Markkinointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointisuunnitelma 2006-2007"

Transkriptio

1 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 1

2 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin linjauksista Kohdemarkkinat Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Tuotepohjainen markkinointi Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen Markkinointiponnistelut myyntikanavien rakentamiseen ja ylläpitämiseen Yhteistyöorganisaatio Rahoitus 3 2. Markkinointitoimenpiteet Internet Esitteet Markkinointitoimenpiteet myyntikanavien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi 7 3. Katsaus kansainvälisen matkailun kehittymiseen Vuosi Vuosi Vuosi Kainuun kansainvälisen matkailun tilastoja 14 Yhteenveto, kaikki maat 14 Iso-Britannia 15 Ranska 16 Venäjä 17 Saksa 18 Alankomaat 19 Belgia 20 Espanja 21 Italia 22 Japani 23 Kiina 24 Norja 25 Puola 26 Ruotsi 27 Sveitsi 28 Tanska 29 Viro 30 USA Matkailu Kainuun maakuntaohjelmassa Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 2

3 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 1. YHTEENVETO KAINUUN KANSAINVÄLISEN MATKAILUMARKKINOINNIN LINJAUKSISTA Kainuun matkailun kansainvälinen markkinointisuunnitelma julkaistiin Marraskuussa 2004 hahmoteltiin 3-vuoden markkinoinnin päälinjaukset ja yksilöitiin vuoden 2005 markkinointitoimenpiteet. Marraskuussa 2005 markkinointisuunnitelmaan päivitettiin vuoden 2006 toimenpiteet ja tässä kolmannessa päivityksessä keskitytään loppuvuoden 2006 ja alkuvuoden 2007 markkinointitoimenpiteisiin. Marraskuussa 2004 laaditussa markkinointisuunnitelmassa kuvattuja taustatietoja ei tässä markkinointisuunnitelmassa uudestaan kerrata, mutta ja versiot ovat löydettävissä Kainuun Etu Oy:n nettisivuilta (www.kainuunetu.fi) 1.1. Kohdemarkkinat Päämarkkina-alueet: Iso-Britannia, Ranska, Venäjä Muut alueet: toimenpiteitä harkinnan mukaan (avautuviin mahdollisuuksiin reagoidaan) Matkailuhankkeiden markkinointi- ja myyntiponnistelujen painopiste kohdistetaan päämarkkina-alueille, valittuihin kohderyhmiin. Matkailunhankkeiden resursseista pieni osa varataan reagointiin muilla markkina-alueilla avautuviin mahdollisuuksiin Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Lähtökohta: matkailuyritysten tuotteet ja resurssit ovat riittävät, kohdemarkkinat on valittu ja asiakaskohderyhmät on määritelty. Matkailuhankkeiden markkinoinnin konkreettisessa suunnittelussa etsitään yllä mainituilla kohdemarkkinoilla ne ulkomaiset matkanjärjestäjät, jotka toimivat valituissa asiakaskohderyhmissä omalla markkina-alueellaan. Valitsemme ne matkanjärjestäjät, joiden tuotantoon haluamme päästä ja joiden tuotannossa haluamme pysyä. Myynti- ja markkinointiponnistelut suunataan säännöllisesti ja pitkäjänteisesti matkanjärjestäjiin pysyvän myyntikanavan rakentamiseksi. Matkailuhankkeet eivät tee kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia, vaan sen toteuttamisesta vastaavat Kainuuta myyvät jälleenmyyjät. Mahdollisuuksien mukaan markkinointisuunnitelmassa huomioidaan matkanjärjestäjien kuluttajamarkkinoinnin tukeminen. Kuntien yhteisrahoituksella Kainuu on mukana valituissa Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) markkinointitoimenpiteissä, joissa hyvin usein kohteena on kuluttajat Tuotepohjainen markkinointi Jälleenmyyjille suunnatussa markkinoinnissa tarjolla olevat matkailupalvelut ja ohjelmat ryhmitellään tuoteryhmiin, tarvittaessa rekisteröityjen tuotemerkkien alle: - luontomatkailutuotteet (tuotemerkkinä Wild Taiga) - kulttuuri ja tapahtumat - vapaa-ajan tuotteet - kannuste- ja kokoustuotteet (tuotemerkkinä Real Reward) 1.4. Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen väh 20 ulkomaisen matkanjärjestäjän tuotannossa (päämarkkinoilla väh 5/maa, Venäjällä suurempi määrä) - vähintään 30% nousu ulkomaisissa yöpymisissä ( vuonna > vuoden 2007 lopussa) - myyntiä vähintään 2,4 miljoonaa 1.5. Markkinointiponnistelut myyntikanavien rakentamiseen ja ylläpitoon Markkinointisuunnitelma 2006 (loppuvuosi) (alkuvuosi) sivuilla TRAVIVALA tuotepankki (www.kajaaniregion.fi), katso sivu 5 - työkalu Kainuusta kiinnostuneelle / Kainuuta myyville matkanjärjestäjille - tuotepankki tuodaan myös kuluttajien käyttöön Kainuun maakunnan englanninkielisillä matkailusivuilla (www.kainuu.fi > travel) Kainuun matkailun kansainväliset internet-sivut, katso sivu 5 - maakunnallinen taso: tavoitteena tiivisti pakatun informaation tarjoaminen, nyt englanninkielinen informaatio, tulevaisuuden tavoitteena informaation tarjoaminen myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi - kuntataso: matkailukeskuksilla / kunnilla matkailusivut vähintään englanninkielellä, tulevaisuuden tavoitteena informaation tarjoaminen myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi - yritystaso: kaikilla kansainväliseen matkailumarkkinointiin osallistuvilla yrityksillä internet sivusto vähintään englanninkielellä - sähköisen kaupankäynnin (on-line varausjärjestelmien) kehittäminen tulevaisuudessa erittäin tärkeää MEK:n nettisivut (www.visitfinland.com), katso sivu 6 - Kainuu ja kainuulaiset yritykset esillä Suomen nettisivuilla Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 3

4 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 1.6. Yhteistyöorganisaatio KV - tiimi matkailuhankkeiden ja MEK - kampanjoiden toteutuksen koordinoijana: Kainuun Etu Oy:n hallinnoimien kansainvälisen matkailun (markkinointi)hankkeisiin varattu rahoitus ja Lakeland markkinointihankkeen rahoitus muodostavat merkittävän osan alueemme kansainväliseen yhteismarkkinointiin käytettävissä olevista varoista. Maakunnassa on lisäksi muutamia muita kuin Kainuun Etu Oy:n kautta hallinnoitavia matkailu-hankkeita. Tässä markkinointisuunnitelmassa kerrotut toimenpiteet toteutetaan ja rahoitetaan matkailuhankkeiden rahoituksella ja keskinäisellä koordinoinnilla. Hankevetäjät koordinoivat omien hankkeidensa toimenpiteet toisiaan täydentäviksi, päällekkäisyyksiä välttäen. Kainuun Etu Oy:n vetämä ns. KV tiimi, jäseninään matkailuhankkeiden projektipäälliköt, kokoontuu säännöllisesti (joka toinen kuukausi). Kullakin matkailuhankkeella on oma ohjausryhmänsä ja yritysten edustus toteutuu hankkeiden ohjausryhmien kautta. Päämarkkina-alueille matkanjärjestäjäkontakteja hoitamaan valitaan ko. markkina-alueella toimiva, oma (Kainuuta edustava) agentti tehtävänään omalla markkina-alueellaan - jatkuvasti etsiä Kainuun myyntiin potentiaalisia, kokeneita Suomi-myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset myyntikäynnit matkanjärjestäjien luona, tutustumisvierailuille (fam trip) kutsuttavien henkilöiden valinta ja järjestelyissä mukana oleminen - mediakontaktit ja mediamatkat - markkinatietoa kohdealueilta Muilla markkina-alueilla matkanjärjestäjäkontakteja hoitavat kansainvälisten matkailuhankkeiden projektipäälliköt (keskenään toimenpiteet koordinoiden), tehtävänään - jatkuvasti etsiä Kainuun myyjiksi potentiaalisia, kokeneita Suomi-myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset tapaamiset matkanjärjestäjien kanssa (myyntikäynnit / workshopit / ammattilaismessut / Kainuussa toteutettavat tutustumismatkat) - mediakontaktit ja mediamatkojen järjestelyt - markkinatietoa kohdealueella 1.7. Rahoitus Marraskuussa 2004 julkaistun, vuosille laadittu markkinointisuunnitelma rahoitetaan hankerahoituksella (joissa mukana yritysrahoitusosuudet) ja Kainuun kuntien yhteisrahoituksella. Hankerahoitus Matkailuhankkeiden yhteenlaskettu budjetti vuosille on noin 1,1, miljoonaa euroa. Tästä summasta yritysrahaa on noin (22 % kokonaisbudjetista) ja julkista rahoitusta noin (78%). Osa vuonna 2005 toimineista matkailuhankkeista on jo päättynyt ja suurin osa päättyy vuoden 2006 lopussa / vuoden 2007 alkupuolella. Muutama hanke toimii vuoden 2007 loppuun saakka ja muutamia vuonna 2007 toimivia hankkeita vielä suunnitellaan / käynnistellään, joten kansainvälisen matkailumarkkinoinnin budjetin kokonaissumma ei ole vielä laskettavissa. Kuntarahoitus Markkinointisuunnitelmassa (s. 5-10) on mukana ne Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) markkinointitoimenpiteet, joihin Kainuu on ilmoittautunut / ilmoittautuu mukaan ja jotka kainuulaiset kunnat yhdessä rahoittavat. Koordinointivastuunsa mukaisesti Kainuun Etu Oy laskuttaa vuosittain kunnilta niiden MEK yhteistyöhän vuosille (n ) varaamat markkinointirahat ja vastaa MEK:n kampanjoiden vaatimista käytännön toimenpiteistä. kesä 2005 ja kesä 2006 ja kesä 2007 ja MEK markkinointitoimenpiteet talvi talvi talvi Kuntarahoitus MEK markkinointitoimenpiteisiin e e e Kunnittain Kuhmo Sotkamo Kajaani Vuolijoki Vaala Paltamo Ristijärvi Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Taulukko 1. Kuntien yhteisrahoitus Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta Kainuun kuntien yhteisrahoitus MEK-markkinointiin (markkinointisuunnitelam ) Yritysrahoitus Hankerahoituksesta (1,1 miljoonaa euroa) siis noin euroa kerätään hankkeisiin osallistuvilta yrityksiltä. Kuntien yhteistyöllä Kainuu saadaan mukaan valittuihin MEK:n markkinointikampanjoihin ja kun matkailualue on mukana MEK:n markkinointikampanjoissa, yksittäisille yrityksille avautuu lisämahdollisuuksia omiin, yrityskohtaisiin markkinointitoimenpiteisiin. Ilman alueen mukana oloa MEK:n peruskampanjoissa, yritys ei voi hyödyntää MEK:n tarjoamia lisämoduuleja. Lisämoduulien hyödyntämisen kukin yritys päättää ja rahoittaa itse. Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 4

5 2. MARKKINOINTITOIMENPITEET Internet Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Kansainväliseen myyntiin suunnitellut matkailutuotteet kerätään matkailuhankkeiden avulla Internetissä olevaan TRAVIVALA - tuotepankkiin (www.kajaaniregion.fi). Kainuun Etu Oy ylläpitää tuotepankkia. Kuva 1. TRAVIVALA tuotepankki internetissä (www.kajaaniregion.fi) Tammikuussa 2005 avatussa Travivalassa matkailutuotteet on esiteltävissä suomen-, englannin- ja ranskankielisenä. Venäjänkielinen osa pyritään avaamaan käyttöön mahdollisimman pian. Travivala tuotepankki on internetissä osoitteessa Travivala tuotepankki on suunniteltu ensisijaisesti ammattilaiskäyttöön, mutta se on myös kuluttajien käytössä (integroitu sivustoon). Tuotepankin tärkein ominaisuus on tiedonhaun helppous. Hakija löytää nopeasti haluamansa informaation ns. tuotekorttien tai valmiiden ohjelmien muodossa (hakukone). Kiinnostavat tuotteet ja ohjelmat lukija voi pudottaa ostoskoriin ja lähettää sähköpostina lisäpyyntötiedustelut / varaukset kyseisten matkailupalvelujen tuottajille ja heidän keskinäinen kaupankäyntinsä voi alkaa. Elokuussa 2005 avattiin Kainuun maakunnan internet sivuilla englanninkieliset matkailusivut (www.kainuu.fi > travel). Tavoitteena on lisätä sivustolle tulevaisuudessa myös muita kielivaihtoehtoja (venäjä, saksa, ranska). Sivuston tapahtumakalenteri on tällä hetkellä vain suomenkielinen, mutta se pyritään saamaan englanninkieliseksi mahdollisimman pian. Kuva 2. englanninkieliset matkailusivut Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 5

6 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Kainuun matkailun kansainväliset internet-sivut: - maakunnallinen taso: tavoitteena tiivisti pakatun informaation tarjoaminen, nyt englanninkielinen informaatio, tulevaisuuden tavoitteena informaation tarjoaminen myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi - kuntataso: matkailukeskuksilla / kunnilla matkailusivut vähintään englanninkielellä, tulevaisuuden tavoitteena informaation tarjoaminen myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi - yritystaso: kaikilla kansainväliseen matkailumarkkinointiin osallistuvilla yrityksillä internet sivusto vähintään englanninkielellä - sähköisen kaupankäynnin (on-line varausjärjestelmien) kehittäminen tulevaisuudessa erittäin tärkeää Toukokuussa 2006 Matkailun Edistämiskeskus (MEK) uusi omat internetsivustonsa (www.visitfinland.com, jonka alla 21 maasivustoa eri markkina-alueille), mistä lähtien kainuulaiset yritykset ovat voineet lisätä omia tuotteitaan sivuston Finland Travel Guideen. Kainuun alue esitellään MEK:n matkailumateriaaleissa Kajaani Regionina, osana Lakeland suuraluetta. Kuva 3. Kainuu MEK:n nettisivuilla Esitteet Kainuulla ei ole yhteisesitettä ulkomaan markkinointiin, vaan yrityksillä ja matkailukeskuksilla on vaihtelevasti omia esitteitä. Wellness hankkeessa on tuotettu hyvinvointiteemainen Kainuun yleisesite (suomi, englanti, ranska, venäjä). Talvikaudella Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, saksa (lisäksi tuoteliitteessä yritys- ja tuote-esittelyjä), ranska, italia (lisäksi tuoteliitteessä yritys- ja tuote-esittelyjä), espanja. Näiden lisäksi Kainuu oli mainoksella mukana seuraavissa heräte-esitteissä: englanti, ranska, espanja, hollanti, puola, unkari, tsekki. Talvikaudella Kainuu on mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, saksa, ranska, italia, venäjä, viro. Kesällä 2006 Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), ranska (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), italia (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), ruotsi, norja. Kesälle 2007 MEK muuttaa esitekonseptiaan. Suomesta tehdään 32-sivuinen herätetyyppinen kuluttajaesite, jossa Kainuu mukana osana Lakeland suuraluetta. Syksyn 2006 aikana saamme lisätietoja esitteestä. Sekä kesä- että talviesitteisiin liittyen MEK:llä oli nettisivuillaan talvelle ja kesälle 2006 omat teema- /kampanjasivut, jonne kainuulaisilla matkailuyrityksillä oli mahdollisuus laittaa pakettinsa ja tuotteensa esille. Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 6

7 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 2.3. Markkinointitoimenpiteet myyntikanavien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Markkinoinnin kohderyhmä on matkanjärjestäjät valituilla markkina-alueilla. Markkinointitoimenpiteet rahoitetaan ja toteutetaan matkailuhankkeista. Kuluttajamarkkinointia tehdään MEK:n markkinointiviestinnän (netin ja esitteiden) kautta. MEK markkinointi rahoitetaan kuntien yhteisrahoituksella. Alla olevassa taulukossa näkyy vuodelle jo toteutetut toimenpiteet (mustalla) ja suunnitellut toimenpiteet (punaisella). Nyt meneillään olevista markkinointihankkeista suurin osa on päättymässä, minkä vuoksi markkinointisuunnitelma ulottuu käytännössä maaliskuulle 2007 saakka. Markkinoinnin suunnittelu sen jälkeisellä ajalle pääsee käyntiin heti kun Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin jatkosta on sovittu.? = ei vielä päätetty mikä hanke toteuttaa markkinointitoimenpiteet x = useampi matkailuhanke mukana toteuttamassa markkinointitoimenpiteen TH = tapahtumatuotantohanke (04/ /2007) TTL = The Thousand Lakes hankkeen 4. vaihe (01-12/2006) WE = Wellness matkailuhanke (05/ / 2007) M = metsästysmatkailuhanke WT = Wild Taiga hanke (08/ /2007) OR = OutReg ruokahanke JR = toteutetaan kuntien yhteisrahoituksella (MEK-markkinointi) Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet Kv-matkailuhankkein ja kuntien MEK-kampanjarahoituksella toteutettavat MARKKINOINTITOIMENPITEET matkaluhanke kuntien yhteisrahoitukslla (tilanne ) SUOMEN MATKAILUN KV-TAPAHTUMAT Purpuri TTL, WE MATKA 2006 (ammattilaispäivät) TTL workshop Tahko TTL, WE Wild Taiga workshop Kuhmo TTL MICE Turku Showcase (incentive) JR TTL Mikkeli workshop TTL, WE MEK Overseas workshop, Kööpenhamina TTL WTM 2006 Lontoo TTL JR EIBTM Barcelona (incentive) JR MEK Snowball, Helsinki WE MATKA 2007, Helsinki (ammattilaispäivät) XX MEK MARKKINOINTI Talvi MEK talviesite, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan www-sivut, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan heräte-esite, useilla kielillä JR tehty Talvi MEK talviesite, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan www-sivut, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan heräte-esite, useilla kielillä JR tehty Kesä 2006 MEK kesäesite, useilla kielillä JR tehty MEK kesäesitteen tuoteliike, useilla kielillä JR tehty MEK kesäesitteen kiertomatkaliite, useilla kielillä JR tehty Kesä 2007 MEK kesäesite, useilla kielillä JR syyskuu 2007 ajankohta Special Interest MEK kalastus esite, useilla kielillä tehty FCB Incentive MICE 2006 peruskampanja (www) JR tehty MICE 2007 peruskampanja (www) JR tehty UK JA IRLANTI Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip TTL Fam trip TTL Fam trip WE, TTL Fam trip Irlanti TTL, OR Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 7

8 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Fam trip TTL Fam trip TTL, WE Fam trip (vaellus) WE Fam trip (hiihto) WE Fam trip TTL Fam trip TTL Fam trip, Englanti/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip TTL Fam trip (ratsastusvaellus) WE Educ media Pressiviesrilu TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. Agentin myyntikäynnit tammi-toukokuu 06 WTM Lontoo TTL MEK Cultural workshop, Helsinki JR kesäkuu 2007 Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi Talvi ja talvi MEK englanninkielinen esite JR tehty MEK englanninkieliset www-sivut JR elokuu 2006 RANSKA Fam tripit matkanjärjestäjille Kuhmon Kamarimusiikin minikonsertti, Pariisi WE Fam trip, Englanti/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip WE Fam trip Benelux/Saksa/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip (metsästys, kalastus) TTL+metsästys lokakuun alku 2006 Fam trip WE talvi 2007 Educ media Pressimatka, Italia/Ranska TTL Pressimatka TTL Pressimatka WE avoin Ammattilaismessut, workshopit jne. Kainuu ilta matkanjärjestäjille, Pariisi WE TTL workshop Geneve (7.11.), Lyon (8.11.), Pariisi (9.11.) TTL Kainuu ilta matkanjärjestäjille Pariisi WE huhtikuu 2007 Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi Talvi ja talvi MEK ranskankielinen esite JR tehty MEK ranskankieliset www-sivut JR elokuu 2006 MEK talvikampanja, www WE talvi VENÄJÄ Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip (kesä) TTL Fam trip (hyvinvointimatkailu) WE Fam trip (kesä 2007) WE Educ media Lehdistövierailu (hyvinvointimatkailu) WE Pressimatka WE avoin Ammattilaismessut, workshopit jne. MEK workshop Moskova JR Naisten kymppi Pietarissa WE MEK kalastusworkshop, Ellivuori TTL MEK Finland workshop, Pietari JR MITT Moskova JR MEK Finland workhop, Moskova JR Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 8

9 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi Talvi ja talvi MEK venäjänkielinen esite JR tehty MEK venäjänkieliset www-sivut JR elokuu 2006 TTL talvikampanja MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa TTL JR talvi SAKSA Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip Benelux/Saksa/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip (bussimatkat) TTL Educ media Pressivierailu (natur und Kalevala cultur) TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. TTL worshop Rostock TTL TTL kampanja? TTL? kesä 2007 Ammattilaiskampanjat ReiseAkademie JR syksy 2006 BusConcept, Lakeland kiertomatkakampanja kesä 2007 TTL syksy 2006 Kuluttajamarkkinointi Talvi ja talvi TTL talvikampanja MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa TTL talvi VIRO Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip virolaisille matkanjärjestäjille TTL marraskuu 2006 Educ media Ammattilaismessut, workshopit jne. Tallinna Kainuu ilta matkanjärjestäjille? WE marraskuu 2006 Finland workshop Tallinna? Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi MEK vironkielinen esite JR tehty Vironkielinen talviesite WE marraskuu 2006 TTL talvikampanja MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa TTL talvi UKRAINA, BALTTIA (pl. viro) Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip TTL marraskuu 2006 Kuluttajamarkkinointi TTL talvikampanja MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa TTL talvi SVEITSI, ITÄVALTA Fam tripit matkanjärjestäjille Educ media Pressivierailu (natur und Kalevala cultur) TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. TTL workshop Geneve, Lyon, Pariisi TTL Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi BENELUX Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip TTL Fam trip Benelux/Saksa/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip Benelux WE Educ media Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 9

10 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Pressi- ja TO-vierailu (talvi) WE, TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. MEK Borrel (talvi) WE Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi ESPANJA Fam tripit matkanjärjestäjille Educ media Ammattilaismessut, workshopit jne. FITUR TTL FITUR Madrid TTL Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi ITALIA Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip TTL Educ media Pressivierailu TTL Pressivierailu TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. MEK wokrshop Milano TTL Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi MUUT (ml. multikansalliset) Fam tripit matkanjärjestäjille Purpuri Pre Tour (hyvinvointimatkaillu) WE Snowball Pre Tour 2007 TTL, WE Fam trip (incentive) WE talvi 2007 Educ media Press Monaco TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. Wild Taiga workshop (eläintenkatselu), Kuhmo Wild Taiga workshop, Kuhmo 2007 Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 10

11 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 4. KATSAUS KANSAINVÄLISEN MATKAILUN KEHITTYMISEEN Vuosi 2004 Matkailun alueellinen kehitys Suomessa yöpymiset tammi-joulukuu 2004: Vuonna 2004 Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 16,6 miljoonaa kertaa, mikä oli vajaan prosentin enemmän kuin Suomalaisten yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta runsaan prosentin 12,2 miljoonaan yöpymiseen. Ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät vajaan prosentin, mutta pyöristettynä niiden määrä pysyi edellisen vuoden lukemissa eli 4,4 miljoonassa yöpymisessä. Koko maan niukoista kasvuluvuista huolimatta joillakin alueilla päästiin varsin korkeisiin kasvulukuihin. Yöpymiset lisääntyivät eniten Keski-Pohjanmaalla (8 %),Etelä-Pohjanmaalla (7 %) ja Pirkanmaalla (6 %). Vuoden 2004 heikkoon kokonaistasoon kohtalaisen hyvään eli 2-4 prosentin kasvuun päästiin Päijät-Hämeessä (4 %), Pohjois-Savossa (4 %), Etelä-Karjalassa (3 %), Lapissa (3 %), Satakunnassa (2 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (2 %). Muissa maakunnissa yöpymisten määrät jäivät joko vuoden 2003 tasolle (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Pohjois-Karjala, Pohjanmaa) tai vähenivät: Varsinais-Suomi (-2 %), Kanta-Häme (-1 %), Kymenlaakso (-1 %), Etelä-Savo (-1 %), Ahvenanmaa (-3 %), Kainuu (-5 %), Keski-Suomi (-6 %). Pirkanmaata lukuun ottamatta kasvu tuli edellä mainituissa maakunnissa pääasiassa kotimaisten matkailijoiden yöpymisistä. Kv. matkailu Suomeen tammi-joulukuu 2004: Vuosi 2004 jäi Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta melko vaimeaksi. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä vähentyi marginaalisesti (-0,9 %) edellisestä vuodesta. Heikko tulos johtui pääasiassa matkailun lievästä supistumisesta vanhoista EU-maista sekä venäläisten matkailun jo toista vuotta jatkuvasta huomattavasta (- 8 %) laskusta. Eniten yöpymisiä kirjattiin Ruotsista ( %), Saksasta ( , -0,8%), Venäjältä ( , -8,4 %), Iso- Britanniasta ( , -2,0 %), Ranskasta ( , +9,7%), Alankomaista ( , -6,0%), Yhdysvalloista ( , +9,2 %) ja Norjasta ( ,2 %) Kainuu 2004 Vuonna 2004 kainuulaisissa majoitusliikkeissä yövyttiin noin kertaa, mikä oli noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna Sekä kotimaiset (-4 %) että ulkomaiset (-19 %) yöpymiset vähentyivät edellisvuodesta. Majoitustilasto antaa Kainuun matkailun kehityksestä todellisuutta negatiivisemman kuvan, koska osa vuokrattavista loma-asunnoista jää tilastoinnin ulkopuolelle. Majoituskapasiteetin määrän kasvua tarkastellessa ajanjaksolla , tilastoinnin piirissä oleva majoituskapasiteetti kasvoi hieman vajaat kaksi prosenttia ja loma-asuntojen määrä maakunnassa kasvoi yli 7 prosenttia. Kainuun matkailukeskuksissa yöpymiset lisääntyivät vain Sotkamossa (1 %, noin vrk), kasvun tullessa kotimaan yöpymisistä. Sotkamon matkailun kehitys on tilastojen osoittamaa parempi, sillä esimerkiksi venäläiset matkailijoiden määrän uskotaan todellisuudessa säilyneen vähintäänkin ennallaan, vaikka tilastot osoittavat merkittävää (-29 %, noin vrk) laskua. Matkailuyrittäjien haastattelujen kautta on todettu että venäläiset matkailijat ovat siirtyneet / siirtymässä käyttämään yhä alueen lomahuoneistoja ja jäävät siksi tilastoinnin ulkopuolelle. Luottaen Vuokatin matkailuyrittäjiltä saatuun tietoon venäläisten yöpymisten säilymisestä vuonna 2004 vähintään ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (eli ohitetaan venäläisten yöpymisten tilastointiongelmaa tällä tavoin), niin Sotkamon yöpymisten määrän kasvu onkin 4 % (ei 1 %) ja Kainuun ulkomaiset yöpymiset ovat vähentyneet noin 3 % vuodesta 2003 vuoteen 2004 (ei 19 %). kaikki yhteensä kotimaiset ulkomaiset *Kajaani ,9 % ,9 % ,5 % *Sotkamo ,1 % ,6 % ,1 % *Kuhmo-Ssalmi **Kuhmo ,2 % ,0 % ,8 % **Suomussalmi Hsalmi-Puolanka **Hyrynsalmi % **Puolanka ,9 % ,8 % ,8 % **Muut *KAINUU ,2 % ,6% ,9 % Taulukko 3. Yöpymiset Kainuussa 2004 ja niiden muutokset (%) Kainuussa > 2004 * Tilastokeskuksen (TK) vahvistamien tilastojen mukaan (s ennakkotiedoin) ** Kainuun Edun laskelma (TK ei julkaise Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Vaalan, Ristijärven tilastoja) (Kappaleen 4 lähde MEK / Tilastokeskus) Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 11

12 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 4.2. Vuosi 2005 Matkailun alueellinen kehitys Suomessa yöpymiset tammi-joulukuu 2005: Vuonna 2005 yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät edellisvuodesta 3,8 %. Yöpymismäärä oli eli suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Ulkomaalaisyöpymisiä kirjattiin (+ 2,6 %) ja kotimaan yöpymisiä (+ 4,2 %). Kv. matkailu Suomeen tammi-joulukuu 2005: Vuonna 2005 ulkomaalaisten yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä kasvoivat 2,6 prosenttia. Eniten vuonna 2005 kirjattiin yöpymisiä Ruotsista ( ) määrän kuitenkin pienentyessä 1,8 %. Seuraavaksi eniten yöpymisiä kertyi Saksasta ( , 0,0 %), Venäjältä ( , + 11,6 %) ja Iso-Britanniasta ( , + 2,7 %). Yli yöpymistä tuli myös Ranskasta ( , + 6,1 %), Yhdysvalloista ( , - 1,1 %) ja Alankomaista ( , - 5,3 %). Kainuu tammi-joulukuu 2005: Vuonna 2005 kainuulaisissa majoitusliikkeissä majoituttiin noin kertaa, mikä oli noin yksitoista prosenttia enemmän kuin vuonna Sekä kotimaiset (+10,9 %) että ulkomaiset (+11,5 %) yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta. kaikki yhteensä kotimaiset ulkomaiset *Kajaani ,5 % ,7 % ,7 % *Sotkamo ,2 % ,3% ,3 % *Kuhmo-Ssalmi ,5 % ,9 % ,9 % **Kuhmo **Suomussalmi Hsalmi-Puolanka ,4 % ,1 % ,4 % **Hyrynsalmi **Puolanka **Muut ,1% ,4% ,8 % *KAINUU ,9 % ,9 % ,5 % Taulukko 4. Yöpymiset Kainuussa 2005 ja niiden muutokset (%) Kainuussa > 2005 * Tilastokeskuksen (TK) vahvistamien tilastojen mukaan (s ennakko-tiedoin) ** Kainuun Edun laskelma (TK ei julkaise Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Vaalan, Ristijärven tilastoja). (Kappaleen 4 lähde MEK / Tilastokeskus) Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 12

13 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 4.3. Vuosi 2006 Matkailun alueellinen kehitys Suomessa yöpymiset tammi-kesäkuu 2006: Yöpymiset rekisteröidyissä majoitusliikkeissä lisääntyivät tammi-kesäkuussa edellisvuodesta 5,4 %. Yöpymismäärä oli eli suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ulkomaalaisyöpymiset ( ) nousivat vielä voimakkaimmin eli 11,1 %. Kotimaan matkailun kasvuksi kirjattiin yöpymisissä ( ) mitattuna 3,4 %. Yöpymiset lisääntyivät eniten Kanta-Hämeessä (+18,4 %), Keski-Pohjanmaalla (+15,8 %), Itä-Uusimaalla (+13,7%) ja Satakunnassa (+12,5 %). Hyvään 6-9 prosentin kasvuun päästiin Varsinais-Suomessa (+9,9 %), Pirkanmaalla (+7,4 %), Etelä-Karjalassa (+7,2 %), Ahvenanmaalla (+6,7 %), Kainuussa (+6,5 %) ja Uusimaalla (+5,9 %). Noin 2-4 prosentin kasvuun päästiin Pohjanmaalla (+4,7 %), Pohjois-Savossa ja Kymenlaaksossa (+4,2 %), Pohjois-Pohjanmaalla (+3,9 %), Lapissa (+3,4 %), Etelä- Pohjanmaalla (+2,5 %), Etelä-Savossa (+2,3 %) ja Kuusamossa (+2,1 %). Pohjois-Karjalassa (+1,0 %), Keski-Suomessa (+0,5 %) ja Päijät-Hämeessä (-0,3 %) jäätiin viime vuoden tasolle. Keski-Pohjanmaata, Ahvenanmaata, Pohjanmaata, Kymenlaaksoa, Lappia lukuun ottamatta edellä mainituissa maakunnissa kasvu tuli ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä. Kv. matkailu Suomeen tammi-kesäkuu 2006: Ulkomaalaisyöpymiset ( ) nousivat v 11,1 %. Ylivoimaisesti eniten tammi-kesäkuussa kirjattiin yöpymisiä Venäjältä ( ) kasvun ollessa peräti 38,9 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Seuraavaksi eniten yöpymisiä kertyi Saksasta ( , - 0,5 %), Ruotsista ( , + 4,0 %), Iso-Britanniasta ( , + 11,2 %) ja Ranskasta ( , + 1,3 %). Seuraavilla sijoilla olivat Alankomaat (-7,6 %), Yhdysvallat (+ 5,1 %) ja Viro (+ 26,2 %). Kainuu tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuussa 2006 kainuulaisissa majoitusliikkeissä yövyttiin noin kertaa, mikä oli 6,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna Sekä kotimaiset (+4,7 %) että ulkomaiset (+29,0 %) yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta. Edelleenkin on muistettava, että ulkomaisten yöpymisten todellinen määrä on korkeampi, sillä majoitustilastoista puuttuu merkittävä määrä tilastoinnin ulkopuolelle jäävää majoituskapasiteettia. Kainuun matkailukeskuksista yöpymiset lisääntyivät Sotkamossa (+12,0 %, noin vrk) ja Hyrynsalmella- Puolangassa (+1,8 %, noin vrk). kaikki yhteensä kotimaiset ulkomaiset *Kajaani ,5 % ,6 % ,9 % *Sotkamo ,0 % ,6 % ,2 % *Kuhmo-Ssalmi ,6 % ,9 % ,9 % **Kuhmo **Suomussalmi Hsalmi-Puolanka ,8 % ,5 % ,6 % **Hyrynsalmi **Puolanka **Muut ,1% ,4 % ,6 % *KAINUU ,6 % ,7 % ,0 % Taulukko 5. Yöpymiset Kainuussa tammi-kesäkuu 2006 ja niiden muutokset (%) Kainuussa > 2006 (Kappaleen 4 lähde MEK / Tilastokeskus) 5. KAINUUN KANSAINVÄLISEN MATKAILUN TILASTOJA * Tilastokeskuksen (TK) vahvistamien tilastojen mukaan (s ennakkotiedoin) ** Kainuun Edun laskelma (TK ei julkaise Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Vaalan, Ristijärven tilastoja) Sivujen taulukoista löytyy yhteenveto ulkomaisista yöpymisistä markkina-alueittain vuodesta 2002 kesäkuulle 2006 saakka. Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 13

14 KAINUUN MATKAILUFAKTAT ULKOMAISET YÖPYMISET tammi-kesäkuu Ulkomaiset yöpymiset majoitusliikkeissä KAINUU 01-06/ muutos 01-06/ Maa * 2006* % 2005* Venäjä ,2 % Saksa ,6 % Alankomaat ,5 % 954 Ruotsi ,0 % 805 UK ,0 % Ranska ,0 % 1046 Japani ,2 % 250 Kiina ,8 % 156 Viro ,5 % 394 Sveitsi ,9 % 368 USA ,0 % 337 Italia ,7 % 260 Norja ,8 % 320 Espanja ,4 % 109 Puola ,2 % 121 Belgia ,7 % 61 Tanska ,3 % 77 YHTEENSÄ ,9 % Muutos Abs Muutos % 1,6 % -19,8 % 8,9 % Ulkomaiset yöpymiset majoitusliikkeissä KAINUU 01-06/ muutos 01-06/ Maa * 2006* % 2005* Ukraina ,4 % 299 Itävalta ,7 % 190 Kanada ,4 % 228 Unkari ,0 % 137 Etelä-Korea ,2 % 11 Tsekki ,6 % 81 Latvia ,3 % 80 Australia ,0 % 40 Liettua ,4 % 18 Kreikka ,7 % 3 Portugali ,0 % 2 Intia ,8 % 82 Irlanti ,7 % 12 Islanti 15 0 Israel 9 0 Slovenia 7 0 Turkki 1 0 Muut ,6 % 93 YHTEENSÄ ,0 % 1276 Muutos Abs Muutos % -12,3 % -11,4 % 7,2 % 21,9 % -23,7 % 49,5 % Kaikki ulkom * / 2006* muutos % 01-06/ 2005 Kainuu ,0 % Sotkamo ,2 % Kajaani ,9 % Kuhmo+Ssalmi ,9 % Kuhmo Suomussalmi Puol.+Hsalmi ,6 % 954 Puolanka Hyrynsalmi Muut ,6 % 598 Vaala Muutos Abs Muutos % 15,6 % 19,0 % -7,1 % 11,2 % 3,7 % -20,2 % 12,5 % 29,0 % Lähde: Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

15 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 ISO-BRITANNIA *ennakkotieto Yöpymiset majoitusliikkeissä 2(2) * 2006* 2007 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 37,9 % 20,9 % 12,6 % -21,3 % Yöpymiset kausittain * 2006* 2007 Talvi (marras - huhti) Osuus, % 34,8 % 46,9 % 53,8 % 67,0 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 52,1 % 39,9 % 38,9 % 27,5 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 13,1 % 13,1 % 7,3 % 5,5 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007 Kalenterivuori Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007 Kalenterivuori Tammi-kesäkuu KUHMO-SSALMI * 2007* Kalenterivuori Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANK * 2007* Kalenterivuori Tammi-kesäkuu 4 25 MUUT KUNNAT YHT * 2007* Kalenterivuori Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

16 KAINUUN MATKAILUFAKTAT RANSKA *) ennakkotieto 3(3) Yöpymiset majoitusliikkeissä * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 29,4 % -39,0 % 14,4 % 50,9 % Yöpymiset kausittain KAINUU * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 64,8 % 71,3 % 56,8 % 58,4 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 32,1 % 25,9 % 37,2 % 37,4 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 3,1 % 2,8 % 6,0 % 4,2 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLAN * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu MUUT KUNNAT Y * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

17 KAINUUN MATKAILUFAKTAT VENÄJÄ *) ennakkotieto 3(3) Yöpymiset majoitusliikkeissä * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % -10,0 % -29,0 % 24,2 % 33,5 % Yöpymiset kausittain KAINUU * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 84,2 % 81,9 % 78,4 % 75,3 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 14,4 % 16,3 % 19,4 % 20,7 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 1,5 % 1,9 % 2,2 % 4,0 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUSS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANKA * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu MUUT KUNNAT YHT * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

18 KAINUUN MATKAILUFAKTAT SAKSA *) ennakkotieto 2(2) Yöpymiset majoitusliikkeissä * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 10,2 % -16,9 % -7,1 % -14,7 % Yöpymiset kausittain KAINUU * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 29,2 % 24,9 % 28,4 % 22,5 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 68,3 % 72,9 % 66,7 % 71,6 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 2,5 % 2,2 % 4,9 % 6,0 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUSS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANK * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu MUUT KUNNAT YHT * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu tarkista 18 Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoin

19 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 ALANKOMAAT *) ennakkotieto Yöpymiset majoituliikkeissä 2(2) Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 26,6 % -33,8 % -25,2 % 31,4 % Yöpymiset kausittain KAINUU * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 6,3 % 6,9 % 4,6 % 3,6 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 85,5 % 85,3 % 88,9 % 92,9 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 8,2 % 7,8 % 6,5 % 3,6 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SSALMI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANK Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu MUUT KUNNAT YHT Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

20 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 BELGIA *) ennakkotieto 2(2) Yöpymiset majoitusliikkeissä Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 26,2 % 247,1 % -69,4 % -10,6 % Yöpymiset kausittain Kuukausi * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 25,5 % 8,3 % 11,4 % 14,9 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 65,8 % 85,9 % 85,2 % 77,9 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 8,7 % 5,8 % 3,4 % 7,2 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SSALMI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANK Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 0 0 MUUT KUNNAT YHT Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

21 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 ESPANJA 2(2) *) ennakkotieto Yöpymiset majoitusliikkeissä kuukausittain Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % -21,3 % 61,8 % -9,3 % 40,0 % Yöpymiset kausittain * 2006* 2006* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 24,9 % 26,7 % 8,4 % 16,8 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 73,0 % 66,1 % 86,2 % 75,9 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 2,1 % 7,1 % 5,5 % 7,3 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUSS Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 43 5 HYRYNS-PUOLANK Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 6 0 MUUT KUNNAT YHT Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

22 KAINUUN MATKAILUFAKTA 2006 ITALIA *) ennakkotieto 2(2) Yöpymiset majoitusliikkeissä kuukausittain Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % -7,9 % -0,5 % 0,3 % -23,8 % Yöpymiset kausittain * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 27,6 % 21,6 % 23,2 % 18,7 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 70,5 % 76,7 % 71,7 % 74,3 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 1,9 % 1,7 % 5,1 % 6,9 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % Yöpymisten alueellinen kajautuminen KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Yöpymisten alueellinen kajautuminen SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Yöpymisten alueellinen kajautuminen KUHMO-SUOMUSS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Yöpymisten alueellinen kajautuminen HYRYNS-PUOLANKA * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 1 47 Yöpymisten alueellinen kajautuminen HYRYNS-PUOLANKA * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

23 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 JAPANI 3(3) *) ennakkotieto Yöpymiset majoitusliikkeissä kuukausittain Kainuu kuukausittain Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 26,1 % -10,1 % -13,8 % -24,9 % Yöpymiset kausittain * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 60,1 % 55,3 % 66,2 % 62,6 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 29,1 % 30,6 % 21,1 % 13,9 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 10,8 % 14,1 % 12,7 % 23,5 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUSS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 1 19 HYRYNS-PUOLANK * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 0 6 MUUT KUNNAT YHT * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI YHTEENVETO Markkinointisuunnitelma - 2007 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, www.kainuunetu.fi 1 Laatinut: Leena Penttinen Projektipäällikkö Kainuun Etu

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI YHTEENVETO Markkinointisuunnitelma - 2007 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, www.kainuunetu.fi 1 Laatinut: Leena Penttinen Projektipäällikkö Kainuun Etu

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 2006

Markkinointisuunnitelma 2006 1 KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma 2006 2 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisesen matkailumarkkinoinnin linjaukset...

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA MARKKINOINNIN ALKUTAIVAL Pietariin 1995 Moskovaan 1997 Ensimmäiset matkanjärjestäjävierailut Venäjän markkinoiden erityispiirteitä - neitseelliset markkinat - innokkuutta

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Venäjän palvelusanasto ja kalastusmatkailun jakelukanavat

Venäjän palvelusanasto ja kalastusmatkailun jakelukanavat Venäjän palvelusanasto ja kalastusmatkailun jakelukanavat Tampere UKK-instituutti 13.2.2012 Tilaisuuden avaus Projektipäällikkö Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaa / Kansainvälisesti kalavesillä ismo.kolari@proagria.fi,

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä 19.3.2009 Selvityksen tavoitteet ajankohtaisen tiedon kokoaminen Suomen kilpailijoista MEKin strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien tueksi

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

SAVONLINNAN INNOVAATIOKESKUS / MARKKINOINTI JA VIESTINTÄTIIMI

SAVONLINNAN INNOVAATIOKESKUS / MARKKINOINTI JA VIESTINTÄTIIMI Pohjois-Savo kansainvälisenmatkailun kohteena Kristiina Hietasaari 12.10.2016 Visit Finland Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin Tilaisuuden avaus; Tuomo Tahvanainen, toimialajohtaja, Kainuun Etu Oy Kainuun matkailu 2012 tilastojen valossa Pohjola-Arctic yhteistyo : kokemukset ja tulevaisuus Laatutonni 2020 laatutonnin uusi tuleminen

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Art-Travel Oy Heikki Artman Heikki Artman 40 vuotta matkailussa mukana Art-Travel Oy 25 vuotta matkailun konsultointia Matkailun kehityksen mittareita:

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia huhtikuussa 2014

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia huhtikuussa 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Majoitustilasto 2014, huhtikuu Ulkomaisten matkailijoiden lisääntyivät prosenttia huhtikuussa 2014 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Liikenne ja matkailu 2013 Majoitustilasto 2013, elokuu Kotimaisten matkailijoiden vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Matkailutilasto Toukokuu 2016

Matkailutilasto Toukokuu 2016 Matkailutilasto Toukokuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,5 prosenttia heinäkuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,5 prosenttia heinäkuussa Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2015, heinäkuu Ulkomaisten matkailijoiden lisääntyivät,5 prosenttia heinäkuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2014, marraskuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.5.2013 31.10.2013 28.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4 To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4 E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e 1. 4. 2 0

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot