KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN"

Transkriptio

1 Luonnos laadittu (beetaversio) Kommentit Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston sähköpostilistalle KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN Ohje on tehty ensisijaisesti Voyager- ja Aleph-kirjastojärjestelmillä luetteloivia suomalaisia kirjastoja varten. YLEISTÄ... 2 BIBLIOGRAFISET TIEDOT Informaatiokoodit: (BK) Kirjat Informaatiokoodit: (MU) Musiikki (puheäänitteet).. 4 LUOKITUS AIHEALUEKOODI UDK-LUOKITUS... 6 Genren lisäluvut Muodon lisäluvut Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lisäluvut. 7 Eri kielialueiden kirjallisuuden pääluvut... 8 Maantieteellisten alueiden kirjallisuus (paikan lisäluvut)... 8 Monikieliset teokset Käännöskirjallisuuden lisäluvut Sanalliset lisäykset MUU LUOKITUS (YKL/KAB) Kaunokirjallisen aineiston pääluokat (YKL/KAB). 10 Muotoluokat (YKL/KAB) 11 Fiktiivisen aineiston lisäluokat (YKL/KAB). 11 ASIASANOITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT KENTÄT HUOMAUTUS PALKINNOSTA HENKILÖNNIMI ASIASANANA YHTEISÖNNIMI ASIASANANA YHTENÄISTETTTY NIMEKE ASIASANANA AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANA KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA KONTROLLOIMATON HAKUTERMI AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ.. 19 LIITE 1: Luokitusjärjestelmiä. 20 LIITE 2: Asiasanastoja

2 YLEISTÄ Kaikki luetteloitava kaunokirjallinen aineisto sisällönkuvaillaan. Yksittäiset kirjastot päättävät, millä syvyydellä kuvailu tehdään. Tavoitteena on kuvata sekä teoksen sisältöä että sen kirjallista tyyliä ja rakennetta. MARC 21 -kentät Teoksen sisältöä kuvailtaessa voidaan käyttää kenttiä 600 (kohdehenkilöt), 610 (kohdeyhteisöt), 630 (yhtenäistetyt nimekkeet ilman henkilötekijää), 648 (aika), 651 (teoksen sisältöön liittyvä paikka), 650 (teema, toimijat, miljöö, aika), 653 (vapaat sanat ja kirjastokohtaiset asiasanat) ja 655 (genre, laji, tyyli). Kenttien 600, 610 ja 630 loppuun tulee piste, ellei kenttä lopu muuhun välimerkkiin (esim. sulkeet, väliviiva) Kohderyhmä ilmoitetaan kontrollikentän 008 lisäksi kentässä 655, kun kyseessä on lasten- tai nuortenkirjallisuus. Tieto kirjallisuuspalkinnoista tallennetaan kenttään 586. MARC 21 -formaattiin sisältyvät myös sisällönkuvailukentät 654 (fasettianalysoitu asiasana), 656 (ammatti hakuterminä), 657 (tapahtuma tai toiminto) ja 662 (hierarkkinen maantieteellinen nimi), mutta niitä ei tässä vaiheessa suositella käytettäväksi. Noudata osakenttien tallennuksessa tämän sisällönkuvailuohjeen tallennusjärjestystä. Huom. Tässä ohjeessa on mainittu vain tärkeimmät Marc 21-osakentät. Ks. tarkemmin: MARC 21-formaatin suomennos ja Sisällönkuvailuohje MARC 21 -formaattia varten Asiasanastot Asiasanoituksessa tulee välttää eri sanastojen päällekkäisten termien ja ketjutettujen asiasanojen käyttöä. Ketjuja voi käyttää vai, jos ne kuuluvat asiasanaston rakenteeseen ja/tai indeksointi-käytäntöön (esim. LCHS, sao). Kaunokirjallisten aineistojen sisällönkuvailussa käytetään ensisijaisesti fiktiivisen aineiston Kaunokki / Bella -asiasanastoa. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita sanastoja ja vapaita asiasanoja. Huom. Vain viralliset lyhenteet tuottavat käytetyn asiasanaston avatun muodon Suomen Voyager-tietokantojen asiasanahaussa (ks. liite 2). 2

3 Sisällönkuvailukieli Vaikka kirjastossa indeksoitaisiinkin vain suomeksi tai ruotsiksi, voivat teoksen asiasisältöä kuvaavat termit olla tietokannassa eri kielillä, sillä kopioitaessa tietueita eri tietokannoista saadaan esim. englanninkielisiä asiasanoja, jotka yleensä jätetään tietueeseen. Ruotsalaiset sao-asiasanat (Svenska ämnesord) korvataan vastaavilla kotimaisilla allars-asiasanoilla (Allmän tesaurus på svenska) aina kun se on mahdollista. Oikeinkirjoitus Kotimaiset asiasanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, jos kyseessä ei ole erisnimi. Ulkomaiset asiasanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, jos iso alkukirjain kuuluu asiasanaston kirjoitusasuun (esim. sao, LCSH). Erisnimistä käytetään auktorisoituja muotoja aina kun mahdollista. Asiasanan oikea muoto on aina varmistettava käytetyn sanaston voimassaolevasta versiosta. Termien tarkistaminen on välttämätöntä, koska tietokantoihin on tallennettu myös virheellisiä muotoja ja sanastoon kuulumattomia termejä. Virheet jäävät huomaamatta, jos asiasanoja haetaan vain omasta tietokannasta. BIBLIOGRAFISETTIEDOT 008Informaatiokoodit:(BK)KIRJAT Kaunokirjallisen kirja-aineiston kuvailussa suositellaan käytettäväksi merkkipaikkoja 22 ja 33. Merkkipaikka 22 - Kohderyhmä Kaunokirjallisen kirja-aineiston kuvailussa käytetään koodeja e, f ja j ilmoittamaan, millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohde on suunnattu. e Aikuiset f Erityisryhmä selkokirjat j Lapset ja nuoret 3

4 Merkkipaikka 33 Kirjallisuuslaji Kaunokirjallisen kirja-aineiston kuvailussa suositellaan käytettäväksi joko numerokoodia 1 tai kirjainkoodia, joka ilmaisee kirjallisuuslajin. 1 Kaunokirjallisuus (ei tarkkaa määritelmää) aforismit. d Draama näytelmät, elokuvakäsikirjoitukset, kuunnelmat. e Esseet f Romaanit h Huumori, satiiri jne. i Kirjeet Kuvailun kohde on yksittäinen kirje tai kirjeenvaihtokokoelma. j Novellit, kertomukset tai niiden kokoelmat m Yhdistelmä Kuvailun kohde sisältää monia kirjallisuuden lajeja (esim. runoja ja novelleja). p Runot s Puheet, esitelmät 008Informaatiokoodit:(MU)MUSIIKKI(mm.puheäänitteet) Kaunokirjallisten äänikirjojen ja kuunnelmien kuvailussa suositellaan käytettäväksi seuraavia merkkipaikkoja ja koodeja. Merkkipaikka 22 - Kohderyhmä Koodeja e, f ja j käytetään ilmoittamaan, millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohde on suunnattu. e Aikuiset f Erityisryhmä selkokirjat j Lapset ja nuoret 4

5 Merkkipaikka 33 Kirjallisuuslaji Koodit luetteloidaan seuraavan listan mukaisessa järjestyksessä. Jos tallennetaan vain yksi koodi, se tasataan vasemmalle ja käyttämättömässä merkkipaikassa on tyhjä (#). d Tallenne draamallisesta teatterinäytelmästä (mm. kuunnelmat) f Kaunokirjallisuus romaani, novelli, pakina h Kertomukset Historiallista sisältöä. k Hupailut (= Spoken comedy) o Kansantarinat p Runo, yksi tai useampia LUOKITUS Kaunokirjallisen aineiston luokitusjärjestelminä käytetään sekä yleistä kymmenluokitusta (UDK) että yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää (YKL/KAB). Kopioiduissa tietueissa voi esiintyä myös muita luokituksia, joita ei tarvitse poistaa. Ks. tarkemmin Sisällönkuvailuohje MARC 21-formaattia varten Teoksen alkukieli ilmaistaan UDK-luvulla ja julkaisun kieli YKL-luvulla. Huom. Vain yksi luokkanotaatio per kenttä. Osakenttää a ei toisteta, vaan jokaiselle luokalle luodaan oma 0XX-kenttä. Osakenttäjaon voi tarkistaa MARC 21-formaatin suomennoksesta 072AIHEALUEKOODI Kokoelmakarttahankkeessa perustettu luokitus. Kirjallisuudentutkimuksen ja kaunokirjallisuuden aihealuekoodi on indik. Määrittelemätön 2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Aihealuekoodi 87 2 kkaa 072_7 a 87 2 kkaa 5

6 080UDK-LUOKITUS Kaunokirjallisen aineiston luokittelussa suositellaan käytettäväksi joko Fennican UDK-luokituskaaviota tai UDC Consortiumin auktorisoimaa verkkoversiota (ks. UDC Editions Monografioiden kuvailussa käytetään yleensä 1 4 UDK-lukua, antologioiden kuvailussa voidaan käyttää tarvittaessa useampiakin luokkia. Päälukujen lisäksi voidaan käyttää genren erikoislisälukuja sekä paikan, muodon ja kielten yleisiä lisälukuja. Eri kielialueiden kirjallisuutta kuvaillaan kielten lisäluvuista muodostetuilla pääluvuilla. Yleisten lisälukujen aputaulukot löytyvät suomalaisesta UDK-laitoksesta Yleinen kymmenluokittelu UDK : suomalainen lyhennetty laitos, 3. uud.p., Huom. Esimerkit noudattavat Fennican luokituskaaviota, ellei toisin mainita. 1. indik. Määrittelemätön 2. indik. Määrittelemätön a UDK-luokka x Lisäluku 080 a a 82 x -31: sarjakuvat sarjakuvaromaanit (UDC) Genrenlisäluvut Genren erikoislisäluku on pakollinen kaunokirjallisen aineiston luokittelussa. Sitä voi käyttää sekä kirjallisuuden luokassa 82 että eri kielialueiden kirjallisuuden luokissa 820/89 (Fennica) ja 821 (UDC). -1 runous -2 näytelmäkirjallisuus, kuunnelmat, libretot, filmikäsikirjoitukset -3 proosa -4 esseet (vain yleisluonteiset esseet, muut ks. alan luokka) -5 puheet, esitelmät (vain yleisluonteiset puheet ja esitelmät, muut ks. alan luokka) -6 kirjeet (vain yleisluonteiset kirjeet, muut ks. alan luokka) -8 antologiat (useampi kuin yksi kirjoittaja), aforismit -9 muut genret (esim. elämäkerrat, muistelmat) -93 lasten- ja nuortenkirjallisuus (vain UDC) 6

7 080 a 82 x a x a x -93 (UDC) Usean tekijän teoksista koostuvan antologian luokittelussa käytetään vähintään kahta UDK-luokkaa lisäluokkineen. Ensimmäiseen pääluokkaan liitetään antologian lisäluokka, seuraavaan genreä ilmaiseva lisäluokka. 080 a x a x -1 Jos yhden tekijän kirjoittama teos sisältää sekä runoutta että proosaa, käytetään kahta UDK-luokkaa lisäluokkineen. Toiseen pääluokkaan liitetään runouden lisäluokka, toiseen proosan lisäluokka. Antologian lisäluokkaa ei käytetä. 080 a x a x -3 Muodonlisäluvut Antologiaa merkitsevää muodon lisälukua (082.2) ei käytetä kaunokirjallisen aineiston luokittelussa. Usean tekijän teoksia sisältävät kaunokirjalliset antologiat luokitellaan sen sijaan pääluvun ja genren lisäluvun -8 avulla. Muita muodon yleisiä lisälukuja voidaan tarvittaessa käyttää sekä kirjallisuuden luokassa 82 että eri kielialueiden kirjallisuuden luokissa 820/89 (Fennica) ja 821 (UDC). 080 a x 1 x (07) Lasten-januortenkirjallisuudenlisäluvut Lasten- ja nuortenkirjallisuuden kuvailussa liitetään pääluokkaan aina kohderyhmää kuvaava lisäluku, joka on Fennican luokituskaaviossa (024.7) ja UDC:n verkkoversiossa -93. Poikkeuksena sarjakuvien pääluokka 741.5, johon ei liitetä lasten- ja nuortenkirjallisuuden lisälukua. Kokoomateosten kuvailussa voidaan UDC:n verkkoversiossa käyttää myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden pääluokkaa Tarvittaessa käytetään kahta UDK-luokkaa. Ensimmäinen kuvaa teoksen sisältöä alan mukaisesti. Toinen ilmoittaa alkukielen ja genren. Molempiin liitetään kohderyhmää ilmaiseva lisäluokka. 7

8 080 a 629 x (024.7) lastenkirja, jonka aiheena kulkuneuvot 080 a x -3 x (024.7) suorasanainen lastenkirja, jonka alkukieli on suomenruotsi UDC:n verkkoversiota käytettäessä voidaan käyttää kolmea UDK-lukua. Ensin ilmoitetaan alanmukainen pääluokka (jos tarpeellista). Seuraava pääluokka muodostetaan kirjallisuuden pääluokasta 82 ja lisäluokasta -93, joka ilmoittaa kohderyhmän. Lisäksi tarvitaan kolmas luokka, joka ilmoittaa alkukielen ja genren. (UDC) 080 a kirjallisuus, jonka aiheena on kulkuneuvot 080 a 82 x -93 lasten- ja nuortenkirjallisuus 080 a x -3 x (480) suorasanainen kirjallisuus, jonka alkukieli on suomenruotsi Lastenkirjat, joissa ei ole lainkaan kertovaa tekstiä, luokitetaan katselukirjoiksi. Pääluokka on vapaa-aika, harrastukset. 080 a x (024.7) Kansansadut kuuluvat pääluokkaan 39. Erikielialueidenkirjallisuudenpääluvut Eri kielialueiden kirjallisuuden pääluku 820/89 (Fennica) tai 821 (UDC) alalukuineen ilmaisee teoksen alkukielen (vrt. käännöskirjallisuuden lisäluokat). 080 a 830 x a x -1 alkukieli saksa, runot alkukieli saksa, runot (UDC Online) Maantieteellistenalueidenkirjallisuus(paikanlisäluvut) Kun halutaan ilmaista, minkä maantieteellisen alueen kirjallisuudesta on kyse, käytetään paikan lisälukuja. Niitä voidaan käyttää sekä kirjallisuuden luokassa 82 että eri kielialueiden luokissa 820/89 (Fennica) ja 821 (UDC). Huom. Maantieteellinen alue ja kielialue täytyy pitää erillään sisällönkuvailussa, sillä samaa kieltä (esim. espanjaa) voidaan käyttää usean maan tai maanosan alueella ja yhdellä alueella (esim. Sveitsi) voidaan käyttää useita eri kieliä. 080 a 82 x -3 x (430) 080 a x (430) saksalainen kertomakirjallisuus (kaikki kielet) saksalainen kirjallisuus, jonka alkukieli on turkin kieli 8

9 Monikielisetteokset Monikieliset julkaisut voidaan luokitella kirjallisuuden luokassa 82 käyttämällä monikielisyyden lisälukua =00 tai merkitsemällä kielten lisäluvut peräkkäin numerojärjestyksessä. 080 a 82 x -1 x = a 82 x -1 x =20 x =30 x =40 Käännöskirjallisuudenlisäluvut Käännöskirjallisuuden luokittelussa voidaan samaan pääluokkaan liittää kaksi kielten lisälukua. Lisäluku =03 (suomalainen UDK 1983) tai =030 (UDC) alaluokkineen ilmoittaa alkuteoksen kielen. Julkaisun kieli ilmaistaan kielten lisäluvulla =1/=9. =03.20= käännökset englannin kielestä suomen kieleen Alkuteoksen ja julkaisun kielen esittämisjärjestys on vapaa. On kuitenkin suositeltavaa, että se kieli, jolla käännöskirjallisuus on julkaistu, mainitaan ensin ja alkuteoksen kieli vasta sen jälkeen. Jos eri kielillä julkaistut käännökset halutaan ryhmitellä alkuteoksen kielen mukaan, ilmoitetaan alkuteoksen kieli ensin. 1. indik. Määrittelemätön 2. indik. Määrittelemätön a UDK-luokka x =1/=9 julkaisun kieli x =03.2/.9 alkuteoksen kieli (Fennican luokituskaavio) x =030.1/.9 alkuteoksen kieli (UDC) 080 a x = x = a x =03.20 x = julkaisun kieli suomi, alkuteoksen kieli englanti alkuteoksen kieli englanti, julkaisun kieli suomi Sanallisetlisäykset Yksittäisen kirjailijan tuotanto ja sitä koskeva tutkimus voidaan ilmaista liittämällä kirjailijan nimi kyseisen kirjallisuuden lukuun. 080 a Kivi 9

10 084MUULUOKITUS(YKL/KAB) Luokituksen koodi ilmoitetaan osakentässä 2 esim. Yleisten kirjastojen luokitus: 2 ykl Allmänna bibliotekens klassifikationssystem: 2 kab 1. indik. Määrittelemätön 9 - YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka 2. indik. Määrittelemätön a Luokka 2 Luokituksen lähde Huom. Seuraavat ohjeet koskevat vain YKL/KAB-luokitusta. Monografioiden kuvailussa käytetään 1 2 luokkaa, antologioiden kuvailussa voidaan käyttää useampiakin luokkia. Numeeristen YKL-luokkien lisäksi voidaan käyttää fiktiivisen aineiston sanallisia lisälukuja. Kaunokirjallisenaineistonpääluokat(YKL/KAB) YKL-järjestelmässä kaunokirjallinen aineisto luokitellaan seuraaviin pääluokkiin (ks. verkko-ykl ). 8 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. kielitiede. 80 Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset 81 Kansanrunous 82 Runot 83 Näytelmät 84 Kertomakirjallisuus 85 Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat Jos teos sisältää useita kirjallisuudenlajeja, käytetään luokittelussa kaunokirjallisten sekasisältöisten teosten 80+-luokkia, mutta jos jokin genre painottuu, annetaan etusija luokille Runoromaanit ja proosarunot kuluvat luokkaan 82+ Sarjakuvaromaanit kuuluvat luokkaan Pakinat, sarjakuvat yms. luokitetaan myös alan mukaan, jos ala painottuu teoksessa (esim toinen maailmansota). 10

11 Pääluokat 80, 82, 84 ja 85 jaetaan alaluokkiin julkaisun kielen mukaan. Jos kaksi- tai useampikielisen teoksen tekstit eivät ole toistensa käännöksiä, luokitetaan teos julkaisun pääkielen mukaan. Jos teoksella ei ole pääkieltä, se luokitetaan julkaisun ensimmäisen kielen mukaan. Jos kaksikielisen teoksen toinen kieli on alkukieli ja toinen kohdekieli, luokitetaan teos kohdekielen mukaan. 084 a ykl 084 a ykl 084 a ykl suomenkielinen kertomakirjallisuus ruotsinkielinen runous saksankieliset sarjakuvat Muotoluokat(YKL/KAB) Muotoluokkia 01, 02, 03+, 06+, 07, 08+ ja 09 ei käytetä luokkien yhteydessä. Katso verkko-ykl Antologian muotoluokka 04 liitetään pääluokan loppuun, mutta sitä ei käytetä luokkien yhteydessä. 084 a ykl 084 a ykl suomenkieliset runoantologiat englanninkieliset sekasisältöiset teokset Fiktiivisenaineistonlisäluokat(YKL/KAB) Numeeristen YKL-luokkien lisäksi voidaan käyttää sanallisia fiktiivisen aineiston lisäluokkia Eläimet, Erä, Fantasia, Historia, Huumori, Jännitys, Kauhu, Novellit, Romantiikka, Scifi, Sota, Urheilu ja Uskonto. Katso tarkemmin verkko-ykl Teoksen painotus määrää fiktiivisen aineiston lisäluokan. Jos historiallinen romaani sisältää rakkautta, luokaksi valitaan Historia. Jos rakkausromaani sisältää historian kuvausta, valitaan luokaksi Romantiikka. Eläimet-lisäluokan käyttö on rajattu lasten- ja nuorten kertomakirjallisuuteen, eikä sitä käytetä esim. satujen tai kuvakirjojen kuvailussa. Pääluokkaan voidaan liittää 1-2 lisäluokkaa, mutta kahden lisäluokan käyttöä ei suositella. Poikkeuksena teokset, joissa toinen lisäluokka on Novellit/Noveller. 084 a ykl 084 9_ a Kauhu 2 ykl 084 a kab 084 9_ a Vildmark 2 kab 084 9_ a Noveller 2 kab 11

12 ASIASANOITUKSESSAKÄYTETTÄVÄTKENTÄT 586HUOMAUTUSPALKINNOSTA Kirjallisuuspalkinto vuosilukuineen tallennetaan osakenttään a. Ks. myös Metatietosanaston luettelo kirjallisuuspalkinnoista https://wiki.helsinki.fi/display/metatietosanasto/kirjallisuuspalkinnot 1. indik. Palkinnot 8 Vakionäyttöä ei muodosteta 2. indik. Määrittelemätön. a Huomautus palkinnosta (Palkinnon nimi, vuosi) 586 a Finlandia-palkinto, a Nordiska rådets litteraturpris, a Prix Goncourt, HENKILÖNNIMIASIASANANA Henkilönnimi voi olla todellisen tai fiktiivisen toimijan nimi, salanimi, suvun nimi, nimimerkki tai muu nimitys. Jos toimija on fiktiivinen, merkitään osakenttään c lyhenne fikt. Jos fiktiivisen teoksen toimija on todellinen henkilö, merkitään osakenttään v lyhenne fikt. (Library of Congressin käytäntöön perustuva ehdotus uudeksi suomalaiseksi käytännöksi) 1. indik. 0 - Nimen osien järjestys suora 1 - Nimen osien järjestys käänteinen 3 - Perheen tai suvun nimi 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Lähdettä ei määritelty a Henkilönnimi d Nimeen liittyvät aikamääreet c fikt. (= fiktiivinen toimija) v fikt. (= todellinen henkilö fiktiivisessä teoksessa) 12

13 Osakenttä a Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä voidaan käyttää koko etunimeä, etunimen ensimmäistä kirjainta tai etunimien ensimmäisiä kirjaimia. Jos etunimistä tallennetaan vain etukirjaimet, jokaisen kirjaimen eteen tulee välilyönti ja jokaisen kirjaimen jälkeen tulee piste (Lewis, C. S.). Osakenttä c Kun toimija on fiktiivinen, osakenttään merkitään lyhenne fikt. (poikkeuksena jumalat, jumalattaret ja epäselvät tapaukset). Kenttää edeltää pilkku. Osakenttä v Kun toimija on todellinen, osakenttään merkitään lyhenne fikt. (ehdotus) a Rokka, Antti, c fikt a Batman, c fikt a Prinsessa Ruusunen, c fikt. vrt a Isis, c jumalatar a Tell, Wilhelm. ehdotus uudeksi käytännöksi: a Sorsa, Kalevi, v fikt. vrt. (Library of Congress) a Einstein, Albert, d v Fiction a Washington, George, d v Juvenile literature. 610YHTEISÖNNIMIASIASANANA Kotimaisten ja kansainvälisten yhteisönnimien auktorisoituja muotoja voi etsiä Fennican auktoriteettitiedostosta. Kansainvälisten yhteisöjen nimistä käytetään asiasanoituksen kielen mukaista muotoa, kun virallinen muoto on olemassa kyseisellä kielellä. Jos yhteisö on fiktiivinen, osakenttään c merkitään lyhenne fikt. Jos fiktiivisen teoksen toimija on todellinen yhteisö, merkitään osakenttään v lyhenne fikt. (Library of Congressin käytäntöön perustuva ehdotus uudeksi suomalaiseksi käytännöksi) 1. indik. 0 Nimen osien järjestys käänteinen 1 - Hallintoalueen nimi 2 - Nimen osien järjestys suora 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Lähdettä ei määritelty 13

14 a Yhteisönnimi c fikt. (= fiktiivinen yhteisö) v fikt. (= todellinen yhteisö fiktiivisessä teoksessa) a Kärrynpyörän kilta, c fikt. ehdotus uudeksi käytännöksi: a Nokia (yhtiö) v fikt. vrt. (Library of Congress) a Library of Congress v Fiction 630YHTENÄISTETTYNIMEKEASIASANANA Jos kaunokirjallinen teos on mukaelma toisesta teoksesta tai romaanisovitus, joka pohjautuu esim. televisio-ohjelmaan, esikuvana toimineen teoksen nimi tallennetaan 630-kenttään. Teosten nimet tallennetaan asiasanoituksen kielellä ja tarvittaessa myös alkuteoksen kielellä. Huom. Kohdenimeke merkitään 630-kenttään vain jos teoksella ei ole tekijää. Muussa tapauksessa tehdään tekijä-nimeke -kirjaus 600- kenttään. 1. indik Lajittelussa ohitettavien merkkien määrä 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Lähdettä ei määritelty a Nimeke (loppuun piste, ellei kenttä lopu välimerkkiin) p Teoksen osan nimeke a Abyss (elokuva) a Pokka pitää (televisio-ohjelma) 648AIKAAILMAISEVATERMIASIASANA Kentän 648 numeerisia ajanmääreitä voidaan käyttää lähtien ilmaisemaan joko teoksen sisältöä (1. indikaattorin arvo 0) tai teoksen alkuperää kuvaavaa aikaa (1. indikaattorin arvo 1) (Huom. termien suomennosta ei vielä julkistettu). Numeeriset ajanmääreet voi aina merkitä Kaunokin/Bellan asiasanoiksi. Aikamääreet tallennetaan yleensä vuosikymmenen tai vuosisadan tarkkuudella. Yksittäisiä vuosia tallennetaan harvoin (poikkeuksena historialliset tapahtumat). 14

15 Jos kysymyksessä on useamman vuosisadan tai vuosikymmenen kattava jakso, vuosisadat ja vuosikymmenet hajotetaan indeksoinnissa. Huom. 648-kentän asiasanat eivät tule Voyagerissa asiasanojen selaushakuun. 1. indik. Määrittelemätön 0 Date or time period covered or depicted (käyttöön ) 1 Date or time period of creation or origin (käyttöön ) 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Vapaa (kirjastokohtainen) asiasana. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Aikaa ilmaiseva termi 2 Sanaston lyhenne a 1630-luku 2 kaunokki teoksen kuvaama aika a 1800-luku 2 kaunokki teoksen syntyaika 650KONTROLLOIDUNASIASANASTONASIASANA Tavoitteena on kuvata sekä teoksen sisältöä että sen kirjallista tyyliä ja rakennetta. Kuvailun kohteena voi olla - genre (novellit, lastenkirjallisuus, jännityskirjallisuus) - kirjallinen laji tai tyyli (avantgarde, sisäkertomukset, intertekstuaalisuus) - teoksen pääteema, muut juonen kannalta keskeiset aiheet, motiivit, abstraktit käsitteet (luontosuhde), luonteenpiirteet (viekkaus), hyvin kuvatut tapahtumat (joulu), tunnelmat (onnellisuus) - todelliset ja fiktiiviset toimijat, esim. ihmisryhmät (tyttäret), ammatit, kansat, taruolennot (feeniks-lintu), eläimet - paikka tai miljöö (Jamalin niemimaa, Asteroidi B 612, kaupungit) - aika (autonomian aika, kevät, 1400-luku) Kaunokirjallisten aineistojen sisällönkuvailussa käytetään ensisijaisesti Kaunokki/Bella -sanastoa (http://kaunokki.kirjastot.fi/ ). Englanninkielisen aineiston kuvailussa voidaan käyttää LCHS:n asiasanoja (http://id.loc.gov/search/ ). 15

16 1. indik. Määrittelemätön 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Asiasana x Toinen asiasana z Lisämääre: maantieteellinen nimi (vain auktorisoiduissa ketjuissa) y Lisämääre: aika 2 Sanaston lyhenne Osakenttä x Osakenttää x ei suositella toistettavaksi, vaikka formaatti sallii toiston. Osakenttä z (ks. kenttä 651) Suositellaan kentän 651 käyttämistä, ellei maantieteellinen nimi kuulu auktorisoituun ketjuun. Osakenttä y (ks. kenttä 648) Suositellaan kentän 648 käyttämistä, kun ajanmääre on numeerinen. Genre,laji,tyyli(ks.kenttä655) Sellaiset asiasanat, jotka on Kaunokissa/Bellassa luokiteltu kategoriaan genre (esim. sukuromaanit), laji (avantgarde) ja tyyli (sisäkertomukset), tallennetaan kenttään 655. Teema Teemojen sisällönkuvailussa voi mallina käyttää esim. Kirjasammon kuvailukäytäntöjä (ks. 650_7 a saituus 2 kaunokki 650_7 a aarteenetsintä 2 kaunokki 650_7 a ystävyys x tytöt 2 kaunokki 650_7 a flygande mattor 2 bella 650_7 a själsfränder 2 bella Henkilö,toimija(ks.kentät600,610,653) Todellisten ja fiktiivisten toimijoiden erisnimet merkitään 600- tai 610- kenttään. Muut toimijoita (esim. ihmisryhmät, ammatit, kansat, taruolennot, eläimet) tarkoittavat asiasanat tallennetaan 650-kenttään. Nisäkkäistä käytetään Nisäkäsnimistölautakunnan suosittelemia termejä (ks. 16

17 Toimijoiden nimityksiä voi tarvittaessa tallentaa myös kenttään _7 a tyttäret 2 kaunokki 650_7 a valmentajat 2 kaunokki 650_7 a åldringar 2 bella 650_7 a förtrollade väsen 2 bella Paikka,miljöö(ks.kenttä651) Kaunokirjallisen teoksen miljöötä kuvaavat asiasanat (esim. maaseutu) merkitään 650-kenttään. Maiden ryhmänimet (esim. EU-maat, arabimaat, kehitysmaat ) tallennetaan myös 650-kenttään. Todelliset ja fiktiiviset paikannimet tallennetaan sen sijaan kenttään 651, elleivät ne kuulu auktorisoituun ketjuun. 650_7 a kaupungit 2 kaunokki 650_7 a vaihtoehtoiset todellisuudet 2 kaunokki 650_7 a landsbygd 2 bella 650_7 a prästgårdar 2 bella Aika(ks.kenttä648) Teoksen kuvaama aika voi olla historiallinen ajanjakso (antiikki, Ruotsin vallan aika), vuodenaika (kevät, talvi) tai vuosiluku (1400-luku). Numeerinen tapahtuma-aika talletetaan osakenttään y, kun aika liittyy kiinteästi esim. johonkin teemaan tai paikkaan. Muut numeeriset ajanmääreet voidaan tallentaa kenttään _7 a efterkrigstiden 2 bella 650_7 a kesä y kaunokki 650_7 a yhteiskuntakuvaus x vanha aika 2 kaunokki 651MAANTIETEELLINENNIMIASIASANANA(ks.kenttä650) Maantieteellisiä asiasanoja voivat olla todelliset, fiktiiviset ja historialliset paikannimet (Kökar, Tylypahka, Vanha Suomi). Hierarkia tallennetaan laajemmasta suppeampaan, esim. 651_7 a Helsinki z Kallio 2 ysa. Jos paikka on fiktiivinen, merkitään osakenttään c lyhenne fikt. Jos fiktiivisessä teoksessa kuvataan todellista paikkaa, merkitään osakenttään v lyhenne fikt. (Library of Congressin käytäntöön perustuva ehdotus uudeksi suomalaiseksi käytännöksi) Maantieteellisissä nimissä on suositeltavaa käyttää ainoastaan YSAn ja Allärsin auktorisoituja ketjuja (ks. ). 17

18 Jos maantieteellisellä nimellä on asiasanoituksen kielellä vastine, käytetään sitä asiasanana. Paikannimiä ei merkitä koskaan kenttään 653. Suomenkieliset maantieteelliset nimet merkitään aina YSAn asiasanoiksi, ruotsinkieliset Allärsin asiasanoiksi (elleivät ne sisälly johonkin erikoissanastoon). 651_7 a Tukholma 2 ysa. Huom. maiden ryhmänimet (esim. EU-maat, arabimaat, kehitysmaat) tallennetaan kenttään indik. Määrittelemätön 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 4 - Lähdettä ei määritelty 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Asiasana (loppuun pilkkuun, ellei kenttä lopu välimerkkiin) c fikt. (= fiktiivinen paikka) v fikt. (= todellinen paikka fiktiivisessa teoksessa) 2 Sanaston lyhenne Osakenttien x (yleinen lisämääre), z (aika), y (paikka) käyttöä ei suositella. 651_7 a Terra Unionia, c fikt. 2 kaunokki 651_7 a Oubliette, c fikt. 2 kaunokki ehdotus uudeksi käytännöksi: 651_7 a Rovaniemi v fikt. 2 ysa vrt. (Library of Congress) 651_0 a New York (N. Y.) v Fiction. 651_0 a Central Park (New York, N. Y.) v Fiction. 653KONTROLLOIMATONHAKUTERMI Hakutermi, joka ei kuulu mhinkään kontrolloituun asiasanastoon tai auktoriteettitiedostoon, tallennetaan kenttään 653. Huom. Kenttään 653 tallennetut hakutermit (ns. vapaat asiasanat) eivät tule Voyagerissa asiasanojen selaushakuun. 1. indik. Märittelemätön hakutermin taso. 1 Ensisijainen (termi kuvaa aineiston pääasiallista aihetta) 2 Toissijainen (termi kuvaa aineiston vähemmän tärkeää aihetta) 2. indik. 0 Asiasana a Kontrolloimaton termi 653 _ 0 a pissikset 18

19 655AINEISTONLAJITYYPPI/MUOTOHAKUTERMINÄ 655-kenttään tallennetaan sellaiset asiasanat, jotka on Kaunokissa/Bellassa luokiteltu kategoriaan genre (esim. sukuromaanit), laji (avantgarde) ja tyyli (sisäkertomukset). Kentässä 655 voidaan käyttää myös asiasanoja lastenkirjallisuus tai nuortenkirjallisuus. Seuraavia laaja-alaisia genrejä ei suositella: kirjallisuus, kaunokirjallisuus, näytelmäkirjallisuus, kertomakirjallisuus, suomenkielinen kirjallisuus, lyriikka, proosa ja käännöskirjallisuus. Huom. Fennica asiasanoittaa 655-kenttään vain kausijulkaisujen lehtityypit. 1. indik. Määrittelemätön 2. indik. 0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 7 - Sanaston lyhenne osakentässä 2 a Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi tai fokustermi 2 Sanaston lyhenne 655_7 a rikoskirjallisuus 2 kaunokki 655_7 a sotasarjakuvat 2 kaunokki 655_7 a kamarinäytelmät 2 kaunokki 655_7 a romaanit 2 kaunokki 655_7 a riddarlyrik 2 bella 655_7 a dikter 2 bella 19

20 LIITE1:Luokitusjärjestelmiä Dewey Decimal Classification (DDC) (maksullinen) 1. painos laitos 2011 Sekä painettu että sähköinen versio Ylläpitäjä: OCLC Library of Congress Classification (LCC) UDK : yleinen kymmenluokittelu / universella decimalklassifikation UDC: Universal Decimal Classification o 1895, Paul Otiet ja Henri La Fontaine o Ylläpitäjä: UDC Consortium, UDCC Haagissa o Uusi versio vuosittain o Sähköiset versiot (maksullisia): o UDC Master Reference File (MRF) o BSI UDC Online o Suomenkieliset versiot: o yleisimmin käytössä Suomalainen, lyhennetty laitos, 3.uud.p (aakkosellinen hakemisto 1985, lisälehtiä 1992 asti). Suomenkielistä laitosta ei enää ylläpidetä. o Fennican monografia-aineistossa käytetty UDK-luokituskaavio ja hakemisto : Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL) Verkko-YKL: Klassifikationssystem för de allmänna biblioteken i Finland (KAB) Webb-KAB: Useiden ammattikorkeakoulukirjastojen ja yleisten kirjastojen käyttämä luokitus. Myös Fennica luokittaa osan aineistosta YKL-luokituksella. Dewey-luokituksen suomalainen mukaelma 1. laitos ilmestyi v nimellä Luokitusopas kirjallisuutta varten Viimeisin painettu laitos v Verkko-YKL:stä on saatavissa myös englanninkielinen versio Ylläpitäjä: Helsingin kaupunginkirjasto yhdessä LUU-työryhmän kanssa (LUU-työryhmässä on edustajia yleisistä kirjastoista, Kansalliskirjastosta ja BTJ Kirjastopalvelusta) Yhteyshenkilö: 20

SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN

SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN kommentit Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostolle http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/verkostot/sisallonkuvailuverkostot.html laadittu 22.11.2012, päivitetty 16.1.2013 SISÄLLÖNKUVAILUOHJE

Lisätiedot

Näkökulmia elokuvien sisällönkuvailuun

Näkökulmia elokuvien sisällönkuvailuun Näkökulmia elokuvien sisällönkuvailuun 22.11.2013 Minna Kantanen / BTJ Finland Esityksen sisältö Fakta- ja fiktioelokuvien sisällönkuvailu BTJ Finlandilla - yleistä - käytäntöjä ja kokemuksia elokuvatallenteiden

Lisätiedot

Kaunokirjallisuuden eri lajien sisällönkuvailu 22.05.2013. Kiti Vilkki-Eriksson/BTJ Finland

Kaunokirjallisuuden eri lajien sisällönkuvailu 22.05.2013. Kiti Vilkki-Eriksson/BTJ Finland Kaunokirjallisuuden eri lajien sisällönkuvailu 22.05.2013 Kiti Vilkki-Eriksson/BTJ Finland Mannerheim, Carl Gustaf Emil (fikt.) romaaneja 21, näytelmiä 1, sarjakuvia 1 onnellisuus, onni romaaneja 90, runokokoelmia

Lisätiedot

Asteri-auktoriteettitietokannan esittely. Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013

Asteri-auktoriteettitietokannan esittely. Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013 Asteri-auktoriteettitietokannan esittely Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013 Yleistä auktoriteeteista Asterin vaiheet: nyt, kohta ja tulevaisuudessa Asteri käytännössä

Lisätiedot

YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta. Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015

YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta. Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 Kontrolloitua sisällönkuvailua? Monia sanastoja - mitä haittaa? Jokaista sanastoa pitäisi

Lisätiedot

Kokoelmakartan lyhyt historia

Kokoelmakartan lyhyt historia Kokoelmakartan lyhyt historia Collection Mapping seminaari Helsinki 28.-29.11.2005 Merja Hyödynmaa, informaatikko Tampereen yliopiston kirjasto Kokoelmakartta-hanke http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/tietokartta_hankesuunnittelu.htm

Lisätiedot

Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen 19.01.2010. 3. Klikkaa vasemmasta palkista "Edit this Item" (Kuva 1.)

Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen 19.01.2010. 3. Klikkaa vasemmasta palkista Edit this Item (Kuva 1.) Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen 19.01.2010 1. Kirjaudu sisään Dspaceen. 2. Navigoi tietueeseen, jota haluat muokata. 3. Klikkaa vasemmasta palkista "Edit this Item" (Kuva 1.) Otsikon

Lisätiedot

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO?

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Eeva Kärki Kansalliskirjasto 22.1.2009 YSA YSO YSA YSO: eroja Selvitettävää Osoitteita Agenda 1 Tesaurukset ja ontologiat molemmat ovat käsitejärjestelmän kuvauksia

Lisätiedot

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI Versio 14.9.2000 (Korjauksia 14.3.2001) Toimittanut Liisa Sten Työryhmä: Ulla Ikäheimo Eeva Kärki Eeva Murtomaa Liisa Sten Kirsti Tainio Asiantuntijat: Arne Hedman Merja

Lisätiedot

Näin sisällönkuvailen. Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi

Näin sisällönkuvailen. Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi Näin sisällönkuvailen Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi Ennakointia kansien pohjalta - lastenkirja - keittokirjojen luokka - muototermi keittokirjat

Lisätiedot

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015 KIRJAKORI 214 Lastenkirjainstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. Instituutin

Lisätiedot

Kirjasampo. Kaunokki-ontologia & 14.5.2009 TKK / Dipoli. Kansalliskirjaston ontologia-seminaari 23.10.2009. Kaisa Hypén

Kirjasampo. Kaunokki-ontologia & 14.5.2009 TKK / Dipoli. Kansalliskirjaston ontologia-seminaari 23.10.2009. Kaisa Hypén Kaunokki-ontologia & Kirjasampo Kansalliskirjaston ontologia-seminaari 23.10.2009 14.5.2009 TKK / Dipoli Kaisa Hypén Kaisa Hypén, Kirjasampo -projekti (opm) Turun kaupunginkirjasto Kirjasampo Kaunokirjallisuuden

Lisätiedot

Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi

Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi Anna Viitanen 6.9.2010 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Yleistä konversiosta... 3 3. Kun FINMARCin sovellusohjeista on poikettu...

Lisätiedot

LAADUKAS SISÄLLÖNKUVAILU -SUOSITUS

LAADUKAS SISÄLLÖNKUVAILU -SUOSITUS LAADUKAS SISÄLLÖNKUVAILU -SUOSITUS ESKO SIIRALA HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO, VIIKIN KAMPUSKIRJASTO 14.5.2014 MIKSI SISÄLLÖKUVAILLAAN Sisällönkuvailussa pyritään mahdollistamaan sisällöllisesti tietynkaltaisten

Lisätiedot

Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011

Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Yleisten kirjastojen kokemuksia kuvailuformaattien ja kirjastojärjestelmien muutoksesta: Tampereen kaupunginkirjasto 17.5.2011 Eeva-Riitta Peltonen 1 Tietokannan konversio,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KOKOELMAKARTASTA. International Seminar on Collection Mapping 29.11.2005 Harri Ahonen Kansalliskirjasto/Kokoelmapalvelut

KOKEMUKSIA KOKOELMAKARTASTA. International Seminar on Collection Mapping 29.11.2005 Harri Ahonen Kansalliskirjasto/Kokoelmapalvelut KOKEMUKSIA KOKOELMAKARTASTA International Seminar on Collection Mapping 29.11.2005 Harri Ahonen Kansalliskirjasto/Kokoelmapalvelut Aikataulu ja tilannekatsaus Kokoelmien kartoitus ja kuvailu aloitettu

Lisätiedot

TIETOKARTAN KOKOELMIEN KUVAILUFORMAATTI (19.4.05)

TIETOKARTAN KOKOELMIEN KUVAILUFORMAATTI (19.4.05) TIETOKARTAN KOKOELMIEN KUVAILUFORMAATTI (19.4.05) Kokoelmatunnus (Collection Identifier) Tunniste, joka identifioi kuvailtavan kokoelman yksiselitteisesti. Tietokartan kokoelmatunnus noudattaa kansainvälistä

Lisätiedot

Dublin Core metadataformaatin suomalainen versio. Kansalliskirjasto

Dublin Core metadataformaatin suomalainen versio. Kansalliskirjasto metadataformaatin suomalainen versio Kansalliskirjasto Luotu: 2002-10-09 Teksti esittelee suomalaisen n (SFS 5895) kentät ja määritelmät. Virallisen SFSstandardin voi ostaa SFS:n kotisivujen kautta. Kenttien

Lisätiedot

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti 1 Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle 04.07.2008 Kokoelmakartan formaatin 05.06.2008 mukaisesti Huom! Oppaan kuvailutiedot sisältävät sekä faktaa että fiktiota. Merkittävä osa

Lisätiedot

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Käsiteltävät liitteet A isot alkukirjaimet B lyhenteet ja symbolit C artikkelit F lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä

Lisätiedot

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan?

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-KUVAILUKYSYMYKSIÄ 1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-ohjeen mukaan kustantajan nimi merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa

Lisätiedot

Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen

Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen Julkaistun kokoelman kuvailun muokkaaminen/poistaminen 04.07.2008 1) Kirjaudu sisään Dspaceen. 2) Navigoi tietueeseen, jota haluat muokata. 3) Kilkkaa vasemmasta palkista "Edit this Item" (Kuva 1.) Otsikon

Lisätiedot

SELVITYS ERIKOISKIRJASTOJEN KÄYTTÄMISTÄ ASIASANASTOISTA JA LUOKITUKSISTA. Anne Holappa, STKS:n Erikoiskirjastojen työryhmä 14.5. 2014 Tieteiden talo

SELVITYS ERIKOISKIRJASTOJEN KÄYTTÄMISTÄ ASIASANASTOISTA JA LUOKITUKSISTA. Anne Holappa, STKS:n Erikoiskirjastojen työryhmä 14.5. 2014 Tieteiden talo SELVITYS ERIKOISKIRJASTOJEN KÄYTTÄMISTÄ ASIASANASTOISTA JA LUOKITUKSISTA Anne Holappa, STKS:n Erikoiskirjastojen työryhmä 14.5. 2014 Tieteiden talo Kysely Tarpeet: tämän koulutuspäivän suunnittelu Samalla

Lisätiedot

Yksinaruinen keinu. - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus. 22.5.13 Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä.

Yksinaruinen keinu. - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus. 22.5.13 Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä. Yksinaruinen keinu - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus KAUNOKIRJALLISUUS JA YLEISET KIRJASTOT Kuva: Päivi Autere Annika Juvonen: Vaski-kirjastojen kokoelmaselvitys Opinnäytetyö, Turun AMK,

Lisätiedot

Pääkirjaston lainat osastoittain v. 2012

Pääkirjaston lainat osastoittain v. 2012 Pääkirjasto Pääkirjaston lainat osastoittain v. 212 lehtisali 4 % varasto 1 % muut 1 % musiikki 8 % nuoret 21 % aikuiset 65 % Kierto osastoittain NK 18,3 N 4,18 A 2,95 M 2,78 CEL 1,95 S 1,64 K,73 MV,11

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 15.11.2011 Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Johdanto ja yleiset valintaperiaatteet Keski-Suomen maakuntakirjastoalue

Lisätiedot

BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN

BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN 1 Tämä tietueiden kirjastotason määrittelevä paperi on korjattu painettujen monografioiden osalta uusien luettelointisääntöjen

Lisätiedot

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto Päivitys 2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto Lähtökohtia Maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet päivitetty 2004 Työryhmä: Johanna Vesterinen, Raila Junnila, Hanna Martikainen, Leena Kruuti, Kyösti

Lisätiedot

Suomalainen kauno- ja tietokirjallisuus pohjoismaisille kielille

Suomalainen kauno- ja tietokirjallisuus pohjoismaisille kielille This is a previewing sample. Please submit your application via the online application form. Suomalainen kauno- ja tietokirjallisuus pohjoismaisille kielille Hakijan tiedot Hakijan yhteystiedot Huom. tukea

Lisätiedot

RDA kuvailijan näkökulmasta. AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

RDA kuvailijan näkökulmasta. AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA kuvailijan näkökulmasta AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA Resource Description & Access RDA : aineiston kuvailu ja pääsy aineistoon / RDA : aineiston

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke Yleisten kirjastojen projekti

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke Yleisten kirjastojen projekti Kokkolan kaupunginkirjasto maakuntakirjasto aloittaa pilotoinnin keväällä ja kesällä 2012 Pilotoinnin 1. vaihe Kokkolassa asennetaan Auroraan Linda poiminnan kohdetietokannaksi Kokkolassa asennetaan Aleph-luettelointiklientti

Lisätiedot

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjastot.fi:n koulutukset Syksy 2013 Esityksen sisällöt Yleistä tietoa Kirjasammosta Kirjasammon käyttöliittymän uusimmat ominaisuudet Jatkoprojekti: Lasten-

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat?

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Manifestaatio Teos Henkilö Ekspressio Ydinelementit Attribuutit ja suhteet jotka tukevat käyttäjän tarpeita: tunnistaa

Lisätiedot

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta.

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA - Pikahaku sijaitsee sivuston oikeassa

Lisätiedot

YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011

YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011 YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011 Lääketieteen ja hoitotieteen termit YSAssa 48 Lääketiede. Anatomia. Fysiologia. Patologia. Tautioppi. Psykiatria. Hammaslääketiede.

Lisätiedot

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä PIKI-kirjastoissa 1kpl vain, jos teos on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. Jos Tampereella on

Lisätiedot

Saamenkielinen kaunokirjallisuus suomeksi

Saamenkielinen kaunokirjallisuus suomeksi T h i i s i i s a p rr e v i i e w i i n g s a m your p l l e applliicatiion.. P l l e viia a s e the s onlliine u b m i i applliicatiion tt fforrm.. Saamenkielinen kaunokirjallisuus suomeksi Hakijan tiedot

Lisätiedot

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Fennica Melindassa Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Sisältö Mikä on Fennica Fennica-tietokanta ja Fennica-kokoelma Fennican lakisääteiset ja kansainväliset velvoitteet

Lisätiedot

Medical Subject Headings

Medical Subject Headings Medical Subject Headings Ulla Neuvonen Terveystieteiden keskuskirjasto MeSH 2006 / National Library of Medicine 22,997 MeSH asiasanaa (Main Headings) järjestetty hierarkkisesti (Tree structures) 151,000

Lisätiedot

Ulkomainen kaunokirjallisuus suomeksi

Ulkomainen kaunokirjallisuus suomeksi This is a previewing sample. Please submit your application via the online application form. Ulkomainen kaunokirjallisuus suomeksi Hakijan tiedot Hakijan yhteystiedot Huom. suomennostukea voi hakea vain

Lisätiedot

Hakuohjeet Haku Tiedonhaun tulokset

Hakuohjeet  Haku Tiedonhaun tulokset 06/2010 Hakuohjeet 1. Haku 1.1. Hakutermien yhdistely Boolen operaattorit 1.2. Haun rajaus 1.3. Haun kohdistaminen tiettyyn kenttään 1.4 Hakuhistoria 1.5. Asiasanat -toiminto 1.6 Lehdet -toiminto 2. Tiedonhaun

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio. Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki

Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio. Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD Consolidated) IFLA Cataloguing Section ja ISBD Review Group

Lisätiedot

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Samanlaisia vai erilaisia? kokoelmat kartoitettiin Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastoissa Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä. Jari Heikkinen

Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä. Jari Heikkinen Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä Jari Heikkinen 1 Nimiauktoriteetit Henkilöt, (suvut) ja yhteisöt Näiden avulla on mahdollista saada saman tekijän kaikki teokset yhdellä tekijä- tai asiasanahaulla

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

Taloustieteet ja YSA. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012

Taloustieteet ja YSA. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012 Taloustieteet ja YSA Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012 Taloustieteen termit YSAssa (1) 75 Taloustieteet. Kansantalous. Liiketalous. Kauppa n. 1800 termiä (YSAn toiseksi suurin ryhmä, YSAssa yhteensä

Lisätiedot

FINMARC -> Marc 21 järjestelmätoimittajan puheenvuoro. Helsinki 27.10.2010 Seppo Lindström varatoimitusjohtaja

FINMARC -> Marc 21 järjestelmätoimittajan puheenvuoro. Helsinki 27.10.2010 Seppo Lindström varatoimitusjohtaja FINMARC -> Marc 21 järjestelmätoimittajan puheenvuoro Helsinki 27.10.2010 Seppo Lindström varatoimitusjohtaja Luettelointiformaatit Suomessa Axiellin asiakaskirjastoissa Tilanne vuonna 2015 Käyttöönotot

Lisätiedot

1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA

1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA Voit hakea aineistoa kaikkien Päijät-Hämeen yleisten kirjastojen aineistotietokannoista. Varauksia voit tehdä niiden kirjastojen aineistoihin, joihin sinulla on asiakkuus.

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille

Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille Kirjastojen kansallinen metatietovaranto (yhteisluettelo) kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Nina Hyvönen / Laila Heinemann / Tarja Mäkinen / Ulla Ikäheimo / Terhi Mikkola ELY-kiertue 2012 Tavoite

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 20.10.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Yleisen suomalaisen ontologian kehitystyö

Yleisen suomalaisen ontologian kehitystyö Yleisen suomalaisen ontologian kehitystyö Tuomas Palonen ja Katri Seppälä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) Teknillinen korkeakoulu, mediatekniikan laitos http://www.seco.tkk.fi/ 1 Mihin ontologioita

Lisätiedot

Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat

Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat Artikkeliviitetietokannoissa on viitteitä artikkeleihin, mutta ei varsinaisia artikkeleita. Viitteestä saa tiedot, joiden avulla voi etsiä käsiinsä lehden, jossa

Lisätiedot

Yhteisjärjestelmäprojekti 8.9.2008 31.12.2009. Satakirjastot. Hankinnan ja luetteloinnin yhteiset käytännöt 24.03.2011

Yhteisjärjestelmäprojekti 8.9.2008 31.12.2009. Satakirjastot. Hankinnan ja luetteloinnin yhteiset käytännöt 24.03.2011 Yhteisjärjestelmäprojekti 8.9.200831.12.2009 Satakirjastot Hankinnan ja luetteloinnin yhteiset käytännöt 24.03.2011 Luetteloijan tiedonlähteitä Satakirjastoilla on omat sivut Porin kaupunginkirjaston sivuilla

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Jarmo Saarti Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä 22.5.2013 Helsinki Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Sisältö Kirjallisuuden hakustrategiat

Lisätiedot

Melindan laatu. AMK-metatietotyöryhmän kehittämispäivä 10.12.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto

Melindan laatu. AMK-metatietotyöryhmän kehittämispäivä 10.12.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Melindan laatu AMK-metatietotyöryhmän kehittämispäivä 10.12.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Melindan tilannekatsaus Laatukeskustelua Käytännön korjausliikkeitä

Lisätiedot

Metatietosanasto. RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Metatietosanasto. RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Metatietosanasto RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Mitä Metatietosanasto on Aineiston kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten sanasto Soveltuu myös käyttöliittymässä näkyvien

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

Nelli kaukopalvelutyössä

Nelli kaukopalvelutyössä Nelli kaukopalvelutyössä Jouni Nevalainen 22.5.2008 Esityksen sisältö Mikä Nelli-portaali on? Pikahaku, tietokannat, E-lehdet, monihaku Hakeminen Nellissä OmaNelli SFX-linkitys Nelli-portaali, miksi? TKK:lla

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Access-kyselyt Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Ennen kuin aloitat MS Access on asennettu Oracle ODBC-ajuri on asennettu C:\Voyager\Access Reports\Reports.mdb > Voyager-taulut on linkitetty

Lisätiedot

MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN

MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN JULKISTUS TURUN KIRJAMESSUJENYHTEYDESSÄ30.9.2011 OMA STÄNDI, PALVELUN ESITTELY, PINELLA-LAVA MIKÄ KIRJASAMPO? semanttisilla tekniikoilla

Lisätiedot

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä 020 a 978-951-1-27714-9 q sidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7 040 a FI-NL b fin e rda Alkuperäinen luetteloiva organisaatio, suomi kuvailukielenä, rda-tietue ** 080

Lisätiedot

Melindan toimintaohje

Melindan toimintaohje 1 (10) Melindan toimintaohje Sisällys Yleistä... 2 Melindassa työskentelyn periaatteet... 2 Ohjeistukset ja standardit.... 2 Kuvailuprosessi Melindassa... 3 Tietueen hakeminen... 4 Tietueen hakeminen Melindassa...

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta. Erikoiskirjastojen päivä 3.2.05 Helsingissä. Merja Hyödynmaa, suunnittelija Tietokarttahanke

Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta. Erikoiskirjastojen päivä 3.2.05 Helsingissä. Merja Hyödynmaa, suunnittelija Tietokarttahanke Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta Erikoiskirjastojen päivä 3.2.05 Helsingissä Merja Hyödynmaa, suunnittelija Tietokarttahanke http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/tietokartta_hankesuunnittelu.htm

Lisätiedot

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Kokoomateosten kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto 1 Esitys Kokoomateos ja yhteistyössä tehty teos Yhden henkilön tekemä kokoomateos Useiden henkilöiden teoksia

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Tiedonhaku Nelli-portaalissa

Tiedonhaku Nelli-portaalissa Tiedonhaku Neli-portaalissa 1 (10) Nelli-portaali Tiedonhaku Nelli-portaalissa SISÄLTÖ Monihaku... Monihaku -sanahaku... Monihaku -tarkennettu... Monihaun tulokset... Monihaku: Lista... Monihaku: Koko

Lisätiedot

Sanastosta ontologiaksi

Sanastosta ontologiaksi Sanastosta ontologiaksi - mikä muuttuu? Jyväskylän kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 5.11.2009 Kaisa Hypén Ontologian määrittelyä ontologia fil. olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa (Kielitoimiston

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Heidi Kastelli. Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun tutkimuksen kehitys vuosina 1978 2008. Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö

Heidi Kastelli. Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun tutkimuksen kehitys vuosina 1978 2008. Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö Heidi Kastelli Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun tutkimuksen kehitys vuosina 1978 2008 Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kaunokirjallisuuden tiedonjärjest. rjestäminen

Kaunokirjallisuuden tiedonjärjest. rjestäminen Kaunokirjallisuuden tiedonjärjest rjestäminen Jarmo Saarti jarmo.saarti@uku.fi Jyväskylä 19.3.2008 Esitelmän n sisält ltö tutustuttaa fiktiivisten aineistojen, erityisesti kaunokirjallisuuden, tiedonjärjestämisessä

Lisätiedot

Kohti Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO)

Kohti Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO) Kohti Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO) Katri Seppälä, TKK Viestintätekniikan laboratorio Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos Sanastokeskus TSK 1 Sisältö Yleinen suomalainen asiasanasto

Lisätiedot

Mikä muuttuu musiikin kuvailussa? (äänitteet ja nuottijulkaisut)

Mikä muuttuu musiikin kuvailussa? (äänitteet ja nuottijulkaisut) (äänitteet ja nuottijulkaisut) Kuvailupäivä 5.3.21012 Katerina Sornova Kansalliskirjasto katerina.sornova[ät]helsinki.fi Yleistä säännöistä Ennen: Audiovisuaalisen aineiston kuvailu ja Nuottijulkaisujen

Lisätiedot

Yleistä säännöistä 6.3.2012. Mikä muuttuu musiikin kuvailussa? (äänitteet ja nuottijulkaisut) 0-alue: Sisältö- ja mediatyyppi Sisältötyyppi

Yleistä säännöistä 6.3.2012. Mikä muuttuu musiikin kuvailussa? (äänitteet ja nuottijulkaisut) 0-alue: Sisältö- ja mediatyyppi Sisältötyyppi (äänitteet ja nuottijulkaisut) Kuvailupäivä 5.3.21012 Katerina Sornova Kansalliskirjasto katerina.sornova[ät]helsinki.fi Yleistä säännöistä Ennen: Audiovisuaalisen aineiston kuvailu ja Nuottijulkaisujen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Museoaineistojen sisällönkuvailu ja Museoiden luettelointiohjeet

Museoaineistojen sisällönkuvailu ja Museoiden luettelointiohjeet Museoaineistojen sisällönkuvailu ja Museoiden luettelointiohjeet Sisällönkuvailupäivä Leena Furu 22.11.2013 Museo 2015 Museoiden kokoelmahallinnan kehittäminen Museovirasto, Suomen museoliitto, Valtion

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu Luetteloinnin tulevaisuus 6.11.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Kuvailutyö nyt RDA MARC 21:n seuraaja BIBFRAME Metatietovaranto

Lisätiedot

Kuvailun muutoksen visualisointi. 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto

Kuvailun muutoksen visualisointi. 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto Kuvailun muutoksen visualisointi 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto Mikä kuvailussa muuttuu ja milloin Kuvailun työprosessit, välineet, rakenne ja vaativuustaso muuttuvat Lisätietoja kuvailun

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Suomi.fi palvelutietovaranto

Suomi.fi palvelutietovaranto Suomi.fi palvelutietovaranto Metatiedot: luokitus ja ontologiakäsitteet (asiasanat) 13.12.2016 Metatiedot Metatieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostain sisällöstä. Metatietojen

Lisätiedot

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke. Loppuraportti 21.10.2015. Laura Yli-Seppälä. Tutkimushankkeen tavoitteet

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke. Loppuraportti 21.10.2015. Laura Yli-Seppälä. Tutkimushankkeen tavoitteet Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke 2013 2015 Loppuraportti 21.10.2015 Laura Yli-Seppälä Tutkimushankkeen tavoitteet Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke käynnistyi

Lisätiedot

Kummikirja. Ehdotuksesta lainaksi

Kummikirja. Ehdotuksesta lainaksi Kummikirja Ehdotuksesta lainaksi Kummikirja-idea syntyi keväällä 2008 tietokanta- ja hankintaosaston yhteisessä kokouksessa, kun Riikka Saharinen tunnusti, ettei oikeastaan ihan tarkalleen tiedä, mitä

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot