Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut"

Transkriptio

1 Korjaus Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2425B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa. 22,7 MPa, 227 bar (3300 psi) enimmäiskäyttöpaine TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet ja kaikki muut samaan asiaan liittyvät käyttöohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Muita käyttöohjeita: 3A ti18238a 3A2245 Mark V Premium Mark V Max

2 Mallit: Mallit: Malli QuikReel E-Control 24L993 Mark V MAX - Eurooppa 24L994 Mark V MAX - MultiCord 24L995 Mark V MAX - Iso-Britannia 24M001 Mark V Premium - Eurooppa 24M002 Mark V Premium - MultiCord 24M003 Mark V Premium - Iso-Britannia Sininen kuvioituspistooli (3/8in. x 50ft + 1/4in. x 6ft liitos) 9,5 mm x 15 m + 6,4 mm x 0,9 m:n liitos (3/8in. x 100ft + 1/4in. x 6ft liitos) 9,5 mm x 30 m + 6,4 mm x 1,8 m:n liitos 24M004 Mark V Plus 16Y996 Mark V Max Iso-Britannia (20A) 2 3A2425B

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Mallit: Sisällysluettelo Varoitukset Osapiirustus Maadoitus Ylikuumeneminen Paineenpoistotoimet Vianetsintä Mekaaninen / nestevirtaus Sähköinen V-mallit: V-mallit: Moottorin ohjauspöytä Suodatinlevy Paineensäätöpotentiometri Paineensäätimen muunnin Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto Moottorin vaihto Mäntäpumpun vaihto Letkukela Pikahuuhtelukytkimen vaihtaminen Kytkentäkaavio V-mallit: V-mallit: Gracon normaali takuu A2425B 3

4 Varoitukset Varoitukset Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaisia vaaroja. Lue varoitukset, kun nämä symbolit ovat esillä tässä ohjeessa. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä ohjeessa. VAARA MAADOITUS Tuotteen on oltava maadoitettu. Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoten sähkövirralle poistumistien. Tämä tuote on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohto ja sopiva maadoitusliitin. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Maadoitusliittimen virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskuvaaran. Mikäli johto tai liitin vaatii korjausta tai vaihtoa, älä yhdistä maadoitusjohtoa kumpaankaan litteäpäiseen napaan. Eristetty johto, jonka vihreässä ulkopinnassa on tai ei ole keltaisia raitoja, on maadoitusjohto. Tarkista asia valtuutetun sähköasentajan tai huoltomiehen kanssa, jos maadoitusohjeet ovat epäselvät tai jos epäilet laitteen kunnollista maadoitusta. Älä muuta liitintä. Jos se ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähköasentajan asentaa pistorasia. Tätä tuotetta käytetään nimellisjännitteellä 230 V (tai 110 V Iso-Britannian malleissa) ja siinä on samanlainen maadoitusliitin, kuin alla olevassa kuvassa on esitetty. TAI Liitä tuote vain sellaiseen pistorasiaan, jossa on sama kokoonpano kuin liittimessä. Älä käytä tämän tuotteen kanssa adapteria. Jatkojohdot: Käytä ainoastaan 3-johtoista jatkojohtoa, jossa on maadoitusliitin ja pistorasiaa, johon tuotteen liitin sopii. Varmista, että jatkojohto ei ole vaurioitunut. Mikäli jatkojohto on välttämätön, käytä vähintään 12 AWG:tä (2,5 mm 2 ) johtamaan tuotteen vaatimaa virtaa. Liian pieni johto aiheuttaa häviön verkkojännitteessä sekä tehohäviön ja ylikuumenemista. 4 3A2425B

5 Varoitukset VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Älä ruiskuta syttyviä tai tulenarkoja materiaaleja lähellä avotulta tai tulenlähteitä kuten savukkeet, moottorit ja sähkölaitteet. Laitteen läpi virtaava maali tai liuotin voi aiheuttaa staattista sähköä. Staattinen sähkö luo tulipalon tai räjähdyksen vaaran maalien tai liuotinaineiden höyryjen lähellä. Kaikkien ruiskutusjärjestelmän osien, kuten pumpun, letkukokoonpanon, ruiskutuspistoolin ja ruiskutusalueella ja sen lähellä olevien kohteiden tulee olla asianmukaisesti maadoitettuja ja suojattuja staattista sähköpurkausta ja kipinöintiä vastaan. Käytä Gracon sähköä johtavia tai maadoitettuja korkeapaineisten, ilmattomien maaliruiskujen letkuja. Varmista, että kaikki säiliöt ja keräysjärjestelmät on maadoitettu staattista sähköpurkausta vastaan. Yhdistä maadoitettuun pistorasiaan ja käytä maadoitettuja jatkojohtoja. Älä käytä 3-2-sovitinta. Älä käytä halogenoitua hiilivetyä sisältävää maalia tai liuotinta. Pidä ruiskutusalue hyvin tuuletettuna. Huolehdi, että raitista ilmaa on koko työskentelyalueella. Pidä pumppukokoonpano hyvin tuuletetulla alueella. Älä ruiskuta pumppukokoonpanoa. Älä tupakoi ruiskutusalueella. Älä käytä valokytkimiä, moottoreita tai muita kipinöitä synnyttäviä tuotteita ruiskutusalueilla. Pidä alue puhtaana ja vapaana maali- tai liuotinsäiliöistä, räteistä tai muista syttyvistä materiaaleista. Tutustu ruiskuttamasi maalin tai liuottimen ominaisuuksiin. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen (MSDS) ja maali- ja liuotinsäiliöiden etiketteihin. Noudata maalin tai liuottimen valmistajan turvaohjeita. Sammuttimet on pidettävä käsillä koko työskentelyn ajan. Ruisku aiheuttaa kipinöitä. Jos palavaa nestettä käytetään laitteen lähellä tai sen huuhteluun tai puhdistukseen, ruisku on pidettävä vähintään 6 metrin päässä räjähtävistä kaasuista. NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineruisku voi ruiskuttaa myrkkyjä kehon sisälle ja aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja. Jos näin tapahtuu, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä osoita ruiskulla ihmisiä tai eläimiä tai ruiskuta heitä. Pidä kädet ja muut kehon osat poissa poistoyksiköstä. Älä esimerkiksi yritä tukkia vuotoja millään kehon osalla. Käytä aina ruiskutussuuttimen suojusta. Älä ruiskuta ilman suuttimen suojusta. Käytä Gracon suuttimia. Ole varovainen puhdistaessasi ja vaihtaessasi suuttimia. Mikäli suutin tukkeutuu ruiskutettaessa, noudata Paineenpoistotoimia laitteen sammuttamisessa ja paineen poistamisessa, ennen kuin irrotat suuttimen puhdistamista varten. Älä jätä laitetta jännitteisenä tai paineisena ilman valvontaa. Kun laite ei ole käytössä, sammuta se ja noudata Paineenpoistotoimia laitteen sammuttamisessa. Korkeapaineruisku voi ruiskuttaa myrkkyjä kehon sisälle ja aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja. Jos näin tapahtuu, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Tarkista letkut ja osat vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet letkut ja osat. Tämä järjestelmä pystyy tuottamaan 227 barin (22,7 MPa:n, 3300 psi:n) paineen. Käytä Gracon varaosia tai varusteita, jotka on normitettu vähintään 227 barin (22,7 MPa:n, 3300 psi:n) paineelle. Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Varmista, että liipaisimen lukko toimii kunnolla. Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen laitteen käyttöä. Opettele, miten laite sammutetaan ja paine poistetaan nopeasti. Tutustu kunnolla kaikkiin säätimiin. 3A2425B 5

6 Varoitukset VAARA LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon. Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöhjeiden kohdasta Tekniset tiedot. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöhjeiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä käyttöturvallisuustiedote. Älä jätä työskentelyaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja noudata Paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä. Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne valmistajan alkuperäisiin varaosiin. Älä muuta laitetta millään tavalla. Muutokset tai modifioinnit voivat mitätöidä liikkeen hyväksynnät ja luoda turvallisuusvaaran. Varmista, että kaikki laitteet on normitettu ja hyväksytty siihen ympäristöön, jossa käytät niitä. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä. Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä. Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta. Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava. SÄHKÖISKUN VAARA Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun. Sulje virta ja kytke sähköjohto irti ennen laitteen huoltoa. Liitä ainoastaan maadoitettuun sähköpistorasiaan. Käytä ainoastaan 3-johtoisia jatkojohtoja. Varmista, että ruiskun ja jatkojohtojen maadoitetut jatkojohdot ovat kunnossa. Älä altista sateelle. Säilytä sisätiloissa. Odota viisi minuuttia sen jälkeen, kun olet irrottanut sähköjohdon ennen kuin huollat suuria kondensaattoriyksiköitä. PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT Paineistetuille alumiinilaitteille sopimattomat nesteet voivat aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja laitteen vaurioitumisen. Näiden varoitusten laiminlyönti voi johtaa vakavaan vammaan, laitevaurioon tai kuolemaan. Älä käytä 1,1,1-trikloorietaania, metyylikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai niitä sisältäviä nesteitä. Monet muut nesteet voivat sisältää kemikaaleja, jotka saattavat reagoida alumiinin kanssa. Selvitä yhteensopivuus materiaalintoimittajan kanssa. LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia. Pysy etäällä liikkuvista osista. Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia. Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Irrota kaikki virtalähteet. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa: Suojalasit ja kuulosuojaimet Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojavaatteet ja -käsineet 6 3A2425B

7 Osapiirustus Osapiirustus ti18440a 1 Digitaalinäyttö 2 ON/OFF-kytkin 3 Paineen säätö 4 Ruisku/Esitäyttö/Pikahuuhtelu 5 Suodatin 6 Pumppu 7 Liipaisimen lukko 9 Tyhjennysputki 10 Laakeripesä/ProConnect 11 Pistooli 12 Yksikkö/sarjakortti 13 Letkukela 3A2425B 7

8 Maadoitus Maadoitus Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoituksen. Laite täytyy olla maadoitettu, jotta voidaan vähentää kipinöinnin ja sähköiskun vaaraa. Sähköinen tai staattinen kipinöinti voi aiheuttaa syttyviä tai räjähtäviä höyryjä. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun. Maadoitus tarjoaa sähkövirralle poistumistien. Ruiskun johdoissa on maadoitusjohto, jossa on asianmukainen maadoitusliitäntä. ti5850b Metalliastian maadoitus: yhdistä maadoitusjohto astiaan yhdistämällä yksi pää astiaan ja toinen pää todelliseen maahan. Tämä ruisku vaatii VAC, 50/60 Hz 10A-piirin (tai 110 VAC, 50/60 Hz 15A isobritannialaisille yksiköille) ja maadoituspistorasian. Älä koskaan käytä maadoittamatonta pistorasiaa. ti14840a Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai paineenpoiston aikana: Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Laukaise sitten pistooli. Älä muuta pistoketta! Liittimen vaihtaminen mitätöi takuun. Älä käytä ruiskua, jos sähköjohdon maadoituspiikki on viallinen. ti18247a ti7528b Jos liitin ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maadoitettu pistorasia. Älä käytä sovitinta. HUOMAUTUS: kapeampi tulkki tai pidemmät jatkojohdot voivat vähentää ruiskun suorituskykyä. Ylikuumeneminen Moottorissa on ylikuumenemisen varalta automaattisesti aktivoituva suojakytkin. Jos ruisku ylikuumenee, anna sen jäähtyä noin 45 minuutin ajan. Kun ruisku on jäähtynyt, kytkin sulkeutuu ja ruisku käynnistyy uudelleen. Astiat Vähennä staattisen kipinöinnin, räjähdyksen ja sähköiskun vaaraa, kun käytät liuotinta ja öljypohjaisia nesteitä, ja käytä vain johtavia metalliastioita, jotka on asetettu maadoitetulle pinnalle, kutenbetonille. Moottori voi jäähdyttyään käynnistyä yllättäen uudelleen ja aiheuttaa siten loukkaantumisvaaran. Kytke siis virtakytkin POIS päältä aina, kun moottori sammuu. 8 3A2425B

9 Paineenpoistotoimet Paineenpoistotoimet 4. Käännä paine pienimmilleen. Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi. Tämä laite pysyy paineistettuna, kunnes paine poistetaan käsin. Estä vakavia onnettomuuksia, jotka paineistettu neste voi aiheuttaa, kuten nesteen tunkeutuminen, roiskuminen ja liikkuvat osat, ja seuraa Paineenpoistotoimia, kun lopetat ruiskutuksen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa. 1. Kytke virta POIS päältä (OFF). Odota 7 sekuntia, jotta virta häviää. ti4265a - ti18247a 5. Käännä paine pienimmilleen. Varmista, että et ole E-Control-tilassa (katso toimintaohje). Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi. 2. Lukitse pistoolin varmistussalpa. ti13669a ti13670a 6. Laita tyhjennysputki astiaan. Käännä esisyöttöventtiiliä alas DRAIN-asentoon. ti18247a ti18199a 3. Poista suojus ja kääntösuutin. ti2595a ti14842a ti2769a 3A2425B 9

10 Vianetsintä Vianetsintä Mekaaninen / nestevirtaus Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE Jos kohde on OK, siirry seuraavaan TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta Näytössä on ERROR=XX Vikailmoitus Selvitä vian korjaaminen taulukosta, sivu 12. Pumpun teho on alhainen Ruiskutussuutin on kulunut Noudata Paineenpoistotoimia sivulta 9 ja vaihda suutin. Ks. ohjeita erillisestä pistoolin tai suuttimen käyttöohjeesta. Ruiskutussuutin on tukkeutunut Vapauta painetta. Tarkista ja puhdista ruiskutussuutin. Maalin syöttö Täytä ja esitäytä pumppu uudelleen. Imusiivilä on tukossa Irrota, puhdista ja asenna takaisin Imuventtiilin kuula ja männän kuula eivät tiivistä kunnolla Nestesuodatin, suuttimen suodatin tai suutin on tukossa tai likainen. Esitäyttöventtiili vuotaa Varmista, että pumppu ei jatka toimintaansa liipaisimen vapauttamisen jälkeen. (Esitäyttöventtiili ei vuoda.) Kaulatiivisteen mutterin lähellä on vuotoa, mikä voi olla merkkinä kuluneista tai vaurioituneista tiivisteistä. Pumpun kiertokangen vaurio. Irrota ja puhdista imuventtiili. Tarkista, onko kuulassa ja kuulapesässä koloja; vaihda tarvittaessa; katso pumpun käyttöohje. Siivilöi maali ennen käyttöä poistaaksesi siitä pumppua tukkivat hiukkaset. Puhdista suodatin; katso käyttöohje. Vapauta painetta. Korjaa esitäyttöventtiili. Huolla pumppu; katso pumpun käyttöohje. Vaihda tiivisteet; katso pumpun käyttöohje. Tarkista myös, onko männän venttiilin istukassa kovettunutta maalia tai koloja ja vaihda tarvittaessa. Kiristä tiivistemutteri/nestekuppi. Korjaa pumppu. Katso pumpun käyttöohje. Pumpun teho on alhainen Pieni nollavirtauksen paine Käännä paineensäätönuppi kokonaan myötäpäivään. Varmista, että paineensäätönuppi on asennettu kunnolla, jotta se menee kokonaan ääriasentoonsa myötäpäivään. Jos ongelma ei korjaannu, vaihda paineenmuunnin. Männän tiivisteet ovat kuluneet tai Vaihda tiivisteet; katso pumpun käyttöohje. vaurioituneet Pumpun O-rengas on kulunut tai Vaihda O-rengas; katso pumpun käyttöohje. vaurioitunut Imuventtiilin kuula on tukkeutunut Puhdista imuventtiili; katso pumpun käyttöohje. aineesta. Paineasetus on liian alhainen Lisää painetta; katso pumpun käyttöohje. Huomattava paineen lasku letkussa raskailla materiaaleilla Käytä paksumpaa letkua ja/tai lyhennä letkun pituutta. 10 3A2425B

11 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI Moottori käy, mutta pumppu ei toimi Liiallinen maalivuoto kaulatiivistemutteriin Mäntäpumpun tappi on vaurioitunut tai puuttuu; katso pumpun käyttöohje. Kiertokangen kokoonpano vaurioitunut; katso pumpun käyttöohje. Hammaspyörät tai vaihdekotelo vaurioitunut, sivu 27. Kaulatiivistemutteri on löysällä Vaihda uusi pumppu, jos mäntäpumpun tappi puuttuu. Varmista, että pidätinjousi on kunnolla kiertokangen urassa; katso pumpun käyttöohje. Vaihda kiertokangen kokoonpano; katso pumpun käyttöohje. Tarkista vaihdekotelon kokoonpano ja hammaspyörät vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa; katso pumpun käyttöohje. Irrota kaulatiivistemutterin välirengas. Kiristä kaulatiivistemutteria juuri sen verran, että vuoto loppuu. Kaulatiivisteet ovat kuluneet tai Vaihda tiivisteet; katso pumpun käyttöohje. vaurioituneet Männänvarsi on kulunut tai vaurioitunut Vaihda männänvarsi; katso pumpun käyttöohje. Pistoolista pärskyy nestettä Ilmaa pumpussa tai letkussa Tarkista ja kiristä kaikki nesteliitännät. Kierrä pumppua mahdollisimman hitaasti esitäytön aikana. Suutin on osittain tukossa Puhdista suutin; katso pumpun käyttöohje. Pumpun esitäyttäminen on vaikeaa Ei näyttöä, ruisku toimii. TARKISTETTAVA KOHDE Jos kohde on OK, siirry seuraavaan Nestettä on vähän jäljellä tai astia on tyhjä Ilmaa pumpussa tai letkussa Imuventtiili vuotaa Pumpun tiivisteet ovat kuluneet Maali on liian paksua Näyttö on vaurioitunut tai liitäntä on huono TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta Täytä nestesäiliö. Esitäytä pumppu; katso pumpun käyttöohje. Tarkista nesteen määrä usein, jotta pumppu ei kävisi tyhjänä. Tarkista ja kiristä kaikki nesteliitännät. Kierrä pumppua mahdollisimman hitaasti esitäytön aikana. Puhdista imuventtiili. Varmista, että kuulan tiiviste on ehjä ja että kuula tiivistää hyvin. Kokoa venttiili uudelleen. Vaihda pumpun tiivisteet; katso pumpun käyttöohje. Ohenna maali valmistajan suositusten mukaan. Tarkista liitännät. Vaihda näyttö. 3A2425B 11

12 Vianetsintä Sähköinen Vika: ruisku ei toimi, lopettaa toimimisen tai ei sulkeudu. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. Kytke maaliruisku jännitteeltään oikeaan, maadoitettuun pistorasiaan. Kytke virtakytkin OFF-asentoon 30 sekunnin ajaksi ja sitten uudelleen PÄÄLLE (ON) (näin varmistetaan, että ruisku on normaalissa ajotilassa). Käännä paineensäätimen nuppia puoli kierrosta myötäpäivään Tarkastele digitaalinäyttöä Pysy loitolla sähköosista ja liikkuvista osista vianetsintätoimenpiteiden aikana. Jotta välttyisit sähköiskun vaaralta, kun kannet on irrotettu, odota 5 minuuttia vedettyäsi pistokkeen pois pistorasiasta, jotta sähkövaraus häviää, ennen kuin ryhdyt vianetsintätoimenpiteisiin. VAARA Mikäli digitaalinäyttöä ei ole käytössä, käytä ohjauspöydän tilan merkkivaloa ongelmien etsintään: Käännä ON/OFF-kytkin OFF-asentoon, poista ohjaimen kansi ja käännä virta takaisin PÄÄLLE (ON). Tarkkaile tilan merkkivaloa. LED-valon välähdysten kokonaismäärä vastaa digitaalista virhekoodia: kaksi välähdystä tarkoittaa E=02. ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE KUINKA TARKASTUS SUORITETAAN Ruisku ei toimi ollenkaan Katso kaavio sivulla 17. Digitaalinäyttö on tyhjä Ohjauspöydän tilan merkkivalo ei pala koskaan Ruisku ei toimi ollenkaan Tarkista paineenmuunnin tai Digitaalinäyttö näyttää E=02 paineenmuuntimen liitännät Ohjauspöydän tilan merkkivalo vilkkuu 2 kertaa toistuvasti 1. Varmista, että järjestelmässä ei ole painetta (katso Paineenpoistotoimet, sivu 9). Tarkista nestelinja mahdollisten tukkeutumien kuten tukkeutuneen suodattimen varalta. 2. Käytä ilmattoman maaliruiskun letkua, jossa ei ole metallipunosta, kooltaan vähintään 1/4 in. x 50 ft (0,6 cm x 15,2 m). Jos käytät pienempää letkua tai jos letkussa on metallipunos, seurauksena saattaa olla painepiikkejä. 3. Aseta ruisku OFF-asentoon ja kytke virta pois ruiskusta. 4. Tarkista ohjauspöydän muuntimet ja liitännät. 5. Irrota muunnin ohjauspöydän holkista. Tarkista, että muuntimen ja ohjauspöydän liittimet ovat puhtaita ja luotettavia. 6. Yhdistä muunnin uudelleen ohjauspöydän holkkiin. Kytke virta, kytke ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Jos ruisku ei toimi kunnolla, aseta ruisku OFF-asentoon ja siirry seuraavaan vaiheeseen. 7. Asenna uusi muunnin. Kytke virta, kytke ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Vaihda ohjauspöytä, jos ruisku ei toimi kunnolla. 12 3A2425B

13 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE KUINKA TARKASTUS SUORITETAAN Ruisku ei toimi ollenkaan Digitaalinäyttö näyttää E=03 Ohjauspöydän tilan merkkivalo vilkkuu 3 kertaa toistuvasti Tarkista muunnin tai muuntimen liitännät (ohjauspöytä ei havaitse painesignaalia). 1. Aseta ruisku OFF-asentoon ja kytke virta pois ruiskusta. 2. Tarkista ohjauspöydän muuntimet ja liitännät. 3. Irrota muunnin ohjauspöydän holkista. Tarkista, että muuntimen ja ohjauspöydän liittimet ovat puhtaita ja luotettavia. 4. Yhdistä muunnin uudelleen ohjauspöydän holkkiin. Kytke virta, kytke ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Jos ruisku ei toimi kunnolla, aseta ruisku OFF-asentoon ja siirry seuraavaan vaiheeseen. 5. Yhdistä toiminnaltaan varmistettu muunnin ohjauspöydän holkkiin. 6. Kytke ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Jos ruisku toimii, asenna uusi muunnin. Vaihda ohjauspöytä, jos ruisku ei toimi. 7. Tarkista muuntimen vastus ohmimittarilla (vähemmän kuin 9k ohmia punaisen ja mustan johdon välillä ja 3-6k ohmia vihreän ja keltaisen johdon välillä). 3A2425B 13

14 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE KUINKA TARKASTUS SUORITETAAN Ruisku ei toimi ollenkaan Digitaalinäyttö näyttää E=05 Ohjauspöydän tilan merkkivalo vilkkuu 5 kertaa toistuvasti Ohjaus antaa moottorille käyntikäskyn mutta moottorin akseli ei pyöri. Roottorin tila on mahdollisesti lukittunut, ohjauksen ja moottorin välillä on avoin yhteys, moottorissa tai ohjauspöydässä on vikaa tai moottorin virranvoimakkuus on liian suuri. 1. Poista pumppu ja yritä käynnistää ruisku. Jos moottori käynnistyy, tarkista lukittunut tai jäätynyt pumppu tai voimansiirto. Jos ruisku ei toimi, jatka vaiheeseen Aseta ruisku OFF-asentoon ja kytke virta pois ruiskusta. 3. Irrota moottorin liitin/liittimet ohjauspöydän holk(e)ista. Tarkista, että moottorin ja ohjauspöydän liittimet ovat puhtaita ja luotettavia. Jos liittimet ovat puhtaat ja luotettavat, jatka vaiheeseen Aseta ruisku OFF-asentoon ja pyöritä moottorin tuuletinta 1/2 kierrosta. Käynnistä ruisku uudelleen. Jos ruisku toimii, vaihda ohjauspöytä. Jos ruisku ei toimi, jatka vaiheeseen Suorita pyöritystesti: Testaa suuren 4-pinnisen moottorin kenttäliitin. Irrota nestepumppu ruiskusta. Testaa moottori asettamalla hyppyjohdin pinnien 1 & 2 yli. Käännä moottorin tuuletinta noin 2 kierrosta sekunnissa. Hammastuksen vastus liikettä vastaan tulisi tuntua tuulettimessa. Moottori täytyy vaihtaa, jos vastusta ei tunnu. Toista vaiheet pinniyhdistelmille 1 & 3 ja 2 & 3. Pinniä 4 (vihreä johto) ei käytetä testissä. Jos kaikki pyöritystestit ovat positiivisia, jatka vaiheeseen 6. Vihreä Sininen Punainen Musta VAIHE 1: Vihreä Sininen Punainen Musta VAIHE 2: Vihreä Sininen Punainen Musta VAIHE 3: 14 3A2425B

15 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE KUINKA TARKASTUS SUORITETAAN Ruisku ei toimi ollenkaan Digitaalinäyttö näyttää E=05 Ohjauspöydän tilan merkkivalo vilkkuu 5 kertaa toistuvasti Ohjaus antaa moottorille käyntikäskyn mutta moottorin akseli ei pyöri. Roottorin tila on mahdollisesti lukittunut, ohjauksen ja moottorin välillä on avoin yhteys, moottorissa tai ohjauspöydässä on vikaa tai moottorin virranvoimakkuus on liian suuri. 6. Suorita lyhyt kenttätesti: Testaa suuren 4-pinnisen moottorin kenttäliitin. Pinnistä 4 ei pitäisi olla johtavuutta maadoitusjohtoon tai muihin jäljellä oleviin pinneihin. Jos moottorin kenttäliittimen testit epäonnistuvat, vaihda moottori. 7. Tarkista moottorin lämpökytkin: Irrota lämpöjohdot. Aseta mittari ohmeille. Mittarin tulee lukea asianmukainen vastus jokaisesta yksiköstä (katso taulukko alla). - ti13140a Vastustaulukko: MARK V 3,9 k ohmia 3A2425B 15

16 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE KUINKA TARKASTUS SUORITETAAN Ruisku ei toimi ollenkaan Digitaalinäyttö näyttää E=06 Ohjauspöydän tilan merkkivalo vilkkuu 6 kertaa toistuvasti Anna ruiskun jäähtyä. Jos maaliruisku käy jäähdyttyään, korjaa ylikuumenemisen syy. Pidä laitetta viileämmässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varmista, että moottorin ilmanottoaukko ei ole tukkeutunut. Jos moottori ei edelleenkään toimi, seuraa vaihetta 1. HUOMAUTUS: moottorin täytyy olla jäähtynyt testiä varten. 1. Tarkista lämpölaiteen liitin (keltaiset johdot) ohjauspöydästä. 2. Kytke lämpölaitteen liitin irti ohjauspöydän holkista. Varmista, että liittimet ovat puhtaita ja luotettavia. Mittaa lämpölaitteen vastus. Jos lukema ei ole oikea, vaihda moottori. Tarkista moottorin lämpökytkin: Irrota lämpöjohdot. Aseta mittari ohmeille. Mittarin tulee lukea asianmukainen vastus jokaisesta yksiköstä (katso taulukko alla). - Vastustaulukko: MARK V 3,9 k ohmia ti13140a Ruisku ei toimi ollenkaan Digitaalinäyttö näyttää E=09 Ohjauspöydän tilan merkkivalo vilkkuu 9 kertaa toistuvasti Ruisku ei toimi ollenkaan Digitaalinäyttö näyttää E=10 Ohjauspöydän tilan merkkivalo vilkkuu 10 kertaa toistuvasti Tarkista liitännät. Ohjaus ei vastaanota moottorin asentoanturin signaalia Tarkista, onko ohjauspöytä ylikuumentunut. 3. Kytke lämpölaitteen liitin takaisin ohjauspöydän holkkiin. Kytke virta, käännä ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Jos ruisku ei toimi, vaihda ohjauspöytä. 1. Kytke virta POIS. 2. Kytke moottorin asentoanturi pois ja tarkasta liitinten vauriot. 3. Kytke anturi uudelleen. 4. Kytke virta PÄÄLLE. Jos virhe on edelleen olemassa, vaihda moottori. 1. Varmista, että moottorin ilmanottoaukko ei ole tukkeutunut. 2. Varmista, että tuuletin ei ole vioittunut. 3. Varmista, että ohjauspöytä on asianmukaisesti liitetty takalevyyn ja että lämpöä johtavaa pastaa käytetään sähköosissa. 4. Vaihda ohjauspöytä. 5. Vaihda moottori. 16 3A2425B

17 Vianetsintä Ruisku ei toimi (Katso vaiheet seuraavalta sivulta) Irrota ohjausrasian kansi. Kytke ruisku PÄÄLLE. Tarkkaile ohjauspöydän tilan merkkivaloa ohjauspöydässä (katso sivu 12). Ei valoa Kerran Valo palaa jatkuvasti Välkkyy Normaali toiminta Ohjauspöytä käskee moottoria käynnistymään Lue lisää vikakoodeista vianetsintäosiosta Katso vaihe 1. Onko jännite yli 100 AC ( V yksikköä)? KYLLÄ EI Katso vaihe 2. Onko jännite yli 100 AC ( VAC yksikköä)? KYLLÄ Vaihda ON/OFF-kytkin. EI Korjaa tai vaihda virtajohto. Katso vaihe 3. Onko oikea lukema esillä kaikissa lämpökytkimen johdoissa? EI Jos moottori on kuuma, anna jäähtyä ja testaa uudelleen. Jos vaiheessa 3 edelleen näkyy väärä vastus, vaihda moottori. Moottorin lämpölaite on viallinen. KYLLÄ katso vaihe 4. Käykö moottori? EI Kytke testimuunnin ohjauspöytään. Käykö moottori? EI KYLLÄ KYLLÄ Vaihda ohjauspöytä. Vaihda potentiometri. Vaihda muunnin. 3A2425B 17

18 Vianetsintä 110V-mallit: AC V - VAIHE 1: Kytke virtajohto ja käännä kytkin PÄÄLLE (ON). Yhdistä johdot ohjauspöytään ja on/off-kytkimeen. Käännä mittari vaihtovirtajännitteelle AC V - VAIHE 2: Kytke virtajohto ja käännä kytkin PÄÄLLE (ON). Yhdistä johdot ohjauspöytään ja on/off-kytkimeen. Käännä mittari vaihtovirtajännitteelle. - Musta - Musta On/Off -kytkin Musta + Valkoinen On/Off -kytkin Musta + Valkoinen Virtajohto Ohjaus pöytä Virtajohto Ohjaus pöytä 100k ohm - VAIHE 3: Tarkista moottorin lämpökytkin. Irrota keltaiset johdot. Mittarin tulee suorittaa lukeminen Vastustaulukon mukaisesti, sivu 16. HUOMAUTUS: moottorin tulee olla viileä lukemisen aikana. Ohjaus pöytä VAIHE 4: Kytke virtajohto ja käännä kytkin PÄÄLLE (ON). Kytke potentiometri irti. Lämpö kytkin - Keltainen + Musta Moottori Ohjaus pöytä 18 3A2425B

19 Vianetsintä 230V-mallit: V V V - VAIHE 1: Kytke virtajohto ja käännä kytkin PÄÄLLE (ON). Liitä sondit on/off-kytkimeen. Käännä mittari vaihtovirtajännitteelle. VAIHE 2: Kytke virtajohto ja käännä kytkin PÄÄLLE (ON). Liitä sondit on/off-kytkimeen. Käännä mittari vaihtovirtajännitteelle k ohm - VAIHE 3: Tarkista moottorin lämpökytkin. Irrota keltaiset johdot. Mittarin tulee suorittaa lukeminen Vastustaulukon mukaisesti, sivu 16. HUOMAUTUS: moottorin tulee olla viileä lukemisen aikana. Ohjaus pöytä VAIHE 4: Kytke virtajohto ja käännä kytkin PÄÄLLE (ON). Kytke potentiometri irti. Lämpö kytkin - Keltainen + Musta Moottori Ohjaus pöytä 3A2425B 19

20 Vianetsintä Ruisku ei sulkeudu 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Jätä esitäyttöventtiili auki ja virtakytkin OFF-asentoon. 2. Irrota ohjausrasia niin, että ohjauspöydän tilan merkkivalo voidaan nähdä, jos sellainen on olemassa. Vianetsintä Aseta painemittari maaliletkuun, kytke ruisku ja kytke virtakytkin ON-asentoon. Saavuttaako tai ylittääkö ruisku maksimipaineen? EI Mekaaninen ongelma: lue kyseisen ruiskun nestepumpun käyttöohjeesta lisää vianetsintäohjeita. KYLLÄ Irrota muunnin ohjauspöydästä. Sammuuko moottori? EI Vaihda ohjauspöytä. KYLLÄ Viallinen muunnin. Vaihda ja testaa uusi. 20 3A2425B

21 Moottorin ohjauspöytä Moottorin ohjauspöytä Irrottaminen Asentaminen HUOMAUTUS: katso Kytkentäkaaviosta (sivu 36) johtoliitäntöjen paikat. 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 1. Käytä asetonia tai vastaavaa puhdistusainetta ja poista lämpöä johtava pasta virtapalkin kaikista taskuista. 2. Irrota moottorin kotelo. 3. Irrota kaikki neljä ruuvia (38) ja kansi (96). 4. Irrota näytön liitin (A) moottorin ohjauspöydästä (52). 5. Irrota pohjan kaksi ruuvia (39). Irrota potentiometrin liitin moottorin ohjauspöydästä (52). Irrota virtajohdon liittimet (D) ja suodatinlevyn liittimet ON/OFFkytkimestä (33) ja irrota ohjauspaneeli (68). ti14695a 2. Levitä uutta lämpöä johtavaa pastaa virtapalkin molempiin taskuihin. 6. Irrota pikahuuhtelukytkimen liitin moottorin ohjauspöydästä. 7. Irrota moottorin ohjauspöydän virtaliittimet suodatinlevystä (146). 8. Irrota kaksi ylintä ruuvia (39) ja ohjausrasia (61). 9. Irrota muuntimen liitin (E) moottorin ohjauspöydästä. 10. Irrota moottorin liittimet. ti14693a 3. Vaihda ohjauspöydän kaksi sisäruuvia ja kiristä tiukkuuteen 1 N m (17 in-lb). 11. Irrota kuusi ruuvia (27), kaksi ruuvia ja ohjauspöytä. ti14696a 4. Vaihda ohjauspöydän kuusi ulkoruuvia ja kiristä tiukkuuteen 1,25 N m (11 in-lb). ti14697a 3A2425B 21

22 Moottorin ohjauspöytä 5. Vaihda DIP-kytkin vasemmalle (pöydän sisäpuolta kohden). Katso Kytkentäkaavio, sivu Kytke moottorin liittimet ja asenna ne laippaan. 7. Kytke muuntimen liitin (E) moottorin ohjauspöytään. 8. Kytke moottorin ohjauspöydän virtaliittimet suodatinlevyyn (146). 9. Asenna ohjausrasia (61) kahdella ylimmällä ruuvilla (39). 10. Kytke suodatinlevyn virtaliittimet ja virtajohdon liittimet (D) ON/OFF-kytkimeen (33). 11. Kiinnitä potentiometrin liitin moottorin ohjauspöytään. 12. Kytke pikahuuhtelukytkimen liitin moottorin ohjauspöytään. 13. Asenna ohjauspaneeli (68) kahdella ruuvilla (39). 14. Kytke näytön liitin (A) moottorin ohjauspöytään (52). 15. Asenna kansi (96) neljällä ruuvilla (38) 16. Asenna moottorin kotelo A J D 33 A A E E ti18442a Fast Flush 22 3A2425B

23 Suodatinlevy Suodatinlevy Irrottaminen 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 2. Irrota neljä ruuvia (38) ja kansi (96). 3. Irrota näytön liitin (A) moottorin ohjauspöydästä (52). 4. Irrota pohjan kaksi ruuvia (39). Irrota potentiometrin liitin moottorin ohjauspöydästä (52). Irrota virtajohdon liittimet (D) ja suodatinlevyn liittimet ON/OFFkytkimestä (33) ja irrota ohjauspaneeli (68). 5. Irrota pikahuuhtelukytkimen liitin moottorin ohjauspöydästä. 6. Irrota moottorin ohjauspöydän virtaliittimet suodatinlevystä (146) Irrota neljä ruuvia ja kansi (146). Asentaminen HUOMAUTUS: katso Kytkentäkaaviosta (sivu 36) johtoliitäntöjen paikat. 1. Asenna suodatinlevy (146) neljällä ruuvilla (163). 2. Kytke moottorin ohjauspöydän virtaliittimet suodatinlevyyn (146). 3. Kytke suodatinlevyn virtaliittimet (J) kahteen ON/OFF-kytkimen (33) ylimpään liittimeen ja virtajohdon liittimet (D) kahteen ON/OFF-kytkimen alimpaan liittimeen. 4. Kiinnitä potentiometrin liitin moottorin ohjauspöytään (52). 5. Kytke pikahuuhtelukytkimen liitin moottorin ohjauspöytään. 6. Asenna ohjauspaneeli (68) kahdella ruuvilla (39). 7. Kytke näytön liitin (A) moottorin ohjauspöytään (52). 8. Asenna kansi (96) neljällä ruuvilla (38). 52 A D 33 A A E E ti18442a Fast Flush 3A2425B 23

24 Paineensäätöpotentiometri Paineensäätöpotentiometri Irrottaminen Asentaminen 1. Asenna tiiviste (115), mutteri ja potentiometri (82) ohjauspaneeliin (68). Kiristä mutteri tiukkuuteen 3,25 4,0 N m (30-35 in-lb). 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista Irrota neljä ruuvia (38) ja kansi (96) ti13674b 38 ti13493b 3. Irrota kaksi ruuvia ja ohjauspaneeli. 4. Irrota potentiometrin liitin (C) moottorin ohjauspöydästä (95). 95 C 2. Käännä uuden potentimetrin akseli korkeimpaan paineasetukseen (täysin kellonsuuntaan) ja asenna nuppi (34). Käytä kuusiotappiavainta ja kiristä nupin kahta ruuvia. 34 ti13338a ti12997b 5. Käytä kuusiotappiavainta ja löysää nupin (34) kahta ruuvia Kiinnitä potentiometrin liitin (C) moottorin ohjauspöytään. C 95 ti12997b ti13207a 6. Irrota tiiviste (115), mutteri ja potentiometri (82) ohjauspaneelista (68) Kiinnitä ohjauspaneeli ja kiristä kahdella ruuvilla. 5. Asenna kansi (96) neljällä ruuvilla (38) ti13493b 115 ti13674b 24 3A2425B

25 Paineensäätimen muunnin Paineensäätimen muunnin Irrottaminen 5. Irrota neljä ruuvia (39), ohjauspaneeli (68) ja ohjausrasia (61). Anna ohjauspaneelin (68) roikkua vapaasti. 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 2. Irrota neljä ruuvia (38) ja kansi (96) ti13494a ti13493b 3. Irrota muuntimen liitin (E) moottorin ohjauspöydästä (95). ti7458b 6. Irrota läpivientikumi (40) ohjausrasiasta ja irrota sen jälkeen muunnin (86) ja O-rengas (20) suodattimen kannasta (67). ti7260a E ti12999a ti13495a 4. Irrota potentiometrin liitin (C) ja pikahuuhtelukytkimen liitin moottorin ohjauspöydästä. 7. Irrota läpivientikumi (40) muuntimesta ja säilytä uudelleenkäyttöä varten. 40 C ti13722b ti13495a 3A2425B 25

26 Paineensäätimen muunnin Asentaminen 1. Asenna O-rengas (20) ja muunnin (86) suodattimen kantaan (67). Kiristä tiukkuuteen N m (35-45 ft-lb). Asenna läpivientikumi muuntimeen (86) ja muunnin ohjausrasiaan. 3. Asenna ohjausrasia (61) ja ohjauspaneeli (68) neljällä ruuvilla (39) ti7447a ti13494a ti13496a 2. Kytke muuntimen liitin (E) ja pikahuuhtelukytkimen liitin ohjauspöytään (95). 4. Kytke potentiometrin liitin (C) ja pikahuuhtelukytkimen liitin moottorin ohjauspöytään. E C 95 ti13722b ti12999a 5. Asenna kansi (96) neljällä ruuvilla (38) ti13493b 26 3A2425B

27 Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto ILMOITUS Älä tiputa hammaspyörästöä, kun poistat vaihdekotelon tai se voi vaurioitua. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon. Irrottaminen 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 2. Irrota pumppu (91); katso Mäntäpumpun vaihto, sivu Irrota kaksi ruuvia (158) ja kotelo (72). 4. Irrota neljä ruuvia (31) ja etukansi (51). 5. Irrota laakeripesä (83) ja kiertokanki (85) irrottamalla neljä ruuvia (14) ja aluslaatat (12). 6. Irrota viisi ruuvia (6) ja vedä vaihdekotelo (90) moottorista (84). Asentaminen Varmista, että hammaspyörän aluslaatat ja aluslevyt ovat paikallaan. Harjaa rasvaa hammaspyörän hampaisiin. 1. Työnnä vaihdekotelo (90) moottoriin (84) ja asenna se viidellä ruuvilla (6). Kiristä tiukkuuteen N m ( in-lb). 2. Asenna laakeripesä (83) neljällä ruuvilla (14) ja aluslaatalla (12). Kiristä tiukkuuteen N m (25-30 ft-lb). 3. Asenna etukansi (51) neljällä ruuvilla (31). 4. Asenna kotelo (72) kahdella ruuvilla (158). 5. Asenna pumppu (91); katso Mäntäpumpun vaihto, sivu 31. 3A2425B 27

28 Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto ti14892b A2425B

29 Moottorin vaihto Moottorin vaihto Irrottaminen 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 2. Irrota pumppu (91); katso Mäntäpumpun vaihto, sivu 31. ILMOITUS Älä tiputa hammaspyörästöä, kun poistat vaihdekotelon tai se voi vaurioitua. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon. 3. Irrota vaihdekotelo (90); katso Vaihdekotelon vaihto, sivu 27. Asentaminen 1. Liu'uta uusi moottori (84) kahden ruuvin (23) alle kärryn runkoon lähelle ohjausta. 2. Asenna kaksi ruuvia (23) ja mutteria (19) ohjauksen vastapäiselle puolelle. 3. Kiristä kaikki neljä ruuvia (23) ja mutteria (19) tiukkuuteen 25,6-29,0 N m ( in-lb). 4. Asenna laippa. 5. Kytke kaikki kolme moottorin liitintä moottoriin ja ohjaa ne laipan läpi. 6. Asenna vaihdekotelo (90); katso Vaihdekotelon vaihto, sivu Asenna pumppu (91); katso Mäntäpumpun vaihto, sivu Irrota kaikki kolme moottorin liitintä moottorin ohjauspöydästä. 5. Irrota moottorin johdot laipasta ja irrota laippa. 6. Irrota kaksi ruuvia (23) ja mutteria (19) ohjauksen vastapäiseltä puolelta. 7. Löysää kahta mutteria (19) ohjauksen lähellä olevalta puolelta ja irrota moottori (84) kärryn rungosta. 3A2425B 29

30 Moottorin vaihto Moottorin vaihto a ti14893b 30 3A2425B

31 Mäntäpumpun vaihto Mäntäpumpun vaihto Irrottaminen 8. Käännä salvan sinkilä pois pumpun luukun syvennyksestä. 1. Huuhtele pumppu. 2. Pysäytä pumppu siten, että männänvarsi jää alimpaan asentoon. 3. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 9. Aseta sinkilä pumpun luukun ulkonemaan. 4. Irrota tyhjennysletku ruiskusta. 10. Käännä pumpun luukkua eteenpäin. 5. Irrota letku pumpusta. ti18433a 11. Avaa pumpun luukku. ti6377a ti18428a 6. Nosta varmistussalpa ylös. Työnnä salpa auki. ti18429a 12. Vedä pumpun tappi ulos ja aseta se tapin pidikkeeseen. ti18432a ti18431a 7. Käännä pumpun luukkua eteenpäin. ti18430a 3A2425B 31

32 Mäntäpumpun vaihto Asentaminen 3. Työnnä pumpun kauluksen saumaa laakeripesän kielekkeellä, jotta voit sulkea pumpun luukun. Jos pumpun tappia ei asenneta asianmukaisesti, se voi löystyä ja osat voivat irrotessaan sinkoutua ilman pumppausilman voiman johdosta ja aiheuttaa vakavan tapaturman tai omaisuusvahinkoja. ti6325a 4. Sulje pumpun luukku ja kierrä salpa paikalleen. Älä kiristä salpaa. ti18435a 1. Vedä männänvarsi ulos tapin pidikkeen avulla. Työnnä männänvarsi sisään napauttamalla sitä kovaa pintaa vasten. 5. Kierrä pumppua ja kohdista se maaliletkuun. Kytke letku ja kiristä tiukkuuteen 8 N m (70 in-lb). 6. Kiristä salpa ja kierrä salvan lukko lukitusasentoon. 7. Liitä tyhjennysletku ruiskuun. 8. Lisää pumppuun Gracon TSL-nestettä, kunnes nestettä tulee tiivisteen päälle. ti5492b 2. Liu'uta pumppu kiertokankeen. Työnnä pumpun tappia, kunnes se on paikallaan. HUOMAUTUS: tappi napsahtaa paikalleen. ti18421a ti6378a ti7328b 32 3A2425B

33 Letkukela Letkukela Irrottaminen 4. Irrota nivel. Muista pitää pää poissa letkukelan tieltä kelatessasi letkua. 1. Irrota letkun kiinnike nivelen korkista ja irrota letku kokonaan. 5. Irrota napsautusrengas. ti13543a 2. Poista korkki nivelestä. ti18437a ti13542a 6. Irrota letkukela. ti13675a 3. Irrota e-liitin akselista. ti18434a ti13538a 3A2425B 33

34 Letkukela Asentaminen 1. Rasvaa akseli. 5. Asenna e-liitin ja nivelen korkki. ti13537a 2. Varmista, että molemmat aluslaatat ja jouset ovat navassa ennen kelan asennusta. ti13538a 6. Asenna letku niveleen. Varmista, että letku kulkee letkukelan sivuakselin kautta. ti13545a 3. Asenna letkukela runkoon. Asenna C-kiinnike kelaan ja runkoon niin, että napsautusrengas sopii paikalleen. Asenna napsautusrengas. ti18437a 7. Käännä letkukelaa myötäpäivään kelataksesi letkun. Varmista, että letku kulkee ohjaimen kautta. ti18436a 4. Asenna nivel. ti13504a ti13543a 34 3A2425B

35 Pikahuuhtelukytkimen vaihtaminen Pikahuuhtelukytkimen vaihtaminen Irrottaminen Asentaminen 1. Levitä kierteen tiivisteainetta pikahuuhtelukytkimen päähän. Kiristä pikahuuhtelukytkintä käsin, kunnes se on tiukasti ohjauspaneelia vasten. 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu 9. Odota viisi minuuttia ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 2. Irrota neljä ruuvia ja poista näytön kansi. ti13574a 2. Lisää kierteen tiivisteainetta ja kiristä vastamutteri kierteistä päällyskiekkoa vasten. ti13568a 3. Irrota kaksi ruuvia ja poista ohjauspaneeli. ti13576a 3. Kytke pikahuuhtelukytkin ohjauspöytään. ti13571a 4. Kytke pikahuuhtelukytkin irti ohjauspöydästä. ti13572a 4. Vaihda ohjauspaneeli ja kiristä kahdella ruuvilla. ti13572a 5. Irrota pikahuuhtelukytkin ohjauspöydästä. ti13571a 5. Vaihda näytön kansi ja kiristä neljällä ruuvilla. ti13573a ti13568a 3A2425B 35

36 Kytkentäkaavio Kytkentäkaavio 230V-mallit: ti13486d 36 3A2425B

37 Kytkentäkaavio 110V-mallit: ti13485c 3A2425B 37

38 Gracon normaali takuu Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain, kun laite on asennettu, sitä käytetään ja ylläpidetään Gracon kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta. TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Gracon yksinomainen velvollisuus ja ostajan yksinomainen oikeussuoja mihinkään takuurikkomukseen tulee olla esitetty yllä olevien tietojen mukaisesti. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa. Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy. Tietoa Gracosta Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta TILAA ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai soita saadaksesi lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot. Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset. Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Katso patenttitiedot osoitteesta Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 3A2333 Gracon pääkonttori: Minneapolis Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Copyright 2012, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO rekisteröity. Tarkastettu April 2014

Ultra Platinum -maaliruiskut

Ultra Platinum -maaliruiskut Korjaus Ultra Platinum -maaliruiskut 313734D FI - Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Ei hyväksytty käytettäväksi Euroopan räjähdystiloja paikoissa. Vain

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Käyttö Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 332778A FI - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä tai vaarallisessa

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut Käyttö 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut 333367C FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Korjaus. Mark VII Max-, Mark X Premium- ja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2400A FI

Korjaus. Mark VII Max-, Mark X Premium- ja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2400A FI Korjaus Mark VII Max-, Mark X Premium- ja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2400A FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi)

Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi) Käyttö Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi) 3A2375B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu Käyttöohjeet 5:1 Fire-Ball 300 -pumppu 332273ZAB FI Vain ei-korrosoivien ja hankaamattomien rasvojen ja voiteluaineiden pumppaamiseen. Vain ammattikäyttöön. Malli numero 203872, 203857, 204254, 222087,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Korjaus Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311376G Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Korjaus. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J. Mallit: ks. sivu 2

Korjaus. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J. Mallit: ks. sivu 2 Korjaus Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen Suurin käyttöpaine 3 300 psi (227

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi)

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi) Käyttö Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus - Käytettäväksi Graco -käsikäyttöisten ruiskujen kanssa (paitsi viimeistelyruiskut) - - Vain kannettaviin ruiskusovelluksiin vesi- ja öljypohjaisissa (lakkabensiini)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Korjaus Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 311457H Tärkeitä turvaohjeita. Lue kaikki näiden käyttöohjeiden varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Mallit on lueteltu sivulla 2. Rakennusmaaleille

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6 12V/0.8A KÄyttÖOhJE ONNittELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

SpeedoHealer. Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only

SpeedoHealer. Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only 1 / 5 25.3.2010 16:46 1. Yleistä 2. Ohjeet SpeedoHealer Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only Huomio: SpeedoHealer on tarkoitettu parantamaan nopeusmittarin tarkkuutta. Valmistaja / maahantuoja

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut Käyttö, osat Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 334575D FI Vain ammattilaiskäyttöön. Ruiskuja ei ole hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa tai vaarallisissa paikoissa. Rakennusten maalien

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Kädessä pidettävä suojapinnoitemaaliruisku 3A2867C. Käyttö - osat - korjaus

Kädessä pidettävä suojapinnoitemaaliruisku 3A2867C. Käyttö - osat - korjaus Käyttö - osat - korjaus Kädessä pidettävä suojapinnoitemaaliruisku 3A2867C - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot