HELLIn opintojaksokuvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005"

Transkriptio

1 a HELLIn opintojaksokuvaukset Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English Discussion...5 English writing clinic...6 Creative Business Writing...7 Spanish Grammar in Practice...8 Basic Spanish in Practice...9 Spanish Conversation...10 Working in a Spanish speaking Environment...11 Liiketalouden koulutusohjelman työharjoittelu...12 Henkilöstö yrityksen voimavarana...13 Itsensä johtaminen...15 Johtamiskäyttäytyminen...17 Konsultointi...19 Kulttuurit ja organisaatiot...20 Laatukisälli...22 Muutos ja kehittäminen...24 Planning Conferences and Business Events...26 Projektityöskentelyn perusteet...27 Uudistava johtaminen...28 Human Resource Management...29 Etiikka, moraali ja business...30 Kilpailustrategiaseminaari...32 Toimiva työyhteisö...34 Ihminen työyhteisössä...37 Knowledge Management...38 Palkkahallinto...40

2 b HELLIn opintojaksokuvaukset Johtamistaitojen kehittämisen opintokokonaisuus...42 Aasian opinnot...43 International Business Project Work...44 Doing Business in the European Union...45 Kansainvälinen yritystoiminta ja markkinointi...46 Market Development in Baltic...47 Venäjän kaupan ja kulttuurin moduuli...48 International Marketing Analysis Programme in Finland (IMEA)...50 Deutsche Unternehmenskultur...54 Intensive Chinese Business Course...55 Nordisk handel...56 Study Period/Project Work in China...58 Kirjallisuus...59 Maailmankuva, kulttuuri ja tapatietous...60 Suomen talous ja kulttuurihistoria...61 Johdanto klassiseen musiikkiin...62 Euroopan talous ja kulttuurihistoria...63 Johdon laskentatoimi ja taloudellinen päätöksenteko...64 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi...65 Konsernitilinpäätös...66 Pienyrityksen rahoitus...67 Rahoituksen perusteet...68 Rahoitussuunnittelu ja kansainvälinen rahoitus...69 Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat...70 Pankki ja vakuutusliiketoiminta...71 Tilinpäätössuunnittelu...72 Tilintarkastus Tilintarkastus Treasury toiminnot...76

3 c HELLIn opintojaksokuvaukset Tuotannon talouden suunnittelu ja ohjaus...77 Yritystutkimus ja analyysit...78 Rahoituksen opintokokonaisuus...79 Sisäisen laskennan opintokokonaisuus...81 Laskentatoimen runkokurssi...82 Johdannaisinstrumentit...83 Ulkoisen laskentatoimen opintokokonaisuus...84 Sijoitustoiminnan kirjallisuustentti...86 Bank Management kirjatentti...87 Budjetointi ja kannattavuuslaskenta...88 Kunto ja harrastusliikunta...89 Kuntotiimi...90 Kokonaisvaltainen markkinointi...91 Mainonnan suunnittelu ja toteutus...93 Markkinoinnin kannattavuusajattelu ja hinnoittelu...95 Markkinointitutkimus...96 Suoramarkkinointi...97 Yritysmarkkinointi Business to business...98 Markkinoinnin suunnittelun opintokokonaisuus...99 Taiteen markkinointi Yksilön innovatiivisuuden työvälineet Palvelujen markkinointi Asiakkuuden johtaminen Markkinointiviestinnän opintokokonaisuus Markkinointiviestintä Yrityskuvan muodostuminen ja Design Management Henkilökohtainen myyntityö ja myyntityön johtaminen Kuluttajakäyttäytyminen Verkkomarkkinointi...119

4 d HELLIn opintojaksokuvaukset Messu ja yritystapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen Studia Generalia luennot Yritystoiminta verkostoituneessa tietoyhteiskunnassa Yhteisölehti: suunnittelu, journalistinen kirjoittaminen ja visuaalinen toteuttaminen Opiskeluyhteisön kehittäminen Sähköisen liiketoiminnan opintokokonaisuus Ostotoiminta Logistiikka Logistiikan opintokokonaisuus Oikeuden perusteet Immateriaalioikeuden perusteet Työoikeuden kirjatentti Oikeuden jatkokurssi Syventävä yhtiöoikeus Kypsyyskoe liiketalouden koulutusohjelmassa Opinnäytetyön vieraskielinen tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Algebran peruskurssi Talousmatematiikka Tilastotieteen perusteet Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät Tutkimustyön kurssi French Conversation French for Beginners Intermediate French Business French Företaget på den nordiska marknaden Intro...162

5 e HELLIn opintojaksokuvaukset Affärskommunikation Diskussionssvenska Diskussionssvenska Berufsdeutsch Liiketoiminta saksaksi Saksan perusteet Saksan keskustelu Saksan jatko Tietojärjestelmät Tehokkuutta asiakirjatuotantoon Excel jatkokurssi Yrityksen julkaisut, kuvankäsittely ja grafiikka Keskustelukurssi Venäjän alkeet Venäjän jatkokurssi Liikevenäjä Yritysverotus Verotusmenettely Henkilöverotus Puheviestintä Työyhteisön tiedottaminen ja suhdetoiminta Neuvottelu ja kokousviestintä Visual Communication Nonverbal Communication Kielenkäyttö työyhteisössä Analyyttinen kirjoittaminen Media, Communication & Culture Intercultural Communication Kansainvälinen talous...198

6 f HELLIn opintojaksokuvaukset Kansantalouden perusteet Mikrotalous Kansantalouden opintokokonaisuus Ympäristötalous Makrotalous Ympäristötietoisen yritystoiminnan perusteet Ympäristöjohtaminen Ympäristö ja yritystoiminta opintokokonaisuus Aloittavan yrityksen suunnittelu Yrityshautomo Venture Cup kilpailu Yrittäjyysseminaari Liiketalouden asiantuntijuus Osuustoimintatyöskentely 1 & Uusi näkökulma liiketoimintaan Kaupan alan liiketoimintaosaaminen Pikantti, pk yritysten kehittämisprojekti...222

7 1 Basic English (Englannin perusteet) Tunnus: ENG02L Lukukausi: 1. Taso ja tyyppi: pakolliset perusopinnot ja ammattiopinnot, Helli; pakollinen ei ylioppilaille Laajuus: 2 ov (80 t) ECTS: 3 pistettä Kieli: englanti, suomi Englannin kielen rakenteiden ja kieliopin kertausta ja syventämistä. Kaupalliseen sanastoon perehtymistä. Kirjallista ja suullista harjoitusta. Opiskelija hallitsee englannin kielen peruskieliopin ja rakenteet, ymmärtää taloudellista terminologiaa ja osaa tuottaa kaupallista englannin kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti. kieliopin kertausta taloudellista sanastoa työstään ja yrityksestä kertominen käännös tiivistelmä Peruskoulupohjaiset opiskelijat B, C englannin opiskelijat Ilmoitetaan kurssin alussa. Vastuuopettaja Leena Virtamo Lähiopetus 32 t Itsenäinen työskentely 48 t Lähiopetuksessa osoitettu kielitaito, kirjalliset ja suulliset tehtävät, koe.

8 2 Business Oriented English (Liike englannin perusterminologia) Tunnus: ENG04L Lukukausi: 1. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset perusopinnot Laajuus: 2 ov (80 t) ECTS: 3 pistettä Kieli: englanti Talouselämän sanastoon ja toimintoihin perehtyminen, liikekielen rakenteiden käsittely, yrityksestä kertominen englanniksi, suullisen kielitaidon harjoittelu. aihepiirin kirjallista ja suullista käsittelyä ajankohtaisia lehtiartikkeleja yrityksen esittely keskeisten rakenteiden kertaus tiivistelmän laatiminen Opiskelija hallitsee keskeistä talouselämän sanastoa ja osaa käyttää sitä luontevasti sekä kirjallisesti että suullisesti, osaa esitellä yrityksen toimintaa englanniksi. Suositellaan aloittaville opiskelijoille tai muiden englanninkurssien pohjaksi. Mascull, Bill Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press: Cambridge, UK. Vastuuopettaja Kevin Gore Lähiopetus 32 t Itsenäinen työskentely 48 t Lähiopetuksessa osoitettu kielitaito, kirjalliset ja suulliset tehtävät, koe.

9 3 English for International Environments (Kansainvälinen kanssakäymisen englanti) Tunnus: ENG06L Lukukausi: 3. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset perusopinnot Laajuus: 4 ov (160 t) ECTS: 6 pistettä Kieli: suomi, englanti Opintojakso on hyödyllinen kaikille, jotka haluavat toimia liike elämässä englannin kielellä. Opintojakso tarkastelee liike elämän eri osa alueita kulttuurienvälisestä näkökulmasta. Näihin osa alueisiin kuuluvat kansainvälinen kauppa ja globalisaatio, eri maantieteelliset alueet sekä liikeyritykset. Pääpaino on suullisten esitysten pitämisessä ja niihin liittyvissä keskusteluissa. Harjoitellaan kokous ja neuvottelutekniikkaa sekä argumentaatiotaitoja. Aihepiiriin liittyviä kirjallisia tehtäviä. Kulttuurierot Kansainvälisen liike elämän ja kaupan kieli Opiskelija osaa ottaa huomioon kulttuurierot osana kommunikaatioprosessia. Hän osaa pitää laajahkon suullisen esityksen englanniksi ja keskustella muiden pitämien esityksien perusteella. Hän osaa myös hankkia itsenäisesti esityksissä tarvittavaa tietoa ja kirjoittaa raportin. Lukion pitkä englanti ja mielellään ENG04L. Hannula et al, Big Deal. Ajankohtaisia artikkeleita. Aiheeseen liittyviä videoita. Opettajan ja opiskelijoiden tuottamaa materiaalia. Vastuuopettaja Pekka Rasku Lähiopetus 58 tuntia Itsenäinen työskentely 112 tuntia Opiskelija pitää yhden kulttuurieroihin ja yhden kansainväliseen kauppaan tai talouselämään liittyvän suullisen esityksen, osallistuu paneelikeskusteluihin, kokouksiin ja neuvotteluihin sekä tekee kirjallisia tehtäviä. Jatkuva näyttö (säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen ja siinä osoitettu aktiivisuus) Etätehtävät Koe

10 4 English Business Communication and Current Economic Topics (Englanninkielinen liikeviestintä ja paikanhaku sekä ajankohtaista talousenglantia) Tunnus: ENG08L Lukukausi: 3. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset perusopinnot Laajuus: 4 ov (160 t) ECTS: 6 pistettä Kieli: suomi, englanti Puhelinkeskusteluja, paikanhakuun liittyviä harjoituksia, erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintäharjoituksia liiketoiminnan eri vaiheista, liikekirjeiden kääntämistä ja laatimista. Ajankohtaisten taloudellisten ja kaupallisten tekstien käsittelyä eri lähteitä käyttäen (englanninkieliset sanoma ja aikakauslehdet, kansainväliset tv kanavat, Internet). Itsenäistä tiedonhankintaa ja käsittelyä, ryhmäkeskusteluja, ryhmätehtäviä, suullisia esityksiä, englanninkielisen tiedotteen laatiminen. Paikanhaku, kirjalliset ja suulliset liikeviestit, tiedotteet, opiskelijoiden alustamat keskustelut, käännökset, ajankohtaiset aiheet, talouden ja ulkomaankaupan katsaus. Opiskelija osaa viestiä luontevasti englanniksi sekä suullisesti että kirjallisesti työelämän erilaisissa tilanteissa asianmukaista sanastoa käyttäen. Opiskelija tutustuu kansainvälisiin kaupallisen ja taloudellisen tiedon lähteisiin, osaa käyttää niitä ja työstää löytämäänsä informaatiota sekä hyödyntää sitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissaan. Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito Big Deal. 5th edition. Englanninkieliset tiedotusvälineet, ilmoitetaan kurssin alussa. Vastuuopettaja Leena Virtamo (lukukauden 1. jaksolla) Vuokko Piltz (lukukauden 2. jaksolla) Lähitunnit 60 t Itsenäinen työskentely 100 t Pari ja ryhmätehtäviä sekä pienryhmäkeskusteluja, suullisia esityksiä, itsenäisiä kirjoitusharjoituksia. Aktiivinen osallistuminen lähitunteihin (80%) Itsenäiset tehtävät Ryhmätehtävät Kirjallinen koe

11 5 English Discussion (native English teacher) Code: ENG10L Semester: 2nd Level and type: Elective Basic Studies Credit units: 1 ECTS: 1.5 points Language: English Description To provide a forum for in depth discussion of current and relevant topics in the participants' areas of interest. There will be a focus on verbal elaboration in order to state opinions and share information. Aims and objectives To activate and enhance oral skills in English, as well as to promote discussion as a means of learning. Learning to take an active and guiding role in discussions, formulating insightful questions and clarifying unfamiliar terminology will be core features. Bibliography To be announced at the beginning of the course Advisor Kevin Gore Teaching and learning methods Contact learning 32 h Distance learning 8 h Learning methods consist of teacher centered instruction, independent and group work, and group discussions. Assessment The final grade will be based on active classroom participation and successful completion of oral and written assignment.

12 6 English writing clinic (Asiatekstiä englanniksi) Tunnus: ENG42L Lukukausi: 3. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset perusopinnot Laajuus: 2 ov (80 t) ECTS: 3 pistettä Kieli: englanti Kirjallisen asiatekstin tuottamisharjoituksia sekä kielellistä palautetta opiskelijoiden omien töiden pohjalta. Oikeakielisyysharjoituksia. Sanakirjojen ja muun lähdeaineiston käytön harjoittelua. Kolme tehtävää ja englanninkielisen kirjoittamisen ohjausta Kurssi soveltuu niille, jotka haluavat parantaa kirjallista ilmaisutaitoaan ja tarvitsevat ohjausta englanninkielisten raporttien tai vastaavien kirjoittamisessa. Hyvä englannin kielen taito Hewings, M Advanced grammar in use. New York: Gambridge University Press. Vastuuopettaja Anneli Luukas Lähiopetus 14 t (klinikkatyyppistä työskentelyä pienryhmittäin osallistujien tekstien pohjalta), itsenäinen työskentely 66 t (oman tekstin tuottamista ja editointia palautteen pohjalta) perustuu kirjallisten tuotosten laatuun ja aktiiviseen työskentelyyn lähitunneilla.

13 7 Creative Business Writing Code: ENG56L Semester: 4th Level and type: Elective Basic Studies Credit units: 2 (80 h) ECTS: 3 points Language: English Description The course concentrates on developing writing skills in English with a focus on business text applications. Effective business writing is concise without being dull, and particularly in marketing and advertising, it should express itself through imagery, metaphor and example. Aims and objectives Participants will cover the following areas in writing in order to generate more effective business texts: Organizing the Text (Tips for introductions, main points and conclusions) Supporting Ideas (Use of examples, statistics and testimony) Using Language (Using language accurately, clearly, vividly and appropriately) Writing to Inform (Writing about objects, processes, events and concepts) Writing to Persuade (Writing on fact, value and policy) Prerequisites The "English Writing Clinic" is highly recommended as there will be insufficient time to review punctuation and grammatical features. The emphasis will be on writing style, thus participants already possessing an above average command in these areas are welcome to participate directly. Bibliography Materials provided by instructor. Advisor Kevin Gore Teaching and learning methods Contact learning 16 h Distant learning 64 h Assessment The final grade will be based on the quality of individual writing in the assignments and attendance in the contact sessions.

14 8 Spanish Grammar in Practice Code: ESP20I Semester: 4th Level and type: Compulsory Skills, Electives Credit units: 4 (160 h) ECTS: 6 points Language: Spanish/English Description This course will focus on the verb tenses in indicative and subjunctive form. Practice of prepositions and vocabulary. Essential contents Preterito Indefinido, Perfecto, Imperfecto, Pluscuanperfecto del indicativo Futuro, Condicional e Imperativo del indicativo Presente y Pasado del subjuntivo Preposiciones Vocabulario Aims and objectives To make the student aware of the main aspects in the Spanish Grammar and to enable him to use it in the practical world. Development of the students skills in mastering the Spanish language grammar and vocabulary. Prerequisites Basic Spanish in Practice or equivalent is required. Bibliography To be decided at the beginning of the course. Advisor Alicia Jáuregui Renaud Teaching and learning methods Contact hours 60 Independent studies 100 hours Grammar exercises, team work, simulations,videos Assessment Continuous Assesment Written Exams Participation in class

15 9 Basic Spanish in Practice Code: ESP32L Semester: 2nd Level and type: Compulsory Skills, Electives Credit units: 4 (160 h) ECTS: 6 points Language: Spanish and English Description The focus of this study unit will be on basic grammar, vocabulary and daily oral communication. Differences between Spanish in Spain and Latin America. Essential contents All the essentials of Spanish grammar. Language uses and grammatical terms, verbs mainly in the indicative form as well as vocabulary used in everyday situations. Aims and objectives To master basic vocabulary, pronunciation and understanding of spoken and written Spanish. The duration of the course will enable continuity in practice and better results. Prerequisites 0 level Those who already know the very basic, will be allowed to join the course mid way by passing a test. Bibliography Mäkinen, Matti & Riiho, Ulla Que Tal? Helsinki: Kirjayhtymä Oy. Units English material from various sources, provided by the advisor. Advisor Alicia Jáuregui Renaud Teaching and learning methods Contact hours 64 Independent studies 96 hrs Assessment Continuous assessment, written exam, active participation.

16 10 Spanish Conversation Code: ESP33L Semester: 3rd Level and type: Compulsory Skills, Electives Credit units: 2 (80 h) ECTS: 3 points Language: Spanish Description The first part of the course deals with conversation in everyday situations, in the second part reading of news papers and magazines will be used for discussions and presentations. Essential contents Practice of spoken language in Latin America and Spain. Dialogs to communicate in normal situations. Understanding advanced language and being able to discuss using topics of interest. Aims and objectives To improve the students pronunciation and vocabulary. Gain fluency in spoken Spanish. To make oral presentations. Prerequisites Basic Spanish in Practice (ESP32L) or equivalent. Bibliography Material from various sources provided by the lecturer. Advisor Alicia Jáuregui Renaud Teaching and learning methods Contact hours 48 Independent studies 32 hours Assessment Continuous assessment, oral examination

17 11 Working in a Spanish speaking Environment Code: ESP39I Semester: 6th Level and type: Compulsory Skills, Electives Credit units: 4 (160 h) ECTS: 6 points Language: Spanish Description This course is intended for those students who already have a fair knowledge of Spanish and would like to go further in the use of professional language. Emphasis will also be given to the use of formal expressions during negotiations, writing of business correspondence, presentations and oral skills. Essential contents Practice of grammar in different situations at work Vocabulary for a job interview, Curriculum Vitae View of different areas in a Company Role play in business meetings, discussions in every day working situations Presentations Writing of business letters Cultural differences between the Spanish speaking countries Aims and objectives The aim of this course is to help students master working place situations in a Spanish speaking environment, to be aware of linguistic and cultural differences between the 20 countries that form the Spanish speaking world. It will also enable those who want to do their work placement and study abroad to do so in a proficient way. By means of new vocabulary and practice of formal language during role play meetings and presentations the student will gain self confidence to act in the business world. Prerequisites Basic Spanish in Practice, Grammar and Conversation or equivalent. Bibliography To be decided at the beginning of the course. Advisor Alicia Jáuregui Renaud Teaching and learning methods Contact work 60 hrs Independent work 100 hrs Role play, presentations, written exercises, use of the Net, videos Assessment Constant assessment Participation in class Distant Assignments and Presentations

18 12 Liiketalouden koulutusohjelman työharjoittelu Tunnus: HAR07L Lukukausi: 5. Taso ja tyyppi: pakollinen, Helli Laajuus: 20 ov (100 pv) ECTS: 30 pistettä Kieli: suomi Kaikille pakollinen työharjoittelu on oleellinen osa liiketalouden koulutusohjelman opintoja. Harjoittelu alkaa pääsääntöisesti kahden vuoden opiskelun eli 80 opintoviikon opintojen jälkeen. Työharjoittelu suoritetaan joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkishallinnon toimintayksikössä tai muussa organisaatiossa yhdenjaksoisesti. Erityisen perustelluista syistä opiskelija voi suorittaa työharjoittelun kahdessa jaksossa. Tällaisissa tapauksissa opiskelija tekee etukäteen kirjallisen hakemuksen työharjoittelun koordinaattorille. Työharjoittelu kestää 5 kk tai 100 työpäivää. Opiskelija hankkii itse työharjoittelupaikan. Opiskelija laatii työharjoitteluraportin, jonka sisältö on määritelty sekä Helian web sivuilla Hellin sivuilla olevassa ohjeessa että opiskelijoiden kirjamyymälästä saatavassa työharjoitteluohjeessa. Työharjoittelun ohjaaja tarkistaa raportin, jotta harjoittelu ja raportti täyttävät sille asetetut vaatimukset. Hän myös vierailee pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla harjoittelupaikoilla. Työharjoittelun tavoitteena on käytännön työelämätaitojen kartuttaminen, ammattialalle ominaisten toimintamallien oppiminen sekä omaan työhön liittyvien tehtävien kehittäminen. 80 opintoviikon opinnot ja lukukausittain järjestettävä työharjoitteluinfo. Lisäksi tutkimustyön kurssin tulee olla suoritettuna ennen työharjoittelua. Vastuuopettaja Liisa Aarnio Hyväksytty/hylätty (ei numeroarviointia) Raportti sisältää opiskelijan itsearvioinnin.

19 13 Henkilöstö yrityksen voimavarana Tunnus: JOH02L Lukukausi: 5. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset ammattiopinnot Laajuus: 2 ov (80 t) ECTS: 3 pistettä Kieli: suomi Opintojakso on tarkoitettu henkilöstöasioiden hoidosta, suunnittelusta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Opintojaksolla käydään läpi henkilöstötyöhön ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä prosesseja, toimintatapoja ja käytäntöjä. Toimintastrategia ja henkilöstöstrategia Henkilöstövoimavarojen suunnittelu Henkilöstön hankinta, valinta ja työsopimuksen solmiminen Perehdyttäminen Suoritusarviointi Henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen Palkitseminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilöstön hankinnan, henkilöstöohjauksen, suoritusarvioinnin, kehittämisen ja palkitsemisen merkityksen ja osaa arvioida ja kehittää kyseisiä prosesseja. Oppimismenetelmillä pyritään hiljaisen tiedon jakamiseen ja kykyyn ajatella itsenäisesti ja kriittisesti. Toimiva työyhteisö Viitala, Riitta Henkilöstöjohtaminen. Edita. ISBN Muu opettajan ilmoittama materiaali. Vastuuopettaja Mari Takko Lähiopetus 26 t Itsenäinen opiskelu ja etätehtävät 54 t Opintojaksolla oppiminen tapahtuu luentojen, opetuskeskustelujen, oppimistehtävien, ryhmätöiden ja yritysten toimintatapoja analysoimalla ja kehittämällä. Kirjallinen tentti 60 % Etätehtävät 40 % Lähiopiskelu ja aktiivinen osallistuminen 10 %

20 Tentin arviointi tapahtuu ulkoisena arviointina, lähiopiskelua arvioidaan itsearviointilomakkeen avulla; etätyön arvosana muodostuu ulkoisen arvioinnin kautta, mutta etätyöstä annetaan palautetta myös käyttämällä vertaisarviointia. 14

21 15 Itsensä johtaminen Tunnus: JOH08L Lukukausi: 4. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset ammattiopinnot Laajuus: 2 ov (80 t) ECTS: 3 pistettä Kieli: suomi Voidakseen ymmärtää ja ohjata muita ihmisiä on ensin opittava tuntemaan itsensä ja ymmärrettävä omaa käyttäytymistään. Opintojaksolla syvennytään itsensä kehittämiseen ja johtamiseen opiskelijan omista lähtökohdista ja yleisistä lainalaisuuksista käsin. Opintojakso perustuu omakohtaiseen pohdiskeluun, omien kokemusten, tietojen, taitojen, asenteiden ja tavoitteiden arviointiin ja kehittämiseen. Minä kuva, itsetunto, persoonallisuus, arvot ja ajankäyttö, ura ankkurit, elämänkaariajattelu, oma ryhmäkäyttäytyminen, erilaiset elämäntilanteet, ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen, henkilökohtaiset tavoitteet ja pyrkimykset. Tavoitteena opintojaksolla on tiedostaa omaan ajatteluun ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja oppia itsensä johtamisen keinoja ja taitoja. Opintojakson avulla opiskelijalla on mahdollisuus lisätä omaa itsetuntemusta ja elämänhallinnan tunnetta. Erilaisilla oppimismenetelmillä ja lähestymistavoilla pyritään lisäämään kykyä jäsentää ja ilmaista omia ajatuksia ja tunteita avoimesti, kuunnella ja kunnioittaa muiden ajatuksia ja saada palautetta omasta tavasta toimia. Toimiva työyhteisö opintojakso. Suosituksena on, että tämä jakso käydään johtamistaidon kehittämisen osana. Keltikangas Järvinen, Liisa Tunne itsesi suomalainen. Porvoo. Vastuuopettaja Mari Takko Lähiopetus 26 t Itsenäinen työskentely 54 t Oppiminen opintojaksolla tapahtuu mm. opetuskeskustelujen, toiminnallisten harjoitusten, itsearviointien, kirjallisen ja suullisen pohdiskelun ja pienryhmäkeskustelujen avulla. Oppimista tuetaan pitämällä päiväkirjaa opintojaksolla syntyvistä ajatuksista ja tuntemuksista. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen. Läsnäolovaatimus on 80 %. Etätyö ja osallistuminen sen käsittelyyn 30 % Lähiopiskelu 30 % Tentti 40 %

22 Tentin arviointi tapahtuu ulkoisena arviointina, lähiopiskelua arvioidaan itsearviointilomakkeen avulla, etätyön arvosana muodostuu ulkoisen arvioinnin kautta, mutta etätyöstä annetaan palautetta myös käyttämällä vertaisarviointia. 16

23 17 Johtamiskäyttäytyminen Tunnus: JOH09L Lukukausi: 4. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset ammattiopinnot Laajuus: 2 ov (80 t) ECTS: 3 pistettä Kieli: suomi Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät esimieskäyttäytymiseen arkipäivän tilanteiden kautta sekä siihen, miten ajan vaatimukset heijastuvat ihmisten johtamiseen käytännön tasolla. Opiskelijat tutustuvat ja analysoivat suomalaisten työyhteisöjen nykyisiä johtamiskäytäntöjä lähiesimiehen näkökulmasta. Opintojakson ajatuksellinen jäsennys ja keskeinen sisältö rakennetaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Avainteemoja ovat: esimies päätöksentekijänä, ihmissuhdeongelmat työyhteisössä, kehityskeskustelut, työyhteisön valmentaminen, epävarmuus ja sen hallitseminen, palautteen antaminen ja esimiehen henkilökohtainen jaksaminen. Esimiehen käyttäytyminen vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin. Voidakseen toimia tuloksellisesti tulee sisäistää ajatus käyttäytymisen suhteuttamisesta kuhunkin tilanteeseen ja työyhteisöön. Kyse on ennen muuta lähestymistavasta. Tavoitteena on ihmiskeskeisen johtamistavan omaksuminen sekä valmentavan johtamiskäyttäytymisen sisäistäminen. Toimiva työyhteisö opintojakso. Suosituksena on, että tämä jakso käydään kolmantena vaiheena johtamistaitojen kehittäminen moduulia tai rinnan Muutos ja kehittäminen opintojakson kanssa. Perkka Jortikka, Katriina Työyhteisöjohtaminen. Edita. Pirnes, Unto Kehittyvä johtajuus. Johtamisen dynamiikka. Aavaranta sarja n:o 36. Kustannusosakeyhtiö Otava. Muu ohjaajan ilmoittama materiaali. Vastuuopettaja Anita Lehtinen Toivola Lähiopetus 28 t Itsenäinen työskentely 52 t Opetus toteutetaan käyttäen vaihtelevia opetusmenetelmiä, jotka tukevat erilaisten oppijoiden oppimista. Opiskelijoiden kokemuksia käytetään oppimisen pohjana auttaen heitä samalla etsimään erilaisia näkökulmia esimiestyön tarkasteluun. Työelämäyhteistyö Ulkopuoliset asiantuntijat auttavat ymmärtämään esimiestyötä arjen näkökulmasta erilaisissa konteksteissa.

24 18 Vertaisarviointi 10 % Opiskelijaryhmä arvioi rinnakkaistoteutuksen omaa teema aluetta käsittelevän ryhmän etätyöraportin. Lähiopetus 20 % Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen Etätyö 30 % Ryhmässä tehtävä etätyö, joka käsittelee yhtä kurssin teema alueista. Tentti 40 % Tentti pohjautuu kurssilla käsiteltyyn aineistoon ja kurssikirjallisuuteen.

25 19 Konsultointi Tunnus: JOH15L Lukukausi: 7. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset ammattiopinnot Laajuus: 3 ov (120 t) ECTS: 4,5 pistettä Kieli: suomi Organisaation kehittäminen ja konsultointi työllistävät nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän ammattikorkeakoulusta valmistuvia. Opiskelijat perehtyvät konsultin valmiuksiin käytännön tarpeista käsin. Vierailijat (kokeneet konsultit) kertovat konsultin työstä, alan yritysten toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä. Aiheeseen liittyvät etätehtävät kehittävät rakentavaa kriittisyyttä ja ratkaisuhakuisuutta. Tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: konsultointi ammattina, konsultointiprosessi, konsulttiyritys, tutkimuspalvelut, hinnoittelu, tarjouksen laatiminen, konsultointipalveluiden myynti, strategiakonsultointi, asiakaskytkentöjen luominen, yhteistyö asiakkaan kanssa, asiakassuhteiden syventäminen, asiakastyytyväisyyden varmistaminen ja laatu sekä konsultointivalmiuksien kehittäminen. Konsultoinnin mieltäminen ammattina ja yrittäjyytenä. Itsenäisen tiedon hankkiminen ja prosessointi konsultoinnista. Käytännön konsultointia koskevien valmiuksien esittely. Konsultointimarkkinoiden ja verkostojen esittely. Perusopinnot Block Flawless Consulting. Evans, B. & Reynolds, P. & Cockman, P Client Centered Consulting. UK McGraw Hill Lippitt & Lippitt The Consulting Process in Action. Phillips, Jack The Consultant's Scorecard. McGraw Hill. Wickham, Philip A Management Consulting. Pitman Publishing Vastuuopettaja Heikki Hämäläinen Lähiopetus seminaari 35 t Harjoitustyö 40 t ja itsenäinen työskentely 45 t Tentti 40 %, harjoitustyö 30 % ja seminaarityöskentely 30 %

26 20 Kulttuurit ja organisaatiot Tunnus: JOH16L Lukukausi: 6. Taso ja tyyppi: vaihtoehtoiset ammattiopinnot Laajuus: 2 ov (80 t) ECTS: 3 pistettä Kieli: suomi/englanti Opintojaksolla perehdytään kansallisiin kulttuureihin sekä opiskellaan havaitsemaan kansallisen kulttuurin mahdollista vaikutusta työntekijöiden käyttäytymiseen, esimiestyöskentelyyn ja työyhteisöjen toimintaan. Vieraisiin kulttuureihin tutustuminen edellyttää oman kulttuuri identiteetin ja ihmiskäsityksen tiedostamista. Opintojakso tarkastelee monikulttuurisia työyhteisöjä kansallisen kulttuurin. Opintojaksoa suositellaan erityisesti ulkomaiseen työharjoitteluun ja opiskelijavaihtoon lähteville sekä kansainvälistä uraa suunnitteleville. Opintojakson aikana käsitellään muun muassa seuraavia aihealueita: oma kulttuuri identiteetti kansallisen kulttuurin heijastuminen työyhteisön toimintaan (esimerkiksi päätöksentekoon, esimiestyöhön, toiminnan organisointiin) ulkomaantyöskentelyn menettelytapoja monikulttuurinen kompetenssi ekspatriaatin henkilöstöasioiden hoito kansainvälinen virtuaalitiimityöskentely eettisyys ja sosiaalinen vastuuntuntoisuus kansainvälisessä työyhteisössä vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen ja kulttuurishokki. Opintojakson tavoitteena on auttaa osallistujia sopeutumaan vieraaseen kulttuuriin ja tunnistamaan mahdollisen kulttuurishokin. Oppiminen pyrkii valmentamaan osallistujia erilaisuuden kohtamiseen erityisesti kansainvälisessä työympäristössä. Yhdessä muiden osallistujien kanssa harjoitellaan asioiden soveltamista sekä arvioidaan omia toiminta ja ajatusmalleja. Toimiva työyhteisö (Helian liiketalouden opiskelijat) Schneider, Susan C. & Barsoux, Jean Louis Managing Across Cultures. Prentice Hall. Muu ohjaajan ilmoittama materiaali Vastuuopettaja Anita Lehtinen Toivola Lähiopetus 28 t Itsenäinen työskentely 52 t Opintojakso nojaa oppimiskeskeisen pedagogiikan periaatteisiin. Alussa opiskelija tekee 'kulttuuritestin', jonka tulosten pohjalta hän asettaa itselleen henkilökohtaisen oppimistavoitteen. Lähiopetuskerroilla ja niiden

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija Englanti 2 Tunnus: ENG1LP016 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3., 4. lukukausi Kieli: englanti / suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Voit etsiä haluamaasi merkkinojonoa ctrl+f -toiminnolla English

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 British Studies -kirjatentti...1 Englannin liikeviestintä...2 Englannin rakenteet...3 Englannin PR-viestintä...5 Englannin suullinen viestintä 3...7 EU ja muut kansainväliset

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 1 of 176 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Tässä osiossa kuvattavia opintoja suorittavat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Sisältö Koulutusohjelman opintojaksot... 1 1 Liiketalouden perusopinnot...1 2 Liiketalouden opinnot...9 3 Yhteiset ammattiopinnot...12 4 Suuntautumisopinnot...19

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Matkailu-

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot