VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE JA 9. LUOKAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT"

Transkriptio

1 KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE JA 9. LUOKAT

2 Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8, SA9, A2-saksa... 4 SAB8, SAB9, B2-saksa... 4 ARP9, Ranska... 5 ASP9, Saksa... 5 VEB8, VEB9, B2-venäjä... 5 AVP9, Venäjä... 5 Kuvataide... 6 AKU8, AKU9, Valinnainen kuvataide... 6 Kotitalous... 6 AKO8, AKO9, Kotitalous... 6 AKL9, Laaja kotitalous... 6 ALK8, ALK9, Leipurit keittiössä... 7 Liikunta... 7 ALP8, Valinnainen liikunta, pojat... 7 ALP9, Valinnainen liikunta, pojat... 7 ALT8, ALT9, Valinnainen liikunta, tytöt... 8 Musiikki... 8 AMU8, AMU9, Musiikki... 8 Tekstiilityö... 8 ATS8, ATS9, Tekstiilityötä monipuolisesti... 8 ATV8, ATV9, Vaatetus ja pukeutuminen... 9 Tekninen työ... 9 ATN8, ATN9, Tekninen peruskurssi... 9 ATN48, ATN94, Tekninen 4h... 9 ATJ9,Tekninen jatkokurssi Tietotekniikka ATT8, Tietotekniikan perusteet ATP9. Tietotekniikkaa perusteellisemmin Draama DIM8, DIM9, Improvisaatiosta näytelmään DIL8, DIL9 Ilmaisutaidosta näytelmään Muut kurssit LUMA8, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa LUMA9, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa ATU8, ATU9, Mukava koulu ARR9, Rikos ja rangaistus... 12

3 Valinnaisuus Kankarisveden koulussa Valinnaisaineiden opiskelu antaa aineksia persoonallisuuden kehittymiselle. Samalla ne tuovat vaihtelua opiskeluun ja antavat mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia asioita. Niiden opiskelussa saa myös viitteitä jatkokoulutuksen valintaa varten. Valinnaisaineet valitaan koulukohtaisten ohjeiden mukaisesti. Valinnasta päättävät oppilas ja huoltaja yhdessä. Valinnan perusteena tulisi olla ensisijaisesti henkilökohtainen kiinnostus valittavia oppiaineita kohtaan ei se, minne kaverit ovat menossa. Valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös omat taipumukset, taidot ja harrastukset sekä aikaisempi koulumenestys. Kannattaa ottaa huomioon, että myös valinnaisaineissa saatu arvosana voi vaikuttaa oppilaan jatkokoulutukseen pääsemiseen. Kaikkia valinnaisaineita opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Valinnat 8. ja 9. luokalle tehdään erikseen (8. luokan valinnat tehdään 7. luokalla ja 9. luokan valinnat tehdään 8. luokalla). Molemmilla valintakerroilla voit valita 3 ainetta. Mikäli valitset teknistä työtä 4h, voit valita vain yhden muun aineen. Valinnaisuuden koko laajuus on 6 tuntia viikossa vuosiluokallaan. Yllämainitun kuuden tunnin lisäksi valitsevat 8. luokkalaiset yhden tunnin joko kuvataidetta tai musiikkia, jota opiskellaan 8. luokalla. A2 kielen opiskelijoille on annettu mahdollisuus valita 4. valinnaisaine mikäli ryhmäkoko tai muut syyt eivät sitä estä. Mikäli A2 kielen opiskelija haluaa valita ylimääräisen valinnaisen, niin asiasta tieto opinto-ohjaajalle vaikka Wilma viestillä. Valintojen tekeminen -Wilma Ensimmäistä kertaa kokeilemme valintojen tekemistä sähköisesti Wilmaa apuna käyttäen. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus omilla tunnuksilla valita valinnaisaineet suoraan Wilmassa. Valintojen tekeminen alkaa kello ja valintojen tekeminen päättyy kello Valinnat tehdään pääsääntöisesti koulussa oppituntien aikana, mutta valinnat voi tehdä myös kotona. Valinnat pääset tekemään seuraavasti. 1. Kirjaudu Wilmaan. 2. Valitse oikeasta reunasta Kurssitarjotin kohdasta , Valinnaisaineet. 3. Valitse vasemmasta reunasta 8. tai 9. luokan valinnaisaineet. 4. Tee valinnat klikkaamalla ja väärän valinnan voit poistaa klikkaamalla uudestaan. 5. Kun olet valinnat tehnyt, niin klikkaa kohtaa sivun ylälaidasta Takaisin etusivulle valintoja ei tarvitse erikseen tallettaa.

4 Vieraat kielet RAB8, RAB9, B2-ranska Ranskan kielestä kiinnostuneet 8. luokkalaiset, joille vieraiden kielten oppiminen on kohtuullisen helppoa. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Tutustut Ranskaan ja sen kulttuuriin. Opit ranskan kielen perusteet, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Oppilaan omaa aktiivisuutta korostavat yksilö-, pari- ja ryhmätyöt. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen huoltajan pyynnöstä S merkintä. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla SA8, SA9, A2-saksa 4. luokalla saksan kielen opiskelun aloittaneet oppilaat. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Nuorten elämää meillä ja muualla Euroopassa. Aihepiireinä ovat lisäksi koulutus, tulevaisuus ja maailma ympärillämme sekä Sveitsin ja Itävallan erityispiirteet. Omaa aktiivisuutta korostavat työtavat luokassa ja tietokoneen äärellä. Sähköpostin vaihtoa/kirjeenvaihtoa saksaa opiskelevan ulkomaalaisen nuoren kanssa. Tutustumme myös arkielämään ja kulttuuriin Saksassa. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä S merkintä. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 4. luokalla saksan opiskelun aloittaneet, 8. ja 9. luokalla. SAB8, SAB9, B2-saksa Saksan alkeista kiinnostuneet 8. luokkalaiset. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Tutustut elämään saksankielisessä Keski-Euroopassa ja opit arkielämässä tarvittavat saksan perusteet. Omaa aktiivisuutta korostavaa työskentelyä; suullista ja kirjallista luokassa ja tietokoneen äärellä. Sähköpostien vaihtoa muualla Euroopassa asuvan saksaa opiskelevan partnerin kanssa. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä saada S merkinnän. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla

5 ARP9, Ranska Ranskan kielestä kiinnostuneet 9.luokkalaiset Tutustut Ranskaan ja sen kulttuuriin. Opit ranskan perusteita, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Monipuoliset yksilö- ja parityöt luokassa ja tietokoneen äärellä. 9. luokkalaiset. ASP9, Saksa Saksan kielestä kiinnostuneet 9. luokkalaiset. Tutustut saksankieliseen Keski-Eurooppaan. Opit saksan perusteita, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Monipuoliset yksilö- ja parityöt luokassa ja tietokoneen äärellä. 9. luokkalaiset. VEB8, VEB9, B2-venäjä Venäjän kielestä kiinnostuneet 8. luokkalaiset. Opitaan venäläiset aakkoset ja venäjän kielen perusteet, tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja opitaan käyttämään venäjää monenlaisissa arkielämän puhetilanteissa. Monipuoliset yksilö- ja parityöt myös tietotekniikkaa hyödyntäen. Tutustutaan venäläisen nuoren elämään. Tutustumme myös arkielämään ja kulttuuriin Venäjällä. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä saada S-merkinnän (=kurssi hyväksytysti suoritettu). 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla. AVP9, Venäjä Venäjän kielen alkeista kiinnostuneet 9. luokkalaiset. Tutustutaan venäjän kieleen, Venäjään ja sen kulttuuriin. Opitaan venäjän kielen aakkoset sekä lukemaan ja kirjoittamaan venäjää. Opetellaan venäjän kielen perusteita ja käyttämään venäjää joissakin arkielämän puhetilanteissa. Monipuoliset yksilö- ja parityöt myös tietotekniikkaa hyödyntäen.

6 9. luokkalaiset. Kuvataide AKU8, AKU9, Valinnainen kuvataide Kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneet ja innostuneet oppilaat. Valinnaisella kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, sekä kehitetään omaa kuvallista ilmaisua. Kurssilla piirretään, maalataan, muotoillaan, rakennellaan ja kuvataan. Myös videon tekeminen ja monet muut oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista lähtevät tekniikat voidaan toteuttaa valinnaisen kuvataiteen tunnilla. Itsenäisiä, ryhmä- ja projektitehtäviä. 8. tai 9. luokkalaiset. Tämän kurssin voit valita 9. luokalla vaikka olisit opiskellut kurssin 8. luokalla. Kotitalous AKO8, AKO9, Kotitalous 8. tai 9. luokkalaiset. Mikäli olet opiskellut tämän kurssin 8. luokalla, niin et voi valita samaa kurssia 9. luokalla. Valinnainen kotitalous jakautuu kolmeen kurssiin 1. Osaan ja onnistun leivon ja kokkaan 7.luokalla opittujen tietojen ja taitojen syventämistä ja laajentamista. Ruoan valmistusta, leivontaa, taloudellisuuskasvatusta, vaatehuolto- ja kodin puhtaanapitotehtäviä. 2. Arvoa perinteille, taitoa juhlatarjoiluun Tarkastellaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä ja perinteitä. Valmistetaan tyypillisiä suomalaisia perinneherkkuja. Perehdytään juhlan suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Harjoitellaan pöytätapoja ja tarjoilua. 3. Ruokamatka Eurooppaan Tutustutaan eri maihin ja kansallisuuksiin keittiön kautta. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse. 8. tai 9. luokkalaiset. Tätä kurssia et voi valita 9. luokalla, mikäli olet opiskellut kurssin 8. luokalla AKL9, Laaja kotitalous 9. luokkalaiset, jotka ovat opiskelleet 8.luokalla kotitaloutta Valinnainen 9.luokan laaja kotitalous jakautuu kolmeen kurssiin 1. Syksyn satoa säilöön ja ruokapöytään

7 Säilykkeiden valmistamista. Entistä enemmän ryhmän omatoimisesti suunnittelemia ateriakokonaisuuksia. 2. Kansallisesta kaukomaihin Tutustutaan kaukomaiden ruokakulttuureihin, valmistetaan niille tyypillisiä ruokia, juomia ja leivonnaisia. 3. Pois kotoa askel aikuisuuteen Perehdytään arjen pyörittämisen ongelmiin, kodin siivous- ja vaatehuoltotehtäviä. Oman rahatalouden suunnittelu, kodin perushankinnat. Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet. Valmistetaan nopeita, edullisia ja ravitsevia aterioita. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse, oppilastoverit ja opettaja arvioivat työskentelyä. 9. luokkalaiset, jotka ovat opiskelleet kotitaloutta 8. luokalla. ALK8, ALK9, Leipurit keittiössä 8. tai 9. luokkalaiset. Voit valita saman kurssin 8. luokalla ja 9. luokalla. Tutustutaan eri taikinatyyppeihin valmistamalla suolaisia ja makeita leivonnaisia. Tehdään hinta- ja laatuvertailua kotona leivotun ja ostetun välillä. Tutustutaan leivontaa helpottaviin puolivalmisteisiin. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse. Liikunta ALP8, Valinnainen liikunta, pojat 8. luokan pojat. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden liikuntatietoja ja taitoja pääosin yksilölajeissa, jotka on jo käyty läpi yläasteen pakollisilla liikuntakursseilla. Kurssilla kokeillaan myös paljon aivan uusia liikuntamuotoja, jotka nekin ovat pääosin yksilölajeja. 8. luokkalaiset pojat. ALP9, Valinnainen liikunta, pojat 9. luokan pojat. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden liikuntatietoja ja taitoja joukkuelajeissa, jotka on jo käyty läpi yläasteen pakollisilla liikuntakursseilla alla luetelluissa lajeissa. Kurssilla kokeillaan myös paljon aivan uusia liikuntamuotoja, joista voi opiskelijalle löytyä jopa uusi elinikäinen liikuntaharrastus. Lajeja: 1.

8 jääpelit, 2. jalkapallo, 3. sulkapallo, 4. koripallo ja 5. salibandy. 9. luokkalaiset pojat. ALT8, ALT9, Valinnainen liikunta, tytöt Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tavoitteet: Kurssin tavoitteena syventää oppilaiden perusliikunnassa oppimia liikuntataitoja ja tietoja. Kurssilla kokeillaan myös uusia liikuntamuotoja. Liikuntalajeja voidaan painottaa ryhmän kiinnostusten mukaan. Sisällöt: : palloilu mailapelit jääurheilu tanssi- ja musiikkiliikunta lihaskunto- ja kuntosaliharjoittelu uudet liikuntamuodot mahdollisuuksien ja ryhmän kiinnostuksen mukaan (esimerkiksi tennis, ultimate, käsipallo, laskettelu/ lumilautailu) Arvioinnissa huomioidaan oppilaan aktiivisuus ja innokkuus tunneilla sekä jo opittujen liikuntataitojen soveltaminen uuden oppimisessa. 8. ja 9. luokkalaiset tytöt. Kurssin voit valita molempina vuosina tai vain toisena vuonna. Musiikki AMU8, AMU9, Musiikki 8. ja 9. luokan oppilaat. Musisointia eri tavoin. Oppilas osallistuu yhteissoittoon valitsemallaan soittimella (kitara, basso, rummut, piano, laulu). Aiheina mm. musiikin eri tyylit, musiikkivideot, musikaalit, teoria. Laulu, soitto, kuuntelu, katselu, retket Numeroarviointi Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tekstiilityö ATS8, ATS9, Tekstiilityötä monipuolisesti Erilaisten käsitöiden suunnittelusta ja valmistuksesta kiinnostuneet tytöt ja pojat. Tehdään monipuolisesti erilaisia tekstiilitöitä oppilaiden kiinnostuksen, tarpeiden ja vuodenajan mukaan. Työt ovat sekä pukeutumiseen että sisustamiseen liittyviä. Jokainen oppilas valmistaa oman suunnitelman mukaisen työn, tavoitteenaan oppia

9 uutta tai syventää aikaisempaa tietämystään. Tutustutaan myös käsityöperinteisiin ja sovelletaan niitä tähän päivään. Kartutetaan lisätietoja oppilaiden tarpeen ja kiinnostuksen mukaan mm. seuraavista käsityötekniikoista: ompelu, lankatekniikat, kankaankudonta, kankaan värjäys- ja kuviointimenetelmät, huovutus sekä käsin- ja konekirjonta. Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. ATV8, ATV9, Vaatetus ja pukeutuminen Muodista ja tyylistä, pukeutumisesta ja käsitöistä kiinnostuneet tytöt ja pojat. Pukeutumistyyleihin ja kauden muotiin tutustuminen. Oman pukeutumistyylin ja värien analysoiminen. Vaatekokonaisuuksien suunnittelu sekä vaatteiden ja asusteiden valmistus eri tekniikoin. Kurssilla voit myös uudistaa vanhoja vaatteitasi eli tuunata niitä mieleiseksesi. Syvennetään tietoja oppilaiden tarpeen ja kiinnostuksen mukaan eri käsityötekniikoista. Harjoitellaan myös käyttämään saumuria monipuolisesti sekä opetellaan tekemään tietokoneavusteisesti omia kirjontakuvia ja -merkkejä. Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tekninen työ ATN8, ATN9, Tekninen peruskurssi Kaikki käsitöistä kiinnostuneet tytöt ja pojat. Peruskurssiin liittyvä jatkokurssi on mahdollista valita 9. luokalla. Perinteiset puu- metalli- ja elektroniikkatyöt. Edellä mainittuihin sisältyvät tekniikat ja menetelmät. 8. ja 9. luokkalaiset. Tätä kurssia et voi valita 9. luokalla, mikäli olet opiskellut kurssin 8. luokalla ATN48, ATN94, Tekninen 4h Kaikki käsitöistä kiinnostuneet tytöt ja pojat. Perinteiset puu-, metalli- ja elektroniikkatyöt. 4h viikossa mahdollistaa suurempien aihekokonaisuuksien valmistamisen, sekä paremman tutustumisen erilaisiin työtapoihin ja tekniikoihin. Edellä mainittuihin sisältyvät tekniikat ja menetelmät. Numeroarviointi

10 8. ja 9. luokkalaiset. Kurssin voit valita molempina vuosina, tai sitten joko 8. tai 9. vuosiluokalla. ATJ9,Tekninen jatkokurssi Kahdeksannella luokalla teknisen työn peruskurssin suorittaneet. Omavalintaisten töiden valmistaminen teknisen työn menetelmillä. 9. luokkalaiset, jotka ovat 8. luokalla suorittaneet kurssin ATN8 tai ATN84. Tietotekniikka ATT8, Tietotekniikan perusteet Sinulle, joka olet kiinnostunut tietotekniikasta työkaluna ja harrastuksena. Aikaisempi tietokoneen käyttötaito ei välttämätön. Opetellaan tietokoneen monipuolista käyttöä niin opiskelun tueksi, kuin omaksi iloksi. Kurssilla opetellaan tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, kuvankäsittelyn ja esitysgrafiikan perusteet. Kurssilla opiskellaan myös Windows XPkäyttöjärjestelmänperusteet, internetin peruskäyttöä ja tietoturvaa ja yksityisyyttä netissä. Tekemällä oppii. Korostetaan omatoimista tietojen ja taitojen kartuttamista sekä toisen auttamista. Tietyistä osa-alueista voidaan pitää kokeita. 8. luokkalaiset. ATP9. Tietotekniikkaa perusteellisemmin Sinulle, joka olet kiinnostunut tietotekniikasta työkaluna ja harrastuksena. Tietotekniikan perusteet kurssin sisällön hyvä osaaminen lähtötasona. Syvennetään tietokoneen monipuolista käyttöä niin opiskelun tueksi, kuin omaksi iloksi. Kurssilla syvennetään osaamista seuraavilla osa-alueilla: tekstinkäsittely (esim. tyylit), taulukkolaskenta (esim. makrot), kuvankäsittelyn (esim. animaatio) ja esitysgrafiikka. Kurssilla opetetaan kotisivujen tekemisen alkeet HTML- kielellä. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden tietotasolle sopivaksi kurssin alussa. Tekemällä oppii. Korostetaan omatoimista tietojen ja taitojen kartuttamista sekä toisen auttamista. Tietyistä osa-alueista voidaan pitää kokeita. 9. luokkalaiset.

11 Draama Draama sopii valinnaisaineeksi kaikille 8.- ja 9.-luokkalaisille, jotka haluavat kehittää omaa esiintymisrohkeuttaan ja -taitoaan tai pitävät esiintymisestä. Mitään erityistä osaamista ei tarvita, vaan kiinnostus ja innostus riittävät. Ryhmässä toimiminen, kaverin auttaminen, toisen kuunteleminen ja kaikin puolin mukava yhdessäolo ovat keskeisiä asioita draamassa. DIM8, DIM9, Improvisaatiosta näytelmään Tämän kurssin voit valita lukuvuodeksi Kurssilla harjoitellaan heittäytymistä, keskittymistä, kontaktin ottamista ja tilanteen hallintaa. Improvisoidusta esiintymisestä edetään pienimuotoisen näytelmän käsikirjoittamiseen ja esittämiseen. Lisäksi kurssilla opitaan, mitä on prosessidraama ja miten sitä toteutetaan. Toiminnallisia draamaharjoituksia Numeroarviointi, johon vaikuttavat aktiivisuus sekä draama- ja ryhmätyötaidot. 8. ja 9. luokkalaiset. DIL8, DIL9 Ilmaisutaidosta näytelmään Tämän kurssi on tarjolla seuraavan kerran vasta lukuvuodeksi Tällä kurssilla harjoitellaan erilaisia ilmaisukeinoja, kuten äänenkäyttöä sekä puheja liikeilmaisua. Lisäksi tutkitaan erilaisia tapoja ilmaista esimerkiksi sijoittamalla samoja repliikkejä eri tilanteisiin. Näistä harjoituksista edetään pienimuotoisen näytelmän ideointiin, käsikirjoittamiseen, harjoittelemiseen ja lopulta esittämiseen. Toiminnallisia draamaharjoituksia Numeroarviointi, johon vaikuttavat aktiivisuus sekä draama- ja ryhmätyötaidot. 8. ja 9. luokkalaiset. Muut kurssit LUMA8, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa Sinulle, joka olet kiinnostunut matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta sekä ongelmanratkaisusta. Fysiikkaan ja kemiaan tutustumista kokeellisten menetelmien avulla, sekä kehitetään loogista ajattelua. Syvennetään matematiikan taitoja sekä tutustutaan matematiikan, kemian ja fysiikan historiaan. 8. luokkalaiset.

12 LUMA9, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa Sinulle, joka olet kiinnostunut matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta sekä ongelmanratkaisusta. Matematiikan, kemian ja fysiikan taitojen syventämistä. Fysiikan ja kemian tutkimuksia matematiikkaa apuna käyttäen. Tähtäimenä antaa hyvä pohja jatkoopinnoille. 9. luokkalaiset. ATU8, ATU9, Mukava koulu 8. ja 9. luokan oppilaat. Opettajakunta valitsee Mukava koulu -kurssille pääsevät oppilaat. Esteenä kurssille pääsyyn voi olla esimerkiksi koulukiusaaminen, tupakointi tai toistuvat jälkiistunnot. Toiminnan tavoitteena on luoda mukava ja turvallinen koulu kaikille. Kurssilla mm. harjoitellaan ihmissuhdetaitoja ja osallistutaan koulun erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Kurssiin sisältyy psykologian oppimateriaalien harjoituksia sekä tukioppilaskoulutus ja tukioppilastoimintaa. Oppilaat valmistelevat ja pitävät tunteja seiskoille ja alaluokille mm. aiheista koulukiusaamisen ehkäisy, erilaisuus, yläkouluun siirtyminen ja nettikäyttäytyminen. Kurssin voit valita 9. luokalla, vaikka et olisi opiskellut valinnaista kurssia 8. luokalla. ARR9, Rikos ja rangaistus Tavoite Työmenetelmät Lakitiedon kurssi yhdeksäsluokkalaisille Opiskellaan Suomen oikeusjärjestelmää, lainsäädäntöä, rikoslakia, kuluttajansuojalakia ja perheoikeutta. Tavoitteena on saada syvällisempi käsitys suomalaisesta oikeusvaltiosta. Vierailut käräjäoikeuteen ja poliisilaitokselle, portfolion teko. Numeroarviointi 9. luokkalaiset.

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2012-2013 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2012-2013 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2012-2013 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Kielet... 4 RA8, RA9, A2 Ranska... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8, SA9, A2-saksa...

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat!

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013 Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Valinnaiskurssien avulla oppilas voi syventää jo olemassa olevia taitojaan ja nauttia osaamisestaan.

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 HYÖKKÄLÄN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 MITÄ VALITSEN? Yhteystiedot Opinto-ohjaaja Mari Ala-Krekola 040 314 3290 mari.ala-krekola@tuusula.fi Rehtori Janne Leivo 040 314 3283 janne.leivo@tuusula.fi

Lisätiedot

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yleisopetuksen oppilas valitsee kolme (3) ns. pitkää kurssia, joiden opiskelu jatkuu 9. luokalla.

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Mitä ja miksi?

Valinnaisaineet. Mitä ja miksi? Valinnaisaineet Seitsemännellä luokalla lukujärjestyksessä olevat oppiaineet ovat kaikille oppilaille yhteisiä aineita. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla opiskellaan kaikille yhteisten aineiden

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 http://info.edu.turku.fi/puolala/ YHTEYSTIEDOT osoite: Puutarhakatu 5, 20100 Turku puhelin: 044-907 2343, kanslia rehtori Tuomas Nousiainen 050-432 3642

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2012-2014

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2012-2014 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Hei 7- luokkalainen! Myös varavalinta on tärkeä!

Hei 7- luokkalainen! Myös varavalinta on tärkeä! Hei 7- luokkalainen! Sinulla on edessäsi 8. luokan valinnaisainetarjonta, jossa kerrotaan mitä voit opiskella 8.luokalla ja osittain myös 9. luokalla valintasi mukaan. Tärkeä taito on oppia tekemään valintoja,

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas 2016 2017 OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN Pitkät valinnaiset Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9.-luokilla, ja niistä annetaan numeroarviointi. Oppiainetta on 2

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 Leppävaaran koulu Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen 09-816 44325 jaana.kupsanen@espoo.fi Sisällysluettelo OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE... 3 TUNTIJAKO Leppävaaran

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

KIERTOTUNTIKAAVION JA KURSSITARJOTTIMEN OHJEET 2010-2011 JA MUUTAMIA VINKKEJÄ YLEISOHJEET

KIERTOTUNTIKAAVION JA KURSSITARJOTTIMEN OHJEET 2010-2011 JA MUUTAMIA VINKKEJÄ YLEISOHJEET 1 KIERTOTUNTIKAAVION JA KURSSITARJOTTIMEN OHJEET 2010-2011 JA MUUTAMIA VINKKEJÄ YLEISOHJEET Lue läpi nämä ohjeet ennen kuin alat tehdä lukujärjestystä! Wilman kurssitarjotin Löydät 5. jakson kurssitarjottimet

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2016-2017. lyhyet valinnat 9. luokkaa varten. Vistan koulu

Valinnaisaineet 2016-2017. lyhyet valinnat 9. luokkaa varten. Vistan koulu Valinnaisaineet 2016-2017 lyhyet valinnat 9. luokkaa varten YHDEN VUODEN KURSSIT 2 kurssia 9. luokalla Ruotsi Ruotsin syventävä kurssi (RUK 1) Laajennetaan peruskieliopin ja sanaston tuntemusta. Keskustelua

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

Piispanlähteen koulu

Piispanlähteen koulu Piispanlähteen koulu 9.luokkien valinnaisaineet 2015-2016 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Digivalokuvaus Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle Hyvä kahdeksasluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan kaksi lyhyttä valintaa yhdeksännelle

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 8-9 yhteisinä opetettavien oppiaineiden lisäksi kuusi tuntia viikossa valinnaisia oppiaineita,

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Kerrataan ja syvennetään ruuanvalmistus- ja leivonta-taitoja. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia sekä valmistetaan leivonnaisia

Kerrataan ja syvennetään ruuanvalmistus- ja leivonta-taitoja. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia sekä valmistetaan leivonnaisia 1 9. LK LYHYIDEN VALINNAISAINEIDEN KUVAUKSET Arviointi Hyväksytty/hylätty KOTITALOUS SYKSY JA KEVÄT Kauhalla ja kaulimella Tavoite Kerrataan ja syvennetään ruuanvalmistus- ja leivonta-taitoja. Suunnitellaan

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

IITTALAN YHTENÄIS- KOULUN VALINNAIS- AINEET 2013-2014 KURSSIVALINNAT 8. 9. LUOKILLE

IITTALAN YHTENÄIS- KOULUN VALINNAIS- AINEET 2013-2014 KURSSIVALINNAT 8. 9. LUOKILLE IITTALAN YHTENÄIS- KOULUN VALINNAIS- AINEET 2013-2014 KURSSIVALINNAT 8. 9. LUOKILLE 2 Hyvät Iittalan koulun 7. ja 8. luokkien oppilaat ja huoltajat Jälleen on se aika lukuvuodesta, jolloin mietitään ensi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2015 2016 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2016 2017 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot