KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI"

Transkriptio

1 KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI YHTEENVETO Markkinointisuunnitelma Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, 1

2 Laatinut: Leena Penttinen Projektipäällikkö Kainuun Etu Oy Wellness matkailuhanke 03 / / 2007 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin 2007 linjauksista Kohdemarkkinat Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Tuotepohjainen markkinointi Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen Yhteistyöorganisaatio Rahoitus 7 2. Markkinointitoimenpiteet 01 / 03 / Internet TRAVIVALA tuotepankki Kainuun maakunnan internet-sivut Kainuun matkailukeskusten / kuntien internet sivut Kainuu Suomen nettisivuilla Esitteet Markkinointitoimenpiteet (03) Katsaus kansainvälisen matkailun kehittymiseen 2004 (2007) Kainuun kansainvälisestä matkailusta vuonna Kainuun kansainvälisestä matkailusta vuonna Kainuun kansainvälisestä matkailusta vuonna Kainuun kansainvälisestä matkailusta vuonna Kainuun kansainvälisen matkailun tilastoja Ulkomaiset yöpymiset Kainuussa kansallisuuksittain ja (2007) Ulkomaisten yöpymisten kehitys Kainuussa sesongeittain 2004 (2007) Ulkomaisten yöpymisten kehitys Kainuussa matkailukeskuksittain ja (2007) Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Kainuussa ja (2007) Iso-Britanniasta ja Ranskasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Venäjältä ja Saksasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Alankomaistaja Belgiasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Espanjasta ja Italiasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Japanista ja Kiinasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Norjasta ja Puolasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Ruotsista ja Sveitsistä tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Tanskasta ja Virosta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa (2007) USA:sta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Matkailu Kainuun maakuntasuunnitelmassa 2025 ja maakuntaohjelmassa Matkailu Kainuun maakuntasuunnitelma Uusiutuva Kainuu Matkailu Kainuun maakuntaohjelmassa LIITE Tuote- ja markkina-analyysi Euroopan ranskankielisistä markkinoista 41 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, 3

4 KUVAT Kainuun matkailun 4-apila malli Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi etukansi Kuva 1. Tuoteryhmät Kainuun kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa Kuva 2. TRAVIVALA tuotepankki internetissä 9 Kuva 3. Kainuun englanninkieliset matkailusivut 9 Kuva 4. Kainuu (Kajaani Region) Suomen matkailun nettisivuilla 10 Kuva 5. Hyvinvointimatkailu esite 11 Kuva 6. MEK:n kuluttajaesite, talvi Kuva 7. MEK:n kuluttajaesite, kesä Kuva 8. MEK:n kuluttajaesite, kalastusmatkailu, kesä 12 Kuva 9. Kainuun matkailun yhteistyömalli (Kainuun maakuntaohjelma) 37 Kuva 10. Henkilöstön ja liikevaihdon trendit 01/ / 38 TAULUKOT Taulukko 1. Kuntien yhteisrahoitus Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta 7 Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet (03) Taulukko 3. Yöpymiset ja niiden kehitys (%) Kainuussa vuonna Taulukko 4. Yöpymiset ja niiden muutokset (%) Kainuussa 22 Taulukko 5. Ulkomaisten yöpymisten kehitys (abs) kalenterikuukausittain Kainuussa 22 Taulukko 6. Yöpymiset niiden muutokset (%) Kainuussa 23 Taulukko 7. Ulkomaisten yöpymisten kehitys (abs) kalenterikuukausittain ja 23 Taulukko 8. Yöpymiset ja niiden muutokset (%) Kainuussa tammikuussa Taulukko 9. Ulkomaisten yöpymisten kehitys (abs) - tammikuu Taulukko 10. Ulkomaiset yöpymiset Kainuussa kansallisuuksittain ja (2007) 25 Taulukko 11. Ulkomaiset yöpymiset Kainuussa sesongeittain (01) Taulukko 12. Ulkomaiset yöpymiset Kainuussa matkailukeskuksittain (01) Taulukko 13. Majoittuneiden ulkomaalaisten matkailijoiden rahankäytön muutokset Taulukko 14. Yöpymiset Iso-Britannia 2004 (01) Taulukko 15. Yöpymiset Ranska 2004 (01) Taulukko 16. Yöpymiset Venäjä 2004 (01) Taulukko 17. Yöpymiset Saksa 2004 (01) Taulukko 18. Yöpymiset Alankomaat 2004 (01) Taulukko 19. Yöpymiset Belgia 2004 (01) Taulukko 20. Yöpymiset Espanja 2004 (01) Taulukko 21. Yöpymiset Italia (01) Taulukko 22. Yöpymiset Japani 2004 (01) Taulukko 23. Yöpymiset Kiina (01) Taulukko 24. Yöpymiset Norja 2004 (01) Taulukko 25. Yöpymiset Puola 2004 (01) Taulukko 26. Yöpymiset Ruotsi 2004 (01) Taulukko 27. Yöpymiset Sveitsi 2004 (01) Taulukko 28. Yöpymiset Tanska 2004 (01) Taulukko 29. Yöpymiset Viro 2004 (01) Taulukko 30. Yöpymiset USA 2004 (01) Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, 4

5 Wellness hankkeen loppuraportin liite 1. YHTEENVETO KAINUUN KANSAINVÄLISEN MATKAILUMARKKINOINNIN LINJAUKSISTA Kainuun matkailun kansainvälinen markkinointisuunnitelma julkaistiin Marraskuussa 2004 hahmoteltiin 3-vuoden markkinoinnin päälinjaukset ja yksilöitiin vuoden markkinointitoimenpiteet. Vuotta myöhemmin eli markkinointisuunnitelmaan päivitettiin vuoden toimenpiteet. Kolmas päivitys tehtiin Kolmannessa päivityksessä keskityttiin loppuvuoden ja alkuvuoden 2007 markkinointitoimenpiteisiin. Marraskuussa 2004 laaditussa markkinointisuunnitelmassa kuvattuja taustatietoja ei tässä raportissa markkinointitoimenpiteistä uudestaan kerrata. Kaikki markkinointisuunnitelman päivitykset ovat löydettävissä Kainuun Etu Oy:n nettisivuilta (www.kainuunetu.fi) Kohdemarkkinat Päämarkkina-alueet: Iso-Britannia, Ranska, Venäjä Muut alueet: toimenpiteitä harkinnan mukaan (avautuviin mahdollisuuksiin reagoiden) Matkailuhankkeiden markkinointi- ja myyntiponnistelujen painopiste kohdistettiin päämarkkina-alueille, valittuihin kohderyhmiin. Matkailunhankkeiden resursseista osa varattiin reagointiin muilla markkina-alueilla avautuviin mahdollisuuksiin Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Markkinoinnin konkreettisessa suunnittelussa etsittiin yllä mainituilla kohdemarkkinoilla ne ulkomaiset matkanjärjestäjät, jotka toimivat valituissa asiakaskohderyhmissä omalla markkina-alueellaan. Markkinointitoimenpiteiden kohderyhmäksi valittiin ne matkanjärjestäjät, joiden tuotantoon haluttiin päästä ja joiden tuotannossa haluttiin pysyä. Myynti- ja markkinointiponnistelut suunnattiin säännöllisesti ja pitkäjänteisesti matkanjärjestäjiin pysyvän myyntikanavan rakentamiseksi. Yleisesti ottaen matkailuhankkeissa ei tehty kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia, tai sitten sitä tehtiin hyvin vähän. Poikkeuksena oli The Thousand Lakes hanke, joka toteutti ulkomailla, yhdessä MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa erinomaisia, kuluttajiin kohdistuvia markkinointikampanjoita. Matkailuhankkeiden toiminnan ulkopuolelle jäänyttä kuluttajamarkkinointia ulkomailla toteutettiin Kainuun kuntien yhteisrahoituksella. Kainuu osallistui Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) tarjoamiin markkinointitoimenpiteisiin. MEK markkinoinnin tavoitteena oli täydentää ja tukea matkanjärjestäjien myyntiä, mutta myös toimia markkinointivälineenä niille ulkomaisille matkustajille, jotka suunnit-telivat omatoimista matkaa Suomeen / hakivat lisätietoa matkanjärjestäjien tarjoamista kohteista Tuotepohjainen markkinointi Jälleenmyyjille suunnatussa markkinoinnissa tarjolla olevat matkailupalvelut ja ohjelmat ryhmiteltiin tuoteryhmiin: - luontomatkailutuotteet (Nature, Wild Taiga) - kulttuuri ja tapahtumat (Culture, Events) - vapaa-ajan tuotteet (Leisure, Holiday) - kannuste- ja kokoustuotteet (Incentive, Real Reward) Kuva 1. Tuoteryhmät Kainuun kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa

6 Wellness hankkeen loppuraportin liite 1.4. Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen 2007 Kv tiimi asetti itselleen seuraavat määrälliset tavoitteet - vähintään 20 ulkomaisen matkanjärjestäjän tuotannossa toteutui jo alkuvuodesta 2007 (päämarkkinoilla vähintään 5 / maa, Venäjällä suurempi määrä) - vähintään 30 prosentin ( ) nousu ulkomaisissa yöpymisissä toteutunee vuoden 2007 loppuun mennessä (tavoite: vuoden 2007 lopussa, tilanne tammikuussa prosenttia / vuorokautta) - myyntiä vähintään 2,4 miljoonaa toteutunut jo (tavoite 2,4 miljoonaa, kasvua noin 3 3,5 miljoonaa tammikuun 2007 loppuun mennessä) Määrällisten tulosten saavuttamisesta voidaan tässä vaiheessa tehdä vain väliarvio, sillä tavoitteet on asetettu saavutettavaksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Lopulliset arviot tavoitteiden saavuttamisesta, vuosien markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuudesta on tehtävissä aikaisintaan alkuvuodesta Silloin vuoden 2007 (vuonna valmistellut) MEK markkinointitoimenpiteet on toteutettu, vuotta 2007 koskevat tilastot, matkailututkimukset sekä matkanjärjestäjien kanssa käytyjen neuvottelujen tulokset on käytettävissä. Seuraavassa väliraportti asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä: Tavoite Kainuun mukana olemista vähintään 20 ulkomaisen matkanjärjestäjän tuotannossa toteutui, maaliskuussa 2007 tehdyssä pikaisessa tarkastelussa kainuulaista makua löytyi 35 matkanjärjestäjän tuotannosta (joista 7 Venäjällä). Mutta kartoitustyö on vielä kesken, ja on erittäin todennäköistä että tarkemmassa tarkasteluja Kainuuta myyviä matkanjärjestäjiä on enemmänkin. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Kainuun rekisteröidyissä majoitusliikkeissä ovat kasvaneet 23 prosenttia ( yöpymistä) markkinointisuunnitelman kahtena ensimmäisenä vuonna ( ja ). Vuoden 2007 kokonaistulosta voidaan arvioida vasta myöhemmin, mutta vuoden 2007 alun käytettävissä olevat tilastotiedot kertovat, että vuosi on alkanut hyvin. Tammikuussa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat noin 16 prosenttia ( ). Asetettu tavoite ( yöpymistä) on lähes saavutettu jo tammikuun 2007 loppuun mennessä (kasvua tammikuu tammikuu 2007 noin 28 prosenttia, vuorokautta) ja on arvioitavissa, että se tulee vuoden 2007 loppuun mennessä ylittymäänkin. Myynnin kasvutavoitteen saavuttamista voidaan arvioida laskelmilla ulkomaisten matkailijoiden rahankäytöstä Kainuussa. Tuorein käytettävissä oleva tutkimustieto on vuodelta 2002, jolloin kv matkailumyynnin Kainuussa arvioitiin olevan noin 25,1 miljoonaa euroa. Virallista tutkimusta ulkomaisten matkailijoiden rahankäytöstä 2007 ei ole käytettävissä, mutta rahankäytön (myynnin) kehitystä voidaan epävirallisesti arvioida käytettävissä olevilla tilastotiedoilla ulkomaisista yöpymisistä Kainuun rekisteröidyissä majoitusliikkeissä. Kainuun rekisteröidyissä majoitusliikkeissä majoittuneiden ulkomaisten matkailijoiden rahankäytön arvioidaan kasvaneen markkinointisuunnitelman aikajaksolla (vuosina, ja tammikuussa 2007) yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Arviota ei-rekisteröidyissä majoitusliikkeissä yöpyneiden ja ns. päiväkävijöiden osalta ei voida tehdä. Kv markkinoinnin tuloksia ja vaikuttavuutta arvioitaessa on hyvä huomata, että matkailuhankkeissa ei markkinointitoimenpiteitä kohdistettu kaukomarkkinoille. Matkailumarkkinoinnin onnistumista arvioidessa on syytä ottaa huomioon kaukomailta (Japanista, Kiinasta, Etelä-Koreasta, USA:sta) Kainuuseen tulleiden matkailijoiden rahankäytön kehitys. Näiden kaukomaiden matkustajien rahankäyttö on vähentynyt noin 0,5 miljoonaa euroa (,, tammikuu 2007). Mikäli näiden markkina-alueiden vaikutus myynnin kehittymiseen poistetaan analyysistä, niin markkinointitoimenpiteiden voidaan katsoa lisänneen ulkomaisten matkailijoin rahankäyttöä lähes 3,5 miljoonaa euroa Yhteistyöorganisaatio KV - tiimi matkailuhankkeiden markkinointitoimenpiteiden koordinoijana: Kainuun Etu Oy:n hallinnoimien kansainvälisiin matkailuhankkeisiin varattu rahoitus (suurimpana wellness matkailuhanke) ja ylimaakunnallinen The Thousand Lakeland markkinointihankkeen rahoitus muodostivat valtaosan Kainuun kansainväliseen yhteismarkkinointiin käytettävissä olevista resursseista. Maakunnassa oli Kainuun Edun hallinnoimien matkailuhankkeiden lisäksi muutamia muiden tahojen hallinnoimia matkailuhankkeita. Wellness matkailuhanketta ja The Thousand Lakes hanketta lukuun ottamatta hankkeille oli tyypillistä että hankkeissa oli joko hyvin vähän tai ei lainkaan rahaa markkinointitoimenpiteisiin, painopisteen ollessa tuotekehityksessä, koulutuksessa ja / tai yritysten verkostoitumisessa. Kaikkien matkailuhankkeiden vetäjiä kutsuttiin mukaan yhteistyöhön. Tässä raportissa kerrotut markkinointitoimenpiteet toteutettiin ja rahoitettiin matkailuhankkeiden rahoituksella ja keskinäisellä koordinoinnilla. Hankevetäjät koordinoivat omien hankkeidensa toimenpiteet toisiaan täydentäviksi, päällekkäisyyksiä välttäen. Kainuun Etu Oy:n vetämä ns. KV tiimi, jäseninään matkailuhankkeiden projektipäälliköt, kokoontui säännöllisesti (pääsääntöisesti joka toinen kuukausi). Kullakin matkailuhankkeella oli oma ohjausryhmänsä ja yritysten edustus toteutui hankkeiden ohjausryhmien kautta. 6

7 Wellness hankkeen loppuraportin liite MEK markkinointitoimenpiteiden koordinointi Wellness hankkeen projektipäällikkö on toiminut MEKn yhteyshenkilönä Kainuussa; ilmoittanut Kainuun mukaan valittuihin MEKn toteuttamiin markkinointitoimenpiteisiin ja tuottamiin markkinointimateriaaleihin, vastannut Kainuun destinaatiotietojen tuottamisesta ja tallentamisesta MEKn Promis tietokantaan, välittänyt matkailuyrityksille tietoa MEKn tarjoamista markkinointimahdollisuuksista ja aktivoinut yrityksiä tuottamaan ja päivittämään omia tietojaan MEKn Promis tietokannassa. Päämarkkina-alueista Iso-Britanniaan ja Ranskaan matkanjärjestäjäkontakteja hoitamaan valittiin, ko. markkina-alueilla toimiva, oma (Kainuuta edustava) agentti tehtävänään omalla markkina-alueellaan - jatkuvasti etsiä Kainuun myyntiin potentiaalisia, kokeneita Suomi-myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset myyntikäynnit matkanjärjestäjien luona, tutustumisvierailuille (fam trip) kutsuttavien henkilöiden valinta ja järjestelyissä mukana oleminen - mediakontaktit ja mediamatkat - markkinatietoa kohdealueilta - Iso-Britannian agentin toiminnan rahoittamiseen hankerahoitusta oli saakka, minkä jälkeen Kainuun Etu Oy (wellness hankkeen projektipäällikkö) keräsi yrityksiltä jatkorahoituksen saakka - Ranskan agentin toiminnan rahoittamiseen hankerahoitusta oli saakka Muilla markkina-alueilla matkanjärjestäjäkontakteja hoitivat kansainvälisten matkailuhankkeiden projektipäälliköt (keskenään toimenpiteet koordinoiden), tehtävänään samoin - jatkuvasti etsiä Kainuun myyjiksi potentiaalisia, kokeneita Suomi-myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset tapaamiset matkanjärjestäjien kanssa (myyntikäynnit / workshopit / ammattilaismessut / Kainuussa toteutettavat tutustumismatkat) - mediakontaktit ja mediamatkojen järjestelyt - markkinatietoa kohdealueella 1.6. Rahoitus Marraskuussa 2004 julkaistun, vuosille 2007 laadittu markkinointisuunnitelma rahoituspohjana oli hankerahoitus (joissa mukana yritysrahoitusosuudet) ja Kainuun Etu Oy:n (wellness hankkeen neuvottelema) Kainuun kuntien yhteisrahoitus. Osan matkailuhankkeista tiedettiin päättyjän jo vuonna ja suurimman osan vuoden lopussa / vuoden 2007 alkupuolella. Suunnitteluvaiheessa, marraskuussa 2007 tiedettiin vain wellness matkailuhankkeen ja kuntien yhteisrahoituksen jatkuvan 2007 puolelle. Hankerahoitus Marraskuussa 2004 matkailuhankkeiden budjeteissa vuosille laskettiin olevan noin 1,1, miljoonaa euroa (yritysrahaa noin / 22 % kokonaisbudjetista ja julkista rahoitusta noin / 78 % kokonaisbudjetista). Hankerahoitus toteutui suunniteltua pienempänä, yritysrahoituksessa ei päästy suunnitellulle tasolle. Wellness hankkeessa yritysrahoitusosuus jäi suunniteltua pienemmäksi, mistä johtuen hankkeen budjetti pienentyi noin kolmasosalla ja markkinointisuunnitelmia piti tästä johtuen karsia suunnitellusta noin eurolla. The Thousand Lakes hankkeen toiminta käynnistyi jo syksystä 2004 ja jatkuu vuoden 2007 loppuun. Onneksi Lakeland hankkeella oli vahva budjetti ja sillä pystyttiin toteuttamaan merkittävä määrä Kainuun markkinointitoimenpiteitä. Kuntarahoitus Marraskuussa julkaistussa markkinointisuunnitelmassa kuntarahoituksen suunniteltiin olevan noin euroa käytettäväksi Kainuun mukaan saamiseksi Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) toteuttamaan Suomen matkailumarkkinointiin. Suunnitelmana oli, että koordinointivastuunsa mukaisesti Kainuun Etu Oy laskuttaa vuosina kunnilta niiden MEK yhteistyöhön varaamat markkinointirahat ja Kainuun Etu Oy vastaa MEK:n kampanjoiden vaatimista käytännön toimenpiteistä. Kuntarahoitus MEK markkinointitoimenpiteisiin yhteensä kesä ja talvi e kesä ja talvi e kesä 2007 ja talvi Laskutus kunnittain 2007 Kuhmo Sotkamo Kajaani Vuolijoki Vaala Paltamo Ristijärvi Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi suunnitelma e (ei laskutettu) Taulukko 1. Kuntien yhteisrahoitus Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta 7

8 Wellness hankkeen loppuraportin liite Wellness hanke valmisteli Kainuun tulevien vuosien kansainvälistä markkinointisuunnitelmaa hankkeen ensimmäisestä kuukaudesta alkaen. Keväällä asian valmistelu oli edennyt niin pitkälle, että oli nähtävissä että Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi saa jatkoa ( ). Tulevaisuuden suunnitteluun liittyvissä keskusteluissa kävi selväksi, ettei ole järkevää kerätä Kainuun kunnilta MEK markkinointiin varattuja rahoja enää vuonna Näin kuntarahoitus supistui kahteen vuoteen ( ) ja MEK markkinointi pieneni suunnitellusta noin eurolla. Wellness matkailuhankkeen ja kuntien MEK markkinoinnin budjetit pienenivät yhteensä siis noin euroa suunnitellusta. Markkinointisuunnitelmaa luonnollisesti karsittiin vastaavasti syksyn 2004 suunnitelmista. Yritysrahoitus Marraskuussa 2007 julkaistussa markkinointisuunnitelmassa hankerahoituksesta (1,1 miljoonaa euroa) noin euroa arvioitiin kerättävän hankkeisiin osallistuvilta yrityksiltä vuosina -. Tarkkaa selvitystä kaikkien hankkeiden toteutuneesta yritysrahoituksesta ei ole käytettävissä, mutta ehkä varovaisesti arvioiden voitanee sanoa kainuulaisten yritysten osallistuneen hankerahoitukseen noin eurolla vuosina -. Kuntien yhteistyöllä Kainuu saatiin mukaan valittuihin MEK:n markkinointikampanjoihin, yksittäisille yrityksille avautui lisämahdollisuuksia omiin, yrityskohtaisiin MEK - markkinointitoimenpiteisiin. Tämän lisäksi TTL hankkeen toimintamalliin kuului myös kampanjatuki; matkailuyrityksen osallistumista tuettiin, usein 50% prosentilla, osallistumisesta matkanjärjestäjän kuluttajakampanjoihin. Kainuulaisten matkailuyritysten tiedetään osallistuneen matkanjärjestäjien kuluttajakampanjoihin Lakeland hankkeen kautta, mutta tarkempaa tietoa kainuulaisten yritysten kuluttajakampanjoihin sijoittamista summista ei ole käytettävissä. 8

9 2. MARKKINOINTITOIMENPITEET Internet TRAVIVALA - tuotepankki Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Wellness hankkeen loppuraportin liite Kansainväliseen myyntiin suunnitellut matkailutuotteet kerättiin matkailuhankkeiden avulla Internetissä olevaan TRAVIVALA - tuotepankkiin (www.kajaaniregion.fi). Tuotepankin ylläpitäjänä toimi Kainuun Etu Oy:n wellness - matkailuhanke. Kuva 2. TRAVIVALA tuotepankki internetissä (www.kajaaniregion.fi) Tammikuussa avatussa Travivalassa matkailutuotteet oli esiteltävissä suomen-, englannin- ja ranskankielisenä. Venäjänkielistä osaa ei toteutettu lähinnä kahdesta syystä: kainuulaisilla yrityksillä oli hyvin vähän tuotteita / tuotekortteja käännetty venäjänkielelle eikä tuotekorttien venäjänkäännöksiä voitu hankkeen puolesta toteuttaa hankebudjetin pienennyttyä merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta. Travivala tuotepankki on internetissä osoitteessa Travivala tuotepankki on suunniteltu ensisijaisesti ammattilaiskäyttöön, mutta se on myös kuluttajien käytössä (integroitu sivustoon). Tuotepankin tärkein ominaisuus on tiedonhaun helppous. Hakija löytää nopeasti haluamansa informaation ns. tuotekorttien tai valmiiden ohjelmien muodossa (hakukone). Kiinnostavat tuotteet ja ohjelmat lukija voi pudottaa ostoskoriin ja lähettää sähköpostina lisäpyyntötiedustelut / varaukset kyseisten matkailupalvelujen tuottajille ja heidän keskinäinen kaupankäyntinsä voi alkaa. Maaliskuussa 2007 tuotepankissa on noin 160 kainuulaista matkailutuotetta Kainuun maakunnan internet-sivut Elokuussa avattiin Kainuun maakunnan internet sivuilla englanninkieliset matkailusivut (www.kainuu.fi > travel). Englanninkielisten matkailusivujen sisällön tuotti wellness hanke. Wellness hanke keskusteli Kainuun maakunta kuntayhtymän kanssa sekä matkailukeskusten / kuntien matkailuvastaavien kanssa tarpeesta lisätä matkailusivuille myös muita kielivaihtoehtoja (venäjä, saksa, ranska). Myös tällä hetkellä vain suomenkielisen tapahtumakalenterin englanninkielisen version toteuttamisesta, mutta rahoitusta näille suunnitelmalle ei olla vielä onnistuttu löytämään. Kuva 3. Kainuun englanninkieliset matkailusivut 9

10 Wellness hankkeen loppuraportin liite Kainuun matkailukeskusten / kuntien internet - sivut Matkailukeskus-/kuntatason tavoite, matkailukeskuksilla / kunnilla matkailusivut vähintään englanniksi ovat toteutuneet seuraavasti: Kajaani: englanti (www.kajaani.fi) Kuhmo: englanti, venäjä (www.kuhmo.fi) Paljakka: englanti, venäjä (www.paljakka.fi) Vuokatti: englanti, venäjä (www.vuokatti.fi) Suomussalmi: englanti, saksa (www.suomussalmi.fi) Vaala: englanti (www.vaala.fi) Ristijärvi: englanti, saksa (www.ristijarvi.fi Paltamo: - (www.paltamo.fi), sivustolta linkki sivuille (englanti, venäjä) Oulujärvi: - (www.oulujarvi.fi), sivustolta linkki -sivuille (englanti, venäjä Ukkohalla: - (www.ukkohalla.fi) Kainuu Suomen nettisivuilla Toukokuussa 2004 kainuulaisista kunnista vain osa ja yrityksistäkin vain hyvin pieni osa oli esillä MEK:n ylläpitämillä Suomen nettisivuilla (www.visitfinland.com, jonka alla on 21 maasivustoa eri markkina-alueille). Sivustolla näkyminen edellytti tietojen syöttämistä ja tallentamista ns. Promis tietokantaan. Suomen Visit Finland - nettisivujen ylläpitämisen lisäksi MEK käyttää Promikseen tallennettuja tietoja omien markkinointimateriaalien (esimerkiksi esitteiden) ja tiedotteidensa tuotannossa. Tämän vuoksi tietojen tallentaminen Promikseen on ensisijaisen tärkeää. Poissaolo Promis tietokannassa merkitsee samalla poissaoloa Suomi markkinoinnista. Matkailukeskuksia ja yrityksiä aktivoitiin viemään omia tietojaan Promis tietokantaan. Wellness hanke tallensi Promikseen vuonna yritysten yhteys- ja tuotetietoja, ja osin myös matkailukeskusten tietoja Promis tietokantaan. Vuoden alusta MEK uudisti sekä Visit Finland sivustoaan että tiedonsyöttöalustana toimivaa Promis tietokantaa. Osa ns. vanhaan Promikseen syötetyistä yritys- ja tuotetiedoista siirrettiin tähän ns. uuteen Promikseen, mutta destinaatioiden (Kajaani Regionin) tiedot oli tuotettava uudestaan. Tässä uudistusvaiheessa wellness hanke keskittyi destinaatiotietojen eli Kainuun aluekuvauksen päivityksiin ja kieliversioiden tuottamiseen (tiedot tulisi tallentaa Promikseen yhdeksällä kielellä). Matkailukeskusten / kuntien / yritysten tuli syöttää tietokantaan omat aineistonsa. Ne kunnat / matkailukeskukset, jotka olivat syöttäneet aineistonsa jo ns. vanhaan Promikseen, selvisivät kohtuullisella työpanoksella. Heidän työssään pääpaino oli vanhan Promiksen tietojen päivityksessä. Mutta hyvin moni matkailukeskus / kunta / yritys puuttui Promis tietokannasta (ja sitä myöten Visit Finland sivustolta) kokonaan, joten edessä oleva työmäärä oli suurempi. Wellness hanke pyysi matkailukeskuksia nimeämään oman Promis vastaavansa ja tilasi Promis tunnukset niille matkailukeskuksille ja avainyrityksille, joilta puuttuivat. Projektipäällikkö koulutti kuntien / matkailukeskusten / yritysten Promis tallennuksista vastaavat tietojärjestelmän käyttöön. Tunnusten jälkeen wellness hanke seurasi tilannetta; mitä tietoja Promiksesta vielä puuttui ja aktivoi matkailukeskuksia / kuntia / yrityksiä tallentamaan ja päivittämään omia tietojaan ja tuotteitaan Promiksessa. Suurin haaste sekä alue-esittelyssä, matkailukeskusten esittelyssä että yritysten tuotetiedoissa on kieliversioiden tuottaminen. Toivottavasti tämä saadaan jatkossa hoidettua parempaan kuntoon, sillä jos esimerkiksi Promikseen ei ole syötetty aineistoja venäjänkielisenä, tämä merkitsee ettei ko. alue / matkailukeskus / yritys näy Visit Finland sivuston venäjänkielisillä sivuilla lainkaan. Venäläinen turisti etsii sivustolta tietoa luonnollisesti omalla äidinkilelellään ja venäjänkielisen aineistomme puuttuessa, Kainuun englanninkielinen info ei häntä saavuta. Kuva 4. Kainuu (Kajaani Region) Suomen matkailun nettisivuilla Kainuun alue esitellään MEK:n markkinointimateriaaleissa Kajaani Regionina, osana Lake District Finland suuraluetta. 10

11 Wellness hankkeen loppuraportin liite 2.2. Esitteet Kainuun omat esitteet Vuoden 2007 kansainvälistä markkinointiamme aloitettaessa Kainuulla ei ollut eikä ole edelleenkään yhteisesitettä ulkomaan matkailumarkkinointiin. Matkailuhankkeissa tätä puutetta ei pystytty korjaamaan (ei sisältynyt hankkeiden suunnitelmiin). Jatkoa ajatellen yhteinen markkinointiväline olisi kyllä tarpeen. Wellness hankkeessa tuotettiin hyvinvointiteemainen Kainuun yleisesite suomen-, englannin-, ranskan- ja venäjänkielisenä. Wellness hanke pyrki antamaan ensiapua yhteisen esitteen puutumisen ongelmaan; esite pyrki olemaan sekä yleisesite että hyvinvointimatkailu - teeman esite. Esitteessä pyrittiin kokoamaan Kainuu suuremmaksi kokonaisuudeksi ja esittelemään maakunnan matkailupalveluja laajemminkin (ei keskittymistä vain hyvinvointimatkailu palveluihin). Kuva 5. Hyvinvointimatkailu esite MEKin esitteet Tulevien vuosien kv markkinoinnin suunnittelu ja eri hankkeiden toteuttaman kv markkinoinnin koordinointi aloitettiin wellness hankkeen toimesta toukokuussa Silloin tehdyssä analyysissä todettiin, että Kainuu on ollut vuosia poissa MEK:n Suomi esitteistä. Kainuu palasi MEK:n esitteisiin pitkän, pitkän tauon jälkeen talven 2004 esitteeseen. Keväällä 2004 asetettiin minimitavoite, että Kainuu on mukana MEK:n talven kuluttajaesitteissä - ja , samoin talvien kampanjaesitteissä ja heräte-esitteissä. Kesän osalta minimitavoitteet asetettiin samoin eli Kainuu mukana kesän ja kesän 2007 kuluttajaesitteissä. Asetetut tavoitteet toteutettiin. MEK - Talvi Talvikaudella 2004 Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, ranska, venäjä, saksa, espanja, italia. Talvikaudella Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, saksa (lisäksi tuoteliitteessä yritys- ja tuote-esittelyjä), ranska, italia (lisäksi tuoteliitteessä yritys- ja tuote-esittelyjä), espanja. Näiden lisäksi Kainuu oli talvella - mainoksella mukana seuraavissa talven heräte-esitteissä: englanti, ranska, espanja, hollanti, puola, unkari, tsekki. Talvikaudella 2007 Kainuu on mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, saksa, ranska, italia, venäjä, viro. Kuva 6. MEK:n kuluttajaesite, talvi Käytännön toimenpiteistä (ilmoittautumiset, aineiston kerääminen ja toimittaminen MEK:iin, MEK.n yhdyshenkilönä toimiminen) vastasi talven 2004 osalta Real Reward hanke, siitä eteenpäin wellness matkailuhanke. Talviesitteisiin liittyen MEK:llä oli Visit Finland - nettisivuillaan talven omat teema-/kampanjasivut, jonne kainuulaisilla matkailuyrityksillä oli mahdollisuus laittaa pakettinsa ja tuotteensa esille. MEK - Kesä Kesällä Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), ranska (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), italia (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), ruotsi, norja. Kesälle 2007 MEK muutti esitekonseptiaan. Suomesta tehdään 32-sivuinen herätetyyppinen kuluttajaesite, jossa Kainuu mukana osana Lakeland suuraluetta. Kieliversiot: saksa, venäjä, englanti, hollanti, espanja, italia, ruotsi, norja, ranska MEK tuotti kesälle 2007 esitteen osana Etelä-Euroopan kesäkampanjaa. Kainuu on mukana esitteessä. Kieliversiot: ranska, italia, espanja. Käytännön toimenpiteistä (ilmoittautumiset, aineiston kerääminen ja toimittaminen MEK:iin, MEK.n yhdyshenkilönä toimiminen) vastasi wellness matkailuhanke. Kuva 7. MEK:n kuluttajaesite, kesä

12 Wellness hankkeen loppuraportin liite Kesäesitteisiin liittyen MEK:llä oli Visit Finland - nettisivuillaan kesän omat teema-/kampanjasivut, jonne kainuulaisilla matkailuyrityksillä oli mahdollisuus laittaa pakettinsa ja tuotteensa esille. MEK Special Interest Kesällä 2004 ja Kainuu oli mukana MEK:n tuottamissa kalastusmatkailuesitteissä, kieliversiot: englanti, saksa, ranska, venäjä Kesälle 2007 MEK tuotti venäjänkielisen kalastusmatkailuesitteen, joka on voimassa kesään 2008 saakka. Kainuu on mukana esitteessä Käytännön toimenpiteistä (ilmoittautumiset, aineiston kerääminen ja toimittaminen MEK:iin, MEK.n yhdyshenkilönä toimiminen) vastasi kesien 2004 ja osalta Kestävää kalastusmatkailua Kainuusta hanke ja kesien 2007 ja 2008 osalta wellness matkailuhanke. Kuva 8. MEK:n kuluttajaesite, kalastusmatkailu, kesä MEK esitetuotannon lisäksi Kainuu ja kainuulaisia matkailuyrityksiä on ollut mukana Lakeland hankkeen tuottamissa markkinointimateriaaleissa sekä TTL:n tukemissa matkanjärjestäjien kuluttajamarkkinointikampanjoissa The Thousand Lakes - esitteet Kajaani Region esillä myös TTL hankkeen tuottamissa markkinointimateriaaleissa. 7

13 2.3. Markkinointitoimenpiteet (03) 2007 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Markkinoinnin kohderyhmä olivat matkanjärjestäjät valituilla markkina-alueilla. Markkinointitoimenpiteet rahoitettiin ja toteutettiin pääosin matkailuhankkeista, mutta suuri osuus MEK - markkinoinnista rahoitettiin kuntien yhteisrahoituksella. xx = useampi matkailuhanke mukana TH = tapahtumatuotantohanke (04/ /2007) RR = Real Reward markkinointihanke (09/ / ) PV = Pyöräily ja vaellushanke / Ellare Oy () TH = Tapahtumatuotantohanke (04/ / ) TTL = The Thousand Lakes hanke (09/ /2007) WE = Wellness matkailuhanke (05/ / 2007) WT = Wild Taiga luonnonkatselu (09/ /) M = metsästysmatkailuhanke WT= Wild Taiga hanke (08/ 12/2007) OR= OutRef ruokahanke VV= Vaarojen vuodenajat (02/ /) JR= kuntien yhteisrahoitus (WE työ wellness-hanke) KA= Kestävää kalastusmatkailua Kainuusta (02/03-12/05) Alla olevassa taulukossa on yhteenveto toteutetuista markkinointitoimenpiteistä tammikuusta maaliskuulle Vuoden 2007 toimenpiteet maaliskuusta eteenpäin ovat tätä raporttia kirjoitettaessa vielä suunnitelmia. Wellness hankkeen toimenpiteet löytyvät taulukosta punaisella. Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet (03) 2007 MARKKINOINTITOIMENPITEET KV-TAPAHTUMAT SUOMESSA 01-03/2007 MEK Finland Travel Market, kotimaassa Snowball Purpuri TTL, Snowball TTL WE TTL, JR, WE MATKA - messut, Helsinki (ammattilaispäivät) tammikuu TTL, TTL, TTL, WE WE, XX WE, OR, XX TTL TTL, WE TTL workshop, kotimaassa Lappeenranta Tahko TTL, WE Mikkeli MEK / FCB incentive workshop JR, TTL Kuusamo, RR Turku MEK Market, Helsinki WE, TTL WE, TTL MEK MARKKINOINTI (kuluttajamarkkinointi) 01-03/2007 Kajaani Region aluekuvaukset MEKn www-sivuille, useilla kielillä WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven www-sivut, useilla kielillä talvi - WE talvi WE talvi 2004 JR, MEK talven kuluttajaesite, useilla kielillä RR talvi - JR, WE talvi JR, WE MEK talven heräte-esite, useilla kielillä talvi - JR, WE Kesän markkinointi MEK kesän www-sivut, useilla kielillä kesä WE kesä 2007 WE MEK kesäesite, useilla kielillä kesä WE kesä 2007 WE MEK kesäesitteen tuoteliite, useilla kielillä kesä WE MEK kesäesitteen kiertomatkaliite, useilla kielillä kesä WE kesä 2007 WE Special Interest - markkinointi MEK kalastus esite, useilla kielillä kesä, KA kesä kesä JR, WE FCB Incentive MICE peruskampanja (www), englanninkiel. vuosi JR, WE vuosi JR, WE UK JA IRLANTI 2007 it matkanjärjestäjille elokuu TTL TTL sienestys, marjastus (joulu, talvi) TTL WE, TTL (vaellus, TTL TTL Nordic walking) WE, TTL TTL (vaellus, Nordic walking) TTL, OR ruokatuotetyöpaja TTL, OR (culture, historia UK, Italia) , TTL, WE (floristiikka, culture) 13

14 , WE (vaellus,) , WE (hiihto) 8.7., TTL , TTL (UK, Saksa, Itäv.) TTL , TTL (kamarimusiikki) WE (ratsastusvaellus) TTL Mediavierailu Mediavierailu TTL TTL tv (luontotuotteet) (kalastus) TTL Mediavierailu TTL TTL TTL Mediavierailu TTL Kainuun omat tilaisuudet JR, WE Kamarimusiikki, Lontoo Ammattilaismessut, -workshopit jne. UK workshop TTL, JR tammikuu PV Cultural Workshop, Sports & Adventure Helsinki UK workshop WTM Lontoo 6.9. TTL TTL leisure, SI, MICE TTL leisure, SI, MICE Bird Fair, AMK:n hanke JR, WE Kamarimusiikki, Lontoo Kainuun omat myyntitilaisuudet tour operatoreille Myyntikäynnit myyntikäynnit 1-12/ agentti/rr 1-05/06 agentti/lisärahoitus Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn englanninkielisille www-sivuille Talven markkinointi MEK talven www-sivut, englanninkielinen MEK talven kuluttajaesite, englanninkielinen MEK talven heräte-esite, englanninkielinen TTL talvikampanja matkanjärjestäjän ja MEK:n kanssa Kesän markkinointi Bird Fair, AMK:n hanke WE WE WE (Promis uudistus) talvi - WE talvi JR, RR talvi - JR, WE talvi - JR, WE talvi TTL Promis-uudistus, WE talvi WE talvi -2007JR, WE talvi TTL MEK kesän www-sivut, englanninkielinen kesä WE kesä 2007 WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, englanninkielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE MEK kesäesitteen tuoteliite, englanninkielinen TTL kesäkampanja matkanjärjestäjien ja MEK:n kanssa Special Interest - markkinointi kesä JR, WE kesä TTL kesä 2007 TTL MEK kalastus esite, englanninkielinen kesä, KA kesä Special Interest Eläintenkatselu DVD MEK, WT, Polkuhanke RANSKA 2007 it matkanjärjestäjille WE, TTL (talvi) TTL, WE WE TTL (talvi) (kamarimusiikki) TTL, WE WE WE, TTL TTL (wellbeing) (Ranska, Saksa) Mediavierailut Mediavierailu WE, (atv+venäjä) TTL (Ranska, Italia)

15 Mediavierailu TTL (kalastus) TTL, WE Mediavierailu WE, JR Ammattilaismessut, -workshopit jne. Kainuun omat myyntitilaisuudet tour operatoreille WE Kamarimusiikki, Pariisi Myyntikäynnit Myyntikäynnit 1-12/ agentti/we 1-12/ agentti/we Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn ranskankielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven ranskankieliset www-sivut talvi - WE talvi 2007 WE talvi 2004 JR, MEK talven kuluttajaesite, ranskankielinen RR talvi - JR, WE talvi JR, WE MEK talven heräte-esite, ranskankielinen talvi - JR, WE Kesän markkinointi MEK kesän ranskankieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, ranskankielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE MEK kuluttajakampanja (Ranska, Italia, Espanja) kesä 2007 JR, WE MEK kesän kiertomatkaesite, ranskankielinen kesä 2007 JR; WE MEK kesäesitteen tuoteliite, ranskankielinen kesä JR, WE Special Interest markkinointi MEK kalastus esite, ranskankielinen kesä, KA VENÄJÄ 2007 it matkanjärjestäjille TTL, TTL WE (kesäkampanjapartnerit) WE WE (golf) (wellbeing) WE WE (kesä 2007) Mediavierailut Mediavierailu WE (golf) Mediavierailu TTL WE (leisure, SI) (wellbeing) Mediavierailu WE TTL (hiihto) (Moskova TV) Mediavierailu WE (tv, joulu, uusi v) Ammattilaismessut, -workshopit jne. MEK Finland Workshop, Moskova 5.9. JR, TTL JR, TTL MEK Finland workshop, Pietari JR JR, TTL JR, TTL MEK workshop TTL (kalastus) MITT Moskova , JR JR JR, TTL Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn venäjänkielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven venäjänkieliset www-sivut talvi - WE talvi WE talvi 2004 MEK talven kuluttajaesite, venäjänkielinen talvi -, JR talvi JR, WE MEK talven kuluttajaesitteen tuoteliite, venäjänk. talvi 2004 JR, RR Kesän markkinointi MEK kesän venäjänkieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, venäjänkielinen kesä, JR; WE kesä, JR; WE MEK kesäkampanja kesä JR, WE kesä 2007 JR, WE MEK kesän kuluttajakampanja matkanjärjestäjien kanssa kesä, WE (9 tour operatoria) 15 kesä 2007 JR, WE

16 Special Interest markkinointi MEK kalastus esite, venäjänkielinen kesä, KA kesä JR, WE Kuluttajamessut, - kuluttajatapahtumat MITT JR MITT, JR JR, TTL Kalastusmessut, Moskova TTL Kuluttajatapahtuma 9.9. WE, TTL, Naisten Kymppi Pietari (wellbeing) SAKSA 2007 it matkanjärjestäjille , TTL (UK, Saksa, Itäv.) TTL TTL (leisure, SI, W) (kamarimusiikki) TTL (Ranska, Saksa) joulukuu TTL Mediavierailu Mediavierailu TTL (ADR/SR Reisewege ) Mediavierailu TTL, WE (natur & Kalevala cultur) Ammattilaismessut, -workshopit jne. Messut (ammattilaispäivät) TTL Ammattilaiskampanjat ReiseAkademie syksy JR, WE BusConcept, kiertomatkakampanja kesä 2007 syksy, TTL kesä 2007, TTL Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn saksankielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven www-sivut, saksankielinen talvi - WE talvi WE talvi 2004 MEK talven kuluttajaesite, saksankielinen JR; RR talvi - JR, WE talvi JR, WE Mek talven esitteen tuoteliite, saksankielinen talvi - JR, WE TTL Talvikampanja matkanjärjestäjän ja MEK:n kanssa talvi - TTL, WE Kesän markkinointi MEK kesän www-sivut, saksankielinen kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesäesite, saksankielinen kesä 2007, WE Special Interest markkinointi MEK kalastus esite, saksankielinen kesä, KA Kuluttajamessut, - tapahtumat Kuluttajamessut helmikuu 2007 ME Jakt & Hund Dortmund VIRO 2007 it matkanjärjestäjille virolaisille matkanjärjestäjille TTL Ammattilaismessut, -workshopit jne. Ammattilaismessut TTL TOUREST, Tallinna TOUREST, Tallinna Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn vironkielisille www-sivuille Talven markkinointi MEK talven www-sivut, vironkielinen MEK talven kuluttajaesite, vironkielinen TTL talvikampanja matkanjärjestäjän ja MEK:n kanssa Kesän markkinointi MEK kesän www-sivut, vironkieliset MEK kesän kiertomatkaliite, vironkielinen 16 talvi, TTL talvi JR, WE talvi 2007 TTL kesä 2007 WE

17 Kuluttajamessut, - tapahtumat Kuluttajamessut TTL TOUREST, Tallinna TOUREST, Tallinna LATVIA 2007 Ammattilaismessut, workshopit Ammattilaismessut TTL TTL, BALTOUR, Riika BALTOUR, Riika Finland Workshop TTL Riika Riika TTL Kuluttajamarkkinointi Talven markkinointi TTL talvikampanja matkanjärjestäjien ja MEK:n kanssa talvi 2007 TTL Kesän markkinointi TTL kesäkampanja matkanjärjestäjien ja MEK:n kanssa kesä TTL Kuluttajamessut, -tapahtumat Kuluttajamessut TTL TTL, BALTOUR, Riika BALTOUR, Riika LIETTUA 2007 Ammattilaismessut, -workshopit jne Finland Workshop Vilna TTL Vilna, TTL UKRAINA 2007 Ammattilaismessut, -workshopit jne. Finland Workshop Kiova JR, TTL TTL SVEITSI 2007 it matkanjärjestäjille TTL, WE Mediavierailut Mediavierailu Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn saksankielisille ja ranskankielisille www-sivuille Talven markkinointi MEK talven www-sivut, saksankielinen ja ranskankielinen MEK talven kuluttajaesite, saksankielinen ja ranskankielinen TTL, WE (natur & Kalevala cultur) WE WE WE (Promis uudistus) talvi - WE talvi 2004 JR; RR talvi - JR, WE talvi WE talvi JR, WE Kesämarkkinointi MEK kesän saksankieliset ja ranskankieliset wwwsivut (Promis uudistus) kesä 2007, WE kesä, WE MEK kesän kuluttajaesite, ranskankielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE MEK kesäesitteen tuoteliite, ranskankielinen kesä JR, WE MEK kesän kuluttajaesite, saksankielinen kesä 2007, WE TTL kesäkampanja matkanjärjestäjien ja MEKn kanssa kesä 2007, TTL Saksa, Itävalta, Sveitsi Special Interest markkinointi MEK kalastus esite, saksankielinen kesä, KA Kuluttajamessut, -tapahtumat VV Kuluttajamessut Ferien Messe St Gallen BENELUX 2007 it matkanjärjestäjille TTL TTL TTL (Benelux, Saksa, Ranska, TTL kamarimusiikki) TTL, WE TTL, (Belgia, talvi) Mediavierailut Mediavierailu TTL, WE TTL, WT (Belgia, talvi) Mediavierailu TTL 17

18 Ammattilaismessut, workshopit jne. Ammattilaismessut 03/ PV OP PAD Finland Workshop TTL JR, WE Bryssel, Amsterdam (talvi Borrel, Hollanti) (leisure, SI, MICE) WS TTL Myyntikäynnit Myyntikäynnit TTL Hollanti (leisure, SI) Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn ranskankielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Kajaani Region aluekuvaukset MEKn flaaminkielisille www-sivuille WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven ranskankieliset www-sivut talvi - WE talvi 2007 WE MEK talven kuluttajaesite, flaaminkielinen talvi 2004 MEK talven kuluttajaesite, ranskankielinen JR, RR talvi - JR, WE talvi JR, WE MEK talven heräte-esite, flaamin ja ranskankielinen talvi - JR, WE TTL talvikampanja matkanjärjestäjän ja talvi -, TTL MEK:n kanssa Kesän markkinointi MEK kesän flaaminkieliset www-sivut kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän ranskankieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, flaaminkielinen kesä 2007 WE MEK kesän kuluttajaesite, ranskankielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE Kuluttajamessut, -tapahtumat Kuluttajamessut? PV OP PAD. Utrecht ESPANJA 2007 it matkanjärjestäjille TTL Espanja, Italia (moottorikelkkailu) TTL Ammattilaismessut, -workshopit jne. FITUR( ammattilaispäivät) TTL TTL TTL Finland Workshop TTL Madrid, Barcelona (MICE) Ammattilaismessut TTL, JR EIBTM Barcelona (MICE) Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn espanjankielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven espanjannkieliset www-sivut talvi - WE talvi WE MEK talven kuluttajaesite, espanjankielinen talvi 2004 JR talvi - JR, WE MEK talven heräte-esite, espanjankiel. talvi - JR, WE Kesän markkinointi MEK kesän espanjankieliset www -sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesäesite, espanjankielinen kesä 2007 JR, WE MEK kuluttajakampanja (Espanja, Italia, Ranska) kesä 2007 JR, WE MEK kesän kiertomatkaesite, espanjankielinen kesä 2007 JR; WE TTL Kesäkampanja matkanjärjestäjän kesä TTL ja MEK:n kanssa Kuluttajamessut, -tapahtumat FITUR TTL TTL TTL SICT SICT Barcelona, esitejakelu, JR, WE 18

19 ITALIA 2007 it matkanjärjestäjille TTL, Espanja, Italia TTL (moottorikelkkailu) TTL TTL, OR (culture, historia UK, Italia) TTL, WE Mediavierailut Mediavierailu TTL, TTL WE (maastohiihto) (matkailu, luonto) Media vierailu TTL, WE TTL Media vierailu TTL (Italia, Ranska) Ammattilaismessut, -workshopit jne. MEK Finland Workshop TTL Milano TTL Milano Ammattilaismessut Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn italiankielisille www-sivuille Talven markkinointi MEK talven italiankieliset www-sivut MEK talven kuluttajaesite, italiankielinen MEK talven kuluttajaesitteen tuoteliite, italiank. MEK talven heräte-esite, italiankielinen TTL talvikampanja matkanjärjestäjän ja MEK:n kanssa Kesän markkinointi BIT, Milano TTL (leisure, SI, MICE) GLOBE, esitejakelu, JR, WE WE WE WE (Promis uudistus) talvi - WE talvi JR talvi - JR, WE talvi JR talvi - JR talvi - TTL talvi WE talvi JR, WE talvi TTL MEK kesän italiankieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, italiankielinen kesä JR, WE kesä 2007 JR, WE MEK kuluttajakampanja (Italia, Espanja, Ranska) kesä 2007 JR; WE MEK kesän kiertomatkaesite, espanjankielinen kesä 2007 JR; WE MEK kesäesitteen tuoteliite, italiankielinen kesä JR, WE Kuluttajamessut, -tapahtumat BIT Milano TTL (leisure, SI, MICE) RUOTSI 2007 Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn ruotsinkielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven ruotsinkieliset www-sivut talvi - WE talvi WE Kesän markkinointi MEK kesän ruotsinkieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, ruotsinkielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE NORJA 2007 Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn norjankielisille www-sivuille WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEKn talven www-sivut, norjankielinen talvi 2007 WE Kesän markkinointi MEK kesän kuluttajaesite, norjankielinen kesä JR, WE kesä 2007, WE 19

20 MUUT (ml. multikansalliset) 2007 it matkanjärjestäjille TTL (Itävalta) Purpuri / Snowball Pre Tour TTL TTL, WE (leisure, SI) Snowball WE (leisure) Snowball (wellbeing) Purpuri Pre Tour Pre Tour Pre Tour (Keski-Eurooppa) WE (golf) Kuhmo, TTL / Aavan Incoming-toimistojen fam tour Meren Tällä Puolen Mediavierailu TTL Mediavierailu (Monaco) TTL, WE Mediavierailu (Itävalta, nature &Kalevala cultur) Ammattilaismessut, workshopit jne TTL, WT Wild Taiga workshop (eläintenkatselu), Kuhmo (luonnonkatselu) TTL MEK Overseas workshop, Kööpenhamina (Nordic Incoming) Kuluttajamarkkinointi Talven markkinointi DVD Finnairin reittilennoille TTL MEK talven heräte-esite, puola, unkari, tsekki talvi - JR, WE Kesän markkinointi maaliskuu press, WE (Itävalta) , WT, TTL Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet (03)

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Kajaani 25.11.2016 Idän Taiga ry 2016 Jäsenyrityksiä 59 (tilanne 8.9.2016), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Yritysten kuntajako (kpl): Kuhmolaiset 25 (42 %) Suomussalmelaiset 24 (41 %) Muu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä 19.3.2009 Selvityksen tavoitteet ajankohtaisen tiedon kokoaminen Suomen kilpailijoista MEKin strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien tueksi

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Matkailutilasto Toukokuu 2016

Matkailutilasto Toukokuu 2016 Matkailutilasto Toukokuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen kaupunki Matkailupäällikkö Tuula Rintala Gardin 2010 SISÄLTÖ sivu 1. Yöpymisvuorokausien kehitys 3 2. Markkina alueet 5 3.

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 8,2 prosenttia

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Art-Travel Oy Heikki Artman Heikki Artman 40 vuotta matkailussa mukana Art-Travel Oy 25 vuotta matkailun konsultointia Matkailun kehityksen mittareita:

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun kehitys 2009-2010 ja matkailustrategia 2011-2014 Matkailuparlamentti 29. 30.9.2010 Satu Luiro, Lapin liitto Rekisteröityjen yöpymisten kehitys suhteessa tavoitteisiin v. 2009 Rekisteröidyt

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Lapin matkailustrategian toteutuminen Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategian toteutuminen Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategian toteutuminen 28 Matkailuparlamentti 3.9. 1.1.29 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 27-21 Hyväksytty Lapin liiton hallituksessa 22.1.27 Internetissä: www.lapinliitto.fi/matkailu

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla 1 (8) Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Kainuun työttömyys pysytteli kuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla Hyvä työllisyys jatkuu, vaikka kausivaihtelu pyrkii taas kohottamaan

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

SAVONLINNAN INNOVAATIOKESKUS / MARKKINOINTI JA VIESTINTÄTIIMI

SAVONLINNAN INNOVAATIOKESKUS / MARKKINOINTI JA VIESTINTÄTIIMI Pohjois-Savo kansainvälisenmatkailun kohteena Kristiina Hietasaari 12.10.2016 Visit Finland Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA. KUVIO 1. Yöpymiset kuukausittain Helsingissä. Helmikuu. Maaliskuu. Tammikuu. suomalaisyöpymiset ulkomaalaisyöpymiset

HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA. KUVIO 1. Yöpymiset kuukausittain Helsingissä. Helmikuu. Maaliskuu. Tammikuu. suomalaisyöpymiset ulkomaalaisyöpymiset Vuosi 2,5 miljoonaa yöpymistä vuonna Helsingin rekisteröidyissä majoitusliikkeissä rekisteröitiin vuonna lähes 2,5 miljoonaa yöpymistä. Vähennystä edellisvuodesta oli noin 4. yöpymistä (- 1,6 %). Vuonna,

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot