KÄYTTÖOHJE TROPHY B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE TROPHY B

2

3 Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään muullakaan tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti ilman Handicaren kirjallista lupaa. Informaatio perustuu käyttöohjeen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin rakennetietoihin. Handicare harjoittaa jatkuvaa tuotekehittelyä ja pidättää siksi oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia. Tämä informaatio koskee tuotteen perusversiota. Handicare ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi sattua käytettäessä tuotetta perusversiosta poikkeavana kokoonpanona. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat poiketa oman istuinjärjestelmäsi kokoonpanosta. Tämä informaatio on valmisteltu mahdollisimman huolellisesti, mutta Handicare ei ole vastuussa mahdollisista virheistä ja niiden aiheuttamista seuraamuksista. Handicare ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu kolmannen osapuolen suorittamasta työstä. Handicaren käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö

4 4 1 Johdanto Tämä käyttöohje Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit 6 2 Turvallisuus Lämpötila Sähkömagneettinen säteily ja sähkömagneettiset häiriöt Mopedin merkinnät Tekniset ominaisuudet Muutostyöt Yleiset käyttöä koskevat turvaohjeet 9 3 Yleiskuvaus Kokoonpano Käyttäjä Käyttötarkoitus(1) Säätömahdollisuudet 13 4 Mopedin asetukset Istuimen säätäminen Ristiselän tuen säätäminen (jos käytettävissä) Ohjaustangon säätäminen Takajousituksen säätäminen Korin yhdistelmälukon säätäminen (jos käytettävissä) 16 5 Mopedin käyttö Akkujen lataaminen Käyttöä edeltävät tarkistukset Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen Säätimet Mopedilla ajaminen Mopedin työntäminen Mopedin osien irrottaminen varastointia ja/tai kuljetusta varten Mopedin kuljettaminen Varastointi käytön jälkeen 32 6 Huolto Huoltotaulukko Akut Renkaat Sähkömopedin puhdistaminen Sähkömopedin poistaminen käytöstä 35 7 Vianetsintä Vianetsintätaulukko 36 8 Tekniset ominaisuudet CE-merkintä Trophy 20 -sähkömopedin tuoteseloste 37

5 5 9 Takuu Takuuehdot Vahinkovastuusäännökset Tarkastuspöytäkirja Valtuutettu huolto ja tekninen tuki 43

6 6 Johdanto 1 Johdanto Onneksi olkoon Handicare-sähkömopedin valinnasta. Handicaren laadukkaat liikkumisen apuvälineet on suunniteltu lisäämään itsenäisyyttä ja helpottamaan arkielämää. 1.1 Tämä käyttöohje Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään ja huoltamaan sähkömopedia turvallisesti.tämä sähkömopedin käyttöohje koostuu kahdesta vihkosesta: Sähkömopedin yleiskäyttöohje (tämä vihkonen) Akkulaturin käyttöohje Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan muihin käyttöohjeisiin seuraavasti: Akkulaturi: Viittaa akkulaturin käyttöohjeeseen. 1.2 Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit Huomautus! Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa kohdata. Huomio! Antaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuotteen vaurioituminen. Antaa käyttäjälle varoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen tai ympäristövahinko. Luo koko käyttöohje (molemmat vihkoset) huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos sähkömopedisi mukana ei toimitettu molempia käyttöohjeita, ota viipymättä yhteys jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle huoltohenkilökunnalle on erillinen huolto-ohjekirja. OTA YHTEYS HANDICAREEN, JOS OLET NÄKÖVAMMAINEN.

7 Turvallisuus 7 2 Turvallisuus Handicare ei ole vastuussa menetyksistä tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei turvallisuusohjeita ja -määräyksiä ole noudatettu tarkasti, eikä menetyksistä tai vammoista, jotka ovat seurausta mopedin ja lisävarusteiden käyttöön tai puhdistukseen liittyvistä laiminlyönneistä. Olosuhteiden mukaan voidaan soveltaa käyttöä tai käytettäviä lisävarusteita koskevia täydentäviä turvamääräyksiä. Ota viipymättä yhteys jälleenmyyjään, jos tuotteen käytön yhteydessä esiintyy vaaratilanteita. 2.1 Lämpötila Älä koske mopedin moottoriin. Moottori liikkuu käytön aikana jatkuvasti ja voi kuumentua hyvin kuumaksi. Käytön jälkeen moottori jäähtyy hitaasti. Moottorin koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei mopedi altistu suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Mopedin tietyt osat, kuten istuin, selkänoja ja käsinojat, saattavat kuumentua, jos ne ovat liian pitkään alttiina auringonvalolle. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä. 2.2 Sähkömagneettinen säteily ja sähkömagneettiset häiriöt Mopedi on testattu, ja se täyttää soveltuvat sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset. Trophy 20 -mopedin immuniteettitaso (häiriönsietotaso) on 20 volttia/metri. Huomautus! Ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että matkapuhelinten, lääkinnällisten laitteiden ja muiden lähteiden aiheuttama sähkömagneettinen säteily vaikuttaa mopediin. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että mopedi vaikuttaa esimerkiksi kauppojen ovien, varashälyttimien ja/tai automaattisten autotallinovien sähkömagneettisiin kenttiin. Jos tällaisia epätodennäköisiä häiriöitä kuitenkin ilmenee, pyydämme ilmoittamaan niistä viipymättä jälleenmyyjälle. Radioaaltojen lähteet, kuten radio- ja tv-lähettimet, amatööriradiolähettimet, hissit, kutsuntalaitteet, stereot, radiot ja matkapuhelimet voivat vaikuttaa sähköpyörätuolien sekä -mopedien toimintaan. Radioaallot saattavat aiheuttaa ei-toivottuja seurauksia sähkömopedin suorituskykyyn. Mopedi itsessään voi aiheuttaa häiriötä esimerkiksi kauppojen hälytysjärjestelmiin. Se saattaa aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi kaupan varashälyttimiin tai autotallin sähköisiin oviin. Mopedi on testattu edellä mainituissa ympäristöissä. Mikäli huomaat ongelmia mainituissa tilanteissa, otathan välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään. Alla olevat neuvot estävät sähkömopedin tahattoman liikkumisen, joka saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita. 1. Älä käytä mitään henkilökohtaista sähköviestintä, kuten radiolähetintä tai matkapuhelinta, samalla kun sähkömopedin virta on päällä. 2. Vältä liikkumista radion ja television lähetysasemien lähellä. 3. Jos mopedi alkaa liikkua tahattomasti tai moottorijarru kytkeytyy vapaalle, sammuta pyörätuolin tai mopedin virta poistamalla virta-avain virtalukosta. 4. Muista, että lisävarusteet voivat huonontaa laitteen suojaa sähkömagneettista säteilyä vastaan. Huomautus! Sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta sähköisiin pyörätuoleihin ja mopedeihin on vaikea testata. 5. Ilmoita jälleenmyyjälle tai mopedin valmistajalle kaikista tapauksista, joissa mopedi on liikkunut tahattomasti tai mennyt itsestään vapaalle. Mainitse ilmoituksen yhteydessä, oliko tapahtuman aikana lähellä radioaaltojen lähde.

8 8 Turvallisuus 3W C 4W C B C A C Trophy 20 UM Mopedin merkinnät Älä koskaan irrota tai peitä mopedissa olevia merkintöjä, symboleita ja ohjeita. Nämä turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet on jätettävä paikoilleen ja niiden on oltava helposti luettavissa mopedin koko käyttöiän. Korjaa tai vaihda välittömästi kaikki merkinnät, symbolit tai ohjeet, jotka ovat vaurioituneet tai joita ei pysty enää lukemaan. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Sähkömopedissa käytettävät tarrat Sähkömopedistasi löytyy seuraavat tarrat ja merkinnät: A. Vapautuskahvan sijainti B. Tuotetunnus C. Kuljetusohje A. Vapautuskahvan sijainti 1. Ajotila: Vipu yläasennossa: Moottorijarru on kytkettynä, mopedia ei voi työntää 2. Vapaalla-tila: Vipu alaasennossa: Moottorijarru ei ole kytkettynä. Mopedia voidaan työntää, kun sähköiset toiminnot on kytketty pois päältä. B. Tunnistelaatta A. Malli F B. Valmistusvuosi C. Sarjanumero D. Käyttö: sisä- tai ulkotilat tai molemmat E. Maksimikuormitus kg F. Valmistajan osoite C. Kuljetusohje (ks. kohta 5.8) Mopedia ei ole tarkoitettu käytettäväksi istuimena moottoriajoneuvossa.

9 Turvallisuus Tekniset ominaisuudet Teknisiin ominaisuuksiin ei saa tehdä mitään muutoksia. 2.5 Muutostyöt Osien muutostyöt eivät ole sallittuja. 2.6 Yleiset käyttöä koskevat turvaohjeet Onnettomuuksien ja epämiellyttävien tilanteiden välttämiseksi on tärkeää, että tutustut seuraaviin turvaohjeisiin ja noudatat niitä. Aja mäessä erityisen varovasti ja keskittyneesti: Älä koskaan poista kaatumisesteitä. Älä koskaan aja Trophy 20 -mopedilla mäestä, joka on jyrkempi kuin kohdassa 5.6 Ajaminen mäessä ohjeistetaan. Älä anna sähkömopedin vauhdin nousta liian suureksi. Älä aja mäessä, jossa on irtosoraa tai hiekkaa, koska pyörät saattavat luistaa. Älä vaihda ajosuuntaa mäessä. Ajaessasi mäessä liikuta vartaloasi kohdassa 5.6 Ajaminen mäessä opastetun tavan mukaisesti. Älä käänny täydellä vauhdilla kulmissa. Hiljennä vauhtia tullessasi kulmaan. Varmista ajaessasi, että vaatteesi eivät roiku eivätkä sotkeudu pyöriin. Säätäessäsi ohjauspyörää ole tarkkana, etteivät sormesi jää säätömekanismin väliin. Säätele ajoasi aina olosuhteiden mukaan: Ole erityisen varovainen, jos tie on liukas sateen, jään tai lumen seurauksena. Hiljennä ajovauhtiasi ruuhkaisella tiellä. Älä käytä sähkömopedia päällystämättömällä tiellä. Huolehdi, ettei Trophy 20 joudu kosketuksiin meriveden kanssa. Merivesi on syövyttävää ja saattaa vaurioittaa sähkömopedia pysyvästi. Huolehdi, ettei Trophy 20 joudu kosketuksiin hiekan kanssa. Hiekan ajautuminen sähkömopedin liikkuvien osien väliin aiheuttaa huomattavaa kulumista. Älä koskaan aja sähkömopedia huumeiden, alkoholin tai ajokykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Näkökykysi on oltava riittävä sähkömopedin turvalliseen ajoon. Jos näkyvyys ei ole normaali, käytä ajovaloja. Sähkömopedissa on myös jarruvalot, jotka ilmoittavat takana olijalle jarrutuksestasi. Käytä vilkkuja vain, kun olet vaihtamassa ajosuuntaa. Käytä äänimerkkiä vain, kun haluat varoittaa jalankulkijoita tai muita tienkäyttäjiä mahdollisesta vaaratilanteesta. Älä koskaan laita metallisia esineitä akkujen päälle. Se saattaa vaurioittaa akkuja. Sähkömopedi on tarkoitettu vain yhdelle ihmiselle. Älä koskaan kuljeta toista ihmistä sähkömopedilla. Älä koskaan käännä istuimen selkänojaa liian taakse ajaessasi. Tämä voi heikentää sähkömopedin vakautta varsinkin mäessä. Älä kuljeta mopedin korissa kuormaa, joka ei mahdu koriin kunnolla tai painaa yli 5 kg. Älä vedä sähkömopedillasi mitään. Mopedilla vetäminen saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita laitteeseen.

10 10 Turvallisuus Älä nouse sähkömopedin päälle kurottaaksesi ylemmäksi. Pidä jalkasi aina muovimaton päällä ajaessasi. Tämä mopedi on sähköinen. Joitakin tehdasasetuksia ei voi muuttaa. Ne on asetettu, jotta Trophy 20 -mopedin käyttäminen olisi mahdollisimman mukavaa ja tehokasta. Älä koskaan istu mopedin päällä, kun se on vapaalla. Älä koskaan istu mopedin päällä ollessasi taksissa, autossa tai julkisessa kulkuneuvossa. Varo ultraviolettivaloa. Ultraviolettivalo saattaa aiheuttaa ennenaikaista haurastumista esimerkiksi kumissa, muovissa ja emalissa. Varmista, ettei mopedin ulkopuolella roiku ylimääräisiä esineitä. Ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita tai vahingoittaa mopediasi. Älä vie mopedia lähelle avotulta. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita sekä märkiä tiloja. Huolla ja säilytä sähkömopedia puhtaassa ja kuivassa paikassa. Jos käytät matkapuhelinta, on viisainta sammuttaa sähkömopedin virta ensin.

11 Yleiskuvaus 11 3 Yleiskuvaus Trophy 20 -sähkömopedi soveltuu sekä sisäettä ulkokäyttöön. Sopivan pienikokoista ja helposti ohjattavaa mopedia voidaan käyttää tietyissä sisätiloissa. Se pystyy myös ylittämään joitakin ulkona olevia esteitä. Sen vuoksi Trophy 20 -mopedi luokitellaan eurooppalaisen standardin EN12184 mukaisesti luokan B mopediksi. Trophy 20 -mopedista on saatavana kolmi- ja nelipyöräinen versio. Istuinkorkeuden voi säätää käyttäjän pituuden mukaiseksi. Sähkömopedin käsinojat voi nostaa ja istuinosan kääntää sivuun mopediin istumisen sekä siitä nousemisen helpottamiseksi. Ohjaustangon voi säätää sopivaan ajoasentoon. Ole erityisen varovainen, kun ajat suurilla nopeuksilla. Hidasta, mikäli tiellä on muitakin liikkujia, esimerkiksi kävelijöitä. Sähkömopedia käytettäessä tulee muistaa seuraavat asiat: Ole erityisen tarkkaavainen ajaessasi yleisillä teillä. Noudata aina paikallisia liikennesääntöjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että sähkömopedi on ajoturvallinen. Sähkömopedi on tekninen laite. Kaikki korjaukset sekä säätämiset on annettava valtuutetun huollon tehtäviksi. Trophy 20 -mopedin takana oleva vapautuskahva on tarkoitettu vain avustajien käyttöön. Vapaalla-tilaa saa käyttää vain, kun mopedin kyydissä ei ole ketään.

12 12 Yleiskuvaus C D B C E D B G G H H A A F F J J M K M I K N G F I M L Trophy 20 UM 04 Trophy 20 UM Kokoonpano Sähkömopediin kuuluu tai siihen voi liittää seuraavat osat: A. Istuin: Tässä käyttäjä istuu. B. Selkänoja: Tukee käyttäjän selkää. C. Niskatuki: Tukee niskaa ja päätä. D. Käsinojat: Tukevat käsiä. E. Ohjaustanko: Ohjausyksikkö ja kaikki ohjausvivut on sijoitettu ohjaustankoon. F. Valot: Valot tulee kytkeä pimeällä ajettaessa. G. Vilkut: Osoittavat kääntymissuunnan. H. Irrotettava kori: Tavaroiden kuljetukseen. I. Etupyörä: Etupyörä jousituksella. J. Etupuskuri: Suojaa etupyörää törmäyksessä. K. Takapyörät: Takapyörät jousituksella. L. Kaatumaesteet: Pienet pyörät estävät mopedin kaatumisen taaksepäin esimerkiksi mäessä. M. Kiinnityspaikat N. Jarruvalot: syttyvät automaattisesti jarrutuksen yhteydessä. Mopedin eri osia voidaan säätää parhaan istuinmukavuuden saavuttamiseksi. 3.2 Käyttäjä Älä käytä tätä tuotetta, ennen kuin jälleenmyyjä on ohjeistanut sinua henkilökohtaisesti sen käytössä. Aja ensimmäiset ajosi Trophy 20 -mopedilla asiantuntevan henkilön opastuksessa. Trophy 20 -mopedin maksiminopeus on 12 km/h. (maakohtainen) Tutustu tämän käyttöohjeen sisältöön kunnolla, ennen kuin aloitat ajamisen Trophy 20 -mopedilla.

13 Yleiskuvaus 13 Handicare ei vastaa henkilö-, tuote- tai ympäristövahingoista, mikäli sähkömopedia on käytetty eri käyttötarkoituksessa, kuin mitä sivulla 11 kappaleessa "Käyttötarkoitus" on määritelty. Mopedin käyttäjän (ks. Käyttötarkoitus) on aina noudatettava paikallisia turvallisuussääntöjä ja -ohjeita Mopedia ei saa ajaa ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Mopedin käyttö edellyttää riittävää näkökykyä. Mopedissa saa istua vain yksi henkilö kerrallaan. Älä anna lasten ajaa mopedilla ilman valvontaa. 3.3 Käyttötarkoitus (1) Trophy 20 -mopedi on kehitetty seuraaviin käyttötarkoituksiin: Yhden, enintään 130 kg (ja valinnaisesti 160 kg) painavan henkilön kuljettaminen Käyttö jalkakäytävillä, pyöräteillä ja teillä (jos sallittua kansallisten liikennesääntöjen mukaan) Käyttö sisätiloissa ja lähiympäristössä Trophy 20 -mopedi soveltuu ulkona ajamiseen pimeällä. Mopedia ei ole tarkoitettu urheiluun tai raskaaseen ulkokäyttöön. Mopedia ei ole tarkoitettu käytettäväksi istuimena, kun sitä kuljetetaan moottoriajoneuvossa. Mopedia ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Mopedia ei ole tarkoitettu kuormien vetämiseen. Mopedia ei ole tarkoitettu useamman kuin yhden henkilön kuljettamiseen. Mopedia ei ole tarkoitettu yli 160 kg painaville käyttäjille. Käyttölämpötila Suhteellinen kosteus 0 % 98 % Varastointilämpötila Suhteellinen kosteus 0 % 98 % (1) Käyttötarkoitus tarkoittaa standardin EN mukaisesti käyttöä, johon tekninen tuote soveltuu valmistajan ilmoituksen mukaan, mukaan lukien valmistajan ohjeet myyntiesitteessä. Epäselvissä tilanteissa käytön katsotaan tarkoittavan käyttöä, joka voidaan päätellä tuotteen suunnittelusta, rakenteesta ja toiminnasta. Myös tämän käyttöohjeen ohjeita on noudatettava käyttötarkoituksen piiriin kuuluvissa asioissa. 3.4 Säätömahdollisuudet Trophy 20 -mopediin on mahdollista tehdä joitakin säätöjä, joilla voidaan parantaa istumisja ajomukavuutta. Osan säädöistä käyttäjä voi tehdä itse ja osaan tarvitaan valtuutetun huollon apua. Valtuutetun huollon tekemät säädöt: istuinkorkeus ohjaustangon korkeus takajousitus Käyttäjän tekemät säädöt: istuinasento käsinojien asento ohjaustangon korkeus

14 14 Mopedin asetukset 4 Mopedin asetukset 4.1 Istuimen säätäminen Istuinkorkeuden säätäminen (piirros 1) Istuinkorkeuden säätö tehdään ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. A Istuinsyvyyden säätäminen (liukumekanismi) (piirros 2) (istuin saattaa olla erilainen kuin kuvassa) Nosta ja pidä ylhäällä kahvaa (A). Liu'uta istuinta eteen- tai taaksepäin. Vapauta kahva, kun olet saanut istuimen toivottuun asentoon. Vedä istuinta vielä hieman eteenpäin, että se loksahtaa paikoilleen. Istuinsyvyys on nyt asetettu. Piirros 1 B Trophy 20 UM 05 Selkänojan säätäminen (piirros 3) Istuessasi penkillä nosta kahvaa (A). Selkänoja siirtyy automaattisesti eteenpäin. Nojaa selkänojaa taaksepäin, kunnes se on toivotussa, miellyttävässä asennossa. Kun selkänoja on toivotussa asennossa, vapauta kahva. Selkänoja jää säätämääsi asentoon. A Selkänoja on varustettu jousimekanismilla, jolloin se kallistuu voimakkaasti eteenpäin, jos istuimella ei istuta, kun säätövipu vapautetaan. Trophy 20 UM 06 Jos selkänojan kulma on liian takana, ajoasento muuttuu ja sähkömopedista tulee epävakaa varsinkin mäessä. Tämän takia on eritäin tärkeää, ettei selkänojan kulmaa käännetä liian taakse. Piirros 2 A Trophy 20 UM 07 Piirros 3

15 Mopedin asetukset 15 Käsinojien säätäminen (piirros 4) Käsinojia voidaan säätää seuraavasti: Käsinojien korkeuden säätönupit (A) ovat käsinojien alapuolella. Niskatuen säätäminen (jos käytettävissä) Niskatuen korkeutta voidaan säätää. Paina niskatuen ja istuimen välissä olevaa muovista nappia ja siirrä niskatuki samalla toivotulle korkeudelle. Niskatuen voi myös halutessaan poistaa. Vapauta nappi ja liikuta niskatukea hieman, jotta se loksahtaa paikoilleen. A 4.2 Ristiselän tuen säätäminen (jos käytettävissä) Piirros 4 Trophy 20 UM 08 Ristiselän tukea voidaan säätää kääntämällä nuppia A niin, että asento on mahdollisimman mukava (piirros 5). 4.3 Ohjaustangon säätäminen Ohjaustangon säädöillä voidaan parantaa ajoasentoa ja helpottaa mopediin nousemista ja siitä poistumista (piirros 6). Jälleenmyyjä voi säätää ohjaustangon korkeutta seuraavasti: Avaa ruuvi (A) kuusiokoloavaimella (5 mm). Säädä korkeus sopivaksi (a-suunta). Kiristä ruuvi A. A Trophy 20 UM 28 Käyttäjä voi säätää ohjaustankoa seuraavasti: Vedä kahvaa (B) ylöspäin toisella kädellä ja vedä samalla ohjaustankoa itseäsi kohti toisella kädellä, kunnes asento on hyvä. Vapauta kahva. Vapauta sitten ohjaustanko. Varo ohjaustankoa säätäessäsi, etteivät sormesi jää väliin. Piirros 5 a b B A Trophy 20 UM 09 Piirros 6

16 16 Mopedin asetukset 4.4 Takajousituksen säätäminen Takajousituksen säädöt tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään Korin yhdistelmälukon säätäminen (jos käytettävissä) 1 Koodiksi on asetettu tehtaalla Koodin muuttaminen (piirros 7) 1. Irrota painike (1) pienellä, terävällä esineellä. 2. Siirrä vapautettu painike (2) kiekkojen suuntaan. 3. Pidä painike tässä asennossa ja aseta oma koodisi kääntämällä kiekkoja. 4. Paina koodi mieleesi. 5. Vapauta painike uusi koodisi on nyt asetettu. 6. Paina painike (1) lujasti takaisin paikalleen. 7. Voit avata korin lukituksen ja vapauttaa korin siirtämällä painikkeen auki-asentoon. Piirros 7

17 Mopedin käyttö 17 5 Mopedin käyttö Tässä ohjeessa käsitellään seuraavia, mopedin käyttöön liittyviä aiheita: Akkujen lataaminen Käyttöä edeltävät tarkistukset Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen Säätimet Mopedin ajaminen Mopedin työntäminen Purkaminen varastointia ja/tai kuljetusta varten Mopedin kuljettaminen Varastointi käytön jälkeen 5.1 Akkujen lataaminen Katso akkujen lataamista koskevat ohjeet seuraavista asiakirjoista: Akkuihin liittyvät määräykset. Akkulaturin käyttöopas tai akkulaturin käyttöohjeet. ( Akkulaturi) Mopedissa käytetään geeliakkuja. Ne ovat täysin suljettuja eivätkä edellytä huoltoa. Normaalikäytössä akut on ladattava joka ilta. Akut ladataan seuraavasti: Sammuta mopedin virta. Kytke latauskaapeli latausliitäntään. Katso kohta "Latausliitäntä". Kytke akkulaturi pistorasiaan. Kytke akkulaturin virta (jos siinä on virtakytkin). Huomautus! Käytä enintään 8 A:n akkulatureita. Kun akut on ladattu, toimi seuraavasti: Sammuta akkulaturin virta, jos laturissa on virtakytkin. Irrota akkulaturi pistorasiasta. Irrota laturi mopedin latausliitännästä. Mopedi on nyt valmis käytettäväksi. Huomautus! Irrota latauskaapeli aina, kun akut on ladattu. Näin akut eivät pääse tyhjenemään hitaasti. Akkujen sisäänajo Akkujen suorituskyvyn optimoimiseksi on suositeltavaa suorittaa uusille akuille lataus- ja purkujaksoa niin, että kunkin jakson välillä on enintään kolme päivää. Tämä voidaan tehdä lataamalla akut uudelleen, kun niiden varauksesta on jäljellä alle 50 %. 5.2 Käyttöä edeltävät tarkistukset Seuraavat tarkistukset on tehtävä ennen mopedin jokaista käyttökertaa: Tarkista, että istuimen säädöt ovat lukittuneet paikalleen. Tarkista, että edessä ja takana olevat valot ja vilkut toimivat moitteettomasti. Tarkista, että rengaspaineet ovat oikeat. Katso lisätietoa tuoteselosteesta (2,5 baaria edessä, 3,5 baaria takana). Jos renkaissa ei ole tarpeeksi ilmaa, ajaminen on vaikeampaa ja ajomukavuus kärsii. Mopedi kuluttaa enemmän virtaa ja akut tyhjenevät nopeammin, jos rengaspaine ei ole riittävä. Liian tyhjillä renkailla ajaminen myös kuluttaa renkaita tarpeettomasti. Tarkista, että akuissa on riittävä varaus. Tämä käy ilmi akun varaustilan ilmaisimen vihreästä palkista. Katso kohta "Ohjauspaneeli". Akkujen kapasiteetti heikkenee talvella. Pienellä pakkasella niiden kapasiteetti on noin 75 % ja alle -5 C:n lämpötilassa noin 50 % normaalista. Tämä lyhentää mopedin toimintasädettä. Tarkista, että vapautuskahva on ajoasennossa. Katso luku 5.7. Tarkista, että jarrut toimivat moitteettomasti. Katso kohta 5.5 "Mopedilla ajaminen". Jos mopedi ei reagoi odotetulla tavalla, vapauta kaasuvivut välittömästi ja anna mopedin pysähtyä kokonaan. Irrota virta-avain ohjauspaneelista. Aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä mopedi. Jos kaikki on kunnossa, mopedia voidaan nyt ajaa.

18 18 Mopedin käyttö 5.3 Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen (istuin saattaa olla erilainen kuin kuvassa) Varmista ennen mopediin nousemista tai siitä poistumista, että mopedin virta on sammutettu poistamalla virta-avain. Myös automaattisen seisontajarrun on oltava kytkettynä. a Käsinoja voidaan nostaa ja istuin kääntää sivuun ennen mopediin nousemista tai siitä poistumista. Mopediin nouseminen (piirros 8): Työnnä istuimen lukituskahvaa (A) eteenpäin ja käännä istuinta neljänneskierros vasemmalle tai oikealle. Kun vapautat istuimen lukituskahvan, istuin lukittuu paikalleen automaattisesti. Kahva napsahtaa itsestään takaisin paikalleen. Nyt voit istuutua. Käännä istuin takaisin paikalleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. A Piirros 7 E Trophy 20 UM 29 A D E Kun istuin on jälleen normaaliasennossa, se napsahtaa automaattisesti paikalleen. Tällöin istuin ei pääse kääntymän ajon aikana. B D Istuimessa on kääntyvät käsinojat, jotka mahdollistavat kyytiin nousemisen ja poistumisen mopedin sivusta. Kun olet istuutunut mopediin tai poistunut siitä, tarkista aina, että käsinojat on käännetty takaisin alas. Toista samat vaiheet käänteisessä järjestyksessä, ennen kuin poistut mopedista. Piirros 8 C G F Trophy 20 UM Säätimet Mopedissa on seuraavat säätimet (piirros 9): A. Ohjauspaneeli ja kaikki ohjauspainikkeet B. Ohjaustangon kulman säätökahva C. Latausliitäntä. Katso "Akkujen lataaminen". D. Kaasu- ja peruutusvivut E. Suuntavilkkuvivut F. Virta-avain G. Jarru

19 Mopedin käyttö 19 D R S P O F B R D E A G E A M C Q L H N I J K Trophy 20 UM 13 Ohjauspaneelissa on sähkömopedin käyttämiseen tarvittavat kätevät ja luotettavat toiminnot. A. Vasen ja oikea suuntavilkkuvipu * B. Akun varauksen ilmaisin C. Nopeussäädin D. Hätävilkkujen/suuntavilkkujen ilmaisin E. Äänitorven kytkin * F. Valojen ilmaisin G. Hätävilkkukytkin H. Jalkakaasun ajosuunnanvaihtokytkin (jos käytettävissä) I. Näyttövalikon valintakytkin J. Vakionopeussäätimen kytkin (jos käytettävissä) K. Oikeanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) L. Vasemmanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) M. Valokytkin N. Hätäpysäytyspainike (jos käytettävissä) O. Liian suuren kaltevuuden hälytys P. Valoanturi Q. Virta-avain R. Aktiivisen kaasun ilmaisin (jos käytettävissä) S. Näyttö * Nämä vivut ovat sekä ohjauspaneelin vasemmalla että oikealla puolella.

20 20 Mopedin käyttö A. Vasen ja oikea suuntavilkkuvipu Kun vasemmalla tai oikealla puolella olevaa vipua painetaan, suuntavilkku alkaa vilkkua merkiksi siitä, että aiot vaihtaa suuntaa: Käännä vasenta vipua alaspäin tai oikeaa vipua ylöspäin, kun olet kääntymässä vasemmalle. Käännä vasenta vipua ylöspäin tai oikeaa vipua alaspäin, kun olet kääntymässä oikealle. Kun vilkku kytketään päälle, kuuluu piippaava äänimerkki (jos ohjelmoitu). Kun haluat kytkeä vilkut pois päältä, paina samaa vipua uudelleen samaan suuntaan tai odota 12 sekuntia. B. Akun varauksen ilmaisin Akun varauksen ilmaisin kertoo akkujen yleisen varaustilan. Kun kaikki valot palavat, akut ovat täysin latautuneet. Akun varauksen vähentyessä valot sammuvat yksitellen ja muuttuvat punaisiksi, kun varaustila on kriittisen matala. Merkkivalot kertovat, kuinka suuri akun jännite ohjausyksiköllä on käytettävissä. On normaalia, että alempi ilmaisin sammuu kiihdytyksessä. Tämä johtuu siitä, että kiihdytyksessä tarvitaan hetkellisesti enemmän tehoa, mikä johtaa käytettävissä olevan jännitteen alenemiseen. Hetkellinen aleneminen ei kuitenkaan osoita akun todellista kapasiteettia. Kun mopedia käytetään ensimmäisen kerran, akun varauksen ilmaisin saattaa näyttää, että akut ovat kokonaan latautuneet, vaikka näin ei olisi. Tämä on akkujen ominaisuus. Näet todenmukaisimman akkujen varaustason ajaessasi tasaisella alustalla. Jos PUNAISET merkkivalot palavat akun varauksen ilmaisimessa, on tärkeää ladata akut mahdollisimman pian. Varmista, etteivät akut koskaan tyhjene kokonaan, sillä se lyhentää akkujen käyttöikää ja voi vaurioittaa akkuja. Valojen jatkuva vilkkuminen osoittaa, että akut latautuvat. Akun varauksen ilmaisin antaa myös virheilmoituksia ohjauslaitteesta. Jälleenmyyjä voi ratkaista ongelman vikakoodi-ilmoituksen perusteella. C. Nopeussäädin Tämän nupin avulla voit asettaa mopedille haluamasi enimmäisnopeuden kymmenportaisesti. Kun käännät nuppia myötäpäivään, enimmäisnopeus suurenee. Kun käännät nuppia vastapäivään, enimmäisnopeus pienenee. Säädä nopeussäädin ennen ajoa. Mukauta enimmäisnopeutesi ympäristöön ja liikenteeseen (esim. ahtaaseen tai ihmisiä täynnä olevaan tilaan). D. Hätävilkkujen/suuntavilkkujen ilmaisin E. Äänitorven kytkin Kun painat äänitorvipainiketta, varoitusääni varoittaa muita liikkujia vaaratilanteesta. Äänimerkki kuuluu niin kauan, kuin painiketta painetaan. F. Valojen ilmaisin Tämä ilmaisin tulee käyttöön, kun valot kytketään päälle. G. Hätävilkkukytkin Tätä painiketta painamalla kytketään hätävilkut. Käytä hätävilkkuja, jos epäilet, etteivät muut tiellä kulkijat näe sinua, tai jos mopedi on pysähdyksissä vian vuoksi. Hätävilkut sammuvat, kun painiketta painetaan uudelleen. Kun hätävilkut kytketään päälle, kuuluu piippaava äänimerkki (jos ohjelmoitu).

21 Mopedin käyttö 21 H. Jalkakaasun ajosuunnanvaihtokytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla vaihdetaan suuntaa, kun jalkakaasu on asennettuna. Kun mopedin virta on katkaistu avaimella tai hätäpysäytyspainikkeella, vakiosuunta on aina eteenpäin. I. Näyttövalikon valintakytkin Painike, jota painamalla siirrytään nopeutta, ajettua matkaa ja kokonaismatkaa osoittavien näyttöjen välillä. Kun tätä painiketta pidetään painettuna yli 2 sekuntia osamatkamittaritilassa, arvo nollautuu. J. Vakionopeussäätimen kytkin (jos käytettävissä) Ajonhallinnan ja vakionopeuden aktivointiavain nykyisellä etenemisnopeudella. Näytössä näkyy kirjaimet CC, kun vakionnopeussäädin on käytössä. Se kytkeytyy pois käytöstä, kun jarrua, hätäpysäytyspainiketta, kaasua, kaasunvalintakytkintä, kytkintä tai CC-kytkintä käytetään. K. Oikeanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla valitaan / otetaan manuaalisesti käyttöön oikeanpuoleinen kaasu, kun myös muita kaasuja on asennettuina. Valinta näkyy myös näytössä. Tämä on aina käytössä, kun mopedin virta kytketään. L. Vasemmanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla valitaan / otetaan manuaalisesti käyttöön vasemmanpuoleinen kaasu, kun myös muita kaasuja on asennettuina. Valinta näkyy myös näytössä. ITS Älykäs kaasuläppä (jos käytettävissä) Kun skootteriin on kytketty virta, ensimmäiseksi käytetty kaasuläppä aktivoituu. Voit vaihtaa toiseen kaasuläppään käyttämällä toista ja vapauttamalla toisen kahden sekunnin kuluessa. ITS on ainut mahdollisuus ajettaessa eteenpäin M. Valokytkin Kun tätä painiketta painetaan kerran, etu- ja takavalot kytkeytyvät päälle. Kun painiketta painetaan uudelleen, valot sammuvat. N. Hätäpysäytyspainike (jos käytettävissä) Painiketta painamalla otetaan käyttöön hätäpysäytyspainike. Mopedi pysähtyy välittömästi, ja hätävilkut kytkeytyvät päälle. Toiminto poistetaan käytöstä kääntämällä painiketta vastapäivään, sammuttamalla mopedin virta ja kytkemällä se uudelleen päälle. O. Liian suuren kaltevuuden hälytys Tämä ilmaisin syttyy, kun rinne on liian jyrkkä ja ylittää turvalliseksi määritetyn kaltevuuden. Tällöin on turvallisuussyistä suositeltavaa olla ajamatta rinteessä eteenpäin ja ajaa takaisin hyvin varovasti kohdassa 5.6 neuvotulla tavalla. P. Valoanturi Tämä anturi säätää näytön kirkkautta automaattisesti. Päivänvalo kirkas. Pimeä himmennetty. Q. Virta-avain Mopedi käynnistetään työntämällä virta-avain virtalukkoon ja kääntämällä avainta. Mopedin toimintoja voi käyttää vain, kun virta-avain on virtalukossa. Poikkeuksen muodostavat valot ja hätävilkut. Hätävilkkuja ja valoja voi käyttää, vaikka virta-avain ei olisi virtalukossa. Jos virta-avain on virtalukossa ja mopedia ei käytetä, äänimerkki alkaa kuulua 20 minuutin kuluttua.

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

Myynti ja Huolto Algol-Trehab Oy Karapellontie 6 02610 ESPOO p.09-50991. Sisältö

Myynti ja Huolto Algol-Trehab Oy Karapellontie 6 02610 ESPOO p.09-50991. Sisältö 1 Tervetuloa uuden Excel-skootterinne kyytiin! Haluamme kiittää teitä siitä, että voimme lisätä vapauttanne ja riippumattomuuttanne. Tämä malli on suunniteltu käytännön tarpeenne mielessä. Se on varustettu

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

OPEL INSIGNIA. Ohjekirja

OPEL INSIGNIA. Ohjekirja OPEL INSIGNIA Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 45 Säilytys... 67 Mittarit ja käyttölaitteet... 82 Valaistus... 122 Ilmastointi...

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

KIA YHTYMÄ Family-like Care Nauti ajoneuvostasi ja Family-like Care -kokemuksista!

KIA YHTYMÄ Family-like Care Nauti ajoneuvostasi ja Family-like Care -kokemuksista! KÄYTTÖOHJE OPTIMA KIA YHTYMÄ Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta. Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat

Lisätiedot

KIA-YHTYMÄ Family-like Care Nauti ajoneuvostasi ja Family-like Care -kokemuksista!

KIA-YHTYMÄ Family-like Care Nauti ajoneuvostasi ja Family-like Care -kokemuksista! KIA-YHTYMÄ Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta. Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erinomaisen vastineen

Lisätiedot

Käsikirja K 1600 GTL. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine

Käsikirja K 1600 GTL. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine Käsikirja K 1600 GTL BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Moottoripyörän/jälleenmyyjän tiedot Moottoripyörän tiedot Jälleenmyyjän tiedot Malli Huollon yhteyshenkilö Valmistenumero Nimi Värikoodi Puhelinnumero

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot