KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI"

Transkriptio

1 versio (= versio ) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu

2 SISÄLLYSLUETTELO versio Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista Taustatietoa ehdotetulle kv. - ohjelmalle Kansainvälisten matkailumarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Markkinoinnista myyntiin Valitaan ulkomailta kohdemarkkinat Tuote- ja markkina-analyysi Euroopan ranskankielisistä markkinoista Tuote- ja markkina-analyysi Iso-Britanniasta markkina-alueena Tuote- ja markkina-analyysi Venäjästä markkina-alueena Myyntikanavien rakentaminen ja ylläpitäminen valituilla kohdemarkkinoilla Matkanjärjestäjien valinta valituilla kohdemarkkinoilla Markkinointitoimenpiteet myyntikanavien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Tuotepankki ja varausjärjestelmä internetiin jälleenmyyjien käyttöön Tuotepankki Sähköinen kauppapaikka Yhteistyön organisaatio Rahoitus LIITTEET Tuote- ja markkina-analyysit 7.. Hankerahoituksella Kuntarahoituksella Yritysrahoituksella Euroopan ranskankielistä markkinoista... 3 Iso-Britanniasta markkina-alueena...(ei vielä valmis) Venäjästä markkina-alueena... (ei vielä valmis) LIITTEINÄ KOHDEMARKKINOIDEN VALINNASSA KÄYTETTYÄ TILASTOTIETOA Tilastotietoja matkustuksesta valituilta päämarkkina-alueilta Suomeen ja Kainuuseen 23 sekä ennakkotietoja kansainvälisistä yöpymisistä tammi-elokuu 24 Taulukko. Iso-Britannia... 4 Taulukko 2. Ranska Taulukko 3. Venäjä Tilastotietoja matkustuksesta muista maista Suomeen ja Kainuuseen sekä ennakkotietoja kansainvälisistä yöpymisistä tammielokuu 24 Taulukko 4. Saksa Taulukko 5. Alankomaat Taulukko 6. Belgia sivu 2

3 versio Taulukko 7. Espanja Taulukko 8. Italia Taulukko 9. Japani Taulukko 2. Kiina... 5 Taulukko 2. Norja... 5 Taulukko 22. Puola Taulukko 23. Ruotsi Taulukko 24. Sveitsi Taulukko 25. Tanska Taulukko 26. Viro Taulukko 27. Yhdysvallat KUVIOT, TAULUKOT Taulukko. Kuntien yhteisrahoitus MEK kampanjoihin osallistumisesta... 6 Taulukko 2. Ulkomaiset yöpymiset suuralueittain Taulukko 3. Kainuun markkinointitoimenpiteet päämarkkina-alueilla Taulukko 4. Kainuun markkinointitoimenpiteet muilla markkina-alueilla Taulukko 5. Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointiesitteet... 9 Taulukko 6. Kuntien yhteisrahoitus MEK kampanjoihin osallistumisesta Taulukko 7. MEK markkinointikampanjoiden kuvaukset Taulukko 8. Kansainvälisten yöpymisten jakautuminen Suomen matkailualueille Taulukko 9. Kansainväliset yöpymiset Suomessa Taulukko. Kainuun kansainväliset yöpymiset Kuvio. Ulkomaisten yöpymisten kehitys suomalaisissa majoitusliikkeissä Kuvio 2. Ulkomaisten yöpymisten kehitys Kuvio 3. Myynnin jakelutiet ja verkostot ulkomaan markkinoilla... Kuvio 4. tuotepankki internetissä... 2 Kuvio 5. Malli tuotekortista ja näkymä hakumoottorin tuottamasta tuloksesta... 2 Kuvio 6. Tuotelinjat (tuotepohjainen markkinointi) 22 sivu 3

4 Yhteenveto KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio Valitaan ulkomailta kohdemarkkinat Pääalueet Iso-Britannia Ranska Venäjä kohderyhmä(t) eli loppuasiakkaat markkina-alueella (määritellään) (määritellään) (määritellään) Muut alueet reagointivaraa muilla markkinoilla avautuviin mahdollisuuksiin, harkinta tapauskohtaisesti Kohderyhmien määrittely Menestys (myynti) vaatii ehdottomasti asiakassegmenttien tarkan määrittelyn (tuotteet potentiaalisten asiakasryhmien tarpeisiin). Omat resurssit haluttujen asiakassegmenttien vastaanottamiseen on tunnettava (tunnustettava). Kaikki matkailuyritysten tuottamat tuotteet eivät sovellu kansainvälisille markkinoille, joten yritysten on valittava tuotteistaan kansainvälisille markkinoille sopivat. Matkailuhankkeiden markkinointi- ja myyntiponnistelujen painopiste kohdistetaan päämarkkinaalueille, valittuihin kohderyhmiin. Matkailuhankkeiden resursseista pieni osa varataan mahdollisuuksiin reagoida muilla markkina-alueilla avautuviin mahdollisuuksiin. Matkailuhankkeiden markkinointisuunnitelma annetaan yritysten ja kuntien matkailumarkkinoinnista vastaavien tietoon -> tiedoista apua yritysten / kuntien omien markkinointi- ja myyntiponnistelujen suunnittelussa (synergiaetua?) Matkailuhankkeiden markkinoinnin kohderyhmänä (valitut) matkanjärjestäjät ym. kohdemarkkinoilla Yhteinen jakelutiestrategia Lähtökohta: matkailuyritysten tuotteet ja resurssit riittävä, kohdemarkkinat on valittu ja asiakaskohderyhmät on määritelty. Tämän jälkeen matkailuhankkeiden markkinoinnin konkreettisessa suunnittelussa etsitään yllä mainituilla kohdemarkkinoilla ne ulkomaiset matkanjärjestäjät, jotka toimivat valituissa asiakaskohderyhmissä omalla markkina-alueellaan. Valitsemme ne matkanjärjestäjät, joiden tuotantoon haluamme päästä ja joiden tuotannossa haluamme pysyä. Markkinointi- ja myyntiponnistelut suunnataan säännöllisesti ja pitkäjänteisesti tähän matkanjärjestäjä -kohderyhmään pysyvän myyntikanavan rakentamiseksi. Pääsääntöisesti matkailuhankkeiden puolesta kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia ei tehdä, vaan sen toteuttamisesta vastaavat jälleenmyyjät. Keskusvaraamopalvelujen tarjoaminen jälleenmyyjille ja keskusvaraamojärjestelmän tarjoaminen matkailuyrityksille FinF.un Group Oy:n kautta. Jälleenmyyjillä tulee olla, heidän niin halutessaan, saada informaatiota Kainuun matkailupalveluista ja varauspalveluja yhdestä pisteestä. Osa matkanjärjestäjistä varmaan haluaa toimia suoraan matkailupalvelujen tuottajien kanssa, mutta osa tarvitsee mahdollisuuden varata palveluja keskitetysti yhdestä pisteestä. Tuotepohjainen markkinointi Jälleenmyyjille suunnatussa markkinoinnissa tarjolla olevat matkailupalvelut ryhmitellään tuoteryhmittäin, tarvittaessa rekisteröityjen tuotemerkkien alle - kannuste- ja kokoustuotteet (tuotemerkkinä Real Reward) - luontomatkailutuotteet (tuotemerkkinä Wild Taiga) - vapaa-ajan tuotteet (ei tuotemerkkiä) - kulttuuri ja tapahtumat (ei tuotemerkkiä) sivu 4

5 Määrälliset tavoitteet vuodesta 23 vuoteen 27 - vähintään 2 ulkomaisen matkanjärjestäjän tuotannossa (päämarkkinoilla vähintään 5 / maa, Venäjällä suurempi määrä) - vähintään 3 %:n nousu ulkomaisissa yöpymisissä (66. vuonna 23 -> 86. vuoden 27 lopussa) - myyntiä vähintään 2,4 miljoonaa versio Markkinointi- ja myyntiponnistelut myyntikanavan rakentamiseen ja ylläpitämiseen Markkinointisuunnitelma 25-26: katso s. 4 alkaen - myyntikanavien rakentamiseen Nettipankin (www.kajaaniregion.fi) rakentaminen, katso sivut s. 2 alkaen - työkalu alueesta kiinnostuneille / myyville matkanjärjestäjille Sähköisen kauppapaikan (varausjärjestelmän) rakentaminen, katso s. 22 alkaen - mahdollisuus varata nettipankin palveluja myös sähköisesti Yhteinen markkinointiorganisaatio Päämarkkina-alueille matkanjärjestäjäkontakteja hoitamaan valitaan ko. markkina-alueella toimiva, oma (Kainuuta edustava) agentti tehtävänään omalla alueellaan - jatkuvasti etsiä Kainuun myyntiin potentiaalisia, kokeneita Suomi myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset myyntikäynnit matkanjärjestäjien luona, tutustumisvierailuille kutsuttavien henkilöiden valinta ja järjestelyissä mukana oleminen - mediakontaktit ja mediamatkat - markkinatietoa kohdealueilta Muilla alueilla matkanjärjestäjäkontakteja hoitavat kansainvälisten matkailuhankkeiden projektipäälliköt (keskenään toimenpiteet koordinoiden), tehtävänään - jatkuvasti etsiä Kainuun myyjiksi potentiaalisia, kokeneita Suomi myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset tapaamiset matkanjärjestäjien kanssa (myyntikäynnit / workshopit / ammattilaismessut / Kainuussa toteutettavilla tutustumismatkat) - mediakontaktit ja mediamatkojen järjestelyt - markkinatietoa kohdealueilta Rahoitus Yhteensä Tämän markkinointisuunnitelman mukaisesti vuosina Kainuun kansainväliseen markkinointiin, yritysten ja kuntien yhteistyötä, käytetään n.,2 miljoonaa euroa Hankerahoituksella Tämän hetkisten kansainvälisten matkailuhankkeiden yhteenlaskettu budjetti vuosille on noin, miljoonaa euroa. Tästä summasta yritysrahaa on noin 244. (22 %) ja julkista rahoitusta noin 886. (78 %). Matkailuhankkeiden budjeteissa on markkinointiin käytettävissä noin 45. (+5. TTL - hankkeesta, mikäli yritysrahaa toteutettaviin kampanjoihin löytyy 5 % eli 25. ). Tällä rahoituksella saadaan sekä henkilöresursseja (projektipäälliköt, päämarkkina-alueille palkatut agentit) että toteutetaan taulukoissa 3 ja 4 matkailuhankkeiden rahoitettaviksi ja toteutettaviksi merkityt käytännön markkinointitoimenpiteet. Kuntarahoituksella Taulukoissa 7 on kuvattu ne Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointikampanjat ja -toimenpiteet, joihin Kainuu ilmoittautuu mukaan ja jotka kainuulaiset kunnat yhdessä rahoittavat. Kokonaiskoordinointivastuunsa mukaisesti Kainuun Etu Oy laskuttaa vuosittain kunnilta niiden MEK yhteistyöhön vuosille (n.. ) varaamat markkinointirahat ja vastaa MEK:n kampanjoiden vaatimista käytännön toimenpiteistä. sivu 5

6 MEK:n kampanjat kesä 25 ja talvi 5 6 kesä 26 ja talvi 6-7 versio kesä 27 ja talvi 7 8 Kuntarahoitus summat ALV % Taulukko. Kuntien yhteisrahoitus Matkailun Edistämiskeskuksen kampanjoihin osallistumisesta Yritysrahoituksella Hankerahoituksesta (, miljoonaa euroa) siis noin 244. euroa kerätään siis hankkeisiin osallistuvilta yrityksiltä. Kuntien yhteistyöllä Kainuu saadaan mukaan valittuihin MEK:n markkinointikampanjoihin. Kun matkailualue on mukana MEK:n markkinointikampanjoihin, ko. kampanjoissa yksittäisille yrityksille avautuu lisämahdollisuuksia omiin, yrityskohtaisiin markkinointitoimenpiteisiin. Ilman alueen mukana oloa MEK:n peruskampanjassa, yritys ei voi hyödyntää näitä MEK:n kampanjoiden tarjoamia lisämoduuleja. Päätökset mukaan menemisestä tekee kukin yritys päättää ja rahoittaa itse. sivu 6

7 LUKIJALLE TAUSTATIETOA EHDOTETULLE KV-OHJELMALLE versio Matkailuyritykset ovat lähivuosien aikana enenevässä määrin tuoneet esille, että Kainuun matkailun kansainvälistyminen ja markkinointi tulisi hoitaa huomattavasti nykyistä tehokkaammin ja pitkäjänteisesti. Toiminta vaatii organisoitumista ja kaikkien saatavissa olevien resurssien maksimoimista. Tämä on sisällytetty myös maakunnan hallintokokeilun kehittämisohjelmaan. Maakunnan kehittämisohjelmassa matkailun keskeiseksi toimenpiteeksi lähivuosina määritellään mm. maakunnan kansainvälisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin organisoiminen systemaattiseksi, pitempiaikaiseksi ja kaupallisesti järkeväksi konseptiksi (b-to-b), pohjautuen nykyaikaiseen sähköiseen on-line myyntijärjestelmään sekä kansainvälisiin portaaleihin Keväällä 24 kainuulaiset matkailuyritykset antoivat Kainuun kansainvälisen matkailun yhteismarkkinoinnin koordinointitehtävän Kainuun Etu Oy:lle. Kainuun Etua pyydettiin laatimaan konkreettinen ehdotus toimintamallista ja tarvittavista markkinointitoimenpiteistä ja käynnistää ja koordinoida markkinointia kevääseen 27 saakka. Kolmen vuoden tavoite on paitsi yhteismarkkinoinnin käytännön toteutuminen, myös toimivan yhteistyömallin hioutuminen muotoon, joka voi jatkaa eteenpäin elämäänsä yritysvetoisesti.. Kansainvälisten matkailumarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Matkailu EU-maista Suomeen kasvoi 5 prosenttia 23 EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät edellisestä vuodesta 5 % ja niiden määrä nousi 2,5 miljoonaan vuonna 23. Matkailu Suomeen väheni Venäjältä, Yhdysvalloista ja Aasiasta, mikä pienensi Suomeen suuntautuvan matkailun kokonaiskasvun vajaaseen prosenttiin. Yhteensä ulkomaalaiset yöpyivät majoitusliikkeissä 4,3 miljoonaa kertaa. Matkailutulot EU-maista lisääntyivät edellisestä vuodesta lähes 3 prosenttia 852 miljoonaan euroon, mikä on yli puolet Suomen matkailutuloista. Vuonna 23 ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa palveluihin ja ostoksiin,7 miljardia euroa eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin (lähde: Tilastokeskuksen matkailutilasto 24). Yöpymisten kokonaismäärän kasvu jäi,6 prosenttiin 23 Vuonna 23 kotimaan matkailijoiden majoituspalvelujen käyttö lisääntyi marginaalisesti (,4 %). Kysynnän pieni kasvu ei riittänyt korvaamaan edellisen vuoden lähes 3 prosentin laskua, ja kotimaisten matkailijoiden määrä vuonna 23 jäi edelleen pari prosenttia 2 tasoa pienemmäksi, yhteensä,8 miljoonaan yöpymisvuorokauteen. (lähde: Tilastokeskuksen matkailutilasto 24). Koska vetoapua ei tullut ulkomaisesta kysynnästä, yöpymisten kokonaismäärän kasvu majoitusliikkeissä jäi vaatimattomaan,6 prosenttiin. Hotelliyöpymisten määrä kasvoi jonkin verran ( %). Vuonna 23 majoitusliikkeissä kirjattiin yhteensä 6, miljoonaa yöpymistä, näistä 2,9 miljoonaa oli hotelliyöpymisiä. Kasvu lähes pysähtynyt myös 24 Majoitustoimen liikevaihto on polkenut lähes paikallaan 2-23 ja sama tilanne on jatkunut myös kuluvana vuonna 24. Suomen majoitusliikkeissä tammi-toukokuussa 24 kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät vajaan prosentin. Tammi-toukokuussa 24 yöpymisten määrä lisääntyi Satakunnassa 5 prosenttia sekä Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla yli 7 prosenttia. Eniten yöpymiset vähenivät Kainuussa ja Kymenlaaksossa, prosenttia (Tilastokeskus). sivu 7

8 Kasvua haetaan ulkomaan markkinoinnilla versio Viime vuosina ulkomaisten yöpymisten kasvuluvut ovat olleet kotimaista kehitystä parempaa (Kuvio ). Yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä * vuosittainen kasvu% 2, %, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % -2, % -4, % * vuosi SUOMALAISET ULKOMAALAISET Kuvio. Ulkomaisten yöpymisten kehitys suomalaisissa majoitusliikkeissä * (vuodelta 23 ennakkotieto) Ulkomaisten matkailijoiden kasvava kiinnostus Suomea kohtaan tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun ja lisämyyntiin myös kainuulaiselle matkailuelinkeinolle. Viime vuosina kainuulaisten matkailukeskukset eivät kuitenkaan ole onnistuneet kasvattamaan ulkomaalaisten yöpymisten määrää samassa tahdissa lähialueidemme kanssa. Kuten Kuviosta 2 nähdään esimerkiksi sekä Kittilä että Kuusamo ovat viime vuosina onnistuneet hakemaan kasvua kansainvälisyydestä. Kainuulaisista kohteista Kajaani ja Sotkamo ovat ulkomaalaisten osalta taistelemassa vähentyviä lukuja vastaan Kajaani Sotkamo Kuusamo Kittilä Kuvio 2. Ulkomaalaisten yöpymisten kehitys 2-23 (Tilastokeskus) Viime vuosien matkailuhankkeet ovat mahdollistaneet kansainvälisille matkailumarkkinoille suunnattujen tuotteiden tuotekehityksen lisäksi ulkomaisten matkanjärjestäjien tutustumismatkat Kainuuseen. Tutustumisvierailuille osallistuneet ulkomaiset matkanjärjestäjät ovat antaneet hyvää palautetta matkailupalveluistamme, perusasiat ovat kunnossa (toki kehittämisvinkkejäkin olemme saaneet). Kainuun maantieteellinen sijainti ja sääolosuhteet sivu 8

9 versio yhdistettynä rakennettuun infrastruktuuriin mahdollistaa ympärivuotisen palvelutarjonnan. Matkailupalvelujen ympärivuotisuuden onnistuneella kaupallistamisella kainuulaisilla matkailuyrityksillä on varmasti oma osansa otettavana Suomeen suuntautuvista ulkomaisista matkailijavirroista. Valtakunnan tasolla Kainuun osuus rekisteröidyistä ulkomaisista yöpymisistä on vaatimatonta luokkaa (2 % vuonna 23) Suomessa rekisteröidyistä ulkomaalaisista yöpymisvuorokausista, kun taas lähialueemme Järvi - Suomi ja Pohjois-Suomi tilastoivat merkittäviä määriä yöpymisvuorokausia (Taulukko 2). Suomi Helsinki Muu etel. Suomi Läntinen Suomi Järvi-Suomi Lappi Ahvenanmaa Kuusamo KAINUU NED % % % % % 422 % % % BEL % % % % % 9 % % 339 % ESP % % % % % 27 % 693 % 459 % UK % % % 43 3 % % 469 % 949 % 888 % ITA % % % % % 47 % 46 % 9 % JPN % % % 58 9 % % 74 % 56 % % CHI % % % % % 32 % 38 % 977 % NOR % % % % % % 497 % 69 % POL % % % % % % 56 % 38 % FRA % % % % % 7 % % % SWE % % % % % % 2 % 2 28 % GER % % % % % 82 2 % % % SUI % 3 86 % % % % 6 % % 45 % DEN % % % % % % 253 % 257 % RUS % % % % % 67 % % % EST % % % % % % 838 % 8 % USA % % % % % 72 % 58 % 98 % % % % % % % % % Taulukko 2. Ulkomaiset yöpymiset suuralueittain 23 (luvut Tilastokeskus) Taulukon 2 pohjalta kainuulainen matkailuelinkeino voi pohtia ja hakea uskonvahvistusta sille, miten kilpailukykyinen Kainuu on ulkomaan markkinoilla, verrattuna esim. naapureihimme Järvi - Suomeen ja Lappiin. Sijaitsemme maantieteellisesti näiden kahden matkailualueiden välissä; myös tuotetarjonta muistuttaa toisiaan, joten kainuulaisilla matkailupalveluilla uskoisi olevan vetovoimaa ja kilpailukykyä ulkomaisten matkailijoiden houkuttelemiseen alueellemme. Kansainvälistymisen mittareita on useita mutta myyntiä odottaville yritysjohtajille hyvä tunnusluku myyntikanavien arviointiin varmasti on niiden ulkomaisten matkanjärjestäjien määrä, jotka tällä hetkellä markkinoivat omille asiakkailleen matkailutuotetta, joka sisältää kainuulaisen matkailuyrittäjän tuottamia palveluja. Tarkemmat tilastotiedot vielä puuttuvat, mutta jo selvitystyön tässä vaiheessa (kesän 24 tuotanto Suomeen) on selvinnyt, että kainuulaisia matkailupalveluja ei juuri ole ulkomaisten matkanjärjestäjien omassa kuluttajille kohdistetussa markkinointimateriaaleissa (katalogeissa, nettisivuilla) esillä. Mikäli tilanne osoittautuu samaksi myös talvimatkailun osalta, kainuulaisten matkailupalvelujen markkinoinniksi on (joko tietoisesti tai muiden mahdollisuuksien puuttuessa) valikoitunut kainuulaisten yritysten omat markkinointitoimenpiteet ulkomailla ja/tai Kainuuta myyvät matkanjärjestäjät toteuttavat oman markkinointinsa suoramarkkinointina omille asiakkailleen. Nykyinen malli ei tuo riittävästi kauppaa, minkä vuoksi kainuulainen matkailuelinkeino rohkeasti yhdistää voimansa myös ulkomaanmarkkinoinnissa; tavoitteena nostaa yhteisellä jakelutiestrategialla ja toiminnalla kainuulaisia matkailupalveluja markkinoivien ja myyvien ulkomaisten matkanjärjestäjien määrää. Kotimaan markkinoinnissa yhteistyötä on jo tehty, mutta kansainvälisellä puolella vielä ei. Nyt yhteistyö kotimaan markkinoinnissa toteutetaan Vuokatin Matkailukeskuksen organisoiman yhteismarkkinoinnin kautta ja kansainvälisen yhteismarkkinointi Kainuun Etu Oy:n kautta. sivu 9

10 2. Markkinoinnista myyntiin versio Matkailutuotteen tie tuottajalta kuluttajalle voi olla joko suora (kuluttaja varaa/ostaa palvelun suoraan tuottajalta) tai moniportainen (tuotteen kuluttajalle välittää jälleenmyyjä joukkoa itsenäisiä organisaatioita ja/tai henkilöitä, jotka erikoistuvat tuotteiden saatavuuden järjestämiseen). Matkailuyrityksen kannalta tärkeintä on se, että potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksen tuotteen markkinoilta ja kaupan mahdollistava järjestelmä. Jakelutie käsitteenä voidaan jakaa - informaatio- eli markkinointikanavaan (korostaa potentiaalisen asiakkaan huomion ja ostohalun herättämistä) - jakelu- eli myyntikanavaan (korostaa kaupan päättämiseen tähtäävää näkökulmaa) Jakelutie on se markkinointi- ja myyntikanavien yhdistelmä, joka matkailuyrittäjällä on käytettävissään. Markkinointikanavina toimivat mm. - yrityksen oma markkinointiviestintä - paikalliset matkailutoimistot - alueelliset markkinointiorganisaatiot - MEK - erilaiset tietoverkot - messut ja muut yleisötapahtumat Myyntikanavina toimivat mm. - matkanjärjestäjät - keskusvaraamot - alueelliset myyntiorganisaatiot - sektorikohtaiset myyntiorganisaatiot (esim. hotelliketjut) - matkatoimistot Kuvio 3. Myynnin jakelutiet ja verkostot ulkomaan markkinoilla (lähde: MEK) Tähän saakka voitaneen sanoa, että ulkomaan markkinoinnissaan kainuulaisten matkailuyritysten keskinäisen yhteistyössä painopiste on ollut enemmän markkinointikanavien kuin myyntikanavien suunnassa. Viimeistään nyt on aika siirtää yhteistyön painopiste myyntikanavien systemaattiseen rakentamiseen ja säännölliseen hoitamiseen. Pelkkiä markkinointikanavia käyttävä yritys joutuu suuntaamaan markkinointityönsä painopisteen markkinointiviestintään, jonka avulla yritys voi tavoittaa haluamansa kohderyhmät. Tämä saattaa, kohderyhmän laajuudesta riippuen olla erittäin kallista ja edellyttää aina kohderyhmien ja niihin vaikuttavien viestimien hyvää tuntemusta ja hallintaa. Halutut kohderyhmät voi tavoittaa myös myyntikanavan kautta. Mikäli matkailuyritys ei itse halua / pysty hoitamaan kuluttajamarkkinointia kohdemarkkinoillaan, oikeantyyppisellä jälleenmyyjävalinnalla vähennetään merkittävästi tai kokonaan poistetaan yrityksen omaa, suoraan kuluttajiin kohdistuvaa markkinointiviestintää (tosin matkanjärjestäjä saattaa haluta neuvotella matkailupalvelujen tuottajien osallistumisesta kuluttajamarkkinoinnin kustannuksiin, silloin yksityiskohtainen kampanjaohjelma budjetteineen on suunniteltava yhdessä matkanjärjestäjän kanssa ja sopimus liitettävä osaksi jälleenmyyjäsopimusta). sivu

11 versio Myyntikanavan tehtävänä on tuotteen kaupallinen toimittaminen ostavan asiakkaan ulottuville, myyntiä tukevan informaation jakelu sekä kaupantekoon tarvittavat markkinointi- ja myyntitoimenpiteet. Myyntikanava hoitaa myös rahaliikenteen ostajalta palvelun tuottajalle, markkinainformaation ja palautteen lähtöalueen kuluttajilta palvelujen edelleen kehittämiseksi. Matkailupalveluja tuottavalle yritykselle myyntikanavan eri portaiden arvo ja mielekkyys on mitattavissa sillä lisäarvolla, jonka kukin porras tuo jakeluprosessiin lisääntyvänä kauppana, laajempina ja paremmin hyödynnettyinä markkinoina. Myyntikanavan toimijoiden on tuotettava lisäarvoa myös tiedonvälittäjinä ja tuotantoyrityksen edustajina kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Luonnollisesti sekä matkailuyrittäjä että myyntikanava mittaa suhteen toimivuutta ja kannattavuutta toteutuneen myynnin määrällä. Kainuulaisten matkailuyritysten tulee nyt ulkomaan kaupan osalta analysoida nykyisiä ulkomaisia asiakasvirtojaan, toteutuneen myynnin määrää ja tulevaisuudessa tarvittavia markkinointitoimenpiteitä ulkomaisten asiakkaiden tavoittamiseksi. Haluaako kukin asiakkaansa pääsääntöisesti omien markkinointitoimenpiteiden ja suorien varausten perusteella vai (myös) välittäjän kautta. Mikäli yrityksellä on jo ulkomaita tulleessa myynnissä myös välittäjien kautta tulevaa kauppaa, kannattaa selvittää näiden osuus toteutuneesta myynnistä ja verrata saatua tulosta yrityksen omaan markkinointibudjettiin. Mikäli yritys haluaa hakea lisää kauppaa ulkomailta tai mikäli yritys harkitsee kansainvälisen markkinoinnin aloittamista, molemmissa tapauksissa yrityksen tulee kartoittaa potentiaalisten uusien jälleenmyyjien määrä, tutustua näiden jakelukanavien tarjoamiin mahdollisuuksiin ja laatia suunnitelma, jolla omat palvelunsa saa jälleenmyyjien tuotantoon ja myyntiin mukaan. Myyntikanavan jäsen on matkailuyrityksen näkökulmasta asiakas. Matkailuyritys pyrkii myymään tuotteensa myyntikanavalle, joka taas pyrkii myymään tuotetta omille asiakkailleen. Markkinointiorientoituneita organisaatioita toki myös tarvitaan. Käytännössä ostajat käyttävät niitä informaatiokanavinaan. Niiltä saadaan tietoa, jota käytetään ostopäätösprosessin kahdessa ensimmäisessä vaiheessa eli tiedonhankinnassa ja vaihtoehtojen kartoituksessa. Matkailija muodostaa yleisen markkinointiviestinnän avulla mielikuvia matkailualueiden imagosta ja tekee valintoja näiden mielikuvien perusteella. Jos tämä linkki ostajan päätöksentekoon puuttuu, on vaarana että kauppa jää toteutumatta. Näistä syistä sekä markkinointi- ja myyntikanavilla on oma paikkansa matkailutuotteen jakelutiessä. Molempiin jakelutien toimijaryhmiin on hyvä kehittää kumppanuussuhteet. 3. Valitaan ulkomailta kohdemarkkinat Ehdotamme, että yhteistyönä toteutettavien markkinointi- ja myyntiponnistelujen kohdistamisista seuraaville markkina-alueille tehostetusti Päämarkkina-alueet Iso-Britannia Ranska Venäjä kohderyhmä(t) eli loppuasiakkaat markkina-alueella (määritellään) (määritellään) (määritellään) Muut markkina-alueet reagointivaraa muilla markkinoilla avautuviin mahdollisuuksiin, harkinta tapauskohtaisesti Maavalinnoissa on käytetty liitteissä esitettyjä maakohtaisia tilastotietoja. Menestys (myynti) vaatii ehdottomasti asiakassegmenttien tarkan määrittelyn (tuotteet potentiaalisten asiakasryhmien tarpeisiin). Omat resurssit haluttujen asiakassegmenttien vastaanottamiseen on tunnettava (tunnustettava). Kaikki matkailuyritysten tuottamat tuotteet eivät sovellu kansainvälisille markkinoille, joten yritysten on valittava tuotteistaan kansainvälisille markkinoille sopivat. Matkailuhankkeiden markkinointi- ja myyntiponnistelujen painopiste kohdistetaan ym. markkina-alueille, valittuihin kohderyhmiin. Matkailuhankkeiden resursseista pieni osa varataan mahdollisuuksiin reagoida muilla markkina-alueilla avautuviin mahdollisuuksiin. Hankkeiden markkinointisuunnitelmat annetaan yritysten ja kuntien matkailumarkkinoinnista vastaavien tietoon -> tiedoista apua yritysten / kuntien omien markkinointi- ja myyntiponnistelujen suunnittelussa (synergiaetua?)

12 2 versio Määritellään asiakassegmentti Loppuasiakassegmentointia voidaan tehdä monien eri kriteerien pohjalta (määritellään myöhemmin). Oikea segmentti löytyy yleensä eri kriteerejä luovasti yhdistelemällä. Tärkeää on, että segmentti rajataan usealla kriteerillä mahdollisimman selkeäksi, jotta sen erityisominaisuudet voidaan ottaa tuotteistamisessa huomioon ja asiakkaan saaman lisäarvon esilletuominen on helpompaa. Tässä alustavaa listaa pohdinnan / segmentoinnin pohjaksi: ASIAKAS Maantieteelliset alueet: esim. markkina-alueen sisällä maakunnat, kaupungit Asiakkaan kulutustottumukset: esim. ryhmämatkailu, automatkailu Matkustusmotiivin mukaan: esim. harrasteet, sukulaiset, työ Elämänvaiheen perusteella: esim. nuoret, eläkeläiset, sinkut Matkan pääsyy: esim. työmatka (esim. kokous, incentive, muu työmatka) vapaaajanmatka (esim. ostosmatka, ulkoilma-aktiviteetit, monen maan kiertomatka), yhdistelmä eli työ + vapaa-ajan matka ASIAKKAAN HAKEMA PALVELU Kesätuotteet kiertomatka, kesäaktiviteetit (esim. kalastus, vaellus, kanootti, golf, pyöräily, - aktiviteetit voitaisiin vielä jakaa luonto- ja urheiluaktiviteetteihin?), maaseutuloma, luontomatka Talvituotteet joululomat, talviaktiviteetit (esim. maastohiihto, laskettelu, lumilautailu, moottorikelkkailu, husky safarit, pilkkiminen aktiviteetit voitaisiin vielä jakaa luonto- ja urheiluaktiviteetteihin?) Ympärivuotiset lyhytlomat, kannustematkat, tapahtumat, special interest, hyvinvointi (wellness), kulttuuri 3.. Tuote- ja markkina-analyysi Euroopan ranskankielisistä markkinoista Liitteenä 3.2. Tuote- ja markkina-analyysi Iso-Britanniasta markkina-alueena Liite lisätään myöhemmin 3.3. Tuote- ja markkina-analyysi Venäjästä markkina-alueena Liite lisätään myöhemmin 4. Myyntikanavien rakentaminen ja ylläpitäminen valituilla kohdemarkkinoilla Yksittäisellä matkailuyrityksellä on yleensä useita, samanaikaisesti käytössä olevia jakelutievaihtoehtoja. Jakeluteitä, niin perinteisiä kuin sähköisiäkin, on ja tulee olemaan useita rinnakkaisia. Jakelukanavista muodostuva jakelutie voi olla moniportainen, sen valintaan ja rakenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota. Kotimaisilla markkinoilla myyntikanavien osalta Kainuu on nojautunut voimakkaasti suorajakeluun (yritys markkinoi ja myy eli ottaa varaukset ja maksut vastaan suoraan asiakkaalta itse). Markkinoinnissa kotimaan osalta yhteistyötä tehdään. Ulkomaan markkinoinnissa on vähäistä yhteistyötä tehty markkinointikanavien (informaation jakamisen) osalta, mutta myyntikanavien osalta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistyötä ei juurikaan ole tehty (poikkeuksena Venäjän markkinointi). Ulkomaan markkinoinnissaan jakelutieratkaisu on se strateginen päätös, joka Kainuun alueen matkailuyritysten tulee nyt tehdä. Halutaanko jatkaa nykyisellä toimintamallilla (ja nykyisillä tuloksilla) vai onko aika muuttaa toimintamallia? Matkailuyritysten valitsema toimintatapa vaikuttaa luonnollisesti siihen syntyykö Kainuun alueelle yhteistä toimintamallia matkailupalvelujen ulkomaan myyntiin lainkaan. Mikäli sellainen synnytetään, sen muoto vaikuttaa myös yksittäisen matkailuyrityksen omiin markkinointi- ja myyntiponnistelujen suunnitteluun ja toteutukseen ja meneillään oleviin ja suunnitteilla oleviin matkailuhankkeiden käytännön toimenpiteisiin. Päätöksellä on siis laajat vaikutukset. Kainuulaiset matkailuyritykset yhdistävät voimansa, yhteistyön tavoitteena jälleenmyyjäverkoston rakentaminen ja säännöllinen hoito valituilla kohdemarkkinoilla. Voimien yhdistämisellä yksittäinen yritys voi tavoittaa suurempia ja kaukaisempia asiakasryhmiä kuin pelkkien

13 versio omien markkinointitoimenpiteidensä avulla. Onnistunut yhteistyö tehokkaan matkanjärjestäjän kanssa tuottaa usein myös kuluttajamarkkinointiratkaisun valitulla kohdemarkkina-alueella. (tässä siis tavoiteltu työnjako: Kainuun matkailuyritysten markkinoinnin kohderyhmänä jälleenmyyjät, jälleenmyyjät toteuttavat kuluttajamarkkinoinnin omilla markkinoillaan). Suomalaisen matkailuelinkeinon edustajat toteuttavat jatkuvasti henkilökohtaista myyntityötä tapaamalla Suomi myyjiä ja potentiaalisia uusia matkanjärjestäjiä lähtömaissa myyntikäynnein, markkina-alueilla pidettävissä workshopeissa ja matkailumessuilla. Suomen matkailu-elinkeino ja MEK kutsuvat säännöllisin väliajoin sekä nykyisiä että uusia potentiaalisia agentteja Suomeen myyntitapahtumiin sekä tutustumismatkoille. Kainuun matkailuelinkeinolla säännölliset, henkilökohtaiset kontaktit potentiaalisiin matkanjärjestäjiin ulkomailla ovat olleet vähäisiä (poikkeuksena Venäjä, jonka markkinoinnin ja myynnin kainuulaiset matkailuyritykset ovat merkittävässä määrin delegoineet FinFun Vuokatille). Harvalla yksittäisellä matkailuyrityksellä on taloudellisia, ajallisia ja/tai henkilöresursseja säännölliseen henkilökohtaiseen kanssakäymiseen potentiaalisten ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa. Ehkäpä tämä selittänee eniten Kainuuta tällä hetkellä myyvien matkanjärjestäjien vähäistä määrää. 4.. Matkanjärjestäjien valinta valituilla kohdemarkkinoilla Tavoitteena on selvästi nostaa kainuulaisia matkailutuotteita markkinoivien ja myyvien ulkomaisten matkanjärjestäjien määrää valituilla kohdemarkkinoilla. Konkreettisessa tavoiteasettelussa nimetään ne ulkomaisten matkanjärjestäjät, joiden tuotantoon haluamme päästä ja joiden tuotannossa haluamme pysyä. Kaikki valituilla kohdealueilla toimivat Suomea myyvät ulkomaiset matkanjärjestäjät eivät välttämättä ole sopivia Kainuun myyjiksi. Jotta voimme valita parhaiten sopivat jälleenmyyjät, meillä tulee olla tarkempaa tietoa kullakin markkina-alueella toimivasta matkanjärjestäjästä. Informaatiota on hankittava niin, että tarvittava jälleenmyyjätieto on nopeasti ja tarkasti saatavilla kultakin kohdealueelta. Myyntiverkoston rakentaminen ja ylläpito on pitkäaikainen investointi, minkä vuoksi myös markkinoinnin tavoitteeksi on otettava pitkäaikainen yhteistyö (ns. elinikäisen asiakkuuden malli). Jälleenmyyjäsuhdetta arvioidaan sen kokonaiskeston pohjalta. Jälleenmyyjät on toki ryhmiteltävä aktiivisiin ja passiivisiin tuottoisuuden perusteella, ja markkinointia varten säännöllisesti arvioitava tältä pohjalta kuinka paljon kunkin jälleenmyyjäsuhteen säilyttämiseen kannattaa sijoittaa varoja. Rakennamme tietokannan valituilla kohdemarkkinoilla Suomea myyvistä matkanjärjestäjistä. Kansainvälistä markkinointia varten kerätään valituilta kohdemarkkina-alueilta tiedot Suomea myyvistä matkanjärjestäjistä. Kainuun yhteismarkkinoinnissa mukana olevilta matkailuyrityksiltä pyydetään: - tarkistamaan ko. jälleenmyyjäluettelo; täydentää listasta mahdollisesti puuttuvat matkanjärjestäjät valituilla kohdemarkkinoilla (saamme tietokannan eli rekisterin ajan tasalle) - luokittelemaan jokainen listalla olevat matkanjärjestäjät oman liiketoimintansa osalta ( = merkittävästi kauppaa, =kohtuullisesti kauppaa, =vähän kauppaa, =ei kauppaa, mutta kiinnostava matkanjärjestäjä, = ei kauppaa / ei kiinnostava matkanjärjestäjä) - ja yhteistyönä ylläpitämään näin syntynyttä tietokantaa (tiedot kuhunkin matkanjärjestäjään kohdistetuista yhteisistä markkinointi- ja myyntitoimenpiteistä, heidän Kainuuseen tunteman kiinnostuksen taso, luokitus miten merkittävästi kukin jälleenmyyjä tuo kauppaa ( = merkittävästi kauppaa, = kohtuullisesti kauppaa, = vähän kauppaa, = ei kauppaa, mutta kiinnostava matkanjärjestäjä, = ei kauppaa / ei kiinnostava matkanjärjestäjä) Tavoitteen ollessa elinikäisten jälleenmyyjäsuhteiden luominen ja kehittäminen, merkittävin markkinoinnin onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on toimiva tietokanta. Tällä tietokannalla systemaattisesti etsimme, rakennamme ja ylläpidämme kainuulaisille matkailupalveluille myyntikanavia hoitamalla jälleenmyyjäsuhteita säännöllisesti asiakassuhteiden tapaan. Myyntikanavan jäsenhän on matkailuyrityksen näkökulmasta myös asiakas. Matkailuyritys pyrkii myymään tuotteensa myyntikanavalle, joka taas pyrkii myymään tuotetta omille asiakkailleen. Tietokannan avulla pystymme asettamaan konkreettiset tavoitteet esimerkiksi yksilöimällä (nimeämällä) ne matkanjärjestäjät, jotka eivät vielä myy kainuulaisia matkailupalveluja mutta joiden myyntiin haluamme alueemme nimenomaan päästä tai asettamalla lisämyyntitavoitteita palveluja jo myyvälle jälleenmyyjälle. Kainuun tulee siirtyä nykyisestä markkinointiorientoituneesta toiminnasta eteenpäin, niin sanotusti ottaa jakelutiet hallintaa. Muutoin saamme jatkaa markkinointiin panostamista vielä pitkään, mutta teemme sen myynnin kustannuksella! 3

14 versio Nykyiset ja mahdolliset tulevat matkailuhankkeet saavat tämän konkreettisen tavoiteasettelun ja systemaattisen työn kautta paremman tietopohjan jatkaa siitä mihin edelliset hankkeet päättivät. Samoin yrityksilläkin on helpompaa kohdentaa omia markkinointi- ja myyntiponnistuksiaan Markkinointitoimenpiteet myyntikanavien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Markkinoinnin kohderyhmänä tavoitteeksi aseteltuja matkanjärjestäjiä valituilla markkina-alueilla tavoitellaan ja rakennettuja jälleenmyyjäsuhteita hoidetaan seuraavin toimenpitein (yhteenveto vuosille ehdotetuista toimenpiteistä): Toimenpiteitä rahoitetaan a) kuntarahalla (JR), b) hankkeiden ulkopuolella yritysten omalla rahalla (Y) ja c) hankerahoituksella (hankkeiden koodit alla)? = ei vielä päätetty mikä hanke LM? = suunnitteilla oleva luontomatkailuhanke P&V = pyöräily- ja vaellushanke Ellare RR = Real Reward markkinointihanke (9/24 8/25) RR? = Real Reward markkinointihanke jatkuu 25-26? TH = Tapahtumahanke 4/24 4/27 TTL = The Thousand Lakes (9/24 8/25) WE = Wellness matkailuhanke (5/24 4/27) WT = Wild Taiga luonnonkatselutuotteet (9/23 /25) VV = Vaarojen vuodenajat (2/24 8/25) XX = useampi matkailuhanke mukana Muu = joku muu taho esimerkiksi kotimaan yhteismarkkinointiryhmät KV -MARKKINOINTIKOOSTE KV -MARKKINOINTIKOOSTE Matkailuhanke Julkinen rahoitus Yritysrahoitus Muu 26 Matkailuhanke Julkinen rahoitus Yritysrahoitus Muu SUOMEN KV-TAPAHTUMAT 25 SUOMEN KV-TAPAHTUMAT 25 Finland Purpuri Travel Market XX Snowball Travel Market /25 XX Snowball Travel Market /26 XX MATKA-messut, ammattilaispäivät XX kotimaa MATKA-messut, ammattilaispäivät XX kotimaa MICE Training Kuusamo RR MEK MARKKINOINTI MEK MARKKINOINTI Talviesitteet, talvikampanja 5-6 JR Talviesitteet, talvikampanja 6-7 JR Incentive peruskampanja 26 JR Incentive peruskampanja 27 JR Kainuun joulucharter 25 UK? X??? tarve? Kainuun joulucharter 26 UK? X??? tarve? Etelä-Eurooppa kesä 26 JR Etelä-Eurooppa kesä 27 JR Venäjä kesä 26 JR Venäjä kesä 27 JR Venäjä talvi JR Venäjä talvi JR Alankomaat kesä (charter?) JR Alankomaat kesä (charter?) JR Kalastuskampanja???? tarve? Kalastuskampanja???? tarve? UK JA IRLANTI 25 UK JA IRLANTI 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ leisure/joulu /25 RR Educ (SI) LM? Educ (leisure, SI.) LM? Educ talvi incentive, leisure /5 RR Educ leisure, SI RR? Educ incentive, kesä RR Educ incentive RR? Educ Media Educ Media ei vielä päätetty X? ei vielä päätetty X? Myyntikäynnit Myyntikäynnit agentin säännölliset myyntikäynnit RR agentin säännölliset myyntikäynnit RR? Messut, workshopit jne. Messut, workshopit jne. 4

15 WTM (leisure, SI, inc) WTM (leisure, SI, inc) LM? Bird Fair (SI) LM? Bird Fair (SI) LM? Game Fair (SI) LM? Game Fair (SI) LM? UK Workshop (leisure, SI, inc) RR Sports&Adventure /5 P&V versio Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat Kainuun joulucharter 25???? tarve? Kainuun joulucharter 26? X??? tarve? Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat RANSKA 25 RANSKA 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ talvi (leisure, SI, W) WE Educ talvi (leisure, SI, W) WE Educ kesä (leisure, SI, W) WE Educ kesä (leisure, SI, W) WE Educ syksy WE Educ WE Kalastus educ (SI) LM? Kalastus educ LM? Educ Media Educ Media ei vielä päätetty WE ei vielä päätetty WE Myyntikäynnit Myyntikäynnit agentin säännölliset myyntikäynnit WE agentin säännölliset myyntikäynnit WE Myyntikäynti (leisure, SI) TTL Myyntikäynti (leisure, SI) TTL Messut, workshopit jne. Messut, workshopit jne. markkinointisuunitelma tulossa WE markkinointisuunnitelma tulossa WE Kalastus workshop (leisure, SI) LM? Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat MEK Kesäk. Etelä-Eurooppa 26 JR MEK Kesäk. Etelä-Eurooppa 27 JR MEK-yhteistyö Ranska JR MEK-yhteistyö Ranska JR Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat VENÄJÄ 25 VENÄJÄ 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ Tour operator (leisure, SI) TTL Educ kalastus (SI) LM? Kalastus/metsästys (SI) LM? Kalastus/metsästys (SI) LM? Educ Tour Media Educ Tour Media Educit media, MEK (leisure, SI) TTL Educit media, MEK (leisure, SI) JR Myyntikäynnit Myyntikäynnit Myyntikäynti Tallinna, Riika (Le, SI) TTL JR Messut, workshopit jne. Messut, workshopit jne. Pietari workshop (leisure, SI) JR Pietari workshop (leisure, SI) JR Moskova workshop (leisure, SI) JR Moskova workshop (leisure, SI) JR MITT (leisure, SI) JR MITT (leisure, SI) JR Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat MEK Talvi JR MEK Talvi Venäjä JR MEK Kesä Venäjä 26 JR MEK Kesä Venäjä 27 JR 5

16 versio MEK kesä Venäjä 25 TTL Kesäkampanja (leisure, Si) TTL Taulukko 3. Kainuun markkinointitoimenpiteet päämarkkina-alueilla KV -MARKKINOINTIKOOSTE KV -MARKKINOINTIKOOSTE Matkailuhanke Julkinen rahoitus Yritysrahoitus Muu 26 SAKSA 25 SAKSA 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ talvi (leisure, SI, W) WE Educ Educ kesä (leisure, SI, W) X? Educ VV Matkailuhanke Julkinen rahoitus Yritysrahoitus Muu Educ Media Myyntikäynnit Educ Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Messut, workshopit jne. ITB/Myyntikäynti (leisure, inc, SI) VV ITB/Myyntikäynti (inc, leisure, SI) X? IMEX 4/25 (inc) RR Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat UKRAINA, BALTTIA 25 UKRAINA, BALTTIA 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ Tour Media Myyntikäynnit Educ Tour Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Messut, workshopit jne. Kiovan messut (leisure, SI) X? Kiovan messut (leisure, SI) Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat SVEITSI, ITÄVALTA 25 SVEITSI, ITÄVALTA 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ VV Educ Media Educ Media Myyntikäynnit Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. St. Gallen Ferien Messe VV Messut, workshopit jne. 6

17 versio Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat BENELUX 25 BENELUX 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ Media Educ Media Myyntikäynnit Myyntikäynnit Myyntikäynti (leisure, SI) TTL Messut, workshopit jne. Workshop (leisure, SI) OP PAD 3/25 (SI) TTL P&V Messut, workshopit jne. Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat Kesäkampanja Alankomaat JR Kesäkampanja. Alankomaat JR Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat ESPANJA 25 ESPANJA 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ Educ Educ Media Educ Media Myyntikäynnit Myyntikäynnit Myyntikäynti (leisure, SI) TTL Myyntikäynti (leisure, SI) TTL Messut, workshopit jne. Messut, workshopit jne. Barcelona EIBTM (inc) RR FITUR TTL FITUR Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat MEK Kesäp. Etelä-Eurooppa 26 JR MEK Kesäp. Etelä-Eurooppa 27 JR Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat ITALIA 25 ITALIA 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ (leisure, SI) X? Educ Educ 4/25 (inc) RR Educ Media Educ Media Myyntikäynnit Myyntikäynnit Myyntikäynti (leisure, SI) TTL Messut, workshopit jne. Workshop (leisure, SI) BIT (leisure, SI, inc) TTL TTL Messut, workshopit jne. 7

18 versio Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat MEK Kesäk. Etelä-Eurooppa 26 JR MEK Kesä. Etelä-Eurooppa 27 JR Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat RUOTSI, NORJA 25 RUOTSI, NORJA 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ Media Educ Media Myyntikäynnit Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Messut, workshopit jne. Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat MUUT (ml. multikansalliset) 25 MUUT (ml. multikansalliset) 26 Educ Tour operator Educ Tour operator Educ incoming tstot (inc, leisure, SI) kaikki Educ Japani (leisure, SI) TTL Snowball Pre-Tour 6..5 (Le, SI) TTL Kuhmo 5 / 26? LM???? Educ Media Educ Media Kuhmo 5 / 26????? Myyntikäynnit Myyntikäynti (leisure, inc) Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Messut, workshopit jne. Ammattilaiskampanjat Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat Kuluttajakampanjat MARKKINOINTIMATERIAALIT MARKKINOINTIMATERIAALIT www-sivusto ammattilaiskäyttöön www-sivusto ammattilaiskäyttöön englanninkielinen XX Y englanninkielinen XX Y ranskankielinen XX Y ranskankielinen XX Y venäjänkielinen?? Y venäjänkielinen??? Taulukko 4. Kainuun markkinointitoimenpiteet muilla markkina-alueilla 8

19 MATKAILUN EDISTAMISKESKUKSEN SUOMI ESITTEET versio Taulukko 5. MEK:n markkinointiesitteet (tilanne / 24) Taulukossa 5 näkyy MEK:n tämän hetkinen kuluttajamarkkinoinnin esitetarjonta. Kainuu on ollut vuosia poissa MEK:n esitteistä. Pitkän tauon jälkeen, tänä talvena Kainuu on esillä talviesitteissä MINIMITASO KV. MARKKINOINNILLEMME TALVI kuluttajaesite TALVI kuluttajaesite kampanjaesite heräte-esite KESÄ 26 kuluttajaesite KESÄ 27 kuluttajaesite 9

20 versio Tuotepankki ja sähköinen kauppapaikka jälleenmyyjien käyttöön 5.. Tuotepankki Kansainväliseen myyntiin suunnitellut matkailutuotteet kerätään matkailuhankkeiden avulla ns. nettipankkiin (www.kajaaniregion.fi) Kainuun Etu Oy ylläpitää tuotepankkia. Kuvio 4. Mallinnus tuotepankista internetissä Incentive matkailuhankkeen tuottama ja Kainuun Edun hallinnoima sivusto siirretään tuotepankkiin (sisällöntuotantona incentive matkailutuotteet). Wild Taiga matkailuhankkeen tuottama ja Ari Sääsken hallinnoima. sivusto siirretään tuotepankkiin (sisällöntuotantona luontomatkailutuotteet) Tapahtumatuotanto hanke tuottaa tuotepankkiin sisällön tapahtumien osalta ja Wellness matkailuhanke vapaa-ajan matkailupalvelujen sisällön yhdessä Lakeland matkailuprojektin kanssa. Tuotepankin tärkein ominaisuus on tiedonhaun helppous, minkä mahdollistaa hakumoottori, jolla jälleenmyyjä löytää nopeasti haluamansa informaation ns. tuotekorttien tai valmiiden ohjelmien muodossa. Kiinnostavat tuotteet ja ohjelmat jälleenmyyjä voi pudottaa ostoskoriin ja lähettää sähköpostina lisäpyyntötiedustelut / varaukset kyseisten matkailupalvelujen tuottajille. 2

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä 19.3.2009 Selvityksen tavoitteet ajankohtaisen tiedon kokoaminen Suomen kilpailijoista MEKin strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien tueksi

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Kajaani 25.11.2016 Idän Taiga ry 2016 Jäsenyrityksiä 59 (tilanne 8.9.2016), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Yritysten kuntajako (kpl): Kuhmolaiset 25 (42 %) Suomussalmelaiset 24 (41 %) Muu

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun kehitys 2009-2010 ja matkailustrategia 2011-2014 Matkailuparlamentti 29. 30.9.2010 Satu Luiro, Lapin liitto Rekisteröityjen yöpymisten kehitys suhteessa tavoitteisiin v. 2009 Rekisteröidyt

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto

Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto 1 Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto Esityksen sisältö Matkailun merkitys Lapin matkailun kehitys ja tavoitteet Lentoliikenteen merkitys matkailulle

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Matkailutilasto Toukokuu 2016

Matkailutilasto Toukokuu 2016 Matkailutilasto Toukokuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

SAVONLINNAN INNOVAATIOKESKUS / MARKKINOINTI JA VIESTINTÄTIIMI

SAVONLINNAN INNOVAATIOKESKUS / MARKKINOINTI JA VIESTINTÄTIIMI Pohjois-Savo kansainvälisenmatkailun kohteena Kristiina Hietasaari 12.10.2016 Visit Finland Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Suomi venäläisille Suomella ja suomalaisilla tuotteilla hyvä ja positiivinen perusmaine Venäjällä Suomen maantieteellinen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

FinRelax Akatemia

FinRelax Akatemia FinRelax Akatemia 8.1.2016 Suomen luontokeskus Haltia Riikka Laatikainen Visit Espoo Visit Espoo Leisure Events Incentives Conferences Meetings Espoo Marketing Oy Visit Espoo Espoo Innovation Garden Omistajuus:

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Halutuin.

Halutuin. Halutuin. www.levi.fi Alueellinen yhteistyö matkailussa Levillä Levin historiaa Ensimmäinen hiihtohissi vuonna 1964 Ensimmäinen hotelli vuonna 1981, Hotelli Levitunturi Kittilän lentokenttä vuonna 1982

Lisätiedot

2.4.2003. Seuraavan tekstin otsikot ovat yhteneväiset tutkimuksen otsikoiden kanssa.

2.4.2003. Seuraavan tekstin otsikot ovat yhteneväiset tutkimuksen otsikoiden kanssa. 1 MEK A:124 MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT Niin kotimaisen kuin ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kehittyminen edellyttää sen piirissä toimivien erilaisten tahojen joustavaa ja tarpeisiin sovitettua

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018. Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018. Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018 Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto ONNEKSI OLKOON! Lapin matkailuparlamentti 50 vuotta! Vuonna 1965: Monipuoliselle matkailukeskukselle asetettavat

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.10.2012 30.4.2013 28.5.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot