Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu. Tyyppi 74200

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu. Tyyppi 74200"

Transkriptio

1 Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös Kierreniittityökalu Tyyppi 700

2 Avdel panostaa jatkuvaan tuotekehittelyyn. Tästä syystä työkaluihin saatetaan tehdä muutoksia käyttöohjeen julkaisun jälkeen, jolloin ohjeessa mainitut tekniset tiedot voivat poiketa koneen uusimmista ominaisuuksista. Avdel on aina valmis toimittamaan asiakkailleen uusimmat tiedot. 7Ø.06Ø Ø.8Ø Ø.53Ø T E K N I S E T T I E D O T T Y Ö K O N E T Y Y P P I ILMANPAINE Enintään korkeintaan 5 7 bar lbf/in 5 bar / 75 lbf/in 8 l,8 ft 3 ISKUNPITUUS Korkeintaan 7 mm,76 in MOOTTORIN NOPEUS Johtoruuvin kierto sisään 000 Johtoruuvin kierto ulos bar / 75 lbf/in 9, kn 300 lbf TOIMINTAJAKSON PITUUS Keskimäärin,5 s MELUTASO Alhaisempi kuin 75 db(a) PAINO Ilman suukappalevarusteita, kg,85 lb TÄRINÄTASO Alhaisempi kuin,5 m/s

3 S I S Ä L L Y S T U R V A L L I S U U S 3 K Ä Y T T Ö T A R K O I T U S K Ä Y T T Ö Ö N O T T O Paineilmalähde 5 Iskun Säätö 5 Käyttömenetelmä 5 S U U K A P P A L E Y K S I K Ö T Asennusohjeet 6 Huoltoohjeet 6 Suukappaleyksikön Osat 7 H U O L T O Toistuva huolto 8 Huoltovälinesarja 9 Määräaikaishuolto 9 Kokoonpano / Varaosaluettelo 3 V O I T E L U Voiteluöljytiedot Voitelumenetelmä V I A N E T S I N T Ä Vianetsintätaulukko 5

4 T U R V A L L I S U U S Henkilöiden, jotka asentavat, käyttävät tai huoltavat tätä konetta, on ehdottamasti tutustuttava tähän käyttöoppaaseen. Seuraaviin turvaohjeisiin on kiinnitettävä erityisesti huomiota. KÄYTÄ KONETTA AINOASTAAN SEN VARSINAISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. KÄYTÄ TÄMÄN TYÖKALUN/KONEEN KANSSA AINOASTAAN AVDELIN SUOSITTAMIA JA TOIMIT TAMIA LISÄLAITTEITA. ASIAKAS ON YKSIN VASTUUSSA TÄHÄN TYÖKALUUN/KONEESEEN, SUUKAPPALEYKSIKÖIHIN, LISÄVARUSTEISIIN JA KAIKKIIN AVDELIN TAI HEIDÄN EDUSTAJIENSA TOIMITTAMIIN LAITTEISIIN TEKEMISTÄÄN MUUTOKSISTA. AVDEL ON VALMIS ANTAMAAN MUUTOSEHDOTUKSIA KOSKEVIA NEUVOJA. TÄMÄ TYÖKALU/KONE TÄYTYY AINA PITÄÄ TURVALLISESSA TOIMINTAKUNNOSSA JA TEHTÄVÄÄN KOULUTETUN, AMMATTITAITOISEN HUOLTOTEKNIKON ON TARKASTETTAVA SE SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN MAHDOLLISTEN VIKOJEN VARALTA JA MOITTEETTOMAN TOIMINTAKUNNON VARMISTA MISEKSI. KONEEN SAAVAT PURKAA AINOASTAAN AVDELKONEIDEN KÄYTTÖÖN KOULUTETUT HENKILÖT. ÄLÄ PURA TÄTÄ TYÖKALUA/KONETTA TUTUSTUMATTA ENSIN HUOLTOOHJEISIIN. OTA YHTEYTTÄ AVDELIIN SAADAKSESI TIETOJA KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA. TÄMÄN TYÖKALUN/KONEEN KÄYTÖSSÄ ON AINA NOUDATETTAVA TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYK SIÄ. BRITANNIASSA ON NOUDATETTAVA LAIN HEALTH AND SAFETY AT WORK ETC. ACT 97 MÄÄRÄYKSIÄ. TYÖKALUN/KONEEN OIKEAA KÄYTTÖÄ JA KONEENKÄYTTÄJÄN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT KYSYMYKSET TULISI OSOITTAA AVDELILLE. TÄMÄN TYÖKALUN/KONEEN OMISTAJAN ON SELITETTÄVÄ KAIKILLE KONEENKÄYTTÄJILLE VAROTOIMENPITEET, JOITA KONEENKÄYTÖSSÄ ON NOUDATETTAVA. KATKAISE ILMAN SYÖTTÖ TYÖKALUUN/KONEESEEN AINA ENNEN KUIN RYHDYT SUUKAPPA LEYKSIKÖN SÄÄTÖÖN, ASENNUKSEEN TAI POISTOON. ÄLÄ SUUNTAA TYÖKALUA/KONETTA MUITA IHMISIÄ KOHTI, KUN SE ON KÄYNNISSÄ. VARMISTA AINA ENNEN TYÖKALUN/KONEEN KÄYNNISTYSTÄ, ETTÄ SINULLA ON HYVÄ JALANSIJA JA TUKEVA TYÖSKENTELYASENTO. VARMISTA, ETTÄ KONEEN TUULETUSAUKOT EIVÄT TUKKEUDU TAI PEITY. VARMISTA MYÖS, ETTÄ LETKUT OVAT AINA HYVÄSSÄ KUNNOSSA.

5 Edellä esitettyjen yleisten turvaohjeiden lisäksi koneenkäyttäjän on huomioitava myös seuraavat erikoisohjeet: KÄYTTÖPAINE EI SAA YLITTÄÄ 7 BARIA 00 LBF/IN. ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUA, KUN SUUKAPPALE KOKONAISUUDESSAAN, ÖLJYTULPPA JA ÖLJYN IL MAUSRUUVI EIVÄT OLE PAIKOILLAAN. SEKÄ KONEENKÄYTTÄJÄN ETTÄ HÄNEN LÄHETTYVILLÄÄN OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN ON KÄYTETTÄVÄ SILMÄSUOJAIMIA, JOTKA SUOJAAVAT ESIINTYÖNTYVILTÄ KIINNITTIMILTÄ SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ NIITTI LAUKAISTAAN ILMAAN. SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖÄ SUOSITETAAN, MIKÄLI TYÖSTÖKOHTEESSA ON TERÄVIÄ KULMIA TAI REUNOJA. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ VAATTEET, SOLMIOT, PITKÄT HIUKSET, PUHDISTUSRIEVUT YMS. EIVÄT TAKERRU KONEEN LIIKKUVIIN OSIIN. KONEET JA NIIDEN KAHVAT ON PIDETTÄVÄ PUHTAINA JA KUIVINA HYVÄN TARTUNTAOTTEEN VARMISTAMISEKSI. KUN KANNAT KONETTA PAIKASTA TOISEEN, PIDÄ KÄTESI ETÄÄLLÄ LIIPAISIMESTA/KÄYNNISTYS VIVUSTA EHKÄISTÄKSESI KONEEN KÄYNNISTYMISEN EPÄHUOMIOSSA. VÄLTÄ HYDRAULIÖLJYN JOUTUMISTA RUNSAIN MÄÄRIN JA TOISTUVASTI IHOLLE, SILLÄ SE VOI ÄRSYTTÄÄ IHOA. HUOLEHDI PERUSTEELLISESTA PESEYTYMISESTÄ EHKÄISTÄKSESI HYDRAULIÖL JYN IHOA ÄRSYTTÄVÄT VAIKUTUKSET. 3

6 K Ä Y T T Ö T A R K O I T U S Hydropneumaattinen työkalu 700 on tarkoitettu Avdel kierreniittien asennukseen suurella nopeudella. Näin se soveltuu erinomaisesti urakkaerien käsittelyyn ja liukuhihnatyöskentelyyn lukuisissa eri käyttökohteissa kaikilla teollisuuden aloilla. Käytä täydellisesti varustetun työkalun valintaan sivulla 7 olevaa taulukkoa. Perustyökalun tilaaminen ilman suukappaleasennelmaa on myös mahdollista (tuotenumero ). Lihavalla painetut luvut edustavat mittoja millimetreissä. Laihalla painetut luvut edustavat tuumia.

7 K Ä Y T T Ö Ö N O T T O P A I N E I L M A L Ä H D E Kaikkien tässä käyttöoppaassa mainittujen paineilmatyökalujen optimaalinen käyttöpaine on 5,5 baria. Suositamme paineensäätimien ja automaattisten voitelu/suodatusjärjestelmien asennusta paineilmajohtoon. Nämä tulisi asentaa korkeintaan 3 metrin etäisyydelle työkalusta (katso alla olevaa kaavakuvaa) työkalun parhaan mahdollisen käyttöiän ja mahdollisimman vähäisen huoltotarpeen varmistamiseksi. Paineilmaletkujen alhaisimman nimellishyötypaineen pitäisi olla 50 %:a korkeimmasta järjestelmän tuottamasta paineesta tai 0 baria, kumpi tahansa näistä on suurempi. Ilmaletkujen tulisi olla öljynkestäviä, niiden ulkopinnan tulisi olla hankauksenkestävä ja niiden tulisi olla panssaroituja, mikäli niitä käytetään olosuhteissa, joissa letkut saattavat vaurioitua. Kaikkien ilmaletkujen sisähalkaisijan TÄYTYY olla vähintään 6, mm (/ ). Katso sivulla 8 olevia tarkkoja päivittäishuoltoohjeita. SULKUHANA (KÄYTETÄÄN SUOTIMEN/SÄÄTIMEN TAI VOITELULAITTEIDEN HUOLLON AIKANA) MAKS 3 METRIÄ PAINEILMAN SISÄÄNTULO PAINELÄHTEESTÄ VOITELULAITE PAINEENSÄÄDIN JA SUODIN (TYHJENNÄ PÄIVITTÄIN) PAINEILMAN TYHJENNYSHANA I S K U N S Ä Ä T Ö Tämä säätö on välttämätön kierreniittien optimaalisen muodonmuutoksen varmistamiseksi. Tästä syystä suosittelemme koelevyn käyttöä. Koelevyn ja työssä käytettävän levyn pitää olla yhtä paksuja ja koelevyyn sekä työstölevyyn porattujen reikien keskenään yhtä suuria. Jos muodonmuutos on riittämätön, asennettu kierreniitti pyörii reiässä. Jos muodonmuutos on liiallinen, kierre vioittuu ja johtoruuvin murtuminen on mahdollista. Iskun säätömäärä riippuu siitä, kuinka paljon kotelon takaosaa 86 (osaluettelo sivulla 3) kierretään sisään tai ulos. Iskua lyhennetään kiertämällä koteloa sisään. Iskun pidennys tapahtuu kiertämällä kotelon takaosaa auki. Älä kuitenkaan koskaan kierrä kotelon takaosaa auki enempää kuin 5 kierrosta täysin SISÄÄN kierretystä asennosta, paitsi purkaessasi työkalua osiin. Säädä isku siten, että muodonmuutoksesta muodostuu mahdollisimman tarkoituksenmukainen. Lukitse iskun asetustappi 88 (osaluettelo sivulla 3) kotelon takaosaan. K Ä Y T T Ö M E N E T E L M Ä Kytke työkalu ilmalähteeseen. Aseta kierreniitti, huuli edellä, johtoruuviin kiinni. Kevyt painallus käynnistää moottorin ja kiertää kierreniitin automaattisesti suukappaletta ja pysäytintä vasten. Työnnä kierreniitti kohtisuoraan työkappaleeseen. Paina liipaisin täysin alas. Tällöin kierreniitti kiinnittyy työkappaleeseen ja irtoaa johtoruuvista. 5

8 S U U K A P P A L E Y K S I K Ö T On ratkaisevan tärkeää, että oikea suukappaleyksikkö on asennettu, ennen kuin työkalua ryhdytään käyttämään. Jos tiedät alkuperäisen täysin varustetun työkalun tuotenumeron tai tarkat tiedot työssä käytettävistä kiinnittimistä, voit sivulla 7 olevien valintataulukoiden avulla tilata uuden, täysin varustetun suukappaleyksikön. ASENNUSOHJEET T Ä R K E Ä Ä Paineilmansyöttö täytyy katkaista suukappaleyksiköiden asennuksen tai purkamisen ajaksi, ellei erityisesti toisin mainita. Poista suukappaleen kotelo ja säätömutteri, mikäli ne ovat edelleen kiinnitettynä koneeseen. Työnnä käytinakseli karaan. Asenna johtoruuvi 3 käytinakselille. Työnnä supistusholkki 5 (tarvittaessa) säätömutterin sisään. Kierrä säätömutteri karaan. Pidä karaa paikoillaan kiintoavaimen * avulla ja kierrä säätömutteria myötäpäivään. Pidä säätömutteria paikoillaan kiintoavaimen * avulla ja kiristä samalla lukkomutteria vastapäivään. Kierrä suukappaleen kotelo paikoilleen sekä suukappaleen kärkiosa suukappaleen kärkiosan lukkomutterilla. Varusteet irrotetaan suorittamalla edellä esitetyt toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Työkalun ollessa edelleen kytkettynä pois ilmalähteen yhteydestä kierrä yksi kierreniitti johtoruuviin käsin. Varmista, että kierreniitin ja johtoruuvin päät ovat tasoissa. Asenna suukappaleen kärki tarkasti oikeaan asentoon ja lukitse suukappaleen kärkimutteri kääntämällä kiintoavaimella * myötäpäivään. Irrota kierreniitti johtoruuvista. 3 LUKKOMUTTERI KARA KITKARENGAS 5 SÄÄTÖMUTTERI SUUKAPPALEEN KOTELO Harmaalla merkityt osat sisältyvät perustyökaluun. Mustalla merkityt osat muodostavat suukappaleyksikön. HUOLTOOHJEET Suukappaleyksiköt pitää huoltaa kerran viikossa. Irrota suukappaleyksikkö kokonaisuudessaan työkalusta. Suorita irrotus yllä olevissa asennusohjeissa selostetulla tavalla, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Vaihda kaikki kuluneet tai vioittuneet osat uusiin. Tarkasta varsinkin johtoruuvin kuluminen. Suorita kokoonpano asennusohjeita noudattaen. * 700huoltotarvikesarjan sisältämät tarvikkeet. Katso sivulla 9 olevaa luetteloa. 6

9 SUUKAPPALEYKSIKÖN OSAT Suukappaleiden kärkiosien muoto vaihtelee kierreniitin tyypin mukaan. Jokainen suukappaleyksikkö edustaa eri komponenteista koottua asennelmaa, joka voidaan tilata sellaisenaan. Kaikkiin suukappaleyksiköihin sisältyy myös suukappaleen kärjen lukkomutteri (tuotenumero ). Komponenttien numerot viittaavat viereisellä sivulla olevaan kaavakuvaan. Suositamme eri osien pitämistä varastossa, sillä osia joudutaan uusimaan säännöllisesti. Lue tarkkaan viereisellä sivulla olevat suukappaleyksikön huoltoohjeet. KIERTEISHOLKIN KOKO M3 M M5 M5 M6 M8 M0 M UNC 6 UNC 8 UNC 0 UNC / UNC 5 /6 UNC 3 /8 UNC 0 UNF / UNF 5 /6 UNF 3/8 UNF 3/6 BSW / BSW 5/6 BSW M3 M M5 M6 M8 M0 M UNC 6 UNC 8 UNC 0 UNC / UNC 5/6 UNC 0 UNF / UNF 5/6 UNF 3/6 BSW / BSW 0BA BA BA M3 M M5 M6 M8 8 UNC 0 UNC / UNC 8 UNF 0 UNF / UNF M3 M M5 M6 M8 TÄYSIN VARUSTETTU TYÖKALU SUUKAPPALEYKSIKKÖ SUPERSERT AVOIN JA SULJETTU PÄÄ (FB) HEXSERT (9688) ISOT LAIPPAKIERTEISHOLKIT (9698, FS58, 908, 98, 998) + NUTSERT VAKIOMALLI (9500) + SQUARESERT (GK08) + EUROSERT (GJ08) OHUEN LEVYN NUTSERT (9658, 968, 988, FS38) Soveltuu kaikkien tässä jaksossa lueteltujen kierteisholkkien asennukseen lukuun ottamatta ohuen levyn isolaippaista Nutsert kierteisholkkia M5. Soveltuu AINOASTAAN ohuen levyn isolaippaisen Nutsert kierteisholkin M asennukseen. Näihin suukappaleyksiköihin sisältyy säätömutteri, tuotenumero 7009, joka korvaa työkalussa olevan

10 H U O L T O Niittaustyökalu pitää huoltaa säännöllisesti ja sen toiminta sekä kunto on tarkastettava perusteellisesti kerran vuodessa tai joka toimintajakson jälkeen, kumpi tahansa näistä tulee aikaisemmin kysymykseen. T Ä R K E Ä Ä Työnantaja on vastuussa siitä, että työkalun huoltoohjeet on annettu huoltohenkilökunnalle. Koneenkäyttäjän ei pidä huoltaa tai korjata niittaustyökalua ellei hän ole saanut siihen koulutusta. P Ä I V I T T Ä I N Kaada päivittäin ennen työskentelyn aloittamista tai ennen työkalun ensimmäistä käyttökertaa muutama pisara puhdasta, kevyttä voiteluöljyä työkalun ilmantuloon, ellei ilman tuloputkeen ole asennettu voitelulaitetta. Jos työkalu on jatkuvassa käytössä, ilmaletku pitää irrottaa ilmalähteestä ja työkalu voidella kahden tai kolmen tunnin välein. Tarkasta, että järjestelmässä ei ole ilmavuotoja. Vioittuneet letkut tai liittimet pitää vaihtaa uusiin. Jos paineensäädintä ei ole varustettu suotimella, tyhjennä ilmalinja poistaaksesi siihen kerääntyneen lian ja veden ennen kuin ilmaletku kytketään työkaluun. Tarkasta, että suukappale on oikea. Tarkasta, että työkalun isku on riittävä valitun kierreniitin asennukseen. (Katso iskun säätöohjeita sivulla 5.) Tarkasta suukappaleyksikössä olevan johtoruuvin kunto. Vaihda uuteen, jos se on kulunut tai vioittunut. V I I K O I T T A I N Tarkasta, että koneessa ei ole öljyvuotoja eikä ilmaletkussa ja liittimissä ole ilmavuotoja. Työkalujen huollon aikana käytettävää rasvaa voidaan tilata yksittäisenä artikkelina; osanumero näkyy huoltotarpeiston vastakkaisella puolella. M O L Y K O T E 5 5 M T U R V A L L I S U U S T I E T O J A ENSIAPU IHO: Pyyhi ja pese vedellä ja saippualla. NAUTITTAESSA: Yleensä ei ole odotettavissa vahingollisia vaikutuksia. Hoidettava oireiden mukaisesti. SILMÄT: Aiheuttaa ärsytystä, mutta ei ole terveydelle vaarallista. Huuhtele vedellä ja pyydä lääkärin apua. YMPÄRISTÖ Kerää kaapimalla ja toimita asianmukaiselle kaatopaikalle poltettavaksi tai muuten hävitettäväksi. TULIPALOVAARA LEIMAHDUSPISTE: Yli 0 o C. Ainetta ei ole luokiteltu helposti syttyväksi. Sopivat sammutusaineet: Hiilidioksidi, vaahto, kuiva jauhe tai hieno vesisuihku. KÄSITTELY On käytettävä muovisia tai kumikäsineitä. VARASTOINTI Älä säilytä lämpölähteiden tai hapettavien aineiden lähettyvillä. 8

11 Suosittelemme kaikkiin huoltotoimenpiteisiin alla olevissa taulukoissa esitetyn huoltovälinesarjan käyttöä (tuotenumero ). Välinesarja toimitetaan omassa muovilaukussaan. HUOLTOVÄLINESARIA TUOTENRO KUVAUS KPL PAININ OHJAINHOLKKI Ø 3 mm PISTEPUIKKO Ø mm PISTEPUIKKO SISÄLUKKORENGASPIHDIT ULKOLUKKORENGASPIHDIT PEHMEÄ NUIJA mm HYLSY LASTA mm KIINTOAVAIN mm KIINTOAVAIN mm KIINTOAVAIN PAININNUPPI HUOLTOVÄLINESARIA (jatkoa) TUOTENRO KUVAUS KPL mm/5 mm KIINTOAVAIN mm/3 mm KIINTOAVAIN mm KIINTOAVAIN ,5 mm KUUSIOKOLOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN VÄÄNTÖTANKO MOLYKOTE 55M (00 g:n PUTKI) MUOVIKOTELO mm/9 mm KIINTOAVAIN H U O L T O Joka toimintajakson jälkeen niittaustyökalu pitää purkaa kokonaisuudessaan ja kuluneet tai vioittuneet osat vaihtaa uusiin. Tällöin vaihdetaan uusiin myös tietyt osat, joiden uusiintaa suositetaan. Kaikki Orenkaat ja tiivisteet pitää uusia ja voidella Molykote 55M, ennen työkalun kokoamista uudelleen. T Ä R K E Ä Ä Turvaohjeet ovat sivulla & 3. Työnantaja on vastuussa siitä, että työkalun huoltoohjeet on annettu huoltohenkilökunnalle. Koneenkäyttäjän ei pidä huoltaa tai korjata niittaustyökalua ellei hän ole saanut siihen koulutusta. Paineilmansyöttö on katkaistava ennen työkalun purkamiseen tai huoltoon ryhtymistä, ellei erityisesti toisin mainita. Työkalun purkaminen suositetaan tehtäväksi puhtaassa ympäristössä. Lihavalla painetut numerot viittaavat kokoonpanokaavakuvaan sivulla ja varaosaluetteloon sivulla 3. Poista öljy työkalusta, ennen kuin aloitat sen purkamisen.poista öljytulppa, öljytiivistysrengas 3, ilmausruuvi 8 ja ilmausruuvin tiivistysrengas 9 kahvalaitteistosta ja tyhjennä öljy sopivaan astiaan. Suukappaleyksikön irrottaminen on välttämätöntä ennen työkalun purkamista. Suukappaleyksikön irrotusohjeet ovat sivulla 6. Perusteellista huoltoa varten suoritettava työkalun purkaminen suositetaan tehtäväksi sivulla 0 esitetyssä järjestyksessä. 9

12 PAINEILMASYLINTERI Poista kuminen pohjakappale. Aseta työkalu, pohjaosa ylimpänä, pehmeillä leuoilla varustettuun puristimeen. Kierrä pohjatulppa 3 auki kiintoavaimella*. Paineilmamännän 9 tulisi liikkua ylöspäin jousen vaikutuksesta (paineilmamäntää 9 voidaan joutua painamaan käsin). Poista Orengas. Vedä paineilmamäntä 9 pois. Poista huulitiiviste 8 ja O rengas 36. Pidä männänvartta 0 pehmeäleukaisessa puristimessa, jotta se ei naarmuunnu. Irrota männänvarsi 0 paineilmamännästä 9 kiertämällä männänvarren kiinnityspultti 5 auki kiintoavainta* käyttäen. Tarkasta, että ilmaputki ei ole vioittunut eikä vääntynyt. (Ilmaputki kierretään kahvan sisään ja kiinnitetään paikoilleen kierrelukitusliimalla Loctite ). Jos ilmaputken irrotus on tarpeen, lämmitä ilmaputken pohja 00 Casteen lämpötilaan pehmittääksesi Loctiteliiman. Ilmaputki voidaan tämän jälkeen kiertää irti kahvasta kuusiokoloavainta* käyttäen. Tarkasta, että jousi ei ole vääntynyt eikä vioittunut. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. VARREN OHJAIN Aseta työkalu ylösalaisin puristimeen ja kierrä varren ohjain 5 irti käyttämällä kiintoavainta* ja vääntövartta*. Vedä varren ohjain 5 pois. Avaa lukkomutteri 3 käyttämällä kiintoavainta*, poista tiiviste ja Orengas 98. Poista Orengas 6. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. LIIPAISIN Aseta työkalu puristimeen ja poista tappi 6 käyttämällä pistepuikkoa*. Poista liipaisin 5, tappi, rulla 3 ja kiilapainike. Paina liipaisimen varren 0 päätä kevyesti ja poista se yhdessä Orenkaiden 7 ja, ohjaimen 9, huulitiivisteen 8 ja tulpan 7 kanssa. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että huulitiivisteen 8 huuli osoittaa työkalun päätä kohti. KÄÄNTYVÄ ILMAN SISÄÄNTULOLIITIN ( ) Poista ruuvi 0 ja sovitelevy 39 käyttämällä kiintoavainta*. Poista kääntyvä ilman sisääntuloliitin 38. Kierrä uroskierteinen kaksoisliitin irti kääntyvästä sisääntuloliittimestä 38 ja poista nailonlevy 33. Poista porattu pultti 37 käyttämällä kiintoavainta*. Poista kaksi nailonlevyä 33 ja ilman sisääntulokappale 35. Irrota lukkorengas 97 uroskierteisestä kaksoisliittimestä käyttämällä lukkorengaspihtejä ja vedä sintrattu suodin 96 pois. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. TASAUSVENTTIILI Kierrä venttiilin lukitustulppa 7 auki käyttämällä litteää erikoiskiintoavainta*, vedä pois ja irrota jousi 0 sekä Orengas 9. Poista äänenvaimennin 3 käyttämällä kiintoavainta* ja poista nailonlevy 33. Työnnä venttiilin mäntä 8 ulos kotelostaan yhdessä Orenkaitten 30, 3 ja 3 kanssa. Tarkasta, että jousi 0 ei ole vääntynyt. Vaihda uuteen tarvittaessa. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. SUUKAPPALEYKSIKKÖ Poista suukappale ennen purkamisen aloittamista. Poista kara ja lukkomutteri 5 kiintoavaimia* käyttämällä. Poista palautusjousen lukkomutteri 6 käyttämällä kiintoavainta*. Poista palautusjousi 7, sovituslevy 99 ja lukkorengas 90. Tarkasta, että palautusjousi 7 ei ole vääntynyt. Vaihda uuteen tarvittaessa. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. KOTELON TAKAOSA Poista ruuvi 0 ja iskun asetustappi 88 käyttämällä kiintoavainta * ja nosta siltavälilevy 95 pois. Vapauta iskun asetustapin 88 kytkentä työntämällä sitä jousta 89 vasten. Kierrä kotelon takaosa 86 auki. Poista kotelon takaosan kumivaippa 87 tarvittaessa. Vedä lukkorengas 8 pois käyttämällä lukkorengaspihtejä* ja poista sintrattu äänenvaimennin 85. Suorita kokoaminen loppuun samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Sijoita pidäke 0 suukappaleyksikköön ennen kuin kierrät kotelon takaosan 86 paikoilleen. * 700huoltotarvikesarjan sisältämät tarvikkeet. Katso sivulla 9 olevaa luetteloa. 0

13 JAKELUOSA Irrota kaksi ruuvia 0 käyttämällä kuusiokoloavainta*. Vedä jakeluosa 83 pois yhdessä ilmamoottorin päätytulpan 8 ja Orenkaiden 8 ja 3 kanssa. Varo pudottamasta kuulaa 79 ja tankoa 78. Poista neljä uppohylsykantaruuvia 58 käyttämällä kuusiokoloavainta* ja vedä pois iskun pysäytin 57. Vedä ulos kaksi ilmansyöttöputkea 59 ja neljä Orengasta 60. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. HYDRAULIMÄNTÄ JA ILMAMOOTTORIASENNELMA (700 60) Kierrä liimanauhaa hydraulimännän 5 kierteiden ympärille ja siirrä asennelmaa taaksepäin hitaasti, mutta vakaasti. Irrota lukkorengaspihdeillä * lukkorengas 5 ja edessä oleva tiiviste 5. Poista Orenkaat 76 ja 77. Erota hydraulimäntä 5 ilmamoottorin kotelosta 75 käyttämällä kahta kiintoavainta*. Välikerengas 55, toimintatappi 56 ja Orengas 0 tulevat ulos yhdessä hydraulimännän 5 kanssa. Poista ilmamoottoriasennelma ilmamoottorin kotelosta 75, poista lukkorengas 6 lukkorengaspihdeillä*. Napauta sitten ilmamoottorin koteloa 75 työpenkkiä vasten irrottaaksesi komponentit. Osat 6 7 voidaan vetää ulos yhtenä asennelmana. Varo pudottamasta tappia 7. Poista laakeri 6, kiertoratasten karakappale 63, kolme kiertoratasta 6, kiertoratasrengas 65 ja välike 66. Napauta roottorin 70 uritettua päätä kevyesti pehmeällä nuijalla. Laakeri 67 ja levy 68 tulevat ulos yhdessä staattorin 69 ja viiden roottorisiiven 7 kanssa (roottori 70 jää käteen). Aseta takapäätykappale 7 puristimeen, jossa on pnapauta roottorin 70 keskiosaa pistepuikolla * laakerin 73 irrottamiseksi (käännä roottori 70 ylösalaisin, jolloin laakeri 73 tulee ulos). Kun kokoat ilmamoottoria, varmista, että roottorin 70 takasivu koskettaa takapäätykappaletta 7. Niiden väliin ei saa jäädä aksiaalista välystä (mahdollisesti olemassa oleva välys poistuu, kun laakeri 73 on asennettu paikoilleen). Kun työnnät ilmamoottorin koteloon 75, kohdista osat siten, että tappi 7 asettuu ilmamoottorin kotelon 75 pyörintä toiminnassa/pois toiminnasta porttien ja takapäätykappaleen 7 välillä olevaan keskireikään. Kun asennat hydraulimäntää 5 ilmamoottoriasennelmaan, kiristä eri osat käsin ja puhalla ilmaa yhteen ilmamoottorin kotelon 75 ulkoporttiin varmistaaksesi, että ilmamoottori pyörii vapaasti. Kun asennat etutiivistettä 5, varmista, että sen halkaisijaltaan suurempi puoli asettuu työkalun takaosaa kohti. Suorita kokoaminen loppuun samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. T Ä R K E Ä Ä Tarkasta työkalu päivittäisten ja viikoittaisten huoltoohjeiden mukaisesti. Voitelu on AINA välttämätöntä ennen käyttöönottoa työkalun purkamisen jälkeen. * 700huoltotarvikesarjan sisältämät tarvikkeet. Katso sivulla 9 olevaa luetteloa.

14 PERUSTYÖKALUN YLEISKOKOONPANO

15 VARAOSALUETTELO TUOTE TUOTENRO KUVAUS KPL VARASTO TUOTE TUOTENRO KUVAUS KPL VARASTO TUOTE TUOTENRO KUVAUS KPL VARASTO PÄÄKAPPALE/KAHVA KUMINEN POHJAOSA PÄÄTYTULPPA (KIERTEINEN) ORENGAS MÄNNÄN VARREN KIINNITYSPULTTI M TÄRINÄÄ KESTÄVÄ TIIVISTYSRENGAS ORENGAS HUULITIIVISTE (PAINEILMAMÄNTÄ) PAINEILMAMÄNTÄ MÄNNÄN VARSI (VAHVISTIN) JOUSI ILMAN SYÖTTÖPUTKI LUKKOMUTTERI TIIVISTE VARREN OHJAIN ORENGAS TULPPA HUULITIIVISTE OHJAIN LIIPAISIMEN VARSI ORENGAS TAPPI RULLA KIILAPAINIKE LIIPAISIN TAPPI VENTTIILIN LUKITUSTULPPA VENTTIILIN MÄNTÄ ORENGAS ORENGAS ORENGAS ORENGAS /8" NAILONLEVY /8" ÄÄNENVAIMENNIN ILMAN SISÄÄNTULOLOHKO ORENGAS PORATTU PULTTI KÄÄNTYVÄ SISÄÄNTULOLIITIN SOVITUSLEVY M PYÖREÄ KANTARUUVI ÖLJYTULPPA ÖLJYTIIVISTEEN SOVITUSLEVY KARA LUKKOMUTTERI PALAUTUSJOUSEN LUKKOMUTTERI PALAUTUSJOUSI M5 ILMAUSRUUVI ÖLJYTIIVISTEEN ILMAUSSOVITUSLEVY RIPUSTUSRENGAS ETUTIIVISTE JOUSIRENGAS TIIVISTE HYDRAULIMÄNTÄ VÄLIKKEEN SÄÄTÖRENGAS TOIMINTATAPPI ISKUN PYSÄYTIN M5 UPPOKANTAHYLSYRUUVI PAINEILMAMOOTTORIN ILMANSYÖTTÖPUTKI ORENGAS JOUSIRENGAS LAAKERI KIERTORATASTEN KARAKAPPALE KIERTORATAS KIERTORATASRENGAS VÄLIKE LAAKERI ETUPÄÄTYLEVY STAATTORI ROOTTORI ROOTTORIN SIIPI TAKAPÄÄTYLEVY LAAKERI TAPPI ILMAMOOTTORIN KOTELO ORENGAS ORENGAS TYÖNTÖVARSI, PITUUS 80 mm PALLO (KUMI) MERKINTÄTARRA ILMAMOOTTORIN PÄÄTYTULPPA ORENGAS JAKELUOSA KOTELON TAKAOSA KOKOONPANO KOTELON TAKAOSAN KUMIVAIPPA ISKUN ASETUSTAPPI JOUSI LUKKORENGAS SUUKAPPALEEN KOTELO SÄÄTÖMUTTERI (ENINTÄÄN M0) VÄRITARRA TYÖKALUUN SIDOTTAVA TURVALIPUKE SILTAVÄLILEVY SINTRATTU SUODIN JOUSIRENGAS ORENGAS SOVITUSLEVY CEMERKINTÄTARRA (AVDEL ITALY) ORENGAS PIDÄKE (KUMIA) TULPPA JOUSI KÄYTTÖOPAS 7/9 mm OHUT KIINTOAVAIN /3 mm KIINTOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN 5 mm KUUSIOKOLOAVAIN mm Ø PISTEPUIKKO 7 mm LITTEÄ ERIKOISKIINTOAVAIN,5 mm KUUSIOKOLOAVAIN OHJAUSLEVYLAITTEISTO SYÖTTÖLAITTEISTO JOUSI 5 5 3

16 V O I T E L U Voitelu on AINA välttämätöntä ennen käyttöönottoa ja työkalun purkamisen jälkeen. Iskun täyden pituuden palauttaminen saattaa myös olla tarpeellista pitkän käyttörupeaman jälkeen, jolloin iskunpituus on mahdollisesti pienentynyt ja niitit eivät kiinnity täysin yhdellä liipaisimen painalluksella. V O I T E L U Ö L J Y T I E D O T Suositettu voiteluöljy: Hyspin VG3, jota on saatavissa 0,5 litran (tuotenumero ) tai gallonan/,55 litran (tuotenumero ) erissä. Tekniset ja turvallisuutta koskevat tiedot ilmenevät alla olevista taulukoista. H Y S P I N V G 3 Ö L J Y T U R V A L L I S U U S T I E D O T ENSIAPU IHO: Pese perusteellisesti saippualla ja vedellä mahdollisimman pian. Vähäinen kosketus ei vaadi mitään välittömiä toimenpiteitä. Lyhytaikainen kosketus ei vaadi mitään välittömiä toimenpiteitä. NIELAISTUNA:Pyydä lääkärin apua välittömästi. ÄLÄ pakota oksennusta. SILMÄT: Huuhtele silmiä välittömästi vedellä useita minuutteja. Tämä aine EI ole ensisijaisesti ärsyttävä, mutta vähäistä ärsytystä saattaa esiintyä, jos ainetta joutuu silmiin. TULIPALO Tulensammutukseen sopivat: CO, kuiva jauhesammutin, vaahtosammutin tai vesisumu. ÄLÄ käytä vesisuihkua. YMPÄRISTÖ JÄTTEENPOISTO: Valtuutetun jätehuoltoliikkeen toimesta viralliselle kaatopaikalle. Voidaan polttaa. Käytetty tuote voidaan toimittaa kierrätyskäsittelyyn. VUODOT: Estä aineen pääsy viemäreihin ja vesistöön. Imeytä imukykyiseen materiaaliin. KÄSITTELY Käytä silmäsuojaimia, ainetta läpäisemättömiä suojakäsineitä (esim. PVCmuovisia) ja muoviesiliinaa. Käsittele hyvin tuuletetuissa tiloissa. VARASTOINTI Varastointi ei vaadi mitään erityisiä turvatoimenpiteitä. OMINAISUUS YKSIKKÖ OMINAISUUS YKSIKKÖ ISOöljytyyppi HL ISOviskositeettiluokka 3 Kinemaattinen viskositeetti 0 C 00 C 5,3 Suhteellinen 0 C 0,875 Viskositeettiindeksi 95 Jähmettymispiste C 30 Avoleimahduspiste C 3 Neutralointiarvo, mg KOH/g,5 Vaahtoamistaipumus/stabiilisuus C Lievä/ei ole 93,5 C 0/ei ole ml testin 93,5 C Lievä/ei ole Ilmapäästöarvo minuuteissa 0, %:iin 50 C Tiivisteen yhteensopivuusindeksi 0 Veden erottumisaika minuuteissa arvoon 5 C 83 C 5 M E N E T T E L Y T A P A Lihavalla painetut numerot viittaavat kokoonpanokaavakuvaan sivulla 8 ja varaosaluetteloon sivulla 9. T Ä R K E Ä Ä Kaikki toimenpiteet pitää suorittaa puhtaalla työpöydällä, puhtain käsin, puhtaassa ympäristössä. Varmista, että öljy on täysin puhdasta ja että siinä ei ole ilmakuplia. On AINA HUOLHDITTAVA siitä, että työkalun sisään ei pääse likaa tai roskia, sillä ne saattavat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Työkalu on pidettävä makaamassa sivullaan koko voitelun ajan. Aseta työkalu makaamaan sivullaan siten, että öljytulppa osoittaa ylöspäin. Vedä iskun asetustappi 87 taakse ja kierrä kotelon takaosaa 85 auki korkeintaan 5 kierrosta laskettuna täysin SISÄÄN kierretystä asennosta. Kierrä öljytulppa auki kuusiokoloavaimella ja poista öljytiivisteen sovituslevy. Täytä työkalu öljyllä ja heiluta sitä kevyesti ilman poistamiseksi. Aseta öljytiivisteen sovituslevy ja öljytulppa takaisin ja kiristä. Seuraavaksi työkalu täytyy ilmata. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että ilmakuplat poistuvat öljypiiristä. Varmista, että öljyn ilmausruuvi 7 on kiristetty ääriasentoonsa. Kierrä se sitten auki vain YHDEN KIERROKSEN verran kuusioloavaimella. Liitä työkalu ilmalähteeseen ja paina liipaisinta. Odota, kunnes öljyä on ilmestynyt öljyn ilmausruuvin 7 ympärille joka puolelle. Kiristä sitten ruuvi. Pyyhi liiallinen öljy pois. Vapauta liipaisin. Avaa öljytulppa kuusiokoloavaimella. Lisää öljyä palauttaaksesi öljytason tarpeelliselle korkeudelle. Aseta öljytiivisteen sovituslevy ja öljytulppa takaisin ja kiristä. Työhön tarvittavan suukappaleen asennus ja työkalun iskun säätö on välttämätöntä ennen työkalun käyttöä.

17 V I A N E T S I N T Ä Lihavalla painetut osien numerot viittaavat yleiskokoonpanokaavioon ja osaluetteloon sivuilla ja 3. VIKA Paineilmamoottori toimii hitaasti Kierreniitin muoto ei muutu oikealla tavalla Johtoruuvi pyörii moottorista riippumatta Kierreniitti ei asetu johtoruuville Työkalu on juuttunut asennettuun Kierreniitin kiinni Johtoruuvi katkeaa Johtoruuvi ei kierrä niittiä sisään Liipaisin ei toimi Johtoruuvi ei palaa takaisin ja/tai kiertyy jatkuvasti irti niitistä Johtoruuvi ei kierry irti niitistä MAHDOLLINEN SYY Moottorissa ilmavuoto Alhainen ilmanpaine Ilmatie tukkeutunut Johtoruuvi kulunut Roottorin siivet juuttuneet kiinni Iskun säätö väärä Ilmanpaine poikkeaa rajaarvoista Matala öljytaso Kierreniitti ei kiinnity Vetoakseli kulunut tai vioittunut Johtoruuvi kulunut tai vioittunut Säätömutteri löystynyt Lukkorengas 90 puuttuu Kierteisholkin kierrekoko väärä Väärä johtoruuvi asennettu Johtoruuvi kulunut tai vioittunut Suutinosa väärin asennettu Isku liian suuri/ Viallinen kierteisholkki/ Kulunut tai viallinen johtoruuvi Työkalun isku liian suuri Johtoruuviin kohdistuva sivukuormitus Ruuvisäätömutteri löysällä Ilmaa ei syöty Lukkomutterin 5 ja karan välillä riittämätön rako Työntövarsi 78 liian lyhyt Ilmamoottori juuttunut paikoilleen Staattista kitkaa Ilmanpaine matala Venttiilin mäntä ei liiku Huulitiiviste 8 on viallinen KORJAUSTOIMENPIDE Tarkasta tiivisteet kulumisen varalta ja vaihda uusiin tarvittaessa Lisää Puhdista ilmansyötössä esiintyvät tukkeumat Vaihda uuteen Voitele työkalu ilmaaukon kautta Säädä Säädä Voitele työkalu Tarkasta kierteisholkin kiinnittymisalue Vaihda uuteen Vaihda uuteen Kiristä Asenna uusi lukkorengas Ota käyttöön oikea kierreniitti Ota käyttöön oikea johtoruuvi Vaihda uuteen Sulje ilman syöttö ja asenna suukappale uudestaan huolellisesti ÄLÄ PAINA LIIPAISINTA. Vapauta iskun lukituslaite ja siirrä kotelon takaosa eteenpäin, iskun nollaasentoon. Paina liipaisinta. Johtoruuvin pitäisi nyt kiertyä irti holkista. Aseta isku uudestaan. Jos se ei toimi, katkaise ilman syöttö työkaluun. Työnnä mm øtappi suukappaleen kotelossa olevien rakojen kautta karaan. Käännä, kunnes johtoruuvi irtoaa kierteisholkista. Ota käyttöön uusi Kierreniitti JA johtoruuvi. Aseta isku uudestaan. Pidä työkalua kohtisuorassa työkappaleeseen nähden asentaessasi Kierreniittejä Kiristä Kytke Säädä rako välille,5 mm Vaihda uuteen Voitele työkalu ilman sisääntuloaukon kautta. Jos tämä ei riitä, pura työkalu ja puhdista ilmamoottori perusteellisesti. Paina liipaisinta muutamia kertoja Lisää ilmanpainetta Paina liipaisinta useita kertoja. Voitele työkalu ilman sisääntuloaukon kautta. Jos tämä ei riitä, pura työkalu, puhdista ja voitele liipaisimen osat. Vaihda uuteen Säätömutteri 9 on löysällä Ilmaa ei syöty Kotelon takaosaa on kierretty auki enemmän kuin 5 kierrosta Orenkaasta 8 vuotaa ilmaa Jakelulaite juuttunut kiinni Ilmamoottori tukkeutunut Kiristä Kytke Aseta työkalun iskun pituus Vaihda uuteen Voitele Voitele työkalu ilman sisääntuloaukon kautta. Jos tämä ei riitä, pura työkalu ja puhdista ilmamoottori perusteellisesti. 5

18

19 Todistus laatuvaatimusten täyttämisestä Avdel SRL yhtiö, jonka toimipaikan osoite on Via Manin 350, 0099 Sesto Giovanni, Milán, Italia vakuuttaa täten tästä tuotteesta yksin vastuussa olevana, että tuote, Tyyppi 700 sarjanumero... johon tämä vakuutus viittaa, täyttää seuraavien standardien ja asetusten sisältämät vaatimukset: EN9 osa ja osa ISO 866 osa & 7 ISO 37 JA PNEUROPtestikoodi PN8NTC ISO PREN79 osa 6 & koneita koskevan direktiivin 89/39/EEC (direktiivin 9/368/EEC, 93//EEC muuntamassa muodossa) ja 93/68/EEC asettamien vaatimusten mukaisesti. Welwyn Garden City päiväys M. Dellefave Konesuunittelupäällikkö BS EN ISO 900&: 99 FM 0037

20 Since 9 Since TAUSTRALIA Infastec (Australia) Pty Ltd. 89 Wellington Road Rowville Victoria 378 Tel: Fax: CANADA Avdel Canada Limited 030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S R8 Tel: Fax: CHINA Infastech (China) Ltd RM 708, 7/ F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong Tel: Fax: FRANCE Avdel France S.A.S. Bat. Le Monet Paris Nord 9 Allée des Imp ressionistes CS 5938 Villepinte 959 Roissy CDG Cedex Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) GERMAN TAvdel Deutschland GmbH Rotenburger St r Hannover Tel: +9 (0) Fax: +9 (0) INDIA Infastech Fastening Technologies India Private Limited Plot No 0Z, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial G rowth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 6005 Tamilnadu Tel: Fax: com ITALY Avdel Italia S. r.l. Viale Lombardia 5/ Brugherio (MB) Tel: Fax: JAPAN Infastech Kabushiki Kaisha Center Minami SKY, 3 ChigasakiChuo, Tsuzukiku, Yokohamacity, Kanagawa Prefecture Japan 003 Tel: Fax: MALAYSIA Infastech (Malaysia) Sdn Bhd Lot 63 Persiaran Bunga Tanjung, Senawang Industrial Park 7000 Seremban Negeri Sembilan Tel: Fax: SINGAPORE Infastech (Singapore) Pte Ltd. 3 Kaki Bukit Road 3 #0503/06 Techlink Singapore, 788 Tel: Fax: SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd. 39, Jikdong, Gwangjusi, Gyeonggido Korea, 6090 Tel: Fax: SPAIN Avdel Spain S.A C/ Puerto de la Morcuera, Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 899 Leganés (Madrid) Tel: Fax: TAIWAN Infastech/TriStar Limited No 697, Baodong Rd, Guanmiao Dist. Tainan City Taiwan, R.O.C. 78 Tel: (ext 0) Fax: THAILAND Infastech Thai Co., Ltd 6/3 Moo Tambon Pluakdaeng Amphur Pluakdaeng Rayong 0 Thailand Tel: +66 (0) Fax: +66 (0) com UNITED KINGDOM Avdel UK Limited Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 LY Tel: + (0) Fax: + (0) USA Avdel USA LLC 6 NC Highway 00 South rth Carolina 863 Tel: Fax: Infastech (Decorah) LLC 30 Kerr Drive Decorah, IA 50 Tel: Fax: Manual No. Issue Change No B5 3/078 tech.com AV, Autosert (equipment), Avbolt, Avdel, Avdelmate, Avdel TX000, Avdelok, Avex, Avibulb, Avinox, Avinut, Avlug, Avmatic, Avplas, Avseal, Avsert, Avtainer, Avtronic, Briv, Bulbex, Chobert, Eurosert, Fastriv, Finsert, Genesis, Grovit, Hemlok, Hexsert, Holding your world together, Hydra, Infalok, Interlock, KlampTite, Klamptite KTR, Kvex, Maxlok, Monobolt, Monobulb, Neobolt, Nutsert, Nutsert SQ, Portariv, Rivmatic, Rivscrew, Speed Fastening, Squaresert, Stavex, Supersert, Thin Sheet Nutsert, Titan, TLok, TLR, TSN, TX000, VersaNut, Viking and Viking 360 are trademarks of Avdel UK Limited. eriv, Infastech, NeoSpeed and Our Technolog y, Your Success are trademarks of Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. The names and logos of other companies mentioned herein may be trademarks of their respective owners. This document is for informational purposes only. Infastech makes no warranties, expressed or implied, in this document. Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy. Your local Avdel representative is at your disposal should you need to con rm latest information. 0 Infastech

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Korjaus Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311376G Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot