KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI"

Transkriptio

1 KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI YHTEENVETO Markkinointisuunnitelma Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, 1

2 Laatinut: Leena Penttinen Projektipäällikkö Kainuun Etu Oy Wellness matkailuhanke 03 / / 2007 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin 2007 linjauksista Kohdemarkkinat Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Tuotepohjainen markkinointi Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen Yhteistyöorganisaatio Rahoitus 7 2. Markkinointitoimenpiteet 01 / 03 / Internet TRAVIVALA tuotepankki Kainuun maakunnan internet-sivut Kainuun matkailukeskusten / kuntien internet sivut Kainuu Suomen nettisivuilla Esitteet Markkinointitoimenpiteet (03) Katsaus kansainvälisen matkailun kehittymiseen 2004 (2007) Kainuun kansainvälisestä matkailusta vuonna Kainuun kansainvälisestä matkailusta vuonna Kainuun kansainvälisestä matkailusta vuonna Kainuun kansainvälisestä matkailusta vuonna Kainuun kansainvälisen matkailun tilastoja Ulkomaiset yöpymiset Kainuussa kansallisuuksittain ja (2007) Ulkomaisten yöpymisten kehitys Kainuussa sesongeittain 2004 (2007) Ulkomaisten yöpymisten kehitys Kainuussa matkailukeskuksittain ja (2007) Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Kainuussa ja (2007) Iso-Britanniasta ja Ranskasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Venäjältä ja Saksasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Alankomaistaja Belgiasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Espanjasta ja Italiasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Japanista ja Kiinasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Norjasta ja Puolasta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Ruotsista ja Sveitsistä tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Tanskasta ja Virosta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa (2007) USA:sta tulleiden matkustajien yöpymiset Kainuussa 2004 (2007) Matkailu Kainuun maakuntasuunnitelmassa 2025 ja maakuntaohjelmassa Matkailu Kainuun maakuntasuunnitelma Uusiutuva Kainuu Matkailu Kainuun maakuntaohjelmassa LIITE Tuote- ja markkina-analyysi Euroopan ranskankielisistä markkinoista 41 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, 3

4 KUVAT Kainuun matkailun 4-apila malli Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi etukansi Kuva 1. Tuoteryhmät Kainuun kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa Kuva 2. TRAVIVALA tuotepankki internetissä 9 Kuva 3. Kainuun englanninkieliset matkailusivut 9 Kuva 4. Kainuu (Kajaani Region) Suomen matkailun nettisivuilla 10 Kuva 5. Hyvinvointimatkailu esite 11 Kuva 6. MEK:n kuluttajaesite, talvi Kuva 7. MEK:n kuluttajaesite, kesä Kuva 8. MEK:n kuluttajaesite, kalastusmatkailu, kesä 12 Kuva 9. Kainuun matkailun yhteistyömalli (Kainuun maakuntaohjelma) 37 Kuva 10. Henkilöstön ja liikevaihdon trendit 01/ / 38 TAULUKOT Taulukko 1. Kuntien yhteisrahoitus Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta 7 Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet (03) Taulukko 3. Yöpymiset ja niiden kehitys (%) Kainuussa vuonna Taulukko 4. Yöpymiset ja niiden muutokset (%) Kainuussa 22 Taulukko 5. Ulkomaisten yöpymisten kehitys (abs) kalenterikuukausittain Kainuussa 22 Taulukko 6. Yöpymiset niiden muutokset (%) Kainuussa 23 Taulukko 7. Ulkomaisten yöpymisten kehitys (abs) kalenterikuukausittain ja 23 Taulukko 8. Yöpymiset ja niiden muutokset (%) Kainuussa tammikuussa Taulukko 9. Ulkomaisten yöpymisten kehitys (abs) - tammikuu Taulukko 10. Ulkomaiset yöpymiset Kainuussa kansallisuuksittain ja (2007) 25 Taulukko 11. Ulkomaiset yöpymiset Kainuussa sesongeittain (01) Taulukko 12. Ulkomaiset yöpymiset Kainuussa matkailukeskuksittain (01) Taulukko 13. Majoittuneiden ulkomaalaisten matkailijoiden rahankäytön muutokset Taulukko 14. Yöpymiset Iso-Britannia 2004 (01) Taulukko 15. Yöpymiset Ranska 2004 (01) Taulukko 16. Yöpymiset Venäjä 2004 (01) Taulukko 17. Yöpymiset Saksa 2004 (01) Taulukko 18. Yöpymiset Alankomaat 2004 (01) Taulukko 19. Yöpymiset Belgia 2004 (01) Taulukko 20. Yöpymiset Espanja 2004 (01) Taulukko 21. Yöpymiset Italia (01) Taulukko 22. Yöpymiset Japani 2004 (01) Taulukko 23. Yöpymiset Kiina (01) Taulukko 24. Yöpymiset Norja 2004 (01) Taulukko 25. Yöpymiset Puola 2004 (01) Taulukko 26. Yöpymiset Ruotsi 2004 (01) Taulukko 27. Yöpymiset Sveitsi 2004 (01) Taulukko 28. Yöpymiset Tanska 2004 (01) Taulukko 29. Yöpymiset Viro 2004 (01) Taulukko 30. Yöpymiset USA 2004 (01) Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, 4

5 Wellness hankkeen loppuraportin liite 1. YHTEENVETO KAINUUN KANSAINVÄLISEN MATKAILUMARKKINOINNIN LINJAUKSISTA Kainuun matkailun kansainvälinen markkinointisuunnitelma julkaistiin Marraskuussa 2004 hahmoteltiin 3-vuoden markkinoinnin päälinjaukset ja yksilöitiin vuoden markkinointitoimenpiteet. Vuotta myöhemmin eli markkinointisuunnitelmaan päivitettiin vuoden toimenpiteet. Kolmas päivitys tehtiin Kolmannessa päivityksessä keskityttiin loppuvuoden ja alkuvuoden 2007 markkinointitoimenpiteisiin. Marraskuussa 2004 laaditussa markkinointisuunnitelmassa kuvattuja taustatietoja ei tässä raportissa markkinointitoimenpiteistä uudestaan kerrata. Kaikki markkinointisuunnitelman päivitykset ovat löydettävissä Kainuun Etu Oy:n nettisivuilta (www.kainuunetu.fi) Kohdemarkkinat Päämarkkina-alueet: Iso-Britannia, Ranska, Venäjä Muut alueet: toimenpiteitä harkinnan mukaan (avautuviin mahdollisuuksiin reagoiden) Matkailuhankkeiden markkinointi- ja myyntiponnistelujen painopiste kohdistettiin päämarkkina-alueille, valittuihin kohderyhmiin. Matkailunhankkeiden resursseista osa varattiin reagointiin muilla markkina-alueilla avautuviin mahdollisuuksiin Markkinoinnin kohderyhmä ja tavoite Markkinoinnin konkreettisessa suunnittelussa etsittiin yllä mainituilla kohdemarkkinoilla ne ulkomaiset matkanjärjestäjät, jotka toimivat valituissa asiakaskohderyhmissä omalla markkina-alueellaan. Markkinointitoimenpiteiden kohderyhmäksi valittiin ne matkanjärjestäjät, joiden tuotantoon haluttiin päästä ja joiden tuotannossa haluttiin pysyä. Myynti- ja markkinointiponnistelut suunnattiin säännöllisesti ja pitkäjänteisesti matkanjärjestäjiin pysyvän myyntikanavan rakentamiseksi. Yleisesti ottaen matkailuhankkeissa ei tehty kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia, tai sitten sitä tehtiin hyvin vähän. Poikkeuksena oli The Thousand Lakes hanke, joka toteutti ulkomailla, yhdessä MEK:n ja matkanjärjestäjien kanssa erinomaisia, kuluttajiin kohdistuvia markkinointikampanjoita. Matkailuhankkeiden toiminnan ulkopuolelle jäänyttä kuluttajamarkkinointia ulkomailla toteutettiin Kainuun kuntien yhteisrahoituksella. Kainuu osallistui Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) tarjoamiin markkinointitoimenpiteisiin. MEK markkinoinnin tavoitteena oli täydentää ja tukea matkanjärjestäjien myyntiä, mutta myös toimia markkinointivälineenä niille ulkomaisille matkustajille, jotka suunnit-telivat omatoimista matkaa Suomeen / hakivat lisätietoa matkanjärjestäjien tarjoamista kohteista Tuotepohjainen markkinointi Jälleenmyyjille suunnatussa markkinoinnissa tarjolla olevat matkailupalvelut ja ohjelmat ryhmiteltiin tuoteryhmiin: - luontomatkailutuotteet (Nature, Wild Taiga) - kulttuuri ja tapahtumat (Culture, Events) - vapaa-ajan tuotteet (Leisure, Holiday) - kannuste- ja kokoustuotteet (Incentive, Real Reward) Kuva 1. Tuoteryhmät Kainuun kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa

6 Wellness hankkeen loppuraportin liite 1.4. Määrälliset tulostavoitteet vuodesta 2003 vuoteen 2007 Kv tiimi asetti itselleen seuraavat määrälliset tavoitteet - vähintään 20 ulkomaisen matkanjärjestäjän tuotannossa toteutui jo alkuvuodesta 2007 (päämarkkinoilla vähintään 5 / maa, Venäjällä suurempi määrä) - vähintään 30 prosentin ( ) nousu ulkomaisissa yöpymisissä toteutunee vuoden 2007 loppuun mennessä (tavoite: vuoden 2007 lopussa, tilanne tammikuussa prosenttia / vuorokautta) - myyntiä vähintään 2,4 miljoonaa toteutunut jo (tavoite 2,4 miljoonaa, kasvua noin 3 3,5 miljoonaa tammikuun 2007 loppuun mennessä) Määrällisten tulosten saavuttamisesta voidaan tässä vaiheessa tehdä vain väliarvio, sillä tavoitteet on asetettu saavutettavaksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Lopulliset arviot tavoitteiden saavuttamisesta, vuosien markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuudesta on tehtävissä aikaisintaan alkuvuodesta Silloin vuoden 2007 (vuonna valmistellut) MEK markkinointitoimenpiteet on toteutettu, vuotta 2007 koskevat tilastot, matkailututkimukset sekä matkanjärjestäjien kanssa käytyjen neuvottelujen tulokset on käytettävissä. Seuraavassa väliraportti asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä: Tavoite Kainuun mukana olemista vähintään 20 ulkomaisen matkanjärjestäjän tuotannossa toteutui, maaliskuussa 2007 tehdyssä pikaisessa tarkastelussa kainuulaista makua löytyi 35 matkanjärjestäjän tuotannosta (joista 7 Venäjällä). Mutta kartoitustyö on vielä kesken, ja on erittäin todennäköistä että tarkemmassa tarkasteluja Kainuuta myyviä matkanjärjestäjiä on enemmänkin. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Kainuun rekisteröidyissä majoitusliikkeissä ovat kasvaneet 23 prosenttia ( yöpymistä) markkinointisuunnitelman kahtena ensimmäisenä vuonna ( ja ). Vuoden 2007 kokonaistulosta voidaan arvioida vasta myöhemmin, mutta vuoden 2007 alun käytettävissä olevat tilastotiedot kertovat, että vuosi on alkanut hyvin. Tammikuussa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat noin 16 prosenttia ( ). Asetettu tavoite ( yöpymistä) on lähes saavutettu jo tammikuun 2007 loppuun mennessä (kasvua tammikuu tammikuu 2007 noin 28 prosenttia, vuorokautta) ja on arvioitavissa, että se tulee vuoden 2007 loppuun mennessä ylittymäänkin. Myynnin kasvutavoitteen saavuttamista voidaan arvioida laskelmilla ulkomaisten matkailijoiden rahankäytöstä Kainuussa. Tuorein käytettävissä oleva tutkimustieto on vuodelta 2002, jolloin kv matkailumyynnin Kainuussa arvioitiin olevan noin 25,1 miljoonaa euroa. Virallista tutkimusta ulkomaisten matkailijoiden rahankäytöstä 2007 ei ole käytettävissä, mutta rahankäytön (myynnin) kehitystä voidaan epävirallisesti arvioida käytettävissä olevilla tilastotiedoilla ulkomaisista yöpymisistä Kainuun rekisteröidyissä majoitusliikkeissä. Kainuun rekisteröidyissä majoitusliikkeissä majoittuneiden ulkomaisten matkailijoiden rahankäytön arvioidaan kasvaneen markkinointisuunnitelman aikajaksolla (vuosina, ja tammikuussa 2007) yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Arviota ei-rekisteröidyissä majoitusliikkeissä yöpyneiden ja ns. päiväkävijöiden osalta ei voida tehdä. Kv markkinoinnin tuloksia ja vaikuttavuutta arvioitaessa on hyvä huomata, että matkailuhankkeissa ei markkinointitoimenpiteitä kohdistettu kaukomarkkinoille. Matkailumarkkinoinnin onnistumista arvioidessa on syytä ottaa huomioon kaukomailta (Japanista, Kiinasta, Etelä-Koreasta, USA:sta) Kainuuseen tulleiden matkailijoiden rahankäytön kehitys. Näiden kaukomaiden matkustajien rahankäyttö on vähentynyt noin 0,5 miljoonaa euroa (,, tammikuu 2007). Mikäli näiden markkina-alueiden vaikutus myynnin kehittymiseen poistetaan analyysistä, niin markkinointitoimenpiteiden voidaan katsoa lisänneen ulkomaisten matkailijoin rahankäyttöä lähes 3,5 miljoonaa euroa Yhteistyöorganisaatio KV - tiimi matkailuhankkeiden markkinointitoimenpiteiden koordinoijana: Kainuun Etu Oy:n hallinnoimien kansainvälisiin matkailuhankkeisiin varattu rahoitus (suurimpana wellness matkailuhanke) ja ylimaakunnallinen The Thousand Lakeland markkinointihankkeen rahoitus muodostivat valtaosan Kainuun kansainväliseen yhteismarkkinointiin käytettävissä olevista resursseista. Maakunnassa oli Kainuun Edun hallinnoimien matkailuhankkeiden lisäksi muutamia muiden tahojen hallinnoimia matkailuhankkeita. Wellness matkailuhanketta ja The Thousand Lakes hanketta lukuun ottamatta hankkeille oli tyypillistä että hankkeissa oli joko hyvin vähän tai ei lainkaan rahaa markkinointitoimenpiteisiin, painopisteen ollessa tuotekehityksessä, koulutuksessa ja / tai yritysten verkostoitumisessa. Kaikkien matkailuhankkeiden vetäjiä kutsuttiin mukaan yhteistyöhön. Tässä raportissa kerrotut markkinointitoimenpiteet toteutettiin ja rahoitettiin matkailuhankkeiden rahoituksella ja keskinäisellä koordinoinnilla. Hankevetäjät koordinoivat omien hankkeidensa toimenpiteet toisiaan täydentäviksi, päällekkäisyyksiä välttäen. Kainuun Etu Oy:n vetämä ns. KV tiimi, jäseninään matkailuhankkeiden projektipäälliköt, kokoontui säännöllisesti (pääsääntöisesti joka toinen kuukausi). Kullakin matkailuhankkeella oli oma ohjausryhmänsä ja yritysten edustus toteutui hankkeiden ohjausryhmien kautta. 6

7 Wellness hankkeen loppuraportin liite MEK markkinointitoimenpiteiden koordinointi Wellness hankkeen projektipäällikkö on toiminut MEKn yhteyshenkilönä Kainuussa; ilmoittanut Kainuun mukaan valittuihin MEKn toteuttamiin markkinointitoimenpiteisiin ja tuottamiin markkinointimateriaaleihin, vastannut Kainuun destinaatiotietojen tuottamisesta ja tallentamisesta MEKn Promis tietokantaan, välittänyt matkailuyrityksille tietoa MEKn tarjoamista markkinointimahdollisuuksista ja aktivoinut yrityksiä tuottamaan ja päivittämään omia tietojaan MEKn Promis tietokannassa. Päämarkkina-alueista Iso-Britanniaan ja Ranskaan matkanjärjestäjäkontakteja hoitamaan valittiin, ko. markkina-alueilla toimiva, oma (Kainuuta edustava) agentti tehtävänään omalla markkina-alueellaan - jatkuvasti etsiä Kainuun myyntiin potentiaalisia, kokeneita Suomi-myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset myyntikäynnit matkanjärjestäjien luona, tutustumisvierailuille (fam trip) kutsuttavien henkilöiden valinta ja järjestelyissä mukana oleminen - mediakontaktit ja mediamatkat - markkinatietoa kohdealueilta - Iso-Britannian agentin toiminnan rahoittamiseen hankerahoitusta oli saakka, minkä jälkeen Kainuun Etu Oy (wellness hankkeen projektipäällikkö) keräsi yrityksiltä jatkorahoituksen saakka - Ranskan agentin toiminnan rahoittamiseen hankerahoitusta oli saakka Muilla markkina-alueilla matkanjärjestäjäkontakteja hoitivat kansainvälisten matkailuhankkeiden projektipäälliköt (keskenään toimenpiteet koordinoiden), tehtävänään samoin - jatkuvasti etsiä Kainuun myyjiksi potentiaalisia, kokeneita Suomi-myyjiä - henkilökohtaiset, säännölliset tapaamiset matkanjärjestäjien kanssa (myyntikäynnit / workshopit / ammattilaismessut / Kainuussa toteutettavat tutustumismatkat) - mediakontaktit ja mediamatkojen järjestelyt - markkinatietoa kohdealueella 1.6. Rahoitus Marraskuussa 2004 julkaistun, vuosille 2007 laadittu markkinointisuunnitelma rahoituspohjana oli hankerahoitus (joissa mukana yritysrahoitusosuudet) ja Kainuun Etu Oy:n (wellness hankkeen neuvottelema) Kainuun kuntien yhteisrahoitus. Osan matkailuhankkeista tiedettiin päättyjän jo vuonna ja suurimman osan vuoden lopussa / vuoden 2007 alkupuolella. Suunnitteluvaiheessa, marraskuussa 2007 tiedettiin vain wellness matkailuhankkeen ja kuntien yhteisrahoituksen jatkuvan 2007 puolelle. Hankerahoitus Marraskuussa 2004 matkailuhankkeiden budjeteissa vuosille laskettiin olevan noin 1,1, miljoonaa euroa (yritysrahaa noin / 22 % kokonaisbudjetista ja julkista rahoitusta noin / 78 % kokonaisbudjetista). Hankerahoitus toteutui suunniteltua pienempänä, yritysrahoituksessa ei päästy suunnitellulle tasolle. Wellness hankkeessa yritysrahoitusosuus jäi suunniteltua pienemmäksi, mistä johtuen hankkeen budjetti pienentyi noin kolmasosalla ja markkinointisuunnitelmia piti tästä johtuen karsia suunnitellusta noin eurolla. The Thousand Lakes hankkeen toiminta käynnistyi jo syksystä 2004 ja jatkuu vuoden 2007 loppuun. Onneksi Lakeland hankkeella oli vahva budjetti ja sillä pystyttiin toteuttamaan merkittävä määrä Kainuun markkinointitoimenpiteitä. Kuntarahoitus Marraskuussa julkaistussa markkinointisuunnitelmassa kuntarahoituksen suunniteltiin olevan noin euroa käytettäväksi Kainuun mukaan saamiseksi Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) toteuttamaan Suomen matkailumarkkinointiin. Suunnitelmana oli, että koordinointivastuunsa mukaisesti Kainuun Etu Oy laskuttaa vuosina kunnilta niiden MEK yhteistyöhön varaamat markkinointirahat ja Kainuun Etu Oy vastaa MEK:n kampanjoiden vaatimista käytännön toimenpiteistä. Kuntarahoitus MEK markkinointitoimenpiteisiin yhteensä kesä ja talvi e kesä ja talvi e kesä 2007 ja talvi Laskutus kunnittain 2007 Kuhmo Sotkamo Kajaani Vuolijoki Vaala Paltamo Ristijärvi Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi suunnitelma e (ei laskutettu) Taulukko 1. Kuntien yhteisrahoitus Matkailun Edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta 7

8 Wellness hankkeen loppuraportin liite Wellness hanke valmisteli Kainuun tulevien vuosien kansainvälistä markkinointisuunnitelmaa hankkeen ensimmäisestä kuukaudesta alkaen. Keväällä asian valmistelu oli edennyt niin pitkälle, että oli nähtävissä että Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi saa jatkoa ( ). Tulevaisuuden suunnitteluun liittyvissä keskusteluissa kävi selväksi, ettei ole järkevää kerätä Kainuun kunnilta MEK markkinointiin varattuja rahoja enää vuonna Näin kuntarahoitus supistui kahteen vuoteen ( ) ja MEK markkinointi pieneni suunnitellusta noin eurolla. Wellness matkailuhankkeen ja kuntien MEK markkinoinnin budjetit pienenivät yhteensä siis noin euroa suunnitellusta. Markkinointisuunnitelmaa luonnollisesti karsittiin vastaavasti syksyn 2004 suunnitelmista. Yritysrahoitus Marraskuussa 2007 julkaistussa markkinointisuunnitelmassa hankerahoituksesta (1,1 miljoonaa euroa) noin euroa arvioitiin kerättävän hankkeisiin osallistuvilta yrityksiltä vuosina -. Tarkkaa selvitystä kaikkien hankkeiden toteutuneesta yritysrahoituksesta ei ole käytettävissä, mutta ehkä varovaisesti arvioiden voitanee sanoa kainuulaisten yritysten osallistuneen hankerahoitukseen noin eurolla vuosina -. Kuntien yhteistyöllä Kainuu saatiin mukaan valittuihin MEK:n markkinointikampanjoihin, yksittäisille yrityksille avautui lisämahdollisuuksia omiin, yrityskohtaisiin MEK - markkinointitoimenpiteisiin. Tämän lisäksi TTL hankkeen toimintamalliin kuului myös kampanjatuki; matkailuyrityksen osallistumista tuettiin, usein 50% prosentilla, osallistumisesta matkanjärjestäjän kuluttajakampanjoihin. Kainuulaisten matkailuyritysten tiedetään osallistuneen matkanjärjestäjien kuluttajakampanjoihin Lakeland hankkeen kautta, mutta tarkempaa tietoa kainuulaisten yritysten kuluttajakampanjoihin sijoittamista summista ei ole käytettävissä. 8

9 2. MARKKINOINTITOIMENPITEET Internet TRAVIVALA - tuotepankki Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Wellness hankkeen loppuraportin liite Kansainväliseen myyntiin suunnitellut matkailutuotteet kerättiin matkailuhankkeiden avulla Internetissä olevaan TRAVIVALA - tuotepankkiin (www.kajaaniregion.fi). Tuotepankin ylläpitäjänä toimi Kainuun Etu Oy:n wellness - matkailuhanke. Kuva 2. TRAVIVALA tuotepankki internetissä (www.kajaaniregion.fi) Tammikuussa avatussa Travivalassa matkailutuotteet oli esiteltävissä suomen-, englannin- ja ranskankielisenä. Venäjänkielistä osaa ei toteutettu lähinnä kahdesta syystä: kainuulaisilla yrityksillä oli hyvin vähän tuotteita / tuotekortteja käännetty venäjänkielelle eikä tuotekorttien venäjänkäännöksiä voitu hankkeen puolesta toteuttaa hankebudjetin pienennyttyä merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta. Travivala tuotepankki on internetissä osoitteessa Travivala tuotepankki on suunniteltu ensisijaisesti ammattilaiskäyttöön, mutta se on myös kuluttajien käytössä (integroitu sivustoon). Tuotepankin tärkein ominaisuus on tiedonhaun helppous. Hakija löytää nopeasti haluamansa informaation ns. tuotekorttien tai valmiiden ohjelmien muodossa (hakukone). Kiinnostavat tuotteet ja ohjelmat lukija voi pudottaa ostoskoriin ja lähettää sähköpostina lisäpyyntötiedustelut / varaukset kyseisten matkailupalvelujen tuottajille ja heidän keskinäinen kaupankäyntinsä voi alkaa. Maaliskuussa 2007 tuotepankissa on noin 160 kainuulaista matkailutuotetta Kainuun maakunnan internet-sivut Elokuussa avattiin Kainuun maakunnan internet sivuilla englanninkieliset matkailusivut (www.kainuu.fi > travel). Englanninkielisten matkailusivujen sisällön tuotti wellness hanke. Wellness hanke keskusteli Kainuun maakunta kuntayhtymän kanssa sekä matkailukeskusten / kuntien matkailuvastaavien kanssa tarpeesta lisätä matkailusivuille myös muita kielivaihtoehtoja (venäjä, saksa, ranska). Myös tällä hetkellä vain suomenkielisen tapahtumakalenterin englanninkielisen version toteuttamisesta, mutta rahoitusta näille suunnitelmalle ei olla vielä onnistuttu löytämään. Kuva 3. Kainuun englanninkieliset matkailusivut 9

10 Wellness hankkeen loppuraportin liite Kainuun matkailukeskusten / kuntien internet - sivut Matkailukeskus-/kuntatason tavoite, matkailukeskuksilla / kunnilla matkailusivut vähintään englanniksi ovat toteutuneet seuraavasti: Kajaani: englanti (www.kajaani.fi) Kuhmo: englanti, venäjä (www.kuhmo.fi) Paljakka: englanti, venäjä (www.paljakka.fi) Vuokatti: englanti, venäjä (www.vuokatti.fi) Suomussalmi: englanti, saksa (www.suomussalmi.fi) Vaala: englanti (www.vaala.fi) Ristijärvi: englanti, saksa (www.ristijarvi.fi Paltamo: - (www.paltamo.fi), sivustolta linkki sivuille (englanti, venäjä) Oulujärvi: - (www.oulujarvi.fi), sivustolta linkki -sivuille (englanti, venäjä Ukkohalla: - (www.ukkohalla.fi) Kainuu Suomen nettisivuilla Toukokuussa 2004 kainuulaisista kunnista vain osa ja yrityksistäkin vain hyvin pieni osa oli esillä MEK:n ylläpitämillä Suomen nettisivuilla (www.visitfinland.com, jonka alla on 21 maasivustoa eri markkina-alueille). Sivustolla näkyminen edellytti tietojen syöttämistä ja tallentamista ns. Promis tietokantaan. Suomen Visit Finland - nettisivujen ylläpitämisen lisäksi MEK käyttää Promikseen tallennettuja tietoja omien markkinointimateriaalien (esimerkiksi esitteiden) ja tiedotteidensa tuotannossa. Tämän vuoksi tietojen tallentaminen Promikseen on ensisijaisen tärkeää. Poissaolo Promis tietokannassa merkitsee samalla poissaoloa Suomi markkinoinnista. Matkailukeskuksia ja yrityksiä aktivoitiin viemään omia tietojaan Promis tietokantaan. Wellness hanke tallensi Promikseen vuonna yritysten yhteys- ja tuotetietoja, ja osin myös matkailukeskusten tietoja Promis tietokantaan. Vuoden alusta MEK uudisti sekä Visit Finland sivustoaan että tiedonsyöttöalustana toimivaa Promis tietokantaa. Osa ns. vanhaan Promikseen syötetyistä yritys- ja tuotetiedoista siirrettiin tähän ns. uuteen Promikseen, mutta destinaatioiden (Kajaani Regionin) tiedot oli tuotettava uudestaan. Tässä uudistusvaiheessa wellness hanke keskittyi destinaatiotietojen eli Kainuun aluekuvauksen päivityksiin ja kieliversioiden tuottamiseen (tiedot tulisi tallentaa Promikseen yhdeksällä kielellä). Matkailukeskusten / kuntien / yritysten tuli syöttää tietokantaan omat aineistonsa. Ne kunnat / matkailukeskukset, jotka olivat syöttäneet aineistonsa jo ns. vanhaan Promikseen, selvisivät kohtuullisella työpanoksella. Heidän työssään pääpaino oli vanhan Promiksen tietojen päivityksessä. Mutta hyvin moni matkailukeskus / kunta / yritys puuttui Promis tietokannasta (ja sitä myöten Visit Finland sivustolta) kokonaan, joten edessä oleva työmäärä oli suurempi. Wellness hanke pyysi matkailukeskuksia nimeämään oman Promis vastaavansa ja tilasi Promis tunnukset niille matkailukeskuksille ja avainyrityksille, joilta puuttuivat. Projektipäällikkö koulutti kuntien / matkailukeskusten / yritysten Promis tallennuksista vastaavat tietojärjestelmän käyttöön. Tunnusten jälkeen wellness hanke seurasi tilannetta; mitä tietoja Promiksesta vielä puuttui ja aktivoi matkailukeskuksia / kuntia / yrityksiä tallentamaan ja päivittämään omia tietojaan ja tuotteitaan Promiksessa. Suurin haaste sekä alue-esittelyssä, matkailukeskusten esittelyssä että yritysten tuotetiedoissa on kieliversioiden tuottaminen. Toivottavasti tämä saadaan jatkossa hoidettua parempaan kuntoon, sillä jos esimerkiksi Promikseen ei ole syötetty aineistoja venäjänkielisenä, tämä merkitsee ettei ko. alue / matkailukeskus / yritys näy Visit Finland sivuston venäjänkielisillä sivuilla lainkaan. Venäläinen turisti etsii sivustolta tietoa luonnollisesti omalla äidinkilelellään ja venäjänkielisen aineistomme puuttuessa, Kainuun englanninkielinen info ei häntä saavuta. Kuva 4. Kainuu (Kajaani Region) Suomen matkailun nettisivuilla Kainuun alue esitellään MEK:n markkinointimateriaaleissa Kajaani Regionina, osana Lake District Finland suuraluetta. 10

11 Wellness hankkeen loppuraportin liite 2.2. Esitteet Kainuun omat esitteet Vuoden 2007 kansainvälistä markkinointiamme aloitettaessa Kainuulla ei ollut eikä ole edelleenkään yhteisesitettä ulkomaan matkailumarkkinointiin. Matkailuhankkeissa tätä puutetta ei pystytty korjaamaan (ei sisältynyt hankkeiden suunnitelmiin). Jatkoa ajatellen yhteinen markkinointiväline olisi kyllä tarpeen. Wellness hankkeessa tuotettiin hyvinvointiteemainen Kainuun yleisesite suomen-, englannin-, ranskan- ja venäjänkielisenä. Wellness hanke pyrki antamaan ensiapua yhteisen esitteen puutumisen ongelmaan; esite pyrki olemaan sekä yleisesite että hyvinvointimatkailu - teeman esite. Esitteessä pyrittiin kokoamaan Kainuu suuremmaksi kokonaisuudeksi ja esittelemään maakunnan matkailupalveluja laajemminkin (ei keskittymistä vain hyvinvointimatkailu palveluihin). Kuva 5. Hyvinvointimatkailu esite MEKin esitteet Tulevien vuosien kv markkinoinnin suunnittelu ja eri hankkeiden toteuttaman kv markkinoinnin koordinointi aloitettiin wellness hankkeen toimesta toukokuussa Silloin tehdyssä analyysissä todettiin, että Kainuu on ollut vuosia poissa MEK:n Suomi esitteistä. Kainuu palasi MEK:n esitteisiin pitkän, pitkän tauon jälkeen talven 2004 esitteeseen. Keväällä 2004 asetettiin minimitavoite, että Kainuu on mukana MEK:n talven kuluttajaesitteissä - ja , samoin talvien kampanjaesitteissä ja heräte-esitteissä. Kesän osalta minimitavoitteet asetettiin samoin eli Kainuu mukana kesän ja kesän 2007 kuluttajaesitteissä. Asetetut tavoitteet toteutettiin. MEK - Talvi Talvikaudella 2004 Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, ranska, venäjä, saksa, espanja, italia. Talvikaudella Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, saksa (lisäksi tuoteliitteessä yritys- ja tuote-esittelyjä), ranska, italia (lisäksi tuoteliitteessä yritys- ja tuote-esittelyjä), espanja. Näiden lisäksi Kainuu oli talvella - mainoksella mukana seuraavissa talven heräte-esitteissä: englanti, ranska, espanja, hollanti, puola, unkari, tsekki. Talvikaudella 2007 Kainuu on mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti, saksa, ranska, italia, venäjä, viro. Kuva 6. MEK:n kuluttajaesite, talvi Käytännön toimenpiteistä (ilmoittautumiset, aineiston kerääminen ja toimittaminen MEK:iin, MEK.n yhdyshenkilönä toimiminen) vastasi talven 2004 osalta Real Reward hanke, siitä eteenpäin wellness matkailuhanke. Talviesitteisiin liittyen MEK:llä oli Visit Finland - nettisivuillaan talven omat teema-/kampanjasivut, jonne kainuulaisilla matkailuyrityksillä oli mahdollisuus laittaa pakettinsa ja tuotteensa esille. MEK - Kesä Kesällä Kainuu oli mukana seuraavissa MEK:n kuluttajaesitteiden kieliversioissa: englanti (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), ranska (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), italia (lisäksi 1 sivu tuoteliitteessä), ruotsi, norja. Kesälle 2007 MEK muutti esitekonseptiaan. Suomesta tehdään 32-sivuinen herätetyyppinen kuluttajaesite, jossa Kainuu mukana osana Lakeland suuraluetta. Kieliversiot: saksa, venäjä, englanti, hollanti, espanja, italia, ruotsi, norja, ranska MEK tuotti kesälle 2007 esitteen osana Etelä-Euroopan kesäkampanjaa. Kainuu on mukana esitteessä. Kieliversiot: ranska, italia, espanja. Käytännön toimenpiteistä (ilmoittautumiset, aineiston kerääminen ja toimittaminen MEK:iin, MEK.n yhdyshenkilönä toimiminen) vastasi wellness matkailuhanke. Kuva 7. MEK:n kuluttajaesite, kesä

12 Wellness hankkeen loppuraportin liite Kesäesitteisiin liittyen MEK:llä oli Visit Finland - nettisivuillaan kesän omat teema-/kampanjasivut, jonne kainuulaisilla matkailuyrityksillä oli mahdollisuus laittaa pakettinsa ja tuotteensa esille. MEK Special Interest Kesällä 2004 ja Kainuu oli mukana MEK:n tuottamissa kalastusmatkailuesitteissä, kieliversiot: englanti, saksa, ranska, venäjä Kesälle 2007 MEK tuotti venäjänkielisen kalastusmatkailuesitteen, joka on voimassa kesään 2008 saakka. Kainuu on mukana esitteessä Käytännön toimenpiteistä (ilmoittautumiset, aineiston kerääminen ja toimittaminen MEK:iin, MEK.n yhdyshenkilönä toimiminen) vastasi kesien 2004 ja osalta Kestävää kalastusmatkailua Kainuusta hanke ja kesien 2007 ja 2008 osalta wellness matkailuhanke. Kuva 8. MEK:n kuluttajaesite, kalastusmatkailu, kesä MEK esitetuotannon lisäksi Kainuu ja kainuulaisia matkailuyrityksiä on ollut mukana Lakeland hankkeen tuottamissa markkinointimateriaaleissa sekä TTL:n tukemissa matkanjärjestäjien kuluttajamarkkinointikampanjoissa The Thousand Lakes - esitteet Kajaani Region esillä myös TTL hankkeen tuottamissa markkinointimateriaaleissa. 7

13 2.3. Markkinointitoimenpiteet (03) 2007 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi Markkinoinnin kohderyhmä olivat matkanjärjestäjät valituilla markkina-alueilla. Markkinointitoimenpiteet rahoitettiin ja toteutettiin pääosin matkailuhankkeista, mutta suuri osuus MEK - markkinoinnista rahoitettiin kuntien yhteisrahoituksella. xx = useampi matkailuhanke mukana TH = tapahtumatuotantohanke (04/ /2007) RR = Real Reward markkinointihanke (09/ / ) PV = Pyöräily ja vaellushanke / Ellare Oy () TH = Tapahtumatuotantohanke (04/ / ) TTL = The Thousand Lakes hanke (09/ /2007) WE = Wellness matkailuhanke (05/ / 2007) WT = Wild Taiga luonnonkatselu (09/ /) M = metsästysmatkailuhanke WT= Wild Taiga hanke (08/ 12/2007) OR= OutRef ruokahanke VV= Vaarojen vuodenajat (02/ /) JR= kuntien yhteisrahoitus (WE työ wellness-hanke) KA= Kestävää kalastusmatkailua Kainuusta (02/03-12/05) Alla olevassa taulukossa on yhteenveto toteutetuista markkinointitoimenpiteistä tammikuusta maaliskuulle Vuoden 2007 toimenpiteet maaliskuusta eteenpäin ovat tätä raporttia kirjoitettaessa vielä suunnitelmia. Wellness hankkeen toimenpiteet löytyvät taulukosta punaisella. Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet (03) 2007 MARKKINOINTITOIMENPITEET KV-TAPAHTUMAT SUOMESSA 01-03/2007 MEK Finland Travel Market, kotimaassa Snowball Purpuri TTL, Snowball TTL WE TTL, JR, WE MATKA - messut, Helsinki (ammattilaispäivät) tammikuu TTL, TTL, TTL, WE WE, XX WE, OR, XX TTL TTL, WE TTL workshop, kotimaassa Lappeenranta Tahko TTL, WE Mikkeli MEK / FCB incentive workshop JR, TTL Kuusamo, RR Turku MEK Market, Helsinki WE, TTL WE, TTL MEK MARKKINOINTI (kuluttajamarkkinointi) 01-03/2007 Kajaani Region aluekuvaukset MEKn www-sivuille, useilla kielillä WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven www-sivut, useilla kielillä talvi - WE talvi WE talvi 2004 JR, MEK talven kuluttajaesite, useilla kielillä RR talvi - JR, WE talvi JR, WE MEK talven heräte-esite, useilla kielillä talvi - JR, WE Kesän markkinointi MEK kesän www-sivut, useilla kielillä kesä WE kesä 2007 WE MEK kesäesite, useilla kielillä kesä WE kesä 2007 WE MEK kesäesitteen tuoteliite, useilla kielillä kesä WE MEK kesäesitteen kiertomatkaliite, useilla kielillä kesä WE kesä 2007 WE Special Interest - markkinointi MEK kalastus esite, useilla kielillä kesä, KA kesä kesä JR, WE FCB Incentive MICE peruskampanja (www), englanninkiel. vuosi JR, WE vuosi JR, WE UK JA IRLANTI 2007 it matkanjärjestäjille elokuu TTL TTL sienestys, marjastus (joulu, talvi) TTL WE, TTL (vaellus, TTL TTL Nordic walking) WE, TTL TTL (vaellus, Nordic walking) TTL, OR ruokatuotetyöpaja TTL, OR (culture, historia UK, Italia) , TTL, WE (floristiikka, culture) 13

14 , WE (vaellus,) , WE (hiihto) 8.7., TTL , TTL (UK, Saksa, Itäv.) TTL , TTL (kamarimusiikki) WE (ratsastusvaellus) TTL Mediavierailu Mediavierailu TTL TTL tv (luontotuotteet) (kalastus) TTL Mediavierailu TTL TTL TTL Mediavierailu TTL Kainuun omat tilaisuudet JR, WE Kamarimusiikki, Lontoo Ammattilaismessut, -workshopit jne. UK workshop TTL, JR tammikuu PV Cultural Workshop, Sports & Adventure Helsinki UK workshop WTM Lontoo 6.9. TTL TTL leisure, SI, MICE TTL leisure, SI, MICE Bird Fair, AMK:n hanke JR, WE Kamarimusiikki, Lontoo Kainuun omat myyntitilaisuudet tour operatoreille Myyntikäynnit myyntikäynnit 1-12/ agentti/rr 1-05/06 agentti/lisärahoitus Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn englanninkielisille www-sivuille Talven markkinointi MEK talven www-sivut, englanninkielinen MEK talven kuluttajaesite, englanninkielinen MEK talven heräte-esite, englanninkielinen TTL talvikampanja matkanjärjestäjän ja MEK:n kanssa Kesän markkinointi Bird Fair, AMK:n hanke WE WE WE (Promis uudistus) talvi - WE talvi JR, RR talvi - JR, WE talvi - JR, WE talvi TTL Promis-uudistus, WE talvi WE talvi -2007JR, WE talvi TTL MEK kesän www-sivut, englanninkielinen kesä WE kesä 2007 WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, englanninkielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE MEK kesäesitteen tuoteliite, englanninkielinen TTL kesäkampanja matkanjärjestäjien ja MEK:n kanssa Special Interest - markkinointi kesä JR, WE kesä TTL kesä 2007 TTL MEK kalastus esite, englanninkielinen kesä, KA kesä Special Interest Eläintenkatselu DVD MEK, WT, Polkuhanke RANSKA 2007 it matkanjärjestäjille WE, TTL (talvi) TTL, WE WE TTL (talvi) (kamarimusiikki) TTL, WE WE WE, TTL TTL (wellbeing) (Ranska, Saksa) Mediavierailut Mediavierailu WE, (atv+venäjä) TTL (Ranska, Italia)

15 Mediavierailu TTL (kalastus) TTL, WE Mediavierailu WE, JR Ammattilaismessut, -workshopit jne. Kainuun omat myyntitilaisuudet tour operatoreille WE Kamarimusiikki, Pariisi Myyntikäynnit Myyntikäynnit 1-12/ agentti/we 1-12/ agentti/we Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn ranskankielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven ranskankieliset www-sivut talvi - WE talvi 2007 WE talvi 2004 JR, MEK talven kuluttajaesite, ranskankielinen RR talvi - JR, WE talvi JR, WE MEK talven heräte-esite, ranskankielinen talvi - JR, WE Kesän markkinointi MEK kesän ranskankieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, ranskankielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE MEK kuluttajakampanja (Ranska, Italia, Espanja) kesä 2007 JR, WE MEK kesän kiertomatkaesite, ranskankielinen kesä 2007 JR; WE MEK kesäesitteen tuoteliite, ranskankielinen kesä JR, WE Special Interest markkinointi MEK kalastus esite, ranskankielinen kesä, KA VENÄJÄ 2007 it matkanjärjestäjille TTL, TTL WE (kesäkampanjapartnerit) WE WE (golf) (wellbeing) WE WE (kesä 2007) Mediavierailut Mediavierailu WE (golf) Mediavierailu TTL WE (leisure, SI) (wellbeing) Mediavierailu WE TTL (hiihto) (Moskova TV) Mediavierailu WE (tv, joulu, uusi v) Ammattilaismessut, -workshopit jne. MEK Finland Workshop, Moskova 5.9. JR, TTL JR, TTL MEK Finland workshop, Pietari JR JR, TTL JR, TTL MEK workshop TTL (kalastus) MITT Moskova , JR JR JR, TTL Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn venäjänkielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven venäjänkieliset www-sivut talvi - WE talvi WE talvi 2004 MEK talven kuluttajaesite, venäjänkielinen talvi -, JR talvi JR, WE MEK talven kuluttajaesitteen tuoteliite, venäjänk. talvi 2004 JR, RR Kesän markkinointi MEK kesän venäjänkieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, venäjänkielinen kesä, JR; WE kesä, JR; WE MEK kesäkampanja kesä JR, WE kesä 2007 JR, WE MEK kesän kuluttajakampanja matkanjärjestäjien kanssa kesä, WE (9 tour operatoria) 15 kesä 2007 JR, WE

16 Special Interest markkinointi MEK kalastus esite, venäjänkielinen kesä, KA kesä JR, WE Kuluttajamessut, - kuluttajatapahtumat MITT JR MITT, JR JR, TTL Kalastusmessut, Moskova TTL Kuluttajatapahtuma 9.9. WE, TTL, Naisten Kymppi Pietari (wellbeing) SAKSA 2007 it matkanjärjestäjille , TTL (UK, Saksa, Itäv.) TTL TTL (leisure, SI, W) (kamarimusiikki) TTL (Ranska, Saksa) joulukuu TTL Mediavierailu Mediavierailu TTL (ADR/SR Reisewege ) Mediavierailu TTL, WE (natur & Kalevala cultur) Ammattilaismessut, -workshopit jne. Messut (ammattilaispäivät) TTL Ammattilaiskampanjat ReiseAkademie syksy JR, WE BusConcept, kiertomatkakampanja kesä 2007 syksy, TTL kesä 2007, TTL Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn saksankielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven www-sivut, saksankielinen talvi - WE talvi WE talvi 2004 MEK talven kuluttajaesite, saksankielinen JR; RR talvi - JR, WE talvi JR, WE Mek talven esitteen tuoteliite, saksankielinen talvi - JR, WE TTL Talvikampanja matkanjärjestäjän ja MEK:n kanssa talvi - TTL, WE Kesän markkinointi MEK kesän www-sivut, saksankielinen kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesäesite, saksankielinen kesä 2007, WE Special Interest markkinointi MEK kalastus esite, saksankielinen kesä, KA Kuluttajamessut, - tapahtumat Kuluttajamessut helmikuu 2007 ME Jakt & Hund Dortmund VIRO 2007 it matkanjärjestäjille virolaisille matkanjärjestäjille TTL Ammattilaismessut, -workshopit jne. Ammattilaismessut TTL TOUREST, Tallinna TOUREST, Tallinna Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn vironkielisille www-sivuille Talven markkinointi MEK talven www-sivut, vironkielinen MEK talven kuluttajaesite, vironkielinen TTL talvikampanja matkanjärjestäjän ja MEK:n kanssa Kesän markkinointi MEK kesän www-sivut, vironkieliset MEK kesän kiertomatkaliite, vironkielinen 16 talvi, TTL talvi JR, WE talvi 2007 TTL kesä 2007 WE

17 Kuluttajamessut, - tapahtumat Kuluttajamessut TTL TOUREST, Tallinna TOUREST, Tallinna LATVIA 2007 Ammattilaismessut, workshopit Ammattilaismessut TTL TTL, BALTOUR, Riika BALTOUR, Riika Finland Workshop TTL Riika Riika TTL Kuluttajamarkkinointi Talven markkinointi TTL talvikampanja matkanjärjestäjien ja MEK:n kanssa talvi 2007 TTL Kesän markkinointi TTL kesäkampanja matkanjärjestäjien ja MEK:n kanssa kesä TTL Kuluttajamessut, -tapahtumat Kuluttajamessut TTL TTL, BALTOUR, Riika BALTOUR, Riika LIETTUA 2007 Ammattilaismessut, -workshopit jne Finland Workshop Vilna TTL Vilna, TTL UKRAINA 2007 Ammattilaismessut, -workshopit jne. Finland Workshop Kiova JR, TTL TTL SVEITSI 2007 it matkanjärjestäjille TTL, WE Mediavierailut Mediavierailu Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn saksankielisille ja ranskankielisille www-sivuille Talven markkinointi MEK talven www-sivut, saksankielinen ja ranskankielinen MEK talven kuluttajaesite, saksankielinen ja ranskankielinen TTL, WE (natur & Kalevala cultur) WE WE WE (Promis uudistus) talvi - WE talvi 2004 JR; RR talvi - JR, WE talvi WE talvi JR, WE Kesämarkkinointi MEK kesän saksankieliset ja ranskankieliset wwwsivut (Promis uudistus) kesä 2007, WE kesä, WE MEK kesän kuluttajaesite, ranskankielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE MEK kesäesitteen tuoteliite, ranskankielinen kesä JR, WE MEK kesän kuluttajaesite, saksankielinen kesä 2007, WE TTL kesäkampanja matkanjärjestäjien ja MEKn kanssa kesä 2007, TTL Saksa, Itävalta, Sveitsi Special Interest markkinointi MEK kalastus esite, saksankielinen kesä, KA Kuluttajamessut, -tapahtumat VV Kuluttajamessut Ferien Messe St Gallen BENELUX 2007 it matkanjärjestäjille TTL TTL TTL (Benelux, Saksa, Ranska, TTL kamarimusiikki) TTL, WE TTL, (Belgia, talvi) Mediavierailut Mediavierailu TTL, WE TTL, WT (Belgia, talvi) Mediavierailu TTL 17

18 Ammattilaismessut, workshopit jne. Ammattilaismessut 03/ PV OP PAD Finland Workshop TTL JR, WE Bryssel, Amsterdam (talvi Borrel, Hollanti) (leisure, SI, MICE) WS TTL Myyntikäynnit Myyntikäynnit TTL Hollanti (leisure, SI) Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn ranskankielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Kajaani Region aluekuvaukset MEKn flaaminkielisille www-sivuille WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven ranskankieliset www-sivut talvi - WE talvi 2007 WE MEK talven kuluttajaesite, flaaminkielinen talvi 2004 MEK talven kuluttajaesite, ranskankielinen JR, RR talvi - JR, WE talvi JR, WE MEK talven heräte-esite, flaamin ja ranskankielinen talvi - JR, WE TTL talvikampanja matkanjärjestäjän ja talvi -, TTL MEK:n kanssa Kesän markkinointi MEK kesän flaaminkieliset www-sivut kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän ranskankieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, flaaminkielinen kesä 2007 WE MEK kesän kuluttajaesite, ranskankielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE Kuluttajamessut, -tapahtumat Kuluttajamessut? PV OP PAD. Utrecht ESPANJA 2007 it matkanjärjestäjille TTL Espanja, Italia (moottorikelkkailu) TTL Ammattilaismessut, -workshopit jne. FITUR( ammattilaispäivät) TTL TTL TTL Finland Workshop TTL Madrid, Barcelona (MICE) Ammattilaismessut TTL, JR EIBTM Barcelona (MICE) Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn espanjankielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven espanjannkieliset www-sivut talvi - WE talvi WE MEK talven kuluttajaesite, espanjankielinen talvi 2004 JR talvi - JR, WE MEK talven heräte-esite, espanjankiel. talvi - JR, WE Kesän markkinointi MEK kesän espanjankieliset www -sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesäesite, espanjankielinen kesä 2007 JR, WE MEK kuluttajakampanja (Espanja, Italia, Ranska) kesä 2007 JR, WE MEK kesän kiertomatkaesite, espanjankielinen kesä 2007 JR; WE TTL Kesäkampanja matkanjärjestäjän kesä TTL ja MEK:n kanssa Kuluttajamessut, -tapahtumat FITUR TTL TTL TTL SICT SICT Barcelona, esitejakelu, JR, WE 18

19 ITALIA 2007 it matkanjärjestäjille TTL, Espanja, Italia TTL (moottorikelkkailu) TTL TTL, OR (culture, historia UK, Italia) TTL, WE Mediavierailut Mediavierailu TTL, TTL WE (maastohiihto) (matkailu, luonto) Media vierailu TTL, WE TTL Media vierailu TTL (Italia, Ranska) Ammattilaismessut, -workshopit jne. MEK Finland Workshop TTL Milano TTL Milano Ammattilaismessut Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn italiankielisille www-sivuille Talven markkinointi MEK talven italiankieliset www-sivut MEK talven kuluttajaesite, italiankielinen MEK talven kuluttajaesitteen tuoteliite, italiank. MEK talven heräte-esite, italiankielinen TTL talvikampanja matkanjärjestäjän ja MEK:n kanssa Kesän markkinointi BIT, Milano TTL (leisure, SI, MICE) GLOBE, esitejakelu, JR, WE WE WE WE (Promis uudistus) talvi - WE talvi JR talvi - JR, WE talvi JR talvi - JR talvi - TTL talvi WE talvi JR, WE talvi TTL MEK kesän italiankieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, italiankielinen kesä JR, WE kesä 2007 JR, WE MEK kuluttajakampanja (Italia, Espanja, Ranska) kesä 2007 JR; WE MEK kesän kiertomatkaesite, espanjankielinen kesä 2007 JR; WE MEK kesäesitteen tuoteliite, italiankielinen kesä JR, WE Kuluttajamessut, -tapahtumat BIT Milano TTL (leisure, SI, MICE) RUOTSI 2007 Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn ruotsinkielisille www-sivuille WE WE WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEK talven ruotsinkieliset www-sivut talvi - WE talvi WE Kesän markkinointi MEK kesän ruotsinkieliset www-sivut kesä, WE kesä 2007, WE (Promis uudistus) MEK kesän kuluttajaesite, ruotsinkielinen kesä JR, WE kesä 2007 WE NORJA 2007 Kuluttajamarkkinointi Kajaani Region aluekuvaukset MEKn norjankielisille www-sivuille WE (Promis uudistus) Talven markkinointi MEKn talven www-sivut, norjankielinen talvi 2007 WE Kesän markkinointi MEK kesän kuluttajaesite, norjankielinen kesä JR, WE kesä 2007, WE 19

20 MUUT (ml. multikansalliset) 2007 it matkanjärjestäjille TTL (Itävalta) Purpuri / Snowball Pre Tour TTL TTL, WE (leisure, SI) Snowball WE (leisure) Snowball (wellbeing) Purpuri Pre Tour Pre Tour Pre Tour (Keski-Eurooppa) WE (golf) Kuhmo, TTL / Aavan Incoming-toimistojen fam tour Meren Tällä Puolen Mediavierailu TTL Mediavierailu (Monaco) TTL, WE Mediavierailu (Itävalta, nature &Kalevala cultur) Ammattilaismessut, workshopit jne TTL, WT Wild Taiga workshop (eläintenkatselu), Kuhmo (luonnonkatselu) TTL MEK Overseas workshop, Kööpenhamina (Nordic Incoming) Kuluttajamarkkinointi Talven markkinointi DVD Finnairin reittilennoille TTL MEK talven heräte-esite, puola, unkari, tsekki talvi - JR, WE Kesän markkinointi maaliskuu press, WE (Itävalta) , WT, TTL Taulukko 2. Markkinointitoimenpiteet (03)

Markkinointisuunnitelma 2006

Markkinointisuunnitelma 2006 1 KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma 2006 2 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisesen matkailumarkkinoinnin linjaukset...

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.04.2011 Diaarinumero 1621/06 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A30063 Tila

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2003-2004 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www.. mek.fi MEK A:142 2005 Kansikuva: Finnish Tourist Board Painettu: Dark Oy, Vantaa 2005 Ulkomaiset ilijat

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2002-2003 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www. mek.fi MEK A:135 2004 Kansikuva: Comma Pictures / Arto Komulainen Painettu: Dark Oy, Vantaa 2004 Ulkomaiset

Lisätiedot

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 31.12.2003 Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 3 2. KOILLIS-SUOMEN MATKAILU NYT KANSAINVÄLISELLÄ KARTALLA 4 3. VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET YRITYSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region projektikoodi A3221 Hankeen toteutusaika 1.4.2012 30.6.2014

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet:

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet: 1 PIRPRO MAAKUNNALLINEN MATKAILUHANKE Hankkeen nimi: PIRPRO maakunnallinen matkailuhanke, Visit Tampere Region (VTR) Hankkeen numero: 11270 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

2003-2006 LOPPURAPORTTI

2003-2006 LOPPURAPORTTI KUHAMAA 2003-2006 LOPPURAPORTTI KUHAMAA 1.8.2003-31.3.2006 LOPPURAPORTTI Projektipäällikkö Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskus 2006 2 Гиды здесь, карты есть,

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Markkinointiyhteistyö 2014

Markkinointiyhteistyö 2014 Markkinointiyhteistyö 2014 Hyvä yhteistyökumppani Helsingin Matkailu Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa Helsingin operatiivista matkailumarkkinointia yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla

Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla matkailu silmä MEKin asiakaslehti 2 2009 Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla TOGETHER WE ARE STRONG Uusi VisitFinland.com aukeaa heinäkuun lopulla Sisällöntuottaminen on koko matkailualan vastuulla..

Lisätiedot

KANSAINVÄLISESTI KALAVESILLÄ

KANSAINVÄLISESTI KALAVESILLÄ Hanke kalastusmatkailun Pirkanmaan kärkituotteen eurooppalaistamiseksi KANSAINVÄLISESTI KALAVESILLÄ 2008-2012 Kansi: Valkolihaiset kalalajit ovat keskeisimmät saalislajit Suomen ja Pirkanmaan kalastusmatkailussa.

Lisätiedot

Loppuraportti Food & Travel yritysryhmähanke 2011 2013

Loppuraportti Food & Travel yritysryhmähanke 2011 2013 Loppuraportti Food & Travel yritysryhmähanke 2011 2013 Sisällys 1. Hankkeen tiedot ja taustatiedot... 1 2. Yhteenveto hankkeesta... 1 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Tuotteistaminen, paketointi, hinnoittelu

Lisätiedot

Helsingin Matkailijan oppaan käännösprosessi

Helsingin Matkailijan oppaan käännösprosessi Helsingin Matkailijan oppaan käännösprosessi Ines Antti-Poika Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu tutkielma Huhtikuu 2009 Tampereen yliopisto Käännöstiede

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot