LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc"

Transkriptio

1 LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Hankesuunnitelma ajalle Jakelu Tiedosto Laatinut Lapin liiton hallitus Projektikäsikirja Bränditeot.doc Inkeri Starry -Kaarina Mäcklin osallistui budjetin laatimiseen Pvm Versio 2

2 Sisällysluettelo Sisällys Sisällysluettelo... 2 Projektikäsikirjan kuvaus... 4 Brändi rakentuu tekojen kautta... 5 Bränditeot ja Lappi-parlamentti Maineen merkitys alueelle... 8 Lapin uudenlainen maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma LAPLAND-ABOVE ORDINARY-jatkohankkeen tavoite Työpaketit (TP) Työpakettien vastuuhenkilöt TP 1 Hankkeen johto TP 2 Brändikumppanuus TP 3 Lappi-konsuliverkosto TP 5 Brändin hallinnointi ja ylläpito Työpaketit (TP) listana Milestones Kustannukset Rahoittaja ja hankkeen toteuttaja Projektiorganisaatio Projektin omistaja Project Handbook page 2

3 Projektipäällikkö (PP) Projektikoordinaattorit (PK) OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kokoukset Ohjausryhmän jäsenet Viestintä Kolmannet osapuolet Lapin liiton henkilöstö Projektin riskit ja riskienhallinta Asiakirjapohjat Seuranta, raportointi ja ohjaus Julkiset hankinnat Valvonta ja tarkastus LIITE 1 Aikaisempien brändihankkeiden tuloksia LIITE 2 Lappi-brändin kehittämishankkeen lähtötilaselvitystutkimuksen tuloksia Iso-Britannia Saksa Venäjä Kiina Ranska Mielikuvat sosiaalisessa mediassa Project Handbook page 3

4 Projektikäsikirjan kuvaus Käsikirjan tarkoitus on kuvata LAPLAND-ABOVE ORDINARY- bränditekoihin liittyvän jatkohankkeen käytännön tehtäviä sekä toimia hankehakemusehdotuksena Lapin liiton hallituksen kokouksessa Se kuvaa myös mahdollisen jatkohankeorganisaation eri toimiryhmiä, heidän roolejaan ja tehtäviä projektissa sekä hankkeen budjettia. Hanke etenee seuraavasti: Hankevalmistelut - Brändikumppanuuden ja konsuliverkoston esiselvitykset ja yhteistyökumppaneiden kontatkointi, neuvottelut ja päätökset Brändinkumppanuuden ja konsuliverkoston toiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen Project Handbook page 4

5 Brändi rakentuu tekojen kautta Lappi-brändin sisältö on yhdistelmä yhteisiä näkemyksiämme sekä jaettuja arvoja, joiden avulla haluamme erottua eduksemme kansainvälisessä kilpailussa. Se määrittelee Lapille ainutlaatuisen, vetovoimaisen ja selkeän asemoinnin, joka perustuu vankasti todellisuuteen. Siihen mitä Lappi on. Yhteinen näkemys tavoittelemisen arvoisesta maineesta on erittäin tärkeää, mutta se ei riitä. Kilpailukyvyn kehittämisen rinnalla on huolehdittava siitä, että kilpailukykykuvamme (ts. brändi) maakunnan ulkopuolella kehittyy vastaavasti. Globalisoitumisen myötä on syntynyt myös jonkinlainen vastareaktio: yritykset ja organisaatiot ostavat tuotteita ja palveluja mieluummin vain niiltä tahoilta, jotka he tuntevat hyvin. Lapin brändiä ei pysty yksikään taho tai toimija rakentamaan yksin. Sen rakentavat kaikki Lapin ihmiset ja organisaation omien tekojensa kautta yhdessä, niin kaupungit ja yritykset, yhdistykset, seurat kuin yksittäiset asukkaatkin. Toisilla voi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta kortensa kekoon voi kantaa ihan jokainen. Teot antavat alueesta puheita luotettavamman kuvan itselle ja toisille. Kaikki suuret muutokset ovat lähteneet liikkeelle hyvin pienistä teoista. Bränditeot ja Lappi-parlamentti 2014 Bränditeot voi jakaa kahteen päätyyppiin: 1. Isoihin ja pieniin asioihin paikallisesti, Lapin sisällä, jotka saavat brändi-identiteetin näkymään arjessa. Parhaimmillaan se tarkoittaa eri tahojen itsenäisesti toteuttamia, jatkuvaa virtaa relevantteja ja mieleenpainuvia todisteita, jotka osoittavat että Lappi ansaitsee maineen jota se tavoittelee. Näiden voi ajatella olevan tavallisia luovia ideoita, jotka osoittavat Lapin olevan paikka jossa brändin väittämät elävät ja jossa niitä syntyy joka päivä lisää. Parhaimmillaan tekojen suunnittelu on luonteeltaan jatkuvaa ja uusia tapoja saada Project Handbook page 5

6 identiteetti näkymään, kuulumaan ja maistumaan syntyy jatkuvasti lisää. o Toteutus: Asukkaat, yritykset, organisaatiot, oppilaitokset, tieteen ja taiteen edustajat kaikki toimijat itsenäisesti Lapissa 2. Ja sitten on suuria, strategisia, yhteisiä, koordinoituja, pitkäaikaisia maailmanlaajuistakin julkisuutta saavia brändimme sisältöä symbolisoivia tekoja (symbolic actions), joilla ylitetään uutiskynnys yhä uudelleen ja vaikutetaan valtavien ihmisjoukkojen mielikuvaan erityisesti Lapin ulkopuolella. o Toteutus: Julkishallinto ja valitut kumppanit yhteistyössä Lapin liiton Bränditeot- työryhmä on valmistellut 2014 keväällä seuraavat esimerkit brändin sisältöä symbolisoivista teoista. Arktinen olosuhdeosaaminen ja palvelumuotoilu sekä hyvinvointi: 1. Lappilaisen kansallispuisto-osaamisen vienti maailmalle o Partneruus jonkin/joidenkin kv. kansallispuiston/-jen kanssa Luonnontuotealan esilletuonti: Lappi on maailman laajin luomukeruualue Ilman ja maaperän puhtaus Lappilainen luontosuhde 2. Kummikylä Koillisväylän varrella o Tarjoamme pitkäaikaista arktista kyläsuunnittelu- ja ympäristöosaamistamme 3. Arktista palvelumuotoilun/tuotesuunnittelun ja infran rakentamisosaamista o Co-branding jonkun hyvin tunnetun brändin kanssa (esim. auto-, peli-, lentoyhtiö, ) Keskellä Barentsin aluetta: 4. Sytytämme valot koko napapiirille marraskuussa, kaamosalun juhla 5. Luomme ihmisketjun käsi kädessä napapiiriä pitkin rajalta rajalle, asukkaat ja matkailijat yhdessä, pop-up shops Project Handbook page 6

7 6. Arktisten business-tapahtumien ketju: Tromssa, Luleå, Muurmansk, Rovaniemi 7. Lappi-kortti asukkaille ja matkailijoille: Kortin sisällön voi koota verkossa, etuuksia kylissä ja kaupungeissa, lappilaisille omia sekä täällä että Lapin ulkopuolella, matkailijoille ALV-prosessiin helpotusta, Lappiin muuttajat saavat Lappi-kortin ja Lappipaketin (suksisetti tms.) Saamelaiskulttuuri: 8. Alkuperäiskansojen alueen koulujen erityispartneruuksia yli rajojen: jatkuva interaktivinen yhteydenpito teemana esim. alkuperäiskansojen perinteisen tiedon keräys ja ylläpito Lisäksi 9. Brändiviestinnän aputyövälineeksi rakennetaan kv. Lappikonsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla: tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuuri- ja urheilumaailmasta, ystävyysmaakunnat Unkarissa ja Kiinassa. 10. Joulupukki palkitsee vuosittain parhaimpia lappilaisten tahojen itsenäisesti toteuttamia bränditekoja. Lappi-parlamentin 2014 osallistujat, n. 250 kuntapäättäjää, äänestivät näistä kymmenestä bränditekoideasta neljä jatkoselvitystä ja toteuttamista varten: Project Handbook page 7

8 1. Lappi-kortti asukkaille ja matkailijoille, jossa etuuksia kylissä ja kaupungeissa 2. Lappi-business- tapahtumat lähialueilla 3. Brändikumppanuuksia tunnettujen kansallisten ja kansainvälisten brändien kanssa 4. Lappi-konsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla. Tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuuri-ja urheilumaailmasa, tiivis yhteistyö ystävyysmaakuntien kanssa Kiinassa ja Unkarissa. Lappi-parlamentin päätöksestä Lapin liiton tulee edistää bränditekojen kokonaisuutta ja valmistella toteuttamissuunnitelma siihen. Tämä dokumentti kuvaa toteuttamissuunnitelmaa. Maineen merkitys alueelle Kehittämishankkeen aikana toteutetun Lappi-brändin lähtöselvitystutkimuksen yksi keskeinen tutkimuskohde on Lapin maine maakuntana kotimaassa ja ulkomaisilla päämarkkina-alueilla. Hyvä maine avaa ovia ja huono maine voi taas sulkea niitä. Maailma on globalisaation myötä yhä enemmän yhtä suurta markkinaa, jossa kilpailua käydään kuluttajien, matkailijoiden, sijoittajien, opiskelijoiden, yritysten ja organisaatioiden sekä vaikkapa median huomiosta ja arvostuksesta. Maine rakentuu julkisuudessa. Mainejulkisuuksia ovat muun muassa mediajulkisuus, sosiaalinen media, asiantuntijajulkisuus ja ns. peer-to-peer julkisuus, jossa yrityksestä, yhteisöstä, organisaatiosta tai alueesta keskustellaan henkilökohtaisella tasolla. Maineen osatekijöiksi yrityskuvan määrittelyssä lasketaan kuusi eri tekijää (kuvio 1). Paikan maineen kohdalla kuvioon voidaan lisätä seitsemänneksi tekijäksi asukkaiden sisäinen mentaliteetti, joka on Robert Goversin ja Frank Gon mukaan verrattain pysyvä elementti 1. Näiden jokaisen tekijän alta on 1 Govers, Robert & Go, Frank. (2009) Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities Constructed, Imagined and Experienced. Palgrave Macmillan: Hampshire Project Handbook page 8

9 löydettävissä runsaasti eri osatekijöitä kuten toimitus- ja palveluvarmuus, hintalaatusuhde, kilpailukyky, taloudellinen kasvu ja kehittyminen, dynaamisuus, tunnettuus, julkisuuskuva, johdon ja työntekijöiden luottamus tai huolehtiminen lähiympäristöstä joitakin esimerkkejä mainitaksemme. Kuvio 1. Maineen osatekijät ja ulottuvuudet täydennettynä asukkaiden roolilla. Lähteet: Aula & Heinonen 2002 ja Govers & Go 2009 Maine perustuu mielikuviin ja kokemuksiin. Alueen mainetta on vaikea rakentaa ja alueelle jo syntynyttä mainetta on suhteellisen vaikea muuttaa, sillä mielikuvat ovat luonteeltaan vakaita. Alueen kiinnostavuuteen vaikuttavat monet eri tekijät kuten ainutlaatuisuus, kulttuuri, historia, maa, perinteet ja tavat sekä mielikuvitus. Alueen maineen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä pitäen sisällään mm. oman maineen seuraamista, tutkimista ja ymmärtämistä, yhteistyön tekemistä alueen yritysten ja asukkaiden kanssa sekä alueen tarjooman eli tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Yhteistyö on välttämätöntä, että voidaan saavuttaa yhteinen, alueellinen arvopohjainen strategia ja mielikuva tulevaisuudesta ja siitä, miten tulevaisuuden tavoitteisiin päästään. Alueen palveluiden ja tuotteiden tulisi herättää kiinnostusta ja tukea haluttua mainetta. Lappi tunnetaan luonnosta ja rauhallisuudesta ei juurikaan muusta Eri maissa esiintyvät näkemykset Lapista ovat haastattelujen valossa varsin samankaltaisia. Lappi tunnetaan ennen kaikkea matkailusta ja alueeseen Project Handbook page 9

10 liitettävät mielikuvat käsittelevät matkailua. Juurikaan muusta ei Suomen ulkopuolella puhuta. Lapissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että monessa maassa Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden hyvä näkyvyys nostetaan vahvasti esille. Ruotsi ja Norja panostavat mm. matkailullisen näkyvyyden luomiseen. Suomelle Lappi on erittäin merkittävä se on vähintään toiseksi tunnetuin, välillä myös tunnetuin paikka Suomessa. Lapin ei aina edes mielletä olevan osa Suomea, vaan se saatetaan ymmärtää kokonaan omaksi maakseen. Erojakin eri maiden välillä on. Britit tuntevat Lapin joulumaana, saksalaisille Lappi on enemmän kesäkohde ja ranskalaiset viihtyvät Lapissa talvella. Kiinalaiset ymmärtävät Lapin talvikohteeksi ja korostavat eksoottisia asioita, kuten revontulet ja keskiyön aurinko. Muihin maihin verrattuna venäläiset tuntevat Suomen ja Lapin varsin hyvin ja Suomen liittyvät asiat ovat usein esillä. Lappi on heillekin lomakohde, mutta venäläiset korostavat hyvää palvelua ja infrastruktuuria. Ulkomailla asuvat eivät mainitse kaivosteollisuutta läheskään yhtä usein kuin Suomessa asuvat. Ulkomailla asuvat muistavat Suomessa asuvia useammin Lapin metsät. He korostavat kokemuksissaan myös ainutlaatuista kulttuuria. Myös porot ja turistiaktiviteetit ja kylmyys ovat jääneet mieleen. Lapin muut teollisuudenalat eivät ole välttämättä kovin tuttu asia. Lapin uudenlainen maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Lapin maakuntaohjelma on valmisteltu uudella tavalla Lappibrändin pääviestin ja vetovoima- tekijät huomioon ottaen. Lappi sopimus on myös aivan ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa. Siinä on hylätty sektorikohtainen ajattelu ja tehty strategisia valintoja kaikkia toimialoja läpileikkaavina teemoina. Samoin siinä ei lyödä lukkoon kärkihankelistoja, vaan jätetään aina erikseen arvioitavaksi, miten jokin esille tuleva hanke sopii valittuihin strategisiin painopisteisiin. Tällä uudella ajattelulla tavoittelemme joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. LAPLAND ABOVE ORDINARY bränditeot- hanke tukee kaikkia Lappisopimuksessa kirjattuja strategisia valintoja. Project Handbook page 10

11 LAPLAND-ABOVE ORDINARY-jatkohankkeen tavoite Arktinen alue on tulevaisuuden menestyjien joukossa. Lappi on paras arktinen alue, ja Lapin on lunastettava paikkansa siinä. Kyseessä ovat työpaikat ja alueen tulevaisuus. Lappi tunnetaan edelleen ensisijaisesti matkailukohteena. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, miten Lappi-kuvaa voidaan laajentaa ja syventää pääkaupunkiseudulla ja muualla eteläisemmässä Suomessa erityisesti kansallisen tason päättäjien ja vaikuttajien sekä nuorten keskuudessa. Brändin, ts. maineenhallinnan käyttö, on yleistynyt yhtenä ulottuvuutena maiden ja alueiden suunnittelussa sekä kehittämisessä osana makrotason toimintaa ja alueen vetovoimaisuuden sekä kilpailukyvyn edistäjänä. Brändi lisää vetovoimaa yrityksiin ja investointeihin, houkuttelee osaavaa työvoimaa, tukee vientiteollisuutta sekä vahvistaa identiteettiä ja nostaa itsetuntoa. Lappi-brändin kehittämishankkeessa on luotu koko Lappia kuvaavat brändimäärittelyt vetovoimatekijöineen. LAPLAND-ABOVE ORDINARYhankkeessa on edistetty brändin käyttöönottoa erityisesti maakunnan sisäisesti. Jatkohankkeessa keskitytään Lappi-parlamentin päätöksen mukaisesti brändiviestintään erityisesti maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla. Tavoitteena on, että Lappi tunnetaan matkailun ja luonnon lisäksi myös loistavasta logistisesta sijainnistaan euro-arktisen Barents-alueen keskellä sekä arktisesta olosuhdeosaamisestaan, arktisesta palvelumuotoilusta että hyvinvoinnista. Vahvasta aluebrändistä hyötyvät kaikki: asukkaat, yritykset ja koko yhteiskunta. Se vahvistaa kilpailukykykuvaamme, vaikutusvaltaa, taloudellista kasvua ja yrittäjyyttä sekä parantaa työllisyyttä luomalla uusia työpaikkoja, houkuttelee uusia asukkaita, yrityksiä sekä investointeja, lisää verotuloja, avaa ovia, antaa mahdollisuuden alueen toimijoille kiinnittyä laajempaan tarinaan ja rohkaisee kertomaan alueestamme entistä paremmin. Bränditeot-hanke tukee Lappisopimuksen kaikkia strategisia valintoja läpileikkaavana toimena. Brändiviestinnän tulee olla pitkäaikaisesti ja johdonmukaisesti brändin teesejä esittelevää. Project Handbook page 11

12 Työpaketit (TP) Työpakettien vastuuhenkilöt Työpakettien vastuuhenkilöt vastaavat työpaketin kuvaamista tehtävistä ja lopputuloksesta annetussa aikataulussa. Työpakettien vastuuhenkilöt raportoivat projektipäällikölle. Vastuuhenkilöt ja työpakettiin osallistujat on mainittu aina työpakettien kuvauksissa. Project Handbook page 12

13 TP 1 Hankkeen johto Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: Projektipäällikkö (PP) Muut osallistujat: Projektikoordina attori (PK) Ohjausryhmä Tavoite: Projektin menestyksellinen läpivienti projektisuunnitelman mukaisesti. Saavuttaa hyvä yhteistyö avaintahojen kanssa. Tehtäväkuvaus: Projektin johto ja koordinaatio Järjestäytyminen, työryhmien toimintaperiaatteiden suunnittelu, työryhmien perustaminen ja toiminta, työsuunnitelmat ja työpakettikuvaukset. Tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Projektin markkinointi Varmistaa avaintahojen tuki Tiedottaminen Projektin päättäminen Kilpailutukset: KUVA- JA VIDEO HANKINNAT Brändiviestintä perustuu vahvasti visuaaliseen aineistoon, mielikuvat rakentuvat parhaiten kuvien ja videoaineistojen kautta. Lappi-brändiä esilletuovan kuva- ja videomateriaalin tulee esitellä Lappia viiden vetovoimatekijän mukaisesti ja visuaalista materiaalin tulee tarjota runsaasti vaihtoehtoja. MAINOS-/VIESTINTÄTOIMISTO, GRAAFISEN SUUNNITTELUN PALVELUT aineiston hankintaan ja tuottamiseen. Hankkeen kilpailutuksen kohteena ovat mainos/viestintätoimisto ja/tai muu graafisen suunnittelun palvelut alihankintoineen. Tällaisia tarpeita voisi olla aineistot eri kohdealueita varten Lapin Project Handbook page 13

14 sanansaattajien verkoston ja brändikumppanuuksien tueksi, videoklipit, kuvaostot, kuvaukset esim, muu give away, visuaalinen ilmeen suositukset ja työkalut Lapland-Above Ordinary teemalla. Lisäksi räätälöityjä mainostoimiston palveluja voidaan tarvita co-branding kumppanuuksien etsinässä ja yhteistyön käynnistämiseen. Kaiken aineiston tulee olla synkronisoitu Lapland -Above Ordinary käsikirjan antamien ohjeiden mukaan. MUUT KILPAILUTUSTARPEET Tilaisuudet, kokoukset tarjoilut, paras bränditeko-kilpailu, tiedotteet, viestintäpalvelut sekä selvityken kautta esilletulevat muut mahdolliset tarpeet. Tulokset: T 1.1 Projektikäsikirja T 1.2 Väliraportti T 1.3 Loppuraportti T 1.4 Uutiskirjeet ja tiedotteet, edustava aineisto ja työkalut Project Handbook page 14

15 TP 2 Brändikumppanuus Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: PP Muut osallistujat: Maakuntajohtaja Yhteys- johtaja Viestintä- päällikkö Ulkoiset asiantuntijat Tavoite: Brändikumppanuus joidenkin hyvin tunnetujen kotimaisten ja kansainvälisten brändien kanssa. Brändikumppanuuden tulee vahvistaa Lapin mainetta ja kilpailukykykuvaa alleviivaamalla arktista palvelu- ja tuotesuunnittelu- ja infrarakentamisosaamisestamme, arktista olosuhdeosaamista sekä hyvinvointia. Tehtäväkuvaus: Jotta mielikuva Above Ordinary voi syntyä, meidän tulee antaa ihmisille sen suuntaisia toistuvia kokemuksia. Tämä koskee jokaista viestiä ja jokaista kohtaamista, jossa Lapin asukkaat ja organisaatiot törmäävät ulkopuoliseen maailmaan. Kumppanuus jonkun tai muutaman tunnetun muun brändin kanssa auttaa tavoittamaan laajemman yleisön huomion ja nykyaikaistamaan ihmisten käsitystä Lapista, joka on nyt hyvin matkailupainotteinen. Parhaimmillaan brändikumppanuus voi olla yllättävä ja jopa hätkähdyttävä, jolloin saadaan ihmisten mielenkiinto herätetyksi. Käsitteenä brändikumppanuus, co-branding, on yleistynyt vasta viime vuosikymmenten aikana. Co-branding tarkoittaa kahden tai useaman brändin yhteistä esiintymistä markkinointiviestinnässä, joissakin tapauksissa jo itse tuotteessa ja pakkauksessa.. Brändikumppanuudet tarkoittavat arvon synnyttämistä uusien avauksien kautta hyödyntäen kumppanien omia verkostoja ja näkyvyyttä. Viestimme pääsee näin paremmin esille sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Yritykset toimivat globaalisti, ja aluemarkkinoinnin on pystyttävä samaan. Brändikumppanuuden tavoitteena on hyvän leiman antaminen oman brändin vahvistukseksi. Intel on maailmanlaajuisesti tunnetuin esimerkki kahden yrityksen ja brändin yhteisesiintymisestä, joka palvelee yhtälailla molempien brändien markkinointitavoitteita. Intel lähestyi tietokonevalmistajia ajatuksella yhteismarkkinoinnista. Intel oli halukas jakamaan kaikkien niiden mainosten Project Handbook page 15

16 kustannukset, joihin Intel tunnus saatiin mukaan. 300 yritystä otti tarjouksen vastaan. Kukaan yksittäinen (kaupallinen) taho ei tee kokonaisen alueen brändikumppanuutta. Siksi tämä mahdollista käynnistää vain Lapin kuntien ja kaupunkien yhteisellä päätöksellä esimerkiksi hanketoiminnan kautta. Onnistuessaan se tuottaa synergiaetuja ja yhtenäistää Lappi-viestintää sekä tarjoaa paremmat mahdollisuudet viestiä ja markkinoida maakuntaamme eri kohderyhmille entistä tehokkaammin. Co-brandingin yleistymiselle on kuitenkin esteitäkin. Ihmiset eivät aina halua leimaantua ja sitoutua käyttämään tiettyjä alihankkijoita. Toiminnan aluksi määritellään kumppanuuden kriteerit ja Lapin tahtotila, jonka jälkeen voidaan kartoittaa mahdollisia brändikumppanuuskandidaatteja kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhteistyön tulee tuottaa molemmille lisämainetta ja etuja. Kumppaniehdokkaita on lähestyttävä ammattitaitoisella aineistolla. Brändikumppanuuden rakentaminen tarkoittaa laajaa kommunikointitarvetta ja potentiaalisten tahojen tapaamisia. Project Handbook page 16

17 Tulokset: T 2.1 Kumppanuuden määrittely T 2.2 Selvitys mahdollisista kumppaneista T 2.3 Yhteistyösopimukset ja toiminnan käynnistys T 2.4 Tiedotteet, SoMe-näkyvyys Project Handbook page 17

18 TP 3 Lappi-konsuliverkosto Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: PP Muut osallistujat: Lapin Yrittäjät, Lapin nuoret yrittäjät UM Yhteysjohtaja Maakuntajohtaja Suomi- Ystävyysseurat, kaupalliset edustukset ja vastaavat Tavoite: Brändiviestinnän työvälineeksi rakennetaan kv. Lappi-konsulijärjestelmä, sanansaattajien pysyvä verkosto vuosibudjetilla: tunnettuja henkilöitä yritys-, kulttuurija/tai urheilumaailmasta. Yhteistyötä tiivistetään ja täsmennetään merkittävissä asemissa oleviin ulkolappilaisiin, olemassa oleviin ryhmiin (esim. Lappi-klubi ja Rollon rinsessat) sekä ystävyysmaakuntien kanssa Unkarissa ja Kiinassa. Uudet avaukset tervetulleita. Tehtäväkuvaus: Kartoitetaan sellaiset kansalliset ja kv. henkilöt/ryhmät sekä mahdolliset jo olemassa oleva ryhmät ja potentiaaliset henkilöt, joilla on jokin side Lappin. Lisäksi luodaan yhteistyön määrittelyt, joita voi kuitenkin räätälöidä eri kohdealueille. Luodaan verkosto, myös SoMe-näkökulmasta. Ja käynnistetään toiminta. Project Handbook page 18

19 Tulokset: T 3.1 Konsulitoiminnan määrittely T 3.2 Selvitys mahdollisista kumppaneista T 2.3 Yhteistyösopimukset ja toiminnan käynnistys T 2.4 Tiedotteet, SoMe-näkyvyys Project Handbook page 19

20 TP 5 Brändin hallinnointi ja ylläpito Alkaa: Loppuu: Vastuuhenkilö: Muut osallistujat: PP PK Materiaalipankin ylläpito sekä aineiston tuotanto ja hankinta Osallistujat: PP, PK, Lapin liiton viestintäpäällikkö Tavoite: Lappi-brändin yhdenmukaisuuden varmistaminen. Materiaalipankki palvelee nopeasti kaikkia lappilaisia tahoja, jo rekisteröityneitä käyttäjiä Suomessa ja ulkomailla ja heidän omia yhteistyökumppaneitaan sekä erityisesti konsuliverkostoa ja brändikumppaneita. Lisäksi materiaalipankkia käytetään viestintä-, mainostoimisto, painotalojen, median, tapahtumien jne erikoistarpeisiin. Säästää kaikkien osapuolelten aikaa ja kuluja. Tehtäväkuvaus: Ylläpitää selainpohjaista materiaalipankkisovellusta, ohjeistaa käyttäjiä, luoda salkkutoimintojen kautta yksilöllisistä palvelua brändiaineiston käyttöönoton edistämiseksi. Laajennetaan erityisesti materiaalipankin englanninkielistä osiota. Brändiaineiston ja yhteiskäyttöaineiston hankinta (kuva, videoklippi, footage, äänite, logo, banneri, esite, ) kilpailutukset ja, käsittely kuvankäsittelyohjelmien ja taitto-ohjelmien avulla. Kuva- ja videomateriaalin levittäminen Lappia esitteleviin yhteyksiin maakunnassa ja sen ulkopuolella sekä sosiaalisen median alustoihin. Nopea palvelu digitaalisia aineistoja hyödyntäen Kuvankäsittelyohjelmana käytetään Adobe Photo Shop xc5-sovellusta, taittoohjelmana graafisen työn ammattilaistyökalua, Indesign-sovellusta, materiaalinpankin alustana Itella kuvapankkisovellusta Hankitaan tarpeellinen osaaminen tarvittavien sovelluksien maksimaaliseen omaan hyötykäyttöön Suoritetaan pienempia taittotiedostojen muokkaustöitä sekä valmistetaan Project Handbook page 20

21 pienempiä taittotehtäviä Indesign-taitto-ohjelman avulla Käyttöön tuleva kuvamateriaali ja videoaineisto saatetaan digitaaliseen muotoon, luodaan kuvien sisältökuvaukset, lisätään kuvaajan nimi ja muut tarpeelliset tiedot, liitetään aineisto materiaalipankkiin yhteiskäyttöä varten Tuotetaan ja liitetään muut digitaaliset tuotteet ja kieliversioaineistot materiaalipankkiin Markkinoidaan materiaalipankkia lappilaisille toimijoille ja yrittäjille sekä ulkoisille käyttäjille Markkinoidaan materiaalipankin englanninkielistä osiota kansainvälisille käyttäjille Levitetään Lappi-kuva- ja videoklippimateriaalia hakusanoineen sosiaalisen media kuvapalveluihin (Instagram, Youtube). Materiaalipankilla tarkoitetaan järjestelmää, jota käytetään tiedon tallentamiseen, luettelointiin, säilytykseen ja hallinnointiin. Arkistoinnilla taataan tiedon säilyvyys, käytettävyys ja saatavuus tarvittaessa. Palvelulla tulee voida arkistoida, jakaa ja hallinnoida kaikenlaista markkinointimateriaalia keskitetysti, määritellä aineiston käyttöoikeudet halutuille tahoille ja pitää kaikki yrityksen markkinointimateriaalit selkeässä helposti löydettävässä järjestyksessä. Palveluun voi sijoittaa mitä tahansa digitaalista materiaalia ja aineistoja, esimerkiksi esitteiden taittoja, kuvia, bannereita, kieliversioita, videoita, äänitteitä, radiomainoksia,. Kuva-arkisto-osuus eli kuvapankki on erityisesti valokuville tarkoitettu arkisto johon voidaan tallentaa digitaalisessa muodossa olevia kuvia. Kuva-arkistoon tallennetaan valokuvan lisäksi myös kuvan perustietoja, kuten ajankohta, aihe ja kuvateksti. Kuvasta voi olla arkistosta riippuen tallennettuna myös tarkempia tietoja, kuten kuvaaja, kuvanlaatu, koko jne. Kuva-arkistoille oleellista on luotettava varastoiminen ja kuvien saattaminen kohdeyleisön nähtäväksi internet selaimen kautta. Tulokset: Brändimateriaalin laaja käyttö, aineistojen joustava tuotanto, ajan ja kulujen säästö, Lappi-kuvan yhtenäistyminen Sisällöntuotanto Lappi.fi verkkopalveluun ja sosiaaliseeen mediaan Osallistujat: PP, PK, Lapin liiton viestintäpäällikkö Tavoite: Project Handbook page 21

22 Lappi on edustavasti esillä verkossa, palvelun kautta, ja sosiaalisessa mediassa kaikkine vetovoimatekijöineen suomeksi ja englanniksi. Lappi.fi:n sisältö on brändin kannalta hakukoneoptimoitu. Kohderyhminä ovat osaava työvoima, lappilaiset asukkaat, investoijat ja yrittäjät. Tuottaa lisäliikennettä lappilaisten toimijoiden omiin verkkopalveluihin. Tehtäväkuvaus: Lappi.fi-palvelu on Lappi-brändin keskeinen viestintä- ja palvelukanava maakunnan sisäisiä tarpeita ja ulkoista viestintää varten. Palvelu on kaksikielinen (suomi ja englanti). Lapin liiton viestintäpäällikkö vastaa palvelukokonaisuudesta, LAPLAND-ABOVE ORDINARY- jatkohanke tuottaa brändiaineistoa palveluun. Lapin liiton ylläpitämä verkkopalvelu tarjoaa tietoa pääosin suomeksi Lapista ja lappilaisuudesta. Visuaalinen ilme on uudistettu Lappi-brändin mukaiseksi Lappi-brändin kehittämishankkeen ja käyttöönottohankkeen aikana. Palvelua kehitettiin myös sisällöllisesti selkeämmin Lappi-brändin määrittelemään tavoitemielikuvaa lappilaisten yhteisenä näyteikkunana muualle maailmaan sekä monipuoliseksi keskeiseksi viestintä- ja palvelukanavaksi maakunnan sisäisiä tarpeita ja ulkoista viestintää varten. Erityisesti kaivataan brändin vetovoimatekijöitä ja kahdeksaa vuodenaikaa kuvaavia kuvia ja videoita. Lappi.fi englanninkielistä sisältöä kehitetään erityisesti tähän tarkoitukseen. Läsnäololle sosiaalisessa mediassa voidaan nähdä kaksi merkitystä: -Toimia alueen sisäisen brändin lanseerauksen apuvälineenä, jossa lappilaiset toimijat voivat seurata Lappi-brändiin liittyviä ajankohtaisia uutisia, osallistua keskusteluun, jakaa hyviä esimerkkejä, vinkkejä ja kiinnittää huomiota Lappi-brändin kannalta arvokkaisiin ilmiöihin ja asioihin. Nykyisen konsepti sisältöineen rakentuu ensisijaisesti tälle tarpeelle. -Toimia ulkoisen lanseerauksen apuvälineenä laajemmalle kohderyhmälle. Jatkossa Facebook-sivun sisältöä tulee tarjota myös englanniksi ja mahdollisesti sillä kielellä missä konsuliverkostomme toimii. Sisällön tuottaminen, facebook-sivuston moderointi ja blogikirjoittelu voisivat olla osa konsuliverkoston tehtävistä. Aineistohankinnoissa huomioidaan myös konsuliverkoston ja SoMe -alustojen kuva ja videotarpeet. Lisäksi tuotetaan valokuvamateriaalia Instagram-palveluun. Tulokset: Lappia hyvin edustava palvelu verkossa, joka tuo sille kaikki Lapin vahvuudet premmin ja toimii Lapin näyteikkunana maailmalle, edustava läsnäolo sosiaalisen median alustoilla Lappi on ihan Above Ordinary Lapin sisäisten bränditekojen palkitseminen Project Handbook page 22

23 Osallistujat: PP, PK, Lapin nuoret yrittäjät, koulut ja oppilaitokset, Lapin liitto Tavoite: Jatkaa brändin käyttöönoton edistämistä myös maakunnan sisäisesti. Myönteistä julkisuutta Lappi-brändiä hyödyntäville nuorille yrittäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille. Samalla pidetään bränditeemaa näkyvästi esillä maakunnallisesti. Tehtäväkuvaus: Osa Lapin nuorista ei näe Lappia paikkana, jossa on tulevaisuuden mahdollisuus asua ja menestyä. Lappi tarvitsee myös kasvoja, tavallisten menestyvien nuorten ihmisten kasvoja, muitakin kuin joulupukin kasvoja. Positiivissävytteiset mielikuvat alueesta edesauttavat mielikuvien hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa. Palkitut toimivat esimerkkinä muille. Luodaan Lapin sisäisten bränditekojen kilpailu ja palkitaan voittajat näkyvästi esim. Lapin liiton uudenvuoden-tilaisuudessa kunniamaininnoin. Tulokset: Näkyvyyttä innovatiivisille lappilaisille yrityksille ja tahoille Project Handbook page 23

24 Työpaketit (TP) listana Työpaketin nimi 1 Hankkeen johto 2 Brändikumppanuus 3 Konsuliverkko 4 Brändin hallinnointi ja ylläpito Project Handbook page 24

25 Milestones Numero Nimi Ajankohta M1 Selvitystyöt ja yhteistyöneuvottelut M2 Yhteistyösopimukset M3 Toiminnan vakiinnuttaminen Project Handbook page 25

26 Kustannukset Hankkeen kesto 30 kk: Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset: kokoaikainen projektipäällikkö (henkilötyökuukausia 30) ja puolipäiväinen projektikoordinaattori (henkilötyökuukausia 15) Ostopalvelut: Matkakustannukset: Ulkomaanmatkat: neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa, business-tapahtumat; Kotimaanmatkat: seminaarit, business-tapahtumat 4. Kone- ja laitehankinnat (kannettava tietokone, tabletti) Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä Project Handbook page 26

27 Henkilöstökulut: Projektipäällikkö 5563,04 /kk (sis.sivukuluja 1112,61 eli 25%) *30 = ,2 Projektikoordinaattori: 3590,09/kk (sis.sivukuluja 718,02 eli 25%) *15 = 53851,35 (osa-aikainen) Lomarahan osuus 6% Sivukuluprosentti 25% Indeksikorotus 3% otettu huomioon Vuokrakustannukset: Työ- ja neuvotteluhuonevuokrat 392 /kk Toimistokulut: Puhelin-, posti- ja kopiointikulut 97 /kk Muut kustannukset: Kokousjärjestelyt Ostopalvelujen erittely: TP 1 Hankkeen johto TP 2 Brändikumppanuus Uutiskirjeet, tiedotteet Kilpailutukset: Videohankinta Kuvienhankinta Graafiset työt/ mainostoimisto- ja viestintätoimistopalvelut Selvitystyöt Aineistot, toimintakulut Project Handbook page 27

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Lappi sopimus 2018-2021 Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Valtuustoseminaari 21.11.2016 Rovaniemi, Above ordinary HIENOA, ETTÄ OLETTE

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi MATKAILUSATSAUKSET 2015 Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi Miksi aasia? 2 Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Määrittellään visio, siitä missä voimme

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Kuva: Tuula Palaste-Eerola

Kuva: Tuula Palaste-Eerola Kuva: Tuula Palaste-Eerola Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

kehittämistä 29.9.2014 / YW

kehittämistä 29.9.2014 / YW S t d lli t Sote osana seudullista kehittämistä 29.9.2014 / YW Kehittämisyhtiöiden tavoite SEKESissä 40 jäsentä, henkilökuntaa n.600 Missiona yritysten kehittyminen Tehtävänä toimia niin, että yritystoiminta

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville Älä käytä lomaa edes-takas-suhailuun. Euro paikalliskaupassa jättää perille tuplasti enemmän. Paikallisvalinnat hyödyttävät

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Matti Pennanen, kaupunginjohtaja Oulu, Finland Esittelyvideo >> KOILLISVÄYLÄ (NORTHERN SEA ROUTE) MURMANSK RUOTSI SUOMI OULU ARKANGELI NORJA OSLO HELSINKI TUKHOLMA PIETARI

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Ilkka Rantanen, STX Finland Oy MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Windenergy Lastausta Turun telakalla elokuussa 2013 30 September

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot