Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Käyttöohjekirja 2008-

2 Sisäysuetteo 600-sarja SISÄLLYSLUETTELO Sisäysuetteo...2 Akusanat...3 Takuuehdot...3 Vamistajan antama vakuutus koneesta...4 Työskentee turvaisesti... 5 Varoitukset tarrat...6 Kuormaajan pääosat...7 Kuormaajan tekninen erittey...8 Moottorien tekninen erittey...8 Mittapiirros...8 Kuormitusdiagrammi...9 Haintaaitteet...10 Moottorin käynnistäminen...15 Moottorin pysäyttäminen...15 Ajon hainta...16 Ajopokimien toiminta...16 Koneen ohjaus...17 Kuormaajan hainta...17 Työhydrauiikan käyttö...17 Työaitteiden kiinnittäminen...18 Kuormaajan huototauukko...19 Turvaisuusohjeita huotamiseen...20 Kuormaajan huoto...21 Pottoaineen isääminen...23 Suakerasia...23 Suodattimien sijainti...24 Suodatintauukko...24 Voiteupisteiden sijainti...24 Ohjaamon käyttöohje...25 Vianetsintä...26 Tehdyt huoot

3 600-sarja Akusanat, takuu ALKUSANAT AVANT Tecno oy hauaa kiittää Teitä siitä, että oette hankkinut AVANT -kuormaajan. Se on suunnitetu ja vamistettu pitkäisen tuotekehityksen ja kokemuksen perusteea. Tähän käyttöohjeeseen tutustumaa ja sitä noudattamaa varmistatte turvaisuutenne ja kuormaajanne varman toiminnan ja pitkän huoettoman käyttöiän. Mikäi kuormaajan toiminnoissa on ongemia tai tarvitsette varaosia tai huotoa, ottakaa yhteyttä omaan AVANT-jäeenmyyjäänne. AVANT 600 -SARJAN KUORMAAJAN TAKUUEHDOT AVANT TECNO OY myöntää vamistamaeen kuormaajae VUODEN (12 KK) TAI 750 KÄYTTÖTUNNIN TAKUUN, riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Takuu ei koske työaitteita, eei työaitteen käyttöohjeessa toisin määrätä. Takuun puitteissa korvataan korjauskustannukset seuraavasti: Työkustannukset korvataan, mikäi tehdas ei itse suorita korjausta. Viaisten komponenttien tai tarvikkeiden tiae tehdas toimittaa uudet. Tapauskohtaisesti tehtaan kanssa sovittaessa tehdas voi korvata asiakkaae hänen hankkimiensa komponenttien hinnan. Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on otettava yhteyttä vamistajaan, ja sovittava menetteytavasta. Takuu ei korvaa: Tavaisia huototöitä, eikä niissä tarvittavia huoto- ja kuutusosia. (esim. renkaat, akut, suodattimet, amput, hihnat yms.) Vaurioita, jotka aiheutuvat epätavaisista käyttöoosuhteista tai käyttötavoista, huoimattomuudesta, rakennemuutoksesta iman AVANT Tecno Oy:n suostumusta, jäjitemäosan, väärän pottoaineen, voiteuaineen, jäähdytysnesteen tai iuottimen käytöstä tai huoon puutteesta. Vian aiheuttamia seurannaisvaikutuksia, kuten työn keskeytymistä tai mahdoista muuta isävahinkoa. Korjauksesta aiheutuneita matka- ja/tai rahtikustannuksia. KONEEN TUNNISTETIEDOT Kirjoita koneesi tunnistetiedot seuraaviin kenttiin, se hepottaa osien tiaamista yms. 1. Kuormaajan mai 2. Kuormaajan vamistusnumero 3. Moottorin vamistusnumero Kuormaajan vamistusnumero on tyyppikivessä, josta voit myös varmistaa kuormaajan main. Moottorin vamistusnumeron paikka seviää moottorin käyttöohjekirjasta. 3

4 Vamistajan vakuutus 600-sarja EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 1. Vamistaja: AVANT TECNO OY 2. Osoite: Yötie YLÖJÄRVI 3. Teknisen rakennetiedoston sijainti: Sama kuin vamistajan 4. Vakuutamme täten, että aa mainittu kone vastaa EY-direktiivejä: 98/37/EY (koneet), 89/336/ETY (SMY) ja 2000/14/EY (meupäästö). 5. Luokka: MAANSIIRTOKONEET/KUORMAAJAT/PIENKUORMAAJAT 6. Mai: AVANT 7. Sarjanumero: 8. Vamistusvuosi: 9. Direktiivi Vaatimustenmukaisuuden arviointi Imoitettu aitos: 98/37/EY sisäinen tarkastus /336/ETY sisäinen tarkastus /14/EY EY-tyyppitarkastus Maataoustekniikan tutkimus (Vakoa) Vakoantie VIHTI 10. Nimi: Risto Käkeä 11. Asema tai arvo: Toimitusjohtaja 12. (Aekirjoitus) 13. Paikka: Yöjärvi 14. Päiväys:

5 600-sarja Työskentee turvaisesti TYÖSKENTELE TURVALLISESTI Kuormaajan väärä tai huoimaton käyttö voi johtaa vakavaan onnettomuuteen. Ennen käyttöönottoa perehdy koneen käyttöön ja käyttöohjeeseen sekä tutustu turvamääräyksiin. Tämä tunnus osoittaa turvaisuuden kannata tärkeät asiat. Sevitä itseesi koneen nopeuteen, jarrutukseen, ohjaamiseen ja vakavuuteen sekä kuormituskykyyn iittyvät rajoitukset ennen kuin ryhdyt käyttämään konetta. Kuormaajaa ja työaitteita tuee käyttää vain vamistajan hyväksymiin töihin. Käytä kuormaajassa vain AVANT Tecno Oy:n hyväksymää työaitetta. Jos oet uusi käyttäjä, kokeie konetta ja kaikkia sen toimintoja avoimea ja turvaisea paikaa niin, että muita henkiöitä ei oe koneen toiminta-aueea. TURVALLISUUSOHJEET Lue ohjekirja ja muut tiedotteet ennen kuin aoitat koneen käytön Aoita koneen käyttö hitaasti ja varovasti. Käytä työhön sopivaa vaatetusta. Liian väjät tai rikkinäiset vaatteet ovat turvaisuusriski. Ajaessa istu tukevasti istuimea, pidä aina vähintään yhdeä kädeä kiinni ohjauspyörästä. Ää käytä koneen ohjauspyörää tai mitään ohjausvipua, työhydrauiikan ohjausvipu mukaan ukien, muuata kuin kujettajan paikata. Käytä ohjausvivustoja rauhaisesti ja varmasti. Pidä kädet, jaat ja vaatteet poissa kaikista iikkuvista osista ja syintereistä. Ää kujeta ihmisiä kauhassa. Kone ei oe tarkoitettu ihmisten nostamiseen eikä kujettamiseen. Koneen päää ei saa oa kujettajan isäksi muita henkiöitä. Pidä aina kauha ahaaa, kun käännyt, iikut eteen- tai taaksepäin tai muutat ajonopeutta. Aja hitaasti epätasaisessa maastossa.varo ojia, kooja ja katevia paikkoja. Ää aja kuormaajaa iian katevaa pinnaa. Varmista aina, että austa on riittävän tasainen niin, ettei kone missään tianteessa, iman työaitetta tai työaitteen kanssa, pääse kaatumaan. Varmista riittävä imanvaihto työkennetäessä sisätioissa tai muuten sujetussa tiassa. Ää kujeta kuormaa puomi nostettuna, vaan pidä se aina mahdoisimman äheä maanpintaa. Laske kuorma aas ennen koneesta poistumista. Kun nostat tai asket kuormaa, ää koskaan työnnä venttiiin haintavipua täysin ääriasentoon, vaan käännä sitä varovaisesti. Ää yikuormita kuormaajaa. Vätä jyrkkiä käännöksiä katevia pinnoia. Ää pysäköi konetta katevae pinnae. Jos se on vättämätöntä, käytä käsijarrua ja mieuimmin käännä kone siten, että se on poikkipäin mäen suuntaan nähden ja aske kauha maahan. Tarvittaessa aita pyörien taakse kiiat. Sammuta moottori ja aske kuorma aas ja kytke käsijarru aina ennen koneesta poistumista. Työaitteen kiinnittämisen jäkeen varmistu, että kiinitystapit ovat kunnoa ukittuneet. Ää koskaan aita mitään ruumiinosaasi tai päästä ketään nostetun puomiston ae. Ää koskaan huoa tai korjaa konetta moottorin käydessä. Jos joudut kujettamaan konetta esim. auton avaa, kytke koneen runko suoraksi ja jäykäksi ukintasavaa. Huomioi koneea kaarrettaessa,että kujettajan istuin kukee uompana kuin koneen pyörät (törmäysvaara). Huoehdi siitä ettei konetta käännettäessä oma tai toisen ruumiinosa jää kuormaajan renkaiden väiin. Ää tupakoi tankkauksen tai ajon aikana. Tutustu ohjekirjaan, jos oet epävarma koneen käyttäytymisestä. 5

6 Varoitukset 600-sarja TARRAT JA KYLTIT Näiden tarrojen ja kyttien tuee aina oa kiinnitettynä koneeseen. Puuttuvat ja/tai vahingoittuneet tarrat on uusittava väittömästi. o j k m n j m k n o 6

7 600-sarja Kuormaimen rakenne KUORMAIMEN PÄÄOSAT Seuraavassa on nimetty kuormaimen rakenteeseen kuuuvat pääosat. k p r q j o m n j k m Eturunko Niveen etupuoea sijaitseva runko. Eturunkoon on asennettu kujettajan istuin, haintaaitteet, hydrauiikan venttiiistöt, etupyörät ja niiden hydrauimoottorit. Takarunko Niveen takapuoea sijaitseva runko. Takarunkoon on asennettu pottomoottori ja sen isäaitteet, hydrauipumput, pottoainesäiiö, akku, takapyörät ja niiden hydrauimoottorit. Runkonive Runkonive yhdistää taka- ja eturungon toisiinsa. Kuormaajaa ohjataan nivetä kääntämää hydrauiikan avua. Niveen äpi kukee hydrauiikkaetkuja ja sähköjohtoja. Puomi Puomi on kiinnitetty kuormaajan eturunkoon. Puomi toimii työaitteiden kiinnityspaikkana ja voi oa myös teeskooppinen. n o p q r Pikakiinnitysevy Työaitteet kiinitetään puomiin pikakiinnitysevyn väitykseä. Työhydrauiikan uosotto Työaitteiden hydrauiikan etkut kiinnitetään uosoton pikaiittimiin. Kone voidaan varustaa myös takauosotoa. Takakiinnitys (isävaruste) Työaitteet voidaan kiinnittää myös koneen perään asennettuun kiinnitysevyyn tai takanostoaitteeseen. ROPS-turvakaari ISO 3471:1994 -standardin ja sen muutoksen 1:1997 sekä teknisen korjauksen 1:2000 mukainen turvaohjaamo. FOPS-turvakatto (isävaruste) FOPS asennetaan ROPS-turvakaareen. FOPS on ISO 3449:1992 (1365J) mukainen turvakatto. 7

8 Tekninen erittey 600-sarja TEKNISET TIEDOT Mai AVANT 630/635 Pituus 2557 mm Leveys (26x renkain) 1289 mm Korkeus 2096 mm Maavara 252 mm Paino akaen 1070/1100 kg Vakiorenkaat 26x Nurmi / TR Ajonopeus (maista riippuen) 0-17 km/h Ajovoimansiirto hydrostaattinen Hydrauiöjysäiiön tiavuus 38 Työhydrauiikka AVANT 630: 44 /min 200 bar AVANT 635: 66 /min 200 bar Kääntösäde sisä / uko 900 / 2190 mm Nostokorkeus (teeskooppipuomia) 2820 mm Max. työntövoima (maista riippuen) 1380/1090/890 dan Max. nostoteho (hydr.) 1400 kg Max. murtovoima / 50 cm 1250 kg Mai AVANT 630 Moottorityyppi Kubota D 1105 Toimintatapa 4-tahti Jäähdytys vesi Syinteriukumäärä 3 Käynnistys sähkö Poraus * isku 78,0 * 78,4 mm Iskutiavuus 1124 cm³ Teho 21 kw (28 hv) Pottoaine diese Pottoainesäiiön tiavuus 30 Öjyaatu API CC Viskositeettiuokka SAE 10W-30 Moottoriöjyn määrä 5,1 Latausvirta max. 40 A Kaatokuorma kts tauukko sivu 9. AVANT 635 Kubota V tahti vesi 4 sähkö 78,0 * 78,4 mm 1498 cm³ 28 kw (37,5 hv) diese 30 API CC SAE 10W-30 6,4 40 A 8

9 600-sarja Kuormitusdiagrammi KUORMITUSDIAGRAMMI Kuormaajan nostokykyä rajoittaa koneen mahdoisuus kaatua etuaksein ympäri. Aaoevasta diagrammista nähdään koneen kaatokuorma ja saittu kuorma eriaisissa kuormitustianteissa vaakasuoraa austaa kun kuormaaja on käännetty ääriasentoon (ei mahdoisimman inkkuun ). Kaatokuorma kone käännettynä Vautakapaino 170 kg Kujettaja 75 kg Saittu kuorma ISO Kone käännettynä Vautakapaino 170 kg Kujettaja 75 kg Etäisyys etuakseista mm AVANT 600 -sarjan kuormitusdiagrammi Diagrammista voidaan ukea seuraavaa: Käyrät kertovat kaatokuorman ja saitun kuorman eri etäisyyksiä kuormaajan etuakseista. Esimerkki: Jos kuorman painopiste on 750 mm etuaksein etupuoea on saittu kuorma n. 820 kg, kun kuormaajassa istuu 75 kg painava kujettaja ja se on varustettu 170 kg vautakapainoa. HUOM! Jos kujettaja poistuu koneesta pienenevät kaato- ja saitut kuormat vastaaavasti. Kaato- ja saittuihin kuormiin vaikuttavat sekä kujettajan paino että koneeseen mahdoisesti kiinnitetyt takaisäpainot. Huomaa, että diagrammi on voimassa vain tasaisea, kovaa ja vaakasuoraa austaa. Katevaa ja pehmeää pinnaa kuormat voivat oa huomattavasti pienemmät. Kuormaaja on varustettu kuormahäyttimeä, joka antaa äänimerkin sioin kun ähestytään kaatokuormaa. KULJETA JA PIDÄ KUORMA AINA NIIN LÄHELLÄ MAAN PINTAA KUIN MAHDOLLISTA ÄLÄ KOSKAAN OTA KONEESEEN LIIAN SUURTA KUORMAA YLHÄÄLTÄ - ESIM. AUTON LAVALTA, HYLLYLTÄ TMS. - KAATUMISVAARA! LASKE KUORMA AINA MAAHAN ENNEN KUIN POISTUT KONEESTA KUORMATESSA PIDÄ KONEEN RUNKO AINA NIIN SUORASSA KUIN MAHDOLLISTA. 9

10 Haintaaitteet 600-sarja HALLINTALAITTEET Yeiskuvaus kuormaimen haintaaitteista. Haintaaitteissa on maikohtaisia eroja, jäjempänä käydään äpi tarkemmin jokaisen haintaaitteen toiminta Ohjauspyörä 2. Ajopojin, vasen: ajo taaksepäin 3. Ajopojin, oikea : ajo eteenpäin 4. Käsijarrukahva 5. Puomin ja kauhan haintavipu 6. Käsikaasuvipu 7. Työhydrauiikan käyttövipu 8. Teeskooppipuomin käyttövipu (isävaruste) 9. Takatyöhydrauiikan käyttövipu (isävaruste) 10. Työhydrauiikan pumppujen vaintavipu votin pistorasia 12. Kojetauu 10

11 600-sarja Haintaaitteet PUOMIN, TYÖLAITTEIDEN, YM. HALLINTA Kujettajan oikeaa puoea sijaitsevista vivuista ohjataan puomin iikkeitä, työhydrauiikkaa, moottorin kierrosukua ym. Haintavipujen sijoitteussa sekä varusteissa on maikohtaisia eroja. Seuraavassa on esitety haintavipujen toiminnot Puomin ja kauhan haintavipu vedä taaksepäin: puomi nousee työnnä eteenpäin: puomi askee käännä vasemmae: kauhan kärki nousee (täyttö) käännä oikeae: kauhan kärki askee (tyhjennys) 6. Käsikaasuvipu eteenpäin: moottorin kierrosuku nousee taaksepäin: moottorin kierrosuku askee 7. Työhydrauiikan käyttövipu (hydrauiset työaitteet) eteen: iikuta varovasti ja kokeie miten päin hydrauinen työaite toimii taakse: työaite toimii päinvastaiseen suuntaan ukitusasento: jatkuva virtaus 8. Teeskooppipuomin käyttövipu (teeskooppipuomi on isävaruste) eteen: puomin venytys taakse: puomin sisäänveto 9. Takatyöhydrauiikan käyttövipu (isävaruste) eteen: iikuta varovasti ja kokeie miten päin hydrauinen työaite toimii taakse: työaite toimii päinvastaiseen suuntaan ukitusasento: jatkuva virtaus 10.Työhydrauiikan pumppujen vaintavipu vipu etuasennossa: työhydrauiikkaan käytössä yhden pumpun tuotto vipu taka-asennossa: työhydrauiikkaan käytössä moempien pumppujen tuotto 11

12 Haintaaitteet 600-sarja KOJETAULU Kujettajan oikeaa puoea sijaitsevaan kojetauuun on asennettu mittaristo, varoitusvaot sekä kytkimiä, jotka auttavat kujettajaa kuormaimen hainnassa. Kojetauussa on maikohtaisia eroja. Seuraavassa on esitety kojetauun toiminnot. 1. Kuormahäytyksen merkkivao 2. Puomin keunnan merkkivao 3. Kaukovaojen merkkivao 4. Istuinämmittimen merkkivao 5. Hehkutuksen merkkivao 6. Pottoainemittari 7. Vaojen käyttökytkin 8. Kierrosukumittari 9. Tuntimittari 10. Öjynpaineen merkkivao 11. Latauksen merkkivao 12. Jäähdytysnesteen ämpömittari 13. Virtaukko 14. Äänimerkki 15. Istuinämmittimen käyttökytkin (isävaruste) 16. Ajonvapautus- / uistonestoventtiiin käyttökytkin (isävaruste) 17. Puomin keunnan käyttökytkin (isävaruste) 18. Hydrauijäähdyttimen puhatimen suakkeen vao 19. Työvaojen merkkivao HALLINTALAITTEET JALKATILASSA Seuraavassa käydään äpi jakatiassa sijaitsevat haintaaitteet Ajopojin, vasen: ajo taaksepäin 3. Ajopojin, oikea: ajo eteenpäin 4. Käsijarrukahva ukitus: vedä kahva uos ja käännä kahvaa aaspäin ukitusasentoon vapautus: käännä kahvaa yöspäin ja päästä aas 12

13 600-sarja Haintaaitteet JOYSTICK (isävaruste) Kuormaajaan on saatavissa puomin ja kauhan haintavipu varustettuna työhydrauiikan ja teeskooppipuomin sähköohjauksea. 1. Työhydrauiikka haintavivussa oevista napeista kytketään työhydrauiikka pääe ja pois 2. Teeskooppipuomin ohjaus keinuvivua ohjataan teeskooppipuomin toimintaa. Pumppujen vaintakytkimen asento vaikuttaa teeskoppipuomin iikenopeuteen. TELESKOOPPIPUOMI (isävaruste) Teeskooppipuomi tuo koneeseen isää nostokorkeutta ja uottuvuutta. Teeskoopin pituus on 600 mm ja siä saavutetaan 485 mm nostokorkeuden isäys. Teeskooppipuomia ohjataan joko kojetauun vivusta tai joystickin keinuvivusta. TAKAHYDRAULIIKKA (isävaruste) Kuormaaja voidaan varustaa takahydrauiikan uosotoa (1-toiminen tai 2-toiminen): 1. Takahydrauiikan iittimet iittimet sijaitsevat takarungossa jäähdyttimen päää. 1 2 VAKAAJA (isävaruste) Vakaaja pitää työaitteen aina samassa asennossa suhteessa austaan, riippumatta puomin asennosta. Vakaaja on hydrauinen: Puomiston yäpäähän on asennettu vakaajasyinteri (kuvassa), joka seuraa kauhan kääntösyinterin iikettä ja pitää työaitteen asennon. PUOMIN KELLUNTA (isävaruste) Keuntaventtiii vapauttaa puomin nostosyinterin siten, että puomi keuu yöspäin siitä asennosta missä se on, kun keuntaventtiii avataan. Täöin puomi myötäiee maaston muotoja esim. puskuevyä käytettäessä. 1. Laske puomi aas. 2. Käännä kytkimestä puomin keunta pääe. FLOAT ON 3. Kojetauussa syttyy puomin keuntaa osoittava merkkivao JOUSITETTU ISTUIN Kuormaimeen on saatavana isävarusteena jousitettu istuin, seuraavassa käydään äpi istuimen säädöt. 1. Jousituksen säätö käännettäessä vipua myötäpäivään jousitus kovenee ja vastapäivään öystyy. 2. Sekänojan katevuus säätövivusta vetämää voidaan säätää sekänojan kaistusta. 3. Istuimen etäisyys istuimen etureunan aa oevasta vivusta kääntämää voidaan säätää istuimen etäisyyttä ohjauspyörästä. 2. Takahydrauiikan ohjausvipu takahydrauiikan käyttövipu sijaitsee kuormaajan ohjauspaneeissa (vipu no. 9, kts. sivu 11)

14 Haintaaitteet 600-sarja PÄÄVIRTAKYTKIMEN SIJAINTI Kuormaaja on varustettu päävirtakytkimeä, joka sijaitsee koneen perässä oikeaa puoea. Päävirtakytkin eristää akun kuormaajan muusta sähköjärjestemästä. RUNGON LUKITSEMINEN Koneen runko voidaan ukita kujetuksen ajaksi koneessa oevaa kujetussavaa. Savaa ukitaan koneen runko jäykäksi niin, ettei runkonive pääse kääntymään kujetuksen aikana. LOHKOLÄMMITIN (isävaruste) Kuormaajaan voidaan isävarusteena asentaa ohkoämmitin. Lohkoämmittimen pistorasia sijaitsee koneen perässä oikeaa. VETOKOUKKU (isävaruste) Kuormaaja voidaan varustaa vetokoukua. 50 mm vetokuua kiinnitetään koneen takapuskuriin ISTUINLÄMMITIN (isävaruste) Lisävarusteena on kuormaajaan saatavissa sähköinen istuinämmitin. Lämmittimen käyttövipu (15) sekä merkkivao (4) sijaitsevat kuomaajan kojetauussa. 15 AJONVAPAUTUSVENTTIILI (isävaruste) Venttiiiä (kytkin no. 19, LOCK ) säädetään 19 hydrauiöjyn virtausta vasemman ja oikean puoen ajomoottorien väiä ja vaikutetaan näin vetokykyyn: LOCK OFF: Venttiii auki - öjy virtaa esteettä kaikkien nejän pyörän ajomoottorien väiä. Pyörät pyörivät vapaasti eivätkä jätä jäkiä esim. kaarrettaessa jyrkemmin nurmikoa tms. pehmeää austaa. LOCK ON: Venttiii kiinni - öjyn virtaus vasemmata oikeae puoee ja päinvastoin on estetty. Parantaa vetokykyä epätasaisessa maastossa ja iukkaaa austaa: maassa oevassa pyörässä säiyy veto, vaikka toisen puoen pyörä oisi imassa. Jos koneessa ei oe ajonvapautusventtiiiä, on öjyn virtaus vasemman ja oikean puoen väiä estetty. LUISTONESTOVENTTIILI (isävaruste) Venttiii jakaa pakko-ohjatusti öjyä vasemman ja oikean 19 puoen pyörie ja parantaa siten vetokykyä epätasaisea ja iukkaaa austaa. Toimii sioin, kun koneessa on myös ajonvapautusventtiii ja sen käyttökytkin (no. 19) on LOCK ON asennossa: LOCK ON: Luistonestoventtiii toiminnassa. Paras teho saavutetaan käyttämää riittävää moottorin kierrosukua ja painamaa ajopojinta reiusti. LOCK OFF: Ajonvapautusventtiii auki - uistonestoventtiiiä ei vaikutusta RENKAAT Koneeseen on saatavia erikokoisia traktori- ja nurmikuviorenkaita. Aa koneen eveys eri renkaia: 27 x = 990 mm = 1030 mm 23 x = 1100 mm 26 x = 1290 mm TYÖVALOSARJA (isävaruste) Kone voidaan varustaa työvaosarjaa, joka hepottaa työskenteyä pimeässä. TIELIIKENNESARJA (isävaruste) Kun kone varustetaan tieiikennesarjaa se voidaan tarvittaessa rekisteröidä tieiikennekäyttöön. 14

15 600-sarja Moottorin käynnistäminen MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Seuraavassa käydään äpi kuormaajan moottorin käynnistäminen. käännä päävirtakytkin ON-asentoon 6 säädä kaasuvipu n. ¼ auki 6 13 käännä virta-avainta 13 oikeae hehkutusasentoon kunnes hehkutuksen merkkivao 5 syttyy, pidä virta-avain tässä asennossa kun merkkivao sammuu, käynnistä moottori kääntämää virta-avainta edeeen oikeae, anna virta-avaimen paautua keskiasentoon kun moottori on käynnistynyt HUOM! MOOTTORI EI JAKSA KÄYNNISTYÄ, MIKÄLI TYÖHYDRAULIIKAN KÄYTTÖVIPU 7 ON LUKITUSASENNOSSA. MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN Pysäytä moottori kääntämää virta-avain 13 Katkaise virta pääkytkimestä asentoon OFF (vasemmae) 15

16 Ajon hainta 600-sarja AJON HALLINTA Avant 600-sarjan kuormaimet on varustettu muuttuvatiavuuksisea hydrostaattisea ajovoimansiirroa. Tämä tarkoittaa sitä, että ajopumpun tuottoa säädetään portaattomasti ajopokimen avua, jooin koneen iikkeet ovat pehmeitä ja nopeuden säätö tapahtuu iman, että hydrauijärjestemä yikuormittuu miään tavaa. Koneen ajamista haitaan ajopokimen avua seuraavaa tavaa. Käsikaasuvivusta vaitaan moottorie sopiva kierrosaue. Yeisohje on se, että kevyessä työssä käytetään pienempiä kierroksia ja raskaammassa työssä kierroksia käytetään reiummin. Eteenpäin ajettaessa painetaan oikeanpuoeista ajopojinta kevyesti, jooin kone ähtee hitaasti eteenpäin. Hauttu ajonopeus säädetään ajopokimea: Mitä enemmän pojinta painetaan, sitä nopeammin kone kukee. Kun kone hautaan pysäyttää nostetaan jaka ajopokimeta, jooin pojin paautuu keskiasentoon ja kone pysähtyy. Taaksepäin ajettaessa painetaan vastaavasti vasenta ajopojinta, jooin kone ähtee hitaasti taaksepäin. Ajonopeuteen pätee sama sääntö kuin eteenpäin ajettaessa: Mitä syvemmäe pojin painetaan, sitä nopeammin kone kukee. Opettee koneen hainta rauhaisesti ja seaisea paikaa, jossa pienistä harhaiikkeistä ei oe haittaa eikä vaaraa. Ää myöskään päästä sivuisia koneen ähettyvie. AJOPOLKIMIEN TOIMINTA Ajopokimien toimintaa on hepointa verrata vaihdekeppiin eikä kaasupokimeen. Ajopojin ikään kuin vaihtaa vaihteen sitä suuremmae mitä pohjempaan se painetaan. Tämän vuoksi on virhe, jos kujettaja painaa pojinta isää, kun moottori joutuu kovie. Seurauksena on vain moottorin sammuminen. Kun hautaan suurta työntövoimaa: 1. Käytetään suurta moottorin kierrosukua. 2. Ajopokimea vaitaan suhteeisen hidas ajonopeus. Ajopojinta siis painetaan vain vähän, eikkä vaitaan pieni vaihde, jooin kone jaksaa ottaa täydet tehot uos. 16

17 600-sarja Koneen ohjaus KONEEN OHJAUS Koneen ohjaus tapahtuu ohjauspyörästä, joka on hydrauisesti tehostettu. Kätevä tapa on ohjata konetta vasemmaa kädeä ohjausnupista, jooin voi käyttää oikeaa kättä puomin ja kauhan haintaan. ÄLÄ KAADA KONETTA. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LIIAN SUURTA NOPEUTTA KÄÄNNÖSTEN AIKANA. Varsinkin puomin oessa yhäää koneen stabiiteetti heikkenee voimakkaasti käännöksissä. PIDÄ AINA PUOMI MAHDOL- LISIMMAN ALHAALLA KUN AJAT KONEELLA. Kaatumisriski kasvaa voimakkaasti, jos koneessa on iso työaite tai kauhassa on raskas kuorma ja puomia pidetään yhäää ajon aikana. MUISTA AINA - TURVALLISUUS ENSIN KOKEILE KONEEN KAIKKIA OHJAUSTOIMINTOJA AVOIMELLA JA TURVALLISELLA PAIKALLA. VARMISTU, ETTÄ MUITA HENKILÖITÄ EI OLE KONEEN TOIMINTA-ALUEELLA HUOMIOI KONEELLA KAARRETTAESSA, ETTÄ KULJETTAJAN ISTUIN KULKEE ULOMPANA KUIN KONEEN PYÖRÄT (törmäysvaara). KUORMAIMEN HALLINTA Kuormaimen puomia ohjataan yhdistemävivua sivuja eteen/taakse- suunnassa iikuttamaa. TYÖHYDRAULIIKAN KÄYTTÖ Työhydrauiikan hainta tapahtuu kujettajan oikeaa puoea oevaa vivua 7, tai joystickin painonapeia (kts. sivu 13). Vipu voidaan ukita ääriasentoon oikeae, jooin saadaan jatkuva virtaus ja esim. harjaaitetta tai kaivuria on hepompi käyttää - vipua ei tarvitse käsin pitää ääriasennossa. 7 Työhydrauiikan pumppujen vainta: Avant 600-sarjan kuormaajissa on työhydrauiikkaa varten kaksi pumppua. Pumppujen vaintavivun 10 avua voidaan vaita hydrauisee työaitteee joko yhden tai kahden pumpun tuotto. Yhdeä pumpua työaitteen hydrauiikka toimii hitaammin ja suuremmaa vääntömomentia (esim. maaporan pyöritys, kaivurin puomien iikkeet), kahdea pumpua tuotto on suurempi. Tietyt työaitteet (esim. hakkuri, ketjukaivuri) edeyttävät kahden pumpun tuottoa toimiakseen kunnoa. HUOM! MOOTTORI EI JAKSA KÄYNNISTYÄ, MIKÄLI TYÖ- HYDRAULIIKAN KÄYTTÖVIPU ON LUKITUSASENNOSSA. ULKOPUOLISEN TYÖLAITTEEN LIIKESUUNTA RIIPPUU TYÖLAITTEEN LETKUJEN KYTKENNÄSTÄ. VARMISTU, ETTEI KUKAAN OLE KUORMAAJAN VAARA-ALUEELLA KUN KOKEILET LIIKESUUNTIA. VAIHDA LETKUJEN PAIKAT TARVITTAESSA KÄSIKAASUVIPU 10 taaksepäin: puomi nousee eteenpäin: puomi askee vasemmae: kauhan kärki nousee oikeae: kauhan kärki askee Käsikaasua voidaan moottorin kierrosnopeutta tarvittaessa muuttaa ajon aikana. Ää käytä käännösten aikana iian suurta nopeutta. 17

18 Työaitteen kiinnittäminen 600-sarja TYÖLAITTEIDEN KIINNITTÄMINEN Työaitteiden kiinnittäminen pikakiinnitysevyyn tapahtuu seuraavasti: 1.vaihe Nosta pikakiinnitysevyn moemmia puoia oevat ukitustapit yös ja käännä ne taakse hahoon siten, että ne ukittuvat yäasentoon. Varmista, että tapit ovat ukittuneet yäasentoon! 2. vaihe Käännä pikakiinnitysevyä hydrauiikan avua etuviistoon asentoon. Aja kuormaaja työaitteeseen kiinni siten, että pikakiinnitysevyn yäosan tapit menevät työaitteen pikakiinnityskorvakkeiden sisään. 3. vaihe Lukitessasi työaitetta kuormaajaan, ää koskaan nosta työaitetta tarpeettoman yös. Nosta puomia hieman vedä puomin ohjausvipua taaksepäin, jooin työaite nousee imaan. Käännä puomin ohjausvipua vasemmae, jooin pikakiinnitysevyn aaosa kääntyy kiinni työaitteeseen. 4. vaihe Käännä puomin ohjausvipua vasemmae isää niin että automaattinen työaitteen ukitus aukaisee ukitustapit. Varmista että ukitustapit ovat aa-asennossaan, ja ukittuneet työaitteen pikakiinnityskorvakkeiden reikiin. 5. vaihe Kytke työaitteen hydrauietkut työhydrauiikan uosottoon, mikäi työaite on hydrauitoiminen. Letkuja kytkettäessä moottorin on otava pysäytettynä. Ennen etkujen kytkemistä iikuta työhydrauiikan käyttövipua edestakaisin muutama kerta, jotta mahdoinen vastapaine poistuu. HUOM! Kiinnitä etkut siten, etteivät ne missään tianteessa jää väiin tai kiristyksiin työaitetta käännettäessä Lisäkytkentäohjeita on työaitteen ohjekirjassa 18

19 600-sarja Huototauukko HUOLTOTAULUKKO Seuraavassa tauukossa on istattu huotokohteet ja ajat. Seuraavia sivuia on tarkemmin sevitetty jokainen huototoimenpide numerojärjestyksessä. Kuormain 1. Puhdista kone 2. Tarkista renkaiden imanpaine 3. Tarkista akkujen nestepinta 4. Tarkista hydrauiikkaöjyn määrä 5. Vaihda hydrauiikkaöjysuodattimet 6. Vaihda hydrauiikkaöjy 7. Tarkista ruuvien, muttereiden ja hydrauiikkaiittimien kireys 8. Tarkista hydr. järjestemän paine 9. Säädä hydr. järjestemän paine 10. Tarkista puomin iukupaat 1 ja Säädä tai vaihda puomin iukupaat 1 ja Tarkista puomin iukupaat 3 ja Vaihda puomin iukupaat 3 ja Kaibroi kuormahäytin 15. Koneen voiteu Moottori 16. Tarkista moottoriöjyn määrä 17. Vaihda moottoriöjy 18. Puhdista imansuodatin 19. Puhdista pottoainesuodatin ja sakkakuppi 20. Tarkista aturin hihna ja kireys 21. Tarkista vesietkut ja kiristimet 22. Vaihda moottorin öjynsuodatin 23. Vaihda pottoainesuodatineementti 24. Irrota ja puhdista pottoainesäiiö 25. Puhdista jäähdytinkennot 26. Vaihda jäähdytysneste 27. Vaihda imansuodatinpanos 28. Tarkista ja säädä venttiiinväykset 29. Tarkista suuttimien avautumispaine Huototoimenpide n Tarvittaessa Vuosittain Päivittäin n n n 50 h n n n 100 h väein n 200 h tai vuosittain 400 h väein n 800 h väein Viikoittain n 19

20 Huoa turvaisesti 600-sarja TURVAOHJEITA HUOLTAMISEEN HUOLTOTUEN ASENNUS - MUISTA HUOLLETTAESSA TURVALLISUUS - EI HUOLTOTOIMENPITEITÄ MOOTTORIN KÄYDESSÄ - KÄYTÄ KONEEN MUKANA SEURAAVAA HUOLTOTUKEA - ÄLÄ MENE TUKEMATTOMAN PUOMIN ALLE - ÄLÄ TUPAKOI HUOLLON AIKANA - VARMISTU, ETTEI HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄSSÄ OLE VAARAA AIHEUTTAVAA PAINETTA HUOLTOTÖIDEN AIKANA. Varmista, että puomi pysyy yäasennossa asettamaa huototuki nostosyinterin männänvarteen Punaiseksi maaattua huototukea säiytetään runkoniveen yäpuoea, istuimen aa. TURVAOHJEITA AKUN KÄSITTELYSSÄ Varmista huototuen kiinnitys nostosyinteriin putia, joa tuki on kiinnitetty koneen runkoon. - AKKU ON TÄYTETTY SYÖVYTTÄVÄLLÄ AINEELLA - VÄLTETTÄVÄ AINEEN JOUTUMISTA IHOLLE TAI VAATTEISIIN, HUUHTELE HETI RUNSAALLA VEDELLÄ - JOS AINETTA ON JOUTUNUT SILMIIN, HUUHDELTAVA POIS RUNSAALLA VEDELLÄ JA MENTÄVÄ LÄÄKÄRIIN. - AKKUA LADATTAESSA SYNTYY HELPOSTI RÄJÄHTÄVÄÄ KAASUA - ÄLÄ TUPAKOI AKKUA KÄSITELLESSÄ. - KIPINÖINTIÄ VÄLTTÄÄKSESI IRROTA AKUN MIINUSNAPAAN TULEVA KAAPELI AINA ENSIMMÄISENÄ JA KIINNITÄ SE VIIMEISENÄ - ENNEN AKUN KYTKEMISTÄ TARKISTA OIKEA NAPAISUUS 20

21 600-sarja Kuormaimen huoto 1. KUORMAIMEN PUHDISTUS Kuormaimen puhtaus ei ainoastaan oe ukonäköseikka. Kuormaimen maai- ym. pinnat pysyvät paremmassa kunnossa kun niitä väiä pestään. Koneen siisteydeä on myös vaikutusta koneen kestävyyteen. Likainen kone käy pajon kuumempana ja vetää myös ikaa imansuodattimiin. Kuormain voidaan pestä painepesuria. HUOM! Jos kuormaaja on varustettu hydrauiöjyn jäähdyttimeä tuee jäähdyttimen kenno puhdistaa aina huoon yhteydessä. Kuormainta käytettäessä pöyisissä oosuhteissa tuee kenno puhdistaa useammin. Jäähdytin sijaitsee koneen oikeassa kyjessä oevien ritiöiden takana. Oikea sivukate pitää irrottaa puhdistuksen ajaksi. 2. RENKAIDEN ILMANPAINE Pitämää huota siitä että renkaiden imanpaine on oikea, pidennät renkaiden käyttöikää huomattavasti. Väärä rengaspaine isää renkaan kuumista sekä voi aiheuttaa vaaratianteen. Renkaiden imanpaineiden ohjearvot. 27 x ja = 2.5 bar 23 x ja 26 x = 2.0 bar 3. AKUN TARKISTUS Akun nestepinnan ja napojen tarkistus. Taataksesi hyvän käynnistyvyyden ja varman toiminnan täytyy kuormaimen akku tarkastaa säännöisesti. Akun nestepintojen tarkistus suoritetaan täyttökorkit avaamaa. HUOM! Puhdista akku ennen korkkien avaamista, ettei ikaa joudu akun kennoihin. Tarkista myös navat, ja puhdista tarvittaessa. 4. HYDRAULIIKKAÖLJYN MÄÄRÄ Hydrauiöjyn määrä tarkistetaan öjysäiiön päää sijaitsevan täyttökorkin mittatikusta. Öjynpinnan tuee oa mittatikussa oevassa aarajan merkissä puomin oessa yhäää. Lisää öjyä tarvittaessa. Mittatikku sisätää huohotinsuodattimen, joka tuee puhdistaa tai vaihtaa kerran vuodessa 5.HYDR.ÖLJYNSUODATTIMEN VAIHTO Hydrauiöjyn pauusuodatin sijaitsee hydrauiöjysäiiön päää. Suodatin vaihdetaan irrottamaa suodattimen kansi ja korvaamaa vanha suodatin uudea. Muista käyttää huototukea. s.20. Hydrauiöjyn painesuodatin sijaitsee hydrauipumppujen yhteydessä. Painesuodatin irroitetaan kiertämää ja korvataan uudea. (pidä kiinni suodattimen kiinnitys ruuvista 12 mm kuusiokooavaimea). 6. HYDRAULIIKKAÖLJYN VAIHTO Hydrauiöjyn vaihto voidaan suorittaa joko imuvaihtajaa tai askemaa öjy pois tyhjennystupasta. Moemmissa tapauksissa on tärkeää puhdistaa magneettinen tyhjennystuppa mahdoisista epäpuhtauksista. Hydrauiikan öjytiavuus on 38 itraa. Käytettävä ainoastaan ISO VG-46 mukaista mineraaihydrauiikkaöjyä (esim. She Teus oi TX) Synteettisiä hydrauiikkanesteitä ei saa käyttää. 7. TARKISTUS JA KIRISTÄMINEN Tarkista ruuvien, muttereiden ja hydrauiikkaiittimien kireys. Ää kuitenkaan yikiristä ruuveja tai iittimiä. HUOM! Kiristä pyörän putit 5 ensimmäisen käyttötunnin jäkeen. Varmista pyörän puttien kireys säännöisesti. Putit tuee kiristää ensin 120 Nm kireyteen ristiin ja sen jäkeen opuiseen 140 Nm kireyteen. 8. TARKISTA HYDR. JÄRJESTELMÄN PAINE Seuraavassa käydään äpi hydrauijärjestemän mittauspisteiden sijainti ja paineiden ohjearvot. Puomihydrauiikka: Paine mitataan oikeanpuoeisen suojan ata pääventtiiiohkosta tai takahydrauiikan iittimistä jos kone on varustettu seaisia. Paine mitataan moottorin suurimmaa kierrosuvua ja esim. kääntämää kauhan kääntö ääriasentoon. Paineen ohjearvo on 205 bar. 21

Käyttöja huolto-ohjeet

Käyttöja huolto-ohjeet Käyttöja huoto-ohjeet S/N10158220... Yksivassinen Luetteo-n:o 008 123 30 11/2004 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat aajaan BOMAG-tiivistyskoneiden tuoteperheeseen. BOMAG:in pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja Käyttäjälle Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi Sinulle, uuden 305, 355, 405, 455 tai 555 (415-4 Matala) traktorin omistaja. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot