LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc"

Transkriptio

1 LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Hankesuunnitelma ajalle Jakelu Tiedosto Laatinut Lapin liiton hallitus Projektikäsikirja Bränditeot.doc Inkeri Starry -Kaarina Mäcklin osallistui budjetin laatimiseen Pvm Versio 2

2 Sisällysluettelo Sisällys Sisällysluettelo... 2 Projektikäsikirjan kuvaus... 4 Brändi rakentuu tekojen kautta... 5 Bränditeot ja Lappi-parlamentti Maineen merkitys alueelle... 8 Lapin uudenlainen maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma LAPLAND-ABOVE ORDINARY-jatkohankkeen tavoite Työpaketit (TP) Työpakettien vastuuhenkilöt TP 1 Hankkeen johto TP 2 Brändikumppanuus TP 3 Lappi-konsuliverkosto TP 5 Brändin hallinnointi ja ylläpito Työpaketit (TP) listana Milestones Kustannukset Rahoittaja ja hankkeen toteuttaja Projektiorganisaatio Projektin omistaja Project Handbook page 2

3 Projektipäällikkö (PP) Projektikoordinaattorit (PK) OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kokoukset Ohjausryhmän jäsenet Viestintä Kolmannet osapuolet Lapin liiton henkilöstö Projektin riskit ja riskienhallinta Asiakirjapohjat Seuranta, raportointi ja ohjaus Julkiset hankinnat Valvonta ja tarkastus LIITE 1 Aikaisempien brändihankkeiden tuloksia LIITE 2 Lappi-brändin kehittämishankkeen lähtötilaselvitystutkimuksen tuloksia Iso-Britannia Saksa Venäjä Kiina Ranska Mielikuvat sosiaalisessa mediassa Project Handbook page 3

4 Projektikäsikirjan kuvaus Käsikirjan tarkoitus on kuvata LAPLAND-ABOVE ORDINARY- bränditekoihin liittyvän jatkohankkeen käytännön tehtäviä sekä toimia hankehakemusehdotuksena Lapin liiton hallituksen kokouksessa Se kuvaa myös mahdollisen jatkohankeorganisaation eri toimiryhmiä, heidän roolejaan ja tehtäviä projektissa sekä hankkeen budjettia. Hanke etenee seuraavasti: Hankevalmistelut - Brändikumppanuuden ja konsuliverkoston esiselvitykset ja yhteistyökumppaneiden kontatkointi, neuvottelut ja päätökset Brändinkumppanuuden ja konsuliverkoston toiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen Project Handbook page 4

5 Brändi rakentuu tekojen kautta Lappi-brändin sisältö on yhdistelmä yhteisiä näkemyksiämme sekä jaettuja arvoja, joiden avulla haluamme erottua eduksemme kansainvälisessä kilpailussa. Se määrittelee Lapille ainutlaatuisen, vetovoimaisen ja selkeän asemoinnin, joka perustuu vankasti todellisuuteen. Siihen mitä Lappi on. Yhteinen näkemys tavoittelemisen arvoisesta maineesta on erittäin tärkeää, mutta se ei riitä. Kilpailukyvyn kehittämisen rinnalla on huolehdittava siitä, että kilpailukykykuvamme (ts. brändi) maakunnan ulkopuolella kehittyy vastaavasti. Globalisoitumisen myötä on syntynyt myös jonkinlainen vastareaktio: yritykset ja organisaatiot ostavat tuotteita ja palveluja mieluummin vain niiltä tahoilta, jotka he tuntevat hyvin. Lapin brändiä ei pysty yksikään taho tai toimija rakentamaan yksin. Sen rakentavat kaikki Lapin ihmiset ja organisaation omien tekojensa kautta yhdessä, niin kaupungit ja yritykset, yhdistykset, seurat kuin yksittäiset asukkaatkin. Toisilla voi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta kortensa kekoon voi kantaa ihan jokainen. Teot antavat alueesta puheita luotettavamman kuvan itselle ja toisille. Kaikki suuret muutokset ovat lähteneet liikkeelle hyvin pienistä teoista. Bränditeot ja Lappi-parlamentti 2014 Bränditeot voi jakaa kahteen päätyyppiin: 1. Isoihin ja pieniin asioihin paikallisesti, Lapin sisällä, jotka saavat brändi-identiteetin näkymään arjessa. Parhaimmillaan se tarkoittaa eri tahojen itsenäisesti toteuttamia, jatkuvaa virtaa relevantteja ja mieleenpainuvia todisteita, jotka osoittavat että Lappi ansaitsee maineen jota se tavoittelee. Näiden voi ajatella olevan tavallisia luovia ideoita, jotka osoittavat Lapin olevan paikka jossa brändin väittämät elävät ja jossa niitä syntyy joka päivä lisää. Parhaimmillaan tekojen suunnittelu on luonteeltaan jatkuvaa ja uusia tapoja saada Project Handbook page 5

6 identiteetti näkymään, kuulumaan ja maistumaan syntyy jatkuvasti lisää. o Toteutus: Asukkaat, yritykset, organisaatiot, oppilaitokset, tieteen ja taiteen edustajat kaikki toimijat itsenäisesti Lapissa 2. Ja sitten on suuria, strategisia, yhteisiä, koordinoituja, pitkäaikaisia maailmanlaajuistakin julkisuutta saavia brändimme sisältöä symbolisoivia tekoja (symbolic actions), joilla ylitetään uutiskynnys yhä uudelleen ja vaikutetaan valtavien ihmisjoukkojen mielikuvaan erityisesti Lapin ulkopuolella. o Toteutus: Julkishallinto ja valitut kumppanit yhteistyössä Lapin liiton Bränditeot- työryhmä on valmistellut 2014 keväällä seuraavat esimerkit brändin sisältöä symbolisoivista teoista. Arktinen olosuhdeosaaminen ja palvelumuotoilu sekä hyvinvointi: 1. Lappilaisen kansallispuisto-osaamisen vienti maailmalle o Partneruus jonkin/joidenkin kv. kansallispuiston/-jen kanssa Luonnontuotealan esilletuonti: Lappi on maailman laajin luomukeruualue Ilman ja maaperän puhtaus Lappilainen luontosuhde 2. Kummikylä Koillisväylän varrella o Tarjoamme pitkäaikaista arktista kyläsuunnittelu- ja ympäristöosaamistamme 3. Arktista palvelumuotoilun/tuotesuunnittelun ja infran rakentamisosaamista o Co-branding jonkun hyvin tunnetun brändin kanssa (esim. auto-, peli-, lentoyhtiö, ) Keskellä Barentsin aluetta: 4. Sytytämme valot koko napapiirille marraskuussa, kaamosalun juhla 5. Luomme ihmisketjun käsi kädessä napapiiriä pitkin rajalta rajalle, asukkaat ja matkailijat yhdessä, pop-up shops Project Handbook page 6

7 6. Arktisten business-tapahtumien ketju: Tromssa, Luleå, Muurmansk, Rovaniemi 7. Lappi-kortti asukkaille ja matkailijoille: Kortin sisällön voi koota verkossa, etuuksia kylissä ja kaupungeissa, lappilaisille omia sekä täällä että Lapin ulkopuolella, matkailijoille ALV-prosessiin helpotusta, Lappiin muuttajat saavat Lappi-kortin ja Lappipaketin (suksisetti tms.) Saamelaiskulttuuri: 8. Alkuperäiskansojen alueen koulujen erityispartneruuksia yli rajojen: jatkuva interaktivinen yhteydenpito teemana esim. alkuperäiskansojen perinteisen tiedon keräys ja ylläpito Lisäksi 9. Brändiviestinnän aputyövälineeksi rakennetaan kv. Lappikonsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla: tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuuri- ja urheilumaailmasta, ystävyysmaakunnat Unkarissa ja Kiinassa. 10. Joulupukki palkitsee vuosittain parhaimpia lappilaisten tahojen itsenäisesti toteuttamia bränditekoja. Lappi-parlamentin 2014 osallistujat, n. 250 kuntapäättäjää, äänestivät näistä kymmenestä bränditekoideasta neljä jatkoselvitystä ja toteuttamista varten: Project Handbook page 7

8 1. Lappi-kortti asukkaille ja matkailijoille, jossa etuuksia kylissä ja kaupungeissa 2. Lappi-business- tapahtumat lähialueilla 3. Brändikumppanuuksia tunnettujen kansallisten ja kansainvälisten brändien kanssa 4. Lappi-konsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla. Tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuuri-ja urheilumaailmasa, tiivis yhteistyö ystävyysmaakuntien kanssa Kiinassa ja Unkarissa. Lappi-parlamentin päätöksestä Lapin liiton tulee edistää bränditekojen kokonaisuutta ja valmistella toteuttamissuunnitelma siihen. Tämä dokumentti kuvaa toteuttamissuunnitelmaa. Maineen merkitys alueelle Kehittämishankkeen aikana toteutetun Lappi-brändin lähtöselvitystutkimuksen yksi keskeinen tutkimuskohde on Lapin maine maakuntana kotimaassa ja ulkomaisilla päämarkkina-alueilla. Hyvä maine avaa ovia ja huono maine voi taas sulkea niitä. Maailma on globalisaation myötä yhä enemmän yhtä suurta markkinaa, jossa kilpailua käydään kuluttajien, matkailijoiden, sijoittajien, opiskelijoiden, yritysten ja organisaatioiden sekä vaikkapa median huomiosta ja arvostuksesta. Maine rakentuu julkisuudessa. Mainejulkisuuksia ovat muun muassa mediajulkisuus, sosiaalinen media, asiantuntijajulkisuus ja ns. peer-to-peer julkisuus, jossa yrityksestä, yhteisöstä, organisaatiosta tai alueesta keskustellaan henkilökohtaisella tasolla. Maineen osatekijöiksi yrityskuvan määrittelyssä lasketaan kuusi eri tekijää (kuvio 1). Paikan maineen kohdalla kuvioon voidaan lisätä seitsemänneksi tekijäksi asukkaiden sisäinen mentaliteetti, joka on Robert Goversin ja Frank Gon mukaan verrattain pysyvä elementti 1. Näiden jokaisen tekijän alta on 1 Govers, Robert & Go, Frank. (2009) Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities Constructed, Imagined and Experienced. Palgrave Macmillan: Hampshire Project Handbook page 8

9 löydettävissä runsaasti eri osatekijöitä kuten toimitus- ja palveluvarmuus, hintalaatusuhde, kilpailukyky, taloudellinen kasvu ja kehittyminen, dynaamisuus, tunnettuus, julkisuuskuva, johdon ja työntekijöiden luottamus tai huolehtiminen lähiympäristöstä joitakin esimerkkejä mainitaksemme. Kuvio 1. Maineen osatekijät ja ulottuvuudet täydennettynä asukkaiden roolilla. Lähteet: Aula & Heinonen 2002 ja Govers & Go 2009 Maine perustuu mielikuviin ja kokemuksiin. Alueen mainetta on vaikea rakentaa ja alueelle jo syntynyttä mainetta on suhteellisen vaikea muuttaa, sillä mielikuvat ovat luonteeltaan vakaita. Alueen kiinnostavuuteen vaikuttavat monet eri tekijät kuten ainutlaatuisuus, kulttuuri, historia, maa, perinteet ja tavat sekä mielikuvitus. Alueen maineen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä pitäen sisällään mm. oman maineen seuraamista, tutkimista ja ymmärtämistä, yhteistyön tekemistä alueen yritysten ja asukkaiden kanssa sekä alueen tarjooman eli tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Yhteistyö on välttämätöntä, että voidaan saavuttaa yhteinen, alueellinen arvopohjainen strategia ja mielikuva tulevaisuudesta ja siitä, miten tulevaisuuden tavoitteisiin päästään. Alueen palveluiden ja tuotteiden tulisi herättää kiinnostusta ja tukea haluttua mainetta. Lappi tunnetaan luonnosta ja rauhallisuudesta ei juurikaan muusta Eri maissa esiintyvät näkemykset Lapista ovat haastattelujen valossa varsin samankaltaisia. Lappi tunnetaan ennen kaikkea matkailusta ja alueeseen Project Handbook page 9

10 liitettävät mielikuvat käsittelevät matkailua. Juurikaan muusta ei Suomen ulkopuolella puhuta. Lapissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että monessa maassa Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden hyvä näkyvyys nostetaan vahvasti esille. Ruotsi ja Norja panostavat mm. matkailullisen näkyvyyden luomiseen. Suomelle Lappi on erittäin merkittävä se on vähintään toiseksi tunnetuin, välillä myös tunnetuin paikka Suomessa. Lapin ei aina edes mielletä olevan osa Suomea, vaan se saatetaan ymmärtää kokonaan omaksi maakseen. Erojakin eri maiden välillä on. Britit tuntevat Lapin joulumaana, saksalaisille Lappi on enemmän kesäkohde ja ranskalaiset viihtyvät Lapissa talvella. Kiinalaiset ymmärtävät Lapin talvikohteeksi ja korostavat eksoottisia asioita, kuten revontulet ja keskiyön aurinko. Muihin maihin verrattuna venäläiset tuntevat Suomen ja Lapin varsin hyvin ja Suomen liittyvät asiat ovat usein esillä. Lappi on heillekin lomakohde, mutta venäläiset korostavat hyvää palvelua ja infrastruktuuria. Ulkomailla asuvat eivät mainitse kaivosteollisuutta läheskään yhtä usein kuin Suomessa asuvat. Ulkomailla asuvat muistavat Suomessa asuvia useammin Lapin metsät. He korostavat kokemuksissaan myös ainutlaatuista kulttuuria. Myös porot ja turistiaktiviteetit ja kylmyys ovat jääneet mieleen. Lapin muut teollisuudenalat eivät ole välttämättä kovin tuttu asia. Lapin uudenlainen maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Lapin maakuntaohjelma on valmisteltu uudella tavalla Lappibrändin pääviestin ja vetovoima- tekijät huomioon ottaen. Lappi sopimus on myös aivan ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa. Siinä on hylätty sektorikohtainen ajattelu ja tehty strategisia valintoja kaikkia toimialoja läpileikkaavina teemoina. Samoin siinä ei lyödä lukkoon kärkihankelistoja, vaan jätetään aina erikseen arvioitavaksi, miten jokin esille tuleva hanke sopii valittuihin strategisiin painopisteisiin. Tällä uudella ajattelulla tavoittelemme joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. LAPLAND ABOVE ORDINARY bränditeot- hanke tukee kaikkia Lappisopimuksessa kirjattuja strategisia valintoja. Project Handbook page 10

11 LAPLAND-ABOVE ORDINARY-jatkohankkeen tavoite Arktinen alue on tulevaisuuden menestyjien joukossa. Lappi on paras arktinen alue, ja Lapin on lunastettava paikkansa siinä. Kyseessä ovat työpaikat ja alueen tulevaisuus. Lappi tunnetaan edelleen ensisijaisesti matkailukohteena. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, miten Lappi-kuvaa voidaan laajentaa ja syventää pääkaupunkiseudulla ja muualla eteläisemmässä Suomessa erityisesti kansallisen tason päättäjien ja vaikuttajien sekä nuorten keskuudessa. Brändin, ts. maineenhallinnan käyttö, on yleistynyt yhtenä ulottuvuutena maiden ja alueiden suunnittelussa sekä kehittämisessä osana makrotason toimintaa ja alueen vetovoimaisuuden sekä kilpailukyvyn edistäjänä. Brändi lisää vetovoimaa yrityksiin ja investointeihin, houkuttelee osaavaa työvoimaa, tukee vientiteollisuutta sekä vahvistaa identiteettiä ja nostaa itsetuntoa. Lappi-brändin kehittämishankkeessa on luotu koko Lappia kuvaavat brändimäärittelyt vetovoimatekijöineen. LAPLAND-ABOVE ORDINARYhankkeessa on edistetty brändin käyttöönottoa erityisesti maakunnan sisäisesti. Jatkohankkeessa keskitytään Lappi-parlamentin päätöksen mukaisesti brändiviestintään erityisesti maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla. Tavoitteena on, että Lappi tunnetaan matkailun ja luonnon lisäksi myös loistavasta logistisesta sijainnistaan euro-arktisen Barents-alueen keskellä sekä arktisesta olosuhdeosaamisestaan, arktisesta palvelumuotoilusta että hyvinvoinnista. Vahvasta aluebrändistä hyötyvät kaikki: asukkaat, yritykset ja koko yhteiskunta. Se vahvistaa kilpailukykykuvaamme, vaikutusvaltaa, taloudellista kasvua ja yrittäjyyttä sekä parantaa työllisyyttä luomalla uusia työpaikkoja, houkuttelee uusia asukkaita, yrityksiä sekä investointeja, lisää verotuloja, avaa ovia, antaa mahdollisuuden alueen toimijoille kiinnittyä laajempaan tarinaan ja rohkaisee kertomaan alueestamme entistä paremmin. Bränditeot-hanke tukee Lappisopimuksen kaikkia strategisia valintoja läpileikkaavana toimena. Brändiviestinnän tulee olla pitkäaikaisesti ja johdonmukaisesti brändin teesejä esittelevää. Project Handbook page 11

12 Työpaketit (TP) Työpakettien vastuuhenkilöt Työpakettien vastuuhenkilöt vastaavat työpaketin kuvaamista tehtävistä ja lopputuloksesta annetussa aikataulussa. Työpakettien vastuuhenkilöt raportoivat projektipäällikölle. Vastuuhenkilöt ja työpakettiin osallistujat on mainittu aina työpakettien kuvauksissa. Project Handbook page 12

13 TP 1 Hankkeen johto Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: Projektipäällikkö (PP) Muut osallistujat: Projektikoordina attori (PK) Ohjausryhmä Tavoite: Projektin menestyksellinen läpivienti projektisuunnitelman mukaisesti. Saavuttaa hyvä yhteistyö avaintahojen kanssa. Tehtäväkuvaus: Projektin johto ja koordinaatio Järjestäytyminen, työryhmien toimintaperiaatteiden suunnittelu, työryhmien perustaminen ja toiminta, työsuunnitelmat ja työpakettikuvaukset. Tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Projektin markkinointi Varmistaa avaintahojen tuki Tiedottaminen Projektin päättäminen Kilpailutukset: KUVA- JA VIDEO HANKINNAT Brändiviestintä perustuu vahvasti visuaaliseen aineistoon, mielikuvat rakentuvat parhaiten kuvien ja videoaineistojen kautta. Lappi-brändiä esilletuovan kuva- ja videomateriaalin tulee esitellä Lappia viiden vetovoimatekijän mukaisesti ja visuaalista materiaalin tulee tarjota runsaasti vaihtoehtoja. MAINOS-/VIESTINTÄTOIMISTO, GRAAFISEN SUUNNITTELUN PALVELUT aineiston hankintaan ja tuottamiseen. Hankkeen kilpailutuksen kohteena ovat mainos/viestintätoimisto ja/tai muu graafisen suunnittelun palvelut alihankintoineen. Tällaisia tarpeita voisi olla aineistot eri kohdealueita varten Lapin Project Handbook page 13

14 sanansaattajien verkoston ja brändikumppanuuksien tueksi, videoklipit, kuvaostot, kuvaukset esim, muu give away, visuaalinen ilmeen suositukset ja työkalut Lapland-Above Ordinary teemalla. Lisäksi räätälöityjä mainostoimiston palveluja voidaan tarvita co-branding kumppanuuksien etsinässä ja yhteistyön käynnistämiseen. Kaiken aineiston tulee olla synkronisoitu Lapland -Above Ordinary käsikirjan antamien ohjeiden mukaan. MUUT KILPAILUTUSTARPEET Tilaisuudet, kokoukset tarjoilut, paras bränditeko-kilpailu, tiedotteet, viestintäpalvelut sekä selvityken kautta esilletulevat muut mahdolliset tarpeet. Tulokset: T 1.1 Projektikäsikirja T 1.2 Väliraportti T 1.3 Loppuraportti T 1.4 Uutiskirjeet ja tiedotteet, edustava aineisto ja työkalut Project Handbook page 14

15 TP 2 Brändikumppanuus Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: PP Muut osallistujat: Maakuntajohtaja Yhteys- johtaja Viestintä- päällikkö Ulkoiset asiantuntijat Tavoite: Brändikumppanuus joidenkin hyvin tunnetujen kotimaisten ja kansainvälisten brändien kanssa. Brändikumppanuuden tulee vahvistaa Lapin mainetta ja kilpailukykykuvaa alleviivaamalla arktista palvelu- ja tuotesuunnittelu- ja infrarakentamisosaamisestamme, arktista olosuhdeosaamista sekä hyvinvointia. Tehtäväkuvaus: Jotta mielikuva Above Ordinary voi syntyä, meidän tulee antaa ihmisille sen suuntaisia toistuvia kokemuksia. Tämä koskee jokaista viestiä ja jokaista kohtaamista, jossa Lapin asukkaat ja organisaatiot törmäävät ulkopuoliseen maailmaan. Kumppanuus jonkun tai muutaman tunnetun muun brändin kanssa auttaa tavoittamaan laajemman yleisön huomion ja nykyaikaistamaan ihmisten käsitystä Lapista, joka on nyt hyvin matkailupainotteinen. Parhaimmillaan brändikumppanuus voi olla yllättävä ja jopa hätkähdyttävä, jolloin saadaan ihmisten mielenkiinto herätetyksi. Käsitteenä brändikumppanuus, co-branding, on yleistynyt vasta viime vuosikymmenten aikana. Co-branding tarkoittaa kahden tai useaman brändin yhteistä esiintymistä markkinointiviestinnässä, joissakin tapauksissa jo itse tuotteessa ja pakkauksessa.. Brändikumppanuudet tarkoittavat arvon synnyttämistä uusien avauksien kautta hyödyntäen kumppanien omia verkostoja ja näkyvyyttä. Viestimme pääsee näin paremmin esille sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Yritykset toimivat globaalisti, ja aluemarkkinoinnin on pystyttävä samaan. Brändikumppanuuden tavoitteena on hyvän leiman antaminen oman brändin vahvistukseksi. Intel on maailmanlaajuisesti tunnetuin esimerkki kahden yrityksen ja brändin yhteisesiintymisestä, joka palvelee yhtälailla molempien brändien markkinointitavoitteita. Intel lähestyi tietokonevalmistajia ajatuksella yhteismarkkinoinnista. Intel oli halukas jakamaan kaikkien niiden mainosten Project Handbook page 15

16 kustannukset, joihin Intel tunnus saatiin mukaan. 300 yritystä otti tarjouksen vastaan. Kukaan yksittäinen (kaupallinen) taho ei tee kokonaisen alueen brändikumppanuutta. Siksi tämä mahdollista käynnistää vain Lapin kuntien ja kaupunkien yhteisellä päätöksellä esimerkiksi hanketoiminnan kautta. Onnistuessaan se tuottaa synergiaetuja ja yhtenäistää Lappi-viestintää sekä tarjoaa paremmat mahdollisuudet viestiä ja markkinoida maakuntaamme eri kohderyhmille entistä tehokkaammin. Co-brandingin yleistymiselle on kuitenkin esteitäkin. Ihmiset eivät aina halua leimaantua ja sitoutua käyttämään tiettyjä alihankkijoita. Toiminnan aluksi määritellään kumppanuuden kriteerit ja Lapin tahtotila, jonka jälkeen voidaan kartoittaa mahdollisia brändikumppanuuskandidaatteja kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhteistyön tulee tuottaa molemmille lisämainetta ja etuja. Kumppaniehdokkaita on lähestyttävä ammattitaitoisella aineistolla. Brändikumppanuuden rakentaminen tarkoittaa laajaa kommunikointitarvetta ja potentiaalisten tahojen tapaamisia. Project Handbook page 16

17 Tulokset: T 2.1 Kumppanuuden määrittely T 2.2 Selvitys mahdollisista kumppaneista T 2.3 Yhteistyösopimukset ja toiminnan käynnistys T 2.4 Tiedotteet, SoMe-näkyvyys Project Handbook page 17

18 TP 3 Lappi-konsuliverkosto Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: PP Muut osallistujat: Lapin Yrittäjät, Lapin nuoret yrittäjät UM Yhteysjohtaja Maakuntajohtaja Suomi- Ystävyysseurat, kaupalliset edustukset ja vastaavat Tavoite: Brändiviestinnän työvälineeksi rakennetaan kv. Lappi-konsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla: tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuurija/tai urheilumaailmasta. Yhteistyötä tiivistetään ja täsmennetään merkittävissä asemissa oleviin ulkolappilaisiin, olemassa oleviin ryhmiin (esim. Lappi-klubi ja Rollon rinsessat) sekä ystävyysmaakuntien kanssa Unkarissa ja Kiinassa. Uudet avaukset tervetulleita. Tehtäväkuvaus: Kartoitetaan sellaiset kansalliset ja kv. henkilöt/ryhmät sekä mahdolliset jo olemassa oleva ryhmät ja potentiaaliset henkilöt, joilla on jokin side Lappin. Lisäksi luodaan yhteistyön määrittelyt, joita voi kuitenkin räätälöidä eri kohdealueille. Luodaan verkosto, myös SoMe-näkökulmasta. Ja käynnistetään toiminta. Project Handbook page 18

19 Tulokset: T 3.1 Konsulitoiminnan määrittely T 3.2 Selvitys mahdollisista kumppaneista T 2.3 Yhteistyösopimukset ja toiminnan käynnistys T 2.4 Tiedotteet, SoMe-näkyvyys Project Handbook page 19

20 TP 5 Brändin hallinnointi ja ylläpito Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: Muut osallistujat: PP PK Materiaalipankin ylläpito sekä aineiston tuotanto ja hankinta Osallistujat: PP, PK, Lapin liiton viestintäpäällikkö Tavoite: Lappi-brändin yhdenmukaisuuden varmistaminen. Materiaalipankki palvelee nopeasti kaikkia lappilaisia tahoja, jo rekisteröityneitä käyttäjiä Suomessa ja ulkomailla ja heidän omia yhteistyökumppaneitaan sekä erityisesti konsuliverkostoa ja brändikumppaneita. Lisäksi materiaalipankkia käytetään viestintä-, mainostoimisto, painotalojen, median, tapahtumien jne erikoistarpeisiin. Säästää kaikkien osapuolelten aikaa ja kuluja. Tehtäväkuvaus: Ylläpitää selainpohjaista materiaalipankkisovellusta, ohjeistaa käyttäjiä, luoda salkkutoimintojen kautta yksilöllisistä palvelua brändiaineiston käyttöönoton edistämiseksi. Laajennetaan erityisesti materiaalipankin englanninkielistä osiota. Brändiaineiston ja yhteiskäyttöaineiston hankinta (kuva, videoklippi, footage, äänite, logo, banneri, esite, ) kilpailutukset ja, käsittely kuvankäsittelyohjelmien ja taitto-ohjelmien avulla. Kuva- ja videomateriaalin levittäminen Lappia esitteleviin yhteyksiin maakunnassa ja sen ulkopuolella sekä sosiaalisen median alustoihin. Nopea palvelu digitaalisia aineistoja hyödyntäen Kuvankäsittelyohjelmana käytetään Adobe Photo Shop xc5-sovellusta, taittoohjelmana graafisen työn ammattilaistyökalua, Indesign-sovellusta, materiaalinpankin alustana Itella kuvapankkisovellusta Hankitaan tarpeellinen osaaminen tarvittavien sovelluksien maksimaaliseen omaan hyötykäyttöön Suoritetaan pienempia taittotiedostojen muokkaustöitä sekä valmistetaan Project Handbook page 20

21 pienempiä taittotehtäviä Indesign-taitto-ohjelman avulla Käyttöön tuleva kuvamateriaali ja videoaineisto saatetaan digitaaliseen muotoon, luodaan kuvien sisältökuvaukset, lisätään kuvaajan nimi ja muut tarpeelliset tiedot, liitetään aineisto materiaalipankkiin yhteiskäyttöä varten Tuotetaan ja liitetään muut digitaaliset tuotteet ja kieliversioaineistot materiaalipankkiin Markkinoidaan materiaalipankkia lappilaisille toimijoille ja yrittäjille sekä ulkoisille käyttäjille Markkinoidaan materiaalipankin englanninkielistä osiota kansainvälisille käyttäjille Levitetään Lappi-kuva- ja videoklippimateriaalia hakusanoineen sosiaalisen media kuvapalveluihin (Instagram, Youtube). Materiaalipankilla tarkoitetaan järjestelmää, jota käytetään tiedon tallentamiseen, luettelointiin, säilytykseen ja hallinnointiin. Arkistoinnilla taataan tiedon säilyvyys, käytettävyys ja saatavuus tarvittaessa. Palvelulla tulee voida arkistoida, jakaa ja hallinnoida kaikenlaista markkinointimateriaalia keskitetysti, määritellä aineiston käyttöoikeudet halutuille tahoille ja pitää kaikki yrityksen markkinointimateriaalit selkeässä helposti löydettävässä järjestyksessä. Palveluun voi sijoittaa mitä tahansa digitaalista materiaalia ja aineistoja, esimerkiksi esitteiden taittoja, kuvia, bannereita, kieliversioita, videoita, äänitteitä, radiomainoksia,. Kuva-arkisto-osuus eli kuvapankki on erityisesti valokuville tarkoitettu arkisto johon voidaan tallentaa digitaalisessa muodossa olevia kuvia. Kuva-arkistoon tallennetaan valokuvan lisäksi myös kuvan perustietoja, kuten ajankohta, aihe ja kuvateksti. Kuvasta voi olla arkistosta riippuen tallennettuna myös tarkempia tietoja, kuten kuvaaja, kuvanlaatu, koko jne. Kuva-arkistoille oleellista on luotettava varastoiminen ja kuvien saattaminen kohdeyleisön nähtäväksi internet selaimen kautta. Tulokset: Brändimateriaalin laaja käyttö, aineistojen joustava tuotanto, ajan ja kulujen säästö, Lappi-kuvan yhtenäistyminen Sisällöntuotanto Lappi.fi verkkopalveluun ja sosiaaliseeen mediaan Osallistujat: PP, PK, Lapin liiton viestintäpäällikkö Tavoite: Project Handbook page 21

22 Lappi on edustavasti esillä verkossa, palvelun kautta, ja sosiaalisessa mediassa kaikkine vetovoimatekijöineen suomeksi ja englanniksi. Lappi.fi:n sisältö on brändin kannalta hakukoneoptimoitu. Kohderyhminä ovat osaava työvoima, lappilaiset asukkaat, investoijat ja yrittäjät. Tuottaa lisäliikennettä lappilaisten toimijoiden omiin verkkopalveluihin. Tehtäväkuvaus: Lappi.fi-palvelu on Lappi-brändin keskeinen viestintä- ja palvelukanava maakunnan sisäisiä tarpeita ja ulkoista viestintää varten. Palvelu on kaksikielinen (suomi ja englanti). Lapin liiton viestintäpäällikkö vastaa palvelukokonaisuudesta, LAPLAND-ABOVE ORDINARY- jatkohanke tuottaa brändiaineistoa palveluun. Lapin liiton ylläpitämä verkkopalvelu tarjoaa tietoa pääosin suomeksi Lapista ja lappilaisuudesta. Visuaalinen ilme on uudistettu Lappi-brändin mukaiseksi Lappi-brändin kehittämishankkeen ja käyttöönottohankkeen aikana. Palvelua kehitettiin myös sisällöllisesti selkeämmin Lappi-brändin määrittelemään tavoitemielikuvaa lappilaisten yhteisenä näyteikkunana muualle maailmaan sekä monipuoliseksi keskeiseksi viestintä- ja palvelukanavaksi maakunnan sisäisiä tarpeita ja ulkoista viestintää varten. Erityisesti kaivataan brändin vetovoimatekijöitä ja kahdeksaa vuodenaikaa kuvaavia kuvia ja videoita. Lappi.fi englanninkielistä sisältöä kehitetään erityisesti tähän tarkoitukseen. Läsnäololle sosiaalisessa mediassa voidaan nähdä kaksi merkitystä: -Toimia alueen sisäisen brändin lanseerauksen apuvälineenä, jossa lappilaiset toimijat voivat seurata Lappi-brändiin liittyviä ajankohtaisia uutisia, osallistua keskusteluun, jakaa hyviä esimerkkejä, vinkkejä ja kiinnittää huomiota Lappi-brändin kannalta arvokkaisiin ilmiöihin ja asioihin. Nykyisen konsepti sisältöineen rakentuu ensisijaisesti tälle tarpeelle. -Toimia ulkoisen lanseerauksen apuvälineenä laajemmalle kohderyhmälle. Jatkossa Facebook-sivun sisältöä tulee tarjota myös englanniksi ja mahdollisesti sillä kielellä missä konsuliverkostomme toimii. Sisällön tuottaminen, facebook-sivuston moderointi ja blogikirjoittelu voisivat olla osa konsuliverkoston tehtävistä. Aineistohankinnoissa huomioidaan myös konsuliverkoston ja SoMe -alustojen kuva ja videotarpeet. Lisäksi tuotetaan valokuvamateriaalia Instagram-palveluun. Tulokset: Lappia hyvin edustava palvelu verkossa, joka tuo sille kaikki Lapin vahvuudet premmin ja toimii Lapin näyteikkunana maailmalle, edustava läsnäolo sosiaalisen median alustoilla Lappi on ihan Above Ordinary Lapin sisäisten bränditekojen palkitseminen Project Handbook page 22

23 Osallistujat: PP, PK, Lapin nuoret yrittäjät, koulut ja oppilaitokset, Lapin liitto Tavoite: Jatkaa brändin käyttöönoton edistämistä myös maakunnan sisäisesti. Myönteistä julkisuutta Lappi-brändiä hyödyntäville nuorille yrittäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille. Samalla pidetään bränditeemaa näkyvästi esillä maakunnallisesti. Tehtäväkuvaus: Osa Lapin nuorista ei näe Lappia paikkana, jossa on tulevaisuuden mahdollisuus asua ja menestyä. Lappi tarvitsee myös kasvoja, tavallisten menestyvien nuorten ihmisten kasvoja, muitakin kuin joulupukin kasvoja. Positiivissävytteiset mielikuvat alueesta edesauttavat mielikuvien hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa. Palkitut toimivat esimerkkinä muille. Luodaan Lapin sisäisten bränditekojen kilpailu ja palkitaan voittajat näkyvästi esim. Lapin liiton uudenvuoden-tilaisuudessa kunniamaininnoin. Tulokset: Näkyvyyttä innovatiivisille lappilaisille yrityksille ja tahoille Project Handbook page 23

24 Työpaketit (TP) listana Työpaketin nimi 1 Hankkeen johto 2 Brändikumppanuus 3 Konsuliverkko 4 Brändin hallinnointi ja ylläpito Project Handbook page 24

25 Milestones Numero Nimi Ajankohta M1 Selvitystyöt ja yhteistyöneuvottelut M2 Yhteistyösopimukset M3 Toiminnan vakiinnuttaminen Project Handbook page 25

26 Kustannukset Hankkeen kesto 30 kk: Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset: kokoaikainen projektipäällikkö (henkilötyökuukausia 30) ja puolipäiväinen projektikoordinaattori (henkilötyökuukausia 15) Ostopalvelut: Matkakustannukset: Ulkomaanmatkat: neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa, business-tapahtumat; Kotimaanmatkat: seminaarit, business-tapahtumat 4. Kone- ja laitehankinnat (kannettava tietokone, tabletti) Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä Project Handbook page 26

27 Henkilöstökulut: Projektipäällikkö 5563,04 /kk (sis.sivukuluja 1112,61 eli 25%) *30 = ,2 Projektikoordinaattori: 3590,09/kk (sis.sivukuluja 718,02 eli 25%) *15 = 53851,35 (osa-aikainen) Lomarahan osuus 6% Sivukuluprosentti 25% Indeksikorotus 3% otettu huomioon Vuokrakustannukset: Työ- ja neuvotteluhuonevuokrat 392 /kk Toimistokulut: Puhelin-, posti- ja kopiointikulut 97 /kk Muut kustannukset: Kokousjärjestelyt Ostopalvelujen erittely: TP 1 Hankkeen johto TP 2 Brändikumppanuus Uutiskirjeet, tiedotteet Kilpailutukset: Videohankinta Kuvienhankinta Graafiset työt/ mainostoimisto- ja viestintätoimistopalvelut Selvitystyöt Aineistot, toimintakulut Project Handbook page 27

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Leipää& sirkushuveja. Sähköinen markkinointi. Nro 2/2010 Viisikko-Communica VCA:n asiakaslehti. Mainostaja taskussasi 4. Brändää itsestäsi tähti 14

Leipää& sirkushuveja. Sähköinen markkinointi. Nro 2/2010 Viisikko-Communica VCA:n asiakaslehti. Mainostaja taskussasi 4. Brändää itsestäsi tähti 14 Nro 2/2010 Viisikko-Communica VCA:n asiakaslehti Leipää& Sähköinen markkinointi sirkushuveja Mainostaja taskussasi 4 Mitä itua ympäristöviestinnässä? 6 Brändää itsestäsi tähti 14 pääväittämä Uudet työkalut

Lisätiedot