KÄYTTÖOHJE TROPHY B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE TROPHY B

2

3 Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään muullakaan tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti ilman Handicaren kirjallista lupaa. Informaatio perustuu käyttöohjeen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin rakennetietoihin. Handicare harjoittaa jatkuvaa tuotekehittelyä ja pidättää siksi oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia. Tämä informaatio koskee tuotteen perusversiota. Handicare ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi sattua käytettäessä tuotetta perusversiosta poikkeavana kokoonpanona. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat poiketa oman istuinjärjestelmäsi kokoonpanosta. Tämä informaatio on valmisteltu mahdollisimman huolellisesti, mutta Handicare ei ole vastuussa mahdollisista virheistä ja niiden aiheuttamista seuraamuksista. Handicare ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu kolmannen osapuolen suorittamasta työstä. Handicaren käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö

4 4 1 Johdanto Tämä käyttöohje Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit 6 2 Turvallisuus Lämpötila Sähkömagneettinen säteily ja sähkömagneettiset häiriöt Mopedin merkinnät Tekniset ominaisuudet Muutostyöt Yleiset käyttöä koskevat turvaohjeet 9 3 Yleiskuvaus Kokoonpano Käyttäjä Käyttötarkoitus(1) Säätömahdollisuudet 13 4 Mopedin asetukset Istuimen säätäminen Ristiselän tuen säätäminen (jos käytettävissä) Ohjaustangon säätäminen Takajousituksen säätäminen Korin yhdistelmälukon säätäminen (jos käytettävissä) 16 5 Mopedin käyttö Akkujen lataaminen Käyttöä edeltävät tarkistukset Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen Säätimet Mopedilla ajaminen Mopedin työntäminen Mopedin osien irrottaminen varastointia ja/tai kuljetusta varten Mopedin kuljettaminen Varastointi käytön jälkeen 32 6 Huolto Huoltotaulukko Akut Renkaat Sähkömopedin puhdistaminen Sähkömopedin poistaminen käytöstä 35 7 Vianetsintä Vianetsintätaulukko 36 8 Tekniset ominaisuudet CE-merkintä Trophy 20 -sähkömopedin tuoteseloste 37

5 5 9 Takuu Takuuehdot Vahinkovastuusäännökset Tarkastuspöytäkirja Valtuutettu huolto ja tekninen tuki 43

6 6 Johdanto 1 Johdanto Onneksi olkoon Handicare-sähkömopedin valinnasta. Handicaren laadukkaat liikkumisen apuvälineet on suunniteltu lisäämään itsenäisyyttä ja helpottamaan arkielämää. 1.1 Tämä käyttöohje Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään ja huoltamaan sähkömopedia turvallisesti.tämä sähkömopedin käyttöohje koostuu kahdesta vihkosesta: Sähkömopedin yleiskäyttöohje (tämä vihkonen) Akkulaturin käyttöohje Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan muihin käyttöohjeisiin seuraavasti: Akkulaturi: Viittaa akkulaturin käyttöohjeeseen. 1.2 Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit Huomautus! Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa kohdata. Huomio! Antaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuotteen vaurioituminen. Antaa käyttäjälle varoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen tai ympäristövahinko. Luo koko käyttöohje (molemmat vihkoset) huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos sähkömopedisi mukana ei toimitettu molempia käyttöohjeita, ota viipymättä yhteys jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle huoltohenkilökunnalle on erillinen huolto-ohjekirja. OTA YHTEYS HANDICAREEN, JOS OLET NÄKÖVAMMAINEN.

7 Turvallisuus 7 2 Turvallisuus Handicare ei ole vastuussa menetyksistä tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei turvallisuusohjeita ja -määräyksiä ole noudatettu tarkasti, eikä menetyksistä tai vammoista, jotka ovat seurausta mopedin ja lisävarusteiden käyttöön tai puhdistukseen liittyvistä laiminlyönneistä. Olosuhteiden mukaan voidaan soveltaa käyttöä tai käytettäviä lisävarusteita koskevia täydentäviä turvamääräyksiä. Ota viipymättä yhteys jälleenmyyjään, jos tuotteen käytön yhteydessä esiintyy vaaratilanteita. 2.1 Lämpötila Älä koske mopedin moottoriin. Moottori liikkuu käytön aikana jatkuvasti ja voi kuumentua hyvin kuumaksi. Käytön jälkeen moottori jäähtyy hitaasti. Moottorin koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei mopedi altistu suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Mopedin tietyt osat, kuten istuin, selkänoja ja käsinojat, saattavat kuumentua, jos ne ovat liian pitkään alttiina auringonvalolle. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä. 2.2 Sähkömagneettinen säteily ja sähkömagneettiset häiriöt Mopedi on testattu, ja se täyttää soveltuvat sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset. Trophy 20 -mopedin immuniteettitaso (häiriönsietotaso) on 20 volttia/metri. Huomautus! Ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että matkapuhelinten, lääkinnällisten laitteiden ja muiden lähteiden aiheuttama sähkömagneettinen säteily vaikuttaa mopediin. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että mopedi vaikuttaa esimerkiksi kauppojen ovien, varashälyttimien ja/tai automaattisten autotallinovien sähkömagneettisiin kenttiin. Jos tällaisia epätodennäköisiä häiriöitä kuitenkin ilmenee, pyydämme ilmoittamaan niistä viipymättä jälleenmyyjälle. Radioaaltojen lähteet, kuten radio- ja tv-lähettimet, amatööriradiolähettimet, hissit, kutsuntalaitteet, stereot, radiot ja matkapuhelimet voivat vaikuttaa sähköpyörätuolien sekä -mopedien toimintaan. Radioaallot saattavat aiheuttaa ei-toivottuja seurauksia sähkömopedin suorituskykyyn. Mopedi itsessään voi aiheuttaa häiriötä esimerkiksi kauppojen hälytysjärjestelmiin. Se saattaa aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi kaupan varashälyttimiin tai autotallin sähköisiin oviin. Mopedi on testattu edellä mainituissa ympäristöissä. Mikäli huomaat ongelmia mainituissa tilanteissa, otathan välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään. Alla olevat neuvot estävät sähkömopedin tahattoman liikkumisen, joka saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita. 1. Älä käytä mitään henkilökohtaista sähköviestintä, kuten radiolähetintä tai matkapuhelinta, samalla kun sähkömopedin virta on päällä. 2. Vältä liikkumista radion ja television lähetysasemien lähellä. 3. Jos mopedi alkaa liikkua tahattomasti tai moottorijarru kytkeytyy vapaalle, sammuta pyörätuolin tai mopedin virta poistamalla virta-avain virtalukosta. 4. Muista, että lisävarusteet voivat huonontaa laitteen suojaa sähkömagneettista säteilyä vastaan. Huomautus! Sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta sähköisiin pyörätuoleihin ja mopedeihin on vaikea testata. 5. Ilmoita jälleenmyyjälle tai mopedin valmistajalle kaikista tapauksista, joissa mopedi on liikkunut tahattomasti tai mennyt itsestään vapaalle. Mainitse ilmoituksen yhteydessä, oliko tapahtuman aikana lähellä radioaaltojen lähde.

8 8 Turvallisuus 3W C 4W C B C A C Trophy 20 UM Mopedin merkinnät Älä koskaan irrota tai peitä mopedissa olevia merkintöjä, symboleita ja ohjeita. Nämä turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet on jätettävä paikoilleen ja niiden on oltava helposti luettavissa mopedin koko käyttöiän. Korjaa tai vaihda välittömästi kaikki merkinnät, symbolit tai ohjeet, jotka ovat vaurioituneet tai joita ei pysty enää lukemaan. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Sähkömopedissa käytettävät tarrat Sähkömopedistasi löytyy seuraavat tarrat ja merkinnät: A. Vapautuskahvan sijainti B. Tuotetunnus C. Kuljetusohje A. Vapautuskahvan sijainti 1. Ajotila: Vipu yläasennossa: Moottorijarru on kytkettynä, mopedia ei voi työntää 2. Vapaalla-tila: Vipu alaasennossa: Moottorijarru ei ole kytkettynä. Mopedia voidaan työntää, kun sähköiset toiminnot on kytketty pois päältä. B. Tunnistelaatta A. Malli F B. Valmistusvuosi C. Sarjanumero D. Käyttö: sisä- tai ulkotilat tai molemmat E. Maksimikuormitus kg F. Valmistajan osoite C. Kuljetusohje (ks. kohta 5.8) Mopedia ei ole tarkoitettu käytettäväksi istuimena moottoriajoneuvossa.

9 Turvallisuus Tekniset ominaisuudet Teknisiin ominaisuuksiin ei saa tehdä mitään muutoksia. 2.5 Muutostyöt Osien muutostyöt eivät ole sallittuja. 2.6 Yleiset käyttöä koskevat turvaohjeet Onnettomuuksien ja epämiellyttävien tilanteiden välttämiseksi on tärkeää, että tutustut seuraaviin turvaohjeisiin ja noudatat niitä. Aja mäessä erityisen varovasti ja keskittyneesti: Älä koskaan poista kaatumisesteitä. Älä koskaan aja Trophy 20 -mopedilla mäestä, joka on jyrkempi kuin kohdassa 5.6 Ajaminen mäessä ohjeistetaan. Älä anna sähkömopedin vauhdin nousta liian suureksi. Älä aja mäessä, jossa on irtosoraa tai hiekkaa, koska pyörät saattavat luistaa. Älä vaihda ajosuuntaa mäessä. Ajaessasi mäessä liikuta vartaloasi kohdassa 5.6 Ajaminen mäessä opastetun tavan mukaisesti. Älä käänny täydellä vauhdilla kulmissa. Hiljennä vauhtia tullessasi kulmaan. Varmista ajaessasi, että vaatteesi eivät roiku eivätkä sotkeudu pyöriin. Säätäessäsi ohjauspyörää ole tarkkana, etteivät sormesi jää säätömekanismin väliin. Säätele ajoasi aina olosuhteiden mukaan: Ole erityisen varovainen, jos tie on liukas sateen, jään tai lumen seurauksena. Hiljennä ajovauhtiasi ruuhkaisella tiellä. Älä käytä sähkömopedia päällystämättömällä tiellä. Huolehdi, ettei Trophy 20 joudu kosketuksiin meriveden kanssa. Merivesi on syövyttävää ja saattaa vaurioittaa sähkömopedia pysyvästi. Huolehdi, ettei Trophy 20 joudu kosketuksiin hiekan kanssa. Hiekan ajautuminen sähkömopedin liikkuvien osien väliin aiheuttaa huomattavaa kulumista. Älä koskaan aja sähkömopedia huumeiden, alkoholin tai ajokykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Näkökykysi on oltava riittävä sähkömopedin turvalliseen ajoon. Jos näkyvyys ei ole normaali, käytä ajovaloja. Sähkömopedissa on myös jarruvalot, jotka ilmoittavat takana olijalle jarrutuksestasi. Käytä vilkkuja vain, kun olet vaihtamassa ajosuuntaa. Käytä äänimerkkiä vain, kun haluat varoittaa jalankulkijoita tai muita tienkäyttäjiä mahdollisesta vaaratilanteesta. Älä koskaan laita metallisia esineitä akkujen päälle. Se saattaa vaurioittaa akkuja. Sähkömopedi on tarkoitettu vain yhdelle ihmiselle. Älä koskaan kuljeta toista ihmistä sähkömopedilla. Älä koskaan käännä istuimen selkänojaa liian taakse ajaessasi. Tämä voi heikentää sähkömopedin vakautta varsinkin mäessä. Älä kuljeta mopedin korissa kuormaa, joka ei mahdu koriin kunnolla tai painaa yli 5 kg. Älä vedä sähkömopedillasi mitään. Mopedilla vetäminen saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita laitteeseen.

10 10 Turvallisuus Älä nouse sähkömopedin päälle kurottaaksesi ylemmäksi. Pidä jalkasi aina muovimaton päällä ajaessasi. Tämä mopedi on sähköinen. Joitakin tehdasasetuksia ei voi muuttaa. Ne on asetettu, jotta Trophy 20 -mopedin käyttäminen olisi mahdollisimman mukavaa ja tehokasta. Älä koskaan istu mopedin päällä, kun se on vapaalla. Älä koskaan istu mopedin päällä ollessasi taksissa, autossa tai julkisessa kulkuneuvossa. Varo ultraviolettivaloa. Ultraviolettivalo saattaa aiheuttaa ennenaikaista haurastumista esimerkiksi kumissa, muovissa ja emalissa. Varmista, ettei mopedin ulkopuolella roiku ylimääräisiä esineitä. Ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita tai vahingoittaa mopediasi. Älä vie mopedia lähelle avotulta. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita sekä märkiä tiloja. Huolla ja säilytä sähkömopedia puhtaassa ja kuivassa paikassa. Jos käytät matkapuhelinta, on viisainta sammuttaa sähkömopedin virta ensin.

11 Yleiskuvaus 11 3 Yleiskuvaus Trophy 20 -sähkömopedi soveltuu sekä sisäettä ulkokäyttöön. Sopivan pienikokoista ja helposti ohjattavaa mopedia voidaan käyttää tietyissä sisätiloissa. Se pystyy myös ylittämään joitakin ulkona olevia esteitä. Sen vuoksi Trophy 20 -mopedi luokitellaan eurooppalaisen standardin EN12184 mukaisesti luokan B mopediksi. Trophy 20 -mopedista on saatavana kolmi- ja nelipyöräinen versio. Istuinkorkeuden voi säätää käyttäjän pituuden mukaiseksi. Sähkömopedin käsinojat voi nostaa ja istuinosan kääntää sivuun mopediin istumisen sekä siitä nousemisen helpottamiseksi. Ohjaustangon voi säätää sopivaan ajoasentoon. Ole erityisen varovainen, kun ajat suurilla nopeuksilla. Hidasta, mikäli tiellä on muitakin liikkujia, esimerkiksi kävelijöitä. Sähkömopedia käytettäessä tulee muistaa seuraavat asiat: Ole erityisen tarkkaavainen ajaessasi yleisillä teillä. Noudata aina paikallisia liikennesääntöjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että sähkömopedi on ajoturvallinen. Sähkömopedi on tekninen laite. Kaikki korjaukset sekä säätämiset on annettava valtuutetun huollon tehtäviksi. Trophy 20 -mopedin takana oleva vapautuskahva on tarkoitettu vain avustajien käyttöön. Vapaalla-tilaa saa käyttää vain, kun mopedin kyydissä ei ole ketään.

12 12 Yleiskuvaus C D B C E D B G G H H A A F F J J M K M I K N G F I M L Trophy 20 UM 04 Trophy 20 UM Kokoonpano Sähkömopediin kuuluu tai siihen voi liittää seuraavat osat: A. Istuin: Tässä käyttäjä istuu. B. Selkänoja: Tukee käyttäjän selkää. C. Niskatuki: Tukee niskaa ja päätä. D. Käsinojat: Tukevat käsiä. E. Ohjaustanko: Ohjausyksikkö ja kaikki ohjausvivut on sijoitettu ohjaustankoon. F. Valot: Valot tulee kytkeä pimeällä ajettaessa. G. Vilkut: Osoittavat kääntymissuunnan. H. Irrotettava kori: Tavaroiden kuljetukseen. I. Etupyörä: Etupyörä jousituksella. J. Etupuskuri: Suojaa etupyörää törmäyksessä. K. Takapyörät: Takapyörät jousituksella. L. Kaatumaesteet: Pienet pyörät estävät mopedin kaatumisen taaksepäin esimerkiksi mäessä. M. Kiinnityspaikat N. Jarruvalot: syttyvät automaattisesti jarrutuksen yhteydessä. Mopedin eri osia voidaan säätää parhaan istuinmukavuuden saavuttamiseksi. 3.2 Käyttäjä Älä käytä tätä tuotetta, ennen kuin jälleenmyyjä on ohjeistanut sinua henkilökohtaisesti sen käytössä. Aja ensimmäiset ajosi Trophy 20 -mopedilla asiantuntevan henkilön opastuksessa. Trophy 20 -mopedin maksiminopeus on 12 km/h. (maakohtainen) Tutustu tämän käyttöohjeen sisältöön kunnolla, ennen kuin aloitat ajamisen Trophy 20 -mopedilla.

13 Yleiskuvaus 13 Handicare ei vastaa henkilö-, tuote- tai ympäristövahingoista, mikäli sähkömopedia on käytetty eri käyttötarkoituksessa, kuin mitä sivulla 11 kappaleessa "Käyttötarkoitus" on määritelty. Mopedin käyttäjän (ks. Käyttötarkoitus) on aina noudatettava paikallisia turvallisuussääntöjä ja -ohjeita Mopedia ei saa ajaa ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Mopedin käyttö edellyttää riittävää näkökykyä. Mopedissa saa istua vain yksi henkilö kerrallaan. Älä anna lasten ajaa mopedilla ilman valvontaa. 3.3 Käyttötarkoitus (1) Trophy 20 -mopedi on kehitetty seuraaviin käyttötarkoituksiin: Yhden, enintään 130 kg (ja valinnaisesti 160 kg) painavan henkilön kuljettaminen Käyttö jalkakäytävillä, pyöräteillä ja teillä (jos sallittua kansallisten liikennesääntöjen mukaan) Käyttö sisätiloissa ja lähiympäristössä Trophy 20 -mopedi soveltuu ulkona ajamiseen pimeällä. Mopedia ei ole tarkoitettu urheiluun tai raskaaseen ulkokäyttöön. Mopedia ei ole tarkoitettu käytettäväksi istuimena, kun sitä kuljetetaan moottoriajoneuvossa. Mopedia ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Mopedia ei ole tarkoitettu kuormien vetämiseen. Mopedia ei ole tarkoitettu useamman kuin yhden henkilön kuljettamiseen. Mopedia ei ole tarkoitettu yli 160 kg painaville käyttäjille. Käyttölämpötila Suhteellinen kosteus 0 % 98 % Varastointilämpötila Suhteellinen kosteus 0 % 98 % (1) Käyttötarkoitus tarkoittaa standardin EN mukaisesti käyttöä, johon tekninen tuote soveltuu valmistajan ilmoituksen mukaan, mukaan lukien valmistajan ohjeet myyntiesitteessä. Epäselvissä tilanteissa käytön katsotaan tarkoittavan käyttöä, joka voidaan päätellä tuotteen suunnittelusta, rakenteesta ja toiminnasta. Myös tämän käyttöohjeen ohjeita on noudatettava käyttötarkoituksen piiriin kuuluvissa asioissa. 3.4 Säätömahdollisuudet Trophy 20 -mopediin on mahdollista tehdä joitakin säätöjä, joilla voidaan parantaa istumisja ajomukavuutta. Osan säädöistä käyttäjä voi tehdä itse ja osaan tarvitaan valtuutetun huollon apua. Valtuutetun huollon tekemät säädöt: istuinkorkeus ohjaustangon korkeus takajousitus Käyttäjän tekemät säädöt: istuinasento käsinojien asento ohjaustangon korkeus

14 14 Mopedin asetukset 4 Mopedin asetukset 4.1 Istuimen säätäminen Istuinkorkeuden säätäminen (piirros 1) Istuinkorkeuden säätö tehdään ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. A Istuinsyvyyden säätäminen (liukumekanismi) (piirros 2) (istuin saattaa olla erilainen kuin kuvassa) Nosta ja pidä ylhäällä kahvaa (A). Liu'uta istuinta eteen- tai taaksepäin. Vapauta kahva, kun olet saanut istuimen toivottuun asentoon. Vedä istuinta vielä hieman eteenpäin, että se loksahtaa paikoilleen. Istuinsyvyys on nyt asetettu. Piirros 1 B Trophy 20 UM 05 Selkänojan säätäminen (piirros 3) Istuessasi penkillä nosta kahvaa (A). Selkänoja siirtyy automaattisesti eteenpäin. Nojaa selkänojaa taaksepäin, kunnes se on toivotussa, miellyttävässä asennossa. Kun selkänoja on toivotussa asennossa, vapauta kahva. Selkänoja jää säätämääsi asentoon. A Selkänoja on varustettu jousimekanismilla, jolloin se kallistuu voimakkaasti eteenpäin, jos istuimella ei istuta, kun säätövipu vapautetaan. Trophy 20 UM 06 Jos selkänojan kulma on liian takana, ajoasento muuttuu ja sähkömopedista tulee epävakaa varsinkin mäessä. Tämän takia on eritäin tärkeää, ettei selkänojan kulmaa käännetä liian taakse. Piirros 2 A Trophy 20 UM 07 Piirros 3

15 Mopedin asetukset 15 Käsinojien säätäminen (piirros 4) Käsinojia voidaan säätää seuraavasti: Käsinojien korkeuden säätönupit (A) ovat käsinojien alapuolella. Niskatuen säätäminen (jos käytettävissä) Niskatuen korkeutta voidaan säätää. Paina niskatuen ja istuimen välissä olevaa muovista nappia ja siirrä niskatuki samalla toivotulle korkeudelle. Niskatuen voi myös halutessaan poistaa. Vapauta nappi ja liikuta niskatukea hieman, jotta se loksahtaa paikoilleen. A 4.2 Ristiselän tuen säätäminen (jos käytettävissä) Piirros 4 Trophy 20 UM 08 Ristiselän tukea voidaan säätää kääntämällä nuppia A niin, että asento on mahdollisimman mukava (piirros 5). 4.3 Ohjaustangon säätäminen Ohjaustangon säädöillä voidaan parantaa ajoasentoa ja helpottaa mopediin nousemista ja siitä poistumista (piirros 6). Jälleenmyyjä voi säätää ohjaustangon korkeutta seuraavasti: Avaa ruuvi (A) kuusiokoloavaimella (5 mm). Säädä korkeus sopivaksi (a-suunta). Kiristä ruuvi A. A Trophy 20 UM 28 Käyttäjä voi säätää ohjaustankoa seuraavasti: Vedä kahvaa (B) ylöspäin toisella kädellä ja vedä samalla ohjaustankoa itseäsi kohti toisella kädellä, kunnes asento on hyvä. Vapauta kahva. Vapauta sitten ohjaustanko. Varo ohjaustankoa säätäessäsi, etteivät sormesi jää väliin. Piirros 5 a b B A Trophy 20 UM 09 Piirros 6

16 16 Mopedin asetukset 4.4 Takajousituksen säätäminen Takajousituksen säädöt tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään Korin yhdistelmälukon säätäminen (jos käytettävissä) 1 Koodiksi on asetettu tehtaalla Koodin muuttaminen (piirros 7) 1. Irrota painike (1) pienellä, terävällä esineellä. 2. Siirrä vapautettu painike (2) kiekkojen suuntaan. 3. Pidä painike tässä asennossa ja aseta oma koodisi kääntämällä kiekkoja. 4. Paina koodi mieleesi. 5. Vapauta painike uusi koodisi on nyt asetettu. 6. Paina painike (1) lujasti takaisin paikalleen. 7. Voit avata korin lukituksen ja vapauttaa korin siirtämällä painikkeen auki-asentoon. Piirros 7

17 Mopedin käyttö 17 5 Mopedin käyttö Tässä ohjeessa käsitellään seuraavia, mopedin käyttöön liittyviä aiheita: Akkujen lataaminen Käyttöä edeltävät tarkistukset Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen Säätimet Mopedin ajaminen Mopedin työntäminen Purkaminen varastointia ja/tai kuljetusta varten Mopedin kuljettaminen Varastointi käytön jälkeen 5.1 Akkujen lataaminen Katso akkujen lataamista koskevat ohjeet seuraavista asiakirjoista: Akkuihin liittyvät määräykset. Akkulaturin käyttöopas tai akkulaturin käyttöohjeet. ( Akkulaturi) Mopedissa käytetään geeliakkuja. Ne ovat täysin suljettuja eivätkä edellytä huoltoa. Normaalikäytössä akut on ladattava joka ilta. Akut ladataan seuraavasti: Sammuta mopedin virta. Kytke latauskaapeli latausliitäntään. Katso kohta "Latausliitäntä". Kytke akkulaturi pistorasiaan. Kytke akkulaturin virta (jos siinä on virtakytkin). Huomautus! Käytä enintään 8 A:n akkulatureita. Kun akut on ladattu, toimi seuraavasti: Sammuta akkulaturin virta, jos laturissa on virtakytkin. Irrota akkulaturi pistorasiasta. Irrota laturi mopedin latausliitännästä. Mopedi on nyt valmis käytettäväksi. Huomautus! Irrota latauskaapeli aina, kun akut on ladattu. Näin akut eivät pääse tyhjenemään hitaasti. Akkujen sisäänajo Akkujen suorituskyvyn optimoimiseksi on suositeltavaa suorittaa uusille akuille lataus- ja purkujaksoa niin, että kunkin jakson välillä on enintään kolme päivää. Tämä voidaan tehdä lataamalla akut uudelleen, kun niiden varauksesta on jäljellä alle 50 %. 5.2 Käyttöä edeltävät tarkistukset Seuraavat tarkistukset on tehtävä ennen mopedin jokaista käyttökertaa: Tarkista, että istuimen säädöt ovat lukittuneet paikalleen. Tarkista, että edessä ja takana olevat valot ja vilkut toimivat moitteettomasti. Tarkista, että rengaspaineet ovat oikeat. Katso lisätietoa tuoteselosteesta (2,5 baaria edessä, 3,5 baaria takana). Jos renkaissa ei ole tarpeeksi ilmaa, ajaminen on vaikeampaa ja ajomukavuus kärsii. Mopedi kuluttaa enemmän virtaa ja akut tyhjenevät nopeammin, jos rengaspaine ei ole riittävä. Liian tyhjillä renkailla ajaminen myös kuluttaa renkaita tarpeettomasti. Tarkista, että akuissa on riittävä varaus. Tämä käy ilmi akun varaustilan ilmaisimen vihreästä palkista. Katso kohta "Ohjauspaneeli". Akkujen kapasiteetti heikkenee talvella. Pienellä pakkasella niiden kapasiteetti on noin 75 % ja alle -5 C:n lämpötilassa noin 50 % normaalista. Tämä lyhentää mopedin toimintasädettä. Tarkista, että vapautuskahva on ajoasennossa. Katso luku 5.7. Tarkista, että jarrut toimivat moitteettomasti. Katso kohta 5.5 "Mopedilla ajaminen". Jos mopedi ei reagoi odotetulla tavalla, vapauta kaasuvivut välittömästi ja anna mopedin pysähtyä kokonaan. Irrota virta-avain ohjauspaneelista. Aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä mopedi. Jos kaikki on kunnossa, mopedia voidaan nyt ajaa.

18 18 Mopedin käyttö 5.3 Mopediin nouseminen ja siitä poistuminen (istuin saattaa olla erilainen kuin kuvassa) Varmista ennen mopediin nousemista tai siitä poistumista, että mopedin virta on sammutettu poistamalla virta-avain. Myös automaattisen seisontajarrun on oltava kytkettynä. a Käsinoja voidaan nostaa ja istuin kääntää sivuun ennen mopediin nousemista tai siitä poistumista. Mopediin nouseminen (piirros 8): Työnnä istuimen lukituskahvaa (A) eteenpäin ja käännä istuinta neljänneskierros vasemmalle tai oikealle. Kun vapautat istuimen lukituskahvan, istuin lukittuu paikalleen automaattisesti. Kahva napsahtaa itsestään takaisin paikalleen. Nyt voit istuutua. Käännä istuin takaisin paikalleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. A Piirros 7 E Trophy 20 UM 29 A D E Kun istuin on jälleen normaaliasennossa, se napsahtaa automaattisesti paikalleen. Tällöin istuin ei pääse kääntymän ajon aikana. B D Istuimessa on kääntyvät käsinojat, jotka mahdollistavat kyytiin nousemisen ja poistumisen mopedin sivusta. Kun olet istuutunut mopediin tai poistunut siitä, tarkista aina, että käsinojat on käännetty takaisin alas. Toista samat vaiheet käänteisessä järjestyksessä, ennen kuin poistut mopedista. Piirros 8 C G F Trophy 20 UM Säätimet Mopedissa on seuraavat säätimet (piirros 9): A. Ohjauspaneeli ja kaikki ohjauspainikkeet B. Ohjaustangon kulman säätökahva C. Latausliitäntä. Katso "Akkujen lataaminen". D. Kaasu- ja peruutusvivut E. Suuntavilkkuvivut F. Virta-avain G. Jarru

19 Mopedin käyttö 19 D R S P O F B R D E A G E A M C Q L H N I J K Trophy 20 UM 13 Ohjauspaneelissa on sähkömopedin käyttämiseen tarvittavat kätevät ja luotettavat toiminnot. A. Vasen ja oikea suuntavilkkuvipu * B. Akun varauksen ilmaisin C. Nopeussäädin D. Hätävilkkujen/suuntavilkkujen ilmaisin E. Äänitorven kytkin * F. Valojen ilmaisin G. Hätävilkkukytkin H. Jalkakaasun ajosuunnanvaihtokytkin (jos käytettävissä) I. Näyttövalikon valintakytkin J. Vakionopeussäätimen kytkin (jos käytettävissä) K. Oikeanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) L. Vasemmanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) M. Valokytkin N. Hätäpysäytyspainike (jos käytettävissä) O. Liian suuren kaltevuuden hälytys P. Valoanturi Q. Virta-avain R. Aktiivisen kaasun ilmaisin (jos käytettävissä) S. Näyttö * Nämä vivut ovat sekä ohjauspaneelin vasemmalla että oikealla puolella.

20 20 Mopedin käyttö A. Vasen ja oikea suuntavilkkuvipu Kun vasemmalla tai oikealla puolella olevaa vipua painetaan, suuntavilkku alkaa vilkkua merkiksi siitä, että aiot vaihtaa suuntaa: Käännä vasenta vipua alaspäin tai oikeaa vipua ylöspäin, kun olet kääntymässä vasemmalle. Käännä vasenta vipua ylöspäin tai oikeaa vipua alaspäin, kun olet kääntymässä oikealle. Kun vilkku kytketään päälle, kuuluu piippaava äänimerkki (jos ohjelmoitu). Kun haluat kytkeä vilkut pois päältä, paina samaa vipua uudelleen samaan suuntaan tai odota 12 sekuntia. B. Akun varauksen ilmaisin Akun varauksen ilmaisin kertoo akkujen yleisen varaustilan. Kun kaikki valot palavat, akut ovat täysin latautuneet. Akun varauksen vähentyessä valot sammuvat yksitellen ja muuttuvat punaisiksi, kun varaustila on kriittisen matala. Merkkivalot kertovat, kuinka suuri akun jännite ohjausyksiköllä on käytettävissä. On normaalia, että alempi ilmaisin sammuu kiihdytyksessä. Tämä johtuu siitä, että kiihdytyksessä tarvitaan hetkellisesti enemmän tehoa, mikä johtaa käytettävissä olevan jännitteen alenemiseen. Hetkellinen aleneminen ei kuitenkaan osoita akun todellista kapasiteettia. Kun mopedia käytetään ensimmäisen kerran, akun varauksen ilmaisin saattaa näyttää, että akut ovat kokonaan latautuneet, vaikka näin ei olisi. Tämä on akkujen ominaisuus. Näet todenmukaisimman akkujen varaustason ajaessasi tasaisella alustalla. Jos PUNAISET merkkivalot palavat akun varauksen ilmaisimessa, on tärkeää ladata akut mahdollisimman pian. Varmista, etteivät akut koskaan tyhjene kokonaan, sillä se lyhentää akkujen käyttöikää ja voi vaurioittaa akkuja. Valojen jatkuva vilkkuminen osoittaa, että akut latautuvat. Akun varauksen ilmaisin antaa myös virheilmoituksia ohjauslaitteesta. Jälleenmyyjä voi ratkaista ongelman vikakoodi-ilmoituksen perusteella. C. Nopeussäädin Tämän nupin avulla voit asettaa mopedille haluamasi enimmäisnopeuden kymmenportaisesti. Kun käännät nuppia myötäpäivään, enimmäisnopeus suurenee. Kun käännät nuppia vastapäivään, enimmäisnopeus pienenee. Säädä nopeussäädin ennen ajoa. Mukauta enimmäisnopeutesi ympäristöön ja liikenteeseen (esim. ahtaaseen tai ihmisiä täynnä olevaan tilaan). D. Hätävilkkujen/suuntavilkkujen ilmaisin E. Äänitorven kytkin Kun painat äänitorvipainiketta, varoitusääni varoittaa muita liikkujia vaaratilanteesta. Äänimerkki kuuluu niin kauan, kuin painiketta painetaan. F. Valojen ilmaisin Tämä ilmaisin tulee käyttöön, kun valot kytketään päälle. G. Hätävilkkukytkin Tätä painiketta painamalla kytketään hätävilkut. Käytä hätävilkkuja, jos epäilet, etteivät muut tiellä kulkijat näe sinua, tai jos mopedi on pysähdyksissä vian vuoksi. Hätävilkut sammuvat, kun painiketta painetaan uudelleen. Kun hätävilkut kytketään päälle, kuuluu piippaava äänimerkki (jos ohjelmoitu).

21 Mopedin käyttö 21 H. Jalkakaasun ajosuunnanvaihtokytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla vaihdetaan suuntaa, kun jalkakaasu on asennettuna. Kun mopedin virta on katkaistu avaimella tai hätäpysäytyspainikkeella, vakiosuunta on aina eteenpäin. I. Näyttövalikon valintakytkin Painike, jota painamalla siirrytään nopeutta, ajettua matkaa ja kokonaismatkaa osoittavien näyttöjen välillä. Kun tätä painiketta pidetään painettuna yli 2 sekuntia osamatkamittaritilassa, arvo nollautuu. J. Vakionopeussäätimen kytkin (jos käytettävissä) Ajonhallinnan ja vakionopeuden aktivointiavain nykyisellä etenemisnopeudella. Näytössä näkyy kirjaimet CC, kun vakionnopeussäädin on käytössä. Se kytkeytyy pois käytöstä, kun jarrua, hätäpysäytyspainiketta, kaasua, kaasunvalintakytkintä, kytkintä tai CC-kytkintä käytetään. K. Oikeanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla valitaan / otetaan manuaalisesti käyttöön oikeanpuoleinen kaasu, kun myös muita kaasuja on asennettuina. Valinta näkyy myös näytössä. Tämä on aina käytössä, kun mopedin virta kytketään. L. Vasemmanpuoleisen kaasun valintakytkin (jos käytettävissä) Painike, jolla valitaan / otetaan manuaalisesti käyttöön vasemmanpuoleinen kaasu, kun myös muita kaasuja on asennettuina. Valinta näkyy myös näytössä. ITS Älykäs kaasuläppä (jos käytettävissä) Kun skootteriin on kytketty virta, ensimmäiseksi käytetty kaasuläppä aktivoituu. Voit vaihtaa toiseen kaasuläppään käyttämällä toista ja vapauttamalla toisen kahden sekunnin kuluessa. ITS on ainut mahdollisuus ajettaessa eteenpäin M. Valokytkin Kun tätä painiketta painetaan kerran, etu- ja takavalot kytkeytyvät päälle. Kun painiketta painetaan uudelleen, valot sammuvat. N. Hätäpysäytyspainike (jos käytettävissä) Painiketta painamalla otetaan käyttöön hätäpysäytyspainike. Mopedi pysähtyy välittömästi, ja hätävilkut kytkeytyvät päälle. Toiminto poistetaan käytöstä kääntämällä painiketta vastapäivään, sammuttamalla mopedin virta ja kytkemällä se uudelleen päälle. O. Liian suuren kaltevuuden hälytys Tämä ilmaisin syttyy, kun rinne on liian jyrkkä ja ylittää turvalliseksi määritetyn kaltevuuden. Tällöin on turvallisuussyistä suositeltavaa olla ajamatta rinteessä eteenpäin ja ajaa takaisin hyvin varovasti kohdassa 5.6 neuvotulla tavalla. P. Valoanturi Tämä anturi säätää näytön kirkkautta automaattisesti. Päivänvalo kirkas. Pimeä himmennetty. Q. Virta-avain Mopedi käynnistetään työntämällä virta-avain virtalukkoon ja kääntämällä avainta. Mopedin toimintoja voi käyttää vain, kun virta-avain on virtalukossa. Poikkeuksen muodostavat valot ja hätävilkut. Hätävilkkuja ja valoja voi käyttää, vaikka virta-avain ei olisi virtalukossa. Jos virta-avain on virtalukossa ja mopedia ei käytetä, äänimerkki alkaa kuulua 20 minuutin kuluttua.

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEDEO LITE / PRO 1011657F

KÄYTTÖOHJE SEDEO LITE / PRO 1011657F KÄYTTÖOHJE FI SEDEO LITE / PRO 0657F Sedeo Lite...4 Sedeo Pro... Sedeo Lite 0 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna,

Lisätiedot

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö:

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö: Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Hei. Kiitos että valitsit Greeencycle pyörätuolin. Lue asennus ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa Pyörätuolin käyttöönotto: -Lataa akku täyteen mukana

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa 18428-B 1:18 2,4G Nelivetoinen radio-ohjattava kiipeilyauto Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuotteen ominaisuudet 1. Tuotekoodi: 18428-B 2. Tuotteen

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Pyörällisen suihkutuolin osat

Pyörällisen suihkutuolin osat Pyörällisen suihkutuolin osat 1 Työntökahva 2 Selkänoja 3 Istuimen kansi 4 Kiinnitysruuvi 5 Kannellinen ämpäri 6 Rengas, 4 (valinnainen) 7 Kaksiosainen lukitusjarru 8 Käsinoja 9 Jarru 24 :n pyörään (valinnainen)

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KYOSHO NeXXt pikaohje

KYOSHO NeXXt pikaohje KYOSHO NeXXt pikaohje VAROITUKSET Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille muutoin kuin vanhempien valvonnassa. ÄLÄ aja autoa huonolla säällä, kuten sateessa, lumisateessa, kovassa tuulessa tai pimeässä. Tuote

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet KUNERT Professional KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet Suojakaari Istuin on varustettu suojakaarella. Kiinnitä kaari liittämällä se käsinojen kummaltakin puolelta löytyviin kiinnikkeisiin (kuva 21.) Poistaaksesi

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference OP Quick start K FINLNI 7-07-2008 8:30 Pagina FordKa Pikaopas Owner s handbook Feel the difference K0468_Service_Portfolio_090508. 09.05.2008 5:52:47 Uhr 604.39.309 PP K FIN 22-07-2008 :37 Pagina S MNU

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli matkalle, liikkeelle, keskelle elämää KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli XRover REHA -maastopyörätuolilla liikkuminen onnistuu monenlaisissa olosuhteissa. Työntämisen lisäksi maastopyörätuolia

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Svan Lift manuaali 1

Svan Lift manuaali 1 Svan Lift manuaali 1 Svan Lift -wc-nostin Svan Lift -wc-nostin on apuväline henkilöille, joilla on vaikeuksia wc-istuimelle istuutumisessa tai siitä pois nousemisessa. Svan Lift kiinnitetään WC-istuimeen

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje SÄHKÖPYÖRÄ Käyttöohje Käyttöohje Crescent /Monark sähköpyörä Teknisiä tietoja Moottori Bafang SWXK, max teho 250 W Akku (Crescent) 37V / 11 Ah Phylion Smart BMS (Monark) 37V / 8,8 Ah Phylion Smart BMS

Lisätiedot

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Kattoluukun käyttäminen 1. Ohjauspaneelit (sähköinen ja elektroninen versio) Sähkökäyttöiset Hollandia 300 DeLuxe -versiot ilman liukuvaa aurinkosuojaa (aurinkoverholla tai ilman sitä), Hollandia 500 FreeDome

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 OMINAISUUDET Pituus: 420 mm Leveys: 305 mm Korkeus: 200 mm Rengasväli: 255 mm Maavara: 50 mm. Renkaiden halkaisija/leveys: 130 mm/52 mm Moottori: RC550L

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Rea Azalea electrical

Rea Azalea electrical Rea zalea electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem Kivo Plus on sähköavusteinen kolmipyöräinen tandem, kolmipyöräisyys helpottaa pyörän selkään nousemista ja tuo vakautta ajoon. Pyörässä on 8 vaihdetta.

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER GK8. www.apuajoneuvo.fi Sivu 1/12

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER GK8. www.apuajoneuvo.fi Sivu 1/12 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER GK8 www.apuajoneuvo.fi Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto. 3 Opastus..3 Turvallisuus 4 Ohjauspuomin ja penkin säätäminen.4 Hallintalaitteet....5 Ajaminen..6 Aloittaminen Ohjeita kulkuneuvon

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila Tervetuloa. Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila On suositeltavaa, että lataat Flare R -valoasi 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataaminen: Kun valoa ladataan USB-portin kautta,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot