1 Katsauksen tavoitteet Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet Esityksen rakenne ja esitystapa...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Katsauksen tavoitteet...1 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...1 3 Esityksen rakenne ja esitystapa...4"

Transkriptio

1 I SISÄLLYS I JOHDANTO, Tapio Lappi-Seppälä Katsauksen tavoitteet Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet Esityksen rakenne ja esitystapa...4 II RIKOSLAJIT Rikollisuuden rakenne ja kehitys, Reino Sirén...5 Yhteenveto Kuolemaan johtanut väkivalta, Martti Lehti & Janne Kivivuori Henkirikollisuuden osoittimet Pitkän aikavälin kehitys Eri ikäryhmät henkirikosten uhreina Lapset ja nuoret henkirikosten tekijöinä Eräitä henkirikosten piirteitä...23 Tapahtumapaikat Murhasta epäiltyjen osuus...24 Epäiltyjen määrä henkirikoksissa...25 Tappojen, murhien ja surmien selvitysprosentti Henkirikollisuuden alueellinen kehitys Suomessa Syyllisten ja tekijöiden sosiaalinen tausta Kansainvälistä vertailua...35 Suomen henkirikollisuuden taso verrattuna naapurimaihin...35 Syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten väkivalta...37 Yhteenveto Muut väkivaltarikokset, Janne Kivivuori & Martti Lehti & Reino Sirén Henkirikoksen yritykset...42 Henkirikoksen yritysten selvitysprosentti Pahoinpitelyrikokset...45 Vuoden 1995 lainmuutoksen vaikutus...48 Pahoinpitelyrikosten tapahtumapaikat...49 Epäiltyjen määrä rikoksissa...50 Pahoinpitelyrikosten selvitysprosentti Ryöstörikokset...52 Ryöstöt ja törkeät ryöstöt...52 Ryöstörikosten selvitysprosentti Kansallisten uhritutkimusten tuloksia...54 Väkivallan uhriksi joutuminen Eri väkivaltatyypit Väkivallan kohteeksi joutuminen eri ikäryhmissä...60 Yhteenveto...61

2 II 4 Seksuaalirikokset Raiskaus, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia Poliisille ilmoitetut raiskaukset Lainuudistuksen vaikutuksista Lapsiin ja varhaisnuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset, Hannu Niemi Tilastoitu rikollisuus Erillisselvitysten tuloksia Selvitysprosentti lasten seksuaalisissa hyväksikäytöissä Muut seksuaalirikokset, Hannu Niemi Insesti, sukurutsa Muut rikokset Yhteenveto Omaisuusrikokset, Reino Sirén Varkausrikokset ja luvattomat käytöt Poliisin tietoon tulleet varkausrikokset Haastattelututkimusten tietoja varkausrikollisuudesta Rikosvahingot Varkausrikosten ilmitulo ja piiloon jäävä rikollisuus Varkausrikosten selvitysprosentti Moottoriajoneuvon anastukset, käyttövarkaudet ja luvattomat käytöt Muun omaisuuden luvaton käyttö Luvattomien käyttöjen selvitysprosentti Yhteenveto Kavallus- ja petosrikokset Kavallusrikokset Kavallusrikosten selvitysprosentti Petosrikokset Petokset RL 36: Maksuvälinepetokset RL 37: Petosrikosten ilmitulo ja selvittäminen Yhteenveto Vahingontekorikokset Vahingontekorikosten selvitysprosentti Yhteenveto Talousrikokset, Martti Lehti Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus Verorikokset Kirjanpitorikokset Velallisen rikokset Virkarikokset Arvopaperimarkkinarikokset Rahanpesurikokset Talousrikoksilla aiheutettu vahinko Harmaan talous Yhteenveto...126

3 7 Liikennerikokset, Hannu Niemi Liikennejuopumus Poliisin tietoon tullut rikollisuus Ratsiatutkimukset Verenalkoholi Tapahtumapaikka ja -aika Rattijuopumukseen syylliseksi epäilty Rattijuopumuksen valvonta Rattijuopumusrikosten selvitysprosentti Muut liikennerikokset Liikennerikosten selvitysprosentti Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot Muut liikennevahingot Yhteenveto Päihde- ja dopingrikokset, Heini Kainulainen Alkoholirikokset Huumausainerikokset Huumausainerikollisuuden luonne Huumausainekontrolli Huumausainemarkkinat Huumausainerikoksiin syyllistyneiden rikosura ja sosioekonominen asema Huumausaineiden käytön yleisyys Dopingrikokset Yhteenveto III III RIKOLLISUUDEN PIIRTEITÄ Nuorisorikollisuus, Matti Marttunen & Janne Kivivuori Nuorten tilastoitu rikollisuus Nuorten osuus poliisin tilastoimassa rikollisuudessa Nuorisorikollisuuden kehitys Alle 18-vuotiaiden varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikollisuus Nuorten vakava väkivaltarikollisuus Nuorten itse ilmoittama rikollisuus Nuorisorikollisuuskyselyt Helsingin nuorten rikollisuus 1992 ja Yhteenveto Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina, Päivi Honkatukia Naiset rikosten tekijöinä Poliisin tietoon tullut naisten rikollisuus vuonna Naisten tilastoidun rikollisuuden kehitys vuosina Ovatko tytöt väkivaltaistuneet?...191

4 IV 2.2 Naiset väkivallan uhreina Naiset henkirikosten uhreina Poliisin tietoon tulleet törkeät pahoinpitelyt Naisiin kohdistuva väkivalta uhritutkimuksissa Yhteenveto Ulkomaalaisten rikollisuus, Hannu Niemi Ulkomaalaisten tekemien rikosten määrä ja luonne Rikosten seuraamukset Rangaistukseen tuomitut ulkomaalaiset Ulkomaalaiset vangit Rikollisuuden kansainvälistyminen vaikutukset ja erityispiirteet Ulkomaalaisten kokemukset rikoksen uhriksi joutumisesta Suomessa Yhteenveto Rikollisuuden pelko, Hannu Niemi Huoli väkivallan kohteeksi joutumisesta Huoli asuntomurron kohteeksi joutumisesta Ketkä ovat huolissaan rikoksen kohteeksi joutumisesta? Rikoksiin varautuminen tai niiden torjuminen Rikoksen pelon lisääntyminen Yhteenveto Väkivaltarikokset ja alkoholi, Martti Lehti & Janne Kivivuori & Reino Sirén Väkivaltarikoksista epäiltyjen päihtymys Päihtyneenä tehdyt väkivaltarikokset Päihtyneiden osuus syylliseksi epäillyistä Tulkintaa Vuoden 2004 alkoholin kulutusmuutosten yhteydet väkivaltarikollisuuteen Väkivaltarikosten määrä vuonna 2004 edellisiin vuosiin verrattuna Rikosten tapahtumaympäristö Tietoja alkoholin roolista väkivaltarikoksissa Yhteenvetoa Yhteenveto LIITETAULUKOT LÄHTEET SUMMARY...275

5 V KUVIOT Kuvio 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset. Eräät rikosryhmät Kuvio 2 Kuolemaan johtaneita väkivaltarikoksia ja tahallisen väkivallan seurauksena kuolleita vuotta täyttänyttä kohti Kuvio 3 Vähintään 1-vuotiaana surmattuja miehiä ja naisia henkeä kohden , viisivuotiskausittain Kuvio 4 Tahallisen väkivallan seurauksena kuolleiden ikäjakauma (%) Kuvio 5 Murhaan, tappoon tai surmaan syylliseksi epäiltyjä ikäryhmän henkeä kohden Kuvio 6 Alle 18-vuotiaiden henkirikollisuuden trendi (liukuva keskiarvo) Kuvio 7 18 vuotta täyttäneet henkirikokseen syylliseksi epäillyt poliisin käyttämän rikosnimikkeen mukaan (%) Kuvio 8 Alle 18-vuotiaat henkirikokseen syylliseksi epäillyt poliisin käyttämän rikosnimikkeen mukaan (%) Kuvio 9 Selvitettyihin tappoihin ja murhiin syylliseksi epäiltyjä 100 selvitettyä tappoa ja murhaa kohti, Kuvio 10 Tapot, murhat ja surmat: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 11 Työikäisten miesten henkirikollisuuden ja henkirikoskuolleisuuden taso sosioekonomisen aseman mukaan Kuvio 12 Työikäisten naisten henkirikollisuuden ja henkirikoskuolleisuuden taso sosioekonomisen aseman mukaan Kuvio 13 Tahallisen väkivallan seurauksena kuolleita väestön henkeä kohden Kuvio 14 Alkoholisidonnaisten (joku osapuolista humalassa) ja alkoholin käyttöön liittymättömien (kaikki osapuolet selviä) henkirikosten asukaslukuun suhteutettu keskitaso Suomessa ja Ruotsissa 1990-luvulla Kuvio 15 Poliisille ilmoitettujen tapausten osuus kaikista sellaisista väkivaltatapauksista, joihin on liittynyt vähintään lyönti Kuvio 16 Poliisin tietoon tulleet sekä tuomioistuimissa tuomitut henkirikokset ja niiden yritykset Kuvio 17 Henkirikoksen yritykset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 18 Kaikki pahoinpitelyt sekä törkeät pahoinpitelyt vuosina Indeksisarjat, 1985= Kuvio 19 Pahoinpitelyrikokset 15 v. täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 20 Pahoinpitelyrikosten (pl. tappelu) jakautuminen törkeisiin pahoinpitelyihin, pahoinpitelyihin ja lieviin pahoinpitelyihin

6 VI Kuvio 21 Selvitettyihin pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä 100 selvitettyä pahoinpitelyrikosta kohden Kuvio 22 Pahoinpitelyrikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 23 Ryöstörikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 24 Ryöstörikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 25 Väkivallan kohteeksi joutuneiden vuotiaiden osuus väestöstä Kuvio 26 Poliisille ilmoitettuja sekä ilmoittamatta jätettyjä vammaan johtaneita väkivaltatilanteita 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 (15 74-vuotiaat) Kuvio 27 Perheenjäsenen aiheuttamia väkivaltatilanteita miehillä ja naisilla 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 (15 74-vuotiaat) Kuvio 28 Muun tuttavan kuin perheenjäsenen aiheuttamia väkivaltatilanteita miehillä ja naisilla 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 (15 74-vuotiaat) Kuvio 29 Työtehtävissä koettuja väkivaltatilanteita miehillä ja naisilla 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 (15 74-vuotiaat) Kuvio 30 Ravintola- ja huvipaikkaväkivaltatapauksia miehillä ja naisilla 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 (15 74-vuotiaat) Kuvio 31 Katuväkivaltatapauksia miehillä ja naisilla 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 (15 74-vuotiaat)...59 Kuvio 32 Fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneet miehet ja naiset ikäryhmittäin Kuvio 33 Poliisin tietoon tulleet seksuaalirikokset vuonna Kuvio 34 Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä Kuvio 35 Poliisin tietoon tulleet raiskaukset, niiden selvittäminen ja syyttäjälle ilmoittaminen sekä alioikeuksissa tuomitut Kuvio 36 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö eri tietolähteiden valossa vuosina Kuvio 37 Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö selvitettyjä rikoksia (%) tilastovuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 38 Kaikki varkausrikokset sekä varkaus ja törkeä varkaus (pl. moottoriajoneuvon anastaminen) Indeksisarjat Kuvio 39 Varkausrikokset (pl. moottoriajoneuvon anastaminen) 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 40 Varkausrikosten jakautuminen törkeisiin varkauksiin, varkauksiin ja näpistyksiin Kuvio 41 Varkausrikokset (pl. moott.ajoneuv.) tekotavan ja kohteen mukaan Kuvio 42 Poliisin tietoon tulleet varkaudet ja törkeät varkaudet ja vakuutusyhtiöiden korvaamat murto- ja varkausvahingot

7 Kuvio 43 Varkausrikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 44 Moottoriajoneuvon anastukset ja luvattomat käytöt tuhatta autoa ja moottoripyörää kohti Kuvio 45 Luvaton käyttö: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 46 Kavallusrikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 47 Kavallusrikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 48 Petosrikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 49 Maksuvälinepetokset (väärinkäyttökerrat) 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 50 Maksuväl.petokset 15 v. täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 51 Petosrikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 52 Poliisin kirjaamat vahingontekorikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 53 Vahingontekorikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 54 Poliisin tietoon vuonna 2004 tulleet talousrikokset rikosmuodoittain Kuvio 55 Tilastoitujen rattijuopumusrikosten määrä miljoonaa absoluuttialkoholilitraa kohti Kuvio 56 Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuudet valtakunnallisissa ratsiatutkimuksissa Kuvio 57 Kuljettajan verenalkoholipitoisuuden jakauma Kansanterveyslaitoksen liikennejuopumuksesta epäillyille suorittamissa verikokeissa Kuvio 58 Rattijuopumusrikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 59 Rattijuopumusrikokset selvitettyjä rikoksia (%) tilastovuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 60 Liikennerikokset (pl. liikennejuopumus moottoriajoneuvolla) Kuvio 61 Liikennerikokset (pl. liikennejuopumus moottoriajoneuvolla) autoa ja 100 miljoonaa autokilometriä kohti Kuvio 62 Liikenneturvallisuuden (törkeä) vaarantaminen ja liikennerikkomus selvitettyjä rikoksia tilastovuonna poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 63 Tullin takavarikoiman pirtun ja muun alkoholin määrät (tuhatta litraa) Kuvio 64 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset VII

8 VIII Kuvio 65 Ikäryhmien osuus rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyistä Kuvio 66 Varkausrikoksiin syylliseksi epäillyt ikäryhmittäin suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 67 Pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt ikäryhmittäin suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 68 Vahingontekorikoksiin syylliseksi epäillyt ikäryhmittäin suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 69 Varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt alle 15-vuotiaat suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 70 Varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt vuotiaat suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 71 Alle 18-vuotiaiden henkirikollisuuden trendi Kuvio 72 Törkeinä pahoinpitelyinä tai henkirikoksen yrityksenä tutkittuja tekoja ikäryhmän henkeä kohden , viisivuotiskausittain Kuvio 73 Kuluneen vuoden aikana tekotyyppeihin osallistuneita nuoria Kuvio 74 Kuluneen vuoden aikana tekotyyppeihin osallistuneita nuoria, pojat Kuvio 75 Kuluneen vuoden aikana tekotyyppeihin osallistuneita nuoria, tytöt Kuvio 76 Kuluneen vuoden aikana kysytyistä teoista pidättyneitä nuoria Kuvio 77 Naisten osuus (%) vuonna 2004 poliisin tietoon tulleista rikoksista epäillyistä (rikokset, joihin syyllistynyt vähintään henkilöä) Kuvio 78 Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt sukupuolen mukaan Kuvio 79 Poliisin pahoinpitelyrikoksista (pahoinpitely, lievä pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely) syylliseksi epäilemät miehet ja naiset Kuvio 80 Eri ikäisten tyttöjen ja naisten osuudet (%) poliisin tietoon tulleista pahoinpitelyrikoksista epäillyistä Kuvio 81 Vuoden aikana ainakin kerran toisen henkilön hakanneita (%) OPTL:n vuosina 1995, 1996, 1998, 2001 ja 2004 tekemissä koululaiskyselyissä Kuvio 82 Puolison tekemän ja muun väkivallan uhreina kuolleet naiset Kuvio 83 Kuolemaan johtaneen lähisuhdeväkivallan tekijöiden määrät Kuvio 84 Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneet miehet ja naiset Kuvio 85 Rikoksista epäiltyjen suomalaisten ja ulkomaalaisten määrä väestön asukasta kohti kansalaisuuden mukaan Kuvio 86 Huolestuneisuus väkivallan tai kotiin murtautumisen kohteeksi joutumisesta sukupuolen mukaan 1988, 1993, 1997 ja 2003 (15 74-vuotiaat) Kuvio 87 Yksin ulkona liikuttaessa pimeän tulon jälkeen olonsa turvattomaksi tunteneiden osuus kansainväliseen väestöhaastatteluun osall. vastaajien asuinmaan mukaan

9 Kuvio 88 Asuntomurron kohteeksi joutumista seuraavan vuoden kuluessa todennäköisenä pitävien osuus kansainväliseen väestöhaastatteluun osallistuneiden vastaajien asuinmaan mukaan Kuvio 89 Huolestuneisuus väkivallan kohteeksi joutumisesta iltaisin, sukupuolisen väkivallan (vain naiset) tai kotiin murtautumisen kohteeksi joutumisesta sekä haluttomuus liikkua kodin lähistöllä iltaisin tai öisin vastaajan iän mukaan vuonna 2003 (15 vuotta täyttäneet). 226 Kuvio 90 Väkivallan kohteeksi joutumista vastaan varautuneita, % vuotiaista vuosina 1988, 1993, 1997 ja Kuvio 91 Itsepuolustuskurssin käyneitä, % vuotiaista Kuvio 92 Päihteet pahoinpitelyrikosten tekotilanteissa: selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt Kuvio 93 Päihteet henkirikosten yritysten tekotilanteissa: selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt Kuvio 94 Päihteet murhien, tappojen ja surmien tekotilanteissa: selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt Kuvio 95 Päihteet ryöstörikosten tekotilanteissa: selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt Kuvio 96 Muun päihteen kuin alkoholin (huumeen) vaikutuksen alaisena tekohetkellä olleita, selvitettyihin ryöstörikoksiin syylliseksi epäillyistä Kuvio 97 Poliisin tietoon tulleet murhat, tapot ja surmat kuukausittain vuonna 2004 ja keskiarvo vuosina Kuvio 98 Poliisin tietoon tulleet murhan, tapon tai surman yritykset kuukausittain vuonna 2004 ja keskiarvo vuosina Kuvio 99 Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset kuukausittain vuonna 2004 ja keskiarvo vuosina IX TAULUKOT Taulukko 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset vuonna Taulukko 2 Poliisin tietoon tulleet rikokset väestön asukasta kohti... 8 Taulukko 3 Poliisin tietoon tulleet rikokset. Jakautumat rikoslajeittain 1991 ja Taulukko 4 Tahallisen väkivallan seurauksena kuolleita ikäryhmän henkeä kohden Taulukko 5 Selvitettyihin tappoihin, murhiin ja surmiin syylliseksi epäiltyjä iän mukaan Taulukko 6 Henkirikollisuus kuntatyypeittäin ja Taulukko 7 Henkirikollisuus maakunnittain Taulukko 8 Pahoinpitelyrikosten tekopaikat

10 X Taulukko 9 Seksuaaliseen kanssakäymiseen painostaminen, pakottaminen tai sen yritys...65 Taulukko 10 Raiskauksesta epäillyn tekijän ja uhrin välinen suhde poliisille ilmoitetuissa raiskauksissa vuosina Taulukko 11 Raiskaus, törkeä raiskaus ja pakottaminen sukupuoliyhteyteen: Rikosten viranomaiskäsittely (N)...69 Taulukko 12 Raiskaus, törkeä raiskaus ja pakottaminen sukupuoliyhteyteen: Rikosten viranomaiskäsittely (%)...70 Taulukko 13 Eri varkauksien kohteeksi vuoden aikana joutuneet (prosentteina 15 vuotta täyttäneestä väestöstä) vuosien tutkimuksissa...87 Taulukko 14 Autovarkauden kohteeksi vuoden aikana joutuneet (15 vuotta täyttäneestä väestöstä) vuosien tutkimuksissa...94 Taulukko 15 Vahingontekojen kohteet vuoden 1997 haastattelututkimuksessa Taulukko 16 Ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista, esitutkintaan siirretyt ilmoitukset sekä epäiltyjen liiketoimien rahallinen arvo Taulukko 17 Rahanpesuepäilyilmoituksiin sisältyneiden varojen määrä Taulukko 18 Esitutkintaan siirretyt epäilyttävät liiketoimet rikosnimikkeittäin Taulukko 19 Rikosvahingon määrä vuoden aikana vireille tulleissa jutuissa, takavarikkoon määrätyn omaisuuden arvo ja takaisin saadun omaisuuden kokonaismäärä poliisin ja tullin tutkimissa talousrikoksissa vuosittain Taulukko 20 Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuudet Uudenmaan ratsiatutkimuksissa tutkituista kuljettajista Taulukko 21 Verenalkoholipitoisuudet Kansanterveyslaitoksen liikennejuopumuksesta epäillyille suorittamissa verikokeissa Taulukko 22 Kansanterveyslaitoksen huumelaboratorion toteamat lääke- ja huumetapaukset Taulukko 23 Liikkuvan poliisin sekä koko maan poliisin suorittamat puhallutukset Taulukko 24 Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Taulukko 25 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Taulukko 26 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset Taulukko 27 Huumausainerikokset tapahtumakerroittain (%) Taulukko 28 Vuosina takavarikoituja huumausaineita (kg) Taulukko 29 Poliisin tietoon tulleet dopingrikokset Taulukko 30 Alle 18-vuotiaiden osuus eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyistä Taulukko 31 Varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt alle 15-vuotiaat

11 Taulukko 32 Varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt vuotiaat Taulukko 33 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä, prosentteina Taulukko 34 Teon ainakin kerran elämänsä aikana tehneitä, % Helsingin 15-v. nuorista Taulukko 35 Poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan Taulukko 36 Eräistä yleisimmistä rikoslajeista epäiltyjen ulkomaalaisten määrä ja osuus tästä rikoslajista epäillyistä 2003 ja Taulukko 37 Alkoholin ja muun päihteen vaikutuksen alaisina olleita (%) selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyistä, viisivuotisjaksoittain Taulukko 38 Pahoinpitelyrikosten tapahtumapaikat XI TAULUKOISSA KÄYTETTYJÄ MERKITSEMISTAPOJA 0 = luku pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä - = ei tapauksia.. = tieto puuttuu. = loogisesti mahdoton LIITETAULUKOT 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset Väkivaltarikokset aluetyypeittäin Omaisuusrikokset aluetyypeittäin A Rattijuopumus, muut liikennerikokset ja autokanta aluetyypeittäin B 5A 5B 5B Rattijuopumus, muut liikennerikokset, liikennekuolemat, liikenteessä loukkaantuneet ja liikennesuorite Nuorten ikäryhmien rikollisuus Vuoden aikana selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epäillyt Nuorten ikäryhmien rikollisuus Vuoden aikana selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epäiltyjä tuhatta samanikäistä kohden Nuorten ikäryhmien rikollisuus Nuorten osuus kaikista selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epäillyistä

SISÄLLYS. I JOHDANTO, Tapio Lappi-Seppälä & Hannu Niemi...1 II RIKOLLISUUSKEHITYS...9

SISÄLLYS. I JOHDANTO, Tapio Lappi-Seppälä & Hannu Niemi...1 II RIKOLLISUUSKEHITYS...9 SISÄLLYS I JOHDANTO, Tapio Lappi-Seppälä & Hannu Niemi...1 1 Katsauksen tavoitteet...1 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...2 Rikollisuustilanne...2 Kontrollijärjestelmän toiminta...5 3 Esityksen

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2008 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa

RIKOLLISUUSTILANNE 2008 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 247 RIKOLLISUUSTILANNE 2008 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa English Summary CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN FINLAND Helsinki 2009 77

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2005 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa

RIKOLLISUUSTILANNE 2005 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 220 RIKOLLISUUSTILANNE 2005 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa English Summary CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN FINLAND Helsinki 2006 ESIPUHE

Lisätiedot

Rikollisuus- ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa

Rikollisuus- ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 250 RIKOLLISUUSTILANNE 2009 Rikollisuus- ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 250 RIKOLLISUUSTILANNE

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2006 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa

RIKOLLISUUSTILANNE 2006 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 229 RIKOLLISUUSTILANNE 2006 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa English Summary CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN FINLAND Helsinki 2007 ESIPUHE

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoruusiässä tehdään eniten rikoksia Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksista poliisin

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 2017 Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus Ulkomaalaistaustaisen tekemän rikoksen kohteena usein toinen ulkomaalaistaustainen Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin,

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 2016 Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015 Huumausaineiden aiheuttamat rattijuopumukset lisääntyivät 19,7 prosenttia Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin,

Lisätiedot

3 Esitutkinta ja rikosten selvittäminen

3 Esitutkinta ja rikosten selvittäminen III.A.3 Esitutkinta ja rikosten selvittäminen 315 3 Esitutkinta ja rikosten selvittäminen Esitutkintatoimien tilastoinnista Tiedot selvitetyistä rikoksista sisältyvät poliisitilastoon. Rikos merkitään

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 5 Rikos ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 4 Väkivaltarikosten uhrien määrä laski 6,3 prosenttia Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Minna Piispa Oikeusministeriö rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Päihdetiedotusseminaari, Bad Ems, Saksa, 7-10.9.2006 Sisältö Ohjelman lähtökohdat Suomalaisen väkivallan

Lisätiedot

Pohjanmaan Poliisilaitos

Pohjanmaan Poliisilaitos 27.1.217 Pohjanmaan Poliisilaitos Turvallisuuskatsaus 216 Risto Lammi Poliisipäällikkö Pohjanmaan Poliisilaitos 443 297 asukasta Kolme maakuntaa 4 kaupunkia/kuntaa Pääpoliisiasema + 11 poliisiasemaa Henkilöstö

Lisätiedot

5 Väkivaltarikokset ja alkoholi Martti Lehti & Reino Sirén

5 Väkivaltarikokset ja alkoholi Martti Lehti & Reino Sirén 5 Väkivaltarikokset ja alkoholi II.B.5 Väkivaltarikokset ja alkoholi 295 Väkivaltarikollisuus ja alkoholi liittyvät läheisesti toisiinsa. Pääosa pahoinpitelyrikoksiin ja henkirikoksiin syyllistyvistä tekee

Lisätiedot

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat

Lisätiedot

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011 Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Maahanmuuttajat 168 000 maahanmuuttajaa (ulkomaan kansalaista) vuonna 2010 Vuonna 1990 vastaava

Lisätiedot

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T 12285 A OMAISUUSRIKOKSET 6688 Varkaus 28:1 1779 Törkeä

Lisätiedot

Varkausrikokset Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Helsingin yliopisto. Tapio Lappi-Seppälä

Varkausrikokset Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Helsingin yliopisto. Tapio Lappi-Seppälä 199 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 1 Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Helsingin yliopisto Tapio Lappi-Seppälä 23.12.216 TILASTOKATSAUS RIKOLLISUUSMUUTOKSISTA 199-215 Muistioon

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013 Oikeus 4 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 3 Suomalaistaustaisista,8 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisista 3,5 prosenttia epäiltiin rikoksesta Korjaus.4.3: Ensimmäisessä kappaleessa kolme lukua korjattu.

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2006

RIKOLLISUUSTILANNE 2006 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS 1 Helsinki 25.9.2007 TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKISUUTEEN 25.9.2007 RIKOLLISUUSTILANNE 2006 Rikollisuus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2015 TIIVISTELMÄ

RIKOLLISUUSTILANNE 2015 TIIVISTELMÄ HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 15/2016 RIKOLLISUUSTILANNE 2015 TIIVISTELMÄ HANNU NIEMI & PETRI DANIELSSON Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia II.4 Seksuaalirikokset 63 4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 (L 563/1998) voimaan tulleella lailla. Rikoslain

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006*

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006* Liitetaulukko 7 SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006* Tilaston perusteena Rangaistukseen tuomitut** Muut Kaikki Kaikki rikokset 7977 3310 15515 36813 63615 860 229731 294206 Rikoslakirikokset 7855 3295

Lisätiedot

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Seminaari Alkoholi, huumeet ja eriarvoisuus Helsinki 04.12.2008 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén 126 5.3 Vahingontekorikokset Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) 1998 1999 2000 2001 2002 41 557 204 44 691 213 50 189 276 47 163 238 45 870 427 41

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2003

RIKOLLISUUSTILANNE 2003 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS Helsinki 23.6.2004 TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKISUUTEEN 23.6.2004 klo 12.00 RIKOLLISUUSTILANNE 2003 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2003"

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2011 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa

RIKOLLISUUSTILANNE 2011 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 262 RIKOLLISUUSTILANNE 2011 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa English Summary CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN FINLAND Helsinki 2012 ISBN

Lisätiedot

(SYYLLISET) Liitetaulukko 6 YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT RIKOSLAJEITTAIN 2003-2006

(SYYLLISET) Liitetaulukko 6 YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT RIKOSLAJEITTAIN 2003-2006 Liitetaulukko 6 YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT RIKOSLAJEITTAIN 2003-2006 (SYYLLISET) Luku ja Nimike 2003 2004 2005 2006 Kaikki rikokset 284686 303389 306055 295868 Rikoslakirikokset 202201

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2007

RIKOLLISUUSTILANNE 2007 1 Helsinki 9.10.2008 Tiedotusvälineille JULKAISUVAPAA 10.10.2008 RIKOLLISUUSTILANNE 2007 Rikollisuus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2007" on kokonaisuudessaan pdf-muodossa

Lisätiedot

Rikokset joulunaikana

Rikokset joulunaikana Ilmoitustyyppi: Rikos Tutkiva yksikkö: Poliisi Poliisin tietoon tulleet rikokset (poiminta rikosryhmittelyistä) joulun aikana (23.-27.12.) 23.-27.12.2002 23.-27.12.2003 23.-27.12.2004 23.-27.12.2005 23.-27.12.2006

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

4 Seksuaalirikokset Päivi Honkatukia & Heini Kainulainen

4 Seksuaalirikokset Päivi Honkatukia & Heini Kainulainen II.A.4 Seksuaalirikokset 81 4 Seksuaalirikokset Päivi Honkatukia & Heini Kainulainen Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 (L 563/1998) voimaan tulleella lailla. Rikoslain

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012 Oikeus 2013 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012 Rikoksiin syylliseksi epäiltyjen tulot koko väestöä matalammat Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen selvittämiin

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2012 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa

RIKOLLISUUSTILANNE 2012 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 264 RIKOLLISUUSTILANNE 2012 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa English Summary CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN FINLAND Helsinki 2013 ISBN

Lisätiedot

6 Rangaistuskäytäntö rikoslajeittain

6 Rangaistuskäytäntö rikoslajeittain III.A.6 Rangaistuskäytäntö rikoslajeittain 361 6 Rangaistuskäytäntö rikoslajeittain Rangaistusten tilastoinnista Tilastointitavat. Vuoden 1992 konkurrenssiuudistuksen myötä luovuttiin rikosten erillisarvostelulle

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 Aune Flinck ja Tuula Kuoppala 23.5.2017 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016, Tilastoraportti 15/2017 1 Sovittelukäsittelyyn tuodut rikos- ja riita-asiat 2007

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 1. vuosineljännes Rikosten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden

Lisätiedot

MYÖS VÄKIVALLANTEKIJÄÄ VOIDAAN AUTTAA.

MYÖS VÄKIVALLANTEKIJÄÄ VOIDAAN AUTTAA. MYÖS VÄKIVALLANTEKIJÄÄ VOIDAAN AUTTAA. Via Vis Väkivaltatyön hanke Kodin ulkopuolista väkivaltaa vähentävä ja ehkäisevä hanke Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry) OULUNSETLEMENTTI.FI/VIAVIS/ Monikulttuurinen

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2014 Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 4. vuosineljännes Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 3. vuosineljännes Rikosten määrä väheni 2,4 ja liikennerikosten 14,1 prosenttia tammi-syyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011 Oikeus 2012 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011 Rikoksiin syylliseksi epäillyistä 11 prosenttia oli ulkomaan kansalaisia vuonna 2011 Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen selvittämiin rikoksiin

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2015 Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 4. vuosineljännes Rikosten määrä väheni 1,6 prosenttia vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli

Lisätiedot

Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866

Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866 1 (6) 16.1.2018 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 31.12.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866 PAHOINPITELY 629 LAITON UHKAUS 239 VARKAUS 216 NÄPISTYS 157 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1 (5) 11.10.2017 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 30.9.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1377 PAHOINPITELY 453 LAITON UHKAUS 187 VARKAUS 180 NÄPISTYS 112 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

5 Väkivaltarikokset ja alkoholi

5 Väkivaltarikokset ja alkoholi 5 Väkivaltarikokset ja alkoholi III.5 Väkivaltarikokset ja alkoholi 235 Väkivaltarikollisuus ja alkoholi liittyvät läheisesti toisiinsa. Pääosa pahoinpitelyrikoksiin ja henkirikoksiin syyllistyvistä tekee

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010 Oikeus 2011 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010 Pahoinpitelyrikoksen uhrit tyypillisesti 18vuotiaita Vuonna 2010 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleisiin pahoinpitelyrikoksiin uhriksi

Lisätiedot

5.1 Varkausrikokset ja luvattomat käytöt Reino Sirén & Ville Hinkkanen

5.1 Varkausrikokset ja luvattomat käytöt Reino Sirén & Ville Hinkkanen II.A.5 Omaisuusrikokset 99 5 Omaisuusrikokset 5.1 Varkausrikokset ja luvattomat käytöt Varkausrikokset ovat suuri osa poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta. Joka viides rikos liikennerikokset mukaan

Lisätiedot

7 Liikennerikokset Hannu Niemi

7 Liikennerikokset Hannu Niemi II.A.7 Liikennerikokset 163 7 Liikennerikokset Hannu Niemi 7.1 Liikennejuopumus Nykyinen liikennejuopumussäännöstö tuli voimaan 1.4.1977. Laissa on määräykset rattijuopumuksesta, huumaantuneena ajamisesta,

Lisätiedot

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1 (5) 11.7.2017 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 30.6.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 858 PAHOINPITELY 300 LAITON UHKAUS 104 VARKAUS 101 NÄPISTYS 66 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2009

RIKOLLISUUSTILANNE 2009 1 Helsinki 21.10.2010 Tiedotusvälineille JULKAISUVAPAA 22.10.2010 klo 9.00 RIKOLLISUUSTILANNE 2009 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2009" sisältää tietoja tilastoitujen

Lisätiedot

Rikollisuuden piirteitä. 1 Nuorisorikollisuus Matti Marttunen & Venla Salmi

Rikollisuuden piirteitä. 1 Nuorisorikollisuus Matti Marttunen & Venla Salmi B Rikollisuuden piirteitä 1 Nuorisorikollisuus Nuorten rikollisuutta oikeudellisesti ja tilastollisesti tarkasteltaessa keskeisiä ikärajoja ovat 15, 18 ja 21 vuotta. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2008

RIKOLLISUUSTILANNE 2008 1 Helsinki 22.10.2009 Tiedotusvälineille JULKAISUVAPAA 22.10.2009 klo 9.00 RIKOLLISUUSTILANNE 2008 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2008" sisältää tietoja tilastoitujen

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2015

RIKOLLISUUSTILANNE 2015 HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 14/2016 RIKOLLISUUSTILANNE 2015 Julkaisija Helsingin yliopisto Kriminologian ja oikeuspolitiikan

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 1. vuosineljännes Petosten määrä lisääntyi tammi maaliskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2013 Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 4. vuosineljännes Murtojen määrä väheni tammi-joulukuussa Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2012

RIKOLLISUUSTILANNE 2012 1 Helsinki 17.6.2013 Tiedotusvälineille JULKAISUVAPAA 18.6.2013 klo 9.00 RIKOLLISUUSTILANNE 2012 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2012" sisältää tietoja tilastoitujen

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 2. vuosineljännes Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi tammi-kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille?

Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille? Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille? Pojat ja miehet - unohdettu sukupuoli? Säätytalo 23.10.2012 Tutkija Mikko Aaltonen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Mitä syrjäytymisellä tarkoitetaan? Työttömyyttä,

Lisätiedot

5.2 Kavallus- ja petosrikokset Reino Sirén

5.2 Kavallus- ja petosrikokset Reino Sirén II.A.5 Omaisuusrikokset 117 5.2 Kavallus- ja petosrikokset Reino Sirén Kavallus- ja petosrikoksiin kuuluu monentyyppisiä rikoksia. Vuoden 1991 alusta lähtien kavallusrikoksia koskevat säännökset ovat rikoslain

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015

Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015 Oikeus Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus, 1. vuosineljännes Rikosten määrä väheni 6,8 ja liikenneturvallisuuden vaarantamisten kasvoi 10,3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 2015 Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus, 2015, 3. vuosineljännes Rikoksia 2,3 prosenttia vähemmän ja liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennerikkomuksia

Lisätiedot

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva.

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010 Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 1.3.2005 Rikoslakirikokset 2006 2006 23 805 1 186 4 056

Lisätiedot

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen 1 Rikosten määrä asukaslukuun suhteutettuna 2 Rikoslajittainen kehitys 2007-2014 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Kaikki

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2011 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 3. vuosineljännes Pahoinpitelyt ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset lisääntyivät tammi-syyskuussa 2011 Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

5.2 Kavallus- ja petosrikokset

5.2 Kavallus- ja petosrikokset 98 Reino Sirén 5.2 Kavallus- ja petosrikokset Kavallus- ja petosrikokset ovat monisisältöinen rikosryhmä. Kavalluksesta on kysymys, jos anastaa haltuunsa uskottuja toiselle kuuluvia varoja tai pitää löytämänsä

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa

Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa Väkivalta työpaikalla - entä sen jälkeen? 20.11.2013 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Tietolähteitä väkivallan kokemisesta, myös työpaikkaväkivallasta:

Lisätiedot

LIITE Trafin julkaisuun Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä. Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot.

LIITE Trafin julkaisuun Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä. Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot. LIITE Trafin julkaisuun 1-2015 Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot Marita Löytty 1.9.2016 Trafiksäkerthetsverket Helsinki, Helsingfors 2015

Lisätiedot

Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja

Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti 2009 2010 Sivu 1(5) Vuoden

Lisätiedot

2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Päivi Honkatukia

2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Päivi Honkatukia II.B.2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina 227 2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Tässä luvussa tarkastellaan ensin viranomaisten tietoon tulleen naisten rikollisuuden ja erityisesti väkivallan kehitystä

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Aune Flinck, Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 18.6.2012 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011/Tilastoraportti 15/2012 1 Sovittelukäsittelyyn ohjatut rikostapaukset

Lisätiedot

Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain

Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain Sivu 1(12) Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain 2015 2016 Kanta-Hämeen Helsingin Päijät-Hämeen Kaakkois-Suomen Länsi-Uudenmaan Satakunnan Koko maa sovittelutoimisto sovittelutoiminta

Lisätiedot

2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Päivi Honkatukia

2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Päivi Honkatukia III.2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina 187 2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Tässä luvussa tarkastellaan ensin naisten tekemien rikosten ja erityisesti väkivallan kehitystä viimeksi kuluneiden

Lisätiedot

POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET VUOSINA Absoluuttiluvut koko maasta [A, ks. selitykset taulukon lopussa]

POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET VUOSINA Absoluuttiluvut koko maasta [A, ks. selitykset taulukon lopussa] Liitetaulukko 1 POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET VUOSINA 1999-2008 Absoluuttiluvut koko maasta [A, ks. selitykset taulukon lopussa] Rikosnimike 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 OMAISUUSRIKOKSET

Lisätiedot

3 Muut väkivaltarikokset Martti Lehti & Reino Sirén & Ville Hinkkanen

3 Muut väkivaltarikokset Martti Lehti & Reino Sirén & Ville Hinkkanen 3 Muut väkivaltarikokset II.A.3 Muut väkivaltarikokset 51 Edeltävässä luvussa tarkasteltiin kuolemaan johtaneita väkivaltarikoksia. Tässä luvussa aiheena ovat muut väkivaltarikokset: henkirikoksen yritykset,

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 1. vuosineljännes Petosten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS Tausta-aineisto Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 16.12.2004 klo 10.00 Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 voimaan tulleella

Lisätiedot

2 Kuolemaan johtanut väkivalta Martti Lehti & Janne Kivivuori

2 Kuolemaan johtanut väkivalta Martti Lehti & Janne Kivivuori Kuolemaan johtanut väkivalta II.A. Kuolemaan johtanut väkivalta 5 Yksiselitteisin väkivaltarikoksia erittelevä seikka on, kuoliko väkivallan uhri vai ei. Kuolemaan johtanutta väkivaltaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2012 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 3. vuosineljännes Murtojen määrä väheni tammi-syyskuussa 2012 Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2011 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 1. vuosineljännes Pahoinpitelyt lisääntyivät ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset vähenivät tammi-maaliskuussa 2011 Poliisin, tullin

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot II.7 Liikennerikokset 145 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot Taulukko 24 Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1995 2003 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 2. vuosineljännes Murtojen määrä väheni tammi-kesäkuussa Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE JA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014 TIIVISTELMÄ

RIKOLLISUUSTILANNE JA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014 TIIVISTELMÄ HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 7/2015 RIKOLLISUUSTILANNE JA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014 TIIVISTELMÄ HANNU NIEMI & PETRI DANIELSSON

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot II.A.7 Liikennerikokset 181 Taulukko Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1998 2007 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Esitys 13.1.2015 Otanvastuun.fi infotilaisuus/pela Yliopettaja, psykologi Nina Nurminen Rikosseuraamuslaitos/ Rikosseuraamusalan

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

2 Rikollisuuden kustannukset Ville Hinkkanen

2 Rikollisuuden kustannukset Ville Hinkkanen 2 Rikollisuuden kustannukset III.B.2 Rikollisuuden kustannukset 409 Rikollisuuden yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia voidaan arvioida useasta eri näkökulmasta. Kustannuksia on mahdollista tarkastella

Lisätiedot

SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015 TIIVISTELMÄ

SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015 TIIVISTELMÄ HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 12/2016 SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015 TIIVISTELMÄ HANNU NIEMI Julkaisija Helsingin yliopisto Kriminologian

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2012 Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 4. vuosineljännes Pahoinpitelyt ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset lisääntyivät tammi-joulukuussa Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2011 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 2. vuosineljännes Pahoinpitelyt ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset lisääntyivät tammi-kesäkuussa 2011 Korjaus. Julkistusta korjattu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Analyysi henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista Rovaniemellä 2007 Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmän

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 2015 Rikos- ja pakkokeinotilasto Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 2014 Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta noin neljännes kohdistuu lapsiin Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 viranomaisten tietoon

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa

Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa Huom! Kaupunginosa-alueiden osalta tilasto on vain suuntaa antava, sillä alue on voitu merkitä rikosilmoitusjärjestelmään

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

Kasvavan rajaliikenteen hallinta

Kasvavan rajaliikenteen hallinta Kasvavan rajaliikenteen hallinta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 2014 Poliisitarkastaja Jari Pajunen Sisäministeriö / Poliisiosasto Esityksen sisältö Itäliikkuvuuden kasvuun varautuminen Kansainvälinen

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Tommi Sarlin Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Väkivaltakokemukset

Lisätiedot