Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu. Tyyppi 74200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu. Tyyppi 74200"

Transkriptio

1 Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös Kierreniittityökalu Tyyppi 700

2 Avdel panostaa jatkuvaan tuotekehittelyyn. Tästä syystä työkaluihin saatetaan tehdä muutoksia käyttöohjeen julkaisun jälkeen, jolloin ohjeessa mainitut tekniset tiedot voivat poiketa koneen uusimmista ominaisuuksista. Avdel on aina valmis toimittamaan asiakkailleen uusimmat tiedot. 7Ø.06Ø Ø.8Ø Ø.53Ø T E K N I S E T T I E D O T T Y Ö K O N E T Y Y P P I ILMANPAINE Enintään korkeintaan 5 7 bar lbf/in 5 bar / 75 lbf/in 8 l,8 ft 3 ISKUNPITUUS Korkeintaan 7 mm,76 in MOOTTORIN NOPEUS Johtoruuvin kierto sisään 000 Johtoruuvin kierto ulos bar / 75 lbf/in 9, kn 300 lbf TOIMINTAJAKSON PITUUS Keskimäärin,5 s MELUTASO Alhaisempi kuin 75 db(a) PAINO Ilman suukappalevarusteita, kg,85 lb TÄRINÄTASO Alhaisempi kuin,5 m/s

3 S I S Ä L L Y S T U R V A L L I S U U S 3 K Ä Y T T Ö T A R K O I T U S K Ä Y T T Ö Ö N O T T O Paineilmalähde 5 Iskun Säätö 5 Käyttömenetelmä 5 S U U K A P P A L E Y K S I K Ö T Asennusohjeet 6 Huoltoohjeet 6 Suukappaleyksikön Osat 7 H U O L T O Toistuva huolto 8 Huoltovälinesarja 9 Määräaikaishuolto 9 Kokoonpano / Varaosaluettelo 3 V O I T E L U Voiteluöljytiedot Voitelumenetelmä V I A N E T S I N T Ä Vianetsintätaulukko 5

4 T U R V A L L I S U U S Henkilöiden, jotka asentavat, käyttävät tai huoltavat tätä konetta, on ehdottamasti tutustuttava tähän käyttöoppaaseen. Seuraaviin turvaohjeisiin on kiinnitettävä erityisesti huomiota. KÄYTÄ KONETTA AINOASTAAN SEN VARSINAISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. KÄYTÄ TÄMÄN TYÖKALUN/KONEEN KANSSA AINOASTAAN AVDELIN SUOSITTAMIA JA TOIMIT TAMIA LISÄLAITTEITA. ASIAKAS ON YKSIN VASTUUSSA TÄHÄN TYÖKALUUN/KONEESEEN, SUUKAPPALEYKSIKÖIHIN, LISÄVARUSTEISIIN JA KAIKKIIN AVDELIN TAI HEIDÄN EDUSTAJIENSA TOIMITTAMIIN LAITTEISIIN TEKEMISTÄÄN MUUTOKSISTA. AVDEL ON VALMIS ANTAMAAN MUUTOSEHDOTUKSIA KOSKEVIA NEUVOJA. TÄMÄ TYÖKALU/KONE TÄYTYY AINA PITÄÄ TURVALLISESSA TOIMINTAKUNNOSSA JA TEHTÄVÄÄN KOULUTETUN, AMMATTITAITOISEN HUOLTOTEKNIKON ON TARKASTETTAVA SE SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN MAHDOLLISTEN VIKOJEN VARALTA JA MOITTEETTOMAN TOIMINTAKUNNON VARMISTA MISEKSI. KONEEN SAAVAT PURKAA AINOASTAAN AVDELKONEIDEN KÄYTTÖÖN KOULUTETUT HENKILÖT. ÄLÄ PURA TÄTÄ TYÖKALUA/KONETTA TUTUSTUMATTA ENSIN HUOLTOOHJEISIIN. OTA YHTEYTTÄ AVDELIIN SAADAKSESI TIETOJA KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA. TÄMÄN TYÖKALUN/KONEEN KÄYTÖSSÄ ON AINA NOUDATETTAVA TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYK SIÄ. BRITANNIASSA ON NOUDATETTAVA LAIN HEALTH AND SAFETY AT WORK ETC. ACT 97 MÄÄRÄYKSIÄ. TYÖKALUN/KONEEN OIKEAA KÄYTTÖÄ JA KONEENKÄYTTÄJÄN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT KYSYMYKSET TULISI OSOITTAA AVDELILLE. TÄMÄN TYÖKALUN/KONEEN OMISTAJAN ON SELITETTÄVÄ KAIKILLE KONEENKÄYTTÄJILLE VAROTOIMENPITEET, JOITA KONEENKÄYTÖSSÄ ON NOUDATETTAVA. KATKAISE ILMAN SYÖTTÖ TYÖKALUUN/KONEESEEN AINA ENNEN KUIN RYHDYT SUUKAPPA LEYKSIKÖN SÄÄTÖÖN, ASENNUKSEEN TAI POISTOON. ÄLÄ SUUNTAA TYÖKALUA/KONETTA MUITA IHMISIÄ KOHTI, KUN SE ON KÄYNNISSÄ. VARMISTA AINA ENNEN TYÖKALUN/KONEEN KÄYNNISTYSTÄ, ETTÄ SINULLA ON HYVÄ JALANSIJA JA TUKEVA TYÖSKENTELYASENTO. VARMISTA, ETTÄ KONEEN TUULETUSAUKOT EIVÄT TUKKEUDU TAI PEITY. VARMISTA MYÖS, ETTÄ LETKUT OVAT AINA HYVÄSSÄ KUNNOSSA.

5 Edellä esitettyjen yleisten turvaohjeiden lisäksi koneenkäyttäjän on huomioitava myös seuraavat erikoisohjeet: KÄYTTÖPAINE EI SAA YLITTÄÄ 7 BARIA 00 LBF/IN. ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUA, KUN SUUKAPPALE KOKONAISUUDESSAAN, ÖLJYTULPPA JA ÖLJYN IL MAUSRUUVI EIVÄT OLE PAIKOILLAAN. SEKÄ KONEENKÄYTTÄJÄN ETTÄ HÄNEN LÄHETTYVILLÄÄN OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN ON KÄYTETTÄVÄ SILMÄSUOJAIMIA, JOTKA SUOJAAVAT ESIINTYÖNTYVILTÄ KIINNITTIMILTÄ SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ NIITTI LAUKAISTAAN ILMAAN. SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖÄ SUOSITETAAN, MIKÄLI TYÖSTÖKOHTEESSA ON TERÄVIÄ KULMIA TAI REUNOJA. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ VAATTEET, SOLMIOT, PITKÄT HIUKSET, PUHDISTUSRIEVUT YMS. EIVÄT TAKERRU KONEEN LIIKKUVIIN OSIIN. KONEET JA NIIDEN KAHVAT ON PIDETTÄVÄ PUHTAINA JA KUIVINA HYVÄN TARTUNTAOTTEEN VARMISTAMISEKSI. KUN KANNAT KONETTA PAIKASTA TOISEEN, PIDÄ KÄTESI ETÄÄLLÄ LIIPAISIMESTA/KÄYNNISTYS VIVUSTA EHKÄISTÄKSESI KONEEN KÄYNNISTYMISEN EPÄHUOMIOSSA. VÄLTÄ HYDRAULIÖLJYN JOUTUMISTA RUNSAIN MÄÄRIN JA TOISTUVASTI IHOLLE, SILLÄ SE VOI ÄRSYTTÄÄ IHOA. HUOLEHDI PERUSTEELLISESTA PESEYTYMISESTÄ EHKÄISTÄKSESI HYDRAULIÖL JYN IHOA ÄRSYTTÄVÄT VAIKUTUKSET. 3

6 K Ä Y T T Ö T A R K O I T U S Hydropneumaattinen työkalu 700 on tarkoitettu Avdel kierreniittien asennukseen suurella nopeudella. Näin se soveltuu erinomaisesti urakkaerien käsittelyyn ja liukuhihnatyöskentelyyn lukuisissa eri käyttökohteissa kaikilla teollisuuden aloilla. Käytä täydellisesti varustetun työkalun valintaan sivulla 7 olevaa taulukkoa. Perustyökalun tilaaminen ilman suukappaleasennelmaa on myös mahdollista (tuotenumero ). Lihavalla painetut luvut edustavat mittoja millimetreissä. Laihalla painetut luvut edustavat tuumia.

7 K Ä Y T T Ö Ö N O T T O P A I N E I L M A L Ä H D E Kaikkien tässä käyttöoppaassa mainittujen paineilmatyökalujen optimaalinen käyttöpaine on 5,5 baria. Suositamme paineensäätimien ja automaattisten voitelu/suodatusjärjestelmien asennusta paineilmajohtoon. Nämä tulisi asentaa korkeintaan 3 metrin etäisyydelle työkalusta (katso alla olevaa kaavakuvaa) työkalun parhaan mahdollisen käyttöiän ja mahdollisimman vähäisen huoltotarpeen varmistamiseksi. Paineilmaletkujen alhaisimman nimellishyötypaineen pitäisi olla 50 %:a korkeimmasta järjestelmän tuottamasta paineesta tai 0 baria, kumpi tahansa näistä on suurempi. Ilmaletkujen tulisi olla öljynkestäviä, niiden ulkopinnan tulisi olla hankauksenkestävä ja niiden tulisi olla panssaroituja, mikäli niitä käytetään olosuhteissa, joissa letkut saattavat vaurioitua. Kaikkien ilmaletkujen sisähalkaisijan TÄYTYY olla vähintään 6, mm (/ ). Katso sivulla 8 olevia tarkkoja päivittäishuoltoohjeita. SULKUHANA (KÄYTETÄÄN SUOTIMEN/SÄÄTIMEN TAI VOITELULAITTEIDEN HUOLLON AIKANA) MAKS 3 METRIÄ PAINEILMAN SISÄÄNTULO PAINELÄHTEESTÄ VOITELULAITE PAINEENSÄÄDIN JA SUODIN (TYHJENNÄ PÄIVITTÄIN) PAINEILMAN TYHJENNYSHANA I S K U N S Ä Ä T Ö Tämä säätö on välttämätön kierreniittien optimaalisen muodonmuutoksen varmistamiseksi. Tästä syystä suosittelemme koelevyn käyttöä. Koelevyn ja työssä käytettävän levyn pitää olla yhtä paksuja ja koelevyyn sekä työstölevyyn porattujen reikien keskenään yhtä suuria. Jos muodonmuutos on riittämätön, asennettu kierreniitti pyörii reiässä. Jos muodonmuutos on liiallinen, kierre vioittuu ja johtoruuvin murtuminen on mahdollista. Iskun säätömäärä riippuu siitä, kuinka paljon kotelon takaosaa 86 (osaluettelo sivulla 3) kierretään sisään tai ulos. Iskua lyhennetään kiertämällä koteloa sisään. Iskun pidennys tapahtuu kiertämällä kotelon takaosaa auki. Älä kuitenkaan koskaan kierrä kotelon takaosaa auki enempää kuin 5 kierrosta täysin SISÄÄN kierretystä asennosta, paitsi purkaessasi työkalua osiin. Säädä isku siten, että muodonmuutoksesta muodostuu mahdollisimman tarkoituksenmukainen. Lukitse iskun asetustappi 88 (osaluettelo sivulla 3) kotelon takaosaan. K Ä Y T T Ö M E N E T E L M Ä Kytke työkalu ilmalähteeseen. Aseta kierreniitti, huuli edellä, johtoruuviin kiinni. Kevyt painallus käynnistää moottorin ja kiertää kierreniitin automaattisesti suukappaletta ja pysäytintä vasten. Työnnä kierreniitti kohtisuoraan työkappaleeseen. Paina liipaisin täysin alas. Tällöin kierreniitti kiinnittyy työkappaleeseen ja irtoaa johtoruuvista. 5

8 S U U K A P P A L E Y K S I K Ö T On ratkaisevan tärkeää, että oikea suukappaleyksikkö on asennettu, ennen kuin työkalua ryhdytään käyttämään. Jos tiedät alkuperäisen täysin varustetun työkalun tuotenumeron tai tarkat tiedot työssä käytettävistä kiinnittimistä, voit sivulla 7 olevien valintataulukoiden avulla tilata uuden, täysin varustetun suukappaleyksikön. ASENNUSOHJEET T Ä R K E Ä Ä Paineilmansyöttö täytyy katkaista suukappaleyksiköiden asennuksen tai purkamisen ajaksi, ellei erityisesti toisin mainita. Poista suukappaleen kotelo ja säätömutteri, mikäli ne ovat edelleen kiinnitettynä koneeseen. Työnnä käytinakseli karaan. Asenna johtoruuvi 3 käytinakselille. Työnnä supistusholkki 5 (tarvittaessa) säätömutterin sisään. Kierrä säätömutteri karaan. Pidä karaa paikoillaan kiintoavaimen * avulla ja kierrä säätömutteria myötäpäivään. Pidä säätömutteria paikoillaan kiintoavaimen * avulla ja kiristä samalla lukkomutteria vastapäivään. Kierrä suukappaleen kotelo paikoilleen sekä suukappaleen kärkiosa suukappaleen kärkiosan lukkomutterilla. Varusteet irrotetaan suorittamalla edellä esitetyt toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Työkalun ollessa edelleen kytkettynä pois ilmalähteen yhteydestä kierrä yksi kierreniitti johtoruuviin käsin. Varmista, että kierreniitin ja johtoruuvin päät ovat tasoissa. Asenna suukappaleen kärki tarkasti oikeaan asentoon ja lukitse suukappaleen kärkimutteri kääntämällä kiintoavaimella * myötäpäivään. Irrota kierreniitti johtoruuvista. 3 LUKKOMUTTERI KARA KITKARENGAS 5 SÄÄTÖMUTTERI SUUKAPPALEEN KOTELO Harmaalla merkityt osat sisältyvät perustyökaluun. Mustalla merkityt osat muodostavat suukappaleyksikön. HUOLTOOHJEET Suukappaleyksiköt pitää huoltaa kerran viikossa. Irrota suukappaleyksikkö kokonaisuudessaan työkalusta. Suorita irrotus yllä olevissa asennusohjeissa selostetulla tavalla, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Vaihda kaikki kuluneet tai vioittuneet osat uusiin. Tarkasta varsinkin johtoruuvin kuluminen. Suorita kokoonpano asennusohjeita noudattaen. * 700huoltotarvikesarjan sisältämät tarvikkeet. Katso sivulla 9 olevaa luetteloa. 6

9 SUUKAPPALEYKSIKÖN OSAT Suukappaleiden kärkiosien muoto vaihtelee kierreniitin tyypin mukaan. Jokainen suukappaleyksikkö edustaa eri komponenteista koottua asennelmaa, joka voidaan tilata sellaisenaan. Kaikkiin suukappaleyksiköihin sisältyy myös suukappaleen kärjen lukkomutteri (tuotenumero ). Komponenttien numerot viittaavat viereisellä sivulla olevaan kaavakuvaan. Suositamme eri osien pitämistä varastossa, sillä osia joudutaan uusimaan säännöllisesti. Lue tarkkaan viereisellä sivulla olevat suukappaleyksikön huoltoohjeet. KIERTEISHOLKIN KOKO M3 M M5 M5 M6 M8 M0 M UNC 6 UNC 8 UNC 0 UNC / UNC 5 /6 UNC 3 /8 UNC 0 UNF / UNF 5 /6 UNF 3/8 UNF 3/6 BSW / BSW 5/6 BSW M3 M M5 M6 M8 M0 M UNC 6 UNC 8 UNC 0 UNC / UNC 5/6 UNC 0 UNF / UNF 5/6 UNF 3/6 BSW / BSW 0BA BA BA M3 M M5 M6 M8 8 UNC 0 UNC / UNC 8 UNF 0 UNF / UNF M3 M M5 M6 M8 TÄYSIN VARUSTETTU TYÖKALU SUUKAPPALEYKSIKKÖ SUPERSERT AVOIN JA SULJETTU PÄÄ (FB) HEXSERT (9688) ISOT LAIPPAKIERTEISHOLKIT (9698, FS58, 908, 98, 998) + NUTSERT VAKIOMALLI (9500) + SQUARESERT (GK08) + EUROSERT (GJ08) OHUEN LEVYN NUTSERT (9658, 968, 988, FS38) Soveltuu kaikkien tässä jaksossa lueteltujen kierteisholkkien asennukseen lukuun ottamatta ohuen levyn isolaippaista Nutsert kierteisholkkia M5. Soveltuu AINOASTAAN ohuen levyn isolaippaisen Nutsert kierteisholkin M asennukseen. Näihin suukappaleyksiköihin sisältyy säätömutteri, tuotenumero 7009, joka korvaa työkalussa olevan

10 H U O L T O Niittaustyökalu pitää huoltaa säännöllisesti ja sen toiminta sekä kunto on tarkastettava perusteellisesti kerran vuodessa tai joka toimintajakson jälkeen, kumpi tahansa näistä tulee aikaisemmin kysymykseen. T Ä R K E Ä Ä Työnantaja on vastuussa siitä, että työkalun huoltoohjeet on annettu huoltohenkilökunnalle. Koneenkäyttäjän ei pidä huoltaa tai korjata niittaustyökalua ellei hän ole saanut siihen koulutusta. P Ä I V I T T Ä I N Kaada päivittäin ennen työskentelyn aloittamista tai ennen työkalun ensimmäistä käyttökertaa muutama pisara puhdasta, kevyttä voiteluöljyä työkalun ilmantuloon, ellei ilman tuloputkeen ole asennettu voitelulaitetta. Jos työkalu on jatkuvassa käytössä, ilmaletku pitää irrottaa ilmalähteestä ja työkalu voidella kahden tai kolmen tunnin välein. Tarkasta, että järjestelmässä ei ole ilmavuotoja. Vioittuneet letkut tai liittimet pitää vaihtaa uusiin. Jos paineensäädintä ei ole varustettu suotimella, tyhjennä ilmalinja poistaaksesi siihen kerääntyneen lian ja veden ennen kuin ilmaletku kytketään työkaluun. Tarkasta, että suukappale on oikea. Tarkasta, että työkalun isku on riittävä valitun kierreniitin asennukseen. (Katso iskun säätöohjeita sivulla 5.) Tarkasta suukappaleyksikössä olevan johtoruuvin kunto. Vaihda uuteen, jos se on kulunut tai vioittunut. V I I K O I T T A I N Tarkasta, että koneessa ei ole öljyvuotoja eikä ilmaletkussa ja liittimissä ole ilmavuotoja. Työkalujen huollon aikana käytettävää rasvaa voidaan tilata yksittäisenä artikkelina; osanumero näkyy huoltotarpeiston vastakkaisella puolella. M O L Y K O T E 5 5 M T U R V A L L I S U U S T I E T O J A ENSIAPU IHO: Pyyhi ja pese vedellä ja saippualla. NAUTITTAESSA: Yleensä ei ole odotettavissa vahingollisia vaikutuksia. Hoidettava oireiden mukaisesti. SILMÄT: Aiheuttaa ärsytystä, mutta ei ole terveydelle vaarallista. Huuhtele vedellä ja pyydä lääkärin apua. YMPÄRISTÖ Kerää kaapimalla ja toimita asianmukaiselle kaatopaikalle poltettavaksi tai muuten hävitettäväksi. TULIPALOVAARA LEIMAHDUSPISTE: Yli 0 o C. Ainetta ei ole luokiteltu helposti syttyväksi. Sopivat sammutusaineet: Hiilidioksidi, vaahto, kuiva jauhe tai hieno vesisuihku. KÄSITTELY On käytettävä muovisia tai kumikäsineitä. VARASTOINTI Älä säilytä lämpölähteiden tai hapettavien aineiden lähettyvillä. 8

11 Suosittelemme kaikkiin huoltotoimenpiteisiin alla olevissa taulukoissa esitetyn huoltovälinesarjan käyttöä (tuotenumero ). Välinesarja toimitetaan omassa muovilaukussaan. HUOLTOVÄLINESARIA TUOTENRO KUVAUS KPL PAININ OHJAINHOLKKI Ø 3 mm PISTEPUIKKO Ø mm PISTEPUIKKO SISÄLUKKORENGASPIHDIT ULKOLUKKORENGASPIHDIT PEHMEÄ NUIJA mm HYLSY LASTA mm KIINTOAVAIN mm KIINTOAVAIN mm KIINTOAVAIN PAININNUPPI HUOLTOVÄLINESARIA (jatkoa) TUOTENRO KUVAUS KPL mm/5 mm KIINTOAVAIN mm/3 mm KIINTOAVAIN mm KIINTOAVAIN ,5 mm KUUSIOKOLOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN VÄÄNTÖTANKO MOLYKOTE 55M (00 g:n PUTKI) MUOVIKOTELO mm/9 mm KIINTOAVAIN H U O L T O Joka toimintajakson jälkeen niittaustyökalu pitää purkaa kokonaisuudessaan ja kuluneet tai vioittuneet osat vaihtaa uusiin. Tällöin vaihdetaan uusiin myös tietyt osat, joiden uusiintaa suositetaan. Kaikki Orenkaat ja tiivisteet pitää uusia ja voidella Molykote 55M, ennen työkalun kokoamista uudelleen. T Ä R K E Ä Ä Turvaohjeet ovat sivulla & 3. Työnantaja on vastuussa siitä, että työkalun huoltoohjeet on annettu huoltohenkilökunnalle. Koneenkäyttäjän ei pidä huoltaa tai korjata niittaustyökalua ellei hän ole saanut siihen koulutusta. Paineilmansyöttö on katkaistava ennen työkalun purkamiseen tai huoltoon ryhtymistä, ellei erityisesti toisin mainita. Työkalun purkaminen suositetaan tehtäväksi puhtaassa ympäristössä. Lihavalla painetut numerot viittaavat kokoonpanokaavakuvaan sivulla ja varaosaluetteloon sivulla 3. Poista öljy työkalusta, ennen kuin aloitat sen purkamisen.poista öljytulppa, öljytiivistysrengas 3, ilmausruuvi 8 ja ilmausruuvin tiivistysrengas 9 kahvalaitteistosta ja tyhjennä öljy sopivaan astiaan. Suukappaleyksikön irrottaminen on välttämätöntä ennen työkalun purkamista. Suukappaleyksikön irrotusohjeet ovat sivulla 6. Perusteellista huoltoa varten suoritettava työkalun purkaminen suositetaan tehtäväksi sivulla 0 esitetyssä järjestyksessä. 9

12 PAINEILMASYLINTERI Poista kuminen pohjakappale. Aseta työkalu, pohjaosa ylimpänä, pehmeillä leuoilla varustettuun puristimeen. Kierrä pohjatulppa 3 auki kiintoavaimella*. Paineilmamännän 9 tulisi liikkua ylöspäin jousen vaikutuksesta (paineilmamäntää 9 voidaan joutua painamaan käsin). Poista Orengas. Vedä paineilmamäntä 9 pois. Poista huulitiiviste 8 ja O rengas 36. Pidä männänvartta 0 pehmeäleukaisessa puristimessa, jotta se ei naarmuunnu. Irrota männänvarsi 0 paineilmamännästä 9 kiertämällä männänvarren kiinnityspultti 5 auki kiintoavainta* käyttäen. Tarkasta, että ilmaputki ei ole vioittunut eikä vääntynyt. (Ilmaputki kierretään kahvan sisään ja kiinnitetään paikoilleen kierrelukitusliimalla Loctite ). Jos ilmaputken irrotus on tarpeen, lämmitä ilmaputken pohja 00 Casteen lämpötilaan pehmittääksesi Loctiteliiman. Ilmaputki voidaan tämän jälkeen kiertää irti kahvasta kuusiokoloavainta* käyttäen. Tarkasta, että jousi ei ole vääntynyt eikä vioittunut. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. VARREN OHJAIN Aseta työkalu ylösalaisin puristimeen ja kierrä varren ohjain 5 irti käyttämällä kiintoavainta* ja vääntövartta*. Vedä varren ohjain 5 pois. Avaa lukkomutteri 3 käyttämällä kiintoavainta*, poista tiiviste ja Orengas 98. Poista Orengas 6. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. LIIPAISIN Aseta työkalu puristimeen ja poista tappi 6 käyttämällä pistepuikkoa*. Poista liipaisin 5, tappi, rulla 3 ja kiilapainike. Paina liipaisimen varren 0 päätä kevyesti ja poista se yhdessä Orenkaiden 7 ja, ohjaimen 9, huulitiivisteen 8 ja tulpan 7 kanssa. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että huulitiivisteen 8 huuli osoittaa työkalun päätä kohti. KÄÄNTYVÄ ILMAN SISÄÄNTULOLIITIN ( ) Poista ruuvi 0 ja sovitelevy 39 käyttämällä kiintoavainta*. Poista kääntyvä ilman sisääntuloliitin 38. Kierrä uroskierteinen kaksoisliitin irti kääntyvästä sisääntuloliittimestä 38 ja poista nailonlevy 33. Poista porattu pultti 37 käyttämällä kiintoavainta*. Poista kaksi nailonlevyä 33 ja ilman sisääntulokappale 35. Irrota lukkorengas 97 uroskierteisestä kaksoisliittimestä käyttämällä lukkorengaspihtejä ja vedä sintrattu suodin 96 pois. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. TASAUSVENTTIILI Kierrä venttiilin lukitustulppa 7 auki käyttämällä litteää erikoiskiintoavainta*, vedä pois ja irrota jousi 0 sekä Orengas 9. Poista äänenvaimennin 3 käyttämällä kiintoavainta* ja poista nailonlevy 33. Työnnä venttiilin mäntä 8 ulos kotelostaan yhdessä Orenkaitten 30, 3 ja 3 kanssa. Tarkasta, että jousi 0 ei ole vääntynyt. Vaihda uuteen tarvittaessa. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. SUUKAPPALEYKSIKKÖ Poista suukappale ennen purkamisen aloittamista. Poista kara ja lukkomutteri 5 kiintoavaimia* käyttämällä. Poista palautusjousen lukkomutteri 6 käyttämällä kiintoavainta*. Poista palautusjousi 7, sovituslevy 99 ja lukkorengas 90. Tarkasta, että palautusjousi 7 ei ole vääntynyt. Vaihda uuteen tarvittaessa. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. KOTELON TAKAOSA Poista ruuvi 0 ja iskun asetustappi 88 käyttämällä kiintoavainta * ja nosta siltavälilevy 95 pois. Vapauta iskun asetustapin 88 kytkentä työntämällä sitä jousta 89 vasten. Kierrä kotelon takaosa 86 auki. Poista kotelon takaosan kumivaippa 87 tarvittaessa. Vedä lukkorengas 8 pois käyttämällä lukkorengaspihtejä* ja poista sintrattu äänenvaimennin 85. Suorita kokoaminen loppuun samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Sijoita pidäke 0 suukappaleyksikköön ennen kuin kierrät kotelon takaosan 86 paikoilleen. * 700huoltotarvikesarjan sisältämät tarvikkeet. Katso sivulla 9 olevaa luetteloa. 0

13 JAKELUOSA Irrota kaksi ruuvia 0 käyttämällä kuusiokoloavainta*. Vedä jakeluosa 83 pois yhdessä ilmamoottorin päätytulpan 8 ja Orenkaiden 8 ja 3 kanssa. Varo pudottamasta kuulaa 79 ja tankoa 78. Poista neljä uppohylsykantaruuvia 58 käyttämällä kuusiokoloavainta* ja vedä pois iskun pysäytin 57. Vedä ulos kaksi ilmansyöttöputkea 59 ja neljä Orengasta 60. Kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. HYDRAULIMÄNTÄ JA ILMAMOOTTORIASENNELMA (700 60) Kierrä liimanauhaa hydraulimännän 5 kierteiden ympärille ja siirrä asennelmaa taaksepäin hitaasti, mutta vakaasti. Irrota lukkorengaspihdeillä * lukkorengas 5 ja edessä oleva tiiviste 5. Poista Orenkaat 76 ja 77. Erota hydraulimäntä 5 ilmamoottorin kotelosta 75 käyttämällä kahta kiintoavainta*. Välikerengas 55, toimintatappi 56 ja Orengas 0 tulevat ulos yhdessä hydraulimännän 5 kanssa. Poista ilmamoottoriasennelma ilmamoottorin kotelosta 75, poista lukkorengas 6 lukkorengaspihdeillä*. Napauta sitten ilmamoottorin koteloa 75 työpenkkiä vasten irrottaaksesi komponentit. Osat 6 7 voidaan vetää ulos yhtenä asennelmana. Varo pudottamasta tappia 7. Poista laakeri 6, kiertoratasten karakappale 63, kolme kiertoratasta 6, kiertoratasrengas 65 ja välike 66. Napauta roottorin 70 uritettua päätä kevyesti pehmeällä nuijalla. Laakeri 67 ja levy 68 tulevat ulos yhdessä staattorin 69 ja viiden roottorisiiven 7 kanssa (roottori 70 jää käteen). Aseta takapäätykappale 7 puristimeen, jossa on pnapauta roottorin 70 keskiosaa pistepuikolla * laakerin 73 irrottamiseksi (käännä roottori 70 ylösalaisin, jolloin laakeri 73 tulee ulos). Kun kokoat ilmamoottoria, varmista, että roottorin 70 takasivu koskettaa takapäätykappaletta 7. Niiden väliin ei saa jäädä aksiaalista välystä (mahdollisesti olemassa oleva välys poistuu, kun laakeri 73 on asennettu paikoilleen). Kun työnnät ilmamoottorin koteloon 75, kohdista osat siten, että tappi 7 asettuu ilmamoottorin kotelon 75 pyörintä toiminnassa/pois toiminnasta porttien ja takapäätykappaleen 7 välillä olevaan keskireikään. Kun asennat hydraulimäntää 5 ilmamoottoriasennelmaan, kiristä eri osat käsin ja puhalla ilmaa yhteen ilmamoottorin kotelon 75 ulkoporttiin varmistaaksesi, että ilmamoottori pyörii vapaasti. Kun asennat etutiivistettä 5, varmista, että sen halkaisijaltaan suurempi puoli asettuu työkalun takaosaa kohti. Suorita kokoaminen loppuun samalla tavalla kuin purkaminen, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. T Ä R K E Ä Ä Tarkasta työkalu päivittäisten ja viikoittaisten huoltoohjeiden mukaisesti. Voitelu on AINA välttämätöntä ennen käyttöönottoa työkalun purkamisen jälkeen. * 700huoltotarvikesarjan sisältämät tarvikkeet. Katso sivulla 9 olevaa luetteloa.

14 PERUSTYÖKALUN YLEISKOKOONPANO

15 VARAOSALUETTELO TUOTE TUOTENRO KUVAUS KPL VARASTO TUOTE TUOTENRO KUVAUS KPL VARASTO TUOTE TUOTENRO KUVAUS KPL VARASTO PÄÄKAPPALE/KAHVA KUMINEN POHJAOSA PÄÄTYTULPPA (KIERTEINEN) ORENGAS MÄNNÄN VARREN KIINNITYSPULTTI M TÄRINÄÄ KESTÄVÄ TIIVISTYSRENGAS ORENGAS HUULITIIVISTE (PAINEILMAMÄNTÄ) PAINEILMAMÄNTÄ MÄNNÄN VARSI (VAHVISTIN) JOUSI ILMAN SYÖTTÖPUTKI LUKKOMUTTERI TIIVISTE VARREN OHJAIN ORENGAS TULPPA HUULITIIVISTE OHJAIN LIIPAISIMEN VARSI ORENGAS TAPPI RULLA KIILAPAINIKE LIIPAISIN TAPPI VENTTIILIN LUKITUSTULPPA VENTTIILIN MÄNTÄ ORENGAS ORENGAS ORENGAS ORENGAS /8" NAILONLEVY /8" ÄÄNENVAIMENNIN ILMAN SISÄÄNTULOLOHKO ORENGAS PORATTU PULTTI KÄÄNTYVÄ SISÄÄNTULOLIITIN SOVITUSLEVY M PYÖREÄ KANTARUUVI ÖLJYTULPPA ÖLJYTIIVISTEEN SOVITUSLEVY KARA LUKKOMUTTERI PALAUTUSJOUSEN LUKKOMUTTERI PALAUTUSJOUSI M5 ILMAUSRUUVI ÖLJYTIIVISTEEN ILMAUSSOVITUSLEVY RIPUSTUSRENGAS ETUTIIVISTE JOUSIRENGAS TIIVISTE HYDRAULIMÄNTÄ VÄLIKKEEN SÄÄTÖRENGAS TOIMINTATAPPI ISKUN PYSÄYTIN M5 UPPOKANTAHYLSYRUUVI PAINEILMAMOOTTORIN ILMANSYÖTTÖPUTKI ORENGAS JOUSIRENGAS LAAKERI KIERTORATASTEN KARAKAPPALE KIERTORATAS KIERTORATASRENGAS VÄLIKE LAAKERI ETUPÄÄTYLEVY STAATTORI ROOTTORI ROOTTORIN SIIPI TAKAPÄÄTYLEVY LAAKERI TAPPI ILMAMOOTTORIN KOTELO ORENGAS ORENGAS TYÖNTÖVARSI, PITUUS 80 mm PALLO (KUMI) MERKINTÄTARRA ILMAMOOTTORIN PÄÄTYTULPPA ORENGAS JAKELUOSA KOTELON TAKAOSA KOKOONPANO KOTELON TAKAOSAN KUMIVAIPPA ISKUN ASETUSTAPPI JOUSI LUKKORENGAS SUUKAPPALEEN KOTELO SÄÄTÖMUTTERI (ENINTÄÄN M0) VÄRITARRA TYÖKALUUN SIDOTTAVA TURVALIPUKE SILTAVÄLILEVY SINTRATTU SUODIN JOUSIRENGAS ORENGAS SOVITUSLEVY CEMERKINTÄTARRA (AVDEL ITALY) ORENGAS PIDÄKE (KUMIA) TULPPA JOUSI KÄYTTÖOPAS 7/9 mm OHUT KIINTOAVAIN /3 mm KIINTOAVAIN mm KUUSIOKOLOAVAIN 5 mm KUUSIOKOLOAVAIN mm Ø PISTEPUIKKO 7 mm LITTEÄ ERIKOISKIINTOAVAIN,5 mm KUUSIOKOLOAVAIN OHJAUSLEVYLAITTEISTO SYÖTTÖLAITTEISTO JOUSI 5 5 3

16 V O I T E L U Voitelu on AINA välttämätöntä ennen käyttöönottoa ja työkalun purkamisen jälkeen. Iskun täyden pituuden palauttaminen saattaa myös olla tarpeellista pitkän käyttörupeaman jälkeen, jolloin iskunpituus on mahdollisesti pienentynyt ja niitit eivät kiinnity täysin yhdellä liipaisimen painalluksella. V O I T E L U Ö L J Y T I E D O T Suositettu voiteluöljy: Hyspin VG3, jota on saatavissa 0,5 litran (tuotenumero ) tai gallonan/,55 litran (tuotenumero ) erissä. Tekniset ja turvallisuutta koskevat tiedot ilmenevät alla olevista taulukoista. H Y S P I N V G 3 Ö L J Y T U R V A L L I S U U S T I E D O T ENSIAPU IHO: Pese perusteellisesti saippualla ja vedellä mahdollisimman pian. Vähäinen kosketus ei vaadi mitään välittömiä toimenpiteitä. Lyhytaikainen kosketus ei vaadi mitään välittömiä toimenpiteitä. NIELAISTUNA:Pyydä lääkärin apua välittömästi. ÄLÄ pakota oksennusta. SILMÄT: Huuhtele silmiä välittömästi vedellä useita minuutteja. Tämä aine EI ole ensisijaisesti ärsyttävä, mutta vähäistä ärsytystä saattaa esiintyä, jos ainetta joutuu silmiin. TULIPALO Tulensammutukseen sopivat: CO, kuiva jauhesammutin, vaahtosammutin tai vesisumu. ÄLÄ käytä vesisuihkua. YMPÄRISTÖ JÄTTEENPOISTO: Valtuutetun jätehuoltoliikkeen toimesta viralliselle kaatopaikalle. Voidaan polttaa. Käytetty tuote voidaan toimittaa kierrätyskäsittelyyn. VUODOT: Estä aineen pääsy viemäreihin ja vesistöön. Imeytä imukykyiseen materiaaliin. KÄSITTELY Käytä silmäsuojaimia, ainetta läpäisemättömiä suojakäsineitä (esim. PVCmuovisia) ja muoviesiliinaa. Käsittele hyvin tuuletetuissa tiloissa. VARASTOINTI Varastointi ei vaadi mitään erityisiä turvatoimenpiteitä. OMINAISUUS YKSIKKÖ OMINAISUUS YKSIKKÖ ISOöljytyyppi HL ISOviskositeettiluokka 3 Kinemaattinen viskositeetti 0 C 00 C 5,3 Suhteellinen 0 C 0,875 Viskositeettiindeksi 95 Jähmettymispiste C 30 Avoleimahduspiste C 3 Neutralointiarvo, mg KOH/g,5 Vaahtoamistaipumus/stabiilisuus C Lievä/ei ole 93,5 C 0/ei ole ml testin 93,5 C Lievä/ei ole Ilmapäästöarvo minuuteissa 0, %:iin 50 C Tiivisteen yhteensopivuusindeksi 0 Veden erottumisaika minuuteissa arvoon 5 C 83 C 5 M E N E T T E L Y T A P A Lihavalla painetut numerot viittaavat kokoonpanokaavakuvaan sivulla 8 ja varaosaluetteloon sivulla 9. T Ä R K E Ä Ä Kaikki toimenpiteet pitää suorittaa puhtaalla työpöydällä, puhtain käsin, puhtaassa ympäristössä. Varmista, että öljy on täysin puhdasta ja että siinä ei ole ilmakuplia. On AINA HUOLHDITTAVA siitä, että työkalun sisään ei pääse likaa tai roskia, sillä ne saattavat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Työkalu on pidettävä makaamassa sivullaan koko voitelun ajan. Aseta työkalu makaamaan sivullaan siten, että öljytulppa osoittaa ylöspäin. Vedä iskun asetustappi 87 taakse ja kierrä kotelon takaosaa 85 auki korkeintaan 5 kierrosta laskettuna täysin SISÄÄN kierretystä asennosta. Kierrä öljytulppa auki kuusiokoloavaimella ja poista öljytiivisteen sovituslevy. Täytä työkalu öljyllä ja heiluta sitä kevyesti ilman poistamiseksi. Aseta öljytiivisteen sovituslevy ja öljytulppa takaisin ja kiristä. Seuraavaksi työkalu täytyy ilmata. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että ilmakuplat poistuvat öljypiiristä. Varmista, että öljyn ilmausruuvi 7 on kiristetty ääriasentoonsa. Kierrä se sitten auki vain YHDEN KIERROKSEN verran kuusioloavaimella. Liitä työkalu ilmalähteeseen ja paina liipaisinta. Odota, kunnes öljyä on ilmestynyt öljyn ilmausruuvin 7 ympärille joka puolelle. Kiristä sitten ruuvi. Pyyhi liiallinen öljy pois. Vapauta liipaisin. Avaa öljytulppa kuusiokoloavaimella. Lisää öljyä palauttaaksesi öljytason tarpeelliselle korkeudelle. Aseta öljytiivisteen sovituslevy ja öljytulppa takaisin ja kiristä. Työhön tarvittavan suukappaleen asennus ja työkalun iskun säätö on välttämätöntä ennen työkalun käyttöä.

17 V I A N E T S I N T Ä Lihavalla painetut osien numerot viittaavat yleiskokoonpanokaavioon ja osaluetteloon sivuilla ja 3. VIKA Paineilmamoottori toimii hitaasti Kierreniitin muoto ei muutu oikealla tavalla Johtoruuvi pyörii moottorista riippumatta Kierreniitti ei asetu johtoruuville Työkalu on juuttunut asennettuun Kierreniitin kiinni Johtoruuvi katkeaa Johtoruuvi ei kierrä niittiä sisään Liipaisin ei toimi Johtoruuvi ei palaa takaisin ja/tai kiertyy jatkuvasti irti niitistä Johtoruuvi ei kierry irti niitistä MAHDOLLINEN SYY Moottorissa ilmavuoto Alhainen ilmanpaine Ilmatie tukkeutunut Johtoruuvi kulunut Roottorin siivet juuttuneet kiinni Iskun säätö väärä Ilmanpaine poikkeaa rajaarvoista Matala öljytaso Kierreniitti ei kiinnity Vetoakseli kulunut tai vioittunut Johtoruuvi kulunut tai vioittunut Säätömutteri löystynyt Lukkorengas 90 puuttuu Kierteisholkin kierrekoko väärä Väärä johtoruuvi asennettu Johtoruuvi kulunut tai vioittunut Suutinosa väärin asennettu Isku liian suuri/ Viallinen kierteisholkki/ Kulunut tai viallinen johtoruuvi Työkalun isku liian suuri Johtoruuviin kohdistuva sivukuormitus Ruuvisäätömutteri löysällä Ilmaa ei syöty Lukkomutterin 5 ja karan välillä riittämätön rako Työntövarsi 78 liian lyhyt Ilmamoottori juuttunut paikoilleen Staattista kitkaa Ilmanpaine matala Venttiilin mäntä ei liiku Huulitiiviste 8 on viallinen KORJAUSTOIMENPIDE Tarkasta tiivisteet kulumisen varalta ja vaihda uusiin tarvittaessa Lisää Puhdista ilmansyötössä esiintyvät tukkeumat Vaihda uuteen Voitele työkalu ilmaaukon kautta Säädä Säädä Voitele työkalu Tarkasta kierteisholkin kiinnittymisalue Vaihda uuteen Vaihda uuteen Kiristä Asenna uusi lukkorengas Ota käyttöön oikea kierreniitti Ota käyttöön oikea johtoruuvi Vaihda uuteen Sulje ilman syöttö ja asenna suukappale uudestaan huolellisesti ÄLÄ PAINA LIIPAISINTA. Vapauta iskun lukituslaite ja siirrä kotelon takaosa eteenpäin, iskun nollaasentoon. Paina liipaisinta. Johtoruuvin pitäisi nyt kiertyä irti holkista. Aseta isku uudestaan. Jos se ei toimi, katkaise ilman syöttö työkaluun. Työnnä mm øtappi suukappaleen kotelossa olevien rakojen kautta karaan. Käännä, kunnes johtoruuvi irtoaa kierteisholkista. Ota käyttöön uusi Kierreniitti JA johtoruuvi. Aseta isku uudestaan. Pidä työkalua kohtisuorassa työkappaleeseen nähden asentaessasi Kierreniittejä Kiristä Kytke Säädä rako välille,5 mm Vaihda uuteen Voitele työkalu ilman sisääntuloaukon kautta. Jos tämä ei riitä, pura työkalu ja puhdista ilmamoottori perusteellisesti. Paina liipaisinta muutamia kertoja Lisää ilmanpainetta Paina liipaisinta useita kertoja. Voitele työkalu ilman sisääntuloaukon kautta. Jos tämä ei riitä, pura työkalu, puhdista ja voitele liipaisimen osat. Vaihda uuteen Säätömutteri 9 on löysällä Ilmaa ei syöty Kotelon takaosaa on kierretty auki enemmän kuin 5 kierrosta Orenkaasta 8 vuotaa ilmaa Jakelulaite juuttunut kiinni Ilmamoottori tukkeutunut Kiristä Kytke Aseta työkalun iskun pituus Vaihda uuteen Voitele Voitele työkalu ilman sisääntuloaukon kautta. Jos tämä ei riitä, pura työkalu ja puhdista ilmamoottori perusteellisesti. 5

18

19 Todistus laatuvaatimusten täyttämisestä Avdel SRL yhtiö, jonka toimipaikan osoite on Via Manin 350, 0099 Sesto Giovanni, Milán, Italia vakuuttaa täten tästä tuotteesta yksin vastuussa olevana, että tuote, Tyyppi 700 sarjanumero... johon tämä vakuutus viittaa, täyttää seuraavien standardien ja asetusten sisältämät vaatimukset: EN9 osa ja osa ISO 866 osa & 7 ISO 37 JA PNEUROPtestikoodi PN8NTC ISO PREN79 osa 6 & koneita koskevan direktiivin 89/39/EEC (direktiivin 9/368/EEC, 93//EEC muuntamassa muodossa) ja 93/68/EEC asettamien vaatimusten mukaisesti. Welwyn Garden City päiväys M. Dellefave Konesuunittelupäällikkö BS EN ISO 900&: 99 FM 0037

20 Since 9 Since TAUSTRALIA Infastec (Australia) Pty Ltd. 89 Wellington Road Rowville Victoria 378 Tel: Fax: CANADA Avdel Canada Limited 030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S R8 Tel: Fax: CHINA Infastech (China) Ltd RM 708, 7/ F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong Tel: Fax: FRANCE Avdel France S.A.S. Bat. Le Monet Paris Nord 9 Allée des Imp ressionistes CS 5938 Villepinte 959 Roissy CDG Cedex Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) GERMAN TAvdel Deutschland GmbH Rotenburger St r Hannover Tel: +9 (0) Fax: +9 (0) INDIA Infastech Fastening Technologies India Private Limited Plot No 0Z, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial G rowth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 6005 Tamilnadu Tel: Fax: com ITALY Avdel Italia S. r.l. Viale Lombardia 5/ Brugherio (MB) Tel: Fax: JAPAN Infastech Kabushiki Kaisha Center Minami SKY, 3 ChigasakiChuo, Tsuzukiku, Yokohamacity, Kanagawa Prefecture Japan 003 Tel: Fax: MALAYSIA Infastech (Malaysia) Sdn Bhd Lot 63 Persiaran Bunga Tanjung, Senawang Industrial Park 7000 Seremban Negeri Sembilan Tel: Fax: SINGAPORE Infastech (Singapore) Pte Ltd. 3 Kaki Bukit Road 3 #0503/06 Techlink Singapore, 788 Tel: Fax: SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd. 39, Jikdong, Gwangjusi, Gyeonggido Korea, 6090 Tel: Fax: SPAIN Avdel Spain S.A C/ Puerto de la Morcuera, Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 899 Leganés (Madrid) Tel: Fax: TAIWAN Infastech/TriStar Limited No 697, Baodong Rd, Guanmiao Dist. Tainan City Taiwan, R.O.C. 78 Tel: (ext 0) Fax: THAILAND Infastech Thai Co., Ltd 6/3 Moo Tambon Pluakdaeng Amphur Pluakdaeng Rayong 0 Thailand Tel: +66 (0) Fax: +66 (0) com UNITED KINGDOM Avdel UK Limited Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 LY Tel: + (0) Fax: + (0) USA Avdel USA LLC 6 NC Highway 00 South rth Carolina 863 Tel: Fax: Infastech (Decorah) LLC 30 Kerr Drive Decorah, IA 50 Tel: Fax: Manual No. Issue Change No B5 3/078 tech.com AV, Autosert (equipment), Avbolt, Avdel, Avdelmate, Avdel TX000, Avdelok, Avex, Avibulb, Avinox, Avinut, Avlug, Avmatic, Avplas, Avseal, Avsert, Avtainer, Avtronic, Briv, Bulbex, Chobert, Eurosert, Fastriv, Finsert, Genesis, Grovit, Hemlok, Hexsert, Holding your world together, Hydra, Infalok, Interlock, KlampTite, Klamptite KTR, Kvex, Maxlok, Monobolt, Monobulb, Neobolt, Nutsert, Nutsert SQ, Portariv, Rivmatic, Rivscrew, Speed Fastening, Squaresert, Stavex, Supersert, Thin Sheet Nutsert, Titan, TLok, TLR, TSN, TX000, VersaNut, Viking and Viking 360 are trademarks of Avdel UK Limited. eriv, Infastech, NeoSpeed and Our Technolog y, Your Success are trademarks of Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. The names and logos of other companies mentioned herein may be trademarks of their respective owners. This document is for informational purposes only. Infastech makes no warranties, expressed or implied, in this document. Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy. Your local Avdel representative is at your disposal should you need to con rm latest information. 0 Infastech

Genesis G3/4. Pikavapautteiset niitaustarvikkeet

Genesis G3/4. Pikavapautteiset niitaustarvikkeet Genesis G3/4 Pikavapautteiset niitaustarvikkeet PIKAVAPAUTTEINEN SUUTINSARJA: 71220-20350 (HEMLOCK & 8, 9, 10 mm Avseal) 71220-20310 (Kaikki muut niitit) 9B 9A 7 6 5 4 3 8 1 2 NIITTAUSTARVIKEPATRUUNA 71220-20360

Lisätiedot

ng -työkalujen käyttöohjeen täydennys kiinteät karasäiliöt

ng -työkalujen käyttöohjeen täydennys kiinteät karasäiliöt Genesis ng -työkalujen käyttöohjeen täydennys kiinteät karasäiliöt Käyttötarkoitus Genesis ng -työkalussa on käytettävä joko tässä kuvattua kiinteää karasäiliötä tai Genesis ng -työkalujen ohjeissa kuvattua

Lisätiedot

Käyttöohje FKT 12V. Alkuperäisen ohjeen käännös. Akun tarkastuslaite

Käyttöohje FKT 12V. Alkuperäisen ohjeen käännös. Akun tarkastuslaite Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös FKT 12V Akun tarkastuslaite Jokaisen akun tarkastuslaitetta käyttävän tai akkuja käsittelevän henkilön on luettava tämä ohjetiedote läpi kiinnittäen erityistä huomiota

Lisätiedot

Genesis ng4, G4, G2LB, Avdelok /Maxlok Karaleikkuri

Genesis ng4, G4, G2LB, Avdelok /Maxlok Karaleikkuri Genesis ng4, G4, G2LB, Avdelok /Maxlok Karaleikkuri Karaleikkurilisälaitteen ohjeet Turvallisuusmääräyksiä Tämä tekninen tiedote on luettava kiinnittäen erityistä huomiota Genesis ng4, G4 tai G2LB - työkalun

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. 71214 Työkalu. 71213 Työkalu

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. 71214 Työkalu. 71213 Työkalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös 74 Työkalu 73 Työkalu Genesis Hydropneumaattinen työkalu 73 Irrotettava Pullo ja 74 Kiinteä Pullo Sisällys Turvallisuus 4 Tekniset tiedot Työkalun tekniset tiedot

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös 740 Kierreniittityökalu Sisällys Ohjeita 4 Työkalua koskevia teknisiä tietoja 5 Työkalun mitat 5 Käyttötarkoitus Työkalun valinta 6 & 7 Käyttöönotto Paineilmanlähde

Lisätiedot

Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös

Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös 73200 Hydropneumaattinen työkalu 2 Sisältö Turvallisuusohjeet...... 4 Tekniset tiedot...... 5 Käyttötarkoitus 5 Työkalun tekniset tiedot 5 Työkalun mitat 5 Käyttöönotto......

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöohje. Genesis 4. Alkuperäisen ohjeen käännös. 71234 Työkalu. 71233 Työkalu

Käyttöohje. Genesis 4. Alkuperäisen ohjeen käännös. 71234 Työkalu. 71233 Työkalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös 734 Työkalu 733 Työkalu G4 Genesis 4 Hydropneumaattinen työkalu 733 Irrotettava Pullo ja 734 Kiinteä Pullo Sisällys Turvallisuus 4 Tekniset tiedot Työkalun tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. Hydropneumaattinen työkalu

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. Hydropneumaattinen työkalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös Genesis Hydropneumaattinen työkalu Sisällys Turvallisuus 4 Tekniset tiedot Työkalun tekniset tiedot 5 Työkalun mitat 5 Käyttötarkoitus Niittivalikoima 6 Osien numerointi

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. Hydropneumaattinen työkalu

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. Hydropneumaattinen työkalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös Genesis Hydropneumaattinen työkalu Sisällys Turvallisuus 4 Tekniset tiedot Työkalun tekniset tiedot 5 Työkalun mitat 5 Käyttötarkoitus Niittivalikoima 6 Osien numerointi

Lisätiedot

Käyttöohjeet ja osaluettelo

Käyttöohjeet ja osaluettelo Käyttöohjeet ja osaluettelo KAPASITEETILTAAN 3 TONNIN HALLITUNKKI HUOMIO TÄMÄ TUNKKI ON TARKOITETTU VAIN NOSTAMISEEN. KÄYTÄ KUORMAN TUKEMISEEN AINA TURVATELINEITÄ ENNEN KORJAUSTEN TEKEMISTÄ. OMAN TURVALLISUUTESI

Lisätiedot

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. Hydropneumaattinen työkalu

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. Hydropneumaattinen työkalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös G Genesis Hydropneumaattinen työkalu Sisällys Turvallisuus 4 Tekniset tiedot Työkalun tekniset tiedot 5 Työkalun mitat 5 Käyttötarkoitus Niittivalikoima 6 Osien

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite Mallinro: 130-7190 Form No. 3386-265 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä Ohje nro Versio Osa nro 9172666 1.0 Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä M3903274 Sivu 1 / 8 Varuste A0000162 A0000161 M8802509 Sivu 2 / 8 M3903275 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä)

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä) FORM NO. 3318-395 SF Rev A MALLI NRO 07301 60001 & JNE. MALLI NRO 07321 60001 & JNE. Asennusohjeet 2 3- kokoinen ja täysmittainen kuormalava Workman 3000 -sarjaa varten JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi RAKENNUSOHJE Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi 325 Lehden nro 77 mukana sait osat, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi kytkimen rakentamiseen. Uudet osat

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Suksien-/lumilaudanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 TM NC POTILASOHJE ROSE K2 IRREGULAR CORNEA IC TM ROSE K2 Post Graft TM ROSE K2 XL semiskleraaliset piilolinssit TM Semiskleraalisten Rose K2 XL piilolinssien silmiin laitto

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet Työsylinteri Yleistä Työsylinteri on rengasmainen hydraulisylinteri, joka on sijoitettu kytkimen koteloon kytkinakselin ympärille. Työsylinteri muodostuu ulkopuolella olevasta

Lisätiedot

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC.

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC. Osa 7-1 750 SARJA 7-1- Snubber Kokoonpano ja Varaosat 7-1-3 Asennnus ja Käyttöohjeet 7-1-5 B3750 7-1-7 B3750-1 7-1-9 B3750-7-1-11 B3750-3 7-1-13 B3750-4 Snubber 7-1-1 revised 09-1-8 SNUBBER KOKOONPANO

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Midwest PetGate koiraportti

Midwest PetGate koiraportti Midwest PetGate koiraportti Asennusohje malleihin 2929sw gl, 2939sw gl 2929sg gl, 2939sg gl. TÄRKEÄÄ TIETOA Pura kaikki osat laatikosta. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit, kunnes tuote on kasattu.

Lisätiedot

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master 000 -sarjan leikkureille Mallinro: 9-990 -9 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Pavonin tiivisteiden vaihto

Pavonin tiivisteiden vaihto Pavonin tiivisteiden vaihto kuvitettu ohje Kuvat ja teksti: Teemu Pihlatie Taitto: Olli Orkoneva 2 Säästä rahaa ja vaihda Pavonin tiivisteet itse Teme @ www.ristretto.fi Vaikka netistä löytyykin englanniksi

Lisätiedot

Turvaohjeet. Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: Turva- ja ohjetarrat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: Turva- ja ohjetarrat. Asennusohjeet Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: 44707 Form No. 3365-540 Rev A Asennusohjeet Turvaohjeet Turva- ja ohjetarrat Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo FIN Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo He-Va Vip-Roller 3,3 4,5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: 9772 4288 Fax:9772 2112 www.he-va.com Sisällysluettelo EY- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus. Form No. Ajovalo- ja katsastusvarustussarja 202-malli ja uudempi Workman HD -työajoneuvo Mallinro: 20-5030 Mallinro: 20-5045 3386-909 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan Sijainti Sijainti Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan istuimen edessä. Liittimet ja releet Päällirakennekonsolissa on 6 paikkaa liittimille. Lisäksi

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI

DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot