SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov"

Transkriptio

1 Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa Ammatillisen koulutuksen johtaja , Päivitys , 177 Voimassa alkaen

2 Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sisällys 1 JOHDANTO PERUSTUTKINNON OPISKELU Tutkintojen kuvaus, arvoperusta ja alojen ammattitaitovaatimukset Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Alan osaamistarpeet Pirkanmaan alueen sähköalan painopisteet ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tavoitteet Opinto-ohjaus Opintojen alkuvaiheen opinto-ohjaus Opinto-ohjaus opintojen aikana Opintojen päättövaiheen opinto-ohjaus Näyttötoimikunta ja ammatillinen neuvottelukunta, toimintatavat... 7 Näyttötoimikunta... 7 Ammatilliset neuvottelukunnat Tutkintokohtaiset muut erityisvaatimukset TUTKINNON RAKENNE, OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA OPINTOJEN ETENEMINEN Opintopolku Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Koulutusohjelman valinta Opintojen järjestämiseen liittyviä asioita Työssäoppiminen Arviointi Opintopolku Yrittäjyys TUTKINNON OSIEN KUVAUKSET Kaikille pakolliset tutkinnon osat Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov Sähkö- ja automaatioasennukset, 20 ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnonosat Kappaletavara-automaatio (sisältää opinnäytetyön 2 ov sekä yrittäjyyttä 3 ov) Prosessiautomaatio (sisältää opinnäytetyön 2 ov sekä yrittäjyyttä 3 ov) Koulutusohjelman / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat ( ov) Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset, Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10+10 ov) Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset, Kaikille valinnaiset tutkinnon osat ( ov) Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito, Kaikille valinnaiset tutkinnon osat ( ) ov Sähkölaitteiden kokoonpano, Kaikille tarjottavat tutkinnon osat (10 ov + 10) ov OPINNÄYTE AMMATILLISESSA PERUSTUTKINNOSSA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 10 OV Oman alan työkurssi 4 ov Digitaalinen valokuvaus ja Multimedia 2 ov D-mallinnus 2 ov Sähköpienkonekorjaus 2 ov... 73

3 Ajoneuvotekniikka 2 ov Tietokoneet ja tietoverkot 2 ov Harrasta Elektroniikkaa 2 ov Sähköiset valvontalaitteet 2 ov Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov... 85

4 1 JOHDANTO Tredun antamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu ammatillisiin perustutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Tredun opetussuunnitelma sisältää yhteisen osan sekä tutkintokohtaiset osat ja niihin saumattomasti liittyvän suunnitelman ammattitaitoa täydentävien ja valinnaisten opintojen järjestämisestä. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan mm. alan toimintaympäristöä, vaatimuksia ja osaamistarpeita, Pirkanmaan alueellisia painopisteitä, yhteistyötä työelämän kanssa, tutkinnon rakennetta sekä niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Ammatillisen koulutuksen johtaja on hyväksynyt tutkintokohtaisen opetussuunnitelman ja Tredun näyttötoimikunta on hyväksynyt sen ammattiosaamisen näyttöjä koskevat osat. Vahvistetut Tredun opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat julkaistaan sivulla sekä wilma.tampere.fi - opiskelijahallinto-ohjelman etusivulla. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman allekirjoittavat opiskelija ja ryhmänohjaaja.

5 2 PERUSTUTKINNON OPISKELU Tämä Tampereen seudun ammattiopiston opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa pohjautuu Opetushallituksen määräykseen 23/011/2009, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2009, Ammatillisen perustutkinnon perusteet. 2.1 Tutkintojen kuvaus, arvoperusta ja alojen ammattitaitovaatimukset Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelman suorittanut sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistö-automaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan. 2.2 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei myöskään saa olla sellaisia synnynnäisiä tai myöhemmin ilmenneitä sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella, esimerkiksi tapauksissa joissa näkökyky heikentynyt, henkilöllä on tasapainoelimistön toiminnan häiriöitä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma. 2.3 Alan osaamistarpeet Lait, säädökset, direktiivit ja standardit Sähkötyö- ja työturvallisuus Ongelmien ratkaisutaito Energiatehokkuuden ja kestävänkehityksen tuominen toimintaan Moniosaaminen yli toimialojen Vastuullisuuden ja oikean asenteen säilyttäminen Asiakkaiden, asiakaspalvelun sekä loppukäyttäjien haasteiden ja tarpeiden ymmärtäminen Kielitaito sekä kulttuuri- ja käytösosaaminen Automaation, älykkäiden ratkaisujen ja ICT-pohjaisten järjestelmien merkityksen kasvu 2.4 Pirkanmaan alueen sähköalan painopisteet ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Pirkanmaan alueella on runsaasti sähköalan yrityksiä, jotka tekevät sähkö-, automaatio- ja teleasennuksia sekä sähköalan huolto ja korjaustöitä. Sähkö-, automaatio- ja telealan työtehtäviä on myös monien teollisuusyritysten palveluksessa sekä sähkölaitosten ja sähkönjakeluverkkoja omistavien yritysten palveluksessa. Tampereen seudun ammattiopisto tekee yhteistyötä Pirkanmaan alueen sähkö- ja automaatioalan yritysten kanssa mm. työssäoppimisessa, jolloin opiskelijat opiskelevat osan sähköalan opinnoista yrityksissä alan työtehtävissä. Työssäoppimisen yhteydessä suoritetaan yleensä myös ammattiosaamisen näyttö, jonka suunnittelu ja toteutus tapahtuu yhteistyössä yrityksen kanssa. Tampereen seudun ammattiopisto antaa opastusta ja koulutusta yritysten työpaikkaohjaajille työssäoppimisen ohjaamiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin. Sähköalan opetussuunnitelmien laadinnassa otetaan huomioon alueen sähköalan työ- ja elinkeinoelämän tarpeet. Monet opiskelijat saavat kesätyöpaikkoja alan yrityksissä. Muita yhteistyön muotoja ovat mm. opettajien työelämäjaksot alan yrityksissä sekä erilaiset henkilökohtaiset yhteydet alan yrityksiin.

6 2.5 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tavoitteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hänellä on valmiudet sen jatkuvaan kehittämiseen. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen sekä toimii työelämän pelisääntöjen mukaan. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen tekee työnsä alan laatuvaatimusten sekä käsittelee laitteita ja materiaaleja huolellisesti sekä taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja työohjeiden avulla, osaa tehdä työhönsä liittyviä materiaali- ja työkustannuslaskelmia sekä hän osaa esitellä ja arvioida omaa työtään. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tuottaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatioalan tehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet itsensä ja ammattitaitonsa edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittanut osaa toimia sähkö- ja automaatioalan ammattilaisena ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkuutta tukien. 2.6 Opinto-ohjaus Tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Ohjaukseen osallistuvat kaikki ammattiopiston opettajat, ryhmänohjaajat ja oppimisen tukipalveluhenkilöstö. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävinä on ohjata ja motivoida opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa ja opintojen suunnittelussa. Hänen tehtävänsä on myös auttaa opiskelijaa löytämään vahvuuksiaan ja kehittää oppimisen valmiuksiaan. Opettajat ovat myös opiskelijoiden tukena ammatillisessa kasvussa. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähimpänä tukena opintojen ajan. Ryhmänohjaaja laatii opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja ohjaa opiskelijaa ammatillisiin opintoihin ja seuraa opintojen etenemistä suunnitellulla tavalla. Hän on myös opiskelijan tukena ammatillisessa kasvussa ja arjen asioissa. Ryhmänohjaaja on tärkeä yhteyshenkilö oppilaitoksen ja alaikäisen opiskelijan huoltajan välillä. Ryhmänohjaajan vastuulla on ottaa yhteyttä huoltajaan mm. silloin, kun opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja, hänen opintonsa eivät etene suunnitellusti tai hänen toimintansa on muuten huolta herättävää. Opinto-ohjaaja on opiskelijoiden tukena kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa mm. henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnassa, ammatillisen kasvun tukemisessa, opintojen etenemisessä ja työelämään ja jatko-opintoihin ohjaamisessa.

7 2.7 Opintojen alkuvaiheen opinto-ohjaus Opintojen alussa ns. orientaatiojaksolla koko henkilökunta ja ryhmänohjaaja osallistuvat opiskelijan perehdyttämiseen oppilaitosyhteisöön ja opiskeluun liittyviin asioihin. Ryhmänohjaaja pitää tulohaastattelun ja sen pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Sen tarve korostuu etenkin, jos opiskelijan opintojen eteneminen poikkeaa oman ryhmän polusta. 2.8 Opinto-ohjaus opintojen aikana Opintojen aikana opiskelija saa ohjausta ja tukea opintojen suunnittelussa, koulutusohjelmavalinnoissa, ammatillisten-, yhteisten-, ja vapaasti valittavien opintojen valinnoissa. Opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja elämänhallinnassa opiskelija saa tukea ja ohjausta oppimisen tukipalveluhenkilöstöltä opinto-ohjaajalta, kuraattorilta, erityisopettajalta, terveydenhoitajalta ja erityisohjaajilta. 2.9 Opintojen päättövaiheen opinto-ohjaus Päättövaiheen opinto-ohjauksella varmistetaan, että kaikki opinnot tulevat suoritetuksi ja arvioiduksi. Ohjauksessa keskitytään myös jatko-opintojen suunnitteluun ja työelämään ohjaukseen. Opiskelijaryhmille järjestetään jatko-opintoinformaatiotilaisuuksia. Opinto-ohjaajat antavat myös henkilökohtaista ohjausta niille opiskelijoille, jotka haluavat keskustella jatko-opintoihin liittyvistä asioista. Työnhakuun liittyvistä asioista annetaan ryhmäohjausta tai henkilökohtaista ohjausta Näyttötoimikunta ja ammatillinen neuvottelukunta, toimintatavat Näyttötoimikunta Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (601/ a ) mukaan näyttötoimikunnan tehtävänä on hyväksyä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista, määrätä ammattiosaamisen näyttöjen arvioijat ja käsitellä opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Lisäksi toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistuksen osana olevan näyttötodistuksen. Näyttötoimikunnassa on edustettuina koulutuksen järjestäjä, työelämä, opettajat ja opiskelijat. Sen toimintaa tukevat ammatilliset neuvottelukunnat, joita on 18 kpl. Kone ja metallialan sekä Sähkö- ja automaatioalan perustutkintoja koskevat asiat valmistellaan vastaavissa ammatillisissa neuvottelukunnissa. Näyttötoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Ammatilliset neuvottelukunnat Ammatilliset neuvottelukunnat kokoontuvat ennen näyttötoimikunnan kokouksia valmistelemaan kokoukseen tulevat asiat. Ammatilliset neuvottelukunnat käsittelevät ajankohtaisia tutkintoalaa ja työelämälähtöisyyttä koskevia aiheita sekä alustavasti ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat ja raportit. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (601/ a ) mukaan toimielimen tehtävänä on hyväksyä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista, määrätä ammattiosaamisen näyttöjen arvioijat ja

8 käsitellä opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Lisäksi toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistuksen osana olevan näyttötodistuksen. Asiantuntijaeliminä neuvottelukunnat voivat antaa myös lausuntoja oman alansa koulutusta koskevissa asioissa. Ammatilliset neuvottelukunnat tukevat Tampereen seudun ammattiopiston näyttötoimikunnan työskentelyä mm. ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmia hyväksyttäessä. Näyttötoimikunnan lakisääteisenä tehtävänä on hyväksyä opetussuunnitelman osana olevat tutkintokohtaiset näyttösuunnitelmat. Ennen näyttösuunnitelmien hyväksymistä ammatilliset neuvottelukunnat antavat oman alansa suunnitelmista lausunnon, jota näyttötoimikunta käyttää päätöksenteossaan. Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisien neuvottelukuntien tehtävänä on toimia koulutuksen ja työelämän yhteistyön väylänä, seurata alansa kehitystä ja tedä tarvittaessa koulutusta ja opetusta koskevia kehittämisehdotuksia, antaa lausuntoja koulutusta ja sen kehittämistä koskevissa asioissa, toimia oman alansa osalta näyttötoimikunnan tukena antamalla lausuntonsa opetussuunnitelman osana olevaan tutkintokohtaiseen ammatillisten tutkinnon osien arviointisuunnitelmaan ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmaan Tutkintokohtaiset muut erityisvaatimukset Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opintoihin voidaan pitää pääsykoe. Kokeesta ja sen toteuttamistavasta päätetään erikseen vuosittain. 3 TUTKINNON RAKENNE, OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA OPINTOJEN ETENEMINEN Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista (ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat). Opetussuunnitelman perusteet (OPH) Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat 50 ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Sisältäen: työssäoppiminen väh. 20 ov, yrittäjyys 5 ov, opinnäyte väh. 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat 16 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 4 ov Vap aast i valit tava t tutk inn on osat 10 ov Opinto-ohjauksen opintojaksot väh. 1,5 ov

9 3.1 Opintopolku Opiskelijalla on mahdollisuus muodostaa tutkintonsa erilaisten opintopolkujen kautta opiskelijan omien tavoitteiden, aikaisemman koulutuksen tai työuran pohjalta. Tässä tutkinnossa opiskelija voi edetä mm. seuraavanlaisten vaihtoehtojen mukaan: Automaatioasentajan (prosessiautomaatio) peruspolku Kankaantaankadun toimipisteessä PAKOLLISET TUTKINNON OSAT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATTI- TAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Prosessiautomaatio 20 ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 10 ov + 10 ov TOP TAI Sähkölaitteiden kokoonpano 10 ov + 10 ov TOP TAI Sähkölaitteiden huolto ja kunnossa-pito 10 ov + 10 ov TOP TAI Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 10 ov + 10 ov TOP Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov Valinnaiset tutkinnon osat, 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov 10 ov 2+1- mallin opintopolku automaatioasentajan koulutuksessa PAKOLLISET TUTKINNON OSAT PAKOLLINEN TUTKINNON OSA VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATTI- TAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Prosessiautomaatio 10ov + 10 ov opso Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov opso TAI Sähkölaitteiden kokoonpano 20 ov opso TAI Sähkölaitteiden huolto ja kunnossa-pito 20 ov opso TAI Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov opso Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov Valinnaiset tutkinnon osat, 4 ov 10 ov opso

10 Automaatioasentajan ja lukio-opintojen opintopolku PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 30 ov Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 20 ov Prosessiautomaatio 20 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 20 ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 10 ov + 10 ov (lukio) TAI Sähkölaitteiden kokoonpano 10 ov + 10 ov (lukio) TAI Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 10 ov + 10 ov (lukio) TAI Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 10 ov + 10 ov (lukio) AMMATTI TAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov Valinnaiset tutkinnon osat, 4 ov Osaaminen tunnustetaan lukio-opintoihin VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov 10 ov Osaaminen tunnustetaan lukio-opintoihin LUKIO- OPINNOT AIKUISLUKION OPETUSSUUN- NITELMAN MUKAAN Koko lukio tai 4-5 ainetta Automaatioasentajan (kappaletavara-automaatio) opintopolku PAKOLLISET TUTKINNON OSAT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamine n 30 ov Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Kappaletavaraautomaatio 20 ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 10 ov + 10 ov TOP TAI Sähkölaitteiden kokoonpano 10 ov + 10 ov TOP TAI Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 10 ov + 10 ov TOP TAI Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 10 ov + 10 ov TOP AMMATTI- TAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov Valinnaiset tutkinnon osat, 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov 10 ov

11 3.2 Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Automaatiasentajan (Prosessiautomaatio) lukusuunnitelma (Kankaantaankatu) TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO, LUKUSUUNNITELMA Perustutkinto: Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto VH/ Koulutusohjelma: Tutkintonimike: Ops-tunnus: Sähkö- ja automaatiotekniikka Automaatioasentaja, Kankaantaankatu 13SAPT/13SAAA40 Lisätieto: (opetusryhmä, toim LUKUVUOSI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov ov ov ov ov 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 50 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN 30 ov Tietotekniikka Sähkötekniikka ja elektroniikka Metallityöt Asennustekniikka Asennustekniikka 1, TOP 3 3 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, näyttö 1 X X Tulityökurssi Ensiapukurssi EA1 Työturvallisuuskurssi Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS6002 X X X X 4.12 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOASENNUKSET 20 ov 20 Asennustekniikka Asennustekniikka 2, TOP 5 5 Teollinen kokoonpano Teollinen kokoonpano Työelämän yrittäjyys 1 1 Sähkö- ja automaatioasennukset, näyttö 2 X X 4.3 KOULUTUSOHJELMA 20 ov Prosessiautomaatio 20 ov 20 Kenttälaiteasennukset 5 5 Kenttälaiteasennukset, TOP 2 2 Mittaus- ja säätötekniikka Kiinteistöautomaatio 2 2 Huolto ja kunnossapito 3 3 Verkostoasennukset 1 1 Prosessiautomaatio, näyttö 3 X

12 4.4 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 20 ov PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA 20 ov 20 Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 10ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö X Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 10ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö X Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 20 ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 10ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito, ammattiosaamisen näyttö X Sähkölaitteiden kokoonpano 20 ov Sähkölaitteiden kokoonpano 10ov Sähkölaitteiden kokoonpano, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Sähkölaitteiden kokoonpano, ammattiosaamisen näyttö X 4.5 MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT 10 ov Yrittäjyys 10 ov x Työpaikkaohjaajaksi valmententautuminen 2 ov x Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Lukio-opinnot x x x 4.6 AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT) (20 ov 20 AT08 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT (16 ov) AT08.ÄID Äidinkieli, suomi*) 4 AT08.ÄID.01 Äidinkieli AT08.ÄID.02 Äidinkieli AT08.ÄID.03 Äidinkieli AT08.ÄID.04 Äidinkieli AT08.RUO Toinen kotimainen kieli, ruotsi*) 1 AT08.RUO.01 Ruotsi AT08.ENG Vieras kieli, A-englanti*) 2 AT08.ENG.01 Englanti AT08.ENG.02 Englanti AT08.MAT Matematiikka*) 3 AT08.MAT.01 Matematiikka AT08.MAT.02 Matematiikka AT08.MAT.03 Matematiikka AT08.FYK Fysiikka ja kemia 2 AT08.FYS.01 Fysiikka 1 1 AT08.KEM.01 Kemia 1 1 AT08.YYT Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 AT08.YYT.01 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto AT08.LII Liikunta 1 AT08.LII.01 Liikunta AT08.TER Terveystieto 1 AT08.TER.01 Terveystieto AT08.TAK Taide ja kulttuuri 1 AT08.TAK.01 Taide ja kulttuuri AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN PAKOLLISTEN TUTKINNON OSIEN VALINNAIS Valitaan 4 ov seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: 4 Edellä olevista ammattitaitoa täydentävistä pakollisista tutkinnon osista tai: Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (10 ov.)* Vapaasti valittavat opinnot Tarjonnan mukaan 10 KAIKKI OPINNOT YHTEENSÄ 120 ov

13 Automaatioasentaja ja Lukio-opintojen lukusuunnitelma TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO, LUKUSUUNNITELMA Perustutkinto: Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto ja lukio VH/ Koulutusohjelma: Tutkintonimike: Ops-tunnus: Sähkö- ja automaatiotekniikka Automaatioasentaja, Santalahdentie 13SAAA06L Lisätieto: (opetusryhmä, toim LUKUVUOSI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Primus ov ov ov ov ov 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 50 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN 30 ov Tietotekniikka 2 Tiedon 1 1 PC-tietokoneen Sähkötekniikka ja elektroniikka 15 Sähkötekniikka 8 8 Elektroniikka 4 4 Digitaalielektroniikan perusteet 2 2 Juotokset Metallityöt 5 Metallityöt 3 3 Tekninen piirtäminen 1 1 Työturvallisuuskurssi, tulityökurssi 0,5 0,5 Ensiapukurssi, 0,5 0, Asennustekniikka 1 8 Sähköasennustekniikka 5 5 Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS Sähköasennustekniikka, TYÖSSÄOPPIMINEN 3 3 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, ammattiosaamisen näyttö X X SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOASENNUKSET 20 ov 20 Asennustekniikka Asennustekniikka 2, TYÖSSÄOPPIMINEN 5 5 Teollinen kokoonpano 7 7 Hydrauliikka ja pneumatiikka 2 2 Työelämätieto ja yrittäjyys 1 1 Sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö X X 4.3 KOULUTUSOHJELMA 20 ov Prosessiautomaatio 20 ov 20 Kenttälaiteasennukset 7 5 Kenttälaiteasennukset, TYÖSSÄOPPIMINEN 2 Mittaus- ja säätötekniikka Kiinteistöautomaatio 2 2 Huolto ja kunnossapito 3 3 Verkostoasennukset 1 1 Prosessiautomaatio, ammattiosaamisen näyttö X

14 4.4 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 20 ov PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA 20 ov, neljä vaihtoehtoa 20 Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 10ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö X Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 10ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö X Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 20 ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 10ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito, ammattiosaamisen näyttö X Sähkölaitteiden kokoonpano 20 ov Sähkölaitteiden kokoonpano 10ov Sähkölaitteiden kokoonpano, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Sähkölaitteiden kokoonpano, ammattiosaamisen näyttö X 4.5 MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT 10 ov Yrittäjyys 10 ov x Työpaikkaohjaajaksi valmententautuminen 2 ov x Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Lukio-opinnot x x x 4.6 AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT) (20 ov.) PAKOLLISET TUTKINNON OSAT (16 ov) Äidinkieli, suomi*) Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi*) Vieras kieli, A-englanti*) Matematiikka*) Fysiikka ja kemia*) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto*) Liikunta*) 1 1 Terveystieto*) 1 1 Taide ja kulttuuri*) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN PAKOLLISTEN TUTKINNON OSIEN VALINNAIS Sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien listalle LUKIO-OPINNOT Uskonto 1 Filosofia 1 Psykologia 1 1 Biologia 1 1 Maantiede 1 Historia 1 2 Tietotekniikka 1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (10 ov.)* Vapaasti valittavat opinnot Sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien listalle KAIKKI OPINNOT YHTEENSÄ 120 ov *) Osaaminen tunnustetaan lukio-opinnoista

15 Automaatioasentajan (Kappaletavara-automaatio) lukusuunnitelma TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO, LUKUSUUNNITELMA Perustutkinto: Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto VH/ Koulutusohjelma: Tutkintonimike: Ops-tunnus: Sähkö- ja automaatiotekniikka Automaatioasentaja, kappaletavara-automaatio 13SAAA06 Lisätieto: Santalahdentien toimipiste LUKUVUOSI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov ov ov ov ov 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 50 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN 30 ov Tietotekniikka 2 Tiedon 1 1 PC-tietokoneen Sähkötekniikka ja elektroniikka 15 Sähkötekniikka 8 8 Elektroniikka 4 4 Digitaalielektroniikan perusteet 2 2 Juotokset Metallityöt 5 Metallityöt 3 3 Tekninen piirtäminen 1 1 Työturvallisuuskurssi, tulityökurssi 0,5 0,5 Ensiapukurssi, 0,5 0, Asennustekniikka 1 8 Sähköasennustekniikka 5 5 Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS Sähköasennustekniikka, TYÖSSÄOPPIMINEN 3 3 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, ammattiosaamisen näyttö X X SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOASENNUKSET 20 ov 20 Asennustekniikka 2 (sisältää sähköpienkojekorjaus) 5 5 Asennustekniikka 2, TYÖSSÄOPPIMINEN 5 5 Teollinen kokoonpano Hydrauliikka ja pneumatiikka 2 2 Työelämätieto ja yrittäjyys 1 1 Sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö X X 4.3 KOULUTUSOHJELMA 20 ov Kappaletavara-automaatio 20 ov 20 Ohjaustekniikka 7 5 Ohjaustekniikka, TYÖSSÄOPPIMINEN 2 Ohjelmoitavat logiikat (opinnäytetyö) 7 7 Robotiikka 2 2 Huolto ja kunnossapito 3 3 Verkostoasennukset 1 1 Kappaletavara-automaatio, ammattiosaamisen näyttö X

16 4.4 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 20 ov PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA 20 ov, neljä vaihtoehtoa 20 Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset 10ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö X Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset 10ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö X Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 20 ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 10ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito, ammattiosaamisen näyttö X Sähkölaitteiden kokoonpano 20 ov Sähkölaitteiden kokoonpano 10ov Sähkölaitteiden kokoonpano, TYÖSSÄOPPIMINEN 10ov Sähkölaitteiden kokoonpano, ammattiosaamisen näyttö X 4.5 MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT 10 ov Yrittäjyys 10 ov x Työpaikkaohjaajaksi valmententautuminen 2 ov x Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Lukio-opinnot x x x 4.6 AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT) (20 ov 20 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT (16 ov) AT08.ÄID Äidinkieli, suomi*) 4 AT08.ÄID.01 Äidinkieli AT08.ÄID.02 Äidinkieli AT08.ÄID.03 Äidinkieli AT08.ÄID.04 Äidinkieli AT08.RUO Toinen kotimainen kieli, ruotsi*) 1 AT08.RUO.01 Ruotsi AT08.ENG Vieras kieli, A-englanti*) 2 AT08.ENG.01 Englanti AT08.ENG.02 Englanti AT08.MAT Matematiikka*) 3 AT08.MAT.01 Matematiikka AT08.MAT.02 Matematiikka AT08.MAT.03 Matematiikka AT08.FYK Fysiikka ja kemia 2 AT08.FYS.01 Fysiikka 1 1 AT08.KEM.01 Kemia 1 1 AT08.YYT Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 AT08.YYT.01 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto AT08.LII Liikunta 1 AT08.LII.01 Liikunta AT08.TER Terveystieto 1 AT08.TER.01 Terveystieto AT08.TAK Taide ja kulttuuri 1 AT08.TAK.01 Taide ja kulttuuri AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN PAKOLLISTEN TUTKINNON OSIEN VALINNAIS Valitaan 4 ov seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: 4 Edellä olevista ammattitaitoa täydentävistä pakollisista tutkinnon osista tai: Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (10 ov.)* Vapaasti valittavat opinnot Tarjonnan mukaan 5 5 KAIKKI OPINNOT YHTEENSÄ 120 ov

17 3.3 Koulutusohjelman valinta Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa on vain yksi koulutusohjelma. Ottaessaan opiskelupaikan vastaan opiskelijat esittävät toiveensa tutkintonimikkeeksi sähköasentajan tai automaatioasentajan. Opiskelijat valitaan opetusryhmiin toiveidensa ja yhteisvalintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Valitessaan yhteishakuvaiheessa lukiovaihtoehdon opiskelija opiskelee automaatioasentajaksi (prosessiautomaatio). Lukio-opinnot valinnut opiskelee ammattiaineet Santalahdentien/Hepolamminkadun toimipisteessä. Lukio-opintoja on mahdollista valita myös myöhemmässä vaiheessa. 3.4 Opintojen järjestämiseen liittyviä asioita Vuosittain kahdella päättävän luokan opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen työssäoppimiseen. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka koostuu pakollisista opinnoista ja opiskelijan valinnaisista ammatillisista opinnoista perustutkintojen perusteiden määrittämien linjausten. Perustutkintoa 20 ov laajentavat opinnot. Tutkintoa laajentava koulutus toteutetaan niissä toimipisteissä, missä koulutusryhmässä on tilaa. Osaamisen tunnustamisessa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon Elektroniikan ja ICT perustehtävät (30 ov) tutkinnon osa korvaa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (30 ov) tutkinto-osan. Matemaattiset opinnot pyritään integroimaan ammatillisiin opintoihin tukemaan ammatillista kasvua. Suoritettu Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto täyttää sähköalalla itsenäiseen työhön kykenevän henkilön koulutusvaatimuksen Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 516/1996 liitteen kohdan 1 mukaan (TEM 518/2011). 3.5 Työssäoppiminen Työssäoppiminen toteutetaan toisena ja kolmantena opiskeluvuonna jakautuen kahteen 10 opintoviikon jaksoon, yhteensä 20 opintoviikkoa. Tarvittavat työturvallisuuteen liittyvät opinnot, kuten ensiapu-, tulityö, työturvallisuusja sähkötyöturvallisuuskortit suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja ovat edellytyksenä työssäoppimiseen pääsyssä. Ammatinopettaja hyväksyy opiskelijoiden työssäoppimispaikat ja niiden soveltumisen tutkinnon osan tavoitteisiin. Ammatinopettaja varmistaa opiskelijan riittävän osaamisen ennen työssäoppimisen aloittamista. 3.6 Arviointi Noudatetaan nuorten koulutuksen opetussuunnitelman yhteisen osan linjauksia. 3.7 Opintopolku Opiskelijalla on mahdollisuus muodostaa tutkintonsa erilaisten opintopolkujen kautta opiskelijan omien tavoitteiden, aikaisemman koulutuksen tai työuran pohjalta (kts 2.1).

18 3.8 Yrittäjyys Sähkö- ja automaatiotekniikan perututkinnon opinoissa yrittäjyys sisältää kolme erilaista näkökulmaa; yrittäjämäisen tavan tehdä töitä, sisäisen yrittäjyyden ja ulkoisen yrittäjyyden. Yrittäjämäinen tapa tehdä töitä (eli omaehtoinen yrittäjyys) Yrittäjämäinen tapa tehdä töitä eli omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa aktiivisuutta, omaaloitteisuutta ja laadukkaan työtuloksen aikaansaamista. Yrittäjämäinen toimintatapa on tärkeä osa arviointia kaikissa tutkinnon osissa ja opintojaksoissa. Tutkinnossa voi syntyä vaaratilanteita ja omatoimisuus ei saa vaarantaa turvallisuutta. Omatoimisen ajattelun ja ideoinnin jälkeen opettajalta/esimieheltä on pyydettävä varmistus ennen toteutusvaihetta. Sisäinen yrittäjyys tähän löytyvät elinikäisen oppimisen kuvauksesta valtakunnallisista ammatillisen tutkinnon perusteista sivulta 68 (Sähkö- ja automaatio). Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa oman alan työnantajien liiketoiminnan ymmärtämistä ja halua edistää oman työnantajansa toimintaa. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien eri ammatillisten tutkinnon osien tavoitteisiin ja on myös osa jokaisen opintojakson arviointia. Ymmärrys on tärkeää, jotta opiskelija tietää, miten hänen työnsä vaikuttaa työnantajan toimintaan. Näin hän voi tehdä parhaansa työnantajansa toiminnan edistämiseksi omassa työssään ja laajemminkin. Työnantaja voi olla valtio, kunta, kolmas sektori, yksityinen yritys tai opiskelijan oma yritys. Ulkoinen yrittäjyys tähän löytyvät elinikäisen oppimisen kuvauksesta valtakunnallisista ammatillisen tutkinnon perusteista sivulta 68 (Sähkö- ja automaatio). Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa yrityksen perustamista ja liiketoiminnan pyörittämistä. Ulkoiseen yrittäjyyteen liittyvää sisältöä ovat mm. yrityksen perustamistoimenpiteet, yrityksen kannattavuus, asiakaspalvelu, myyntityö, eri kustannusten tunnistaminen, sekä työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvoitteet. löytyvät tutkintokohtaisesta opetussuunnitelmasta seuraavan listan. Sähkö- ja automaatiotekniikan perututkintojen yhtäaikaisissa opinnoissa yrittäjyyttä opetetaan kaikille opiskelijoille seuraavilla opintojaksoilla.

19 Opintojakso / Tutkinnon osa Opintojakson laajuus / josta yrittäjyyden osuus Opetusmenetelmiä (esimerkiksi) Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 0,5 Valtakunnallisen ammatillisen tutkinnon perusteiden sivut Oman työskentelyn tehokkuuden seuranta, työpaikan kustannusten ja tuottojen selvitys. Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto / Atto 0,5 ov Valtakunnallisen ammatillisen tutkinnon perusteiden sivut Vierailut erilaisiin työpaikkoihin, yrittäjien vierailut koululla ja yrittäjätarinoihin tutustumista, kirjallisia tehtäviä Työelämätieto ja yrittäjyys 1 ov Valtakunnallisen ammatillisen tutkinnon perusteiden sivut Oikean asiakkaan kohtaaminen, oman työskentelyn tehokkuuden seuranta, työpaikan kustannusten ja tuottojen selvitys, kilpailijoiden toiminnan selvittäminen Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa TOP 3 ov Valtakunnallisen ammatillisen tutkinnon perusteiden sivut Asiakkaiden palvelu työpaikalla, oikeat työtilaukset asiakkailta ja tilaukseen liittyvät dokumentit. Kustannuslaskenta oman työn osalta (Tarvikkeet ja työ)

20 4 TUTKINNON OSIEN KUVAUKSET 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET Tietokoneen peruskäyttö ja tietojen sekä tietokoneen käyttöönoton Opiskelija osaa tehdä työpaikkahakemuksen ja laatia harjoitustöihin tai laitteiden ja järjestelmien käytön opastukseen tarvittavia kirjallisia selvityksiä kuvineen ja taulukoineen osaa hyödyntää valmisohjelmia työsuorituksiensa raportointiin, sähkötarvikelistojen laatimiseen ja sähköpiirustusten täydentämiseen tai muuttamiseen osaa käyttää tietokonetta viestintävälineenä ja apuna tiedon hankinnassa osaa ottaa huomioon tietoturvaan liittyvät asiat käyttäessään tietoverkkoja. Sähkötekniikan ja elektroniikan perusosaaminen Opiskelija tuntee sähköiset perussuureet ja niiden fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin laki ja Kirchhoffin lait osaa virtojen ja jännitteiden mittaukset vastusten sarja-, rinnan- ja sekakytkennöistä osaa perussuureisiin liittyvät laskutehtävät ja osaa rakentaa laskutehtävien mukaiset kytkennät ja osaa käsitellä suureita fysiikkaan liittyvinä ilmiöinä osaa perusmittauksia tehdessään käyttää oikein yleismittaria, pihtivirtamittaria ja jännitteenkoetinta osaa käyttää virran ja jännitteen mittaamiseen oskilloskooppia tasa- ja vaihtosähköpiireistä osaa mittaamalla todeta erilaisten komponenttien kuten vastuksen, kelan, kondensaattorin, diodin ja sähköparin vaikutuksen tasa- ja vaihtosähköpiirin toimintaan osaa esittää magnetismin osuuden sähkölaitteiden, kuten generaattorin, moottorin, releen ja muuntajan, toimintaan osaa laatia peruskytkentöihin liittyviä virtapiirikaavioita käyttäen standardien mukaista esitystapaa osaa määrittää jännitteen, virran ja vaihesiirtokulman mittaustuloksiin perustuen ja 3-vaiheisten piirien ottaman sähkötehon tuntee elektroniikan analogisten ja digitaalisten peruskomponenttien ominaisuudet sekä niistä muodostuvat peruskytkennät. Osattavia analogisia peruskytkentöjä ovat puoli- ja kokoaaltotasasuuntaus, jänniteregulaattori ja transistorin käyttö kytkimenä. Digitaalisiin peruskomponentteihin liittyen tulee osata porttipiirien ja kiikkujen käyttö osaa peruskytkentöjen mekaanisen rakentamisen ja osaa liittää ja irrottaa juottamalla

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja

Opetussuunnitelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja Opetussuunnitelma koulutusohjelma, sähköasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (105) Sisällysluettelo 1, sähköasentaja... 4 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATTIALAN

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Määräys 77/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut)

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, automaatioasentaja

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Valinnainen tutkinnon osa Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, 20 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot