LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc"

Transkriptio

1 LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Hankesuunnitelma ajalle Jakelu Tiedosto Laatinut Lapin liiton hallitus Projektikäsikirja Bränditeot.doc Inkeri Starry -Kaarina Mäcklin osallistui budjetin laatimiseen Pvm Versio 2

2 Sisällysluettelo Sisällys Sisällysluettelo... 2 Projektikäsikirjan kuvaus... 4 Brändi rakentuu tekojen kautta... 5 Bränditeot ja Lappi-parlamentti Maineen merkitys alueelle... 8 Lapin uudenlainen maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma LAPLAND-ABOVE ORDINARY-jatkohankkeen tavoite Työpaketit (TP) Työpakettien vastuuhenkilöt TP 1 Hankkeen johto TP 2 Brändikumppanuus TP 3 Lappi-konsuliverkosto TP 5 Brändin hallinnointi ja ylläpito Työpaketit (TP) listana Milestones Kustannukset Rahoittaja ja hankkeen toteuttaja Projektiorganisaatio Projektin omistaja Project Handbook page 2

3 Projektipäällikkö (PP) Projektikoordinaattorit (PK) OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kokoukset Ohjausryhmän jäsenet Viestintä Kolmannet osapuolet Lapin liiton henkilöstö Projektin riskit ja riskienhallinta Asiakirjapohjat Seuranta, raportointi ja ohjaus Julkiset hankinnat Valvonta ja tarkastus LIITE 1 Aikaisempien brändihankkeiden tuloksia LIITE 2 Lappi-brändin kehittämishankkeen lähtötilaselvitystutkimuksen tuloksia Iso-Britannia Saksa Venäjä Kiina Ranska Mielikuvat sosiaalisessa mediassa Project Handbook page 3

4 Projektikäsikirjan kuvaus Käsikirjan tarkoitus on kuvata LAPLAND-ABOVE ORDINARY- bränditekoihin liittyvän jatkohankkeen käytännön tehtäviä sekä toimia hankehakemusehdotuksena Lapin liiton hallituksen kokouksessa Se kuvaa myös mahdollisen jatkohankeorganisaation eri toimiryhmiä, heidän roolejaan ja tehtäviä projektissa sekä hankkeen budjettia. Hanke etenee seuraavasti: Hankevalmistelut - Brändikumppanuuden ja konsuliverkoston esiselvitykset ja yhteistyökumppaneiden kontatkointi, neuvottelut ja päätökset Brändinkumppanuuden ja konsuliverkoston toiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen Project Handbook page 4

5 Brändi rakentuu tekojen kautta Lappi-brändin sisältö on yhdistelmä yhteisiä näkemyksiämme sekä jaettuja arvoja, joiden avulla haluamme erottua eduksemme kansainvälisessä kilpailussa. Se määrittelee Lapille ainutlaatuisen, vetovoimaisen ja selkeän asemoinnin, joka perustuu vankasti todellisuuteen. Siihen mitä Lappi on. Yhteinen näkemys tavoittelemisen arvoisesta maineesta on erittäin tärkeää, mutta se ei riitä. Kilpailukyvyn kehittämisen rinnalla on huolehdittava siitä, että kilpailukykykuvamme (ts. brändi) maakunnan ulkopuolella kehittyy vastaavasti. Globalisoitumisen myötä on syntynyt myös jonkinlainen vastareaktio: yritykset ja organisaatiot ostavat tuotteita ja palveluja mieluummin vain niiltä tahoilta, jotka he tuntevat hyvin. Lapin brändiä ei pysty yksikään taho tai toimija rakentamaan yksin. Sen rakentavat kaikki Lapin ihmiset ja organisaation omien tekojensa kautta yhdessä, niin kaupungit ja yritykset, yhdistykset, seurat kuin yksittäiset asukkaatkin. Toisilla voi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta kortensa kekoon voi kantaa ihan jokainen. Teot antavat alueesta puheita luotettavamman kuvan itselle ja toisille. Kaikki suuret muutokset ovat lähteneet liikkeelle hyvin pienistä teoista. Bränditeot ja Lappi-parlamentti 2014 Bränditeot voi jakaa kahteen päätyyppiin: 1. Isoihin ja pieniin asioihin paikallisesti, Lapin sisällä, jotka saavat brändi-identiteetin näkymään arjessa. Parhaimmillaan se tarkoittaa eri tahojen itsenäisesti toteuttamia, jatkuvaa virtaa relevantteja ja mieleenpainuvia todisteita, jotka osoittavat että Lappi ansaitsee maineen jota se tavoittelee. Näiden voi ajatella olevan tavallisia luovia ideoita, jotka osoittavat Lapin olevan paikka jossa brändin väittämät elävät ja jossa niitä syntyy joka päivä lisää. Parhaimmillaan tekojen suunnittelu on luonteeltaan jatkuvaa ja uusia tapoja saada Project Handbook page 5

6 identiteetti näkymään, kuulumaan ja maistumaan syntyy jatkuvasti lisää. o Toteutus: Asukkaat, yritykset, organisaatiot, oppilaitokset, tieteen ja taiteen edustajat kaikki toimijat itsenäisesti Lapissa 2. Ja sitten on suuria, strategisia, yhteisiä, koordinoituja, pitkäaikaisia maailmanlaajuistakin julkisuutta saavia brändimme sisältöä symbolisoivia tekoja (symbolic actions), joilla ylitetään uutiskynnys yhä uudelleen ja vaikutetaan valtavien ihmisjoukkojen mielikuvaan erityisesti Lapin ulkopuolella. o Toteutus: Julkishallinto ja valitut kumppanit yhteistyössä Lapin liiton Bränditeot- työryhmä on valmistellut 2014 keväällä seuraavat esimerkit brändin sisältöä symbolisoivista teoista. Arktinen olosuhdeosaaminen ja palvelumuotoilu sekä hyvinvointi: 1. Lappilaisen kansallispuisto-osaamisen vienti maailmalle o Partneruus jonkin/joidenkin kv. kansallispuiston/-jen kanssa Luonnontuotealan esilletuonti: Lappi on maailman laajin luomukeruualue Ilman ja maaperän puhtaus Lappilainen luontosuhde 2. Kummikylä Koillisväylän varrella o Tarjoamme pitkäaikaista arktista kyläsuunnittelu- ja ympäristöosaamistamme 3. Arktista palvelumuotoilun/tuotesuunnittelun ja infran rakentamisosaamista o Co-branding jonkun hyvin tunnetun brändin kanssa (esim. auto-, peli-, lentoyhtiö, ) Keskellä Barentsin aluetta: 4. Sytytämme valot koko napapiirille marraskuussa, kaamosalun juhla 5. Luomme ihmisketjun käsi kädessä napapiiriä pitkin rajalta rajalle, asukkaat ja matkailijat yhdessä, pop-up shops Project Handbook page 6

7 6. Arktisten business-tapahtumien ketju: Tromssa, Luleå, Muurmansk, Rovaniemi 7. Lappi-kortti asukkaille ja matkailijoille: Kortin sisällön voi koota verkossa, etuuksia kylissä ja kaupungeissa, lappilaisille omia sekä täällä että Lapin ulkopuolella, matkailijoille ALV-prosessiin helpotusta, Lappiin muuttajat saavat Lappi-kortin ja Lappipaketin (suksisetti tms.) Saamelaiskulttuuri: 8. Alkuperäiskansojen alueen koulujen erityispartneruuksia yli rajojen: jatkuva interaktivinen yhteydenpito teemana esim. alkuperäiskansojen perinteisen tiedon keräys ja ylläpito Lisäksi 9. Brändiviestinnän aputyövälineeksi rakennetaan kv. Lappikonsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla: tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuuri- ja urheilumaailmasta, ystävyysmaakunnat Unkarissa ja Kiinassa. 10. Joulupukki palkitsee vuosittain parhaimpia lappilaisten tahojen itsenäisesti toteuttamia bränditekoja. Lappi-parlamentin 2014 osallistujat, n. 250 kuntapäättäjää, äänestivät näistä kymmenestä bränditekoideasta neljä jatkoselvitystä ja toteuttamista varten: Project Handbook page 7

8 1. Lappi-kortti asukkaille ja matkailijoille, jossa etuuksia kylissä ja kaupungeissa 2. Lappi-business- tapahtumat lähialueilla 3. Brändikumppanuuksia tunnettujen kansallisten ja kansainvälisten brändien kanssa 4. Lappi-konsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla. Tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuuri-ja urheilumaailmasa, tiivis yhteistyö ystävyysmaakuntien kanssa Kiinassa ja Unkarissa. Lappi-parlamentin päätöksestä Lapin liiton tulee edistää bränditekojen kokonaisuutta ja valmistella toteuttamissuunnitelma siihen. Tämä dokumentti kuvaa toteuttamissuunnitelmaa. Maineen merkitys alueelle Kehittämishankkeen aikana toteutetun Lappi-brändin lähtöselvitystutkimuksen yksi keskeinen tutkimuskohde on Lapin maine maakuntana kotimaassa ja ulkomaisilla päämarkkina-alueilla. Hyvä maine avaa ovia ja huono maine voi taas sulkea niitä. Maailma on globalisaation myötä yhä enemmän yhtä suurta markkinaa, jossa kilpailua käydään kuluttajien, matkailijoiden, sijoittajien, opiskelijoiden, yritysten ja organisaatioiden sekä vaikkapa median huomiosta ja arvostuksesta. Maine rakentuu julkisuudessa. Mainejulkisuuksia ovat muun muassa mediajulkisuus, sosiaalinen media, asiantuntijajulkisuus ja ns. peer-to-peer julkisuus, jossa yrityksestä, yhteisöstä, organisaatiosta tai alueesta keskustellaan henkilökohtaisella tasolla. Maineen osatekijöiksi yrityskuvan määrittelyssä lasketaan kuusi eri tekijää (kuvio 1). Paikan maineen kohdalla kuvioon voidaan lisätä seitsemänneksi tekijäksi asukkaiden sisäinen mentaliteetti, joka on Robert Goversin ja Frank Gon mukaan verrattain pysyvä elementti 1. Näiden jokaisen tekijän alta on 1 Govers, Robert & Go, Frank. (2009) Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities Constructed, Imagined and Experienced. Palgrave Macmillan: Hampshire Project Handbook page 8

9 löydettävissä runsaasti eri osatekijöitä kuten toimitus- ja palveluvarmuus, hintalaatusuhde, kilpailukyky, taloudellinen kasvu ja kehittyminen, dynaamisuus, tunnettuus, julkisuuskuva, johdon ja työntekijöiden luottamus tai huolehtiminen lähiympäristöstä joitakin esimerkkejä mainitaksemme. Kuvio 1. Maineen osatekijät ja ulottuvuudet täydennettynä asukkaiden roolilla. Lähteet: Aula & Heinonen 2002 ja Govers & Go 2009 Maine perustuu mielikuviin ja kokemuksiin. Alueen mainetta on vaikea rakentaa ja alueelle jo syntynyttä mainetta on suhteellisen vaikea muuttaa, sillä mielikuvat ovat luonteeltaan vakaita. Alueen kiinnostavuuteen vaikuttavat monet eri tekijät kuten ainutlaatuisuus, kulttuuri, historia, maa, perinteet ja tavat sekä mielikuvitus. Alueen maineen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä pitäen sisällään mm. oman maineen seuraamista, tutkimista ja ymmärtämistä, yhteistyön tekemistä alueen yritysten ja asukkaiden kanssa sekä alueen tarjooman eli tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Yhteistyö on välttämätöntä, että voidaan saavuttaa yhteinen, alueellinen arvopohjainen strategia ja mielikuva tulevaisuudesta ja siitä, miten tulevaisuuden tavoitteisiin päästään. Alueen palveluiden ja tuotteiden tulisi herättää kiinnostusta ja tukea haluttua mainetta. Lappi tunnetaan luonnosta ja rauhallisuudesta ei juurikaan muusta Eri maissa esiintyvät näkemykset Lapista ovat haastattelujen valossa varsin samankaltaisia. Lappi tunnetaan ennen kaikkea matkailusta ja alueeseen Project Handbook page 9

10 liitettävät mielikuvat käsittelevät matkailua. Juurikaan muusta ei Suomen ulkopuolella puhuta. Lapissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että monessa maassa Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden hyvä näkyvyys nostetaan vahvasti esille. Ruotsi ja Norja panostavat mm. matkailullisen näkyvyyden luomiseen. Suomelle Lappi on erittäin merkittävä se on vähintään toiseksi tunnetuin, välillä myös tunnetuin paikka Suomessa. Lapin ei aina edes mielletä olevan osa Suomea, vaan se saatetaan ymmärtää kokonaan omaksi maakseen. Erojakin eri maiden välillä on. Britit tuntevat Lapin joulumaana, saksalaisille Lappi on enemmän kesäkohde ja ranskalaiset viihtyvät Lapissa talvella. Kiinalaiset ymmärtävät Lapin talvikohteeksi ja korostavat eksoottisia asioita, kuten revontulet ja keskiyön aurinko. Muihin maihin verrattuna venäläiset tuntevat Suomen ja Lapin varsin hyvin ja Suomen liittyvät asiat ovat usein esillä. Lappi on heillekin lomakohde, mutta venäläiset korostavat hyvää palvelua ja infrastruktuuria. Ulkomailla asuvat eivät mainitse kaivosteollisuutta läheskään yhtä usein kuin Suomessa asuvat. Ulkomailla asuvat muistavat Suomessa asuvia useammin Lapin metsät. He korostavat kokemuksissaan myös ainutlaatuista kulttuuria. Myös porot ja turistiaktiviteetit ja kylmyys ovat jääneet mieleen. Lapin muut teollisuudenalat eivät ole välttämättä kovin tuttu asia. Lapin uudenlainen maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Lapin maakuntaohjelma on valmisteltu uudella tavalla Lappibrändin pääviestin ja vetovoima- tekijät huomioon ottaen. Lappi sopimus on myös aivan ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa. Siinä on hylätty sektorikohtainen ajattelu ja tehty strategisia valintoja kaikkia toimialoja läpileikkaavina teemoina. Samoin siinä ei lyödä lukkoon kärkihankelistoja, vaan jätetään aina erikseen arvioitavaksi, miten jokin esille tuleva hanke sopii valittuihin strategisiin painopisteisiin. Tällä uudella ajattelulla tavoittelemme joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. LAPLAND ABOVE ORDINARY bränditeot- hanke tukee kaikkia Lappisopimuksessa kirjattuja strategisia valintoja. Project Handbook page 10

11 LAPLAND-ABOVE ORDINARY-jatkohankkeen tavoite Arktinen alue on tulevaisuuden menestyjien joukossa. Lappi on paras arktinen alue, ja Lapin on lunastettava paikkansa siinä. Kyseessä ovat työpaikat ja alueen tulevaisuus. Lappi tunnetaan edelleen ensisijaisesti matkailukohteena. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, miten Lappi-kuvaa voidaan laajentaa ja syventää pääkaupunkiseudulla ja muualla eteläisemmässä Suomessa erityisesti kansallisen tason päättäjien ja vaikuttajien sekä nuorten keskuudessa. Brändin, ts. maineenhallinnan käyttö, on yleistynyt yhtenä ulottuvuutena maiden ja alueiden suunnittelussa sekä kehittämisessä osana makrotason toimintaa ja alueen vetovoimaisuuden sekä kilpailukyvyn edistäjänä. Brändi lisää vetovoimaa yrityksiin ja investointeihin, houkuttelee osaavaa työvoimaa, tukee vientiteollisuutta sekä vahvistaa identiteettiä ja nostaa itsetuntoa. Lappi-brändin kehittämishankkeessa on luotu koko Lappia kuvaavat brändimäärittelyt vetovoimatekijöineen. LAPLAND-ABOVE ORDINARYhankkeessa on edistetty brändin käyttöönottoa erityisesti maakunnan sisäisesti. Jatkohankkeessa keskitytään Lappi-parlamentin päätöksen mukaisesti brändiviestintään erityisesti maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla. Tavoitteena on, että Lappi tunnetaan matkailun ja luonnon lisäksi myös loistavasta logistisesta sijainnistaan euro-arktisen Barents-alueen keskellä sekä arktisesta olosuhdeosaamisestaan, arktisesta palvelumuotoilusta että hyvinvoinnista. Vahvasta aluebrändistä hyötyvät kaikki: asukkaat, yritykset ja koko yhteiskunta. Se vahvistaa kilpailukykykuvaamme, vaikutusvaltaa, taloudellista kasvua ja yrittäjyyttä sekä parantaa työllisyyttä luomalla uusia työpaikkoja, houkuttelee uusia asukkaita, yrityksiä sekä investointeja, lisää verotuloja, avaa ovia, antaa mahdollisuuden alueen toimijoille kiinnittyä laajempaan tarinaan ja rohkaisee kertomaan alueestamme entistä paremmin. Bränditeot-hanke tukee Lappisopimuksen kaikkia strategisia valintoja läpileikkaavana toimena. Brändiviestinnän tulee olla pitkäaikaisesti ja johdonmukaisesti brändin teesejä esittelevää. Project Handbook page 11

12 Työpaketit (TP) Työpakettien vastuuhenkilöt Työpakettien vastuuhenkilöt vastaavat työpaketin kuvaamista tehtävistä ja lopputuloksesta annetussa aikataulussa. Työpakettien vastuuhenkilöt raportoivat projektipäällikölle. Vastuuhenkilöt ja työpakettiin osallistujat on mainittu aina työpakettien kuvauksissa. Project Handbook page 12

13 TP 1 Hankkeen johto Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: Projektipäällikkö (PP) Muut osallistujat: Projektikoordina attori (PK) Ohjausryhmä Tavoite: Projektin menestyksellinen läpivienti projektisuunnitelman mukaisesti. Saavuttaa hyvä yhteistyö avaintahojen kanssa. Tehtäväkuvaus: Projektin johto ja koordinaatio Järjestäytyminen, työryhmien toimintaperiaatteiden suunnittelu, työryhmien perustaminen ja toiminta, työsuunnitelmat ja työpakettikuvaukset. Tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Projektin markkinointi Varmistaa avaintahojen tuki Tiedottaminen Projektin päättäminen Kilpailutukset: KUVA- JA VIDEO HANKINNAT Brändiviestintä perustuu vahvasti visuaaliseen aineistoon, mielikuvat rakentuvat parhaiten kuvien ja videoaineistojen kautta. Lappi-brändiä esilletuovan kuva- ja videomateriaalin tulee esitellä Lappia viiden vetovoimatekijän mukaisesti ja visuaalista materiaalin tulee tarjota runsaasti vaihtoehtoja. MAINOS-/VIESTINTÄTOIMISTO, GRAAFISEN SUUNNITTELUN PALVELUT aineiston hankintaan ja tuottamiseen. Hankkeen kilpailutuksen kohteena ovat mainos/viestintätoimisto ja/tai muu graafisen suunnittelun palvelut alihankintoineen. Tällaisia tarpeita voisi olla aineistot eri kohdealueita varten Lapin Project Handbook page 13

14 sanansaattajien verkoston ja brändikumppanuuksien tueksi, videoklipit, kuvaostot, kuvaukset esim, muu give away, visuaalinen ilmeen suositukset ja työkalut Lapland-Above Ordinary teemalla. Lisäksi räätälöityjä mainostoimiston palveluja voidaan tarvita co-branding kumppanuuksien etsinässä ja yhteistyön käynnistämiseen. Kaiken aineiston tulee olla synkronisoitu Lapland -Above Ordinary käsikirjan antamien ohjeiden mukaan. MUUT KILPAILUTUSTARPEET Tilaisuudet, kokoukset tarjoilut, paras bränditeko-kilpailu, tiedotteet, viestintäpalvelut sekä selvityken kautta esilletulevat muut mahdolliset tarpeet. Tulokset: T 1.1 Projektikäsikirja T 1.2 Väliraportti T 1.3 Loppuraportti T 1.4 Uutiskirjeet ja tiedotteet, edustava aineisto ja työkalut Project Handbook page 14

15 TP 2 Brändikumppanuus Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: PP Muut osallistujat: Maakuntajohtaja Yhteys- johtaja Viestintä- päällikkö Ulkoiset asiantuntijat Tavoite: Brändikumppanuus joidenkin hyvin tunnetujen kotimaisten ja kansainvälisten brändien kanssa. Brändikumppanuuden tulee vahvistaa Lapin mainetta ja kilpailukykykuvaa alleviivaamalla arktista palvelu- ja tuotesuunnittelu- ja infrarakentamisosaamisestamme, arktista olosuhdeosaamista sekä hyvinvointia. Tehtäväkuvaus: Jotta mielikuva Above Ordinary voi syntyä, meidän tulee antaa ihmisille sen suuntaisia toistuvia kokemuksia. Tämä koskee jokaista viestiä ja jokaista kohtaamista, jossa Lapin asukkaat ja organisaatiot törmäävät ulkopuoliseen maailmaan. Kumppanuus jonkun tai muutaman tunnetun muun brändin kanssa auttaa tavoittamaan laajemman yleisön huomion ja nykyaikaistamaan ihmisten käsitystä Lapista, joka on nyt hyvin matkailupainotteinen. Parhaimmillaan brändikumppanuus voi olla yllättävä ja jopa hätkähdyttävä, jolloin saadaan ihmisten mielenkiinto herätetyksi. Käsitteenä brändikumppanuus, co-branding, on yleistynyt vasta viime vuosikymmenten aikana. Co-branding tarkoittaa kahden tai useaman brändin yhteistä esiintymistä markkinointiviestinnässä, joissakin tapauksissa jo itse tuotteessa ja pakkauksessa.. Brändikumppanuudet tarkoittavat arvon synnyttämistä uusien avauksien kautta hyödyntäen kumppanien omia verkostoja ja näkyvyyttä. Viestimme pääsee näin paremmin esille sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Yritykset toimivat globaalisti, ja aluemarkkinoinnin on pystyttävä samaan. Brändikumppanuuden tavoitteena on hyvän leiman antaminen oman brändin vahvistukseksi. Intel on maailmanlaajuisesti tunnetuin esimerkki kahden yrityksen ja brändin yhteisesiintymisestä, joka palvelee yhtälailla molempien brändien markkinointitavoitteita. Intel lähestyi tietokonevalmistajia ajatuksella yhteismarkkinoinnista. Intel oli halukas jakamaan kaikkien niiden mainosten Project Handbook page 15

16 kustannukset, joihin Intel tunnus saatiin mukaan. 300 yritystä otti tarjouksen vastaan. Kukaan yksittäinen (kaupallinen) taho ei tee kokonaisen alueen brändikumppanuutta. Siksi tämä mahdollista käynnistää vain Lapin kuntien ja kaupunkien yhteisellä päätöksellä esimerkiksi hanketoiminnan kautta. Onnistuessaan se tuottaa synergiaetuja ja yhtenäistää Lappi-viestintää sekä tarjoaa paremmat mahdollisuudet viestiä ja markkinoida maakuntaamme eri kohderyhmille entistä tehokkaammin. Co-brandingin yleistymiselle on kuitenkin esteitäkin. Ihmiset eivät aina halua leimaantua ja sitoutua käyttämään tiettyjä alihankkijoita. Toiminnan aluksi määritellään kumppanuuden kriteerit ja Lapin tahtotila, jonka jälkeen voidaan kartoittaa mahdollisia brändikumppanuuskandidaatteja kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhteistyön tulee tuottaa molemmille lisämainetta ja etuja. Kumppaniehdokkaita on lähestyttävä ammattitaitoisella aineistolla. Brändikumppanuuden rakentaminen tarkoittaa laajaa kommunikointitarvetta ja potentiaalisten tahojen tapaamisia. Project Handbook page 16

17 Tulokset: T 2.1 Kumppanuuden määrittely T 2.2 Selvitys mahdollisista kumppaneista T 2.3 Yhteistyösopimukset ja toiminnan käynnistys T 2.4 Tiedotteet, SoMe-näkyvyys Project Handbook page 17

18 TP 3 Lappi-konsuliverkosto Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: PP Muut osallistujat: Lapin Yrittäjät, Lapin nuoret yrittäjät UM Yhteysjohtaja Maakuntajohtaja Suomi- Ystävyysseurat, kaupalliset edustukset ja vastaavat Tavoite: Brändiviestinnän työvälineeksi rakennetaan kv. Lappi-konsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla: tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuurija/tai urheilumaailmasta. Yhteistyötä tiivistetään ja täsmennetään merkittävissä asemissa oleviin ulkolappilaisiin, olemassa oleviin ryhmiin (esim. Lappi-klubi ja Rollon rinsessat) sekä ystävyysmaakuntien kanssa Unkarissa ja Kiinassa. Uudet avaukset tervetulleita. Tehtäväkuvaus: Kartoitetaan sellaiset kansalliset ja kv. henkilöt/ryhmät sekä mahdolliset jo olemassa oleva ryhmät ja potentiaaliset henkilöt, joilla on jokin side Lappin. Lisäksi luodaan yhteistyön määrittelyt, joita voi kuitenkin räätälöidä eri kohdealueille. Luodaan verkosto, myös SoMe-näkökulmasta. Ja käynnistetään toiminta. Project Handbook page 18

19 Tulokset: T 3.1 Konsulitoiminnan määrittely T 3.2 Selvitys mahdollisista kumppaneista T 2.3 Yhteistyösopimukset ja toiminnan käynnistys T 2.4 Tiedotteet, SoMe-näkyvyys Project Handbook page 19

20 TP 5 Brändin hallinnointi ja ylläpito Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: Muut osallistujat: PP PK Materiaalipankin ylläpito sekä aineiston tuotanto ja hankinta Osallistujat: PP, PK, Lapin liiton viestintäpäällikkö Tavoite: Lappi-brändin yhdenmukaisuuden varmistaminen. Materiaalipankki palvelee nopeasti kaikkia lappilaisia tahoja, jo rekisteröityneitä käyttäjiä Suomessa ja ulkomailla ja heidän omia yhteistyökumppaneitaan sekä erityisesti konsuliverkostoa ja brändikumppaneita. Lisäksi materiaalipankkia käytetään viestintä-, mainostoimisto, painotalojen, median, tapahtumien jne erikoistarpeisiin. Säästää kaikkien osapuolelten aikaa ja kuluja. Tehtäväkuvaus: Ylläpitää selainpohjaista materiaalipankkisovellusta, ohjeistaa käyttäjiä, luoda salkkutoimintojen kautta yksilöllisistä palvelua brändiaineiston käyttöönoton edistämiseksi. Laajennetaan erityisesti materiaalipankin englanninkielistä osiota. Brändiaineiston ja yhteiskäyttöaineiston hankinta (kuva, videoklippi, footage, äänite, logo, banneri, esite, ) kilpailutukset ja, käsittely kuvankäsittelyohjelmien ja taitto-ohjelmien avulla. Kuva- ja videomateriaalin levittäminen Lappia esitteleviin yhteyksiin maakunnassa ja sen ulkopuolella sekä sosiaalisen median alustoihin. Nopea palvelu digitaalisia aineistoja hyödyntäen Kuvankäsittelyohjelmana käytetään Adobe Photo Shop xc5-sovellusta, taittoohjelmana graafisen työn ammattilaistyökalua, Indesign-sovellusta, materiaalinpankin alustana Itella kuvapankkisovellusta Hankitaan tarpeellinen osaaminen tarvittavien sovelluksien maksimaaliseen omaan hyötykäyttöön Suoritetaan pienempia taittotiedostojen muokkaustöitä sekä valmistetaan Project Handbook page 20

21 pienempiä taittotehtäviä Indesign-taitto-ohjelman avulla Käyttöön tuleva kuvamateriaali ja videoaineisto saatetaan digitaaliseen muotoon, luodaan kuvien sisältökuvaukset, lisätään kuvaajan nimi ja muut tarpeelliset tiedot, liitetään aineisto materiaalipankkiin yhteiskäyttöä varten Tuotetaan ja liitetään muut digitaaliset tuotteet ja kieliversioaineistot materiaalipankkiin Markkinoidaan materiaalipankkia lappilaisille toimijoille ja yrittäjille sekä ulkoisille käyttäjille Markkinoidaan materiaalipankin englanninkielistä osiota kansainvälisille käyttäjille Levitetään Lappi-kuva- ja videoklippimateriaalia hakusanoineen sosiaalisen media kuvapalveluihin (Instagram, Youtube). Materiaalipankilla tarkoitetaan järjestelmää, jota käytetään tiedon tallentamiseen, luettelointiin, säilytykseen ja hallinnointiin. Arkistoinnilla taataan tiedon säilyvyys, käytettävyys ja saatavuus tarvittaessa. Palvelulla tulee voida arkistoida, jakaa ja hallinnoida kaikenlaista markkinointimateriaalia keskitetysti, määritellä aineiston käyttöoikeudet halutuille tahoille ja pitää kaikki yrityksen markkinointimateriaalit selkeässä helposti löydettävässä järjestyksessä. Palveluun voi sijoittaa mitä tahansa digitaalista materiaalia ja aineistoja, esimerkiksi esitteiden taittoja, kuvia, bannereita, kieliversioita, videoita, äänitteitä, radiomainoksia,. Kuva-arkisto-osuus eli kuvapankki on erityisesti valokuville tarkoitettu arkisto johon voidaan tallentaa digitaalisessa muodossa olevia kuvia. Kuva-arkistoon tallennetaan valokuvan lisäksi myös kuvan perustietoja, kuten ajankohta, aihe ja kuvateksti. Kuvasta voi olla arkistosta riippuen tallennettuna myös tarkempia tietoja, kuten kuvaaja, kuvanlaatu, koko jne. Kuva-arkistoille oleellista on luotettava varastoiminen ja kuvien saattaminen kohdeyleisön nähtäväksi internet selaimen kautta. Tulokset: Brändimateriaalin laaja käyttö, aineistojen joustava tuotanto, ajan ja kulujen säästö, Lappi-kuvan yhtenäistyminen Sisällöntuotanto Lappi.fi verkkopalveluun ja sosiaaliseeen mediaan Osallistujat: PP, PK, Lapin liiton viestintäpäällikkö Tavoite: Project Handbook page 21

22 Lappi on edustavasti esillä verkossa, palvelun kautta, ja sosiaalisessa mediassa kaikkine vetovoimatekijöineen suomeksi ja englanniksi. Lappi.fi:n sisältö on brändin kannalta hakukoneoptimoitu. Kohderyhminä ovat osaava työvoima, lappilaiset asukkaat, investoijat ja yrittäjät. Tuottaa lisäliikennettä lappilaisten toimijoiden omiin verkkopalveluihin. Tehtäväkuvaus: Lappi.fi-palvelu on Lappi-brändin keskeinen viestintä- ja palvelukanava maakunnan sisäisiä tarpeita ja ulkoista viestintää varten. Palvelu on kaksikielinen (suomi ja englanti). Lapin liiton viestintäpäällikkö vastaa palvelukokonaisuudesta, LAPLAND-ABOVE ORDINARY- jatkohanke tuottaa brändiaineistoa palveluun. Lapin liiton ylläpitämä verkkopalvelu tarjoaa tietoa pääosin suomeksi Lapista ja lappilaisuudesta. Visuaalinen ilme on uudistettu Lappi-brändin mukaiseksi Lappi-brändin kehittämishankkeen ja käyttöönottohankkeen aikana. Palvelua kehitettiin myös sisällöllisesti selkeämmin Lappi-brändin määrittelemään tavoitemielikuvaa lappilaisten yhteisenä näyteikkunana muualle maailmaan sekä monipuoliseksi keskeiseksi viestintä- ja palvelukanavaksi maakunnan sisäisiä tarpeita ja ulkoista viestintää varten. Erityisesti kaivataan brändin vetovoimatekijöitä ja kahdeksaa vuodenaikaa kuvaavia kuvia ja videoita. Lappi.fi englanninkielistä sisältöä kehitetään erityisesti tähän tarkoitukseen. Läsnäololle sosiaalisessa mediassa voidaan nähdä kaksi merkitystä: -Toimia alueen sisäisen brändin lanseerauksen apuvälineenä, jossa lappilaiset toimijat voivat seurata Lappi-brändiin liittyviä ajankohtaisia uutisia, osallistua keskusteluun, jakaa hyviä esimerkkejä, vinkkejä ja kiinnittää huomiota Lappi-brändin kannalta arvokkaisiin ilmiöihin ja asioihin. Nykyisen konsepti sisältöineen rakentuu ensisijaisesti tälle tarpeelle. -Toimia ulkoisen lanseerauksen apuvälineenä laajemmalle kohderyhmälle. Jatkossa Facebook-sivun sisältöä tulee tarjota myös englanniksi ja mahdollisesti sillä kielellä missä konsuliverkostomme toimii. Sisällön tuottaminen, facebook-sivuston moderointi ja blogikirjoittelu voisivat olla osa konsuliverkoston tehtävistä. Aineistohankinnoissa huomioidaan myös konsuliverkoston ja SoMe -alustojen kuva ja videotarpeet. Lisäksi tuotetaan valokuvamateriaalia Instagram-palveluun. Tulokset: Lappia hyvin edustava palvelu verkossa, joka tuo sille kaikki Lapin vahvuudet premmin ja toimii Lapin näyteikkunana maailmalle, edustava läsnäolo sosiaalisen median alustoilla Lappi on ihan Above Ordinary Lapin sisäisten bränditekojen palkitseminen Project Handbook page 22

23 Osallistujat: PP, PK, Lapin nuoret yrittäjät, koulut ja oppilaitokset, Lapin liitto Tavoite: Jatkaa brändin käyttöönoton edistämistä myös maakunnan sisäisesti. Myönteistä julkisuutta Lappi-brändiä hyödyntäville nuorille yrittäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille. Samalla pidetään bränditeemaa näkyvästi esillä maakunnallisesti. Tehtäväkuvaus: Osa Lapin nuorista ei näe Lappia paikkana, jossa on tulevaisuuden mahdollisuus asua ja menestyä. Lappi tarvitsee myös kasvoja, tavallisten menestyvien nuorten ihmisten kasvoja, muitakin kuin joulupukin kasvoja. Positiivissävytteiset mielikuvat alueesta edesauttavat mielikuvien hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa. Palkitut toimivat esimerkkinä muille. Luodaan Lapin sisäisten bränditekojen kilpailu ja palkitaan voittajat näkyvästi esim. Lapin liiton uudenvuoden-tilaisuudessa kunniamaininnoin. Tulokset: Näkyvyyttä innovatiivisille lappilaisille yrityksille ja tahoille Project Handbook page 23

24 Työpaketit (TP) listana Työpaketin nimi 1 Hankkeen johto 2 Brändikumppanuus 3 Konsuliverkko 4 Brändin hallinnointi ja ylläpito Project Handbook page 24

25 Milestones Numero Nimi Ajankohta M1 Selvitystyöt ja yhteistyöneuvottelut M2 Yhteistyösopimukset M3 Toiminnan vakiinnuttaminen Project Handbook page 25

26 Kustannukset Hankkeen kesto 30 kk: Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset: kokoaikainen projektipäällikkö (henkilötyökuukausia 30) ja puolipäiväinen projektikoordinaattori (henkilötyökuukausia 15) Ostopalvelut: Matkakustannukset: Ulkomaanmatkat: neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa, business-tapahtumat; Kotimaanmatkat: seminaarit, business-tapahtumat 4. Kone- ja laitehankinnat (kannettava tietokone, tabletti) Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä Project Handbook page 26

27 Henkilöstökulut: Projektipäällikkö 5563,04 /kk (sis.sivukuluja 1112,61 eli 25%) *30 = ,2 Projektikoordinaattori: 3590,09/kk (sis.sivukuluja 718,02 eli 25%) *15 = 53851,35 (osa-aikainen) Lomarahan osuus 6% Sivukuluprosentti 25% Indeksikorotus 3% otettu huomioon Vuokrakustannukset: Työ- ja neuvotteluhuonevuokrat 392 /kk Toimistokulut: Puhelin-, posti- ja kopiointikulut 97 /kk Muut kustannukset: Kokousjärjestelyt Ostopalvelujen erittely: TP 1 Hankkeen johto TP 2 Brändikumppanuus Uutiskirjeet, tiedotteet Kilpailutukset: Videohankinta Kuvienhankinta Graafiset työt/ mainostoimisto- ja viestintätoimistopalvelut Selvitystyöt Aineistot, toimintakulut Project Handbook page 27

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Lappi sopimus 2018-2021 Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Valtuustoseminaari 21.11.2016 Rovaniemi, Above ordinary HIENOA, ETTÄ OLETTE

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

LAPPI SOPIMUS. Maakuntastrategia 2040

LAPPI SOPIMUS. Maakuntastrategia 2040 LAPPI SOPIMUS maakuntaohjelma 2014-20172017 Maakuntastrategia 2040 Hyväksytään Lapin liiton valtuustossa 20.5.2014 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Mervi Nikander mervi.nikander(@)lapinliitto.fi www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tie Rovaniemen uuteen imagoon

Tie Rovaniemen uuteen imagoon Tie Rovaniemen uuteen imagoon Joulupukki elävä tarina Brändilupaus ja ydinarvot Elävä tarina on se, joka erottaa meidät muista kaupungeista ja tekee meistä siten kiinnostavan muille. Se on yhteenveto siitä,

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

SUOMI Graafinen ohjeistus

SUOMI Graafinen ohjeistus SUOMI ohjeistus ovellukset. inen värilogo valkoisena juhla-asussaan. värinen. inari.fi Inari on Suomen suurin kunta. Sen voimavara on mahtava luonto, josta voi olla aidosti ylpeä. Inarin helmi ja aarreaitta

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

AVOIN JA ARKTINEN. Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen. Joanna Kuntonen-van t Riet

AVOIN JA ARKTINEN. Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen. Joanna Kuntonen-van t Riet AVOIN JA ARKTINEN Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen Joanna Kuntonen-van t Riet SISÄLTÖ Haasteet ja näkökulmat (kaivosala vs muut) & mahdolliset vastauskeinot Maankäyttö Resurssit

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM

Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM 14.4.2016 Julkiset hankinnat hallitusohjelmassa Kannustetaan julkista sektoria hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin.

Lisätiedot