Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti"

Transkriptio

1 Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti

2 Ennakointihanke Kansainvälinen liikkuvuus, työvoiman tarve ja maahanmuuton vaikutukset koulutustarjontaan toteutettiin Siirtolaisuusinstituutissa , ja sitä rahoittivat opetusministeriö, Euroopan Sosiaalirahasto ja Siirtolaisuusinstituutti. Tutkimuksessa tuodaan uutta tietoa väestön ja työvoiman kansainvälistymisestä Suomessa. Kehitystä katsotaan niin koko maan kuin maakuntien osalta nykypäivästä vuoteen 2015 ja erityisindikaattorina käytetään maahanmuuttoa. Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttajien tilannetta ja 2000-luvun työmarkkinoilla sekä ennakoidaan työvoiman tulevaa tarvetta. Tutkimuksen primääriaineistona ovat Tilastokeskuksesta ostetut laajat virtaaineistot, Opetushallituksen ylläpitämä Ensti-tietokanta sekä lukuisat kyselyt ja haastattelut. Oulun yliopiston tapaustutkimuksen avulla tarkastellaan yliopistotutkinnon suorittaneiden halukkuutta ja aikomusta muuttaa ulkomaille työskentelemään sekä kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostusta jäädä Suomeen. Korkeasti koulutettujen ulkomaalaisten kiinnostusta työskennellä maassamme selvitetään niin Oulun yliopiston kuin Orion Pharman esimerkein. Lisäksi tutkimus antaa tietoa ulkosuomalaisten halukkuudesta palata Suomeen ja erityisesti työelämään.

3 Ohjausryhmän jäsenet: erikoistutkija Olli Poropudas, opetusministeriö korkeakoulusihteeri Anja Mäläskä, Oulun yliopiston kansainväliset asiat pääsuunnittelija Timo Jaakkola, Espoon kaupunki research scientist Aira Heikkilä, Orion Pharma maahanmuuttotyön koordinaattori Anu Riila, Helsingin kaupunki erikoissuunnittelija Irma Heikkilä-Paukkonen, työministeriö Asiantuntijajäsenet: kansainvälisten asioiden päällikkö Kimmo Kuortti, Oulun yliopiston kansainväliset asiat tutkija Jouni Marttinen, Varsinais-Suomen TE-keskus, työvoimaosasto tutkija Sirpa Korhonen, Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti erikoistyövoimaneuvoja Karoliina Kokko, Turun työvoimatoimisto tutkija Siru Korkala, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

4 Väestönmuutos maakunnittain ajanjaksona ja ennuste vuoteen 2015 (Aineisto: Tilastokeskus).

5 Suhteelliset väestönmuutokset maakunnittain vuonna 2004 (Aineisto: Tilastokeskus) Maan sisäinen nettomuutto suhteessa väkilukuun, promillea 8 6 Pirkanmaa Kanta-Häme 4 Ahvenanmaa Itä-Uusimaa 2 Varsinais-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Kymenlaakso Päijät-Häme Pohjois-Savo Luonnollinen väestönmuutos Etelä-Karjala -2 suhteessa väkilukuun, Pohjanmaa promillea Etelä-Savo Satakunta Pohjois-Karjala -4 Lappi Keski-Pohjanmaa -6 Kainuu Ulkomaan kansalaisten määrä suhteessa väkilukuun, promillea

6 Absoluuttiset väestönmuutokset maakunnittain vuonna 2004 (Aineisto: Tilastokeskus).

7

8 Maahanmuuttajien eli ulkomaan kansalaisten määrä Suomessa oli henkeä vuonna 2007, mikä vastaa 2,5 prosenttia kokonaisväestöstä. Suurimmat ulkomaalaisryhmät mainittuna vuonna olivat Venäjän kansalaiset ( henkeä), virolaiset (20 006), ruotsalaiset (8 349) ja somalit (4 852). Suomessa asui ulkomailla syntynyttä vuonna 2007 eli 3,8 % väestöstä

9 Maahanmuuttajien alueellinen sijoittuminen kunnittain vuonna 2006 (vas.) ja heidän keskittymisensä Etelä-Suomeen vuonna 2005 (oik.) (Aineisto: Tilastokeskus)

10 Suomessa asuvien väestöryhmien ikärakenne kansalaisuuden mukaan vuonna 2006 (Aineisto: Tilastokeskus) 25 prosenttia 20 Suomi Ulkomaat yhteensä Ruotsi Viro Venäjä ja ent NL ikä

11 Ulkomaalaisten ja koko väestön työttömyysasteet Ulkomaalaiset Koko väestö % Lähde: Tilastokeskus, työministeriö

12 Suomeen vuonna 2002 ulkomailta muuttaneiden henkilöiden pääasiallinen toiminta maahanmuuttovuoden ja seuraavan vuoden (2003) lopussa syntymämaan mukaan (Aineisto: Tilastokeskus) 100 % Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Muut 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Viro Suomi Ruotsi Iso- Britannia Saksa Kiina Turkki Thaimaa Ent. NL Irak Muu valtio Syntymämaa YHT.

13 Ulkomailta Suomeen vuonna 2002 muuttaneiden henkilöiden pääasiallinen toiminta maahanmuuttovuotensa lopussa muuttomaakunnan mukaan (Aineisto: Tilastokeskus) Ahvenanmaa Uusimaa Pohjanmaa Kanta-Häme Etelä-Pohjanmaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Pohjois-Savo Kymenlaakso Päijät-Häme Keski-Suomi Satakunta Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa Lappi Etelä-Karjala Pohjois-Karjala Kainuu n = 300 n = 5567 n = 513 n = 208 n = 173 n = 921 n = 625 n = 201 n = 1118 n = 248 n = 316 n = 349 n = 430 n = 217 n = 183 n = 65 n = 396 n = 234 n = 263 n = % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Muut

14 Työlliset ja työttömät maahanmuuttajat vuonna 1995, 2000 ja 2004 (Aineisto: Tilastokeskus) Työlliset ja työttömät maahanmuuttajat vuonna 1995 prosenttia työikäisistä Iso-Britannia Ruotsi Saksa Puola Työlliset ja työttömät maahanmuuttajat vuonna 2000 prosenttia työikäisistä Ruotsi Iso- Britannia Saksa Työlliset ja työttömät maahanmuuttajat vuonna 2004 prosenttia työikäisistä Ruotsi Britannia Viro Intia Kiina Saksa Turkki Viro Turkki syntymämaa Yhdysvallat Marokko Vietnam Työllinen syntymämaa Yhdysvallat Vietnam Työllinen Työtön syntymämaa Kiina Yhdysvallat Vietnam Ent. NL Työtön Ent. NL Ent. NL ja Venäjä Viro Iran Ent. Jugosl. Thaimaa Ent. Jugoslavia Työllinen Työtön Ent. Jug. Somalia Iran Irak Irak Somalia Somalia Irak Yhteensä Yhteensä Yhteensä

15 Suomeen vuonna 2002 ulkomailta muuttaneiden naisten ja miesten pääasiallinen toiminta seuraavan vuoden (2003) lopussa koulutusasteen mukaan (Aineisto: Tilastokeskus) 100 % Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Muut 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste

16 Työllisten maahanmuuttajanaisten työllistymissektorit vuosi maahanmuuton jälkeen eli vuosina 1994 ja 2003 (Aineisto: Tilastokeskus) Maatalous Metsätalous Metsäteollisuus Metalllituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Sähköteknisten tuotteiden valmistus Kulkuneuvojen valmistus Instrumenttien yms. valmistus Muu metalliteollisuus Muu teollisuus Rakennustoiminta Kauppa Liikenne Rah.-, vak.- ja kiint.ala sekä liike-elämän palv. Julk. hallinto, maanpuolustus ja yl. turvall. Puhtaanapito ja ympäristöhuolto Opetus ja tutkimus Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Järjestötoiminta Kulttuuritoiminta Kotitalouksien käyttämät palvelut Elinkeino tuntematon prosenttia työllisistä 1994 (n=748) 2003 (n=2274)

17 Työllisten maahanmuuttajamiesten työllistymissektorit vuosi maahanmuuton jälkeen eli vuosina 1994 ja 2003 (Aineisto: Tilastokeskus) Maatalous Metsätalous Metsäteollisuus Metalllituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Sähköteknisten tuotteiden valmistus Kulkuneuvojen valmistus Instrumenttien yms. valmistus Muu metalliteollisuus Muu teollisuus Rakennustoiminta Kauppa Liikenne Rah.-, vak.- ja kiint.ala sekä liike-elämän palv. Julk. hallinto, maanpuolustus ja yl. turvall. Puhtaanapito ja ympäristöhuolto Opetus ja tutkimus Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Järjestötoiminta Kulttuuritoiminta Kotitalouksien käyttämät palvelut Elinkeino tuntematon prosenttia työllisistä 1994 (n=1171) 2003 (n=3235)

18 Yleisimmät ammatit vuonna 2000 Maahanmuuttajat % Kantaväestö % 7.5 Ravintolapalvelutyö 9, Myyntityö 8, Opetus- ja kasvatustyö 7, Toimistotyö 6, Siivoustyö 7, Sosiaali- ja vapaa-aika-alan työ 5, Myyntityö 7, Opetus- ja kasvatustyö 5,30 13 Ammatti tuntematon 6, Tekniikan suunnittelu-, johto ja tutk.työ 4, Toimistotyö 5, Maatalous- ja puutarhatyö 4, Sosiaali- ja vapaa-aika-alan työ 4, Ravintolapalvelutyö 3, Tekniikan suunnittelu-, johto ja tutk.työ 4, Siivoustyö 3, Muu asiantuntijatyö 3, Maaliikennetyö 3, Muu teollinen työ 3, Tekniikan asiantuntija- ja työnjohtotyö 3,44

19 Maahanmuuttajien ammatit vuonna 2004 syntymämaan mukaan, 10 kärki Entinen NL Hlö % Viro Hlö % Ruotsi Hlö % Ent. Jugoslavia Hlö % Ammatti tuntematon , Siivoustyö ,73 Ammatti tuntematon , Ravintolapalvelut , Myyntityö ,64 Ammatti tuntematon 524 9, Opetus- ja kasvat 288 7,90 Ammatti tuntematon , Siivoustyö , Muu rakennustyö 495 9, Myyntityö 274 7, Siivoustyö , Opetus- ja kasva 732 5, Myyntityö 476 8, Ravintolapalvelutyö 194 5, Maaliikennetyö 107 7, Ravintolapalveluty 564 4, Maaliikennetyö 385 7, Toimistotyö 180 4, Myyntityö 97 6, Toimistotyö 531 3, Maatalous- ja puut 273 5, Tekniikan suunnitte 151 4, Metallityö 66 4, Maaliikennetyö 518 3, Ravintolapalvelutyö 232 4, Muu terv.huolto- j 147 4, Muu rakennustyö 48 3, Tekniikan suunnitt 478 3, Metallityö 173 3, Maatalous- ja puut 141 3, Muu asiantuntijat 47 3, Muu rakennustyö 433 3, Toimistotyö 148 2, Julkisen ja yksityis 118 3,24 5 Postityö 46 3, Metallityö 429 3, Muu terveydenhu 143 2, Kirjanpito- ja kassa 110 3, Muu terv.huolto- 42 2,82 Työllinen (42,49 %) ,00 Työllinen (56,84 %) ,00 Työllinen (65,64 %) ,00 Työllinen (34,03 %) ,00 Yhteensä Yhteensä 9362 Yhteensä 5556 Yhteensä 4381 Somalia Hlö % Irak Hlö % Vietnam Hlö % Kiina Hlö % 7.2 Siivoustyö , Ravintolapalvelutyö , Ravintolapalvelutyö , Ravintolapalvelut ,27 Ammatti tuntematon ,07 Ammatti tuntematon 98 16,81 Ammatti tuntematon , Tekniikan suunni , Maaliikennetyö 77 10, Siivoustyö 44 7, Muu teollinen työ , Tekniikan asiantu 120 9, Muu terv.huolto- 43 5, Myyntityö 40 6, Metallityö 97 7, Muu asiantuntijat 114 8, Opetus- ja kasva 34 4, Muu asiantuntijatyö 37 6, Myyntityö 79 6, Siivoustyö 106 8,29 5 Postityö 31 4, Opetus- ja kasvat 22 3, Kemiallinen proses 72 5,74 Ammatti tuntematon 87 6, Toimistotyö 20 2, Toimistotyö 19 3, Ahtaus- ja varasto 54 4, Toimistotyö 67 5, Muu asiantuntijaty 20 2, Maaliikennetyö 18 3, Siivoustyö 47 3, Myyntityö 58 4, Myyntityö 19 2, Muu terv.huolto- j 17 2, Maatalous- ja puut 35 2, Opetus- ja kasv 46 3, Ravintolapalveluty 19 2, Lääkärit ja lääketi 13 2, Elintarviketyö 30 2, Markkinointi-, my 24 1,88 Työllinen (17,32 %) ,00 Työllinen (16,70 %) ,00 Työllinen (42,73 %) ,00 Työllinen (44,61 %) ,00 Yhteensä 4255 Yhteensä 3492 Yhteensä 2937 Yhteensä 2867 Saksa Hlö % Turkki Hlö % Iran Hlö % Yhteensä Hlö % 11.1 Opetus- ja kasva , Ravintolapalvelutyö ,88 Ammatti tuntematon ,06 Ammatti tuntematon ,85 Ammatti tuntematon ,59 Ammatti tuntematon 103 7, Ravintolapalvelutyö , Ravintolapalvelut , Tekniikan suunnitt , Myyntityö 64 4, Myyntityö 54 7, Siivoustyö , Muu asiantuntijaty 97 6, Siivoustyö 39 2, Muu asiantuntijatyö 45 6, Myyntityö , Myyntityö 82 5, Maaliikennetyö 34 2, Siivoustyö 44 6, Opetus- ja kasv , Tekniikan asiantun 76 4, Muu rakennustyö 23 1, Tekniikan suunnitte 32 4, Tekniikan suunni , Lääkärit ja lääket 70 4, Tekniikan suunnitte 23 1, Maaliikennetyö 31 4, Muu asiantuntijat , Ravintolapalveluty 61 3, Muu asiantuntijatyö 23 1, Muu terv.huolto- j 29 4, Toimistotyö , Toimistotyö 52 3, Metallityö 18 1, Opetus- ja kasvat 25 3, Maaliikennetyö , Julkisen ja yksityis 50 3, Ahtaus- ja varasto 16 1, Lääkärit ja lääket 22 3, Muu rakennustyö ,02 Työllinen (53,73 %) ,00 5 Postityö 16 1,15 Työllinen (26,28 %) ,00 Työllinen (44,28 %) ,00 Yhteensä Opetus- ja kasvat 16 1,15 Yhteensä 2546 Yhteensä Työllinen (50,36 %) ,00 Yhteensä 2766

20 Työllisten maahanmuuttajien ammatit asuinmaakunnittain 2000, 5 kärki Uusimaa Hlö % Varsinais-Suomi Hlö % Satakunta Hlö % Kanta-Häme Hlö % Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 7.5 Ravintolapalvelutyö , Opetus- ja kasvatustyö 225 8, Opetus- ja kasvatustyö 54 10,9 7.5 Ravintolapalvelutyö 58 11,1 7.2 Siivoustyö ,3 7.5 Ravintolapalvelutyö 192 6,8 7.5 Ravintolapalvelutyö 42 8,5 13 Ammatti tuntematon 47 9,0 7.4 Myyntityö ,3 2.3 Metallityö 188 6,7 2.3 Metallityö 38 7,7 7.2 Siivoustyö 38 7, Opetus- ja kasvatusty ,4 7.2 Siivoustyö 183 6,5 13 Ammatti tuntematon 33 6,7 7.4 Myyntityö 38 7,3 13 Ammatti tuntematon ,2 7.4 Myyntityö 175 6,2 7.4 Myyntityö 31 6, Opetus- ja kasvatu 37 7,1 Pirkanmaa Hlö % Päijät-Häme Hlö % Kymenlaakso Hlö % Etelä-Karjala Hlö % Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä , Opetus- ja kasvatusty ,5 7.5 Ravintolapalvelutyö 86 9, Opetus- ja kasvatustyö 69 10,7 7.4 Myyntityö 90 13,5 7.5 Ravintolapalvelutyö ,1 2.6 Puutyö 80 8,9 7.4 Myyntityö 68 10, Opetus- ja kasvatu 68 10,2 13 Ammatti tuntematon 138 6, Opetus- ja kasvatustyö 69 7,7 7.5 Ravintolapalvelutyö 66 10,3 13 Ammatti tuntematon 49 7,3 7.2 Siivoustyö 132 6,5 7.4 Myyntityö 65 7,2 13 Ammatti tuntematon 48 7,5 7.5 Ravintolapalvelutyö 42 6,3 6.2 Tekniikan suunnittelu-, 122 6, Muu terveydenhuolto- 57 6, Lääkärit ja lääketietee 32 5,0 6.2 Tekniikan suunnittel 31 4,6 Etelä-Savo Hlö % Pohjois-Savo Hlö % Pohjois-Karjala Hlö % Keski-Suomi Hlö % Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä , Opetus- ja kasvatusty 43 10,6 7.5 Ravintolapalvelutyö 54 11, Opetus- ja kasvatustyö 78 19, Opetus- ja kasvatu ,9 2.6 Puutyö 40 9, Opetus- ja kasvatustyö 50 10,1 7.5 Ravintolapalvelutyö 31 7,7 7.5 Ravintolapalvelutyö 67 9,3 13 Ammatti tuntematon 33 8,1 7.4 Myyntityö 43 8,7 7.4 Myyntityö 29 7,2 13 Ammatti tuntematon 59 8,2 7.5 Ravintolapalvelutyö 31 7,6 13 Ammatti tuntematon 31 6,3 7.2 Siivoustyö 27 6,7 9.5 Muu asiantuntijatyö 52 7,2 7.4 Myyntityö 30 7,4 1.1 Maatalous- ja puutarha 28 5,7 13 Ammatti tuntematon 24 5, Muu terveydenhuol 44 6,1 Etelä-Pohjanmaa Hlö % Pohjanmaa Hlö % Keski-Pohjanmaa Hlö % Pohjois-Pohjanmaa Hlö % Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä , Opetus- ja kasvatusty 58 21,7 1.1 Maatalous- ja puutarha 136 7, Opetus- ja kasvatustyö 23 12, Opetus- ja kasvatu ,0 7.4 Myyntityö 26 9,7 7.4 Myyntityö 133 7,5 1.1 Maatalous- ja puutarha 17 9,4 7.5 Ravintolapalvelutyö 88 9,8 7.5 Ravintolapalvelutyö 25 9, Opetus- ja kasvatustyö 123 6,9 7.5 Ravintolapalvelutyö 13 7, Muu teollinen työ 74 8,2 1.1 Maatalous- ja puutarha 23 8,6 7.5 Ravintolapalvelutyö 119 6,7 7.4 Myyntityö 11 6,1 6.2 Tekniikan suunnittel 61 6,8 13 Ammatti tuntematon 20 7, Muu terveydenhuolto ,7 13 Ammatti tuntematon 11 6,1 13 Ammatti tuntematon 60 6,6 Kainuu Hlö % Lappi Hlö % Itä-Uusimaa Hlö % Ahvenanmaa Hlö % Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä ,0 Työlliset yhteensä , Opetus- ja kasvatusty 15 12, Opetus- ja kasvatustyö 75 18,0 7.4 Myyntityö 63 9,4 13 Ammatti tuntematon ,7 7.4 Myyntityö 14 11,5 7.5 Ravintolapalvelutyö 52 12,5 7.5 Ravintolapalvelutyö 58 8,6 7.4 Myyntityö 111 9, Muu terveydenhuolto ,5 13 Ammatti tuntematon 46 11,0 13 Ammatti tuntematon 45 6, Muu terveydenhuol 103 9,0 13 Ammatti tuntematon 14 11,5 7.4 Myyntityö 34 8, Muu terveydenhuolto- 41 6,1 7.5 Ravintolapalvelutyö 78 6,8 7.5 Ravintolapalvelutyö 9 7, Muu terveydenhuolto- 21 5, Muu teollinen työ 39 5, Opetus- ja kasvatu 78 6,8

21 Työvoiman tarjontapotentiaalin muutos (Aineisto: Tilastokeskus)

22 Potentiaalisen työvoiman kasvu (20 24-vuotiaat) verrattuna potentiaaliseen työvoimanpoistumaan (60 64-vuotiaat) kunnittain vuonna 2006 (Aineisto: Tilastokeskus).

23 Toimialoilla työskentelevien henkilöiden määrällinen muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 perus- ja tavoitekehityksen mukaan (Aineisto: Ensti-tietokanta)

24 Maahanmuuttajien ja koko maan työllisten toimialaennusteet vuonna 2015 (Aineisto: Tilastokeskus; Ensti-tietokanta) 2000 Ennuste 2002 Ennuste maahanmuutosta , kaksinkertaistunut virta Työllinen Maatalous Metsätalous Metsäteollisuus Metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Sähköteknisten tuotteiden valmistus Kulkuneuvojen valmistus Instrumenttien yms. tuotteiden valmistus Muu metalliteollisuus Muu teollisuus Rakennustoiminta Kauppa Liikenne Rah.-, vak.- ja kiint.ala sekä liikeelämän palv Puhtaanapito ja ympäristöhuolto Opetus ja tutkimus Julk. hallinto, maanpuolustus ja yleinen turv Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Järjestötoiminta Kulttuuritoiminta Kotitalouksien käyttämät palvelut Toimiala tuntematon

25 Maahanmuuttajaväestön pääammattiryhmät eri vuosina ja ennusteet vuosille 2005, 2010 ja 2015 (Aineisto: Tilastokeskus; Ensti-tietokanta) Ennuste 2005 Ennuste 2010 Ennuste 2015 Työllinen Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tuotannon ja liikenteen johto- ja asiantuntijatyö Palvelutyö Toimistotyö Talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatyö Hoitotyö Opetus- ja kulttuurityö Turvallisuusalan työ Ammatti tuntematon

26 Maahanmuuttajien määrät eräissä ammattiryhmissä vuosina 1995, 2000 ja 2004 sekä ennusteet vuosille 2005, 2010 ja 2015 (Aineisto: Tilastokeskus; Ensti-tietokanta) Tekniikan suunnittelu-, johto ja tutkimustyö Siivoustyö ennuste 2005 ennuste 2010 ennuste ennuste 2005 ennuste 2010 ennuste Opetus- ja kasvatustyö Yhteensä ennuste 2005 ennuste 2010 ennuste ennuste 2005 ennuste 2010 ennuste 2015

27 Maakunta Maahanmuuttajia ja työikäisiä koskevia tulevaisuutta kuvaavia indikaattoreita (Aineisto: Tilastokeskus) Nettomaahan muutto (ka ) Nettomaahanmuutto Suomessa asuvat ulkomailla syntyneet 2006 Maahanmuuttajia v (Suomessa asuvat ulkomailla syntyneet nettomaahanmuutto ) Muutos työikäisissä abs. x2 kasvu x3 kasvu Henkeä x2 kasvu x3 kasvu Henkeä Muutos-% Koko maa ,7 Uusimaa ,4 Itä-Uusimaa ,4 Varsinais-Suomi ,2 Satakunta ,8 Kanta-Häme ,2 Pirkanmaa ,1 Päijät-Häme ,1 Kymenlaakso ,3 Etelä-Karjala ,3 Etelä-Savo ,6 Pohjois-Savo ,4 Pohjois-Karjala ,8 Keski-Suomi ,4 Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa ,3 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa ,7 Kainuu ,1 Lappi ,9 Ahvenanmaa ,8

28 suustutkimuksia_a30_esr.pdf mmary.pdf

Elli Heikkilä ja Maria Pikkarainen Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa

Elli Heikkilä ja Maria Pikkarainen Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa Siirtolaisuustutkimuksia A 30 Elli Heikkilä ja Maria Pikkarainen Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa Siirtolaisuusinstituutti Turku 2008 Siirtolaisuusinstituutti Linnankatu

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä?

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? Johdanto 2 l Muuttoliike 3 l Työssäkäynti 4 l Ulkomaalaiset 8 l Väestön koulutusrakenne 11 l Väestön määrä

Lisätiedot

KOHTI MONIKULTTUURISTA VARSINAIS-SUOMEA

KOHTI MONIKULTTUURISTA VARSINAIS-SUOMEA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2007 KOHTI MONIKULTTUURISTA VARSINAIS-SUOMEA Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tilastoselvitys, haastattelut, tulevaisuusverstaat

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista RAPORTTEJA 62 2013 Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN

Lisätiedot

Markkinaselvitys Suomessa asuvien maahanmuuttajien koulutustarpeista neljän ammattikorkeakoulun toimialoilla pääkaupunkiseudulla

Markkinaselvitys Suomessa asuvien maahanmuuttajien koulutustarpeista neljän ammattikorkeakoulun toimialoilla pääkaupunkiseudulla Irma Tikkanen, Maija-Leena Kemppi, Riitta Metsänen, Anne Vodhanel Markkinaselvitys Suomessa asuvien maahanmuuttajien koulutustarpeista neljän ammattikorkeakoulun toimialoilla pääkaupunkiseudulla Hera Competence

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttostrategia 2017

Lapin maahanmuuttostrategia 2017 ELINVOIMAA ALUEELLE 1 2013 Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA IV Esipuhe Vielä 1980-luvun alkupuolella Lapissa asui vain parisensataa ulkomaan

Lisätiedot

Siirtolaisuus Suomesta Ruotsiin 1960- luvulla ja tämän päivän maastamuuton kuva mitä olemme oppineet, mitä opittavaa vielä olisi?

Siirtolaisuus Suomesta Ruotsiin 1960- luvulla ja tämän päivän maastamuuton kuva mitä olemme oppineet, mitä opittavaa vielä olisi? Siirtolaisuus Suomesta Ruotsiin 1960- luvulla ja tämän päivän maastamuuton kuva mitä olemme oppineet, mitä opittavaa vielä olisi? Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti SIIRTOLAISUUS POHJOLASSA

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset palvelualalla

Ulkomaalaistaustaiset palvelualalla Irma Tikkanen, Marja-Leena Rautiainen, Eliisa Kotro, Mailis Korkiakangas & Marja Nives C Ulkomaalaistaustaiset palvelualalla Koulutukseen hakeutumisen ja työllistymisen esteet Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 2 Sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Muuttoliike vuonna 2012 Väestö ja ulkomaan kansalaiset Väestö äidinkielen mukaan Väestö syntymävaltion mukaan Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

Maahanmuuton vuosikatsaus 2009

Maahanmuuton vuosikatsaus 2009 Maahanmuuton vuosikatsaus 2009 2 MAAHANMUUTTO VÄHENI VUONNA 2009 Tämän tilastokatsauksen tavoitteena on kuvata maahanmuuttoa vuoden 2009 aikana. Muuttoliikettä on tapahtunut Suomessa läpi historian. Maasta

Lisätiedot

Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen?

Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen? Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen? REKRY-AMARE selvitys (2) TUOMO KAUHA 15.2.2013 Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kouvola I TEKIJÄ (T) KAUHA TUOMO, kehittämispäällikkö, FM,

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

Alueiden rakennemuutos ja työmarkkinat. Suomen Kuntaliitto/Jaana Halonen

Alueiden rakennemuutos ja työmarkkinat. Suomen Kuntaliitto/Jaana Halonen Alueiden rakennemuutos ja työmarkkinat Suomen Kuntaliitto/Jaana Halonen Pori/Ennakointiseminaari 30.3.2012 Ikärakenteen alueellisia eroja Työllisyyden alueellisia eroja Tutkintorakenteiden alueellisia

Lisätiedot

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa Muu maa mustikka? 2008 Muu maa mustikka? Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2008 Kansikuva: Vastavalo.fi/Jari Kurvinen ISSN 1235-8185 ISBN 952-9560-30-3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...5 MAAHANMUUTTAJIEN MÄÄRITELMÄT...6

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta Toimintaympäristö TTL Lappeenranta Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Alue on kooltaan 26 482

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvutahti hidastuu Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 17.1.2013 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 1.1 Itä- ja Pohjois-Suomen maantieteellinen asema,

Lisätiedot