KÄYTTÖOHJE TROPHY B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE TROPHY B

2

3 Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään muullakaan tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti ilman Handicaren kirjallista lupaa. Informaatio perustuu käyttöohjeen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin rakennetietoihin. Handicare harjoittaa jatkuvaa tuotekehittelyä ja pidättää siksi oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia. Tämä informaatio koskee tuotteen perusversiota. Handicare ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi sattua käytettäessä tuotetta perusversiosta poikkeavana kokoonpanona. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat poiketa oman istuinjärjestelmäsi kokoonpanosta. Tämä informaatio on valmisteltu mahdollisimman huolellisesti, mutta Handicare ei ole vastuussa mahdollisista virheistä ja niiden aiheuttamista seuraamuksista. Handicare ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu kolmannen osapuolen suorittamasta työstä. Handicaren käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö

4 4 1 Johdanto Tämä käyttöohje Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit 6 2 Turvallisuus Lämpötila Sähkömagneettinen säteily ja sähkömagneettiset häiriöt Mopedin merkinnät Tekniset ominaisuudet Muutostyöt Yleiset käyttöä koskevat turvaohjeet 9 3 Yleiskuvaus Kokoonpano Käyttäjä Käyttötarkoitus(1) Säätömahdollisuudet 13 4 Mopedin asetukset Istuimen säätäminen Ristiselän tuen säätäminen (jos käytettävissä) Ohjaustangon säätäminen Takajousituksen säätäminen Korin yhdistelmälukon säätäminen (jos käytettävissä) 16 5 Mopedin käyttö Akkujen lataaminen Käyttöä edeltävät tarkistukset Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen Säätimet Mopedilla ajaminen Mopedin työntäminen Mopedin osien irrottaminen varastointia ja/tai kuljetusta varten Mopedin kuljettaminen Varastointi käytön jälkeen 32 6 Huolto Huoltotaulukko Akut Renkaat Sähkömopedin puhdistaminen Sähkömopedin poistaminen käytöstä 35 7 Vianetsintä Vianetsintätaulukko 36 8 Tekniset ominaisuudet CE-merkintä Trophy 20 -sähkömopedin tuoteseloste 37

5 5 9 Takuu Takuuehdot Vahinkovastuusäännökset Tarkastuspöytäkirja Valtuutettu huolto ja tekninen tuki 43

6 6 Johdanto 1 Johdanto Onneksi olkoon Handicare-sähkömopedin valinnasta. Handicaren laadukkaat liikkumisen apuvälineet on suunniteltu lisäämään itsenäisyyttä ja helpottamaan arkielämää. 1.1 Tämä käyttöohje Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään ja huoltamaan sähkömopedia turvallisesti.tämä sähkömopedin käyttöohje koostuu kahdesta vihkosesta: Sähkömopedin yleiskäyttöohje (tämä vihkonen) Akkulaturin käyttöohje Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan muihin käyttöohjeisiin seuraavasti: Akkulaturi: Viittaa akkulaturin käyttöohjeeseen. 1.2 Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit Huomautus! Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa kohdata. Huomio! Antaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuotteen vaurioituminen. Antaa käyttäjälle varoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen tai ympäristövahinko. Luo koko käyttöohje (molemmat vihkoset) huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos sähkömopedisi mukana ei toimitettu molempia käyttöohjeita, ota viipymättä yhteys jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle huoltohenkilökunnalle on erillinen huolto-ohjekirja. OTA YHTEYS HANDICAREEN, JOS OLET NÄKÖVAMMAINEN.

7 Turvallisuus 7 2 Turvallisuus Handicare ei ole vastuussa menetyksistä tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei turvallisuusohjeita ja -määräyksiä ole noudatettu tarkasti, eikä menetyksistä tai vammoista, jotka ovat seurausta mopedin ja lisävarusteiden käyttöön tai puhdistukseen liittyvistä laiminlyönneistä. Olosuhteiden mukaan voidaan soveltaa käyttöä tai käytettäviä lisävarusteita koskevia täydentäviä turvamääräyksiä. Ota viipymättä yhteys jälleenmyyjään, jos tuotteen käytön yhteydessä esiintyy vaaratilanteita. 2.1 Lämpötila Älä koske mopedin moottoriin. Moottori liikkuu käytön aikana jatkuvasti ja voi kuumentua hyvin kuumaksi. Käytön jälkeen moottori jäähtyy hitaasti. Moottorin koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei mopedi altistu suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Mopedin tietyt osat, kuten istuin, selkänoja ja käsinojat, saattavat kuumentua, jos ne ovat liian pitkään alttiina auringonvalolle. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä. 2.2 Sähkömagneettinen säteily ja sähkömagneettiset häiriöt Mopedi on testattu, ja se täyttää soveltuvat sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset. Trophy 20 -mopedin immuniteettitaso (häiriönsietotaso) on 20 volttia/metri. Huomautus! Ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että matkapuhelinten, lääkinnällisten laitteiden ja muiden lähteiden aiheuttama sähkömagneettinen säteily vaikuttaa mopediin. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että mopedi vaikuttaa esimerkiksi kauppojen ovien, varashälyttimien ja/tai automaattisten autotallinovien sähkömagneettisiin kenttiin. Jos tällaisia epätodennäköisiä häiriöitä kuitenkin ilmenee, pyydämme ilmoittamaan niistä viipymättä jälleenmyyjälle. Radioaaltojen lähteet, kuten radio- ja tv-lähettimet, amatööriradiolähettimet, hissit, kutsuntalaitteet, stereot, radiot ja matkapuhelimet voivat vaikuttaa sähköpyörätuolien sekä -mopedien toimintaan. Radioaallot saattavat aiheuttaa ei-toivottuja seurauksia sähkömopedin suorituskykyyn. Mopedi itsessään voi aiheuttaa häiriötä esimerkiksi kauppojen hälytysjärjestelmiin. Se saattaa aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi kaupan varashälyttimiin tai autotallin sähköisiin oviin. Mopedi on testattu edellä mainituissa ympäristöissä. Mikäli huomaat ongelmia mainituissa tilanteissa, otathan välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään. Alla olevat neuvot estävät sähkömopedin tahattoman liikkumisen, joka saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita. 1. Älä käytä mitään henkilökohtaista sähköviestintä, kuten radiolähetintä tai matkapuhelinta, samalla kun sähkömopedin virta on päällä. 2. Vältä liikkumista radion ja television lähetysasemien lähellä. 3. Jos mopedi alkaa liikkua tahattomasti tai moottorijarru kytkeytyy vapaalle, sammuta pyörätuolin tai mopedin virta poistamalla virta-avain virtalukosta. 4. Muista, että lisävarusteet voivat huonontaa laitteen suojaa sähkömagneettista säteilyä vastaan. Huomautus! Sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta sähköisiin pyörätuoleihin ja mopedeihin on vaikea testata. 5. Ilmoita jälleenmyyjälle tai mopedin valmistajalle kaikista tapauksista, joissa mopedi on liikkunut tahattomasti tai mennyt itsestään vapaalle. Mainitse ilmoituksen yhteydessä, oliko tapahtuman aikana lähellä radioaaltojen lähde.

8 8 Turvallisuus 3W C 4W C B C A C Trophy 20 UM Mopedin merkinnät Älä koskaan irrota tai peitä mopedissa olevia merkintöjä, symboleita ja ohjeita. Nämä turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet on jätettävä paikoilleen ja niiden on oltava helposti luettavissa mopedin koko käyttöiän. Korjaa tai vaihda välittömästi kaikki merkinnät, symbolit tai ohjeet, jotka ovat vaurioituneet tai joita ei pysty enää lukemaan. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Sähkömopedissa käytettävät tarrat Sähkömopedistasi löytyy seuraavat tarrat ja merkinnät: A. Vapautuskahvan sijainti B. Tuotetunnus C. Kuljetusohje A. Vapautuskahvan sijainti 1. Ajotila: Vipu yläasennossa: Moottorijarru on kytkettynä, mopedia ei voi työntää 2. Vapaalla-tila: Vipu alaasennossa: Moottorijarru ei ole kytkettynä. Mopedia voidaan työntää, kun sähköiset toiminnot on kytketty pois päältä. B. Tunnistelaatta A. Malli F B. Valmistusvuosi C. Sarjanumero D. Käyttö: sisä- tai ulkotilat tai molemmat E. Maksimikuormitus kg F. Valmistajan osoite C. Kuljetusohje (ks. kohta 5.8) Mopedia ei ole tarkoitettu käytettäväksi istuimena moottoriajoneuvossa.

9 Turvallisuus Tekniset ominaisuudet Teknisiin ominaisuuksiin ei saa tehdä mitään muutoksia. 2.5 Muutostyöt Osien muutostyöt eivät ole sallittuja. 2.6 Yleiset käyttöä koskevat turvaohjeet Onnettomuuksien ja epämiellyttävien tilanteiden välttämiseksi on tärkeää, että tutustut seuraaviin turvaohjeisiin ja noudatat niitä. Aja mäessä erityisen varovasti ja keskittyneesti: Älä koskaan poista kaatumisesteitä. Älä koskaan aja Trophy 20 -mopedilla mäestä, joka on jyrkempi kuin kohdassa 5.6 Ajaminen mäessä ohjeistetaan. Älä anna sähkömopedin vauhdin nousta liian suureksi. Älä aja mäessä, jossa on irtosoraa tai hiekkaa, koska pyörät saattavat luistaa. Älä vaihda ajosuuntaa mäessä. Ajaessasi mäessä liikuta vartaloasi kohdassa 5.6 Ajaminen mäessä opastetun tavan mukaisesti. Älä käänny täydellä vauhdilla kulmissa. Hiljennä vauhtia tullessasi kulmaan. Varmista ajaessasi, että vaatteesi eivät roiku eivätkä sotkeudu pyöriin. Säätäessäsi ohjauspyörää ole tarkkana, etteivät sormesi jää säätömekanismin väliin. Säätele ajoasi aina olosuhteiden mukaan: Ole erityisen varovainen, jos tie on liukas sateen, jään tai lumen seurauksena. Hiljennä ajovauhtiasi ruuhkaisella tiellä. Älä käytä sähkömopedia päällystämättömällä tiellä. Huolehdi, ettei Trophy 20 joudu kosketuksiin meriveden kanssa. Merivesi on syövyttävää ja saattaa vaurioittaa sähkömopedia pysyvästi. Huolehdi, ettei Trophy 20 joudu kosketuksiin hiekan kanssa. Hiekan ajautuminen sähkömopedin liikkuvien osien väliin aiheuttaa huomattavaa kulumista. Älä koskaan aja sähkömopedia huumeiden, alkoholin tai ajokykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Näkökykysi on oltava riittävä sähkömopedin turvalliseen ajoon. Jos näkyvyys ei ole normaali, käytä ajovaloja. Sähkömopedissa on myös jarruvalot, jotka ilmoittavat takana olijalle jarrutuksestasi. Käytä vilkkuja vain, kun olet vaihtamassa ajosuuntaa. Käytä äänimerkkiä vain, kun haluat varoittaa jalankulkijoita tai muita tienkäyttäjiä mahdollisesta vaaratilanteesta. Älä koskaan laita metallisia esineitä akkujen päälle. Se saattaa vaurioittaa akkuja. Sähkömopedi on tarkoitettu vain yhdelle ihmiselle. Älä koskaan kuljeta toista ihmistä sähkömopedilla. Älä koskaan käännä istuimen selkänojaa liian taakse ajaessasi. Tämä voi heikentää sähkömopedin vakautta varsinkin mäessä. Älä kuljeta mopedin korissa kuormaa, joka ei mahdu koriin kunnolla tai painaa yli 5 kg. Älä vedä sähkömopedillasi mitään. Mopedilla vetäminen saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita laitteeseen.

10 10 Turvallisuus Älä nouse sähkömopedin päälle kurottaaksesi ylemmäksi. Pidä jalkasi aina muovimaton päällä ajaessasi. Tämä mopedi on sähköinen. Joitakin tehdasasetuksia ei voi muuttaa. Ne on asetettu, jotta Trophy 20 -mopedin käyttäminen olisi mahdollisimman mukavaa ja tehokasta. Älä koskaan istu mopedin päällä, kun se on vapaalla. Älä koskaan istu mopedin päällä ollessasi taksissa, autossa tai julkisessa kulkuneuvossa. Varo ultraviolettivaloa. Ultraviolettivalo saattaa aiheuttaa ennenaikaista haurastumista esimerkiksi kumissa, muovissa ja emalissa. Varmista, ettei mopedin ulkopuolella roiku ylimääräisiä esineitä. Ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita tai vahingoittaa mopediasi. Älä vie mopedia lähelle avotulta. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita sekä märkiä tiloja. Huolla ja säilytä sähkömopedia puhtaassa ja kuivassa paikassa. Jos käytät matkapuhelinta, on viisainta sammuttaa sähkömopedin virta ensin.

11 Yleiskuvaus 11 3 Yleiskuvaus Trophy 20 -sähkömopedi soveltuu sekä sisäettä ulkokäyttöön. Sopivan pienikokoista ja helposti ohjattavaa mopedia voidaan käyttää tietyissä sisätiloissa. Se pystyy myös ylittämään joitakin ulkona olevia esteitä. Sen vuoksi Trophy 20 -mopedi luokitellaan eurooppalaisen standardin EN12184 mukaisesti luokan B mopediksi. Trophy 20 -mopedista on saatavana kolmi- ja nelipyöräinen versio. Istuinkorkeuden voi säätää käyttäjän pituuden mukaiseksi. Sähkömopedin käsinojat voi nostaa ja istuinosan kääntää sivuun mopediin istumisen sekä siitä nousemisen helpottamiseksi. Ohjaustangon voi säätää sopivaan ajoasentoon. Ole erityisen varovainen, kun ajat suurilla nopeuksilla. Hidasta, mikäli tiellä on muitakin liikkujia, esimerkiksi kävelijöitä. Sähkömopedia käytettäessä tulee muistaa seuraavat asiat: Ole erityisen tarkkaavainen ajaessasi yleisillä teillä. Noudata aina paikallisia liikennesääntöjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että sähkömopedi on ajoturvallinen. Sähkömopedi on tekninen laite. Kaikki korjaukset sekä säätämiset on annettava valtuutetun huollon tehtäviksi. Trophy 20 -mopedin takana oleva vapautuskahva on tarkoitettu vain avustajien käyttöön. Vapaalla-tilaa saa käyttää vain, kun mopedin kyydissä ei ole ketään.

12 12 Yleiskuvaus C D B C E D B G G H H A A F F J J M K M I K N G F I M L Trophy 20 UM 04 Trophy 20 UM Kokoonpano Sähkömopediin kuuluu tai siihen voi liittää seuraavat osat: A. Istuin: Tässä käyttäjä istuu. B. Selkänoja: Tukee käyttäjän selkää. C. Niskatuki: Tukee niskaa ja päätä. D. Käsinojat: Tukevat käsiä. E. Ohjaustanko: Ohjausyksikkö ja kaikki ohjausvivut on sijoitettu ohjaustankoon. F. Valot: Valot tulee kytkeä pimeällä ajettaessa. G. Vilkut: Osoittavat kääntymissuunnan. H. Irrotettava kori: Tavaroiden kuljetukseen. I. Etupyörä: Etupyörä jousituksella. J. Etupuskuri: Suojaa etupyörää törmäyksessä. K. Takapyörät: Takapyörät jousituksella. L. Kaatumaesteet: Pienet pyörät estävät mopedin kaatumisen taaksepäin esimerkiksi mäessä. M. Kiinnityspaikat N. Jarruvalot: syttyvät automaattisesti jarrutuksen yhteydessä. Mopedin eri osia voidaan säätää parhaan istuinmukavuuden saavuttamiseksi. 3.2 Käyttäjä Älä käytä tätä tuotetta, ennen kuin jälleenmyyjä on ohjeistanut sinua henkilökohtaisesti sen käytössä. Aja ensimmäiset ajosi Trophy 20 -mopedilla asiantuntevan henkilön opastuksessa. Trophy 20 -mopedin maksiminopeus on 12 km/h. (maakohtainen) Tutustu tämän käyttöohjeen sisältöön kunnolla, ennen kuin aloitat ajamisen Trophy 20 -mopedilla.

13 Yleiskuvaus 13 Handicare ei vastaa henkilö-, tuote- tai ympäristövahingoista, mikäli sähkömopedia on käytetty eri käyttötarkoituksessa, kuin mitä sivulla 11 kappaleessa "Käyttötarkoitus" on määritelty. Mopedin käyttäjän (ks. Käyttötarkoitus) on aina noudatettava paikallisia turvallisuussääntöjä ja -ohjeita Mopedia ei saa ajaa ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Mopedin käyttö edellyttää riittävää näkökykyä. Mopedissa saa istua vain yksi henkilö kerrallaan. Älä anna lasten ajaa mopedilla ilman valvontaa. 3.3 Käyttötarkoitus (1) Trophy 20 -mopedi on kehitetty seuraaviin käyttötarkoituksiin: Yhden, enintään 130 kg (ja valinnaisesti 160 kg) painavan henkilön kuljettaminen Käyttö jalkakäytävillä, pyöräteillä ja teillä (jos sallittua kansallisten liikennesääntöjen mukaan) Käyttö sisätiloissa ja lähiympäristössä Trophy 20 -mopedi soveltuu ulkona ajamiseen pimeällä. Mopedia ei ole tarkoitettu urheiluun tai raskaaseen ulkokäyttöön. Mopedia ei ole tarkoitettu käytettäväksi istuimena, kun sitä kuljetetaan moottoriajoneuvossa. Mopedia ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Mopedia ei ole tarkoitettu kuormien vetämiseen. Mopedia ei ole tarkoitettu useamman kuin yhden henkilön kuljettamiseen. Mopedia ei ole tarkoitettu yli 160 kg painaville käyttäjille. Käyttölämpötila Suhteellinen kosteus 0 % 98 % Varastointilämpötila Suhteellinen kosteus 0 % 98 % (1) Käyttötarkoitus tarkoittaa standardin EN mukaisesti käyttöä, johon tekninen tuote soveltuu valmistajan ilmoituksen mukaan, mukaan lukien valmistajan ohjeet myyntiesitteessä. Epäselvissä tilanteissa käytön katsotaan tarkoittavan käyttöä, joka voidaan päätellä tuotteen suunnittelusta, rakenteesta ja toiminnasta. Myös tämän käyttöohjeen ohjeita on noudatettava käyttötarkoituksen piiriin kuuluvissa asioissa. 3.4 Säätömahdollisuudet Trophy 20 -mopediin on mahdollista tehdä joitakin säätöjä, joilla voidaan parantaa istumisja ajomukavuutta. Osan säädöistä käyttäjä voi tehdä itse ja osaan tarvitaan valtuutetun huollon apua. Valtuutetun huollon tekemät säädöt: istuinkorkeus ohjaustangon korkeus takajousitus Käyttäjän tekemät säädöt: istuinasento käsinojien asento ohjaustangon korkeus

14 14 Mopedin asetukset 4 Mopedin asetukset 4.1 Istuimen säätäminen Istuinkorkeuden säätäminen (piirros 1) Istuinkorkeuden säätö tehdään ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. A Istuinsyvyyden säätäminen (liukumekanismi) (piirros 2) (istuin saattaa olla erilainen kuin kuvassa) Nosta ja pidä ylhäällä kahvaa (A). Liu'uta istuinta eteen- tai taaksepäin. Vapauta kahva, kun olet saanut istuimen toivottuun asentoon. Vedä istuinta vielä hieman eteenpäin, että se loksahtaa paikoilleen. Istuinsyvyys on nyt asetettu. Piirros 1 B Trophy 20 UM 05 Selkänojan säätäminen (piirros 3) Istuessasi penkillä nosta kahvaa (A). Selkänoja siirtyy automaattisesti eteenpäin. Nojaa selkänojaa taaksepäin, kunnes se on toivotussa, miellyttävässä asennossa. Kun selkänoja on toivotussa asennossa, vapauta kahva. Selkänoja jää säätämääsi asentoon. A Selkänoja on varustettu jousimekanismilla, jolloin se kallistuu voimakkaasti eteenpäin, jos istuimella ei istuta, kun säätövipu vapautetaan. Trophy 20 UM 06 Jos selkänojan kulma on liian takana, ajoasento muuttuu ja sähkömopedista tulee epävakaa varsinkin mäessä. Tämän takia on eritäin tärkeää, ettei selkänojan kulmaa käännetä liian taakse. Piirros 2 A Trophy 20 UM 07 Piirros 3

15 Mopedin asetukset 15 Käsinojien säätäminen (piirros 4) Käsinojia voidaan säätää seuraavasti: Käsinojien korkeuden säätönupit (A) ovat käsinojien alapuolella. Niskatuen säätäminen (jos käytettävissä) Niskatuen korkeutta voidaan säätää. Paina niskatuen ja istuimen välissä olevaa muovista nappia ja siirrä niskatuki samalla toivotulle korkeudelle. Niskatuen voi myös halutessaan poistaa. Vapauta nappi ja liikuta niskatukea hieman, jotta se loksahtaa paikoilleen. A 4.2 Ristiselän tuen säätäminen (jos käytettävissä) Piirros 4 Trophy 20 UM 08 Ristiselän tukea voidaan säätää kääntämällä nuppia A niin, että asento on mahdollisimman mukava (piirros 5). 4.3 Ohjaustangon säätäminen Ohjaustangon säädöillä voidaan parantaa ajoasentoa ja helpottaa mopediin nousemista ja siitä poistumista (piirros 6). Jälleenmyyjä voi säätää ohjaustangon korkeutta seuraavasti: Avaa ruuvi (A) kuusiokoloavaimella (5 mm). Säädä korkeus sopivaksi (a-suunta). Kiristä ruuvi A. A Trophy 20 UM 28 Käyttäjä voi säätää ohjaustankoa seuraavasti: Vedä kahvaa (B) ylöspäin toisella kädellä ja vedä samalla ohjaustankoa itseäsi kohti toisella kädellä, kunnes asento on hyvä. Vapauta kahva. Vapauta sitten ohjaustanko. Varo ohjaustankoa säätäessäsi, etteivät sormesi jää väliin. Piirros 5 a b B A Trophy 20 UM 09 Piirros 6

16 16 Mopedin asetukset 4.4 Takajousituksen säätäminen Takajousituksen säädöt tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään Korin yhdistelmälukon säätäminen (jos käytettävissä) 1 Koodiksi on asetettu tehtaalla Koodin muuttaminen (piirros 7) 1. Irrota painike (1) pienellä, terävällä esineellä. 2. Siirrä vapautettu painike (2) kiekkojen suuntaan. 3. Pidä painike tässä asennossa ja aseta oma koodisi kääntämällä kiekkoja. 4. Paina koodi mieleesi. 5. Vapauta painike uusi koodisi on nyt asetettu. 6. Paina painike (1) lujasti takaisin paikalleen. 7. Voit avata korin lukituksen ja vapauttaa korin siirtämällä painikkeen auki-asentoon. Piirros 7

17 Mopedin käyttö 17 5 Mopedin käyttö Tässä ohjeessa käsitellään seuraavia, mopedin käyttöön liittyviä aiheita: Akkujen lataaminen Käyttöä edeltävät tarkistukset Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen Säätimet Mopedin ajaminen Mopedin työntäminen Purkaminen varastointia ja/tai kuljetusta varten Mopedin kuljettaminen Varastointi käytön jälkeen 5.1 Akkujen lataaminen Katso akkujen lataamista koskevat ohjeet seuraavista asiakirjoista: Akkuihin liittyvät määräykset. Akkulaturin käyttöopas tai akkulaturin käyttöohjeet. ( Akkulaturi) Mopedissa käytetään geeliakkuja. Ne ovat täysin suljettuja eivätkä edellytä huoltoa. Normaalikäytössä akut on ladattava joka ilta. Akut ladataan seuraavasti: Sammuta mopedin virta. Kytke latauskaapeli latausliitäntään. Katso kohta "Latausliitäntä". Kytke akkulaturi pistorasiaan. Kytke akkulaturin virta (jos siinä on virtakytkin). Huomautus! Käytä enintään 8 A:n akkulatureita. Kun akut on ladattu, toimi seuraavasti: Sammuta akkulaturin virta, jos laturissa on virtakytkin. Irrota akkulaturi pistorasiasta. Irrota laturi mopedin latausliitännästä. Mopedi on nyt valmis käytettäväksi. Huomautus! Irrota latauskaapeli aina, kun akut on ladattu. Näin akut eivät pääse tyhjenemään hitaasti. Akkujen sisäänajo Akkujen suorituskyvyn optimoimiseksi on suositeltavaa suorittaa uusille akuille lataus- ja purkujaksoa niin, että kunkin jakson välillä on enintään kolme päivää. Tämä voidaan tehdä lataamalla akut uudelleen, kun niiden varauksesta on jäljellä alle 50 %. 5.2 Käyttöä edeltävät tarkistukset Seuraavat tarkistukset on tehtävä ennen mopedin jokaista käyttökertaa: Tarkista, että istuimen säädöt ovat lukittuneet paikalleen. Tarkista, että edessä ja takana olevat valot ja vilkut toimivat moitteettomasti. Tarkista, että rengaspaineet ovat oikeat. Katso lisätietoa tuoteselosteesta (2,5 baaria edessä, 3,5 baaria takana). Jos renkaissa ei ole tarpeeksi ilmaa, ajaminen on vaikeampaa ja ajomukavuus kärsii. Mopedi kuluttaa enemmän virtaa ja akut tyhjenevät nopeammin, jos rengaspaine ei ole riittävä. Liian tyhjillä renkailla ajaminen myös kuluttaa renkaita tarpeettomasti. Tarkista, että akuissa on riittävä varaus. Tämä käy ilmi akun varaustilan ilmaisimen vihreästä palkista. Katso kohta "Ohjauspaneeli". Akkujen kapasiteetti heikkenee talvella. Pienellä pakkasella niiden kapasiteetti on noin 75 % ja alle -5 C:n lämpötilassa noin 50 % normaalista. Tämä lyhentää mopedin toimintasädettä. Tarkista, että vapautuskahva on ajoasennossa. Katso luku 5.7. Tarkista, että jarrut toimivat moitteettomasti. Katso kohta 5.5 "Mopedilla ajaminen". Jos mopedi ei reagoi odotetulla tavalla, vapauta kaasuvivut välittömästi ja anna mopedin pysähtyä kokonaan. Irrota virta-avain ohjauspaneelista. Aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä mopedi. Jos kaikki on kunnossa, mopedia voidaan nyt ajaa.

18 18 Mopedin käyttö 5.3 Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen (istuin saattaa olla erilainen kuin kuvassa) Varmista ennen mopediin nousemista tai siitä poistumista, että mopedin virta on sammutettu poistamalla virta-avain. Myös automaattisen seisontajarrun on oltava kytkettynä. a Käsinoja voidaan nostaa ja istuin kääntää sivuun ennen mopediin nousemista tai siitä poistumista. Mopediin nouseminen (piirros 8): Työnnä istuimen lukituskahvaa (A) eteenpäin ja käännä istuinta neljänneskierros vasemmalle tai oikealle. Kun vapautat istuimen lukituskahvan, istuin lukittuu paikalleen automaattisesti. Kahva napsahtaa itsestään takaisin paikalleen. Nyt voit istuutua. Käännä istuin takaisin paikalleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. A Piirros 7 E Trophy 20 UM 29 A D E Kun istuin on jälleen normaaliasennossa, se napsahtaa automaattisesti paikalleen. Tällöin istuin ei pääse kääntymän ajon aikana. B D Istuimessa on kääntyvät käsinojat, jotka mahdollistavat kyytiin nousemisen ja poistumisen mopedin sivusta. Kun olet istuutunut mopediin tai poistunut siitä, tarkista aina, että käsinojat on käännetty takaisin alas. Toista samat vaiheet käänteisessä järjestyksessä, ennen kuin poistut mopedista. Piirros 8 C G F Trophy 20 UM Säätimet Mopedissa on seuraavat säätimet (piirros 9): A. Ohjauspaneeli ja kaikki ohjauspainikkeet B. Ohjaustangon kulman säätökahva C. Latausliitäntä. Katso "Akkujen lataaminen". D. Kaasu- ja peruutusvivut E. Suuntavilkkuvivut F. Virta-avain G. Jarru

19 Mopedin käyttö 19 D R S P O F B R D E A G E A M C Q L H N I J K Trophy 20 UM 13 Ohjauspaneelissa on sähkömopedin käyttämiseen tarvittavat kätevät ja luotettavat toiminnot. A. Vasen ja oikea suuntavilkkuvipu * B. Akun varauksen ilmaisin C. Nopeussäädin D. Hätävilkkujen/suuntavilkkujen ilmaisin E. Äänitorven kytkin * F. Valojen ilmaisin G. Hätävilkkukytkin H. Jalkakaasun ajosuunnanvaihtokytkin (jos käytettävissä) I. Näyttövalikon valintakytkin J. Vakionopeussäätimen kytkin (jos käytettävissä) K. Oikeanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) L. Vasemmanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) M. Valokytkin N. Hätäpysäytyspainike (jos käytettävissä) O. Liian suuren kaltevuuden hälytys P. Valoanturi Q. Virta-avain R. Aktiivisen kaasun ilmaisin (jos käytettävissä) S. Näyttö * Nämä vivut ovat sekä ohjauspaneelin vasemmalla että oikealla puolella.

20 20 Mopedin käyttö A. Vasen ja oikea suuntavilkkuvipu Kun vasemmalla tai oikealla puolella olevaa vipua painetaan, suuntavilkku alkaa vilkkua merkiksi siitä, että aiot vaihtaa suuntaa: Käännä vasenta vipua alaspäin tai oikeaa vipua ylöspäin, kun olet kääntymässä vasemmalle. Käännä vasenta vipua ylöspäin tai oikeaa vipua alaspäin, kun olet kääntymässä oikealle. Kun vilkku kytketään päälle, kuuluu piippaava äänimerkki (jos ohjelmoitu). Kun haluat kytkeä vilkut pois päältä, paina samaa vipua uudelleen samaan suuntaan tai odota 12 sekuntia. B. Akun varauksen ilmaisin Akun varauksen ilmaisin kertoo akkujen yleisen varaustilan. Kun kaikki valot palavat, akut ovat täysin latautuneet. Akun varauksen vähentyessä valot sammuvat yksitellen ja muuttuvat punaisiksi, kun varaustila on kriittisen matala. Merkkivalot kertovat, kuinka suuri akun jännite ohjausyksiköllä on käytettävissä. On normaalia, että alempi ilmaisin sammuu kiihdytyksessä. Tämä johtuu siitä, että kiihdytyksessä tarvitaan hetkellisesti enemmän tehoa, mikä johtaa käytettävissä olevan jännitteen alenemiseen. Hetkellinen aleneminen ei kuitenkaan osoita akun todellista kapasiteettia. Kun mopedia käytetään ensimmäisen kerran, akun varauksen ilmaisin saattaa näyttää, että akut ovat kokonaan latautuneet, vaikka näin ei olisi. Tämä on akkujen ominaisuus. Näet todenmukaisimman akkujen varaustason ajaessasi tasaisella alustalla. Jos PUNAISET merkkivalot palavat akun varauksen ilmaisimessa, on tärkeää ladata akut mahdollisimman pian. Varmista, etteivät akut koskaan tyhjene kokonaan, sillä se lyhentää akkujen käyttöikää ja voi vaurioittaa akkuja. Valojen jatkuva vilkkuminen osoittaa, että akut latautuvat. Akun varauksen ilmaisin antaa myös virheilmoituksia ohjauslaitteesta. Jälleenmyyjä voi ratkaista ongelman vikakoodi-ilmoituksen perusteella. C. Nopeussäädin Tämän nupin avulla voit asettaa mopedille haluamasi enimmäisnopeuden kymmenportaisesti. Kun käännät nuppia myötäpäivään, enimmäisnopeus suurenee. Kun käännät nuppia vastapäivään, enimmäisnopeus pienenee. Säädä nopeussäädin ennen ajoa. Mukauta enimmäisnopeutesi ympäristöön ja liikenteeseen (esim. ahtaaseen tai ihmisiä täynnä olevaan tilaan). D. Hätävilkkujen/suuntavilkkujen ilmaisin E. Äänitorven kytkin Kun painat äänitorvipainiketta, varoitusääni varoittaa muita liikkujia vaaratilanteesta. Äänimerkki kuuluu niin kauan, kuin painiketta painetaan. F. Valojen ilmaisin Tämä ilmaisin tulee käyttöön, kun valot kytketään päälle. G. Hätävilkkukytkin Tätä painiketta painamalla kytketään hätävilkut. Käytä hätävilkkuja, jos epäilet, etteivät muut tiellä kulkijat näe sinua, tai jos mopedi on pysähdyksissä vian vuoksi. Hätävilkut sammuvat, kun painiketta painetaan uudelleen. Kun hätävilkut kytketään päälle, kuuluu piippaava äänimerkki (jos ohjelmoitu).

21 Mopedin käyttö 21 H. Jalkakaasun ajosuunnanvaihtokytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla vaihdetaan suuntaa, kun jalkakaasu on asennettuna. Kun mopedin virta on katkaistu avaimella tai hätäpysäytyspainikkeella, vakiosuunta on aina eteenpäin. I. Näyttövalikon valintakytkin Painike, jota painamalla siirrytään nopeutta, ajettua matkaa ja kokonaismatkaa osoittavien näyttöjen välillä. Kun tätä painiketta pidetään painettuna yli 2 sekuntia osamatkamittaritilassa, arvo nollautuu. J. Vakionopeussäätimen kytkin (jos käytettävissä) Ajonhallinnan ja vakionopeuden aktivointiavain nykyisellä etenemisnopeudella. Näytössä näkyy kirjaimet CC, kun vakionnopeussäädin on käytössä. Se kytkeytyy pois käytöstä, kun jarrua, hätäpysäytyspainiketta, kaasua, kaasunvalintakytkintä, kytkintä tai CC-kytkintä käytetään. K. Oikeanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla valitaan / otetaan manuaalisesti käyttöön oikeanpuoleinen kaasu, kun myös muita kaasuja on asennettuina. Valinta näkyy myös näytössä. Tämä on aina käytössä, kun mopedin virta kytketään. L. Vasemmanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla valitaan / otetaan manuaalisesti käyttöön vasemmanpuoleinen kaasu, kun myös muita kaasuja on asennettuina. Valinta näkyy myös näytössä. ITS Älykäs kaasuläppä (jos käytettävissä) Kun skootteriin on kytketty virta, ensimmäiseksi käytetty kaasuläppä aktivoituu. Voit vaihtaa toiseen kaasuläppään käyttämällä toista ja vapauttamalla toisen kahden sekunnin kuluessa. ITS on ainut mahdollisuus ajettaessa eteenpäin M. Valokytkin Kun tätä painiketta painetaan kerran, etu- ja takavalot kytkeytyvät päälle. Kun painiketta painetaan uudelleen, valot sammuvat. N. Hätäpysäytyspainike (jos käytettävissä) Painiketta painamalla otetaan käyttöön hätäpysäytyspainike. Mopedi pysähtyy välittömästi, ja hätävilkut kytkeytyvät päälle. Toiminto poistetaan käytöstä kääntämällä painiketta vastapäivään, sammuttamalla mopedin virta ja kytkemällä se uudelleen päälle. O. Liian suuren kaltevuuden hälytys Tämä ilmaisin syttyy, kun rinne on liian jyrkkä ja ylittää turvalliseksi määritetyn kaltevuuden. Tällöin on turvallisuussyistä suositeltavaa olla ajamatta rinteessä eteenpäin ja ajaa takaisin hyvin varovasti kohdassa 5.6 neuvotulla tavalla. P. Valoanturi Tämä anturi säätää näytön kirkkautta automaattisesti. Päivänvalo kirkas. Pimeä himmennetty. Q. Virta-avain Mopedi käynnistetään työntämällä virta-avain virtalukkoon ja kääntämällä avainta. Mopedin toimintoja voi käyttää vain, kun virta-avain on virtalukossa. Poikkeuksen muodostavat valot ja hätävilkut. Hätävilkkuja ja valoja voi käyttää, vaikka virta-avain ei olisi virtalukossa. Jos virta-avain on virtalukossa ja mopedia ei käytetä, äänimerkki alkaa kuulua 20 minuutin kuluttua.

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

XiIIIPlus/RXi Pikaopas

XiIIIPlus/RXi Pikaopas XiIIIPlus/RXi Pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva Kirjoitin - ulkopuoli Etuosa Takaosa 3 4 Ohjauspaneeli Etikettinauhan luukku 3 Virtakytkin (O

Lisätiedot

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu) F I A T C R O M A P I K A O P A S KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 4 Connect Nav+

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot