TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

2 TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA /2010 liikevaihto 146,4 (115,4) miljoonaa euroa, kasvua 26,8 % /2010 EBITA-liikevoitto 14,1 (1,4) milj. euroa, muutos 913,3 %; EBITA-marginaali 9,6 (1,2) % /2010 osakekohtainen tulos 0,28 (-0,90) euroa Koko vuoden liikevaihto 492,1 (446,7) milj. euroa, kasvua 10,2 % Koko vuoden EBITA-liikevoitto 34,5 (17,3) milj. euroa, muutos 99,5 %; EBITA-marginaali 7,0 (3,9) % Koko vuoden osakekohtainen tulos -0,07 (-1,30) euroa Koko vuoden rahavirta investointien jälkeen 27,4 (65,4) milj.euroa, nettovelkaantumisaste vuoden lopussa 103,4 (113,4) % Theisen-konsernin hankinta tammikuussa 2011, useita ulkoistussopimuksia mukaan lukien Lemminkäinen-konserni joulukuussa Hallitus esittää osingoksi 0,10 euroa osakkeelta Kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät vuodelle 2011 ovat positiiviset. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto kasvaa sekä Theisen-yrityskaupasta johtuen että orgaanisesti. Konsernin EBITA-marginaali paranee vuoteen 2010 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (1000 ) 10-12/ / / /09 Tuloslaskelma Liikevaihto Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia (EBITA) Liikevoitto / -tappio (EBIT) Tulos ennen veroja (EBT) Katsauskauden tulos Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,28-0,90-0,07-1,30 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,26-0,88-0,07-1,28 Oma pääoma/osake, 10,52 9,50 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 3,7 % -1,2 % Oman pääoman tuotto, % 1) -0,6 % -12,1 % Omavaraisuusaste, % 38,7 % 37,4 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 103,4 % 113,4 % Korolliset nettovelat Bruttoinvestoinnit josta liiketoiminta- ja yrityshankintoihin liittyy Rahavirta investointien jälkeen Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Rullaava 12 kuukautta 2

3 TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS YHTEENVETO VUODEN 2010 TULOKSESTA Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia ja oli 492,1 (446,7) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 26,8 prosenttia ja oli 146,4 (115,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2010 EBITA-liikevoitto oli 34,5 (17,3) miljoonaa euroa eli 7,0 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 117,6 (106,0) miljoonaa euroa eli 23,9 (23,7) prosenttia liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 14,1 (1,4) miljoonaa euroa eli 9,6 (1,2) prosenttia liikevaihdosta. Heikon talven ja kevään jälkeen vuokrausmarkkinoilla tapahtui toisen vuosineljänneksen lopulla myönteinen markkinakäänne, joka vahvistui loppuvuonna Tilikauden tulosta paransivat myös vuonna 2009 toteutetut kulusäästöt. Kaluston käyttöasteet paranivat vuoden loppuun mennessä merkittävästi alkuvuodesta. Koko vuoden kannattavuus oli Cramon odotusten mukaisesti hyvällä tasolla Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa tulos kääntyi voitolliseksi kolmannella vuosineljänneksellä. Tanskassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa koko vuoden EBITA-liikevoitto oli selvästi negatiivinen, mutta Tanskassa saavutettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes nollatulos. Rahavirta investointien jälkeen oli positiivinen 27,4 (65,4) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 103,4 (113,4) prosenttiin ja omavaraisuusaste parani 38,7 (37,4) prosenttiin. Viimeisen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 0,7 (30,1) miljoonaa euroa. Siihen vaikuttivat investointiasteen nosto viimeisellä vuosineljänneksellä, Lemminkäinen-konsernin kanssa joulukuussa tehty merkittävä ulkoistussopimus sekä Peab-konsernin kanssa tehdyt sopimukset lokakuussa. Konsernin päätavoitteet vuodelle 2010 olivat positiivinen rahavirta, kannattavuuden parantaminen sekä nettovelkaantumisasteen laskeminen. Nämä tavoitteet saavutettiin. Cramo uudisti syyskuussa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa vuosille Joulukuussa Cramo rahoitti 375 miljoonan euron pitkäaikaisen lainansa uudelleen. Järjestely alentaa konsernin rahoituskuluja sekä parantaa likviditeettiä ja mahdollisuuksia toteuttaa strategian mukaisia yritysjärjestelyjä. Katsauskauden jälkeen Cramo julkisti allekirjoittaneensa sopimuksen Theisen Baumaschinen AG -konsernin koko osakekannan hankinnasta. Yrityskauppa laajentaa Cramon liiketoimintaa Saksan, Itävallan, Sveitsin ja Unkarin markkinoille. Yrityskauppa toteutui Osakkeista maksettava kauppahinta oli noin 47 miljoonaa euroa, josta 40 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja noin seitsemän miljoonaa euroa Cramo Oyj:n uusilla osakkeilla. Kauppahinnan lisäksi Cramon vastattavaksi siirtyi ostettavan yrityksen korolliset nettovelat ja rahoitusleasingvastuut, jolloin järjestelyn kokonaisarvo on noin 85 miljoonaa euroa. Hallitus aikoo kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaina Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsua koskevan pörssitiedotteen Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,10 euroa osakkeelta. MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2011 OVAT POSITIIVISET Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan vahvistuvan lähes kaikilla Cramon markkina-alueilla vuonna Alan markkinatutkimuslaitoksen Euroconstructin mukaan rakentaminen kasvaa kussakin Pohjoismaassa noin 3-4 prosenttia vuonna Kaksinumeroisiin kasvulukuihin ennustetaan päästävän Puolassa ja Virossa, kun muualla Keski- ja Itä- Euroopassa, Venäjä mukaan lukien, markkinat kasvavat noin 4-6 prosenttia. Cramon markkina-alueista ainoastaan Tsekin tasavallassa rakentamisen ennustetaan supistuvan. Rakentamisen ennustetaan kasvavan myös Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Cramo uskoo vuokrauspalveluiden kysynnän vahvistuvan rakentamisen kasvua enemmän. Myös ulkoiset arviot tukevat tätä näkemystä: esimerkiksi Suomen osalta VTT arvioi vuokrauspalveluiden kysynnän kasvavan kahdeksan prosenttia vuonna 2011, mikä on selvästi enemmän kuin rakentamisen kolmen prosentin kasvuennuste. Kasvanut kiinnostus kone- ja laitevuokraukseen omistamisen vaihtoehtona on tärkeä syy vuokrausmarkkinoiden kasvulle. Monet rakennusyhtiöt pitävät myös aiempaa houkuttelevampina järjestelyjä, joissa kone- ja laitekanta ulkoistetaan vuokrauspalveluyhtiön hoidettavaksi. Siinä missä näkymät koko vuodelle 2011 ovat positiiviset, odotukset ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta ovat varovaiset johtuen talvikaudesta ja Theisen-yrityskauppaan liittyvistä kertaluonteisista kuluista, minkä lisäksi vuosineljännekselle kohdistuu integrointikuluja. Parantuneiden näkymien johdosta konserni nostaa investointiastettaan vuonna OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Konsernin ohjeistus vuodelle 2011 on: Kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät vuodelle 2011 ovat positiiviset. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto kasvaa sekä Theisen yrityskaupasta johtuen että orgaanisesti. Konsernin EBITAmarginaali paranee vuoteen 2010 verrattuna. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Aloittaessamme vuotta 2010 tiesimme sen haastavaksi. Alkuvuonna jatkoimme toimintamme sopeuttamista supistuvaan kysyntään. Markkinoilla tapahtui kesällä positiivinen käänne pa- 3

4 TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS rempaan, ja samanaikaisesti uusimme strategiamme ja tavoitteemme muuttunutta tilannetta vastaavaksi. Tavoitteidemme mukaisesti Cramon kannattavuus parani selvästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kaikilla markkina-alueillamme. Parantanut markkinatilanne, rahoituksemme uudelleenjärjestely sekä kasvuhakuisuutemme näkyi kahtena merkittävänä yritysjärjestelynä joulu-tammikuussa. Lemminkäinen-konsernin kanssa tekemämme kuuden vuoden ulkoistussopimus tarjoaa Cramolle merkittävän kasvumahdollisuuden Suomessa. Theisen-konsernin hankinta Saksasta on Cramolle puolestaan strateginen yritysjärjestely, joka avaa merkittäviä uusia markkinoita ja asiakkuuksia pitkälle tulevaisuuteen. Rakentamisen kasvuodotukset vuodelle 2011 vaihtelevat Euroopassa voimakkaasti. Talousongelmien kanssa kamppailevissa Etelä-Euroopan maissa ja Irlannissa rakentamisen näkymät ovat heikot, kun taas saksankielisessä Euroopassa, Pohjoismaissa ja useimmissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa näkymät ovat positiiviset. Uskon, että ajankohta Cramon uusille yritysjärjestelyille on suotuisa, sillä kone- ja laitevuokrauksen lähivuosien markkinanäkymät ovat positiiviset näillä markkina-alueilla, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 10,2 prosenttia ja oli 492,1 (446,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa, mutta supistui Tanskassa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli 2,8 prosenttia. Vuoden 2010 EBITA-liikevoitto oli 34,5 (17,3) miljoonaa euroa ja 7,0 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 117,6 (106,0) miljoonaa euroa eli 23,9 (23,7) prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Liikevaihto loka-joulukuussa oli 146,4 (115,4) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevaihto kasvoi 26,8 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 18,5 prosenttia. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi euromääräisesti kaikissa liiketoimintasegmenteissä paitsi Tanskassa. EBITA-liikevoitto loka-joulukuussa oli 14,1 (1,4) miljoonaa euroa ja 9,6 (1,2) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 33,7 (25,0) miljoonaa euroa eli 23,0 (21,7) prosenttia liikevaihdosta. Loka-joulukuun EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa saavutettiin muita vuosineljänneksiä parempi tulos. Konsernin uudelleenorganisointikulut vuonna 2010 olivat 2,0 (6,1) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 5,0 (6,7) miljoonaa euroa. Tulos sisältää myös kaluston arvonalentumisia 0,5 (2,0) miljoonaa euroa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat 2,3 (2,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2010 liikevoitto (EBIT) oli 27,4 (-11,5) miljoonaa euroa eli 5,6 (-2,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 4,8 (-34,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -2,2 (-39,9) miljoonaa euroa. Tilikauden nettorahoituskulut olivat 22,6 (22,7) miljoonaa euroa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti yhtiö ei ole kirjannut laskennallista verosaamista useimmista tappiollisista yhtiöistään vuonna Kirjaamattoman laskennallisen verosaamisen määrä vuodelta 2010 on yhteensä 4,8 (7,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,07 (-1,30) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,07 (-1,28) euroa. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,28 (-0,90) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 3,7 (- 1,2) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) - 0,6 (-12,1) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat katsauskaudella 86,2 (31,9) miljoonaa euroa, josta 33,8 miljoonaa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Investointiastetta nostettiin neljännellä vuosineljänneksellä. Investointeja kohdennettiin suunnitelmien mukaisesti Ruotsiin sekä siirtokelpoisten tilojen tuotealueelle. Kalustonhallinnassa saavutettiin kolmannella vuosineljänneksellä tavoiteltu tasapaino vuokrauskaluston kysynnän ja tarjonnan välillä. Konsernin kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 83,1 (88,7) miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 0,8 (2,4) miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksia konsernin aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja myytäväksi luokitellusta kalustosta. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 7,1 (28,8) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 148,0 (137,3) miljoonaa euroa. 4

5 TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS RAHOITUS JA TASE Vuoden 2010 liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 68,3 (76,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta viimeisellä vuosineljänneksellä oli 38,8 (26,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta vuonna 2010 oli -40,9 (-11,2) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -24,1 (-53,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 22,3 (18,5) miljoonaa euroa. Nettomuutos vuoden alusta käteisvaroissa oli 3,3 (11,9) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 27,4 (65,4) miljoonaa euroa. Siihen vaikuttivat investointiasteen nosto viimeisellä vuosineljänneksellä, Lemminkäinen-konsernin kanssa joulukuussa tehty merkittävä ulkoistussopimus sekä Peab-konsernin kanssa tehdyt sopimukset lokakuussa. Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 2,7 (6,1) miljoonaa euroa. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 404,3 (402,2) miljoonaa euroa. Cramo Oyj allekirjoitti joulukuussa 375 miljoonan euron pitkäaikaisen klubilainasopimuksen uudelleenrahoittaakseen 375 miljoonan euron syndikoidun lainajärjestelynsä. Vuodelta 2007 oleva laina olisi erääntynyt tammikuussa Uusi vakuudeton lainasopimus on pituudeltaan neljä vuotta sisältäen myös vuoden pidennysmahdollisuuden. Laina koostuu 175 miljoonan euron kertalyhenteisestä lainasta ja 200 miljoonan euron luottolimiitistä. Laina sisältää kaksi taloudellista kovenanttia: nettovelat/käyttökate sekä nettovelkaantumisaste -kovenantit. Uusi lainasopimus parantaa Cramo-konsernin likviditeettiä ja pienentää korkokuluja sekä tuo joustavuutta yrityskauppojen toteutukseen. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 181,3 (144,2) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 104,9 (98,2) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Konserni lisäsi loppuvuonna kiinteäkorkoisten lainojen osuutta. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 135,6 (130,1) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 118,0 (95,0) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 17,6 (35,1) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 382,0 (383,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste jatkoi suunnitellusti laskuaan ja oli katsauskauden lopussa 103,4 (113,4) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 526,3 (522,2) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 965,7 (918,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,7 (37,4) prosenttia. Tilikaudella 2010 euro heikentyi useimpia Cramon muita toimintavaluuttoja vastaan. Tällä oli positiivinen vaikutus konsernin laajaan tulokseen ja omaan pääomaan. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 37,6 (40,2) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolinen hybridilainaan liittyvä korkovastuu oli tilikauden lopussa 4,0 (4,0) miljoonaa euroa. Cramo Oyj maksoi huhtikuussa 2010 hybridilainansa merkitsijöille korkoa ajanjaksolta KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat tilikauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy on yhdistelty konserniin SIC-12 mukaisena erityistä tarkoitusta varten perustettuna yhtiönä (Special Purpose Entity). Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin tilikauden lopussa 288 (284) vuokrauspalvelupisteen kautta. UUDET STRATEGISET JA TALOUDELLISET TA- VOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramo julkisti uudet strategiset ja taloudelliset tavoitteensa ajanjaksolle pääomamarkkinapäivässä Cramon strategisina tavoitteina vuosina on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto sekä paikallisesti paras vuokraustoimialalla; pyrkimyksenä on olla johtava vuokrausratkaisujen toimittaja jokaisella yhtenäisellä paikallisella markkina-alueella kuten kaupungissa, seudulla tai alueella. Muita strategisia tavoitteita ovat kannattava kasvu markkinoita nopeammin ja vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Konsernin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle ovat: liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia vuodessa, EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia sekä korkeintaan 100 prosentin nettovelkaantumisaste. Tavoitteena on saavuttaa taloudelliset tavoitetasot mahdollisimman nopeasti vuosien aikana. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhtenäisen Cramo-konseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla, kasvua paikallisesti parhaaksi nykyisillä ja uusilla maantieteellisillä alueilla Euroopassa sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. Onnistuminen edellyttää luonnollisesti myös osaavaa, innostunutta ja tehtäväänsä sitoutunutta henkilöstöä. 5

6 TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2.356). Lisäksi konsernissa työskenteli noin 109 (49) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli (2.018). Henkilöstön määrä on ilmoitettu henkilötyövuosina. Henkilöstö jakaantui alueittain katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 590 (492) työntekijää, Ruotsi 700 (700), Norja 189 (178), Tanska 120 (115) sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 532 (533) työntekijää. Henkilöstön jatkuva kehittäminen on olennainen osa konsernin strategiaa. Vuoden 2010 aikana aloitettiin viisi keskeistä koko konsernin kattavaa kehityshanketta, joilla pyritään varmistamaan konsernin yhteiset arvot ja kasvustrategian menestyksekäs toteutus. Maakohtaisesti henkilöstön kehittämisohjelmissa keskityttiin edelleen asiakaspalvelu- ja myyntivalmiuksien kehittämiseen sekä kalustonhallintaan. KONSERNIN JOHTO Cramo-konsernin johtoryhmä muodostui tilikauden päättyessä seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Vesa Koivula, varatoimitusjohtaja Göran Carlson vastuualueenaan liiketoiminnot Tanskassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa sekä talousja rahoitusjohtaja Martti Ala-Härkönen vastuualueinaan myös liiketoiminnan kehitys, lakitoiminnot ja henkilöstön kehittäminen. Vesa Koivula, Göran Carlson ja Martti Ala-Härkönen muodostavat konsernin ylimmän johtoryhmän ( Executive Committee ). Muut johtoryhmän jäsenet olivat tilikauden päättyessä Tatu Hauhio, johtaja, Suomi; Erik Bengtsson, johtaja, Ruotsi; Jarmo Laasanen, johtaja, Baltian maat ja Venäjä; Finn Løkken, johtaja, Norja; Ossi Alastalo, johtaja, siirtokelpoisten tilojen kalustonhallinta, Martin Holmgren, johtaja, kone- ja laitevuokrauksen kalustonhallinta sekä Per Lundquist, tietohallintojohtaja. 6

7 TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin vuoden 2010 liikevaihdosta 99,6 (92,1) miljoonaa euroa eli 19,9 (20,4) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 251,9 (215,7) miljoonaa euroa eli 50,4 (47,8) prosenttia Ruotsista, 69,1 (63,4) miljoonaa euroa eli 13,8 (14,0) prosenttia Norjasta ja 29,5 (36,3) miljoonaa euroa eli 5,9 (8,0) prosenttia Tanskasta. Liikevaihdosta 49,9 (44,1) euroa eli 10,0 (9,8) prosenttia kertyi Keski- ja Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 10-12/ /09 Muutos-% 1-12/ /09 Muutos-% Liikevaihto ,8 % ,2 % EBITA ,6 % ,5 % EBITA-% 10,7 % 16,3 % 12,5 % 11,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,8 % Toimipisteet ,8 % Alkuvuonna 2010 rakentaminen oli Suomessa vielä vaimeaa, mutta talouden elpyminen näkyi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla erityisesti asuinrakentamisen runsaina aloituksina. Uusia asuntoja aloitettiin jopa kolmannes edellisvuotta enemmän. Korjausrakentaminen lisääntyi valtion tukitoimien ansiosta taantuman aikana selvästi. Maa- ja vesirakentaminen säilyi edellisvuoden tasolla pääosin valtion tukemana, mutta liike- ja toimitilarakentamisen aloitukset vähenivät edelleen. Rakennusteollisuus RT on ennustanut rakentamisen kasvuksi vuonna 2010 kaksi prosenttia. Euroconstruction arvioi joulukuussa rakentamisen kasvaneen Suomessa yli neljä prosenttia. Cramon vuoden 2010 liikevaihto oli Suomessa 99,6 (92,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,2 prosenttia. EBITAliikevoitto oli 12,5 (10,7) miljoonaa euroa eli 12,5 (11,6) prosenttia liikevaihdosta. Siirtokelpoisten tilojen kannattavuus säilyi koko vuoden hyvänä. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,4 (22,4) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 35,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 3,3 (3,7) miljoonaa euroa eli 10,7 (16,3) prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuoden tulokseen oli sisältynyt myyntivoittoja käytetyn kaluston myynnistä. Koko vuoden tulosta paransivat kysynnän elpyminen ja onnistuneesti suoritetut sopeutustoimet kuten kalustonhallinnan tehostaminen. Cramo on muuttanut vuosina yhteensä 21 toimipistettä yrittäjävetoisesti toimiviksi, mikä on lisännyt toiminnan joustavuutta. Vuoden merkittävimmät asiakassopimukset tehtiin Lemminkäinen-konsernin kanssa. Sopimukset laajentavat yhtiöiden pitkään jatkunutta yhteistyötä. Vuonna 2010 tehtyjen sopimusten jälkeen Cramo on Lemminkäinen-konsernin ensisijainen kone- ja laitetoimittaja sisältäen myös rakentamiseen liittyviä palveluita kuten lämmitys-, kuivaus- ja työmaasähköistyspalvelut. Lokakuussa Cramo osti merkittävän osan suomalaisen Lambertsson Oy:n vuokrausliiketoiminnasta ja solmi viisivuotisen sopimuksen kaluston edelleen vuokraamisesta Peab Suomelle. Cramo on toiseksi suurin kone- ja laitevuokrausyhtiö Suomen markkinoilla. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramon omien toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 58 (57), joista yrittäjävetoisia oli 21. Sekä Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa että Euroconstructionin joulukuussa julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Suomessa noin kolme prosenttia vuonna Asuinrakentamisen Euroconstruct ennustaa lisääntyvän 6,6 prosenttia. Liike- ja toimitilarakentamisen ennustetaan kääntyvän 1,4 prosentin kasvuun. Maa- ja vesirakentamisen markkinaennuste on -1,4 prosenttia. Cramon strategisena tavoitteena Suomessa on kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti teollisuuden kunnossapidon alueella sekä nostaa kannattavuus taantumaa edeltävälle tasolle. 7

8 TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 10-12/ /09 Muutos-% 1-12/ /09 Muutos-% Liikevaihto ,9 % ,8 % EBITA ,5 % ,3 % EBITA-% 19,6 % 13,6 % 16,4 % 16,7 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % Toimipisteet ,6 % Rakentaminen ja vuokrauspalveluiden kysyntä kehittyi Ruotsissa koko vuoden myönteisesti. Kasvu oli vahvaa erityisesti Tukholman alueella ja Etelä-Ruotsissa, ja myös muualla kysyntä vilkastui loppuvuonna. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) arvioi rakentamisen kasvaneen 3,0 ja Euroconstruct 2,4 prosenttia vuonna Kasvu laajeni edellisvuoden voimakkaasta maa- ja vesirakentamisesta asuinrakentamiseen ja siellä erityisesti uudisrakentamiseen. Cramon vuoden 2010 liikevaihto oli Ruotsissa 251,9 (215,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 5,2 prosenttia. EBITAliikevoitto oli 41,2 (36,0) miljoonaa euroa eli 16,4 (16,7) prosenttia liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 74,5 (57,4) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 29,9 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 16,0 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 14,6 (7,8) miljoonaa euroa eli 19,6 (13,6) prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden tulosta vahvistivat kysynnän kasvu ja kaluston käyttöasteiden selkeä parantuminen. Vuokra-aikojen lyhentyminen kasvatti kuitenkin kuljetus- ja korjauskuluja. Siirtokelpoisten tilojen kannattavuus säilyi koko vuoden hyvällä tasolla. Lokakuussa Cramo myi raskaan kaluston kuljettaja- ja operointipalveluja tarjoavan liiketoimintansa Peabille ja uudisti kaluston vuokraussopimuksen yhtiön kanssa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Myyty liiketoiminta on vuokraukseen liittyviä kuljettaja- ja operointipalveluja, jonka liikevaihto on ollut vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Muita merkittäviä sopimuksia vuoden aikana olivat Svensk Byggleasingin vuokrausliiketoiminnan hankinta sekä ulkoistussopimus Frijo AB:n kanssa heinäkuussa. Molemmat sijoittuvat Tukholman alueelle. Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selkeä markkinajohtaja ja onnistui vahvistamaan asemaansa vuonna Yhtiöllä oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 119 (116) toimipistettä. Näistä 41 (40) oli yrittäjävetoisia toimipisteitä. Ruotsin Rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) lokakuussa julkistaman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2011 viisi ja Euroconstructionin joulukuussa julkistaman ennusteen mukaan noin neljä prosenttia. Kasvuennusteet kaikille rakentamisen osa-alueille (asuinrakentaminen, liike- ja toimistorakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen) ovat noin 3-5 prosenttia. Cramon strategiset tavoitteet vuosille Ruotsissa ovat erityisesti tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä paikallisesti paras -aseman saavuttaminen kaikilla alueilla. Norja Norja (1 000 ) 10-12/ /09 Muutos-% 1-12/ /09 Muutos-% Liikevaihto ,5 % ,0 % EBITA ,2 % ,4 % EBITA-% 2,0 % 5,3 % 0,4 % 6,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % Toimipisteet ,4 % Rakentaminen supistui Norjassa Euroconstructin mukaan noin kolme prosenttia vuonna Kysyntä alkoi kuitenkin elpyä vuoden loppupuolella. Asuinrakentaminen lisääntyi, mutta liike- ja toimistorakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen supistuivat. Hintakilpailu oli vuokraustoimialalla alkuvuonna voimakasta, mikä näkyi myös Cramon tuloksessa. Tilanne parani kuitenkin loppuvuonna. Cramon vuoden 2010 liikevaihto kasvoi Norjassa 9,0 prosenttia ja oli 69,1 (63,4) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 0,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 0,3 (4,0) miljoonaa euroa eli 0,4 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 0,7 (0,2) miljoonaa euroa luottotappioita ja luottotappiovarauksia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,7 (16,3) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 20,5 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli 15,2 prosenttia. Vaikean alkuvuoden jälkeen kolmannella vuosineljänneksellä alkanut myönteinen tuloskehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. EBITA-liikevoitto oli 0,4 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,0 (5,3) prosenttia liikevaihdosta. 8

9 TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Vuoden merkittävimpiä sopimuksia oli elokuussa tehty viiden vuoden yhteistyösopimus mobiilinostureita toimittavan Nordic Crane Group AS:n kanssa. Sopimus kattaa kaikki Pohjoismaat. Osana järjestelyä Cramo osti Nordic Crane konsernilta Bergenissä toimivan nostinkaluston vuokrausyhtiö Hego Maskinutleie AS:n osakekannan. Sopimukset laajentavat Cramon asiakaskuntaa erityisesti teollisuussektorilla. Teollisuussektorilla tehtiin merkittävä vuokraussopimus myös Elkem AS:n kanssa. Lisäksi asiakaskuntaa laajennettiin julkisella sektorilla. Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Norjassa ja vahvistaneensa asemaansa vuonna Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 29 (27) toimipistettä. Cramo jatkaa toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet sisältävät muun muassa logistiikan, kuljetusten sekä huolto- ja kunnossapitoverkoston uudelleenorganisointia. Euroconstruct ennustaa rakentamisen lisääntyvän Norjassa vuonna 2011 hieman yli kolme prosenttia. Asuinrakentaminen kasvaa yli 11 prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen noin viisi prosenttia. Liike- ja toimistorakentaminen sen sijaan vähenee edelleen. Cramon strategisena tavoitteena Norjassa on parantaa tuottavuutta, olla paikallisesti paras ja kasvaa sekä orgaanisesti että ulkoistusten ja yritysostojen avulla. Tanska Tanska (1 000 ) 10-12/ /09 Muutos-% 1-12/ /09 Muutos-% Liikevaihto ,0 % ,8 % EBITA ,9 % ,9 % EBITA-% -0,1 % -47,3 % -18,1 % -24,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,3 % Toimipisteet ,0 % Rakentaminen supistui Tanskassa vuonna 2010 odotuksia enemmän. Euroconstruct arvioi joulukuussa rakentamisen supistuneen yli seitsemän prosenttia. Asuinrakentaminen väheni yli yhdeksän ja liike- ja toimistorakentaminen lähes 10 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen markkinat säilyivät edellisvuoden tasolla. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä säilyi rakentamisen heikosta markkinatilanteesta huolimatta hyvänä. Cramon vuoden 2010 liikevaihto Tanskassa oli 29,5 (36,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 18,8 prosenttia. EBITAliiketulos oli -5,3 (-8,9) miljoonaa euroa eli -18,1 (-24,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää uudelleenorganisointikuluja 0,9 (3,5) miljoonaa euroa, luottotappiota ja luottotappiovarauksia 0,7 (1,7) miljoonaa euroa sekä kaluston arvonalentumiskirjauksia 0,1 (1,3) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,6 (9,3) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto oli 0,0 (-4,4) miljoonaa euroa eli -0,1 (-47,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos kehittyi myönteiseen suuntaan koko vuoden ajan, ja viimeisellä vuosineljänneksellä saavutettiin lähes nollatulos. Cramo uusi kuluneena vuonna Tanskan organisaatiotaan ja sen johtoa. Liiketoiminnassa keskityttiin aiempaa tiukemmin keskeisiin asiakkaisiin ja toimialoihin, ja vastaavasti joitakin toimintoja karsittiin. Yhteistyötä lisättiin Etelä-Ruotsin kanssa muun muassa yhdistämällä nostinkaluston huoltotoiminnot Malmön alueen kanssa. Sopeutustoimien ansiosta Cramo onnistui nostamaan käyttöasteitaan. Cramo onnistui edelleen vahvistamaan asemaansa rakennusteollisuuden ulkopuolella, erityisesti terveydenhuollon toimialalla. Vuoden merkittävin asiakassopimus oli Herlevin sairaalan siirtokelpoisten tilojen sopimuksen laajentaminen ja jatkaminen vuoteen Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Tanskassa. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 17 (17) toimipistettä. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa on kannattavuuden parantaminen tyydyttävälle tasolle. Tavoitteena Tanskassakin on saavuttaa paikallisesti paras -asema valituilla alueilla. Tämä saattaa vaatia myös rakenteellisia muutoksia. Euroconstruct arvioi Tanskan rakennusmarkkinoiden kääntyvän vuonna 2011 noin kolmen prosentin kasvuun. Voimakkainta kasvua odotetaan maa- ja vesirakentamisesta. Myös liike- ja toimistorakentaminen ja asuinrakentaminen kääntyvät kasvuun. Cramon pidemmän aikavälin tavoitteena vuosina on kannattavuuden parantamisen lisäksi laajentaa toiminta kattamaan konsernin koko tarjonnan. Kasvua haetaan erityisesti siirtokelpoisten tilojen tuotealueelta. 9

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 - Liikevaihto

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

Liite 5 TILINPÄÄTÖS 2009

Liite 5 TILINPÄÄTÖS 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tilinpäätös 11 Emoyhtiön tilinpäätös 44 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 46 Tilinpäätösmerkintä 46 2 HALLITUKSEN

Lisätiedot

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 * RAKENNEJÄRJESTELYJEN KULUT SUOMESSA SÖIVÄT LIIKEVOITON KASVUN VUODEN 2007 JÄLKIPUOLISKOLLA * ALKUVUODEN 2008 HAASTEENA ON SIANLIHAN VAIKEA MARKKINATILANNE

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 12.2.2013 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa,

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot