KALVOPUMPPUHAPOTIN. Spreader 4000 ja 6000 KÄYTTÖOHJE. rev Sauli Holkkola Oy Ylihärmä FINLAND.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALVOPUMPPUHAPOTIN. Spreader 4000 ja 6000 KÄYTTÖOHJE. rev. 1.1. Sauli Holkkola Oy. 62375 Ylihärmä FINLAND. www.happowa.fi"

Transkriptio

1 KALVOPUMPPUHAPOTIN Spreader 000 ja 6000 KÄYTTÖOHJE rev.. Sauli Holkkola Oy 6375 Ylihärmä FINLAND SUOMI 05

2 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus..... Yleiset turvallisuusohjeet..... Säilöntäaineiden käsittely Suojavarusteet Ensiapuohjeet Käyttörajoitukset Tekniset tiedot Kytkentä Pumpun kytkentä Ohjaimen kytkentä Ohjaimen toiminta Ohjaimen asetusarvot Asetusarvojen muuttaminen Käyttöönotto Koekäyttö Vianetsintä Huolto ja varastointi Takuu Vastuualueet... 5

3 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Sauli Holkkola Oy Tanimäentie 39, 6375 Ylihärmä Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat koneet Spreader 000 hapotin ja Spreader 6000 hapotin valmistenumerosta 300 alkaen on konedirektiivin (006//EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen. Lisäksi kone täyttää seuraavien direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset: Directive 89/39/EEC Directive 9/368/EEC Directive 93//EEC Directive 93/68/EEC Koneen suunnittelussa on lisäksi otettu huomioon seuraavat standardit soveltuvin osin: EN 9- EN 9- EN 9 EN 39 EN 8 EN 5 SFS 509 Ylihärmässä..05 Sauli Holkkola, Toimitusjohtaja 3

4 . TURVALLISUUS Spreader 000 hapotin on tarkoitettu ensisijaisesti maatalouden nestemäisten säilöntäaineiden annosteluun säilörehun teon yhteydessä. Säilöntäaine pumpataan letkuja pitkin suuttimille, jotka sekoittavat säilöntäaineen säilörehuun. Hapotinta voidaan käyttää myös siirtopumppuna, jolloin neste pumpataan suoraan toiseen astiaan letkun välityksellä... Yleiset turvallisuusohjeet Huolehdi tässä mainittujen turvallisuusohjeiden lisäksi kaikista yleisistä turvallisuussäännöistä, jotka koskevat koneellista työskentelyä. Ennen hapottimen käyttöä, katso että hapotin on kytketty oikein ja suojat ovat paikoillaan. Tämän koneen käyttö on sallittu ainoastaan koneen toimintoihin ja käsikirjaan tutustuneille henkilöille. Pidä lapset ja asiattomat poissa koneen luota kun käytät, asennat tai huollat konetta. Pysäytä traktori aina ennen huoltoa tai säätöjä. Kytke seisontajarru ja poista virta-avain ja katkaise virta annostelulaitteesta ennen kuin poistut traktorin hytistä. Pidä traktorin takaikkuna suljettuna hapottimen käytön aikana. Pidä aina riittävä määrä puhdasta huuhteluvettä mukana helposti saatavilla. Ennen huoltoa järjestelmän läpi on pumpattava suuri määrä puhdasta vettä. Säilöntäaineita käsiteltäessä on aina noudatettava varovaisuutta. Käytä aina hyväksyttyjä suojavälineitä. Tarkista säännöllisesti letkujen ja liittimien kunto. Vaihda vahingoittuneet osat heti uusiin. Huomaa että pienikin kuluma tai syöpymä voi aiheuttaa vaaratilanteen... Säilöntäaineiden käsittely Tutustu säilöntäainevalmistajien turvallisuus- ja käsittelyohjeisiin. Hapotinta käsiteltäessä on noudatettava suurta varovaisuutta ja käytettävä asianmukaisia suojavarusteita. Hapotinta on käytettävä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto.

5 Puhdistamattoman hapottimen saa laskea vain haponkestävälle pinnalle..3. Suojavarusteet Käytettävä sopivaa hengityssuojainta mikäli ilmanvaihto on riittämätön. Käytettävä sopivia suojalaseja silmien suojaamiseksi ja varattava puhdasta vettä silmien huuhtelupulloon. Käytettävä suojapukua ja saappaita roiskeilta suojautumiseksi Käytettävä neopreeni- tai pvc-käsineitä käsien suojaamiseksi.. Ensiapuohjeet Happohöyryjen hengittäminen: Siirryttävä raittiiseen ilmaan. Pidettävä altistunut lämpimänä ja rauhallisena. Tarvittaessa otettava yhteyttä lääkäriin. Hapon joutuminen iholle: Iho huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja poistettava kaikki likaantuneet vaatteet ja jalkineet. Tarvittaessa otettava yhteyttä lääkäriin. Hapon joutuminen silmiin: Silmät ja silmäluomet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Otettava yhteyttä lääkäriin. Hapon joutuminen suuhun: Suu huuhdeltava välittömästi. Vettä voi juoda muutaman kulauksen. Otettava yhteyttä lääkäriin..5. Käyttörajoitukset Hapottimen käyttäjä ei saa olla huumaavien aineiden, alkoholin tai voimakkaiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sairaus- tai invaliditeettitapauksissa luvan hapottimen käyttöön antaa hoitava lääkäri. Hapotinta ei saa käyttää kuivana. Palavien nesteiden, ihmisravinnon tai lisäaineiden pumppaaminen on kielletty. Älä pumppaa vedellä laimennettua happoa, ellei valmistaja sitä erikseen salli. 5

6 . TEKNISET TIEDOT Koneen tunnistamistiedot löytyvät kuvan mukaisesta konekilvestä. Nämä konetiedot on ilmoitettava jokaisen varaosatilauksen ja takuuanomuksen yhteydessä. Kirjoita sen tähden koneenne tiedot alla olevaan kaavaan, niin että ne löytyvät tarvittaessa helposti. Spreader 000 Spreader 6000 Käyttöjännite V V Virrantarve max 6 A 0 A Maksimipaine 3 bar 3 bar Maksimi tuotto 6 l/min l/min Paino 3, kg 3, kg 6

7 3. KYTKENTÄ 3.. Pumpun kytkentä Pumppuyksikkö kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle säiliötä. Tämä parantaa pumpun toimintaa etenkin vajaalla säiliöllä sekä säiliön täytön jälkeen. Asenna pumppuyksikkö mieluiten pystyasentoon, liittimet alaspäin. Kiinnitä pumppuyksikkö tukevasti vähintään kuusioruuvilla sopivaan paikkaan, jossa pumppuun ei kohdistu tarpeetonta tärinää. Kytke imuletku (), rajakytkin (3, lisävaruste), virtakaapeli (5) ja paineletku (7) pumpun vastaaviin liittimiin (,,6 ja 8). Varmista että letkujen pikaliittimet lukituvat ja virtakaapelien liittimet ovat kiinnitetty tukevati. ÄLÄ KÄYTÄ PUMPPUA KUIVANA 3.. Virtakaapeli Pumpun ja ohjaimen välisen virtakaapelin pinnijärjestys:. Moottori+. +0V 3. Virtauspulssit. Rajakytkinsignaali 5. Maa 6. Moottori - 7

8 3.3. Ohjaimen kytkentä Asenna ohjain tukevasti traktorin ohjaamoon, siten että siihen ei kohdistu tarpeetonta tärinää. Kytke moninapainen välikaapeli pumpun ja ohjaimen välille ja kiristä liittimet. Varmista että kaapeli ei joudu puristuksiin eikä mikään pääse hiertämään sitä. Kytke ohjaimen virtakaapeli traktorin kolmenapaiseen virtapistokkeeseen.. OHJAIMEN TOIMINTA Ohjaimen toimilaitteet:. Päävirtakatkaisin. Tehonsäätöpotentiometri 3. Virtaustoiminnon painike. Trip määrälaskurin painike 5. Total määrälaskurin painike 6. Reset painike 7. Shift painike 8. Pumpun käynnistys ja sammutus 9. Pumppausken merkkivalo 0. Rajakatkaisun merkkivalo. Numeronäyttö. Virtaustoiminnon mekkivalo 3. Trip toiminnon merkkivalo. Total toiminnon merkkivalo Päävirtakytkin f() kytkettäessä päälle laite näyttää asetusarvot seuraavassa järjestyksessä: - virtausanturin pulssitiheys, pulssia/litra - virtaushälytyken raja-arvo, litraa - virtaushälytyksen hystereesiarvo, litraa Tämän jälkeen ohjain menee perustilaan ja on valmis toimintaan. Flow painikkeella (3) valitaan virtaustoiminto käyttöön. Tällöin näytöllä näkyvä luku kertoo todellisen nesteen virtauksen litraa minuutissa ja Flow merkkivalo () palaa. Trip painikkeella () valitaan Trip -määrälaskuri käyttöön. Tällöin näytöllä näkyvä luku kertoo pumpatun nesteen määrän litroina ja Trip merkkivalo (3) palaa. Määrälaskuri voidaan nollata painamalla Reset painiketta (6) 3 sekuntia 8

9 Total painikkeella (5) valitaan Total -määrälaskuri käyttöön. Tällöin näytöllä näkyvä luku kertoo pumpatun nesteen määrän litroina ja Total merkkivalo () palaa. Määrälaskuri voidaan nollata painamalla Reset painiketta (6) 3 sekuntia Shift-painiketta (7) painettaessa pumppu pyörii täydellä teholla, riippumatta tehon säädöstä tai rajakytkimen asennosta. Pump painikkeella (8) käynnistetään ja sammutetaan pumppaus. Pumppauksen ollessa päällä Pump -merkkivalo (9) palaa. Pumpun tehoa säädetään portaattomasti potentiometrillä (). Rajakytkimen aktivoituessa Cut merkkivalo (0) syttyy ja pumppaus sammuu. Rajakytkimen vapautuessa merkkivalo sammuu ja pumppaus jatkuu säätöjen mukaisesti. VIRTAUSHÄLYTYS Virtauksen laskiessa alle asetetun hälytysrajan ohjain ilmoittaa hälytyksen, jolloin summeri soi ja näytössä vilkkuu FLO. Mikäli virtaus ei kasva yli asetetun hystereesitason kymmenen sekunnin kuluessa, ohjain sammuttaa pumpun automaattisesti. Tällöin summeri sammuu ja näyttöön jää FLO teksti... Ohjaimen asetusarvot PULSSITIHEYS Pulssitiheys tarkoittaa, montako pulssia virtausanturi lähettää litralta. Tehdasasetuksena ohjaimelle on asetettu 5 pulssia/litra. Pulssimäärän säätäminen voidaan tehdä seuraavasti: Tarkista nykyinen pulssitiheyden arvo. Nollaa ohjaimen Trip -laskuri ja pumppaa reilu määrä nestettä pumpun läpi, esim. 00 litraa. Uusi pulssitiheyden arvo saadaan vertaamalla ohjaimen laskemaa määrää todelliseen seuraavasti: Uusi arvo = TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT pppppppppppppppp mmäärrä (llllllllllll) LLLLLLLLLLLLLLLL nnäyyyyyyämmä mmäärrä (llllllllllll) nnnnnnnnnnnnnnnn ppppppppppppppppheeeeeeeeee aaaaaaaa VIRTAUKSEN HÄLYTYSRAJA Hälytysraja on tehdasasetuksena asetettu,5 l/min. Tämä tarkoittaa että jos virtaus laskee alle asetetun rajan yli viideksi sekunniksi, hälytys aktivoituu. HYSTEREESITASO Hystereesitaso määrittää, paljonko virtauksen on noustava hälytysrajasta, jotta hälytys poistuu itsenäisesti. Tehdasasetuksena hystereesitaso on l/min. 9

10 Tehdasasetuksilla virtaushälytys aktivoituu, kun virtaus laskee viideksi sekunniksi alle,5 l/min ja hälytys poistuu jos virtaus nousee yli,5 l/min... Asetusarvojen muuttaminen Asetusarvojen muuttamiseksi ohjaimen muovikotelo on avattava. Katkaise virta päävirtakytkimestä kun avaat koteloa! Noudata suurta varovaisuutta avatessa koteloa! Ohjaimen piirikortin takana on kaksi ohjelmointipainiketta, joiden avulla asetusarvoja voidaan muuttaa. Katso kuva. Asetusarvojen muuttaminen tapahtuu seuraavasti:. Paina molemmat ohjelmointipainikkeet pohjaan ja kytke ohjaimeen virta päävirtakytkimestä.. Aseta uudet arvot etupaneelin painikkeilla a. Flow pulssitiheys pienenee b. Trip pulssitiheys suurenee c. Total hälytysraja pienenee d. Reset hälytysraja suurenee e. Shift hystereesi pienenee f. Pump hystereesi suurenee 3. Vapauta ohjelmointipainikkeet 0

11

12 5. KÄYTTÖÖNOTTO Asenna letkut pumppuyksikön ja imuputken sekä pumppuyksikön ja suuttimien väliin. Asenna tippumisenestoventtiili mahdollisimman lähelle suuttimia. Tarkista tippumisenestoventtiilin virtaussuunta nuolesta venttiilin rungossa. Valitse suuttimet pumpattavan litramäärän mukaan. Liian suurilla suuttimilla virtaus saattaa jakautua epätasaisesti suuttimien kesken ja suihku on heikko. Liian pienillä suuttimilla järjestelmän vastapaine kasvaa, eikä haluttua virtausta välttämättä saavuteta. Kalvopumppu on varustettu painekatkaisijalla, joka sammuttaa pumpun, mikäli järjestelmän paine nousee yli 3 baarin. 5.. Koekäyttö Ennen säilöntäaineen pumppausta on järjestelmälle suoritettava koekäyttö puhtaalla vedellä. Koekäyttö on helpointa suorittaa korjuukoneeseen asennuksen jälkeen, jolloin toiminta vastaa varsinaista käyttöä. Koekäytössä tehtävät tarkastukset: - Pumpun toiminta - Virtausanturin toiminta - Suuttimista yhtäläinen virtaus. - Toimilaitteiden ja kaikkien letkuliitosten tiiveys. Koekäyttö on hyvä suorittaa myös ennen korjuukauden alkua.

13 6. VIANETSINTÄ Vika Mahdollinen syy Ratkaisu Pumppu ei käynnisty. Pumppu ei saa virtaa. Tarkista virtakaapelit ja liittimet. Pumppu käynnistyy, mutta sammuu heti. Pumppu ei ime nestettä. Pumpun tuotto heikko. Ohjain hälyttää FLO Rajakytkin aktivoitunut. Liian suuri vastapaine. Painekatkaisija sammuttaa pumpun. Imusiivilä tukkeutunut. Imuletku saa ilmaa. Pumppu ei jaksa imeä pitkästä imuletkusta pienellä tuotolla. Pumpun venttiilit kuluneet. Pumpun venttiilit kuluneet. Liian suuri vastapaine. Virtaushälytys, Virtaus alle hälytysrajan Ohjain ei saa pulsseja virtausanturilta Vapauta rajakytkin. Poista mahdollinen tukos, tarkista pikaliittimien kytkentä tai suurenna suuttimia. Puhdista imusiivilä. Tarkista imuletkun pitävyys ja liitokset. Ryntää pumppua Shift painikkeella, kunnes pumppu saa nestettä. Vaihda pumpun venttiilit. Vaihda pumpun venttiilit. Poista mahdollinen tukos, tarkista pikaliittimien kytkentä tai suurenna suuttimia. Poista vastapaineen aiheuttaja. Säädä hälytysraja-arvoa. Tarkista johdot ja liittimet. Virtausanturi vaurioitunut. Ohjain hälyttää ERR Antureissa oikosulku. Tarkista johdot ja liittimet. 3

14 7. HUOLTO JA VARASTOINTI Hapotin tulee puhdistaa aina käytönjälkeen pumppaamalla koko järjestelmän läpi puhdasta vettä. Myös muu ulkoinen puhdistus on tarpeen sähkölaitteita varoen. Kuivaa pumppu ja erityisesti sähköliitännät huolellisesti. Älä käytä painepesuria pumpun puhdistukeen! Muista asianmukaiset suojavarusteet! Varastoi hapotin käytön jälkeen valolta suojattuna. Mikäli hapotin varastoidaan kylmässä, pumppaa ennen varastointia pakkasnestettä pumpun läpi jäätymisen estämiseksi. 8. TAKUU Sauli Holkkola Oy:n valmistamille koneille annetaan kuukauden takuu. Takuuaika alkaa valtuutetun jälleenmyyjän uuden laitteen luovutuspäivästä. Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevikoja. Osat, jotka yllämainituista syistä reklamoidaan takuuaikana, vaihdetaan tai korjataan veloituksetta, jos ne maksetulla rahdilla palautetaan valmistajalle. Osat, joita Sauli Holkkola Oy ei valmista, kuten sähkökomponentit ja sähkömoottorit, kattaa kyseisen toimittajan takuu. Takuu ei korvaa työ- ja matkakustannuksia. Takuu on voimassa ainoastaan, jos vahinko on ilmoitettu myyjällemme viimeistään päivän sisällä vaurion syntymisestä. Takuu ei korvaa: Koneen normaalista kulumisesta tai puutteellisesta huollosta aiheutuneita vahinkoja. Tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneita vahinkoja. Ilman suostumustamme tehtyjä korjaus- tai muutostöitä, sekä niistä aiheutuvia vahinkoja. Laitteen aiheuttamia seurannaisvaikutuksia, eikä niistä johtuvia taloudellisia menetyksiä. Hapottimen vaurioita, jotka johtuvat virheellisistä sähkö- liitännöistä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

15 9. VASTUUALUEET Valmistaja ei vastaa jos laitetta käytetään turvallisuusmääräysten tai tämän ohjekirjan vastaisesti. Koska laitteen käytön yhteydessä saattaa syntyä tilanteita, joista ei ole ohjeita tai määräyksiä, käyttäjiä suositellaan noudattavan yleisiä koneturvallisuusohjeita ja direktiivejä. Huolimaton säilöntäaineen käsittely saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille, vesistölle ja maaperälle. Noudata säilöntäaineen valmistajan ja muiden asiantuntijoiden ohjeita aineen käsittelystä ja käytöstä. Valmistaja ei vastaa virheellisestä säilöntäaineen käytöstä, tai siitä aiheutuvista seurannaisvaikutuksista. Valmistaja ei vastaa muiden valmistajien komponenttien käytöstä johtuvista vahingoista. Valmistaja ei vastaa säilöntäaineen aiheuttamista vahingoista muille laitteille. Laitteen omistaja vastaa sen käytöstä, hoidosta ja huollosta. Laitteen omistaja vastaa siitä, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat saaneet riittävän informaation laitteen käsittelystä ja käytöstä. Koska valmistaja ei voi valvoa tuotteiden käyttöä, voimme taata ainoastaan tuotteen laatua. Emme voi ottaa vastuuta laitteen suorituskyvystä. 5

16 KALVOPUMPPUHAPOTIN Spreader 000 ja 6000 VARAOSAT Sauli Holkkola Oy 6375 Ylihärmä FINLAND SUOMI 05

17 Välikaapeli Cable Kabel 3005 Spreader -ohjain Spreader controller Spreader kontroller 3370 Spreader000 pumppuyksikkö Pump unit Pumphet Part Code Suomi English Svenska Dimensions 030 Spreader 000 pumppupaketti Pcs Välikaapeli Cable Kabel 3005 Spreader -ohjain Spreader -controller Spreader -kontroller Spreader6000 pumppuyksikkö Pump unit Pumpenhet Part Code Suomi English Svenska Dimensions 030 Spreader 6000 pumppupaketti Pcs

18 Kansi Cover Plastlock 3300 Lukitusmutteri M6 Nut Mutter Aluslatta Washer Bricka Väliletku /8mm Hose Slang 0 Sähkösarja Electrical box Elskåp 0 33 Levyruuvi 3,5 x 9,5 Screw Plåtskruv Pikaliitinrunko mm Snabbcoupling female Snabbkoppling kvin 8 36 Kuusioruuvi M6 x 30 Screw Skruv Uraruuvi M5 x 0 Screw Skruv Väliletku /8mm Hose Slang 5 75 Klemmari - Hose clamp Klämmare Virtausanturi Flow sensor Flödessensor Pohjalevy Foundation plate Botten platta 5706 Letkulähtö mm Hose coupling Slanganslutning Kalvopumppu mäntää Membrane pump Membranpump Part Code Suomi English Svenska Dimensions 3370 Spreader 000 pumppuyksikkö Pcs

19 Kansi Cover Plastlock 3300 Lukitusmutteri M6 Nut Mutter Aluslatta Washer Bricka Väliletku /8mm Hose Slang 0 Sähkösarja Electrical box Elskåp 0 33 Levyruuvi 3,5 x 9,5 Srcew Plåtskruv Pikaliitinrunko mm Snabbcoupling female Snabbkoppling kvin 8 36 Kuusioruuvi M6 x 30 Screw Skruv Uraruuvi M5 x 0 Screw Skruv Väliletku /8mm Hose Slang 5 75 Klemmari - Hose clamp Klämmare Virtausanturi Flow sensor Flödessensor Pohjalevy Foundation plate Botten platta 570 Letkuliitin /" Hose coupling Slangslutning 5735 Kalvopumppu mäntää Membrane pump Membranpump Part Code Suomi English Svenska Dimensions Spreader 6000 pumppuyksikkö Pcs

20 Moottori Motor Motor 3378 Pohjalevy Baseplate Bottenplåt Alempi pumpunpesä Lower housing Under pumphus 337 Venttiilisarja Valve kit Ventiler 337 Pumppupesä Upper housing Pumphus Part Code Suomi English Svenska Dimensions Kalvopumppu mäntää Pcs Moottori Motor Motor Pohjalevy Baseplate Bottenplåt Alempi pumpunpesä Lower housing Under pumphus 3373 Venttiilisarja Valve kit Ventiler 3373 Pumppupesä Upper housing Pumphus Part Code Suomi English Svenska Dimensions 5735 Kalvopumppu mäntää Pcs

21 Letku /8mm Hose Slang 5 m 30 Tippumisenestoventtiili mm Check valve Antidropventil Pikaliitinrunko mm Snapcoupling female Snabbkoppling kvin 3373 Pikaliitinpistoke mm Snapcoupling male Snabbkoppling man Imuputki koottu mm Suction pipe Sugrör Part Code Suomi English Svenska Dimensions 3008 Spreader varustepaketti Pcs

22 Imuholkki täydellinen Suction housing complete Sugholk komplett Imuputki Suction pipe Sugrör Putki Pipe Rör Läpivientiholkki mm Bush Innerholk Roiskesuoja Splashguard Skvalpskydd Levyruuvi,9 x 9,5 Screw Plåtskruv DIN O-rengas 0x viton O-ring O-ring 0 x viton Tynnyrisovite Cap Kork O-rengas 53x5 viton O-ring O-ring 53 x 5 viton Putken kiinnitys Pipeconnector Rörfäste Lukitusrengas Seger Låsring Takaiskukumi Check membrane Bakslagsgummi Siivilän holkki Strainer housing Silholk Siivilä Strainer Sil Lukitusmutteri Locknut Låsmutter Part Code Suomi English Svenska Dimensions Imuputki koottu mm Pcs

23 Viuhkasuutin aisi 9508 Nozzle Munstycke Viuhkasuutin aisi 950 Nozzle Munstycke Letkuyhde Hose coupling Slangnslutning T-nippa T-nipple T-nippel Väliputki Pipe Rör Kulmanippa Angle nipple Vinkel nippel 5 VXDIN Kuusiokoloruuvi Screw Skruv DIN69 kiinnikemm Putkenkiinnike Pipe fastener Rörfastorgan Aluslatta Washer Bricka DIN5A 3300 Lukitusmutteri M6 Nut Mutter 666 Kiinnityslatta Fastening plate Fästplatta Part Code Suomi English Svenska Viuhkasuutintanko Dimensions Pcs

24 Tulppa Plug Propp Pistesuutinputki Nozzle pipe Munstyckrör 5 VXDIN Kuusiokoloruuvi Screw Skruv DIN69 kiinnikemm Pipe fastener Rörfastorgan Aluslatta Washer Bricka DIN5A 3300 Lukitusmutteri M6 Nut Mutter 666 Kiinnityslatta Fastening plate Fästplatta Part Code Suomi English Svenska 3370 Pistesuutintanko Dimensions Pcs

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO Junkkari HJ 4 M HJ 4 G HJ4-05SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4835295 e-mail: junkkari@msk.fi KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO: 2 VALMISTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek. KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.fi SNOWEK

Lisätiedot

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje 98801803 A 03/2008 AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje Lue ohje ennen kuin käytät järjestelmää! 1 EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II B) Valmistaja: Tume-Agri

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje

Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohje SKF Multilube SKF Multilube Ajoneuvokeskusvoitelu Sisällysluettelo SKF Multilube järjestelmän yleiskuvaus... 1 Turvallisuusohjeet...1 Yleistä keskusvoitelusta...1 SKF Multilube keskusvoitelujärjestelmä...1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot