Tikon monimuoto-opinnoissa harjoittelun 30 opintopisteen kokonaisuus jaetaan kahteen 15 opintopisteen osuuteen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikon monimuoto-opinnoissa harjoittelun 30 opintopisteen kokonaisuus jaetaan kahteen 15 opintopisteen osuuteen:"

Transkriptio

1 1 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu HARJOITTELUOHJE Tietojenkäsittelyn monimuotokoulutus Työharjoittelu Tradenomin 210 opintopisteen laajuisista opinnoista 30 opintopistettä koostuu työharjoittelusta. Haaga- Helian työharjoittelua koskevassa yleisohjeessa todetaan, että harjoittelussa opiskellaan sekä yleisiä työelämätaitoja ja niiden kehittämistä että ammatillisia eritysvalmiuksia ja niiden kehittämistä. Harjoittelu on aina tavoitteellista ja siihen sisältyy opiskelijan tekemä itsearviointi. Tikon monimuoto-opinnoissa harjoittelun 30 opintopisteen kokonaisuus jaetaan kahteen 15 opintopisteen osuuteen: Perusharjoittelu 15 op, jossa harjoitellaan yleisiä työelämätaitoja ja niiden kehittämistä. Perusharjoittelun ei tarvitse olla erityisesti ICT-alalla työskentelyä. Ammattiharjoittelu 15 op, jossa harjoitellaan ammatillisia erityisvalmiuksia ja niiden kehittämistä. Ammattiharjoittelun tulee olla ICT-alalla työskentelyä. Valtaosalla aikuisopiskelijoista on työkokemusta opintoja edeltävältä ajalta ja perusharjoittelun osuus voidaan hyväksyä ahot-menettelyllä. Suuri osa Tikon monimuoto-opiskelijoista työskentelee opintojensa aikana ICT-alan työtehtävissä ja ammattiharjoittelun osuus tulee suoritetuksi näissä töissä. Harjoittelujakson pituus 30 opintopisteen laajuisen harjoittelun pituus on HH:n yleisohjeen mukaan vähintään 20 viikon mittainen työskentelyjakso. Tiko monimuodossa harjoittelu jakautuu kahteen 15 op:n suuruiseen jaksoon, joiden kummankin pituuden tulee olla vähintään 10 viikkoa tai 400 työtuntia. Harjoittelun hyväksyminen Perusharjoittelu koostuu pääsääntöisesti ennen opintojen alkua tehdystä työstä. Tämän harjoittelujakson opiskelija hyväksyttää ahot-menettelyllä joko toisen tai kolmannen opiskelulukukauden lopussa, toukokuussa (kts. kuva 1). Elokuussa opintonsa aloittavat hyväksyttävät perusharjoittelun keväällä toukokuussa. Tammikuussa opintonsa aloittavat hyväksyttävät perusharjoittelun toisen opiskeluvuoden keväällä toukokuussa.

2 2 Ammattiharjoittelu koostuu pääosin opintojen aikana ICT-alalla tehdystä työstä. Tämän harjoittelun opiskelija hyväksyttää neljännen tai viidennen opiskelulukukauden lopussa, myöskin toukokuussa (kts. kuva 1). Elokuussa opintonsa aloittavat hyväksyttävät ammattiharjoittelun toisen lukuvuoden keväällä toukokussa. Tammikuussa opintonsa aloittavat hyväksyttävät ammattiharjoittelun kolmannen opiskeluvuoden keväällä toukokuussa. Kuva 1. Harjoitteluhakemusten ajankohdat määräytyvät opintojen aloittamisajankohdan mukaan Toukokuussa jätetyt harjoitteluhakemukset käsitellään kesän aikana ja niistä kertyvät opintopisteet kirjataan Winhaan kesä-elokuun aikana. Koko harjoittelun 30 op voi myös hyväksyttää kerralla. Tällöin opiskelijan on syytä sopia asiasta oman opinto-ohjaajansa kanssa. Harjoitteluhakemus Harjoitteluhakemus koostuu opiskelijan harjoitteluraportista, joka on reflektoiva esseetehtävä sekä työtodistuksesta. Harjoitteluhakemus jätetään sähköisessä muodossa Tiko monimuodon moodlesivustolle harjoittelua koskevaan osioon, jossa on palautuslaatikot erikseen perusharjoitteluhakemuksia ja ammattiharjoitteluhakemuksia varten. (Moodlekurssi tikomonimuoto ja siellä osio työharjoittelu.) Harjoitteluraportti Harjoitteluraportti on reflektoiva essee, jossa opiskelija kuvailee työpaikkaansa ja työtehtäviään sekä arvioi ammattitaitonsa kehittymistä, omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Raportti on vapaamuotoinen, mutta on suositeltavaa kirjoittaa se Haaga-Helian raportointipohjaan. Raportissa tulee olla kansilehti ja sisällysluettelo. Tiivistelmää tai abstractia ei tarvitse laatia. Raportin sopiva pituus on 5 10 sivua. Keskity raportissa itsearviointiin: arvioi omaa oppimistasi ja kehittymistäsi ja pohdi omia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi. Tämän itsearvioinnin tueksi voit poimia näkökulmia oheisesta luettelosta. Valitse 1 3 näkökulmaa kustakin luettelon ryhmästä.

3 3 Lisätietoja Käänny harjoittelua koskevissa kysymyksissä ensisijaisesti oman opinto-ohjaajasi puoleen. Lisätietoja antaa myös Immo Hahtola, puh Näkökulmia itsearvioinnin tueksi 1. Oppiminen ja asenne Tarkastelen oppimista; miten opin työtehtäviä, uusia asioita ja taitoja? Sovellan oppimiani teoreettisia tietoja käytäntöön Pyydän palautetta työstäni Tarkastelen ja arvioin suorituksiani mahdollisimman rehellisesti Kehitän tiedonhankintataitoja Kehitän ongelmanratkaisutaitoja Panostan tiimityöhön, yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen Pyrin työskentelemään mahdollisimman itsenäisesti Opin selviämään epävarmuuden tunteesta Panostan oppimistilanteisiin; keskityn ja suljen pois häiriötekijät Kysyvä ei tieltä eksy Opin virheistä Harjoitan luovan ajattelun taitoja - etsin, esitän ja toteutan uuden ratkaisu- tai toimintatavan Olen avoin uusia ihmisiä ja asioita kohtaan Suunnittelen ajankäytön, organisoin tekemiseni ja teen asiat valmiiksi Autan muita ja teen mielelläni kaikkia töitä Ajattelen ensin; suunnittelen tekemiseni Opettelen huomaavaisuutta ja suvaitsevuutta; harjoitan empatiaa Pohdin itsekurin merkitystä työnteossani Olen vastuuntuntoinen Olen positiivinen Tarkastelen asioita eettisesti - esim. ihmisten kohtelu, perusoikeudet ja ympäristö Kestän kritiikkiä ja käytän sitä hyödyksi Tiedostan huolellisuuden ja pienten asioiden merkityksen Arvostan työtehtäviäni 2. Vuorovaikutus ja viestintä Tarkastelen ja kehitän itseluottamusta ja itsevarmuutta Kehitän kuuntelemisen taitoja Kehitän neuvottelutaitoja; esitän näkemykseni perustellusti ja rakentavasti, suostuttelen ja joustan Kehitän asiakaspalvelutaitoja

4 4 Kehitän esiintymistaitoja Kehitän stressinsietokykyä vuorovaikutustilanteissa Kehitän sähköiseen viestintään liittyvää osaamista Kehitän alakohtaista kirjallista viestintää esim. kirjoittamalla raportteja Kehitän kielitaitoa Kehitän ja arvioin kulttuurisia taitoja, otan huomioon kulttuurierot työssäni Kehitän organisaation viestintää Huumorintaju asiakaspalvelussa Vaikea asiakas 3. Organisaatio Asemoin itseäni ja toimintaani organisaation osana Tarkastelen, miten organisaation toiminta-ajatus toteutuu työssäni Tarkastelen organisaation arvoja ja niiden toteutumista työssäni Kehitän projektiosaamista ja projektinhallintataitoja sekä pyydän tästä palautetta Tarkastelen organisaation johtamista Tarkastelen päätöksentekoprosessia organisaatiossa Tutustun toimialan lainsäädäntöön Hankin ja kehitän työnjohtotaitoja Tunnistan ryhmän jäsenten rooleja ja ryhmädynamiikkaa Pysyn objektiivisena, kehitän kykyä tehdä huomioita ja analysoida organisaation toimintaa Tarkastelen muutosta organisaatiossa Vaikea pomo/hankala työkaveri Hiljainen tieto organisaatiossa moni tietää enemmän kuin osaa kertoa 4. ICT ja ura Tarkastelen ja arvioin omaa työpanosta Tarkastelen organisaation markkina-asemaa Tarkastelen organisaation tietojärjestelmiä Tarkastelen organisaation laatujärjestelmää Seuraan toimialan uutisia Tarkastelen työni/osastomme tuottavuutta (=tuotos/panos) Tarkastelen tietohallinnon roolia ja osuutta organisaation toiminnassa Tarkastelen ja kehitän ICT-taitoja Mitä lisäarvoa opintoni tarjoaa työelämään, kuinka erotun muiden alojen osaajista? Tarjoan uutta asiantuntemusta tai erikoisosaamista Säästän omaa ja muiden aikaa Laatu rakentuu pienistä ja arkipäiväisistä suoritteista Päivitän urasuunnitelmani Mietin mitä organisaatio ja toimiala odottavat minulta tulevaisuudessa Perehdyn toimialan työmarkkinoihin ja rekrytointiin

5 5 Millainen on tulevaisuuden työnantaja toimialalla Pohdin työkokemusteni pohjalta, mikä minua motivoi ja mitä todella haluan tehdä työkseni? Panostan opinnäytteeseen Laajennan kontaktiverkostoani Kehitän oman osaamisen markkinointia Osallistun organisaation sisäiseen koulutukseen Perehdyn täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin Arvostan koulutustani Tuleva yrittäjä? Hankin mentorin Murran rajani; teen jotakin uutta

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Liiketalouden koulutusala HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Työ tekijäänsä opettaa Harjoitteluohjelman (30 opintopistettä) vaiheet: Perusharjoittelu

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella.

Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella. VEDOS Ohjaa ja opasta onnistuneen työssäoppimisen tueksi Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella. Opiskelija (nimi ja puh.) Oppilaitoksen edustaja (nimi ja puh.) Elinikäisen

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot