VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE JA 9. LUOKAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT"

Transkriptio

1 KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE JA 9. LUOKAT

2 Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8, SA9, A2-saksa... 4 SAB8, SAB9, B2-saksa... 4 ARP9, Ranska... 5 ASP9, Saksa... 5 VEB8, VEB9, B2-venäjä... 5 AVP9, Venäjä... 5 Kuvataide... 6 AKU8, AKU9, Valinnainen kuvataide... 6 Kotitalous... 6 AKO8, AKO9, Kotitalous... 6 AKL9, Laaja kotitalous... 6 ALK8, ALK9, Leipurit keittiössä... 7 Liikunta... 7 ALP8, Valinnainen liikunta, pojat... 7 ALP9, Valinnainen liikunta, pojat... 7 ALT8, ALT9, Valinnainen liikunta, tytöt... 8 Musiikki... 8 AMU8, AMU9, Musiikki... 8 Tekstiilityö... 8 ATS8, ATS9, Tekstiilityötä monipuolisesti... 8 ATV8, ATV9, Vaatetus ja pukeutuminen... 9 Tekninen työ... 9 ATN8, ATN9, Tekninen peruskurssi... 9 ATN48, ATN94, Tekninen 4h... 9 ATJ9,Tekninen jatkokurssi Tietotekniikka ATT8, Tietotekniikan perusteet ATP9. Tietotekniikkaa perusteellisemmin Draama DIM8, DIM9, Improvisaatiosta näytelmään DIL8, DIL9 Ilmaisutaidosta näytelmään Muut kurssit LUMA8, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa LUMA9, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa ATU8, ATU9, Mukava koulu ARR9, Rikos ja rangaistus... 12

3 Valinnaisuus Kankarisveden koulussa Valinnaisaineiden opiskelu antaa aineksia persoonallisuuden kehittymiselle. Samalla ne tuovat vaihtelua opiskeluun ja antavat mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia asioita. Niiden opiskelussa saa myös viitteitä jatkokoulutuksen valintaa varten. Valinnaisaineet valitaan koulukohtaisten ohjeiden mukaisesti. Valinnasta päättävät oppilas ja huoltaja yhdessä. Valinnan perusteena tulisi olla ensisijaisesti henkilökohtainen kiinnostus valittavia oppiaineita kohtaan ei se, minne kaverit ovat menossa. Valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös omat taipumukset, taidot ja harrastukset sekä aikaisempi koulumenestys. Kannattaa ottaa huomioon, että myös valinnaisaineissa saatu arvosana voi vaikuttaa oppilaan jatkokoulutukseen pääsemiseen. Kaikkia valinnaisaineita opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Valinnat 8. ja 9. luokalle tehdään erikseen (8. luokan valinnat tehdään 7. luokalla ja 9. luokan valinnat tehdään 8. luokalla). Molemmilla valintakerroilla voit valita 3 ainetta. Mikäli valitset teknistä työtä 4h, voit valita vain yhden muun aineen. Valinnaisuuden koko laajuus on 6 tuntia viikossa vuosiluokallaan. Yllämainitun kuuden tunnin lisäksi valitsevat 8. luokkalaiset yhden tunnin joko kuvataidetta tai musiikkia, jota opiskellaan 8. luokalla. A2 kielen opiskelijoille on annettu mahdollisuus valita 4. valinnaisaine mikäli ryhmäkoko tai muut syyt eivät sitä estä. Mikäli A2 kielen opiskelija haluaa valita ylimääräisen valinnaisen, niin asiasta tieto opinto-ohjaajalle vaikka Wilma viestillä. Valintojen tekeminen -Wilma Ensimmäistä kertaa kokeilemme valintojen tekemistä sähköisesti Wilmaa apuna käyttäen. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus omilla tunnuksilla valita valinnaisaineet suoraan Wilmassa. Valintojen tekeminen alkaa kello ja valintojen tekeminen päättyy kello Valinnat tehdään pääsääntöisesti koulussa oppituntien aikana, mutta valinnat voi tehdä myös kotona. Valinnat pääset tekemään seuraavasti. 1. Kirjaudu Wilmaan. 2. Valitse oikeasta reunasta Kurssitarjotin kohdasta , Valinnaisaineet. 3. Valitse vasemmasta reunasta 8. tai 9. luokan valinnaisaineet. 4. Tee valinnat klikkaamalla ja väärän valinnan voit poistaa klikkaamalla uudestaan. 5. Kun olet valinnat tehnyt, niin klikkaa kohtaa sivun ylälaidasta Takaisin etusivulle valintoja ei tarvitse erikseen tallettaa.

4 Vieraat kielet RAB8, RAB9, B2-ranska Ranskan kielestä kiinnostuneet 8. luokkalaiset, joille vieraiden kielten oppiminen on kohtuullisen helppoa. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Tutustut Ranskaan ja sen kulttuuriin. Opit ranskan kielen perusteet, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Oppilaan omaa aktiivisuutta korostavat yksilö-, pari- ja ryhmätyöt. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen huoltajan pyynnöstä S merkintä. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla SA8, SA9, A2-saksa 4. luokalla saksan kielen opiskelun aloittaneet oppilaat. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Nuorten elämää meillä ja muualla Euroopassa. Aihepiireinä ovat lisäksi koulutus, tulevaisuus ja maailma ympärillämme sekä Sveitsin ja Itävallan erityispiirteet. Omaa aktiivisuutta korostavat työtavat luokassa ja tietokoneen äärellä. Sähköpostin vaihtoa/kirjeenvaihtoa saksaa opiskelevan ulkomaalaisen nuoren kanssa. Tutustumme myös arkielämään ja kulttuuriin Saksassa. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä S merkintä. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 4. luokalla saksan opiskelun aloittaneet, 8. ja 9. luokalla. SAB8, SAB9, B2-saksa Saksan alkeista kiinnostuneet 8. luokkalaiset. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Tutustut elämään saksankielisessä Keski-Euroopassa ja opit arkielämässä tarvittavat saksan perusteet. Omaa aktiivisuutta korostavaa työskentelyä; suullista ja kirjallista luokassa ja tietokoneen äärellä. Sähköpostien vaihtoa muualla Euroopassa asuvan saksaa opiskelevan partnerin kanssa. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä saada S merkinnän. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla

5 ARP9, Ranska Ranskan kielestä kiinnostuneet 9.luokkalaiset Tutustut Ranskaan ja sen kulttuuriin. Opit ranskan perusteita, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Monipuoliset yksilö- ja parityöt luokassa ja tietokoneen äärellä. 9. luokkalaiset. ASP9, Saksa Saksan kielestä kiinnostuneet 9. luokkalaiset. Tutustut saksankieliseen Keski-Eurooppaan. Opit saksan perusteita, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Monipuoliset yksilö- ja parityöt luokassa ja tietokoneen äärellä. 9. luokkalaiset. VEB8, VEB9, B2-venäjä Venäjän kielestä kiinnostuneet 8. luokkalaiset. Opitaan venäläiset aakkoset ja venäjän kielen perusteet, tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja opitaan käyttämään venäjää monenlaisissa arkielämän puhetilanteissa. Monipuoliset yksilö- ja parityöt myös tietotekniikkaa hyödyntäen. Tutustutaan venäläisen nuoren elämään. Tutustumme myös arkielämään ja kulttuuriin Venäjällä. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä saada S-merkinnän (=kurssi hyväksytysti suoritettu). 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla. AVP9, Venäjä Venäjän kielen alkeista kiinnostuneet 9. luokkalaiset. Tutustutaan venäjän kieleen, Venäjään ja sen kulttuuriin. Opitaan venäjän kielen aakkoset sekä lukemaan ja kirjoittamaan venäjää. Opetellaan venäjän kielen perusteita ja käyttämään venäjää joissakin arkielämän puhetilanteissa. Monipuoliset yksilö- ja parityöt myös tietotekniikkaa hyödyntäen.

6 9. luokkalaiset. Kuvataide AKU8, AKU9, Valinnainen kuvataide Kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneet ja innostuneet oppilaat. Valinnaisella kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, sekä kehitetään omaa kuvallista ilmaisua. Kurssilla piirretään, maalataan, muotoillaan, rakennellaan ja kuvataan. Myös videon tekeminen ja monet muut oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista lähtevät tekniikat voidaan toteuttaa valinnaisen kuvataiteen tunnilla. Itsenäisiä, ryhmä- ja projektitehtäviä. 8. tai 9. luokkalaiset. Tämän kurssin voit valita 9. luokalla vaikka olisit opiskellut kurssin 8. luokalla. Kotitalous AKO8, AKO9, Kotitalous 8. tai 9. luokkalaiset. Mikäli olet opiskellut tämän kurssin 8. luokalla, niin et voi valita samaa kurssia 9. luokalla. Valinnainen kotitalous jakautuu kolmeen kurssiin 1. Osaan ja onnistun leivon ja kokkaan 7.luokalla opittujen tietojen ja taitojen syventämistä ja laajentamista. Ruoan valmistusta, leivontaa, taloudellisuuskasvatusta, vaatehuolto- ja kodin puhtaanapitotehtäviä. 2. Arvoa perinteille, taitoa juhlatarjoiluun Tarkastellaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä ja perinteitä. Valmistetaan tyypillisiä suomalaisia perinneherkkuja. Perehdytään juhlan suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Harjoitellaan pöytätapoja ja tarjoilua. 3. Ruokamatka Eurooppaan Tutustutaan eri maihin ja kansallisuuksiin keittiön kautta. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse. 8. tai 9. luokkalaiset. Tätä kurssia et voi valita 9. luokalla, mikäli olet opiskellut kurssin 8. luokalla AKL9, Laaja kotitalous 9. luokkalaiset, jotka ovat opiskelleet 8.luokalla kotitaloutta Valinnainen 9.luokan laaja kotitalous jakautuu kolmeen kurssiin 1. Syksyn satoa säilöön ja ruokapöytään

7 Säilykkeiden valmistamista. Entistä enemmän ryhmän omatoimisesti suunnittelemia ateriakokonaisuuksia. 2. Kansallisesta kaukomaihin Tutustutaan kaukomaiden ruokakulttuureihin, valmistetaan niille tyypillisiä ruokia, juomia ja leivonnaisia. 3. Pois kotoa askel aikuisuuteen Perehdytään arjen pyörittämisen ongelmiin, kodin siivous- ja vaatehuoltotehtäviä. Oman rahatalouden suunnittelu, kodin perushankinnat. Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet. Valmistetaan nopeita, edullisia ja ravitsevia aterioita. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse, oppilastoverit ja opettaja arvioivat työskentelyä. 9. luokkalaiset, jotka ovat opiskelleet kotitaloutta 8. luokalla. ALK8, ALK9, Leipurit keittiössä 8. tai 9. luokkalaiset. Voit valita saman kurssin 8. luokalla ja 9. luokalla. Tutustutaan eri taikinatyyppeihin valmistamalla suolaisia ja makeita leivonnaisia. Tehdään hinta- ja laatuvertailua kotona leivotun ja ostetun välillä. Tutustutaan leivontaa helpottaviin puolivalmisteisiin. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse. Liikunta ALP8, Valinnainen liikunta, pojat 8. luokan pojat. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden liikuntatietoja ja taitoja pääosin yksilölajeissa, jotka on jo käyty läpi yläasteen pakollisilla liikuntakursseilla. Kurssilla kokeillaan myös paljon aivan uusia liikuntamuotoja, jotka nekin ovat pääosin yksilölajeja. 8. luokkalaiset pojat. ALP9, Valinnainen liikunta, pojat 9. luokan pojat. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden liikuntatietoja ja taitoja joukkuelajeissa, jotka on jo käyty läpi yläasteen pakollisilla liikuntakursseilla alla luetelluissa lajeissa. Kurssilla kokeillaan myös paljon aivan uusia liikuntamuotoja, joista voi opiskelijalle löytyä jopa uusi elinikäinen liikuntaharrastus. Lajeja: 1.

8 jääpelit, 2. jalkapallo, 3. sulkapallo, 4. koripallo ja 5. salibandy. 9. luokkalaiset pojat. ALT8, ALT9, Valinnainen liikunta, tytöt Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tavoitteet: Kurssin tavoitteena syventää oppilaiden perusliikunnassa oppimia liikuntataitoja ja tietoja. Kurssilla kokeillaan myös uusia liikuntamuotoja. Liikuntalajeja voidaan painottaa ryhmän kiinnostusten mukaan. Sisällöt: : palloilu mailapelit jääurheilu tanssi- ja musiikkiliikunta lihaskunto- ja kuntosaliharjoittelu uudet liikuntamuodot mahdollisuuksien ja ryhmän kiinnostuksen mukaan (esimerkiksi tennis, ultimate, käsipallo, laskettelu/ lumilautailu) Arvioinnissa huomioidaan oppilaan aktiivisuus ja innokkuus tunneilla sekä jo opittujen liikuntataitojen soveltaminen uuden oppimisessa. 8. ja 9. luokkalaiset tytöt. Kurssin voit valita molempina vuosina tai vain toisena vuonna. Musiikki AMU8, AMU9, Musiikki 8. ja 9. luokan oppilaat. Musisointia eri tavoin. Oppilas osallistuu yhteissoittoon valitsemallaan soittimella (kitara, basso, rummut, piano, laulu). Aiheina mm. musiikin eri tyylit, musiikkivideot, musikaalit, teoria. Laulu, soitto, kuuntelu, katselu, retket Numeroarviointi Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tekstiilityö ATS8, ATS9, Tekstiilityötä monipuolisesti Erilaisten käsitöiden suunnittelusta ja valmistuksesta kiinnostuneet tytöt ja pojat. Tehdään monipuolisesti erilaisia tekstiilitöitä oppilaiden kiinnostuksen, tarpeiden ja vuodenajan mukaan. Työt ovat sekä pukeutumiseen että sisustamiseen liittyviä. Jokainen oppilas valmistaa oman suunnitelman mukaisen työn, tavoitteenaan oppia

9 uutta tai syventää aikaisempaa tietämystään. Tutustutaan myös käsityöperinteisiin ja sovelletaan niitä tähän päivään. Kartutetaan lisätietoja oppilaiden tarpeen ja kiinnostuksen mukaan mm. seuraavista käsityötekniikoista: ompelu, lankatekniikat, kankaankudonta, kankaan värjäys- ja kuviointimenetelmät, huovutus sekä käsin- ja konekirjonta. Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. ATV8, ATV9, Vaatetus ja pukeutuminen Muodista ja tyylistä, pukeutumisesta ja käsitöistä kiinnostuneet tytöt ja pojat. Pukeutumistyyleihin ja kauden muotiin tutustuminen. Oman pukeutumistyylin ja värien analysoiminen. Vaatekokonaisuuksien suunnittelu sekä vaatteiden ja asusteiden valmistus eri tekniikoin. Kurssilla voit myös uudistaa vanhoja vaatteitasi eli tuunata niitä mieleiseksesi. Syvennetään tietoja oppilaiden tarpeen ja kiinnostuksen mukaan eri käsityötekniikoista. Harjoitellaan myös käyttämään saumuria monipuolisesti sekä opetellaan tekemään tietokoneavusteisesti omia kirjontakuvia ja -merkkejä. Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tekninen työ ATN8, ATN9, Tekninen peruskurssi Kaikki käsitöistä kiinnostuneet tytöt ja pojat. Peruskurssiin liittyvä jatkokurssi on mahdollista valita 9. luokalla. Perinteiset puu- metalli- ja elektroniikkatyöt. Edellä mainittuihin sisältyvät tekniikat ja menetelmät. 8. ja 9. luokkalaiset. Tätä kurssia et voi valita 9. luokalla, mikäli olet opiskellut kurssin 8. luokalla ATN48, ATN94, Tekninen 4h Kaikki käsitöistä kiinnostuneet tytöt ja pojat. Perinteiset puu-, metalli- ja elektroniikkatyöt. 4h viikossa mahdollistaa suurempien aihekokonaisuuksien valmistamisen, sekä paremman tutustumisen erilaisiin työtapoihin ja tekniikoihin. Edellä mainittuihin sisältyvät tekniikat ja menetelmät. Numeroarviointi

10 8. ja 9. luokkalaiset. Kurssin voit valita molempina vuosina, tai sitten joko 8. tai 9. vuosiluokalla. ATJ9,Tekninen jatkokurssi Kahdeksannella luokalla teknisen työn peruskurssin suorittaneet. Omavalintaisten töiden valmistaminen teknisen työn menetelmillä. 9. luokkalaiset, jotka ovat 8. luokalla suorittaneet kurssin ATN8 tai ATN84. Tietotekniikka ATT8, Tietotekniikan perusteet Sinulle, joka olet kiinnostunut tietotekniikasta työkaluna ja harrastuksena. Aikaisempi tietokoneen käyttötaito ei välttämätön. Opetellaan tietokoneen monipuolista käyttöä niin opiskelun tueksi, kuin omaksi iloksi. Kurssilla opetellaan tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, kuvankäsittelyn ja esitysgrafiikan perusteet. Kurssilla opiskellaan myös Windows XPkäyttöjärjestelmänperusteet, internetin peruskäyttöä ja tietoturvaa ja yksityisyyttä netissä. Tekemällä oppii. Korostetaan omatoimista tietojen ja taitojen kartuttamista sekä toisen auttamista. Tietyistä osa-alueista voidaan pitää kokeita. 8. luokkalaiset. ATP9. Tietotekniikkaa perusteellisemmin Sinulle, joka olet kiinnostunut tietotekniikasta työkaluna ja harrastuksena. Tietotekniikan perusteet kurssin sisällön hyvä osaaminen lähtötasona. Syvennetään tietokoneen monipuolista käyttöä niin opiskelun tueksi, kuin omaksi iloksi. Kurssilla syvennetään osaamista seuraavilla osa-alueilla: tekstinkäsittely (esim. tyylit), taulukkolaskenta (esim. makrot), kuvankäsittelyn (esim. animaatio) ja esitysgrafiikka. Kurssilla opetetaan kotisivujen tekemisen alkeet HTML- kielellä. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden tietotasolle sopivaksi kurssin alussa. Tekemällä oppii. Korostetaan omatoimista tietojen ja taitojen kartuttamista sekä toisen auttamista. Tietyistä osa-alueista voidaan pitää kokeita. 9. luokkalaiset.

11 Draama Draama sopii valinnaisaineeksi kaikille 8.- ja 9.-luokkalaisille, jotka haluavat kehittää omaa esiintymisrohkeuttaan ja -taitoaan tai pitävät esiintymisestä. Mitään erityistä osaamista ei tarvita, vaan kiinnostus ja innostus riittävät. Ryhmässä toimiminen, kaverin auttaminen, toisen kuunteleminen ja kaikin puolin mukava yhdessäolo ovat keskeisiä asioita draamassa. DIM8, DIM9, Improvisaatiosta näytelmään Tämän kurssin voit valita lukuvuodeksi Kurssilla harjoitellaan heittäytymistä, keskittymistä, kontaktin ottamista ja tilanteen hallintaa. Improvisoidusta esiintymisestä edetään pienimuotoisen näytelmän käsikirjoittamiseen ja esittämiseen. Lisäksi kurssilla opitaan, mitä on prosessidraama ja miten sitä toteutetaan. Toiminnallisia draamaharjoituksia Numeroarviointi, johon vaikuttavat aktiivisuus sekä draama- ja ryhmätyötaidot. 8. ja 9. luokkalaiset. DIL8, DIL9 Ilmaisutaidosta näytelmään Tämän kurssi on tarjolla seuraavan kerran vasta lukuvuodeksi Tällä kurssilla harjoitellaan erilaisia ilmaisukeinoja, kuten äänenkäyttöä sekä puheja liikeilmaisua. Lisäksi tutkitaan erilaisia tapoja ilmaista esimerkiksi sijoittamalla samoja repliikkejä eri tilanteisiin. Näistä harjoituksista edetään pienimuotoisen näytelmän ideointiin, käsikirjoittamiseen, harjoittelemiseen ja lopulta esittämiseen. Toiminnallisia draamaharjoituksia Numeroarviointi, johon vaikuttavat aktiivisuus sekä draama- ja ryhmätyötaidot. 8. ja 9. luokkalaiset. Muut kurssit LUMA8, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa Sinulle, joka olet kiinnostunut matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta sekä ongelmanratkaisusta. Fysiikkaan ja kemiaan tutustumista kokeellisten menetelmien avulla, sekä kehitetään loogista ajattelua. Syvennetään matematiikan taitoja sekä tutustutaan matematiikan, kemian ja fysiikan historiaan. 8. luokkalaiset.

12 LUMA9, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa Sinulle, joka olet kiinnostunut matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta sekä ongelmanratkaisusta. Matematiikan, kemian ja fysiikan taitojen syventämistä. Fysiikan ja kemian tutkimuksia matematiikkaa apuna käyttäen. Tähtäimenä antaa hyvä pohja jatkoopinnoille. 9. luokkalaiset. ATU8, ATU9, Mukava koulu 8. ja 9. luokan oppilaat. Opettajakunta valitsee Mukava koulu -kurssille pääsevät oppilaat. Esteenä kurssille pääsyyn voi olla esimerkiksi koulukiusaaminen, tupakointi tai toistuvat jälkiistunnot. Toiminnan tavoitteena on luoda mukava ja turvallinen koulu kaikille. Kurssilla mm. harjoitellaan ihmissuhdetaitoja ja osallistutaan koulun erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Kurssiin sisältyy psykologian oppimateriaalien harjoituksia sekä tukioppilaskoulutus ja tukioppilastoimintaa. Oppilaat valmistelevat ja pitävät tunteja seiskoille ja alaluokille mm. aiheista koulukiusaamisen ehkäisy, erilaisuus, yläkouluun siirtyminen ja nettikäyttäytyminen. Kurssin voit valita 9. luokalla, vaikka et olisi opiskellut valinnaista kurssia 8. luokalla. ARR9, Rikos ja rangaistus Tavoite Työmenetelmät Lakitiedon kurssi yhdeksäsluokkalaisille Opiskellaan Suomen oikeusjärjestelmää, lainsäädäntöä, rikoslakia, kuluttajansuojalakia ja perheoikeutta. Tavoitteena on saada syvällisempi käsitys suomalaisesta oikeusvaltiosta. Vierailut käräjäoikeuteen ja poliisilaitokselle, portfolion teko. Numeroarviointi 9. luokkalaiset.

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2013 2014 VALINNAISAINETARJOTIN 9. LUOKALLE SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ 8- LUOKKALAINEN 3 OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN 4 VALINNAISAINE-ESITTELYT 9. LUOKALLA 5 AIN9 NÄYTELMÄKURSSI

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015

VALINNAISAINEET 2015 VALINNAISAINEET 2015 VALINNAISKURSSIEN ESITTELY Vaisaaren koulussa vahvistetun tuntijaon perusteella 7. vuosiluokalla valinnaisuus, jota on kaksi tuntia viikossa, toteutetaan valinnaiskurssin muodossa.

Lisätiedot

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU TERVAKOSKEN YHTEISKOULU VALINNAISKURSSIT 2015-2016 9. -LUOKAN KURSSITARJOTIN TIEDOKSI Tervakosken yhteiskoulussa valitaan 9. luokalle lyhyitä valinnaiskursseja 2 kappaletta. Pitkät valinnaiskurssit säilyvät

Lisätiedot

Niiden oppilaiden, jotka testin perusteella valitaan musiikkipainoitteiselle luokalla, valinnaiskurssi on automaattisesti musiikki.

Niiden oppilaiden, jotka testin perusteella valitaan musiikkipainoitteiselle luokalla, valinnaiskurssi on automaattisesti musiikki. VALINNAISKURSSIEN ESITTELY Vaisaaren koulussa vahvistetun tuntijaon perusteella 7. vuosiluokalla valinnaisuus, jota on kaksi tuntia viikossa, toteutetaan valinnaiskurssin muodossa. Tämän valinnaiskurssin

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Mankolan koulu. 9. luokan lyhytkurssit 2015-2016. Mankolan koulu Saarijärventie 21

Mankolan koulu. 9. luokan lyhytkurssit 2015-2016. Mankolan koulu Saarijärventie 21 Mankolan koulu 9. luokan lyhytkurssit 2015-2016 Mankolan koulu Saarijärventie 21 1 LYHYTKURSSIT lukuvuodelle 2015-2016 Kurssit toteutetaan kaksoistunteina ja kurssi kestää yhden jakson, n. 9 viikkoa. Mieleinen

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET...

YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET... 1 Sisällysluettelo YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET... 15 SANATAIDE... 20 TAIDE JA KÄSITYÖT... 21 KÄSITYÖT...

Lisätiedot

Rehtori Maarit Hedman p. 014 2675 760 tai 050 597 0960. Toimistosihteeri Meeri Pirttinen p. 014 2675 761

Rehtori Maarit Hedman p. 014 2675 760 tai 050 597 0960. Toimistosihteeri Meeri Pirttinen p. 014 2675 761 1 Sisältö YHTEYSTIEDOT...3 ILMOITTAUTUMINEN...4 TAITEEN PERUSOPETUS...6 MUSIIKKI...7 KIELET...11 TIETOTEKNIIKKA...15 YHTEISKUNNALLISET AINEET...17 ILMAISUTAITO...18 SANATAIDE JA KIRJALLISUUS...18 KUVATAITEET...19

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset

Lisätiedot

Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa

Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa 1 Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa Tutustu opiston kursseille ja tee hyvää osallistumalla valtakunnalliseen Nenäpäivän keräykseen. Lahjoitus 5 /tunti tai valitsemasi lahjoitussumma

Lisätiedot