EASY-KALVOPUMPPUHAPOTIN Käyttöohje ja varaosat. Suomi 2019 rev 1.1

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EASY-KALVOPUMPPUHAPOTIN Käyttöohje ja varaosat. Suomi 2019 rev 1.1"

Transkriptio

1 EASY-KALVOPUMPPUHAPOTIN Käyttöohje ja varaosat Suomi 209 rev.

2 EYVaatimustenmukaisuusvakuutus...3. Turvallisuus Yleisetturvallisuusohjeet... Säilöntäaineidenkäsittely... Suojavarusteet...5 Ensiapuohjeet...5 Käyttörajoitukset Teknisettiedot Kytkentä Pumpunkytkentä Ohjaimenkytkentä...7. Käyttöönotto Koekäyttö Vianetsintä...9 Huoltojavarastointi...0 Takuu...0 Vastuualueet... 2

3 EYVAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS HappowaOy Kankaantie563,6250Rintakangas Vakuutammeyksinomaanomallavastuullamme,että Easyhapotinvalmistenumerosta2200alkaen onkonedirektiivin(2006/2/ey)asiaankuuluviensäännöstenmukainen. Lisäksikonetäyttääseuraaviendirektiivienoleellisetturvallisuusvaatimukset: Directive89/392/EEC Directive9/368/EEC Directive93//EEC Directive93/68/EEC Koneensuunnittelussaonlisäksiotettuhuomioonseuraavatstandarditsoveltuvinosin: EN292 EN2922 EN29 EN39 EN8 EN52 SFS509 Ylihärmässä..209 JohannesHolkkola,Toimitusjohtaja 3

4 . TURVALLISUUS Spreader000hapotinontarkoitettuensisijaisestimaataloudennestemäisten säilöntäaineidenannosteluunsäilörehunteonyhteydessä.säilöntäainepumpataan letkujapitkinsuuttimille,jotkasekoittavatsäilöntäaineensäilörehuun. Hapotintavoidaankäyttäämyössiirtopumppuna,jolloinnestepumpataansuoraantoiseenastiaan letkunvälityksellä...yleisetturvallisuusohjeet Huolehditässämainittujenturvallisuusohjeidenlisäksikaikistayleisistäturvallisuussäännöistä,jotka koskevatkoneellistatyöskentelyä. Ennenkuinkäytäthapotinta,tarkista,ettähapotinonkytkettyoikeinjasuojatovatpaikoillaan. Tämänkoneenkäyttöonsallittuainoastaankoneentoimintoihinjakäsikirjaantutustuneille henkilöille. Pidälapsetjaasiattomatpoissakoneenluotakunkäytät,asennattaihuollatkonetta. Pysäytätraktoriainaennenhuoltoataisäätöjä.Kytkeseisontajarru,poistavirtaavainja katkaisevirtaannostelulaitteestaennenkuinpoistuttraktorinhytistä. Pidätraktorintakaikkunasuljettunahapottimenkäytönaikana. Pidäainariittävämääräpuhdastahuuhteluvettämukanahelpostisaatavilla. Ennenhuoltoajärjestelmänläpionpumpattavasuurimääräpuhdastavettä.Säilöntäaineita käsiteltäessäonainanoudatettavavarovaisuutta.käytäainahyväksyttyjäsuojavälineitä. Tarkistasäännöllisestiletkujenjaliittimienkunto.Vaihdavahingoittuneetosathetiuusiin. Huomaa,ettäpienikinkulumataisyöpymävoiaiheuttaavaaratilanteen..2.Säilöntäaineidenkäsittely Tutustusäilöntäainevalmistajienturvallisuusjakäsittelyohjeisiin. Hapotintakäsiteltäessäonnoudatettavasuurtavarovaisuuttajakäytettäväasianmukaisia suojavarusteita. Hapotintaonkäytettäväainoastaanulkonataitiloissa,joissaonriittäväilmanvaihto.

5 Puhdistamattomanhapottimensaalaskeavainhaponkestävällepinnalle..3.Suojavarusteet Käytettäväsopivaahengityssuojainta,mikäliilmanvaihtoonriittämätön. Käytettäväsopiviasuojalasejasilmiensuojaamiseksijavarattavapuhdastavettäsilmien huuhtelupulloon. Käytettäväsuojapukuajasaappaitaroiskeiltasuojautumiseksi Käytettäväneopreenitaipvckäsineitäkäsiensuojaamiseksi..Ensiapuohjeet Happohöyryjenhengittäminen:Siirryttäväraittiiseenilmaan.Pidettäväaltistunutlämpimänäja rauhallisena.tarvittaessaotettavayhteyttälääkäriin. Haponjoutumineniholle:Ihohuuhdeltavavälittömästirunsaallavedelläjapoistettavakaikki likaantuneetvaatteetjajalkineet.tarvittaessaotettavayhteyttälääkäriin. Haponjoutuminensilmiin:Silmätjasilmäluomethuuhdeltavavälittömästirunsaallavedellä. Otettavayhteyttälääkäriin. Haponjoutuminensuuhun:Suuhuuhdeltavavälittömästi.Vettävoijuodamuutaman kulauksen.otettavayhteyttälääkäriin..5.käyttörajoitukset Hapottimenkäyttäjäeisaaollahuumaavienaineiden,alkoholintaivoimakkaidenlääkkeiden vaikutuksenalaisena. Sairaustaiinvaliditeettitapauksissaluvanhapottimenkäyttöönantaahoitavalääkäri. Hapotintaeisaakäyttääkuivana. Palaviennesteiden,ihmisravinnontailisäaineidenpumppaaminenonkielletty. Äläpumppaavedellälaimennettuahappoa,elleivalmistajasitäerikseensalli. 5

6 2. TEKNISETTIEDOT Koneentunnistamistiedotlöytyvätkuvanmukaisestakonekilvestä.Nämäkonetiedothelpottavat huoltoajavaraosatilauksia. Kirjoitakoneennetiedotallaolevaankaavaan,jottanelöytyvättarvittaessahelposti. Easy Easy6000 Käyttöjännite 2V 2V Virrantarvemax. 6A 0A Maksimipaine 3bar 3bar Maksimituotto 6l/min 2l/min Paino 3,kg 3,kg 6

7 3. KYTKENTÄ 3..Pumpunkytkentä Pumppuyksikkökannattaaasentaamahdollisimmanlähellesäiliötä.Tämäparantaapumpun toimintaaetenkinvajaallasäiliölläsekäsäiliöntäytönjälkeen.pumppuyksikkövoidaanasentaa vaakaasentoontaipystyasentoon(ainoastaanliittimetalaspäin). Kiinnitäpumppuyksikkötukevastineljälläkuusioruuvillasopivaanpaikkaan,jossapumppuunei kohdistutarpeetontatärinää. Kytkeimuletku(),välikaapeli(2)ja paineletku(3)pumpunvastaaviinliittimiin. Varmistaettäletkujenpikaliittimetlukittuvat javirtakaapelienliittimetonkiinnitetty tukevasti. ÄLÄKÄYTÄPUMPPUAKUIVANA 3.2.Ohjaimenkytkentä Asennaohjaintukevastitraktorinohjaamoonsiten,ettäsiihenei kohdistutarpeetontatärinää.kytkevälikaapelipumpunja ohjaimenvälille.varmista,ettäkaapelieijoudupuristuksiin.kytke ohjaimenvirtakaapelitraktorinkolmenapaiseen virtapistokkeeseen. VÄÄRÄVIRTAKYTKENTÄSAATTAAVAURIOITTAAOHJAIMEN! 7

8 . KÄYTTÖÖNOTTO Asennaletkutpumppuyksikönjaimuputkensekäpumppuyksikönjasuuttimienväliin.Asenna tippumisenestoventtiilimahdollisimmanlähellesuuttimia.tarkistatippumisenestoventtiilin virtaussuuntanuolestaventtiilinrungossa. Valitsesuuttimetpumpattavanlitramääränmukaan.Liiansuurillasuuttimillavirtaussaattaa jakautuaepätasaisestisuuttimienkesken,jolloinsuihkuonheikko.liianpienilläsuuttimilla järjestelmänvastapainekasvaa,eikähaluttuavirtaustavälttämättäsaavuteta.liianpienillä suuttimillanestemyösjakautuuhienoksisumuksijakulkeutuutuulenmukana. Kalvopumppuonvarustettupainekatkaisijalla,jokasammuttaapumpun,mikälijärjestelmänpaine nouseeyliasetetuntason.tehdasasetuksenapainekatkaisutasoonasetettu3baariin...koekäyttö Ennensäilöntäaineenpumppaustaonjärjestelmällesuoritettavakoekäyttöpuhtaallavedellä. Koekäyttöonhelpointasuorittaakorjuukoneeseenasennuksenjälkeen,jollointoimintavastaa varsinaistakäyttöä. Koekäytössätehtävättarkastukset: Pumpuntoiminta Suuttimistayhtäläinenvirtaus. Toimilaitteidenjakaikkienletkuliitostenpitävyys. Koekäyttöonhyväsuorittaamyösainaennenkorjuukaudenalkua. 8

9 9 5. VIANETSINTÄ Vika Mahdollinensyy Ratkaisu Pumppueikäynnisty. Pumppueisaavirtaa. Tarkistavirtakaapelitja liittimet. Pumppukäynnistyy,mutta sammuuheti. Liiansuurivastapaine. Painekatkaisijasammuttaa pumpun. Poistamahdollinentukos, tarkistapikaliittimienkytkentä taisuurennasuuttimia. Pumppueiimenestettä. Imusiivilätukkeutunut. Imuletkusaailmaa. Pumppueijaksaimeäpitkästä imuletkustapienellätuotolla. Pumpunventtiilitkuluneet. Puhdistaimusiivilä. Tarkistaimuletkunpitävyysja liitokset. RyntääpumppuaShift painikkeella,kunnespumppu saanestettä. Vaihdapumpunventtiilit. Pumpuntuottoheikko. Pumpunventtiilitkuluneet. Liiansuurivastapaine. Vaihdapumpunventtiilit. Poistamahdollinentukos, tarkistapikaliittimienkytkentä taisuurennasuuttimia.

10 6. HUOLTOJAVARASTOINTI Hapotintuleepuhdistaaainakäytönjälkeenpumppaamallakokojärjestelmänläpipuhdastavettä. Myösmuuulkoinenpuhdistusontarpeensähkölaitteitavaroen.Kuivaapumppujaerityisesti sähköliitännäthuolellisesti. Äläkäytäpainepesuriapumpunpuhdistukseen! Muistaasianmukaisetsuojavarusteet! Varastoihapotinkäytönjälkeenvaloltasuojattuna.Mikälihapotinvarastoidaankylmässä,pumppaa ennenvarastointiapakkasnestettäpumpunläpijäätymisenestämiseksi. 7. TAKUU HappowaOy:nvalmistamillekoneilleannetaan2kuukaudentakuu. Takuuaikaalkaavaltuutetunjälleenmyyjänuudenlaitteenluovutuspäivästä. Takuukoskeevalmistusjaraakaainevikoja. Osat,jotkayllämainituistasyistäreklamoidaantakuuaikana,vaihdetaantaikorjataan veloituksetta,josnemaksetullarahdillapalautetaanvalmistajalle. Osat,joitaHappowaOyeivalmista,kutenpiirikortitjasähkömoottorit,kattaakyseisen toimittajantakuu. Takuueikorvaatyöjamatkakustannuksia. Takuuonvoimassaainoastaan,josvahinkoonilmoitettumyyjällemmeviimeistään päivänsisällävaurionsyntymisestä. Takuueikorvaa: Koneennormaalistakulumisestataipuutteellisestahuollostaaiheutuneitavahinkoja. Tuotteenväärinkäytöstäaiheutuneitavahinkoja. Ilmansuostumustammetehtyjäkorjaustaimuutostöitätainiistäaiheutuviavahinkoja. Laitteenaiheuttamiaseurannaisvaikutuksiatainiistäjohtuviataloudellisiamenetyksiä. Hapottimenvaurioita,jotkajohtuvatvirheellisistäsähköliitännöistä. Pidätämmeoikeudetmuutoksiin. 0

11 8. VASTUUALUEET Valmistajaeivastaa,mikälilaitettakäytetäänturvallisuusmääräystentaitämänohjekirjan vastaisesti.koskalaitteenkäytönyhteydessäsaattaasyntyätilanteita,joistaeioleohjeitatai määräyksiä,käyttäjiäkehotetaannoudattamaanyleisiäkoneturvallisuusohjeitajadirektiivejä. Huolimatonsäilöntäaineenkäsittelysaattaaaiheuttaavahinkoaihmisille,eläimille,vesistölleja maaperälle.noudatasäilöntäaineenvalmistajanjamuidenasiantuntijoidenohjeitaaineen käsittelystäjakäytöstä. Valmistajaeivastaavirheellisestäsäilöntäaineenkäytöstätaisiitäaiheutuvista seurannaisvaikutuksista. Valmistajaeivastaamuidenvalmistajienkomponenttienkäytöstäjohtuvistavahingoista. Valmistajaeivastaasäilöntäaineenaiheuttamistavahingoistamuillelaitteille. Laitteenomistajavastaasenkäytöstä,hoidostajahuollosta. Laitteenomistajavastaasiitä,ettäkaikkilaitettakäyttäväthenkilötovatsaaneetriittävän informaationlaitteenkäsittelystäjakäytöstä. Koskavalmistajaeivoivalvoatuotteidenkäyttöä,voimmetaataainoastaantuotteenlaadun. Emmevoiottaavastuutalaitteensuorituskyvystä.

12 KALVOPUMPPUHAPOTIN Easy VARAOSAT Sauli Holkkola Oy rev Ylihärmä FINLAND SUOMI 205

13 mm Pikaliitinpistoke 2 mm Easy välikaapeli Junior ohjain 337 Easy pumppuyksikkö Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs 03 Easy pumppu ja ohjain

14 Pvc-letku 2mm Letkunkiristin Pikaliitinpistoke 2 mm Tippumisenestoventtiili 2mm Pikaliitinrunko 2mm Imuputki Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs Spreader varustepaketti

15 SH2 Konekilpi 5 SH9025 Easy tarra SH22 Varoitustarra Kansi Lukitusmutteri M Aluslatta M Pvc-letku 2mm Letkunkiristin Liitinpaneeli 7 33 Levyruuvi 3,5 x 9, Pikaliitinrunko 2mm Kuusioruuvi M6 x Uraruuvi M5 x Pohjalevy Letkulähtö 2mm Kalvopumppu 2 mäntää Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs 337 Easy pumppuyksikkö

16 Moottori Alempi pumpunpesä Venttiilisarja mäntää Pumpun pääty Painekytkin Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs Kalvopumppu 2 mäntää Moottori Alempi pumpunpesä Venttiilisarja mäntää Pumpun pääty Painekytkin Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs Kalvopumppu mäntää

17 Pikaliitinpistoke 3/8" Tynnyrisovite 65 Pvc-letku 2mm Letkunkiristin A Letkuliitin 3/8" -3mm Imusihti koottu Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs

18 Putkiteippi Kuusiokoloruuvi M6x Putken kiinnikepari 3,5mm Aluslatta M Lukitusmutteri M Kiinnityslatta Viuhkasuutin 2,2 l/min Viuhkasuutin, l/min Kulmanippa Väliputki T-nippa Letkuyhde Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs Viuhkasuutintanko

19 Asennusside Tulppa Pistesuutinputki Kuusiokoloruuvi M6x Putken kiinnikepari 2mm Aluslatta M Lukitusmutteri M6 666 Kiinnityslatta 2 Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs 3370 Reikäsuutintanko

20 O-rengas 6 x Matala mutteri M6 x, Letkunkiristin Pvc-letku 2mm T-haara Part Code Suomi English Svenska Dimensions Pcs 335 Suutinsarja

21 Kankaantie 563, 6250 Ylihärmä Happowa Oy Puh

SPREADER 30 Käyttöohje ja varaosat. Suomi 2019 rev 1.1

SPREADER 30 Käyttöohje ja varaosat. Suomi 2019 rev 1.1 SPREADER 30 Käyttöohje ja varaosat Suomi 2019 rev 1.1 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 3 1. Turvallisuus... 4 1.1. Yleiset turvallisuusohjeet... 4 1.2. Säilöntäaineiden käsittely... 4 1.3. Suojavarusteet...

Lisätiedot

KALVOPUMPPUHAPOTIN. Spreader 4000 ja 6000 KÄYTTÖOHJE. rev. 1.1. Sauli Holkkola Oy. 62375 Ylihärmä FINLAND. www.happowa.fi

KALVOPUMPPUHAPOTIN. Spreader 4000 ja 6000 KÄYTTÖOHJE. rev. 1.1. Sauli Holkkola Oy. 62375 Ylihärmä FINLAND. www.happowa.fi KALVOPUMPPUHAPOTIN Spreader 000 ja 6000 KÄYTTÖOHJE rev.. Sauli Holkkola Oy 6375 Ylihärmä FINLAND www.happowa.fi SUOMI 05 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 3. Turvallisuus..... Yleiset turvallisuusohjeet.....

Lisätiedot

VARSIPUMPPUHAPOTIN HP12 & HP20 KÄYTTÖOHJE. rev. 1.0. Sauli Holkkola Oy. 62375 Ylihärmä FINLAND. www.happowa.fi

VARSIPUMPPUHAPOTIN HP12 & HP20 KÄYTTÖOHJE. rev. 1.0. Sauli Holkkola Oy. 62375 Ylihärmä FINLAND. www.happowa.fi VARSIPUMPPUHAPOTIN HP & HP0 KÄYTTÖOHJE rev..0 Sauli Holkkola Oy 6375 Ylihärmä FINLAND www.happowa.fi SUOMI 05 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 3. Turvallisuus... 4.. Yleiset turvallisuusohjeet... 4..

Lisätiedot

Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen

Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen 10705 10805 TULPPASARJAT AUTOILLE Yhdesarja, malli 11001

Lisätiedot

Lattiatasoitelaitteet

Lattiatasoitelaitteet Tuoteluettelo 1/2009 Lattiatasoitelaitteet 517171400 SUPPILOPISTOOLI Uusi malli Suppilopistooli erilaisten laastien ja julkisivupinnoitteiden ruiskutukseen. (esim. roiske ja jalorappaus) Säiliön tilavuus

Lisätiedot

jus oy Voitelutalo Nisintanhua 35 23600 Kalanti HINNASTO 2008 Puh: 044-0665306 E-mail: jus@jus.fi ALV rek JARRUNESTEEN VAIHTAJAT Malli R-10705 R-10805

jus oy Voitelutalo Nisintanhua 35 23600 Kalanti HINNASTO 2008 Puh: 044-0665306 E-mail: jus@jus.fi ALV rek JARRUNESTEEN VAIHTAJAT Malli R-10705 R-10805 R10805 R11001 Sarja R11004 sisältää: Säädettävän rung ja tulpat: Tulppa Halkaisija JARRUNESTEEN VAIHTAJAT R10705 R10805 Nesteen määrä 5 l 5 l Työkammi maks.paine 2 bar 2 bar Paineensäädin Ilmasäiliön maks.

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP- HP-0 PUMP0SU VARAOSALUETTELO YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +-(0)- FAX +-(0)-0 SUOJA- VARUSTEET SKYDD UTRUSTNING LETKUTUS SLANGNING SÄILIÖ- ja PULLOTELINEET BEHÄLLARE- och FLASKTÄLLNING

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

HUOLTAMOLAITTEET. RAASM öljyn täyttölaite, käsikäyttöinen ja paineilmalatauksella. 59 öljyn TäyTTöLAITTEET. öljyntäyttölaite.

HUOLTAMOLAITTEET. RAASM öljyn täyttölaite, käsikäyttöinen ja paineilmalatauksella. 59 öljyn TäyTTöLAITTEET. öljyntäyttölaite. öljyn täyttölaite, käsikäyttöinen ja paineilmalatauksella öljypumppu 30050 32016 32024 32065 öljyntäyttölaite Paineilmalat. 33016 Paineilmalat. 33024 Säiliö l - 16 24 65 stian paino kg 30-60 - - - Syöttöletkun

Lisätiedot

Vaihtolaitekärri ST13

Vaihtolaitekärri ST13 8 30 22 29 19 4 31 31 19 22 7 21 6 22 2 39 15 33 33 14 49 13 32 23 11 25 26 12 35 9 34 36 10 27 5 16 1 17 24 Vaihtolaitekärri ST13 Piir no RC14771 Des: VäR Acc: No. Nimike Nimitys Description Dimension

Lisätiedot

Lämmönkestävä. Antistaattinen. PU, erittäin kestävä

Lämmönkestävä. Antistaattinen. PU, erittäin kestävä Näiltä sivuilta löydät pölynerottimeesi kaikki tarvittavat varusteet, esimerkiksi letkut, putki- ja asennuskiinnikkeet, työpisteautomatiikan, liittimet, lisävarusteet, yleissuulakkeet, flexpipe-tuotteet,

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat Hydraulipumput Kiinteätuottoiset pumput (XPi-sarja) Ominaisuudet: - Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin - 380 bar jatkuva maksimipaine, 420 bar hetkellinen - Korkeat pyörimisnopeudet 1750-3150 rpm - Imuliittimen

Lisätiedot

Hakki Pilke Raven 33 varaosakirja

Hakki Pilke Raven 33 varaosakirja 1 SUOMI Hakki Pilke Raven 33 varaosakirja Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND Tel. +358 8 772 7300, Fax +358 8 772 732 info@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi 2 Sisällys 1 Runko... 4 2 Rungon osaluettelo...

Lisätiedot

VOITELUTARVIKKEET 2011

VOITELUTARVIKKEET 2011 VOITELUTARVIKKEET 2011 Lufex Oy on keskittynyt maahantuomaan, myymään, asentamaan ja huoltamaan luotettavia ja laadukkaita keskusvoitelujärjestelmiä, työkoneisiin ja teollisuuteen. Lufex Oy:ltä löydätte

Lisätiedot

Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan

Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan Tehokasta pesua Vapaa-aikaa Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan Make it your home. Tehokas AQT-painepesurimallisto mitä erilaisimpiin pesutehtäviin. Tee nyt todella vaivattomasti kaikki pihan

Lisätiedot

Tilaus No. Tilaus No. Tilaus No

Tilaus No. Tilaus No. Tilaus No 5 CO500-sarja 6 7 Kuva No Nimike 800 Alanapa CO500-50 0786 80 Pesutorni CO500-50 080 805 Alanavantiiv. CO500-50 0905 80 Ylänapa CO500-50 06 5 80 Ylänavan mut. CO500-50 05 6 80 Ylänavan tiiviste CO500-50

Lisätiedot

AVANT 313S Varaosaluettelo

AVANT 313S Varaosaluettelo AVANT 313S Varaosaluettelo ALKAEN SARJANUMEROSTA: 14320 AVANT 313S A21059 Valmistaja: AVANT TECNO OY YLÖTIE 1 33470 YLÖJÄRVI puh. 03-347 8800 fax 03-348 5511 web www.avanttecno.com 2 AVANT 313S: VARAOSALUETTELO

Lisätiedot

LAVA 97 C42. DIN7 LIERIÖSOKKA ST 12x32 6x22. DIN7978 KARTIOSOKKA ST 8x55, 12x70, 16x80, 8x60 6x55, 14x90, 10x70, 16x60

LAVA 97 C42. DIN7 LIERIÖSOKKA ST 12x32 6x22. DIN7978 KARTIOSOKKA ST 8x55, 12x70, 16x80, 8x60 6x55, 14x90, 10x70, 16x60 LAVA 97 C42 DIN7 LIERIÖSOKKA ST 12x32 6x22 DIN7978 KARTIOSOKKA ST 8x55, 12x70, 16x80, 8x60 6x55, 14x90, 10x70, 16x60 DIN6325 LIERIÖSOKKA KARKAISTU 16x60, 16x70 PAL-MUTTERI M10 ZN 1014KPL DIN1 KARTIOSOKKA

Lisätiedot

Ruuviluettelo. Terästarvike Oy PL 24, 00711 Helsinki Puhelin (09) 350 5030 Telefax (09) 350 50 250 Email info@terastarvike.fi

Ruuviluettelo. Terästarvike Oy PL 24, 00711 Helsinki Puhelin (09) 350 5030 Telefax (09) 350 50 250 Email info@terastarvike.fi Ruuviluettelo 2015 Terästarvike Oy PL 24, 00711 Helsinki Puhelin (09) 350 5030 Telefax (09) 350 50 250 Email info@terastarvike.fi SISÄLTÖ ST ZN ZNC ZNK A2 A4 MS NYL AL DIN 84 SUORAURAR. LIERIÖK. 27 29

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Nostokyky 100 kn (-S) H = 1570 mm CH = 1050 mm

Nostokyky 100 kn (-S) H = 1570 mm CH = 1050 mm Nostokyky 100 kn (-S) H = 1570 mm CH = 1050 mm TYYPPI: 10-39-S 10-42-S 10-45-S 10-47-S 10-49-S 10-51-S 10-53-S 10-55-S 10-57-S X (mm) 800 900 900 1000 1000 1000 1000 1200 1200 L (mm) 3900 4200 4500 4700

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat Letkukeloja (ilman letkuja) maksimipituudet referenssejä, pituus riippuu letkun paksuudesta. 2-tie letkukelat 3/8 letkuille Kätisyys Paino kg A Ø mm B mm C mm maksimipituus 1,8-2 m vasen 9,7 270 65 148

Lisätiedot

Hakki Pilke 25 Hawk KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY

Hakki Pilke 25 Hawk KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY 1 SUOMI Hakki Pilke 25 Hawk KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY Valimotie 1, 85800 Haapajärvi tel.08-7727300, fax.08-7727320 info@maaselankone.fi www.maaselankone.fi 2 Sisällys 1.1 Koneen räjäytyskuva...

Lisätiedot

Painevesijärjestelmät & kannenpesupumput

Painevesijärjestelmät & kannenpesupumput Photo: Hallberg Rassy Painevesijärjestelmät & kannenpesupumput Hiljainen ja sykkeetön, jopa alhaisilla käyntinopeuksilla. Viisikammioinen Aqua Jet painevesipumppu tarjoaa taydellisen painevesi- tai kannenhuuhteluratkaisun

Lisätiedot

Beamex PG PAINEPUMPUT. Beamex PGM PGV PGC PGHH PGPH PGL. Beamex PG -sarjan painepumput ovat kannettavia, käsikäyttöisiä kenttäkalibrointipumppuja

Beamex PG PAINEPUMPUT. Beamex PGM PGV PGC PGHH PGPH PGL. Beamex PG -sarjan painepumput ovat kannettavia, käsikäyttöisiä kenttäkalibrointipumppuja Beamex PG PAINEPUMPUT 1 Beamex PGM PGV PGC PGHH PGPH PGL Beamex PG -sarjan painepumput ovat kannettavia, käsikäyttöisiä kenttäkalibrointipumppuja 2 Kalibrointipumput PGM KALIBROINTIPAINEPUMPPU 0... 20

Lisätiedot

Viiteno. kela 25 m ilman liiitintä

Viiteno. kela 25 m ilman liiitintä LETKUT JA LIITTIMET Aineletkut Hajotusilmaruiskutukseen (aineletkut) Letkuston tulisi kestää erityyppisiä liuottimia. Hajotusilmaruiskutukseen Kremlin tarjoaa kahta erilaista letkustoa : erittäin taipuisa

Lisätiedot

VENTTIILIT JA INSTRUMENTTI TUOTTEET

VENTTIILIT JA INSTRUMENTTI TUOTTEET VENTTIILIT JA INSTRUMENTTI TUOTTEET 3-tie venttiilit DN 5 S541.36.123 1.0460 12 S / IEC A 3.020 S541.36.223 1.4571 12 S / IEC A 3.020 S541.36.133 1.0460 14x2,5 / IEC A 3.000 S541.36.233 1.4571 14x2,5 /

Lisätiedot

HakkiPilke 27 KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY

HakkiPilke 27 KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY SUOMI HakkiPilke 27 KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY Valimotie 1, 85800 Haapajärvi tel.08-7727300, fax.08-7727320 info@maaselankone.fi www.maaselankone.fi 1-2011 Sivu 1 Sisällysluettelo: 1.1 Poistokuljettimen

Lisätiedot

TAMPERE SEINÄJOKI VAASA VARAOSAT RASKAAN KALUSTON. Pikaliittimet

TAMPERE SEINÄJOKI VAASA VARAOSAT RASKAAN KALUSTON. Pikaliittimet TAMPERE SEINÄJOKI VAASA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT Pikaliittimet WWW.TAVO.FI Raufoss ABC PIKALIITINJÄRJESTELMÄ Uuden sukupolven liittimet, joissa yhdistyy komposiittimateriaali ja johtava liitinteknologia.

Lisätiedot

Kiinnitystarvikkeet hinnasto. Nopeasti ja edullisesti suoraan varastosta, myös erikoistoimituksia.

Kiinnitystarvikkeet hinnasto. Nopeasti ja edullisesti suoraan varastosta, myös erikoistoimituksia. Kiinnitystarvikkeet Helsinki 02/03 Pultit ja kierretangot Mutterit, laatat ja tiivisterenkaat Ruuvit Vetoniitit, niittimutterit ja jarruniitit Ankkurit ja tulpat Sokat, voidenipat, erikoistuotteet Förch-lajitelmat,

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Koneosasto Tuoteluettelo PMC PINNOITUSLAITTEET RX 7

Koneosasto Tuoteluettelo PMC PINNOITUSLAITTEET RX 7 Tuoteluettelo RX 7 1 HYDRAULINEN PUMPPUYKSIKKÖ SÄHKÖLÄMMITTIMET 5114104343 PHX-40 Sähköhydraulinen 2-K polyureapinnoituslaitteisto CE 380V Tekniset tiedot: Tuotto 10,59 ltr/min maksimi Paine 241 bar maksimi

Lisätiedot

62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401

62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 RIVI99SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta ja toivotamme Teille parhainta menestystä työssänne. Pyydämme teitä

Lisätiedot

359 007 Ersatzradhalter c

359 007 Ersatzradhalter c 359 007 Ersatzradhalter c 5 1 2 6 3 4 7 Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Costruttore / Fabricante: Alois Kober GmbH, Maschinenfabrik, D-89359 Kötz, Germany Telefon (0 82 21) 970 email: fahrzeugtechnik@al-ko.de

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat Letkukeloja (ilman letkuja) Letkun maksimipituudet referenssejä, riippuu letkun paksuudesta. 2-tie letkukelat 3/8 letkuille Letkun Kätisyys Paino kg A Ø mm B mm C mm maksimipituus 1,8-2 m vasen 9,7 270

Lisätiedot

Hakki Pilke Ravenin Varaosakirja

Hakki Pilke Ravenin Varaosakirja 1 SUOMI Hakki Pilke Ravenin Varaosakirja Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND Tel. +358 8 772 7300, Fax +358 8 772 732 info@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi 2 Sisällys 1 Poistokuljettimen yläosa...

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Tuoteluettelo 1/2011

Tuoteluettelo 1/2011 Tuoteluettelo 1/2011 Lukijalle Yleistä Tämä tuoteluettelo ja hinnasto sisältää yleisluontoiset tuotekuvaukset maahantuontiohjelmaamme kuuluvista BIRCHMEIER-tuotteista, lisävarusteista sekä yleisimmistä

Lisätiedot

Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat

Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat Putkenosat, laaja valikoima Neliö- ja suorakaideputket Myös kaideosat SISÄLLYSLUETTELO PUTKET Prosessiputket ISO-normi NS-normi Meijeriputket Kierteitettävät

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILU H008-14, HEL 2014-000873 / KORJAUSILMOITUS: Malmin sairaalan hapen- ja ilmanvirtausmittarit sekä imuejektorit.

TARJOUSTEN VERTAILU H008-14, HEL 2014-000873 / KORJAUSILMOITUS: Malmin sairaalan hapen- ja ilmanvirtausmittarit sekä imuejektorit. Helsingin kaupungin hankintakeskus Tarjouspyyntö H008-14, HEL 2014-000873 Päiväys 10.3.2014 TARJOUSTEN VERTAILU H008-14, HEL 2014-000873 / KORJAUSILMOITUS: Malmin sairaalan hapen- ja ilmanvirtausmittarit

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

PUMPPUHAPOTIN KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO

PUMPPUHAPOTIN KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-2000 HP-2000 HP2000SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KIINTEÄ PYYHKÄISYRUUVI

KÄYTTÖOHJE KIINTEÄ PYYHKÄISYRUUVI KÄYTTÖOHJE KIINTEÄ PYYHKÄISYRUUVI Alkuperäinen käyttöohje Oikeudet rakennemuutoksiin pidätetään 1 1410 2212 Sveaverken AB EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Tämä vakuutus on Eurooppa-parlamentin ja -neuvoston

Lisätiedot

mcd010fi_mjs25dt_v1.doc

mcd010fi_mjs25dt_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. MJS-2.5 DT KOOTTUNA SIVU 2. VOIMANSIIRTO SIVU 3. VASTATERÄ

Lisätiedot

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012 PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta Kehitäe tuotteitae ja valikoimaae jatkuvasti Siksi varaae oikeuden tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta

Lisätiedot

Specma Palveluksessanne

Specma Palveluksessanne Korjaamotuotteet Specma Palveluksessanne Specma on Pohjoismaiden johtava johdinjärjestelmien toimittaja ja suurimpia hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien toimittajia. Palvelemme globaalisti kansainvälisiä

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

LAUDANMAALAUSLAITTEET, VARAOSAT JA TARVIKKEET

LAUDANMAALAUSLAITTEET, VARAOSAT JA TARVIKKEET Koneosasto Tuoteluettelo 2018 CEETEC LAUDANMAALAUSLAITTEET, VARAOSAT JA TARVIKKEET IP COMBI IP250 Koneosasto Tuoteluettelo 2018 CEETEC 2 CEETEC P40 MAALAUSAUTOMAATTI 5108901190110 CEETEC P40 Mitat (p x

Lisätiedot

TAKALANAT HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE

TAKALANAT HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE TAKALANAT HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE Maahantuoja: Agri-Kymi Oy Kaupinkatu 4 45130 KOUVOLA Varaosat: 020 743 2045 Toimisto: 020 743 2043 toimisto@agrikymi.fi 2 3 4 5 TEKNISET TIEDOT Takalanat Malli Työleveys

Lisätiedot

G 300 G 305 G 45. Tilaus No. Tilaus No. Tilaus No. Tilaus No

G 300 G 305 G 45. Tilaus No. Tilaus No. Tilaus No. Tilaus No G 00 G 05 G 45 Meiko 4VDC 4 G 5 PR 4 PA 9, PA 4 PESUAINETEKNIIKKA 5 Pesuainepumput Kuva No Nimike 07 Pesuaineelle Aikasäätö max. L/h 0V ei tarvikkeita 07B Pesuaineelle Aikasäätö max. 5L/h 0V ei tarvikkeita

Lisätiedot

HYDRAULIPUOMISTO m

HYDRAULIPUOMISTO m HYDRAULIPUOMISTO 12-16 m HY03SU Tallenteet: Ru03SU-HYRD 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL: +358-(0)6-4835111 FAX: +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi internet: www.junkkari.fi V2 RIPUSTIN JA RUNKO

Lisätiedot

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2008

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2008 PNEUMATIIKKA- TUOTTEET LUETTELO 2008 Metalwork Girpi Cejn Rectus Tema Silvent PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2008 A PAINEILMATARVIKKEET sivu 1 28 B PIKALIITTIMET sivu 29 46 C NYLON- JA TEFLONPUTKET sivu

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Liitäntävaihtoehdot P-lukolliset WC:t (6l/huuhtelu) Poistoputken halkaisija 22/28/32 mm Lämpötila max 35 C Paino 5,8 kg

Liitäntävaihtoehdot P-lukolliset WC:t (6l/huuhtelu) Poistoputken halkaisija 22/28/32 mm Lämpötila max 35 C Paino 5,8 kg LVI-nro silppuaa WC:stä tulevan huuhtelujätteen ja pumppaa sen putkea pitkin pois viemäriin. Uusi silppuripumppumme on easy access - leikkuujärjestelmä ja elektroniikka ovat erillään. Asennus on helppoa,

Lisätiedot

Mahdolliset syyt ja korjaavat toimenpiteet Suuttimessa oleva O-rengas kulunut Vaihda suuttimen O-rengas.

Mahdolliset syyt ja korjaavat toimenpiteet Suuttimessa oleva O-rengas kulunut Vaihda suuttimen O-rengas. Prodigy HDLV Generation II - järjestelmän vianetsintä - Ohjelehti - Finnish - Käytä tässä ohjeessa kuvattuja menettelyitä Prodigy HDLV-järjestelmien yleisten ongelmien tunnistamisessa ja korjaamisessa.

Lisätiedot

Hydraulinen kantohara KHH. Käyttöohje

Hydraulinen kantohara KHH. Käyttöohje Hydraulinen kantohara KHH Käyttöohje Ennen laitteen asennusta lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti! Valmistaja: Koneurakointi Timo Latvala Viinikantie 9 61720 KOSKUE Puh: 0500 269 944 SISÄLLYS

Lisätiedot

FORD HYDRAULIPUMPPU HAMMASPYÖRÄTYYPPI

FORD HYDRAULIPUMPPU HAMMASPYÖRÄTYYPPI FORD HYDRAULIPUMPPU HAMMASPYÖRÄTYYPPI 02.01.2006 640-3 640-4 81824183 - sopii: 3000, 3550, 4000, 4100, 4110, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 4500 81823983 - sopii: 5000, 5100, 5200, 5340, 5900, 7000, 7100,

Lisätiedot

Nummek:No VER DC:No Nimitys Sivu

Nummek:No VER DC:No Nimitys Sivu Nummek:No VER DC:No Nimitys Sivu 105440 J A 946 390 00 09 Telikoneisto 1 323420 0 A 946 390 03 87 Nostorajoitin ja kumi 160 mm 5 315080 0 A 946 390 02 87 Nostorajoitin ja kumi 130 mm 5 105840 E A 946 390

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

JTD nostoyksikkö / lift unit

JTD nostoyksikkö / lift unit JTD nostoyksikkö / lift unit Nostoyksikön tuotenro Lift unit code 310207571 NY JTD112 153/70x5547 310207573 NY JTD112 153/85x4436 310207575 NY JTD112 173/85x5546 310207577 NY JTD112 195/85x6646 310208020

Lisätiedot

Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet. Pneumatiikka

Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet. Pneumatiikka Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet Pneumatiikka CL-Pistoliittimet Sprint CL Super-rapid Tekniset tiedot Materiaalit Kierteet Niklattua messinkiä (OT58), tiivisteet NBR-PTFE- Nylon

Lisätiedot

APAC ÖLJYNKÄSITTELYLAITTEET

APAC ÖLJYNKÄSITTELYLAITTEET APAC ÖLJYNKÄSITTELYLAITTEET webshop.motoral.fi Tarjoukset voimassa 31.12.2018 asti Hinnat verottomia alv 0%, suluissa verollinen hinta (alv 24%) Motoral Oy Valuraudankuja 1 00700 HELSINKI www.motoral.fi

Lisätiedot

Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne.

Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne. Digitaaliset mittarit Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne. Malli Malli Malli 37780 37781 37785 Soveltuvat

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

PIENI JA KEVYT painepesuri kotikäyttöön

PIENI JA KEVYT painepesuri kotikäyttöön Makita painepesurit 2011 PIENI JA KEVYT painepesuri kotikäyttöön HW102 TotalStopSystem: moottori pysähtyy kun vedentulo kahvasta pysäytetään Teleskooppinen vetoaisa ja pyörät Paineletkussa pikaliittimet.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

20 LITRAN HIEKKAPUHALLIN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

20 LITRAN HIEKKAPUHALLIN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 20 LITRAN HIEKKAPUHALLIN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET TEKNISET TIEDOT Säiliön tilavuus: Letkun pituus: Käyttöpaine: Ilmankulutus: Kokonaismitat: Paino: 23 litraa 3 m 4 8,5 bar 170 710 l/min 340 x 400

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Kompaktisarja HD 5/15 C

Kompaktisarja HD 5/15 C Kompaktisarja HD 5/15 C Ammattilaisen tarpeisiin mitoitettu kevyesti liikkuva painepesuri sopii ominaisuuksiltaan säännölliseen, vaativaan käyttöön. Vakiovarusteet: Pesukahva Softgrip-pinnalla Korkeapaineletku

Lisätiedot

Sisällysluettelo. PowerPump

Sisällysluettelo. PowerPump Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen asennusta ja käyttöönottoa ja säilytä ohje hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttäjälle. Sisällysluettelo 1 Symbolien selitys..............................................

Lisätiedot

Hakki Pilke 37 KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA

Hakki Pilke 37 KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA SUOMI Hakki Pilke 37 KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY Valimotie 1, 85800 Haapajärvi tel.08-7727300, fax.08-7727320 info@maaselankone.fi www.maaselankone.fi Hakki Pilke 37 Varaosakirja 3-2016 Alkuperäinen

Lisätiedot

PUMPPUHAPOTIN KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401

PUMPPUHAPOTIN KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 PUMPPUHAPOTIN HP2002SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus Iskusitkeys max. (XYZ-suunta) Värähtelylujuus (XYZ-suunta) Kuormavastus max.

Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus Iskusitkeys max. (XYZ-suunta) Värähtelylujuus (XYZ-suunta) Kuormavastus max. Sarja PR Painesensori, Sarja PE5 Työpaine: - bar elektroninen Lähtösignaali Digitaalinen: lähtö - lähtöä IO-Link Sähk. liitäntä: Pistoke, Mx, -napainen Sertifikaatti Mittaussuure Näyttö Näyttö säädettävissä

Lisätiedot

Tarvikkeet Elados EMP-pumppuihin, mallit EMP-KKS, EMP II, EMP III, EMP IV

Tarvikkeet Elados EMP-pumppuihin, mallit EMP-KKS, EMP II, EMP III, EMP IV Tuotetiedote: Elados EMP-pumppujen tarvikkeet painos: maaliskuu 2013 Tarvikkeet Elados EMP-pumppuihin, mallit EMP-KKS, EMP II, EMP III, EMP IV Pumpputarvikkeet Pumpunkannattimet 240606 EMP-KKS & EMP II,

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

PNEUMATIIKKATUOTTEET

PNEUMATIIKKATUOTTEET PNEUMATIIKKATUOTTEET DUNLOP HIFLEX OY pääkonttori ja keskusvarasto 0207 625 600 0207 625 601 R U puh fax ET Vapaalantie 8 01650 VANTAA PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2010 DUNLOP HIFLEX Imatra Sauramonkuja

Lisätiedot

DS/SMS KÄYRÄ 90 SWG/ISO LYHYT KÄYRÄ 90

DS/SMS KÄYRÄ 90 SWG/ISO LYHYT KÄYRÄ 90 DS/SMS KÄYRÄ 90 AISI 304L AISI 304L [mm] Ø T R A matta hiottu matta hiottu 25 25 1,2 25 55 1190 251249 1190 251249S 1190 251269 1190 251269S 32 32 1,2 32 64 1190 321269 1190 321269S 38 38 1,2 38 70 1190

Lisätiedot

CultiPack 3001 / 4001

CultiPack 3001 / 4001 Tume-Agri Oy 98707704 B 10/2008/PK CultiPack 3001 / 4001 Varaosaluettelo Spare part list Oikeudet rakenteen muutoksiin pidetään The manufacturer reserves the right for changes without prior notice RUNKO

Lisätiedot

Kompaktisarja HD 5/11 C

Kompaktisarja HD 5/11 C Kompaktisarja HD 5/11 C Kätevän kokoinen, varmatoiminen, messinkipäätyisellä pumpulla varustettu ammattipesuri peruskäyttöön. Vakiovarusteet: 10 m Suihkuputki 400 mm Kolmitoimisuutin (0 /25 /40 ). Kiertyvät

Lisätiedot

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Termostaattiset patteriventtiilit TRV-2, TRV-2S Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING AVANTAGE Tämä erittäin monipuolinen

Lisätiedot

Ryhmä 14-7 Helsinki 0609

Ryhmä 14-7 Helsinki 0609 Ryhmä 14-7 Helsinki 0609 Sisältö Pientavaralajitelmat Kuusioruuvit ja uraruuvit...1 Mutterit...2 Laatat...3-4 Peltimutterit...4 Rekisterikilven ruuvit...4 Voidenipat...4 Levyruuvit...5-7 Tiivisterenkaat...8-9

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

UUSI M-SARJA. Teknologinen edelläkävijä.

UUSI M-SARJA. Teknologinen edelläkävijä. UUSI M-SARJA Teknologinen edelläkävijä. Master Drive Hydraulisesti esiohjatut vivut Saatavana myös nelivipuisena JOHTAJIEN SATULA Master Drive on PALFINGER EPSILONin uusi luxus-penkki. PALFINGER EPSILON

Lisätiedot

Hakki Pilke Falcon 35

Hakki Pilke Falcon 35 1 / 60 SUOMI Hakki Pilke Falcon 35 KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY Valimotie 1, 85800 Haapajärvi tel.08-7727300 info@hakkipilke.fi www.hakkipilke.fi 2 / 60 3 / 60 Sisällys 1.1 Koneen räjäytyskuva...

Lisätiedot

mcd010fi_mj23dt_v1.doc

mcd010fi_mj23dt_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. MJ-2.3 DT KOOTTUNA SIVU 2. VOIMANSIIRTO SIVU 3. VASTATERÄ

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Puhdistusratkaisut ammattilaisille

Puhdistusratkaisut ammattilaisille Puhdistusratkaisut ammattilaisille Kärcher tuotteet 2010 Juhlavuoden kampanjatarjoukset voimassa 31.12.2010 asti Hinnat alv 0 % Painepesurit Työpaine: 30-150 bar Maks. paine: 180 bar Vesimäärä: 230-500

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA

KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA SUOMI Hakki Pilke 38 Pro KLAPIKONEEN VARAOSAKIRJA MAASELÄN KONE OY Valimotie 1, 85800 Haapajärvi tel.08-7727300 info@hakkipilke.fi www.hakkipilke.fi Hakki Pilke 38 Pro Varaosakirja Alkuperäinen 2-2018

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

JIP -haaroitusventtiilit

JIP -haaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettuihin kiertovesijärjestelmien laajennuksiin, joissa virtausaine on käsitelty sisäosien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Venttiilit täyttävät

Lisätiedot