Maksatus. Hanketoimijoiden koulutus , Hotelli Santa Claus, järj. Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatiohanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksatus. Hanketoimijoiden koulutus 15.6.2011, Hotelli Santa Claus, järj. Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatiohanke"

Transkriptio

1 Maksatus Hanketoimijoiden koulutus , Hotelli Santa Claus, järj. Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatiohanke Sivu

2 Maksatuksen hakuajat Sivu

3 Maksatuksen hakuajat viimeinen erä 4 kk:n kuluessa toteutusajan päättymisestä (Vna 829/2007, muut. 455/2010) lomarahan (+ -palkan tai korvauksen, vna-muutos) viimeinen erä kuukauden kuluessa siitä, kun se on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava (Vna 829/2007, muut. 1335/2007 ja 617/2008) Sivu

4 Maksuerät Kehittämis-, koulutus-/tiedonvälitys- ja koordinaatiohankkeet - enintään 4 maksuerää vuosittain Yleishyödyllinen investointihanke - rakentaminen: enintään 6 maksuerää - kiinteistö, koneet, laitteet ja muut käyttöomaisuus: enintään 4 maksuerää Ennakko enintään 20% tuen määrästä Sivu

5 Tuen maksamisen edellytykset tukipäätöksen ehtoja (ja hankesuunnitelmaa) on noudatettu hankinta tai toimenpide on toteutettu lopullinen kustannus on maksettu kustannus on tuensaajan maksama kustannuksesta on yksilöity lasku ja maksutosite tai kuitti - Alkuperäisestä tositteesta tulee käydä ilmi sen liittyminen tuettuun hankkeeseen hankinnan hintataso on selvitetty tai hankinta on kilpailutettu (menon kohtuullisuus) Sivu

6 Tuen maksamisen edellytykset kustannukset on kirjattu kirjanpitoon - osana tuensaajan kirjanpitoa - tulee voida vaikeudetta tunnistaa ja erottaa (suositellaan avattavaksi oma pankkitili) irtaimiston koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt tuen saajalle muut rahoitusosuudet ovat toteutuneet tukipäätöksen mukaisessa suhteessa - HUOM! Jos muuta rahoitusta on kertynyt liikaa, loppumaksun yhteydessä se palautetaan tai merkitään tuloksi Sivu

7 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET sekä tukikelpoisuuden rajoitukset ja maksatuksessa vaadittavat selvitykset Sivu

8 Palkkauskulut ja palkkiot vastaavasta tehtävästä kunta-alalla yleisesti maksettava määrä, ei luontoisetuja vastaavanlaisesta kokouksesta kunta-alalla yleisesti maksettava määrä lakisääteiset sivukulut ja työterveyshuollon kustannukset hakuilmoitus työsopimus palkanmaksutositteet jäljennös sopimuksen tai muun asiakirjan kohdasta, jonka perusteella palkkio maksetaan selvitys sivukulujen ja lomarahan määräytymisestä ja maksamisesta tuntikirjanpito (2326L) kokouspalkkioiden perusteet kokouksen esityslista ja osallistujaluettelo Sivu

9 Ostopalvelut ei sisäpiirihankintoja (ellei kilpailutettu, vna-muutos) laskut ja maksutositteet selvitys hintatason selvittämisestä (2310) jäljennös sopimuksen tai muun asiakirjan kohdasta, jonka perusteella palkkio maksetaan Sivu

10 Vuokrat tilavuokrat kone- ja laitevuokrat (myös vuokraleasing) kokoustilavuokrat laskut ja maksutositteet jaetuista kustannuksista jakoperusteet (2321L) Sivu

11 Matkakulut hankkeen toteuttamiseen liittyvät matkat, myös opintomatkat ohjausryhmän jäsenten matkakulut enintään valtion virkaehtosopimuksen mukainen määrä ulkomaanmatkan oltava hankesuunnitelmassa ja sen kustannukset on perusteltava ja eriteltävä matkalaskut, joista ilmenee matkan tarkoitus ja maksutositteet (2320L tai 2327L) ulkomaanmatkan ja opintomatkan osalta matkan ohjelma ja matkaraportti Sivu

12 Muut kustannukset puhelut, kopiot, toimistotarvikkeet ohjausryhmän kokouskahvit ammattilehdet ja -kirjallisuus tiedotuskulut muut hankkeen toteuttamisesta välittömästi aiheutuneet kulut (sekä koulutushankkeessa välttämättömät materiaalit ja tarvikkeet) käyttöomaisuushankintoja lukuunottamatta laskut ja maksutositteet kokouksen esityslista ja osallistujaluettelo sekä kokouskulujen perusteet jaetuista kustannuksista jakoperusteet (2321L) Sivu

13 Luontoissuoritukset vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ 10 /h henkilötyö, 20 /h konetyö (=30 /h) mahdollista vain yleishyödyllisissä investointi- ja kehittämishankkeissa selvitys talkootyöstä (2325L) Sivu

14 Tulot hankkeen aikana tai sen tuloksena saadut tuotteiden, palvelujen tai käyttö- tai vaihto-omaisuuden myynnistä saadut tulot, käyttökorvaukset ja niitä vastaavat tulot huomioon otetaan loppumaksuhakemuksen jättämiselle asetetun määräajan loppuun mennessä saadut tulot tulotositteiden jäljennökset selvitys myyntituloista, käyttökorvauksista tai muista vastaavista tuloista Sivu

15 Yleiskustannukset hankkeen kuluksi ei saa lukea kustannuksia, jotka aiheutuvat hakijan säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta kustannusten tulee olla hankkeen toteuttamiseksi todennettavissa ja niistä tulee voida esittää tositteet voidaan hyväksyä laskennallisena enintään määrä, joka vastaa kymmentä prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (VnA-muutos 455/2010) (= Flat rate ) - sisällytettävä tukihakemukseen / hyväksyttävä tukipäätöksessä Sivu

16 Yleiskustannukset kohdistettava hankkeelle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti esim. - puhelin ja posti laskun perusteella (seuranta) - taloushallinto laskun tai työajanseurannan perusteella - lomakkeet ja kopiot kpl-hinta - vuokrat, sähkö, siivous, jätehuolto, lakis. vakuutukset neliömäärän suhteessa - oma henkilöstö työajanseuranta ja todellinen palkkakulu (sis. lomarahan ja loma-ajan palkan) Sivu

17 Investoinnit rakennuksen tai rakenteen korjaaminen tai laajentaminen - aineet ja tarvikkeet - kiinteät laitteet - suunnittelukustannukset - työpalkat - urakkakustannukset - palo- ja talkoovakuutusmaksut - hallinnointikulut enintään 10 % rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkiminen (enintään 10% tukikelpoisista kustannuksista) Sivu

18 Investoinnit käyttöomaisuushankinnat - koneet - laitteet - aineettomat oikeudet vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen siten kuin vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 7 :ssä säädetään tieto- ja vastaavat verkot - suunnittelu - rakentaminen - laitehankinnat - käyttöoikeudet Sivu

19 Investoinnit - laskut ja maksutositteet - katselmuspöytäkirjat - Huom! Suunnittelukustannukset 1. maksuhakemukseen - asiantuntija-arvio käytettynä hankitun koneen tai laitteen käyvästä arvosta, jäljellä olevasta käyttöiästä ja teknisistä ominaisuuksista - vuokrasopimus ja vuokraoikeuden kirjaamisen osoittava asiakirja, jos on investoitu vuokramaalle Sivu

20 Tukikelpoisuuden rajoituksia lisäksi rahoituskulut alv, ellei lopullinen kulu tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta aiheutuvat kustannukset laskennallinen osuus tavanomaisen toiminnan kustannuksista luvanvaraisen toiminnan kustannukset ilman viranomaislupaa tai sen jälkeen vireille tulleissa hakemuksissa lisäksi - ruokailukustannukset, jollei ole kyse kansainväliseen hankkeeseen liittyvästä tilaisuudesta, johon osallistuneet ovat pääosin muita kuin Suomen kansalaisia - viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista tai muista vastaavista kuluista aiheutuneet kustannukset Tilintarkastuskulut ja hakijan vuosikokouskulut eivät ole tukikelpoisia Sivu

21 Seuraamukset tukikelvottomista kustannuksista 3%:n sääntö tuensaajan tarkoituksella tekemä virheellinen ilmoitus - > asianomainen toimi on suljettava maaseuturahaston tuen ulkopuolelle ja mahdolliset kyseisen toimen osalta tuesta jo maksetut määrät on perittävä takaisin - > lisäksi tuensaaja suljetaan saman maaseuturahaston toimenpiteen mukaisesti maksettavan tuen ulkopuolelle kuluvana ja sitä seuraavana maaseuturahastovuonna => Kirjanpitoon voi avata oman tilin tukikelvottomille kustannuksille, joita ei saa sisällyttää maksuhakemukseen Sivu

22 MAKSATUKSESSA ILMENNEITÄ ONGELMIA JA PUUTTEITA maksutositteet allekirjoitus / selvitys nimenkirjoitusoikeudesta yleiskustannukset - jakoperuste (työaika ei ole hyväksyttävä jakoperuste) - todellisten kustannusten todentaminen matkakustannukset - tukikelpoisia valtion matkustussäännön mukaan käyttöomaisuushankinnat/poistot rahoituksen kertyminen päätöksen (erityis)ehdot tositteiden ja jakoperusteiden selkeys ja ymmärrettävyys KAIKKI tositteet ja maksutositteet Sivu

23 Maksuhakemus + liitteet lomake.mmm.fi jokainen kohta on täytettävä virallinen allekirjoitus liiteluettelo hakemuslomakkeessa kirjanpidon listoissa kirjanpitäjän allekirjoitus Huom! Tukea ei makseta enempää kuin on haettu Sivu

24 Hallinnolliset tarkastukset = paikan päällä tehtävät tarkastukset kaikki investoinnit tarkastetaan kehittämishankkeet tarvittaessa tarkastetaan toiminta sekä tositteet laaditaan pöytäkirja Sivu

25 Maksatusprosessi hakemus tulee ELY-keskukseen hakemustietojen tallentaminen järjestelmään ja mahdollinen täydennyspyyntö käsittely päätöksen esittely ja hyväksyminen valvontayksikön tai Mavin tarkastus, mikäli hakemus on tullut valituksi otannassa mahdolliset muutokset tarkastuksen perusteella päätöksen tulostaminen maksuaineiston muodostaminen maksuaineiston käsittely Mavissa maksu asiakkaalla 2 vk:n kuluessa maksuaineiston muodostamisesta Sivu

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA 1(5) MÄÄRÄYS Nro 53/15 Dnro 1189/54/2015 Voimassaoloaika 2.7.2015-31.12.2023 MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hanki -koulutukset. Helmikuu 2013. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. www.viisaankivi.

Hanki -koulutukset. Helmikuu 2013. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. www.viisaankivi. Hanki -koulutukset Helmikuu 2013 Hankkeen vastuut ja velvollisuudet Hankkeesta vastaa aina hakija. Koordinointihankkeessa useita pieniä hankkeita on laitettu yhteen ja hankkeen hakijana on Viisari. Koordinointihankkeen

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET LIITE 2 Maakunnan kehittämisraha 27.1.2011 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liiton rahoituspäätös perustuu lakiin eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET LIITE 2 Maakunnan kehittämisraha 1.4.2010 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liiton rahoituspäätös perustuu lakiin eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 1.10.2011 2/14 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. MAKSATUSHAKEMUKSEN LAATIMINEN... 3 3. PROJEKTIN KIRJANPITO... 4 4. PÄÄKIRJANOTE JA PÄÄKIRJAN AVAIN... 5 5. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot