Markkinointisuunnitelma 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointisuunnitelma 2006"

Transkriptio

1 1 KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma 2006

2 2 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisesen matkailumarkkinoinnin linjaukset Kohdemarkkinat Matkailuhankkeiden markkinoinnin kohderyhmä ja tavoitteet Tuotepohjainen markkinointi Määrälliset tulostavoitteet Markkinointitoimenpiteet myyntikanavien rakentamiseen ja ylläpitämiseen Yhteistyöorganisaatio Rahoitus 4 2. Taustatietoa Kainuun kv. matkailusta Matkailumarkkinoinnin 4-apilamalli Matkailun tilanne matkailukeskuksissa Matkailun alueellinen merkitys Strategia TRAVIVALA tuotepankki Internetissä matkailusivut 8 5. Markkinointitoimenpiteet 2006 myyntikanavien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Suomen matkailun kv-tapahtumat MEK markkinointi UK ja Irlanti Ranska Venäjä Saksa Ukraina, Balttia Sveitsi, Itävalta Benelux Espanja Italia Ruotsi, Norja Puola Unkari Tsekki Muut Muu markkinointimateriaali MEK 2006 markkinointitoimenpiteet, joissa Kainuu mukana Katsaus matkailun kehittymiseen Suomi Kainuu Muu markkinointimateriaali Katsaus matkailun kehittymiseen tammi-syyskuu Suomi tammi-syyskuu Kainuu tammi-syyskuu LIITTEENÄ Tilastotietoja matkustuksesta valituilta päämarkkina-alueilta Suomeen ja Kainuuseen sekä ennakkotietoja kansainvälisistä yöpymisistä tammi-syyskuu 2005 Kainuun kv. majoitustilastoja Iso-Britannia Ranska Venäjä Saksa Alankomaat Belgia Espanja Italia Japani Kiina Norja Puola Ruotsi Sveitsi Tanska Viro Yhdysvallat... 40

3 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin linjauksista 3 Kainuun matkailun kansainvälisen markkinointisuunnitelman edellinen versio julkaistiin Tämä, vuoden 2006 markkinointisuunnitelma pohjautuu edellisessä versiossa luoduille pääperiaatteille ja hahmotetulle 3-vuoden markkinointisuunnitelmalle. Edellisessä versiossa vuoden 2005 markkinointitoimenpiteet oli yksilöity tarkasti, ja tässä markkinointisuunnitelmassa keskitytään vastaavasti yksilöimään vuonna 2006, kansainvälisten matkailuhankkeiden ja Kainuun kuntien yhdessä rahoittamien MEK-kampanjoiden sisältämät markkinointitoimenpiteet. Marraskuussa laaditussa markkinointisuunnitelmassa kuvattuja taustatietoja ei tässä markkinointi-suunnitelmassa uudestaan kerrata, mutta ne halutessasi ota yhteys :n wellness matkailu-hankkeeseen. Tässä kuitenkin vielä lyhyt yhteenveto kv. markkinoinnin linjauksista Kohdemarkkinat Päämarkkina-alueet: Iso-Britannia, Ranska, Venäjä Muut alueet: toimenpiteitä harkinnan mukaan Matkailuhankkeiden markkinointi- ja myyntiponnistelujen painopiste kohdistetaan päämarkkina-alueille, valittuihin kohderyhmiin. Matkailuhankkeiden resursseista pieni osa varataan mahdollisuuksiin reagoida muilla markkina-alueilla avautuviin mahdollisuuksiin. Matkailuhankkeiden markkinointisuunnitelma annetaan yritysten ja kuntien matkailumarkkinoinnista vastaavien tietoon, toivottavasti tiedoista on apua yritysten/kuntien omaan markkinoinninsuunnitteluun (synergiaetua?) Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Lähtökohta: matkailuyritysten tuotteet ja resurssit riittävät, kohdemarkkinat on valittu ja asiakaskohderyhmät on määritelty. Matkailuhankkeiden markkinoinnin konkreettisessa suunnittelussa etsitään yllä mainituilla kohdemarkkinoilla ne ulkomaiset matkanjärjestäjät, jotka toimivat valituissa asiakaskohderyhmissä omalla markkina-alueellaan. Valitsemme ne matkanjärjestäjät, joiden tuotantoon haluamme päästä ja joiden tuotannossa haluamme pysyä. Markkinointi- ja myyntiponnistelut suunnataan säännöllisesti ja pitkäjänteisesti tähän matkanjärjestäjä -kohderyhmään pysyvän myyntikanavan rakentamiseksi. Pääsääntöisesti matkailuhankkeiden puolesta kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia ei tehdä, vaan sen toteuttamisesta vastaavat jälleenmyyjät. Kuntien yhteisrahoituksella Kainuu on mukana valituissa MEK:n markkinointitoimenpiteissä, joissa hyvin usein kohteena loppukuluttaja Tuotepohjainen markkinointi Kuvio 1. Tuotelinjat TRAVIVALA tuotepankissa (www.kajaaniregion.fi) Jälleenmyyjille suunnatussa markkinoinnissa tarjolla olevat matkailupalvelut ryhmitellään tuoteryhmittäin, tarvittaessa rekisteröityjen tuotemerkkien alle: - kannuste- ja kokoustuotteet (tuotemerkkinä Real Reward) - luontomatkailutuotteet (tuotemerkkinä Wild Taiga) - vapaa-ajan tuotteet - kulttuuri ja tapahtumat 1.4. Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen vähintään 20 ulkomaisen matkanjärjestäjän tuotannossa (päämarkkinoilla väh. 5 / maa, Venäjällä suurempi määrä) - vähintään 30 %:n nousu ulkomaisissa yöpymisissä ( vuonna > vuoden 2007 lopussa) - myyntiä vähintään 2,4 miljoonaa

4 4 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 1.5. Markkinointiponnistelut myyntikanavien rakentamiseen ja ylläpitämiseen Markkinointisuunnitelma 2006: katso alkaen s. 9 ja s.15 TRAVIVALA tuotepankki (www.kajaaniregion.fi), kts. s. 8 - työkalu alueesta kiinnostuneille / Kainuuta myyville matkanjärjestäjille - matkanjärjestäjät löytävät nopeasti ja helposti kainuulaiset kansainvälisille markkinoille tuotteistetut palvelut - tuotepankin tuotteet tuodaan myös kuluttajien käytettäväksi Kainuun maakunnan (www.kainuu.fi) englannin-kielisillä matkailusivuilla Kainuu matkailun kansainväliset internet-sivut, kts. s. 8 - maakunnallinen taso: tavoitteena informaation tarjoaminen englannin kielen lisäksi myös päämarkkinaalueiden kielillä, mahdollisuuksien mukaan myös saksankielellä - kuntataso: matkailukeskuksilla / kunnilla matkailusivut vähintään englanninkielellä, mielellään myös mahdollisimman monella päämarkkina-alueen kielillä, mahdollisuuksien mukaan myös saksankielellä - yritystaso: kaikilla kansainväliseen matkailumarkkinointiin osallistuvilla yrityksillä internet-sivusto vähintään englannin kielellä - sähköisen kaupankäynnin (on line varausjärjestelmien) kehittäminen tulevaisuudessa erittäin tärkeää 1.6. Yhteistyöorganisaatio KV-tiimi matkailuhankkeiden ja MEK-kampanjoiden toteutusten koordinoijana: :n hallinnoimien kansainvälisen matkailun (markkinointi)hankkeisiin varattu rahoitus muodostaa merkittävän osan alueemme kansainväliseen yhteismarkkinointiin käytettävissä olevista varoista. Maakunnassa on lisäksi muutamia muita kuin :n kautta hallinnoitavia matkailuhankkeita. Tässä markkinointisuunnitelmassa kerrotut toimenpiteet toteutetaan ja rahoitetaan matkailuhankkeiden rahoituksella ja keskinäisellä koordinoinnilla. Huhtikuun 2007 loppuun saakka hankkeissa toteutettava työ linjataan tässä markkinointisuunnitelmassa kuvattuun yhteiseen strategiaan. Hankevetäjät koordinoivat omien hankkeidensa toimenpiteet toisiaan täydentäviksi, päällekkäisyyksiä välttäen. Kainuun Etu Oy:n vetämä ns. KV-tiimi, jäseninään matkailuhankkeiden projektipäälliköt, kokoontuu säännöllisesti (joka toinen kuukausi). Kullakin matkailuhankkeella on oma ohjausryhmänsä ja yritysten edustus toteutuu hankkeiden ohjausryhmien kautta. Päämarkkina-alueille matkanjärjestäjäkontakteja hoitamaan valitaan ko. markkina-alueella toimiva, oma (Kainuuta edustava) agentti tehtävänään omalla alueellaan - jatkuvasti etsiä Kainuun myyntiin potentiaalisia, kokeneita Suomi myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset myyntikäynnit matkanjärjestäjien luona, tutustumisvierailuille kutsuttavien henkilöiden valinta ja järjestelyissä mukana oleminen - mediakontaktit ja mediamatkat - markkinatietoa kohdealueilta Muilla alueilla matkanjärjestäjäkontakteja hoitavat kansainvälisten matkailuhankkeiden projekti-päälliköt (keskenään toimenpiteet koordinoiden), tehtävänään - jatkuvasti etsiä Kainuun myyjiksi potentiaalisia, kokeneita Suomi myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset tapaamiset matkanjärjestäjien kanssa (myyntikäynnit / workshopit / ammattilaismessut / Kainuussa toteutettavilla tutustumismatkat) - mediakontaktit ja mediamatkojen järjestelyt - markkinatietoa kohdealueilta 1.7. Rahoitus Marraskuussa julkaistun vuosille laadittu markkinointisuunnitelma rahoitetaan hankerahoituksella (joissa mukana yritysrahoitusosuudet) ja Kainuun kuntien yhteisrahoituksella Hankerahoitus Tämän hetkisten kansainvälisten matkailuhankkeiden yhteenlaskettu budjetti vuosille on noin 1,1 miljoonaa euroa. Tästä summasta yritysrahaa on noin (22 %) ja julkista rahoitusta noin (78 %). Osa nyt meneillään olevista hankkeista päättyy vuoden 2006 aikana, osa jatkuu vuoden 2007 puolelle, ja uusia matkailuhankkeita suunnitellaan, joten kv. budjetin kokonaissummaa ei vielä ole käytössä. Kuntarahoitus Taulukoissa 3-6 (alk. s.9) on kuvattu ne Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointikampanjat ja -toimenpiteet, joihin Kainuu on ilmoittautunut / ilmoittautuu mukaan ja jotka kainuulaiset kunnat yhdessä rahoittavat. Kokonaiskoordinointivastuunsa mukaisesti laskuttaa vuosittain kunnilta niiden MEK - yhteistyöhön vuosille (n ) varaamat markkinointirahat ja vastaa MEK:n kampanjoiden vaatimista käytännön toimenpiteistä.

5 5 kesä 2005 ja kesä 2006 ja kesä 2007 ja MEK:n kampanjat talvi talvi talvi Kuntarahoitus MEK-kampanjoihin Taulukko 1. Kuntien yhteisrahoitus Matkailun Edistämiskeskuksen kampanjoihin osallistumisesta Yritysrahoitus Hankerahoituksesta (1,1 miljoonaa euroa) siis noin euroa kerätään siis hankkeisiin osallistuvilta yrityksiltä. Kuntien yhteistyöllä Kainuu saadaan mukaan valittuihin MEK:n markkinointikampanjoihin. Kun matkailualue on mukana MEK:n markkinointikampanjoihin, ko. kampanjoissa yksittäisille yrityksille avautuu lisämahdollisuuksia omiin, yrityskohtaisiin markkinointitoimenpiteisiin. Ilman alueen mukana oloa MEK:n peruskampanjassa, yritys ei voi hyödyntää näitä MEK:n kampanjoiden tarjoamia lisämoduuleja. Päätökset mukaan menemisestä tekee kukin yritys päättää ja rahoittaa itse. 2. Taustatietoa Kainuun kv. matkailusta 2.1. Matkailumarkkinoinnin 4-apilamalli Viisi paikallista organisaatiota ovat muodostaneet kesällä 2005 kotimaan markkinointia ja paikallista kehittämistä tukevan neliapilamallin. Näitä ovat VMK Oy (Vuokatti), Idän Taiga ry (Kuhmo, Suomussalmi), Kajaani In ry (Kajaani), Oulunjärven Jättiläiset ry (Paltamo ja Vaala) ja Ukkohalla Paljakka. Seuraavana tavoitteena on saada paikalliset verkostot yllä mainituissa organisaatioissa toimimaan ja kehittämään kunkin alueen vahvuuksia osaksi Kainuun matkailubrändiä ja matkailumarkkinointia. Kuvio 2. Yhteistyömalli Kainuun kunnat yhdessä matkailuorganisaatioiden kanssa ovat antaneet maakunnallisen matkailun kehittämistehtävän ja kansainvälisen yhteismarkkinoinnin koordinointitehtävän :lle. Tässä koordinointi tehtävässään on käynnistänyt Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin matkailuhankkein, niihin sisältyvin resurssein. Tavoitteena on käynnistää ja vakiinnuttaa yllä kuvattu tuotemarkkinointiin ja 4-apilamalliin nojaava yhteismarkkinointimalli. Matkailuyritykset ja kunnat haluavat sitoutua tähän yhteismarkkinoinnin malliin Kainuun kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa. Kainuun matkailun kehittäminen, paikallisten organisaatioiden maakuntatason yhteistyö sekä kansainvälinen markkinointi pohjautuvat tuote-

6 6 pohjaiseen markkinointiin. Tuotelinjat ovat (1) luontomatkailu, (2) kulttuuri- ja tapahtuma-matkailu, (3) vapaa-ajan matkailu (sis. hyvinvointimatkailun) ja (4) kannuste- ja kokousmatkailu. Vetovoimaiset matkailutuotteet luovat positiivista maakuntakuvaa. Kainuun matkailun menestystekijöitä ovat kärkituotteet, joista alue tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti Matkailun tilanne matkailukeskuksissa Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 2000= Vuokatilla on noin 56 % koko Kainuun rekisteröidyistä yöpymisistä (). Vuokatin hotellien käyttöasteet ovat ympäri vuoden %. Majoituskapasiteetin riittämättömyys on ongelmana. Yhteismarkkinointi on tuottanut tulosta. On saavutettu selkeä ja laaja näkyvyys mediassa sekä markkinoinnissa. Asiakasmäärä on noussut tasaisesti joka vuosi (esim / maj.vrk, Lappi ). Vuokatin ammattimaisesti tuotetut viihdekulttuuri- ja liikuntatapahtumat ovat tuoneet lisää asiakkaita ja nostaneet edelleen alueen vetovoimaa ja imagoa. Kuhmolla on kansainvälistä vetovoimaa (kalevalaisuus, luonto, joulupukinkylä). Kuhmon Kamarimusiikki tapahtuman kansainvälinen menestys jatkuu. Suomussalmen vahvuutena on historiaan ja luontoon nojautuva palvelu- ja ohjelmatarjonta. Kajaanissa matkailua kehitetään ympärivuotiseksi. Tapahtumayhteistyötä ja tapahtumien koordinointia parannetaan. Infrastruktuuria ja matkailupalveluja kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Elämysteollisuuden uutta yritys-toimintaa aktivoidaan. Oulujärvi on matkailualueena kehittymässä. Alueen tärkeimpiä lähivuosien haasteita ovat markkinointi, yhteistyö ja infrastruktuurin kehittäminen. Paljakan ja Ukkohallan alueiden matkailun saaminen kasvuun edellyttää ohjelma- ja majoituspalvelujen laadun kehittämistä ja yritysten yhteistä toimintastrategiaa. Luontomatkailu- ja seniorimatkailun palvelut ovat mahdollisuus matkailulliseen tuloksentekoon myös alueilla, joissa ei ole varsinaista matkailukeskittymää (esim. Ristijärvi, Metsähallituksen alueet) Matkailun alueellinen merkitys Kainuun matkailun tunnusluvuista vuosina rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 1,8 %. Rekisteröinnin piirissä oleva majoituskapasiteetti kasvoi + 1,8 %. Vapaa-ajan asuntojen määrä kasvoi +7,8 %. Elämystuotannon liikevaihto kasvoi 2 % ja työllisyys väheni 2 % vuodessa 2000 luvun alussa. Työllisyydessä näkyy toimialalla yleistyvä toimintojen ulkoistaminen, mm. henkilöstövuokrauksen kautta. Kehitys ei ole kuitenkaan tasaista koko Kainuussa. Asiakasmäärä ja investoinnit kasvavat vahvimmin Vuokatissa. 01/ / / / / / / / 01/2005 Lähde: Tilastokesk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 55,92: Elämystuotanto, Kainuu, henkilöstömäärän tiedot 55,92: Elämystuotanto, Kainuu, liikevaihdon tiedot Taulukko 2. Elämystuotannon henkilöstömäärän ja liikevaihdon trendit Kainuussa vuodesta 1997 lähtien Matkailutyöllisyys, htv, vuosi Koko elämystuotannon työllisyys (2002) 1340 Matkailun osuus Kainuun työllisyydestä 2,7 % (29165 htv), vuosi 2002 Elämystuotannon osuus Kainuun 4,6 % työllisyydestä (29165 htv), vuosi 2002 Kainuun välitön matkailutulo alv0, 610 milj 2000 Matkailuyritysten liikevaihto, milj. Koko elämystuotannon liikevaihto, 77 milj Matkailun osuus Kainuun % kokonaisliikevaihdosta, 2000 Koko elämystuotannon osuus Kainuun % kokonaisliikevaihdosta, 2000 Ulkomaalaiset rek. yöpymiset, Ulkomaalaiset yöpynyttä henkilöä, Kotimaiset rek. yöpymiset, Kotimaiset, henkilöä, Taulukko 3. Matkailun aluetaloudellinen merkitys ja seurantaindikaattorit Maakunnista Kainuussa matkailuelinkeinolla on kolmanneksi suurin merkitys kokonais-liikevaihdolla mitattuna (edellä ovat Etelä Savo ja Lappi). Kokonaistyöllisyydellä mitattuna matkailuelinkeino on merkittävämpi vain Ahvenanmaalla, Etelä-Savossa ja Lapissa (Tilastokeskus 2002) Kehittämistyön päämäärät Asiakkaan tyytyväisyys ja halu tulla uudelleen Matkailutulon ja työllisyyden kasvu Yritysten kannattavuuden paraneminen

7 Tavoitteet 2010 Majoitustarjonta kasvaa pääasiassa rekisteröimättömissä majoitusmuodoissa (yrittäjällä alle 10 huonetta), mikä vaikeuttaa kokonaiskehityksen tilastoseurantaa. Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi matkailukeskusten välillä, helpottavat tuotteistusta ja siten tarjoavat matkailijoille monipuolisempia ja yksilöllisempiä matkaohjelmia. Tämä myös helpottaa maakunnan matkailukeskusten ulkopuolella olevien matkailu-palvelujen saavutettavuutta. 7 Rekisteröityjen yöpymisten kasvutavoite (kysyntä) nykyisellä majoituskapasiteetilla / pienillä investoinneilla on 4 % / vuosi. Tällöin yöpymiset kasvavat 30 % aikavälillä Nykyisillä kapasiteeteilla / pienillä investoinneilla elämystuotannon liikevaihdon kasvu 5 % / vuosi ja henkilöstön kasvu +3 % / vuosi. Vuokattiin tavoiteltava majoituskapasiteetin lisäys 4000 vuodepaikalla vuoteen 2010 mennessä vähintään kaksinkertaistaisi kokonaiskysynnän. Eritystavoitteena ulkomaalaisten yöpymisten määrän kasvu markkinoinnin toimenpitein 30 %:lla (vertailuvuosi ) Laadulliset tavoitteet: - valtakunnallisten ja kansainvälisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien sekä muiden elämystuotteiden laadun parantaminen ja ammattimainen tuottaminen, yhteistyön lisääminen kulttuuri- ja liikunta-tuottajien ja matkailutoimijoiden välillä - tuoteverkostojen ja -paketoinnin lisääminen (esim. pienryhmille kohdistuvat erikoisteematuotteet, kiertomatkat, räätälöidyt matkat) - kansainvälisten matkanjärjestäjäyhteistyön lisääminen ja panostaminen kansainvälisten jakeluteiden hallintaan: uudet jakelutiemahdollisuudet (esim. agentuurit, toimeksiannot, managerit, sähköiset jakelu-tiet) Strategia Keskeinen kehittämistoiminta kohdistetaan kasvuhakuisiin yrityksiin seuraavissa tuoteryhmissä: Kainuun matkailun vetovoiman lähteitä ovat luonto, kalevalaisuus, kärkituotteet sekä elämysmahdollisuuksien monipuolinen ja rikas tuotteistaminen. Kansainvälisten asiakkaiden saamiseen Kainuuseen panostetaan. Markkinointiyhteistyötä tehdään myös muiden Suomea markkinoivien tahojen - kuten esimerkiksi Matkailun Edistämiskeskuksen - kanssa. Luontomatkailu Luonnon virkistyskäyttöä ja käyttöä matkailuun edistetään luontomatkailun pilottia toteuttavalla työohjelmalla. Kehittämiskohteina ovat erityisesti luonnonsuojelualueiden käyttö, luontomatkailupalveluiden edelleen kehittäminen, reitistöjen merkitseminen sekä Suomen lähialueiden hyödyntäminen luontomatkailussa. Kulttuuri ja tapahtumamatkailu Kainuu tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kulttuuri- ja tapahtumamatkailun kärki-tuotteistaan (esim. Kamarimusiikki, Suopotkupallo, Vuokattihiihto, Vuokatin viihdetapahtumat, Sana ja Sävel). Tunnetut kulttuuri- ja liikuntatapahtumat tuovat alueelle kertaluonteisina merkittävän taloudellisen tuotoksen. Tavoitteena on vakiinnuttaa tapahtumia säännöllisesti toteutettavaksi. Kulttuuri- ja tapahtumamatkailu kasvaa. Onnistuminen vaatii useamman eri alan ammattilaisten saumatonta yhteistyötä. Kulttuuri- ja tapahtumamatkailun kehittämisessä voidaan hyödyntää kaikkiin kuntiin laadittuja tai laadittavana olevia kulttuuriympäristöohjelmia. Tapahtumat tulee tuottaa ammattimaisesti ja vakiinnuttaa yhteistyö matkailun markkinoinnin ja myynnin kanssa. Kuvio 3. Tuoteryhmät 1) Luontomatkailu 2) Kulttuuri- ja tapahtumamatkailu 3) Vapaa-ajan matkailu (ml. hyvinvointimatkailu) 4) Kannuste- ja kokousmatkailu Tavoitteena on, että matkailupalvelutuotteet ovat korkeatasoisia ja täyttävät kansainvälisen tason laatuodotukset. Kaikilla kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa mukana olevilla yrityksillä tulee olla laatujärjestelmä. Luonnon tarjoamat puitteet on tuotteistettu ammattimaisesti. Reitistöjä ja niiden vaihtoehtoisia ylläpitomalleja kehitettään. Hyvin hoidetut maakunnan matkailualueiden väliset reitistöt mahdollistavat matkailijoiden vaivattoman liikkumisen Kainuun Vapaa-ajan matkailu Suurin osa Kainuuseen suuntautuvasta matkailusta on vapaa-ajan matkailua ja siitä on tullut ympärivuotista. Kainuussa on erinomaiset mahdollisuudet kasvuun mm. perhe- ja hyvinvointimatkailussa. Tulevaisuuden haasteena on tuotteistaa matkailupalveluita myös ikääntyvälle asiakaskohderyhmälle. Kannuste- eli palkkiomatkailu ja kokousmatkailu (liikematkailu) ovat merkittävä elämyspalveluiden työllistäjä. Liikematkailussa katteet ovat yleensä paremmat kuin vapaa-ajan matkailussa. Palveluilta ja tuotteilta vaaditaan erittäin korkeaa tasoa. Kannustematkailu nostaa alueen kiinnostavuutta. Maakunnassa panostetaan elämyspalveluiden (luontoja kulttuuripohjaisten aktiviteettien) kehittämiseen, monipuolistamiseen ja markkinointiin, erityisesti kannuste- ja kokous-matkailijoille.

8 8 3. TRAVIVALA tuotepankki internetissä Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Kansainväliseen myyntiin suunnitellut matkailutuotteet kerätään matkailuhankkeiden avulla Internetissä olevaan nettipankkiin (www.kajaaniregion.fi). ylläpitää tuotepankkia. Kuvio 4. TRAVIVALA - tuotepankki internetissä (www.kajaaniregion.fi) Travivalassa otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön suomen-, englannin ja ranskankieliset osat. Venäjän kielinen osa pyritään avaamaan käyttöön mahdollisimman pian. Travivala tuotepankki on Internetissä osoitteessa mutta se tulee myös kuluttajien käyttöön sivuston englanninkielisten matkailusivujen kautta (valikon osoitteen nimeksi tullee Search for products ) Tuotepankin tärkein ominaisuus on tiedonhaun helppous, hakija löytää nopeasti haluamansa informaation ns. tuotekorttien tai valmiiden ohjelmien muodossa (hakumoottori). Kiinnostavat tuotteet ja ohjelmat lukija voi pudottaa ostoskoriin ja lähettää sähköpostina lisäpyyntötiedustelut / varaukset kyseisten matkailupalvelujen tuottajille ja heidän keskinäinen kaupankäyntinsä voi alkaa matkailusivut Kainuun maakunnan internet sivuilla on tällä hetkellä matkailusivut englanninkielellä, kieliversioita tullaan ajan myötä lisäämään. Sivujen tapahtumakalenteri on tällä hetkellä vain suomenkielinen, mutta se pyritään saamaan englanninkieliseksi mahdollisimman nopeasti. Kuvio 5. sivuston englanninkieliset matkailusivujen (TRAVEL) päävalikko

9 9 TRAVIVALA tuotepankki tullaan lisäämään englanninkielisille matkailusivuille (TRAVEL).. Päävalikkoon lisätään otsikko Search for products, jota klikkaamalla pääsee TRAVIVALA:n englannin-kieliseen osaan. 5. Markkinointitoimenpiteet 2006 myyntikanavien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Markkinoinnin kohderyhmänä tavoitteeksi aseteltuja matkanjärjestäjiä valituilla markkina-alueilla tavoitellaan ja rakennettuja jälleenmyyjäsuhteita hoidetaan seuraavin toimenpitein: Toimenpiteitä rahoitetaan kuntarahalla (taulukossa JR ) ja hankerahoituksella (hankkeiden koodit alla)?= ei vielä päätetty mikä hanke XX = useampi maktailuhanke mukana TH= Tapahtumatuotantohanke 04/ 04/2007 TTL = The Thousand Lakes (4. vaihe) 01-12/2006 We = (05/ 04/2007) Me = Metsästysmatkailuhanke Ka = Kalastushanke XX = useampi matkailuhanke mukana Kv-matkailuhankkein ja kuntien MEK-kampanjarahoituksella toteutettavat Markkinointitoimenpiteet SUOMEN MATKAILUN KV-TAPAHTUMAT 2006 Matkailuhanke Kuntien yhteis rahoituksella Finland Purpuri Travel Market TTL, W TTL, W; TTL Tahko Workshop Ka MATKA-messut, ammattilaispäivät XX MICE incentive, Turku TTL JR syyskuu MICE, EIBTM, Barcelona?? JR MICE, M & IT, Lontoo???? lokakuu TTL workshop Jyväskylä TTL ajankohta 5.2. MEK MARKKINOINTI 2006 MEK talvikampanja MEK talviesite, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan www-sivut, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan heräte-esite, useilla kielillä JR tehty MEK kesäkampanja 2006 MEK kesäesite, useilla kielillä JR tehty MEK kesäesitteen tuoteliite, useilla kielillä JR tehty MEK kesäesitteen kiertoliite, useilla kielillä JR tehty MEK markkinointitoimenpiteet Special interest 2006 MEK kalastus 2006 esite, useilla kielillä tehty MEK talvikampanja MEK talviesite, useilla kielillä JR kevät 2006 MEK talvikampanjan www-sivut, useilla kielillä JR kevät 2006 MEK talviesitteen matkanjärjestäjäliite, useilla kielillä JR kevät 2006 MEK MICE (incentive) MEK MICE 2006 peruskampanja (www) MEK MICE 2007 peruskampanja (www) JR JR 5.3. UK JA IRLANTI 2006 Educ Tour operator Educ kalastus Ka toukokuu

10 10 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Educ kulttuuri TTL kesäkuu Educ (teema vielä avoin) TTL avoin Educ Media Myyntikäynnit agentin säännölliset myyntikäynnit RR 01-02/2006 Messut, workshopit jne. WTM (leisure, SI, inc) TTL marraskuu Bird Fair (SI)? syksy Game Fair (SI)? syksy Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK talvi esite, englanninkiel. JR tehty MEK talvi www, englanninkiel. JR tehty MEK talvi heräte-esite, englanninkiel. JR tehty MEK kesä 2006 esite, englanninkielinen JR tehty MEK kesä 2006 esitteen tuoteliite, englanninkielinen JR tehty MEK kesä 2006 esitteen kiertoliite, englanninkielinen JR tehty MEK kalastus 2006 esite, englanninkielinen tehty MEK talvi esite, englanninkielinen JR MEK talvi www, englanninkielinen JR 5.4. RANSKA 2006 Educ Tour operator Educ talvi (leisure, SI, W) Educ kesä (leisure, SI, W) Kalastus educ WE WE Ka Educ Media Educ Media Educ Media WE WE Myyntikäynnit agentin säännölliset myyntikäynnit WE koko vuosi Myyntikäynti (leisure, SI) TTL TTL/MEK myyntikiertue Pariisi-Barcelona-Madrid syksy Messut, workshopit jne. avoin avoin WE WE Ammattilaiskampanjat MEK kesä Ranska toimenpiteet (sovitaan erikseen) MEK talvi Ranska toimenpiteet (sovitaan erikseen) JR JR Kuluttajakampanjat MEK talviesite ranskankielinen? JR tehty MEK talvi www, ranskankiel. JR tehty

11 MEK talvi heräte-esite, ranskankiel. JR tehty MEK kesä 2006 esite, ranskankielinen JR tehty MEK kesä 2006 esitteen tuoteliite, ranskankielinen JR tehty MEK kesä 2006 esitteen kiertoliite, ranskankielinen JR tehty MEK kalastus 2006 esite, ranskankielinen MEK talvi esite, ranskankielinen MEK talvi www, ranskankielinen MEK talvi esitteen TO-liite, ranskankielinen JR JR JR tehty VENÄJÄ 2006 Educ Tour operator MEK Venäjän kesäkampanjaan liittyvä educ We tammi-helmi Educ kalastus (SI) Ka? Kalastus/metsästys (SI) Me? Ecuc (hyvinvointimatkailu) We Educ (hyvinvointimatkailu) We Educ Tour Media MEK Venäjäkampanjaan liittyvät media educit (leisure, SI)?? Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Pietari workshop (leisure, SI) JR Moskova workshop (leisure, SI) JR MITT (leisure, SI) JR Kalastus, metsästys, Moskova Ka Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK talvi esite = SHKY:n hiihtokeskusliite + kylpyläkampanjan materiaali?? MEK talvi www, venäjänkiel.?? MEK kesäkampanja Venäjä 2006, TV-mainos JR MEK kesäkampanja Venäjä 2006, www MEK kalastus 2006 esite, venäjänkielinen tehty MEK talvi esite, venäjänkielinen (teemat: mm. hiihtokeskukset/loma- Suomi) JR?? MEK talvi www, venäjänkielinen JR?? MEK talvi esitteen TO-liite, venäjänkielinen JR TTL kuluttajakampanja TTL 5.6. SAKSA 2006 Educ Tour operator Educ Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. ITB/Myyntikäynti (inc, leisure, SI) TTL Jakt und Hund, Dortmund Me Ammattilaiskampanjat

12 12 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Kuluttajakampanjat Saksa kesä, kuluttaja TTL MEK talvi esite, saksankiel. JR tehty MEK talvi esitteen tuoteliite, saksankiel. JR tehty MEK talvi www, saksankiel. JR tehty MEK kalastus 2006 esite, saksankielinen tehty MEK talvi esite, saksankielinen JR MEK talvi www, saksankielinen JR 5.7. UKRAINA, BALTTIA 2006 Educ Tour operator Educ Tour Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Kiovan messut (leisure, SI)?? lokakuu Finland workshop, Riiga ja Vilna TTL Tourest, Tallinna TTL Baltour, Riiga TTL Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat Vuokatti-Tahko talvikampanja Virossa MEK kesäkampanja 2006 TTL TTL 5.8. SVEITSI, ITÄVALTA 2006 Educ Tour operator Educ, talvi TTL Educ Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK talviesite ranskan- ja saksankielinen JR tehty MEK kesäesite 2006 ranskankielinen JR tehty MEK kalastusesite 2006 ranskan- ja saksankielinen JR tehty MEK talviesite saksankielinen JR 5.9. BENELUX 2006 Educ Tour operator Educ / tuotteet talvelle ?? Educ / tuotteet kesälle 2007?? Educ (teema avoin) We Educ Media MEK kesäkampanjaan liittyvä Media educ? Myyntikäynnit

13 Myyntikäynti (leisure, SI) Myyntikäynnit Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi TTL We 13 Messut, workshopit jne. workshop? W Ammattilaiskampanjat MEK kesä 2006 Hollanti, tuotteet matkanjärjestäjille (www-sivuille) JR MEK kesä 2006 Hollanti, aineiston jako matkanjärjestäjille JR Kuluttajakampanjat MEK talvi heräte-esite, hollanninkiel. JR tehty MEK kesä 2006 Hollanti TV-kampanja JR MEK kesä 2006 Hollanti, TV-kampanjan www-sivut JR MEK kesäkampanja 2006 TTL ESPANJA 2006 Educ Tour operator Educ Media Myyntikäynnit TTL/MEK myyntikiertue Pariisi-Barcelona-Madrid syksy Messut, workshopit jne. FITUR TTL Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK talvi www, espanjankiel. JR tehty MEK talvi esite, espanjankiel. JR tehty MEK talvi heräte-esite, espanjankiel. JR tehty ITALIA 2006 Educ Tour operator Educ Media Myyntikäynnit Myyntikäynti (leisure, SI) TTL Messut, workshopit jne. Finland workshop, Milano TTL lokakuu Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK talvi esite, italiankiel. JR tehty MEK talvi esitteen tuoteliite, italiankiel. JR tehty MEK talvi www, italiankiel. JR tehty MEK kesä 2006 esite, italiankielinen JR tehty MEK kesä 2006 esitteen tuoteliite, italiankielinen JR tehty MEK kesä 2006 esitteen kiertoliite, italiankielinen JR tehty

14 14 MEK talvi esite, italiankielinen MEK talvi www, italiankielinen MEK talvi esitteen TO-liite, italiankielinen Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi JR JR JR kuluttaja, talvi Kuhmo, Vuokatti TTL RUOTSI, NORJA 2006 Educ Tour operator Educ Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK kesä 2006 esite, ruotsinkielinen JR tehty MEK kesä 2006 esitteen kiertoliite, ruotsinkielinen JR tehty MEK kesä 2006 esite, norjankielinen JR tehty MEK kesä 2006 esitteen kiertoliite, norjankielinen JR tehty PUOLA 2006 Educ Tour operator Educ Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK talvi heräte-esite, puolankiel. JR tehty UNKARI 2006 Educ Tour operator Educ Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK talvi heräte-esite, unkarinkiel. JR tehty TSEKKI 2006 Educ Tour operator Educ Media Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat MEK talvi heräte-esite, tsekinkiel. JR tehty MUUT (ml. multikansalliset) 2006 Educ Tour operator

15 Purpuri Pre Tour (hyvinvointimatkailu) W Moottorikellailu TTL talvi 15 Kuhmo Wild Taiga?? toukokuu? Educ Media Kuhmo Wild Taiga tapahtumaan liittyvä educ??? toukokuu? Myyntikäynnit Messut, workshopit jne. Workshop / incoming, Tanska?? lokakuu? Ammattilaiskampanjat Kuluttajakampanjat 5.17 MUU MARKKINOINTIMATERIAALIT Internet: (Travivala -tuotepankki) suomenkielinen We, Ta 12/2005 englanninkielinen We, Ta 12/2005 ranskankielinen We, Ta 12/2005 venäjänkielinen?? Internet: - sivuston englanninkieliset matkailusivut We JR tehty Hyvinvointimatkailuesite (englanti, ranska, venäjä) We 12/2005 Taulukko 4. Markkinontitoimenpiteet MEK-2006 markkininointitoimenpiteet, joissa Kainuu mukana Seuraavassa on lyhyet kuvaukset MEK:n markkinointikampanjoista 2006, joihin Kainuu on kuntarahoituksen voimin ilmoittautunut / ilmoittautumassa mukaan: MEK Talvi Tarkempi kuvaus Internetsivut talvikampanjan internetsivut (MEK uudistaa sivustonsa) - sisältyy kuluttajaesitteen hintaan - alue- ja tuotetiedot sivustolle tulevat PROMIS - tietokannasta (tärkeää, että PROMIS tiedot kunnossa!!!!) Kuluttajaesite (Kainuu mukana seuraavissa kieliversioissa: englanti, venäjä*, ranska, saksa, italia, hinta 1000 / kieli), aukeamana (2 x A4) alueen esittely ym. kieliverisioissa (3 kpl TOP ACTION, 3 kpl TOP ATTRACTIONS, 10 www-osoitetta ACCOMMODATION & PROGRAMME SERVICES), alueinfon ja/tai varauskeskuksen yhteystiedot *venäjänkielinen esite toteutetaan viimevuotiseen tapaan LomaSuomen hiihtokeskusliitepäivityksenä + muutamilla valituilla teemoilla (talvella teemat ovat: spa, city breaks, Family Finland). Mikäli alue- ja yritysesittely LomaSuomen hiihto-keskusliitteessä on vähemmän kuin aukeama (2 x A4), hinta kieliversiosta on (+alv) Painovalmiin aineiston valmistaminen? 2006 budjetti yhteensä (sis. alv) Kuntien yhteisbudjetti MEK talvimarkkinointiin 2006 yhteensä (re: markkinointisuunnitelma , versio ), Taulukko 5. MEK talvikampanja ? sis. alv

16 16 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Kesä- Tarkempi kuvaus 2006 matkailu KESÄESITE 2006 Kesän 2006 esite toteutetaan osassa kieliä (saksa, hollanti, venäjä, espanja) uusintapainoksena kesän 2005 esitteestä (jossa Kainuu siis ei mukana) alv Kainuu mukana uudessa esitteessä (italia, ranska, norja, ruotsi, UK) - alue-esittely - italian, ranskan ja englanninkielisessä esitteessä tuoteliite, tuoteliitteessä 1 sivu (max. 5 tuotetta) - kiertoreittiliitteenä kohteiden päivitys Painovalmiin aineiston valmistaminen? Kuntien yhteisbudjetti MEK kesämarkkinointiin 2006 yhteensä (re: markkinointisuunnitelma , versio / E-Eurooppa) Taulukko 6. MEK kesäesite 2006? sis. alv Määritellään myöhemmin Tarkempi kuvaus 2006 päätökset myöhemmin, vielä muutamista toimenpiteistä tiedot saamatta, Kuntien yhteisrahoitus MEK-toimenpiteisiin 2006 yhteensä (re: markkinointisuunnitelma , versio / Alankomaat, kesämatkailu) Taulukko 7. Myöhemmin määriteltävä markkinointitoimenpide sis. alv Ranska Tarkempi kuvaus Jälleenmyyjätoimenpiteisiin toimenpiteet sovitaan erikseen MEK Pariisin kanssa Kuntien yhteisbudjetti MEK Ranskaan 2006 yhteensä (re: markkinointisuunnitelma , versio ) sis. alv Taulukko 8. MEK Ranskan markkinointi 2006 Venäjä Tarkempi kuvaus VENÄJÄN KESÄKAMPANJA 2006 Kuluttajiin suunnatut toimenpiteet - TV mainos (30 sek TV-spotti) - 1 noin A4 kokoinen alueinformaatio, jonka yhteydessä min. 3 matkanjärjestäjän tuotepakettia Internetissä - 15 PROMIS tuotetta / Promis otsikko (Tours, Accommodation, Country Information/Attractions, Restaurants, Events. Internetissä suoravarauksin. - vähintään 1 tuotemainos sanomalehdessä - internet sivuja markkinoidaan kaikessa kesäviestinnässä Jakeluportaaseen suunnatut toimenpiteet Tutustumisvierailu kesäkampanjassa mukana oleville matkan järjestäjille KESÄKAMPANJA 2006 YHTEENSÄ ( vuoden 2005 budjetista, ei ehditty mukaan 2005) budjetista TALVIKAMPANJA (ei kampanjaa , miten ? ?) 1000 Myyntitapahtumat Finland Workshop, Pietari osallistuminen - osallistumismaksu - majoitus-, matka- yms. kulut messuille MITT-messut, Moskova, osallistuminen - majoitus-, matka-, yms. kulut messuille Finland Worshop Moskova, syksy osallistumismaksu - matka-, majoitus- yms. kulut ko. tapahtumaan Lehdistö- ja kuvausmatkat (mahdollisuuksien mukaan) Kuntien yhteisbudjetti MEK Venäjään 2006 yhteensä (re: markkinointisuunnitelma , versio ) Taulukko 9. MEK Venäjä markkinointi sis. alv

17 17 MEK Incentivematkailu 2006 Tarkempi kuvaus 2006 MICE MARKKINOINTI 2006 Päämarkkina-alueet: Saksa, Ranska, Espanja, UK, Benelux ja Italia. Kehittyvät alueet: Venäjä ja Puola. Perustoimenpiteet 1. markkinointivälineet a) -sivusto (uudistettu 2005) englanti, saksa, espanja, sivuilla esiintyvät yhteistyökumppanit voivat tarvittaessa päivittää alueiden faktamuutokset omakustannushintaan. sivustolta tulee linkki tälle MEK:n sivulle ja vuoden 2006 aikana tullaan Finland Convetion Bureaun (FCB::n) sivuille kehittämään incentive osio. Uudistettua sivustoa tullaan markkinoimaan pää-markkina-alueiden inventive taloille yms.. b) DVD ja esite: FCB:n syksyllä 2005 julkaisema DVD (herätteellinen) ja sen pohjalta tehdään myös imagoesite. c) sähköinen uutiskirje toimitetaan 2-3 kertaa vuodessa. yhteistyökumppaneilla mahdollisuus esittäytyä Euroopan päämarkkinaalueilla jaettavassa materiaalissa. d) Meet in Finland lehti: FCB:n englanninkielinen, kolme kertaa vuodesssa (levikki ) ilmestyvän lehden incentive aineiston määrää kasvatetaan. Lehden jakelua incentive kohderyhmälle lisätään (tällä hetkellä 1000 corporate / incentive osoitetta). e) incentive esite: MEK:n syksyllä 2005 tekemä incentive imago esite on käytössä markkinointinmateriaalina f) tuotetaan destinaatio-esittelylehtinen ohjelma-ehdotuksineen, sekä printti- että nettiversio/per kohde, sisältäen tuote-esittelyn 2. Tututustumismatkat Mahdollisuus osallistua incentive taloille ja yritysten päättäjille tarkoitetuille incentive kohteisiin / alueille suunnattuihin matkoihin. 3. Ammattilaismessut a) yhteen ammattilaismessuun osallistuminen (IMEX / M % IT lokakuu 2006 / EIBTM ), tähän varattu budjetti b) majoitus-, matka- yms. kulut ym. messulle c) kotimaassa MICE / Turku Show Case lokakuussa d) majoitus-, matka- yms. kulut ym. MICE hintatiedot vielä saamatta! tämä INCENTIVE PERUSKAMPANJAAN VARATTU YHTEEN MESSUOSALLISTUMISEEN varattu ja SEN MAJOITUS-, MATKAKUSTANNUKSIIN varattu YHTEEN KOTIMAISEEN MICE-TAPAHTUMAAN varattu ja SEN MAJOITUS-, MATKAKUSTANNUKSIIN VARATTU Kuntien yhteisbudjetti MEK MICE markkinointiin 2006 yhteensä (re: markkinointisuunnitelma , versio ) Taulukko 10. MEK MICE markkinointi sis. alv Kainuun kuntien yhteisrahoitus ym. mek-markkinointiin (re: markkinointisuunnitelma ) Kunnittain YHT. Kuhmo Sotkamo Kajaani Vuolijoki Vaala Paltamo Ristijärvi Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi YHT jakoperusteet: 50% kunnan väestön mukaan, 50% kunnan matkailutulon mukaan Taulukko 11. Kainuun kuntien rahoitus yllä mainittuihin MEK-markkinointitoimenpiteisiin

18 18 7. Katsaus kv. matkailun kehittymiseen 7.1. Suomi Matkailun alueellinen kehitys Suomessa yöpymiset tammi-joulukuu : Vuonna Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 16,6 miljoonaa kertaa, mikä oli vajaan prosentin enemmän kuin Suomalaisten yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta runsaan prosentin 12,2 miljoonaan yöpymiseen. Ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät vajaan prosentin, mutta pyöristettynä niiden määrä pysyi edellisen vuoden lukemissa eli 4,4 miljoonassa yöpymisessä. Koko maan niukoista kasvuluvuista huolimatta joillakin alueilla päästiin varsin korkeisiin kasvulukuihin. Yöpymiset lisääntyivät eniten Keski-Pohjanmaalla (8 %),Etelä-Pohjanmaalla (7 %) ja Pirkanmaalla (6 %). Vuoden heikkoon kokonaistasoon kohtalaisen hyvään eli 2-4 prosentin kasvuun päästiin Päijät-Hämeessä (4 %), Pohjois-Savossa (4 %), Etelä-Karjalassa (3 %), Lapissa (3 %), Satakunnassa (2 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (2 %). Muissa maakunnissa yöpymisten määrät jäivät joko vuoden 2003 tasolle (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Pohjois-Karjala, Pohjanmaa) tai vähenivät: Varsinais-Suomi (-2 %), Kanta-Häme (-1 %), Kymenlaakso (-1 %), Etelä-Savo (-1 %), Ahvenanmaa (-3 %), Kainuu (-5 %), Keski-Suomi (-6 %) Pirkanmaata lukuun ottamatta kasvu tuli edellä mainituissa maakunnissa pääasiassa kotimaisten matkailijoiden yöpymisistä. Kv. matkailu Suomeen tammi-joulukuu : Vuosi jäi Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta melko vaimeaksi. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä vähentyi marginaalisesti (-0,9 %) edellisestä vuodesta. Heikko tulos johtui pääasiassa matkailun lievästä supistumisesta vanhoista EU-maista sekä venäläisten matkailun jo toista vuotta jatkuvasta huomattavasta (- 8 %) laskusta. Eniten yöpymisiä kirjattiin Ruotsista ( %), Saksasta ( , -0,8%), Venäjältä ( , -8,4 %), Iso- Britanniasta ( , -2,0 %), Ranskasta ( , +9,7%), Alankomaista ( , -6,0%), Yhdysvalloista ( , +9,2 %) ja Norjasta ( ,2 %) Kainuu Vuonna kainuulaisissa majoitusliikkeissä yövyttiin noin kertaa, mikä oli noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna Sekä kotimaiset (-4 %) että ulkomaiset (-19 %) yöpymiset vähentyivät edellisvuodesta. Majoitustilasto antaa Kainuun matkailun kehityksestä todellisuutta negatiivisemman kuvan, koska osa vuokrattavista loma-asunnoista jää tilastoinnin ulkopuolelle. Majoituskapasiteetin määrän kasvua tarkastellessa ajanjaksolla 2000-, tilastoinnin piirissä oleva majoituskapasiteetti kasvoi hieman vajaat kaksi prosenttia ja loma-asuntojen määrä maakunnassa kasvoi yli 7 prosenttia. Kainuun matkailukeskuksissa yöpymiset lisääntyivät vain Sotkamossa (1 %, noin vrk), kasvun tullessa kotimaan yöpymisistä. Sotkamon matkailun kehitys on tilastojen osoittamaa parempi, sillä esimerkiksi venäläiset matkailijoiden määrän uskotaan todellisuudessa säilyneen vähintäänkin ennallaan, vaikka tilastot osoittavat merkittävää (-29 %, noin vrk) laskua. Matkailuyrittäjien haastattelujen kautta on todettu että venäläiset matkailijat ovat siirtyneet / siirtymässä käyttämään yhä alueen lomahuoneistoja ja jäävät siksi tilastoinnin ulkopuolelle. Luottaen Vuokatin matkailuyrittäjiltä saatuun tietoon venäläisten yöpymisten säilymisestä vuonna vähintään ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (eli ohitetaan venäläisten yöpymisten tilastointiongelmaa tällä tavoin), niin Sotkamon yöpymisten määrän kasvu onkin 4 % (ei 1 %) ja Kainuun ulkomaiset yöpymiset ovat vähentyneet noin 3 % vuodesta 2003 vuoteen (ei 19 %). kaikki yht. kotimaiset ulkomaiset *Kajaani ,9 % ,9 % ,5 % *Sotkamo ,1 % ,6 % ,1 % *Kuhmo ,2 % ,0 % ,8 % **Suomussalmi % **Hyrynsalmi % *Puolanka ,9 % ,8 % ,8 % **Muut KAINUU ,2 % ,6% ,9 % Taulukko 12. Yöpymiset Kainuussa ja niiden muutokset (%) Kainuussa > (Kappaleen 7 lähde Tilastokeskus, Liikenne ja matkailu 2005:11, Matkailutilasto 2005) * Tilastokeskuksen vahvistamien tilastojen mukaan (sivut Tilastokeskuksen ennakkotiedoin) ** Kainuun Edun laskema (Tilastokeskuksen Ennakkotietojen ja vahvistettujen tietojen pohjalta, valitettavasti vertausluvut ei käytössä, taulukko päivitetään tältä osin myöhemmin)

19 8. Katsaus kv. matkailun kehittymiseen tammi-syyskuu Suomi tammi-syyskuu 2005 Matkailun alueellinen kehitys Suomessa yöpymiset tammi-syyskuu2005: Tammi-syyskuun 2005 aikana Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 13,9 miljoonaa kertaa, mikä on 3 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana Suomalaisten yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta vajaan 4 %. Ulkomaalaisten yöpymiset kasvoivat noin prosentin. Yöpymiset lisääntyivät eniten Keski-Pohjanmaalla (12 %), Kainuussa (12 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (8 %). Hyvään eli noin 5-6 prosentin kasvuun päästiin Kuusamossa (6 %), Varsinais-Suomessa (6 %), Etelä-Karjalassa (6%), Itä-Uudellamaalla (5 %), Pirkanmaalla (5 %), Pohjois-Savossa (5 %). Koko maan alueelliset kasvuluvut maakunnittain Taulukossa 12 (sivu 20 Matkailun kehitys matkailukeskuksittain Absoluuttisesti (majoitusvuorokausien lisäys lukumääräisesti) kirjattiin tammi-syyskuussa Sotkamossa ( ). Myös Vantaalla ( ), Oulussa ( ) ja Tampereella ( ) päästiin merkittäviin kasvulukuihin. Suhteellisesti (majoitusvuorokausien lisäys prosentteina) suurimpiin kasvulukuihin päästiin Posio-Ranualla (+21%), Iisalmessa (+19 %), Imatralla (+16%) ja Sotkamossa (+16%). Matkailukeskusten kasvuluvut Taulukossa 13 (sivut 21-22) Kv. matkailu Suomeen tammi-syyskuu 2005: Ulkomaalaisyöpymisiä kirjattiin 3,6 miljoonaa, jossa oli kasvua 1,2 %. Eniten tammi-syyskuussa kirjattiin yöpymisiä Ruotsista ( ) määrän kuitenkin pienentyessä 2,2 %. Seuraavaksi eniten yöpymisiä ( ) kertyi Saksasta (+0,5%), Venäjältä ( , +8,2 %) ja Iso-Britanniasta ( , +1,7 %). Yli yöpymistä tuli myös Ranskasta (+7,7 %), Alankomaista (-5,7 %), Yhdysvalloista (-1,2 %) ja Norjasta (-6,0 %) Kainuu tammi-syyskuu 2005 Tammi-syyskuussa kainuulaisissa majoitusliikkeissä yövyttiin noin kertaa, mikä on noin kolme prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Sekä kotimaiset (+3,0%) että ulkomaiset (+4,6%) yöpymiset lisääntyivät edellisestä vuodesta. Arviota tilastoinnin ulkopuolelle jäävien yöpymisten määrästä (erityisesti venäläiset matkailijat) ei vielä ole käytetty, matkailuyrittäjiä haastatellaan asiasta jälleen vuoden päätyttyä (kts. vuosi ). Kv. matkailu Kainuussa tammi-syyskuu 2005 ja kehitys tammi-syyskuusta kaikki yht. kotimaiset ulkomaiset Kajaani ,2% ,3% ,6 % Kaikki luvut Tilastokeskuksen Sotkamo ,6% ,7 % ,8% ennakkotietojen mukaan **Kuhmo ,4% ,7% ,4% **Suomussalmi **Hyrynsalmi ,0% ,4% ,9% **Puolanka Muut KAINUU ,0% ,0% ,6% Taulukko 13. Yöpymiset Kainuussa tamm-syyskuu 2005 ja niiden muutokset (%) Kainuussa > ** Tilastokeskuksen ennakkotiedoissa tiedot Suomussalmelle ja Kuhmolle yhdessä, samoin Hyrynsalmelle ja Puolangalle Kotimaan matkailun kasvun (%) osalta Kainuu maakuntana on pysynyt valtakunnallisen kehityksen mukana, mutta matkailukeskuksista Vuokatti (Sotkamo) on kasvuluvuiltaan (sekä absoluuttisesti että prosentuaalisesti) valtakunnan ehdotonta kärkeä. Majoitusvuorokausien absoluuttisen (lukumäärän) kasvun arvoa nostaa Sotkamo (714 huonetta/huoneistoa) on tuottanut kasvulukunsa muita menestyjiä pienemmällä majoituskapasiteetilla (Vantaa 1415, Oulu 1170, Tampere 2095) (Sivun lähde Tilastokeskus, Matkailutilaston ennakkotiedot)

20 20 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi TILASTOKESKUS: Matkailun kehitys maakunnittain Yöpymiset Vuosi Kesä Talvi majoitusliikkeissä Kaikki majoitusvuorokaudet (kotimaiset ja ulkomaiset) muutos, absol. muutos, % kesä-syyskuu kesä-syyskuu muutos, absol. muutos, % tammisyyskuu tammisyyskuu marrashuhtikuu marrashuhtikuu muutos, absol. muutos, % KOKO MAA ,0 % ,1 % ,8 % Keski-Pohjanmaa ,8 % ,1 % ,0 % Kainuu ,4 % ,5 % ,8 % Pohjois-Pohjanmaa ,6 % ,7 % ,5 % KUUSAMO ,9 % ,4 % ,9 % Varsinais-Suomi ,6 % ,8 % ,7 % Etelä-Karjala ,5 % ,0 % ,8 % Itä-Uusimaa ,0 % ,6 % ,6 % Pirkanmaa ,0 % ,5 % ,1 % Pohjois-Savo ,9 % ,6 % ,4 % Kymenlaakso ,8 % ,1 % ,9 % Etelä-Pohjanmaa ,1 % ,4 % ,7 % Uusimaa ,8 % ,8 % ,7 % LAPPI ,1 % ,5 % ,3 % Pohjois-Karjala ,6 % ,5 % ,1 % Keski-Suomi ,8 % ,1 % ,8 % Pohjanmaa ,1 % ,4 % ,4 % Päijät-Häme ,3 % ,0 % ,3 % Etelä-Savo ,8 % ,4 % ,4 % Satakunta ,9 % ,5 % ,0 % Kanta-Häme ,3 % ,5 % ,7 % Taulukko 14. Koko maan alueelliset kasvuluvut maakunnittain tammi-syyskuu 2005

Markkinointisuunnitelma 2006-2007

Markkinointisuunnitelma 2006-2007 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma 2006-2007 Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI www.kainuunetu.fi

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI YHTEENVETO Markkinointisuunnitelma - 2007 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, www.kainuunetu.fi 1 Laatinut: Leena Penttinen Projektipäällikkö Kainuun Etu

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI YHTEENVETO Markkinointisuunnitelma - 2007 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, www.kainuunetu.fi 1 Laatinut: Leena Penttinen Projektipäällikkö Kainuun Etu

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin Tilaisuuden avaus; Tuomo Tahvanainen, toimialajohtaja, Kainuun Etu Oy Kainuun matkailu 2012 tilastojen valossa Pohjola-Arctic yhteistyo : kokemukset ja tulevaisuus Laatutonni 2020 laatutonnin uusi tuleminen

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Venäjän palvelusanasto ja kalastusmatkailun jakelukanavat

Venäjän palvelusanasto ja kalastusmatkailun jakelukanavat Venäjän palvelusanasto ja kalastusmatkailun jakelukanavat Tampere UKK-instituutti 13.2.2012 Tilaisuuden avaus Projektipäällikkö Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaa / Kansainvälisesti kalavesillä ismo.kolari@proagria.fi,

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Liikenne ja matkailu 2013 Majoitustilasto 2013, elokuu Kotimaisten matkailijoiden vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VELI-PEKKA PÄIVÄNEN KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen matkailuparlamentti 16.11.2010 1 KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN Matkailuparlamentti

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia huhtikuussa 2014

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia huhtikuussa 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Majoitustilasto 2014, huhtikuu Ulkomaisten matkailijoiden lisääntyivät prosenttia huhtikuussa 2014 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2014, marraskuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA MARKKINOINNIN ALKUTAIVAL Pietariin 1995 Moskovaan 1997 Ensimmäiset matkanjärjestäjävierailut Venäjän markkinoiden erityispiirteitä - neitseelliset markkinat - innokkuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,5 prosenttia heinäkuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,5 prosenttia heinäkuussa Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2015, heinäkuu Ulkomaisten matkailijoiden lisääntyivät,5 prosenttia heinäkuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat

Lisätiedot

Matkailutilasto Toukokuu 2016

Matkailutilasto Toukokuu 2016 Matkailutilasto Toukokuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Art-Travel Oy Heikki Artman Heikki Artman 40 vuotta matkailussa mukana Art-Travel Oy 25 vuotta matkailun konsultointia Matkailun kehityksen mittareita:

Lisätiedot

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä 19.3.2009 Selvityksen tavoitteet ajankohtaisen tiedon kokoaminen Suomen kilpailijoista MEKin strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien tueksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen kaupunki Matkailupäällikkö Tuula Rintala Gardin 2010 SISÄLTÖ sivu 1. Yöpymisvuorokausien kehitys 3 2. Markkina alueet 5 3.

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosentin helmikuussa

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosentin helmikuussa Liikenne ja matkailu 2011 Majoitustilasto 2011, helmikuu Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosentin helmikuussa Korjattu 18.4.2011. Korjatut kohdat on merktty punaisella. Kotimaisten matkailijoiden

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Ulkomaisista yöpymisistä 24% Venäjältä ja 55% muusta Euroopasta 150 / pv

Ulkomaisista yöpymisistä 24% Venäjältä ja 55% muusta Euroopasta 150 / pv EUROOPPA JA VENÄJÄ Ulkomaisista yöpymisistä 24% Venäjältä ja 55% muusta Euroopasta 150 / pv 80 / pv 117 M / 2014 956 M / 2014 79 % ULKOMAISIST A YÖPYMISISTÄ EUROOPASTA JA VENÄJÄLTÄ 95 / pv 62 M / 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi prosentin vuonna 2013

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi prosentin vuonna 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Majoitustilasto 2013 Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi prosentin vuonna 2013 Vuonna 2012 saavutettiin ennätyksellinen 20 miljoonan yöpymisvuorokauden raja ja majoituspalvelujen

Lisätiedot

Majoituspalveluiden kysyntä väheni 2,3 prosenttia vuonna 2014

Majoituspalveluiden kysyntä väheni 2,3 prosenttia vuonna 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2014 Majoituspalveluiden kysyntä väheni 2,3 prosenttia vuonna 2014 Vuoden 2013 viimeinen vuosikolmannes antoi jo näyttöä majoituspalvelujen kysynnän hiipumisesta,

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori

Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori Projektisuunnitelman valmistelu Tiina Mäntyharju, Leena Pajala, Tiia Valkama, Miikka Raulo ja Jussi Rekonen MATKAILUPARLAMENTTI 12.11.2013 REVONTULI HANKASALMI

Lisätiedot

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Majoitustilasto 2011 Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi prosenttia vuonna 2011 Vuonna 2011 majoituspalvelujen kysyntä kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisvuorokausien

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA MAALISKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET 3 % MIINUKSELLA MAALISKUUSSA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.400) vähenivät maaliskuussa edellisvuodesta 2,7 %. Miinus

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto MATKAILUMARKKINOINTI Helsingin matkailubrändin 9 vahvuustekijää Idän ja lännen kohtaamispaikka > Nordic

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 20 prosenttia huhtikuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 20 prosenttia huhtikuussa Liikenne ja matkailu 2011 Majoitustilasto 2011, huhtikuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 20 prosenttia huhtikuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen kuulumisia

Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen kuulumisia Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen kuulumisia Mikko Keränen, kehittämispäällikkö Jari Järviluoma, matkailututkija Aktiviteettimatkailu 11.10.2012 M i k k o K e r ä n e n 1 Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 13 prosenttia tammikuussa 2012

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 13 prosenttia tammikuussa 2012 Liikenne ja matkailu 2012 Majoitustilasto 2012, tammikuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 13 prosenttia tammikuussa 2012 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia tammikuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia tammikuussa Liikenne ja matkailu 2011 Majoitustilasto 2011, tammikuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosenttia tammikuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1 Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012 21.2.2014 Page 1 Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 353 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin

Lisätiedot

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät 3 prosenttia tammikuussa 2013

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät 3 prosenttia tammikuussa 2013 Liikenne ja matkailu 2013 Majoitustilasto 2013, tammikuu Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät 3 prosenttia tammikuussa 2013 Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan vajaat 1,4 miljoonaa vuorokautta

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland

Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland Kiinan ja Venäjän merkitys Suomen matkailualan yrityksille Source : GroupM Study One Race, Multiple Cultures and Lifestyles Kiina - potentiaalia 1,3 miljardia

Lisätiedot