KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN"

Transkriptio

1 Luonnos laadittu (beetaversio) Kommentit Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston sähköpostilistalle KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN Ohje on tehty ensisijaisesti Voyager- ja Aleph-kirjastojärjestelmillä luetteloivia suomalaisia kirjastoja varten. YLEISTÄ... 2 BIBLIOGRAFISET TIEDOT Informaatiokoodit: (BK) Kirjat Informaatiokoodit: (MU) Musiikki (puheäänitteet).. 4 LUOKITUS AIHEALUEKOODI UDK-LUOKITUS... 6 Genren lisäluvut Muodon lisäluvut Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lisäluvut. 7 Eri kielialueiden kirjallisuuden pääluvut... 8 Maantieteellisten alueiden kirjallisuus (paikan lisäluvut)... 8 Monikieliset teokset Käännöskirjallisuuden lisäluvut Sanalliset lisäykset MUU LUOKITUS (YKL/KAB) Kaunokirjallisen aineiston pääluokat (YKL/KAB). 10 Muotoluokat (YKL/KAB) 11 Fiktiivisen aineiston lisäluokat (YKL/KAB). 11 ASIASANOITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT KENTÄT HUOMAUTUS PALKINNOSTA HENKILÖNNIMI ASIASANANA YHTEISÖNNIMI ASIASANANA YHTENÄISTETTTY NIMEKE ASIASANANA AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANA KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA KONTROLLOIMATON HAKUTERMI AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ.. 19 LIITE 1: Luokitusjärjestelmiä. 20 LIITE 2: Asiasanastoja

2 YLEISTÄ Kaikki luetteloitava kaunokirjallinen aineisto sisällönkuvaillaan. Yksittäiset kirjastot päättävät, millä syvyydellä kuvailu tehdään. Tavoitteena on kuvata sekä teoksen sisältöä että sen kirjallista tyyliä ja rakennetta. MARC 21 -kentät Teoksen sisältöä kuvailtaessa voidaan käyttää kenttiä 600 (kohdehenkilöt), 610 (kohdeyhteisöt), 630 (yhtenäistetyt nimekkeet ilman henkilötekijää), 648 (aika), 651 (teoksen sisältöön liittyvä paikka), 650 (teema, toimijat, miljöö, aika), 653 (vapaat sanat ja kirjastokohtaiset asiasanat) ja 655 (genre, laji, tyyli). Kenttien 600, 610 ja 630 loppuun tulee piste, ellei kenttä lopu muuhun välimerkkiin (esim. sulkeet, väliviiva) Kohderyhmä ilmoitetaan kontrollikentän 008 lisäksi kentässä 655, kun kyseessä on lasten- tai nuortenkirjallisuus. Tieto kirjallisuuspalkinnoista tallennetaan kenttään 586. MARC 21 -formaattiin sisältyvät myös sisällönkuvailukentät 654 (fasettianalysoitu asiasana), 656 (ammatti hakuterminä), 657 (tapahtuma tai toiminto) ja 662 (hierarkkinen maantieteellinen nimi), mutta niitä ei tässä vaiheessa suositella käytettäväksi. Noudata osakenttien tallennuksessa tämän sisällönkuvailuohjeen tallennusjärjestystä. Huom. Tässä ohjeessa on mainittu vain tärkeimmät Marc 21-osakentät. Ks. tarkemmin: MARC 21-formaatin suomennos ja Sisällönkuvailuohje MARC 21 -formaattia varten Asiasanastot Asiasanoituksessa tulee välttää eri sanastojen päällekkäisten termien ja ketjutettujen asiasanojen käyttöä. Ketjuja voi käyttää vai, jos ne kuuluvat asiasanaston rakenteeseen ja/tai indeksointi-käytäntöön (esim. LCHS, sao). Kaunokirjallisten aineistojen sisällönkuvailussa käytetään ensisijaisesti fiktiivisen aineiston Kaunokki / Bella -asiasanastoa. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita sanastoja ja vapaita asiasanoja. Huom. Vain viralliset lyhenteet tuottavat käytetyn asiasanaston avatun muodon Suomen Voyager-tietokantojen asiasanahaussa (ks. liite 2). 2

3 Sisällönkuvailukieli Vaikka kirjastossa indeksoitaisiinkin vain suomeksi tai ruotsiksi, voivat teoksen asiasisältöä kuvaavat termit olla tietokannassa eri kielillä, sillä kopioitaessa tietueita eri tietokannoista saadaan esim. englanninkielisiä asiasanoja, jotka yleensä jätetään tietueeseen. Ruotsalaiset sao-asiasanat (Svenska ämnesord) korvataan vastaavilla kotimaisilla allars-asiasanoilla (Allmän tesaurus på svenska) aina kun se on mahdollista. Oikeinkirjoitus Kotimaiset asiasanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, jos kyseessä ei ole erisnimi. Ulkomaiset asiasanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, jos iso alkukirjain kuuluu asiasanaston kirjoitusasuun (esim. sao, LCSH). Erisnimistä käytetään auktorisoituja muotoja aina kun mahdollista. Asiasanan oikea muoto on aina varmistettava käytetyn sanaston voimassaolevasta versiosta. Termien tarkistaminen on välttämätöntä, koska tietokantoihin on tallennettu myös virheellisiä muotoja ja sanastoon kuulumattomia termejä. Virheet jäävät huomaamatta, jos asiasanoja haetaan vain omasta tietokannasta. BIBLIOGRAFISETTIEDOT 008Informaatiokoodit:(BK)KIRJAT Kaunokirjallisen kirja-aineiston kuvailussa suositellaan käytettäväksi merkkipaikkoja 22 ja 33. Merkkipaikka 22 - Kohderyhmä Kaunokirjallisen kirja-aineiston kuvailussa käytetään koodeja e, f ja j ilmoittamaan, millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohde on suunnattu. e Aikuiset f Erityisryhmä selkokirjat j Lapset ja nuoret 3

4 Merkkipaikka 33 Kirjallisuuslaji Kaunokirjallisen kirja-aineiston kuvailussa suositellaan käytettäväksi joko numerokoodia 1 tai kirjainkoodia, joka ilmaisee kirjallisuuslajin. 1 Kaunokirjallisuus (ei tarkkaa määritelmää) aforismit. d Draama näytelmät, elokuvakäsikirjoitukset, kuunnelmat. e Esseet f Romaanit h Huumori, satiiri jne. i Kirjeet Kuvailun kohde on yksittäinen kirje tai kirjeenvaihtokokoelma. j Novellit, kertomukset tai niiden kokoelmat m Yhdistelmä Kuvailun kohde sisältää monia kirjallisuuden lajeja (esim. runoja ja novelleja). p Runot s Puheet, esitelmät 008Informaatiokoodit:(MU)MUSIIKKI(mm.puheäänitteet) Kaunokirjallisten äänikirjojen ja kuunnelmien kuvailussa suositellaan käytettäväksi seuraavia merkkipaikkoja ja koodeja. Merkkipaikka 22 - Kohderyhmä Koodeja e, f ja j käytetään ilmoittamaan, millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohde on suunnattu. e Aikuiset f Erityisryhmä selkokirjat j Lapset ja nuoret 4

5 Merkkipaikka 33 Kirjallisuuslaji Koodit luetteloidaan seuraavan listan mukaisessa järjestyksessä. Jos tallennetaan vain yksi koodi, se tasataan vasemmalle ja käyttämättömässä merkkipaikassa on tyhjä (#). d Tallenne draamallisesta teatterinäytelmästä (mm. kuunnelmat) f Kaunokirjallisuus romaani, novelli, pakina h Kertomukset Historiallista sisältöä. k Hupailut (= Spoken comedy) o Kansantarinat p Runo, yksi tai useampia LUOKITUS Kaunokirjallisen aineiston luokitusjärjestelminä käytetään sekä yleistä kymmenluokitusta (UDK) että yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää (YKL/KAB). Kopioiduissa tietueissa voi esiintyä myös muita luokituksia, joita ei tarvitse poistaa. Ks. tarkemmin Sisällönkuvailuohje MARC 21-formaattia varten Teoksen alkukieli ilmaistaan UDK-luvulla ja julkaisun kieli YKL-luvulla. Huom. Vain yksi luokkanotaatio per kenttä. Osakenttää a ei toisteta, vaan jokaiselle luokalle luodaan oma 0XX-kenttä. Osakenttäjaon voi tarkistaa MARC 21-formaatin suomennoksesta 072AIHEALUEKOODI Kokoelmakarttahankkeessa perustettu luokitus. Kirjallisuudentutkimuksen ja kaunokirjallisuuden aihealuekoodi on indik. Määrittelemätön 2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Aihealuekoodi 87 2 kkaa 072_7 a 87 2 kkaa 5

6 080UDK-LUOKITUS Kaunokirjallisen aineiston luokittelussa suositellaan käytettäväksi joko Fennican UDK-luokituskaaviota tai UDC Consortiumin auktorisoimaa verkkoversiota (ks. UDC Editions Monografioiden kuvailussa käytetään yleensä 1 4 UDK-lukua, antologioiden kuvailussa voidaan käyttää tarvittaessa useampiakin luokkia. Päälukujen lisäksi voidaan käyttää genren erikoislisälukuja sekä paikan, muodon ja kielten yleisiä lisälukuja. Eri kielialueiden kirjallisuutta kuvaillaan kielten lisäluvuista muodostetuilla pääluvuilla. Yleisten lisälukujen aputaulukot löytyvät suomalaisesta UDK-laitoksesta Yleinen kymmenluokittelu UDK : suomalainen lyhennetty laitos, 3. uud.p., Huom. Esimerkit noudattavat Fennican luokituskaaviota, ellei toisin mainita. 1. indik. Määrittelemätön 2. indik. Määrittelemätön a UDK-luokka x Lisäluku 080 a a 82 x -31: sarjakuvat sarjakuvaromaanit (UDC) Genrenlisäluvut Genren erikoislisäluku on pakollinen kaunokirjallisen aineiston luokittelussa. Sitä voi käyttää sekä kirjallisuuden luokassa 82 että eri kielialueiden kirjallisuuden luokissa 820/89 (Fennica) ja 821 (UDC). -1 runous -2 näytelmäkirjallisuus, kuunnelmat, libretot, filmikäsikirjoitukset -3 proosa -4 esseet (vain yleisluonteiset esseet, muut ks. alan luokka) -5 puheet, esitelmät (vain yleisluonteiset puheet ja esitelmät, muut ks. alan luokka) -6 kirjeet (vain yleisluonteiset kirjeet, muut ks. alan luokka) -8 antologiat (useampi kuin yksi kirjoittaja), aforismit -9 muut genret (esim. elämäkerrat, muistelmat) -93 lasten- ja nuortenkirjallisuus (vain UDC) 6

7 080 a 82 x a x a x -93 (UDC) Usean tekijän teoksista koostuvan antologian luokittelussa käytetään vähintään kahta UDK-luokkaa lisäluokkineen. Ensimmäiseen pääluokkaan liitetään antologian lisäluokka, seuraavaan genreä ilmaiseva lisäluokka. 080 a x a x -1 Jos yhden tekijän kirjoittama teos sisältää sekä runoutta että proosaa, käytetään kahta UDK-luokkaa lisäluokkineen. Toiseen pääluokkaan liitetään runouden lisäluokka, toiseen proosan lisäluokka. Antologian lisäluokkaa ei käytetä. 080 a x a x -3 Muodonlisäluvut Antologiaa merkitsevää muodon lisälukua (082.2) ei käytetä kaunokirjallisen aineiston luokittelussa. Usean tekijän teoksia sisältävät kaunokirjalliset antologiat luokitellaan sen sijaan pääluvun ja genren lisäluvun -8 avulla. Muita muodon yleisiä lisälukuja voidaan tarvittaessa käyttää sekä kirjallisuuden luokassa 82 että eri kielialueiden kirjallisuuden luokissa 820/89 (Fennica) ja 821 (UDC). 080 a x 1 x (07) Lasten-januortenkirjallisuudenlisäluvut Lasten- ja nuortenkirjallisuuden kuvailussa liitetään pääluokkaan aina kohderyhmää kuvaava lisäluku, joka on Fennican luokituskaaviossa (024.7) ja UDC:n verkkoversiossa -93. Poikkeuksena sarjakuvien pääluokka 741.5, johon ei liitetä lasten- ja nuortenkirjallisuuden lisälukua. Kokoomateosten kuvailussa voidaan UDC:n verkkoversiossa käyttää myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden pääluokkaa Tarvittaessa käytetään kahta UDK-luokkaa. Ensimmäinen kuvaa teoksen sisältöä alan mukaisesti. Toinen ilmoittaa alkukielen ja genren. Molempiin liitetään kohderyhmää ilmaiseva lisäluokka. 7

8 080 a 629 x (024.7) lastenkirja, jonka aiheena kulkuneuvot 080 a x -3 x (024.7) suorasanainen lastenkirja, jonka alkukieli on suomenruotsi UDC:n verkkoversiota käytettäessä voidaan käyttää kolmea UDK-lukua. Ensin ilmoitetaan alanmukainen pääluokka (jos tarpeellista). Seuraava pääluokka muodostetaan kirjallisuuden pääluokasta 82 ja lisäluokasta -93, joka ilmoittaa kohderyhmän. Lisäksi tarvitaan kolmas luokka, joka ilmoittaa alkukielen ja genren. (UDC) 080 a kirjallisuus, jonka aiheena on kulkuneuvot 080 a 82 x -93 lasten- ja nuortenkirjallisuus 080 a x -3 x (480) suorasanainen kirjallisuus, jonka alkukieli on suomenruotsi Lastenkirjat, joissa ei ole lainkaan kertovaa tekstiä, luokitetaan katselukirjoiksi. Pääluokka on vapaa-aika, harrastukset. 080 a x (024.7) Kansansadut kuuluvat pääluokkaan 39. Erikielialueidenkirjallisuudenpääluvut Eri kielialueiden kirjallisuuden pääluku 820/89 (Fennica) tai 821 (UDC) alalukuineen ilmaisee teoksen alkukielen (vrt. käännöskirjallisuuden lisäluokat). 080 a 830 x a x -1 alkukieli saksa, runot alkukieli saksa, runot (UDC Online) Maantieteellistenalueidenkirjallisuus(paikanlisäluvut) Kun halutaan ilmaista, minkä maantieteellisen alueen kirjallisuudesta on kyse, käytetään paikan lisälukuja. Niitä voidaan käyttää sekä kirjallisuuden luokassa 82 että eri kielialueiden luokissa 820/89 (Fennica) ja 821 (UDC). Huom. Maantieteellinen alue ja kielialue täytyy pitää erillään sisällönkuvailussa, sillä samaa kieltä (esim. espanjaa) voidaan käyttää usean maan tai maanosan alueella ja yhdellä alueella (esim. Sveitsi) voidaan käyttää useita eri kieliä. 080 a 82 x -3 x (430) 080 a x (430) saksalainen kertomakirjallisuus (kaikki kielet) saksalainen kirjallisuus, jonka alkukieli on turkin kieli 8

9 Monikielisetteokset Monikieliset julkaisut voidaan luokitella kirjallisuuden luokassa 82 käyttämällä monikielisyyden lisälukua =00 tai merkitsemällä kielten lisäluvut peräkkäin numerojärjestyksessä. 080 a 82 x -1 x = a 82 x -1 x =20 x =30 x =40 Käännöskirjallisuudenlisäluvut Käännöskirjallisuuden luokittelussa voidaan samaan pääluokkaan liittää kaksi kielten lisälukua. Lisäluku =03 (suomalainen UDK 1983) tai =030 (UDC) alaluokkineen ilmoittaa alkuteoksen kielen. Julkaisun kieli ilmaistaan kielten lisäluvulla =1/=9. =03.20= käännökset englannin kielestä suomen kieleen Alkuteoksen ja julkaisun kielen esittämisjärjestys on vapaa. On kuitenkin suositeltavaa, että se kieli, jolla käännöskirjallisuus on julkaistu, mainitaan ensin ja alkuteoksen kieli vasta sen jälkeen. Jos eri kielillä julkaistut käännökset halutaan ryhmitellä alkuteoksen kielen mukaan, ilmoitetaan alkuteoksen kieli ensin. 1. indik. Määrittelemätön 2. indik. Määrittelemätön a UDK-luokka x =1/=9 julkaisun kieli x =03.2/.9 alkuteoksen kieli (Fennican luokituskaavio) x =030.1/.9 alkuteoksen kieli (UDC) 080 a x = x = a x =03.20 x = julkaisun kieli suomi, alkuteoksen kieli englanti alkuteoksen kieli englanti, julkaisun kieli suomi Sanallisetlisäykset Yksittäisen kirjailijan tuotanto ja sitä koskeva tutkimus voidaan ilmaista liittämällä kirjailijan nimi kyseisen kirjallisuuden lukuun. 080 a Kivi 9

10 084MUULUOKITUS(YKL/KAB) Luokituksen koodi ilmoitetaan osakentässä 2 esim. Yleisten kirjastojen luokitus: 2 ykl Allmänna bibliotekens klassifikationssystem: 2 kab 1. indik. Määrittelemätön 9 - YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka 2. indik. Määrittelemätön a Luokka 2 Luokituksen lähde Huom. Seuraavat ohjeet koskevat vain YKL/KAB-luokitusta. Monografioiden kuvailussa käytetään 1 2 luokkaa, antologioiden kuvailussa voidaan käyttää useampiakin luokkia. Numeeristen YKL-luokkien lisäksi voidaan käyttää fiktiivisen aineiston sanallisia lisälukuja. Kaunokirjallisenaineistonpääluokat(YKL/KAB) YKL-järjestelmässä kaunokirjallinen aineisto luokitellaan seuraaviin pääluokkiin (ks. verkko-ykl ). 8 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. kielitiede. 80 Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset 81 Kansanrunous 82 Runot 83 Näytelmät 84 Kertomakirjallisuus 85 Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat Jos teos sisältää useita kirjallisuudenlajeja, käytetään luokittelussa kaunokirjallisten sekasisältöisten teosten 80+-luokkia, mutta jos jokin genre painottuu, annetaan etusija luokille Runoromaanit ja proosarunot kuluvat luokkaan 82+ Sarjakuvaromaanit kuuluvat luokkaan Pakinat, sarjakuvat yms. luokitetaan myös alan mukaan, jos ala painottuu teoksessa (esim toinen maailmansota). 10

11 Pääluokat 80, 82, 84 ja 85 jaetaan alaluokkiin julkaisun kielen mukaan. Jos kaksi- tai useampikielisen teoksen tekstit eivät ole toistensa käännöksiä, luokitetaan teos julkaisun pääkielen mukaan. Jos teoksella ei ole pääkieltä, se luokitetaan julkaisun ensimmäisen kielen mukaan. Jos kaksikielisen teoksen toinen kieli on alkukieli ja toinen kohdekieli, luokitetaan teos kohdekielen mukaan. 084 a ykl 084 a ykl 084 a ykl suomenkielinen kertomakirjallisuus ruotsinkielinen runous saksankieliset sarjakuvat Muotoluokat(YKL/KAB) Muotoluokkia 01, 02, 03+, 06+, 07, 08+ ja 09 ei käytetä luokkien yhteydessä. Katso verkko-ykl Antologian muotoluokka 04 liitetään pääluokan loppuun, mutta sitä ei käytetä luokkien yhteydessä. 084 a ykl 084 a ykl suomenkieliset runoantologiat englanninkieliset sekasisältöiset teokset Fiktiivisenaineistonlisäluokat(YKL/KAB) Numeeristen YKL-luokkien lisäksi voidaan käyttää sanallisia fiktiivisen aineiston lisäluokkia Eläimet, Erä, Fantasia, Historia, Huumori, Jännitys, Kauhu, Novellit, Romantiikka, Scifi, Sota, Urheilu ja Uskonto. Katso tarkemmin verkko-ykl Teoksen painotus määrää fiktiivisen aineiston lisäluokan. Jos historiallinen romaani sisältää rakkautta, luokaksi valitaan Historia. Jos rakkausromaani sisältää historian kuvausta, valitaan luokaksi Romantiikka. Eläimet-lisäluokan käyttö on rajattu lasten- ja nuorten kertomakirjallisuuteen, eikä sitä käytetä esim. satujen tai kuvakirjojen kuvailussa. Pääluokkaan voidaan liittää 1-2 lisäluokkaa, mutta kahden lisäluokan käyttöä ei suositella. Poikkeuksena teokset, joissa toinen lisäluokka on Novellit/Noveller. 084 a ykl 084 9_ a Kauhu 2 ykl 084 a kab 084 9_ a Vildmark 2 kab 084 9_ a Noveller 2 kab 11

12 ASIASANOITUKSESSAKÄYTETTÄVÄTKENTÄT 586HUOMAUTUSPALKINNOSTA Kirjallisuuspalkinto vuosilukuineen tallennetaan osakenttään a. Ks. myös Metatietosanaston luettelo kirjallisuuspalkinnoista https://wiki.helsinki.fi/display/metatietosanasto/kirjallisuuspalkinnot 1. indik. Palkinnot 8 Vakionäyttöä ei muodosteta 2. indik. Määrittelemätön. a Huomautus palkinnosta (Palkinnon nimi, vuosi) 586 a Finlandia-palkinto, a Nordiska rådets litteraturpris, a Prix Goncourt, HENKILÖNNIMIASIASANANA Henkilönnimi voi olla todellisen tai fiktiivisen toimijan nimi, salanimi, suvun nimi, nimimerkki tai muu nimitys. Jos toimija on fiktiivinen, merkitään osakenttään c lyhenne fikt. Jos fiktiivisen teoksen toimija on todellinen henkilö, merkitään osakenttään v lyhenne fikt. (Library of Congressin käytäntöön perustuva ehdotus uudeksi suomalaiseksi käytännöksi) 1. indik. 0 - Nimen osien järjestys suora 1 - Nimen osien järjestys käänteinen 3 - Perheen tai suvun nimi 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Lähdettä ei määritelty a Henkilönnimi d Nimeen liittyvät aikamääreet c fikt. (= fiktiivinen toimija) v fikt. (= todellinen henkilö fiktiivisessä teoksessa) 12

13 Osakenttä a Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä voidaan käyttää koko etunimeä, etunimen ensimmäistä kirjainta tai etunimien ensimmäisiä kirjaimia. Jos etunimistä tallennetaan vain etukirjaimet, jokaisen kirjaimen eteen tulee välilyönti ja jokaisen kirjaimen jälkeen tulee piste (Lewis, C. S.). Osakenttä c Kun toimija on fiktiivinen, osakenttään merkitään lyhenne fikt. (poikkeuksena jumalat, jumalattaret ja epäselvät tapaukset). Kenttää edeltää pilkku. Osakenttä v Kun toimija on todellinen, osakenttään merkitään lyhenne fikt. (ehdotus) a Rokka, Antti, c fikt a Batman, c fikt a Prinsessa Ruusunen, c fikt. vrt a Isis, c jumalatar a Tell, Wilhelm. ehdotus uudeksi käytännöksi: a Sorsa, Kalevi, v fikt. vrt. (Library of Congress) a Einstein, Albert, d v Fiction a Washington, George, d v Juvenile literature. 610YHTEISÖNNIMIASIASANANA Kotimaisten ja kansainvälisten yhteisönnimien auktorisoituja muotoja voi etsiä Fennican auktoriteettitiedostosta. Kansainvälisten yhteisöjen nimistä käytetään asiasanoituksen kielen mukaista muotoa, kun virallinen muoto on olemassa kyseisellä kielellä. Jos yhteisö on fiktiivinen, osakenttään c merkitään lyhenne fikt. Jos fiktiivisen teoksen toimija on todellinen yhteisö, merkitään osakenttään v lyhenne fikt. (Library of Congressin käytäntöön perustuva ehdotus uudeksi suomalaiseksi käytännöksi) 1. indik. 0 Nimen osien järjestys käänteinen 1 - Hallintoalueen nimi 2 - Nimen osien järjestys suora 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Lähdettä ei määritelty 13

14 a Yhteisönnimi c fikt. (= fiktiivinen yhteisö) v fikt. (= todellinen yhteisö fiktiivisessä teoksessa) a Kärrynpyörän kilta, c fikt. ehdotus uudeksi käytännöksi: a Nokia (yhtiö) v fikt. vrt. (Library of Congress) a Library of Congress v Fiction 630YHTENÄISTETTYNIMEKEASIASANANA Jos kaunokirjallinen teos on mukaelma toisesta teoksesta tai romaanisovitus, joka pohjautuu esim. televisio-ohjelmaan, esikuvana toimineen teoksen nimi tallennetaan 630-kenttään. Teosten nimet tallennetaan asiasanoituksen kielellä ja tarvittaessa myös alkuteoksen kielellä. Huom. Kohdenimeke merkitään 630-kenttään vain jos teoksella ei ole tekijää. Muussa tapauksessa tehdään tekijä-nimeke -kirjaus 600- kenttään. 1. indik Lajittelussa ohitettavien merkkien määrä 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Lähdettä ei määritelty a Nimeke (loppuun piste, ellei kenttä lopu välimerkkiin) p Teoksen osan nimeke a Abyss (elokuva) a Pokka pitää (televisio-ohjelma) 648AIKAAILMAISEVATERMIASIASANA Kentän 648 numeerisia ajanmääreitä voidaan käyttää lähtien ilmaisemaan joko teoksen sisältöä (1. indikaattorin arvo 0) tai teoksen alkuperää kuvaavaa aikaa (1. indikaattorin arvo 1) (Huom. termien suomennosta ei vielä julkistettu). Numeeriset ajanmääreet voi aina merkitä Kaunokin/Bellan asiasanoiksi. Aikamääreet tallennetaan yleensä vuosikymmenen tai vuosisadan tarkkuudella. Yksittäisiä vuosia tallennetaan harvoin (poikkeuksena historialliset tapahtumat). 14

15 Jos kysymyksessä on useamman vuosisadan tai vuosikymmenen kattava jakso, vuosisadat ja vuosikymmenet hajotetaan indeksoinnissa. Huom. 648-kentän asiasanat eivät tule Voyagerissa asiasanojen selaushakuun. 1. indik. Määrittelemätön 0 Date or time period covered or depicted (käyttöön ) 1 Date or time period of creation or origin (käyttöön ) 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Vapaa (kirjastokohtainen) asiasana. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Aikaa ilmaiseva termi 2 Sanaston lyhenne a 1630-luku 2 kaunokki teoksen kuvaama aika a 1800-luku 2 kaunokki teoksen syntyaika 650KONTROLLOIDUNASIASANASTONASIASANA Tavoitteena on kuvata sekä teoksen sisältöä että sen kirjallista tyyliä ja rakennetta. Kuvailun kohteena voi olla - genre (novellit, lastenkirjallisuus, jännityskirjallisuus) - kirjallinen laji tai tyyli (avantgarde, sisäkertomukset, intertekstuaalisuus) - teoksen pääteema, muut juonen kannalta keskeiset aiheet, motiivit, abstraktit käsitteet (luontosuhde), luonteenpiirteet (viekkaus), hyvin kuvatut tapahtumat (joulu), tunnelmat (onnellisuus) - todelliset ja fiktiiviset toimijat, esim. ihmisryhmät (tyttäret), ammatit, kansat, taruolennot (feeniks-lintu), eläimet - paikka tai miljöö (Jamalin niemimaa, Asteroidi B 612, kaupungit) - aika (autonomian aika, kevät, 1400-luku) Kaunokirjallisten aineistojen sisällönkuvailussa käytetään ensisijaisesti Kaunokki/Bella -sanastoa (http://kaunokki.kirjastot.fi/ ). Englanninkielisen aineiston kuvailussa voidaan käyttää LCHS:n asiasanoja (http://id.loc.gov/search/ ). 15

16 1. indik. Määrittelemätön 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Asiasana x Toinen asiasana z Lisämääre: maantieteellinen nimi (vain auktorisoiduissa ketjuissa) y Lisämääre: aika 2 Sanaston lyhenne Osakenttä x Osakenttää x ei suositella toistettavaksi, vaikka formaatti sallii toiston. Osakenttä z (ks. kenttä 651) Suositellaan kentän 651 käyttämistä, ellei maantieteellinen nimi kuulu auktorisoituun ketjuun. Osakenttä y (ks. kenttä 648) Suositellaan kentän 648 käyttämistä, kun ajanmääre on numeerinen. Genre,laji,tyyli(ks.kenttä655) Sellaiset asiasanat, jotka on Kaunokissa/Bellassa luokiteltu kategoriaan genre (esim. sukuromaanit), laji (avantgarde) ja tyyli (sisäkertomukset), tallennetaan kenttään 655. Teema Teemojen sisällönkuvailussa voi mallina käyttää esim. Kirjasammon kuvailukäytäntöjä (ks. 650_7 a saituus 2 kaunokki 650_7 a aarteenetsintä 2 kaunokki 650_7 a ystävyys x tytöt 2 kaunokki 650_7 a flygande mattor 2 bella 650_7 a själsfränder 2 bella Henkilö,toimija(ks.kentät600,610,653) Todellisten ja fiktiivisten toimijoiden erisnimet merkitään 600- tai 610- kenttään. Muut toimijoita (esim. ihmisryhmät, ammatit, kansat, taruolennot, eläimet) tarkoittavat asiasanat tallennetaan 650-kenttään. Nisäkkäistä käytetään Nisäkäsnimistölautakunnan suosittelemia termejä (ks. 16

17 Toimijoiden nimityksiä voi tarvittaessa tallentaa myös kenttään _7 a tyttäret 2 kaunokki 650_7 a valmentajat 2 kaunokki 650_7 a åldringar 2 bella 650_7 a förtrollade väsen 2 bella Paikka,miljöö(ks.kenttä651) Kaunokirjallisen teoksen miljöötä kuvaavat asiasanat (esim. maaseutu) merkitään 650-kenttään. Maiden ryhmänimet (esim. EU-maat, arabimaat, kehitysmaat ) tallennetaan myös 650-kenttään. Todelliset ja fiktiiviset paikannimet tallennetaan sen sijaan kenttään 651, elleivät ne kuulu auktorisoituun ketjuun. 650_7 a kaupungit 2 kaunokki 650_7 a vaihtoehtoiset todellisuudet 2 kaunokki 650_7 a landsbygd 2 bella 650_7 a prästgårdar 2 bella Aika(ks.kenttä648) Teoksen kuvaama aika voi olla historiallinen ajanjakso (antiikki, Ruotsin vallan aika), vuodenaika (kevät, talvi) tai vuosiluku (1400-luku). Numeerinen tapahtuma-aika talletetaan osakenttään y, kun aika liittyy kiinteästi esim. johonkin teemaan tai paikkaan. Muut numeeriset ajanmääreet voidaan tallentaa kenttään _7 a efterkrigstiden 2 bella 650_7 a kesä y kaunokki 650_7 a yhteiskuntakuvaus x vanha aika 2 kaunokki 651MAANTIETEELLINENNIMIASIASANANA(ks.kenttä650) Maantieteellisiä asiasanoja voivat olla todelliset, fiktiiviset ja historialliset paikannimet (Kökar, Tylypahka, Vanha Suomi). Hierarkia tallennetaan laajemmasta suppeampaan, esim. 651_7 a Helsinki z Kallio 2 ysa. Jos paikka on fiktiivinen, merkitään osakenttään c lyhenne fikt. Jos fiktiivisessä teoksessa kuvataan todellista paikkaa, merkitään osakenttään v lyhenne fikt. (Library of Congressin käytäntöön perustuva ehdotus uudeksi suomalaiseksi käytännöksi) Maantieteellisissä nimissä on suositeltavaa käyttää ainoastaan YSAn ja Allärsin auktorisoituja ketjuja (ks. ). 17

18 Jos maantieteellisellä nimellä on asiasanoituksen kielellä vastine, käytetään sitä asiasanana. Paikannimiä ei merkitä koskaan kenttään 653. Suomenkieliset maantieteelliset nimet merkitään aina YSAn asiasanoiksi, ruotsinkieliset Allärsin asiasanoiksi (elleivät ne sisälly johonkin erikoissanastoon). 651_7 a Tukholma 2 ysa. Huom. maiden ryhmänimet (esim. EU-maat, arabimaat, kehitysmaat) tallennetaan kenttään indik. Määrittelemätön 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Lähdettä ei määritelty 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Asiasana (loppuun pilkkuun, ellei kenttä lopu välimerkkiin) c fikt. (= fiktiivinen paikka) v fikt. (= todellinen paikka fiktiivisessa teoksessa) 2 Sanaston lyhenne Osakenttien x (yleinen lisämääre), z (aika), y (paikka) käyttöä ei suositella. 651_7 a Terra Unionia, c fikt. 2 kaunokki 651_7 a Oubliette, c fikt. 2 kaunokki ehdotus uudeksi käytännöksi: 651_7 a Rovaniemi v fikt. 2 ysa vrt. (Library of Congress) 651_0 a New York (N. Y.) v Fiction. 651_0 a Central Park (New York, N. Y.) v Fiction. 653KONTROLLOIMATONHAKUTERMI Hakutermi, joka ei kuulu mhinkään kontrolloituun asiasanastoon tai auktoriteettitiedostoon, tallennetaan kenttään 653. Huom. Kenttään 653 tallennetut hakutermit (ns. vapaat asiasanat) eivät tule Voyagerissa asiasanojen selaushakuun. 1. indik. Märittelemätön hakutermin taso. 1 Ensisijainen (termi kuvaa aineiston pääasiallista aihetta) 2 Toissijainen (termi kuvaa aineiston vähemmän tärkeää aihetta) 2. indik. 0 Asiasana a Kontrolloimaton termi 653 _ 0 a pissikset 18

19 655AINEISTONLAJITYYPPI/MUOTOHAKUTERMINÄ 655-kenttään tallennetaan sellaiset asiasanat, jotka on Kaunokissa/Bellassa luokiteltu kategoriaan genre (esim. sukuromaanit), laji (avantgarde) ja tyyli (sisäkertomukset). Kentässä 655 voidaan käyttää myös asiasanoja lastenkirjallisuus tai nuortenkirjallisuus. Seuraavia laaja-alaisia genrejä ei suositella: kirjallisuus, kaunokirjallisuus, näytelmäkirjallisuus, kertomakirjallisuus, suomenkielinen kirjallisuus, lyriikka, proosa ja käännöskirjallisuus. Huom. Fennica asiasanoittaa 655-kenttään vain kausijulkaisujen lehtityypit. 1. indik. Määrittelemätön 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi tai fokustermi 2 Sanaston lyhenne 655_7 a rikoskirjallisuus 2 kaunokki 655_7 a sotasarjakuvat 2 kaunokki 655_7 a kamarinäytelmät 2 kaunokki 655_7 a romaanit 2 kaunokki 655_7 a riddarlyrik 2 bella 655_7 a dikter 2 bella 19

20 LIITE1:Luokitusjärjestelmiä Dewey Decimal Classification (DDC) (maksullinen) 1. painos laitos 2011 Sekä painettu että sähköinen versio Ylläpitäjä: OCLC Library of Congress Classification (LCC) UDK : yleinen kymmenluokittelu / universella decimalklassifikation UDC: Universal Decimal Classification o 1895, Paul Otiet ja Henri La Fontaine o Ylläpitäjä: UDC Consortium, UDCC Haagissa o Uusi versio vuosittain o Sähköiset versiot (maksullisia): o UDC Master Reference File (MRF) o BSI UDC Online o Suomenkieliset versiot: o yleisimmin käytössä Suomalainen, lyhennetty laitos, 3.uud.p (aakkosellinen hakemisto 1985, lisälehtiä 1992 asti). Suomenkielistä laitosta ei enää ylläpidetä. o Fennican monografia-aineistossa käytetty UDK-luokituskaavio ja hakemisto : Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL) Verkko-YKL: Klassifikationssystem för de allmänna biblioteken i Finland (KAB) Webb-KAB: Useiden ammattikorkeakoulukirjastojen ja yleisten kirjastojen käyttämä luokitus. Myös Fennica luokittaa osan aineistosta YKL-luokituksella. Dewey-luokituksen suomalainen mukaelma 1. laitos ilmestyi v nimellä Luokitusopas kirjallisuutta varten Viimeisin painettu laitos v Verkko-YKL:stä on saatavissa myös englanninkielinen versio Ylläpitäjä: Helsingin kaupunginkirjasto yhdessä LUU-työryhmän kanssa (LUU-työryhmässä on edustajia yleisistä kirjastoista, Kansalliskirjastosta ja BTJ Kirjastopalvelusta) Yhteyshenkilö: 20

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO?

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Eeva Kärki Kansalliskirjasto 22.1.2009 YSA YSO YSA YSO: eroja Selvitettävää Osoitteita Agenda 1 Tesaurukset ja ontologiat molemmat ovat käsitejärjestelmän kuvauksia

Lisätiedot

Uusi kuvailustandardi RDA. Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto

Uusi kuvailustandardi RDA. Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Uusi kuvailustandardi RDA Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto 1 Esityksen sisältö RDA kuvailusääntönä ja tietomallina RDA-kuvailun osa-alueet ja RDAsääntötekstin rakenne RDA MARCin kielellä Aikataulut

Lisätiedot

Sisältö. Luokka MARC-tietueen kenttä 084: Hyllypaikka MARC-tietueen kenttä Nidekohtainen hyllypaikka Signum...

Sisältö. Luokka MARC-tietueen kenttä 084: Hyllypaikka MARC-tietueen kenttä Nidekohtainen hyllypaikka Signum... 1 Sisältö Luokka... 2 MARC-tietueen kenttä 084:... 2 Hyllypaikka... 2 MARC-tietueen kenttä 852... 2 Nidekohtainen hyllypaikka... 3 Signum... 4 Sijainti... 5 Niteen hyllypaikan määräytyminen Aurora-kirjastojärjestelmässä...

Lisätiedot

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI Versio 14.9.2000 (Korjauksia 14.3.2001) Toimittanut Liisa Sten Työryhmä: Ulla Ikäheimo Eeva Kärki Eeva Murtomaa Liisa Sten Kirsti Tainio Asiantuntijat: Arne Hedman Merja

Lisätiedot

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015 KIRJAKORI 214 Lastenkirjainstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. Instituutin

Lisätiedot

MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus

MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus Lääke- ja hoitotieteen sisällönkuvailukoulutus 18.5.2011 Terhi Sandgren Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko Teoksen sisällön analyysi Säännöt

Lisätiedot

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan?

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-KUVAILUKYSYMYKSIÄ 1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-ohjeen mukaan kustantajan nimi merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa

Lisätiedot

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous,

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, YSAsta YSOon Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, 1.12.2016 1 Sisällys 1. Miksi 2. Miten 3. Milloin 2 YSAsta YSOon eli Asiasanastosta ontologiaan?

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi

Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi Anna Viitanen 6.9.2010 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Yleistä konversiosta... 3 3. Kun FINMARCin sovellusohjeista on poikettu...

Lisätiedot

TIETOKARTAN KOKOELMIEN KUVAILUFORMAATTI (19.4.05)

TIETOKARTAN KOKOELMIEN KUVAILUFORMAATTI (19.4.05) TIETOKARTAN KOKOELMIEN KUVAILUFORMAATTI (19.4.05) Kokoelmatunnus (Collection Identifier) Tunniste, joka identifioi kuvailtavan kokoelman yksiselitteisesti. Tietokartan kokoelmatunnus noudattaa kansainvälistä

Lisätiedot

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti 1 Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle 04.07.2008 Kokoelmakartan formaatin 05.06.2008 mukaisesti Huom! Oppaan kuvailutiedot sisältävät sekä faktaa että fiktiota. Merkittävä osa

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J)

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J) RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut 24-28 ja liite J) RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Esityksen sisältö Luku 24:

Lisätiedot

Ontologioiden huomioiminen uuden kirjastojärjestelmän suunnittelussa. Tommi Jauhiainen Helsinki

Ontologioiden huomioiminen uuden kirjastojärjestelmän suunnittelussa. Tommi Jauhiainen Helsinki Ontologioiden huomioiminen uuden kirjastojärjestelmän suunnittelussa Tommi Jauhiainen 25.11.2011 Helsinki Uusi kirjastojärjestelmä? Kaikkien kirjastosektorien yhteinen hanke, jota tekee Uuden kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä PIKI-kirjastoissa 1kpl vain, jos teos on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. Jos Tampereella on

Lisätiedot

ARTO-iltapäivä kirjastolaisille

ARTO-iltapäivä kirjastolaisille ARTO-iltapäivä kirjastolaisille n. 14.20-15.00 Voyager-tallentamisesta Artiva-tallentamiseen? 15.00-15.20 Miten ARTOn metadata on muuttunut ja miksi? Mitä keskitettyjä korjauksia ARTOon on tehty ja mitä

Lisätiedot

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjastot.fi:n koulutukset Syksy 2013 Esityksen sisällöt Yleistä tietoa Kirjasammosta Kirjasammon käyttöliittymän uusimmat ominaisuudet Jatkoprojekti: Lasten-

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen

Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen 04.07.2008 1) Kirjaudu sisään Dspaceen. 2) Navigoi tietueeseen, jota haluat muokata. 3) Kilkkaa vasemmasta palkista "Edit this Item" (Kuva 1.) Otsikon

Lisätiedot

E-aineistot haltuun , ja Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu

E-aineistot haltuun , ja Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu E-aineistot haltuun 2.3.2017, 6.4.2017 ja 5.5.2017 Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu Esittelyssä Aleksi Arto (sis. Ostrobotnian) Eebo Ecco Digi: Kansalliskirjaston digitoidut aineistot Digi: Oulun arkki

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Melindan hankauskohtia

Melindan hankauskohtia Melindan hankauskohtia Ulla Ikäheimo Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindan historiaa Vuosina 1992-1995 kaikkien yliopistokirjastojen, Varastokirjaston, Eduskunnan kirjaston, kausijulkaisujen yhteisluettelon

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet RDA-koulutus 27.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineiston kuvailu aineiston attribuuttien ja suhteiden merkitseminen Teokset Ekspressiot

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Fennica Melindassa Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Sisältö Mikä on Fennica Fennica-tietokanta ja Fennica-kokoelma Fennican lakisääteiset ja kansainväliset velvoitteet

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Johdanto Theseus suunniteltiin pilottivaiheessa opinnäytteitä varten. Julkaisuille oli varattu aikaisemmassa suunnitelmassa yksi kokoelma per ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 20.10.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Samanlaisia vai erilaisia? kokoelmat kartoitettiin Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastoissa Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla RDA-koulutus 2.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Esityksen sisältö mikä on käsitemalli? miksi RDA tukeutuu käsitemalleihin? tiedonhaun

Lisätiedot

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 2.2.2 ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE Sarja-aineiston kuvailu Ensisijaisen tiedonlähteen valinnassa tehtävät poikkeukset:

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset KOTA-AMKOTA seminaari 13.-14.11.2008 Helsingin yliopisto Erikoistutkija Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Kokoomateosten kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto 1 Esitys Kokoomateos ja yhteistyössä tehty teos Yhden henkilön tekemä kokoomateos Useiden henkilöiden teoksia

Lisätiedot

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT Päivitetty 23.11.2015 (vastaa RDA-kuvailuohjeen päivitettyä versiota, huhtikuu 2015) RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT YLEISTÄ RDA:ssa tietyillä elementeillä on merkintä YDINELEMENTTI. Merkintä

Lisätiedot

Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä RDA-koulutus 1.12.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi RDA-koulutus kolmen RDA-koulutuspäivän esitysdiat ja videot koulutuspäivien sivulla: https://wiki.helsinki.fi/display/rda/rda-koulutukset

Lisätiedot

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Jarmo Saarti Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä 22.5.2013 Helsinki Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Sisältö Kirjallisuuden hakustrategiat

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

KIELI JA KIRJOITUSTAPA

KIELI JA KIRJOITUSTAPA LINJAUKSET LUKUUN 1 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN ATTRIBUUTTIEN MERKITSEMISEN YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET KOHTAAN 1.4 KIELI JA KIRJOITUSTAPA "Vanhojen painettujen aineistojen osalta noudatetaan kohdan

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

Metatietosanasto. RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Metatietosanasto. RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Metatietosanasto RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Mitä Metatietosanasto on Aineiston kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten sanasto Soveltuu myös käyttöliittymässä näkyvien

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä 020 a 978-951-1-27714-9 q sidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7 040 a FI-NL b fin e rda Alkuperäinen luetteloiva organisaatio, suomi kuvailukielenä, rda-tietue ** 080

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat. Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä esityksestä

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat. Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä esityksestä Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä 5.3.2012-esityksestä Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD Consolidated) IFLA Cataloguing Section ja

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

AGORA OLARIN KOULU ÄIDINKIELI. Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.

AGORA OLARIN KOULU ÄIDINKIELI. Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. AGORA OLARIN KOULU ÄIDINKIELI Mia Kohi, Olarin koulu (mia.kohi@espoo.fi) Tiina Salonen, Olarin koulu (tiina.salonen@espoo.fi) Sami Keijonen, Pohjois-Tapiolan lukio (sami.keijonen@pohjois-tapiola.com) NOVELLIANALYYSI

Lisätiedot

Melindan toimintaohje

Melindan toimintaohje 1 (10) Melindan toimintaohje Sisällys Yleistä... 2 Melindassa työskentelyn periaatteet... 2 Ohjeistukset ja standardit.... 2 Kuvailuprosessi Melindassa... 3 Tietueen hakeminen... 4 Tietueen hakeminen Melindassa...

Lisätiedot

Suomi.fi palvelutietovaranto

Suomi.fi palvelutietovaranto Suomi.fi palvelutietovaranto Metatiedot: luokitus ja ontologiakäsitteet (asiasanat) 13.12.2016 Metatiedot Metatieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostain sisällöstä. Metatietojen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Kun Google ei riitä Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Googlesta tiedon ja julkaisujen saatavuus parantunut hyvä paikantamaan jo tiedettyä lähdettä tulosten relevanssilajittelu tiedon laatu ja taso vaihtelevat

Lisätiedot

Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä

Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä Tavoitteet ja lähtökohdat Etsiminen pyritään tekemään asiakkaalle helpoksi Hyllytys saa vaikeutua jonkin verran Kirjoihin ei tehdä merkintöjä

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Miten Kirjasampoa voi hyödyntää kaunokirjallisuuden etsimisessä ja lukemisessa Kun tarinoita ei kerrota, me olemme vaarassa eksyä. Valheisiin kompastuu,

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu Luetteloinnin tulevaisuus 6.11.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Kuvailutyö nyt RDA MARC 21:n seuraaja BIBFRAME Metatietovaranto

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

MONIKIELINEN KIRJASTO FLERSPRÅKIGA BIBLIOTEKET MULTILINGUAL LIBRARY

MONIKIELINEN KIRJASTO FLERSPRÅKIGA BIBLIOTEKET MULTILINGUAL LIBRARY MONIKIELINEN KIRJASTO FLERSPRÅKIGA BIBLIOTEKET MULTILINGUAL LIBRARY KIRSI VANHARANTA 18.10.2016 MONIKIELINEN KIRJASTO Monikielisen kirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.

Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki. Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen RDA-koulutus 1.12.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aiheen kuvailu Aiheen kuvailu = aihe-entiteetin (esim. käsitteen)

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta.

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta. CINAHL (OVID) hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälinen viitetietokanta Cinahl sisältää hoitotyön ja sen lähialojen, esimerkiksi terveydenhuollon hallinnon ja koulutuksen aineistoviitteitä. Joidenkin lehtien

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Kaunokirjallisuuden tiedonjärjest. rjestäminen

Kaunokirjallisuuden tiedonjärjest. rjestäminen Kaunokirjallisuuden tiedonjärjest rjestäminen Jarmo Saarti jarmo.saarti@uku.fi Jyväskylä 19.3.2008 Esitelmän n sisält ltö tutustuttaa fiktiivisten aineistojen, erityisesti kaunokirjallisuuden, tiedonjärjestämisessä

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn tapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi. 2 TAPAHTUMIEN

Lisätiedot

SKOS. Osma Suominen ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä

SKOS. Osma Suominen ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä SKOS Osma Suominen 10.9.2013 ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä Sisällys 1. Mikä SKOS? 2. Miksi SKOS eikä OWL? 3. Haasteita SKOSin käytössä Mikä SKOS? Simple Knowledge Organization System W3C:n standardi

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Automaattinen semanttinen annotointi

Automaattinen semanttinen annotointi Automaattinen semanttinen annotointi Matias Frosterus, Reetta Sinkkilä, Katariina Nyberg Semantic Computing Research Group (SeCo) School of Science and Technology, Department of Media Technology and University

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Helka-kirjastojen sisällönkuvailun iltapäivä, 09.09.2015 1 Finto-projektin kuulumisia Henkilöstömuutoksia:

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Sarja-aineistojen RDA-kuvailu. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä

Sarja-aineistojen RDA-kuvailu. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä Sarja-aineistojen RDA-kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Marja-Liisa Seppälä Termejä Sarja-aineisto (serial) = sarjat, lehdet ja peräkkäisinä osina ilmestyvät verkkoaineistot Termin Kausijulkaisu käyttöä

Lisätiedot