Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland"

Transkriptio

1

2 2 3 4 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland UTSJOKI 57 6 Hallaa Kulttuurimatkailu hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen taiteen ja matkailusektorin välille The Hallaa Culture Tourism project worked towards developing co-operation between the visual arts sector and the tourism industry ENONTEKIÖ 15 IVALO 20 8 Taideillallinen - makumatka hiljaisuuteen Arts Dinner - a culinary journey into silence MUONIO 38 KITTILÄ Painu Patsaille! -taidereitti Torniossa To the Statues! Arts Trail in Tornio KOLARI 37 PELLO 40 SODANKYLÄ 51 SAVUKOSKI 49 PELKOSENNIEMI 39 SALLA 48 KEMIJÄRVI Ympäristöä havainnoimassa Kemissä ja Enontekiöllä Observing the environment in Kemi and Enontekiö ROVANIEMI 46 YLITORNIO 59 TERVOLA 54 TORNIO 55 RANUA 45 KEMINMAA 29 KEMI 22 POSIO 41 SIMO 50 Toimitus Maria Huhmarniemi Käännökset suomesta englantiin (s. 4-14) Terhi Marttila Rovaniemi Lapin taiteilijaseura, 2014

3 4 5 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland Hallaa VI -näyttely on Lapin taiteilijaseuran kulttuuriteko kuvataiteen ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi laajassa Lapissa. Taiteilijaseuran jäsenten näyttelyt viedään kaikkiin Lapin 21 kuntaan: kaupunkeihin, kuntakeskuksiin ja kyliin, 28 näyttelytilaan. Esillä on maalauksia, veistoksia, installaatioita sekä valokuva- ja mediataidetta. Hallaa-näyttely on järjestetty aiemmin vuosina 1995, 1998, 2001, 2006 ja Kuudennen näyttelykokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana oli, että Lapin ammattitaidetta tulee esitellä sellaisissa näyttelytiloissa, jotka soveltuvat mahdollisimman hyvin monimuotoisen nykytaiteen esittämiseen. Kaikki Etelä-Lapin taidemuseot, Korundi, Kemin taidemuseo ja Aineen taidemuseo, tarjosivatkin näyttelylle tilan! Myös Anu Pentik galleria Posiolla, Kemijärven kulttuurikeskus, Museogalleria Alariesto Sodankylässä ja Särestöniemen museo sovittivat Hallaa VI -näyttelyt ohjelmistoonsa. Lisäksi näyttelytiloina toimivat useat kunnantalot ja kirjastot. Lapin taiteilijaseura on Lapissa asuvien ammattikuvataiteilijoiden järjestö. Seura tukee lappilaisia kuvataiteilijoita ja lisää heidän työ- ja toimeentulomahdollisuuksiaan. Seura tuo Lapin nykytaidetta tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti ja tuottaa galleria-, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä yleisötilaisuuksia, taidetyöpajoja ja taiteilijoiden täydennyskoulutusta. Oma galleria, Galleria Napa, sijaitsee Rovaniemellä. Sen yhteydessä toimii taidelainaamo ja Studio Mustanapa, jossa esitellään erityisesti video-, media- ja installaatiotaidetta. Lisäksi taiteilijaseura tuottaa näyttelyt Galleria Kellokkaaseen, joka sijaitsee Luontokeskus Kellokkaassa Ylläksellä. Jäseninä seurassa on jo yli sata kuvataiteilijaa. He ovat taidemaalareita, veistäjiä, valokuvaajia ja installaatio- ja mediataiteilijoita. Hallaa-näyttelyn hyväntekijöitä ovat taiteilijat. He eivät saa työstä palkkiota eivätkä edes kaikkia kulukorvauksia. Haaste on nyt heitetty ilmaan seuraavan Hallaa-näyttelyn suhteen. Lapin taiteilijaseura voi tuottaa korkeatasoisia ja kiinnostavia lappilaisen nykytaiteen katselmuksia, mutta mistä löytyvät näyttelytoiminnan tukijat ja rahoittajat? Lapin taiteilijaseura kiittää näyttelyprojektiin osallistuvia kuntia, museoita, gallerioita ja näyttelytilojen ylläpitäjiä yhteistyöstä lappilaisen nykytaiteen esittämiseen! The Hallaa VI exhibition (engl. frost) is a cultural initiative coordinated by the Artists Association of Lapland aimed at promoting the accessibility of visual arts and culture across the broad lands of Lapland. The exhibition will tour all 21 municipalities of Lapland: cities, counties and towns amounting to 28 exhibition spaces in total. The exhibition presents the work of the artists of the Artists Association of Lapland. The works exhibited include paintings, sculptures, installations as well as art photography and media art. The Hallaa VI exhibition is part of a series of exhibitions that has been organised previously in the years 1995, 1998, 2001, 2006 and The sixth Hallaa exhibition has been designed with the idea in mind that the professional art of Lapland should be presented in the kinds of exhibition spaces which allow for the presentation of the diverse forms of contemporary art. In fact, all the art museums of southern Lapland, Korundi in Rovaniemi, The Art Museum of Kemi, The Aine Art Museum in Tornio - all welcomed the exhibition into their space! The following galleries and museums also incorporated the Hallaa exhibition into their programmes: Anu Pentik Gallery in Posio, the Cultural Centre of Kemijärvi, Museum-Gallery Alariesto in Sodankylä, and the Särestöniemi Museum. Additionally to these spaces the exhibition will be presented in various municipal buildings and libraries. The Artists Association of Lapland is an association for professional artists in Lapland. The association supports visual artists in Lapland and strives to improve their opportunities for work and income. The association promotes contemporary art from Lapland both nationally and internationally. The association curates exhibitions, runs an art gallery, publishes materials and produces public events and art workshops and runs further education programs tailored for artists. The association runs its own art gallery in Rovaniemi called Gallery Napa. Gallery Napa includes Studio Mustanapa which is a space intended for video- media and installation art. The association also operates an art rental service offering works by its members up for rent and purchase. The Artists Association of Lapland also curates exhibitions for Gallery Kellokas which is located in the nature centre Kellokas on Ylläs. The Artists Association of Lapland is home to over one hundred visual artists, among them painters, sculptors, photographers and installation and media artists. The benefactors of this Hallaa exhibition are the artists themselves, as they are not paid for their work nor will they be reimbursed for all costs related to the exhibition. Thus the challenge has been raised for the next Hallaa exhibition: while the Artists Association of Lapland is able to produce interesting, high quality exhibitions presenting a broad range of contemporary art from Lapland, who will support such activity, both in spirit and financially? The Artists Association of Lapland would like to thank all the municipalities, museums, galleries and exhibition space representatives involved in the exhibition project for co-operating in bringing presenting contemporary art from Lapland!

4 6 7 Lue hankkeen selvitys osoitteessa lapintaiteilijaseura.fi Hallaa Kulttuurimatkailu hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen taiteen ja matkailusektorin välille The Hallaa Culture Tourism project worked towards developing co-operation between the visual arts sector and the tourism industry The Hallaa Culture Tourism 2014 project (funded by ESF) charted the needs of municipalities and the tourism industry with regards to the development of culture tourism products. Based on the findings, new travel and education programs were developed relating to the visual arts. The project manager of the project was arts manager Merja Briñón. The project report includes the results of a survey that was sent out to the culture, tourism and industry representatives of various municipalities as well as to companies operating in the tourism industry. The aim of the survey was to get an overview of the demand for services related to the visual arts as well as to map potential target groups for these services. Additionally to this, key representatives of the tourism industry were interviewed to find out more about the demands for and content of culture tourism services. Salla-Mari Koistinen worked as a research assistant in the project. Hallaa Kulttuurimatkailu hankkeessa (ESR) selvitettiin kyselyn ja haastattelujen avulla kuntien ja matkailualan näkökulmaa kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseen sekä selvitykseen pohjautuen suunniteltiin uusia visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuotteita ja taidekasvatusohjelma. Hankkeen projektipäällikkönä toimi manageri Merja Briñón. Hankkeen selvitysosuudessa kuntien kulttuuri- matkailu- ja elinkeinotoimien johdolle ja matkailuyrityksille toteutettiin kysely, jossa selvitettiin erityisesti visuaaliseen taiteeseen liittyvien palveluiden kysyntää ja kohdentamista. Lisäksi hankkeessa haastateltiin matkailuorganisaatioiden avainhenkilöitä kulttuurimatkailupalveluiden tarpeista ja sisällöistä. Tutkimusapulaisena hankkeessa toimi muotoilija Salla- Mari Koistinen. The information collected was analysed and based on the findings the project group developed relevant visual arts based culture tourism products for the target groups specified. An arts education program was also formulated to go along with the Hallaa VI exhibition organised by the Artists Association of Lapland. Thus two new culture tourism products were born: an Arts Dinner in Kemijärvi and the To the Statues! Arts Trail in Tornio. The arts education program was implemented in Kemi and Enontekiö. The developed products and the arts education program in conjunction with the Hallaa VI exhibition was piloted in October The Hallaa culture tourism 2014 project has primarily been supported by the European Social Fund and the Lapland Centre for Economic Development, Transport and the Environment. The cities of Kemijärvi, Tornio and Kemi also contributed to the funding. Kerätty tieto analysoitiin ja saatujen tulosten pohjalta kehitettiin oikeasisältöisiä visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuotteita halutuille kohderyhmille sekä taidekasvatusohjelma Lapin taiteilijaseuran Hallaa VI -näyttelyiden yhteyteen. Uusia kulttuurimatkailutuotteita syntyi kaksi: Kemijärvellä suunniteltiin Taideillallinen ja Torniossa Painu Patsaille! -taidereitti. Taidekasvatusohjelma toteutettiin Kemissä ja Enontekiöllä. Kehitetyt tuotteet ja taidekasvatusohjelma pilotoitiin Hallaa VI -näyttelyjen yhteydessä lokakuussa Hallaa Kulttuurimatkailu hanketta ovat Euroopan Sosiaalirahaston ja Lapin ELY-keskuksen lisäksi rahoittaneet Kemijärven, Tornion ja Kemin kaupungit. Read the project report at lapintaiteilijaseura.fi

5 8 9 Taideillallinen - makumatka hiljaisuuteen Kemijärven projektina Hallaa Kulttuurimatkailu hankkeessa suunniteltiin Taideillallinen taidenäyttelyn yhteyteen. Taideillallinen on moniaistinen ja elämyksellinen ruokakulttuuria ja visuaalista taidetta yhdistävä elämys. Hallaa VI -näyttelyn teemana Kemijärven kulttuurikeskuksessa oli hiljaisuus, joka otettiin myös lähtökohdaksi suunniteltaessa palvelumuotoilun keinoin näyttelyyn liittyvää Taideillallista. Illallisen tarkoituksena oli synnyttää vuorovaikutteisuutta ja erityistä kohtaamisen tuntua osallistujien ja taiteilijoiden välille. Näyttelyssä esiteltiin neljä lappilaista taiteilijaa, jotka olivat Kaija Kiuru, Markku Heikkilä, Pirkko Mäkelä- Haapalinna ja Merja Briñón. Jokaiselta taiteilijalta valittiin teos, johon paikallinen ravintolayrittäjä suunnitteli teoksen inspiroimana annoksen. Taideillallisen aikana taiteilijat kertoivat työskentelystään, teoksestaan ja suhteestaan näyttely teemaan, hiljaisuuteen. Taideillallisen kehitystyöhön hankkeeseen palkattiin kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna. Arts Dinner - a culinary journey into silence The Hallaa Culture Tourism project in conjunction with Kemijärvi resulted in a concept for an Arts Dinner in conjunction with the Hallaa VI arts exhibition. The Arts Dinner is a multisensory experience which combines cuisine and the visual arts. The theme for the Hallaa VI exhibition in the Kemijärvi Cultural Centre was silence. Silence was thus used as a starting point for the service design challenge tackling the dinner related to the exhibition. The aim of the dinner was to create interaction and a sense of intimacy and contact between the dinner guests and the artists of the exhibition. The exhibition presented four artists from Lapland: Kaija Kiuru, Markku Heikkilä, Pirkko Mäkelä-Haapalinna and Merja Briñón. One work was chosen from each artist and a local chef designed a dish based on each of the art works. During the dinner the artists talked about their working process, their final work and about their relationship to silence, the theme of the exhibition. Pirkko Mäkelä-Haapalinna was respondsible for the planning of Arts Dinner in Kemijärvi together with the manager of the Artists Association of Lapland. Kaija Kiuru: Pinnan alla, 2011, männyn juuret, 17 osaa, kukin n. 250 cm x 40 cm x 40 cm Kaija Kiuru: Underneath, 2011, pine roots, 17 parts, each about 250 cm x 40 cm x 40 cm

6 10 11 Painu Patsaille! -taidereitti Torniossa Hallaa Kulttuurimatkailu hankkeen Tornion projektina suunniteltiin Painu Patsaille! -taidereitti, jonka avulla matkailijat ja paikalliset asukkaat voivat tutustua omatoimisesti Tornion keskustan julkisen taiteen kohteisiin. Lisäksi Aineen taidemuseo järjestää sopimuksen mukaan opastettuja Painu Patsaille! -taidereittejä. Tornion keskustassa sijaitsee lukuisa määrä julkisia veistoksia, monumentteja ja muistomerkkejä. Taideteosten sijoittamisen julkisille paikoille uskotaan olevan monia positiivisia vaikutuksia kuten yleisen hyvinvoinnin lisääntyminen ja elämänlaadun parantuminen. Toisaalta teosten hankkiminen ja sijoittaminen julkiselle paikalle kertoo, että julkinen valta on sitoutunut humaaniin arvomaailma ja että se huolehtii monipuolisesti kansalaisten hyvinvoinnista. Tornion Taidereitin graafisen materiaalin toteuttajaksi hankkeeseen palkattiin graafikko Esa Juntura. To the Statues! Arts Trail in Tornio The Hallaa Culture Tourism 2014 project in Tornio resulted in the To the Statues! Arts Trail, which was designed to guide locals and tourists alike through the public art works located in the centre of Tornio. Additionally to this, the Aine Art Museum provides guided walking tours of the To the Statues! Arts Trail. There are several public sculptures, monuments and memorial stones located in the centre of Tornio. It is believed that the placement art in public spaces will result in many positive effects such as a general increase in well being as well as an improvement in the quality of life. On the other hand the acquirement and placement of art works in public spaces is a sign that public authority is committed to humane values and and takes an all-round interest in the well being of the citizens. Esa Juntura was responsible for the production of the visual material related to the Arts Trail. Wäinö Aaltonen: Tanssijatar, Wäinö Aaltonen: The Dancer, Pekka ja Teija Isorättyä: Särkynyt lyhty, Pekka ja Teija Isorättyä: Broken lantern, 2013.

7 12 13 Ympäristöä havainnoimassa Kemissä ja Enontekiöllä Observing the environment in Kemi and Enontekiö Pohjoisen ihmisen suhdetta ympäristöönsä voi luonnehtia kulttuuris-sosiaaliseksi. Luonto on tarjonnut ravinnon elämiseen sekä materiaaleja käsitöihin ja rakentamiseen. Luonto on myös osa kulttuuri-identiteettiä ja se toimii sosiaaliseen yhdessäolon näyttämönä. Enontekiön taidekasvatustyöpajassa kokeiltiin lasten ja nuorten kanssa mahdollisuuksia, joita pohjoinen ympäristö tarjoaa paikkasidonnaiselle taiteelliselle toiminnalle. Työpajan ohjaajana toimi taiteilija ja professori Timo Jokela. Kemissä ympäristön havainnointi toteutettiin valokuvan keinoin esikoululaisille syksyllä järjestetyissä taidetyöpajoissa, joiden tuotokset olivat esillä Hallaa VI -näyttelyn yhteydessä Kemin taidemuseossa. Työpajan ohjaajana toimi kuvataiteilija Pirjo Nykänen. The nordic human relates to the environment both through culture as well as social interaction. Nature has provided sustenance as well as materials for handicrafts and construction. Nature is a part of the cultural identity of the nordic people and functions as the stage for social interaction. The arts education workshop in Enontekiö explored opportunities which the nordic environment offers for site specific art activity. The workshop in Enontekiö was led by Timo Jokela, visual artist and professor of Art Education. Preschoolers observed and explored the environment and documented their findings using photography in an art workshop held in the autumn, and the outcomes were presented as part of the Hallaa VI exhibition in the Kemi Art Museum. The workshop in Kemi was led by artist Pirjo Nykänen.

8 14 ENONTEKIÖ Kilpisjärven monitoimitalo Tsahkalluoktantie Kilpisjärvi Ma - Pe Kilpisjärvi Culture Center Tsahkalluoktantie Kilpisjärvi Mon - Fri UTSJOKI 57 IVALO 20 sauli miettunen Sauli Miettunen on koulutukseltaan taidemaalari, jonka maalaukset kasvoivat veistoksiksi luvun alkupuolella. Veistoksissaan Miettunen käyttää materiaaleina kaikenlaista mitä käsiin sattuu tarttumaan muun muassa puuta, metalleja, betonia, kiviä, lasikuitua, muovia ja höyheniä. Muutama vuosi sitten hänelle tuli jälleen tarve maalata. Jotain oli jäänyt kesken, joka hänellä oli tarve saattaa päätökseen. Sauli Miettunen graduated as a painter. His painting turned into sculptures at the beginning of the 1990s. In his sculptures, he uses all kinds of materials, including wood, metal, concrete, stones, fibreglass, plastic and feathers. Some years ago, he felt again a need to paint. He felt that something unfinished should be continued. ENONTEKIÖ 15 MUONIO 38 KITTILÄ 35 KOLARI 37 SODANKYLÄ 51 SAVUKOSKI 49 PELKOSENNIEMI 39 PELLO 40 KEMIJÄRVI 30 SALLA 48 ROVANIEMI 46 YLITORNIO 59 TORNIO 55 TERVOLA 54 KEMINMAA 29 KEMI 22 SIMO 50 RANUA 45 POSIO 41 Kasvomaalaus, 2013, öljymaalaus, 50 cm x 50 cm Face painting, 2013, oil on canvas, 50 cm x 50 cm

9 16 ENONTEKIÖ Tunturi-Lapin luontokeskus Peuratie 15, Hetta Ma - Pe 9-16 Auditorio asti, näyttelytila asti Fell Lapland Nature Centre Peuratie 15, Hetta Mon - Fri 9-16 Auditorium until , exhibition hall until ENONTEKIÖ Tunturi-Lapin luontokeskus Peuratie 15, Hetta Ma - Pe 9-16 Auditorio asti, näyttelytila asti Fell Lapland Nature Centre Peuratie 15, Hetta Mon - Fri 9-16 Auditorium until , exhibition hall until Lys-Ange LeBlanc Pohjoisia merkkejä, 2013, lumi-installaatio, Sytolajoki, Komi, Venäjä Northern Signs, 2013, snow installation, Sytolajoki, Komi, Russia Lys-Ange LeBlanc on ranskalais-kanadalainen taiteilija, joka asuu Lapissa. Hänen maalauksensa kuvaavat tilaa, valoa ja arktisella alueella asuvien ihmisten luontosuhdetta. Maalauksissa on latautunut tunnelma ja valo. LeBlancin maalaukset ja grafiikka ovat ikkunoita romanttisiin ja nostalgisiin hetkiin Napapiirin taivaan valossa. Työt ovat universaalisesti ymmärrettävissä. Ne ovat lujasti kiinni elämän luonnollisessa kiertokulussa. Lys-Ange LeBlanc is a French-Canadian artist living in Lapland, Finland. His work depicts the space and light of the Arctic Circle, as well as its inhabitants relationship with nature. The work is charged with contemplation and captured light. His paintings and prints are a window onto romantic and nostalgic moment of the Arctic Circle s light cycle. The work is universally understood by Finns of all horizons and shares the tranquillity and importance of grounded roots in the natural circle of life. Timo Jokela Taiteilija ja professori Timo Jokelan taide tuo erityisesti talveen, lumeen ja jäähän ja luonnon materiaaleihin keskittyneiden teostensa kautta merkittävän lisän viimeaikaiseen keskusteluun taiteen ja paikan, taiteen ja arktisten alkuperäisväestöjen ja -kansojen suhteesta. Hänen taiteensa irrottautuu länsimaisen maisemataiteen perinteestä, joka on ollut alistavaa, jopa kolonisoivaa. Jokelan teokset toimivat intensiivisesti: ne ovat useaan suuntaan avautuvia puheenvuoroja paikallisuuden ja taiteen kohtaamisesta. Jokela kyseenalaistaa teoksissaan sekä niiden yhteisöllisessä tekoprosessissa pohjoisuuteen ja taiteilijuuteen liittyviä myyttejä. Hänen tuotantonsa muodostaa kokonaisuuden, jossa paikallisuus yhdistyy refleksiivisesti taiteen tekemiseen. Näin taiteen prosesseihin punoutuva tutkimus mahdollistaa merkitysten tarkastelun eri diskursseissa. Artist and Professor Timo Jokela s artworks concentrate on natural materials such as snow and ice. They bring new perspectives to the recent discussions on the relation of art and locations/places as well as art and arctic native people s by separating them from traditional western landscape art that often has been subjective and even colonizing. Jokela s artworks are intensive; they open up to different directions in the encounters of the local and art. In his artworks, and in their communitybased creation processes, Jokela questions myths that are related to the northerness and artisthood. His artworks form an entity that combines reflexively the sense of locality with the making of art. Therefore the research that interweaves with artistic processes makes analyzing the meanings in different discourses possible. Au pied de Santa Vaara, 2013, akryyli kankaalle, 70 cm x 50 cm Au pied de Santa Vaara, 2013, acrylic on canvas, 70 cm x 50 cm

10 18 ENONTEKIÖ Tunturi-Lapin luontokeskus Peuratie 15, Hetta Ma - Pe 9-16 Auditorio asti, näyttelytila asti Fell Lapland Nature Centre Peuratie 15, Hetta Mon - Fri 9-16 Auditorium until , exhibition hall until ENONTEKIÖ Tunturi-Lapin luontokeskus Peuratie 15, Hetta Ma - Pe 9-16 Auditorio asti, näyttelytila asti Fell Lapland Nature Centre Peuratie 15, Hetta Mon - Fri 9-16 Auditorium until , exhibition hall until Elina Sipilä Lenita Rundgren Elina Sipilän teokset ovat maalauksia, serigrafioita ja kiveltä vedostettuja litografiateoksia. Hän asuu ja työskentelee Rovaniemellä, mutta litografiateokset ovat syntyneet Helsingissä ja Pariisissa, serigrafiateokset Saksassa. Maan kosketus, 2008, serigrafia, kehyskoko 50 cm x 70 cm Touch of the Earth, 2008, serigraphy, size with frames 50 cm x 70 cm Kolarista lähtöisin oleva kuvataiteilija Lenita Rundgren tarkastelee taiteessaan arktisuutta useasta eri näkökulmasta. Pohjoisista aihepiireistä taiteessa toistuvat kaamoksen kylmyys, Lapin pimeys ja valo, hiljaisuus, yksinäisyys ja kaipaus. Rundgrenin grafiikan teoksissa on viitteitä kalliopiirroksiin, vanhoihin rumpuihin ja pohjoisiin tarinoihin. Rundgren luo uutta taidetta nykyaikaisin keinoin tuomalla arktisuuden aihepiiriin myös vahvaa omaa tulkintaa. Kuvamaailma sisältää usein viittauksia lappilaiseen luontoon ja sen mystiikkaan. Rundgren haluaa luoda pohjoisen alkuperäiskansoja ja niiden kuvallista perimää kunnioittaen uutta, taidehistoriallisen perinteen kanssa keskustelevaa kuvataidetta. Hän on tehnyt taidetta eri muodoissa jo 1970-luvulta saakka ja toiminut jäsenenä vuosikymmenten ajan erilaisissa taiteen foorumeissa. Artist Lenita Rundgren examines Arcticity from different points of view in her art: Northern subjects such as the coldness of the Lappish winter, the darkness and light in the Arctic environment, silence, loneliness and longing. Rundgren s art is influenced by old northern stories, shaman drums and ancient rock paintings. Rundgren creates new art by bringing together different aspects of Arcticity. Rundgren s art refers often to Lappish nature and its mysticism. Rundgren wants to respect Nordic indigenous people and their artistic heritage in her art. She has made art in different forms since the 70s and is a member of many art forums. Aurinkokultaa, 2008, serigrafia, kehyskoko 50 cm x 70 cm Gold of Sun, 2008, serigraphy, size with frames 50 cm x 70 cm Juuret, 2013, litografia, 78 cm x 112 cm Roots, 2013, lithograph, 78 cm x 112 cm Pohjoisen karu luonto ja elämä siellä ovat tehneet häneen lähtemättömän jäljen, johon hän peilaa ympäristöstä tulevia vaikutteita myös työskennellessään muualla. Kaipaus ja kokemus, nähty ja kuviteltu, yhteys ja erillisyys, kadotettu ja löydetty ovat läsnä teoksissa, joissa luonto on osa ihmistä, ihminen osa luontoa. Teokset kuvaavat matkaa paikoissa, kulttuureissa sekä sisäisessä maisemassa. Monipuolisen peruskoulutuksen ja Lapin yliopistossa suoritetun taiteen maisterin tutkinnon jälkeen Elina Sipilä on viettänyt residenssijaksoja Pohjois-Norjassa ja Ranskassa. Syksystä 2013 alkaen hän tekee taiteellista väitöskirjaa Lapin yliopistoon. Sipilän viimeisin yksityisnäyttely oli Sapporossa Japanissa (2013) ja hän on osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin niin kotimaassa kuin ulkomailla, viimeisimpinä Kuningatar Sonjan vuoden 2014 taidepalkintoehdokkaiden näyttely Oslossa ja Tukholmassa. Elina Sipilä s (b.1979) works are paintings, serigraphs and lithographs printed from stone. She lives and works in Rovaniemi, but the lithographs are made in Helsinki and Paris, and serigraphs in Germany. The rugged nature and life in the north has made an indelible mark on her, in which he reflects the influences of the surroundings also when working elsewhere. Longing and experience, seen and imagined, connection and separation, lost and found are present in the works where the nature is a part of a human and human part of nature. The works depict journeys in places, cultures and inner landscape. After receiving her Master of Arts degree, complemented with a number of additional credits, Elina Sipilä has spent highly influential residency periods in Northern Norway and France. Since the autumn of 2013, she is also a post graduate student and doing artistic research in the University of Lapland. Elina Sipilä s latest solo exhibition was in Sapporo, Japan (2013), and she has participated in several group exhibitions in Finland and abroad. Most recent was the exhibition of nominees for the Queen Sonja 2014 Art Award in Oslo and Stockholm. Kesytön, 2012, litografia, 76 cm x 56 cm Wild, 2012, lithograph, 76 cm x 56 cm

11 20 IVALO Kuulas Ivalontie 6, Ivalo Ke 16-19, La ja Su Kuulas Ivalontie 6, Ivalo Wed 16-19, Sat and Sun IVALO Kuulas Ivalontie 6, Ivalo Ke 16-19, La ja Su Kuulas Ivalontie 6, Ivalo Wed 16-19, Sat and Sun Oili Tornberg Ninni & Tuomas Korkalo Ninni Korkalo ja Tuomas Korkalo asuvat ja työskentelevät Rovaniemellä. Korkalot käyttävät monia eri medioita piirtämisestä ja maalauksesta installaatioihin ja sosiaalisen taiteen ja ympäristötaiteen menetelmiin. Taiteilijat työskentelevät yksin, yhdessä ja monialaisissa työryhmissä. Korkaloilla on ollut yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2000 lähtien. Tuomas on kuratoinut näyttelyitä Suomessa ja Venäjällä. Ninni työskentelee myös yhteisötaiteilijana nuorten kanssa. Ninni Korkalo and Tuomas Korkalo live and work in Rovaniemi. Both work with various techniques and media. Korkalos draws, paints and makes installations. They are involved in different kinds of projects in socially engaged art and environmental art, and they work alone, jointly and in interdisciplinary projects. Korkalos has had solo and group exhibitions in Finland and abroad since Tuomas has curated exhibitions in Finland and in Russia. Ninni also works as a community artist with young people. Oili Tornberg käyttää taiteen tekemisessä hyväkseen silkkipainotekniikkaa sekä akryylimaalausta. Usein hän myös yhdistelee molempia tekniikkoja. Maalausten aiheina ovat usein ihminen tai luonto. Kuvat ovat varjokuvia muistuttavia kaksiulotteisia pintoja. Osassa töistä luontokuvaukset lähentyvät abstraktia ilmaisua. Väreillä ja tarkkarajaisilla muodoilla on tärkeä osa teoksissa. Aihe itsessään ei näyttele tärkeintä roolia, vaan tunne sen takana. Lähtöprosessi kullekin työlle alkaa usein mustavalkoisesta kuvasta. Musta, valkoinen ja harmaan eri sävyt ovat hänelle mieluisa yhdistelmä, johon voi liittää jonkin lisävärin. Taiteilijan mukaan teosten luominen on kuin palapelin rakentamista; joskus oikea pala voi olla hukassa viikkokausia. Oili Tornberg uses silk-screen printing and acrylic painting in making her works of art. Often, she combines both techniques. Frequently, the topics of her paintings are people or nature. In some of her paintings, the style is close to abstract. Colours and forms are important aspects of the works. The subject itself does not play the most important role in the work, but the feeling behind it. The process for each work often starts with a black-andwhite photo. Black, white and shades of grey are a pleasant combination for her. She says that making art is like assembling a puzzle; sometimes the right piece can be lost for weeks. New Forest 1, 2013, puu, pigmentti ja LED-valo New Forest 1, 2013, wood, pigments and LED-light Läpi tulen ja jään, 2014, akryyli kankaalle, 120 cm x 110 cm Through the fire and ice, 2014, acrylic on canvas, 120 cm x 110 cm Kuka herätti kevättuulen I, 2014, akryyli kankaalle, 125 cm x 120 cm Who woke up the wind of spring I, 2014, acrylic on canvas, 125 cm x 120 cm

12 22 KEMI Kemin taidemuseo Marina Takalon katu 3, Kemi Ti - Pe 11-17, La ja Su Kemi Art museum Marina Takalon katu 3, Kemi Tue - Fri 11-17, Sat and Sun KEMI Kemin taidemuseo Marina Takalon katu 3, Kemi Ti - Pe 11-17, La ja Su Kemi Art museum Marina Takalon katu 3, Kemi Tue - Fri 11-17, Sat and Sun Pilvi Keto-LeBlanc Cameleon, 2014, valokuvasarja, 50 cm x 70 cm Cameleon, 2014, series of photographs, 50 cm x 70 cm Pilvi Keto-LeBlanc on Rovaniemellä asuva kuvataiteilija ja audiovisuaalisen mediakulttuurin maisteriopiskelija, joka työskentelee pääasiassa valokuvan, videon ja kirjoittamisen parissa. Keto- LeBlancin runolliset työt rakentuvat usein kompleksisen luontosuhteen, identiteetin, elintilan sekä kamerateknologian ja totuuden kysymysten ympärille. Hän kuvaa kokemuksiaan mielikuvituksen ja todellisuuden rajalta: pohjoisen maiseman edestä, mielen sisältä, läsnäolon fragmenteista. Töiden jännite syntyy luonnollisen ja synteettisen, vietin ja järjen, rauhan ja kaaoksen yhtymäkohdissa. Keto- LeBlancin työskentelyn vahvuuksia ovat värit ja visuaaliset metaforat, joilla hän leikittelee ja rakentaa monitasoisia merkityksiä, sulkeutumattomia tarinoita. Keto-LeBlancin töitä on ollut esillä Suomessa, Kanadassa ja Saksassa. Hän työskentelee myös kansainvälisissä taideprojekteissa. Pilvi Keto-LeBlanc is a photographer, visual artist and media science master s student who works mostly with photography, video and writing. The poetic works of Keto-LeBlanc often evolve around the complex relationship between identity and contemporary living environments, nature and human impact on it, camera technologies and questions about the real. Tension is built in the merging of natural and synthetic, sense and desire, peace and chaos. The strength of her work lies in the colours and visual metaphors that create layered meanings and undisclosed stories. Her work has been exhibited in Finland, Germany and Canada. Keto-LeBlanc also works as a curator and in international art collaborations. Maria Huhmarniemi Maria Huhmarniemen taiteen muoto on installaatio. Hän on syntynyt Rovaniemellä, jossa hän myös asuu ja työskentelee. Taiteessaan hän käsittelee pohjoisuutta, monikulttuurisuutta, yhteisöllisyyttä ja ympäristökysymyksiä, kuten ihmisen ja luonnon suhdetta ja ympäristövastuullisuutta. Hän käyttää materiaaleinaan vanhoja esineitä ja tekstiilejä sekä luonnonmateriaaleja. Hän on valmistunut Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta vuonna 2002 ja työskentelee siellä yliopistonlehtorina opettaen muun muassa ympäristö- ja yhteisötaidetta. Hän on osallistunut useihin näyttelyihin ja taidetapahtumiin Euroopassa, erityisesti Barentsin alueella. Hän on Muu ry.:n ja Suomen biotaiteen seuran jäsen. Vuodesta 2013 hän on ollut Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja. Maria Huhmarniemi is an installation artist. She was born in Rovaniemi, where she currently lives and works. Her artworks engage with questions concerning the North, multiculturalism and communality, as well as environmental issues such as relationships between people and nature and environmental responsibility. She makes use of old objects and textiles in her works, as well as natural materials. She graduated from the University of Lapland s Faculty of Art and Design in 2002 and continues to work there as a lecturer, teaching community art and environmental art. She has taken part in many exhibitions and art events in Europe, mainly in the Barents region. She is a member of Artists Association Muu and the Finnish Bioart Society. Since 2013, she has been the chair of the board of the Artists Association of Lapland. Nollapiste sarjasta Echo of Melancholia/Minä, jäävuori, 2013, digitaalinen valokuva 102 cm x 78 cm Immersion X from the series Melancholia / I, the iceberg, 2013, C-print, 102 cm x 78 cm

13 24 KEMI Kemin taidemuseo Marina Takalon katu 3, Kemi Ti - Pe 11-17, La ja Su Kemi Art museum Marina Takalon katu 3, Kemi Tue - Fri 11-17, Sat and Sun KEMI Kemin taidemuseo Marina Takalon katu 3, Kemi Ti - Pe 11-17, La ja Su Kemi Art museum Marina Takalon katu 3, Kemi Tue - Fri 11-17, Sat and Sun Pirjo Nykänen Terhi Silenius Pirjo Nykänen on taidemaalari ja valokuvaaja. Hän asuu ja työskentelee Kemissä Perämeren rannalla. Taiteilijan elämää ja työskentelyä jaksottaa voimakas vuodenaikojen muuttuminen. Useaan otteeseen ulkomailla työskennelleenä hän on kokenut eri ympäristöt antoisina ja omaa pohjoista identiteettiään syventävänä. Nykäsen teoksista välittyy usein tarina naisen elämästä. Liinat, verhot, vaatevuoret ovat kodin elementtejä. Valon luomat tilat ovat kiinnostavia ja näin ollen yhdistävä tekijä maalauksessa ja valokuvauksessa. Teoksissa hän ei tavoittele totuttua kauneutta. Ihmisen elämä on mielenkiintoinen kaikessa ilossa ja surussa. Pirjo Nykänen is a painter and photographer. She lives and works in Kemi, on the Finnish Gulf of Bothnia. Her life and work defer strongly to the changing of the seasons. On several occasions while working abroad, she experienced different rewarding environments rewarding and her own northern identity in greater depth. Nykänen often works to convey the story of a woman s life. Cloths, curtains and bedclothe are domestic elements she uses. Light-created spaces are of interest to her and thus the unifying element in her painting and photography. In her works, she does not seek for the customary beauty. Human life is interesting in all its joys and sorrows. Raamit, 2014, valokuvateos, 150 cm x 100 cm Frames, 2014, c-print, 150 cm x 100 cm Nimetön sarjasta Behind the window there is life, 2012 valokuva filmille/ Lambda vedos pohjustettuna alumiinille, 2012, editio 5., 55 cm x 55 cm Nameless from serie Behind the window there is life, 2012, photograph on film /Lambda print mounted on aluminum, edition of 5., 55 cm x 55 cm Nimetön sarjasta Behind the window there is life, 2012 valokuva filmille/ Lambda vedos pohjustettuna alumiinille, 2012, editio 5., 55 cm x 55 cm Nameless from serie Behind the window there is life, 2012, photograph on film /Lambda print mounted on aluminum, edition of 5., 55 cm x 55 cm Kuvataiteilija Terhi Silenius on syntynyt 1977 Oulussa. Viime vuosina Sileniuksen pääasiallisia kuvan tekemisen välineitä ovat olleet erilaiset linssipohjaiset menetelmät ja installaatio. Valokuvatessa Silenius käyttää usein päällekkäisvalotuksia ja kuvasarjoissaan yhdistelee sekä analogista että digitaalista valokuvaa. Kuvataiteilijaksi Silenius on valmistunut Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta keväällä 2005 ja taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna Silenius on työskennellyt Pariisissa Cité Internationale des Arts taiteilijakeskuksessa vuonna 2012, jossa syntyneitä valokuvateoksia on esillä Kemin taidemuseon Hallaa-näyttelyssä. Tällä hetkellä Silenius asuu ja työskentelee Rovaniemellä, jossa toimii KulttuuriKaara -työpajapalvelukonseptin projektipäällikkönä. Visual artist Terhi Silenius was born in 1977 in Oulu. In the past, her main image-making media have been various kinds of lens-based methods and installations. While photographing, Silenius often uses double exposures and combines in her photo series analogue and digital photographs. Silenius has a degree in fine arts from South Carelian polytechnic s fine art department (2005) and a master s degree in fine arts from the University of Lapland (2013). During 2012, Silenius worked in Paris at the Cité Internationale des Arts artist residency. Some of the works from her Paris period are presented at the Hallaa exhibition. Currently, Silenius lives and works in Rovaniemi as a project manager of the Culture Kaara workshop service concept.

14 26 KEMI Kemin taidemuseo Marina Takalon katu 3, Kemi Ti - Pe 11-17, La ja Su Kemi Art museum Marina Takalon katu 3, Kemi Tue - Fri 11-17, Sat and Sun KEMI Kemin taidemuseo Marina Takalon katu 3, Kemi Ti - Pe 11-17, La ja Su Kemi Art museum Marina Takalon katu 3, Kemi Tue - Fri 11-17, Sat and Sun Jyrki Siukonen Jyrki Siukonen on kuvataiteilija ja tutkija. Hän on pitänyt kymmeniä näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla vuodesta 1982 lähtien. Siukosen teoksia on kaikkien keskeisten suomalaisten taidemuseoiden kokoelmissa, mm. Kiasma, EMMA, Amos Andersonin taidemuseo, Sara Hildénin taidemuseo ja Rovaniemen taidemuseo. Siukosen teoksille on ominaista niukka ja käsitteellinen ilmaisu ja harkitut materiaalivalinnat. Pääosa teoksista on veistoksia ja installaatioita. Taiteellisen toimintansa ohella Siukonen on toiminut mm. professorina Kuvataideakatemiassa ja lehtorina Lapin yliopistossa. Hän on julkaissut useita teoksia ja artikkeleita 1700-luvun kulttuurihistoriasta, 1900-luvun modernista taiteesta ja Lapin taiteesta (Palsa, Särestöniemi) sekä mm. Mies palavassa hatussa (2006), Laulu sieluni autiudesta (2009), Vasara ja hiljaisuus (2011). Jyrki Siukonen is an artist and researcher. Since 1982, he has exhibited widely in Finland and abroad. Siukonen s works are in the collections of major Finnish art museums, such as Kiasma, EMMA, Amos Anderson Art Museum, Sara Hildén Art Museum and Rovaniemi Art Museum. Siukonen s works are typically sparse, materially thought out and conceptually charged. Most of his works are sculptures and installations. Siukonen has also worked as Professor at the Academy of Fine Arts, Helsinki, and as a Senior Lecturer at the University of Lapland. He has published several books and articles on eighteenth-century cultural history, Modernism and modern Lappish art (Palsa, Särestöniemi). His publications (in Finnish) include The Man with the Burning Hat (2006), The Song of my Desolate Soul (2009) and Hammer and Silence (2011). Kuva sarjasta Ettei unohtuisi, 2012, digitaalivalokuva, 31 cm x 21 cm (ilman kehystä) Picture from the series Not to forget, 2012, c-print, 31 cm x 21 cm (without frame) Seija Ulkuniemi Viesti, 2012, kollaasi (yksityiskohta) Message, 2012, collage (detail) Seija Ulkuniemen teokset ovat usein joko valokuvia tai installaatioita. Hän käsittelee erilaisia elämän ilmiöitä, jotka kummastuttavat häntä. Myös Ulkuniemen taidekasvattajuus välittyy töistä. Ulkuniemi liittää tavallisesti teostensa yhteyteen niiden teemaa avaavaa tekstiä. Hän yhdistää tiedettä ja taidetta: esimerkiksi neljä perhevalokuvan lajityyppiä pohtivaa tilateosta olivat osa hänen väitöskirjaansa Valotetut elämät. Ulkuniemi ottaa kantaa muun muassa ympäristön tilaan tai aikamme ilmiöihin, kuten tietoyhteiskuntaan, kasvatukseen ja kiireeseen. Häntä pysäyttävät ihmisen arkeen sisältyvät perimmäiset kysymykset sairauksista kuolemaan. Ulkuniemi pyrkii tarjoamaan katsojalle myös mahdollisuuden käyttää teoksen kohtaamisessa eri aisteja. Hänelle on tärkeää leikkimielinen asenne elämään ja taiteen tekoon. Seija Ulkuniemi s works are usually either photographs or installations. Her art deals with phenomena of life that make her ponder and wonder. Her identity as an art educator is reflected in her works. Ulkuniemi usually offers the viewer some text that opens the theme of the piece. She connects research and art: for example, her four installations that ponder on the genre of family photography were part of her dissertation Exposed Lives. Ulkuniemi makes statements about the environment or contemporary issues, such as the information society, education and haste. The ultimate questions of our daily life from illnesses to death give her cause to reflect. Ulkuniemi tries to offer the viewer the possibility of examining her work using all the senses. She finds it important to have a playful attitude to life and making art.

15 28 KEMI Pohjolan Sanomien näyttelytila Sairaalakatu 2, Kemi Ma - Pe 9-16 Exhibition space at Pohjolan Sanomat Sairaalakatu 2, Kemi Mon - Fri 9-16 KEMInmaa Pohjolan Sanomien näyttelytila Sairaalakatu 2, Kemi Ma - Pe 9-16 Exhibition space at Pohjolan Sanomat Sairaalakatu 2, Kemi Mon - Fri Irina Havaste Ikivihreä talvipuutarha, 2014, akryyli levyille, 15 osaa, yksittäisen osan koko n. 30 cm - 50 cm Evergreen winter garden, 2014, acrylic on board, 15 elements, each element about 30 cm 50 cm Taidemaalari Irina Havaste on valmistunut Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2008 ja on Taidemaalariliiton jäsen. Helsingistä Rovaniemelle vuonna 2011 muuttanut Havaste opiskelee kuvataidekasvatusta Lapin yliopistossa. Havaste yhdistelee maalausta ja piirtämistä. Öljyvärimaali saa pienikokoisissa maalauksissa seurakseen öljypastelliliitujen piirustusjäljen. Toisinaan liitujen viiva on lapsenomaista piirtämisen jälkeä. Pääasiassa näissä teoksissa on väri, mutta se saattaa muodostua myös tunnistettavaksi kuvaksi, joka näyttää välähdyksen maisemasta. Isompikokoisissa piirustuksissa Havaste käyttää herkälle japanin paperille hiiltä ja mustetta. Vaikka aiheina ovat kasvit ja kukat, pääasiassa on viiva, sen rytmisyys, elävyys ja hengittävyys. Havaste tavoittelee kiinnostavaa kuvapintaa, jossa merkittävää on viivan ja värin jälki ja niiden luoma tunnelma. Työskentely on usein suunnittelematonta ja vie taiteilijaa ennaltaarvaamattomaan suuntaan. Artist and painter Irina Havaste graduated from The Free Art School in 2008 and is a member of The Finnish Painters Union. Havaste moved from Helsinki to Rovaniemi in 2011 and is studying art education at the University of Lapland. Havaste combines drawing and painting. In her smaller works, oil paint is accompanied by the drawing traces of oil pastel. Sometimes, the drawing is childlike. The main feature of these paintings is colour but they may also turn into recognisable pictures that show us a glimpse of landscape. The larger drawings are done on sensitive Japanese calligraphy paper with charcoal and ink. Even though the themes are plants and flowers, the main issue here is line and its rhythm and vividness. Havaste aims for an interesting image through the significance of line and colour and the atmosphere they create. The working process is often unplanned and takes the artist in unforeseeable directions. Tiia Lepistö Tiia Lepistö asuu ja työskentelee Enontekiöllä käsivarren Lapissa. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2003 ja Taiteen kandidaatiksi tekstiilialalta Lapin yliopistosta Lepistö on osallistunut yhteis- ja ryhmänäyttelyihin ja pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta Vuodesta 2010 hän on ollut Lapin taiteilijaseuran jäsen. Taiteilijana Lepistöä innoittavat maisemakokemukset, rakkaus horisonttiin ja luonnon yksityiskohtiin. Lepistö piirtää, maalaa, sahaa, valokuvaa ja videoi. Teokset hän asettaa näytteille installaation muodossa. Tiia Lepistö lives and works in Enontekiö, Lapland. She graduated with a BA in fine arts (painting department) from Tampere Polytechnic in 2003 and a BA in textiles (Faculty of Art and Design) from the University of Lapland in Lepistö has taken part in group exhibitions and held her own exhibitions since Since 2010, Lepistö has been a member of the Artists Association of Lapland. As an artist, she is inspired by experience of landscape, by love for horizons and the details of nature. She draws, paints, saws, photographs and makes videos. She likes to present her art as installations in exhibitions. Sydän auki, 2014, öljy ja öljypastelli levylle, 21 cm x 30 cm Heart Open, 2014, oil and pastel on board, 21 cm x 30 cm

16 30 KEMIJÄRVI Kemijärven kulttuurikeskus Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Ma - Pe 8-16 lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin esitysten aikana Kemijärvi Culture Centre Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Mon - Fri 8-16 in weekends and evenings at the time of performances KEMIJÄRVI Kemijärven kulttuurikeskus Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Ma - Pe 8-16 lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin esitysten aikana Kemijärvi Culture Centre Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Mon - Fri 8-16 in weekends and evenings at the time of performances 31 Merja Briñón Merja Briñón on Rovaniemellä ja Madridissa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hänen teoksissaan temperamenttinen ja kuuma Espanja sekä rauhallinen ja syvällinen Suomi kohtaavat. Briñón suorittaa parhaillaan sekä taiteen tohtorin tutkintoa että kuvataiteen opintoja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Lisäksi hän on opiskellut kuvataidetta Universidad de La Lagunassa Espanjassa ja on valmistunut graafikoksi ja kuvittajaksi Kuopion Muotoiluakatemiasta. Kuvataiteilijana Merja Briñón on saanut kiitosta vahvasta väri- ja muotokielestään sekä persoonallisesta, suomalaisille kuvataiteilijoille epätyypillisestä valonkäyttötavastaan. Hänen teoksiaan on esitelty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä. Merja Briñón is a visual artist living and working in Rovaniemi and Madrid. Her artwork brings together temperamental Spain and calm, profound Finland. At the moment, Briñón is both a doctoral student and a student of visual arts at the Faculty of Art and Design at the University of Lapland. She has also studied visual arts at Universidad de La Laguna, Spain, and qualified as a graphic artist and illustrator at Kuopio Academy of Design. As a visual artist, she has been praised for the strong colours and shapes in her artworks and for her personal way of using light. Her works have been on display in several solo and group exhibitions. Lakipiste, 2013 (sarjasta), pigmenttivedos, photo rag, 61 cm x 76,2 cm, editio 5 Point Act, 2013 (from the series), pigment, photo rag, 61 cm x 76.2 cm, edition of 5 Markku Heikkilä Nyt Sitten Aina, Ahora Luego Siempre, 2012, installaatio Now Then Always, Ahora Luego Siempre, 2012, installation Markku Heikkilä valmistui taidemaalariksi Lahden taideinstituutista vuonna Hän on työskennellyt kuvataiteilijana ja kuvataideopettajana siitä lähtien. Viimeaikaisissa teoksissaan Heikkilä pohtii muutosta. Miksi muutos, väistämätön, on ihmiselle niin vaikeaa. Tunne ja ajatus kuitenkin happanevat, jos ne säilövät itseensä. Siis ketterästi eteenpäin uusien paineiden alla. Markku Heikkilä graduated as a painter from the Lahti Institute of Art in Since then, he has worked as a visual artist and art teacher. In his recent artworks, Heikkilä reflects on change: Why is change, which is inevitable, so difficult for people when feelings and ideas become stale if they do not change? We should face nimbly the new pressures.

17 32 KEMIJÄRVI Kemijärven kulttuurikeskus Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Ma - Pe 8-16 lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin esitysten aikana Kemijärvi Culture Centre Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Mon - Fri 8-16 in weekends and evenings at the time of performances KEMIJÄRVI Kemijärven kulttuurikeskus Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Ma - Pe 8-16 lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin esitysten aikana Kemijärvi Culture Centre Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Mon - Fri 8-16 in weekends and evenings at the time of performances 33 Kaija Kiuru Pirkko Mäkelä-Haapalinna Pinnan alla, 2011, männyn juuret, 17 osaa, kukin n. 250 cm x 40 cm x 40 cm Underneath, 2011, pine roots, 17 parts, each about 250 cm x 40 cm x 40 cm Kaija Kiuru on syntynyt Sodankylässä ja palannut asumaan syntymäkuntaansa vajaa kolme vuotta sitten. Luonto on lähellä ja tärkeä osa elämää. Luonnosta tulevat materiaalit ja ympäristöön liittyvät kysymykset antavat aiheita Kiurun teoksiin. Taideopintojen lisäksi hän on opiskellut ympäristönsuojelua ja ympäristökasvatusta. Kaija Kiurun teosten lähtökohtana on usein ihmisen ja ympäristön välinen muuttuva suhde. Teoksissaan Kiuru rinnastaa ihmisen ja luonnon toisiinsa hakemalla niiden samankaltaisuutta ja toisaalta käsittelee ihmisen valtaa suhteessa luontoon. Metsä ja puut ovat usein Kiurun teosten ideoiden ja materiaalien lähteinä. Hän on käyttänyt puiden runkoja, oksia, juuria, kaarnaa, tuohta, pahkoja, kääpiä ja neulasia. Puu voidaan nähdä koko luonnon symbolina. Kaija Kiuru was born in Sodankylä and moved back to her native municipality three years ago. Nature is a close and important part of her life. Natural materials and environmental questions provide themes for her works of art. Beside art, she has also studied environmental protection and education. Kiuru s works often handle the changing relationship between man and nature. She is interested, on the one hand, in the similarity of man and nature, and on the other hand in the dominant role of man over the rest of nature. Forests and trees are often the source of materials and ideas. She has used tree trunks, branches, roots, tree bark, birch bark, gnarls, bracket fungi and needles. A tree may symbolise the whole natural world. Solum, 2014, sekatekniikka, 87 cm x 120 cm Solum, 2014, mixed media, 87 cm x 120 cm Kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna on kemijärveläinen paluumuuttaja, joka on lumoutunut pastelliliitujen värien intensiteetistä. Niiden lisäksi hän käyttää myös akryyliä ja sekatekniikkaa. Mäkelä-Haapalinna pyrkii teoksillaan tuomaan ilmeiseksi arkitodellisuuden syvemmän olemuksen ja merkityksellisyyden sekä etsii taiteessaan sisäisen maailman ja aistein havainnoitavan maailman yhteistä kosketuspintaa. Hän tutkii identiteetin ydintä miljöön ja elinympäristön avainkokemusten kautta ja tarttuu tekemisen prosessiin myös silloin, kun jokin asia saa metaforan lailla uuden merkityksen ja mittakaavan. Valot ja atmosfäärit, jotka koskettavat tunnetasolla, ovat hänen aiheistoa. Kauneuden kokemisen muistot, voimaannuttavat kokemukset sekä asiat, joihin ihmisillä on yli sanojen menevä suhde, innoittavat hänen työskentelyään. Mäkelä-Haapalinnan työskentelyprosessina on tietoisen ja intuitiivisen sattuman yhdistelmä; Chance favors prepared mind. Teosten lähtökohta on realismissa, mutta ne liikkuvat kohti pelkistettyä abstraktiota, joskus myös installaatiota. Pirkko Mäkelä-Haapalinna is an artist who has returned to Kemijärvi, where she was born. She is enchanted by the intensity of the colours of pastel chalks. In addition to pastels, she uses acryl and mixed media, among other media. Mäkelä- Haapalinna s intention is to express the meaning and inner essence of everyday life and in her art she is searching for the tangible surface between the inner world and the observable world. She studies the core of identity through key experiences of the surroundings and environment, which ignite her creativity when something in them reaches a new metaphorical meaning and scale. Lights and atmospheres that touch one s feelings are her subjects. Her works are inspired by memories of beholding beauty, of empowering experiences and of things that people have an overwhelming relationship with. Mäkelä-Haapalinna s working process is a combination of planning and intuitive coincidence. Chance favours the prepared mind. The starting point of her works lies in realism, but in working, it heads towards simplified abstraction and installations. Hetkellistymä, 2014, öljy kankaalle, 80 cm x 80 cm Momentification, 2014, oil on canvas, 80 cm x 80 cm

18 34 KEMIJÄRVI Kemijärven kaupunginkirjasto Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Ma to 10 19, pe ja la Kemijärven kaupunginkirjasto Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi Mon-Thur 10 19, Fri KITTILÄ Kittilän pääkirjasto Kirjatie 1, Kittilä Ma - To 11-19, Pe 9-16 Kittilä Library Kirjatie 1, Kittilä Mon - Thu 11-19, Fri Helena Junttila Nimetön Viaton, 2014, öljy, vaha, lasite, valumuovi, 10 cm x 15 cm x 6 cm Nameless Innocent, oil, wax, glazing, molding plastic, 10 cm x 15 cm x 6 cm Helena Junttila asuu ja työskentelee Sodankylässä. Helena Junttila on monipuolinen taidemaalari, jonka töissä näkyy tekniikoiden runsaus: akvarelli, guassi, akryyli, öljy, liitu ja erityisesti tussi. Junttilan taide lienee perimmäiseltä luonteeltaan paikallista, lappilaisista lähtökohdista tehtyä taidetta. Junttilan kohdalla paikallisuus laajenee yleismaailmalliseksi; taiteilijan teoksia ymmärretään ja ne puhuttavat yli rajojen. Hänen töilleen on tunnusomaista voimakas yhteys alitajuntaan, luonnon ja ihmisen itsensä tutkiminen. Junttilan taidetta on määritelty monella tapaa. Siihen liitetään usein seuraavia määreitä: symbolismi, myytit, tarinat, alitajunta, unet, eläimet, naiseus ja luonnonvoimat. Ehkäpä parhain määritelmä on taiteilijan oma: Olen tarinankertoja kerron hyviä tarinoita. Helena Junttila lives and works in Sodankylä. She is a versatile artist whose work appears in abundance forms: watercolour, gouache, acrylic, oil, chalk and especially China ink. The essence of Junttila s art is probably local, based on living in Lapland, although locality is a universal, so the artist s works are understood everywhere. Her work is characterised by a strong connection to the subconscious and the nature of human self-examination. Junttila s art has been defined in many ways. It is often associated with the following attributes: symbolism, myths, stories, the subconscious, dreams, animals, femininity and the forces of nature. Perhaps the best definition is the artist s own: I m a storyteller - I tell good stories. Kari Tuisku Kari Tuisku on Järvenpäässä asuva kuvataiteilija. häntä pyydettiin kirjoittamaan kymmenen lausetta itsestään ja teoksistaan valitettavasti hän keksi vain seitsemän joista hän mietittyään jätti yhden pois hän on toteuttanut teoksia monilla tekniikoilla päätyen alkuaikojen puu- ja metallilevyistä muovailuvahaan hänellä on pyrkimys tiivistämiseen usein tuloksena on ollut typistäminen sirkutusta usein hän samanaikaisesti ihmettelee elämän lohdutonta kauneutta Kari Tuisku is an artist living in Järvenpää. he was asked to write ten sentences describing himself and his production unfortunately he only came up with seven, of which one was omitted after pondering. he has produced works of art using many techniques beginning with wood and steel plates and ending up in modelling clay he aspires to concentrate he often ends up garbling chirping he often simultaneously wonders about the inconsolable beauty of life Avaa mielesi (3), 2014, akryyli paperille, 40 cm x 40cm Open Your Mind (3), 2014, acrylic on paper, 40 cm x 40 cm

19 36 KITTILÄ Särestöniemi-museo Särestöntie 880, Kaukonen Ti La 12 18, suljettu juhlapyhinä Särestöniemi-museum Särestöntie 880, Kaukonen Tue-Sat Kolari Kolarin kirjasto Isopalontie 2, Kolari Ma - To 12-19, Pe Kolari Library Isopalontie 2, Kolari Mon - Thu 12-19, Fri Juhani Tuominen Hajoava unikko, 2012, monotypia, 70 cm x 48 cm A Breaking poppy, 2012, monotype 70 cm x 48 cm Taidemaalari Juhani Tuomisen maalaukset ovat turkkilaisen hautarakennuksen türben sisäkuvia, ovat olleet sitä jo runsaan neljännesvuosisadan ajan. Tässä näyttelyssä maalaukset keskittyvät kuvaamaan hautarakennusten kuvitelluille seinille heijastuvia Istanbulin kaupungin arkisia värejä ja valaistuksia, hiljaisten tilojen sisäänsä sieppaamia hetkiä, ehkäpä jonkinlaista arjen pyhyyttä. Myös äänimaailma ympäristön omat äänet ja musiikki on maalauksissa läsnä. Niin udin (arabiluutun) ja tanburin viipyilevä ja mietiskelevä sointi kuin ison kaupungin syrjäisempien kortteleiden äänimaisema. Juhani Tuomisen maalaukset on tehty Istanbulissa kolmen viime vuoden aikana. Maalaukset ovat akryylimaalauksia, osittain myös kollaaseja paperille, puulle tai kankaalle. For the last quarter of a century, Juhani Tuominen s paintings have depicted the interiors of Turkish tombs türbe. In this exhibition, his paintings concentrate on depicting the everyday colours and lights of the city of Istanbul reflected on the imagined inside walls of the tombs, moments caught in the quiet interiors perhaps some kind of sanctity of the ordinary. The sounds of the surrounding area and its music are also present in these paintings. The lingering and contemplative music of both the Ud (Arab lute) and Tanbur resembles the soundscape of the areas on the edges of the big city. Juhani Tuominen painted the pictures in this exhibition in Istanbul over the past three years. They are acrylic paintings, but also partly collages on paper, wood or canvas. Hilkka Ukkola Muoniossa työskentelevä taidegraafikko Hilkka Ukkola tunnetaan parhaiten luontoaiheisesta grafiikastaan. Hänen teoksilleen on tyypillistä niukka väriskaala ja tarkat yksityiskohdat. Inspiraation ja aiheet töihinsä Ukkola saa tarkkailemalla ympäristöään, kuten kasveja, kiviä ja eläimiä. Grafiikka syntyy peilikuvana kuvalaatalle, josta väri vedostetaan prässillä paperille. Näyttelyssä olevat Ukkolan teokset ovat uniikkeja monotypia-vedoksia. Paperille on vedostettu kuultavia värikerroksia lomittain ja päällekkäin. Kerroksellisuuden vuoksi lopputuloksena on usein moniselitteinen vaikutelma, missä myös sattumalla on oma osuutensa. A graphic artist working in Muonio, Finnish Lapland, Hilkka Ukkola is best known for her natureinspired graphics. In her art, it is typical for her to use a slight scale of colours and exact details. Inspiration and motives for her work are derived by observing the surrounding environment: plants, stones and animals. The graphic is produced as a mirror image of the engraving, in which the colour is printed on the paper by press. The works of art at this exhibition are unique monotype works by Ukkola. On the paper, translucent colour segments have been printed interlocked and on top of each other. Thanks to this particular segmentation, the result can often be seen as a polysemic effect in which coincidence also has its role. II Tepebaşı, 2012, akryyli paperilla, 30 cm x 30 cm. Valokuva: Arto Liiti II Tepebaşı, 2012, acrylic on paper, 30 cm x 30 cm. Photo: Arto Liiti

20 38 MUONIO Muonion kirjasto Pirkantie 3, Muonio Ma - To 12-19, Pe Muonio Library Pirkantie 3, Muonio Mon - Thu 12-19, Fri PELKOSENNIEMI Sompion kirjasto Pelkosenniemen toimipiste Koulutie 9, Pelkosenniemi Ma - Ti 13-19, Ke 13-17, To - Pe 9-15 Pelkosenniemi Library Koulutie 9, Pelkosenniemi Mon - Tue 13-19, Wed 13-17, Thu - Fri Raija Aula Raija Aula on taidegraafikko, joka perinteisten grafiikanmenetelmien lisäksi käyttää työkaluinaan tietokoneelle asennettuja erilaisia piirto-ohjelmia. Aulan aiheet ovat tavallisen ihmisen arkielämästä. Hän on osallistunut lukuisiin näyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa ja Virossa. Hän on saanut taiteilijana useita tunnustuksia ja stipendejä 1990-luvulla. Raija Aula is a printmaker who also uses traditional graphic methods, as well as different kinds of graphic software installed on computer. She gets inspiration from everyday life. She has participated in numerous art exhibitions both in Finland and abroad, including France, Germany, Sweden and Estonia. She has received a number of recognitions and scholarships in the 1990s. Jälkeinen, 2014, hiili, akryyli ja öljy kankaalle, 90 cm x 70 cm Subsequent, 2014, charcoal, acrylic and oil on canvas, 90 cm x 70 cm Tuoli ja appelsiini, 2012, tietokone-editointi, 12 cm x 18 cm A chair and an orange, 2012, computer edition, 12 cm x 18 cm Liisa Karintaus Liisa Karintaus on kuvataiteilija, jonka työhön lukeutuu maalauksia, piirustuksia ja installaatioita. Keskeiset teemat ovat käsitelleet luontoa, ihmisyyttä, muistia ja kuvaa. Lähtökohtina teossarjalle voivat olla taidehistoria tai vanhat valokuvat. Maalaustekniikat vaihtelevat hiilestä ja piirtimistä eri maaliaineisiin. Ne syntyvät usein piirustuksen ja maalauksen vuorotellessa. Karintaus on Lapin taiteilijaseuran jäsen ja Taidemaalariliiton kokelasjäsen. Liisa Karintaus is a visual artist whose works are paintings, drawings or installations. The main themes are nature, man, memory and image. The starting point for a series of works can be art history or an old photo. Her painting techniques vary from charcoal and drawing pens to different painting materials. In paintings, drawing often alternates with painting. Karintaus is a member of the Artists Association of Lapland and an aspirant member of the Finnish Painters Union.

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Copyright Tampere. The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski. Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta

Copyright Tampere. The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski. Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta Copyright Tampere The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta Copyright Tampere The City Portrayed in the Art of Jari

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Lapin taiteilijaseura ry

Lapin taiteilijaseura ry 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lapin taiteilijaseura ry Kairatie 3 96200 ROVANIEMI 050 406 3632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 2 Lapin taiteilijaseura... 3 Näyttelyt...

Lisätiedot

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007 TAITEELLISEN JOHTAJAN TERVEHDYS ARTISTIC DIRECTOR S GREETING TÄYDENKUUN TANSSIT.-..00 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY.-.00 Tein tilausteoksen nuorena aloittelevana koreografina Täydenkuun Tanssit -festivaalille.

Lisätiedot

ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010

ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010 ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010 Tervetuloa ANTI-festivaalille 2010! Lämpimästi tervetuloa yhdeksännelle ANTI Contemporary Art Festivalille sekä uudet että jo tutuksi tulleet

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi URB09 10. urbaani festivaali 10TH URBAN FESTIVAL KIASMA, HELSINKI, FINLAND 30.7. 9.8.2009 OHJELMA PROGRAMME www.urb.fi 2 3 2 sisältö CONTENTS 5 kuvat pictures > > 6 urb 09 14 historia / history urb 2000

Lisätiedot

Matkailulehti. Monipuolista matkailua Pohjois-Pohjanmaalla. A wealth of experiences in the Oulu Region OULUN JA MAAKUNNAN

Matkailulehti. Monipuolista matkailua Pohjois-Pohjanmaalla. A wealth of experiences in the Oulu Region OULUN JA MAAKUNNAN OULUN JA MAAKUNNAN Matkailulehti TRAVEL GUIDE TO THE OULU REGION PERÄMERENKAARI THE BOTHNIAN ARC LAPPI LAPLAND KESÄLLÄ JA TALVELLA Monipuolista matkailua Pohjois-Pohjanmaalla A wealth of experiences in

Lisätiedot

Programme. www.tamperefilmfestival.fi

Programme. www.tamperefilmfestival.fi Programme catalogue OHJelmaKIRJA 2013 www.tamperefilmfestival.fi SEKÄ Elämyksiä Finnkinossa! Kuukauden elokuva The Metropolitan Opera Maaliskuun viiden tähden valintana nähdään Matrixtrilogiallaan itsensä

Lisätiedot

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight MESSUOPAS FAIR GUIDE ArtHelsinki Salonki ValoLight 12. 16.9.2012 C M Y Tarinalla ja värillä on väliä Boknäs on monipuolinen tuoteperhe 12 eri värissä. Tarjolla on yhteensä yli 80 tuotetta kehystämään sinun

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007 KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007 Asukkaat veden äärellä Hinna Brygge Stavangerissa Uusi pääkonttori Brochem Metal:ille lähelle Poznania Tänään satamarakennus Trondheimissa

Lisätiedot

MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS

MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS OPINTOMATKA WALESIIN Matkanjärjestäjät Maaseutuverkosto yksikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmä Walesin isäntä Wales Rural Networ Unit Ryland

Lisätiedot

Hengittävä ja ekologinen rakenne on turvallinen

Hengittävä ja ekologinen rakenne on turvallinen 1/2012 Hengittävä ja ekologinen rakenne on turvallinen Hengittävä Ekovilla-eristäminen on turvallinen ratkaisu, erityisesti nykyvaatimusten mukaisissa paksuissa eristevahvuuksissa. Suositeltavinta on tehdä

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

Articles on Experiences

Articles on Experiences Articles on Experiences Edited by Mika Kylänen Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry (LCEEI) The Experience Institute project Cover photo by Mika Kylänen Layout by Anu Kulmala & Leena

Lisätiedot

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI DepartmentofMarketing ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI ProjectSummaryandPublications2008-2011 Lisa Uusitalo BUSINESS+ ECONOMY WORKINGPAPERS Contents Sisältö CONSUMER BEHAVIOR IN INFORMATION

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

Hannele Rantala BLUE SCARF

Hannele Rantala BLUE SCARF Hannele Rantala BLUE SCARF Helsinki Sininen huivi Contents / Sisältö 8 115 119 123 125 Blue Scarf / Sininen huivi Nobody knows herself Kukaan ei tunne itseään Biography / Elämäkerta Thanks / Kiitokset

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March Finn-Guild Journal for the Finnish-British community SPRING 2014 issue 105 Big changes at Finn-Guild Hear Sibelius s violin Lionesses of ice hockey Uusi kasvoja Killassa Brittiruokaa Suomessa Scanadventures

Lisätiedot