! Puhdista akku ennen korkkien avaamista, ettei ikaa pääse akun kennoihin. Tarkista myös navat, puhdista tarvittaessa. Noudata akun käsitteyohjeita, katso sivu HYDRAULIIKKAÖLJYN MÄÄRÄ Hydrauiöjyn määrä tarkistetaan hydrauiöjysäiiön kannessa oevan täyttökorkin mittatikusta. Öjynpinnan tuee oa mittatikussa oevien merkkien väissä. Lisää tarvittaessa. Mittatikku sisätää huohotinsuodattimen, joka tuisi puhdistaa tai vaihtaa kerran vuodessa 5. HYDR.ÖLJYNSUODATTIMEN VAIHTO Hydrauiöjyn pauusuodatin sijaitsee öjysäiiön kannessa, oikeaa puoea puomin ohjausvivun edessä suojan aa. Suodatin vaihdetaan irrottamaa suodattimen kansi ja korvaamaa vanha suodatin uudea. Hydrauiöjyn painesuodatin sijaitsee oikeanpuoeisen suojan aa hydrauipumppujen vieressä. Painesuodatin irrotetaan kiertämää ja korvataan uudea. 6. HYDAULIIKKAÖLJYN VAIHTO Hydrauiöjyn vaihto voidaan suorittaa joko imuvaihtajaa tai askemaa öjy pois tyhjennystupasta, joka sijaitsee eturungon oikeaa puoea etupyörän takana. Moemmissa tapauksissa on tärkeää puhdistaa tyhjennyspropun magneetti mahdoisista epäpuhtauksista. Hydrauiöjysäiiön tiavuus on 23 itraa. Käytettävä ainoastaan ISO VG-46 mukaista mineraaihydrauiikkaöjyä (esim. She teus oi TX) Synteettisiä hydrauiikkanesteitä ei saa käyttää. 7. TARKISTUS JA KIRISTÄMINEN Tarkista ruuvien, muttereiden ja hydrauiikkaiittimien kireys. HUOM! Kiristä pyörän putit 5 ensimmäisen käyttötunnin jäkeen. Varmista pyörän puttien kireys säännöisesti. Putit tuee kiristää ensin 100 Nm kireyteen ristiin ja sen jäkeen opuiseen 120 Nm kireyteen. 8. TARKISTA HYDR. JÄRJESTELMÄN PAINE Seuraavassa käydään äpi mittauspisteiden sijainti. Puomi: mittauspiste sijaitsee oikeanpuoeisen suojan aa, päähydrauiventtiiin vieressä. Paine mitataan mottorin suurimmaa kierrosuvua (= täydeä kaasua) esim.kääntämää kauhan kääntö ääriasentoon. Paineen ohjearvo on 185 bar. 18

19 200-sarja Kuormaimen huoto Työhydrauiikka: Paine mitataan työhydrauiikan naarasiittimestä painamaa työhydrauiikan pojinta, moottorin suurimmaa kierrosuvua. Paineen ohjearvo on 185 bar. Ajopaine: Ei voida mitata. Jos paine on merkittävästi väärä (esim. työntövoima tai ajonopeus normaaia pienempi), pitää ajopumppuun vaihtaa uudet kiinteäasetteiset paineenrajoituspatruunat. ÄLÄ MISSÄÄN TILANTEESSA YLITÄ HYDRAULIPAINEELLE ANNETTUA OHJEARVOA. LIIAN KORKEA PAINE JOHTAA PUMPPUJEN, HYD- RAULISYLINTERIEN JA AJO- MOOTTORIEN VAURIOON. TAKUU EI OLE VOIMASSA, MIKÄLI HYDRAULIPAINEEN OHJEARVOT YLITETÄÄN. 9. SÄÄDÄ HYDR. JÄRJESTELMÄN PAINE Jos hydrauijärjestemän paine on todettu vääräksi mittauksessa, voidaan painetta säätää. Aa oevissa kuvissa on mainittu säätöpisteet. 10. KONEEN VOITELU Kuormaimen voiteu on ensisijaisen tärkeää niveten kuumisen ehkäisemiseksi. Pääosa voidetavista niveistä on puomistossa.koneessa on yhteensä 10 rasvanippaa. sivua 20 oevasta kuvasta näkyy rasvanippojen sijainti Puomi: venttiiin pääpainerajasta säädetään puomi/ isähydrauiikan painetta. Säätöruuvi sijaitsee venttiiin etupäässä, säätö tapahtuu kuusiokooruuvista HUOLTOKOHTEET Kuormainmaissa AVANT 216 käytetään HONDA GXV530 -bensiinimoottoria. Kuormainmaissa AVANT 220 käytetään KOHLER V20 -bensiinimoottoria. Kuormaimen mukana toimitettavassa moottorin käyttöohjekirjassa on käyty äpi moottorin huotokohteet ja neuvottu toimenpiteet. Työhydrauiikka: Paine säädetään etupyörän takana sijaitsevasta painerajapatruunasta, säätö tapahtuu kuusiokooruvista. Ajopaine: ei voida säätää, jos ajopaineet ovat merkittävästi väärät pitää vaihtaa uudet kiinteä-asetteiset painerajapatruunat. 19

20 Suodattimet, voiteupisteet 200-sarja SUODATTIMET Seuraavassa on käyty äpi suodattimien sijainnit, niiden varaosanumerot. AVANT 216 AVANT Hydr. painesuodatin 2. Pottoainesuodatin 3. Imansuodatinpanos 4. Imansuodatin, esi 5. Hydr. suodatin pauu 6. Moottoriöjyn suodatin AVANT Imansuodatinpanos Imansuodatin, esi Hydr. suodatin pauu Hydr. painesuodatin Pottoainesuodatin Moottoriöjyn suodatin A3958 Huohotinsuodatin, hydr. öjynmittatikku Sytytystuppa AVANT Imansuodatinpanos Imansuodatin, esi Hydr. suodatin pauu Hydr. painesuodatin Pottoainesuodatin Moottoriöjyn suodatin A3958 Huohotinsuodatin, hydr. öjynmittatikku Sytytystuppa VOITELUPISTEET Seuraavassa on näytetty voiteupisteiden sijainti koneessa Nostosyinterin moemmat päät 2. Vakaajatangon moemmat päät 3. Puomin kiinnitystapit 4. Kauhasyinterin moemmat päät 5. Pikakiinnitysevyn kiinnitystappi 6. Kääntönive 7. Kääntösyinterin moemmat päät

21 200-sarja Pottoaineen isääminen POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN Tarkista pottoainemäärä ja tarvittaessa täytä pottoainesäiiö. Ää koskaan käytä bensiinin ja öjyn seosta tai epäpuhdasta bensiiniä. Ää päästä ikaa, pöyä tai vettä pottoainesäiiöön. Suje pottoainesäiiön korkki huoeisesti pottoaineen isäämisen jäkeen. ÄLÄ LÄIKYTÄ POLTTOAINETTA TANK- KAUKSEN AIKANA. JOS POLTTOAINET- TA LÄIKKYY, PYYHI SE HETI POIS TULIPALOVAARAN VÄLTTÄÄKSESI. MUISTA AINA PYSÄYTTÄÄ MOOTTORI ENNEN POLTTOAINEEN LISÄÄMISTÄ. PIDÄ MOOTTORI KAUKANA AVOTULESTA. PYSÄYTÄ MOOTTORI ENNEN KUIN TARKISTAT HAMMASHIHNAN KIREYDEN JOS HIHNA ON LIIAN KIREÄLLÄ SIITÄ KUULUU VIHELTÄVÄ ÄÄNI. LÖYSÄÄ HETI HIHNAA JA TARKISTA JA SÄÄDÄ OIKEA KIREYS. LIIAN KIREÄ HIHNA VOI VAHINGOITTUA TAI VAHINGOITTAA HYDRAULIPUMPPUJA. TÄYTÄ LAITTEEN POLTTOAINESÄILIÖ HETI KÄYTÖN JÄLKEEN, NÄIN ESTÄT KONDENSIOVEDEN KERTYMISEN SÄILIÖÖN JA MAHDOLLISEN MOOTTORIVAURION. MOOTTORIN HAMMASHIHNA AVANT 216/220 on varustettu hammashihnaa joka yhdistää moottorin hydrauipumppuihin. Hihna voi öystyä ajan kuuessa ja tarvita kiristämistä. Kuormaimen pohjassa on reikä josta voi tarkastaa hihnan kireyden. Hihna on oikeaa kireydeä jos se ikkuu 9 mm painettaessa hihnaa 70 N voimaa kesketä (katso kuvaa). Hihnan kiristin isää hihnan kireyttä (työntää hydrauipumppuja kauemmaksi moottorista) kun säätöruuveja kiristetään. Kiristysruuvien öysääminen öystyttää myös hihnaa. 21

22 Hydrauikaavio 200-sarja HYDRAULIKAAVIO H G I J K ML N D B C F2 A P E O F1 A. Ajopiirin säätötiavuuspumppu +integroitu syöttöpumppu B. Kaksoishammaspyöräpumppu C. Ajopojinventtiii D. Etupään ajomoottorit E. Takapään ajomoottorit F. F1 Hydrauiikkaöjyn pauusuodatin F2 Hydrauiikkaöjyn painesuodatin G. Orbit Ro ohjausventtiii H. Ohjaussyinteri I. Hammaspyöräpumppu 1. paineensäätö, paineenrajoitusventtiii J. Puomin nostosyinterin suuntaventtiii K. Puomin kääntösyinterin suuntaventtiii L. Hammaspyöräpumppu 2. paineensäätö, paineenrajoitusventtiii M. Hydrauiikan uosoton pojinventtiii, suuntaventtiii N. Hydrauiikan uosoton pikaiittimet O. Öjynjäähdytinkenno P. Ajonvapautusventtiii SÄHKÖKAAVIO e1. Maadoituskaapei 19. Päävirtakytkin, maadoitus e2. Akun maadoitus kaapei e3. Akku 12 V e4. Käynnistinmoottori e5. Virransäädin, reguaattori e6. Pottoaineen sujinventtiii e7. Hydrauiikkaöjyn jäähdyttimen puhain e8. Peruutussignaai (isävaruste) e9. Peruutuskatkaisija (isävaruste) 4. Käynnistyskytkin 7. Suakerasia e10. 12V uosotto. Vaokytkin. Latauksen merkkivao. Käyttötuntimittari. Ääni-merkki. e11. Mootttorin ämpömittari, isävaruste e12. Äänimerkki torvi e13. Moottorin ämpöt. anturi e14. Termostaattianturi 60C öjynjäähdyttimee e15. Työvao E16. Työvao 22

23 200-sarja Vianetsintä VIANETSINTÄ Seuraavassa on käyty äpi yeisimmät viat ja niiden ratkaisut. Moottorin käyttöohjekirjassa (Honda, Koher) on moottorin vianetsintäkaavio. Vika Hydrauinen työaite ei toimi, vaikka työhydrauiikan ohjausvipua käytetään Syy Työaitteen etkuja ei oe kytketty uosottoon tai ne on kytketty väärin Toimenpide Varmista, että etkut ovat kunnoa kiinni pikaiittimissä, vaihda etkujen paikkaa tarvittaessa.työhydrauiikassa on kaksitoiminen paineiitäntä (naarasiittimet uosotossa) sekä pauuiitäntä (urosiitin). Työaitteen iikesuunta riippuu siitä, miten etkut on kiinnitetty pikaiittimiin. Epäkuntoiset tai vaurioituneet pikaiittimet Vaihda pikaiittimet Moottori ei käynnisty. Pottoaine oppu Työhydrauiikan käyttövipu (vipu no. 14, sivu 10 ja 14) on ukitusasennossa. Lisää pottoainetta tankkiin Vapauta vipu keskiasentoon Työaitteen hydrauietkut eivät kytkeydy uosoton pikaiittimiin. Työhydrauiikan iitännässä on painetta. Poista paine iikuttamaa työhydrauiikan käyttövipua edestakaisin. Kone iikkuu, vaikka käsijarru on vedetty pääe. Käsijarrumekanismin tangot eivät oe ukittuneet pyöriin. Aja hitaasti hieman eteen- tai taaksepäin, jotta käsijarru ukittuu.vapautettaessa käsijarru toimi päinvastoin 23

Käyttöohjekirja 2008- Sisäysuetteo 600-sarja SISÄLLYSLUETTELO Sisäysuetteo...2 Akusanat...3 Takuuehdot...3 Vamistajan antama vakuutus koneesta...4 Työskentee turvaisesti... 5 Varoitukset tarrat...6 Kuormaajan

Lisätiedot

Käyttöja huolto-ohjeet

Käyttöja huolto-ohjeet Käyttöja huoto-ohjeet S/N10158220... Yksivassinen Luetteo-n:o 008 123 30 11/2004 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat aajaan BOMAG-tiivistyskoneiden tuoteperheeseen. BOMAG:in pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja Käyttäjälle Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi Sinulle, uuden 305, 355, 405, 455 tai 555 (415-4 Matala) traktorin omistaja. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

V A L M E T 700 Käyttö ja hoito

V A L M E T 700 Käyttö ja hoito V A L M E T 700 Käyttö ja hoito Valmet Oy Tourulan tehdas Jyväskylä Puh. 19100 Telex 28-228 VALMET-TRAKTORIN OMISTAJALLE Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa Teitä uuden VALMET traktorinne käyttöön

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot