KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE JA 9. LUOKAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT"

Transkriptio

1 KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE JA 9. LUOKAT

2 Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8, SA9, A2-saksa... 4 SAB8, SAB9, B2-saksa... 4 ARP9, Ranska... 5 ASP9, Saksa... 5 VEB8, VEB9, B2-venäjä... 5 AVP9, Venäjä... 5 Kuvataide... 6 AKU8, AKU9, Valinnainen kuvataide... 6 Kotitalous... 6 AKO8, AKO9, Kotitalous... 6 AKL9, Laaja kotitalous... 6 ALK8, ALK9, Leipurit keittiössä... 7 Liikunta... 7 ALP8, Valinnainen liikunta, pojat... 7 ALP9, Valinnainen liikunta, pojat... 7 ALT8, ALT9, Valinnainen liikunta, tytöt... 8 Musiikki... 8 AMU8, AMU9, Musiikki... 8 Tekstiilityö... 8 ATS8, ATS9, Tekstiilityötä monipuolisesti... 8 Tekninen työ... 9 ATN8, ATN9, Tekninen peruskurssi... 9 ATN48, ATN94, Tekninen 4h... 9 ATJ9,Tekninen jatkokurssi... 9 Tietotekniikka... 9 ATT8, Tietotekniikan perusteet... 9 ATP9. Tietotekniikkaa perusteellisemmin Draama DIM8, DIM9, Improvisaatiosta näytelmään DIL8, DIL9 Ilmaisutaidosta näytelmään Muut kurssit LUMA8, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa LUMA9, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa ATU8, ATU9, Mukava koulu ARR9, Rikos ja rangaistus / Maailma nyt... 12

3 Valinnaisuus Kankarisveden koulussa Valinnaisaineiden opiskelu antaa aineksia persoonallisuuden kehittymiselle. Samalla ne tuovat vaihtelua opiskeluun ja antavat mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia asioita. Niiden opiskelussa saa myös viitteitä jatkokoulutuksen valintaa varten. Valinnaisaineet valitaan koulukohtaisten ohjeiden mukaisesti. Valinnasta päättävät oppilas ja huoltaja yhdessä. Valinnan perusteena tulisi olla ensisijaisesti henkilökohtainen kiinnostus valittavia oppiaineita kohtaan ei se, minne kaverit ovat menossa. Valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös omat taipumukset, taidot ja harrastukset sekä aikaisempi koulumenestys. Kannattaa ottaa huomioon, että myös valinnaisaineissa saatu arvosana voi vaikuttaa oppilaan jatkokoulutukseen pääsemiseen. Kaikkia valinnaisaineita opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Valinnat 8. ja 9. luokalle tehdään erikseen (8. luokan valinnat tehdään 7. luokalla ja 9. luokan valinnat tehdään 8. luokalla). Molemmilla valintakerroilla voit valita 3 ainetta. Mikäli valitset teknistä työtä 4h, voit valita vain yhden muun aineen. Valinnaisuuden koko laajuus on 6 tuntia viikossa vuosiluokallaan. Yllämainitun kuuden tunnin lisäksi valitsevat 8. luokkalaiset yhden tunnin joko kuvataidetta tai musiikkia, jota opiskellaan 8. luokalla. A2 kielen opiskelijoille on annettu mahdollisuus valita 4. valinnaisaine mikäli ryhmäkoko tai muut syyt eivät sitä estä. Mikäli A2 kielen opiskelija haluaa valita ylimääräisen valinnaisen, niin asiasta tieto opinto-ohjaajalle vaikka Wilma viestillä. Valintojen tekeminen -Wilma Kaikilla oppilailla on mahdollisuus omilla tunnuksilla valita valinnaisaineet suoraan Wilmassa. Valintojen tekeminen alkaa kello ja valintojen tekeminen päättyy kello Valinnat pääset tekemään seuraavasti. 1. Kirjaudu Wilmaan. 2. Valitse Kurssitarjotin kohdasta , Valinnaisaineet. 3. Valitse vasemmasta reunasta 8. tai 9. luokan valinnaisaineet. 4. Tee valinnat klikkaamalla ja väärän valinnan voit poistaa klikkaamalla uudestaan. 5. Kun olet valinnat tehnyt, niin klikkaa kohtaa sivun ylälaidasta Takaisin etusivulle valintoja ei tarvitse erikseen tallettaa.

4 Vieraat kielet RAB8, RAB9, B2-ranska Ranskan kielestä kiinnostuneet 8. luokkalaiset, joille vieraiden kielten oppiminen on kohtuullisen helppoa. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Tutustut Ranskaan ja sen kulttuuriin. Opit ranskan kielen perusteet, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Oppilaan omaa aktiivisuutta korostavat yksilö-, pari- ja ryhmätyöt. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen huoltajan pyynnöstä S merkintä. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla SA8, SA9, A2-saksa 4. luokalla saksan kielen opiskelun aloittaneet oppilaat. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Nuorten elämää meillä ja muualla Euroopassa. Aihepiireinä ovat lisäksi koulutus, tulevaisuus ja maailma ympärillämme sekä Sveitsin ja Itävallan erityispiirteet. Omaa aktiivisuutta korostavat työtavat luokassa ja tietokoneen äärellä. Sähköpostin vaihtoa/kirjeenvaihtoa saksaa opiskelevan ulkomaalaisen nuoren kanssa. Tutustumme myös arkielämään ja kulttuuriin Saksassa. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä S merkintä. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 4. luokalla saksan opiskelun aloittaneet, 8. ja 9. luokalla. SAB8, SAB9, B2-saksa Saksan alkeista kiinnostuneet 8. luokkalaiset. Kurssi jatkuu 9. luokalla. Tutustut elämään saksankielisessä Keski-Euroopassa ja opit arkielämässä tarvittavat saksan perusteet. Omaa aktiivisuutta korostavaa työskentelyä; suullista ja kirjallista luokassa ja tietokoneen äärellä. Sähköpostien vaihtoa muualla Euroopassa asuvan saksaa opiskelevan partnerin kanssa. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä saada S merkinnän. (= kurssi suoritettu hyväksytysti) 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla

5 ARP9, Ranska Ranskan kielestä kiinnostuneet 9.luokkalaiset Tutustut Ranskaan ja sen kulttuuriin. Opit ranskan perusteita, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Monipuoliset yksilö- ja parityöt luokassa ja tietokoneen äärellä. 9. luokkalaiset. ASP9, Saksa Saksan kielestä kiinnostuneet 9. luokkalaiset. Tutustut saksankieliseen Keski-Eurooppaan. Opit saksan perusteita, joilla selviydyt jokapäiväisistä puhetilanteista. Monipuoliset yksilö- ja parityöt luokassa ja tietokoneen äärellä. 9. luokkalaiset. VEB8, VEB9, B2-venäjä Venäjän kielestä kiinnostuneet 8. luokkalaiset. Opitaan venäläiset aakkoset ja venäjän kielen perusteet, tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja opitaan käyttämään venäjää monenlaisissa arkielämän puhetilanteissa. Monipuoliset yksilö- ja parityöt myös tietotekniikkaa hyödyntäen. Tutustutaan venäläisen nuoren elämään. Tutustumme myös arkielämään ja kulttuuriin Venäjällä. Numeroarviointi, 9. luokan päättötodistukseen oppilas voi huoltajan pyynnöstä saada S-merkinnän (=kurssi hyväksytysti suoritettu). 8. luokkalaiset, jatkuu 9. luokalla. AVP9, Venäjä Venäjän kielen alkeista kiinnostuneet 9. luokkalaiset. Tutustutaan venäjän kieleen, Venäjään ja sen kulttuuriin. Opitaan venäjän kielen aakkoset sekä lukemaan ja kirjoittamaan venäjää. Opetellaan venäjän kielen perusteita ja käyttämään venäjää joissakin arkielämän puhetilanteissa. Monipuoliset yksilö- ja parityöt myös tietotekniikkaa hyödyntäen. 9. luokkalaiset.

6 Kuvataide AKU8, AKU9, Valinnainen kuvataide Kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneet ja innostuneet oppilaat. Valinnaisella kurssilla syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, sekä kehitetään omaa kuvallista ilmaisua. Kurssilla mm. piirretään, maalataan, muotoillaan ja rakennellaan esim. savesta ja kipsistä, tehdään koho- ja syväpainografiikkaa ja valokuvataan. Myös kuvien aihelähtökohdat ovat monipuoliset. Itsenäisiä, ryhmä- ja projektitehtäviä sekä retkiä. 8. tai 9. luokkalaiset. Tämän kurssin voit valita 9. luokalla vaikka olisit opiskellut kurssin 8. luokalla. Kotitalous AKO8, AKO9, Kotitalous 8. tai 9. luokkalaiset. Mikäli olet opiskellut tämän kurssin 8. luokalla, niin et voi valita samaa kurssia 9. luokalla. Valinnainen kotitalous jakautuu kolmeen kurssiin 1. Osaan ja onnistun leivon ja kokkaan 7.luokalla opittujen tietojen ja taitojen syventämistä ja laajentamista. Ruoan valmistusta, leivontaa, taloudellisuuskasvatusta, vaatehuolto- ja kodin puhtaanapitotehtäviä. 2. Arvoa perinteille, taitoa juhlatarjoiluun Tarkastellaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä ja perinteitä. Valmistetaan tyypillisiä suomalaisia perinneherkkuja. Perehdytään juhlan suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Harjoitellaan pöytätapoja ja tarjoilua. 3. Ruokamatka Eurooppaan Tutustutaan eri maihin ja kansallisuuksiin keittiön kautta. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse. 8. tai 9. luokkalaiset. Tätä kurssia et voi valita 9. luokalla, mikäli olet opiskellut kurssin 8. luokalla AKL9, Laaja kotitalous 9. luokkalaiset, jotka ovat opiskelleet 8.luokalla kotitaloutta Valinnainen 9.luokan laaja kotitalous jakautuu kolmeen kurssiin 1. Syksyn satoa säilöön ja ruokapöytään Säilykkeiden valmistamista. Entistä enemmän ryhmän omatoimisesti suunnittelemia ateriakokonaisuuksia. 2. Kansallisesta kaukomaihin

7 Tutustutaan kaukomaiden ruokakulttuureihin, valmistetaan niille tyypillisiä ruokia, juomia ja leivonnaisia. 3. Pois kotoa askel aikuisuuteen Perehdytään arjen pyörittämisen ongelmiin, kodin siivous- ja vaatehuoltotehtäviä. Oman rahatalouden suunnittelu, kodin perushankinnat. Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet. Valmistetaan nopeita, edullisia ja ravitsevia aterioita. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse, oppilastoverit ja opettaja arvioivat työskentelyä. 9. luokkalaiset, jotka ovat opiskelleet kotitaloutta 8. luokalla. ALK8, ALK9, Leipurit keittiössä 8. tai 9. luokkalaiset. Voit valita saman kurssin 8. luokalla ja 9. luokalla. Tutustutaan eri taikinatyyppeihin valmistamalla suolaisia ja makeita leivonnaisia. Tehdään hinta- ja laatuvertailua kotona leivotun ja ostetun välillä. Tutustutaan leivontaa helpottaviin puolivalmisteisiin. Käytännön työharjoitukset, ryhmä- ja yksilötehtävät. Jatkuvasti tunneilla, oppilas itse. Liikunta ALP8, Valinnainen liikunta, pojat 8. luokan pojat. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden liikuntatietoja ja taitoja pääosin yksilölajeissa, jotka on jo käyty läpi yläasteen pakollisilla liikuntakursseilla. Kurssilla kokeillaan myös paljon aivan uusia liikuntamuotoja, jotka nekin ovat pääosin yksilölajeja. 8. luokkalaiset pojat. ALP9, Valinnainen liikunta, pojat 9. luokan pojat. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden liikuntatietoja ja taitoja joukkuelajeissa, jotka on jo käyty läpi yläasteen pakollisilla liikuntakursseilla alla luetelluissa lajeissa. Kurssilla kokeillaan myös paljon aivan uusia liikuntamuotoja, joista voi opiskelijalle löytyä jopa uusi elinikäinen liikuntaharrastus. Lajeja: 1. jääpelit, 2. jalkapallo, 3. sulkapallo, 4. koripallo ja 5. salibandy. 9. luokkalaiset pojat.

8 ALT8, ALT9, Valinnainen liikunta, tytöt Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tavoitteet: Kurssin tavoitteena syventää oppilaiden perusliikunnassa oppimia liikuntataitoja ja tietoja. Kurssilla kokeillaan myös uusia liikuntamuotoja. Liikuntalajeja voidaan painottaa ryhmän kiinnostusten mukaan. Sisällöt: : palloilu mailapelit jääurheilu tanssi- ja musiikkiliikunta lihaskunto- ja kuntosaliharjoittelu uudet liikuntamuodot mahdollisuuksien ja ryhmän kiinnostuksen mukaan (esimerkiksi tennis, ultimate, käsipallo, laskettelu/ lumilautailu) Arvioinnissa huomioidaan oppilaan aktiivisuus ja innokkuus tunneilla sekä jo opittujen liikuntataitojen soveltaminen uuden oppimisessa. 8. ja 9. luokkalaiset tytöt. Kurssin voit valita molempina vuosina tai vain toisena vuonna. Musiikki AMU8, AMU9, Musiikki 8. ja 9. luokan oppilaat. Musisointia eri tavoin. Oppilas osallistuu yhteissoittoon valitsemallaan soittimella (kitara, basso, rummut, piano, laulu). Aiheina mm. musiikin eri tyylit, musiikkivideot, musikaalit, teoria. Laulu, soitto, kuuntelu, katselu, retket Numeroarviointi Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tekstiilityö ATS8, ATS9, Tekstiilityötä monipuolisesti Erilaisten käsitöiden suunnittelusta ja valmistuksesta kiinnostuneet tytöt ja pojat. Tehdään monipuolisesti erilaisia käsitöitä oppilaiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Työt ovat sekä vaatetukseen että sisustamiseen liittyviä. Jokainen oppilas valmistaa oman suunnitelman mukaisen työn, tavoitteenaan oppia uutta tai syventää aikaisempaa tietämystään. Kartutetaan lisätietoja tarpeen mukaan mm. seuraavista käsityötekniikoista: ompelu, lankatekniikat, kankaankudonta, kankaan värjäys- ja kuviointimenetelmät, huovutus, käsin- ja konekirjonta, tilkkutyöt sekä käsityöperinteet. Mahdollisuus tehdä myös mosaiikkitöitä.

9 Pääosin itsenäisiä tehtäviä sekä retkiä. Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Tekninen työ ATN8, ATN9, Tekninen peruskurssi Kaikki käsitöistä kiinnostuneet tytöt ja pojat. Peruskurssiin liittyvä jatkokurssi on mahdollista valita 9. luokalla. Perinteiset puu- metalli- ja elektroniikkatyöt. Edellä mainittuihin sisältyvät tekniikat ja menetelmät. 8. ja 9. luokkalaiset. Tätä kurssia et voi valita 9. luokalla, mikäli olet opiskellut kurssin 8. luokalla ATN48, ATN94, Tekninen 4h Kaikki käsitöistä kiinnostuneet tytöt ja pojat. Perinteiset puu-, metalli- ja elektroniikkatyöt. 4h viikossa mahdollistaa suurempien aihekokonaisuuksien valmistamisen, sekä paremman tutustumisen erilaisiin työtapoihin ja tekniikoihin. Edellä mainittuihin sisältyvät tekniikat ja menetelmät. Numeroarviointi 8. ja 9. luokkalaiset. Kurssin voit valita molempina vuosina, tai sitten joko 8. tai 9. vuosiluokalla. ATJ9,Tekninen jatkokurssi Kahdeksannella luokalla teknisen työn peruskurssin suorittaneet. Omavalintaisten töiden valmistaminen teknisen työn menetelmillä. 9. luokkalaiset, jotka ovat 8. luokalla suorittaneet kurssin ATN8 tai ATN84. Tietotekniikka ATT8, Tietotekniikan perusteet Sinulle, joka olet kiinnostunut tietotekniikasta työkaluna ja harrastuksena. Aikaisempi tietokoneen käyttötaito ei välttämätön. Opetellaan tietokoneen monipuolista käyttöä niin opiskelun tueksi, kuin omaksi iloksi. Kurssilla opetellaan tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, kuvankäsittelyn ja esitysgrafiikan perusteet. Kurssilla opiskellaan tietokoneen peruskäyttöä, internetin

10 peruskäyttöä ja tietoturvaa ja yksityisyyttä netissä. Tekemällä oppii. Korostetaan omatoimista tietojen ja taitojen kartuttamista sekä toisen auttamista. Tietyistä osa-alueista voidaan pitää kokeita. 8. luokkalaiset. ATP9. Tietotekniikkaa perusteellisemmin Sinulle, joka olet kiinnostunut tietotekniikasta työkaluna ja harrastuksena. Tietotekniikan perusteet kurssin sisällön hyvä osaaminen lähtötasona. Syvennetään tietokoneen monipuolista käyttöä niin opiskelun tueksi, kuin omaksi iloksi. Kurssilla syvennetään osaamista seuraavilla osa-alueilla: tekstinkäsittely (esim. tyylit), taulukkolaskenta (esim. makrot), kuvankäsittelyn (esim. animaatio) ja esitysgrafiikka. Kurssilla opetetaan kotisivujen tekemisen alkeet HTML- kielellä. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden tietotasolle sopivaksi kurssin alussa. Tekemällä oppii. Korostetaan omatoimista tietojen ja taitojen kartuttamista sekä toisen auttamista. Tietyistä osa-alueista voidaan pitää kokeita. 9. luokkalaiset. Draama Draama sopii valinnaisaineeksi kaikille 8.- ja 9.-luokkalaisille, jotka haluavat kehittää omaa esiintymisrohkeuttaan ja -taitoaan tai pitävät esiintymisestä. Mitään erityistä osaamista ei tarvita, vaan kiinnostus ja innostus riittävät. Ryhmässä toimiminen, kaverin auttaminen, toisen kuunteleminen ja kaikin puolin mukava yhdessäolo ovat keskeisiä asioita draamassa. DIM8, DIM9, Improvisaatiosta näytelmään Tämän kurssi on tarjolla seuraavan kerran lukuvuodeksi Kurssilla harjoitellaan heittäytymistä, keskittymistä, kontaktin ottamista ja tilanteen hallintaa. Improvisoidusta esiintymisestä edetään pienimuotoisen näytelmän käsikirjoittamiseen ja esittämiseen. Lisäksi kurssilla opitaan, mitä on prosessidraama ja miten sitä toteutetaan. Toiminnallisia draamaharjoituksia Numeroarviointi, johon vaikuttavat aktiivisuus sekä draama- ja ryhmätyötaidot. 8. ja 9. luokkalaiset. DIL8, DIL9 Ilmaisutaidosta näytelmään Tämän kurssi voit valita lukuvuodeksi Tällä kurssilla harjoitellaan erilaisia ilmaisukeinoja, kuten äänenkäyttöä sekä puheja liikeilmaisua. Lisäksi tutkitaan erilaisia tapoja ilmaista esimerkiksi sijoittamalla

11 samoja repliikkejä eri tilanteisiin. Näistä harjoituksista edetään pienimuotoisen näytelmän ideointiin, käsikirjoittamiseen, harjoittelemiseen ja lopulta esittämiseen. Toiminnallisia draamaharjoituksia Numeroarviointi, johon vaikuttavat aktiivisuus sekä draama- ja ryhmätyötaidot. 8. ja 9. luokkalaiset. Muut kurssit LUMA8, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa Sinulle, joka olet kiinnostunut matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta sekä ongelmanratkaisusta. Fysiikkaan ja kemiaan tutustumista kokeellisten menetelmien avulla, sekä kehitetään loogista ajattelua. Syvennetään matematiikan taitoja sekä tutustutaan matematiikan, kemian ja fysiikan historiaan. 8. luokkalaiset. LUMA9, Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa Sinulle, joka olet kiinnostunut matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta sekä ongelmanratkaisusta. Matematiikan, kemian ja fysiikan taitojen syventämistä. Fysiikan ja kemian tutkimuksia matematiikkaa apuna käyttäen. Tähtäimenä antaa hyvä pohja jatkoopinnoille. 9. luokkalaiset. ATU8, ATU9, Mukava koulu 8. ja 9. luokan oppilaat. Opettajakunta valitsee Mukava koulu -kurssille pääsevät oppilaat. Esteenä kurssille pääsyyn voi olla esimerkiksi koulukiusaaminen, tupakointi tai toistuvat jälkiistunnot. Toiminnan tavoitteena on luoda mukava ja turvallinen koulu kaikille. Kurssilla mm. harjoitellaan ihmissuhdetaitoja ja osallistutaan koulun erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Kurssiin sisältyy psykologian oppimateriaalien harjoituksia sekä tukioppilaskoulutus ja tukioppilastoimintaa. Oppilaat valmistelevat ja pitävät tunteja seiskoille ja alaluokille mm. aiheista koulukiusaamisen ehkäisy, erilaisuus, yläkouluun siirtyminen ja nettikäyttäytyminen. Kurssin voit valita 9. luokalla, vaikka et olisi opiskellut valinnaista kurssia 8.

12 luokalla. ARR9, Rikos ja rangaistus / Maailma nyt Tavoite Työmenetelmät Lakitiedon ja ajankohtaisten asioiden valinnaisaine yhdeksäsluokkalaisille Syyslukukaudella kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestelmästä ja opettaa oppilasta tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa. Kurssin käsiteltäviä aiheita ovat mm. rikokset ja rangaistukset. Kevätlukukaudella pyrimme ymmärtämään tämän hetkistä yhteiskuntaa ja perehdymme ajankohtaisiin maailman ja Suomen tapahtumiin. Tavoitteena on saada syvällisempi käsitys suomalaisesta oikeusvaltiosta sekä perehtyä mediaa seuraamalla ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Vierailut käräjäoikeuteen ja poliisilaitokselle, oppilaan omaa aktiivisuutta korostavat yksilö-, pari- ja ryhmätyöt. Oppimispäiväkirjana oma blogi. Numeroarviointi, oppilaan oma aktiivisuus tunneilla sekä oppimispäiväkirja. 9. luokkalaiset.

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2012-2013 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2012-2013 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2012-2013 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Kielet... 4 RA8, RA9, A2 Ranska... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8, SA9, A2-saksa...

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka

Valinnaisaineopas 9. luokka Valinnaisaineopas 9. luokka lukuvuosi 2017-2018 Yläkoulun tuntijako OPPIAINEET 7.lk 8.lk 9.lk Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 4 10 A1-KIELI 2 3 3 8 B1-KIELI 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10 FYSIIKKA/KEMIA

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 5.LK

VALINNAISKURSSIT 5.LK VALINNAISKURSSIT 5.LK Kursseja on tarjolla yhteensä kahdeksan. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kolme. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia, joita

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Mitä ja miksi?

Valinnaisaineet. Mitä ja miksi? Valinnaisaineet Seitsemännellä luokalla lukujärjestyksessä olevat oppiaineet ovat kaikille oppilaille yhteisiä aineita. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla opiskellaan kaikille yhteisten aineiden

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan. Valinnaisaineiden nimet, tuntimäärät ja sisällöt päätetään

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Koivukyläntie 52 01350 VANTAA Puh. (09) 8392 3141 www.edu.vantaa.fi/simoya kaarina.meronen@edu.vantaa.fi Saate 6.4.2017 Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 Leppävaaran koulu Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen 09-816 44325 jaana.kupsanen@espoo.fi Sisällysluettelo OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE... 3 TUNTIJAKO Leppävaaran

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat!

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013 Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Valinnaiskurssien avulla oppilas voi syventää jo olemassa olevia taitojaan ja nauttia osaamisestaan.

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 5. 6. luokilla opiskellaan kahta valinnaista ainetta, joista toinen on taide- ja taitoaine ja toinen muu valinnainen

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot