JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus"

Transkriptio

1 Ki ri! Ar 50 Z rcri -i j ril-äyöiä Rj yöri Prl Circ TÄHTIVIERAANA JEE JAE Vi - i rääri i Avi:.. l 0 0 l.. l l 0 7

2 i j r i Pää h ill P Ki l P-il vi l? Al rii i i hl iäiä vil Hligi? Kyörällä i i vilä vi l j läh il rilä löyyy jvj jill vi j yö lvll. Kvrid jii 80-lv l ä vrill yöä äivää. Aji yö hll yllä drilil ri hi hrr jäi hl. Vii vi j ä ll j h ilriä yörällä fli llll ll virill ää. Vii yyä vrid i löyi ii drilil riviivl. E ilil li j vi rr j i jvi ilili j il. Ny r j hrr äi l j yriää j yö il. Yriäjää hrril h vi yöll j vii vill ä rill jl lii viii i iä ili yöj llll. Ki l hiihldll i jlillä v j hrhil yöiihi hli iä i i. K äräyä yörä drrii hjl riiävä vrr ivä j riä hrhil ölö. K hi lji iä ii. vi ll vllll. ri- j yöri rdi. yyli P P äy ilä dyiiä yöriä i ll lyi Plvlid ä Ti yhdiy K j riyö ji i yörä. Tää räj hjhj hi lli jl Ki- li hiä ji. drill ilöä h j ih rji ii. R vää j iv ii jh ir yyil hiä yä. i iläi lvi i rdi vi dryörä d i i. Fll g! Phjiid ri rj riyöri äyly y P-j! Prl Circ hlli 7 ähdää i rj yöriä iii j lii rirji Br Bild-Off iil li ii iiäyöiä bädjä irlb j lj! Kiläylyä h rhli Rj yöri iläylyä j hill rill lij ä rh idiill rjill. Tri iiv J Ji liäi iväli irj. Kililli v Bbbr Chr Clic C Fighr Rcr cr/d j r B. Äää ii iil! Prl Circ B Bild-Off -rilil rlil ä Ilri lihiv l äylyäivä r riyörä ll r. J Kr Krvi (J J Oy) j L Lq Lrll (Prääj Oy) ji v i ii j llli i jv äylyvir iviiääyllä. li jid lhh v j rji. Kr rii v ii lij j id yiyhd. Phjihliläi Lqi j iä i j l. riyöriä j ri jvri vri j v iä! P-il löydä d d lgi vh yörä yyläiä r rää ä vlv äärä vhd hjl. Ai viihdä Vhi j viihdyä ill yö xic Chic Wrlig -ryhä j irirhööri vihä ili j lyhyvi hwiij järjävä ll iljäävää ähävää. Vhi j vrllii ili Th vi yö r i rlij väliiöä i v lli irlb ii i j Brähöriyörää. Rl li yäliä j i i AF difid rcycl Aii f Fildi l. Tl r rcri -ij j jäl ä -jj j Tril-äyöiä hlli rdll! K liäid j l ivl 7. Ni vihdi riyöräiid rhi vihdi v illä Ni vihöriä hlli 6. T rj i j l i. Tää v iäi ä yöriä! Työäyör lii vi Prl Circ iivii yöäyöiä. Yi livl ri Gj rli Bc iäiä ihd yy. v läyö j y i i l i v liiivl. V! hy ä hi lii Köri ll f Tj hj yäriä bj... P-ill y iäiä r Köri j äyy hyväi jvr vihv ij. Tl ää löyöjä i vri yyii! Plij jj Oll vi Kj Frc illill rr li vilij Jii Jli-Ar ilii riyöräihi ji hii riyii ljj ji lriil. Näylyä illä yö lri vriii j ji Jli-Ar äyäy hyödy hiyä. Vrll hii Hlli rii ri iiii j hii vrli. Eiri zi i v J Pöhö All rilä Tli K J ri Tii Ti T Klj r Rll j N Hl. : ll vi v Ai i ir ihv Lri Jl Ali Jl Ki v j i Lvl. Kwi dv Vrll Y Rcig T Kwi j Bry Kwi Rcig Ti ljji ä hlli 6 lll GN Rcig Kwi. BW Rcigi ll ähdää i Ei Kri Kri Vhiäi Pri l N äi Eli Lhi j Ji rj. Liäi yärlri Ji äri (J Airbrh Ar) l yhd Ei Kri i vd yäräriä livä äyly. Vi! Hqvr j Fii vr-ll hrjill li vr r vih rji l 4.45 ä i l.0 j.0. Li l.00 j 6.5 Jh li ir r yörä hll j äääi ri. Eläyil riyörällä Eläirh ji 50 v J Hidri äy ävä j vhd h w Elcric Arll l l l j l! Vririyörälbi j Hligi rrh ilvä ll 7 bc Eläirh jj hiri d l vlvi j rviii. Tii yäöiil j Rihilä. Pyäöii 9 /r/vr. j ii i iällä lill. Eläi j hji iäääyi ä vi 7. P-Bri l. Pääyli Ai: 6 /hlö L (7-5 v.) läläi vrih lij: 0 /hlö Prhli (x. i j rh ll 6 v. l): 7 Kli 0/0 Yhdiläli rcr j P- 45 /i 5 /li 7-5 v. All 7-vi ili. All -vi vi i r. Pääyli h ili vl i Lilvl. Liyhyd Ki - j lähij yähyvä Pil ll j 00 riä. K lv riiv 7A 7B j 9 yähyvä läi iäääyi dä. Nr iäääyillä lvl hi 5. Pii Ligllri j Al-Gllri. Rvil j P-Bri lii rvili hvili j rj. P-j li hi PBri iji ää v hlli 7. L L (Ylä-Gllri) vlv j hi 7-vill lill. iihi i i. L vi l l 0 7. Järjäjä Ph i J vvi j j iri Al-Gllri hjiäädyä J hl Prl Circ gll hlli J vvi j j iri Al-Gllri hjiäädyä J hl Prl Circ gll hlli J j Prl Circ Br Bild Off-iil li Prl Circ gll hlli J hl Prl Circ gll hlli J vvi j j iri Al-Gllri hjiäädyä J j rj yöri iläyly li Prl Circ gll hlli 7 T Crr Rääyä i riffi i iii irl gll! Ei yyliä i i vill ijill rj ll hvi iiviiiä. Tri iii yliö. r P-j lii Pyäöii Prji.. Tiiäyöiä i äiviä. T äyiäi iii j ll ihlli! Kirlb.. l 0 0 l.. l l 0 7 Hligi i Hli Kjl Elc ric Ar Tl j hi hiljii ähöriyöri ä Elcric Ar - irdll hllii 7. Pi vir ( 0 v.) viv ill äh öllä iivi rilj virillä l l ll. Tää väää l li 50 v viiiä Eläirh j. Ajj hdiii j i 5 r j rhiill h hli ll 8 7 j. rj J J rii W C Chri TV:ä riyöräri iä. vvi ill i äiv j r hillii ii riyörärji J J yi il yhdyvlli ähdill. Hä yö iäöiy riyöriä ill Hllywd- v r Grg. ii-hjl Dicvry- j yöri iläyly. Hä ri r J vi v ill äiviäi Dicvry-v v-rj r Ai d hi jh ää yriy i r j Olw Grg. Li.. Ihd illill hlli 6 Crrii j l ll i j ri ill. Eriliii hiii vi PrPB Trig Fildi K ry: rjli R 66 UA: j rli DvUA: ill. riyöräil ri il j hv j yö hli vi. Avi P Tähivir Fi Idri irlb Pr l Circ gll l 4.0 l l 4 j l.0 xic Chic Wrlig Vihä ili ji liv lgdri iii äähää r ääll j v li. Piirll vlj j lj vääävä yö li lyhyvi hwiij. Tää ryhä hräää ll hii! Prl Circ gll l 4 j 7 l l 0.0 j 4.0 ä l 5. Ar 50 Z T i j ii lir! Tril Evli Fiih O Li.. r Tril Evlii dlli ri. Tr j l äyäää ii! -r lri välirä j fili l li. Prji j i hjl rilii hij. Pääli Xbx -lli. ilri j jri-if Allii l vi - i riyöräri rii j j hli liiyvii yyyii. ll vi i hl i viv yörä hlli. Oll ilri jll äi - i riyöräri hvilv vi ill ji. K P-j hii i? Ji äivää li j hii j yö ivi. Hidjilil ärjääi vii rii äilyi. Tää lji rv hlliliid äyö j r j!. Allii lg Kvi yhdiyvä dlläii : l lii j li. Liäi yörää d vi ii r i hjyörä. läi lg hl i jlli jää hyvi il j r hyvi. Väri ri ävy l v lg yvyyä j äyävyyä ä vä iiä iliii äöi. = llii

3 Näyillj r rcr Ar 5 0 d c b 5 b Vr 0 h g 0 f Klj yyii K Köri 0 b G8 G Phji iäääyi G9 G7 G Cgiv Hqvr V-Ag E Crr Ar50 - Z 4 U Hx R iil Kyc Rij 6d 6d 6d 6d Ui Trdig AllRigh Dll zi Dci Trih Pg Aix Blcv C-A Hd Vicry Plri Yh BW Arili V Gilr Piggi Drbi Kwi Hrly- Dvid Arcic C 7 Ni vihdi f Hirilli Vririyörä 7b 7 7 P-Bri f Elcric Ar r R riyörä 0 Kjl lill Lv R riyörä Prl Circ g 9 5 7r Prl Circ Afr Dr Pr & l.-.. j virlli j Ill liv Lch Libr -yylii viil jihi iiji Väjälä j. Lill viihä vv id br-ryhä i ir ä iväli bädjä. Egli Ili j. Tää i l ähy! KATO ILLAN OHJELAN AIKATAULUT: l ill l -04. Li 5. yyiä ill vl l i Hl Pridi A Hli ROCK y LUCHA FIETA! Eläi iäääyi A Ac...0 Ahvl Rcig Oy...b All Righ Er Oy... Alir Ah Bll BC Bx B-Bry Chi Cil D Dic DID DID Dirr Dr Ei EV Fcry Effx Frd Hifl HJC Irh JT K L Vic l lih -r P-A -Rcig c-off NGK Oly Plir Pr Rhl Rf r Tch Twi Air UFO Wic Y Y Z Aric-r...7f50 A Rcig T...5 Arr Ti...0 Ari...iäääyi Avh Oy B Bc r Oy... B Cy Oy...0 Bc Gjri...7r5 Brr Oy r...66 Wlwr B...0 B Fllw Oy... C Chr rcycl rh Prr Zdic B Wrld...9 Hd Plri Vicry Br Prr Oy... Br Fr Vr Ry...46 Bil i Oy...8 Blcv Oy...0 Arvic Aic Dl H Whl Irh L hi ih Oy BW i Ab...69 BW Bbr gzi... Bbr gzi` hhig di BRP Fild Oy...0 C-A Bff Fild / B-Trd Ky Origil BUFF Plr BUFF Wl BUFF Widr BUFF C D Clg Cy Oy... D Uli-GT...6 Dlr ch llliri AB...7 DvUA...7r Diry- Oy DNA K Oy...6f79 Oy Dll B Cr Ab...0 E F G Exr Hv Oy...4 Fific Oy...7 Ali Ali Hrig Prci FiFic f hir Fivl Ky... Frc Fild Oy...0 Aix Pg Gri i Oy... Gri GPr Cr/Fr Ril Oy...6d0 GPr HD Hr GPr HD Hr rr GPr Hr Advr GPr b Hr GPr Hr LCD Tch cr Gl Ridr -rh ry...5 H Oy Hilc Ab...0 Dci Hi Kgöri Ky...g Hdlb Rhi Oyj...6d6 Hx i Oy...6 Hx Vr Nii Oxfrd NOX W Hy Hr Rr Oy...G Hrly-Dvid Clb Fild ry...7 Hrly-Dvid Er Ld...8 Hrly-Dvid Hligi Ergi... Hligi iläirl Oy...6f64 Hgh Oy...6 Hrly-Dvid- I J K If Vhvyhiö Oy...5 Ir Blic OÜ... Jir ry...6f7 J J Oy... Jf Ab...69 Jyväylä Liji...0 Kri Oy... Krl Hjälr...66 Klr f5 Kiv Kr Ky...65 Yh Cr...9 Yh Kri-lhi... Nrdic Oy... Hbrg Kljli I Rjäi Oy L Lijli Oy...7 Lhr Hv... 4 Lvi Kiil...g L-Fhi Gr Oy rr...69 R iil Li rvllivir Trfi... Liv liii... ivr Oy... A-rcycl Accri cr C. Oy...6 Kyc Rij cri Ex Erd Brigg&r dgirig Oy... dilr Oy...7 lr Oy... difid rcycl Acii f Fild AF... riyörärh 69 ry...50 rii rvivl jl Kirlli AX Tlvirlli rii qi Br Oy lgiic...65 Oy...70 DZ Hrdwr Frd Fx Hll Br Lzr idld l NGK Plir Prgri Rich RXA hif ybll Thr TRW...4 rg Oy...6 d0 rrd...04 ry Oy vi Gr Oy...66 P il... P-Rcig Oy...4 Hqvr V Ag Öhli öijä Tril Pr...8 N Nil Pyörä j Oy...6 Ni vihöri...67 Nrh Odr / Wlli Trd Oy...5 Nrh-W Ir Oy...6d65 Orlib O P OE Fild Oy... Y Bri OFFROADPr... ONEFX...4 Oy Oic Ab...6f65 Elci rvl Pr Er GbH Pr P B...64 PL-Pi...54 PwrFcry by Ui Trdig Oy...60 Hld Br Fhi Lzr ichli Rl Rich hd Prääj... R R.. Hi Oy...99 Rlic Oy...67 Ri Lih Dig...g0 Rivrid Cycl...70 Rcj Clhig...f RXTX-T Oy... ri Hlld Oy...h5 rl Ev...70 rri Ir...40 rri B lli Oy...f GN r...6d9 Arili Drbi Gilr JD Piggi V hwl...g4 K Prfi Oy...d ll r...98 OLO-Iril Oy...6d0 lifr dy fr h Grg AB... lr...70 r r Oy...69 Oy...9 Kwi Oy...6d7 Arcic C Oy...8 Hrly-Dvid llii ry... Brdr...d Oy...6d Rbi rii ry...50 idlliyhdiy / Kj Frc-li... Jii Jli-Ar rbr wr Fild Oy... AGV Di Frcfild Hld IX Lidrd wr R c hi TCX zi Iril Er GbH ivli...0 zi v Ei...67 T Tr Lrli Oy...6 Tchric Idri Fild Oy... Ti il...0 Ti J l Hglbrg...d Trrr.c...5 AKE B Bhr Exd Fd Gri Lir Li Tch Trig Fildi rrh ry...6 Trih rcycl Ab...6d0 Trih TTgr...4 Gwr T-ilylvl Ti...h U V W UPI` GARAGE...7 U-Ti...70 Acc Cc CF CPI Dili Ligir Lihi Wlli H Oy...40 Vh Gr Oy Ab...G7 Wlh C Oy...7r9 Vririyörälbi ry...7b Viildi Oy...0 Wily X Eywr - Oy Tc Trdig Ab...6 Wily X Eywr VL r Oy X Y X-yl Oy...74 Ec A Ei F Fw D-ig Fx Hlvr Ir Fi Lidrd l lih c iil ix Bi ll Clhig T TCX Yh Cr...9 Ki l Tr V Yh Yh C Clb Fild Ry...5 Yr Fild Oy...4 i i j vi hvi lij ll 6

4 0 IA K U TU UU V Ag Brl 800 Vii v lr liyliri V Ag -lli j. -yliriä yörää yhdiyvä -yliri vy j 4-yliri h. Kvy rä j rvi yö. Hi ililill ihill j äiyöidll. P-ill ä ää j lj i i. Tää v v i ri ri. Nä vril fiilil! Dci Hyrrd Dci il/rig-yöri il riid rhll vivrlll j h/ihll. 0 hvvi 8 g iv 04 g j vivri. DR jdi DTC li äädävä AB-jrr iii ji j ivl. Tl r hijäiävää rcri -v! Pg rli 400i 650-ii Trr rhiill flii l. J i ä fli irlli rd ilää r. Yiyliri BW ri 65hv. vill v liävrvli. Kliyöräi ri rj i rr- Täyi di R 00 G ji i dll li yyliä j dyi v. 400 cc: ll. Yli 0 vd G-hiyyö l BW rrd iri 56 W: hll li 58 ili jv l jäll iä ivi. jhi gi viliää j ji. I l i di il ri j i l. Ud ylir j rihj v liää vi lirrlll j -lli i D liivi vi ääöjärjlä iää l ryvy i ili. U yö hivrl Gr Tri -lli il. Lgdri Hyb y AB-jrrill j dä Brb blc jrrl. Vicry Jdg liii Vicry Jdg rj jv ri j ryyä yö illä. Jdg hi vääävä V c/9v/5n ri. Ui Crd iviyy rig-yörä jll ri il. Vli hyvä vivr i ri j hlv hi. Edlläävijä il yöriä. Z-rj v l 806 cc j äydää d lv lli. BW F 800 GT Hrly-Dvidi d Hrd Cdy -väri v ri llii. T vd 0 lli j väri ill! Ui l BW: i yöri gii. Hd CB00 AB V 969 ilyä CB750 Fri li Ti-Hd idää yhä dri riyörä hiri riäviiä yöriä. Pli rih 4--- AB-jrr j v j. h ää ii ll. Kwi Z800 Hrd Cdy C Yh FJR 00 AB Trih Tigr r Trihi Tigr-lli d r-vri dll 0. Ui ilyörä i hi j ji j rgi hiy. yöri li. Liäv j rvlli ji v vidäädi li j Yh D-d rihj. A-lli liäi i lgi dv lrii ääyvä ji UD (Uid Dw) -hr ä di ähöi liivihi. O li! Ill iihi yydää lij Lilvl ä äällä (hi rvll ivll). Kwi Nij ZX-6R 66 Liää l j h 0 cc -l. Pyörää iiä ii ji ää l i l ii ll vill. Kvy äilävyy j hyvä j-iid liäävä i. Pg li 00 zi Irdr C500T Kl hi ci. Vi hdvlii lij j v ivl. Tällä lijll hi yö i väli lii (hi 5 /h) vi h löyyvä i äällyyilä ilä. Ri äilyyil l ll j v hdll. 90 Advr Tää yöri ryvy j äilävyyd dll ll: h50 h j i i 0 g. hdlli vrll. lill j ähöii äädävällä jll ä liill PwrPr -liävrill. v yö viv Offrd-äyöö vlv Rvri. j il rji j li rdll ähdää äyölii rcr-hrji j j. i hjl ril-äyöiä. KILPAILIJAT lird 00 Trig Arili Crd 00 AB rcr yi cri ilildi. Kilil j dvijärjlällä j hi äivä ii jji fililähöö. Nrli cr-r lyhyi j ii r vhd äyävä j viihdyävä ih. r 0 r iä ilil ii rj j i iäiä i j BW R 00 G Hqvr TR 650 Trr j rd zi Hyb GX00RA P-j yhydä. ärljji liäi Hligiä lähöi ähdää vi hji Ri Vir Li ä lji ä Yhdyvlli. Piggi X0 500 AB Exciv Piggi d liliv xi-l ri X0 rj diylliä lgi d hil. Vivri AB -jrr AR -li ähöii j ääö äiväjvl V viri ä lj. AIKATAULU Nr Nii Krh Pyörä ri Prji HyK TK EK UA TK TK Ri HyK OriK RK JK JK UA K UA iiv IK VK TC Vir HyK K Li OriK Vir K KrEC ik Yh zi Hd zi Yh rcig rr Fild 5.5 Hrj ( ryhää á 0 i) 6.5 A-j ( ryhää á 0 i) 9.00 Kilil v 9.5 Alrä A B j C (0 irr) 0.5 Kräilyrä D j E (8 irr) Tril-äyö 0.45 ifili F j G (0 irr).0 L chc H (8 irr).0 Hlh chllg yliöilil j.45 Fili (8 irr).00 Plij j r Kvli i Oi R R Cl iblr r Rll Ki L R jöbrg Vir Ji Ti R Rhii Ti P Wlri Ki i Hvli ri Ki Kyl Rgl J i J Th Tii Ei i Niil Li T Lhi Krl Kr R Vilji Ai i J Piir Vy Bc Ti Er N Kl J (Ldd) ödrbrg Eri Khr Eli Tl Ji Kir Jrry Ljgqvi i Käää Tr Tr zi Yh Yh zi Hd Kwi Kwi Hd Hd zi Hd Hd zi Kwi Kwi Hd Kwi Hd Yh Hd Hd zi zi T Brd T zi Fild Yh Rcig T lvl Yh Rcig T zi Fild T Brd GN Rcig Kwi T Brd T Brd T Brd GN Rcig Kwi rr Fild rr Fild GN Rcig Kwi T Bwrld -AVAU Vd 946 lähi V l il ii yyliä j i. Yli 7 ilj V 66 vd v h iiä lgd. V 946 i lgd lvid. rcri -ililj ää y r iäiä r Hligiä. Ki j hllii rvll rdll P-j jäl rji.. l 9 j li.. l 8. Li Hrj ( ryhää á 0 i) 5.5 A-j ( ryhää á 0 i) 8.00 Kilil v 8.5 Alrä A B j C (0 irr) 9.5 Kräilyrä D j E (8 irr) Tril-äyö 9.45 ifili F j G (0 irr) 0.0 L chc H (8 irr) 0.0 Hlh chllg yliöilil j 0.45 Fili (8 irr).00 Plij j -AVAU V 946 rr Fild i.. T Brd T zi Fild T zi Fild.00 Tril-äyö.00 Tril-äyö 4.00 Tril-äyö

5 JAA -AR A UKAN Tl iäv hijä r ää -rj rcri v! 9- l j l P ly örääy riyöri l..0 riy ri j! id ä r Phji - j vrri i g i l yörä H ri i 7-5 v ä ii ri. hy vää y y 0 /l i c 5 / Prl Cir rcr : l lv i 7-5 v. 5 /l Li ylil vli i Li l 45 / -vi P- j 7-5 v 0 /ll 7 5 /li rcr i li ä 40 / Yhdil rcr. : il v vli h l li y i L l -vi 5 /ll 7

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

PROVISIO. Tampereen Kauppaopiskelijat ry. Näin säästät rahaa sekä ympäristöäsi. numero 4/2008

PROVISIO. Tampereen Kauppaopiskelijat ry. Näin säästät rahaa sekä ympäristöäsi. numero 4/2008 PROVISIO Tp Kpppilij. 4/2008 Ni h piöi Tp Kpppilij : jlhi Pii di. Lhi illi j ii il ii lj lii ill pilijill IfPii. Pii j Tp illl. Pii pliiii j llii iipp lhi. Lhd jli ili d ijij i i, i Tp Kpppilijid illi.

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

METSÄ-FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA METÄFIBRE OY ÄÄNEOEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRITÖVAIUTUTEN ARVIOINTIOHJELMA i: wc Ir O r: Mili (MML) riö (YE) (9) 354 ilö H 3 H 3 H j ri 3 3 Arii i 4 Vi 8 ijii j ör 9 ll T Pri 3 Ri 9 4 ili 9 5 Vi, il j jiir

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA Wbiri 9.6.2015 Rii Oio H Hikkilä 1 JOHDANTO Riiääkö orgiioll, ä rkryoii hoi ih ok? Mrkiävä khiyrdi Employr brdig yöjkv mrkiy rkryoii oimi Soili

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta.

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta. TJTC75 6. e Mikvmi Tekiei mhdi Uei mrkki-ei eri vihei Frgmeiv ikk 1 TV e Mikvpve CATV DVB Rer Kiieä pääe PSTN, ISDN, xdsl Gewy? Rer Rer GSM, GPRS, UMTS Mbiiipääe M hei- iee (mk, ID, ime, WLAN, LON) Pri

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

elokuvalle äänen kaatumaan niin, ettei hän saanut ruhjeita Elokuva kertoo veturinkuljettaja Johnnie

elokuvalle äänen kaatumaan niin, ettei hän saanut ruhjeita Elokuva kertoo veturinkuljettaja Johnnie Blc Adi liv-: Br K: Krli 6. 9.9.2012 ORIVESI T l 8.9. l 20.00 lip 12 rir.cm li r K i Br K rijill j li v l 75 v r i R ll j ry y ö H Krli-lv i- pli j höyryvri m li vil lg lm i Rir vi öröl- möii pi, mji plvlm

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

InfoTampereen Tradenomiopiskelijat ry:n jäsenlehti

InfoTampereen Tradenomiopiskelijat ry:n jäsenlehti IfTr Trdiilijt ry: jlti 1 Sillylttl Pirjit...3 Pjj ij...4 Tidtj l....5 Syy tt...6-7 Hllit ittly...8-9 Hr Hl Hyly...10-11 Hlrit - ilij ri...12 M ytyilö...13 Ud ilij lviytyi...14 Alit trdiilij itili...15

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18 OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä - ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, - d: / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf / / Höö, ääö B ä, - H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä, dää g äö- :

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

O P A S OPPISOPIMUSOPISKELIJAN TYÖPAIKKAKOULUTTAJALLE

O P A S OPPISOPIMUSOPISKELIJAN TYÖPAIKKAKOULUTTAJALLE O P A S OPPISOPIMUSOPISKELIJAN TYÖPAIKKAKOULUTTAJALLE SISÄLTÖ 1 Oppipipilij ypiljll Ailli l Kljärjlä Hilhii Hi Ti rii 3 Trviv iid hii 4 Oppipil 6 Typilj rli 7 Oppipipilij prhdyäi 8 Tyrvlli 8 Typilj rili

Lisätiedot

SÄÄHAVAINTOJA ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMALLA YLISTAROSSA

SÄÄHAVAINTOJA ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMALLA YLISTAROSSA MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMAN TIW= N:o 1 YRJÖ SALO JA JUSSI HAUTALA SÄÄHAVAINTOJA ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMALLA YLISTAROSSA 1928-1979 YLISTARO 1980 ISSN 0358-0385 SISÄLLYS J ohdanto

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT TALOUSARVIO 017 / VAPAAAIKAPALVELUT Vppv yh yhm / Bdj Bdj Bm Bdj Tp M % 017 016 016 016 yh 01 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 87 63 98 331 98 331 309 863 37 MAKSUTUOTOT 197 600 3 19 3 19 183 16 11 TUET

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.1.016 168 a) Lasketaan vektorien a ja b pistetulo. a b = (3i + 5 j) (7i 3 j) = 3 7 + 5 ( 3) = 1 15 = 6 Koska pistetulo a b 0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

On kekrin aik a. o sivu

On kekrin aik a. o sivu Uki jhli ypäri vd Lii jhli 75-vi ivl Tähiid j ilkikkd yy ykyiäyk vl k k h d h k iv O kkri ik 9 iv 16 k l JA rviv ri iv 18 l j h P ik M Jl Pääkirji Vpi ää r Pääkirji, Pri Kri Li ivä ll ilkk pivkj...3 Aii

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ SUOMEN ANSALLISMUSEON ONSERVOINTILAITOS - AREOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA ÄSITTELY ENTÄLLÄ 24.6.2008 1 SISÄLLYS YLEISET OHJEET...3 RAUTA...6 PRONSSI...8 UPARI...9 HOPEA...10 TINA

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

)x -)! ^i, + lu x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi Yl ast.qvaj lv zrn Ja Re/4Frto M pg,4f{_g LAtTE^l,NeN YDtMFffi lla.f J^ YA r e Ä^W: frtxhrä- Yrr;rer rn Tulo 6- Y7' r, T' t? Atcrr o,vg R CIA a elt H^J o*>1r M n AÅ = R

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Älä tee mitään merkintöjä kaavakokoelmaan!

Älä tee mitään merkintöjä kaavakokoelmaan! AS-74. Alogie ääö vkokoelm v. Plu ei jälkee! Trk kokoelm ivumäärä! Älä ee miää merkiöjä kvkokoelm! Dymie mllie perukompoei. Sähköie kompoei Vu (reii) u() Ri() el (iduki) u() L di() d odeori i() C du()

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot