JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus"

Transkriptio

1 Ki ri! Ar 50 Z rcri -i j ril-äyöiä Rj yöri Prl Circ TÄHTIVIERAANA JEE JAE Vi - i rääri i Avi:.. l 0 0 l.. l l 0 7

2 i j r i Pää h ill P Ki l P-il vi l? Al rii i i hl iäiä vil Hligi? Kyörällä i i vilä vi l j läh il rilä löyyy jvj jill vi j yö lvll. Kvrid jii 80-lv l ä vrill yöä äivää. Aji yö hll yllä drilil ri hi hrr jäi hl. Vii vi j ä ll j h ilriä yörällä fli llll ll virill ää. Vii yyä vrid i löyi ii drilil riviivl. E ilil li j vi rr j i jvi ilili j il. Ny r j hrr äi l j yriää j yö il. Yriäjää hrril h vi yöll j vii vill ä rill jl lii viii i iä ili yöj llll. Ki l hiihldll i jlillä v j hrhil yöiihi hli iä i i. K äräyä yörä drrii hjl riiävä vrr ivä j riä hrhil ölö. K hi lji iä ii. vi ll vllll. ri- j yöri rdi. yyli P P äy ilä dyiiä yöriä i ll lyi Plvlid ä Ti yhdiy K j riyö ji i yörä. Tää räj hjhj hi lli jl Ki- li hiä ji. drill ilöä h j ih rji ii. R vää j iv ii jh ir yyil hiä yä. i iläi lvi i rdi vi dryörä d i i. Fll g! Phjiid ri rj riyöri äyly y P-j! Prl Circ hlli 7 ähdää i rj yöriä iii j lii rirji Br Bild-Off iil li ii iiäyöiä bädjä irlb j lj! Kiläylyä h rhli Rj yöri iläylyä j hill rill lij ä rh idiill rjill. Tri iiv J Ji liäi iväli irj. Kililli v Bbbr Chr Clic C Fighr Rcr cr/d j r B. Äää ii iil! Prl Circ B Bild-Off -rilil rlil ä Ilri lihiv l äylyäivä r riyörä ll r. J Kr Krvi (J J Oy) j L Lq Lrll (Prääj Oy) ji v i ii j llli i jv äylyvir iviiääyllä. li jid lhh v j rji. Kr rii v ii lij j id yiyhd. Phjihliläi Lqi j iä i j l. riyöriä j ri jvri vri j v iä! P-il löydä d d lgi vh yörä yyläiä r rää ä vlv äärä vhd hjl. Ai viihdä Vhi j viihdyä ill yö xic Chic Wrlig -ryhä j irirhööri vihä ili j lyhyvi hwiij järjävä ll iljäävää ähävää. Vhi j vrllii ili Th vi yö r i rlij väliiöä i v lli irlb ii i j Brähöriyörää. Rl li yäliä j i i AF difid rcycl Aii f Fildi l. Tl r rcri -ij j jäl ä -jj j Tril-äyöiä hlli rdll! K liäid j l ivl 7. Ni vihdi riyöräiid rhi vihdi v illä Ni vihöriä hlli 6. T rj i j l i. Tää v iäi ä yöriä! Työäyör lii vi Prl Circ iivii yöäyöiä. Yi livl ri Gj rli Bc iäiä ihd yy. v läyö j y i i l i v liiivl. V! hy ä hi lii Köri ll f Tj hj yäriä bj... P-ill y iäiä r Köri j äyy hyväi jvr vihv ij. Tl ää löyöjä i vri yyii! Plij jj Oll vi Kj Frc illill rr li vilij Jii Jli-Ar ilii riyöräihi ji hii riyii ljj ji lriil. Näylyä illä yö lri vriii j ji Jli-Ar äyäy hyödy hiyä. Vrll hii Hlli rii ri iiii j hii vrli. Eiri zi i v J Pöhö All rilä Tli K J ri Tii Ti T Klj r Rll j N Hl. : ll vi v Ai i ir ihv Lri Jl Ali Jl Ki v j i Lvl. Kwi dv Vrll Y Rcig T Kwi j Bry Kwi Rcig Ti ljji ä hlli 6 lll GN Rcig Kwi. BW Rcigi ll ähdää i Ei Kri Kri Vhiäi Pri l N äi Eli Lhi j Ji rj. Liäi yärlri Ji äri (J Airbrh Ar) l yhd Ei Kri i vd yäräriä livä äyly. Vi! Hqvr j Fii vr-ll hrjill li vr r vih rji l 4.45 ä i l.0 j.0. Li l.00 j 6.5 Jh li ir r yörä hll j äääi ri. Eläyil riyörällä Eläirh ji 50 v J Hidri äy ävä j vhd h w Elcric Arll l l l j l! Vririyörälbi j Hligi rrh ilvä ll 7 bc Eläirh jj hiri d l vlvi j rviii. Tii yäöiil j Rihilä. Pyäöii 9 /r/vr. j ii i iällä lill. Eläi j hji iäääyi ä vi 7. P-Bri l. Pääyli Ai: 6 /hlö L (7-5 v.) läläi vrih lij: 0 /hlö Prhli (x. i j rh ll 6 v. l): 7 Kli 0/0 Yhdiläli rcr j P- 45 /i 5 /li 7-5 v. All 7-vi ili. All -vi vi i r. Pääyli h ili vl i Lilvl. Liyhyd Ki - j lähij yähyvä Pil ll j 00 riä. K lv riiv 7A 7B j 9 yähyvä läi iäääyi dä. Nr iäääyillä lvl hi 5. Pii Ligllri j Al-Gllri. Rvil j P-Bri lii rvili hvili j rj. P-j li hi PBri iji ää v hlli 7. L L (Ylä-Gllri) vlv j hi 7-vill lill. iihi i i. L vi l l 0 7. Järjäjä Ph i J vvi j j iri Al-Gllri hjiäädyä J hl Prl Circ gll hlli J vvi j j iri Al-Gllri hjiäädyä J hl Prl Circ gll hlli J j Prl Circ Br Bild Off-iil li Prl Circ gll hlli J hl Prl Circ gll hlli J vvi j j iri Al-Gllri hjiäädyä J j rj yöri iläyly li Prl Circ gll hlli 7 T Crr Rääyä i riffi i iii irl gll! Ei yyliä i i vill ijill rj ll hvi iiviiiä. Tri iii yliö. r P-j lii Pyäöii Prji.. Tiiäyöiä i äiviä. T äyiäi iii j ll ihlli! Kirlb.. l 0 0 l.. l l 0 7 Hligi i Hli Kjl Elc ric Ar Tl j hi hiljii ähöriyöri ä Elcric Ar - irdll hllii 7. Pi vir ( 0 v.) viv ill äh öllä iivi rilj virillä l l ll. Tää väää l li 50 v viiiä Eläirh j. Ajj hdiii j i 5 r j rhiill h hli ll 8 7 j. rj J J rii W C Chri TV:ä riyöräri iä. vvi ill i äiv j r hillii ii riyörärji J J yi il yhdyvlli ähdill. Hä yö iäöiy riyöriä ill Hllywd- v r Grg. ii-hjl Dicvry- j yöri iläyly. Hä ri r J vi v ill äiviäi Dicvry-v v-rj r Ai d hi jh ää yriy i r j Olw Grg. Li.. Ihd illill hlli 6 Crrii j l ll i j ri ill. Eriliii hiii vi PrPB Trig Fildi K ry: rjli R 66 UA: j rli DvUA: ill. riyöräil ri il j hv j yö hli vi. Avi P Tähivir Fi Idri irlb Pr l Circ gll l 4.0 l l 4 j l.0 xic Chic Wrlig Vihä ili ji liv lgdri iii äähää r ääll j v li. Piirll vlj j lj vääävä yö li lyhyvi hwiij. Tää ryhä hräää ll hii! Prl Circ gll l 4 j 7 l l 0.0 j 4.0 ä l 5. Ar 50 Z T i j ii lir! Tril Evli Fiih O Li.. r Tril Evlii dlli ri. Tr j l äyäää ii! -r lri välirä j fili l li. Prji j i hjl rilii hij. Pääli Xbx -lli. ilri j jri-if Allii l vi - i riyöräri rii j j hli liiyvii yyyii. ll vi i hl i viv yörä hlli. Oll ilri jll äi - i riyöräri hvilv vi ill ji. K P-j hii i? Ji äivää li j hii j yö ivi. Hidjilil ärjääi vii rii äilyi. Tää lji rv hlliliid äyö j r j!. Allii lg Kvi yhdiyvä dlläii : l lii j li. Liäi yörää d vi ii r i hjyörä. läi lg hl i jlli jää hyvi il j r hyvi. Väri ri ävy l v lg yvyyä j äyävyyä ä vä iiä iliii äöi. = llii

3 Näyillj r rcr Ar 5 0 d c b 5 b Vr 0 h g 0 f Klj yyii K Köri 0 b G8 G Phji iäääyi G9 G7 G Cgiv Hqvr V-Ag E Crr Ar50 - Z 4 U Hx R iil Kyc Rij 6d 6d 6d 6d Ui Trdig AllRigh Dll zi Dci Trih Pg Aix Blcv C-A Hd Vicry Plri Yh BW Arili V Gilr Piggi Drbi Kwi Hrly- Dvid Arcic C 7 Ni vihdi f Hirilli Vririyörä 7b 7 7 P-Bri f Elcric Ar r R riyörä 0 Kjl lill Lv R riyörä Prl Circ g 9 5 7r Prl Circ Afr Dr Pr & l.-.. j virlli j Ill liv Lch Libr -yylii viil jihi iiji Väjälä j. Lill viihä vv id br-ryhä i ir ä iväli bädjä. Egli Ili j. Tää i l ähy! KATO ILLAN OHJELAN AIKATAULUT: l ill l -04. Li 5. yyiä ill vl l i Hl Pridi A Hli ROCK y LUCHA FIETA! Eläi iäääyi A Ac...0 Ahvl Rcig Oy...b All Righ Er Oy... Alir Ah Bll BC Bx B-Bry Chi Cil D Dic DID DID Dirr Dr Ei EV Fcry Effx Frd Hifl HJC Irh JT K L Vic l lih -r P-A -Rcig c-off NGK Oly Plir Pr Rhl Rf r Tch Twi Air UFO Wic Y Y Z Aric-r...7f50 A Rcig T...5 Arr Ti...0 Ari...iäääyi Avh Oy B Bc r Oy... B Cy Oy...0 Bc Gjri...7r5 Brr Oy r...66 Wlwr B...0 B Fllw Oy... C Chr rcycl rh Prr Zdic B Wrld...9 Hd Plri Vicry Br Prr Oy... Br Fr Vr Ry...46 Bil i Oy...8 Blcv Oy...0 Arvic Aic Dl H Whl Irh L hi ih Oy BW i Ab...69 BW Bbr gzi... Bbr gzi` hhig di BRP Fild Oy...0 C-A Bff Fild / B-Trd Ky Origil BUFF Plr BUFF Wl BUFF Widr BUFF C D Clg Cy Oy... D Uli-GT...6 Dlr ch llliri AB...7 DvUA...7r Diry- Oy DNA K Oy...6f79 Oy Dll B Cr Ab...0 E F G Exr Hv Oy...4 Fific Oy...7 Ali Ali Hrig Prci FiFic f hir Fivl Ky... Frc Fild Oy...0 Aix Pg Gri i Oy... Gri GPr Cr/Fr Ril Oy...6d0 GPr HD Hr GPr HD Hr rr GPr Hr Advr GPr b Hr GPr Hr LCD Tch cr Gl Ridr -rh ry...5 H Oy Hilc Ab...0 Dci Hi Kgöri Ky...g Hdlb Rhi Oyj...6d6 Hx i Oy...6 Hx Vr Nii Oxfrd NOX W Hy Hr Rr Oy...G Hrly-Dvid Clb Fild ry...7 Hrly-Dvid Er Ld...8 Hrly-Dvid Hligi Ergi... Hligi iläirl Oy...6f64 Hgh Oy...6 Hrly-Dvid- I J K If Vhvyhiö Oy...5 Ir Blic OÜ... Jir ry...6f7 J J Oy... Jf Ab...69 Jyväylä Liji...0 Kri Oy... Krl Hjälr...66 Klr f5 Kiv Kr Ky...65 Yh Cr...9 Yh Kri-lhi... Nrdic Oy... Hbrg Kljli I Rjäi Oy L Lijli Oy...7 Lhr Hv... 4 Lvi Kiil...g L-Fhi Gr Oy rr...69 R iil Li rvllivir Trfi... Liv liii... ivr Oy... A-rcycl Accri cr C. Oy...6 Kyc Rij cri Ex Erd Brigg&r dgirig Oy... dilr Oy...7 lr Oy... difid rcycl Acii f Fild AF... riyörärh 69 ry...50 rii rvivl jl Kirlli AX Tlvirlli rii qi Br Oy lgiic...65 Oy...70 DZ Hrdwr Frd Fx Hll Br Lzr idld l NGK Plir Prgri Rich RXA hif ybll Thr TRW...4 rg Oy...6 d0 rrd...04 ry Oy vi Gr Oy...66 P il... P-Rcig Oy...4 Hqvr V Ag Öhli öijä Tril Pr...8 N Nil Pyörä j Oy...6 Ni vihöri...67 Nrh Odr / Wlli Trd Oy...5 Nrh-W Ir Oy...6d65 Orlib O P OE Fild Oy... Y Bri OFFROADPr... ONEFX...4 Oy Oic Ab...6f65 Elci rvl Pr Er GbH Pr P B...64 PL-Pi...54 PwrFcry by Ui Trdig Oy...60 Hld Br Fhi Lzr ichli Rl Rich hd Prääj... R R.. Hi Oy...99 Rlic Oy...67 Ri Lih Dig...g0 Rivrid Cycl...70 Rcj Clhig...f RXTX-T Oy... ri Hlld Oy...h5 rl Ev...70 rri Ir...40 rri B lli Oy...f GN r...6d9 Arili Drbi Gilr JD Piggi V hwl...g4 K Prfi Oy...d ll r...98 OLO-Iril Oy...6d0 lifr dy fr h Grg AB... lr...70 r r Oy...69 Oy...9 Kwi Oy...6d7 Arcic C Oy...8 Hrly-Dvid llii ry... Brdr...d Oy...6d Rbi rii ry...50 idlliyhdiy / Kj Frc-li... Jii Jli-Ar rbr wr Fild Oy... AGV Di Frcfild Hld IX Lidrd wr R c hi TCX zi Iril Er GbH ivli...0 zi v Ei...67 T Tr Lrli Oy...6 Tchric Idri Fild Oy... Ti il...0 Ti J l Hglbrg...d Trrr.c...5 AKE B Bhr Exd Fd Gri Lir Li Tch Trig Fildi rrh ry...6 Trih rcycl Ab...6d0 Trih TTgr...4 Gwr T-ilylvl Ti...h U V W UPI` GARAGE...7 U-Ti...70 Acc Cc CF CPI Dili Ligir Lihi Wlli H Oy...40 Vh Gr Oy Ab...G7 Wlh C Oy...7r9 Vririyörälbi ry...7b Viildi Oy...0 Wily X Eywr - Oy Tc Trdig Ab...6 Wily X Eywr VL r Oy X Y X-yl Oy...74 Ec A Ei F Fw D-ig Fx Hlvr Ir Fi Lidrd l lih c iil ix Bi ll Clhig T TCX Yh Cr...9 Ki l Tr V Yh Yh C Clb Fild Ry...5 Yr Fild Oy...4 i i j vi hvi lij ll 6

4 0 IA K U TU UU V Ag Brl 800 Vii v lr liyliri V Ag -lli j. -yliriä yörää yhdiyvä -yliri vy j 4-yliri h. Kvy rä j rvi yö. Hi ililill ihill j äiyöidll. P-ill ä ää j lj i i. Tää v v i ri ri. Nä vril fiilil! Dci Hyrrd Dci il/rig-yöri il riid rhll vivrlll j h/ihll. 0 hvvi 8 g iv 04 g j vivri. DR jdi DTC li äädävä AB-jrr iii ji j ivl. Tl r hijäiävää rcri -v! Pg rli 400i 650-ii Trr rhiill flii l. J i ä fli irlli rd ilää r. Yiyliri BW ri 65hv. vill v liävrvli. Kliyöräi ri rj i rr- Täyi di R 00 G ji i dll li yyliä j dyi v. 400 cc: ll. Yli 0 vd G-hiyyö l BW rrd iri 56 W: hll li 58 ili jv l jäll iä ivi. jhi gi viliää j ji. I l i di il ri j i l. Ud ylir j rihj v liää vi lirrlll j -lli i D liivi vi ääöjärjlä iää l ryvy i ili. U yö hivrl Gr Tri -lli il. Lgdri Hyb y AB-jrrill j dä Brb blc jrrl. Vicry Jdg liii Vicry Jdg rj jv ri j ryyä yö illä. Jdg hi vääävä V c/9v/5n ri. Ui Crd iviyy rig-yörä jll ri il. Vli hyvä vivr i ri j hlv hi. Edlläävijä il yöriä. Z-rj v l 806 cc j äydää d lv lli. BW F 800 GT Hrly-Dvidi d Hrd Cdy -väri v ri llii. T vd 0 lli j väri ill! Ui l BW: i yöri gii. Hd CB00 AB V 969 ilyä CB750 Fri li Ti-Hd idää yhä dri riyörä hiri riäviiä yöriä. Pli rih 4--- AB-jrr j v j. h ää ii ll. Kwi Z800 Hrd Cdy C Yh FJR 00 AB Trih Tigr r Trihi Tigr-lli d r-vri dll 0. Ui ilyörä i hi j ji j rgi hiy. yöri li. Liäv j rvlli ji v vidäädi li j Yh D-d rihj. A-lli liäi i lgi dv lrii ääyvä ji UD (Uid Dw) -hr ä di ähöi liivihi. O li! Ill iihi yydää lij Lilvl ä äällä (hi rvll ivll). Kwi Nij ZX-6R 66 Liää l j h 0 cc -l. Pyörää iiä ii ji ää l i l ii ll vill. Kvy äilävyy j hyvä j-iid liäävä i. Pg li 00 zi Irdr C500T Kl hi ci. Vi hdvlii lij j v ivl. Tällä lijll hi yö i väli lii (hi 5 /h) vi h löyyvä i äällyyilä ilä. Ri äilyyil l ll j v hdll. 90 Advr Tää yöri ryvy j äilävyyd dll ll: h50 h j i i 0 g. hdlli vrll. lill j ähöii äädävällä jll ä liill PwrPr -liävrill. v yö viv Offrd-äyöö vlv Rvri. j il rji j li rdll ähdää äyölii rcr-hrji j j. i hjl ril-äyöiä. KILPAILIJAT lird 00 Trig Arili Crd 00 AB rcr yi cri ilildi. Kilil j dvijärjlällä j hi äivä ii jji fililähöö. Nrli cr-r lyhyi j ii r vhd äyävä j viihdyävä ih. r 0 r iä ilil ii rj j i iäiä i j BW R 00 G Hqvr TR 650 Trr j rd zi Hyb GX00RA P-j yhydä. ärljji liäi Hligiä lähöi ähdää vi hji Ri Vir Li ä lji ä Yhdyvlli. Piggi X0 500 AB Exciv Piggi d liliv xi-l ri X0 rj diylliä lgi d hil. Vivri AB -jrr AR -li ähöii j ääö äiväjvl V viri ä lj. AIKATAULU Nr Nii Krh Pyörä ri Prji HyK TK EK UA TK TK Ri HyK OriK RK JK JK UA K UA iiv IK VK TC Vir HyK K Li OriK Vir K KrEC ik Yh zi Hd zi Yh rcig rr Fild 5.5 Hrj ( ryhää á 0 i) 6.5 A-j ( ryhää á 0 i) 9.00 Kilil v 9.5 Alrä A B j C (0 irr) 0.5 Kräilyrä D j E (8 irr) Tril-äyö 0.45 ifili F j G (0 irr).0 L chc H (8 irr).0 Hlh chllg yliöilil j.45 Fili (8 irr).00 Plij j r Kvli i Oi R R Cl iblr r Rll Ki L R jöbrg Vir Ji Ti R Rhii Ti P Wlri Ki i Hvli ri Ki Kyl Rgl J i J Th Tii Ei i Niil Li T Lhi Krl Kr R Vilji Ai i J Piir Vy Bc Ti Er N Kl J (Ldd) ödrbrg Eri Khr Eli Tl Ji Kir Jrry Ljgqvi i Käää Tr Tr zi Yh Yh zi Hd Kwi Kwi Hd Hd zi Hd Hd zi Kwi Kwi Hd Kwi Hd Yh Hd Hd zi zi T Brd T zi Fild Yh Rcig T lvl Yh Rcig T zi Fild T Brd GN Rcig Kwi T Brd T Brd T Brd GN Rcig Kwi rr Fild rr Fild GN Rcig Kwi T Bwrld -AVAU Vd 946 lähi V l il ii yyliä j i. Yli 7 ilj V 66 vd v h iiä lgd. V 946 i lgd lvid. rcri -ililj ää y r iäiä r Hligiä. Ki j hllii rvll rdll P-j jäl rji.. l 9 j li.. l 8. Li Hrj ( ryhää á 0 i) 5.5 A-j ( ryhää á 0 i) 8.00 Kilil v 8.5 Alrä A B j C (0 irr) 9.5 Kräilyrä D j E (8 irr) Tril-äyö 9.45 ifili F j G (0 irr) 0.0 L chc H (8 irr) 0.0 Hlh chllg yliöilil j 0.45 Fili (8 irr).00 Plij j -AVAU V 946 rr Fild i.. T Brd T zi Fild T zi Fild.00 Tril-äyö.00 Tril-äyö 4.00 Tril-äyö

5 JAA -AR A UKAN Tl iäv hijä r ää -rj rcri v! 9- l j l P ly örääy riyöri l..0 riy ri j! id ä r Phji - j vrri i g i l yörä H ri i 7-5 v ä ii ri. hy vää y y 0 /l i c 5 / Prl Cir rcr : l lv i 7-5 v. 5 /l Li ylil vli i Li l 45 / -vi P- j 7-5 v 0 /ll 7 5 /li rcr i li ä 40 / Yhdil rcr. : il v vli h l li y i L l -vi 5 /ll 7

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

Yhdessä enemmän: BLC Center

Yhdessä enemmän: BLC Center 1/2015 1/2014 ASIAKASLHI 13.5.2015 14.5.2014 www.bceecom.fi www.bc.fi Yhde eemm: BLC Ceer Siv 2-3 erveo BLC Ceeri yympivjhii i 16.5. Siv 4-5 M A A I L M A L L S AV O L I A L A Mioi viimei hoi ieooeei?

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden johtamista merestä tai vesijohdosla, ruoppaamista tai p0hjan käsittelyä tai peittämisiä.

Lisätiedot

/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA

/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA 'A OKEUSMSTERO Oikeuhallin - a Oikeuapuykikk KULUTTAJARTALAUTAKT]A TUL O STAVOTEASAKRJA 16.1.2009 31 q0 /r' /61 Aika Paikka 16.11.2009 kl 10.00-16.00 ikeumini erid,, Kaarmikau 42, 4b kr/neueluhune laguuni

Lisätiedot

1,- 10,- 2,- 2,- 28% 20% 33% Erä! 3 pk t. 5 k pl. Vilukissoille. SAUNASETTI kupari. Useita kuos. Säästä. Säästä. Säästä. KIVA L AHJAuID.

1,- 10,- 2,- 2,- 28% 20% 33% Erä! 3 pk t. 5 k pl. Vilukissoille. SAUNASETTI kupari. Useita kuos. Säästä. Säästä. Säästä. KIVA L AHJAuID. Puin rh 0 Tbl TIETOKONE Andrid.0 äyöjärjslmällä Käyöjärjslmänä sumnilinn Andrid.0 jhn ldviss lummi hjlmi j ljä Ggl Ply us Li yhdisään inrniin sisäänrnnun wlnin vull * Mhdllisuus yä ulinn G mdmi, s yhnsivin

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

IAIMENKIRJE TÄHÄN N-UMEXOON

IAIMENKIRJE TÄHÄN N-UMEXOON UKULI zltsto il,.* IAIMENKIRJE TÄHÄN N-UMEXOON Taas on koottu puolen sataa si]rlra tekstiä näiden kartonklen väliln' Toivon rnukaan 1-öydät sieltä jotakin, minkä katsot lukemisen arvolseksl' si11ä muussa

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua.

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua. tutuallisuu$ mmnce kaikille juomaveden kanssa kosketuksissa oleville ja -tuotteille yhtenäistä eurooppalaista European Acceptance Scheme (EAS), kävttöön vuonna 2006. llsotauat uesiionmueil(oslot ongclmana

Lisätiedot

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Upihkihiihto Mrkkit Ksäpilikki Trvtlo plvlvii PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Pdsjärv kskst rikoisliikkt plvlkssssi Kpp-to KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄAUTOSTA PALVELUA KOTINURKILLE! MA TO Livo Pärjäso Svokylä

Lisätiedot

SUOMEN RATIOTIESEURA RY

SUOMEN RATIOTIESEURA RY I.i I I F, l! il +, I ftnrr{ rssn 0356-5440 26. vuosikerta Lehti ilmestyy neljåsti vuodesså ja iaetaan SRS:n jåsenlehtenä PÄÄTori, I-IAJA Juhana Nordlund TAITTAJA Eero Laaksonen TOIMITUKSEN OSOITE Juhana

Lisätiedot

$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---

$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*--- GEOLOGI NEN TUTKIMUSLAITOS Otoniemi 1] maaliskuuta 1964 *,o 3 O8 Outokumpu Oy Vihannin kaivos Lampinsaari $AAP 1$, 3. 190 /r \ AsT -..:ff//... \-.*--- G{ 22 helmikuuta pdiviityn kirjeenne johdosta Geologinen

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011 VAAKOPARKKI OY Pirkanmaan Ammatti-isdnninti Oy Takjankatu 1 B, 3400 TAMPERE Puh: 0344700 KOKOUSKUTSU 13.06.2011 VARSI AI E YHTIOKOKOUS AIKA PAIKKA Maanantaina 20.06.2011 kell 16.00 Pirkanmaan Ammatti-lsdnninti

Lisätiedot