Markkinointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointisuunnitelma 2006-2007"

Transkriptio

1 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 1

2 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin linjauksista Kohdemarkkinat Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Tuotepohjainen markkinointi Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen Markkinointiponnistelut myyntikanavien rakentamiseen ja ylläpitämiseen Yhteistyöorganisaatio Rahoitus 3 2. Markkinointitoimenpiteet Internet Esitteet Markkinointitoimenpiteet myyntikanavien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi 7 3. Katsaus kansainvälisen matkailun kehittymiseen Vuosi Vuosi Vuosi Kainuun kansainvälisen matkailun tilastoja 14 Yhteenveto, kaikki maat 14 Iso-Britannia 15 Ranska 16 Venäjä 17 Saksa 18 Alankomaat 19 Belgia 20 Espanja 21 Italia 22 Japani 23 Kiina 24 Norja 25 Puola 26 Ruotsi 27 Sveitsi 28 Tanska 29 Viro 30 USA Matkailu Kainuun maakuntaohjelmassa Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 2

3 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 1. YHTEENVETO KAINUUN KANSAINVÄLISEN MATKAILUMARKKINOINNIN LINJAUKSISTA Kainuun matkailun kansainvälinen markkinointisuunnitelma julkaistiin Marraskuussa 2004 hahmoteltiin 3-vuoden markkinoinnin päälinjaukset ja yksilöitiin vuoden 2005 markkinointitoimenpiteet. Marraskuussa 2005 markkinointisuunnitelmaan päivitettiin vuoden 2006 toimenpiteet ja tässä kolmannessa päivityksessä keskitytään loppuvuoden 2006 ja alkuvuoden 2007 markkinointitoimenpiteisiin. Marraskuussa 2004 laaditussa markkinointisuunnitelmassa kuvattuja taustatietoja ei tässä markkinointisuunnitelmassa uudestaan kerrata, mutta ja versiot ovat löydettävissä Kainuun Etu Oy:n nettisivuilta (www.kainuunetu.fi) 1.1. Kohdemarkkinat Päämarkkina-alueet: Iso-Britannia, Ranska, Venäjä Muut alueet: toimenpiteitä harkinnan mukaan (avautuviin mahdollisuuksiin reagoidaan) Matkailuhankkeiden markkinointi- ja myyntiponnistelujen painopiste kohdistetaan päämarkkina-alueille, valittuihin kohderyhmiin. Matkailunhankkeiden resursseista pieni osa varataan reagointiin muilla markkina-alueilla avautuviin mahdollisuuksiin Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Lähtökohta: matkailuyritysten tuotteet ja resurssit ovat riittävät, kohdemarkkinat on valittu ja asiakaskohderyhmät on määritelty. Matkailuhankkeiden markkinoinnin konkreettisessa suunnittelussa etsitään yllä mainituilla kohdemarkkinoilla ne ulkomaiset matkanjärjestäjät, jotka toimivat valituissa asiakaskohderyhmissä omalla markkina-alueellaan. Valitsemme ne matkanjärjestäjät, joiden tuotantoon haluamme päästä ja joiden tuotannossa haluamme pysyä. Myynti- ja markkinointiponnistelut suunataan säännöllisesti ja pitkäjänteisesti matkanjärjestäjiin pysyvän myyntikanavan rakentamiseksi. Matkailuhankkeet eivät tee kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia, vaan sen toteuttamisesta vastaavat Kainuuta myyvät jälleenmyyjät. Mahdollisuuksien mukaan markkinointisuunnitelmassa huomioidaan matkanjärjestäjien kuluttajamarkkinoinnin tukeminen. Kuntien yhteisrahoituksella Kainuu on mukana valituissa Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) markkinointitoimenpiteissä, joissa hyvin usein kohteena on kuluttajat Tuotepohjainen markkinointi Jälleenmyyjille suunnatussa markkinoinnissa tarjolla olevat matkailupalvelut ja ohjelmat ryhmitellään tuoteryhmiin, tarvittaessa rekisteröityjen tuotemerkkien alle: - luontomatkailutuotteet (tuotemerkkinä Wild Taiga) - kulttuuri ja tapahtumat - vapaa-ajan tuotteet - kannuste- ja kokoustuotteet (tuotemerkkinä Real Reward) 1.4. Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen väh 20 ulkomaisen matkanjärjestäjän tuotannossa (päämarkkinoilla väh 5/maa, Venäjällä suurempi määrä) - vähintään 30% nousu ulkomaisissa yöpymisissä ( vuonna > vuoden 2007 lopussa) - myyntiä vähintään 2,4 miljoonaa 1.5. Markkinointiponnistelut myyntikanavien rakentamiseen ja ylläpitoon Markkinointisuunnitelma 2006 (loppuvuosi) (alkuvuosi) sivuilla TRAVIVALA tuotepankki (www.kajaaniregion.fi), katso sivu 5 - työkalu Kainuusta kiinnostuneelle / Kainuuta myyville matkanjärjestäjille - tuotepankki tuodaan myös kuluttajien käyttöön Kainuun maakunnan englanninkielisillä matkailusivuilla (www.kainuu.fi > travel) Kainuun matkailun kansainväliset internet-sivut, katso sivu 5 - maakunnallinen taso: tavoitteena tiivisti pakatun informaation tarjoaminen, nyt englanninkielinen informaatio, tulevaisuuden tavoitteena informaation tarjoaminen myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi - kuntataso: matkailukeskuksilla / kunnilla matkailusivut vähintään englanninkielellä, tulevaisuuden tavoitteena informaation tarjoaminen myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi - yritystaso: kaikilla kansainväliseen matkailumarkkinointiin osallistuvilla yrityksillä internet sivusto vähintään englanninkielellä - sähköisen kaupankäynnin (on-line varausjärjestelmien) kehittäminen tulevaisuudessa erittäin tärkeää MEK:n nettisivut (www.visitfinland.com), katso sivu 6 - Kainuu ja kainuulaiset yritykset esillä Suomen nettisivuilla Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 3

4 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 1.6. Yhteistyöorganisaatio KV - tiimi matkailuhankkeiden ja MEK - kampanjoiden toteutuksen koordinoijana: Kainuun Etu Oy:n hallinnoimien kansainvälisen matkailun (markkinointi)hankkeisiin varattu rahoitus ja Lakeland markkinointihankkeen rahoitus muodostavat merkittävän osan alueemme kansainväliseen yhteismarkkinointiin käytettävissä olevista varoista. Maakunnassa on lisäksi muutamia muita kuin Kainuun Etu Oy:n kautta hallinnoitavia matkailu-hankkeita. Tässä markkinointisuunnitelmassa kerrotut toimenpiteet toteutetaan ja rahoitetaan matkailuhankkeiden rahoituksella ja keskinäisellä koordinoinnilla. Hankevetäjät koordinoivat omien hankkeidensa toimenpiteet toisiaan täydentäviksi, päällekkäisyyksiä välttäen. Kainuun Etu Oy:n vetämä ns. KV tiimi, jäseninään matkailuhankkeiden projektipäälliköt, kokoontuu säännöllisesti (joka toinen kuukausi). Kullakin matkailuhankkeella on oma ohjausryhmänsä ja yritysten edustus toteutuu hankkeiden ohjausryhmien kautta. Päämarkkina-alueille matkanjärjestäjäkontakteja hoitamaan valitaan ko. markkina-alueella toimiva, oma (Kainuuta edustava) agentti tehtävänään omalla markkina-alueellaan - jatkuvasti etsiä Kainuun myyntiin potentiaalisia, kokeneita Suomi-myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset myyntikäynnit matkanjärjestäjien luona, tutustumisvierailuille (fam trip) kutsuttavien henkilöiden valinta ja järjestelyissä mukana oleminen - mediakontaktit ja mediamatkat - markkinatietoa kohdealueilta Muilla markkina-alueilla matkanjärjestäjäkontakteja hoitavat kansainvälisten matkailuhankkeiden projektipäälliköt (keskenään toimenpiteet koordinoiden), tehtävänään - jatkuvasti etsiä Kainuun myyjiksi potentiaalisia, kokeneita Suomi-myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset tapaamiset matkanjärjestäjien kanssa (myyntikäynnit / workshopit / ammattilaismessut / Kainuussa toteutettavat tutustumismatkat) - mediakontaktit ja mediamatkojen järjestelyt - markkinatietoa kohdealueella 1.7. Rahoitus Marraskuussa 2004 julkaistun, vuosille laadittu markkinointisuunnitelma rahoitetaan hankerahoituksella (joissa mukana yritysrahoitusosuudet) ja Kainuun kuntien yhteisrahoituksella. Hankerahoitus Matkailuhankkeiden yhteenlaskettu budjetti vuosille on noin 1,1, miljoonaa euroa. Tästä summasta yritysrahaa on noin (22 % kokonaisbudjetista) ja julkista rahoitusta noin (78%). Osa vuonna 2005 toimineista matkailuhankkeista on jo päättynyt ja suurin osa päättyy vuoden 2006 lopussa / vuoden 2007 alkupuolella. Muutama hanke toimii vuoden 2007 loppuun saakka ja muutamia vuonna 2007 toimivia hankkeita vielä suunnitellaan / käynnistellään, joten kansainvälisen matkailumarkkinoinnin budjetin kokonaissumma ei ole vielä laskettavissa. Kuntarahoitus Markkinointisuunnitelmassa (s. 5-10) on mukana ne Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) markkinointitoimenpiteet, joihin Kainuu on ilmoittautunut / ilmoittautuu mukaan ja jotka kainuulaiset kunnat yhdessä rahoittavat. Koordinointivastuunsa mukaisesti Kainuun Etu Oy laskuttaa vuosittain kunnilta niiden MEK yhteistyöhän vuosille (n ) varaamat markkinointirahat ja vastaa MEK:n kampanjoiden vaatimista käytännön toimenpiteistä. kesä 2005 ja kesä 2006 ja kesä 2007 ja MEK markkinointitoimenpiteet talvi talvi talvi Kuntarahoitus MEK markkinointitoimenpiteisiin e e e Kunnittain Kuhmo Sotkamo Kajaani Vuolijoki Vaala Paltamo Ristijärvi Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Taulukko 1. Kuntien yhteisrahoitus Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta Kainuun kuntien yhteisrahoitus MEK-markkinointiin (markkinointisuunnitelam ) Yritysrahoitus Hankerahoituksesta (1,1 miljoonaa euroa) siis noin euroa kerätään hankkeisiin osallistuvilta yrityksiltä. Kuntien yhteistyöllä Kainuu saadaan mukaan valittuihin MEK:n markkinointikampanjoihin ja kun matkailualue on mukana MEK:n markkinointikampanjoissa, yksittäisille yrityksille avautuu lisämahdollisuuksia omiin, yrityskohtaisiin markkinointitoimenpiteisiin. Ilman alueen mukana oloa MEK:n peruskampanjoissa, yritys ei voi hyödyntää MEK:n tarjoamia lisämoduuleja. Lisämoduulien hyödyntämisen kukin yritys päättää ja rahoittaa itse. Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 4

5 2. MARKKINOINTITOIMENPITEET Internet Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Kansainväliseen myyntiin suunnitellut matkailutuotteet kerätään matkailuhankkeiden avulla Internetissä olevaan TRAVIVALA - tuotepankkiin (www.kajaaniregion.fi). Kainuun Etu Oy ylläpitää tuotepankkia. Kuva 1. TRAVIVALA tuotepankki internetissä (www.kajaaniregion.fi) Tammikuussa 2005 avatussa Travivalassa matkailutuotteet on esiteltävissä suomen-, englannin- ja ranskankielisenä. Venäjänkielinen osa pyritään avaamaan käyttöön mahdollisimman pian. Travivala tuotepankki on internetissä osoitteessa Travivala tuotepankki on suunniteltu ensisijaisesti ammattilaiskäyttöön, mutta se on myös kuluttajien käytössä (integroitu sivustoon). Tuotepankin tärkein ominaisuus on tiedonhaun helppous. Hakija löytää nopeasti haluamansa informaation ns. tuotekorttien tai valmiiden ohjelmien muodossa (hakukone). Kiinnostavat tuotteet ja ohjelmat lukija voi pudottaa ostoskoriin ja lähettää sähköpostina lisäpyyntötiedustelut / varaukset kyseisten matkailupalvelujen tuottajille ja heidän keskinäinen kaupankäyntinsä voi alkaa. Elokuussa 2005 avattiin Kainuun maakunnan internet sivuilla englanninkieliset matkailusivut (www.kainuu.fi > travel). Tavoitteena on lisätä sivustolle tulevaisuudessa myös muita kielivaihtoehtoja (venäjä, saksa, ranska). Sivuston tapahtumakalenteri on tällä hetkellä vain suomenkielinen, mutta se pyritään saamaan englanninkieliseksi mahdollisimman pian. Kuva 2. englanninkieliset matkailusivut Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 5

6 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Kainuun matkailun kansainväliset internet-sivut: - maakunnallinen taso: tavoitteena tiivisti pakatun informaation tarjoaminen, nyt englanninkielinen informaatio, tulevaisuuden tavoitteena informaation tarjoaminen myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi - kuntataso: matkailukeskuksilla / kunnilla matkailusivut vähintään englanninkielellä, tulevaisuuden tavoitteena informaation tarjoaminen myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi - yritystaso: kaikilla kansainväliseen matkailumarkkinointiin osallistuvilla yrityksillä internet sivusto vähintään englanninkielellä - sähköisen kaupankäynnin (on-line varausjärjestelmien) kehittäminen tulevaisuudessa erittäin tärkeää Toukokuussa 2006 Matkailun Edistämiskeskus (MEK) uusi omat internetsivustonsa (www.visitfinland.com, jonka alla 21 maasivustoa eri markkina-alueille), mistä lähtien kainuulaiset yritykset ovat voineet lisätä omia tuotteitaan sivuston Finland Travel Guideen. Kainuun alue esitellään MEK:n matkailumateriaaleissa Kajaani Regionina, osana Lakeland suuraluetta. Kuva 3. Kainuu MEK:n nettisivuilla Esitteet Kainuulla ei ole yhteisesitettä ulkomaan markkinointiin, vaan yrityksillä ja matkailukeskuksilla on vaihtelevasti omia esitteitä. Wellness hankkeessa on tuotettu hyvinvointiteemainen Kainuun yleisesite (suomi, englanti, ranska, venäjä). Talvikaudella Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, saksa (lisäksi tuoteliitteessä yritys- ja tuote-esittelyjä), ranska, italia (lisäksi tuoteliitteessä yritys- ja tuote-esittelyjä), espanja. Näiden lisäksi Kainuu oli mainoksella mukana seuraavissa heräte-esitteissä: englanti, ranska, espanja, hollanti, puola, unkari, tsekki. Talvikaudella Kainuu on mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, saksa, ranska, italia, venäjä, viro. Kesällä 2006 Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), ranska (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), italia (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), ruotsi, norja. Kesälle 2007 MEK muuttaa esitekonseptiaan. Suomesta tehdään 32-sivuinen herätetyyppinen kuluttajaesite, jossa Kainuu mukana osana Lakeland suuraluetta. Syksyn 2006 aikana saamme lisätietoja esitteestä. Sekä kesä- että talviesitteisiin liittyen MEK:llä oli nettisivuillaan talvelle ja kesälle 2006 omat teema- /kampanjasivut, jonne kainuulaisilla matkailuyrityksillä oli mahdollisuus laittaa pakettinsa ja tuotteensa esille. Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 6

7 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 2.3. Markkinointitoimenpiteet myyntikanavien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Markkinoinnin kohderyhmä on matkanjärjestäjät valituilla markkina-alueilla. Markkinointitoimenpiteet rahoitetaan ja toteutetaan matkailuhankkeista. Kuluttajamarkkinointia tehdään MEK:n markkinointiviestinnän (netin ja esitteiden) kautta. MEK markkinointi rahoitetaan kuntien yhteisrahoituksella. Alla olevassa taulukossa näkyy vuodelle jo toteutetut toimenpiteet (mustalla) ja suunnitellut toimenpiteet (punaisella). Nyt meneillään olevista markkinointihankkeista suurin osa on päättymässä, minkä vuoksi markkinointisuunnitelma ulottuu käytännössä maaliskuulle 2007 saakka. Markkinoinnin suunnittelu sen jälkeisellä ajalle pääsee käyntiin heti kun Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin jatkosta on sovittu.? = ei vielä päätetty mikä hanke toteuttaa markkinointitoimenpiteet x = useampi matkailuhanke mukana toteuttamassa markkinointitoimenpiteen TH = tapahtumatuotantohanke (04/ /2007) TTL = The Thousand Lakes hankkeen 4. vaihe (01-12/2006) WE = Wellness matkailuhanke (05/ / 2007) M = metsästysmatkailuhanke WT = Wild Taiga hanke (08/ /2007) OR = OutReg ruokahanke JR = toteutetaan kuntien yhteisrahoituksella (MEK-markkinointi) Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet Kv-matkailuhankkein ja kuntien MEK-kampanjarahoituksella toteutettavat MARKKINOINTITOIMENPITEET matkaluhanke kuntien yhteisrahoitukslla (tilanne ) SUOMEN MATKAILUN KV-TAPAHTUMAT Purpuri TTL, WE MATKA 2006 (ammattilaispäivät) TTL workshop Tahko TTL, WE Wild Taiga workshop Kuhmo TTL MICE Turku Showcase (incentive) JR TTL Mikkeli workshop TTL, WE MEK Overseas workshop, Kööpenhamina TTL WTM 2006 Lontoo TTL JR EIBTM Barcelona (incentive) JR MEK Snowball, Helsinki WE MATKA 2007, Helsinki (ammattilaispäivät) XX MEK MARKKINOINTI Talvi MEK talviesite, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan www-sivut, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan heräte-esite, useilla kielillä JR tehty Talvi MEK talviesite, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan www-sivut, useilla kielillä JR tehty MEK talvikampanjan heräte-esite, useilla kielillä JR tehty Kesä 2006 MEK kesäesite, useilla kielillä JR tehty MEK kesäesitteen tuoteliike, useilla kielillä JR tehty MEK kesäesitteen kiertomatkaliite, useilla kielillä JR tehty Kesä 2007 MEK kesäesite, useilla kielillä JR syyskuu 2007 ajankohta Special Interest MEK kalastus esite, useilla kielillä tehty FCB Incentive MICE 2006 peruskampanja (www) JR tehty MICE 2007 peruskampanja (www) JR tehty UK JA IRLANTI Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip TTL Fam trip TTL Fam trip WE, TTL Fam trip Irlanti TTL, OR Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 7

8 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Fam trip TTL Fam trip TTL, WE Fam trip (vaellus) WE Fam trip (hiihto) WE Fam trip TTL Fam trip TTL Fam trip, Englanti/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip TTL Fam trip (ratsastusvaellus) WE Educ media Pressiviesrilu TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. Agentin myyntikäynnit tammi-toukokuu 06 WTM Lontoo TTL MEK Cultural workshop, Helsinki JR kesäkuu 2007 Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi Talvi ja talvi MEK englanninkielinen esite JR tehty MEK englanninkieliset www-sivut JR elokuu 2006 RANSKA Fam tripit matkanjärjestäjille Kuhmon Kamarimusiikin minikonsertti, Pariisi WE Fam trip, Englanti/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip WE Fam trip Benelux/Saksa/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip (metsästys, kalastus) TTL+metsästys lokakuun alku 2006 Fam trip WE talvi 2007 Educ media Pressimatka, Italia/Ranska TTL Pressimatka TTL Pressimatka WE avoin Ammattilaismessut, workshopit jne. Kainuu ilta matkanjärjestäjille, Pariisi WE TTL workshop Geneve (7.11.), Lyon (8.11.), Pariisi (9.11.) TTL Kainuu ilta matkanjärjestäjille Pariisi WE huhtikuu 2007 Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi Talvi ja talvi MEK ranskankielinen esite JR tehty MEK ranskankieliset www-sivut JR elokuu 2006 MEK talvikampanja, www WE talvi VENÄJÄ Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip (kesä) TTL Fam trip (hyvinvointimatkailu) WE Fam trip (kesä 2007) WE Educ media Lehdistövierailu (hyvinvointimatkailu) WE Pressimatka WE avoin Ammattilaismessut, workshopit jne. MEK workshop Moskova JR Naisten kymppi Pietarissa WE MEK kalastusworkshop, Ellivuori TTL MEK Finland workshop, Pietari JR MITT Moskova JR MEK Finland workhop, Moskova JR Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 8

9 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi Talvi ja talvi MEK venäjänkielinen esite JR tehty MEK venäjänkieliset www-sivut JR elokuu 2006 TTL talvikampanja MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa TTL JR talvi SAKSA Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip Benelux/Saksa/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip (bussimatkat) TTL Educ media Pressivierailu (natur und Kalevala cultur) TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. TTL worshop Rostock TTL TTL kampanja? TTL? kesä 2007 Ammattilaiskampanjat ReiseAkademie JR syksy 2006 BusConcept, Lakeland kiertomatkakampanja kesä 2007 TTL syksy 2006 Kuluttajamarkkinointi Talvi ja talvi TTL talvikampanja MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa TTL talvi VIRO Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip virolaisille matkanjärjestäjille TTL marraskuu 2006 Educ media Ammattilaismessut, workshopit jne. Tallinna Kainuu ilta matkanjärjestäjille? WE marraskuu 2006 Finland workshop Tallinna? Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi MEK vironkielinen esite JR tehty Vironkielinen talviesite WE marraskuu 2006 TTL talvikampanja MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa TTL talvi UKRAINA, BALTTIA (pl. viro) Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip TTL marraskuu 2006 Kuluttajamarkkinointi TTL talvikampanja MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa TTL talvi SVEITSI, ITÄVALTA Fam tripit matkanjärjestäjille Educ media Pressivierailu (natur und Kalevala cultur) TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. TTL workshop Geneve, Lyon, Pariisi TTL Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi BENELUX Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip TTL Fam trip Benelux/Saksa/Ranska (kamarimusiikki) TTL Fam trip Benelux WE Educ media Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 9

10 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Pressi- ja TO-vierailu (talvi) WE, TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. MEK Borrel (talvi) WE Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi ESPANJA Fam tripit matkanjärjestäjille Educ media Ammattilaismessut, workshopit jne. FITUR TTL FITUR Madrid TTL Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi ITALIA Fam tripit matkanjärjestäjille Fam trip TTL Educ media Pressivierailu TTL Pressivierailu TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. MEK wokrshop Milano TTL Ammattilaiskampanjat Kuluttajamarkkinointi MUUT (ml. multikansalliset) Fam tripit matkanjärjestäjille Purpuri Pre Tour (hyvinvointimatkaillu) WE Snowball Pre Tour 2007 TTL, WE Fam trip (incentive) WE talvi 2007 Educ media Press Monaco TTL Ammattilaismessut, workshopit jne. Wild Taiga workshop (eläintenkatselu), Kuhmo Wild Taiga workshop, Kuhmo 2007 Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 10

11 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 4. KATSAUS KANSAINVÄLISEN MATKAILUN KEHITTYMISEEN Vuosi 2004 Matkailun alueellinen kehitys Suomessa yöpymiset tammi-joulukuu 2004: Vuonna 2004 Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 16,6 miljoonaa kertaa, mikä oli vajaan prosentin enemmän kuin Suomalaisten yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta runsaan prosentin 12,2 miljoonaan yöpymiseen. Ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät vajaan prosentin, mutta pyöristettynä niiden määrä pysyi edellisen vuoden lukemissa eli 4,4 miljoonassa yöpymisessä. Koko maan niukoista kasvuluvuista huolimatta joillakin alueilla päästiin varsin korkeisiin kasvulukuihin. Yöpymiset lisääntyivät eniten Keski-Pohjanmaalla (8 %),Etelä-Pohjanmaalla (7 %) ja Pirkanmaalla (6 %). Vuoden 2004 heikkoon kokonaistasoon kohtalaisen hyvään eli 2-4 prosentin kasvuun päästiin Päijät-Hämeessä (4 %), Pohjois-Savossa (4 %), Etelä-Karjalassa (3 %), Lapissa (3 %), Satakunnassa (2 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (2 %). Muissa maakunnissa yöpymisten määrät jäivät joko vuoden 2003 tasolle (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Pohjois-Karjala, Pohjanmaa) tai vähenivät: Varsinais-Suomi (-2 %), Kanta-Häme (-1 %), Kymenlaakso (-1 %), Etelä-Savo (-1 %), Ahvenanmaa (-3 %), Kainuu (-5 %), Keski-Suomi (-6 %). Pirkanmaata lukuun ottamatta kasvu tuli edellä mainituissa maakunnissa pääasiassa kotimaisten matkailijoiden yöpymisistä. Kv. matkailu Suomeen tammi-joulukuu 2004: Vuosi 2004 jäi Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta melko vaimeaksi. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä vähentyi marginaalisesti (-0,9 %) edellisestä vuodesta. Heikko tulos johtui pääasiassa matkailun lievästä supistumisesta vanhoista EU-maista sekä venäläisten matkailun jo toista vuotta jatkuvasta huomattavasta (- 8 %) laskusta. Eniten yöpymisiä kirjattiin Ruotsista ( %), Saksasta ( , -0,8%), Venäjältä ( , -8,4 %), Iso- Britanniasta ( , -2,0 %), Ranskasta ( , +9,7%), Alankomaista ( , -6,0%), Yhdysvalloista ( , +9,2 %) ja Norjasta ( ,2 %) Kainuu 2004 Vuonna 2004 kainuulaisissa majoitusliikkeissä yövyttiin noin kertaa, mikä oli noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna Sekä kotimaiset (-4 %) että ulkomaiset (-19 %) yöpymiset vähentyivät edellisvuodesta. Majoitustilasto antaa Kainuun matkailun kehityksestä todellisuutta negatiivisemman kuvan, koska osa vuokrattavista loma-asunnoista jää tilastoinnin ulkopuolelle. Majoituskapasiteetin määrän kasvua tarkastellessa ajanjaksolla , tilastoinnin piirissä oleva majoituskapasiteetti kasvoi hieman vajaat kaksi prosenttia ja loma-asuntojen määrä maakunnassa kasvoi yli 7 prosenttia. Kainuun matkailukeskuksissa yöpymiset lisääntyivät vain Sotkamossa (1 %, noin vrk), kasvun tullessa kotimaan yöpymisistä. Sotkamon matkailun kehitys on tilastojen osoittamaa parempi, sillä esimerkiksi venäläiset matkailijoiden määrän uskotaan todellisuudessa säilyneen vähintäänkin ennallaan, vaikka tilastot osoittavat merkittävää (-29 %, noin vrk) laskua. Matkailuyrittäjien haastattelujen kautta on todettu että venäläiset matkailijat ovat siirtyneet / siirtymässä käyttämään yhä alueen lomahuoneistoja ja jäävät siksi tilastoinnin ulkopuolelle. Luottaen Vuokatin matkailuyrittäjiltä saatuun tietoon venäläisten yöpymisten säilymisestä vuonna 2004 vähintään ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (eli ohitetaan venäläisten yöpymisten tilastointiongelmaa tällä tavoin), niin Sotkamon yöpymisten määrän kasvu onkin 4 % (ei 1 %) ja Kainuun ulkomaiset yöpymiset ovat vähentyneet noin 3 % vuodesta 2003 vuoteen 2004 (ei 19 %). kaikki yhteensä kotimaiset ulkomaiset *Kajaani ,9 % ,9 % ,5 % *Sotkamo ,1 % ,6 % ,1 % *Kuhmo-Ssalmi **Kuhmo ,2 % ,0 % ,8 % **Suomussalmi Hsalmi-Puolanka **Hyrynsalmi % **Puolanka ,9 % ,8 % ,8 % **Muut *KAINUU ,2 % ,6% ,9 % Taulukko 3. Yöpymiset Kainuussa 2004 ja niiden muutokset (%) Kainuussa > 2004 * Tilastokeskuksen (TK) vahvistamien tilastojen mukaan (s ennakkotiedoin) ** Kainuun Edun laskelma (TK ei julkaise Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Vaalan, Ristijärven tilastoja) (Kappaleen 4 lähde MEK / Tilastokeskus) Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 11

12 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 4.2. Vuosi 2005 Matkailun alueellinen kehitys Suomessa yöpymiset tammi-joulukuu 2005: Vuonna 2005 yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät edellisvuodesta 3,8 %. Yöpymismäärä oli eli suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Ulkomaalaisyöpymisiä kirjattiin (+ 2,6 %) ja kotimaan yöpymisiä (+ 4,2 %). Kv. matkailu Suomeen tammi-joulukuu 2005: Vuonna 2005 ulkomaalaisten yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä kasvoivat 2,6 prosenttia. Eniten vuonna 2005 kirjattiin yöpymisiä Ruotsista ( ) määrän kuitenkin pienentyessä 1,8 %. Seuraavaksi eniten yöpymisiä kertyi Saksasta ( , 0,0 %), Venäjältä ( , + 11,6 %) ja Iso-Britanniasta ( , + 2,7 %). Yli yöpymistä tuli myös Ranskasta ( , + 6,1 %), Yhdysvalloista ( , - 1,1 %) ja Alankomaista ( , - 5,3 %). Kainuu tammi-joulukuu 2005: Vuonna 2005 kainuulaisissa majoitusliikkeissä majoituttiin noin kertaa, mikä oli noin yksitoista prosenttia enemmän kuin vuonna Sekä kotimaiset (+10,9 %) että ulkomaiset (+11,5 %) yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta. kaikki yhteensä kotimaiset ulkomaiset *Kajaani ,5 % ,7 % ,7 % *Sotkamo ,2 % ,3% ,3 % *Kuhmo-Ssalmi ,5 % ,9 % ,9 % **Kuhmo **Suomussalmi Hsalmi-Puolanka ,4 % ,1 % ,4 % **Hyrynsalmi **Puolanka **Muut ,1% ,4% ,8 % *KAINUU ,9 % ,9 % ,5 % Taulukko 4. Yöpymiset Kainuussa 2005 ja niiden muutokset (%) Kainuussa > 2005 * Tilastokeskuksen (TK) vahvistamien tilastojen mukaan (s ennakko-tiedoin) ** Kainuun Edun laskelma (TK ei julkaise Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Vaalan, Ristijärven tilastoja). (Kappaleen 4 lähde MEK / Tilastokeskus) Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 12

13 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi 4.3. Vuosi 2006 Matkailun alueellinen kehitys Suomessa yöpymiset tammi-kesäkuu 2006: Yöpymiset rekisteröidyissä majoitusliikkeissä lisääntyivät tammi-kesäkuussa edellisvuodesta 5,4 %. Yöpymismäärä oli eli suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ulkomaalaisyöpymiset ( ) nousivat vielä voimakkaimmin eli 11,1 %. Kotimaan matkailun kasvuksi kirjattiin yöpymisissä ( ) mitattuna 3,4 %. Yöpymiset lisääntyivät eniten Kanta-Hämeessä (+18,4 %), Keski-Pohjanmaalla (+15,8 %), Itä-Uusimaalla (+13,7%) ja Satakunnassa (+12,5 %). Hyvään 6-9 prosentin kasvuun päästiin Varsinais-Suomessa (+9,9 %), Pirkanmaalla (+7,4 %), Etelä-Karjalassa (+7,2 %), Ahvenanmaalla (+6,7 %), Kainuussa (+6,5 %) ja Uusimaalla (+5,9 %). Noin 2-4 prosentin kasvuun päästiin Pohjanmaalla (+4,7 %), Pohjois-Savossa ja Kymenlaaksossa (+4,2 %), Pohjois-Pohjanmaalla (+3,9 %), Lapissa (+3,4 %), Etelä- Pohjanmaalla (+2,5 %), Etelä-Savossa (+2,3 %) ja Kuusamossa (+2,1 %). Pohjois-Karjalassa (+1,0 %), Keski-Suomessa (+0,5 %) ja Päijät-Hämeessä (-0,3 %) jäätiin viime vuoden tasolle. Keski-Pohjanmaata, Ahvenanmaata, Pohjanmaata, Kymenlaaksoa, Lappia lukuun ottamatta edellä mainituissa maakunnissa kasvu tuli ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä. Kv. matkailu Suomeen tammi-kesäkuu 2006: Ulkomaalaisyöpymiset ( ) nousivat v 11,1 %. Ylivoimaisesti eniten tammi-kesäkuussa kirjattiin yöpymisiä Venäjältä ( ) kasvun ollessa peräti 38,9 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Seuraavaksi eniten yöpymisiä kertyi Saksasta ( , - 0,5 %), Ruotsista ( , + 4,0 %), Iso-Britanniasta ( , + 11,2 %) ja Ranskasta ( , + 1,3 %). Seuraavilla sijoilla olivat Alankomaat (-7,6 %), Yhdysvallat (+ 5,1 %) ja Viro (+ 26,2 %). Kainuu tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuussa 2006 kainuulaisissa majoitusliikkeissä yövyttiin noin kertaa, mikä oli 6,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna Sekä kotimaiset (+4,7 %) että ulkomaiset (+29,0 %) yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta. Edelleenkin on muistettava, että ulkomaisten yöpymisten todellinen määrä on korkeampi, sillä majoitustilastoista puuttuu merkittävä määrä tilastoinnin ulkopuolelle jäävää majoituskapasiteettia. Kainuun matkailukeskuksista yöpymiset lisääntyivät Sotkamossa (+12,0 %, noin vrk) ja Hyrynsalmella- Puolangassa (+1,8 %, noin vrk). kaikki yhteensä kotimaiset ulkomaiset *Kajaani ,5 % ,6 % ,9 % *Sotkamo ,0 % ,6 % ,2 % *Kuhmo-Ssalmi ,6 % ,9 % ,9 % **Kuhmo **Suomussalmi Hsalmi-Puolanka ,8 % ,5 % ,6 % **Hyrynsalmi **Puolanka **Muut ,1% ,4 % ,6 % *KAINUU ,6 % ,7 % ,0 % Taulukko 5. Yöpymiset Kainuussa tammi-kesäkuu 2006 ja niiden muutokset (%) Kainuussa > 2006 (Kappaleen 4 lähde MEK / Tilastokeskus) 5. KAINUUN KANSAINVÄLISEN MATKAILUN TILASTOJA * Tilastokeskuksen (TK) vahvistamien tilastojen mukaan (s ennakkotiedoin) ** Kainuun Edun laskelma (TK ei julkaise Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Vaalan, Ristijärven tilastoja) Sivujen taulukoista löytyy yhteenveto ulkomaisista yöpymisistä markkina-alueittain vuodesta 2002 kesäkuulle 2006 saakka. Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI 13

14 KAINUUN MATKAILUFAKTAT ULKOMAISET YÖPYMISET tammi-kesäkuu Ulkomaiset yöpymiset majoitusliikkeissä KAINUU 01-06/ muutos 01-06/ Maa * 2006* % 2005* Venäjä ,2 % Saksa ,6 % Alankomaat ,5 % 954 Ruotsi ,0 % 805 UK ,0 % Ranska ,0 % 1046 Japani ,2 % 250 Kiina ,8 % 156 Viro ,5 % 394 Sveitsi ,9 % 368 USA ,0 % 337 Italia ,7 % 260 Norja ,8 % 320 Espanja ,4 % 109 Puola ,2 % 121 Belgia ,7 % 61 Tanska ,3 % 77 YHTEENSÄ ,9 % Muutos Abs Muutos % 1,6 % -19,8 % 8,9 % Ulkomaiset yöpymiset majoitusliikkeissä KAINUU 01-06/ muutos 01-06/ Maa * 2006* % 2005* Ukraina ,4 % 299 Itävalta ,7 % 190 Kanada ,4 % 228 Unkari ,0 % 137 Etelä-Korea ,2 % 11 Tsekki ,6 % 81 Latvia ,3 % 80 Australia ,0 % 40 Liettua ,4 % 18 Kreikka ,7 % 3 Portugali ,0 % 2 Intia ,8 % 82 Irlanti ,7 % 12 Islanti 15 0 Israel 9 0 Slovenia 7 0 Turkki 1 0 Muut ,6 % 93 YHTEENSÄ ,0 % 1276 Muutos Abs Muutos % -12,3 % -11,4 % 7,2 % 21,9 % -23,7 % 49,5 % Kaikki ulkom * / 2006* muutos % 01-06/ 2005 Kainuu ,0 % Sotkamo ,2 % Kajaani ,9 % Kuhmo+Ssalmi ,9 % Kuhmo Suomussalmi Puol.+Hsalmi ,6 % 954 Puolanka Hyrynsalmi Muut ,6 % 598 Vaala Muutos Abs Muutos % 15,6 % 19,0 % -7,1 % 11,2 % 3,7 % -20,2 % 12,5 % 29,0 % Lähde: Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

15 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 ISO-BRITANNIA *ennakkotieto Yöpymiset majoitusliikkeissä 2(2) * 2006* 2007 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 37,9 % 20,9 % 12,6 % -21,3 % Yöpymiset kausittain * 2006* 2007 Talvi (marras - huhti) Osuus, % 34,8 % 46,9 % 53,8 % 67,0 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 52,1 % 39,9 % 38,9 % 27,5 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 13,1 % 13,1 % 7,3 % 5,5 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007 Kalenterivuori Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007 Kalenterivuori Tammi-kesäkuu KUHMO-SSALMI * 2007* Kalenterivuori Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANK * 2007* Kalenterivuori Tammi-kesäkuu 4 25 MUUT KUNNAT YHT * 2007* Kalenterivuori Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

16 KAINUUN MATKAILUFAKTAT RANSKA *) ennakkotieto 3(3) Yöpymiset majoitusliikkeissä * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 29,4 % -39,0 % 14,4 % 50,9 % Yöpymiset kausittain KAINUU * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 64,8 % 71,3 % 56,8 % 58,4 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 32,1 % 25,9 % 37,2 % 37,4 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 3,1 % 2,8 % 6,0 % 4,2 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLAN * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu MUUT KUNNAT Y * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

17 KAINUUN MATKAILUFAKTAT VENÄJÄ *) ennakkotieto 3(3) Yöpymiset majoitusliikkeissä * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % -10,0 % -29,0 % 24,2 % 33,5 % Yöpymiset kausittain KAINUU * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 84,2 % 81,9 % 78,4 % 75,3 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 14,4 % 16,3 % 19,4 % 20,7 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 1,5 % 1,9 % 2,2 % 4,0 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUSS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANKA * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu MUUT KUNNAT YHT * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

18 KAINUUN MATKAILUFAKTAT SAKSA *) ennakkotieto 2(2) Yöpymiset majoitusliikkeissä * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 10,2 % -16,9 % -7,1 % -14,7 % Yöpymiset kausittain KAINUU * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 29,2 % 24,9 % 28,4 % 22,5 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 68,3 % 72,9 % 66,7 % 71,6 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 2,5 % 2,2 % 4,9 % 6,0 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUSS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANK * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu MUUT KUNNAT YHT * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu tarkista 18 Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoin

19 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 ALANKOMAAT *) ennakkotieto Yöpymiset majoituliikkeissä 2(2) Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 26,6 % -33,8 % -25,2 % 31,4 % Yöpymiset kausittain KAINUU * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 6,3 % 6,9 % 4,6 % 3,6 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 85,5 % 85,3 % 88,9 % 92,9 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 8,2 % 7,8 % 6,5 % 3,6 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SSALMI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANK Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu MUUT KUNNAT YHT Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

20 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 BELGIA *) ennakkotieto 2(2) Yöpymiset majoitusliikkeissä Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 26,2 % 247,1 % -69,4 % -10,6 % Yöpymiset kausittain Kuukausi * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 25,5 % 8,3 % 11,4 % 14,9 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 65,8 % 85,9 % 85,2 % 77,9 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 8,7 % 5,8 % 3,4 % 7,2 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SSALMI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu HYRYNS-PUOLANK Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 0 0 MUUT KUNNAT YHT Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

21 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 ESPANJA 2(2) *) ennakkotieto Yöpymiset majoitusliikkeissä kuukausittain Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % -21,3 % 61,8 % -9,3 % 40,0 % Yöpymiset kausittain * 2006* 2006* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 24,9 % 26,7 % 8,4 % 16,8 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 73,0 % 66,1 % 86,2 % 75,9 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 2,1 % 7,1 % 5,5 % 7,3 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUSS Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 43 5 HYRYNS-PUOLANK Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 6 0 MUUT KUNNAT YHT Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

22 KAINUUN MATKAILUFAKTA 2006 ITALIA *) ennakkotieto 2(2) Yöpymiset majoitusliikkeissä kuukausittain Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % -7,9 % -0,5 % 0,3 % -23,8 % Yöpymiset kausittain * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 27,6 % 21,6 % 23,2 % 18,7 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 70,5 % 76,7 % 71,7 % 74,3 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 1,9 % 1,7 % 5,1 % 6,9 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % Yöpymisten alueellinen kajautuminen KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Yöpymisten alueellinen kajautuminen SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Yöpymisten alueellinen kajautuminen KUHMO-SUOMUSS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Yöpymisten alueellinen kajautuminen HYRYNS-PUOLANKA * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 1 47 Yöpymisten alueellinen kajautuminen HYRYNS-PUOLANKA * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Lähde: Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

23 KAINUUN MATKAILUFAKTAT 2006 JAPANI 3(3) *) ennakkotieto Yöpymiset majoitusliikkeissä kuukausittain Kainuu kuukausittain Kuukausi * 2006* 2007* Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos Abs Muutos % 26,1 % -10,1 % -13,8 % -24,9 % Yöpymiset kausittain * 2006* 2007* Talvi (marras - huhti) Osuus, % 60,1 % 55,3 % 66,2 % 62,6 % Kesä (kesä-syys) Osuus, % 29,1 % 30,6 % 21,1 % 13,9 % Välikausi (touko ja loka) Osuus, % 10,8 % 14,1 % 12,7 % 23,5 % YHTEENSÄ % 100 % 100 % 100 % KAJAANI * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu SOTKAMO * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu KUHMO-SUOMUSS * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 1 19 HYRYNS-PUOLANK * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu 0 6 MUUT KUNNAT YHT * 2006* 2007* Kalenterivuosi Tammi-kesäkuu Kainuun Etu Oy, wellness-matkailuhanke Tilastokeskuksen tilastoista

Markkinointisuunnitelma 2006

Markkinointisuunnitelma 2006 1 KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma 2006 2 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisesen matkailumarkkinoinnin linjaukset...

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI YHTEENVETO Markkinointisuunnitelma - 2007 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, www.kainuunetu.fi 1 Laatinut: Leena Penttinen Projektipäällikkö Kainuun Etu

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2012

Suomalaisten matkailu 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Suomalaisten matkailu 2012 Suomalaisten matkailu ulkomaille kasvoi vuonna 2012 Vuonna 2012 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Kasvua oli

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.04.2011 Diaarinumero 1621/06 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A30063 Tila

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region projektikoodi A3221 Hankeen toteutusaika 1.4.2012 30.6.2014

Lisätiedot

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 31.12.2003 Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 3 2. KOILLIS-SUOMEN MATKAILU NYT KANSAINVÄLISELLÄ KARTALLA 4 3. VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET YRITYSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,5 prosenttia heinäkuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,5 prosenttia heinäkuussa Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2015, heinäkuu Ulkomaisten matkailijoiden lisääntyivät,5 prosenttia heinäkuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2014, marraskuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Liikenne ja matkailu 2013 Majoitustilasto 2013, elokuu Kotimaisten matkailijoiden vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2002-2003 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www. mek.fi MEK A:135 2004 Kansikuva: Comma Pictures / Arto Komulainen Painettu: Dark Oy, Vantaa 2004 Ulkomaiset

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Opetusministeriö Undervisningsministeriet OPETUSMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 2009:4 Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Suomi osallistui vuonna 2008 ensimmäisen kerran kansainväliseen maamielikuvatutkimukseen.

Lisätiedot

Helsingin matkailu vuonna 2012

Helsingin matkailu vuonna 2012 Helsingin matkailu vuonna 2012 1 400 000 1 400 000 Kansainvälinen 2012 Kansainvälinen 2011 Kotimaa 2012 Kotimaa 2011 1 1 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 600 000 400 000 400 000 0 0 Tammikuu

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2003-2004 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www.. mek.fi MEK A:142 2005 Kansikuva: Finnish Tourist Board Painettu: Dark Oy, Vantaa 2005 Ulkomaiset ilijat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA PIRKANMAAN KÄRKITUOTTEIDEN MATKAILUSTRATEGIA 2002 2006

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA PIRKANMAAN KÄRKITUOTTEIDEN MATKAILUSTRATEGIA 2002 2006 i TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA PIRKANMAAN KÄRKITUOTTEIDEN MATKAILUSTRATEGIA 2002 2006 MKTK:n julkaisuja F:9 ISBN 951-613-252-9 ISSN 1235-9467 Copyright 2001 TMAK i Sisällysluettelo Johdanto...1 I. Pirkanmaan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Markkinointiyhteistyö 2014

Markkinointiyhteistyö 2014 Markkinointiyhteistyö 2014 Hyvä yhteistyökumppani Helsingin Matkailu Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa Helsingin operatiivista matkailumarkkinointia yhteistyössä

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö S u o m e n y m p ä r i s t ö 641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Suomen ympäristö 641 Alueidenkäytön

Lisätiedot

Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla

Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla matkailu silmä MEKin asiakaslehti 2 2009 Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla TOGETHER WE ARE STRONG Uusi VisitFinland.com aukeaa heinäkuun lopulla Sisällöntuottaminen on koko matkailualan vastuulla..

Lisätiedot

Rovaniemen Matkailu & Markkinointi Oy. Ranuan palvelusopimus /seurantaraportti 1.7.- 30.9.2014. 1. Ranuan ja Rovaniemen matkailuneuvonta

Rovaniemen Matkailu & Markkinointi Oy. Ranuan palvelusopimus /seurantaraportti 1.7.- 30.9.2014. 1. Ranuan ja Rovaniemen matkailuneuvonta Rovaniemen Matkailu & Markkinointi Oy Ranuan palvelusopimus /seurantaraportti 1.7.- 30.9.2014 1. Ranuan ja Rovaniemen matkailuneuvonta Vuoden kolmannen neljänneksen aikana matkailuneuvonnassa palveltiin

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot